.

ARCHIWUM

 czyli prywatna biblioteka Roberta Borzęckiego

 

            Witryna „Archiwum” zawiera cyfrowe wersje różnego rodzaju publikacji i archiwaliów (dokumentacje, fotografie, grafiki, mapy) wykorzystanych przy tworzeniu witryn Genealogia”, Lokalizacje” i „Muzeum Minerałów. Materiały te dotyczą genealogii i historii rodu Borzęckich oraz różnych dziedzin nauki i techniki takich jak geologia, mineralogia, petrografia, paleontologia, biologia, zoologia, botanika, chemia, astronomia, górnictwo, fizyka jądrowa itp.

 

            Opisy poszczególnych artykułów i opracowań wykonano według następujących wzorów:

Opis bibliograficzny książki:
BOBROWSKI T. Pamiętnik mojego życia. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
[Uwagi: *] [Biografie: Onufr, Anna z Kornelowskich] [Lokalizacje: Kikiszówka, Machnówka, Łopatyń]

Książka wielotomowa:
BONIECKI A. : Herbarz Polski. Cz. 1. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 1-16. Warszawa : skł. gł. Gebethner i Wolf, 1899-1913.
[Uwagi: *; uzupełnienie *] [Biografie: Borzęccy, genealogia] [Lokalizacje: Polska]

Praca zbiorowa (więcej niż trzech autorów):
Geologia złóż surowców mineralnych Polski. Surowce metaliczne. Red. R. Krajewski. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960.
[Uwagi: * brak stron 322, 323, 373] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

Opis artykułu w pracy zbiorowej:
CIĘŹKOWSKI W. : Surowce mineralne doliny Kleśnicy oraz ich eksploatacja. W: Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Red. A. Jahn, S. Kozłowski, T. Wiszniowska. Wrocław : Ossolineum, 1989, S. 137-146.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

Opis artykułu z czasopisma:
RUBINOWSKI Z. : Objawy okruszcowania dewonu i triasu w wykopie drogi E-7 w Szczukowskich Górkach pod Kielcami. Kwartalnik Geologiczny, 1979, T. 23, Z. 4, S. 943-944.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Wywiad w czasopiśmie:
GAWOR S. : Tajemnica kowarskiej kopalni. Rozmawiał Tomasz Radomski. Na żywo, 2001, Nr 5, S. 8-9.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Materiały konferencyjne:
ŻELAŹNIEWICZ A. i in. : Litosfera Polski: Poznawcze i praktyczne aspekty badań geologicznych. W: Ogólnopolska konferencja naukowa „Aktualne perspektywy i problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych”. Warszawa, 9-10 listopada 2004. Warszawa : Polska Akademia Nauk, Wydział VII, 2004, S. 53-69.
[Uwagi: *] [Rozdział: minerały Polski]

Archiwalia:
Akt dzierżawy wsi Pełkinie przez Antoniego Borzęckiego. Kolbuszowa : 1736.. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang 213 2, S. 1-3.
[Uwagi: *] [Biografie: Antoni] [Lokalizacje: Pełkinie]

Fotografia:
Altes königl. Schloss bey Checin gegen abend. W: Carosi J. P. : Reisen durch verschiedene polnische Provinzen, mineralogischen und anderen Inhalts. Leipzig : Johan Gottlob Immanuel Breitkopf, 1781, T. 1, S. 58, Tabl. II.
[Uwagi: 2] [Rozdział: lokalizacje - Chęciny]

Ikonografia:
SZEWCZYK F. : Śmierć Józefa Borzeckiego pod Majdanem w roku 1831. Obraz olejny. W: Urbański A. : Z dziejów powstania listopadowego na Rusi. Tygodnik illustrowany, 1930, Nr 48, S. 1001.
[Uwagi: 1] [Biografie: Józef] [Lokalizacje: Zawadówka, Majdan]

Kartografia:
Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda”. Mapa sytuacyjno-wysokościowa. Rejon Heddi”.1:2000.  W: Bandurski B., b.r. W: Opyrchał S., Uproszczona dokumentacja geologiczna złoża węgla kamiennego KWK „Nowa Ruda” rejon kopalni „Heddi” w Ścinawce Średniej. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda”, 1980, Zał. 3. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, zespół: KWK Nowa Ruda, sygn. 1/1818.
[Uwagi: 2] [Rozdział: lokalizacje - Ścinawka Średnia]

 

 

Jeżeli chcesz przejść dalej naciśnij jeden z poniższych interaktywnych przycisków przycisków.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Witryna „Archiwum” ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających tę witrynę o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów. Mile widziane będą również uwagi odnośnie kształtu witryny i zawartych w niej treści. W miarę możliwości będziemy starali się wszystkie takie uwagi na bieżąco wprowadzać w życie.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY