ARCHIWUM MUZEUM

 

            Poniżej zamieszczono zbiorczą bibliografię publikacji dotyczących górnictwa, geologii, mineralogii, petrografii i paleontologii stanowiących materiał źródłowy do zamieszczonych w tej witrynie artykułów. Opisy poszczególnych artykułów i opracowań wykonano według następujących wzorów:

Opis bibliograficzny książki:
ABT E.L.G. : Memoriał w sprawie kopalnictwa rud ołowiu i srebra na Górnym Śląsku. Katowice : Śląsk, 1957.

Książka wielotomowa:
ŁOBOS K. : Mineralogiczna panorama Dolnego Śląska. Cz. 1-2. Wrocław : 3nexus, 2006-2007.

Praca zbiorowa (więcej niż trzech autorów):
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Red. A. Jahn, S. Kozłowski, T. Wiszniowska. Wrocław : Ossolineum, 1989.

Opis artykułu w pracy zbiorowej:
CIĘŹKOWSKI W. : Surowce mineralne doliny Kleśnicy oraz ich eksploatacja. W: Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Red. A. Jahn, S. Kozłowski, T. Wiszniowska. Wrocław : Ossolineum, 1989, S. 137-146.

Opis artykułu z czasopisma:
BIRKENMAJER Z. : Uwagi o mineralizacji barytowej w Głuszycy na Dolnym Śląsku. Kwartalnik Geologiczny, 1963,  T. 17, Nr 4, S. 697-698.

Wywiad w czasopiśmie:
GAWOR S. : Tajemnica kowarskiej kopalni. Rozmawiał Tomasz Radomski. Na żywo, 2001, Nr 5, S. 8-9.

Materiały konferencyjne:
ŻELAŹNIEWICZ A. i in. : Litosfera Polski: Poznawcze i praktyczne aspekty badań geologicznych. W: Ogólnopolska konferencja naukowa „Aktualne perspektywy i problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych”. Warszawa, 9-10 listopada 2004. Warszawa : Polska Akademia Nauk, Wydział VII, 2004, S. 53-69.

            Ponadto na niebiesko zaznaczono łącza do stron lub działów niniejszej witryny, przy których tworzeniu wykorzystano informacje zawarte w cytowanych publikacjach. Na czerwono oznaczono pozycje, do których jeszcze nie udało się dotrzeć a które są wymieniane jako źródła w innych publikacjach.

 

 

WYDAWNICTWA CYKLICZNE

 

Acta Geologica Polonica: https://geojournals.pgi.gov.pl/agp/issue/archive

Acta Palaentologica Polonica: https://www.app.pan.pl/archives.html

Acta Societatis Metheoriticae Polonorum: http://psjd.icm.edu.pl/psjd/element/bwmeta1.element.psjd-45e8ccb1-a2aa-4cf6-b65d-da6c1f853c17

Chemik Polski                      1902-1911: http://cybra.p.lodz.pl/dlibra/publication/461?tab=1
                                            1903-1914: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication?id=26683&tab=3

Geologia Sudetica: https://geojournals.pgi.gov.pl/gs/issue/archive

Kwartalnik Geologiczny: https://gq.pgi.gov.pl/issue/archive

Meteoryt: http://www.meteoryt.info

Mineralogia Polonica: http://www.mineralogia.pl/texts.html

Mineralogia Special Papers: http://www.mineralogia.pl/special.html

Otoczak: http://gieldymineralow.pl/wydawnictwa

Otoczak nr 24-32: http://spirifer.most.org.pl/otoczak/

Paleontologia Polonica: http://palaeontologia.pan.pl/

Pamiętnik Fizyograficzny: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/publication/10312

Przegląd Geologiczny: https://geojournals.pgi.gov.pl/pg/issue/archive

Przegląd Górniczo-Hutniczy: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0543/

Przegląd Techniczny: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/publication?id=794&tab=3

Przewodniki wycieczek zjazdów PTG: http://www.ptgeol.pl/wydarzenia/zjazdy-naukowe-ptg/archiwum-zjazdow/

Rocznik PTG: https://geojournals.pgi.gov.pl/asgp/issue/archive?issuesPage=1#issues

Sprawozdania Komisji Fizjograficznej: rcin.org.pl/dlibra/publication/49669

Sudety: https://mxdoc.com/sudety-2003-026-05.html

Wszechświat 1882-2011: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=99235&tab=3

 

KOWALSKI publikacja wykorzystana w witrynie
KOWALSKI publikacja do wykorzystania w witrynie
KOWALSKI brak publikacji w bazie danych biblioteki

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

ABDEL-GAWAD G. I. : Maastrichtian non-cephalopod mollusks (Scaphopoda, Gastropoda and Bivalvia) of the Middle Vistula Valley, Central Poland. Acta Geologica Polonica, 1986, T. 36, Z. 1-3.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

ABT E. L. G. : Memoriał w sprawie kopalnictwa rud ołowiu i srebra na Górnym Śląsku. Katowice : Wydawnictwo Śląsk, 1957.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ADAMSKI W. : Genetyczno-strukturalne typy złóż uranu w Polsce. W: Pierwsza polsko-jugosłowiańska narada w zakresie geologii i metodyki poszukiwań złóż uranowych. Karpacz, 17-24.X.1960. Kowary : Zakłady Pprzemysłowe R-1, 1960, S. 1-9.
[Uwagi: brak strony 7 *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W. : Kowarskie kopalnie rud żelaza i uranu. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 136-153.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W. : Miasto górników i tkaczy. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 1. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego 1988, T. 39, S. 29-52.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W. : Obecny stan badań i główne kierunki dalszych poszukiwań złóż uranowych w Polsce. W: Pierwsza polsko-jugosłowiańska narada w zakresie geologii i metodyki poszukiwań złóż uranowych. Karpacz, 17-24.X.1960. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960, S. 86-93.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W. : Podziemne wyrobiska górnicze rejonu Kowar oraz ich wpływ na stosunki wodne i powstawanie szkód górniczych. Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 1986.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W. : Szkice z historii Zakładów Przemysłowych R-1. Cz. II. Archiwum Muzeum Minerałów, 1988.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W. : Zakłady Przemysłowe R-1. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 63-76.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W. : Złoża i przejawy rudne w obrębie Bloku Karkonoszy po stronie polskiej. Internet, 2017.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W., KACZMAREK J. : Ocena uranonośności Sudetów. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1959, T. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W., KACZMAREK J. : Ocena uranonośności Sudetów. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960, T. 2, Cz. 1.
[Uwagi: *|*] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W., KACZMAREK J. : Ocena uranonośności Sudetów. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960, T. 2, Cz. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

AGRICOLA G. : De Re Metallica Libri XII. Bazylea : Emanuelis König, 1557.
[Uwagi: * S. 708, słownik i indeks, 88 s. nienumerowanych, brak stron 278-279] [Rozdział: Sudety]

AGRICOLA G. : De Re Metallica Libri XII. Bazylea : Froben, 1561.
[Uwagi: * S. 502, indeks, 71 s. nienumerowanych] [Rozdział: Sudety]

AGRICOLA J. : O górnictwie i hutnictwie dwanaście ksiąg. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2000.
[Uwagi: *] [Rozdział: Sudety]

Analiza w sprawie zabezpieczenia i likwidacji nieczynnych wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią. Słupiec : Kopalnia Węgla Kamiennego Słupiec. Dział mierniczo-geologiczny, 1970.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Analiza zaistniałych wyrzutów w piaskowcach i CO2 w przekopie badawczym na poz. -110m. w rejonie pola „Wacław” z lat 1985-1987. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, Dział Wentylacji i Zagrożeń, 1987.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

ANDREJEW A. : Z dziejów Jeżowa Sudeckiego. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 105-116.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ANDREWS H. N. : Index of Generic Names of Fossil Plants, 1820-1950. Geological Survery Bulletin, 1955, Nr 1013.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

APOLLONOW M. K. i in. : Granica ordowika i silura w Kazachstanie. Ałmaata : Nauka. Kazachska SSR, 1980.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

AREŃ B. : Wyniki badań na odcinku Roztocza Lubelskiego w latach 1956-57. Przegląd Geologiczny, 1959, R. 7. Nr 1, S. 10-13.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

ARTIS E. T. : Antediluvian Phytology. London : druk autora, 1825.
[Uwagi: brak pozostałych tomów *] [Rozdział: flora karbonu]

AUST : Kopalnia barytu w Boguszowie-Gorcach. Sztolnie, 2012, Nr 1, S. 6-11.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

AUST, SŁAWROW : Liczyrzepa. Wizyta po 60 latach. Sztolnie, 2012, Nr 2, S. 6-13.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

BABIŃSKI A. : Devonian athyridoid brachiopods with double spiralia. Acta Palaentologica Polonica, 1995, T. 40.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BABIŃSKI A. : A new atrypid genus (Brachiopoda) from the Frasnian of Poland.  Acta Palaentologica Polonica, 1997, T. 42.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BABIŃSKI A. : Brachiopods and their response to the Early–Middle Frasnian biogeochemical perturbations on the South Polish carbonate shelf.  Acta Palaentologica Polonica, 2006, 51.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BAKUN-CZUBAROW N. : Wstępne uwagi o skałach powierzchni Księżyca. Przegląd Geologiczny, 1971, R. 19, Nr 1, S. 24-28.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

BAŁCHANOWSKI S. i in. : Zbieramy kamienie ozdobne. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1978.
[Uwagi: *] [Rozdział: kamienie szlachetne]

BAŁUK W : Lower Tortonian gastropods from Korytnica, Poland. Part I. Palaeontologia Polonica, 1975, T. 32.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BAŁUK W : Middle Miocene (Badenian) gastropods from Korytnica, Poland. Part II. Acta Geologica Polonica, 1995, T. 45, Nr 3-4.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BAŁUK W : Middle Miocene (Badenian) gastropods from Korytnica, Poland. Part III. Acta Geologica Polonica, 1997, T. 47, Nr 1-2, S. 1-75.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BAŁUK W : Middle Miocene (Badenian) gastropods from Korytnica, Poland. Part IV. : Turridae. Acta Geologica Polonica, 2003, T. 53, Nr 1, S. 29-78.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BAŁUK W : Middle Miocene (Badenian) gastropods from Korytnica, Poland. Part V Addenda et Corrigenda ad Prosobranchia. Acta Geologica Polonica, 2006, T. 56, Nr 2, S. 177-218.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BAŁUK W., RADWAŃSKI A. : Dolnotortońskie piaski w Nawodzicach koło Klimontowa, ich fauna i wykształcenie facjalne. Acta Geologica Polonica, 1968, T. 18, Nr 2, S. 447-470.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BANAŚ M., i in. : Definitive data on bohdanowiczite, a new silver bismuth selenide. Mineralogical Magazine, 1979, T. 43, Z. 1, S. 131-133.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BANAŚ M. : Mineralizacja kruszcowa Białej Góry koło Złotego Stoku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowej PAN Oddz. w Krakowie, 1973, T. 16, Z. 1, S. 229-230.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

BANAŚ M. : Przejawy mineralizacji w metamorfiku Śnieżnika Kłodzkiego. Prace Geologiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1965, Nr 27.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

BANAŚ M. : Wstępne dane o minerałach uranu strefy Kopańca. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, 1970, T. 16, S. 241-243.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BANAŚ M. : Złoże rudy arsenowej w Czarnowie. Przegląd Geologiczny, 1967, R. 15, Nr 5, S. 239.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

BANAŚ M., OTTERMAN J. : Bohdanowiczyt. : nowy naturalny selenek srebra i bizmutu z Kletna w Sudetach. Przegląd Geologiczny, 1967, R. 15, Nr 5, S. 240.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BANAŚ M., OTTERMAN J. : Dalsze losy Bohdanowiczytu. Przegląd Geologiczny, 1969, R. 17, Nr 5, S. 235-238.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BANDUCH R. : Mapy kopalń rud metali w rejonie Gór Izerskich w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach. W : Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwość wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2008, Ser: Studia i materiały, S. 23-32.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

BANDUCH R. : Mapy kopalń rud metali w rejonie Lądka-Zdroju i Lutyni, Kletna i Janowej Górgy oraz Marcinkowa z lat 1771-1927 w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach. Archiwum Państwowe w Katowicach. Szkice archiwalno-historczne, 2007, Nr 3, S. 167-172.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

BANDURSKI B. i in. : Historia i kronika Kopalni Węgla Kamiennego Nowa Ruda”. Zarys dziejów. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda”, 1989.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

BAŃKOWSKI Z., GAJEWSKI W. : 4.1. Własności pierwiastków chemicznych. Kalendarz chemiczny. Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1954, T. 1, Cz. 1, S. 515-557.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy]

BAŃKOWSKI Z., GAJEWSKI W. : 4.2. Własności związków nieorganicznych. Kalendarz chemiczny. Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1954, T. 1, Cz. 1, S. 558-707.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy]

BAREJA E. : Minerały uranu w górnokarbońskich utworach rejonu Nowej Rudy. Kwartalnik geologiczny, 1981, T. 25, Z. 2, S. 287-300.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BAREJA E. : Przejawy mineralizacji uranowej w górnokarbońskich utworach niecki śródsudeckiej. Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Nr 4, S. 911-912.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BAREJA E. : Wstępne wyniki badań mineralizacji U-Th-TR-Nb w ełckim masywie syenitowym. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny, 1979, T. 23, Nr 4, S. 898-899.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BAREJA E., MORAWSKI W., SAŁDAN M. : Mineralizacja uranowa w utworach cechsztyńskich na monoklinie przedsudeckiej. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Nr 4, S. 910-911.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BAREJA E. i in. : Pierwiastki promieniotwórcze w Sudetach. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1982, T. 341, S. 259-266.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BELKA Z. : Mechanizm sedymentacji i pozycja facjalna wapienia węglowego w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Zakład Prac Geologicznych, 1986.
[Uwagi: *] [Rozdział:  skamieniałości]

BENGTSON i in. : Taxonomy and palaeoecology of Pina (P.) cretacea (Schlotheim, 1813) from the upper cretaceous of the Sergipe Basin, Brasil. Revista Brasileira de Paleontologia, 2014, T. 17, Z. 3, S. 289-306.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BERG G. : Die Eisenerzlagerstätte von Schmiedeberg im Riesengebirge. Zeitschrift für praktische Geologie, 1936, T. 44, S.193-197.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BERKOWSKI B. : A blind phacopid trilobite from the Famennian of the Holy Cross Mountains. Acta Palaentologica Polonica, 1991, T. 36.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BERNARD J. M., ROST R. : Encyklopedický přehled minerálů. Praha : Academia, 1992.
[Uwagi: *] [Rozdział: lista minerałów; lista synonimów; meteoryty; minerały; właściwości]

BIAŁA J. : Meteoryty marsjańskie. Urania, 1996. Nr 11, S. 291-297.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

BIAŁA J. : Meteoryt L'Aigle i narodziny meteorytyki. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 6-15.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

BIAŁACZEWSKI A. : Złoża rudy żelaznej na Dolnym Śląsku. Hutnik, 1946, R. 1, Nr 6, S. 436-441.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BIAŁEK D. i in. : Archeocjaty wapieni wojcieszowskich. Przegląd Geologiczny, 2007, R. 55, Nr 12, S. 1112-1116.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BIELENIN K. : Łysogórski okręg górniczo-hutniczy z okresu wpływów rzymskich. Rocznik Świętokrzyski, 1962, T. 1, S. 97-149.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

BIELENIN K. : Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich. Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1974, S. 99-126.
[Uwagi: * brak strony 126] [Rozdział: lokalizacje]

BIELENIN K., HOLEWIŃSKI S. : Rudki. : starożytny ośrodek górniczy w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 1961, Nr 3, S. 134-138.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

BIJAK G. : Przyczynek do znajomości kilku minerałów z wapieni górnojurajskich w kamieniołomie Gliniany k. Ożarowa. Czasopismo Forum Geologicznego, 2007, Nr 1, S. 1-9.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BIERNAT G. : Middle Devonian orthoidea of the Holy Cross Mountains and their ontogeny. Paleontologia Polonica, 1959, T. 10.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BIERNAT G. : Middle Devonian brachiopods of the Bodzentyn syncline (Holy Cross Mountains, Polsand). Paleontologia Polonica, 1966, T. 17.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BIERNAT G. : On the frasnian brachiopod genus Fitzroyella veevers from Poland. Acta Geologica Polonica, 1969, T. 14, Nr 3, S. 373-389.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BIERNAT G. : Upper silurian brachoiopods from the Holy Cross Mountains (Łężyce-Bełcz Section), Poland. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1981, T. 51, Z. 1/2, S. 209-239.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BIERNAT G., RACKI G. : A rhynchonellid-dominated late fameniam brachiopod assemblage from the Holly Cross Mountains (Poland). Acta Palaentologica Polonica, 1986, T. 31.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BIRECKI T. : Występowanie chromitów w Tąpadłach. Przegląd Geologiczny, 1962, Nr 3, S. 144-150.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

BŁĄDEK W. i in. : Górnictwo rud miedzi i srebra w KGHM Polska SA. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 2005, Nr 111, S. 9-21.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

BŁASZKOWSKI K. : O szlachetnych kryształach. Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 1987.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

BŁAŻEJOWSKI B. i in. : New finds of well-preserved Tithonian (Late Jurassic) fossils from Owadó-Brzezinki Quarry, Central Poland: a review and perspectives. Tomy Jurajskie, 2016, T. 14, S. 123-132.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BOCHEŃSKI T. : Budowa sygilariowych szyszek sporofilowych i sposób ich umieszczenia na pniu. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1939, S. 17-28.
[Uwagi: * IG1703] [Rozdział: flora karbonu]

BOCHEŃSKI T. : Rozwój unerwienia listeczków karbońskich paproci nasiennych Alethopterides (Alethopteris i Lonchopteris) oraz znaczenie analizy ich unerwienia dla diagnozy gatunku. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960, T. 20, S. 5-28.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

BOCKSCH A. : Vorstellung der Kies Grube Friedrich Wilhelm an Schwarzen Berge zu Schreiberhau. Kupferberg, 21.07.1821.
[Uwagi: mapa] [Rozdział: górnictwo uranu]

BODLAK M., BORZĘCKI R., ZIBROW A. : Historia eksploatacji węgla kamiennego na polu Piast w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku z uwzględnieniem zjawiska wyrzutów gazów i skał. Hereditas Minariorum, 2016, T. 3, S. 53-81.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum]

BODLAK M., BORZĘCKI, R., ZIBROW A. : Katastrofalny wyrzut gazów i skał w kopalni Ruben (KWK Nowa Ruda pole Piast) w dniu 10.05.1941. Przegląd Górniczy, 2017, Nr 4, S. 85-92.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum]

BODZIOCH A. i in. : A Cooksonia-type flora from the Upper Silurian of the Holly Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 2003, T. 48, Z. 4, S. 653-656.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BODZIOCH A. i in. : Sesja terenowa B. Paleośrodowiskowe uwarunkowania powstania kopalnych biocenoz i interpretacja procesów tafonomicznych w osadach górnego triasu Ślaska. Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS. 7 , Góra św. Anny, 4-7 czerwca 2018. Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2018, S. 27-32.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BODZIOCH A. i in. : Sesja terenowa C1. Warunki i paleośrodowiska sedymentacji i diagenezy węglanowego basenu środkowotriasowego na przykładzie osadów wapienia muszlowego Śląska Opolskiego. Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS. 7 , Góra św. Anny, 4-7 czerwca 2018. Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2018, S. 33-44.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BOGDAŃSKI J., PRASZKIER T., SIUDA R. : Agaty Płóczek Górnych. Lwówek Śląski : Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Towarzystwo Geologiczne Spirifer, 2009.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum]

BOLEWSKI A. : Polskie akcenty w nazewnictwie minerałów. Mineralogia Polonica, 1988, Vol. 19, Z. 2, S. 119-125.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

BOLEWSKI A. : W sprawie zasad tworzenia polskich nazw minerałów. Kwartalnik Geologiczny, 1972, T. X, Z., X, S. 89-95.
[Uwagi: *] [Rozdział: lista minerałów; lista synonimów; meteoryty; minerały]

BOLEWSKI A., MANECKI A. : Mineralogia szczegółowa. Warszawa : Polska Agencja Ekologiczna, 1993.
[Uwagi: *] [Rozdział: lista minerałów; lista synonimów; meteoryty; minerały]

BOLEWSKI A; MANECKI A : Rozpoznawanie minerałów. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1987.
[Uwagi: * lista synonimów] [Rozdział: właściwości]

BOLEWSKI A., PARACHONIAK W. : Petrografia. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1982.
[Uwagi: brak] [Rozdział: skały]

BORKOWSKA M. : Petrografia granitu Karkonoszy. Geologia Sudetica, 1966, T. 2, S. 7-30.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BORUCKI J. i in. : Ocena perspektyw poszukiwawczych złóż rud uranu w Polsce. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1967.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

BORUSZAK-KANTORSKA H. : Ochrona Zdrowia. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 147-166.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BORZĘKI R. : Barwy świata minerałów. Gazetownia, 2012, Nr 12 (20), S. 76-77.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

BORZĘCKI R. : Górnictwo uranu w Polce. Otoczak, 2004, Nr 31, S. 28-43.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje; muzeum]

BORZĘCKI R. : Górnictwo rud uranu w Polsce. Archiwum Muzeum Minerałów, 1998.
[Uwagi: pełna wersja z późniejszymi uzupełnieniami] [Rozdział: lokalizacje; muzeum]

BORZĘCKI R. : Hałda po zlikwidowanej kopalni „Nowa Ruda” jako element geoturystyki. W: XIX Konferencja szkoleniowa „Problemy geologii i ochrony środowiska w kopalniach Rybnickiego Okręgu Węglowego”. Jugowice, 19-21 czerwiec 2015. Radlin : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Oddział Rybnik, 2015.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum]

BORZĘCKI R. : Historia górnictwa. W: Sudety i Przedgórze Sudeckie. Środowisko, ludność, gospodarka. Wrocław : Silesia, 2014, S. 355-382.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum Sudety]

BORZĘCKI R. : Kilka słów o polskim złocie. Gazetownia, 2012, Nr 11 (19), S. 72-73.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

BORZĘCKI R. : Minerały meteorytów. Archiwum Muzeum Minerałów,1998.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty; muzeum]

BORZĘCKI R. : Moje Muzeum. Gazetownia, 2013, Nr 5 (25), S. 58-50.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

BORZĘCKI R. (Redbor) : Moje muzeum, moja pasja, mój świat. Gazetownia, 2012, Nr 9 (17), S. 64-67.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

BORZĘCKI R. : Od kruszcu do monety. Scenariusz wystawy w Muzeum Techniki. Archiwum Muzeum Minerałów, 1995.
[Uwagi: rękopis, 14 nienumerowanych stron] [Rozdział: muzeum]

BORZĘCKI R. : Problem stworzenia całościowej listy gatunków flory karbonu w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. W: XIX Konferencja szkoleniowa „Problemy geologii i ochrony środowiska w kopalniach Rybnickiego Okręgu Węglowego”. Jugowice, 19-21 czerwiec 2015. Radlin : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Zarząd Główny Oddział Rybnik, 2015.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje; muzeum]

BORZĘCKI R. : Uran ponad wszystko. Scenariusz wystawy. Archiwum Muzeum Minerałów, 2001
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu; muzeum]

BORZĘCKI R. : Wielkie odkrycie. Pierwsze polskie dinozaury. : nieautoryzowany wywiad z odkrywcą. Archiwum Muzeum Minerałów, 2005.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje; muzeum; skamieniałości]

BORZĘCKI R. : Wielkie odkrycie. : kontynuacja, czyli co z tego wynika. Archiwum Muzeum Minerałów, 2009.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje; muzeum; skamieniałości]

BORZĘCKI R., BODLAK M. : Historia eksploatacji węgla kamiennego w rejonie dawnej kopalni „Wacław” w Ludwikowicach Kłodzkich na Dolnym Śląsku. Hereditas Minariorum, 2014,  T. 1, S. 151-167.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum]

BORZĘCKI R., BODLAK M., ZIBROW A. : Historia eksploatacji węgla kamiennego na polu Piast w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku z uwzględnieniem zjawiska wyrzutów gazów i skał. Archiwum Muzeum Minerałów.
[Uwagi: pełna wersja] [Rozdział: muzeum]

BORZĘCKI R., MAREK A. : Geoturystyczne walory hałdy dawnej kopalni węgla „Nowa Ruda”. Dzieje Górnictwa. : Element Europejskiego Dziedzictwa Kultury, 2013,  T. 5, S. 431-441.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum]

BORZĘCKI R., MAREK A. : Pozostałości górnictwa rud uranu w Masywie Śnieżnika. Hereditas Minariorum, 2016, T. 3, S. 109-133.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje; muzeum]

BORZĘCKI R., WÓJCIK D. : Pozostałości górnictwa rud uranu, żelaza i kruszców w rejonie Kowar. Archiwum Muzeum Mineralów, 2017.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; muzeum]

BORZĘCKI R., WÓJCIK D. : Pozostałości górnictwa rud uranu i żelaza w rejonie Kowar. Cz. 1. Hereditas Minariorum, 2017, T. 4, S. 81-108.
[Uwagi: *] [Rozdział: ]

BORZĘCKI R., WÓJCIK D. KALISZ M. : Pozostałości górnictwa rud uranu i żelaza w rejonie Kowar. Cz. 2. Hereditas Minariorum, 2018, T. 5, S. 51-84.
[Uwagi: *] [Rozdział: ]

BORZĘCKI R., WÓJCIK D. KALISZ M. : Pozostałości górnictwa rud uranu, toru i kruszców w rejonie Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby. Hereditas Minariorum, 2018, T. 5, S. 85-121.
[Uwagi: *] [Rozdział: ]

BORZĘCKI R., WÓJCIK D. KALISZ M. : Przeróbka rud uranu w rejonie Kowar. Hereditas Minariorum, 2018, T. 5, S. 181-213.
[Uwagi: *] [Rozdział: ]

BORZĘCKI R., ZIBROW A. : Nowe miejsca występowania flory w osadach formacji z Glinika (westfal D-stefan B. : moskow-kasimow) w depresji śródsudeckiej na Dolnym Śląsku. : informacja wstępna. Przegląd Górniczy, 2017, Nr 2, S. 85-87.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; muzeum]

BOSCHKE F. L. : Z kosmosu na Ziemię. Meteory i meteoryty. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy. Biblioteka problemów, 1969, T. 139.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

BOSSOWSKI A., IHNATOWICZ A. : Atlas geologiczny Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego 1:100000. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2006.
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje]

BRONGNIART A. : Prodrome d'une Histoire des Végétaux fossiles. Paris : F. G. Levraut, 1828.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

BRONGNIART A. : Histoire des végétaux fossiles ou recherches botaniques et geologiques sur les végétaux renfermés dans les diverses couches du globe. T. 1. Paris : Dufouret d'Ocagne, 1828.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

BRONGNIART A. : Histoire des végétaux fossiles ou recherches botaniques et geologiques sur les végétaux renfermés dans les diverses couches du globe. T. 2. Paris : Dufouret d'Ocagne, 1828.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

BRITWIN S. N, IWANJUK G. J., JAKOWENSZUK V. N : Mineralogische Exkursion auf der Halbinsel Kola. Moskau : World of Stones, B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: minerały]

BRZĄKAŁA W. : O jedno zagrożenie mniej. Doświadczenia z rekultywacji stawu osadowego. Zielona Planeta, 2002, Nr 6, S 1-10.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BRZYSKI B. : Unikalne znalezisko stojącego pnia Sigillarii oplecionej lianą z odkrywki utworów westfalskich w Katowicach. W: IX Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski. Formacja karbońska. Kraków, 23-25 kwietnia 1986. Kraków : AGH, 1986, S. 7-11.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 2c. Mezozoik. Kreda. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1984.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 2a. Mezozoik. Trias. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1986.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 2b. Mezozoik. Jura. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1988.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 3b. Kenozoik. Czwartorzęd. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1989.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

Budowa Geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 1a. Starszy paleozoik. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1990.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 3a. Kenozoik. Trzeciorzed. Z. 1 Paleogen. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1996.
Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 3a. Kenozoik. Trzeciorzed. Z. 2. Neogen. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1996.
Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 3a. Kenozoik. Trzeciorzed. Skorowidz z. 1. Paleogen, z. 2. Neogen. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1997.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T 3, cz. 1c, z. 1. Młodszy paleozoik. Karbon. Fauna. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2001.
Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T 3, cz. 1c, z. 2. Młodszy paleozoik. Karbon. Flora. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2001.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 1c, z. 3. Młodszy paleozoik. Perm. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2001.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 1b, z. 1. Młodszy paleozoik. Dewon. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2003.
Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 1b, z. 2. Młodszy paleozoik. Dewon. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2003.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

Budowa geologiczna Polski. T. 6. Złoża surowców mineralnych. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1987.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

BUDRYK W. : Górnictwo, T. 1. Zarys górnictwa. Katowice : Instytut Węglowy, 1949.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Bursztynowy skarbiec. Część 1. Katalog kolekcji Tadeusza Giecewicza w zbiorach Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Red. B. Kosmowska-Ceramowicz. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Sadyba, 2001.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

Bytomski erscheint am 18. Juni vormittags und macht über die Bertiebe des Max Arend. Berlin : Maszynopis, 1913. Archiwum Dokumentacji Geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CALINOWSKI A. : Mineralizacja wapieni triasowych w Zawadzie (G. Śląsk) i jej związek z utworami liasu. Kwartalnik Geologiczny, 1959, T. 3, Z 2, S. 277-285.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Charakterystyka budowy geologicznej Dolnego Śląska. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, b.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CHILIŃSKA H. : Perspektywy poszukiwawcze złóż rud cyny na tle metalogenezy Sudetów. Przegląd Geologiczny, 1965, Nr 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CHLEBOWSKI R. : Studium petrograficzne skał tufogenicznych starszego paleozoiku Gór Świętokrzyskich. Archiwum mineralogiczne, 1978, T. 34, Z. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: skały]

CHMIELEWSKA M. : Kopalnie węgla kamiennego w Katowicach. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 50-59.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CHROBAK P., SZYMKIEWICZ P. : Dziedzictwo dawnego górnictwa złota w rejonie Głuchołaz i Zlatych Hor. Konferencja naukowa Europejskie dziedzictwo górnictwa złota na terenie Głuchołaz i Zlatych Hor. Głuchołazy, 18-19 marca 2002. Głuchołazy : Urząd Miasta w Głuchołazach, S. 97-107.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CHRZĄSTEK A. : A new Lower Coniacian fauna from the Jerzmanice Zdrój region of the North Sudetic Basin, SW Poland. Geologia Sudetica, 2008, T. 40, S. 33-50.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

CHRZĄSTEK A. : Palaeontology of the Middle Turonian limestones of the Nysa Kłodzka Graben (Sudetes, SW Poland): biostratigraphical and palaeogeographical implications. Geologos, 2012, Nr 18, S. 83-109.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

CHRZĄSTEK A. : Middle Turonian trace trace fossils from the Bystrzyca and Długopole sandstones in the Nysa Kłodzka Graben (Sudetes, SW Poland). Kwartalnik Geologiczny, 2013, T. 57, Z. 3, S. 443-466.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

CHRUŚCIELEWSKI W., OLSZEWSKI J., KAMIŃSKI Z. : Badania zagrożenia radiacyjnego środowiska naturalnego w rejonach byłych kopalń rud uranu. Łódź : Instytut Medycyny, 1996.
[Uwagi: * maszynopis + * załącznik 1] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIA. Information Report, 15 October 1952. CIA RDP83-00415R012900130007-7, 1952.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIA. Information Report, 17 March 1953. CIA RDP80S01540R000600010004-6, 1953.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIA. Information Report, 12 May, 1953. CIA RDP82-00047R000200740004-3, 1953.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIA. Information Report, 20 Nov 1953. CIA RDP80-00809A000500260078-5, 1953.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIA. Information Report, 15 April, 1954. CIA RDP80S01540R005100010008_2, 1954.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIA. Confidential, 23 December 1957. CIA RDP80T00246A039900270001-0, 1957.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIA. Information Report, Confidential, 30 Jan, 1958. CIA RDP80T00246A039900270001-0, 1958.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIESIELCZUK J. i in. : Preliminary data from of erythrite from Ciechanowice (Miedzianka Deposit, Sudetes Mts.). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. : Prace Specjalne, 2004, T. 24, S. 123-126.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CIESIELCZUK J., BRZOZOWSKI Z. : Secondary (Cu, Zn)-oxyminerals from the Miedzianka copper deposit in Rudawy Janowickie, Sudetes Mts. Preliminary report. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. : Prace Specjalne, 2003, T. 17, s. 150-152.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CIĘŻKOWSKI W. : Lądek Zdrój. : miastem górniczym. WUG : Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie, 2007, Nr 4, S. 10-11.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CIĘŻKOWSKI W. : O ujawnieniu się nieznanej sztolni w Konradowie (Masyw Śnieżnika, Sudety) podczas powodzi w 1997 r. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2005, Nr 111, S. 24-30.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CIĘŻKOWSKI W. : Surowce mineralne doliny Kleśnicy oraz ich eksploatacja. [W] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1989, S. 137-146.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

CIĘŻKOWSKI W. i in. : Zmiany w litosferze wywołane eksploatacją surowców mineralnych. W : Masyw Śnieżnika. Zmiany w środowisku przyrodniczym. Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Agencji Ekologicznej, 1996, S. 86-119.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

CIĘŻKOWSKI W., GUSTAW A. : Górnictwo podziemne Masywu Śnieżnika. : stara kopalnia uranu w Kletnie. W : Materiały 41 Sympozjum Speleologicznego. Sesja terenowa C. Kletno, 2007, S. 25-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIĘŻKOWSKI W., MARSZAŁEK H., SOŁECKI A. : Radon w wodach podziemnych i w powietrzu glebowym obszaru granitu karkonoskiego. W: Sesja naukowa Geologiczne problemy Karkonoszy. Karpacz 11-13 października 1991. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1993, S. 119-124.
[Uwagi: * brak stron: 119, 122-124] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIS J. : Wyrzuty gazów i skał w dolnośląskim zagłębiu węgla kamiennego. Katowice : Wydawnictwo „Śląsk”, 1971.
[Uwagi: * strony 96-123] [Rozdział: lokalizacje]

Classification of Metamorphic and Other Composite-Genesis Rock, Including Hydrothermally Altered, Impact-Metamorphic, Mylonitic, and Cataclasic Rock. North American Geologic-map Data Model Steering  Committee, Science Language Technical Team, Composite-Genesis Subgroup, 2004, Appendix B, ver. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: skały]

CLOOS H. : Der Gebirgsbau Schlesiens und die Stellung seiner Bodenschätze. Berlin : Gebrüder Borntraeger, 1922, S.26-107.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

COHEN K. M. : International Chronostratigraphic Chart. International Commission on Stratigraphy, ver. 2016/04.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

CORDA A. J. : Flora protogaea. Beiträge zur flora der vorwelt. T. 1. Berlin : S. Calvary & Co., 1867.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

CWOJDZIŃSKI S., KOZDRÓJ W. : Sudety. : przewodnik geoturystyczny wzdłuż trasy drogowej Nysa-Złoty Stok-Kłodzko-Wałbrzych-Jelenia Góra. Geoturystyczne mapy drogowe Polski w skali 1:25000. Warszawa : Ministerstwo Środowiska, 2007.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CWOJDZIŃSKI S., PACUŁA J., STACHOWIAK A. : Geostrada Sudecka. : nowa forma geoturystyki w Sudetach. Przegląd Geologiczny, 2011, R. 59, Nr 7, S. 510-519.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CYGA23 : Początki górnictwa w Kowarach. Sztolnie, 2012, Nr 2, S. 18-21.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZAJKA W. : Struktura Podlesie - czy w Polsce mamy wielki krateruderzeniowy?. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 16-24.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

CZARNIECKI S. i in. : Horridonia horrida (Sowerby) ze zlepieńców cechsztyńskich rejonu Gałęzic (Góry Świetokrzyskich). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1965, T. 35, Z. 4, S. 467-475.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

CZARNOCKA K. : Skarby ziemi świętokrzyskiej. Kopalnie pirytu w Rudkach. Wiadomości Muzeum Ziemi, 1939, Nr 1/2, S. 42-48.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : Badania geologiczno-górnicze wykonane w okolicach Miedzianki. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 90-93.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : Baryt w Górach Świętokrzyskich. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1936, T. 12, S. 612-629.
[Uwagi: * brak stron 628-629] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : Górnictwo kruszcowe w okolicach Kielc. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1948, T. 8, S. 170-172. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 89.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : Mangan w okolicach Pińczowa. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1938, Nr 15, S. 9. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 99].
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : O obecnym i przyszłym znaczeniu bogactw kopalnych Gór Świętokrzyskich. Wiadomości Muzeum Ziemi, 1938, Nr 1, S. 12-21. Także: Technik Polski, 1938, T. 5, S. 12-21.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : O mezozoicznych złożach rud żelaznych w zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 1925, Nr 11., S. 15. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 11].
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : O rudach żelaznych paleozoicznych w środkowej części Gór Świętokrzyskich. Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 9-10.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : O tektonice okolic Łagowa oraz kilka słów w sprawie trzeciorzędu i złóż galeny na tym obszarze. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 1929, Nr 24, S. 32-36.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : O złożach galeny w okolicy Łagowa. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 1929, Nr 24, S. 35-36. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 75-77].
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : O złożach ołowianki w Kielcach i w Mójczy. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 1937, Nr 48, S. 32-33. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 85-86].
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : Piryt w okolicach Wierzbia i Drugni pod Chmielnikiem. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1939, Nr 15, S. 4-8. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 12-13].
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : Piryt w okolicy Gluz gminy Radzanów pod Buskiem. X, 1956, T. 15, S. 8-9. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 16.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : Piryt w okolicach Winnej pod Łagowem. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1939, Nr 15, S. 8 [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 14-15].
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : Przewodnik XX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Górach Świętokrzyskich w r 1947. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1947, T. 17.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości]

CZARNOCKI J. : Roboty poszukiwawcze w strefie dyslokacyjnej okolic Bodzentyna. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1939, Nr 15, S. 10. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 18].
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : Rudy metali. Prace Specjalne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : Sprawozdanie z prac rejestracyjnych wykonanych w zakresie kruszców ołowianych w r. 1930. Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : Sprawozdanie z prac wiertniczo-badawczych w Bostowie Starym w r. 1946. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1947, Nr 31, S. 107-110. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 73-74].
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : W sprawie poszukiwań rud miedzi w Górach Świętokrzyskich. Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 94-98.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : Wykaz złóż kruszcowych i dawnych kopalń ołowiu w środkowej części Gór Świętokrzyskich. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 1932, Nr 32, S. 21-22. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 83-84].
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : Wyniki poszukiwań barytu w Strawczynku Nowym w Górach Świętokrzyskich w 1937 r. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 1950, Nr 9, S. 23-36.
[Uwagi: * brak stron: 23, 26, 28-36] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : Złoża ołowiu o okolicach Karczówki pod Chęcinami. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 1931, Nr 30, S. 101-103. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 81-82].
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : Złoża rud żelaza, kruszców ołowiu i miedzi w regionie świętokrzyskim. Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : Złoże pirytu w Wyszmontowie (powiat opatowski). Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 17.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : Złoże rud żelaza w Dąbrowie pod Kielcami w związku z zagadnieniem rud dewońskich na obszarze świętokrzyskim. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1951, T. 7, S. 95-114. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 55-72.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : Złoże rud żelaza w Rudkach. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1950, Nr 1, S. 116-145. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 19-51.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI J. : Złoże syderytu w sylurze w Ciekotach. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1950, Nr 1, S. 28-31. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 52-54.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZARNOCKI S. : Stratygrafia Gór Świętokrtzyskich. Karbon i perm. Prace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1965, T. 42, Z. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZECZOT H. : Szacowanie złóż. Warszawa : Kasa im. Mianowskiego, 1931.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CZYŻEWSKA T, RADWAŃSKI A. : Middle Miocene (Badenian) delphinid and phocoenid remains from the Fore-Carpathian Depression in southern Poland. Acta Geologica Polonica, 1991, T. 41, Nr 3-4, S. 183-191.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

DATHE E. : Geologische Beschreibung der Umgebung von Salzbrunn mit einer geologischen Specialkarte der Umgebung von Salzbrunn sowie 2 Kartentafeln und 4 Profilen im Text. Abhandlungen der Königlich Preussischen geologischen Landesanstalt, 1892, Neue Folge, Z. 13.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

DEMIDZIUK K. : Oznakowanie działek górniczych na Dolnym Śląsku w archiwaliach archeologicznych do 1945 roku. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 243-274.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

DEREŃ A. : Materiały archiwalne do historii górnictwa i hutnictwa w Wojewódzkim Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

DERKACZ J., DĄBROWSKI T. : Dokumentacja geologiczna złoża węgla kamiennego KWK „Nowa Ruda” Pole „Lech” - Rejon „Wacław”. Wrocław : Kombinat Geologiczny „Zachód”, 1979.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

DESONIE D. : Kosmiczne katastrofy. Warszawa : Prószyński i S-ka, 1997.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

Die Kohlensäuregefahr. Die Ursache der Grubennkatastrophe bei Neurode. Sozialdemokratischer Pressedienst, 10 Juli 1930.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Dokumentacja techniczna drążenia przekopu badawczego z rejonu „Lech” pole „Piast” do szybu „Ludmiła” w rejonie „Wacław”. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”, 1989.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Dokumentacja wyrzutów gazów i skał w kopalni Nowa Ruda. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, B.r.
[Uwagi: 150 rysunków technicznych] [Rozdział: lokalizacje]

DOMAGAŁOWA M. : Sigillarie krakowsko-śląskiego karbonu produktywnego i ich znaczenie stratygraficzne. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1971, T. 58, S. 113-161.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

DOMAŃSKA-SIUDA J. : Brannerite and associated uranium minerals from Wołowa Góra (Karkonosze Mts., Poland). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 2012, Nr 449, S. 393-399.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

DOMAŃSKA-SIUDA J. : Branneryt z Wołowej Góry i towarzyszące mu minerały uranu (Karkonosze). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 2012, T. 448, S. 393-400.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

DOMAŃSKA-SIUDA J. : New data on secondary uranium minerals from the Western Sudetes (Poland). : preliminary report. Mineralogia, Special Papers, 2010, T. 37, S. 106.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

DOMASZEWSKA T. : Okruszcowanie w rejonie Radomic i Kleczy na północ od Jeleniej Góry. Przegląd Geologiczny, 1968, Nr 3, S. 123.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

DOMASZEWSKA T. : Występowanie i eksploatacja złota na Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny, 1964, R. 12, Nr 4, S. 180-184.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

DOMINAS W. : Ocena zagrożenia radiologicznego w rejonie wyeksploatowanych kopalń rud uranowych w Sudetach Zachodnich w miejscowościach: Kowary, Radoniów, Okrzeszyn-Uniemyśl, Kopaniec, Miedzianka, Mniszków i Stare Rachowice oraz inwentaryzacja obiektów górnictwa uranowego w gminach Kamienna Góra i Lubawka. Warszawa : Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, 1991.
[Uwagi: * maszynopis] [Rozdział: górnictwo uranu]

DON J. : Jaskinia na tle ewolucji geologicznej Masywu Śnieżnika. W : Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1989, s. 137-146
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

DON J., OPLETAL M. : Budowa i ewolucja geologiczna Masywu Śnieżnika. W : Masyw Śnieżnika. Zmiany w środowisku przyrodniczym. Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Agencji Ekologicznej, 1996, S. 14-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

DOREJKO M., MACIOSZEK W. : Strzegom. Przewodnik mineralogiczny. Warszawa : Galeria GeoCentrum, 2002.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

DREWNIAK Ł. : Składowiska odpadów górnictwa uranowego w Sudetach - wzmożony poziom promieniowania jonizującego i możliwości jego ograniczenia. Bezpieczeństwo i ochrona radiologiczna, 2014, Nr 4, S. 22-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

DUDA R., REJI L. : Wielka encyklopedia minerałów. Warszawa : Elipsa, 1994.
[Uwagi: * tabele] [Rozdział: kamienie szlachetne; właściwości]

DZIEDZIC H., MAJEROWICZ A. : Antymonit w Księżnie na Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny, 1960, vol. 8, nr 1, s. 46-47.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

DZIEDZIC K. : Sedymentacja i paleografia utworów górnokarbońskich w niecce śródsudeckiej. Geologia Sudetica, 1971, T. 5, S. 7-75.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

DZIEDZIC K. : O nowym stanowisku skrzemieniałych pni w karbonie górnym Niecki Śródsudeckiej. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1958, T. 28, Z. 4, S. 427-435.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

Dzieje Kowar. Zarys monograficzny do 2010 roku. Red. W. Wereszczyński. Jelenia Góra-Kowary : Wydawnictwo Autorskie A-F-T, 2013.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

DZIEKOŃSKI T. : Analiza metalurgiczna prac hutniczych w Szlachtowej. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1959, T. 3, S. 237-260.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

DZIEKOŃSKI T. : Dawne górnictwo i hutnictwo metali nieżelaznych na Dolnym Śląsku. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1970, T. XIV, S. 81-90.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

DZIEKOŃSKI T. : Wydobywanie i metalurgia kruszców na Dolnym Śląsku od XIII do połowy XX wieku. Wrocław : Ossolineum, 1972.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

DZIK J. : Dzieje życia na Ziemi. Wprowadzenie do paleobiologii. Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 1992.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

DZIK J. : Emergence and succession of Carboniferous conodont and ammonoid communities in the Polish part of the Variscan sea. Acta Palaentologica Polonica, 1997, 42, Z. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

DZIK J. : The famenian „Golden Age” of conodonts and ammonoids in the polish part of the variscan sea. Paleontologia Polonica, 2006, T. 63.
[Uwagi: *, tylko strony: 1-24, 210-303 ] [Rozdział: skamieniałości]

DZIK J., ORŁOWSKI S. : The Late Cambrian eocrinoid Cambrocrinus. Acta Palaentologica Polonica, 1993, T. 38, Z. 1/2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

DZIK J., PISERA A. : Sedimentation and fossils of the Mójcza limestone. Acta Palaeontologica Polonica, 1994, T. 53 S.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

DZIK J., SULEJ T., NIEDŹWIEDZKI G. : A dicynodont-theropod association in the latest Triassic of Poland. Acta Palaentologica Polonica, 2008, T. 53, Z. 4, S. 733-738.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości]

DZIK J., SULEJ T., NIEDŹWIEDZKI G. : Zaskakujące uwieńczenie ery gadów ssakokształtnych. Ewolucja, 2008, Nr 3, S. 2-21.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości]

EKIERT F. : Złoża rud cynku i ołowiu w Polsce oraz perspektywy ich poszukiwań. Prace Instytutu Geologicznego, 1961, Nr X.
[Uwagi: * brak stron 16,17] [Rozdział: lokalizacje].

ELSTER, 1771. Grund und Profil = Riss von der zu Schreibersau am Schwarzenberg belegenen Kobald Grube, die Hülfe = Gottes genannt. (kopia z 1776 r. wykonana przez E. L. G. Abta)
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Encyklopedia przyroda technika. Red. J. Hurwic. Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963.
[Uwagi: brak] [Rozdział: właściwości]

ETTINGSHAUSEN C. : Die Steinkohlenflora von Stradonitz in Böhmen. Wien : K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1852.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

ETTINGSHAUSEN C. : Die Steinkohlenflora von Radnitz in Böhmen. Wien : K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1854.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

FEDAK J., LINDNER M. : Metalogeneza Sudetów. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1966.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

FEDOROWSKI J. : A revision of the genus Ceratophyllum Gürich, 1896 (Tetracoralla). Acta Palaeontologica Polonica, 1967, T. 12, Nr 2, S. 213-222.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

FEISTMANTEL K. : Visuté pásmo flecové ve Slánsko-Rakovnické pánvi kamenouhelné. Praga : Fr. Řivnáč, 1885.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

FEISTMANTEL O. : Die Versteinerungen der böhmischen Kohlengebirgsablagerungen. Cassel : Theodor Fischer, 1874.
[Uwagi: * tablice] [Rozdział: flora karbonu]

Feistschrift zum XII Allgemeinen Deutschen Bergmannstage in Breslau. Der Bergbau im Osten des Königreichs Preussen, 1913, T. 4. Die übrigen Bergbaubezirke.
[Uwagi: *] [Rozdział:  górnictwo uranu]

FIEDLER H. : Die Mineralien Schlesiens mit Berücksichtigung der angrenzenden Länder. Breslau : F. E. C. Leuckart, 1863.
[Uwagi: *] [Rozdział:  górnictwo uranu]

FIJAŁKOWSCY E. i J. : Występowanie pirytu w niektórych punktach Gór Świętokrzyskich. Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, 1963, T. 1, S. 45-56.
[Uwagi: * tylko strona 53] [Rozdział: lokalizacje]

FIJAŁKOWSCY E. i J. : Historia eksploatacji barytu w Górach Świętokrzyskich. Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, 1966, T. 3, S. 411-450.
[Uwagi: * brak stron: 415, 418-426] [Rozdział: lokalizacje]

FIJAŁKOWSCY E. i J. : Nowe dane o geologii Kielc. Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, 1967, T. 4, S. 343-420.
[Uwagi: * tylko stron: 392-403, 408-409] [Rozdział: lokalizacje]

FIJAŁKOWSKI J. : Piryt. Kamieniołaz, 2001, Nr 9, S. 9-12.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

FIJAŁKOWSKI J. : Zarys dziejów eksploatacji kruszców w rejonie Łagowa. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 121-125.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

FIRSZT S. : Badania archeologiczne nad dawnym górnictwem i hutnictwem w Kotlinie Jeleniogórskiej, Karkonoszach i Górach Izerskich. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 84-104.
[Uwagi: *] [Rozdział:  górnictwo uranu]

FLORJAN S. : Flora i środowisko karbonu produktywnego Nowej Rudy: W: Kurs terenowy Paleontologiczne opróbkowanie profilów geologicznych. Nowa Ruda, 18-20 maja 2001. Warszawa : Instytut Paleobiologii PAN, 2001, S. 5-7.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

FLORJAN S. : Historia badań makroflory karbońskiej na Dolnym Śląsku. W: Sesja naukowa „50 lat działalności Polskiego Towarzystwa Nauk o Ziemi w Wałbrzychu i okolicach”. Wałbrzych, 5 listopada 2010. Wałbrzych : Muzeum Okręgowe, 2010, S. 17-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

FLORIAN S. : Pierwsze w Polsce znalezisko izolowanego zmineralizowanego rdzenia pędu karbońskiego kordaita. Przegląd Geologiczny, 2012, R. 60, Nr 6, S. 323-324.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

FLORJAN S., JAWORSKA I. : Unikalne i zasługujące na ochronę odsłonięcie z florą karbońską w Szczawnie Zdroju (Województwo Dolnośląskie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 2011, R. 67, Nr 6, S. 547-551.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

FLORIAN S., PACYNA G., BORZĘCKI R. : Pierwsze znalezisko mikrokonchidów (Tentaculita) na liściach górnokarbońskiej paproci nasiennej Karinopteris daviesii z Nowej Rudy (Dolny Śląsk). Przegląd Geologiczny, 2012, R. 60, Nr 5, S. 1-3.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje muzeum; skamieniałości]

FRAITAK M. : Skrzemieniałe pnie drzew karbońskich z Nowej Rudy. Biuletyn Informacyjny PTPNoZ Oddział w Wałbrzychu. Koło Górnicze w Gorcach, 1970, S. 17-23.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

FRIEDBERG W. : Mięczaki mioceńskie Ziem Polskich. Część 1. Ślimaki. Zeszyt pierwszy. Lwów : Muzeum imienia Dzieduszyckich, 1912.
[Uwagi:
*] [Rozdział: skamieniałości]

FRIEDBERG W. : Mięczaki mioceńskie Ziem Polskich. Część 1. Ślimaki. Zeszyt drugi. Lwów : Muzeum imienia Dzieduszyckich, 1912.
[Uwagi:
*] [Rozdział: skamieniałości]

FRIEDBERG W. : Mięczaki mioceńskie Ziem Polskich. Część 1. Ślimaki. Zeszyt trzeci. Lwów : Muzeum imienia Dzieduszyckich, 1914.
[Uwagi:
*] [Rozdział: skamieniałości]

FRIEDBERG W. : Mięczaki mioceńskie Ziem Polskich. Część 1. Ślimaki. Zeszyt czwarty. Poznań : Muzeum imienia Dzieduszyckich, 1923.
[Uwagi:
*] [Rozdział: skamieniałości]

FRIEDBERG W. : Mięczaki mioceńskie Ziem Polskich. Część 2. Małże. Zeszyt drugi. Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 1936.
[Uwagi:
*] [Rozdział: skamieniałości]

FRONDEL C. : Studies of uranium minerals (IX); Saléeite and novacekite. American Mineralogist, 1951, T. 36, S. 680-686.
[Uwagi: *] [Rozdział: minerały]

FRUŻYŃSKI A. : Górnictwo węgla kamiennego na Górnym Śląsku. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 200-225.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

FUGLEWICZ R. i in. : Lower Triassic footprints from The Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, Poland. Acta Palaentologica Polonica, 1990, T. 35, Z. 3-4.
[Uwagi:
*] [Rozdział: skamieniałości]

FUHRMANN R. : Die Bitterfelder Bersteinarten. Mauritiana, 2010, Vol. 21, S. 13-58.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

FUHRMANN R. : Entstehung, Entdeckung und Erkundung der Bernsteinlagerstätte Bitterfeld. Exkursionsführer und Veröffentlichungen der Gesellschaft für Geowissenschaften, 2004, Z. 224, S. 25–37.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

FUHRMANN R., BORSDORF R. : Die Bersteinarten des Untermiozäns von Bitterfeld. Zeitschrift für angewandte Geologie, 1986, T. 32, Z. 12, S. 309-316.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

FURMANKIEWICZ M., KRZYŻANOWSKI K. : Podziemne relikty kopalni niklu w Szklarach. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2008, T. 1, S. 51-60.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

GAJDA E. : Miedziankit z Miedzianki koło Chęcin. Kwartalnik Geologiczny, 1968, T. 12, Nr 2, S. 271-276.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

GAJDA E. : Minerały żył pegmatytowych okolic Szklarskiej Poręby (Karkonosze). Kwartalnik Geologiczny, 1960, T. 4, Z. 3, S. 565-583.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

GAJDA E. : Żyły pegmatytowe okolic Szklarskiej Poręby (Karkonosze). Kwartalnik Geologiczny, 1960, T. 4, Z. 3, S. 545-562.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

GAJEWSKI W. i in. : Chemia. Encyklopedia techniki. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966.
[Uwagi: brak] [Rozdział: układ okresowy, właściwości]

GAŁECKA I. in. : Bibliografia i rejestr map oraz materiałów kartograficznych z zakresu geologii Polski. Wiek XIX i XX oraz rejestr materiałów rękopiśmiennych. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1956.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

GAŁKIEWICZ T. : Teoria ortohydrotermalnej genezy śląsko-krakowskich złóż Zn-Pb. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1971, T. 41, Z. 4, S. 565-570.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

GAWEŁ A. : Geologiczne warunki występowania soli niebieskiej, ametystu i fioletowego fluorytu. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1947, T. 17, S. 46-47.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

GAWEŁ A. : Itinerarium po śladach robót górniczych w Srebrnych Górach w Tatrach Zachodnich. Prace Muzeum Ziemi, 1966, Nr 8., S. 7.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

GAWOR F. : Zakład Doświadczalny Politechniki Wrocławskiej „HYDRO-MECH” i Zakład Górniczy Politechniki. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 101-104.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

GARGASZ T., Okruszcowanie żył kwarcowych z Góry Haniak w Złotym Stoku. Kraków : AGH. Archiwum Muzeum Minerałów.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

GĄSIOR H. : Historia Kopalni Pirytu „Staszic”w Rudkach 1922-1971. Rudki : U.P.Z.P. Dorand, 2014.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

GĄSIOROWSKA N. : Górnictwo i hutnictwo w Polsce. Lwów : Państwowe Wydawnictwa Książek Szkolnych, 1937, S. 160, mapy 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

GĄSIOROWSKA N. : Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskim 1815-1830. Warszawa : Książka i Wiedza, 1949.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

GDAŃSKA M.. : Paleoekologia osadów trzeciorzędowych klifu Władysławowo-Chłapowo. Katowice : Uniwersytet Śląski. Archiwum Muzeum Minerałów.
[Uwagi:
*] [Rozdział: skamieniałości]

GEINITZ H. B., GUTBIER A. : Die Versteinerungen des Zechsteingebirges und Rothliegenden oder permischen Systemes in Sachsen. Dresden und Leipzig : Arnoldische Buchhandlung, 1848.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

Geologia i surowce mineralne Polski. Red. R. Osika. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1970, Nr 251.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości; właściwości]

Geologia złóż surowców mineralnych Polski. Surowce metaliczne. Red. R. Krajewski. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960.
[Uwagi: * brak stron 322, 323, 373] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

Geologicieskaja karta wostocnogo I jugo-wostocnogo kontaktow polinowogorskoj granitnoj intruzii. 1:10000. Predprijatie „Kuznieckie Rudniki” Rajon N1 GRP-7 Elenegurski i Kamennogurski rajony, 1954.
[Uwagi: * brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

Geologische Katre von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Arkusz Schmiedeberg i/Schl. Tschöpsdorf 1:25000. Berlin : Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt, 1912, opracowanie geologiczne: G. Berg i E. Dathe 1908-1910.
[Uwagi: * brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

GERMAR E. F. : Die Versteinerungen des Steinkohlengebirges von Wettin und Löbejün im Saalkreise. Halle : C. A. Schwetschke und Sohn, 1844.
[Uwagi: * tablice] [Rozdział: flora karbonu]

GESSNER C. : De omni rerum fossilium genere, gemmis, lapidibus, metallis, et huiusmodi, libri aliquot, plerique nunc primum editi. Opera Conradi Gesneri, quorum catalogum sequens folium continet. Tiguri : excudebat Ia cobus Gesnerus, 1565.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Gewerkschaft Neuroder Kohlen- und Thonwerke, Neurode (Eulengebirge). Geschäftsbericht über das Jahr 1941. Neurode : Neuroder Kohlen- und Thonwerke A.G., 1941.
[Uwagi: *, tylko strony: 67-75 ] [Rozdział: lokalizacje]

GIERLIŃSKI G., SABATH K. : A probable stegosaurian track from the Late Jurassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 2002, T. 47, Z. 3, S. 561-564.
[Uwagi: *] [Rozdział:  skamieniałości]

GINTER M. : Rekiny polskich mórz tropikalnych. Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, 2010, Nr 2, S. 2-10.
[Uwagi: *] [Rozdział:  skamieniałości]

GINTER M., PIECHOTA A. : The first Devonian holocephalian tooth from Poland. Acta Palaentologica Polonica, 2004, T. 49, Z. 3.
[Uwagi:
*] [Rozdział: skamieniałości]

GISMAN S. : Słownik górniczy. Katowice : Instytut Węglowy, 1949.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

GLAPA W., KORZENIOWSKI J. I. : Mały leksykon górnictwa odkrywkowego. Wrocław : Wydawnictwa i Szkolenia Górnicze Burnat & Korzeniowski, 2005.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

GLUZIŃSKI W. : Zarys dziejów górnictwa i hutnictwa metali na Kłodzczyźnie (XIV-XVII w.). Rocznik Ziemi Kłodzkiej, 1960, T. 4-5. S. X.
[Uwagi: *, przypisy*] [Rozdział: górnictwo uranu]

GŁOWACKI Z. : Hydrotermalne złoża uranowe w Polsce. W: Pierwsza polsko-jugosłowiańska narada w zakresie geologii i metodyki poszukiwań złóż uranowych. Karpacz, 17-24.X.1960. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960, S. 10-12.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

GŁOWACKI Z., SADKIEWICZ H. : Rudy uranowe Dolnego Śląska. W: Sesja naukowa Z geologii Ziem Zachodnich. dwudziestolecie polskich badań 1945-1965. Wrocław : PWN, 1966, T. 2, S. 415-430.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

GŁUCHOWSKI E. : Crinoid assemblages in the Polish Givetian and Frasnian. Acta Palaeontologica Polonica, 1993, T. 38, Z. 1/2.
[Uwagi: *] [Rozdział:  skamieniałości]

GŁUCHOWSKI E. : Crinoids from the Famennian of the Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 2002, T. 47, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział:  skamieniałości]

GŁUCHOWSKI E. : Epibionts on Upper Eifelian crinoid columns from the Holly Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 2005, T. 50, Z. 2, S. 315-328.
[Uwagi: *] [Rozdział:  skamieniałości]

GŁUCHOWSKI E. i in. : Crinoid and ostracod succession within the Early–Middle Frasnian interval in the Wietrznia quarry, Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 2006, T. 51, Z. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział:  skamieniałości]

GOEPPERT H. R. : Systema filicum fossilium. Verhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher, 1836, T. 17 (suplement).
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

GOEPPERT H. R. : Die Gattungen der Fossilen Pflazen. Bonn : Henry und Coben, 1841.
[Uwagi: * brak roczników 1842 i 1846] [Rozdział: flora karbonu]

GOTHAN W. : Die Oberschlesische Steinkohlenflora. Teil. I Farne und farnähliche Gewächse. Abhandlungen der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt. Neue Folge, 1913, T. 75.
[Uwagi: * IG 73p, brak strony 118] [Rozdział: flora karbonu]

GORCZYŃSKI J. : Poszukiwanie złóż barytu i fluorytu na Dolnym Śląsku - Rejon Srebrna Góra pkt.pl. 18a/67. Wyniki prac poszukiwawczych. Wrocław : Instytut Geologiczny Oddział Dolnośląski, 1967.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

GÓRECKA T. : Flora dolnokarbońska Gór Bardzkich. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1958,  Nr 129, S. 159-191
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

GÓRECKA T. : Pozycja palinostratygraficzna najwyższych utworów karbonu depresji śródsudeckiej. W: V Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski. Kraków, 21-22 kwietnia 1982. Kraków : AGH, 1982, S. 5-8.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

GÓRECKA-NOWAK A., KOWALCZE-ŁUPICKA M. : Palinostratygrafia osadów formacji białokamieńskiej (karbon) w okolicy Wałbrzycha (niecka Śródsudecka). W: XX Konferencja naukowa paleobiologów i biostratygrafów PTG Granice paleontologii. Święta Katarzyna pod Łysicą, 10-13 września 2007. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2007, S. 52.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

GÓRECKI J., LEŚNIAK J. : Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowania złoża „Kryzmanówka”. Kraków : Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne „PRO-GEO”, 2002.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

GÓRNIAK-ZIMROZ J., MALUGA R. : Inwentaryzacja i ocena możliwości wykorzystania reliktów dawnych robót górniczych w rejonie Miedzianki. Dzieje górnictwa. - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2008, T. X, S. 81-89.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

GRABAS K. : Zagrożenia środowiska na terenach poeksploatacyjnych rud uranu oraz ich likwidacja. Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska, 2006, T.79, Ser. Monografie, Z. 46.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

GRADY M. M. : Catalogue of Meteorites. Cambridge : Cambridge Uniwersity Pres, 2000.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

GRAND-EURY C. : Flore carbonifére du Département de la Loire et du Centre de la France. Atlas. Memoires L'Academie des Sciences de L'Institut de France, 1877, T. 24, Z. 1.
[Uwagi: * tablice] [Rozdział: flora karbonu]

GREINER P. : Kartografia górnicza na Śląsku od XVI do pierwszej połowy XIX wieku. Wrocław : Uniwersytet Wrocławki, 1997.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

GRIMALDI D. A. i in. : Fossiliferous Cretaceous Amber from Myanmar (Burma). ItsRediscovery, Biotic Diversity, and Palaeontological Significance. American Museum Novitates, 2002, Nr 3361.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

GROCHOLSKI A., AUGUSTYNIAK K. : Atlas geologiczny Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1971.
[Uwagi: brak] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje]

GROCHOWINA A. : Studium mineralogiczne pegmatytu fosforanowego z Michałkowej. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2016.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

GRODZICKI A ; Wpływ czynników geologicznych na rozwój górnictwa złota w złożach okruchowych Dolnego Śląska. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 74-83.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Grund- und Progil-Riss von dem zu Schreiberau belegenen Kobald-Bergwerk, die Juliane genant. 1775.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

GRUNT T. A., RACKI G. : Late Frasnian Athyridida (Brachiopoda) from Poland and the Late Devonian biotic turnover. Acta Palaeontologica Polonica, 1998, T. 43, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

GRUSZCZYK H. : O niektórych zespołach paragenetycznych barytu. Przegląd Geologiczny, 1953, Nr 8, S. 25-30.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

GRUSZCZYK H. : Uwagi w sprawie dyskusji nad genezą złoża rud miedzi w Miedzianej Górze. Przegląd Geologiczny, 1963, Nr 10, S. 446-447.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

GRUSZCZYK H. : Geologiczne warunki występowania barytu. Prace Instytutu Geologicznego, 1970, T. 59.
[Uwagi: * brak strony 147 i opisu tabeli 1 po stronie 250] [Rozdział: lokalizacje]

GRUSZCZYK H. i in. : Obecny stan wiadomości o budowie złoża barytu w Boguszowie na Dolnym Śląsku. Prace Instytutu Geologicznego, 1970, T. 59, S. 69-80.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

GUCWA I., PELCZAR A. : Minerały polskich Karpat. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1986.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

GULDON R., STĘPKOWSKI L : Opis geograficzno-historyczny i statystyczno-techniczny Zakładów Rządowogórniczych w oddziale Białogon (do roku 1882). Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1979.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

GUO M. i in. : A catalogue of Burmite inclusions. Zoological Systematics, 2017, T. 42, S. 249-379.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

GURLT A. : Górnictwo i hutnictwo. Tłum. W. Kosiński. Warszawa : Geberthner i Wolf, 1883.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

GUZIEL A. : Leczenie w sztolni. Przegląd Techniczny, 1986, Nr 12, S. 18.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

HAAG R. : Field Guide of Meteorites. Haag Collection, 1997, 12 th Anniversary Edition.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

HAJLASZ B. : Tentaculites from the Givetian and Frasnian of the Holy Cross Mountains. Acta Palaeontologica Polonica, 1993, T. 37, Z. 2-4.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

HALAMSKI A. T., BALIŃSKI A. : Latest Famennian brachiopods from Kowala, Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 2009, T. 54, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

HALAMSKI A. T.; KVAČEK J. : The Late Cretaceous (Coniacan) leaf and cone flora from the Sudetes. Palaeontographica, Seria B: Palaeobotany - Palaeophytology, 2015, T. 292, S. 95-171.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

HALLSWORTH C. R., KNOX R. : Classification of sediments and sedimentary rocks. BGS Rock Classification Scheme. vol. 3. Nottingham : British Geological Survey Research Report, 1999, RR 99-03.
[Uwagi: *] [Rozdział: skały]

HANCZKE T. : Meteoryty i tektyty w zbiorach Muzeum Ziemi. Katalog. Warszawa : Polska Akademia Nauk. : Muzeum Ziemi, 1995.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

HANNUSCH W. : Die Kohlengruben von Strausseney. Graftschafter Bote, 1970, R. 21, Nr 8, S. 15.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Handlowa Księga Adresowa Polski i Gdańska. Red. W. Neuman. Warszawa-Gdańsk : Globus Towarzystwo Wydawnicze Handlowych Ksiąg Adresowych, 1923.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

HARAŃCZYK C. : Struktura i geneza brunckitu. Przegląd Geologiczny, 1988, R. 36, Nr 7, S. 405-407.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

HARAŃCZYK C. : Mineralogia kruszców śląsko-krakowskich złóż cynku i ołowiu. Prace Geologiczne, 1962, Nr 8, S. 96.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

HARAŃCZYK C., SZOSTEK L : Przejawy mineralizacji barytowej w obszarze śląsko-krakowskim. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1970, T. 59.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

HARASIMIUK M., HENKIEL A. : Tektoniczny kontakt kredy i trzeciorzędu w okolicy Chełma Lubelskiego. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1977, T. 47, S. 553-558.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

HASS B., SOCHA E., BANDURSKI B. : Sprawozdanie z realizacji robót badawczych dla rozpoznania pokładów w przypowierzchniowej partii złoża w rejonie nieczynnej kopalni Heddi w Ścinawce. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, 1979.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

HEER O., 1869 : Miocene baltische flora. Beiträge zur Naturkunde Preussens. Königlichen Physikalisch-Öökonomischen Gesellschaft zu Königsberg 1869, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

HEFLIK W. : Kamienie ozdobne w Polsce. PAN oddz. w Krakowie : Nauka dla wszystkich, 1978, Nr 287.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

HEFLIK W. : O niektórych kamieniach ozdobnych Dolnego Ślaska ich znaczeniu w rozwoju kultury materialnej. Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 139-148.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

HEINTZE C. B. : Sammlung von Nachrichten über die Königliche freie Bergstadt Reichenstein in topographischer, bergbaulicher, historischer und statistischer Beziehung. Breslau : Kommission bei Wilibald August Holäufer, 1817.
[Uwagi: * / tłumaczenie] [Rozdział: lokalizacje]

HOCHSTETTER F. : New Zealand its physical geography, geology and natural history. Przekł. E. Sauter. Stuttgart : J. G. Cotta, 1867, S. 59.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

HOEHNE K. : Die chemischen und physikalischen Eigenschaften der sogenannten natürlich verkokten Kohlen im Kontaktbereich der Waldenburger Porphyrdurchbrüche (Niederschlesien). Zeitschrift für das Berg-, Hutten- und Salinenwesen Deutschen Reich, 1942, T. 90, Nr 8, S. 104-110.
[Uwagi: *] [Rozdział: skały]

HOFFMAN P., BENESZ P. : Ogólne okruszcowanie złoża w Złotym Stoku. AGH. Archiwum Muzeum Minerałów.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

HOLECZEK J., JANECZEK J.. : Pseudomalachite from Radzimowice and some comments on its occurrence in Miedzianka (Sudetes Mts.). Mineralogia Polonica, 1991, T. 22, Z. 1, S. 17-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

HURNIK B, Hurnik H. : Meteoroidy, meteory, meteoryty. Astronomia, 1992, Nr 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

HURNIK B. : Materia międzygwiazdowa w chondrytach. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 25-32.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

HURNIK H. : Bolidy z meteorytami. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 33-41.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

IAGT YAZYKOWA E. i in. : Molluscs from the Early Frasnian Goniatite Level at Kostomłoty in the Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 2006, T. 51, Z. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

Instrukcja obsługi. Miernik skażeń powierzchni typu RKP-1-2. Bydgoszcz : Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych Polon, Zakład Urządzeń Dozymetrycznych, 1980.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

IRVING D. : Kryptonim „Virushaus”. Przekł. L. Adamski. Warszawa : Książka i Wiedza, 1971.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

IVANIUK G. J., JAKOVENCZUK V. N. : Minerały Kowdora. Kowdor : Apatyty, 1991.
[Uwagi: *] [Rozdział: minerały]

JACHOWICZ A., DYBOWA-JACHOWICZ S. : Paleobotanika. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003.
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: flora karbonu; skamieniałości]

JANECZEK J., KOZŁOWSKI K., ŻABA J. : Zbieramy minerały i skały. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1991.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

JAROS J. : Materiały archiwalne do historii górnictwa i hutnictwa w zbiorach wojewódzkiego archiwum państwowego w Katowicach i archiwach podległych. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

JAROS J. : Materiały do historii górnictwa i hutnictwa w Polsce w latach 1870-1945. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1, S. X.
[Uwagi: * brak strony 124] [Rozdział: lokalizacje]

JAROS J. : Organizacja administracji górniczej w Królestwie Polskim (1815-1918). Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T.1, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

JAROS J. : Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich. Zeszyty Naukowe Śląskiego Instytutu Naukowego, 1972, Nr 59.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

JASIEŃSKA S. : ŻABIŃSKI W. : Electron microprobe investigation of unusual zincian dolomite from the Waryński Mine (Upper Silesia). Mineralogia Polonica, 1972, T. 3, S. 70.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

JASKÓLSKI S. : Na marginesie polemiki powstałej w związku z artykułem K. Piekarskiego. Przegląd Geologiczny, 1963, Nr 10, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

JASKÓLSKI S. : Polimetaliczna mineralizacja tlenkowo-siarczkowa w granitognejsach Gór Izerskich (Dolny Śląsk) i jej pochodzenie. Prace Geologiczne Komitetu Nauk PAN w Krakowie, 1967, Nr 43.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

JASKÓLSKI S. : Polimetaliczna mineralizacja w granitognejsach Radoniowa. Przegląd Geologiczny, 1967, R. 15, Nr 5, S. 238-239.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

JASKÓLSKI S. : Złoże cynowe w Gerbichach na Dolnym Śląsku (sprawozdanie tymczasowe). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1948, T. 42, S. 76.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

JASKÓLSKI S. : Złoża cyny w Gierczynie. Przegląd Geologiczny, 1967, R. 15, Nr 5, S. 238.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

JASKÓLSKI S. : Złoże łupków pirytonośnych w Wieściszowicach. Przegląd Geologiczny, 1967, R. 15, Nr 5, S. 238.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

JASKÓLSKI S. : Złoże łupków pirytonośnych w Wieściszowicach na Dolnym Śląsku i próba wyjaśnienia jego genezy. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1964, T. 34, Z. 1-2, S. 29-63.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

JASKÓLSKI S., i in. : Złoże pirytu i rud żelaznych kopalni „Staszic” w Górach Świętokrzyskich. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1953.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

JERZMAŃSKI J. : Profil wzgórza Wielisławka w Górach Kaczawskich. Przegląd Geologiczny, 1958, Nr 4, S. 174-175.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [*]

JERZMAŃSKI J. : Wstępne wiadomości o złożu barytu w Stanisławowie na Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny, 1957, Nr 3, S. 136.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

JERZMAŃSKI J. : Występowanie i perspektywy poszukiwań złóż rud żelaza w Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny, 1961, Nr 3, S. 130.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [*]

JERZMAŃSKI J. : Uwagi o genezie złóż kruszcowych w północno-wschodniej części Gór Kaczawskich. Kwartalnik Geologiczny, 1966, T. 10, Z. 4, S. 930-937.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

JERZMAŃSKI J., KORNAS J. : Minerały złoża barytu w Stanisławowie na Dolnym Śląsku. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1970, T. 54, S. 86-92.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

JERZMAŃSKI J., KURA I. : Charakterystyka geologiczno-mineralogiczna żył kwarcowych w rejonie Sichowa, Góry Kaczawskie. Kwartalnik Geologiczny, 1965, T. 9, Z. 2, S. 432-433.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

JERZYKIEWICZ T. : A flysch/littoral succession in the Sudetic Upper Cretaceous. Acta Geologica Polonica, 1971, T. 21, Nr 2, S. 165-199.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

JEZIERSKI A. i in. : Ekonomika górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim 1840-1910. Warszawa : Dział Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, 1961.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

JOPEK W., MISKA A, ŚWIRSKI M. : Pismo do Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące zamiany nieruchomości w celu utworzenia rezerwatu przyrody zgodnie ze wskazaniem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Zapniów : F. Jopek Ceramika sp. z o. o., 2006.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

JOST H. : O górnictwie i hutnictwie w Tatrach Polskich. Z dziejów Techniki. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. 1962.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

JOST H. : Dzieje górnictwa i hutnictwa w Tatrach Polskich. Zakopane : Towarzystwo  Muzeum Tatrzańskiego. Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, 2004.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

JUROSZEK C. : Charakterystyka petrograficzna melanokratycznej skały bazaltowej z Różanej (Góry Kaczawskie). Kwartalnik geologiczny, 1985, T. 29, Z. 3/4, S. 713-726.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KACZMAREK A., MASŁOWSKI W. : Mineralizacja uranowa na tle ogólnej mineralizacji Sudetów. W: Pierwsza polsko-jugosłowiańska narada w zakresie geologii i metodyki poszukiwań złóż uranowych. Karpacz, 17-24.X.1960. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960, S. 68-85.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KACZMAREK A., MOCHNACKA K. : Złoże polimetaliczne i magnetytowe w Kowarach. Przegląd Geologiczny, 1967, R. 15, Nr 5, S. 237.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KACZMAREK W., ROŻEK R. : Historia poszukiwań i rozpoznania złóż rud miedzi w Starym Zagłębiu Miedziowym. Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2008. T. 1, S. 97-104.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KAIM A. : Brachiopod-bivalve assemblages of the Middle Triassic Terebratula Beds, Upper Silesia, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 1997, T. 42, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

KALINOWSKI P. : Monety książąt karniowskich. Katalog. Lata 1469-1997. Kalety : Wydawnistwo Piotr Kalinowski, 2009.
[Uwagi: *] [Rozdział: mennice]

KAMIEŃSKI M. : 15.1. Surowce mineralne. Kalendarz chemiczny. Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1955, T. 2, S. 1041-1090.
[Uwagi: brak] [Rozdział: układ okresowy]

KANASIEWICZ J., JECZMYK M. : Wstępne wyniki badań mineralizacji torowej w rejonie Szklarskiej Poręby. Kwartalnik Geologiczny 1976, T. 20, Nr 4. [streszczenie referatu]
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KARAŚ J. : Środowisko geograficzne. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 1. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego 1988, T. 39, S. 13-28.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KARCZEWSKI L. : Upper jurassic Rudistae of the margin of the Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 1969, T. 14, Nr 3, S. 395-465.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

KARWOWSKI Ł. : Meteoryt Łowicz - co nowego? W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 42-47.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

KARWOWSKI Ł., i in. : Skorupa wietrzeniowa i obtopieniowa meteorytów w warunkach klimatu umiarkowanego na przykładzie Zakłodzia i Moraska-Przełazów W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 48-54.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

KASZA L. : Budowa geologiczna górnego dorzecza Białej Lądeckiej. Geologia Sudetica, 1964, T. 1, S. 119-161.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KASZA A. i in. : Poszukiwania uranu w Miedzianej Górze i Kielcach. Studia Muzealno-Historyczne, 2018, T. 10, S. 11-27.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Katastrofa kopalniana pod Neurode. Kuryer Poznański, 1930, R. 29, Nr 314, S. 3.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KAŹMIERCZAK J. : W ocenie paleontologa. Wiedza i Życie, 1996, Nr 11, S. 18-19.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

KEDVES M. i in. : Lm and Tem Investigations on The Upper Cretaceos Ajkaite, of Hungary I. Plant Cell Biology and Development, 2000, T. 12, S. 8-17.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

KEDVES M. i in. : Lm and Tem Investigations on The Upper Cretaceos Ajkaite, of Hungary II. Plant Cell Biology and Development, 2001, T. 13, S. 22-31.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

KEDVES M. i in. : Lm and Tem Investigations on The Upper Cretaceos Ajkaite, of Hungary III. Plant Cell Biology and Development, 2002, T. 14, S. 11-16.
[Uwagi: brak] [Rozdział: bursztyn]

KĘSEK M. : Kielecki urząd górniczy 1601-1701 R. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 127-145.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KĘSEK M. : Działalność cystersów wąchockich w zakresie metalurgii nieżelaznej w średniowieczu. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 147-155.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KĘSEK M. : Powstanie Komisji Kruszcowej i jej działalność w Miedzianej Górze w latach 1782-1785. Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, 1976, Ser. C, Z. 21, S. 89-106.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KIBITLEWSKI S., GÓRECKA E. : O strukturach tektonicznych w dolomitach kruszconośnych w kopalni Pomorzany (Olkuski rejon złóż Zn-Pb). Przegląd Geologiczny, 1988, R. 36, Nr 7, S. 408-413.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KIDSTON R. : Fossil plants the Carboniferous Rock of Great Britain. Part 1-6. Memories of Geological Survey of Great Britain. Mem. Palaeontology, 1923-1925, T. 2.
[Uwagi: * IG 16210/2, tablice] [Rozdział: flora karbonu]

KIELAR J. : Z dziejów powstania Muzeum Złota w Złotoryi. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 302-304.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KIEPURA M. : Devonian bryozoans of the Holly Cross Mountains, Poland. Part I. Ctenostomata. Acta Palaeontologica Polonica, 1965, T. 10, Z. 1, S. 325-400.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu]

KIEPURA M. : Devonian bryozoans of the Holly Cross Mountains, Poland. Part II. Cyclostomata and Cystoporata. Acta Palaeontologica Polonica, 1973, T. 18, Z. 4, S. 11-48.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu]

KIJEWSKI Z. : Nagromadzenie flory w stropie pokładu 410/2+412 (Roman) w polu „Piast" kopalni „Nowa Ruda" (DZW). W: IX Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski, Formacja Karbońska, Kraków, 23-25 kwietnia 1986. Kraków : AGH, 1986, S. 12-16.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje]

KIN A. : Early Maastrichtian ammonites and nautiloids from Hrebenne, southeast Poland, and phenotypic plasticity of Acanthoscaphites tridens (Kner, 1848). Cretaceous Research, 2010, T. 31, S. 27-60.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

KITA M., OSTROWICKI B. : Mineralizacja miedzią w Monastercu koło Leska (Karpaty Środkowe). Kwartalnik Geologiczny, 1959, Z. 4, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KITA-BADAK M., BADAK J., SAŁDAN M. : Uwagi o łupkach uranonośnych serii menilitowej w Karpatach środkowych. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny 1964, T. 8, Nr 3, S. 451-452.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KITA-BADAK M., BADAK J. : Występowanie łupków radioaktywnych w utworach serii menilitowej w Karpatach. Kwartalnik Geologiczny 1960, T. 4, Nr 1, S. 173-180.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KLEMENZ P. : Kleine Mitteilungen zur Frage nach dem Alter Stadt Reichenstein und ihres Bergbaues von Studienray i R. Zeitschrift des Vereins für Schlesien, 1933, T. 67, S. X.
[Uwagi: * odpis] [Rozdział: lokalizacje]

KLEMENTOWSKI R. : W cieniu sudeckiego uranu. Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. : Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

KŁUSEK M. : Fossil wood from the Roztocze region (Miocene, SE Poland) - a tool for palaeoenvironmental reconstruction. Kwartalnik Geologiczny, 2006, T. 50, Z. 4, S. 465-474.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

KNAPIK R. i in : Geopark Karkonosze. : georóżnorodność i geoturystyka. Przegląd Geologiczny, 2011, R. 59, Nr 4, S. 311-322.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KNAPIK R. : Dawne kopalnie pegmatytów okolic Szklarskiej Poręby. Geostanowiska Karkonoszy, nr 24. Sudety, 2012, nr 1, S. 359-361.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KNAPIK R. i in. : Inwentaryzacja i waloryzacja geostanowisk Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz wykonanie mapy geologicznej tego obszaru. Jelenia Góra : Karkonoski Park Narodowy.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KNAPIK R., MIGOŃ P. : Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy. Przegląd Geologiczny, 2010, R. 58, Nr 11, S. 1065-1069.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KNAPIK R., i in. : Minerały polskich Karkonoszy. Jelenia Góra : Karkonoski Park Narodowy, 2013.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOBI : Znaki na skałach. Sztolnie, 2011, Nr.3, S. 21.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOBYLAŃSKA M. CHUDY K., DUERSCHLAG J. : Wybrane uwarunkowania przyrodnicze projektu zagospodarowania dawnej kopalni srebra Amalie w Srebrnej Górze. Cuprum, 2016, Nr 3, S. 63-76.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOHL E. : Grossdeutschlands Vorkommen natürlich-radioaktiver Stoffe und deren Bedeutung für die Versorgung mit radioaktiven Substanzen. Zeitschrift für das Berg-, Hutten- und Salinenwesen Deutschen Reich, 1942, R. 90, Nr 8, S. 153-177.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KONARSKI K., SENKOWSKI J. : Materiały archiwalne do historii górnictwa i hutnictwa w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1.
[Uwagi: * brak strony 498] [Rozdział: lokalizacje]

KONSTANTYNOWICZ E. : Problem cynowości łupków kwarcowo-serycytowych z chlorytem w rejonie Gierczyn-Przecznica. Rudy i Metale Nieżelazne, 1957, Nr 3, S. 69-76.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOPERNIK M. : De revolutionibus orbium coelelsstrum. Libri VI. Bazylea : Officina Henricpetrina, 1536.
[Uwagi: *] [Rozdział: X]

KOREJWO K., TELLER L. : Stratygrafia karbonu z wierceń Marszowice 1 i Koniusza 1 (niecka miechowska). Acta Geologica Polonica T. 18, Z. 4, S. 691-706.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu]

KORZENIOWSKA-REJMER E. : Ocena zagrożenia radiacyjnego na obszarach składowania odpadów górnictwa uranowego i działania rekultywacyjne. W : Rekultywacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Red. G. Malina. Poznań, 2009.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KORŻINSKI M. A., i in. : Discovery of a pure rhenium mineral at Kudriavy volcano. Nature, 1994, Vol. 369, S. 51-52.
[Uwagi: *] [Rozdział: minerały]

KOSIK E., ŻELAZNY R. : Miedziana Góra na rudach spoczywała. [W] W miedzianogórskiej gminie. Kielce : Urząd Gminy Miedziana Góra. 2001.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOSIÓR A., PODOLSKI R. : Stare górnictwo niewęglowe wokół Wałbrzycha. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2008, T. 1, S. 133-148.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOSMATY J. : Historia powstania Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 275-285.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOSMATY J. : Wałbrzyskie tereny pogórnicze po 15 latach od zakończenia eksploatacji węgla. Górnictwo i geologia, 2011, T. 6, Z. 1, S. 131-148.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOSMOWSKA-CERANOWICZ B. Bursztyn w Polsce i na świecie. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

KOSMOWSKA-CERAMOWICZ B. : Infrared spectroscopy of burmite and Chinese carvings from the museums and private collections. Prace Muzeum Ziemi, 2004, T 47, S. 37-41.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

KOSMOWSKA-CERANOWICZ B., MIGASZEWSKI Z. : O Czarnym bursztynie i gagacie. Przegląd Geologiczny, 1988, R. 36, Nr 7, S. 413-420.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

KOSMOWSKA-CERANOWICZ B., PIETRZAK T. : Znaleziska i dawne kopalnie bursztynu w Polsce. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1982.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOSSOWSKI K. : O kopalni rudy miedzianej koło Kielc w Królestwie Polskim. Biblioteka Warszawska, 1845, T. 1, S. 544-571.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOSZELA J., i in. : Wykorzystanie GIS do identyfikacji, katalogowania i oceny obiektów związanych z działalnością górnictwa uranowego w aspekcie zagrożeń dla środowiska. Górnictwo i geoinżynieria, 2009, R.33, Z. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KOTAŃSKI Z. : Z plecakiem i młotkiem w góry Świętokrzyskie. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1968.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości; lokalizacje]

KOTAS A., KOTASOWA A. : Uwagi o rozwoju i fitostratygrafii osadów górnego namuru w polskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W: VII Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski. Formacja karbońska. Kraków 25-27 kwietnia 1984. Kraków : AGH, 1984, S. 12-15.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A. : Fitostratygrafia najwyższego odcinka profilu karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Kwartalnik Geologiczny, 1979, T. 23, Z. 3, s. 525-531.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A. : Flora karbonu produktywnego w północno-wschodniej części Zagłębia Górnośląskiego (rejon dąbrowski). Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1968, T. 52.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A. : Flora warstw pietrzkowickich kopalni Gliwice. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1975, Nr 282, S. 169-196.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A. : Lyginodendron hoeninghausii (Brongniart) comb. nov. w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1975, Nr 282, S. 125-156.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A., : Medullopteris dżosiufucus sp. nov. i jego zasięg stratygraficzny. Kwartalnik Geologiczny, 1978, T. 22, Z. 4, S. 709-716.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A. : Przyczynek do znajomości gatunku Neuropteris scheuchzeri Hoffmann. Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Z. 3, S. 423-428.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A. : Uwagi o pozycji stratygraficznej Eleutherophyllum mirabile (Sternberg) Stur w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Kwartalnik Geologiczny, 1974, T. 18, Z. 3, S. 585-592.
[: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A., MIGIER T. : Chrono- and biostratygraphy. Macroflora. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1995, T. 148, S. 56-65.
[Uwagi: * tabele] [Rozdział: flora karbonu]

KOTOWIECKI A. : Polskie zabytki wykonane z żelaza meteorytowego. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 55-64.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

KOWAL-LINKA M. i in. : Najmłodsze detrytyczne cyrkony z utworów triasu z Lipia Śląskiego (Lisowic) koło Lublińca a wiek lisowickiego poziomu kościonośnego. Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS. 7 , Góra św. Anny, 4-7 czerwca 2018. Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2018, S. 27-32.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

KOWALCZEWSKI S. : Kielce jako ośrodek staropolskiego górnictwa i hutnictwa. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 29-56.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOWALCZEWSKI Z. : Wybrane problemy z dziejów kruszcowego górnictwa i hutnictwa na tle warunków geologicznych w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 1971, Nr 10, S. 448-451.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOWALCZEWSKI Z. : Podstawowe problemy świętokrzyskiego górnictwa kruszcowego w świetle danych geologicznych. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 57-78.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOWALSKI W. M. : Diopsyd ze Złotego Stoku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1961, T. 5, Z. 1, S. 316-318.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOWALSKI W. M. : Minerały kruszcowe ze Złotego Stoku (Dolny Ślask). Prace Mineralogiczne Komisji. Nauk. Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1969, Nr 16, S. 23-36.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOWALSKI W. M. : Geochemia, mineralogia i geneza dolnośląskich złóż i wystąpień barytowych. Cz 1. Archiwum Mineralogiczne, 1976, T. 32, Z. 2, S. 31-82.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOZIORKOWSKI K. : Baryt kielecki. Chemik Polski, 1906, T. 6, Nr 12, S. 221-224. Także: Archiwum Geologii Polskiej,1955, S. 46-49.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOZIORKOWSKI K. : Procentowość galmanów krajowych i kilka słów o minerałach wśród nich napotkanych. Chemik Polski, 1902, T. 2, Nr 10, S. 217-222. Także: Archiwum Geologii Polskiej, 1955, S. 15-20.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOZIORKOWSKI K. : Ruda ołowiana kielecka. Chemik Polski, 1904, T. 4, Nr 29, S. 576-578. [Przedruk: Archiwum Geologii Polskiej, 1955, S. 26-28].
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOZIORKOWSKI K. : Szpat wapienny kielecki. Chemik Polski, 1904, T. 4, Nr 40, S. 798-799.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOZIORKOWSKI K. : Ze statystyki naszego przemysłu cynkowego.  Chemik Polski, 1902, T. 2, Nr 45, S. 1057-1061, 1302. Także: Archiwum Geologii Polskiej, 1955, S 21-25.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOZŁOWSKI A., KARWOWSKI Ł. : Genetyczne wskaźniki mineralizacji W-Sn-Mo na obszarze karkonosko-izerskim. Kwartalnik geologiczny, 1975, T. 19, Z. 1, S. 67-73.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOZŁOWSKI K. : Kopalnie Klucza Sławkowskiego. Biblioteka Warszawska, 1889, T 2, S. 56-83, 421-440.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOZŁOWSKI S. : Budowa geologiczna otoczenia jaskini. W : Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Ossolineum, 1989, s. 80-117.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOZŁOWSKI S., GAWLIK Z. : Złoża barytu w Górach Świętokrzyskich. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1970, T. 59, S. 158.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOZŁOWSKI S., PAWŁOWSKA J. : Surowce skalne w Górach Izerskich. Kwartalnik geologiczny, 1967, T. 11, Z. 2, S. 373-388.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOZŁOWSKI S. i in. : Surowce mineralne województwa Kieleckiego. Warszawa. : Wydawnictwa Geologiczne, 1971.
[Uwagi: * fragment] [Rozdział: lokalizacje]

KOZŁOWSKI Z. : Projekt wstępny. Uruchomienie kopalni „Wacław”. T. 1. Plan Generalny i część ogólna. Wrocław : Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych, 1957, Zlec. Nr 9/44.
[Uwagi: * maszynopis] [Rozdział: lokalizacje]

KRACH W. : Niektóre małże i ślimaki kredowe z Kazimierza nad Wisłą i okolicy. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1931, T. 7, S. 355-397.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

KRACH W., LISZKOWSKI J. : Zbiór skamieniałości. Geografia z geologią. VI 2-9. Warszawa : Zjednoczenie Przemysłu Pomocy Naukowych i Zaopatrzenia Szkół Biofiz, 1970.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

KRAJEWSKI R. : Sprawozdanie z badań łupków pirytowych w Wieściszowicach. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1947, Nr 54, S. 87-90.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KRAJEWSKI R. : Złoża w okolicy Janowej Góry. W: Geologia złóż surowców mineralnych Polski. Surowce metaliczne. Red. R. Krajewski. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960, S. 38-44.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

Kratery uderzeniowe na powierzchni Ziemi. Urania, 1996, Nr 6, S. 177-180.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

KRAWCZYK M. : Głuchołaski rejon górnictwa złota. : wyniki archeologicznych penetracji. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 117-122.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KRAWCZYŃSKI W. : Frasnian gastropod synecology and bio−events in the Dyminy reef complex of the Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 2002, T. 47, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

KRAWCZYŃSKI W. : Gastropod succession across the Early–Middle Frasnian transition in the Holy Cross Mountains, southern Poland. Acta Palaentologica Polonica, 2006, T. 51, Z. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

KRĄPIEC M. i in. : Skrzemieniałe drewno. : unikalna skamieniałość Roztocza. Geneza, występowanie, znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych. W : V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej. Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Roztocza w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego. Zwierzyniec-Józefów-Horyniec, 24-26 września 2014. Kraków - Zwierzyniec : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014, S. 35-39.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

KREUTZ S. : Sprawozdanie z poszukiwań mineralogiczno-geologicznych w Tatrach zachodnich w roku 1917. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej, 1918, T. 52, S. 141-146.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KROBICKI M, GOLONKA J., ŚLĄCZKA A. : The Carpathians. : Menilite Shale as the Main Oil Source in the Carpathians. W : GeoShale. Recent Advacnces in Geology of Fine-Grained Sediments 14-16 may 2012. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2012, S. 195-233.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KRÓL P., URBAN J. : Kopalnie w Miedzianej Górze i Ławęcznej oraz ochrona ich pozostałości. Rocznik Świętokrzyski 2003, Ser. B. Nauki Przyrodnicze 29, S. 1-44.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KRÜMBIEGEL G. : Duxyt. : żywica kopalna?. Przegląd geologiczny, 2002, R. 50, Nr 3, S. 237-239, 271.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

KRYGIER E. i in. : Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. T. 3,. Województwo krakowskie. Z. 4, Powiat Olkusz. Cz. 1, Zabytki górnicze. Instytut Historii Kultury Materialnej. Wrocław : Ossolineum, 1971.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KRYSIŃSKI W. : Pomiary hałdy po byłej kopalni uranu Grzmiąca w Grzmiącej, gm. Głuszyca woj. dolnośląskie. Bezpieczeństwo i ochrona radiologiczna, 2014, Nr 4, S. 15-21.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KRZEMIŃSKA E., KRZEMIŃSKI W. : W bursztynowej pułapce. Kraków : Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, 1993.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

KRZYŻANOWSKI K. : A Jednak Szczęście... Kopalnia arsenu i złota. Odkrywca, 2014, Nr 9, S. 15-19.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D. : Dawne górnictwo rud metali w rejonie Boguszowa-Gorców - kopalnia Morgenstern i Segen Gottes. X, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D. : Kamionki. Powrót pod ziemię. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2010.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D., 2012. Kopalnia kobaltu w Szklarskiej Porębie. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury. Praca zbiorowa pod redakcją P. P. Zagożdżona i M. Madziarza. Wrocław, T. 4, S. 221-234.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D. : Kopalnie na stokach Ostroga. Sudety, 2008, Nr 12 (93), S. 8-9.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D. : Sztolnia w Wąwozie. Sudety, 2008, Nr 11 (92), S. 10-11.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D. : Sztolnia Wężowa i sztolnia Mała. Sudety, 2005, Nr 12 (57), S. 9-10.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D. : Wspomożenie Boże i kobalt na Czarnej Górze. Odkrywca, 2010, Nr 6, S. 16-19.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KRZYŻANOWSKI K., i in. : Kopalnia magnezytu Anna w Braszowicach. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 190-204.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KRZYŻANOWSKI K. i in. : Relikty dawnego górnictwa w Masywie Dzikowca cz. 1. Nowe Odkrycia w Starym Lesieńcu. Sudety, 2009, Nr 2, S. 8-11.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KUBICKI S. : Przebieg badań podłoża krystalicznego w rejonie Ełku. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny, 1979, T. 23, Nr 4, S. 895-896.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KUCHCIŃSKI J. : Podstawowe zagadnienia stratygrafii makroflorystycznej utworów karbońskich niecki śródsudeckiej. Przegląd Geologiczny, 1964, R. 12, Nr 7/8, S. 345-347.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KUCHCIŃSKI J. : Wstępne wiadomości o psylofitowej florze warstw z Wilczy w Sudetach Środkowych. Kwartalnik Geologiczny, 1964, T. 8, Z. 2, S. 232-240.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

KUCIA W. : Założenia techniczno-ekonomiczne budowy kopalni „Zapniów-Kryzmanówka”. Ustalenie przemysłowych zasobów glin ogniotrwałych. Gliwice : Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych „BIPROMAG”, 1976.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

KULIG M. : Hydrohetaerolite from the Orzeł Biały Mine (Upper Silesia) and the problem of  zincdibraunite. Mineralogia Polonica, 1972, T. 3, S. 64.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KULIKOW B. F., BUKANOW W. W. : Słowar kamnieni samocwietow. Leningrad : Nedra, 1988.
[Uwagi: * tabele] [Rozdział: kamienie szlachetne]

KUNISZ A. : Nieznane znaleziska monet rzymskich z kielecczyzny. Archeologia, 1960, T. 10, S. 261.
[Uwagi: * tylko strona 201 i 206] [Rozdział: lokalizacje]

KURA J. : Okruszcowanie tlenkami żelaza w Górach Bystrzyckich. Kwartalnik Geologiczny, 1963, T. 7, Z. 4, S. 692-693.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KURAŚ S. : Materiały do dziejów górnictwa i hutnictwa z archiwów metropolitarnego i kapitulnego w Krakowie 1479-1640. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1960, T. 3, S. 263-357.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KURBIEL H. : Wyniki badań grawimetrycznych i magnetycznych w rejonie Ełku. Kwartalnik Geologiczny, 1979, T. X, Z. X, S. 895.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KURLUS T. : Kamienie szlachetne. Wszystko o. Warszawa : KAW RSW Prasa-Ksiązka-Ruch, 1976.
[Uwagi: *] [Rozdział: kamienie szlachetne]

KWAŚNY Z. : Kilka uwag w sprawie gierczyńskiej pompy górniczej z XVIII w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1958, R. 6, Nr 4, S. 671-678.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KWAŚNY Z. : Kopalnictwo i przeróbka rud cynowych w Gierczynie w latach 1736-1756. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Historia, 1960, T. 5, S. 19-51.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KWASNY Z., MARGAS C. : Z dziejów polskich robotników przymusowych w Kowarach w latach 1941-1945. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 1. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego 1988, T. 39, S. 177-192.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KWIATKOWSKI E. : Dzieje chemii i przemysłu chemicznego. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1962, Seria Z dziejów techniki.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy]

KWK „Nowa Ruda” – pole „Piast”. Mapa wyrobisk górniczych. Pokład Wilhelm I. Skala 1:2000. Rejon „Kazimierz”. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, B.r.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

KWK „Nowa Ruda”. Upadowa Pniaki. Pokład Wilhelm 7. Podziałka 1:2000. Nowa Ruda: TMG, 1959.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

KWK „Nowa Ruda” – upadowa Pniaki. Mapa wyrobisk górniczych. Pokład Wilhelm 4, warstwa dolna. Skala 1:2000. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, 1963.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

KVAČEK Z, i in. : Třetihorní rostliny severočeské hnědouhelné pánve. Chomutov, Severočeské doly a.s. Praha :Granit, s.r.o, 2004.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

LANGENHEIM J. H. : Plant Resins. Chemistry, Evolution, Ecology, Ethnobotany. Cambridge : Timber Press Portland, 2003.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

LEISNER E. : Einige neue Mineral-Vorkommnisse aus Schlesien. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 1865, S. 457-458.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

LEJAWA J. : Górnictwo krzemienia w rejonie Gór Świętokrzyskich w epoce kamienia i wczesnej fazie brązu. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 11-33.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

LESQUEREUX L. : Atlas to the coal flora of Pennsylvania annd of the Carboniferous Formation throughout the United States. Second Geological Survey of Pennsylvania : Report of Progress P., 1879, T. 1-3.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

LESZCZAWSKI P. : Rozpoznanie i inwentaryzacja reliktów górnictwa podziemnego w rejonie Szklarskiej Poręby. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2013.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

LEWCZUK J. : Górnictwo węgla brunatnego w północnej części Dolnego Śląska. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 226-231.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

LEWOWICKI S. : Charakterystyka żyły kwarcowej w Rozdrożu Izerskim. Kwartalnik geologiczny, 1965, T. 9, Z. 1, S. 42-52.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

LIBER E. : Pierwsza inwentaryzacja sztolni pod Przełęczą Walimską. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2006, Nr 117, S. 171-178.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

LIBER E. : Zmiany stanu zachowania obiektów górniczych w okolicach Zagórza Śląskiego - w rejonie nieistniejącej wsi Schlesierthale. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2005, Nr 111, S. 155-162.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

LIBER E., MADZIARZ M. : Odkrycie i inwentaryzacja sztolni w Bystrzycy Górnej. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 2006, Nr 117. Studia i Matertiały Nr 32, S. 163-169.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

LIBER-MADZIARZ E., MADZIARZ M. : Pozostałości dawnych kopalń rud srebra i ołowiu w północnej części Gór Sowich. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 175-186.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

LINDLEY J., HUTTON W. : The fossil flora of Great Britain or, figures and descriptions of the vegetable remains found in a fossil state in this country. London : James Ridgway, Piccadilly, 1831, T. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

LINDLEY J., HUTTON W. : The fossil flora of Great Britain or, figures and descriptions of the vegetable remains found in a fossil state in this country. London : James Ridgway, Piccadilly, 1833-35, T. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

LIPIARSKI I. : Dolnopermska flora martwicy karniowickiej koło Krakowa. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1971, T. 58, S. 5-80.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

LIPIARSKI I. : Pozycja stratygraficzna tzw. utworów zwietrzelinowych w rejonie Nowej Rudy (niecka śródsudecka) w świetle badań geologicznych i paleobotanicznych. W: Sympozjum Stratygrafia węglonośnej formacji karbońskiej w Polsce. Sosnowiec, 4-5 maja 1977. Kraków : AGH, 1977, S. 22-23.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje]

LIPIARSKI I., TASLER R. : Węglonośne utwory dolnego westfalu między Słupcem a Broumowem w SE części depresji śródsudeckiej. XI Sympozjum Geologia formacji węglonośnej w Polsce. Formacja karbońska. Kraków, 20-22 kwietnia 1988. Kraków : AGH, 1988, S. 66-69.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

LIS J., SYLWESTRZAK H. : Minerały Dolnego Śląska. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1986.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

LIS J., STĘPIŃSKI M., SYLWESTRZAK H. : Branneryt i minerały współwystępujące w żyle kwarcowej z Wołowej Góry koło Kowar. Biuletyn Państwowego Instytutu Geolologicznego, 1965, Nr 133, S. 207-223.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

LORENC M. W. : Podziemna Trasa Turystyczna „Kopalnia Złota w Złotym Stoku (Dolny Śląsk). Geoturystyka, 2004, T. 1. Nr 1, S. 25-34.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

LORENC M. W., ZAGOŻDŻON P. P. : Historia, stan aktualny i plany zagospodarowania Złotej Sztolni pod Orlicą. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 127-135.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

LUECKE W., MUSZYNSKI A. : Rozkład pierwiastków śladowych między troilitem a kamacytem i taenitem w meteorycie Morasko. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 65-67.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

ŁABĘDZKI H. : Dawne żupy i żupnicy w Polsce. Biblioteka Warszawska, 1946, T. 1 (21), S. 245-273.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ŁABĘCKI H. : Górnictwo w Polsce. Warszawa : Drukarnia Juliana Kaczanowskiego, 1841, T. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ŁABĘCKI H. : Górnictwo w Polsce. Warszawa : Drukarnia Juliana Kaczanowskiego, 1841, T. 2.
[Uwagi: * fragment] [Rozdział: lokalizacje]

ŁABOREWICZ I. : Górnictwo w aktach jeleniogórskiego Archiwum Państwowego. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 232-242.
[Uwagi: *] [Rozdział: archiwum]

ŁAKOMY L. : Minerały i skamieniałości związane z nazwiskiem Staszica. Przegląd Geologiczny, 1955, Nr 11, S. 517-518.
[Uwagi: * tylko strony 517-518] [Rozdział: lokalizacje]

ŁASZCZYŃSKI S. : Kopalnie miedzi w Miedziance. Przegląd Górniczo-Hutniczy, 1905, Nr 6, S. 127-128.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ŁASZCZYŃSKI S. : Miedzianka dra Stanisława Łaszczyńskiego. Czasopismo górniczo-hutnicze, X, Nr X., S. 308-310.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ŁASZCZYŃSKI S. : Przerabianie rud miedzianych kieleckich drogą mokrą. Chemik Polski, 1902, R. 2, Nr 3, S. 49-53.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ŁASZCZYŃSKI S. : Złoże rud miedzianych w Miedziance pod Chęcinami. Chemik Polski, 1905, T. 5, Nr 10, S. 177-183. [Przedruk: Archiwum Geologii Polskiej, 1955, S. 30-36].
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ŁASZKIEWICZ A. : Mimetyt z Miedzianki. Archiwum Mineralogiczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1929, T. 4, S. 133-134.
[Uwagi: * brak strony 134] [Rozdział: lokalizacje]

ŁAZOWSKI L. : Stan poszukiwań bursztynu w osadach holoceńskich Pobrzeża Bałtyckiego. Prace Muzeum Ziemi, 2004, T. 47, S. 43-56.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ŁĘTOWSKI F. : Podstawy hydrometalurgii. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1975.
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: górnictwo uranu]

ŁOBOS K. : Mineralogiczna panorama Dolnego Śląska. Wrocław : Wydawnictwo 3nexus, 2006, cz. 1, 2007, cz. 2.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

ŁOBOS K. : Kamienie szlachetne i ozdobne Sudetów. Wrocław : Wydawnictwo 3nexus, 2010.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

ŁODZIŃSKI M. i in. : Atrakcje geoturystyczne Geostrady Zachodnio-sudeckiej. Geoturystyka, 2009, Nr 4 (19, S. 19-42.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MACHALSKI M. : Late Maastrichtian and earliest Danian scaphitid ammonites from central Europe: Taxonomy, evolution, and extinction. Acta Palaeontologica Polonica, 2005, T. 50, Z. 4, S. 653-696.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

MACHALSKI M. : Granica kreda-trzeciorzęd w przełomie Wisły. Przegląd Geologiczny, 1998, R. 46, Nr 11.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

MACHALSKI M. : Oyster life positions and shell beds from the Upper Jurassic of Poland. Acta Palaentologica Polonica, 1998, T. 43, Z. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MACHALSKI M. : Redescription of a Dan oyster Pycnodonte Simile (Pusch, 1837) from Poland. Acta Palaentologica Polonica, 1988, T. 33, Z. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

MACHALSKI M. : Stratigraphically important ammonites from the Campanian-Maastrichtian boundary interval of the Middle Vistula River section, central Poland. Acta Geologica Polonica, 2012, T. 62, Nr 1, S. 91-116.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

MACHALSKI M. : Scaphitid ammonite correlation of the Late Maastrichtian deposits in Poland and Denmark. Acta Palaentologica Polonica, 1996, T. 41, Z. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

MACHALSKI M. : Ślad kosmicznej katastrofy. Polskie dowody impaktu, który zabił dinozaury. Academia, 2010, Nr 3, S. 32-34.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MACHALSKI M., HARASIMIUK M. : Ślad kosmicznej katastrofy w Lechówce. Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, 2012, Nr 4, S. 2-9.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MACHALSKI M., WALASZCZYK I. : Faunal condensation and mixing in the uppermost Maastrichtian/Danian Greensand (Middle Vistula Valley, Central Poland). Acta Geologica Polonica, 1987, T. 37, Z. 1-2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

MACIEJAK K. : Górnictwo złota w Górach Kaczawskich i na ich przedpolu. W : Gold in Poland. Uniwersytet Warszawski, Państwowy Instytut Geologiczny, 2011, Ser. AM monograph, Nr 2, S. 243-294.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MACIEJAK K. : Polskie Bractwo Kopaczy Złota w Złotoryi. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 307-311.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MACIEJAK K. MACIEJAK M. : Górnictwo węglowe w rejonie Lwówka Śląskiego w XVIII-XX wieku. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2013, T. 5, S. 195-207.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MACIEJAK K. MACIEJAK M. : Zakłady górnicze Nowy Kościół. W: Hereditas Minariorum, 2016, T. 3, S. 83-108.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MACIEJAK K. i in. : Kopalnie złota na Wielisławce (Pogórze Kaczawskie). Hereditas Minariorum, 2017, T. 4, S. 45-63.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MACKIEWICZ P., HAŁAS S. : Wieki meteorytów kamiennych wyznaczone metodą potasowo-argonową. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 68-70.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

MADZIARZ M. : Cuprifodina in montibus. : o historii i pozostałościach dawnych robót górniczych w rejonie Miedzianki. : miasta zrodzonego i unicestwionego przez górnictwo. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 258-287.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MADZIARZ M. : Historia i pozostałości dawnych robót górniczych w Witoszowie, czyli o tym co wiąże XVIII-wieczne pruskie gwarectwo z byłym zapasowym centrum dowodzenia Północną Grupą Wojsk Radzieckich. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 288-303.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MADZIARZ M. : Historyczna technika eksploatacji rud żelaza na przykładzie kopalni Carl Friedrich Gustaw” w Stanisławowie. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 145-165.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MADZIARZ M. : Kopalnie Czarnów, Miedzianka i Stara Góra w poszukiwaniach okruszcowania uranowego oraz rud metali w latach 40. i 50. XX w. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 166-193.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MADZIARZ M. : Relikty dawnych robót górniczych na Dolnym Śląsku jako źródło wiedzy o rozwoju techniki eksploatacji złóż. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2004, Nr 106, S. 187-196.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MADZIARZ M. : Rozwój prac badawczo-inwentaryzacyjnych dawnego górnictwa kruszców w Bystrzycy Górnej (Góry Sowie). W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 194-165.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MADZIARZ M. : Stan rozpoznania historycznie eksploatowanych sudeckich złóż polimetalicznych w świetle wyników powojennych prac geologiczno-poszukiwawczych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2009, Nr 128. Studia i materiały Nr 36., S. 141-208.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MADZIARZ M. : Śląska Sztolnia Szczęśliwa” w Gierczynie - materialne świadectwo problemów technicznych XVIII wiecznego górnictwa rud i zabytek techniki wymagający ochrony. Cuprum, 2011, Nr 4, S. 49-70.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MADZIARZ M. : Tereny dawnych robót górniczych w Bystrzycy Górnej, Modliszowie i Dziećmorowicach w świetle danych archiwalnych i badań współczesnych. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2008, T. 1, S. 159-180.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MADZIARZ M. : Zadania i znaczenie sztolni w historycznej eksploatacji górniczej na przykładzie zachowanych wyrobisk dawnego górnictwa rud cyny i kobaltu okolic Gierczyna. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2012, T. 4, S. 245-272.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MADZIARZ M., SZTUK H. : Badania stanowisk dawnego górnictwa na terenie Dolnego Śląska. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2005, Nr 111, S. 163-172.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MADZIARZ M., SZTUK H. : Eksploatacja polimetalicznego złoża w Dziećmorowicach-Kozicach (Góry Sowie). Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2006, Nr 117, S. 163-172.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MADZIARZ M., SZTUK H. : Prace badawczo-inwentaryzacyjne stanowisk dawnego górnictwa kruszców jako element zabezpieczenia, ochrony i wykorzystania dziedzictwa górniczego Dolnego Śląska. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2012, Nr 135, S. 163-178.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MADZIARZ M., SZTUK H. : Złoża rud cyny i kobaltu w Górach Izerskich w powojennych pracach geologiczno-poszukiwawczych na obszarze Ziem Zachodnich. Kopaliny, X. Nr X, S. 35-43.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MADZIARZ M. i in. : Projekt Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie gminy Mirsk z utworzeniem ścieżki »Śladami dawnego górnictwa kruszców« jako koncepcja kompleksowych działań w zakresie ochrony i wykorzystania dziedzictwa górniczego Dolnego Śląska. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2012, T. 4, S. 203-209.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MAGDA W. : Hematyty okolic Kudowy. W: Geologia złóż surowców mineralnych Polski. Surowce metaliczne. Red. R. Krajewski. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960, S. 38-44.
[Uwagi: * 2x313, brak stron 322, 323, 373] [Rozdział: lokalizacje]

MAKOWSKI H. : Faune callovienne de Łuków en Pologne. Paleontologia Polonica, 1952, T. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

MAKOWSKI H. : Dimorphism and evolution of the goniatite Tornoceras in the Famennian of the Holy Cross Mountains. Acta Palaentologica Polonica, 1991, T. 36, Z. 3.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

MAKUCH M., STOLARCZYK T. : Miedzianka, 700 lat dziejów górniczego miasta. Legnica : Muzeum Miedzi w Legnicy, 2013.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MALCZEWSKI D., ŻABA J. : 222Rn and 220Rn concentrations in soil gas of the Izera Massiw (Sudetes, Poland) as a function of sampling depth. Kwartalnik Geologiczny, 2017, T. 61, Z. 4, S. 877-886.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MAŁECZYŃSKI K. : Z dziejów górnictwa śląskiego w epoce feudalnej. W : Szkice z dziejów Śląska, Warszawa : Książka i Wiedza, 1953/1955, S. 175-218.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MANECKI A. : Encyklopedia minerałów. Kraków : AGH, 2004.
[Uwagi: brak] [Rozdział: minerały]

MANECKI A. : Meteoryt Pułtusk. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1966, T. 9, Z. 2, S. 664-665.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

MANECKI A. : Mineralizacja miedzią występująca w rejonie Bukowej Góry koło Radzimowic (Dolny Śląsk). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział. w Krakowie, 1962, T. 5, Z. 2, S. 460-461.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MANECKI A. : Minerały kosmosu. Przegląd Geologiczny, 1971, R. 19, Nr 1, S. 18-24.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

MANECKI A. : Pyły kosmiczne metody separacji, mineralogiczno-chemicznej identyfikacji, klasyfikacje. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 71-75.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

MANECKI A. : Studium mineralogiczno-petrograficzne polimetalicznych żył okolicy Wojcieszowa (Dolny Śląsk). Prace Mineralogiczne Kom. Nauk. Miner. PAN Oddz. w Krakowie, 1965, nr 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MANECKI A. : Zagadnienie klasyfikacji chondrytów na przykładzie meteorytu pułtuskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN oddział w Krakowie, 1965, T. 8, Z. 2, S. 547-549.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

MANECKI A., MŁODOŻENIEC W. : Kobaltonośne żyły złoża Stara Góra na Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny, 1959, Nr 10, S. 466-467.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MANECKI A., MŁODOŻENIEC W. : Wyniki dotyczczasowych badań polimetalicznego złoża Stara Góra. Rudy i metale nieżelazne, 1960, Nr 9, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MANECKI A., SKIBA M. : Komunikat z badań prowadzonych w rejonie kopalni Anna Maria koło Przecznicy i na zachód od Gierczyna. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1962, T. 6, Z. 1, S. 256-258.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MARCINKOWSKI B. : Przejawy mineralizacji kruszcowej w kompleksie magmowo-metamorficznym okolic Bogatyni. Kwartalnik Geologiczny, 1985, T. 29, Nr 3/4, S. 551-570.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MARCINOWSKI R. :  Słownik jednostek litostratygraficznych Polski. T. 2. Jednostki nieformalne prekambru i paleozoiku. 2004, T. 2, S. 176.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; skamieniałości]

MARCINOWSKI R., RADWAŃSKI R. : Jost Wiedemann's share in recognition of the latest Maastrichtian Pachydiscus from the Nasiłów section (Middle Vistula Valley, Central Poland). Acta Geologica Polonica, 1996, T. 46, Nr 1-2, S. 137-140.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

MARGAS C. : Bergfreiheitsgrube Schmiedeberg GmbH. Kopalnia rudy żelaza Wolność" w Kowarach 1880-1944. Inwentarz. Jelenia Góra : Archiwum Państwowe. 1961.
[Uwagi: *] [Rozdział: archiwum]

MARKIEWICZ S. : Sprawozdanie z prac związanych z rozpoznaniem i zabezpieczeniem nieczynnych wyrobisk mających połączenie z powierzchnią. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda", Dział Mierniczo-Geologiczny, 1970.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MARSCHAK L. Pytanie dla archeologów i hutników. Czy rzymskie miecze robiono z polskiego żelaza. Br. [Maszynopis, Archiwum Muzeum Minerałów].
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MARYNOWSKI L. i in. : Systematic relationships of the Mesozoic wood genus Xenoxylon: an integrative biomolecular and palaeobotanical approach. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen, 2008, T. 247, Z. 2, 177-189.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

MASIAK M., ŻYLIŃSKA A. : Burgess Shale-type fossils in Cambrian sandstones of the Holy Cros Mountains. Acta Palaentologica Polonica, 1994, T. 39, Z. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

MASTALERZ K. : Spirorbis z jeziornych osadów węglonośnego karbonu niecki śródsudeckiej. Przegląd Geologiczny, 1996, R. 44, Nr 2, S. 164-167.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu]

MAŚLANKIEWICZ K. : Kamienie szlachetne. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1983.
[Uwagi: *] [Rozdział: kamienie szlachetne]

MAŚLANKIEWICZ K. : Wśród minerałów i skał. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MAŚLANKIEWICZ K. : Z dziejów górnictwa solnego w Polsce. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1965.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MATRAS M. : Prace górniczo-hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVIII w. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1959, T. 3, S. 103-233.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MATYJA H. : Depositional history of the Devonian succession in the Pomeranian Basin, NW, Poland. Kwartalnik Geologiczny, 2009, T. 53, Z. 1, S. 63-92.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu]

MAZUR S., 1995. Strukturalna i metamorficzna ewolucja wschodniej okrywy granitu Karkonoszy w południowej części Rudaw Janowickich i Grzbiecie Lasockim. Geologia Sudetica, T. 29, S. 31-103.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MĄCZKA M., STYSZ M. : Kopalnia „Reiche Silber Glück” w Dębowinie. : relikt dawnego górnictwa antymonu w Górach Bardzkich. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2008, T. 1, S. 213-226.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MĄCZKA M., STYSZ M. : Prace poszukiwawcze rud srebra i ołowiu w rejonie Marcinkowa w 1779 r.. : w świetle pruskich sprawozdań górniczych. WUG : Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2007, Nr 4, S. 44-45.
[Uwagi:
*] [Rozdział: górnictwo uranu]

MĄCZKA M., STYSZ M. : Relikty dawnych robót górniczych w Górach Sowich. : wykorzystanie materiałów archiwalnych do lokalizacji i udokumentowania wyrobisk. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2006, Nr 117, S. 215-226.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

McKELLAR R. C. : Canadian Amber. W: Biodiversity of fossils in amber from the major world deposits. Red. D. Penney. Siri Scientific Press, 2010, S. 96-113.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

McKELLAR R. i in. : Correlation of Grassy Lake and Cedar Lake ambers using infrared spectoscopy, stable isotopes, and palaeoentomology. Canadian Journal of Eart Sciences, 2008, T. 45, S. 1061-1082.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

MEISTER E. : Über ein neues Vorkommen von Uranpechblende auf der Bergfreiheitgrube in Schmiedeberg i. R. Zeitschrift für praktische Geologie, 1926, R. 34, S. 44.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Meteoryty w zbiorach Muzeum Geologicznego w Krakowie. Kraków : Muzeum Geologiczne, Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk, 1998.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

Miasta polskie w tysiącleciu. Red. M. Siuchniński. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1965, T. 1, 1967 T. 2.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

MICHNIAK R., ROZANOW A. Y. : Nowe dane o najniższym dolnym kambrze Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 1969, R. 17, Nr 12, S. 627-628.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

MICZULSKI S. : Początki rozwoju górnictwa i hutnictwa kruszcowego w rejonie Kielc od końca XVI w. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 79-99.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MICZULSKI S. : Związki zespołów wielkopiecowych bobrzańskiego i samsonowskiego z świętokrzyskim górnictwem i hutnictwem kruszcowym w XVII w. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne 1972, S. 157-184.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MIECZNIK J. B., i in. : Uranonośność utworów kredowych Sudetów. Kwartalnik Geologiczny, 1980, T. 24, Z. 3, S. 651-662.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MIECZNIK J. B. i in. : Uran w Polsce. : historia poszukiwań i perspektywy odkrycia złóż. Przegląd Geologiczny, 2011, T. 59, Nr 10, S. 688-697.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MIGIER T. : Charakterystyka florystyczna osadów karbonu lubelskiego. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1966, T. 44, S. 83-95.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

MIGIER T. : Charakterystyka niektórych Neuropterides peripinatne z karbonu produktywnego Zagłębia Górnośląskiego, Dolnośląskiego i Lubelskiego. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1971, T. 60, S. 193-212.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

MIGIER T. : Charakterystyka florystyczna karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1972, T. 61, S. 135-176.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

MIGIER T. : Charakterystyka florystyczna warstw porębskich (namur A) okolic Katowic i Chorzowa. Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Z. 2, S. 247-250.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

MIGIER T. : Flora warstw łaziskich okolic Jaworzna. Kwartalnik Geologiczny, 1963, T. 7, Z. 1, S. 63-72.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

MIGIER T. : Stratygrafia karbonu na podstawie makroflory. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1988, T. 122.
[Uwagi: *  fragmenty, brak opisów do tablic XVIII-XXIII] [Rozdział: flora karbonu]

MIGIER T., DĄBROWSKI J. : Zebranie i weryfikacja dotychczasowych informacji paleobotanicznych pod kątem widzenia stratygrafii makroflorystycznej. Warszawa : Archiwum PIG, 1989, CPBR cel 42, kontr. 3.
[Uwagi: * IG 1710] [Rozdział: flora karbonu]

MIGIER T., DĄBROWSKI J. : Opracowanie profilu makroflorystycznego polskiej i czeskiej części niecki śródsudeckiej. Warszawa : Archiwum PIG, 1990, CPBR 42.
[Uwagi: * IG 1712] [Rozdział: flora karbonu]

MIKICKI C. : Organizacja i działalność władz miejskich. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 11-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MIKULSKI S. Z. : Złoto z kamieniołomu Złoty Jar k. Złotego Stoku (Sudety). Przegląd Geologiczny, 1996, R. 44, Nr 12, S. 1205-1210.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MIŚTA W., NOWAKOWSKI R. : Badania wypływów wód radonowych w dawnych wyrobiskach pouranowych Kowar. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 245-253.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MISTEWICZ E. : Uran ponad wszystko. Reporter 1989, Nr 6, S. 10-12.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MIZERSKI W. : Na tropach zaginionego świata. Przewodnik dla poszukiwaczy skamieniałości. Kraków : Wydawnictwo Fortis, 1994.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości, lokalizacje]

MIZERSKI W., i in. : Nie tylko dinozaury. Poradnik dla poszukiwaczy skamieniałości. Wokół geologii. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2017.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości, lokalizacje]

MOCHNACKA K. : Geologia polimetalicznego złoża w Kowarach (Dolny Śląsk). Prace Geologiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1967, Nr 40.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Mineralizacja polimetaliczna wschodniej osłony metamorficznej granitu Karkonoszy i jej związek z geologicznym rozwojem regionu. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1982, Nr 341, S. 273-285.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Mineralizacja skał metamorficznych części Pogórza Izerskiego. Prace Geologiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1975, Nr 89.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Minerały kruszcowe złoża polimetalicznego w Kowarach (Dolny Śląsk). Prace Mineralogiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1966, Nr 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Okruszcowanie w Kowarach (Dolny Śląsk). Przegląd Geologiczny, 1971, R. 19, Nr 11, S. 513-515.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Strefy kontaktu granitu z otaczającymi skałami metamorficznymi w kopalni Wolność w Kowarach na Dolnym Śląsku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1965, T. 9, Z. 2, S. 516-520.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Warunki geologiczne występowania mineralizacji uranowej w południowo-wschodnim obrzeżeniu granitu Karkonoszy. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1962, T. 6, Z. 1, S. 252-255.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Warunki geologiczne występowania skarnów w kopalni Wolność. : Kowary (Dolny Śląsk). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1966, T. 9, Z. 2, S. 623-624.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Z badań nad mineralizacją uranową NE części obramowania granitu Karkonoszy. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1961 T. 5, Z. 1, S. 274-275.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K., BANAŚ M. : Occurrence and genetic relationship of uranium and thorium mineralization in the Karkonosze-Izera Block (the Sudety Mtn., SW Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 2000, T. 70, S. 137-150.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MOLENDA D. : Górnictwo chęcińskie w XVI i XVII w i jego związki z górnictwem śląsko-krakowskim. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 107-120.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MOLENDA D. : Górnictwo kruszcowe na terenie złóż śląsko-krakowskich do połowy XVI w. Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa, 1963, T. 7.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MOLENDA D. : Kopalnie rud ołowiu na terenie złóż śląsko-krakowskich w XVI-XVIII w. Dzieje postępu technicznego w eksploatacji kruszców. Wrocław : Ossolineum, 1972.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MOLENDA D. : Początek eksploatacji galmanu na ziemiach polskich (do połowy XVII w). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1973, Nr 1, S. 37-67.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MOLENDA D. : Produkcja srebra w Polsce przedrozbiorowej. Biuletyn Numizmatyczny, 1983, Nr 5, S. 81-95.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MOLENDA D. : Stan badań nad historią górnictwa i hutnictwa metali nieżelaznych w Polsce feudalnej. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1, S. X.
[Uwagi: * brak stron 107, 108] [Rozdział: lokalizacje]

MOLENDA D. : Sztolnia Ponikowska. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1960, T. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MOLENDA D., WOŁOSZYŃSKI R. W. : Memoriał P. M. Hennina o górnictwie olkuskim w połowie XVIII wieku. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1965, T. 9, S. 47-62.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MOLENDA J. : Dawne górnictwo kruszcowe w Rudawach Janowickich, w Górach i na Pogórzu Kaczawskim i jego wpływ na przekształcenia w środowisku geograficznym. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1998, praca magisterska.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

MOLENDA T. : Górnicze stanowiska akwatyczne. - obiekty obserwacji procesów hydrologiczno-biologicznych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2006, Nr 117, S. 239-250.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MORAWIECKI A. : β-alumohydrokalcyt z Nowej Rudy. Kwartalnik Geologiczny, 1962, T. 6, Z. 4, S. 539-570.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MORAWIECKI A. : Występowanie minerałów uranowych w Polsce. Kwartalnik Geologiczny, 1960, T. 4, s. 869-873.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MORAWSKI T. : Nowe dane o mineralizacji barytowej w rejonie Głuszycy (streszczenie referatu). Kwartalnik Geologiczny, 1964, T. 8, Z. 2, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MORAWSKI W. : Uranonośność osadów górnego kambru na obszarze nadbałtyckim. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Nr 4, S. 912-913.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOROZEWICZ J. : O kobaltonośnym minerale Miedzianki. : Lubeckicie. Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PAU, 1919, T. 58, Ser. A III 18, S. 2005-209.
[Uwagi: *, brak strony 208] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOROZEWICZ J. : O kruszcu miedzi z Miedzianki pod Chęcinami. Lwów : Sprawozdania z Posiedzeń Naukowych w sekcjach X Zjazdu Lekarzy Przyrodników, 1907, S. 34-35.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MOROZEWICZ J. : O miedziankicie. Sprawozdania Państwowego Instytutu Geologicznego, 1923, T. 2, Nr 1-2, S. 1-3.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MOROZEWICZ J. : Staszicyt. : nowy minerał złoża kruszcowego na Miedziance. Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PAU, 1919, T. 58 Ser. A III 18, S. 123-134.
[Uwagi: *, brak stron 130-131] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOROZOVA I., i in. : New Devonian and Carboniferous Bryozoans of the Holly Cross Mountains (Central Poland). Acta Palaentologica Polonica, 2006, T. 40, Z. 5, S. 58-67.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

MOSSOCZY Z., : Sprawozdanie z badań nad budową złóż arsenowych w Złotym Stoku. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1949, Nr 54, S. 67-71.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MOTTANA A., CRESPI R., LIBORIO G. : Minerały i skały przewodnik do rozpoznawania. Warszawa : Multico, 1998.
[Uwagi: brak] [Rozdział: właściwości]

Możliwości badań nad systemami gospodarki krzemieniem w neolicie na przykładzie krzemienia pasiastego. Warszawa : Muzeum Techniki, 1993.
[Uwagi: * maszynopis] [Rozdział: lokalizacje]

MUCHA P. : Nowa sztolnia w masywie Chełmca. Odkrywca, 2009, Nr 10, S. 16-18.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MURAS K. Dozymetria na kopalniach uranowych w Polsce. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1962.
[Uwagi: * maszynopis] [Rozdział: górnictwo uranu]

MURAS K. : Górnictwo uranowe w Polsce w latach 1948-1963. Problemy zagrożeń dla ludzi i środowiska naturalnego. Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Sanitarna, 1995, Nr 23, S. 41-52.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MURZYN L. : Życie polityczne w latach 1945-1948. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 27-34.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MUSZER J., HAYDUKIEWICZ J. : Szyszka drzewiastej rośliny widłakowej z dolnokarbońskiego fliszu Gór Bardzkich (Sudety). Przegląd Geologiczny, 2006, R. 54, Nr 11, S. 963-966.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

NADWORNY S., PRZERWA T. : Cenny rękopis srebrnogórski. Śląski Kwartalnik Historyczny, 2003, T. 58, Nr 2, S. 181-208.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

NAWARA K. : Pierwsze wyniki badań skał księżycowych. Kwartalnik Geologiczny, 1971, T. 15, Z. 1, S. 228-241.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

NAWARA K. : Próbka gruntu księżycowego z Morza Żyzności. Kwartalnik Geologiczny, 1971, T. 15, Z. 1, S. 971-974.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

NEJBERT K., SIUDA R., BORZĘCKI R., MATYSZCZAK W. : Mineralogy of antimony ores mined at Dębowina in the Bardzkie Mts (Sudetes), SW Poland. Mineralogia. : Special Papers, 2013, T. 41, S. 68.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

Neuroder Flötzkarte 1:10000. Blatt II, Ludwigsdorf i/E. Berlin W. 35 : Berliner Lithographisches Institut.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Neuroder Flötzkarte 1:10000. Blatt III Ebersdorf. Berlin : Berliner Lithographisches Institut.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Neuroder Flötzkarte 1:10000. Blatt IV, Neurode. Berlin W. 35 : Berliner Lithographisches Institut.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Neuroder Flötzkarte 1:10000. Blatt V, Eckersdorf. Berlin W. 35 : Berliner Lithographisches Institut.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Neuroder Flötzkarte 1:10000. Blatt VI, Schlegel. Berlin W. 35 : Berliner Lithographisches Institut.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

NICKEL E. H., NICHOLS M. C. : IMA/CNMNC List of Mineral Names. Materials Data, Inc. 2007.
[Uwagi: *] [Rozdział: minerały; właściwości]

NIECHWEDOWICZ M., TRAMMER J. : Hydrodynamically controlled anagenetic evolution of Famennian goniatites from Poland. Acta Palaentologica Polonica, 2007, T. 52, Z. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

NIEĆ M. : Geologia i mineralizacja złoża siarczków żelaza i syderytu w Rudkach. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1969, T. 39, Z. 4, S. 723-725.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

NIEĆ M. : Mineralizacja złoża siarczków żelaza i syderytu w Rudkach w Górach Świętokrzyskich. Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1968, Nr 46.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

NIEĆ M. : Występowanie rud uranu i perspektywy ich poszukiwań w Polsce. Polityka energetyczna 2009, T. 12, Z. 2/2, S. 435-451.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

NIEDŹWIEDZKI G. : Carboniferous tetrapod footprints from the Lublin Basin, SE Poland. Journal GFF, 2015, Vol. 137, S. 57-65.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

NIEDŹWIECKI G. : Smok z Lisowic. Wielki drapieżnik z triasu. Lisowice : Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach i Gmina Pawonków, 2014.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości]

NIEDŹWIEDZKI G., REMIN Z. : Tropy wielkich teropodów z osadów górnego pliensbachu Gór Świętokrzyskich. Prtzegląd Geologiczny, 2008, R. 56, Nr 9, S. 823-825.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

NIEDŹWIEDZKI G., SULEJ T. : Lipie Śląskie koło Lisowic. : okno na późnotriasowy ekosystem lądowy. Przegląd Geologiczny, 2008, R 56, Nr 9, S. 821-822 i okładki.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości]

NIEDŹWIEDZKI G. i in. : A large predatory archosaur from the Late Triassic of Poland. Acta Palaentologica Polonica, 2012, T. 57, Z. 2, S. 267-276.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości]

NIEDŹWIEDZKI G. i in. : Nowe znaleziska tropów dinozaurów z osadów liasowych Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 2009, R. 57, Nr X, S. 252-262.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

NIELUBOWICZ B., WRÓBLEWSKI T. : Przyczynek do poznania okruszcowania uranowego w węglach warstw radwanickich na Dolnym Śląsku. Kwartalnik Geologiczny, 1963, T. 7, Z. 1, S. 114-129.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

NIELUBOWICZ R. : Problem łupków pirytonośnych w Wieściszowicach. Przegląd Górniczy, 1958, Nr 10, S. 541-558.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

NIŚKIEWICZ J. : Budowa geologiczna masywu Szklar (Dolny Śląsk). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1967, T. 37, Z. 3, S. 387-416, Tabl. 25-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

NIŚKIEWICZ J. : Minerały rudne w serpentynitach Szklar (Dolny Śląsk). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1979, T. 49, Z. 3-4, S. 395-406.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

NIŚKIEWICZ J. : Pokrywa zwietrzelinowa masywu Szklar i jej niklonośnośność. Geologia Sudetica, 2000, Vol. 33, S. 107-130.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

NOGAJ T., GWÓŹDŹ K. : Historia i charakterystyka zbioru górniczego w Muzeum w Tarnowskich Górach. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 286-292.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

OBEREC J. : Budowa geologiczna Polski, t. IV Tektonika, cz. 2 Sudety i obszary przyległe. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Ochrona radiologiczna w podziemnych zakładach górniczych. Limity narażenia górników na działanie naturalnych izotopów promieniotwórczych i metody kontroli. PN-88/Z-70071. Warszawa : Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości, 1989.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

ORŁOWSKI S. : Upper Cambrian fauna of the Holly Cross Mts. Acta Geologica Polonica, 1968, T. 18, Z. 2, S. 257-291.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

ORZECHOWSKI S. : Zaplecze surowcowe starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego. : złoża rud żelaza i potencjalne rejony ich wydobycia. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 34-55.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

OSIKA R. : Mapa mineralogiczna Polski. Kwartalnik Geologiczny, 1965, T. 9, Nr 3, S. 670-707.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

OSIKA R. : Sprawa poszukiwania złóż rud żelaza w bloku przedsudeckim w świetle nowych danych geologicznych. Przegląd Geologiczny, 1961, T. 9, Nr 3, S. 121-125.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

OSIKA R. : Występowanie i perspektywy poszukiwawcze złóż rud żelaza w Polsce. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1958, Nr 126, S. 9-44.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

OSIŃSKI J. : Opisanie polskich żelaza fabryk. Warszawa : Drukarnia J. K. Mci. i Rzeczypospolitej u XX. Scholarum Piarum, 1782.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

OSMÓLSKA H. : Famennian phacopidae from the Holy Cross Mountains (Poland). Acta Palaeontologica Polonica, 1958, T. 7, Z. 2, S. 119-148.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

OSTROWSKI S. : Krawędzie bioherm mikrobialitowo-gąbkowych miejscem znacznego nagromadzenia szkarłupni. Tomy Jurajskie, X, T. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

OWCZAREK A. : Złoża rud żelaza eksploatowane w Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym w epoce żelaza. Przegląd Geologiczny, 1968, R. 16, Nr 6, S. 284.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

OWCZAREK A. : Paleozoiczne rudy żelaza na obszarze Staropolskiego Zagłębia Górniczego. Przegląd Geologiczny, 1954, Nr 8, S. 305-311.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

OWCZAREK A. : Prehistoryczne roboty poszukiwawcze rudy żelaza w Rudkach koło Kielc. Przegląd Geologiczny, 1968, Nr 6, S. 284-286.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

OWOCKI K. : Klasyfikacja chondrytów zwyczajnych z Sahary i Omanu. Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, X.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

PACYNA G., FLORIAN S., BORZĘCKI R. : New Morphologigal Features of Arthropleura sp. (Myriopoda), Diplopoda) Based on New Specimens From The Upper Carboniferous of Lower Silesia (Poland). Annales Societatis Poloniae, 2012, T. 82, S. 121-126.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum; skamieniałości]

PALLÉ J. M. : Color Code according to the Commision for the Geological Map of the World (CGMW). Paris : Commision for the Geological Map of the World, 2012.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

PARAFINIUK J. : Minerały. Systematyczny katalog 2004. Warszawa : Towarzystwo Geologiczne „Spirifer”, 2005.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lista minerałów; lista synonimów; minerały]

PARAFINIUK J. : Sulfate minerals and their origin in the weathering zone of the pyrite-bearing schists at Wieściszowice (Rudawy Janowickie Mts., Western Sudetes). Acta Geologica Polonica, 1996, T. 46, 353-414.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PARECKI A. : Uwagi na temat budowy geologicznej złoża barytu w Stanisławowie koło Jawora. Przegląd Geologiczny, 1970, Nr 3, S. 133-135.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PASZKOWSKI M. : Sinicowe struktury biosedymentacyjne w wapieniach dinatu w rejonie Krzeszowic. Przegląd Geologiczny, 1983, R. 31, Nr 4, S. 254-258.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu]

PAULEWICZ M. : Chęcińskie górnictwo kruszcowe od XIV do poł. XVII wieku. Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1992.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PAULIŠ P., MIKUŠ M. : Stříbrná stezka. Hornická naučná stezka v Kutné Hoře. Stručná historie kutnohorského dolování. Kutná Hora : Kutna, 1998.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PAULO A. : Mineralizacja barytowo-kwarcowo-siarczkowa w Tatrach Zachodnich w świetle nowych danych. Prace Instytutu Geologicznego, 1970, T 59, S. 255-266.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PAULO A. : Minerały niklu i bizmutu w żyłach kruszcowych okolicy Chełmca (Góry Kaczawskie, Dolny Śląsk). Prace Mineralogiczne Komisji Naukowej PAN Oddział w Krakowie, 1970, Nr 24, S. 61-82.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PAULO A. : Nowe dane o mineralizacji utworów paleozoicznych w okolicy Lipy Jaworskiej (Dolny Śląsk). Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie, 1963, t. 6, z. 2, s. 518-520.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

PAULO A. : Złoże barytu w Stanisławowie na tle metalogenii Gór Kaczawskich. Prace Geologiczne Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie, 1973, Nr 76.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PAULO A., SALAMON W. : A note on freibergite, pyrargyrite and bournonite from Grudno, Lower Silesia. Mineralogia Polonica, 1972, T. 3, S. 83-86.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PAULO A., SALOMON W. : O żyle kruszcowej w Grudnie (Góry Kaczawskie). Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Z. 2, S. 234-239.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PAULO A., SALOMON W. : Przyczynek do znajomości złoża polimetalicznego w Starej Górze. Kwartalnik Geologiczny, 1974, T. 18, Z. 2, S. 266-276.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PAWLICA W. : O żyłach mineralnych granitu tatrzańskiego. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej, 1916, T. 50, S. 155-170.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PAWŁOWSKA J. : Mineralizacja barytowa w północnej części niecki sudeckiej. Prace Instytutu Geologicznego, 1970, Nr 59, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PAWŁOWSKA J. : Petrografia i geneza złoża barytu w Strawczynku. Prace Instytutu Geologicznego, 1970, Nr 59, S.180-219.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PAWŁOWSKA J. : Charakterystyka rud cynku i ołowiu na obszarze śląsko-krakowskim. Prace Instytutu Geologicznego, 1977, nr 59.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PAWŁOWSKA K. : Szczątki ryb z wapieni mioceńskich Pińczowa. Acta Palaeontologica Polonica, 1960, T. 5, Nr 4, S. 421-432.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

PAZDUR J. : Górnictwo i hutnictwo kruszcowe w okolicy Kielc. Badania nad hutnictwem metali nieżelaznych w Polsce w XVI i XVII w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1955, T.1, S. 78-86.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PAZDUR J. : Górnictwo w Zagłębiu Staropolskim w epoce feudalnej. Rocznik Świętokrzyski, 1962, T. 1, S. 151-183.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PAZDUR J. : Kierunki i metody badań dziejów świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 13-27.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PAZDUR J. : Materiały archiwalne do historii górnictwa i hutnictwa w zbiorach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach i Radomiu. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, T. 1, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PAZDUR J. : Stan badań nad dziejami górnictwa i hutnictwa w Polsce w okresie rozwoju kapitalizmu (1764-1870). Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PETROV Y. V. i in. : Natural Nuclear Reactor at Oklo and Variation of Fundamental Constants: Computation of Neutronics of a Fresh Core. Physical Review C, 2006, T. 74.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

PIĄTEK E., PIĄTEK Z. : Dawne górnictwo srebra w okolicy Wałbrzycha.  Wałbrzych : Kronika Wałbrzyska, 1981, S. 149-185.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PIĄTEK E., PIĄTEK Z. : Górnictwo rud metali w Górach Sowich. Zabytki Techniki w Polsce, 2000, T. 3.
[Uwagi: * brak stron: 104-110] [Rozdział: lokalizacje]

PIĄTEK E., PIĄTEK Z. : Kolebka polskiej miedzi. Złotoryja : Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych, 2004.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PIĄTEK E., PIĄTEK Z. : Zarys dziejów dolnośląskiego górnictwa węglowego. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 187-199.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PIECZKA A., PIECZONKA J., PIESTRZYŃSKA A. : Minerals of the weathering zone of Miedzianka polymetallic deposit, Rudawy Janowickie (Lower Silesia, Poland). Mineralogia Polonica, 1988, T. 19, Z. 1, S. 75-98.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PIEKARSKI K. : Osadowa czy ascenzyjno-hydrotermalna geneza pierwotnej mineralizacji kruszcowej złoża w Miedzianej Górze koło Kielc. Przegląd Geologiczny, 1963,  Nr 10, S. 441.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PIEKARSKI K. : W sprawie genezy złoża rud miedzi w Miedzianej Górze koło Kielc. Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1961, Nr 3, S. 43-58.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PIERNIKARCZYK J. : Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku. Katowice : Śląski Związek  Akademicki, 1933, T. 1, 1936, T. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PIESZCZEK E. : Über einige neue harzähnliche Fossilien des ostpreusischen Samlandes. Archiv für Pharmacie, Zeitschrift des deutschen Apotheker-Vereins, 1880, T. 14, Z. 6, S. 433-436.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

PIESTRZYŃSKI A., SALOMON W. : Nowe dane z polimetalicznej mineralizacji żył kwarcowych złoża pirytu w Wieściszowicach (Dolny Śląsk). Kwartalnik Geologiczny, 1977, T. 21, Z. 1, Ss. 27-33.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PILSKI A. : Kamienie nie z tej Ziemi. Wiedza i życie, 1992, Nr 1, S. 42-47.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

PILSKI A. : Kamienie z polskiego nieba. Wiedza i życie, 1995, Nr 4, S. 20-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

PILSKI A. : Materia Układu Słonecznego z kolekcji Kazimierza Mazurka. Gliwice : Zakład Poligraficzny Waldemara Wilińskiego, 2004.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

PILSKI A. : Meteoryt Białystok. Urania, 1994, Nr 5, S. 143-145.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

PILSKI A. : Meteoryt Łowicz po 60 latach - znaki zapytania. Urania, 1995, Nr 2, S. 39-43.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

PILSKI A. : Meteoryty w zbiorach polskich. Lidzbark Warmiński : druk autora, 2001.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

PILSKI A. : Meteoryty w zbiorach polskich. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, 1995.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

PILSKI A. : Nieziemskie skarby. Poradnik poszukiwacza meteorytów. Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

PILSKI A. : Pułtuski deszcz meteorytów. Urania, 1994, Nr 9, S. 241-245.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

PIOTROWSKI A. : Genus Ammonicrinus (Crinoidea) from the middle devonian of the Holy Cross Mts (Poland). Acta Palaeontologica Polonica, 1977, T. 22, Z. 2, S. 205-218.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

PIOTROWSKI J., PIOTROWSKA K. : Słownik jednostek litostratygraficznych Polski. T. 4. Jednostki nieformalne mezozoiku i kenozoiku, 2003.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

Plan 5-letni na lata 1961-1965. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, B.r.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Plan 5-letni na lata 1961-1965. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, B.r.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Plan likwidacji upadowej Pniaki na rok 1977. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, B.r.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Plan perspektywiczny na lata 1960-1980. Cz. C. Plany pokładowe. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, B.r.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Plan rekultywacji i zagospodarowania terenów przekształconych na terenie wsi Miedzianka, Mniszków i Janowice Wielkie według stanu na dzień 1 stycznia 1974 r. Wilków : Zakłady Górnicze Lena, 1974.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

PLANTOS R. : Złotostockie kopalnie złota. W : Pielgrzymy. Informator Krajoznawczy. Wrocław : Studenckie Koło Przewodników Sudeckich, Oddział Wrocławski PTTK,1997, S. 153-163.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

POBORSKI C. : Złoże i kopalnia rud Staszic w Rudkach w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 1947, Nr 1-2, S. 26-38.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

POINAR G. BUCKLEY R. Jr. BROWN A. E. : The Secrets of Burmite Amber. MAPS Dig, 2008, T. 20, S. 20-29.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

POKRZYWNICKI J. : I. Meteoryty Polski, II Meteoryty w zbiorach polskich. Studia Geologica Polonica, 1964, T. 15.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

POLAŃSKI A. : Geochemia i surowce mineralne. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1988.
[Uwagi: brak] [Rozdział: właściwości]

PORĘBSKA E. : Lates silurian and early devonian graptolites from Żdanów section, Bardo Mts. (Sudetes). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1984, Vol. 52, Z. 1, S. 89-209.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

POTONIE H. i inni : Abbildungen und Beschreibungen fossiler Pflanzen-reste der paläozoischen und mezozoischen Formationen. Berlin : Königlichen Geologischen Landesanstalt, 1903-1913, T. 1-9.
[Uwagi: * IG 2421] [Rozdział: flora karbonu]

PRASZKIER T. : Przewodnik geologiczny po wybranych odsłonięciach okolic Krakowa. Warszawa : Tomasz Praszkier, B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

PRASZKIER T., DEMBICZ K. : Metody konserwacji okazów. Klub Geologiczny Spirifer. Fosol. Niekomercyjny Nieregularnik Geologiczny, 1995, Nr 1, S. 47-48.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

PRASZKIER T., DEMBICZ K. : Wałbrzych. Fosol. Klub Geologiczny Spirifer. Niekomercyjny Nieregularnik Geologiczny, 1995, Nr 1, S. 22-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

PRASZKIER T., DEMBICZ K. : Zakopane. Fosol. Klub Geologiczny Spirifer. Niekomercyjny Nieregularnik Geologiczny, 1995, Nr 1, S. 27-28.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

PREIDL W., WÓJCIK A. J. : Kopalnia w Posądzy - ważny epizod górnictwa siarkowego w Polsce. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2008, T. 1, S. 261-272.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PRZENIOSŁO S., SYLWESTRZAK H. : Mineralizacja fluorytowa na wschodnich zboczach Śnieżnika Kłodzkiego. Kwartalnik Geologiczny, 1971, T. 15, Z. 2, S. 251-260.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

PRZENIOSŁO S., SYLWESTRZAK H. : Przejawy mineralizacji na tle struktury metamorfiku Lądka i Śnieżnika. Przegląd Geologiczny, 1969, T. 19, Nr X, S. 442-443.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

PRZENIOSŁO S., SYLWESTRZAK H. : W sprawie budowy geologicznej wschodnich zboczy Śnieżnika Kłodzkiego. Kwartalnik Geologiczny, 1971, T. 15, Z. 1, S. 1-16.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Proste sposoby czyszczenia i konserwacji monet oraz medali (III). Biuletyn Numizmatyczny, 1994, Nr 10-12, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: mennice]

Przewodnik do wycieczki geologicznej po okolicach Kielc. Warszawa : Towarzystwo Geologiczne Spirifer, B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

Przewodnik Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1964.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

PRZYCHODNI A., ORZECHOWSKI S. : Zespół pieców dymarskich z Bilczy, Gm. Morawica, Woj. Świętokrzyskie. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 56-73.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PRZYLIBSKI T. A., i in. : Mineralogia, petrografia, geneza i propozycja nowej klasyfikacji meteorytu enstatytowego Zakłodzie. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 80-101.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

PRZYLIBSKI T. A. : Radon Research in Poland: A Review. Solid State Phenomena, 2015, T. 238, S. 90-115.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

PTASZYŃSKI T. : Lower Triassic vertebrate footprints from Wiory, Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaentologica Polonica, 2000, T. 45, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PTASZYŃSKI T., NIEDŹWIEDZKI G. : Late Permian vertebrate tracks from the Tumlin Sandstone, Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaentologica Polonica, 2004, T. 49, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PUGACZEWSKA H. : Bivalvia of the Polish middle jurassic and remarks on their paleoecology. Acta Palaentologica Polonica, 1986, T. 31, Z. 1-2.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PULINA M. Środowisko geograficzne. [W] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1989, S. ?.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

PUSCH G. G. : Geologiczny opis Polski oraz innych krajów na północ od Karpat położonych. Dąbrowa : Drukarnia St. Swięckiego, 1903.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości; lokalizacje]

PYTEL K. : Najciekawsze wystąpienia pegmatytów w obrębie Masywu Czesko-Morawskiego. Kraków : Muzeum Minerałów, 2014.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

PYZIK Z. W. : Materiały archeologiczne do znajomości górnictwa i hutnictwa kruszcowego na obszarze województwa kieleckiego. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Wydawnictwa Geologiczne. 1972, S. 101-106.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

RACKI G. : Brachiopod assemblages in the Devonian Kowala Formation of the Holy Cross Mountains. Acta Palaentologica Polonica, 1993, T. 37, Z. 2-4.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

RACKI G., BALIŃSKI A. : Late Frasnian Atrypida (Brachiopoda) from Poland and the Frasnian-Famennian biotic crisis. Acta Palaentologica Polonica, 1998, T. 43, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

RACKI G., i in. : Z kamiennej księgi pradziejów Górnego Śląska. Przewodnik geologiczny. Katowice : Uniwersytet Śląski, 1999.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości; lokalizacje]

RADOMSKI M. : Tajemnica kowarskiej kopalni. Na żywo, 1995, Nr 46, S. 8-9.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

RADWAN M. : Świadectwo Pawła Bolesława Podczaszyńskiego o stanie techniki hutnictwa i górnictwa żelaznego w Zagłębiu Staropolskim z r. 1842. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1, S. 405-406, 407-409 i 413
[Uwagi: * brak stron 421, 422] [Rozdział: lokalizacje]

RADWANEK-BĄK B., BĄK B. : The Middle Vistula River Section as a geotourist attraction. Przegląd Geologiczny, 2008, R. 56, Nr 8/1, S. 639-646.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

RADWASKA U. : Abberentne rozgwiazdy z rodzaju Sphaerester Quenstedt 1875 w profilu oksfordu Wapienno/Bielawy na Kujawach. Tomy Jurajskie, X, T. 1, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

RADWAŃSKA U. : Eko-tafonomia serpulitów tytonu Brzostówki i Sławna na tle badań wieloszczetów dzisiejszych. Tomy Jurajskie, 2003, T. 1, S. 63-69.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

RADWAŃSKA U. : Komatulidy z Małogoszcza. Rocznik Muzeum Ewolucji, 2014, Nr 6, S. 17-24.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

RADWAŃSKA U., RADWAŃSKI A.. : Siedlisko życia i miejsce pogrzebania oraz epibionty ramienionogów Sellithyris subsella (Leymerie, 1846) z muszlowców dolnego kimerydu Małogoszcza. Tomy Jurajskie, X, T. 1, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

RADWAŃSKA U., RADWAŃSKI A.. : Chore i okaleczone zwierzęta jako ofiary pasożytów i drapieżców w jurze Polski - przegląd stanu wiedzy. Tomy Jurajskie, 2004, T. 2, S. 99-111.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

RADWAŃSKI A. : A contribution to the knowlege of miocene Elasmobranchii from Pińczów (Poland). Acta Palaeontologica Polonica, 1965, T. 10, Nr 2, S. 267-276.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

RADWAŃSKI A. : Szczątki chimer z albu-cenomanu obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Acta Geologica Polonica, 1968, T. 13, Nr 2, S. 315-322.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

RADWAŃSKI A. : The predation upon, and the extinction of, the latest Maastrichtian populations of the ammonite species Hoploscaphites constrictus (J. SOWERBY, 1817) from the Middle Vistula Valley, Central Poland. Acta Geologica Polonica, 1996, T. 46, Nr 1-2, S. 117-135.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

RADWAŃSKI A., RONIEWICZ P. : Upper cambrian trilobite ichnocoenosis from Wielka Wiśniówka (Holy Cross Mountains, Poland). Acta Palaeontologica Polonica, 1963, T. 8, Nr 2, S. 259-280.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

RADWAŃSKI A., RONIEWICZ P. : Trace fossil Aglaspidichnus sanct acrucensis n.gen., n.sp., a probable resting place of an Aglaspid (Xiphosura). Acta Palaeontologica Polonica, 1967, T. 12, Nr 4, S. 545-552.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

RADWAŃSKI A. i in. : Queues of blind phacopid trilobites Trimerocephalus: A case of frozen behaviour of Early Famennian age from the Holy Cross Mountains, Central Poland. Acta Geologica Polonica, 2009, T. 59, Nr 4, S. 459-481.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

RADWAŃSKI S. : Facje osadowe i charakterystyka faunistyczna górnej kredy Środkowych Sudetów. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1966, T. 36, Z. 2, S. 99-119.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

RADWAŃSKI S. : Paleogeografia i sedymentacja kulmu w północnej części niecki śródsudeckiej. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1952, Nr 79.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

RADZIKOWSKI S. E. : Dawne górnictwo w Tatrach polskich. Z przeszłości Podhala II. Przegląd Zakopiański, 1900, R. 2, Nr 2, S. 9-10; Nr 3, S. 17-19.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

RADZIKOWSKI S. E. : Najstarsze gwarectwo polskie w Tatrach. Przegląd Zakopiański, 1901, R. 3, Nr 3, S. 1-3.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

RAKOCIŃSKI M. : Sclerobionts on Upper Famennian cephalopods from the Holly Cross Mountains, Poland. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, T. 91, Z. 1, S. 63-73.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu]

RAMDOHR P. : Das Vorkommen von Coffinit in hydrothermalen Uranerzgangen, besonders vom Co-Ni-Bi Typ. Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen, 1960, T. 95, Z. 3, S. 313-324.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

RAUMER K. : Das Gebirge Nieder = Schlesiens, der Grafschaft Glass und eines Ibeils von Böhmen und der Ober = Lausiss, geognostisch bagestellt. Berlin : G. Reimer, 1819.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Rejestr prac i materiałów rękopiśmiennych z zakresu geologii Polski w archiwach Instytutu Geologicznego do 1957 oraz dokumentacji geologicznych złóż kopalin użytecznych w Polsce w Centralnym Archiwum Dokumentacji Geologicznej 1951-1960. Warszawa : Centralny Urząd Geologii. Departament Planowania i Dokumentacji, 1964.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

RENAULT B., ZEILLER R. : Études sur le terrain houiller de Commentry. T. 2 Flore fossile, cz. 1. Saint-Étienne : Inprimerie Théolier & Co., 1888.
[Uwagi: * tablice] [Rozdział: flora karbonu]

Rentgenometr DP-66 M. Opis i obsługa. Bydgoszcz : Zakład Produkcyjny, 1971.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

RESZELEWSKI M. : Dodatek nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża glin ogniotrwałych „Kryzmanówka” w Zapniowie w kategorii B+C1+C2. Zapniów : Franciszek Jopek Ceramika Sp. z. o. o., 2006.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

RIQUELME F. i in. : Amber from México: Coahuilite, Simojovelite and Bacalite. Mater. Res. Soc. Symp. Proc.. 2014, T. 1618. Materials Research Society.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

ROBBINS R. : The Collector's Book of Fluorescent Minerals. New York : Van Nostrand Reinhold, 1983.
[Uwagi: * fragmenty, * tłumaczenie] [Rozdział: właściwości]

ROEHL E. : Fossile Flora der Steinkohlenformation Westphalens einschlcsslich Piesberg bei Osnabrtick. Cassel : Theodor Fischer, 1868.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

ROGHI G. i in. : Middle Triassic Amber Associated With Voltzialean Conifers from the Southern Alps of Italy. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia. 2017, T. 123, S. 193-202.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

RONIEWICZ E. : Les madréporaires du jurassique supérieur de la bordure des Monts de Sainte-Croix, Pologne. Acta Palaeontologica Polonica, 1866, T. 9, Nr 2, S. 157-263.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

RONIEWICZ E. : Kobyastraea n. gen., genre homomorphique de Thamnasteria lesauvage, 1823 (Hexacoralla). Acta Palaeontologica Polonica, 1970, T. 15, Nr 1, S. 137-145.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

ROŻNIAKOWSKI K. : Własności termofizyczne wybranych meteorytów żelaznych. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 102-110.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 roku w sprawie przypadków, w których działalność związana z na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia. Warszawa : Dziennik Ustaw Nr 137, Poz. 1153.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. Warszawa : Dziennik Ustaw Nr 230, Poz. 1925.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego. Warszawa : Dziennik Ustaw Nr 20, Poz. 168.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. Warszawa : Dziennik Ustaw Nr 140, Poz. 994.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

RÓŻAŃSKI W., WÓJCIK Z. : Protokoły posiedzeń Komisji Kruszcowej 1782-1787. Dokumenty do historii polskiego górnictwa i hutnictwa. Kraków-Kielce : AGH, 1987.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

RÓŻYCKI K. : ? [Uran]. Czasopismo, X, Nr X, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

RÓŻYCKI S. Z., KOBYLECKI M. : Meteoryty łowickie. Zabytki przyrody nieożywionej, 1936, Z. 3.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

RUBINOWSKI Z. : Jeszcze w sprawie Miedzianej Góry i regionalnych koncepcji poszukiwań rud metali w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 1963, Nr 10, S. 447-448.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

RUBINOWSKI Z. : Metalogeneza trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. Prace Instytutu Geologicznego, 1966.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

RUBINOWSKI Z. : Najstarszy polski plan górniczo-geologiczny kopalni w Miedzianej Górze w 1782 roku. Przegląd Geologiczny, 1982, R 30, Nr 10, S. 524-525.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

RUBINOWSKI Z. : Nowe obserwacje okruszcowania na Miedziance Świętokrzyskiej. Przegląd Geologiczny, 1955, Nr 6, S 299-301.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

RUBINOWSKI Z. : Niektóre spostrzeżenia dotyczące przejawów mineralizacji kruszcowej w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 1959, Nr 2, S. 94.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

RUBINOWSKI Z. : Objawy okruszcowania dewonu i triasu w wykopie drogi E-7 w Szczukowskich Górkach pod Kielcami. Kwartalnik Geologiczny, 1979, T. 23, Z. 4, S. 943-944.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

RUBINOWSKI Z. : Pozycja mineralizacji barytowej w regionalnej metalogenezie Gór Świętokrzyskich. Prace Instytutu Geologicznego, 1970, T. 59.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

RUBINOWSKI Z. : Pozycja mineralizacji syderytowo-pirytowej w metalogenezie trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1969, T. 39, Z. 4, S. 721-722.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

RUBINOWSKI Z. : W sprawie koncepcji osadowej genezy złoża miedzi w Miedzianej Górze koło Kielc. Przegląd Geologiczny, 1962, Nr 9, S. 460-462.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

RUBINOWSKI Z. : Wstępne wyniki badań geologicznych w strefie złoża rud żelaza w Ławecznie koło Miedzianej Góry. Kwartalnik Geologiczny, 1969, T. 13, Z. 4, S. 922-923.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Rudy cynku i ołowiu. Historia poszukiwań, rozpoznania i zagospodarowania złóż. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych, 1992, T. X, S. 5-7.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Rudy uranu. Bilans zasobów kopalin użytecznych w Polsce. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1956-1967.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

RUSEWICZ H. : Z najstarszych dziejów górnictwa i hutnictwa miedzi na Śląsku. Tropami Śląskiej Miedzi. Złotoryja : Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych, Lubin : Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej, 2004.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

RYDZEWSKI B. : Flora węglowa Polski. Cz. 1. Lepidodendrony. Warszawa : Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Wydział III Nauk Matematycznych i Przyrodniczych, 1919.
[Uwagi: * IG 2014] [Rozdział: flora karbonu]

RYKA W. : Wstępne wyniki badań petrograficznych skał intruzji ełckiej. Kwartalnik Geologiczny, X, T. X, Z. X, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

RYKA W., MALISZEWSKA A. : Słownik Petrograficzny. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1982.
[Uwagi: *] [Rozdział: skały]

SACHANBIŃSKI M. : Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1979.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SACHANBIŃSKI M. i in. : Vademecum zbieracza kamieni szlachetnych i ozdobnych. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1984.
[Uwagi: brak] [Rozdział: kamienie szlachetne; właściwości]

SADLOK G., BUJOK A. : Czy różnice ichnotaksonomiczne między tropami laceroidów z piaskowca tumlińskiego odzwierciedlają róznice biotaksonomiczne twórców? Przegląd Geologiczny, 2008, R. 56, Nr 11, 1005-1010.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

SAGAN E. : Atlas roślin karbońskich na podstawie zbiorów Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu. Rośliny skrzypowe (Equisetophyta). Wałbrzych : Muzeum Okręgowe, 1983.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SAGAN E. : Atlas roślin karbońskich na podstawie zbiorów Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu. Rośliny widłakiwe (Lycophyta). Wałbrzych : Muzeum Okręgowe, 1981.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SAGAN E. : Budowa morfologiczna poduszeczki liściowej Lepidodendron veltheimii Sternberg. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 1966, Ser. B, Nr 133, S. 5-33. Wrocław.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SAGAN E. : Neuentdeckte morphologische Einzelheiten von Eulethophyllum mirabile Stur E. waldenburgense Zimmerman und E. drepanophyciforme R. et W. Remy. Acta Paleobotanica, 1980, T. 21, Z. 1, S. 9-25.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SAGAN E. : Nowe szczegóły morfologiczne paproci nasiennej Sphenopteris bermudensiformis (Schlothaim) Behrend. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1965, Nr 185, S. 247-263.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SAŁACIŃSKI R. : Problemy genetyczno-złożowe okruszcowania kasyterytowo-siarczkowego łupków izerskich w rejonie Czerniawy-Zdroju. Biuletyn Geologiczny Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1965, T. 5, S. 85-91.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SAMSONOWICZ J. : Historia górnictwa żelaznego na zboczu północnym Gór Świętokrzyskich. Pamiętnik Koła Kielczan 1928, 1929, T. 3, S. 85-99.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SANDNER H. : Owady. Warszawa : PWN, 1989.
[Uwagi: brak] [Rozdział: bursztyn]

SANTENAUER P. i in. : The late Frasnian rhynchonellid genus Pammeg etherhgnchus (Brachiopoda) in Poland, and its relevance to the Kellwasser Crisis. Acta Palaentologica Polonica, 1988, T. 43, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

SAURMA-JELTSCH H., F. : Schlesische Münzen und Medalien. Breslau : Max Woywod, Verlagsbychhandlung, 1883.
[Uwagi: *] [Rozdział: mennice]

SCHLOTHEIM E. F. : Beschreibung merkwürdiger Kräuter-Abdrücke und Pflanzen-Versteinerungen. Gotha : Becker'schen Buchhandlung, 1804.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SCHLOTHEIM E. F. : Die Petrefactenkunde auf ihrem jetzigen standpunkte durch die Beschreibung seiner Sammlung versteinerter und fossiler Überreste des Thier- und Pflanzenreichs. Gotha : Becker'schen Buchhandlung, 1820.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SCHLOTHEIM E. F. : Nachträge zur Petrefactenkunde. Gotha : Becker'schen Buchhandlung, 1822.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SCHMIDT A. : Nie notowane odmiany trojaków olkuskich Zygmunta III. Biuletyn Numizmatyczny, 1991, Nr 4-6, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: mennice]

SCHNEIDER G. : Der Bergbau am Schwarzen Berge bei Schreiberhau. Der Wanderer im Riesengebirge, 1892, R. 12, Nr 9.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

SEGIT M. : Porównawcza tabela stratygraficzna. Warszawa : Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2000.
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: skamieniałości]

SELDEN P. A., REN D. : A review of  Burmese amber arachnids. Journal of Arachnology, 2017, T. 45, S. 324-343.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

SEREDYŃSKA-IWANIUK L. : Dokumentacja geologiczna złoża węgla kamiennego Nowa Ruda O. G. Nowa Ruda. Kat. A, B, C1, C2. Wrocław : Przedsiębiorstwo Geologiczne, 1972.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SĘKOWSKI S. : Bazar chemiczny. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy]

SĘKOWSKI S. : Ciekawe doświadczenia. Cz. 1. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy]

SEKOWSKI S. : Ciekawe doświadczenia. Cz.2. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy]

SĘKOWSKI S. : Drugi bazar chemiczny. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy]

SĘKOWSKI S. : Elektrochemia domowa. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy]

SĘKOWSKI S. : Elementarz chemii organicznej. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy]

SĘKOWSKI S. : Fotochemia domowa. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy]

SĘKOWSKI S. : Galwanotechnika domowa. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Technicznee, 1987.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy]

SĘKOWSKI S. : Moje laboratorium. Cz.1. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1967.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy]

SĘKOWSKI S. : Moje laboratorium. Cz.2. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1978.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy]

SĘKOWSKI S. : Na wszystko jest rada. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Państwowe Zakłady wydawnictw Szkolnych, 1965.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy]

SĘKOWSKI S. : Pierwiastki w moim laboratorium. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy]

SĘKOWSKI S. : Pierwiastki w moim laboratorium. Cz. 2. Chemia dla Ciebie.
[Uwagi: brak] [Rozdział: układ okresowy]

SĘKOWSKI S. : Rozmaitości chemiczne. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy]

SĘKOWSKI S. : Z tworzywami sztucznymi na ty.

SIEMIĄTKOWSKI J. : Minerały kruszcowe w syenitach rejonu Ełku. Kwartalnik Geologiczny, X, T. X, Z. X, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SIEMIĄTKOWSKI J., JANASZAK E. : Modele tworzenia się chondr. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 111-115.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

SIEMIRADZKI J. : Płody kopalne Polski. Wiedza wspólczesna, 1923, T. 6.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SIMEONOV G. i in. : Sprawozdanie techniczne. Weryfikacje na podstawie art. 35 traktatu Euroatom. Polska, 2-6 lipca 2012 r. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Ds. Energii, Dyrekcja D - Energia Jądrowa, Ochrona Radiologiczna, Nr ref. PL-12/03.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

SIUDA R. : Minerały srebra z kopalni Frederike Juliane w Ciechanowicach (Sudety). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 2012, Nr 448, S. 315-324.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SIUDA R. : Paragenezy hipergeniczne złoża Radzimowice (Góry Kaczawskie). Przegląd Geologiczny, 2012, R. 60, Nr X, S. 442-449.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SIUDA R., BORZĘCKI R. : Relikty górnictwa i hutnictwa rejonu złoża Miedzianka-Ciechanowice jako obiekty geoturystyczne. Przegląd Geologiczny, 2014, R. 62, Nr 8, S. 397-402.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

SIUDA R., BORZĘCKI R., GOŁĘBIOWSKA B. : Hałdy dawnego górnictwa w rejonie Miedzianki-Ciechanowic jako stanowiska dokumentacyjne unikatowej mineralizacji hipergenicznej. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 431-441.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

SIUDA R., DOMAŃSKA-SIUDA J, BORZĘCKI R. : Saléeite, Mg(UO2)2(PO4)2, from the Wojcieszyce Uranium Deposit (Lower Silesia, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 2016, T. 86, S. 211-218.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; muzeum]

SIUDA R., DOMAŃSKA-SIUDA J., GOŁĘBIOWSKA B. : Secondary uranium minerals from the Miedzianka-Ciechanowice deposit (Rudawy Janowickie Mts., Poland. Mineralogia Special Papers, 2010, T. 37, S. 107.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SIUDA R., GAL-SOLYMOS K., KRUSZEWSKI Ł. : Agardite-(La)-duftite and scorodite-kottigite-like mineral paragenesis from supergenic zone of the Miedzianka deposit (Rudawy Janowickie Mts., Poland). : preliminary report. Mineralogia Polonica, Special Papers, 2006, T. 29. S. 192-195.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SIUDA R., GOŁĘBIEWSKA B. : Mottramite, a Cu-Pb vanadate, from the Miedzianka-Ciechanowice pollymetalic deposit (Rudawy Janowickie Mts., Poland). Mineralogia Polonica, Special Papers, 2008, T. 32, S. 141.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SIUDA R., GOŁĘBIEWSKA B. : Nowe dane o minerałach wietrzeniowych złoża Miedzianka-Ciechanowice w Rudawach Janowickich (Dolny Śląsk, Polska). Przegląd Geologiczny, 2011, R. 59, Nr 3, S. 226-234.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SIUDA R., KRUSZEWSKI Ł. : Recently formed secondary copper minerals as indicators of geochemical conditions in an abandoned mine in Radzimowice (SW Poland). Kwartalnik Geologiczny, 2013, T. 57, Z. 4, S. 583-600.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SIUDA R., KRUSZEWSKI Ł., BORZĘCKI R. : Uranospinite from abandoned Podgórze uranium Mine in Kowary (the Karkonosze Mts. poland). Mineralogia. : Special Papers, 2008, T. 32, S. 157.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; muzeum]

SIUDA R., KRUSZEWSKI Ł., BORZĘCKI R. : Uranospinit z kopalni Podgórze w Kowarach (Karkonosze, Polska). Archiwum Muzeum Minerałów, 2008.
[Uwagi: pełna wersja posterowa] [Rozdział: górnictwo uranu; muzeum]

SIUDA R., i in. : New data on some silver and mercury minerals from the Miedzianka-Ciechanowice deposit (Rudawy Janowicie Mts, Western Sudetes, Poland) - preliminary report. Mineralogia Special Papers, 2010, T 37, S. 106.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SKIBA G., BLITEK P. : Minerały wtórne z hałd kopalni złota i arsenu w Złotym Stoku. Kraków : AGH, Br. Archiwum Muzeum Minerałów.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Skrót koncepcyjnego projektu rozbudowy kopalni Nowa Ruda. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, 1960.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SKURZEWSKI A. : Obserwacje geologiczne w strefie tektonicznej Kletno. Kwartalnik Geologiczny, 1970, T. 14, Z. 3, S. 440-456.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

SLAWROW : Die Drei Brüder. Zapomiane relikty dawnego górnictwa w górach Izerskich. Sztolnie 2011, Nr 1 (1), S. 15.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SLAWROW : Górnictwo rud metali w Górach Sowich. Sztolnie, 2011, Nr 4, S. 39.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SLAWROW : Historia górnictwa Gór Ołowianych. Sztolnie, 2011, Nr 3. S. 22-25.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SLAWROW : Historia górnictwa w masywie Grochowej (cz. 1). Sztolnie, 2012, Nr 1, S. 8-17.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SLAWROW : Historia górnictwa wzgórz szklarskich. Kopalnia niklu w Szklarach. Sztolnie 2011, Nr 1 (1), S. 9-12.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SLAWROW : Kopalnia w Przedwojowie. Sztolnie, 2013, Nr 1, S. 31-32.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SLAWROW : Kopalnia Wacław. Sztolnie 2013, Nr 1, S. 33-35.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SLAWROW : Kowarskie kopalnie. Prawdziwa kopalnia uranu. Sztolnie, 2011, Nr 3, S. 17-21.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SLAWROW : Max Emil Alexander w Dolinie Staruchy. Historia górnictwa rejonu Chełmca w Górach Kaczawskich. Sztolnie 2011, Nr 2 (2), S. 26-27.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SLAWROW : Perspektywy w dobie gorączki złota. Sztolnie, 2012, Nr 2, S. 22-24.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SLAWROW : Przyszłość Starej Góry. Perspektywy eksploracyjne kopalni Wilhelm w Radzimowicach. Sztolnie 2011, Nr 1 (1), S. 13-14.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SLAWROW : Reicher Trost. Kopalnia cyny na Przedgórzu Izerskim. Sztolnie, 2011, Nr 4, S. 32-33.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SLAWROW : Sztolnia Robert. Działania eksploracyjne w kopalni niklu w Szklarach. Sztolnie, 2011, Nr 2, S. 15-17.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SOBCZAK N., SOBCZAK T. : Wielka encyklopedia kamieni szlachetnych i ozdobnych. Warszawa : PWN, 1998.
[Uwagi: brak] [Rozdział: kamienie szlachetne; właściwości]

SOBOLEW D. : Srednij dewon klecko-sandomirskago kraża. Materiały dla geologii Rossji, 1909 T. 24.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

SOLECKI A. i in. : Ocena możliwości występowania mineralizacji uranowej w Polsce na podstawie wyników prac geologiczno-poszukiwawczych. Przegląd Geologiczny, 2011, R. 59, S. 98-110.
[Uwagi: *] [Rozdział:  górnictwo uranu]

Sprawozdanie z realizacji robót badawczych dla rozpoznania pokładów przypowierzchniowych partii złoża nieczynnej kopalni „Nowa Ruda”. 1079. Archiwum Państwowe w Kamieńcu Ząbkowickim.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Sprawozdanie z wyrzutu gazów i skał i wypadku zbiorowego w KWK „Nowa Ruda” w dniu 7.09.1976 r. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, Dział Wentylacji i Zagrożeń, 1977.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SROGA C. : Mineralne surowce odpadowe Sudetów i Przedgórza Sudeckiego 1:200000. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1997.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

STACHOWICZ M. : Najstarsze polskie skamieniałości. Rocznik Muzeum Ewolucji, 2014, Nr 6, S. 9-16.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

STANKOWSKI W. : Wykorzystanie luminescencji dla określenia impaktowej genezy zagłębień terenu. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 116-120.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

Stare kopalnie ciągle groźne. Expres Wieczorny, 1993, Nr 52, S. 5.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

STASIAK S, BIEGALSKI, A., 1961. Projekt wstępny zakładu chemicznych koncentratów uranowych. Katowice : Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bipromet”, nr proj. 09-614. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, sygn. 507/67.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

STANKOWSKI W., DERDOWSKI R. : Metaliczne sferule ze stropowej części profilu Chrustowo-Objezierze - materia pozaziemska czy antropogeniczna. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 121-127.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

STASIŃSKA A. : Rodzaj Alveolites Lamarck z franu Gór Świętokrzyskich. Acta Geologica Polonica 1953, T. 3, Z. 2, S. 211-238.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

STASIŃSKA A, : Velumbrella czarnockii n. gen., n. sp. - méduse du cambrien inférieur des Monts de Sainte-Croix. Acta Palaeontologica Polonica, 1960, T. 5, Nr 3, S. 337-338.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

STAUFFACHER J. : Der Gangdistrikt von Altenberg in Schlesien auf Grund einiger Aufnachmen der Oberfläche und der unterirdischen Aufschlüsse. Zeitschrift für praktische Geologie, 1914, T. 22, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

STAUFFACHER J. : Der Goldgangdistrikt von Altenberg in Schlesien. Zeitschrift für praktische Geololofie, 1916, T. 23, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

STERNADEL M. : Projekt poszukiwań złoża kopalin metalicznych, uranu, w rejonie Przedgórza Izerskiego, powiat Jeleniogórski. Kraków : Sternadel.pl, 2007, Koncesja nr 37.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

STERNBERG K. : Versuch einer geognostisch-botanischer Darstellung der Flora der Vorwelt. Leipzig-Prag : Kommission im Deutschen Museum, 1826, T. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

STERNBERG K. : Versuch einer geognostisch-botanischer Darstellung der Flora der Vorwelt. Prag : Gottlieb Haase Söhne, 1838, T. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

STERZEL J. T. : Die Flora des Rothliegenden im Northwestlichen Sachcen. Palaeontologische Abhandlungen, 1886, T. 2, z. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

STOLARCZYK T. : Badania archeologiczne nad dawnym górnictwem na terenie Gór Ołowianych oraz Rudaw Janowickich. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2007, Nr 4, S. 58-59.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

STOLARCZYK T. : Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie Gór Kaczawskich oraz Rudaw Janowickich w 2012 r. Złotoryja-Legnica : APZ 84-18, 85-18, pozwolenie nr 1118/2011.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

STOPA S. Z. : Rośliny paprociolistne (Pteridophylla) górnego namuru i najniższego westfalu na Górnym Śląsku. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1957, T. 13.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

STOPA S. Z. : Fitostratygraficzny profil utworów dolnowestfalskich rejonu Nowej Rudy w Sudetach. W: III Sympozjum Geologia formacji węglonośnej w Polsce. Kraków, 24-25 kwietnia 1980. Kraków : AGH, 1980, S. 11-13.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

STOPA S. Z. : O granicy fitostratygraficznej między utworami westfalu A i westfalu B w rejonie Gorce-Borówno depresji śródsudeckiej. W: V Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski. Kraków, 21-22 kwietnia 1982. Kraków : AGH, 1982, S. 9-11.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

Straszna katastrofa kopalniana w Niemczech. Kuryer Poznański, 1930, R. 29, Nr 313, S. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Straszna katastrofa kopalniana pod Wrocławiem. Światowid. Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1930, R. 7, Nr 28 (310), S. 3.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Straszna katastrofa w kopalni węgla. Kuryer Poznański, 1930, R. 29, Nr 311, S. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

STRZELECKI Z. i in. : Przyczyny zagrożenia i sposób kompleksowego zabezpieczenia szybów zatopionej kopalni Staszic w Rudkach k. Nowej Słupi. Górnictwo, 1989, Nr 27, S. 15-25.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

STUDENCKA B. : Bivalves from the badenian (middle miocene) marine sandy facies of southern Poland. Paleontologia Polonica, 1986, T. 47, S. 3-128.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

STUPNICKA E., ZIÓŁKOWSKI R. : Relacje tektoniczne między synkliną międzygórską a synklinorium kielecko-łagowskim i jednostką łysogórską (Góry Świętokrzyskie). Przegląd Geologiczny, 2001, R. 49, Nr 10, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ŠTUR D. : Cz. 1. Die Culm-flora des mährisch-schlesischen Dachschiefers, 1875. Cz. 2. Die Culmflora des Ostrauer und Waldenburgen Schlesien, 1877. Beitrage zur Kenntniss der Flora der Vorwelt. T. 1. Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt, 1875-1877, T. 8.
[Uwagi: * IG 271p 1875-77] [Rozdział: flora karbonu]

ŠTUR D. : Die Carbon-flora der Schatlarer Schlichten, cz. 1-2. Beiträge zur Kenntniss der Flora der Vorwelt. T. 2. Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt, 1885, T. 9.
 

STYSZ M. i in. : Sztolnia Silberloch w Górach Sowich w świetle nowych badań archiwalnych, inwentaryzacyjnych i dendrochronologicznych. Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2012, T. 4, S. 251-277.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

STYSZ M., MĄCZKA M. : Dzieje górnictwa w Marcinkowie. Inwentaryzacja pozostałości robót górniczych dawnych kopalń rud polimetalicznych. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 297-311.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

STYSZ M., MĄCZKA M. : Kopalnia Michael - świadectwo dawnego górnictwa rud srebra i ołowiu w rejonie wsi Schlesierthal. Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 442-458.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Sztolnie w Okrzeszynie - sztolnia przy drodze. Karta inwentaryzacyjna, B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Sztolnie w Okrzeszynie - sztolnia w lesie. Karta inwentaryzacyjna, B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

[Uwagi: * IG 271p 1885] [Rozdział: flora karbonu]

SZALEJ M. : Inwentaryzacja hałd i wyrobisk pokopalnianych na terenach gmin: Kamienna Góra i Lubawka. Piechowice, Decybel, 1991.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje] [Materiały archiwalne]

SZAŁAMACHA M. : Chloryt towarzyszący kasyterytowi w łupkach chlorytowo-łyszczykowych w Krobicy k. Świeradowa. Kwartalnik Geologiczny, 1975, T. 19, Z. 1, S. 17-23.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SZAŁAMACHA M. : O złożowej mineralizacji barytowo-fluorytowej w Jeżowie sudeckim (Sudety zachodnie). Kwartalnik Geologiczny, 1976, T. 20, Z. 2, S. 217-237.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SZAŁAMACHA M. : Rudy cyny na Dolnym Śląsku i kierunki dalszych poszukiwań. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1982, Nr 341, S. 299-313.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SZAŁAMACHA M. : Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów, 1:25000, arkusz Jelenia Góra Zachód. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1965.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SZAŁAMACHA M. : Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów, 1:25000, arkusz Piechowice. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Szczegóły katastrofy kopalnianej pod Wrocławiem. Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1930, Wyd. F, R. 21, Nr 184. S. 12.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SZCZYPIORSKI R., i in. : Wstępne badania moessbauerowskie meteorytu Zakłodzie. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 128-130.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

SZECÓWKA M. : Mineralizacja cynkowo-ołowiowo-uranowa w Górach Świętokrzyskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Geologicznej PAN Oddział w Krakowie, 1961, T 5, Z. 1, S. 216.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

SZECÓWKA M. : Mineralizacja uranowa w Rudkach koło Słupi Nowej (Góry Świętokrzyskie). Prace Geologiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1987, Nr 133.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

Szkice z dziejów górnictwa w Polsce Ludowej. Red. J. Mitręga. Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 1970.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SZKUDLAREK R., PASZKIEWICZ R., GOTTFRIED T. : Stanowiska podkowca małego Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1880) w południowo-zachodniej Polsce. Nietoperze, 2001, T. 2, Nr 1, S. 53-62.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SZKUDLAREK R., PASZKIEWICZ R., HEBDA G. : Atlas rozmieszczenia nietoperzy w południowo-zachodniej Polsce - stanowiska zimowe z lat 1982-2002. Nietoperze, 2002, T. 3, Nr 2, S. 197-235.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SZLACHTA K., i in. : Moessbauerowskie badania meteorytów. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 131-135.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

SZMIT E., GALICA D. : Skarn złotostocki. Analiza petrograficzno-mineralogiczna. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Archiwum Muzeum Minerałów.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SZOPA K., i in. : Fragmenty kopalnego meteorytu z Lechówki: charakterystyka mineralogiczna i geochemiczna. Rocznik Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, 2017, Vol. 8, S. 100-109.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty; lokalizacje]

SZREK P. : Coelacanths (Actinistia, Sarcopterygii) from the Famenian (Upper Devonian) of the Holy Cross Mountains, Poland. Acta Geologica Polonica, 2007, T. 57, Nr 4, S. 403-413.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

SZREK P., NIEDŹWIEDZKI G. : Wyjście kręgowców na ląd - zapis w dewonie Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 2008, R. 56, Nr 11, S. 973-976.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

SZREK P., WILK O. : A large Late Devonian arthrodire (Vertebrata, Placodermi) from Poland. Estonian Journals of Earth Sciences, 2018, T. 67, Nr 1, S. 33-42.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

SZRETER T. : Gospodarka surowcowa w Generalnej Guberni w latach 1940-1944. Studia z Dziejów górnictwa i hutnictwa, 1963, T. 6, S. 257-284.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SZTUK H., ADAMSKI W, GAWOR F. : Inwentaryzacja uszkodzeń środowiska na skutek prowadzenia poszukiwań i eksploatacji złóż uranowych. Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 1994.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

SZUPSZYŃSKI J. W. : Muzeum w Lwówku Śląskim. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 305-306.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SZURGOT M. : Własności termofizyczne meteorytów, ciepło właściwe. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 136-145.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

SZURGOT M, POLAŃSKI K. : Badania mikroskopowe meteorytów El Hammami i Gold Basin. W: II Seminarium Meteorytowe. Olsztyn 24-26.04.2003. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, 2003, S. 146-152.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

SZWAJCAR : Co pozostało po górnictwie okolic Nielestna. Sztolnie, 2012, Nr 1, S. 18-20.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SZWAJCAR : Kopalnia Carl Friedrich Gustav w Stanisławowie. Sztolnie, 2011, Nr 1, S. 31-33.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SZWAJCAR : Max Emil Alexander. Perspektywy eksploracyjne w Dolinie Staruchy. Sztolnie, 2011, Nr 3, S. 26-28.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SZWEYKOWSKA A., SZWEYKOWSKI J. : Botanika. T. 2, Systematyka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
[Uwagi: brak] [Rozdział: skamieniałości]

SZYCHOWSKA-KRĄPIEC E., STYSZ M. : Analiza dendrochronologiczna drewna ze sztolni w Marcinkowie. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2006, Nr 117, S. 289-302.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ŚLĘŻAŃSKI Z. : Określenie wielkości wpływu na powierzchnię terenu eksploatacji podziemnej prowadzonej w kopalni glin ogniotrwałych Zapniów. Częstochowa : Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddział Częstochowski, 1982.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

ŚWIERCZEWSKA-GŁADYSZ E., OLSZEWSKA-NEJBERT D. : Życie na grząskim dnie. Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, 2012, Nr 4, S. 17-24.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

ŚWIĘCKI T. : Opis starożytnéy Polski. Warszawa : Zawadzki i Więcki Jego Królewskiéy Mości Nadworni Drukarze i Księgarze, 1816, T. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

ŚWIŁO M. : Znaleziska szczątków rekinów z Lipia Śląskiego. W: Kopalne Biocenozy w czasie i przestrzeni. XXI Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Żarki-Letnisko 13-16 września 2010. Sosnowiec : Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, 2010, S. 84.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

TASZEK B. : Górnictwo na terenie Gierczyna i okolicy, pow. Lwówek Śl. D/S. 1952, Bolesław : Archiwum Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław, 1952.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

TAYLOR P. D., VINNO O. : Convergent morphology in small spiral worm tubes (Spirorbis) and its palaeoenvironmental inplications. Journal of the Geological Society, 2006, R. 163, Nr 2, S. 225-228.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu]

TEISSEYRE J. H. : O wieku i następstwie warstw w skałach metamorficznych Rudaw Janowickich i Grzbietu Lasockiego. Geologia Sudetica, 1971, T. 5.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

TEMPLE J. T. : Upper ordovician brachiopods from Poland and Britan. Acta Palaeontologica Polonica, 1965, T. 10, Nr 3, 279-427.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

TOMASZEWSKI J. B., JANIK E.: Problemy geologicznego rozpoznania mineralizacji cynowej w paśmie kamienieckim. Przegląd Geologiczny, 1986, Nr 2, S. 61-66.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

TOMCZYK H. : Występowanie form Rastrites w dolnym sylurze Gór Świętokrzyskich. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1962, Nr 174.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

TOMCZYKOWA E. : Fauna z łupków graptolitowych syluru niecki bardziańskiej Gór Świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny, 1958, T. 2, Z. 2, S. 321-345.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

TRAUBE H. : Die minerale Schlesiens. Breslau : J. U. Kern's, 1888.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

TRELA W. Litostratygrafia ordowiku w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 2006, T. 54, Nr 7, S. 622-631.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

TRELA W, i in. : Siludian Succession of the Holly Cross Mountains. W : GeoShale. Recent Advacnces in Geology of Fine-Grained Sediments 14-16 may 2012. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2012, S. 165-191.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

TRNKA M., HOUZAR S. : Moravské vtaviny. Brno: Muzejní A Vlastivĕdná Společnost v Brnĕ Západomoravské Muzeum v Třebíči, 1991.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

TRZĘSIOK D., i in. : Palaeoenvironment of the Upper Cretaceous (Coniacian) concretions-bearing Lagerstätten from Poland. Palaeogerography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2014, T. 405, Nr 3, S. 154-165.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

TURSKI N. : Szybik wentylacyjny dla składu materiałów wybuchowych kop. „Zapniów”. Projekt techniczno-roboczy. Częstochowa : Opoczyńskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Opocznie, 1977.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Two New Ima List of Minerals - A Work in Progress - Updated: May 2015. IMA, 2015.
[Uwagi: *] [Rozdział: minerały]

Tysiąc lat przemysłu w Polsce. Kościelisko. Warszawa : Muzeum Techniki, 1965. Archiwum Muzeum Minerałów.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

UNGER F. : Genera et Species plantarum fossilium. Vindobonae : Wilhelmum Braumüller, 1850.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

URBANIAK E. : Cicha śmierć. Nowa Wieś, 1995, Nr 12, S. 8.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku. Prawo atomowe. Warszawa : Dziennik Ustaw 2012, Nr 42, Poz. 276.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

VAN AMEROM H. W. J. : Die Eusphenopteridischen Pteridophyllen aus der Sammlung des Geologischen Bureaus in Heerlen, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Stratigraphie bezüglich der Südlimburger Kohlenreviers. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, Ser. C-III-I, 1973, Nr 7.
[Uwagi: * IG 30994 i 376565] [Rozdział: flora karbonu]

VAN AMEROM H. W. J., ANGERER H., MOSTLER H. : Über eine Autuno-Stephanische Flora aus den Kristbergschichten im Montafon, Vorarlberg (Österreich). Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 1982, T. 124, Z 2, S. 283-323.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

VAN AMEROM H. W. J., KABON H. : Neue fossile Floren aus dem Nörtlicher Karbon. 3. Teil. Carinthia II, 2003, T. 193/113, Z. 2, S. 527-560.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

VAVRA N. : Chemical Characterization of Fossil Resins (Amber) - A Critical Review of Methods, Problems and Possibilities : Determination of Mineral Species, Botanical Sources and Geographical Attribution. 125 Jahre Knappenwand. Proceedings of a Symposium held in Neukirchen am Grossvenediger (Salzburg/Austria) September 1990. Abhandlungen Geologische Bundesanstalt, 1993, T. 49, S. 147-157.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

VAVRA R. : Some „amber-like” organic minerals. : a critical review of their chemistry and mineralogy. Prace Muzeum Ziemi, 2004, Nr 47, S. 10-20.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

VEČEŘA J. : Złoża złota w rejonie Jesenika-Zlatých Hor-Głuchołaz. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 123-126.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WARD S., KOSMOWSKA-CERAMOWICZ B. : Kansas amber: Historic review and new description. Acta Academiae Artium Vilnensis, 2001, T. 22, S. 27-33.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

WARDA A. : Ocena efektów rekultywacji Kopalni „Staszic” w Rudkach koło Kielc. Geomatics and Environmental Emgineering, 2007, T. 1, Nr 3, 181-196.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WAŚKOWSKI W. : Z przeszłości olkusza. Aktów dyplomatycznych 43. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazjum w Bochni, 1891.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WATT A. D. : Index of Generic Names of Fossil Plants, 1974-1978. Geological Survery Bulletin, 1955, Nr 1517.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; skamieniałości]

WATYCHA L. : Sprawozdanie z badań geologicznych wykonanych w 1947 roku w okolicy Janowej Góry powiat Bystrzyca, Dolny Śląsk. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1949, Nr 54, S. 92-102.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

WĄRZYBOK J., SKRZYNIARZ J. : Plan bezpiecznego prowadzenia robót kopalni „Kopaliny” w Stroniu Śl. na rok 1956. Kopaliny : Przemysł Arsenowy w Złotym Stoku, Kopalnia Kopaliny w Stroniu Śląskim, 1955.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

WĄTOCKI W. : Żyły mineralne na Ornaku w Tatrach Zachodnich. Roczniki Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1951, T. 20, Z. 1-3, S. 11.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WEBSKY M. : Ueber Sarkopsid und Kochelit, zwei neue Minerale aus Schlesien. Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft 1868, T. 20, S. 245-257.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WEBSKY M. Von dem Vorkommen eines höchst selten Silber-Erzes, des Xantokon's. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur, 1866, T. 44, S. 41-42.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WEBSKY M. : Ueber die chemische Constitution des uranophan. Zeitschrift Deutschen Geologischen Gesellschaft, 1870, T. 22, S. 92-95.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

WEBSKY M. : Über die geognostischen Verhältnisse der Erzlagerstätten von Kupferberg und Rudelstadt in Schlesien. Zeitschrift Deutschen geologischen Gesellschaft, 1853, T. 5, S. 373-438 + mapa + R.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

WEBSKY M. : Über Uranophan. Zeitschrift Deutschen geologischen Gesellschaft, 1859, T. 11, S. 384-393.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

WEDDING H. : Die Magneteisensteine von Schmiedeberg. Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft, 1859, T. 11, S. 399-433, Tab. XII-XIII.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

WEGIEREK P., ZHERIKHIN V. V. : An Early Jurassic insect fauna in the Holy Cross Mountains. Acta Palaeontologica Polonica, 1997, T. 42, Nr 4, 539-543.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

WEISS Ch. E. : Die sigillarien der preusischen Steinkohlengebiete, cz. 1. Die Gruppe der Favularien. Königlich Preussischen Geologischen Landesanst, 1887, T. 7, Z. 3.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

WHITTINGTON H. B. : Treatise Invertebrate Paleontology. Part 0. Arthropoda 1. Trilobita, Revised. Kansas : The Geological Society of America, Inc., 1997.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

WIATER P : Dawna witriolejnia i kopalnie pirytu w Szklarskiej Porębie Dolnej. Br.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WIATER P. : Witriolejnia i kopalnie pirytu w Szklarskiej Porębie Dolnej. Rocznik Jeleniogórski, 2009, T. 41, S. 43-47.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Wielka katastrofa w kopalni. Kuryer Warszawski, 1930, R. 110, Nr 187, S. 6.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WIELOPOLSKI A. : Materiały archiwalne do historii górnictwa i hutnictwa w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WIESER T : Siarczanowe produkty wietrzenia na złożu dwusiarczku żelaza w Górach Świętokrzyskich. Prace Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1949, T. 19, Z. 3, S. 445-467.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WIRBUŁ Z. : Bezpieczeństwo i porządek publiczny w latach 1945-1946. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 35-40.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

WITEK B. : Charakterystyka petrograficzna serii marmurów wapienno-dolomitycznych.  [W] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1989, S. 119-136.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WŁODARCZYK J. : Życie na Marsie? Wiedza i Życie, 1996, Nr 11, S. 14-18.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

WŁODARSKI R. i in. 1974. Prace nad otrzymaniem w skali wielkolaboratoryjnej w procesie periodycznym ceramicznego dwutlenku uranu według schematu technologicznego: azotan uranylu-poliuranian amonu-dwutlenek uranu. Warszawa : Instytut Badań Jądrowych, INR-1537/IV/C/B.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Wochenschrift für die Belegschaft des Niederslesischen Bergbaues. Unser Toten. Hochwald und Eule, 1930, T. 4, Nr 15, S. 8.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Wody szczelinowo-krasowe mezozoiku. Przewodnik Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1981.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WOJCIECHOWSKI A. : Wystąpienia rtęci i złota w rejonie Baligrodu oraz Szczawnicy (polska część Karpat). Przegląd Geologiczny, 2003, R. 51, Nr 2, S. 131-138.
[Uwagi:
*] [Rozdział: lokalizacje]

WOJCIECHOWSKI A. : Hałdy dawnego górnictwa świętokrzyskiego jako źródło metali kolorowych i szlachetnych. Przegląd Geologiczny, 2002, R. 50, Nr 3, S. 240-244.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WOJCIECHOWSKI A., WOŁKIEWICZ S. : Czy nowa żyła w okolicach Miedzianki na Dolnym Śląsku? Przegląd Geologiczny, 1985, R. 33, Nr 9, S. 518-519.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WOJCIECHOWSKI J. : Minerały Miedzianki pod Chęcinami. Prace. Muzeum Ziemi, 1958, Nr 1, S. 133.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WOJCIECHOWSKI J. : Złoto rodzime i minerały towarzyszące w żyle spod Szczawnicy. Acta Geologica Polonica, 1950, T 1, Z. 2, S. 143-149.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WOJEWODA J. : Ždarky-Pstrążna dome: a strike-slip fault-related structure at the estern termination of the Poříčí-Hornov fault zone (Sudets). Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2009, R. 6, Nr 3, S. 273-290.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje]

WOJEWÓDZKI I. : Problematyka górnicza w Muzeum Miedzi w Legnicy. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 298-301.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WOŁKOWICZ K. Mineralizacja kruszcowa wschodniej strefy kontaktowej granitu karkonoskiego na obszarze Mniszkowa-Rędzin. Kwartalnik Geologiczny, 1984, T. 28, Z. 1, S. 23-38.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WOŁKOWICZ K. Mineralizacja kruszcowa w kamieniołomie marmuru dolomitycznego w Rędzinach (Dolny Śląsk). Kwartalnik Geologiczny, 1985, T. 29, Z. 2, S. 237-254.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WOODLEY A. L. i in. : A Web Browser Flow Chart for the Classification of Igneous Rock. IUGS, Subcommission on the Systematics of Igneous Rock, 1996.
[Uwagi: *] [Rozdział: skały]

WÓJCIK A. : Górnictwo uranu w masywie Śnieżnika Kłodzkiego. Praca magisterska. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2015.
[Uwagi: * fragment] [Rozdział: górnictwo uranu]

WÓJCIK A. : Zarys dziejów Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 293-297.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WÓJCIK J. : Wałbrzyskie hałdy i osadniki kopalniane jako źródło surowców wtórnych. : wstępne wyniki inwentaryzacji. Przegląd Geologiczny, 2012, R. 60, Nr 4, S. 212-239.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WÓJCIK D., KRZYŻANOWSKI K. : Kopalnia Was Mit Gott (Śmiało z Bogiem). Dzieje górnictwa. - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 335-444.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WÓJCIK D., KRZYŻANOWSKI K. : O kwasie siarkowym, złocie głupców i górnictwie w Szklarskiej Porębie. Sudety, 2010, Nr 9, S. 6-9.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

WÓJCIK D., KRZYŻANOWSKI K. : Sztolnia Złotych Wołów. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 509-518.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WRÓBLEWSKI T. Przejawy mineralizacji hematytowej w SW części Gór świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny, X, T. X, Z. X, S. 461-462.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WRÓBLEWSKI T. : Metody terenowych badań stanowisk górnictwa i hutnictwa kruszcowego w Górach Świętokrzyskich. W : Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewsk. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 185-190.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Wybrane prace z zakresu wyrzutów gazów i skał oraz ewidencja wyrzutów gazów i skał w kopalniach węgla kamiennego w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Z. 4. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1976.
[Uwagi: * strony 240-381] [Rozdział: lokalizacje]

Wybrane prace z zakresu wyrzutów gazów i skał oraz ewidencja wyrzutów gazów i skał w kopalniach węgla kamiennego w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Z. 5. Wrocław : Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, 1978.
[Uwagi: * strony 136, 143-174] [Rozdział: lokalizacje]

Wybrane prace z zakresu wyrzutów gazów i skał oraz ewidencja wyrzutów gazów i skał w kopalniach węgla kamiennego w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Z. 7. Wałbrzych : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 1983.
[Uwagi: * strony 272-275] [Rozdział: lokalizacje]

Wybrane prace z zakresu wyrzutów gazów i skał oraz ewidencja wyrzutów gazów i skał w kopalniach węgla kamiennego w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Z. 8. Wałbrzych : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 1985.
[Uwagi: * strony 487-495] [Rozdział: lokalizacje]

Wycieczka z geologii historycznej. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1991.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

Wycieczki mineralogiczne po Polsce. Przewodnik. Red. R. Kryza. Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1978.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Wyniki badań wyrzutu CO-2 i skał w dniu 3.09.1979 r, pokł. 410/2 + 412 poz. – 190. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, Dział Wentylacji i Zagrożeń, 1979.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

WYROZUMSKI J. : Fragmenty księgi urzędu żupnego sławkowskiego z lat 1557-1575. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1970, T. 14, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WYSZOMIRSKI P., SZYDLAK T. : Drobne frakcje ziarnowe z przeróbki bazaltów i ich przydatność w ceramice. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2016, Vol. 23, Z. 1. S. 201-213.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WYŻGA B. : Sedymentacja dolnego paleozoiku Gór Bardzkich. Geologia Sudetica, 1987, Vol. 22, S. 119-145, Tabl. 11.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

Z dziejów hutnictwa i górnictwa metali na obszarze województwa opolskiego. Red. Z. Nietyksza. Opole : Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu, 1963, Komunikatory. Seria monograficzna, Nr 33.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZAGORZDŻON K. : Zarys historii górnictwa w Rudawach Janowickich. http:/rudawyjanowickie.pl, 2008.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. : Budowa górotworu w dostępnych sztolniach rejonu Krobicy-Przecznicy. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2012, T. 4, S. 411-434.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. :  Charakterystyka niektórych sztolni rejonu Szklarskiej Poręby. Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2002, Nr 102 Studia i materiały Nr 29, S. 229-235.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. : Dawne i współczesne procesy geologiczne w sztolni nr 3 w Marcinkowie. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 357-367.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. : Geological mapping of old mining underground workings. : a unique tool to recognition of geology in Sudets Mts. Cuprum, 2013, Nr 3, 67-76.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZAGOŻDŻON K; ZAGOŻDZON P : Kontakt masywu Karkonoszy z osłoną metamorficzną w sztolni w Kowarach Górnych. Przegląd Geologiczny, 1997, R. 45, Nr 4, S. 418.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. : Obecny stan niektórych sztolni kopalni Wolność w Kowarach. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 167-174.
[Uwagi: *]
[Rozdział: górnictwo uranu]

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. : O kwarcu pośród chmór. X, X, S. 128-135.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. : Podziemna trasa geoturystyczna w „Kopalni Złota w Złotym Stoku” - propozycja. Dzieje górnictwa -element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 519-538.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. :  Sztolnia na Górze Bielec (Rudawy Janowickie) - nieznany ślad górnictwa kruszcowego. Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2006, Nr 117 Studia i materiały Nr 32, S. 373-381.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. : Sztolnia na górze Rudnik kopalnia wiadomości geologicznych. W : Pielgrzymy. Informator Krajoznawczy. Studenckie Koło Przewodników Sudeckich, Oddział Wrocławski PTTK. Wrocław 1996, s. 54-62.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. : Sztolnia po eksploatacji wapieni krystalicznych koło Janowic Wielkich. X, X, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. : Udostępnione pogórnicze obiekty podziemne Dolnego Śląska jako zaplecze geoturystyczne. Przegląd Geologiczny, 2013, R. 61, Nr 1, S. 19-24.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. : Wstępna charakterystyka geologiczna sztolni po poszukiwaniach uranu w Jagniątkowie. Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2007, Nr 118 Studia i materiały Nr 33, S. 129-135.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. : Wstępne wyniki badań geologicznych w sztolniach w Ciechanowicach koło Miedzianki. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 345-355.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. :  Wykorzystanie dostępnych wyrobisk byłej kopalni Wolność w Kowarach jako geologicznego poligonu badawczego. Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2005, Nr 111 Studia i materiały Nr 43, S. 229-236.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. : Wyniki wstępnych badań geologicznych w sztolniach w Ciechanowicach koło Miedzianki. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 345-356.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZAGOŻDŻON P. : Pieczary i lochy południowo-zachodniej części Ziemi Kłodzkiej. X, X, S. 94-111.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZAGOŻDŻON P. : Wykorzystanie reliktów podziemnych robót górniczych w polskiej części Sudetów do celów naukowych. Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2019.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Zakłady Przemysłowe R-1 w Kowarach 1948-1973. Kowary : Ad Rem, 2016.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZALESIIEWICZ J. A. i in. : Graptolites in British stratigraphy. Geological Magazine, 2009, T. 146, S. 785-850.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

ZALESKI W. :  Dzieje górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku do roku 1806. Madryt : Wydawnictwa Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego, 1967, Nr 5.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Założenia budowy doświadczalnego zakładu chemicznych koncentratów uranowych w Kowarach. Red. T. Adamski, W. Jarża. Warszawa : Instytut Badań Jądrowych Zakład IV, Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1961. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, sygn. 507/57.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZARĘBA R. : Górnictwo w Siewierzu. Z historii Siewierza. Kurier Siewierski, 2008, Nr 11, S. 17.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Zarys dziejów górnictwa na Ziemiach Polskich. Red. J. Pazdur. Katowice : Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, 1960, T. 1, 1961, T. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Zarys historii Mennicy Warszawskiej. Biuletyn Numizmatyczny, 1991, Nr 4-6, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: mennice]

Zarządzenie nr 41/64 Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej z dnia 31 grudnia 1964 roku w sprawie zasad użytkowania zamkniętych źródeł promieniowania. Warszawa : Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej, 1964.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

Zasoby  dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego rezerwatu przyrody Góra Miedzianka. Sympozjum popularno-naukowe, Miedzianka, 2012. Chęciny : Miejsko-gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach, 2012.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZBIERSKI A. : Stan badań nad historią górnictwa i hutnictwa w Polsce wczesnośredniowiecznej. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZDANOWSKI A., ŻAKOWA H. : The Carboniferous system in Poland. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1995, T. 148, S. 56-65.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

ZDULSKI M. : Warunki pracy w kowarskich kopalniach uranu. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 154-166.
[Uwagi: *]
[Rozdział: górnictwo uranu]

ZDULSKI M. : Źródła do dziejów górnictwa uranowego w Polsce. Warszawa : DiG, 2000.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZEJSZNER L. : Opis geologiczny pokładu siarki w Swoszowicach pod Krakowem. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, 1851, T. 5, S. 38-51.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZEJSZNER L. : Opis skał plutonicznych i przeobrażonych wraz z ich pokładami metalicznymi w Tatrach. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, 1851, T. 5, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZIMMERMANN E. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten deutschen Ländern. Lieferung 246. Blatt Ruhbank. Nr 3011. Berlin : Preussischen Geologischen Landesanstalt, 1938.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZIMMERMANN E., HAACK W. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten deutschen Ländern. Lieferung 246. Blatt Bolkenhain. Nr 2949. 1:25000. Berlin : Preussischen Geologischen Landesanstalt, 1935.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZIMMERMANN F. : Flora towarzysząca morskiej faunie kulmowej na obszarze Ptasiej Góry koło Wałbrzycha Miasta. Paleobotaniczne zapiski z dolnośląskiego karbonu. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, Nr 98, S. 125-180.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

ZIMMERMANN F. : Die floristischen Beziehungen zwischen Kulm und Namur im Waldenburger Karbon und Beurteilung der Diskordanz zwischen ihnen (Związki florystyczne i problem niezgodności między wizenem i namurem w karbonie wałbrzyskim). Kwartalnik Geologiczny, 1958, T. 2, Z. 3, S. 592-608.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

ZIMMERMANN F. : Przyczynek do znajomości paproci nasiennych. Paleontologiczne zapiski z dolnośląskiego karbonu (II). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960, Nr 151, S. 71-127.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

ZIMMERMANN F. : Przewodnik do oznaczania najważniejszych roślin karbonu Dolnego Śląska. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1962, Nr 170, S. 10-95.
[Uwagi: * biuletyn wycofany po wydrukowaniu i ponownie wydany w 1965 roku ale już bez tego artykułu, egzemplarz autorski znajduje się w PIG OG. Wrocław] [Rozdział: flora karbonu]

ZIMNOCH E. : Mineralizacja kruszcowa złoża Miedzianka w Sudetach. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1978, Nr 308, S. 91-122.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZIMNOCH E. : Seria magnetytowa Kowar. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1961, Nr 171.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZIMNOCH E. : Złoże rud żelaza kopalni Wolność w Kowarach. Przegląd Geologiczny, 1958, nr 12, s. 545-548.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZIMNOCH E. : Okruszcowanie złoża Starej Góry w świetle nowych danych. Biuletyn Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1965, T. 5, S. 3-38.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZODROW E. L., TENCHOV Y. G., CLEAR C. J. : The arborescent Linopteris obliqua plant (Medullosales, Pennsylvanian). Bulletin of Geosciences, 2007, T. 82, S. 51-84.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

ZONIK Z. : Projekt „U”. Warszawa : MON, 1976.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZUBEK A. : Sanatorium w zboczu góry. Problemy, 1975, Nr 6, S. 3.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ŻABA J. : Północny kontakt granitu Karkonoszy z rejonie Zakrętu Śmierci i Mniszego Lasu (Sudety Zachodnie). Geologia Sudetica, 1979, T. XIV, Nr 2, S. 47-71.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ŻABIŃSKI W. : Charakterystyka mineralogiczna strefy utlenienia śląsko-krakowskich złóż kruszców cynku i ołowiu. Prace Geologiczne, 1960, T. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ŻAKOWA H. : Orthid brachiopods from the Upper Visean (carboniferous) of the Świętokrzyskie Mountains, Poland. Acta Palaentologica Polonica, 1989, T. 34, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

ŻAKOWA H. : Warstwy z Lechówka w synklinie łagowskiej. Kwartalnik Geologiczny, 1962, T. 6, Z 3, S. 373-402.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ŻEGLICKI J. : O budowie geologicznej, rudach i minerałach rejonu Tarnowskich Gór. 470 lat miasta Tarnowskie Góry. Jubileusz XX-lecia Kopalni Zabytkowej-Muzeum 1976-1996. Tarnowskie Góry : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 1996.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje, minerały Polski]

ŻELAŹNIEWICZ A. i in. : Regionalizacja tektoniczna Polski. Wrocław : Komitet Nauk Geologicznych PAN, 2011.
[Uwagi: *] [Rozdział: minerały Polski]

ŻUKOWSKI W. : Z historii górnictwa kruszcowego w Polsce. Przegląd Górniczy, 1950, R. 6, Nr X, S. 533-536.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ŻYLIŃSKA A. : Granice paleontologii. XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i biostratygrafów Polskiego Towarzystwa Geologicznego. X : X, 2007, S. X.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

ŻYLIŃSKA A. MASIAK M. : Cambrian trilobites from Brzechów, Holy Cross Moutains (Poland) and their significance in stratigraphic correlation and biogeographic reconstructions. Geological Magazine, Cambridge, University Press, 2007, T. 144, Nr 4, S. 661-686.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

ŻYWIRSKA M. : Krążek i Tłukienka. : osiedla górnicze w powiecie olkuskim w latach 1825-1875. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1960, T. 4, s. 183-240.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 

ALBRECHT A. : Kopalnie galmanu bolesławsko-olkuskie. Przegląd Techniczny 1901, T. 39, Nr 32, S. 313-314; Nr 33, S. 326-327; Nr 40, S. 394-396; Nr 41, S. 406-407; 1902, T. 40, Nr 1, S. 10-14, Nr 11, 133.

ALBRECHT A. : Materiały do historii kopalni galmanu w Królestwie Polskim. Przegląd Górniczo-Hutniczy, 1904, T. 1, Nr 9, S. 246-249; Nr 10, S. 273-276; Nr 15, S. 427-428; Nr 16, S. 445-448; Nr 17, S. 476-482; Nr 20, S. 549-555; Nr 21, S. 572-575.

CZUBEK J. : Najstarsze gwarectwo polskie w Tatrach. Przegląd Zakopiański, 1901, Nr 1, S. X.

DĄBROWSKI P. : Szczegółowe roboty śledcze na nadaniu Staszic w Górach Świętokrzyskich w 1924 roku. Przegląd Górniczo-Hutniczy, 1924, Nr 10, S. 408.

JASIŃSKI B. : Osuszenie kopalń olkuskich. Wszechświat, 1884, T. 3, S. 641-646, 658-661, 677-680.

KLUK K. : Rzeczy kopalnych, osobliwie zdatniejszych, szukanie, poznanie i zażycie. Warszawa : X. 1781, T. I, 1782, T. II.

KOZIORKOWSKI K. : Kruszec ołowiany łagowski i wydobycie jego za Augusta II. Wszechświat, 1902, T. 21, Nr 58, S. 801-804.

KOZŁOWSKI K. : Najstarsze ślady górnictwa srebrno-ołowiowego w Polsce. Wszechświat, 1887, S. 274-277, 293-297, 312-315.

KOZŁOWSKI K. : O przemyśle górniczym w dawnej Polsce. Żelazo i Złoto. Wszechświat, 1882, S. 417.

KOZŁOWSKI K. : O przemyśle górniczym w dawnej Polsce. Wszechświat, 1882, S. X; 1887, S. X.

KREUTZ S. : Sprawozdanie z poszukiwań mineralogiczno-geologicznych w Tatrach Zachodnich w roku 1917. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej PAU, 1918 (1919), T, 52, S. X.

KRYGOWSKI W. : Z dziejów dawnych przemysłów w Karpatach i Sudetach. Wierchy, 1954, T. 23, S. X.

ŁABĘDZKI H. : Słów kilka o starożytnej odbudowie kopalni olkuskich i machinach w tymże o płuczkach prażalniach rudy ołowianej i hutach pod Olkuszem. Biblioteka Warszawska, 1846, T. 1, S. 258.

ŁASZCZYŃSKI B. : Rzecz o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości kopalni miedzi w Miedziance. Przegląd Techniczny, 1905, T. 21, Nr 8, S. 95-96. Także: Przegląd Górniczo-Hutniczy, 1905, Nr 2, S. 127-128.

OZIEMBŁOWSKI W. : Polski przemysł górniczy : rudy żelaza, cynkowe i miedziane. Przegląd Górniczo-Hutniczy, 1927, Nr 21, S. 633-634; Nr 22, S. 668-677.

PAWLICA W. : O żyłach mineralnych granitu tatrzańskiego. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej PAU, 1916, T. 50, S. X.

RADZIKOWSKI S. E. : Dawne górnictwo w Tatrach polskich aż do wieku XVIII. Przegląd Zakopiański, 1930, Z. 1, S. X; Z. 3, S. X.

REYCHMAN J. : W sprawie nowych badań nad dziejami przemysłu na Podhalu. Wierchy, 1953, T. 22, S. X.

ROSENBERG : Początki górnictwa w Polsce za Bolesława Chrobrego. Przegląd Prawa i Administracji, 1907, T. 32, S. X. Także: Przegląd Górniczo-Hutniczy, 1925, T. 17, S. 818; Czasopismo Prawniczo-Ekonomiczne, 1920, T. 18, S. X.

SAMSONOWICZ J. : O złożu hematytu i syderytu w Rudkach pod Nową Słupią. Przegląd Górniczo-Hutniczy, 1923, Nr 10 (15), S. 874-877.

SAMSONOWICZ J. : W sprawie złóż rud żelaza na nadaniu Staszic pod Nową Słupią. Przegląd Górniczo-Hutniczy, 1925, Nr 12 (17), S. 519-520.

SAMSONOWICZ J. : Złoże pirytu w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Górniczo-Hutniczy, 1924, T. 16, S. X.

SCHMIDT A. : Kopalnie tatrzańskie. Wszechświat, 1902, T. 21, Nr 40, S. 625-629.

SIEMIRADZKI J. : Z dziejów górnictwa polskiego pod Olkuszem. Przegląd Górniczo-Hutniczy, 1923, T. 15 (11), S. 880-984.

STARONKA W. : O kruszcu miedzi z Miedzianki pod Chęcinami. Przegląd Górniczo-Hutniczy, 1908, Nr 5, S. X.

WAŚKOWSKI W. : Z przeszłości Olkusza Aktów Dyplomatycznych 43. Sprawozdanie Dyrekcji C. K. Gimnazjum w Bochni za Rok szkolny 1891, Bochnia : X, 1891, S. 1-64.

ZWOLIŃSKI S. : Badania zabytków dawnego górnictwa i hutnictwa w dolinie kościeliskiej w Tatrach. Wierchy, 1958, T. 27, S. X.

ŻUKOWSKI W. : Cynk i ołów w Polsce. Przegląd Górniczo-Hutniczy, 1920, Nr 3, S. 85-89.

 

Alth A., 1872. : Pogląd na geologię Galicji zachodniej. Cz. 1. Spraw. Kom. Fizyogr. Kraków. Flora karbonu.

ALTH A., 1879 Sprawozdanie z Badań geologicznych w Tatrach z roku 1878. Pamiętnik Fizyograficzny t. 12.

Althans R., 1891 Die Erzformatien des Muschelkalks in Oberschlesien. Jb. preuss geol. L-A Bergakad Bd 12 (2), 1891 (1893).

Andrae C. J., 1865-1869. : Vortweltliche Pflanzcn aus dem Steinkohlcn-gebirge der preuss Rheinlande u. Westphalens. Bonn. Flora karbonu.

Antipow J.A., 1900 O nowym mjestorożgenii uranoj sljudy w Rossii i ob jestestwjennoj okisy w Olkoskich rudach. Zap. Imp. Pjetjersb. Min. Obszcz nr 38.

Arzruni A., 1878 Kristallographisch-chemische Untersuchung einiger Arsenkiese.

Assman F., 1946 Zur Frage der Entstehungeler oberschlesisch-polnischen Blei-Zinkerz-Lagerstätten. Zs. deutsch. geol. Ges. Bd. 98.

Assman P., 1926 Einiges zur Kenutuis der erzführenuden Dolomite im ostlichen Oberschlesien und in den anggrenzenden Gebieten. Z. deutsch. Geol. Ges. 78.

BANAŚ M., 1973 Galena anizotropowa z górnośląskich złóż kruszców Zn-Pb. Sprawozdania z Pos. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 16, z. 1, s. 233-234.

BANAŚ M., 1959 Niektóre dane o złożu magnetytu i fluorytu w Kopalinach na Dolnym Śląsku. Zesz. Nauk. AGH nr 15, Geologia nr 2.

BANAŚ M., 1965 Nowe stanowisko rzadkiej mineralizacji kruszcowej w Sudetach. Przegląd Geologiczny, 1965, nr 5, s. 216-217.

BANAŚ M., 1964 O mineralizacji magnetytowo-polimetaliczno-fluorytowej pod Śnieżnikiem Kłodzkim. Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 7, z. 2 (Styczeń-czerwiec).

BANAŚ M. i in. : Przejawy mineralizacji uranowej w rejonie Pasma Kamienickiego (Pogórze Izerskie). Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, Geologia, 1978, Nr 2, S. 105-165.

BANAŚ M., 1968 Studia nad mineralizacją selenową złoża w Kletnie (Sudety). Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 11, z. 2.

BANAŚ M., 1970 Uranofan i meta-torbernit z Kletna (Sudety). Pr. Miner. Kom. Nauk. Miner. PAN Oddz. w Krakowie nr 24, s. 7-11.

BANAŚ M., 1957 Złoże fluorytu w Kletnie koło Stronia Śląskiego. Przewodnik do XXX Zjazdu PTG, s. 170-171. Wrocław.

Banaś M., Mochnacka K., 1968 Paragenese der Uran- und selenmineralien in den Sudeten. Freiberger Ferschungshiefle c. 236, s. 327-336. Leipzig.

BANAŚ M., MOCHNACKA K., 1975 Zachowanie się U, Ag, Bi, Co i Se w pięciometalicznej formacji mineralnej na przykładzie złóż Polski. Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 18, z. 1.

Bartonec F., 1889 Galmeivorkommen auf secundärer Lagerstätte bei Nowa Gora in Galizien. Verh. geol. Reichsanst Bd 7.

Bartonec F., 1906 Über die erzführenden Trinsschichten Westgaliziens. Öster. Z. Berg- u. Hüttenw. 54.

Beck R, Berg G., 1922 Abriss der Lehre von den Erzlagerstätten. Berlin.

Bederke E., 1939 Zur Genesis einiger Kieslagerstätten. Jber Schles. Ges Vaterl. Kull. Bd 112.

Berg G., 1905 Magneteisenerzlager von Schmiedeberg im Riesengebirge. Jb. Preuss. Geol. Landesanst. Bd. 23.

Berg G., 1912 Die Kristallinen Schiefer dies östlichen Riesengebirges. Abh. Preuss. Geol. Landesanst. N. F. 68.

Berg G., 1913 Beiträge zur Geologie von Niederschlesien mit besonderer Berücksichtigung der Erzlagerstätten. Abh. Preuss. Geol. Landesanst. N. F. 74.

Berg G., 1913 Die Erzlagerstätten der nördlichen Sudeten. Festschr. XII alg. dtsch. Bergmannstag Breslau.

Berg G., 1913 Die Erzlagerstätten Schlesiens. Fostschr. XII allg. Dtsch. Bergmannstag Breslau. Beitr. z Geol. Ostdtsch. t. 1, Berlin.

Berg G., 1918 Bericht über die Unterschung der Zinn-Kobaltlagerstätten von Gichren u. Querbach. Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Salinenwesen.

Berg G., 1918 Neue Beiträge zur Kenntnis der Arsenkieslagerstätte von Rothenzechau. Z. Prakt. Geol. Bd. 26.

Berg G., 1920 Beiträge zur Geschichte der ältern Bergbau betriebe an den Lagerstätten von Querbach u. Giehren. Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Salinenwesen Bd. 68.

Berg G., 1920 Zur Genesis u. Systematik schlesischer Erzlagerstätten. Zeutrbl. Miner.

Berg G., 1923 Der Granit des Piesengebirges und seine Ganggesteine. Abh. Preuss. Geol. Landesanst. N. F. 94.

Berg G., 1923 Zur Genesis der Arsenerze von Reichenstein. Zbl. Miner. Geol. Palaont. Bd. 23.

Berg G., 1926 Erläuterungen zu Blatt Wigandstahl-Tafelfichte. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 262. Preus. Geol. Landesanst. Berlin.

Berg G., 1928 Über das Vorkommen sogennanter porphyrischer Kristalle in den Lagerstätten der intrusiver Kiesgruppe. Mitt. Abl. Gesteins- u. Salzuntersuch 3.

Berg G., 1934 Natur und Lagerungsvehältnisse des Quartzirtischiefers von Kupferberg (Schlesien). Tschermak's Mitt N. F. 46.

Berg G., 1934 Schiefereinschlüsse im Granitporphyr inmitten des Riesengebirgsgranites. J.b. Preuss. Geol. Landesanst. 54.

Berg G., 1938 Erläuterungen zu Blatt Kupferberg. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 193. R-Stelle f Bodenforschung. Berlin.

Berg G., 1940 Erläuterungen zu Blatt Krummhübel. Geol. Karte des Deutschen Reichs 1:25000. Lief. 241. R-Stelle f Bodenforschung. Berlin.

Berg G., 1941 Erläuterungen zu Blatt Schmiedeberg und Tschopsdorf. Geol. Karte des Deutschen Reichs 1:25000. Lief. 193. R-Stelle f Bodenforschung. Berlin.

Berg G., 1941 Erläuterungen zu Blatt Warmbrunn. Geol. Karte des Deutschen Reichs 1:25000. Lief. 241. R-Stelle f Bodenforschung. Berlin.

Berg G., 1944 Kupfererze im Rotliegeuden südlich und südostlich von Riesengebirge. J. b. Reichsamt Bodenforsch. 63.

Berger A., 1919 Eisenerzbergbau bei Schmiedeberg im Riesengebirge. Festschr. XII allg. Dtsch.- Bergmannstag.

Bernhardi F., 1889 Über die Bildung der Erzlagerstätten im oberschlesischen Muschelkalke. Z. Oberschles. Berg- u. Hutten. Ver. 38.

Barthel M., 1968. : "Pecopteris" feminaeformis (Schlotheim) Sterzel und "Araucarites" speciformis Andrae. [W] Germar. Coenopteriden des Stephans und unteren Perms. Paläontol. Abh. B. 2, 4. Flora karbonu.

Bertrand P., 1914. : Pelations des empreintes de Corynepteris avec. des Zygopteris á structureconservéc. Akad. Sci. C.-r., 158. Paris. Flora karbonu.

Bertrand P., Corsin P., 1927. : Observation sur le Neuropteris scheuchzeri Hoffman. Ann. Soc. Géol. Nord., 52. Flora karbonu.

Beutell A., Heinze K., 1914 Die Genese der Arsenerzlagerstätten von Reichenstein in Schlesien. Zbl. Miner.

Beutell A., Heinze K., 1914 Nephrit von Reichenstein in Schlesien, ein Übergangsprodukt vom Salit zum Serpentin. Zbl. Miner.

Beutell A., Lorenz F., 1915 Zerlegung des Speiskobalts und Löllingits durch Luftoxydations. Zbl. Miner. im Verbindung mit dem Neues Jb. Miner.

Beyschlag F., 1902 Uber die oberschlesischen Erzlagerstätten. Z. Prakt. Geol. 10.

Beyschlag F., 1918 Die niederschlesische Kupferformation. Z. Prakt. Geol. 26.

Beyschlag F., Krusch P,, 1913 Die Erzlagerstätten von Frankenstein und Reichenstein in Schlesien. Abh. Preuss. Geol. Landesanst. N. F. 73.

Beyschlag F., Krusch P., 1913 Das Arsenerzvorkommen von Reichenstein. Abh. d. Preus. Geol L. A. N. F. Helf 73. Berlin.

Beyschlag F., Krusch P., Vogt J. H. L., Die lagerstätten der matabasen Mineralien und Gesteine. Bd. 2 Erzlagerstätten H 2, Aufl., s. 363-365. Altenberg, Stuttgart.

BIRECKI T., 1959 Złoże cyny w Przecznicy (Dolny Śląsk). Zesz. Nauk. AGH nr 22, Geologia z. 3.

BIRKENMAJER Z., 1963 Uwagi o mineralizacji barytowej w Głuszycy na Dolnym Śląsku. Kwartalnik Geologiczny t. 7, nr 4, s. 697-698.

Birnbaum E., 1888 Über den metallischen Bergbau Niederschlesiens. Wanderer im Riesengeb. Bd 3.

Birnbaum E., 1891 Über die Erzlagerstätten und den Bergbau des schlesischen Sudetengebirge. Wanderer im Riesengeb. Bd 4.

Bloede G., 1824 Über die Ütergangsgebirgsformation in Königen ich Polen.

Bloede G., 1830 Über die Überganggebirgsformation Königreich Polen. Breslau.

BOBROWSKI W., 1950 Określenie wieku wtórnej dolomityzacji i mineralizacji skał triasowych w południowo-zachodniej Polsce. Biuletyn Instytutu Geologicznego.

Bocheński T., 1936. : O owocowaniach (szyszkach) niektórych lepidofitów znalezionych w karbonie produktywnym Polskiego Zagłębia Węglowego. Rocznik PTG, 12. Flora karbonu.

Bock M., 1868 Über einige schlesische Mineralien, deren Constitution und einige andere analitische Resultate. Breslau.

Boersma M., 1969. : The heterogeneity of the from genus Mariopteris Zeiller. Utrecht. Flora karbonu.

Boersma M., 1972. : The heterogeneity of the from genus Mariopteris Zeiller. Diss. Lab. Palacob. U. Palyn. St. Univ. Utrecht. Flora karbonu.

Bohdanowicz K., 1907 Materialien zur Keuntnis des Muschelkalkes im Becken von Dębrowa. Mem. Com. Geol. Petersbourg Nouv. ser. 35.

BOLEWSKI A., i in, 1969 Minerały manganu ze stanisławowa (Dolny Śląsk) i ich parageneza. Pr. Miner. Kom. Nauk Miner. PAN Oddz. w Krakowie nr 20, s. 7-25.

Boulay N., 1876. : Le tertain liouiller du Nord dc la France et ses vegetaux fossiles. Lille. Flora karbonu.

Boureau E., 1964. : Traité de Paléobotanique. Sphenophyta, Noeggerathiophyta. T. 2. Masson et. C-ie. Edit. Paris. Flora karbonu.

Boureau E., 1967. : Traité de Paléobotanique. Bryophyta, Psilophyta, Lycophyta. T. 3. Masson et. C-ie. Edit. Paris. Flora karbonu.

Borueau E., 1971. : Les Sphenophytes, biologie et historie evolutive. Libraire Vuibert. Paris. Flora karbonu.

Boureau E., 1973. : Traité de Paléobotanique. Pteridophylla. 4. Mass. et. C-ie. Edit. Paris. Flora karbonu.

Brongniart A., 1822. : Laclassificationct ladistributiondes vegćtaux fossiles en generał etc. Mus. Hist. Nat. Mem., 8. Paris. Flora karbonu.

Brongniart A., 1839. : Obserwations sur la structure inferieure du Sigillaria elegans comparee a celle des Lepidodendron ct des Stigmaria et a celles des vegetaux vivants. Arch. Mus. Bd. I. Paris. Flora karbonu.

Brongniart A., 1849. : Tableau des genres Vegetaux fossiles consideres sous le point de vue de leur classification botaniques et gćologiqucs. In: d'Orbigny (ed.). : Dictionnaire universel d'histoire naturelle. Paris. Flora karbonu.

BRZĄKAŁA W., GRABAS K., KOSZELA J. : Rekultywacja stawu osadowego zawierającego odpady przeróbcze po byłych zakładach produkcji koncentratów uranowych i byłej kopalni rud uranowych w Kowarach. Sprawozdanie z wykonania inwestycji 1998-2001 r. Wrocław : Dział Nauki Politechniki Wrocławskiej, 2001.

BRZĘCZEK S., FREJ E., 1981 Kopalnia zabytkowa w Tarnowskich Górach. Zakłady Górniczo-Hutnicze Orzeł Biały w Piekarach Śląskich. Warszawa.

BRZYSKI B. : Nowsze ujęcia systematyczne roślin członowych (Articulatae) okresu karbońskiego i ich praktyczne zastosowanie. [Referat, nie ma wydrukowanego streszczenia].

Brzyski B., 1968. : Struktury tkankowe skamieniałych szczątków flory karbońskiej (namur A) z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Acta Palaeobotanica. 10, 1. Flora karbonu.

Buch L., 1797 Versuch einer mineralogischen Beschreibung von Landeck 1797. Leopold von Buch's Gesemmelte Schriften Bd. 1. Berlin 1867.

Buch L., 1798 Über das Riesengebirge. Leopold von Buch's Gesemmelte Schriften Bd. 1. Berlin 1867.

Buch L., 1862 Geognostische Beobachtungen auf Reisen durch Deutschland und Italien Eutwurf einer geognostischen Beschreibung von Schlesien. Leopold von Buch's Gesemmelte Schriften Bd. 1. Berlin 1867.

Budzyńska H., 1968 Einige physikalische und chemische Eigenschaften der Arsenmineralezler Lagerstätte Złoty Stok Vr. Polen. Bes. Geol. Ges. DDR Reiche B, Bd. 13, H. 3.

BUDZYŃSKA H., 1971 Mineralogia złoża arsenowego w Złotym Stoku. Archiwum Mineralogiczne t. 29, z. 1-2, s. 29-73.

BUDZYŃSKA H., 1972 Historia odkrycia i eksploatacji rud arsenu w Złotym Stoku. Przegląd Geologiczny nr 6, s. 282-288.

Bunbury C. J. F., 1847. : On fossil Plants from the Coal Formation of Cape Breton. Quart. Journ. Geol Soc. III. Flora karbonu.

Cambier R., Renier A., 1910. : Psygmophyllum delralin. sp. du terrain houillerde Charleroi. Ann. Soc. Geol. Belgiąue Mem., 4, 2. Flora karbonu.

Capell E., 1887 Über die Erzführung der Oberschlesischen Trias nördlich von Tarnowitz. Z. Berg- Hütt-, u Salinenw. Berlin.

Carnall R., 1862 Über das Auftreten von Eisensteinen bei Willmansdorf. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 14.

Carosi J., 1781 Reisen durch verschiedene Polnische Prowinzen. Leipzig.

Chaloner W. G., Collinson M. E., 1960. : An illustrated key to the commaner British Upper Carboniferous plant compression fossils. Vol. 86. Part 1. London. Flora karbonu.

CHOROSZEWSKI W., 1875 Rozwój górnictwa krajowego. Przegląd Techniczny t. 2, s. 146-154, 206-216, 281-291.

CHU-TUAN-NHA, KUBISZ J., 1973 Badania ontogeniczne minerałów siarczkowych ze śląsko-krakowskich złóż rud cynku i ołowiu. Sprawozdanie Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 16, z. 1, s. 254-256.

CISZEWSKI S., 1886-1887 Lud rolniczo-górniczy z okolic Sławkowa w powiecie olkuskim. Zbiór wiadomości z antropologii t. 10-11. Kraków

Closs H., 1920 Geologie der Schollen in Schlesischen Tiefengesteinen. Abh. preuss geol. Landesanstalt. Bd. 81, s. 123.

Closs H., 1925 Einführung in die tektonische Behandlung magnetischer Erscheinungen (Granittektonik). Das Riesengebirge in Schlesien.

Colliani G., 1931 Zur Genese des Reichensteiner Arsenerzlagerstätte. Z. Prakt. Geol. 39.

Conert H. J., Schaarschmidt F., 1970. : Zur Nomenklatur der palaozoischcn Gattung Tris-tachya Lilpop 1937 (Sphenopsida). Taxon, 19, 5. Flora karbonu.

Corsin P., 1927. : Sur loposition systematique du Zeilleria ovaldensis Stur. Soc. Géol. Nord. Ann., 56. Lille. Flora karbonu.

Corsin P., 1932. : Bassin houiller de la Sarre et de la Lorraine. I-Flore fossile. 3. Mariopteridees. Lille. Flora karbonu.

Cramer R., 1928 Erläuterungen zu Blatt Tribel. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 266. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Cramer R., Finckh L., Zimmermann E., 1924 Erläuterungen zu Blatt Schweidnitz. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 254. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Crépin F., 1880. : Observations sur quelques Sphenopteris etc. Soc. Roy. Bot. Belg. Bull. 19, 11. Flora karbonu.

CZARNOCKI J., 1958 Baryt w Górach Świętokrzyskich. Prace Instytutu Geologicznego t. 21, s. 13-22.

CZARNOCKI J., 1950 Geologia rejonu łysogórskiego z uwzględnieniem złoża rud żelaza w Rudkach. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego t. 6a.

CZARNOCKI J., 1934 O bogactwach kopalnych Gór Świętokrzyskich. Ziemia nr 24.

CZARNOCKI J., 1928 O budowie zachodniej części fałdu chęcińskiego. Posiedz. nauk. Państw. Inst. Geol. nr 21.

CZARNOCKI J., 1929 O tektonice okolic Miedzianki w związku ze złożami miedzi tegoż obszaru. Posiedz. nauk. Państw. Inst. Geol. nr 24, s. 28-31.

CZARNOCKI J., 1923 O złożu barytu w Strawczynku pod Promnikiem. Posiedz. nauk. Państw. Inst. Geol. nr 6, s. 13-14.

CZARNOCKI J., 1958 O złożu barytu w Strawczynku pod Promnikiem. Prace Instytutu Geologicznego t. 21, s. 11-12.

CZARNOCKI J., 1950 Rudy żelaza i kruszce. Surowce mineralne w Górach Świętokrzyskich. Prace Geologiczne t. 5, z. 1.

CZARNOCKI J., 1930 Sprawozdanie z badań wykonanych w okolicach Wójczy, Chęcin i Łagowa. Posiedzenia Naukowe PIG nr 27, s. 48-49.

CZARNOCKI J., 1950 Wyniki badań geologicznych w okolicy Strawczynka Nowego w latach 1949-1951. Prace Instytutu Geologicznego t. 21, s. 35-63.

CZARNOCKI J. i in., 1948 Bogactwa kopalne na Dolnym Śląsku. Wrocław-Warszawa.

CZARNOCKI S., 1925 Złoża rud cynkowych na obszarze byłej Kongresówki i Małopolski (ekspertyza). PIG.

Czechowski F., Sachanbiński M., Wołowiec S. 1994. Badania geochemiczne bursztynu z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. W: I. LlPIARSKI (red.), XVII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 13-14 kwietnia 1994. Wydaw. AGH, Kraków, s. 26-30, 144-145.

Czuchrow F.W., 1950 Obrazowanie jarozitow w zonje okisljenija. A. H. CCCP t. 78, nr 4.

Daber Z., Kahlert R., 1970. : Lepidodendron (Asolanus) comtotaenia (Wood) comb. n. Paläont. Abh. B. Paläob. 1, II, 3/4. Flora karbonu.

DANIEC L., 1958 Problemy poszukiwawcze rud polimetalicznych w Sudetach. Przegląd Geologiczny nr 8/9, s. 369-372.

Danze-Corsin P., 1953. : Les Mariopteris du Nord de la France. Es. Géol Atl. Top. Sout. H. B. N. P. C. I. Flora karbonu.

Dathe E., 1887 Über die Gneis formation am Ostabfall des Eulengebirges ewischen Langenbielau und Lampersdorf. Jb. Preuss. Geol. Landesanst Bd. 6.

Dathe E., 1888 Einige Berichtigungen zu dr. H. Traube's. Die Minerale Schlesien. Neues Jb. Miner.

Dathe E., 1892 Übersicht über die geologischen Verhältnisse von Niederschlesien. Verh. V allgem. drsch. Bergmannstag. Breslau.

Dathe E., 1904 Erläuterungen zu Blatt Lagenbielau. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 115. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Dathe E., 1904 Erläuterungen zu Blatt Rudolfswalden. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 115. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Dathe E., 1904 Erlärterungen zur Blatt Neurode. Geologischen Karte. v. König. Press. Geol. Landes. 115. Flora karbonu.

Dathe E., Berg G., 1912 Erläuterungen zu Blatt Landeshut. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 193. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Dathe E., Finckh L., 1924 Erläuterungen zu Blatt Charlottenbrunn. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 254. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Dathe E., Finckh L., 1924 Erläuterungen zu Blatt Reichenbach. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 254. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Dąbrowski J., 1990. : Stan rozpoznania makroflorystycznego karbonu depresji śródsudeckiej. Kwartalnik Geologiczny, 34(1): 189-190. Flora karbonu.

Dąbrowski J. 1990. Flora dolnego karbonu depresji śródsudeckiej. Kwartalnik Geologiczny, 34(3): 552. Flora karbonu.

DĘBICKI J., 1927 Przemysł cynkowy. Warszawa.

DOBOSZYŃSKI S., 1889 Rudy miedzi i ołowiu w Kieleckim. Przegląd Techniczny nr 27, s. 357.

Doubinger J., Remy W., 1958 Bemerkungen Ober Odontopteris subcrenulata Rost und Odontopteris lingulata Góppert. Abh. Deutsch. Akad. Wiss, Chem., Geol, Biol, 5. Flora karbonu.

Duwense F., 1943 Kluftung und Verererzung in Oberschlesien. Z. prakt. Geol. 51.

Duwensee W., 1929 Die derschlesischer Bleizinerzlagerstätten auf Grund der Erzgebnisse der geolognischen Untersuchung der Deutsch-Bleischarleygrube. Metall und Erz Bd. 29.

DZIEWULSKI W., 1958 Dziewięć wieków Bytomia. Szkice z dziejów miasta i Ziemi Bytomskiej. Stalinogród.

Dżo Siu-Fu, 1962   Flora i mikroflora westfalu C i najniższego westfalu D w obszarze jaworznicko-libiąskim i ich znaczenie stratygraficzne. Arch. AGH. Kat. Złóż Węgli. Kraków. Flora karbonu.

Eck H., 1866 Über die Reichensteiner Quarzewillinge. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 18.

Eck. H., 1865 Uber die Formation des bauten Sandsteins und des Muschelkalksin Oberschlesien. Berlin.

ECKIERT F., Opis geologiczny okolic Bolesławia i Olkusza ze szczególnym opracowaniem stratygrafii triasu.

ECKIERT F., 1957 Geneza śląskich złóż cynkowo-ołowiowych. Przegląd Geologiczny nr 5, 7.

ECKIERT F., 1959 Złoże kopalni Bolesław na tle obszaru pomiędzy Sławkowem i Olkuszem. Biuletyn Instytutu Geologicznego nr 101.

Einsentraut O., 1939 Der niederschlesische Zechstein und seine kupferlagerstätten. Arch. Lagerst.-Forsch Bd. 71.

Essnert L., 1882 Bemerkungen über des Vorkommen nutzbarer Mineralien auf der nördlichen Abhange des Riesen und Bergebirges Vorhergen und Umgebungen. Wanderer im Riessengeb. Bd. 1, H. 6.

Fabian R., 1940 Beobachtungen an Erzen Magneteisenlagerstätte Schmiedeberg im Riesengebirge. Z. Prakt. Geol. 48.

Fechner H., 1901 Geschichte des Schlesischen Berg- und Hüttenwesens in der Zeit Friedrichs des Grossen, Friedrich Wilhelm's III 1794-1806 Fortsetzung. Z. Berg-, Hütt- u. Salinenw. 49. Berlin 1903.

Feistmantel K., 1868. : Beobachtungen uber einige fossile Pflanzcn aus dem Steinkohlenbecken von Radnie. Abh. d. kónigl bóhmischen Gess. d. Wissensch. VI. Folgę, 2. Flora karbonu.

Feistmantel O., 1873. : Das Kohlenkalkvorkommen bei Rothwaltersdorf in der Grafschaft Glatz und dessen organische Einschlüsse. Z. Deutsch. Geol. Ges., 25. Flora karbonu.

Fersmann A., 1908 Materiały pa iasldabaniju gruppy pałygorskita. Bull. Acad. Sc. S. Petersb. Ser. 6, H. 3.

Fersmann A., 1908 Über die Palygorskitgruppe. Bull. Acad. Sc. S. Petersb. Ser. 6, H. 3.

Festenberg-Packisch, 1881 Der Metallische Bergbau Niederschlesiens. Wien.

Fiedler K., 1916 Die Kupfervorkommen in Polen. Metall u. Erz Bd 13.

Finckh L., 1924 Die wavitische Gebirgsbildung des Eulengebirges und ihre Beziehung zu dem sudetischen Streichen der Eulengneisse. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 75.

Finckh L., 1926 Die geologischen Verhältnisse des Reihensteiner Gebirges inde Uengebung der Stadt Reichenstein. Jahrb. Schles. Forstvereins. Breslau.

Finckh L., 1927 Neuere Gesichtpunkte für die Deutung der Entstchung der Reichensteiner Arsenerzlagerstätte. S. B. Preuss. Geol. Landesanst 2.

Finckh L., 1928 Erläuterungen zu Blatt Zobten. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 210. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Finckh L., 1929 Erläuterungen zu Blatt Frankenstein. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 273. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Finckh L., Gotzinger G., 1931 Geologische karte des Reichensteiner Gebirges des Nesselkoppenkammes und des Neissevorlandes nebst Erläuterungen. Geol Bundesanstalt. Wien.

FinckH L., Meister E., Fischer G., Bederke E., 1942. : Erläuterungen zu Blatt Glatz, Königshain, Reichenstein u. Landeck. Geol. Karte des Deutschen Reichs 1:25000. Lief. 343. R-Stelle f Bodenforschung. Berlin.

FLAUM M., 1886 Rudy miedziane Gór Kieleckich. Pamiętnik Fizjograficzny t. 6, s. 86-91.

FLAUM M., 1887 Rudy Miedziane Gór Kieleckich. Pamiętnik Fizjograficzny t. 7.

Fleck A., 1910 Die Blei- und Kupfererzlagerstätten Niederschlesiens und der auf ihnen betriebene Bergbau. Glückauf 46.

FLESZOWA R., 1962 Najstarsza mapa geologiczna i najstarszy opis geologiczny Polski. : dwóchsetlecie. Studia i materiały z dziejów nauki polskiej ser. C. z. 5.

Florin R., 1938-1945. : Die Konifercn des Oberkarbons und des unteren Perms. Palaeonto-graphica, Flora karbonu.

FLORIAN S. : Czy rośliny szpilkowe występowały w westfalu A na Górnym Śląsku? W: I. LlPIARSKI (red.), XXV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 9-10 kwietnia 2003. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2003, S. 27-30.

FLORIAN S. Uwagi o florze warstw gruszowskich (dolny namur) z KWK „Gliwice” w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. W: I. LlPIARSKI (red.), XIX Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 17-18 kwietnia 1996. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1996. S. 23.

Förster B. R., 1865 Der Eulengebirges-Gneiss und dessen Erzführung, insbesondere bei Silberberg (preuss. Schlesien). Neues Jb. Miner.

Foullon H. B v., 1893 Über einige Nickelerzvorkommen. Jb. Geol. Reichsanst Bd. 42.

Frech F., 1899. : Die Steinkohienformation. Lathea geognostica I Teil. 2. 2. Flora karbonu.

Frentzen K., 1931. : Studien über die fossilen Holzer der Sammelgattung Dadoxylon. Endl. Teil. I, II, Va, Abt. d. Heidelb. Ak. d. Wiss. Math-Natur., Kl. 16 und 19. Berlin-Leipzig. Flora karbonu.

FRIEDBERG W., 1923 Zasady Geologii. Warszawa.

Fürenkranz V., 1920 Bericht über den Kupferbergbau Miedzianka bei Kielce in Polen. Arch. Inst. Geol. Kielce.

GABRYŚ J., 1960 Podniesienie efektywności istniejących kopalń rud cynkowo-ołowiowych. Zjazd Górniczy na temat: intensyfikacja opłacalności kopalń. Sekcja III, nr 13. Katowice.

Gabryś J., 1960 Zagospodarowanie złóż rudnych metali nieżelaznych w Polsce. Zjazd Górniczy na temat: Intensyfikacja opłacalności Kopalń. Sekcja II, z. 1. Katowice.

GAJDA E., 1960 Oznaczenie struktury miedziankitu. Arch. Inst. Geol. Warszawa.

GAŁKIEWICZ T., 1956 Geneza śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych. Rudy i metale nieżelazne z. 1.

GAŁKIEWICZ T., 1957 Geneza śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych w ujęciu K. Keita. Przegląd Geologiczny nr 5, 7.

GAŁKIEWICZ T., 1959 Geneza śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych w ujęciu H. Gruszczyka. Rudy i metale nieżelazne nr 42. Katowice.

GAŁKIEWICZ T., 1969 Geneza śląsko-krakowskich złóż Zn-Pb w ujęciu I. Smolarskiej. Rudy i metale nieżelazne nr 4.

GAŁKIEWICZ, 1960 Schemat metalogenii Polski. Rudy i Metale Nieżelazne nr 12. Katowice.

GAUTHIER-LAFAYE F., HOLLIGER P., BLANC P. : Natural fission reactors in the Franceville Basin, Gabon: a review of the conditions and results of a critical event in a geologic system. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1996, T. 60, Z. 23, S. 4831-4852.

GAWEŁ A., 1959 Wycieczka B1. Przewodnik XXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Gąsiorowska N., 1922 Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskim 1815-1830. Warszawa.

GĄSIOROWSKA N., 1929 Przemysł metalowy w Polsce w rozwoju dziejowym. Warszawa.

GĄSIOROWSKA N., 1935 Polityka górniczo-hutnicza na terenie okupacji niemieckiej w Królestwie Polskim 1914-1918. Warszawa.

Geinitz H. B., 1855. : Die Versteinerungen der Steinkolilcnformations in Sachsen. Leipzig. Flora karbonu.

Germar E. F., 1844-1853. : Die Versteincrungen des Steinkohlengebirges von Wetlin und Lóbejun im Saalkreis, bildlich dargestellt und beschrieben. Halle. Flora karbonu.

Germar E. F., 1848. : Die Versteinerungen der Steinkohlengebirges von Wettin Lóbejun im Saalkreis, dargestellt und beschrieben., 2. Halle. Flora karbonu.

Gisentraut O., 1936 Die Entwicklung des Erzbergbau in Schlesien. Metall u. Erz. Bd. 33.

GIŻYCKI F., 1846 Wiadomości o stanie handlu i przemysłu w Polsce w wiekach dawniejszych. Stanisławów.

Glocker E. F., 1827 Beiträge zur mineralogischen Kenutnisch der Sudetenländer, insbesondere Schlesiens. Breslau.

Glocker E. F., 1857 Geognostische Beschreibung der preussischen Oberlansitz, theilweise mit Berücksichtigang des süchsischen Antheils. Naturforsch. Ges. Görlitz.

GŁOWACZ K., 1958 Analiza przyczyn powstania pożaru w kopalni rudy cynkowo-ołowiowej in. J. Marchlewskiego. Przegląd Górniczy nr 10, s. 549-552.

Goeppert H. R., 1852. : Die Fossile Flora des Übergangesgebirges. Nova Acta Acad. Leop. Carol, 22, Breslau, Bonn. Flora karbonu.

Goeppert H. R., 1859. : Ober das Vorkommen versteirter Holzer in Schlesien. Jber. Schles. Yaterl Kult.,37. Flora karbonu.

Goeppert H. R., 1864-1865. : Die fossile Flora der permischen Formation. Paleontographica, 12. Stuttgart. Flora karbonu.

GORCZYŃSKI J., 1966 Wyniki poszukiwań barytu w rejonie Modliszowa na Dolnym Śląsku (streszczenie referatu). Kwartalnik Geologiczny t. 10, nr 4.

GORCZYŃSKI J., 1967 Wstępna ocena perspektyw poszukiwań barytu w Jabłowie na Dolnym Śląsku (streszczenie referatu).  Kwartalnik Geologiczny t. 11, nr 4, s. 441-442.

GORCZYŃSKI J., 1967 Wyniki badań geologiczno-poszukiwawczych prowadzonych w rejonie Srebrnej Góry.  Kwartalnik Geologiczny t. 11, nr 4, 946-947.

Gothan W., 1917. : Neuere Mitteilungen über die wizenpflanzen von Rothwaltersdorf bei Neurode (Schles.). S. B. Ges. Naturforsch. Fr. Berl. Berlin. Flora karbonu.

Gothan W., 1941. : Über die Samen und Pollenorgane von Lonhopteris rugosa. Jb. Reichsst. Bodenforsch., 61. Flora karbonu.

Gothan W., 1952a. : Die Unterschcheidung des (oberen) Unterkarbons vom (unteren) Oberkarbon auf-Grund der Pflanzen-führung. The Paleobotanica 1. Flora karbonu.

Gothan W., 1952b. : Uber eine neue Farnfruktifikation (Waldenburgia corynepteroides, nov. gen. et sp.) des Niederschlesischen Karbons. Archiv for Botanik, Serie 2, 1(7), s. 349-354. Flora karbonu.

Gothan W., 1953. : Die Steinkohlcnflora der westlichm paralischen. Carbonrevicre Dcutschlands. Lief. V. Beih. Geol. Jahrb.. 10. Flora karbonu.

Gothan W., Kukuk P., 1933. : Carbonreviere Deutsehland. Lief.,V. Flora karbonu.

Gothan W., Remy W., 1957. : Steinkohlenpflanzen. Akademie Ver!ag. Essen. Flora karbonu.

Górecka T., 1959. : W sprawie górnego dewonu okolic Nowej Wsi koło Srebrnej Góry. Kwartalnik Geologiczny, 3(4): 827-830. Flora karbonu.

Górecka T., 1968. : Problem granicy namur-westfal w północno-zachodniej części niecki śródsudeckiej. Kwart. Geol., 12, I. Flora karbonu.

GÓRECKA-NOWAK A. : Palinostratygrafia osadów westfalu w północno-zachodniej części niecki śródsudeckiej. Prace Geologiczno-Mineralogiczne, 1995, Nr 40.

GRADZIŃSKI R., DOKTOR M. : Problemy pogrzebywania stojących pni w osadach serii mułowcowej na Górnym Śląsku. W: I. LlPIARSKI (red.), VI Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Streszczenia referatów, Kraków, 20-21 kwietnia 1983. Wydaw. AGH, Kraków, 1983, S. 18-22.

Grocholski A., 1974. : Problemy stratygrafii silezu w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Kwartalnik Geologiczny, 18(1): 63-79. Flora karbonu.

GRODECKI R., 1920 O górach srebrnych w Tatrach. Ilustrowany Kurier Codzienny nr 139.

Gross A., 1893 Der Bergbau bei Gerchen und Querbach. Der Wonskrer im Riesen gebirge Bd. 128. Hirschberg.

GRUSZCZYK H., 1952 Złoża barytu w Boguszowie i Jabłowie na Dolnym Śląsku. Biuletyn Instytutu Geologicznego.

GRUSZCZYK H., 1956 O wykształceniu i genezie śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowianych. Biuletyn Instytutu Geologicznego nr 90.

GRUSZCZYK H., 1957 Uwagi w sprawie niektórych poglądów na powstanie śląsko-krakowskich złóż cynku i ołowiu. Przegląd Geologiczny nr 5 (7).

GRUSZCZYK H., 1958 Wyniki badań nad genezą złóż cynkowo-ołowiowych w triasie śląsko-krakowskim. Biuletyn Instytutu Geologicznego.

Gruszczyk H., 1961 Studia nad wykształceniem złóż rud cynku i ołowiu w rejonie Trzebionki. Sprawozdania z pos. Kom. PAN Oddz. w Krakowie za 1961 R. z. 2.

GRUSZCZYK H., DANG XUAN PHONG, 1973 Rudy o teksturze rozproszonej. Sprawozd. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t 16, z/ 1, s. 256-258.

GRUSZCZYK H., SMOLARSKA J., 1961 Studia nad mineralizacją kruszcową triasu w zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Spraw. z posiedz. Kom. PAN Oddz. w Krakowie t. 7-12, s. 329-330.

GRUSZCZYK H., SMOLARSKA J., 1963 Badania nad wykształceniem złoza rud cynku i ołowiu kopalni Trzebionka. Sprawozdania Naukowe PAN Oddz. w Krakowie styczeń-czerwiec 1963.

GRUSZCZYK H., SMOLARSKA  J., 1963 Przejawy okruszcowania utworów triasu zachodniej części  Gór Świętokrzyskich. Prace Geologiczne nr 19.

Gürich G., 1885. : Ein neues fossils Holz aus der Kreide Armenens nest Bemerkungen über paleozoische Hölor. Z. Deutsch. Geolog. Ges., 37. Berlin. Flora karbonu.

Gürich G., 1890. : Erläuterung zur geologischen Übersichtskarte von Schlesien. Breslau. Flora karbonu.

Gürich G., 1882 Beiträge zur Kenntniss der niederschlesischen Thonschieferformation. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 34.

Gürich G., 1898 Über die angeblichen Goldlagerstätten von Schmottseiffen bei Löwenberg in Schlesien. Jber. Schles. Ges. Vaterl Kult Bd. 75.

Gürich G., 1903 Zur Genese der oberschlesischen Erzlagerstätten. Z. prakt. Geol. Bd 11.

Gürich G., 1904 Mitteilungen über die Erzlagerstätten des oberschlesischen Muschelkalkes. Z. deutsch. Geol. Ges. 56.

Gutbier A., 1835-1836. : Abdrucke und Versteincrungcn des Zwickauer Schwarzkohlen-gcbirgcs. Zwickau. Flora karbonu.

Gutbier A., 1843. : Die Vcrteinerungcn von Obersachsen und der Lausitz. In: H.B. Geinitz. : Gaea von Sachsen. Dresden und Leipzig. Flora karbonu.

HAHN, O., STRASSMANN, F. : Über den Nachweis und das Verhalten der bei der Bestrahlung des Urans mittels Neutronen entstehenden Erdalkalimetalle. „Naturwissenschaften”, 1939, R. 27, Nr 1, s. 11-15.

Halle T. G., 1927. : Paleozoic Plants from Central Shansi. Palaeont. Sinica. A, 2, 1. Flora karbonu.

Harańczyk C., 1958 Thallum jordanite. Biull. Acad. Pol. Sc. vol. 6, nr 3.

Harańczyk C., 1959 Skeletal und Colloform textures of galena from Silesin-Cracovian. Bull. d. I'Acad Pol. d. Sci. Ser. chim. geol. et geogr. nr 7 (1).

HARAŃCZYK C., 1963 Kruszconośne łupki krystaliczne Gór Izerskich. Rudy i Metale Nieżelazne nr 4, s. 122-129.

HARAŃCZYK C., 1964 Siarkosole śląsko-krakowskiego zagłębia kruszcowego. Sprawozdania Naukowe PAN Oddz. w Krakowie lipiec-grudzień 1964, s. 506-510.

HARAŃCZYK C., SZOSTEK L., 1963 Baryt w złożu cynkowo-ołowiowym w rejonie olkuskim. Rudy i metale nieżelazne nr 7.

HARAŃCZYK C., SZOSTEK L., 1969 Uwagi o niektórych poglądach na budowę złoża rud  cynku i ołowiu kopalni Trzebinia i genezę dolomitów kruszconośnych. Rudy i metale nieżelazne nr 4.

Harańczyk H., 1959 Brunckite from the Silesia-Cracov Zinc and Lead deposits. Bull. d. I'Acad Pol. d. Sci. Ser. chim. geol. et geogr. nr 7.

Hare R. B., 1880 Mineralien aus dem Serpentin von Reichenstein in Schlesien. Z. Kristallogr. Bd. 4.

Hauchecorne, 1899 Schwefelin Brauneisenstein. : Drusen von Bobrownik bei Tarnowitz. Zs. deutsch. geol. Ges.

Havlena V., 1969. : Nove nalezy zastupcu rodu Eleutherophyllum mirabile (Sternberg) Stur. w namuru Ostrav-Karv. reviru (O. K. R.). Vestnik U. U. G. 44. Flora karbonu.

Haydukiewicz J., Muszer J.,. : 2002. Offshore to onshore transition in the Upper Visean Palaentological record from the Paprotnia section (Bardo Mts., West Sudetes). Geologia Sudetica. 34: 1 7-38. Flora karbonu.

Herling J., 1926 Die Kohlenflöze und Kupferlager an der bihmischsihtesischen Grenze in Kreise Landeshutung im Bezirke Trautenan. Kohle u. Erz.

Hessenberg F., 1854 Über aus Zwillings- Gesetz der von G. Rose bekant gemachten Quarz-Vierlinge von Reichenstein in Schlesien. Neues Jb. Miner.

Hintze C., 1897 Handbuch der Mineralogie. Zweiter Band Silicate und Titanate. Leipzig.

Hintze C., 1904 Handbuch der Mineralogie. Erster Band. Erste Abtheilung. Elemente und Sulfide. Leipzig.

Hintze C., 1915 Handbuch der Mineralogie. Erster Band. Zweite Abtheilung. Oxyde und Haloide. Leipzig.

Hintze C., 1930 Handbuch der Mineralogie. Erster Band. Dritte Abtheilung. Erste Halfte. Nitrate, Jodate, Karbonate, Selenite, Tellurite, Manganite. Zweite Halfe. Sulfate, Chromate, Molibdate, Wolframate, Uranate, Heransgegelen von Gottlob Linch. Berlin und Leipzig.

Hintze C., 1933 Handbuch der Mineralogie. Erster Band. Vieste Abtheilung. Erste Hälfte. Borate, Aluminate und Ferrate, Phosphorate, Arseniate, Antimoniate, Vanadate, Niobiate und Tantalate, 1 Teil. Zweite Hälfte Arsenite, Antimoniate, Vanadate, Niobate und Tantalate. 2 Teil Arsenite un Antimonite, Organische Verbindungen. Heransgegeben von Gottlob  Linek.. Berlin und Leipzig.

Hintze C., 1938 Handbuch der Mineralogie. Ergänzungsband I Neue Mineralien. Walter dr. Grugter Co. Berlin und Leipzig.

Hirmer M., 1927. : Handbuch der Paleobotanik. 1. Munchen. Flora karbonu.

Hoeg O. A., 1952. : The Dautonien and Devonian of Spitzbergen. Vorges Svalbard Ishars Unders Skrifter,S3. Flora karbonu.

Hoehne K., 1952 Die Verbreitung des Arsens auf den Erzlagerstätten des schlesischen Gebirges und seim Vorkommen in schlesischen Pyriten. Neues Jb. Mineral. Monatsh H. 1.

Hoehne K., 1953 Ein neues Vorkommen von chromhaltigen Alumohydrocalcit im niederschlesischen Bergbaugebiet. Neues Jb. Mineral. Monatsh H. 2.

Hoehne K., 1942 Hydrothermale Vererzung im Gefelge der Waldenburger Porphyrdurchbrücke. Z. Prakt. Geol. Br. 50.

Hoehne K., 1935 Quantitativ chemische und erzmikroskopische Bestimmung von Arsen, Antimon, Zinn und Wismut in vorwiegend schlesischen Bleiglanzen. Chem. d. Erde Bd.9.

Hoehne K., 1941 Über das Vorkommen einiger neuer Antimonmineralien in Schlesien. Chem d. Erde Bd. 13.

Hoehne K., 1944 Über die Kontaktwirkung von Porphyr auf Steinkohlenflöze und die hydrotermalen Gängtrummer im Waldenburger Bergbaugebiet. Jb. Reichsamt Bodenforsch 62.

HOECHNE K. : Über einige Arsen-, Nickel-, Kobalt-, Silber-, Wismuth- und Uranerzführende Kalkspatgange der Grube Bergfreiheit zu Oberschmiedeberg im Riesengebirge. Chemie der Erde, 1936, T. 10, S.

Hoehne K., 1952 Vorkommen von Magnetit in Schlesien. Neues Jb. Mineral. Monatsh H. 7.

Hoffman F., 1826. : Ober die Ptlanzenverte des Kohlengcbirgcs von Ibbenduhren und von Piesbcrgc bci Osnabruck. Deutsch. geogn.-geol. dang. etc, 2, 2. Flora karbonu.

Holewiński S., 1953 Górnictwo i hutnictwo żelaza w Zagłębiu Staropolskim. Przegląd Geologiczny, nr 5, s. 19-20.

Horninger G., 1941 Beobachtungen am Erzin halt von Gesteinen und Chromerz aus Tampadel in Schlesien. Tschermak's Mitt NF 52.

HOROWITZ L., 1928 Próba ujęcia geologii Jarmuty pod Szczawnicą. Posiedzenia Naukowe PIG nr 21.

HUBICKA-PTASIŃSKA M., KOWALSKI M., 1967 Sfaleryt z Łęczycy i Złotego Stoku. Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 10, z. 1, s. 267-268.

Hübner, 1899 Über uralte Bleierzbaue im. Felde der Königlichen Friedricksgrube bei Tarnowitz. Zeitschr. des Oberschlesischen Berg- und Hütten- Vereins t. 38, s. 300.

Huth W., 1912. : Die fossile Gattung Mariopteris. Inaugural. Dissertation. Berlin. Flora karbonu.

Huysen A., 1863 Uber das unweit Waldenburg eutdeckte Quecksilberworkommen. Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 41.

Illner F., 1902 Die Nickelerzvorkommen bei Frankenstein in Schlesien und der auf ihnen berachende Bergbau und Hüttenbetrieb. Z. Berg.- Hütt.- u. Salinenw. Bd. 50.

Ilustrowany Kuryer Codzienny. Kraków : 1930, R. 21, nr 183-186, teczka, zbiór odbitek artykułów. (górnictwo węgla)

JACKIEWICZ A., 1924 Opis robót okupantów Austiaków i Głównej Dyrekcji Górniczo-Hutniczej dokonanych na Miedzianej Górze. Arch. Inst. Geol. Warszawa.

Jakel F. W., 1853 Über das Vorkommen interssanter Mineralien in der Umgegend von Liegnitz. Jber. Schles. Ges. Vatert. Kult. Bd. 30.

JAMKA R., 1950 Prechistoryczne i wczesnodziejowe ośrodki produkcji górniczej i rzemieślniczej na Śląsku. Przegląd Historyczny t. 16 (41) s. 21.

Jaros J., 1962 Historia kopalni Król w Chorzowie. Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze. Katowice.

Jaros J., 1965 Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 R. Ossolineum.

Jaros J., 1975 Zarys dziejów górnictwa węglowego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Kraków.

Jaros. J., 1973 Historia górnictwa węglowego w Polsce Ludowej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa-Kraków.

JASKÓLSKI S., Badania nad geologią, mineralogią i  genezą mineralizacji uranowych na Dolnym Śląsku. Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t 7, z. 1.

Jaskólski S., 1960 Beitrag zur Kenntnis über die Herkunft der Zinalagerstätten von Gierczyn (Gierhen) in Iser-Gebirge, Niederschlesien. Neues Jb. Miner. Abh. Bd. 94, H. 1. Stuttgtart.

JASKÓLSKI S. : 1963 Rozważania nad genezą łupków cynonośnych Gór Izerskich (Dolny Śląsk). Prace Geologiczne nr 12, s. 33-53.

JASKÓLSKI S., BANAŚ M., 1958 Złożowe i mikroskopowe obserwacje jordanitu w górnośląskich złożach cynkowo-ołowianych. Archiwum Mineralogiczne t. 22, s. 5-13.

JASKÓLSKI S., MOCHNACKA K., 1959 Złoże cyny w Gierczynie w Górach Izerskich na Dolnym Śląsku i próba wyjaśnienia jego genezy. Arch. Miner. t. 22, z. 1, s. 17-77.

JAWORSKA-CYGORIJNI J., 1989 Produkcja cynku z rud galmanowych w XIX w na ziemiach polskich. Warszawa.

JERZMAŃSKI J., 1958 Okruszcowanie północno-wschodniej części Gór Kaczawskich i ich wschodniego przedłużenia na tle budowy geologicznej. Przegląd Geologiczny nr 8-9, s. 345.

JERZMAŃSKI J., 1967 Wstępne wyniki poszukiwań barytu w rejonie kopalni Stanisławów (streszczenie referatu). Kwartalnik Geologiczny t. 13, z. 4, s. 834-935.

JERZMAŃSKI J., 1967 Zagadnienia złóż polimetalicznych Gór Kaczawskich. Przewodnik XL Zjazdu Pol. Tow. Geol. Zgorzelec 24-27 sierpnia 1967. S. 45-56. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa.

JERZMAŃSKI J., 1976 Barite and fluorite mineralization and its position in the metallogenic developement of the Lower Silesia area. The current metallogenic problems of Central Europe. Wydawnictwo Geologiczne. Warsaw.

JERZMAŃSKI J., KORNAŚ J., 1967 Baryt złoża kopalni Stanisławów w Górach Kaczawskich. Przegląd Geologiczny r 7, s. 326-327.

JERZMAŃSKI J., KORNAŚ J., 1967 Minerały złoża barytu w Stanisławowie na Dolnym Śląsku (streszczenie referatu). Kwartalnik Geologiczny t. 11, z. 4, s. 945-946.

Jongmans W. J., 1952. : Note sur la flore du terrain carbonifere de Djerada, Maroc oriental. Not. et Mem.,91. Flora karbonu.

Johansen A., 1900 Biegungen und Translationen. Neues Jb. Miner. Geol. Palaont. Bd. 2.

JOST H. : Górnictwo i hutnictwo w Tatrach Polskich. Studia i materiały z dziejów nauki polskiej,  1956, T. 6.

Josten K. H., 1962. : Neuropteris semireticulata, eine neue Art als Bindeglied zwischen den Gattungen Neuropteris und Reticulopteris. Paläont., 36, 1/2. Flora karbonu.

Josten K. H., 1966. : Zur Flora des jungeren karbons (Weslf. C bis Stef.) in Nordwcstdeutschland used ihr Vcrgleich mit anderen Gcbieten. Fortschr. Geol. Rheindl u Westf. Krefeld. Flora karbonu.

J. H. F., 1984. : Aspects of Permian palaeobotany and palynology. III. A new reconstruction of Lilpopia raciborska (Lilpop) Conert et Schaarschmidt (Sphenopsida). Rev. Palaeobot. PalynoL, 40. Flora karbonu.

KALFASÓWNA S., 1929 O górnictwie Tatr. Kwartalnik Historyczny t. 43. https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/25813/edition/22826/content

Kalkowsky E., 1875 Üeber den Salit als Gesteinsgemegeteil. Miner. Mitt. Tschermak's Jg.

Kalkowsky E., 1876 Üeber grune Schiefer Niederschlesiens. Miner. Mitt. Tschermak's Jg.

KALUSIŃSKI T., 1952 Tatry i Beskidy jako dawny okręg górniczo-hutniczy. Problemy nr 12.

Kaluza A., 1818 Übersicht der Mineralien Schlesiens und Glatz nebst ihren Fundörterm und viekn neuen Höhenmessungen auf 4 Karten dargestellt. Breslau.

KANTOR-MIRSKI M., 1936 Ziemia olkuska w przeszłości. Sosnowiec.

KARCZEWSKI L. : Ślimaki i małże dewońskie z Gór Świętokrzyskich. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1989, Nr 369, S. 97-133.

KARWACIŃSKI J., 1885-1886 Odnowienie dawnej sztolni Ponikowskiej. Przegląd Techniczny t. 22, 1885 s. 28-31, t. 23, 1886, s. 102.

Keil K., 1956 Die Genesis der Blei-Zinkerzlagerstätten von Oberschlesien (Górny Śląsk. : Polen). Geologie. Beiheft. Bd. 15, s. 56.

Kerp J. H. F., 1988. : Aspects of Permian palaeobotany and palynology. X. The West- and Central European species of the genus form Callipteris Brongniart 1849. Rev. Palaeobot. Palynol. 54. Flora karbonu.

Kęckowa A., 1969 Żupy krakowskie w XVI-XVIII wieku. Ossolineum.

KĘSEK M., 1973 Nowe dane do prac górniczo-hutniczych w rejonie Miedzianej Góry za czasów Komisji Kruszcowej. Sesja sprawozdawcza poświęcona historii polskiej techniki hutniczej. Katowice.

Kijewski Z., 1984. : Ze studiów morfologii neuropterysów karbońskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie (styczeń-grudzień 1982), 26(1-2): 128-130. Flora karbonu.

Klein F., (Radzikowski H.E.), 1897 Lud t. 19, s. 225. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F118717%2Findex.djvu&p=269

KLEMENZ P. : Die Ortsnamen der Grafschaft Glatz. Breslau : Ostdeutsche Verlagsanstalt, 1932.

Klemm G., 1913 Untersuchungen über die Nebengesteine der Erzlagerstätten von Kupferberg im Riesengebirge. Notizbl. Ver Erdk Darmstadt 5 (1930).

Klockmann F., 1882 Beitrag zur Kenntuiss der granitischen Gesteine des Riesengebirge. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 54.

Klockmann F., 1882 Die Zwillingsverwacksungen des Orthoklass aus dem Granitit des Riesengebirge. Z. Kristallogr. Bd. 6.

KŁECZEK A., 1954 Sprawozdanie z badań łupków pirytonośnych w Wieściszowicach (Dolny Śląsk).

KMIECIK H. : Korelacja podziałów palinostratygraficznych karbonu polskich zagłębi węglowych. W: I. LlPIARSKI (red.), X Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Formacja Karbońska, Materiały, Kraków, 15-17 kwietnia 1987. Wydaw. AGH, Kraków, s. 38-39.

Kobel C., 1934 Über den schillerden Asbest von Reichenstein in Schlesien. I. für Prakt. Chenie hrsg von O. Erdmann Bd. 2.

Koch H., 1884 Denkschrift zur Feier des 100 jährigen Besteheus d. Friedrichsgrube bei Tarnowitz. Berlin.

Kohl E., 1934 Die Eisenerzvorräte des Deutschen Reiches Schlesien. Arch. Lagerst-Forsch 58.

Kolilman-Adamska A. 1967. Ze zbiorów paleobotanicznych Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Wielki pień Dadoxylon saxonicum (Goepp.) emend. Frenzen (Araucarites Rhodeanus (Goepp.). Prace Muzeum Ziemi, nr 10: 215-216. Flora karbonu.

KOŁACZKOWSKI J., 1881 Wiadomości o fabrykach i rękodziełach w dawnej Polsce. Warszawa.

Kołaczkowski J., 1888 Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce. Kraków.

KONDAKI W., 1883-1984 O kopalniach rud ołowiu i miedzi w okolicy Kielc i Chęcin. Przegląd Techniczny t. 17, t. 18, s. 97, 125, t. 21, s. 43.

KONSTANTYNOWICZ E., 1971 Geneza Sudeckich polimetalicznych złóż żyłowych ze szczególnym uwzględnieniem mineralizacji miedziowej. Biul. Inst. Geol. nr 241, s. 37-44.

KONTKIEWICZ S., 1901 O płodach kopalnych Guberni Kieleckiej. Pamiętniki Kieleckie. Kielce.

KONTKIEWICZ S., 1945 Złoża rudy żelaznej w Polsce. Hutnik t. 12, nr 1.

KOREJWO K. : Karbon Strzyżowa nad Bugiem. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1958, Nr 136, S. 1-126.

KOREJWO K. : Wyniki wiercenia Bystrzyca IG 1. Karbon. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1969, Nr 228, S. 1-87.

Korejwo K., Teller L., 1972. : Karbon wyniesienia Kocka. Acta Geologica Polonica, 22, 4. Flora karbonu.

Korejwo K., Teller., 1968 Stratygrafia zachodniej części niecki lubelskiej. Acta Geologica Polonica, 18, 1. Flora karbonu.

KORZON, 1897 Dzieje wewnętrzne Polski za Stanisława Augusta 1764-1794. T. II. Warszawa.

KOSIŃSKI W., 1882 Kopalnie olkuskie ich przeszłość i przyszłość. Pamiętnik Fizyograficzny t. 2, s. 94-103.

Kosmann B., 1888 Irisirende Kalkspathkrystale von der Vulkan-Grube bei Ober-Schmiedeberg im Riesengebirge, und Umhüllungs Kalkspathe vom Mühlberg bei Kauffung im Katzbachtde. Jber Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd 65.

Kosmann B., 1888 Über neuere Aufschlüsse betreffend des Vorkommen der Chromeisenerze in Niederschlesien. Jber. Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd 65.

Kosmann B., 1889 Über Tropfstein aus dem neuen Adlerschacht und über Magnetkies von Kupferberg. Jber. Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 66.

Kosmann B., 1890 Chromeisenstein von Schwarzen Berge bei Tampadel in Schlesien. Z. Deutsch. Geol. Ges. 44.

Kosmann B., 1890 Mineralien aus den niederschlesischen Erzrevieren. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 42.

Kosmann B., 1890 Über die Nickelerze von Frankenstein in Schlesien. Jber Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 68.

Kosmann B., 1891 Gold und silber in niederschlesischen. Erzen Berg- u. Hütten Ztg.

Kosmann B., 1892 Die untersuchung des Hydrocalcites von Wolmsdorf in der Grafschaft Glatz. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 44.

Kosmann B., 1892 Ein Vorkommen von Kämmererit oder Rhodochrom bei Tampadel im Schlesien. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 44.

Kosmann B., 1919 Die friderizianischen Kobalt- und Nickelerze der Kupferberger Erzberwerke bei Kupferberg in Schlesien. Kohle u. Erz.

Kosmann B., 1925 Das Problem des Einigkeitsganges im Bereich des Grubenfeldes der Consolidieren Kupferberg Erzbergwerke zu Kupferberg i. Rsgb. zu Bergründung seiner kontaktmetamorphen Erzbildung. Kohle u. Erz 22.

Kossmann B., 1882-1883 Notizen über das Vorkommen Oberschlesischer Mineralien. Zs. Ober schl. Berg Hütten. Ver. 21-22.

Kossmann P., 1883 Über Erzgänge und Gangmineralien in dem Steinkohlengebirge Oberschlesiens. Öster. Z. Berg. u. Huttenw. 31.

Kostrakiewicz K., 1963. : Systematyka roślin. Cz. 2. Warszawa-Kraków. Flora karbonu.

KOTAŃSKI Z., 1959 Przewodnik geologiczny po Górach Świętokrzyskich. T. 1-2. Warszawa.

Kotasowa A., 1988. : Charakterystyka fitostratygraficzna kontaktu serii paralicznej i górnośląskiej serii piaskowcowej w zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w świetle nowych badań. XI Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski. Formacja Karbońska. Kraków 20-22 kwietnia 1988 roku. Materiały AGH. Kraków. Flora karbonu.

Kotasowa A., 1989. : Fitostratygrafia utworów karbonu głębokich poziomów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. [W] Opracowanie lito- i biostratygrafii karbonu GZW. CPBR cel 2.41.00.40.1. Tom II. Archiwum PIG, OG. Sosnowiec. Flora karbonu.

Kotasowa A., 1990. : Flora i stratygrafia karbonu GZW. [W] Opracowanie lito- i biostratygrafii oraz petrografii utworów karbonu GZW. CPBR 1.8. PIG OG. o. 2.0040 p.k. 3. Archiwum PIG, Warszawa. Flora karbonu.

KOTASOWA A. : Flora i stratygrafia warstw libiąskich Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w świetle nowych badań. W: T. MlGIER (red.), Stratygrafia Węglonośnej Formacji Karbońskiej w Polsce, II Sympozjum, Sosnowiec, 4-5 maja 1977. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1979, S. 73-79.

KOTASOWA A. : Flora karbonu północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W: I. LlPIARSKI (red.), XVI Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 30-31 marca 1991. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1993, S. 53-56, 126.

Kotasowa A., 1973b. : Flora namuru i dolnego westfalu w rejonie północnego skrzydła niecki głównej, między kopalniami Lenin-Mysłowice-Dębieńsko-Bielszowice. Archiwum PIG, OG Sosnowiec. Flora karbonu.

Kotasowa A., 1966. : Flora namuru i westfalu południowej części niecki głównej GZW. Archiwum PIG. OG. Sosnowiec. Flora karbonu.

KOTASOWA A. : Flora warstw libiąskich w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. W: I. LlPIARSKI (red.), Stratygrafia Węglonośnej Formacji Karbońskiej w Polsce, Streszczenia referatów i komunikatów z naukowego sympozjum, Sosnowiec, 4-5 maja 1977. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1977, S. 21-22.

Kotasowa A., 1976. : Flora górnego namuru i dolnego westfalu Rybnickiego Okręgu Węglowego. Archiwum PIG, OG Sosnowiec. Flora karbonu.

Kotasowa A., 1987. : Floristic breacaks and stratigraphie gaps in the sequence of Carboniferous strata of Upper Silesian Coal Basin (Poland). 11th Int. Congr. Carb. Strat. Geol. Abstracts. I, S. 22, Pekin. Flora karbonu.

KOTASOWA A. : Kordaity w dolnym namurze polskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i porównanie ich występowania w innych zagłębiach. W: I. LlPIARSKI (red.), XXXI Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 16-17 kwietnia 2008. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2008, S. 33-39.

Kotasowa A., 1992a. : Opracowanie megaflory karbońskiej z otworu Marcinki IG 1 (odcinek między głęb. 1837,9-2893,6 m). Archiwum PIG, Warszawa. Flora karbonu.

Kotasowa A., 1992b. : Opracowanie megaflory karbońskiej z otworu Września IG 1 (odcinek rdzenia między głębokościami 4942,10-5649,0 m.). Archiwum PIG, Warszawa. Flora karbonu.

Kotasowa A., 1975c. : Przegląd flory karbońskiej z otworów wiertniczych Sosnowiec IG 1 i Goczałkowice IG 1 w GZW. Kwartalnik Geologiczny, 19, 4. Flora karbonu.

Kotasowa A., 1975a. : Stratygrafia karbonu z otworu Potrójna IG-1 na podstawie megaflory. Kwartalnik Geologiczny 19, 2. Flora karbonu.

Kotasowa A., 1977. : The Lyginodendron hoeninghausii Zone (westfal A) in the Upper Silesian Coal. Basin. Symp. Carb. Strat. Praha. Flora karbonu.

Kotasowa A., 1973a. : Wstępne wyniki badań megaflory w otworach wiertniczych Sosnowiec IG-1 i Goczałkowice IG-1. Kwartalnik Geologiczny 17, 3. Flora karbonu.

Kotasowa A., 1989. : Wyniki badfań biostratygraficznych dewonu i karbonu w otworze Pomorzany 2. CPBR. 1.8. Archiwum PIG. Sosnowiec. Flora karbonu.

Kotasowa A., LlPIARSKI I. 2004. Charakterystyka fitostratygraficzna formacji wałbrzyskiej (dolny namur) w północno-wschodniej części depresji śródsudeckiej. W: I. LlPIARSKI (red.), XXVII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 21-22 kwietnia 2004. Wydaw. AGH, Kraków, s. 71-74.

Kotasowa A., Migier T. 1983. The role of macroflora in the biostratigraphy of Carboniferous rocks in Polish coal basins: 130-164. W: Bojkowski K., Porzycki J. (red). Geological problems of coal basins in Poland. Instytut Geologiczny, Warszawa. Flora karbonu.

KOWALCZEWSKI Z., Zarys rozwoju górnictwa i hutnictwa w rejonie miedzianogórskim. Kwartalnik Geologiczny t. 13, z. 4, s. 943-944.

KOWALSKA S., i in., 1958 Ekonomika górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim. Warszawa.

KOWALSKI L., 1928 Przyszłość naszego kopalnictwa rud cynku i ołowiu a projekty wodociągów dla zagłębia. Przegląd Górniczo-Hutniczy t. 20, z. 6, s. 245-251.

KOWALSKI W. M., 1957 Opis geologiczny złoża arsenowo-złotonośnego w Złotym Stoku na Dolnym Śląsku. Kwartalnik Geologiczny. XXX Zjazd PTG, s 172-173. Wrocław.

KOWALSKI W. M., 1961 Rozmieszczenie lelingitu i siarczków w złożu arsenowo-złotonośnym w Złotym Stoku na Dolnym Śląsku. Zeszyty Naukowe AGH, Geologia z. 4, 17-22.

KOWALSKI W. M., 1963 Serpentynizacja złoża kruszców arsenu w Złotym stoku (Dolny Śląsk). Prace Geologiczne Kom. Nauk. Geol. PAN Oddz. w Krakowie nr 12, s. 55-71.

KOWALSKI W. M., 1966 Minerały skarnów magnezytowych ze Złotego Stoku. Prace Mineralogiczne Kom. Nauk. Miner. PAN Oddz. w Krakowie nr 5.

KOWALSKI W. M., 1966 Skarnoidy z Mąkolna (Dolny Śląsk). Spraw. Z Pos. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 9, z. 2.

KOWALSKI W. M., 1967 Skały metamorficzne ze Złotego Stoku (Dolny Śląsk). Prace Geologiczne Kom. Nauk. Geol. PAN Oddz. w Krakowie nr 42, s. 7-69.

KOWNACKI H., 1791 O starożytności kopalni kruszców, wybierania metallów, czyli robót górniczych w kluczu sławkowskim znajdujących się. Warszawa.

KOWNACKI H., 1792 O górach. Warszawa.

KOZDRÓJ W. : Ewolucja geotektoniczna krystaliku Wschodnich Karkonoszy. W: Sudety Zachodnie od wendu do czwartorzędu. Wrocław : WIND, 2003, S. 67-80.

Koźmiński K., 1955 Zagłębie Staropolskie. Sport i Turystyka. Warszawa.

Kraft Ph., 1915 Über die genetische Beziehungen des dichten Magnesits zu den Mineralien der Nickelsilikatgruppe. Herausgegeben von der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstdt. Berlin.

KRAJEWSKI R., 1946 Możliwość znalezienia złóż fluorytu na Dolnym Śląsku. Hutnik t. 13, nr 7.

KRAJEWSKI R., 1947 Przegląd polskich złóż rudnych z uwagi na ich znaczenie. Hutnik t. 14, nr 7/8.

KRAJEWSKI R., 1948 Złoża rud na Dolnym Śląsku. Oblicze ziem odzyskanych. Dolny Śląsk t. 1, s. 319-343.

Krebs J., 1917 i 1919 Aus der Vergangenheit des Reichersteiner Bergbaues 1540-1811. Zeitschrif des Vereins für Geschichte. t. 51, s. 297, t. 52.

KREUZ, 1917 Przyczynki do morfologii kalcytów polskich. Rozprawy Wydz. Mat.-Przyr. Akad. Um. ser. III, t. 16/A, s. 55-75.

Król P., Urban J., 2007 Kopalnie miedzianogórskie.

Krug v. Nida, 1850 Über die Erzlagerstätten des oberschlesischen Muschelklakes. Z. Geol. Ges. 2.

Krug v. Nida, 1850 Uber des Vorkommen des Hornbleierzes und des Weissbleierzes in den Krystallformen erstern in Oberschlesien. Zs. deutsch. geol. Ges. Bd 2.

Krukowski S., 1939 Krzemionki opatowskie. Warszawa.

Krusch P., 1901 Über die Classification der Erzlagerstätten von Kupferberg in Schlesien. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 53 oraz Z. Prakt. Geol. Bd. 9.

Krusch P., 1913 Über die Genesis einiger Mineralien und Gesteine auf der silikatischen Nickelerzlagerstätte von Frankenstein in Schlesien. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 64.

Krusch P., 1929 Uber die kolloidale Vorgange bei der Entstchnug oberschlesischen Zink Bleilagerstätten. Zs. Oberschl. Berg Hutten. Ver. 68. Katowice.

Krusch P., 1936 Deutschlands Vorräte an Stahlverendlungsmitteln. Z. prakt. Geol. Bd. 44.

KRZYŻANOWSKI J., 1935 Wolność górnicza w Polsce (do końca XIV w). S. 60. Kraków.

KUBISZ J., Rozenit. Przegląd Geologiczny, 1969, R. 17, Nr 11, S. 583.

Kubisz J., Haueryt. Przegląd Geologiczny, 1969, R. 17, Nr 11, S. 583.

Kubisz J., Pumpellyit. Przegląd Geologiczny, 1969, R. 17, Nr 11, S. 583.

Kubisz J., 1958 Minerals of the hexahydrite group from Bolesław near Olkusz. Bull. Acad. Pol. Sc. vol. 6, nr 12.

KUBISZ J., 1969 Jarosyt hydroniowy [H3O]Fe3[(SO4)2(OH)6]. Przegląd Geologiczny nr 11, s. 283.

KUCHL J., 1958 Skały towarzyszące rudom cynkowo-ołowiowym. Poradnik górniczy. Katowice.

KUCZYŃSKI J., 1961 Górniczy kaganek gliniany z kopalni w Skibach pow. Kielce. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 9, z. 1, s. 107-110. Warszawa.

Kuhl J., 1961 Mineralparagenesen in der Barytgängen von N-Schlesien. Freiberger Gorschungsh C 102 Geologie.

KULA W., 1951 Początki układu kapitalistycznego w Polsce w XVIII w. Przegląd Historyczny t. 42, s. 36.

Kula W., 1956 Kopalnia ołowiu i galmanu w Hrabstwie Tęczyńskim 1721-1781. Szkice o manufakturach w Polsce t. 1, s. 118-135.

KULA W., 1956 Szkice o manufakturach w Polsce w XVIII w. T. II, s. 491-541. Warszawa.

Kulczyński S., 1952. : Geneza karbońskich złóż węglowych. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria B, 64. Flora karbonu.

KULIG M., 1973 Zagadnienie cynkdybraunitu. Sprawozd. z Pos. Kom Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 16, z. 1, s. 262-264.

Kunisch H., 1887 Über das Vorkommen von Chromeisenstein dem Serpentin der Grochauer Berge südwestlich von Frankenstein. Jber Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 64.

Kutscher F., 1913 Eisenerzbergbau bei Schmiedeberg im Riesengebirge. Festschr. XII allg. Dtsch. Bergmannstag.

Kutscher F., 1939 Magnetische Untersuchungen im Vulkan der Bergfieitbeitgrube von Schmiedeberg im Riesengebirge. Z. prakt. Geol.

KUŹNIAR C., 1925 Złoża pirytu w okolicy Kluczów pod Oluszem. Sprawozdania PIG nr 3.

KUŹNIAR C., 1927 Sprawozdanie z badań nad rudami cynku i ołowiu. Sprawozdania PIG nr 3. Także: Posiedzenia naukowe PIG 1927-1929 nr 18, 22 i 23.

