BIBLIOGRAFIA

 

            Poniżej zamieszczono zbiorczą bibliografię publikacji dotyczących górnictwa, geologii, mineralogii, petrografii i paleontologii stanowiących materiał źródłowy do zamieszczonych w tej witrynie artykułów. Opisy poszczególnych artykułów i opracowań wykonano według następujących wzorów:

Opis bibliograficzny książki:
ABT E.L.G. : Memoriał w sprawie kopalnictwa rud ołowiu i srebra na Górnym Śląsku. Katowice : Śląsk, 1957.

Książka wielotomowa:
ŁOBOS K. : Mineralogiczna panorama Dolnego Śląska. Cz. 1-2. Wrocław : 3nexus, 2006-2007.

Praca zbiorowa (więcej niż trzech autorów):
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Red. A. Jahn, S. Kozłowski, T. Wiszniowska. Wrocław : Ossolineum, 1989.

Opis artykułu w pracy zbiorowej:
CIĘŹKOWSKI W. : Surowce mineralne doliny Kleśnicy oraz ich eksploatacja. W: Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Red. A. Jahn, S. Kozłowski, T. Wiszniowska. Wrocław : Ossolineum, 1989, S. 137-146.

Opis artykułu z czasopisma:
BIRKENMAJER Z. : Uwagi o mineralizacji barytowej w Głuszycy na Dolnym Śląsku. Kwartalnik Geologiczny, 1963,  T. 17, Nr 4, S. 697-698.

Wywiad w czasopiśmie:
GAWOR S. : Tajemnica kowarskiej kopalni. Rozm. przepr. Tomasz Radomski. Na żywo, 2001, Nr 5, S. 8-9.

Materiały konferencyjne:
ŻELAŹNIEWICZ A. i in. : Litosfera Polski: Poznawcze i praktyczne aspekty badań geologicznych. W: Ogólnopolska konferencja naukowa „Aktualne perspektywy i problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych”. Warszawa, 9-10 listopada 2004. Warszawa : Polska Akademia Nauk, Wydział VII, 2004, S. 53-69.

Ponadto na niebiesko zaznaczono łącza do udostępnionych w Internecie, cyfrowych wersji (PDF) cytowanych publikacji oraz łącza do stron lub działów niniejszej witryny, przy których tworzeniu wykorzystano informacje zawarte w cytowanych publikacjach. Na czerwono oznaczono pozycje, do których jeszcze nie udało się dotrzeć a które są wymieniane jako źródła w innych publikacjach.

 

ABDEL-GAWAD G. I. : Maastrichtian non-cephalopod mollusks (Scaphopoda, Gastropoda and Bivalvia) of the Middle Vistula Valley, Central Poland. Acta Geologica Polonica, 1986, T. 36, Z. 1-3.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

ADAMSKI W. : Genetyczno-strukturalne typy złóż uranu w Polsce. W: Pierwsza polsko-jugosłowiańska narada w zakresie geologii i metodyki poszukiwań złóż uranowych. Karpacz, 17-24.X.1960. Kowary : Zakłady Pprzemysłowe R-1, 1960, S. 1-9.
[Uwagi: brak strony 7 *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W. : Kowarskie kopalnie rud żelaza i uranu. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 136-153.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W. : Miasto górników i tkaczy. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 1. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego 1988, T. 39, S. 29-52.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W. : Obecny stan badań i główne kierunki dalszych poszukiwań złóż uranowych w Polsce. W: Pierwsza polsko-jugosłowiańska narada w zakresie geologii i metodyki poszukiwań złóż uranowych. Karpacz, 17-24.X.1960. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960, S. 86-93.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W. : Podziemne wyrobiska górnicze rejonu Kowar oraz ich wpływ na stosunki wodne i powstawanie szkód górniczych. Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 1986.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W. : Szkice z historii Zakładów Przemysłowych R-1. Cz. II. Archiwum Muzeum Minerałów, 1988.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W. : Zakłady Przemysłowe R-1. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 63-76.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADANSKI W., GAWOR F. : Inwentaryzacja uszkodzeń środowiska na skutek prowadzenia poszukiwań i eksploatacji złóż uranowych. Wrocław : Instytut Górnictwa PWR, 1994, Raport nr I–11.
[Uwagi: tylko strona 38] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W., KACZMAREK J. : Ocena uranonośności Sudetów. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1959, T. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W., KACZMAREK J. : Ocena uranonośności Sudetów. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960, T. 2, Cz. 1.
[Uwagi: *|*] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W., KACZMAREK J. : Ocena uranonośności Sudetów. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960, T. 2, Cz. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

AGRICOLA G. : De Re Metallica Libri XII. Bazylea : Emanuelis König, 1557.
[Uwagi: * S. 708, słownik i indeks, 88 s. nienumerowanych, brak stron 278-279] [Rozdział: Sudety]

AGRICOLA G. : De Re Metallica Libri XII. Bazylea : Froben, 1561.
[Uwagi: * S. 502, indeks, 71 s. nienumerowanych] [Rozdział: Sudety]

AGRICOLA J. : O górnictwie i hutnictwie dwanaście ksiąg. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2000.
[Uwagi: brak] [Rozdział: Sudety]

Analiza zaistniałych wyrzutów w piaskowcach i CO2 w przekopie badawczym na poz. -110m. w rejonie pola „Wacław” z lat 1985-1987. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, Dział Wentylacji i Zagrożeń, 1987.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

ANDREWS H. N. : Index of Generic Names of Fossil Plants, 1820-1950. Geological Survery Bulletin, 1955, Nr 1013.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

ARTIS E. T. : Antediluvian Phytology. London : druk autora, 1825.
[Uwagi: brak pozostałych tomów *] [Rozdział: flora karbonu]

AUST : Kopalnia barytu w Boguszowie-Gorcach. Sztolnie, 2012, Nr 1, S. 6-11.

AUST, SŁAWROW : Liczyrzepa. Wizyta po 60 latach. Sztolnie, 2012, Nr 2, S. 6-13.

BAKUN-CZUBAROW N. : Wstępne uwagi o skałach powierzchni Księżyca. Przegląd Geologiczny, 1971, R. 19, Nr 1, S. 24-28.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

BAŁUK W : Lower Tortonian gastropods from Korytnica, Poland. Part I. Palaeontologia Polonica, 1975, T. 32.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BAŁUK W : Middle Miocene (Badenian) gastropods from Korytnica, Poland. Part II. Acta Geologica Polonica, 1995, T. 45, Nr 3-4.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BAŁUK W : Middle Miocene (Badenian) gastropods from Korytnica, Poland. Part III. Acta Geologica Polonica, 1997, T. 47, Nr 1-2, S. 1-75.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BAŁUK W : Middle Miocene (Badenian) gastropods from Korytnica, Poland. Part IV. : Turridae. Acta Geologica Polonica, 2003, T. 53, Nr 1, S. 29-78.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BAŁUK W : Middle Miocene (Badenian) gastropods from Korytnica, Poland. Part V Addenda et Corrigenda ad Prosobranchia. Acta Geologica Polonica, 2006, T. 56, Nr 2, S. 177-218.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BANAŚ M. : Przejawy mineralizacji w metamorfiku Śnieżnika Kłodzkiego. Prace Geologiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1965, Nr 27.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

BANAŚ M. : Wstępne dane o minerałach uranu strefy Kopańca. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, 1970, T. 16, S. 241-243.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BANAŚ M. i in. : Przejawy mineralizacji uranowej w rejonie Pasma Kamienickiego (Pogórze Izerskie). Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, Geologia, 1978, Nr 2, S. 105-165.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

BANAŚ M., OTTERMAN J. : Bohdanowiczyt. : nowy naturalny selenek srebra i bizmutu z Kletna w Sudetach. Przegląd Geologiczny, 1967, R. 15, Nr 5, S. 240.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BANAŚ M., OTTERMAN J. : Dalsze losy Bohdanowiczytu. Przegląd Geologiczny, 1969, R. 17, Nr 5, S. 235-238.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BANDURSKI B. i in. : Historia i kronika Kopalni Węgla Kamiennego Nowa Ruda”. Zarys dziejów. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda”, 1989.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

BAŃKOWSKI Z., GAJEWSKI W. : 4.1. Własności pierwiastków chemicznych. Kalendarz chemiczny. Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1954, T. 1, Cz. 1, S. 515-557.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy]

BAŃKOWSKI Z., GAJEWSKI W. : 4.2. Własności związków nieorganicznych. Kalendarz chemiczny. Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1954, T. 1, Cz. 1, S. 558-707.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy]

BAREJA E. : Przejawy mineralizacji uranowej w górnokarbońskich utworach niecki śródsudeckiej. Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Nr 4, S. 911-912.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BAREJA E. : Wstępne wyniki badań mineralizacji U-Th-TR-Nb w ełckim masywie syenitowym. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny, 1979, T. 23, Nr 4, S. 898-899.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BAREJA E., MORAWSKI W., SAŁDAN M. : Mineralizacja uranowa w utworach cechsztyńskich na monoklinie przedsudeckiej. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Nr 4, S. 910-911.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BAREJA E. i in. : Pierwiastki promieniotwórcze w Sudetach. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1982, T. 341, S. 259-266.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BEAZLEY M. : Nonreductive biomineralization of uranium (VI) phosphate via microbial phosphatase activity in anaerobic conditions. Geomicrobiology Journal, 2009, R. 26, Nr 7, S. 431-441.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

BENGTSON i in. : Taxonomy and palaeoecology of Pina (P.) cretacea (Schlotheim, 1813) from the upper cretaceous of the Sergipe Basin, Brasil. Revista Brasileira de Paleontologia, 2014, T. 17, Z. 3, S. 289-306.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BERG G. : Die Eisenerzlagerstätte von Schmiedeberg im Riesengebirge. Zeitschrift für praktische Geologie, 1936, T. 44, S.193-197.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BERNARD J. M., ROST R. : Encyklopedický přehled minerálů. Praha : Academia, 1992.
[Uwagi: *] [Rozdział: lista minerałów; lista synonimów; meteoryty; minerały; właściwości]

BIAŁACZEWSKI A. : Złoża rudy żelaznej na Dolnym Śląsku. Hutnik, 1946, R. 1, Nr 6, S. 436-441.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BIERNAT G. : Middle Devonian orthoidea of the Holy Cross Mountains and their ontogeny. Paleontologia Polonica, 1959, T. 10.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BIERNAT G. : Middle Devonian brachiopods of the Bodzentyn syncline (Holy Cross Mountains, Polsand). Paleontologia Polonica, 1966, T. 17.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BOCHEŃSKI T. : Budowa sygilariowych szyszek sporofilowych i sposób ich umieszczenia na pniu. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1939, S. 17-28.
[Uwagi: * IG1703] [Rozdział: flora karbonu]

BOCHEŃSKI T. : Rozwój unerwienia listeczków karbońskich paproci nasiennych Alethopterides (Alethopteris i Lonchopteris) oraz znaczenie analizy ich unerwienia dla diagnozy gatunku. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960, T. 20, S. 5-28.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

BOCKSCH A. : Vorstellung der Kies Grube Friedrich Wilhelm an Schwarzen Berge zu Schreiberhau. Kupferberg, 21.07.1821.
[Uwagi: mapa] [Rozdział: górnictwo uranu]

BODLAK M., BORZĘCKI R., ZIBROW A. : Historia eksploatacji węgla kamiennego na polu "Piast" w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku z uwzględnieniem zjawiska wyrzutów gazów i skał. Hereditas Minariorum, 2016, T. 3, S. 53-81.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum]

BODLAK M., BORZĘCKI, R., ZIBROW A. : Katastrofalny wyrzut gazów i skał w kopalni Ruben (KWK Nowa Ruda pole Piast) w dniu 10.05.1941. Przegląd Górniczy, 2017, Nr 4, S. 85-92.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum]

BOGDAŃSKI J., PRASZKIER T., SIUDA R. : Agaty Płóczek Górnych. Lwówek Śląski : Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Towarzystwo Geologiczne Spirifer, 2009.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum]

BOLEWSKI A., MANECKI A. : Mineralogia szczegółowa. Warszawa : Polska Agencja Ekologiczna, 1993.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lista minerałów; lista synonimów; meteoryty; minerały]

BOLEWSKI A; MANECKI A : Rozpoznawanie minerałów. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1987.
[Uwagi: brak] [Rozdział: właściwości]

BOLEWSKI A., PARACHONIAK W. : Petrografia. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1982.
[Uwagi: brak] [Rozdział: skały]

BORKOWSKA M. : Petrografia granitu Karkonoszy. Geologia Sudetica, 1966, T. 2, S. 7-30.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BORUCKI J. i in. : Ocena perspektyw poszukiwawczych złóż rud uranu w Polsce. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1967.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

BORUSZAK-KANTORSKA H. : Ochrona Zdrowia. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 147-166.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BORZĘKI R. : Barwy światy minerałów. Gazetownia, 2012, Nr 12 (20), S. 76-77.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

BORZĘCKI R. : Górnictwo uranu w Polce. Otoczak, 2004, Nr 31, S. 28-43.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje; muzeum]

BORZĘCKI R. : Górnictwo rud uranu w Polsce. Archiwum Muzeum Minerałów, 1998.
[Uwagi: pełna wersja z późniejszymi uzupełnieniami] [Rozdział: lokalizacje; muzeum]

BORZĘCKI R. : Hałda po zlikwidowanej kopalni „Nowa Ruda” jako element geoturystyki. W: XIX Konferencja szkoleniowa „Problemy geologii i ochrony środowiska w kopalniach Rybnickiego Okręgu Węglowego”. Jugowice, 19-21 czerwiec 2015. Radlin : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Oddział Rybnik, 2015.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum]

BORZĘCKI R. : Historia górnictwa. W: Sudety i Przedgórze Sudeckie. Środowisko, ludność, gospodarka. Wrocław : Silesia, 2014, S. 355-382.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum Sudety]

BORZĘKI R. : Kilka słów o polskim złocie. Gazetownia, 2012, Nr 11 (19), S. 72-73.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

BORZĘCKI R. : Minerały meteorytów. Archiwum Muzeum Minerałów,1998.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty; muzeum]

BORZĘCKI R. : Moje Muzeum. Gazetownia, 2013, Nr 5 (25), S. 58-50.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

BORZĘKI R. (Redbor) : Moje muzeum, moja pasja, mój świat. Gazetownia, 2012, Nr 9 (17), S. 64-67.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

BORZĘCKI R. : Od kruszcu do monety. Scenariusz wystawy w Muzeum Techniki. Archiwum Muzeum Minerałów, 1995.
[Uwagi: rękopis, 14 nienumerowanych stron] [Rozdział: muzeum]

BORZĘCKI R. : Problem stworzenia całościowej listy gatunków flory karbonu w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. W: XIX Konferencja szkoleniowa „Problemy geologii i ochrony środowiska w kopalniach Rybnickiego Okręgu Węglowego”. Jugowice, 19-21 czerwiec 2015. Radlin : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Zarząd Główny Oddział Rybnik, 2015.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje; muzeum]

BORZĘCKI R. : Uran ponad wszystko. Scenariusz wystawy. Archiwum Muzeum Minerałów, 2001
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu; muzeum]

BORZĘCKI R. : Wielkie odkrycie. Pierwsze polskie dinozaury. : nieautoryzowany wywiad z odkrywcą. Archiwum Muzeum Minerałów, 2005.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje; muzeum; skamieniałości]

BORZĘCKI R. : Wielkie odkrycie. : kontynuacja, czyli co z tego wynika. Archiwum Muzeum Minerałów, 2009.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje; muzeum; skamieniałości]

BORZĘCKI R., BODLAK M. : Historia eksploatacji węgla kamiennego w rejonie dawnej kopalni „Wacław” w Ludwikowicach Kłodzkich na Dolnym Śląsku. Hereditas Minariorum, 2014,  T. 1, S. 151-167.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum]

BORZĘCKI R., BODLAK M., ZIBROW A. : Historia eksploatacji węgla kamiennego na polu "Piast" w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku z uwzględnieniem zjawiska wyrzutów gazów i skał. Archiwum Muzeum Minerałów.
[Uwagi: pełna wersja] [Rozdział: muzeum]

BORZĘCKI R., MAREK A. : Geoturystyczne walory hałdy dawnej kopalni węgla „Nowa Ruda”. Dzieje Górnictwa. : Element Europejskiego Dziedzictwa Kultury, 2013,  T. 5, S. 431-441.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum]

BORZĘCKI R., MAREK A. : Pozostałości górnictwa rud uranu w Masywie Śnieżnika. Hereditas Minariorum, 2016, T. 3, S. 109-133.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje; muzeum]

BORZĘCKI R., WÓJCIK D. : Pozostałości górnictwa rud uranu, żelaza i kruszców w rejonie Kowar. Archiwum Muzeum Mineralów, 2017.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; muzeum]

BORZĘCKI R., WÓJCIK D. : Pozostałości górnictwa rud uranu i żelaza w rejonie Kowar. Cz. 1. Hereditas Minariorum, 2018, T. 4, S. 81-108.
[Uwagi: *] [Rozdział: ]

BORZĘCKI R., ZIBROW A. : Nowe miejsca występowania flory w osadach formacji z Glinika (westfal D-stefan B. : moskow-kasimow) w depresji śródsudeckiej na Dolnym Śląsku. : informacja wstępna. Przegląd Górniczy, 2017, Nr 2, S. 85-87.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; muzeum]

BOSSOWSKI A., IHNATOWICZ A. : Atlas geologiczny Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego 1:100000. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2006.
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje]

BRONGNIART A. : Prodrome d'une Histoire des Végétaux fossiles. Paris : F. G. Levraut, 1828.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

BRONGNIART A. : Histoire des végétaux fossiles ou recherches botaniques et geologiques sur les végétaux renfermés dans les diverses couches du globe. T. 1. Paris : Dufouret d'Ocagne, 1828.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

BRONGNIART A. : Histoire des végétaux fossiles ou recherches botaniques et geologiques sur les végétaux renfermés dans les diverses couches du globe. T. 2. Paris : Dufouret d'Ocagne, 1828.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

BRZĄKAŁA W. : O jedno zagrożenie mniej. Doświadczenia z rekultywacji stawu osadowego. Zielona Planeta, 2002, Nr 6, S 1-10.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BRZĄKAŁA W., GRABAS K., KOSZELA J. : Rekultywacja stawu osadowego zawierającego odpady przeróbcze po byłych zakładach produkcji koncentratów uranowych i byłej kopalni rud uranowych w Kowarach. Sprawozdanie z wykonania inwestycji 1998- 2001 r. Wrocław : Dział Nauki Politechniki Wrocławskiej, 2001.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

BRZYSKI B. : Unikalne znalezisko stojącego pnia Sigillarii oplecionej lianą z odkrywki utworów westfalskich w Katowicach. W: IX Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski. Formacja karbońska. Kraków, 23-25 kwietnia 1986. Kraków : AGH, 1986, S. 7-11.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 2c. Mezozoik. Kreda. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1984.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 2a. Mezozoik. Trias. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1986.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 2b. Mezozoik. Jura. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1988.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 3b. Kenozoik. Czwartorzęd. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1989.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

Budowa Geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 1a. Starszy paleozoik. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1990.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 3a. Kenozoik. Trzeciorzed. Z. 1 Paleogen. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1996.
Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 3a. Kenozoik. Trzeciorzed. Z. 2. Neogen. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1996.
Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 3a. Kenozoik. Trzeciorzed. Skorowidz z. 1. Paleogen, z. 2. Neogen. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1997.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T 3, cz. 1c, z. 1. Młodszy paleozoik. Karbon. Fauna. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2001.
Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T 3, cz. 1c, z. 2. Młodszy paleozoik. Karbon. Flora. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2001.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 1c, z. 3. Młodszy paleozoik. Perm. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2001.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 1b, z. 1. Młodszy paleozoik. Dewon. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2003.
Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 1b, z. 2. Młodszy paleozoik. Dewon. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2003.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

Budowa geologiczna Polski. T. 6. Złoża surowców mineralnych. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1987.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

CABRAL PINTO M. M. S., SILVA M. M. V. G., NEIVA A. M. R. : Geochemistry of U-bearing minerals from the Vale de Abrutiga uranium mine area, Central Portugal. Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen, 2008, T. 185, S. 183-198.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

CABRAL PINTO M. M. S., SILVA M. M. V. G., NEIVA A. M. R. : Release, migration, sorption and (re)precipitation of U during a granite alteration under oxidizing conditions. Procedia Earth and Planetary Science, 2014, T. 8, S. 28-32.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

CHRUŚCIELEWSKI W., OLSZEWSKI J., KAMIŃSKI Z. : Badania zagrożenia radiacyjnego środowiska naturalnego w rejonach byłych kopalń rud uranu. Łódź : Instytut Medycyny, 1996.
[Uwagi: * maszynopis + * załącznik 1] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIA. Information Report, 15 October 1952. CIA RDP83-00415R012900130007-7, 1952.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIA. Information Report, 17 March 1953. CIA RDP80S01540R000600010004-6, 1953.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIA. Information Report, 12 May, 1953. CIA RDP82-00047R000200740004-3, 1953.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIA. Information Report, 20 Nov 1953. CIA RDP80-00809A000500260078-5, 1953.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIA. Information Report, 15 April, 1954. CIA RDP80S01540R005100010008_2, 1954.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIA. Confidential, 23 December 1957. CIA RDP80T00246A039900270001-0, 1957.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIA. Information Report, Confidential, 30 Jan, 1958. CIA RDP80T00246A039900270001-0, 1958.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIESIELCZUK J. i in. : Preliminary data from of erythrite from Ciechanowice (Miedzianka Deposit, Sudetes Mts.). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. : Prace Specjalne, 2004, T. 24, S. 123-126.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

CIESIELCZUK J., BRZOZOWSKI Z. : Secondary (Cu, Zn)-oxyminerals from the Miedzianka copper deposit in Rudawy Janowickie, Sudetes Mts. Preliminary report. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. : Prace Specjalne, 2003, T. 17, s. 150-152.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

CIĘŻKOWSKI W. : Surowce mineralne doliny Kleśnicy oraz ich eksploatacja. [W] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1989, S. 137-146.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

CIĘŻKOWSKI W. i in. : Zmiany w litosferze wywołane eksploatacją surowców mineralnych. W : Masyw Śnieżnika. Zmiany w środowisku przyrodniczym. Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Agencji Ekologicznej, 1996, S. 86-119.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

CIĘŻKOWSKI W., GUSTAW A. : Górnictwo podziemne Masywu Śnieżnika. : stara kopalnia uranu w Kletnie. W : Materiały 41 Sympozjum Speleologicznego. Sesja terenowa C. Kletno, 2007, S. 25-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIĘŻKOWSKI W., MARSZAŁEK H., SOŁECKI A. : Radon w wodach podziemnych i w powietrzu glebowym obszaru granitu karkonoskiego. W: Sesja naukowa Geologiczne problemy Karkonoszy. Karpacz 11-13 października 1991. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1993, S. 119-124.
[Uwagi: * brak stron: 119, 122-124] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIS J. : Wyrzuty gazów i skał w dolnośląskim zagłębiu węgla kamiennego. Katowice : Wydawnictwo „Śląsk”, 1971.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Classification of Metamorphic and Other Composite-Genesis Rock, Including Hydrothermally Altered, Impact-Metamorphic, Mylonitic, and Cataclasic Rock. North American Geologic-map Data Model Steering  Committee, Science Language Technical Team, Composite-Genesis Subgroup, 2004, Appendix B, ver. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: skały]

CORDA A. J. : Flora protogaea. Beiträge zur flora der vorwelt. T. 1. Berlin : S. Calvary & Co., 1867.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

CWOJDZIŃSKI S., KOZDRÓJ W. : Sudety. : przewodnik geoturystyczny wzdłuż trasy drogowej Nysa-Złoty Stok-Kłodzko-Wałbrzych-Jelenia Góra. Geoturystyczne mapy drogowe Polski w skali 1:25000. Warszawa : Ministerstwo Środowiska, 2007.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CWOJDZIŃSKI S., PACUŁA J., STACHOWIAK A. : Geostrada Sudecka. : nowa forma geoturystyki w Sudetach. Przegląd Geologiczny, 2011, R. 59, Nr 7, S. 510-519.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

CYGA23 : Początki górnictwa w Kowarach. Sztolnie, 2012, Nr 2, S. 18-21.

DEDITIUS A. P., UTSUNOMIYA S., EWING R. C. : Fate of trace elements during alternation of uraninite in a hydrothermal vein-type U-deposit Marshall Pass, Colorado, USA. Geochemica et Cosmochimica Acta, 2007, T. 71, Z. 20, S 4954-4973.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

DESONIE D. : Kosmiczne katastrofy. Warszawa : Prószyński i S-ka, 1997.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

Die Kohlensäuregefahr. Die Ursache der Grubennkatastrophe bei Neurode. Sozialdemokratischer Pressedienst, 10 Juli 1930.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Dokumentacja wyrzutów gazów i skał w kopalni Nowa Ruda. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, B.r.
[Uwagi: 150 rysunków technicznych] [Rozdział: lokalizacje]

DOMAGAŁOWA M. : Sigillarie krakowsko-śląskiego karbonu produktywnego i ich znaczenie stratygraficzne. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1971, T. 58, S. 113-161.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

DOMAŃSKA-SIUDA J. : Brannerite and associated uranium minerals from Wołowa Góra (Karkonosze Mts., Poland). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 2012, Nr. 449, S. 393-399.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

DOMAŃSKA-SIUDA J. : New data on secondary uranium minerals from the Western Sudetes (Poland). : preliminary report. Mineralogia, Special Papers, 2010, T. 37, S. 106.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

DOMASZEWSKA T. : Występowanie i eksploatacja złota na Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny, 1964, R. 12, Nr 4, S. 180-184.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

DOMINAS W. : Ocena zagrożenia radiologicznego w rejonie wyeksploatowanych kopalń rud uranowych w Sudetach Zachodnich w miejscowościach: Kowary, Radoniów, Okrzeszyn-Uniemyśl, Kopaniec, Miedzianka, Mniszków i Stare Rachowice oraz inwentaryzacja obiektów górnictwa uranowego w gminach Kamienna Góra i Lubawka. Warszawa : Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, 1991.
[Uwagi: * maszynopis] [Rozdział: górnictwo uranu]

DON J. : Jaskinia na tle ewolucji geologicznej Masywu Śnieżnika. W : Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1989, s. 137-146
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

DON J., OPLETAL M. : Budowa i ewolucja geologiczna Masywu Śnieżnika. W : Masyw Śnieżnika. Zmiany w środowisku przyrodniczym. Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Agencji Ekologicznej, 1996, S. 14-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

DUDA R., REJI L. : Wielka encyklopedia minerałów. Warszawa : Elipsa, 1994.
[Uwagi: * tabele] [Rozdział: kamienie szlachetne; właściwości]

DZIEDZIC K. : Sedymentacja i paleografia utworów górnokarbońskich w niecce śródsudeckiej. Geologia Sudetica, 1971, T. 5, S. 7-75.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

DZIEDZIC K. : O nowym stanowisku skrzemieniałych pni w karbonie górnym Niecki Śródsudeckiej. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1958, T. 28, Z. 4, S. 427-435.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

Dzieje Kowar. Zarys monograficzny do 2010 roku. Red. W. Wereszczyński. Jelenia Góra-Kowary : Wydawnictwo Autorskie A-F-T, 2013.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

DZIEKOŃSKI T. : Wydobywanie i metalurgia kruszców na Dolnym Śląsku od XIII do połowy XX wieku. Wrocław : Ossolineum, 1972.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

DZIK J. : Dzieje życia na Ziemi. Wprowadzenie do paleobiologii. Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 1992.
[Uwagi: brak] [Rozdział: skamieniałości]

DZIK J., SULEJ T., NIEDŹWIEDZKI G. : A dicynodont-theropod association in the latest Triassic of Poland. Acta Paleontologica Polonica, 2008, T. 53, Z. 4, S. 733-738.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości]

DZIK J., SULEJ T., NIEDŹWIEDZKI G. : Zaskakujące uwieńczenie ery gadów ssakokształtnych. Ewolucja, 2008, Nr 3, S. 2-21.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości]

ELSTER, 1771. Grund und Profil = Riss von der zu Schreibersau am Schwarzenberg belegenen Kobald Grube, die Hülfe = Gottes genannt. (kopia z 1776 r. wykonana przez E. L. G. Abta)
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Encyklopedia przyroda technika. Red. J. Hurwic. Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963.
[Uwagi: brak] [Rozdział: właściwości]

ETTINGSHAUSEN C. : Die Steinkohlenflora von Stradonitz in Böhmen. Wien : K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1852.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

ETTINGSHAUSEN C. : Die Steinkohlenflora von Radnitz in Böhmen. Wien : K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1854.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

FEDAK J., LINDNER M. : Metalogeneza Sudetów. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1966.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

FEISTMANTEL K. : Visuté pásmo flecové ve Slánsko-Rakovnické pánvi kamenouhelné. Praga : Fr. Řivnáč, 1885.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

FEISTMANTEL O. : Die Versteinerungen der böhmischen Kohlengebirgsablagerungen. Cassel : Theodor Fischer, 1874.
[Uwagi: * tablice] [Rozdział: flora karbonu]

Feistschrift zum XII Allgemeinen Deutschen Bergmannstage in Breslau. Der Bergbau im Osten des Königreichs Preussen, 1913, T. 4. Die übrigen Bergbaubezirke.
[Uwagi: *] [Rozdział:  górnictwo uranu]

FIEDLER H. : Die Mineralien Schlesiens mit Berücksichtigung der angrenzenden Länder. Breslau : F. E. C. Leuckart, 1863.
[Uwagi: *] [Rozdział:  górnictwo uranu]

FINCH R. J., EWING R. C. The corrosion of uraninite under oxidizing conditions. Journal of Nuclear Materials, 1992, T. 190, S. 133-156.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

FIRSZT S. : Badania archeologiczne nad dawnym górnictwem i hutnictwem w Kotlinie Jeleniogórskiej, Karkonoszach i Górach Izerskich. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 84-104.
[Uwagi: *] [Rozdział:  górnictwo uranu]

FLORJAN S. : Flora i środowisko karbonu produktywnego Nowej Rudy: W: Kurs terenowy Paleontologiczne opróbkowanie profilów geologicznych. Nowa Ruda, 18-20 maja 2001. Warszawa : Instytut Paleobiologii PAN, 2001, S. 5-7.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

FLORJAN S. : Historia badań makroflory karbońskiej na Dolnym Śląsku. W: Sesja naukowa „50 lat działalności Polskiego Towarzystwa Nauk o Ziemi w Wałbrzychu i okolicach”. Wałbrzych, 5 listopada 2010. Wałbrzych : Muzeum Okręgowe, 2010, S. 17-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

FLORIAN S. : Pierwsze w Polsce znalezisko izolowanego zmineralizowanego rdzenia pędu karbońskiego kordaita. Przegląd Geologiczny, 2012, R. 60, Nr 6, S. 323-324.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

FLORJAN S., JAWORSKA I. : Unikalne i zasługujące na ochronę odsłonięcie z florą karbońską w Szczawnie Zdroju (Województwo Dolnośląskie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 2011, R. 67, Nr 6, S. 547-551.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

FLORIAN S., PACYNA G., BORZĘCKI R. : Pierwsze znalezisko mikrokonchidów (Tentaculita) na liściach górnokarbońskiej paproci nasiennej Karinopteris daviesii z Nowej Rudy (Dolny Śląsk). Przegląd Geologiczny, 2012, R. 60, Nr 5, S. 1-3.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje muzeum; skamieniałości]

FRAITAK M. : Skrzemieniałe pnie drzew karbońskich z Nowej Rudy. Biuletyn Informacyjny PTPNoZ Oddział w Wałbrzychu. Koło Górnicze w Gorcach, 1970, S. 17-23.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

FRIEDBERG W. : Mięczaki mioceńskie Ziem Polskich. Część 1. Ślimaki. Zeszyt pierwszy. Lwów : Muzeum imienia Dzieduszyckich, 1912.
[Uwagi:
*] [Rozdział: skamieniałości]

FRIEDBERG W. : Mięczaki mioceńskie Ziem Polskich. Część 1. Ślimaki. Zeszyt drugi. Lwów : Muzeum imienia Dzieduszyckich, 1912.
[Uwagi:
*] [Rozdział: skamieniałości]

FRIEDBERG W. : Mięczaki mioceńskie Ziem Polskich. Część 1. Ślimaki. Zeszyt trzeci. Lwów : Muzeum imienia Dzieduszyckich, 1914.
[Uwagi:
*] [Rozdział: skamieniałości]

FRIEDBERG W. : Mięczaki mioceńskie Ziem Polskich. Część 1. Ślimaki. Zeszyt czwarty. Poznań : Muzeum imienia Dzieduszyckich, 1923.
[Uwagi:
*] [Rozdział: skamieniałości]

FRIEDBERG W. : Mięczaki mioceńskie Ziem Polskich. Część 2. Małże. Zeszyt drugi. Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 1936.
[Uwagi:
*] [Rozdział: skamieniałości]

FRONDEL C. : Studies of uranium minerals (IX); Saléeite and novacekite. American Mineralogist, 1951, T. 36, S. 680-686.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

FULLER C. C. i in. : Mechanismus of uranium interactions with hydroxyapatite: implications for groundwater remediation. Environmental Science and Technology, 2002, T. 36, S. 4642-4649.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

GAJDA E. : Minerały żył pegmatytowych okolic Szklarskiej Poręby (Karkonosze). Kwartalnik Geologiczny, 1960, T. 4, Z. 3, S. 565-583.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

GAJDA E. : Żyły pegmatytowe okolic Szklarskiej Poręby (Karkonosze). Kwartalnik Geologiczny, 1960, T. 4, Z. 3, S. 545-562.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

GAJEWSKI W. i in. : Chemia. Encyklopedia techniki. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966.
[Uwagi: brak] [Rozdział: układ okresowy, właściwości]

GAŁECKA I. in. : Bibliografia i rejestr map oraz materiałów kartograficznych z zakresu geologii Polski. Wiek XIX i XX oraz rejestr materiałów rękopiśmiennych. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1956.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

GAUTHIER-LAFAYE F., HOLLIGER P., BLANC P. : Natural fussion reactors in the Franceville Basin, Gabon: a review of the conditions and results of a critical event in a geologic system. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1996, T. 60, Z. 23, S. 4831-4852.
[Uwagi: brak] [Rozdział: właściwości]

GAWOR F. : Zakład Doświadczalny Politechniki Wrocławskiej „HYDRO-MECH” i Zakład Górniczy Politechniki. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 101-104.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

GEINITZ H. B., GUTBIER A. : Die Versteinerungen des Zechsteingebirges und Rothliegenden oder permischen Systemes in Sachsen. Dresden und Leipzig : Arnoldische Buchhandlung, 1848.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

Geologia i surowce mineralne Polski. Red. R. Osika. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1970, Nr 251.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości; właściwości]

Geologia złóż surowców mineralnych Polski. Surowce metaliczne. Red. R. Krajewski. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960.
[Uwagi: * brak stron 322, 323, 373] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

Geologicieskaja karta wostocnogo I jugo-wostocnogo kontaktow polinowogorskoj granitnoj intruzii. 1:10000. Predprijatie „Kuznieckie Rudniki” Rajon N1 GRP-7 Elenegurski i Kamennogurski rajony, 1954.
[Uwagi: * brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

Geologische Katre von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Arkusz Schmiedeberg i/Schl. Tschöpsdorf 1:25000. Berlin : Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt, 1912, opracowanie geologiczne: G. Berg i E. Dathe 1908-1910.
[Uwagi: * brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

GERMAR E. F. : Die Versteinerungen des Steinkohlengebirges von Wettin und Löbejün im Saalkreise. Halle : C. A. Schwetschke und Sohn, 1844.
[Uwagi: * tablice] [Rozdział: flora karbonu]

GESSNER C. : De omni rerum fossilium genere, gemmis, lapidibus, metallis, et huiusmodi, libri aliquot, plerique nunc primum editi. Opera Conradi Gesneri, quorum catalogum sequens folium continet. Tiguri : excudebat Iacobus Gesnerus, 1565.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Gewerkschaft Neuroder Kohlen- und Thonwerke, Neurode (Eulengebirge). Geschäftsbericht über das Jahr 1941. Neurode : Neuroder Kohlen- und Thonwerke A.G., 1941.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

GLUZIŃSKI W. : Zarys dziejów górnictwa i hutnictwa metali na Kłodzczyźnie (XIV-XVII w.). Rocznik Ziemi Kłodzkiej, 1960, T. 4-5. S. X.
[Uwagi: *, przypisy*] [Rozdział: górnictwo uranu]

GŁOWACKI Z. : Hydrotermalne złoża uranowe w Polsce. W: Pierwsza polsko-jugosłowiańska narada w zakresie geologii i metodyki poszukiwań złóż uranowych. Karpacz, 17-24.X.1960. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960, S. 10-12.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

GŁOWACKI Z., SADKIEWICZ H. : Rudy uranowe Dolnego Śląska. W: Sesja naukowa Z geologii Ziem Zachodnich. dwudziestolecie polskich badań 1945-1965. Wrocław : PWN, 1966, T. 2, S. 415-430.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

GŁUCHOWSKI E. : Epibionts on Upper Eifelian crinoid columns from the Holly Cross Mountains, Poland. Acta Paleontologica Polonica, 2005, T. 50, Z. 2, S. 315-328.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

GÖB S. i in. : Remobilization of U and REE and the formation of secondary minerals in oxidazet U deposits. American Mineralogist, 2013, T. 98, S. 530-548.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

GOEPPERT H. R. : Systema filicum fossilium. Verhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher, 1836, T. 17 (suplement).
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

GOEPPERT H. R. : Die Gattungen der Fossilen Pflazen. Bonn : Henry und Coben, 1841.
[Uwagi: * brak roczników 1842 i 1846] [Rozdział: flora karbonu]

GORMAN-LEWIS D., BURNS P. C., FEIN J. B. : Review of uranyl mineral solubility measurements. Journal of the Chemical Thermodynamics, 2008, T. 40, S. 335-352.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

GOTHAN W. : Die Oberschlesische Steinkohlenflora. Teil. I Farne und farnähliche Gewächse. Abhandlungen der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt. Neue Folge, 1913, T. 75.
[Uwagi: * IG 73p, brak strony 118] [Rozdział: flora karbonu]

GÓRECKA T. : Flora dolnokarbońska Gór Bardzkich. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1958,  Nr 129, S. 159-191
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

GÓRECKA T. : Pozycja palinostratygraficzna najwyższych utworów karbonu depresji śródsudeckiej. W: V Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski. Kraków, 21-22 kwietnia 1982. Kraków : AGH, 1982, S. 5-8.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

GÓRECKA-NOWAK A. : Palinostratygrafia osadów westfalu w północno-zachodniej części niecki śródsudeckiej. Prace Geologiczno-Mineralogiczne, 1995, Nr 40.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

GÓRECKA-NOWAK A., KOWALCZE-ŁUPICKA M. : Palinostratygrafia osadów formacji białokamieńskiej (karbon) w okolicy Wałbrzycha (niecka Śródsudecka). W: XX Konferencja naukowa paleobiologów i biostratygrafów PTG Granice paleontologii. Święta Katarzyna pod Łysicą, 10-13 września 2007. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2007, S. 52.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

GÓRECKI J., LEŚNIAK J. : Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowania złoża „Kryzmanówka”. Kraków : Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne „PRO-GEO”, 2002.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

GRADY M. M. : Catalogue of Meteorites. Cambridge : Cambridge Uniwersity Pres, 2000.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

GRAND-EURY C. : Flore carbonifére du Département de la Loire et du Centre de la France. Atlas. Memoires L'Academie des Sciences de L'Institut de France, 1877, T. 24, Z. 1.
[Uwagi: * tablice] [Rozdział: flora karbonu]

GRIMALDI D. A. i in. : Fossiliferous Cretaceous Amber from Myanmar (Burma). ItsRediscovery, Biotic Diversity, and Paleontological Significance. American Museum Novitates, 2002, Nr3361.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

GROCHOLSKI A., AUGUSTYNIAK K. : Atlas geologiczny Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1971.
[Uwagi: brak] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje]

Grund- und Progil-Riss von dem zu Schreiberau belegenen Kobald-Bergwerk, die Juliane genant. 1775.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

GUO M. i in. : A catalogue of Burmite inclusions. Zoological Systematics, 2017, T. 42, S. 249-379.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

GUZIEL A. : Leczenie w sztolni. Przegląd Techniczny, 1986, Nr 12, S. 18.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

HAHN, O., STRASSMANN, F. : Über den Nachweis und das Verhalten der bei der Bestrahlung des Urans mittels Neutronen entstehenden Erdalkalimetalle. „Naturwissenschaften”, 1939, R. 27, Nr 1, s. 11-15.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

HALLSWORTH C. R., KNOX R. : Classification of sediments and sedimentary rocks. BGS Rock Classification Scheme. vol. 3. Nottingham : British Geological Survey Research Report, 1999, RR 99-03.
[Uwagi: *] [Rozdział: skały]

HANCZKE T. : Meteoryty i tektyty w zbiorach Muzeum Ziemi. Katalog. Warszawa : Polska Akademia Nauk. : Muzeum Ziemi, 1995.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

HANNUSCH W. : Die Kohlengruben von Strausseney. Graftschafter Bote, 1970, R. 21, Nr 8, S. 15.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Handlowa Księga Adresowa Polski i Gdańska. Red. W. Neuman. Warszawa-Gdańsk : Globus Towarzystwo Wydawnicze Handlowych Ksiąg Adresowych, 1923.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

HEER O., 1869 : Miocene baltische flora. Beiträge zur Naturkunde Preussens. Königlichen Physikalisch-Öökonomischen Gesellschaft zu Königsberg 1869, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

HOCHSTETTER F. : New Zealand its physical geography, geology and natural history. Przekł. E. Sauter. Stuttgart : J. G. Cotta, 1867, S. 59.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

HOECHNE K. : Über einige Arsen-, Nickel-, Kobalt-, Silber-, Wismuth- und Uranerzführende Kalkspatgange der Grube Bergfreiheit zu Oberschmiedeberg im Riesengebirge. Chemie der Erde, 1936, T. 10, S. .
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

HOLECZEK J., JANECZEK J.. : Pseudomalachite from Radzimowice and some comments on its occurrence in Miedzianka (Sudetes Mts.). Mineralogia Polonica, 1991, T. 22, Z. 1, S. 17-26.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

HURNIK B, Hurnik H. : Meteoroidy, meteory, meteoryty. Astronomia, 1992, nr 4.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

ILNICKI S. : Petrogenesis of continental mafic dykes from the Izera Complex, Karkonosze-Izera Block (West Sudetes, SW Poland). International Journal of Earth Sciences, 2010, T. 99, S. 745-773.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

COHEN K. M. : International Chronostratigraphic Chart. International Commission on Stratigraphy, ver. 2016/04.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

IRVING D. : Kryptonim „Virushaus”. Przekł. L. Adamski. Warszawa : Książka i Wiedza, 1971.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

IVANIUK G. J., JAKOVENCZUK V. N. : Minerały Kowdora. Kowdor : Apatyty, 1991.
[Uwagi: *] [Rozdział: minerały]

JACHOWICZ A., DYBOWA-JACHOWICZ S. : Paleobotanika. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003.
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: flora karbonu; skamieniałości]

JANECZEK J., KOZŁOWSKI K., ŻABA J. : Zbieramy minerały i skały. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1991.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

JAROS J. : Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich. Zeszyty Naukowe Śląskiego Instytutu Naukowego, 1972, Nr 59.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

JASKÓLSKI S. : Polimetaliczna mineralizacja tlenkowo-siarczkowa w granitognejsach Gór Izerskich (Dolny Śląsk) i jej pochodzenie. Prace Geologiczne Komitetu Nauk PAN w Krakowie, 1967, Nr 43.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

JASKÓLSKI S. : Polimetaliczna mineralizacja w granitognejsach Radoniowa. Przegląd Geologiczny, 1967, R. 15, Nr 5, S. 238-239.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

JASKÓLSKI S., POBORSKI C., GOERLICH E. : Złoże pirytu i rud żelaznych kopalni „Staszic” w Górach Świętokrzyskich. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1953.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

JENSEN K. A., PALENIK C. S., EWING R. C. : U6+ phases in the weathering zone of the Bangombé U-deposit: observed and predicted mineralogy. Radiochimica Acta, 2002, T. 90, S. 761-769.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

JERDEN J. L., SINHA A. K. : Phosphate based immobilization of uranium in an oxidazing bedrock aquifer. Applied Geochemistry, 2003, T. 18, S. 823-843.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

JOPEK W., MISKA A, ŚWIRSKI M. : Pismo do Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące zamiany nieruchomości w celu utworzenia rezerwatu przyrody zgodnie ze wskazaniem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Zapniów : F. Jopek Ceramika sp. z o. o., 2006.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

KACZMAREK A., MASŁOWSKI W. : Mineralizacja uranowa na tle ogólnej mineralizacji Sudetów. W: Pierwsza polsko-jugosłowiańska narada w zakresie geologii i metodyki poszukiwań złóż uranowych. Karpacz, 17-24.X.1960. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960, S. 68-85.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KACZMAREK A., MOCHNACKA K. : Złoże polimetaliczne i magnetytowe w Kowarach. Przegląd Geologiczny, 1967, R. 15, Nr 5, S. 237.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KAMIEŃSKI M. : 15.1. Surowce mineralne. Kalendarz chemiczny. Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1955, T. 2, S. 1041-1090.
[Uwagi: brak] [Rozdział: układ okresowy]

KANASIEWICZ J., JECZMYK M. : Wstępne wyniki badań mineralizacji torowej w rejonie Szklarskiej Poręby. Kwartalnik Geologiczny 1976, T. 20, Nr 4. [streszczenie referatu]
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KARAŚ J. : Środowisko geograficzne. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 1. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego 1988, T. 39, S. 13-28.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KARCZEWSKI L. : Ślimaki i małże dewońskie z Gór Świętokrzyskich. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1989, Nr 369, S. 97-133.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

KASZA L. : Budowa geologiczna górnego dorzecza Białej Lądeckiej. Geologia Sudetica, 1964, T. 1, S. 119-161.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Katastrofa kopalniana pod Neurode. Kuryer Poznański, 1930, R. 29, Nr 314, S. 3.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KEDVES M. i in. : Lm and Tem Investigations on The Upper Cretaceos Ajkaite, of Hungary I. Plant Cell Biology and Development, 2000, T. 12, S. 8-17.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

KEDVES M. i in. : Lm and Tem Investigations on The Upper Cretaceos Ajkaite, of Hungary II. Plant Cell Biology and Development, 2001, T. 13, S. 22-31.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

KEDVES M. i in. : Lm and Tem Investigations on The Upper Cretaceos Ajkaite, of Hungary III. Plant Cell Biology and Development, 2002, T. 14, S. 11-16.
[Uwagi: brak] [Rozdział: bursztyn]

KIDSTON R. : Fossil plants the Carboniferous Rock of Great Britain. Part 1-6. Memories of Geological Survey of Great Britain. Mem. Palaeontology, 1923-1925, T. 2.
[Uwagi: * IG 16210/2, tablice] [Rozdział: flora karbonu]

KIEPURA M. : Devonian bryozoans of the Holly Cross Mountains, Poland. Part II. Cyclostomata and Cystoporata. Acta Paleontologica Polonica, 1973, T. 18, Z. 4, S. 325-400.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

KIJEWSKI Z. : Nagromadzenie flory w stropie pokładu 410/2+412 (Roman) w polu „Piast" kopalni „Nowa Ruda" (DZW). W: IX Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski, Formacja Karbońska, Kraków, 23-25 kwietnia 1986. Kraków : AGH, 1986, S. 12-16.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje]