KUŹNIAR C., 1928 O gniazdach blendy cynkowej w północno-wschodnim polu kopalni Ulisses. Posiedzenia Naukowe PIG nr 19/20.

KUŹNIAR C., 1928 O powstaniu cerusytu w złożach cynku i ołowiu. Posiedzenia Naukowe PIG t. 33, nr 19/20.

KUŹNIAR C., 1928 O powstaniu iłów witrioliowych. Posiedzenia Naukowe PIG nr 19 (20).

KUŹNIAR C., 1928 Złoża ołowiu i cynku między Siewierzem i Mrzygłodem. Posiedzenia Naukowe PIG t. 33, nr 19/20.

Kuźniar C., 1929 Geologischer Bau und Vorräte der Erzlagerstätten in Polen. Z. Oberschles. Berg- u. Huttnem. Ver. 68.

KUŹNIAR C., 1930 Złoże cynku i ołowiu na kopalni Ulisses. Posiedzenia Naukowe PIG nr 28, s. 15-16.

KUŹNIAR C., 1930 Złoże cynku i ołowiu w Jaworznie i w Długoszynie. Posiedzenia Naukowe PIG nr 28, s. 17-18.

KUŹNIAR C., 1930 Złoże limonitu i markasytu w Czernej. Posiedzenia Naukowe PIG nr 28, s. 18.

KUŹNIAR C., 1932 Złoże rud ołowiu w okolicy Siewierza. Sprawozdania PIG t. 7, z. 1.

KUŹNIAR C., 1933 Złoże syderytu i pirytu w Rudkach pod Nową Słupią. Posiedzenia Naukowe PIG nr 37, s. 6-8. Warszawa.

KUŹNIAR C., 1936 Badania geologiczne wykonane w r. 1935 w Rudkach pod Nową Słupią. Posiedzenia Naukowe PIG nr 44, s. 45.

KUŹNIAR C., Bogactwa kopalne Górnego Śląska. Przegląd Techniczny nr 11, s. 77-82.

Kuźniar C., Oziębłowski W., 1929 Erzbergbau in Polen. Oberschles. Berg- u. Hutt.- Ver. Katowice.

KWAŚNIEWICZ M., 1932 Przyczynek do teorii powstania górnośląskich rud cynkowo-ołowianych. Przegląd Górniczo-Hutniczy nr 24.

Kwiecińska B., Heflik W., 1963. : Badania petrograficzne i paleobotaniczne nad skrzemieniałym pniem drzewnym z okolic Wałbrzycha. Zeszyty Naukowe AGH, Geologia 61(5), 25-40. Flora karbonu.

Lasaulx A., 1878 Über den Sacharit. Neues JB. Miner.

LASZCZKA E., 1982 Mineralizacja kruszcowa w amfibolitach okolic Wieściszowic na Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny nr 6, s. 308-309.

Lauterbach, 1788 Einige Nachrichten von der Chrysopras Gräberei auf den Bergen zu Kosemitz und Gläsendorf. Schr. Ges. Naturforsch Fr. Berl. Bd. 8.

Laveine J. P., 1967. : Les neuroptéroides du Nord de la France. Et. Géol. I Fasc. 5. Lille. Flora karbonu.

LENDZION K. i in. : Szczegółowy profil wiercenia. W: Wyniki wiercenia w Chełmie. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960, Nr 165, S. 10-49.

Lewald F., 1825 Geschichte des Galmeibauers in Schlesien. Vehrhandlung des Vereins zur Beförderung des Gewerbfleisses in Preussen. Berlin.

LEWIŃSKI J., 1925 Podstawy mineralogii i geologii. S. 57. Warszawa.

LIBEREK M. A., 1927 Górnictwo i hutnictwo w Tatrach Polskich. Wierchy R. 5. http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=16971

Liebisch T., 1877 Über Hornblendegneisse und Serpentine von Frankenstein in Schlesien. Z Deutsch. Geol Ges. Bd. 29.

Liebisch T., 1883 Orthoklaskrystalle aus dem Granitit der Cunnersdorfer Berge bei Hirschberg. Jber. Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 60.

Liebisch T., 1883 Über eine Reiche von Mineralien. Jber. Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 60.

Lilpop J., 1937. : New plants from the Permocarboniferous rock in Poland. Bull. Intern. Acad. Pol. B. 1. Flora karbonu.

Lilpop J., 1957. : Roślinność Polski w epokach minionych. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa. Flora karbonu.

Lindley J., Hutton W., 1837. : The fossil of Great Britain. T. 3. London. Flora karbonu.

Liparski I., 1972b. : Lilpopia polonica Liparski z martwicy karniowickiej (dolny oten) koło Krakowa. Acta Paleobot. 13, 2. Flora karbonu.

Liparski I., 1969. : Martwica karniowiecka. : niezwykły utwór geologiczny godny ochrony. Ochr. Przyr. 34. Flora karbonu.

Liparski I., 1972a. : New data concermis the morphology of the fossil genus Lilpopia Conert et Schaarschmidt 1970. Acta Paleobot, 13, 2. Flora karbonu.

Lipiarski I. 1976. Osady warstw żaclerskich (dolny westfal) w niecce Słupca (depresja śródsudecka) oraz morfologia pokładów węgla. Prace Komisji Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, 101. Kraków. Flora karbonu.

LlPIARSKI I. Sekwencje litostratygraficzne i fitostratygraficzne karbonu w SE rejonie depresji środsudeckiej. W: I. LlPIARSKI (red.), XXV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 17-18 kwietnia 2002. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2002, S. 79-84.

Lipiarski I. 1980. The Carboniferous-Permian boundary in the Upper Silesian and Sudetic coal basins in the light of palaeobotanical investigations. Proceedings 1UGS Subcom. Carbon. Permian Stratigr., Nauka, Moskwa. Flora karbonu.

Lipiarski I. 1981. Wiek formacji zlepieńców litycznych ze Słupca (depresja śródsudecka) w świetle badań florystycznych. Annales Societatis Geologicorum Poloniae, 51(3-4): 503-515. Flora karbonu.

Liparski I., 1973. : Wyniki wstępnych badań nad utworami otenu (dolny perm) w rejonie Słupca w Sudeckim Zagłębiu Węgla Kamiennego. Spraw. Pos. Komis. Nauk. PAN. Oddz. w Krakowie, 16, 2. Flora karbonu.

Lipiarski I., Migier T. 2003. Następstwo flory kopalnej w formacji żaclerskiej (górny namur-westfal) w profilu odwiertu Grzędy IGI koło Wałbrzycha w depresji śródsudeckiej: 85-88. W: Lipiarski I. (red.) XXVI Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 9-10 kwietnia 2003, Wyd. AGH, Kraków. Flora karbonu.

LlPIARSKI I., MlGIER T. : Korelacja fitostratygraficzna profilów formacji żaclerskiej (górny namur duckmant) między Żaclerzem a Lubawką w SW rejonie depresji śródsudeckiej. W: I. LlPIARSKI (red.), XXVIII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 20-21 kwietnia 2005. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2005, S. 67-72.

LIS J., : Geochemia niektórych pierwiastków w granitoidowym masywie Karkonoszy. Biuletyn instytutu Geologicznego, 1970, nr 224, S. 6-102.

Löck J., 1941 Erdmagnetische Messungen auf Magnetit Lagerstätten im Südlichen Riesengebirge. Z. prakt. Geol.

Lögters H., 1944 Die Siderit-Pyrit-Hämatit-Lagerstätte Staszic bei Slupia Nowa in den Heilig-Kreutzbergen (Polnische Mittelgebirge). Z. Prakt. Geol. Jg. 58, H. 9. Berlin.

Łabędzki H., 1856 Najdawniejsze dzieje salin krakowskich aż do żupnictwa Jana Bonera czyli do r. 1515. Biblioteka Warszawska. T. 2.

ŁABĘDZKI H., 1858 Górnictwo krajowe. Kalendarz obserwatora astronomicznego.

ŁABĘDZKI H., 1858 Rozprawa statystyczna o stanie kopalnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim. Warszawa.

ŁABĘDZKI H., 1859 Osuszenie Olkusza. Kalendarz Ungra s. 111. http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=1993&from=publication

ŁAKOMY L., 1931 Górnictwo na obszarach w dawnej  Polsce. Technik t. 4.

ŁASZCZYŃSKI B., 1905 Miedwyje rudniki w Miedjance (Kopalnie miedzi w Miedziance). Gorn. Żurnał nr 4, s. 369-372.

ŁASZKIEWICZ A., 1927 Przyczynek do morfologii kruszców polskich i minerałów obok nich występujących. Studia mineralogiczne. Archiwum Mineralogiczne t. 3, s. 13-39.

ŁASZKIEWICZ A., 1928 Morfologia azurytów łysogórskich. Archiwum Mineralogiczne Tow. Nauk. Warsz. t. 3, s. 129-152.

ŁASZKIEWICZ A., 1931 Morfologia cerusytów polskich. Archiwum Mineralogiczne Tow. Nauk. Warsz. t. 7, s. 147-212.

ŁUKASIEWICZ J., 1963 Przewrót techniczny w przemyśle Królestwa Polskiego 1852-1886. Warszawa.

MANECKI A., MŁODOŻENIEC W. : Wyniki dotychczasowych badań polimetalicznego złoża Stara Góra. Rudy i Metale Nieżelazne, 1960, Nr 9, S. X.

MAJEWSKI S., 1929 Zapomniana relacja górnicza Jana Jakuba Ferbera do króla Stanisława Augusta z 1781 r. Technik nr 23, s. 83.

MAJEWSKI S., 1954 Źródłowe dane o rozwoju polskiego górnictwa w epoce odrodzenia. Przegląd Górniczy s. 11-15.

MALECZYŃSKI K., 1953 Z dziejów górnictwa śląskiego w epoce feudalnej. Szkice z dziejów Śląska t. 1.

MAŁKOWSKI S., 1918 Metamorfizm kontaktowy i żyła kruszcowa w Jarmucie pod Szczawnicą. Spr. Tow. Nauk. Warsz. Wydz. Nauk. Przyr. 28/V, XI, z. 3 s. 681.

MAŁKOWSKI S., 1921 Andezyty okolic Pienin. Prace PIG t. 1, z. 1, s. 193-332.

MAREK A., MAREK T. : Możliwości rozwoju sztolni pouranowych w Kletnie na potrzeby turystyki i edukacji. W: II Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych w Polsce. Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, 2012.

MASTALERZ K. : Nowe znalezisko kopalnej fauny z produktywnego karbonu niecki śródsudeckiej. : otwór wiertniczy Sokolica 2. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Geologiczno-Mineralogiczne, 1998, T. 64, S. 61-67.

Mastalerz M., Mastalerz K. 1986. Torfoklasty i fitoklasty w osadach górnokarbońskich okolic Sobięcina w niecce wałbrzyskiej: 16-21. W: Petrologia węgla, IV Konferencja naukowa, Streszczenia referatów, Kraków, 27 XI 1986, AGH. Flora karbonu.

MAZUR S. : Wschodnia okrywa granitu Karkonoszy. : przekrój przez waryscyjską strefę szwu. W: Sudety Zachodnie od wendu do czwartorzędu. Wrocław : WIND, 2003, S. 53-65.

MAZUR S., ALEKSANDROWSKI P. : The Tepla(?)/Saxothuringian suture in the Karkonosze-Izera massif, western Sudetes, central European Variscides. International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau), 201, T. 90, S. 341-360.

Meinecke L. G., 1805 Über den Chrysopras und die deuselben begleitenden Fossilien in Schlesien. Erlangen.

Meister E., 1932 Erläuterungen zu Blatt Guadenfrei. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 273. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Meister E., 1932 Erläuterungen zu Blatt Tepliwoda. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 273. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Meixner H., 1940 Notizen über neue Vorkommen einiger Uranminerale. Zbl. Miner. Abt. A 7.

MESHIK A. P. i in. : Record of Cycling Operation of the Natural Nuclear Reactor in the Oklo/Okelobondo Area in Gabon. Physical Review Letters, 2004, T. 93.

Michael K., 1913 Die Geologie der oberschlesischen Steinkohlenbezirkes. Fostschr. 12 allg stsch. Bergmanntag. Breslau.

Michael R., 1904 Über die oberschlesischen Erzlagerstätten. Z. Deutsch. Geol. Ges. 56.

Michael R., 1905 Gutachten über das Bleierzvorkommen bei Kielce. Archiwum Instytutu Geologicznego Warszawa.

Michael R., Dahms A., 1910 Die Eisenerzvorrüte des Deutschen Reiches Schlesien. Arch. Lagerst.-Forsch. Bd. 1.

MICHALIK A., 1952 Cios krystaliku Tatr Polskich oraz towarzyszące mu przemiany hydrotermalne. Biuletyn Instytutu Geologicznego nr 84.

MICZULSKI S., 1974 Sesja naukowa Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki nr 2 s. 402.

MIGASZEWSKI J., 1972 Mineralizacja kruszcowa w złożu barytu w Boguszowie. Rudy i Metale Nieżelazne nr 9.

MlGIER T. : Charakterystyka flory i fitostratygrafia utworów karbonu produktywnego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. W: I. Lipiarski (red.), Stratygrafia Węglonośnej Formacji Karbońskiej w Polsce, Streszczenia referatów i komunikatów z naukowego sympozjum, Sosnowiec, 4-5 maja 1977. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1977, S. 23-25.

Migier T., 1972b. : Fitostratygrafia karbonu między Wisłą a Bugiem. Praca doktorska. Archiwum AGH. Kraków oraz PIG. Warszawa. Flora karbonu.

Migier T., 1979. : Fitostratygrafia utworów karbonu w północno-wschodniej części Lubelskiego Zagłębia Węglowego w rejonie Radzynia i Parczewa. Kwartalnik Geologiczny, 23, 1. Flora karbonu.

Migier T., 1971b. : Nowe dane o florze górnego wizenu i namuru A z wierceń Maczki IG 1 i Wełnowiec IG 1. Kwartalnik Geologiczny, 15, 2. Flora karbonu.

Migier T., 1970. : Opracowanie taksonomiczne rodzaju Neuropteris z karbonu górnośląskiego i lubelskiego. Archiwum PIG, Warszawa. Flora karbonu.

Migier T., 1975. : Opracowanie taksonomiczne gatunków rodzaju Alethopteris z karbonu górnośląskiego i lubelskiego. Archiwum PIG. Warszawa. Flora karbonu.

MlGIER T. : Profil stratygraficzny utworów karbonu Lubelskiego Zagłębia Węglowego w świetle badań florystycznych. W: T. Migier (red.), Stratygrafia Węglonośnej Formacji Karbońskiej w Polsce, II Sympozjum, Sosnowiec, 4-5 maja 1977. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1979, S. 81-86.

Migier T. 1988. Przegląd flory karbońskiej w problemowych otworach Zagłębia Dolnośląskiego: 69-75. W: Lipiarski I. (red.) XI Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Formacja Karbońską, Kraków, 20-22 kwietnia 1988, Materiały, Wyd. AGH, Kraków. Flora karbonu.

MlGIER T. : Uwagi o florze karbońskiej w północnej Polsce. W: I. Lipiarski (red.), XVI Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 30-31 marca 1993. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1993, S. 84-85, 129.

Migier T., 1990. : Wyniki badań florystycznych karbonu LZW. CPBR cel 41, pkt. kontr. 01. Archiwum PIG. Warszawa. Flora karbonu.

MIGOŃ P., LIDMAR-BERGSTRÖM K. : Weathering mantles and their significance for geomorphological evolution of central and northen Europe since the Mesozoic. Earth Science Reviews, 2001, T. 56, S. 285-324.

MOCHNACKA K., Charakterystyka tak zwanej formacji rudonośnej Kowar. Spr. z pos. Kom. Nauk. oddz. w Krakowie s. 123.

MOCHNACKA K., 1959 Zmiany hydrotermalne cynonośności łupków mikowych kopalni Gierczyn w świetle nowych poglądów na chlorytyzację skał. Zeszyty Naukowe AGH, Geologia nr 3.

MOCHNACKA K., 1965 O niektórych minerałach występujących w Kowarach na Dolnym Śląsku. Sprawozdania z posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN w Krakowie t. 8, z. 2.

MOCHNACKA K. i in. Ore mineralization related to geological evolution of the Karkonosze-Izera Massif (the Sudetes, Poland). : Towards a model. Ore Geology Revievs, 2015, T. 64, S. 215-238.

MOCHNACKA K., 1968 Wstępne wyniki badań nad mineralizacją uranową metamorfiku Gór Izerskich. Sprawozdania z posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN w Krakowie t. 11, z. 2.

MOLENDA D., 1966 Górnictwo rejonu olkusko-bolesławskiego w 1000-leciu Państwa Polskiego. Rudy i metale nieżelazne nr 10.

MOLENDA D., 1970 Poszukiwania górnicze w Tatrach, Pieninach i Beskidzie Sądeckim do 1779 r. w świetle analizy przywilejów poszukiwawczych. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa t. XIV s. 55-74.

Morawiecki A., 1960 Występowanie minerałów uranowych w Polsce. Kwartalnik Geologiczny z. 4, s. 869-873.

MOROZEWICZ J., Miedziankit, taramit i fluortaramit. Posiedzenia Naukowe PIG z. 4, s. 12.

MOROZEWICZ J., 1875 Nasze górnictwo. Gazeta Kielecka R. 6, nr 23, 25 i 26. http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/plain-content?id=555

MOROZEWICZ J., 1925 Mineralogia i petrografia. Poradnik dla samouków t. V, s. 553-555.

MOROZEWICZ J., 1925 Złoża pirytu w okolicy Kluczów pod Olkuszem. Sprawozdania PIG nr 3, z. 1-2.

MOROZEWICZ j., 1928 Badania geologiczno-górnicze i geoelektryczne złóż miedzi w kieleckim. Sprawozdania PIG t. 4 z. 3-4, s. 61.

Müller W., 1859 Erzgänge bei Gablau. Neues Jb. Miner.

Müller W., 1890 Kalkspath von Rothenzechau im Kreise Hirschberg in Schlesien. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 42.

Muszer A., 1992 Złoto rodzime ze Złotego Stoku (Dolny Śląsk). Archiwum Mineralogiczne.

Nachtvey P., 1924 Von Schmiedeberger Bergbau. Wanderer im Riesengebirge.

NARUSZEWICZ A., 1805 Diariusz podróży Stanisława Augusta króla na Ukrainę w r. 1787. Wybór Pisarzy polskich. Warszawa.

Némejc F., 1936. : Studies on the Alethopteris. Vestnik Česh. Spolecnost. Nauk. Praha. Flora karbonu.

Némejc F., 1959-1975. : Paleobotanika. T. I-IV. Č. Ak. V. Praha. Flora karbonu.

Némejc F., 1968. : Paleobotanika. T. III. Č. Ak. V. Praha. Flora karbonu.

Nemejc F., Śetlik J. 1950. Nove pfispevky k poznani floristicko-stratigrafickych pomeru żaclerskeho souvrstvi v uhelnych revirech u Żaclere a u Markovśovic. Vestnik Stat. Geol. Ust. ĆSR, 25: 261-278. Flora karbonu.

Neuchaus A., 1933 Die Arsen- Golderzlagerstätte von Reichenstein in Schlesien. Arch. Lagerst.-Forsch. 56.

Neuchaus A., 1936 Über Vorkommen von Kupfererzfübrenden Spateisensteingängen im östlichen Bober-Gebirge (Schlesien). Chem. d. Erde Bd. 10.

Neuchaus A., 1936 Über Vorkommen von Sulfiderz und Spateisenstein-führenden Gängen im östlichen Bober-Katzbach-Gebirge (Schlesien). Fortschr. Miner. Bd. 20.

Neuhaus A., 1942 Uber die Arsenführung der dichten Schwefelkiese (Mielnikowit-Pyrite, Gelpyrite) ven Wiesloch (Baden) und Beutsch-Bleischarley O/S. Matall u. Erz 39.

NIEĆ M., 1961 Wiek mineralizacji hematytowej Gór Świętokrzyskich. Sprawozdania z pos. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t.5/1, s. 293-295.

NIEĆ M., 1962 Glinki boksytowe w kopalni Staszic w Rudkach (Góry Świętokrzyskie). Przegląd Geologiczny nr 8, s. 428-430.

NIEĆ M., 1971 Wpływ skał otaczających na charakter mineralizacji złoża siarczków żelaza w Rudkach. Biuletyn Instytutu Geologicznego nr 241, s. 105-114.

NIELUBOWICZ R., JASKÓLSKI S., 1957 Materiały do poznania łupków pirytowych w Wieściszowicach i jego genezy. Przegląd Geologiczny nr 7, s. 303-310.

Nienadkiewicz K., 1911 Materiały k poznaniju himicieskogo sostata minerałow Rossii. Trudy Geol. Muz. Imp. A. H. t. 5.

NOWAK J., 1927 Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry. Najstarsze dzieje Śląska i ziemi bytomsko-tarnogórskiej. Tarnowskie Góry.

Obiekty archeologiczne na ziemi kieleckiej. SKPS s. 47-48 i 148-149. Warszawa 1985.

OLSZEWSKI E., 1954 Odrodzenie w Polsce. Stan nauk i praktyki technicznej. Przegląd Techniczny t. 75.

OLSZEWSKI E., 1956 Prace badawcze nad historią górnictwa i hutnictwa tatrzańskiego. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki nr 1.

Olszewski S., 1878. : Krótki rys wycieczki geologicznej w Księstwie Krakowskim. Spraw. Komis. Fizyogr. PAU, 12. Flora karbonu.

OSIKA R., 1968 Wyniki wstępnych bada występowania fluorytu w Sudetach. Biul. Inst. Geol. nr 137, s. 18-19.

Ostrowiecki B., 1961 Pstre iły w dolomitach kruszconośnych okolic Chrzanowa. Sprawozdania z pos. Komisji PAN Oddz. w Krakowie za r. 1961 z. 2.

Pacyna G., Wojciechowski D. 2004. Boulayatheca (paprocie nasienne, Medullosales) dolnego westfalu okolicy Sosnowca (Górnośląskie Zagłębie Węglowe). W: I. LlPIARSKI (red.), XXVII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 21-22 kwietnia 2004. Wydaw. AGH, Kraków, s. 143-147.

Pacyna G., Zdebska D. 2001. Gómokarbońskie makroszczątki roślinne w konkrecjach sferosyderytowych z rejonu Sosnowca. Wstępna informacja. W: I. LlPIARSKI (red.), XXIV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 25-26 kwietnia 2001. Wydaw. AGH, Kraków, s. 75-79.

Pacyna G., Zdebska D. 2002. Gómokarbońskie makroszczątki roślinne w konkrecjach sferosyderytowych z rejonu Sosnowca (GZW) i Mazon Creek (stan Illinois w USA). W: I. LlPIARSKI (red.), XXV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 17-18 kwietnia 2002. Wydaw. AGH, Kraków, s. 123-127.

Pacyna G., Zdebska D. 2005. Nowa forma morfologiczna widłaka (Lepidodendrales) z dolnego westfalu okolic Sosnowca (Górnośląskie Zagłębie Węglowe). W: I. LlPIARSKI (red.), XXVIII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 20-21 kwietnia 2005. Wydaw. AGH, Kraków, s. 91-95.

PAŁYS J., 1967 Uwagi o genezie triasowych złóż cynkowo-ołowiowych na Górnym Śląsku. Przegląd Geologiczny nr 12.

Pamiętnik górnictwa i hutnictwa, 1830.

Panow E., 1936. : Permokarbońska fauna martwicy karniowieckiej. Roczn. PTG, 12. Flora karbonu.

PASZKOWSKI M. : Znaczenie występowania zsylifikowanych kaustobiolitów na wtórnym złożu w utworach karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W: I. Lipiarski (red.), XVII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 13-14 kwietnia 1994. Wydaw. AGH, Kraków, 1994, S. 89-93, 152.

Patteisky K., 1935 (1937). : Das Verhältnis der Zonen von Diplotmena adiantoides und der Lyginopteris Arten zu den Goniatiten- Zonen des Ostsudetischen Karbons. C. R. II Congres Strat. Carb., T. II. Flora karbonu.

Patteisky K., 1957. : Die phylogenetische Entwiecklung der Arten von Lyginopteris und ihre Bedeutung für die Stratigrafie. Mitt. westf. Bergge wergschaftskane, 12. Bochum. Flora karbonu.

PAULO A., 1967 Przejawy mineralizacji barytowo-kwarcowo-siarczkowej w rejonie Ornaku (Tatry Zachodnie). Spraw. z Pos. Polsk. Akad. Nauk. Oddz. w Krakowie nr 1-6. s. 382-386.

PAULO A., 1970 Nowe dane o mineralizacji w rejonie Chełmca i Stanisławowa w górach Kaczawskich. Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 13, z. 1, s. 220-221.

PAULO A., 1971 Bizmut rodzimy, bizmutyn, gersdorfit, retgersyt. Przegląd Geologiczny nr 1, s. 40.

PAULO A., 1972 Charakterystyka mineralogiczna złoża barytu w Stanisławowie (Dolny Śląsk).Prace Mineralogiczne Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie nr 29, s. 7-67.

PAZDUR J., 1951 Górnictwo i przemysł polski w II połowie XVIII w. Myśl Współczesna t. 6, nr 6-7, s. 321.

PAZDUR J., 1953 Z przeszłości Staropolskiego Zagłębia Górniczego. Przegląd Geologiczny nr 5, s. 15-22.

PAZDUR J., 1954 Postęp techniczny w Polsce doby Odrodzenia. Warszawa.

PAZDUR J., 1957 Zakłady metalowe w Białogonie 1614-1914. Wrocław.

Petrascheck W. E., 1909 Über permische Kupfererze Nordostböhemns. Vechr. Geol. Anst. Bd. 13.

Petrascheck W. E., 1933 Die Erzlagerstätten des Schlesis Die Vererzung des Sudetten. Mitt. Geol. Ges. in Wien Bd. 24.

Petrascheck W. E., 1933 Die Erzlagerstätten des schlesischen Gebirges. Arch. Lagerst. Forsch. Bd. 59.

Petrascheck W. E., 1935 Neues von niederschlesischen Erzlagerstätten. Jber Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 108.

Petrascheck W. E., 1936 Sedimentation, Vulkanismus und Kupfererzführung im mittelschfesischen Rotliegend. Festschrift zum 60 Geburtstag von itans Stitle Bd. 20.. Stuttgart

Petrascheck W. E., 1937 Die geologische Stellung der Schlesischen Arsen-, Kupfer- und Eisenspatlagerstätten und den Gedentung fur die neuen Aufschussarbeiten. Metal. u. Erz. Bd. 34 (20), s. 527-537.

Petrascheck W. E.,1910 Die Kristallen Schiefer des nördlichen Adlergebirges. J. b. Geol. Anst. 59. Wien.

Petrascheck W., 1918 Das Alter der polnischen Erze. Ver. h. Geol. Anst. Wien.

Petrascheck W., 1918 Das Alter der polnischen Erze. Verch. Geol. Anst. Wien.

Petrascheck W., 1919 Die Erze in Kielcer Gebirge. Verh. Geol. Aust. Wien.

Petrascheck W., 1961 Lagerstättenlehre. Wien.

PFAFFIUS S., TOEPLITZ Z., 1886 Rozbiory czterech rud cynkowych. Pamiętnik Fizyograficzny t. 6, s. 81-85.

PFUG K. : Chronik der Stadt Waldenburg in Schlesien. Waldenburg, E. Meltzer Buchhandlung, 1908.

Pflug K., 1909 Zur Geschichte des Bergbaues an Waldenburger Berglaude.  Zeitschrif des Vereins für Geschichte. t. 43, s. 75.

PIASECKI, 1936 Postępy przemysłu cynkowego na Śląsku za czasów Polskich. Katowice.

PIASKOWSKI J., 1962 Relacja J. F. Carossiego o górnictwie i hutnictwie w Polsce w latach 1774-1781. Hutnik nr 6.

PIĄTEK E., PIĄTEK Z., RUSIEWICZ H. : Tropami śląskiej miedzi. Złotoryja-Lubin : Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych, Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej, 2004.

PIELECH R., ZAJĄC K. : Ścieżka przyrodnicza Wzgórza Łomnickie. Przewodnik turystyczny. Jelenia Góra : Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze, 2005.

PIERADZKA K., 1958 Przedsiębiorstwa kopalniane mieszczan krakowskich w Olkuszu od początku XV do początku XII w. Zeszyty Naukowe UJ. nr 13, Historia z. 3.

PIERNIKARCZYK C., 1984 Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Zwiedzamy Zabytki i Muzea.

PIERNIKARCZYK J., 1926 Historia miasta Tarnowskich Gór 1526-1926. Katowice.

PIERNIKARCZYK J., 1926 Tarnowskie Góry kolebka przemysłu śląskiego. Tarnowskie Góry.

PIETRASZEK E., 1961 Poszukiwania górnicze w południowej Małopolsce na przełomie XVIII i XIX w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 9, nr 1, s. 65-73.

Pilger R., 1934 150 Jahre Friedrichsgrube. Bytom, s. 16.

PŁONKA A. i in. : Przebieg procesu likwidacji wałbrzyskich kopalń. W: Sympozjum Doświadczenia z likwidacji zakładów górniczych. Zamek Książ. Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 1999, S. 27-48.

Poleck T., 1898 Über die die Goldgewinung im Reichenstein. Jber. Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 75, Naturwiss Sect.

POPIOŁEK F., 1947 Dzieje hutnictwa żelaznego na  ziemiach polskich. Katowice.

POPIOŁEK K., 1965 Górnośląski przemysł górniczo-hutniczy w drugiej połowie XIX w. Katowice.

Posnenenske A., 1935 Über eine aus Erzgeröllen bestehende Kieslagerstätte im Culm bei Haselbach im Riesengebirge. Zbl. Miner. A.

POTOCKI J., 1969 Technika leczenia sztolniowego. Gaz, woda i technika sanatoryjna.

Potonie H., 1893. : Die Flora des Rotliegenden von  Thuringen. Abh. Preuss. Geoi Landesants. N. F., 9. Flora karbonu.

Potonie H., 1897-1899. : Lehrbuch der Pflanzenpalaontologie. Berlin. Flora karbonu.

Potonie R., Kremp G., 1954. : Die Gattungen der palaozoischen Sporae dispersae und ihre Stratigraphie. Geol. Jb., 69. Flora karbonu.

Presl K., 1838. : Beitrage zur Kunde vorweltlischer Pflanzen. Vehr. Ges. Vat. Mus. Bóhmcn. Flora karbonu.

Purkynowa E., 1963. : Fitostratygrafie morawsko-slezkého karbonu. Rozpr. Čslov. Akad. Ved. roč. 73. Flora karbonu.

Purkyńova E., 1970. : Die Unternamur Flora des Beckens von Horni Slezko (CSSR). Palaont. Abh. bt. B. Palaobotanik Bound. III Heft. 2. Akad.- Verlag Berlin. Flora karbonu.

Purkyńova E., 1971. : New species Lonchopteris from the Westphalian A Upper Silesian Basin (Čechoslovakia). Sbornik Geol. ved. Paleontologie řada P. st. 13. Flora karbonu.

Purkyńova E., 1979. : Fytopaleontologie karbonu vestru turnim vrtu Čeladna Sv.- 6 (horn seleska panev.). Čes. slez. Muz. Opava. Flora karbonu.

Pusch G. G., 1833-1836 Geognostische Beschreibung von Polen. Stuttgart. Tübingen.

Putzer H., 1940 Die zinnführende Fahlbaudlagerstätte von Giechren am Isergebirge. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 92.

Putzer H., 1942 Die zinngrube Reicher Trost bei Giechren im Riesengebirge. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 94.

Quiring H., 1914 Beiträge zur Kenntnis der niederschlesischen Goldworkommen. Z. f. Prakt. Geol. 22.

Raciborski M., 1889. : O niektórych skamieniałych drzewach okolic Krakowa. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej Akademi Umiejętności, 29. Flora karbonu.

Raciborski M., 1891. : Permokarbońska flora karniowickiego wapienia. Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademia Umiejętności, 21. Flora karbonu.

Raciborski M., 1893. : Flory kopalne Polski. Rękopis. Arch. Inst. Botaniki PAN. Kraków. Flora karbonu.

RADZIKOWSKI S.E., 1901-1902 Zakopane przed 100 laty. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego t. 31 i t. 33. http://www.wbc.poznan.pl/publication/267956; http://www.wbc.poznan.pl/publication/267956

RADZIKOWSKI S. E., 1902 Góry srebrne w Tatrach otwarte r. p. 1502. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego t. 23. http://www.wbc.poznan.pl/publication/267956

RADZIKOWSKI S. E., 1903 Srebrne Góry w Tatrach. Kraków.

Raefler F., 1915 Die Brauneisenerzlagerstätten Oberschlersiens. Arch. Lagerstattent. H 22. Berlin. Berg u. Hutten Adsch. 12.

Raefler F., 1915 Galmeilagerstätten Oberschleschiens. Metall. u. Erz. 12.

RAFACZ J., 1935 Dzieje i ustrój podhala nowotarskiego za czasów dawnej Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa.

Ramdohr P., 1942 Gratonit aus den oberschlesischen Bleizinkerzgrunen. Zentralbl. Min s. 17-32.

Rammelsberg C., 1886 Beiträge zur chemischen Keuntnis des Vesuvians. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 38.

Rehberg C. H., Schlossmacher K., 1944 Die Farbe des Chrysoprases. Neues Jb. Miner. Mh. A.

Reimer W., 1920 Die krystallinen Schiefer der Umgebung von Reichenstein in Schlesien. Jb. Preuss. Geol Landesanst Bd. 38 v. 2.

Reimers A., 1939 Ein Beitrag zur Kenucuis der oberschlesischen Blei-Zinkerzlagerstätten. Metall u. Erz. 36.

Reimers A., 1941 Das Vorkommen von Gorasder-Kalk in Gruben feld den Deutsch-Bleischarleygrube bei Beuthen (OS) und Beziehungen zur Lagerstätte. Z. Prakt. Geol. 49.

Remy W. 1952. Ober eine neue Art von Bothrodendron aus dem niederschlesischen Unterkarbon. Sitzungsberichte der Deutsche Akademie der Wisseschaften Berlin Cl. mat. nat. Jahrg. 1952/2: 17-23. Flora karbonu.

Remy W., 1954. : Beitrage zur Kenntnis der Rotliegendflora Thuringens. Teil 2. Fruktifikationen. Sitzungsber. Deutsch. Akad. Wiss. Ki Mathem., (1953) 3. Flora karbonu.

Remy W., Havlena V., 1962. : Zur floritischen Abgrenzung von Devon, Karbon und Perm im terrestrich-limnisch Raum des enemerischen Florenbeveischs in Europa. Fortschr. Geol. Rheinl. Westf. 3, 2. Flora karbonu.

Rewuskaja E., 1906 Zamjetka o kalaminje iz Carstwa Polskiego. Bull. Soc. Imp. Natur. de Moscow T. 20.

Reymanówna M., 1962. : On Dadoxylon schrolliunum with pith and other Dadoxylon from the Upper Carboniferous in South Poland. Acta Paleobotanica, 3, 1. Flora karbonu.

Reymanowa M., 1991. : On Dadoxylon schrolliunum with pith and other Dadoxylon from the Upper Carboniferous in South Poland. Acta Paleobotanica, 3, 1. Flora karbonu.

Richter G., 1866 De eo quod ad Frankenstein invenitur magnesito Vratislaviae.

Rimann E., 1907 Über culeitführenden Granit im Riesengebirge. Zbl. Miner.

Rimann E., 1909 Der kalkspathführende Granit von Schmiedeberg im Riesengebirge. Zbl. Miner.

Rimann E., 1910 Magnetische Ausscheidung von Zinkblende in Granit. Z. Prakt. Geol. Bd. 18.

Rimann E., 1913 Der geologische Bau des Isergebirges und seines nördlichen Verlandes. Jb. Preuss. Geol. Landesanst Bd. 31, V. 1.

Römer F., 1866 Über einige neue schlesische Mineral-Vorkommen. Jber. Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 43.

Römer F., 1870. : Geologie von Oberschlesien. Breslau. Flora karbonu.

Rose G., 1844 Über den Granit des Riesengebirges. N. Jakrb. f. Min.

Rose G., 1867 Schwarze Färbung im Serpentin von Reichenstein. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 19.

Rosenberg-Lipinsky, 1894 Beiträge zur Kenntniss des Altenberger Erzbergbaues. Jb. Preuss Geol. Landes. Bd. 15.

Rosenberg-Lipinsky, 1894 Die neuen Goldfunde zu Löwenberg in Preussisch-Schlesien. Z. Prakt. Geol. Bd. 5.

Roth J., 1865 Ueber Uranit und Eisenglanz bei Hirschberg in Schlesien. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 17.

Roth J., 1867 Erlänterungen zu der geognostischen Karte vom Niederschlesischen Gebirge und den umliegenden Gegenden. Berlin.

RUBINOWSKI Z. 1963 Problemy metalogenezy regionalnej paleozoiku Gór Świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny t. 7 z. 3, s. 567-569.

RUBINOWSKI Z., 1954 Przejawy mineralizacji miedziowej w rejonie Miedzianki. Archiwum Wydziału Geologii AGH. Kraków.

RUBINOWSKI Z., 1958 Wyniki badań geologicznych w okolicy Miedzianki Świętokrzyskiej. Biuletyn Instytutu Geologicznego nr 126, s. 143-149.

RUBINOWSKI Z., 1958-1961 Badania złóż rud ołowiu w Szczukowskich Górkach. Archiwum Instytutu Geologicznego Kielce.

RUBINOWSKI Z., 1962 Badania geologiczne wykonane w związku z przejawami mineralizacji kruszcowej w profilu cechsztynu synkliny gałęzicko-bolechowskiej w Górach Świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny t. 6, nr 4.

RUBINOWSKI Z., 1962 Mineralogia kruszcowa w dolnym cechsztynie rejonu Gałezic w górach Świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny t. 6, z. 4, s. 806-807.

RUBINOWSKI Z., 1962 Zarys metalogenezy paleozoiku świętokrzyskiego. Przegląd Geologiczny nr 8, s. 395-399.

RUBINOWSKI Z., 1962 Zarys metalogenezy paleozoiku świętokrzyskiego. Przewodnik XXXV Zjazdu Pol. Tow. Geol. Kielce 16-19 września 1962. Warszawa.

RUBINOWSKI Z., 1964 Perspektywy poszukiwań złóż rud metali na tle metalogenezy cokołu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny t. 8 nr 4, s. 988-989.

RUBINOWSKI Z., 1966 Geologiczne warunki występowania okruszcowania w rejonie Nieczulice-Nowa Wieś koło Rudek. Kwartalnik Geologiczny t. 10, nr 2, s. 584-585.

RUBINOWSKI Z., 1966 Metalogeneza trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. Prace Instytutu Geologicznego.

RUBINOWSKI Z., 1966 Strefowość hydrotermalnego okruszcowania w Górach Świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny t. 10, nr 4, s. 1171-1172.

RUBINOWSKI Z., 1967 Pozycja żył kalcytowych typu Różanka w regionalnej metalogenezie Gór Świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny t. 11, nr 4, s. 962-963.

RUBINOWSKI Z., 1967 Srebronośność  świętokrzyskich kruszców miedzi i ołowiu. Przegląd Geologiczny nr 12, s. 554-555.

RUBINOWSKI Z., 1970 Wstępne wyniki badań iłów z siarczkami ze strefy Miedzianej Góry i Ławeczna. Kwartalnik Geologiczny t. 14, z. 4, s. 922-923.

RUBINOWSKI Z., 1971 Geologia metali niezelażnych w Górach Świętokrzyskich i ich pozycja metalogeniczna. Biuletyn Instytutu Geologicznego nr 247, s. 166.

RUBINOWSKI Z., 1971 Geologia oraz okruszcowanie miedzianogórskiej strefy dyslokacyjnej. Spraw. z pos. nauk. Kwartalnik Geologiczny t. 15, z. 2, s. 745-746.

RUBINOWSKI Z., 1971 Strefowość okruszcowania ołowiowo-cynkowo-barowego w Górach Świętokrzyskich. Biuletyn Instytutu Geologicznego nr 241, s. 91-99.

RUBINOWSKI Z., 1983 200 rocznica powołania Komisji Kruszcowej i sporządzenia najstarszego zachowanego planu górniczo-geologicznego w Miedzianej Górze. Kwartalnik Geologiczny t. 27 z. 2, s. 645-646.

RUBINOWSKI Z., 1990 Złoża rud metali i przejawy mineralizacji w permsko-mezozoicznym kompleksie strukturalnym antyklinorium świętokrzyskiego. Kwartalnik Geologiczny t. 34, s. 205-208.

RUTKOWSKI J., 1925 Początki kapitalizmu w kopalniach Chęcińskich. Księga jubileuszowa dla uczczenia 40-letniej pracy naukowej J. Krzywickiego. Warszawa. https://sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=7742

RYCERSKI F., 1890 O przemyśle górniczym i hutniczym w majątkach Gzichów i Zagórze oraz w majątku Bolesław w pow. olkuskim gub. kielecjiej. Przegląd Techniczny t. 27, nr 11, s. 880-884.

Rydzewski B., 1915. : Próba charakterystyki paleobotanicznej Dąbrowskiego Zagłębia Węglowego. Prace Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, 8. (IG 7661). Flora karbonu.

Sachs A., 1904 Die Erzlagerstätten Oberschlesiens. Z. Geol. Ges. 56.

Sachs A., 1904 Uber ein Vorkommen von Jordanit in den oberschlesien Erzlagerstätten. Centralbl. f. Min. nr 2.

Sachs A., 1906 Die Bodenschätze Schlesiens. Erze, Kohlen, nutzbare Gesteine. Leipzig.

Sachs A., 1914 Die Bildung der oberschlesischer Erzlagerstätten. Zbl. Miner. Gebl. Pal. Bd. 33

Sachs A., 1914 Die Bildung schlesischer Erzlagerstätten. Montan. Rundschan., s. 489-492.

Sachs A., 1914 Weitere Mitteilungen über die Bildung schlesischer Erzlagerstätten. Zbl. Miner. Geol. Palaont. Bd. 6.

Sadebeck A., 1868 Über die Krystallformen des Kupferkies. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 20.

Sagan E. 1962. Opis szczytowych części łodyg paproci nasiennej (Pteridospermae) Sphenopteris dissecta Brongniart. Biuletyn Informacyjny. Polskie Towarzystwo Miłośników Nauk o Ziemi. Koło w Wałbrzychu, Wałbrzych, listopad 1961: 4-5. Flora karbonu.

Sagan E. 1962. O preparowaniu flory karbońskiej. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Miłośników Nauk o Ziemi, 4: 10-11. Flora karbonu.

Sagan E. 1963. Budowa morfologiczna poduszeczki liściowej u Lepidodendron veltheimii Sternberg. Streszczenie. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, ser. B, 18: 22-24. Flora karbonu.

SAMSONOWICZ J., 1922 O złożu hematytu w Rudkach pod Nową Słupią. Posiedzenia Naukowe PIG nr 4, s. 9-10.

SAMSONOWICZ J., 1934 Sprawozdanie z badań geologicznych w okolicy kopalni Staszic pod Nową Słupią. Posiedzenia Naukowe PIG nr 38.

SAMSONOWICZ J., 1936 Sprawozdanie z badń geologicznych wykonanych w 1935 r na północ od kopalni Staszic między Pokrzywianką, Psarką i Świśliną. Posiedzenia Naukowe PIG nr 44, s. 41-45.

Schenk A., 1883. : Pflanzen aus der Stcinkohlenformation. In: F. Richthofen. China, 4. Flora karbonu.

Schneider G., 1892 Der Bergbau am Schwarzen Berge bei Schreiberhau. Wanderer im Riesengeb. Bd. 5.

Schneider G., 1894 Die Minerale des Riesen- und Isergebirges. Wanderer im Riesengeb. Bd. 6.

Schneiderhöhn H., 1924 Die oxydations- und Zementationszone der sulfidischen Erzlagerstätten. Fortsch. Min. Krist., Petr. Bd. 9.

Schneiderhöhn H., 1930 Mineralchemische und mikroskopische Beobachtungen an Blei-Zink- und Kieserzen der Deutsch-Bleischarley-Grube, Oberschlesien. Chemie der Erde 5.

Schneiderhöhn M., 1927 Miner-petr. Untersuchungen der Erzlagerstt. von Kupferberg in Schlesien.

Schrauf A., 1882 Beitrage zur Kenntniss des Associations Kreises der magnesiasilicate Anhang Ueber Schuchardit. Z. Kristallogr. Bd. 6.

Schuchart Th., 1857 Neu anfgefundene Erze in Niederschlesien. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 9.

Schultz W., 1813 Bemerkungen über das Vorkommen des Bleyglanses, Braunsisensteins und Callmeyeis bei und Tarnowitz in Oberschlesien. Hameln, s. 64.

SCHUTZE H. : Interpretation of marine and freshwater paleoenviroments in Permo-Carboniferous deposits. Palaeogeography, Palaeoclimatology and Palaeoecology, 2009, T. 281, S. 126-136.

Schulze, 1811-1812 Mineralogische Bemerkungen auf einer Reise inder Schwednitzer- und Riesengebirge in den Jachren 1802 und 1803. Taschnenb. Miner Jg. 5 und Jg. 6.

SCHULTZE H. : Terrestrial biota in coastal marine deposits: fossil-Lagerstätten in the Pennsylvanian of Kasnsas, USA. Palaeogeography, Palaeoclimatology and Palaeoecology, 1996, T. 119, Z. 3-4, S. 255-273.

Seidl K., 1934 Das Schwerspatvorkommen von Gottesberg in Schlesien. Z. Prakt. Geol. Bd. 42.

SENKOWICZOWA H. Fauna z osadów retu i wapienia muszlowego na Niżu Polskim. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1985, T. 117, S. 1-47.

Šetlik J., 1956. : Prispérek k poznani druhu Noeggerethia foliosa Sternberg. Rozpr. UUG. Praha. Flora karbonu.

Siedlecki S., 1954. : Utwory paleozoiczne okolic Krakowa. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 73. Flora karbonu.

Singer, 1820 Über das Vorkommen des Chromeisens in Schlesien. Arch. Bergb. u. Hüttenw. Bd.3.

Singer, 1844 Das Mineralreichtum Schlesiens. Übers. Arb. Schles. Ges. Vaterl. Kult.

Sioma I., 1917 Nabljudienija i issljedawanija po minjerałogii i litologii Łysogorija. Moskwa.

SIUDA R., KRUSZEWSKI Ł. : New data bayldonite, cornvalite, olivenite and philipsburgite from Miedzianka (Rudawy Janowickie Mts., Sudetes, Poland). Mineralogia Polonica, Special Papers, 2006, T. 28, S. 202-204.

SKIBA M., 1959 Charakterystyka rejonu G-3 złoża cyny w Gierczynie. Rudy i Metale nieżelazne nr 4, s. 109-115.

Smolarska J., 1961 Budowa geologiczna wschodniej części śląsko-krakowskiego zagłębia kruszcowego. Sprawozdania z pos. Kom. PAN Oddz. w Krakowie za r. 1961, z. 2.

SMOLARSKA J., 1973 Przyczynek do poznania genezy dolomitów kruszconośnych ślasko-krakowskiego zagłębia kruszcowego. Sprawozd. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 16, z. 1, s. 259-261.

SMOLARSKA J., i in., 1973 Brekcje z zagłębia śląsko-krakowskiego. Sprawozd. Kom. Nauk. PAN oddz. w Krakowie t. 16, z. 1, s. 258-259.

SOBIESZCZAŃSKI, 1852 Wycieczka archeologiczna w niektóre strony guberni radomskiej odbyta we wrześniu 1851 r. Warszawa.

Spangenberg K., 1943 Die Chromerz legerstätten von Tampadel am Zobten. Z. Prakt. Geol. Bd. 51.

Spangenberg K., 1949 Unvollendete Albitgänge, Natronlamprophyre und gemischte Gänge mit pegmatischer Albitit von Tampadel in Schlesien. Neues Jb. Miner. Mh. A.

Spangenberg K., 1951 Ein Ganggefolge mit Natronvonnacht aus dem Peridotit der Chromerzlagerstätten von Tamoadel am Zobten. Neues Jb. Miner. Abh. Bd. 82 H. 3.

Spangenberg K., Müller M., 1949 Die Lateritische Zersetzung des Peridotits dei der Bildung der Nickelerzlagerstätte von frankenstein in Schlesien. Heidelberg. Beitr. Miner. Petr. Bd. 1.

Spannagel C., 1940 Der Pyritabbau der Grube Staszic bei Nowa Slupia im polnischen Mittelgebirge. Metall. u. Erz. Bd 19 (9).

SROKOWSKI K., 1907 Przemysł cynkowy w Królestwie Polskim. Pamiętnik I Zjazdu Polskich Górników w Krakowie w roku 1906. S. 56-77. Lwów. Także: Przegląd Górniczo-Hutniczy t. II, z. 9, 1906, s. 255-259. http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty3/0397/

 Stappenbeck R., 1928 Ausbildung u. Ursprung d. oberschles. Bleizinerzlagerstätten. Archflagerstatten Fench. nr 411.

Staronka W., 1903 O kruszcu miedzi z Miedzianki pod Chęcinami. Chemik Polski t. 8, nr 1 s. 1-3. W: Archiwum Geologii Polskiej. : Chemik Polski 1955, s 57-59.

STASZIC S., 1815 O Ziemiorództwie Karpatów i innych gór i rownin Polski. Drukarnia Rządowa. Warszawa

Stechr H., 1933 Ein Beitrag zur Kentnis d. Zinn-Kobalt Lagerstätte von Gierhen_Querbach Isergebirge. Bergmännische Meldearbeit. Clauthal.

Stehr H., 1960 Uber des Kobalterzvorkommen von Querbach im Isergebirge. Erzmetal Bd. 13, H. 11.

Steidl K., 1927 Die oberschlesische Zinkerzlagerstätte. Z. d. Obersch. Berg- Hüttenm. Ver. 11 (12). Katowice.

Steinbeck, 1823 Geschichte des Berg- und Hüttenwesens zu Reichenstein bis zum Jahr 1746 oder bis zu der Zeit der preusischen Bergwerks-Verwaltung. Arch. f. Berg. und Hütt. Bd. 15.

Steinbeck, 1857 Geschichte des Schlesischen Bergbaus. Seiner Verfassung, seines Betriebes, 1 i 2. Breslau.

Sterzel J. T., 1881. : Palaontologische Charakter der Obersteinkohlenflora und des Rotliegenden im erzgebirgischen Becken. Flora karbonu.

Stockmans F., 1933. : Flora et fauna houiilers de la Belgiąue. Bruxelle. Flora karbonu.

Stockmans F., Williere Y., 1952-1953. : Vćgetaux namuriens de la Belgiąue. Publ. Ass. Et. Paleont. Strat. HouilL, 13, 382 ct atlas. Ąv. Flora karbonu.

Stopa S.Z. 1962. Subdivision stratigraphique du houiller en Pologne. Compte Rendu du Quatrieme Congres pour l'avancement des etudes de stratigraphie et de geologie du Carbonifere, Heerlen 15-20 septembre 1958, Tome 3: 683-696. Flora karbonu.

Strasburger E. i inni, 1967. : Botanika. PWR i L. Warszawa. Flora karbonu.

Suchy G., 1912 Die Erzlagerstätten von Altenberg in Schlesien nebst einer Übersicht über das Bober-Katzbach Gebirge. Kohle u. Erz. s. 506-515, 530-535. Katowitz.

Šusta V., 1925. : Phytopaleontologieke novinky z karbonskych vrstev Karvinskych. SbomikPrivod. Spolećnosti w Morawske Ostrave, 3.  Flora karbonu.

Šusta V., 1928. : Stratigrafie ostravsko-karvinske kamenouhelne oblastive svetle paleontologie. Uh. doly ostravsko-karvinskeho reviru. Monografie, 8. Flora karbonu.

SYROCZYŃSKI L., 1898 Górnictwo w Galicji przed 50 laty a dziś. Lwów. http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0270/

Szafer W., Kostyniuk M., 1952. : Zarys paleobotaniki. Warszawa. Flora karbonu.

SZAJNOCHA W., 1892 Płody kopalne Galicyi ich występowanie i zażywanie. Część 1-2. Przew. Nauk. Liter. t. 1. Lwów.
http://bc.inig.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=192&from=publication
http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty3/0304/

SZALEJ M, KURPIEWSKI A. : Badania stężeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych na zwałach byłych wyrobisk górniczych Sudetów Zachodnich. Jelenia Góra : Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska, 1990.

SZAŁAMACHA M., 1967 O mineralizacji cynowej we wschodniej części Pasma Kamienieckiego w Górach Izerskich. Przegląd Geologiczny nr 6, s. 282-284.

SZAŁAMACHA M., 1970 Występowanie barytu w Jeżowie na Dolnym Śląsku w świetle nowych danych (streszczenie referatu). Kwartalnik Geologiczny t. 14, z. 4.

SZAŁAMACHA M., 1974 Przejawy mineralizacji barytowo-fluorytowej w strefie śródsudeckiej w Sudetach Zachodnich. Kwartalnik Geologiczny t. 7 (18), z. 2, s. 435-436.

SZEFER L., 1927 Wytwórczość górnicza ziem polskich. Czasopismo Techniczne s. 161-165, 173-175, 189-192.

SZRETER T., 1963 : Gospodarka surowcowa w Generalnej Guberni w latach 1940-1944. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, T. 6, S. 262-284.

ŚLIWIŃSKI S., 1958 Nowe stanowisko występowania kruszców cynku i ołowiu obszaru siewieskiego. Przegląd Geologiczny nr 6.

ŚLIWIŃSKI, 1957 Opracowanie geologiczne obszaru kopalni Zygmunt w Miedzianej Górze. Archiwum Instytutu Geologicznego Kielce.

Światowid. Kraków : Ilustrowany Kurier Codzienny, 1930, R. VII, Nr 28 (310), s. 3. (górnictwo węgla)

ŚWIĘCKI T., 1816 Opis starożytnej Polski. T. 1.

ŚWIĘCICKA-GOLDSZTEJN E., 1976 Mineralizacja rudna w okolicy Janowej Góry w rejonie Śnieżnika Kłodzkiego (streszczenie referatu). Kwartalnik Geologiczny t. 20, z. 2, s. 422-423.

W. K. : Tabela stratygraficzna. 2011.

Tablice paleontologiczne.

Tautscher, 1863 Über den Charakter der Galmeilagerstätte in Oberschlesien und südlichen |Rand der Beuthener Dolomitmulde. Jber. Schles. Ges. Vaterl. 4. Breslau.

Teisseyre A. K. 1975. Asterocalamites sp. z dolnokarbońskich ryolitów kulmu z Sadów Górnych (Sudety Środkowe, niecka śródsudecka). Acta Universitatis Wratislaviensis, 247: Prace Geologiczno-Mineralogiczne, 4: 249-252. Flora karbonu.

TEISSEYRE H., 1948 Sprawozdanie z prac geologicznych w Sudetach w roku 1947. Bad. Fizjogr. Pozn. TPN. nr 1, s. 175. Poznań.

Thomas B.A. 1970. Epidermal studies in the interpretation of Lepidodendron species. Palaeontology, 13(1): 145-173. Flora karbonu.

Thomas B.A., Brack-Hanes S.D. 1991. A re-examination of Cantheliophorus Bassler. Neues Jahrb. Geol. Palaont. Abh., 183(1-3): 203-215. Flora karbonu.

TOEPLITZ Z., 1887 Przyczynek do znajomości rud cynkowych w Królestwie Polskim. Pamiętnik Fizyograficzny t. 7, s. 89-100. http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/publication/10312

Tondera F., 1889. : Opis flory kopalnej Jaworzna, Dąbrowy, Sierszy w okręgu krakowskim. Posiedzenia Akademii Umiejętności, 16. Kraków. (IG 8543 lub 41p). Flora karbonu.

Tondera F., 1890. : Przegląd roślin kopalnych w pokładach węglowych Dąbrowy i Gołonoga w Królestwie Polskim. Rozprawy i Sprawozdania z posiedzeń Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności, 20. Kraków. Flora karbonu.

Topographische Karte 1:25000 (Messtischblatt). 5365 Langenbielau. Berlin. Königliche Preussische Landes-Aufnahme, 1896. (górnictwo węgla)

Traube H., 1884 Beitrage zur Kenntnis der Gabbro-Amphibolite und Serpentine des niederschlesien Gebirge. Greisswald.

Traube H., 1885 Beitrage zur Kenntnis der Gabbros, Amphibolite und Serpentine des niederschlesischen Gebirges. Neues Jb. Miner.

Traube H., 1887 Uber einen neuen Fund von nastehenden Nephrit bei Reichenstein in Schlesien. Neues Jb. Miner. Bd. 2 Briefl. Mitt.

Traube H., 1887 Uber plumbocalcit von Tarnowitz in Oberschlesien. N. Jb. Miner. Geol. Pal. Bd. 2.

Traube H., 1889 Zinkhaltiger Aragonit von Tarnowitz in Oberschlesien. Zs. Krist. 15.1894

Traube H., 1894 Beiträge zur Mineralogie Schlesiens. J. Gesteine und Minerale von der Chromitlagerstätte Tampadel im Zobtergebirge. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 46.

Traube H., 1894 Beitrage zur Mineralogie Schlesiens. Z. s. Deutsch. geol. Ges. Bd. 46.

Traube H., 1894 Gesteine und Minerale von der Chromitlagerstätte Tampadel in Zobtengebirge. Z. Deuts. Geol. Ges. Bd. 46.

TURKOWSKA D., 1952 Gabriel Ręczyński i jego opis bogactw mineralnych Polski. Wiadomości Muzeum Ziemi t. 6. s. 21.

Turnau-Morawska M., 1959. : Zagadnienia mineralizacji drzew skamieniałych. Rocznik PTG, 28, 4. Flora karbonu.

Turnau-Morawska M., Jahn M., 1953. : Orientacja optyczna ziarn kwarcu w drzewie skamieniałym okolic Chrzanowa. Rocznik. PTG, 22, 2. Flora karbonu.

UHMA A., 1954 Górnictwo i hutnictwo metali nieżelaznych w Polsce. Szkic historyczny. Hutnik t. 21, s. 105.

ULMANN, 1856 Plan starodawnych kopalni srebra, ołowiu i galmanu pod Olkuszem i Sławkowem. Przyjaciel Ludu s. 136.

Volkeit J. G. 1775 Gesammelte Nuchrichten von Schlesischen Bergbau. Breslau-Leipzig.

WAJSPRZYCH B., 1974 Strukturalno-geologiczne warunki lokalizacji złóż żyłowych jednostki Chełmca. Geologia Sudetica v. 9, z. 1, s. 125-132.

Warzewska-Riesenkampf W., 1960 Etude du traitement par voic humide des mineralies de zine oxides de Silesie. Revue de Metallurgie 10.

WAŻEWSKA-RIESENKAMPF W., 1959 Dolomity cynkowe w strefach utlenienia śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowianych. Prace Inst. Hutn.nr 11. https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/391/edition/352/content?ref=desc

Weber S., 1879 Bergbau in der Tatra. Jhb. ungar. Karpaten-Vereines Jg. 7.

Websky M., 1851 An Herrn G. Rose. Erzlagerstätten bei Kupferberg und Edelsteine auf der Iserwiese. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 3.

Websky M., 1857 Bildung der Galmeilagerstätten in Oberschlesien. Z. Geol. Ges. 9.

Websky M., 1857 Uber die Krystallform des Tarnowitzites. Zs. deutsch. geol. Ges. 9.

Websky M., 1858 Über die Krystall-Struktur des Serpentins und einiger demselben zuzurechnenden Fossilien. Z. Deutsch Geol. Ges. Bd. 10.

Websky M., 1865 An Herrn G. Rose. Über Titaneisen, Fergusonit, Monazit und Gadolinit im Riesengebirge. Z. Deutsch Geol. Ges. Bd. 17.

Websky M., 1866 Silbererze von Kupferberg in Schlesien. Z. Deutsch Geol. Ges. Bd. 18.

Websky M., 1867 Brief von Websky an Harrn v. Zepharovick uber Reichenstein. Lotos Ztsch. fur Naturwiss hrsg. von dem naturhistorischen Verein Lotos in Prag, Bd. 17.

Websky M., 1867 Silbererze bei Kupferberg in Schlesien. Z. Deutsch Geol. Ges. Bd. 19.

Websky M., 1868 Über die verschiedenen Mineralien, welche sich als kleine Geschibe indem Goldsande vom Goldberg in Schlesien vorgefunden haben. Jber. Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 5.

Websky M., 1869 Über Epistilbit und die mit ihm vorkommende Zeolithe aus dem Mandelstein von Finkenhühl bei Glatz in Schlesien. Z. Deutsch Geol. Ges. Bd. 21.

Websky M., 1870 Die Erzführung der Kupferberg Rudelstädter Erzlagerstätten. Z Deutsch. Geol. Ges. Bd. 22.

Websky M., 1871 Einige neue Vorkommen von Mineralien aus der Gegend von Striegau und Görlitz. Jber. Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 48.

Websky M., 1871 Über die regelmässige Verwachsung von Krystallen verschiedener Art. Jber. Schles Ges. Vaterl. Kult. Bd. 48.

Websky M., 1871 Über Julianit, ein neues Erz. Z Deutsch. Geol. Ges. Bd. 23.

Websky M., 1873 Über Grochanit und Magnochromit. Z Deutsch. Geol. Ges. Bd. 25.

Websky M., 1885 Über die Silberbrücke von Rudelstadt in Schlesien. S. B. Ges. Naturforsch. Fr. Berl.

Weiss Ch. E., 1869-1872. : Fossile Flora der Ungsten Steinkohlenformation und des Rotliegenden im Saar-Rheingebiete. Bonn. Flora karbonu.

Weiss Ch. E., 1876. : Steinkohlen-Calamarien mit besonderer Berücksichtigung ihrer Fructificationen. Abh. geol. Specialk. Preuss Thüring. Staaten, 2, 1. Flora karbonu.

Weiss CH. E., 1879. : Die Flora des Rotlingenden von Wunschendorf bei Lauban in Schlesien. Abh. Geol. Spezialk. Preuss., 3, I. Flora karbonu.

Weiss Ch. E., 1882. : Aus der Flora Steinkohlenformation. Abh. Preuss. Geol. Landesanst., Berlin. Flora karbonu.

Weiss Ch. E., 1884. : Steinkohlen. : Calamarien, II. Abh. Preuss. Geol. Landesanst., 5, 2. Flora karbonu.

Weiss Ch., E., Sterzel J. T., 1893. : Die Sigillarien der preussischen Steinkohlen und Rothliegenden. : Gebiete. II. Die Gruppe der Subsigillarien. Abh. Preuss. Geol. Landesanst. N. F., 2. Flora karbonu.

Wernicke F., 1931 Die primären Erzminerallien der Deutsch-Bleischarley-Grube bei Beuthen O.S. Arch Lagerstättenf. H. 53.

Wernicke J., 1939 Die Erzlagerstätten des Sudettengans. Metall u. Erz. Halle a. S.

WIELOWIEJSKI J., 1960 Przemiany gospodarcze i społeczne u ludności polskiej w okresie późnolateńskim i wczesnorzymskim. Materiały Starożytne t. 6, s. 51-353. Warszawa.

Witte, 1900 Der Erbstollen St. Jakob. Zeitschr. des Oberschlesischen Berg- und Hüttenmannischen Vereins Bd. 39.

WOJCIECHOWSKI J., 1955 O żyłach kruszcowych pod Szczawnicą. Biuletyn Instytutu Geologicznego nr 101, s. 82.

Wolf L. 1977 Beschreibung sowie Versuch einer Teilrekonstruktion der Pteridosperme Sphenopteris (Lyginopteris) volkeli Behrend aus dem Namur A von Dolny Slask. Z. Geol. Wiss., 5(5): 633-655. Flora karbonu.

WOŁKOWICZ K. S., 1983 Przejawy mineralizacji kruszcowej we wschodniej osłonie masywu granitowego Karkonoszy między Janowicami Wielkimi a Czarnowem. Kwartalnik geologiczny t. 27, z. 2.

WOŁOSZYŃSKI R., 1959 Z dziejów mecenatu Stanisława Augusta nad poszukiwaniami górniczo-hutniczymi w Polsce. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej nr 3, s. 418-477.

Wood H. C., 1860. : Contribution to the Carboniferous flora of the US. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia. Flora karbonu.

WOROBIEC G. 1997. Stan badań trzeciorzędowych flor liściowych z Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. W: I. LlPIARSKI (red.), XX Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 16-17 kwietnia 1997. Wydaw. AGH, Kraków, s. 89-91.

WOROBIEC G. 2001. Kopalne rośliny charakterystyczne dla trzeciorzędowych torfowisk krzewiastych w górnym miocenie Bełchatowa. W: I. LlPIARSKI (red.), XXIV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 25-26 kwietnia 2001. Wydaw. AGH, Kraków, s. 115-120.

WOROBIEC G. 2002. Szczątki liści roślin lasu bagiennego z dolnego miocenu Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. W: I. LlPIARSKI (red.), XXV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 17-18 kwietnia 2002. Wydaw. AGH, Kraków, s. 161-166.

WÓJCIK Z., 1982 Komisja Kruszcowa Stanisława Augusta Poniatowskiego 1782-1982. Przegląd Geologiczny nr 10, s. ?.

WÓJCIK Z., 1974 Sesja naukowa historyków hutnictwa. Przegląd geologiczny, Nr 1, S.60.

WRÓBLEWSKI J., 1973 Uwagi w sprawie genezy mineralizacji złoża Staszic w Górach Świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny t. 17 z. 3, s. 661.

WRÓBLEWSKI T., 1962 Rys historyczny górnictwa kruszcowego w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny nr 8, s. 414-417.

WRÓBLEWSKI T., 1963 Rudy żelaza w paleozoiku świętokrzyskim. Kwartalnik Geologiczny t. 7, z. 3, s. 560-562.

Wróblewski T., 2007a Geoprzyrodnicze walory Góry Karczówki i jej bliskiego otoczenia. Urząd miasta Kielce, Wydział Ochrony Środowiska, s. 1-28.

Wróblewski T., 2007b Obiekty przyrody nieożywionej w kieleckim obszarze metropolitalnym.

WRZOSEK J., WRÓBEL L. 1961 Uwagi o występowaniu żył kalcytowych na Górze Zelejowej koło Chęcin. Zeszyty Naukowe AGH nr 31 Geologia, z. 4, s. 89-106.

Wutke E., 1888 Die Bergbau unteruchmungen Herzog Geargs II von Brieg 1547-1576. Silesiaca Festschrift für C. Grünhagen s. 288. Breslau.

Wutke E., Zur Geschichte des Bergbaus bei Kolbnitz. Zeitschrift des Vereins für Ges. und Altertum Schlesiens t. 32, s. 223.

Z Nowej Słupi przez Górę Hełmową na Szczytnik i do Rudek. Przewodnik. Szkice Krajobrazowe nr 3, 1983. Koło Przyjaciół Nowej Słupi.

Zalessky M. D., 1904. : Vegetaux fossiles du terain carbonifere du bassin du Donetz. I. Lycopodiales. Mem. Com. Geol. Nauv. Ser. Livv, 33. Petersburg. Flora karbonu.

Zalessky M. D., 1907. : Beitrage zur kenntnis der fossilien Flora des Steinkohlenveviero von Dombrowa. Mem. Com. Geol. Nauv. Ser. Livv, 33. Petersburg. Flora karbonu.

Zaręczny S., 1887. : Taeniopteris roemeri w wapieniu karniowickim. Rozpr. PAU. 15 Kraków. Flora karbonu.

ZAWIŚLAK L., 1970 Metalurgia trudno wzbogacalnych rud utlenionych cynku. Rudy i metale nieżelazne t. 11 nr 11.

ZAWIŚLAK L., 1971 Dolomity cynkowe z kopalni Matylda. Rudy i metale nieżelazne t. 16, z. 8.

Zeiller R., 1879a. : Presentation de Tatlas du t. IV de rExplication dc la Carte Geologiąue de la France et une Note sur le genre Mariopteris. Soc. Geol. France, Buli., 3, ser. 7, Paris. Flora karbonu.

Zeiller R., 1879b. : Vegetaux fossiles du terain houiller de la France. Explic. Carte geol. France, atlas T. 4. Paris. Flora karbonu.

Zeiller R., 1886-1888. : Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes. Atl. 1886. Texte 1888. Et ud. Git. Miner. France. Paris. Flora karbonu.

Zeiller R., 1888. : Etudes sur le terrain houiller de Commentry. Livre 2. Flore fossile, part 1. Buli. Soc. Ind. Miner., 2, 3.Flora karbonu.

Zeiller R., 1906. : Bassin houiller et permian de Blanzy et du Creusot. Frasc. 2. Flore fossile. Erud. Git. Miner. France. Paris. Flora karbonu.

Zieliński J., 1965 Staropolskie Zagłębie Przemysłowe.

ZIENTEK J., 1958 Budowa geologiczna i wykształcenie mineralogiczne złoża w rowie tektonicznym Bolesław Chrobry. Rudy i metale nieżelazne nr 3.

Zimmermann E., 1935 Erläuterungen zu Blatt Alt Kemnitz. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 276. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Zimmermann E., 1937 Erläuterungen zu Blatt Hirschberg. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 276. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Zimmermann E., 1930. : Zur Kenntnis von Eleutherophyllum mirabile (Sternberg) Stur ("Equisrtites mirabilis" Sternberg). Arb. Inst. Paläobot., 2, 1. Berlin. Flora karbonu.

Zimmermann E., Berg G., 1941 Erläuterungen zur Blatt Kauflung. Geol. Karte von Preussen und benachbarten deutschen Ländern. Lief. 276. R-Stelle f. Bedenforschung. Berlin.

Zimmermann E., Kühn B., 1936 Erläuterungen zu Blatt Goldberg u. Schönau. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 292. Berlin : Preussischen Geologischen Landesanstalt, 1936

Zimmermann F. A. 1783-1796 Beiträge zur Beschreibung von Schlesien. T. 1-13. Brieg.

Zimmermann F., 1956. : Prace stratygraficzne. : flora karbońska Sudetów w rejonie Wałbrzycha, punkt programu 26A/55. Archiwum PIG. Warszawa. (IG 4522/281). Flora karbonu.

Zimmermann F., 1932. : Über Cardiopteridium u. C. C. waldenburgense n. sp. aus den Waldenburgen Schichten. Arb. Inst. Paläobot., 2, 2. Berlin. Flora karbonu.

Zipser E. A., 1823 Über den preussisch- schlesischen Bergtl. Taschenbuch Miner Jg. 17, H. 2.

Zivier E., 1900 Akten und Urkunden zur Geschichte des schlesischen Bergwesens. Katowice.

Zobel J., 1848 Üeber das Verkunenen von Graphit in Schlesien und der Grafschaft Glatz, insbesondere über des in Sacrum, mit Münsterberger Kreise. Übers. Arb. Schles. Ges. Vaterl. Kult.

Zobel J., 1850 Über des Verkommen des Graphits in Schlesien und inder Graftschaft Glatz. Arch. Miner. Bd. 23.

Zobel J., Carnall R., 1831 Geognostische Beschreibung von einen Theile Nieder-Schlesischen, Glätzischen und Bahmischen Gebirges. Arch. Miner. Bd. 3.

Zöller A., Die Puttenzeche am Willenberg Ein altes Golberg blei Röversdof unweit Schönau ad. Katzbach in Niederschlesien. Z. Prakt. Geol. Bd. 44.

Zwierzyniecki J., 1950 Lead and zinc ares in Poland. XVIII Geol. Congr. London 1948.

ZWOLIŃSKI S., 1952 Kopalnia Martha w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach. Wiadomości Muzeum Ziemi R. 6, z. 2.

ZWOLIŃSKI S., 1970 Materiały archiwalne dotyczące górnictwa i hutnictwa po polskiej stronie Tatr. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa t. XIV, s. 17-24.

Żaba J., 2003 Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II. Katowice. Minerały. Skały.

Żabiński W., 1958 Ferrogalmei (monheimite-galmei) from Kąty near Chrzanów. Bull. Acad. Pol. Sc. vol. 7 nr 5.

Żabiński W., 1958 Recent hydrozincite from Brzeziny Śląskie. Bull. Acad. Pol. Sc. vol. 6 nr 2.

Żabiński W., 1959 Epsomite and melanterite from Bolesław near Olkusz. Bull. Acad. Pol. Sc. vol. 6 nr 11.

Żabiński W., 1959 Zincan dolomite from Waryński mine, Upper Silesia. Bull. Acad. Pol. Sc. vol. 7 nr 5.

ŻABIŃSKI W., 1973 Dolomity cynkowe w świetle nowych badań. Sprawozd. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 16, z. 1, s. 261-262.

Żakowa H. 1960. Nowe stanowisko fauny górnowizeńskiej z Wałbrzycha Miasta. Kwartalnik Geologiczny, 4(3): 619-630. Flora karbonu.

Żakowa H. 1960. Poziom Goniatites crenistria z Glinna (Góry Sowie). Kwartalnik Geologiczny 4(2): 349-366. Flora karbonu.

ŻELICHOWSKI A. M. : Koszalin IG 1. Profile głębokich Otworów Wiertniczych, 1977, T. 37, S. 1-189.

ŻUKOWSKI W., 1919 Rudy cynkowe w Księstwie Krakowskim. Czasopismo Górniczo-Hutnicze nr 4. http://bc.inig.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=380&from=publication

ŻUKOWSKI W., 1919 Rudy ołowiane w paśmie gór Kielecko-Sandomierskich. Czasopismo Górniczo-Hutnicze nr 7.

ŻUKOWSKI W., 1946 Kilka wiadomości i danych odnośnie dobywania kruszców ołowiu i cynku w dawnych kopalniach olkuskich. Przegląd Górniczy t. 2, s. 127-137.

ŻUKOWSKI W., 1947 Kruszce cynku i ołowiu w okolicy Sławkowa i Żurady. Mapa kruszcowych pól górniczych w okolicy Sławkowa i Żurady. Przegląd Górniczy t. 34, nr 12, s. 827, 828, 830.

ŻUKOWSKI W., 1947 Kruszce ołowiu i cynku w triasie krakowskim. Przegląd Górniczy nr 3 (34).

ŻUKOWSKI W., 1949 Występowanie kruszców ołowiu i cynku w nieckach triasowych wilkoszyńskiej i chrzanowskiej. Przegląd Górniczy t. 5, nr 1.

ŻUKOWSKI W., 1950 Z historii górnictwa kruszcowego w Polsce. Przegląd Górniczy nr 10, s. 533-536.

Żurowski T., 1962 Krzemionki Opatowskie. Pomnik Starożytnego Górnictwa. Rocznik Świętokrzyski. t. 1, s. 17-96. Ossolineum.

ŻYWIRSKA M., 1958 Dziesięć lat Związkowego Muzeum Górniczego. Katowice.

ŻYWIRSKA M. : Górnicza pompa odwadniająca z XVIII wieku na Dolnym Śląsku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1957, T. 5, Nr 1.

 

SZKŁO URANOWE

1930. S. Reich & Co. 1930.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

II ter Nachtrag zum Preis-Courant Rheinischen Glashütten-Actien-Gesellschaft in Ehrenfeld bei Köln (Rheinpreussen). August 1884. 1884.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Abteilung Pressglas. Ausgabe October 1928. Sächsische Glasfabrik Radeberg in Sachsen. 1928.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Ankerglas Bernsdorf veb Bernsdorf  OL zweigbetrieb der VVB Ostglas, Weisswasser OL. Unser fabrikationsprogram. Wirtschaftspressglas hell und farbing Konservengläser Verpackungsgläser aller Art Technische Gläser. Ankerglas, 1951.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

August Walther & Söhne Aktien-Gesellschaft Pressglaswerke Ottendorf-Okrilla. [1925].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Beleuchtungsgläser. RPG A.G. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Blei Kristal Wirtschaftsglas. VEB Glaswerk Schönborn. Schönborn (ND). [1954].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Brockwitz]. B. [1936].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Českomoravské Sklárny Akciová Společnost dřive S. Reich a spol. ČMS. 1936.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Cristalleries du Val Saint-Lambert. Belgium. B.r].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Cristallerie Lange. Bad Wildungen in Hessen. B.r].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Edel-Pressglas from Ehrenfels.Vereinigte Lausitzer Glaswerke Aktiengesellschaft Berlin SO. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Ernst Buder Glashüttenwerk Volpriehausen (Han.). [1960].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Fenner Glashütte vormals Raspiller & Co. G.m.b.H. Nachfolger. 1906. Fenne bei Saarbrücken. N G L Wertarbeit. Echt Kristall handgeschliffen. 1906.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Fortuna. Glasfabrik Aktien-gesellschaft, Brockwitz. B. [1941].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Gebrüder von Streit Glaswerke Gesellschaft mit Beschränkter Haftung Verkaufskontor, Lager und Musterräume Berlin. [1930].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Gebrüder von Streit Glaswerke Gesellschaft mit Beschränkter Haftung Verkaufskontor, Lager und Musterräume Berlin. [4 Okt. 1934]. 1934.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Geschenke die Freude machen! [Josephinenhutte Ges. Gesch. 1938].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Gläser. Flaschen und Gläser für die Parfümerie = und kosmetische Branche. Vereinigte Lausitzer Glaswerke A.G. Berlin SO. [1939].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Glasfabrik Aktiengesellschaft, Brockwitz. Ausgabe 1936. B. 1936.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Glasfabrik Aktiengesellschaft Brockwitz. Ausgabe 1941. B. 1941.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Glassexport Jablonecglass. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Glassexport S.A. Tchécoslovaque pour l'Exportation du verre départament S-9/Verreries de Bor. Nowý Bor - Tchécoslovaquie. B.r].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Graf Schaffgotsch'sche Josephinenhütte GmbH. Blei-kristallglaswerk Schwäbisch Gmünd fruher Schreiberhau/Riesengebirge, Petersdorf, Hermsdorf/Kynast Schlesien. Katalog 1957/1958. Josephinenhütte Ges. Gesch. 1958.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Graf Schaffgotsch'schen Josephinenhütte GmbH Schwäbisch Gmünd Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen]. Josephinenhütte Ges. Gesch. Bleikristall von Weltruf. [Schwäbisch Gmünd, den 15 mai 1970]. 1970.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Haupt-Katalog Glasfabrik Aktiengesellschaft in Brockwitz (Bezirk Dresden). G. A.B. [Brockwitz, den 26.August 1916]. 1916.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Haupt-Katalog Glasfabrik, Aktiengesellschaft in Brockwitz (Bezirk Dresden). G. A.B. [Juli 1921]. 1921.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Haupt-Katalog Glasfabrik Aktiengesellschaft in Brockwitz (Bezirk Dresden)] Teil I: Service und Diverses. [G. A.B]. [Januar 1926]. 1926.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Haupt-Katalog. Müller & Kraft Dresden=N. 6. Zur Messe in Leipzig Neumarkt 3 part. 1914.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Haupt-Katalog Nr 16. Meissner Glasraffinerie G. M. B. H. Dresden-A. I. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Heinrich Hoffmann Gablonz [Jablonec] a. N. Czecho-Slovakia. [1933-1934].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Huta Józefina. Warszawa : Polskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego Varimex. [1954].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Illusrated price list effective sept. 15, 1957. Val Saint Lambert fine Belgian crystal. U.S.A. Agency and Distributor Vogue Ceramics Industries, Inc. 1957.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Ichendorf  kollektion 1973. Die gute form. Mundgeblasen. 1973.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Ichendorf handarbeit. [1977].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Ichendorfer Glashütte m. b. H. Ichendorf Bz. Köln. [1920].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

J. B. Graesser Glasfabrikbesitzer Zwickau Sachsen. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Josephinenhütte Aktiengesellschaft Kristallglaswerke. Petersdorf im Riesengebirge. Josephinenhütte ges. gesch. [1925].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Josephinenhütte ges. gesch. 1935].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Josephinenhütte Bleikristall. Josephinenhütte Ges. Gesch. 1940.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Josephinenhütter Kristall. Josephinenhütte Ges. Gesch. [1937].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Karolar Sculpture Glass. A Unique and Varied Collection of Old Word Frosted Glassniare Another "Weil" Exclusive. Weil Ceramics & Glass Inc. New York. [Bohemia Crystal Made in Czechoslovakia. 1978].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog. August Walther & Söhne Aktien-Gesellschaft Pressglaswerke Ottendorf-Okrilla bei Dresden. A W S. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog.  Franz Wittwer K.G. Glashüttenwerk Brühl b. Köln. FW. [1954].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog 1956/57. Gläser aus der Graf Schaffgotsch'schen Josephinenhütte GmbH. Bleikristallwerk Schwäbisch Gmünd. Josephinenhütte Ges. Gesch. [Gültig ab 1.11.1957]. 1957.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog A. Die gepflegte Kollektion! Josephinenhütte Ges. Gesch. [Sommer 1936]. 1936.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog D 1931. Eduard Dressler Glaswarenfabrik. Berlin SW. ED. 1931.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog der Glasfabriken Josef Rindskopf's Söhne Teplitz-Schönau (Böhmen). B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog na I-wa Bulgarska stklarska fabrika A. D. Gebedże. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Kelchgläser 1938. Vereinigte Lausitzer Glaswerke Aktiengesellschaft Berlin SO. 1938.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Kristallglasfabrik Frauenau J. Gistl. Frauenau Niederbayern. 1910].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Kristallglasfabrik Spiegelau G.M.B.H. Spiegelau (Bayer. Wald). [1930].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Krug & Mundt. Leipzig. Leipzig. 1906.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Kryształy. Czechosłowacja. B.r].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Kryształy. Czechosłowacja. B.r].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe].

[Libochovice Sklarny a. s. 1925-1928].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Max Malky Weisswasser O.=L. [1930].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Muster-Zeichnungen über Glaswaren. Ausgabe, 1926. Dröscher & Co. Inhaber Otto Borchardt & Söhne Glaswaren-Grosshandlung Magdeburg. 1926.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Musterbuch 1933 über geblasenes Hohlglas, Becher- und Kelchglas der Oberhausener Glasfabrik Funcke & Becker Oberhausen-Rheinland. OG. 1933.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Musterbuch 1936 über geblasenes Hohlglas, Becher- und Kelchglas der Oberhausener Glasfabrik Funcke & Becker Oberhausen-Rheinland. OG. 1936.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Musterbuch 1937.Sächsische Glasfabrik Aug. Walther & Söhne A.-G. 1937.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Musterbuch 1937 über kristallweisses und feinfarbiges Presskristall und Pressglas der Oberhausener Glasfabrik Funcke & Becker Oberhausen-Rheinland. OG. 1937.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Musterbuch 1937/38 über Presskristal. Pressglas. Schleifglas. Becher. Vasen. Hohlglas. Konservenglas. Verpackungsglas. Beleuchtungsglas. Ankerglas Bernsdorf O.=L. Aktiengesellschaft für Glasfabrication, vorm. Gebrüder Hoffmann Bernsdorf O.-L. AGB. 1937.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Musterbuch der Glas-Manufactur von S. Reich & Co., Wien k. k. landesbefugte Glasfabrikanten. Wien, am 1. Jänner 1880. 1880.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Musterbuch der Glasfabrik, Aktiengesellschaft, Brockwitz. Ausgabe 1931. B. 1931.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Nachtmann Bleikristall. Kristallglasfabrik F. X. Nachtmann. Neustadt-Waldnaab. [Neustadt/Waldnaab, den 1.1.1963]. 1963.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Nachtrag I zum Hauptkatalog für Hohglas Schleifglas Pressglas Decor. Glas Beleuchtung. Paul & Stäglich G. M. B. H. Dresden-N. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Nordböhmische Glasraffinerie und Lusterfabrik. Langendorf bei Zülpich Nordrhein-Wesfalen. LG. B.r].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Overlaid and white Leadcrystal. Hand cut. F. X. Nachtmann. Neustadt-Waldnaab Germany. First-class Leadcrystal hand cut F.X.N. [3rd May 1955]. 1955.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Overlaid and white Leadcrystal. Hand cut. F. X. Nachtmann. Neustadt-Waldnaab Germany. First-class Leadcrystal hand cut F.X.N. [1956].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Overlaid and white Leadcrystal. Hand cut. F. X. Nachtmann. Neustadt-Waldnaab Germany. First-class Leadcrystal hand cut F.X.N. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Peill & Sohn Glashüttenwerk. Zu den Massen in Leipzig. Peill. Düren, den 15. Februar 1937]. 1937.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Peill-Kristall. Peill Germany. [1977].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Preis-Cou[rante] Krystall, Schleisglas[...] & Beleuchtungs-[...] der kais. königl.[...] Glasfabriken & Raf[inerien] von C. Stölzle's [& Söhne]. [Wien, den 1. Februar 1878]. 1878.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Preis-Liste 1928. Facke & Co. Kohlfurt [Huta Lucyna, Węgliniec] i. Schlesien. F&CK. 1928.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Preis-Liste der Crüstall-Glas-Fabrik v. Ferd[inand]. v. Poschinger. Buchen=au. 1888.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Preis-Liste der Firma Hoh- und Pressglas- Hüttenwerk Hein. Plötz & Co. Ottendorf-Okrilla. Amtshauptmannschaft Dresden-Neustadt. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Preis-Liste Nr X. März 1913. Gebrüder von Streit Glaswerke G. m. b. H. Berlin. 1913.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Preisliste zum Hauptkatalog. Ausgabe Januar 1929. Müller& Kraft G.M.B.H. Dresden=N. 6. 1929.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Pressglas. Horst Walther Glasfabrikation G.m.b.H. Schwepnitz, Sa. W. [1936].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Pressglas. Lausitzer Glas. [1969].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Pressglas. Vereinigte Lausitzer Glaswerke Aktiengesellschaft Berlin SO. VLG. [1935].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Presglas Hohlglas Kelchglas Steingut Brsaungeschirr Porzellan Tafel= und Kaffeeservice. Ausgabe 1928. Katalog Nr 6. Franz Werwick Dessau. [1928].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Pressglas-kurant 1925. S. Reich & Co. Glasfabrikanten Wien Krasna a/d. B[ečva]. 1925.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Pressglas-Musterbuch. August Walther & Söhne Hohl- u. Press-glashütten Eigene Formenfabrik Moritzdorf. AW&S. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Pressglas-Preis-Courant. Vereinigte Radeberger Glashütten Actiengesellschaft Radeberg in Sachsen. [1890].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Pressglaskatalog. Neueste Katalogausgabe April 1933. Sächsische Glasfabrik Aug. Walther & Söhne A.G. Pressglaswerke Radeberg bzw. Ottendorf-Okrilla. A. W. S. 1933.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

R. [1934].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Rafinerie Kam.[enický] Šenov [Steinschönau]. Made in Czechoslovakia. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Rafinerie Kam.[enický] Šenov [Steinschönau]. Made in Czechoslovakia. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Sté Anonyme des Cristalleries du Val Saint-Lambert. B.r].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Val Saint-Lambert Belgique. Luxval. 1935.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Val St Lambert. Belgium. 1947].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

VEB Glaswerk Schwepnitz. Schwepnitz in Sachsen. [1953].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[VEB Sachsenglas Ottendorf. Ottendorf-Okrilla Kreis Dresden.1965].
[Uwagi:
*] [Rozdział: szkło uranowe]

Weiss-Emaille-Überfangartikel. Oertel Glas Joh. Oertel & Co. Welzheim/Württ. [1964].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Wirtschaftsgläser Trinkgarnituren Kunstgläser und Überfangrömer Mundgeblasen Handgeschliffen. [Austabe 1933]. Farbenglaswerke Zwiesel Niederby. VFZ. 1933.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

 

VEB Glaswerk Annahütte. DDR 1953 1957      
VEB Glaswerk Döbern. Döbern, NRD 1957        
VEB Ostglas Beleuchtungsglashütte Senftenberg. Senftengerg, NRD 1950        
VEB Ostglas Glashütte Fürstenberg.  Fürstenberg 1950        
VEB Ostglas Glashütte Heidemühl. Wezlow, NRD 1950        
VES Ostglas Stralauer Glashütte. Berlin, Alt Stralau, NRD 1950        
VEB Glaswerk Altenfeld. Altenfeld, NRD 1957        
VEB Glaswerk Schönborn. Schönborn, NRD 1954 1957      
VEB Ostglas Pfännerglashutten Grossraschen. Grössräschen, NRD 1950        
VEB Ostglas Siemens-Glas Drezden. Drezno, NRD 1950        
VEB Reichenbacher Farbglaswerk. Reichenbach, NRD 1957        
VEB Ostglas Spezial Glaswerkfabrik Einheit Weisswasser. Weisswasser, NRD 1950        
VEB Bärenhütte Weisswasser. Weisswasser, NRD 1957        
VEB Oberlausitzer Glaswerke. Oberlausitz, NRD 1957        
VEB Glaswerk Schwepnitz. Schwepnitz, NRD 1953 1953 1957    
VEB Kombinat Lausitzer Glas. Weisswasser, NRD 1969 1984      

 

         

Ostglas Vereinigung Volkseigener Betriebe (Z). Glaswerke Hosena. Hosena-Hohenbocka OL. Hosena, 1950.
[Uwagi: 1950] [Rozdział: szkło uranowe]

         
Ostglas Vereinigung Volkseigener Betriebe (Z). Werk Sachsenglas Ottendorf-Okrilla. Ottendorf, 1950.
[Uwagi: 1950] [Rozdział: szkło uranowe]
         

Ostglas Vereinigung Volkseigener Betriebe (Z). Werk Sachsenglas Ottendorf. Ottendorf-Okrilla.1952-1953.
[Uwagi: 1952-1953] [Rozdział: szkło uranowe]

         
Deutscher Innen und Aussenhandel. DIA. 1954.
[Uwagi: 1954] [Rozdział: szkło uranowe]
         

 

         
           

 

Aktiengesellschaft für Glas= und optische Industrie in Wien. AGO. 1926.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Album des services de table, garnitures de toilette & articles divers. Cristalleries de Choisy-Le-Roi. Houdaille & Triquet. Paris. Lyon. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog do cenników A.BC. Belgijskiej Spółki Akcyjnej Tow. Akc. Przem. i Handlowego dawn. Przeds. Emila Haeblera oddział Huta Szklana Hortensja w Piotrkowie Tryb. 1936.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Baccart. Baccart France. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Catalogue of Table Glassware and Novelties 1901. Fostoria Glass Company Moundsville, W. Va., U. S. A. 1901.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Collection de Dessins Représentant les Demi-Cristaux Moulés des II et III. Parties du Tarif 1907. Société Anonyme des Verreries réunies de Vallérysthal & Portieux. Établissement de Vallérysthal (Lorraine). 1907
[Uwagi: 1907] [Rozdział: szkło uranowe]

Collection de Dessins Articles decorés à froid 1908. Société Anonyme des Verreries réunies de Vallérysthal & Portieux. Établissement de Vallérysthal (Lorraine). 1908
[Uwagi: 1908] [Rozdział: szkło uranowe]

Cristalleries de Boheme. Gros - Détall. Tarif spécial des nouveaux services de table en Demi-Cristal Fabrication Nouvelle à des Prix exceptionnels. Modéles Particuliers de la Maison. L. Boutigny Boulevard des Italiens. Paris. L.B. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Dodatek ,D' do katalogu I. amerykańskiego lanego szkła. Towarzystwo Akcyjne Ząbkowickiej Fabryki Szkła Ząbkowice. 1939.
[Uwagi: 1939] [Rozdział: szkło uranowe]

Fine English Crystal. Manufactured by T. Webb & Corbett Ltd. Stourbridge & Tutbury England. 1910.
[Uwagi: 1910] [Rozdział: szkło uranowe]

Garnitures de Toilette. Compagnie des Cristalleries de Baccart Meurthe et Moselle (France). B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Geschenkartikel aus Edlem Bleikristall - über 24% PbO. Glaswerke Warmensteinach EG. G. 1975.
[Uwagi: 1975] [Rozdział: szkło uranowe]

GG Leerdam. Gelegenheids Glaswerk N.V. Nederlandsche Glasfabriek Leerdam Holland. 1949.
[Uwagi: 1949] [Rozdział: szkło uranowe]

[Glaswarenfabrik Leopold Palda Wien VI. Famosa LPW Made in Vienna Austria. 1955.]
[Uwagi: 1955] [Rozdział: szkło uranowe]

[Hessen-Glaswerke. Stierstadt/Taunus, HG. 14 Mai 1965.]
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Illustrationer Till Reijmyre Bruks Aktiebolags Priskurant å Hushållsglas. 1897.
[Uwagi: 1897] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog 16. Kristallglas Pressglas Hohlglas Schleifglas Decorglas. Oberglas, Glasfabriken Oberdorf-Voitsberg Adolf Körbitz O. H. G. Wien III. 1955.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog I. amerykańskiego lanego szkła. Towarzystwo Akcyjne Ząbkowickiej Fabryki Szkła Ząbkowice. 1920.
[Uwagi: 1920] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog II. amerykańskiego lanego szkła. Towarzystwo Akcyjne Ząbkowickiej Fabryki Szkła Ząbkowice. 1930.
[Uwagi: 1930] [Rozdział: szkło uranowe]

[Lauray Hautin, 1840.]
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Preisverzeichnis Ausgabe März 1907. Glashütte Meisenthal Burgun, Schverer & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien in Meisenthal, Lothringen, 1907.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Pressglas-formenkatalog. Fr. Wilhelm Kutzscher Glasformen u. Maschinenfabrik Eisengiesserei Deuben - Dresden. B.r.
[Uwagi: 1910] [Rozdział: szkło uranowe]

Pressglas-formenkatalog. Fr. Wilhelm Kutzscher Spezialfabrik für Maschinen und Formen für die Glasindustrie Eisengiesserei Freitat-Deuben Bezirk Dresden Allemagne / Germany. B.r.
[Uwagi: 1925] [Rozdział: szkło uranowe]

Royal. [Czechosłowacja. ok. 1930].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Services de Table et Articles Divers de Table. Édition 1916. Compagnie des Cristalleries de Baccart Meurthe et Moselle (France). 1916.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Sjedinjene Tvornice Stakla N. D. Zagrzeb. Tvornice: Hrastnik, Rogatec, Rogaška Slatina, Daruvar. STS Abel. 1936 A.
[Uwagi: 1936] [Rozdział: szkło uranowe]

Stjekljannyj Zawod Zombkowicy. 1910.
[Uwagi: 1910] [Rozdział: szkło uranowe]

Tarif 1896. 5e Edition, 1875, 1880, 1886, 1890, 1896. Verreries et Cristalleries de Saint-Denis (La Plaine). Paris. Legras & Cie a Saint-Denis (seine). 1896.
[Uwagi: 1896] [Rozdział: szkło uranowe]

Tarif des Services vénitiens decorés, Gravés & Taillés Verrerie pour Limonadiers & Articles Divers 1899. Verreries et Cristalleries de St. Denis et de Pantin (Quatre Chemins) réunies. Legras & Cie. Paris. Salles D'Échantillons. Paris. 1899.
[Uwagi: 1899] [Rozdział: szkło uranowe]

Usages principaux pour services de table des divers Numeros de barafes Gobelets et Verres. [Lauray Hautin. 1841.]
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Verrerie - Eclairage - Chauffage. Établissement H. Markhbeinn. Paris. 1921.
[Uwagi: 1921] [Rozdział: szkło uranowe]

Verrerie - Cristaux. Édition 167 - Septembre 1932. H. Markhbeinn. 1932.
[Uwagi: 1932] [Rozdział: szkło uranowe]

Verrerie et Cristallerie de Mouzaïa Jules Franke. Paris, le 1er Janvier 1914.
[Uwagi: 1914] [Rozdział: szkło uranowe]

[Verreries d'Art Verlys]. Paris. 1934.
[Uwagi: 1934] [Rozdział: szkło uranowe]

Verreries du Rhone. Jayet Frères. Lyon. 1910.
[Uwagi: 1910] [Rozdział: szkło uranowe]

[Verreries de Meisenthal (Moselle) Société par Actions. 1927.