KITA-BADAK M., BADAK J., SAŁDAN M. : Uwagi o łupkach uranonośnych serii menilitowej w Karpatach środkowych. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny 1964, T. 8, Nr 3, S. 451-452.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KITA-BADAK M., BADAK J. : Występowanie łupków radioaktywnych w utworach serii menilitowej w Karpatach. Kwartalnik Geologiczny 1960, T. 4, Nr 1, S. 173-180.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KLEMENTOWSKI R. : W cieniu sudeckiego uranu. Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. : Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

KLEMENZ P. : Die Ortsnamen der Grafschaft Glatz. Breslau : Ostdeutsche Verlagsanstalt, 1932.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

KNAPIK R. i in : Geopark Karkonosze. : georóżnorodność i geoturystyka. Przegląd Geologiczny, 2011, R. 59, Nr 4, S. 311-322.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

KNAPIK R. : Dawne kopalnie pegmatytów okolic Szklarskiej Poręby. Geostanowiska Karkonoszy, nr 24. Sudety, 2012, nr 1, S. 359-361.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KNAPIK R. i in. : Inwentaryzacja i waloryzacja geostanowisk Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz wykonanie mapy geologicznej tego obszaru. Jelenia Góra : Karkonoski Park Narodowy.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KNAPIK R., MIGOŃ P. : Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy. Przegląd Geologiczny, 2010, R. 58, Nr 11, S. 1065-1069.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

KOHL E. : Grossdeutschlands Vorkommen natürlich-radioaktiver Stoffe und deren Bedeutung für die Versorgung mit radioaktiven Substanzen. Zeitschrift für das Berg-, Hutten- und Salinenwesen Deutschen Reich, 1942, R. 90, Nr 8, S. 153-177.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KOREJWO K. : Karbon Strzyżowa nad Bugiem. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1958, Nr 136, S. 1-126.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

KOREJWO K. : Wyniki wiercenia Bystrzyca IG 1. Karbon. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1969, Nr 228, S. 1-87.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

KOREJWO K., TELLER L. : Stratygrafia karbonu z wierceń Marszowice 1 i Koniusza 1 (niecka miechowska). Acta Geologica Polonica T. 18, Z. 4, S. 691-706.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

KOSMOWSKA-CERANOWICZ B. Bursztyn w Polsce i na świecie. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

KOSMOWSKA-CERAMOWICZ B. : Infrared spectroscopy of burmite and Chinese carvings from the museums and private collections. Prace Muzeum Ziemi, 2004, T 47, S. 37-41.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

KOSMOWSKA-CERANOWICZ B., PIETRZAK T. : Znaleziska i dawne kopalnie bursztynu w Polsce. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1982.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

KOTAS A., KOTASOWA A. : Uwagi o rozwoju i fitostratygrafii osadów górnego namuru w polskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W: VII Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski. Formacja karbońska. Kraków 25-27 kwietnia 1984. Kraków : AGH, 1984, S. 12-15.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A. : Flora karbonu produktywnego w północno-wschodniej części Zagłębia Górnośląskiego (rejon dąbrowski). Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1968, T. 52.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A. : Przyczynek do znajomości gatunku Neuropteris scheuchzeri Hoffmann. Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Z. 3, S. 423-428.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A. : Uwagi o pozycji stratygraficznej Eleutherophyllum mirabile (Sternberg) Stur w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Kwartalnik Geologiczny, 1974, T. 18, Z. 3, S. 585-592.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A. : Lyginodendron hoeninghausii (Brongniart) comb. nov. w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1975, Nr 282, S. 125-156.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A. : Flora warstw pietrzkowickich kopalni Gliwice. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1975, Nr 282, S. 169-196.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A., : Medullopteris dżosiufucus sp. nov. i jego zasięg stratygraficzny. Kwartalnik Geologiczny, 1978, T. 22, Z. 4, S. 709-716.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A. : Fitostratygrafia najwyższego odcinka profilu karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Kwartalnik Geologiczny, 1979, T. 23, Z. 3, s. 525-531.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A., MIGIER T. : Chrono- and biostratygraphy. Macroflora. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1995, T. 148, S. 56-65.
[Uwagi: * tabele] [Rozdział: flora karbonu]

KOZDRÓJ W. : Ewolucja geotektoniczna krystaliku Wschodnich Karkonoszy. W: Sudety Zachodnie od wendu do czwartorzędu. Wrocław : WIND, 2003, S. 67-80.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

KOZŁOWSKI S. : Budowa geologiczna otoczenia jaskini. W : Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Ossolineum, 1989, s. 80-117.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOZŁOWSKI Z. : Projekt wstępny. Uruchomienie kopalni „Wacław”. T. 1. Plan Generalny i część ogólna. Wrocław : Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych, 1957, Zlec. Nr 9/44.
[Uwagi: * maszynopis] [Rozdział: lokalizacje]

KRAJEWSKI R. : Złoża w okolicy Janowej Góry. W: Geologia złóż surowców mineralnych Polski. Surowce metaliczne. Red. R. Krajewski. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960, S. 38-44.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

KROBICKI M, GOLONKA J., ŚLĄCZKA A. : The Carpathians. : Menilite Shale as the Main Oil Source in the Carpathians. W : GeoShale. Recent Advacnces in Geology of Fine-Grained Sediments 14-16 may 2012. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2012, S. 195-233.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KRÜMBIEGEL G. : Duxyt. : żywica kopalna?. Przegląd geologiczny, 2002, R. 50, Nr 3, S. 237-239, 271.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D., 2012. Kopalnia kobaltu w Szklarskiej Porębie. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury. Praca zbiorowa pod redakcją P. P. Zagożdżona i M. Madziarza. Wrocław, T. 4, S. 221-234.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KUBICKI S. : Przebieg badań podłoża krystalicznego w rejonie Ełku. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny, 1979, T. 23, Nr 4, S. 895-896.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KUCHCIŃSKI J. : Podstawowe zagadnienia stratygrafii makroflorystycznej utworów karbońskich niecki śródsudeckiej. Przegląd Geologiczny, 1964, R. 12, Nr 7/8, S. 345-347.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KUCIA W. : Założenia techniczno-ekonomiczne budowy kopalni „Zapniów-Kryzmanówka”. Ustalenie przemysłowych zasobów glin ogniotrwałych. Gliwice : Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych „BIPROMAG”, 1976.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

KULIKOW B. F., BUKANOW W. W. : Słowar kamnieni samocwietow. Leningrad : Nedra, 1988.
[Uwagi: * tabele] [Rozdział: kamienie szlachetne]

KURLUS T. : Kamienie szlachetne. Wszystko o. Warszawa : KAW RSW Prasa-Ksiązka-Ruch, 1976.
[Uwagi: brak] [Rozdział: kamienie szlachetne]

KWASNY Z., MARGAS C. : Z dziejów polskich robotników przymusowych w Kowarach w latach 1941-1945. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 1. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego 1988, T. 39, S. 177-192.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KVAČEK Z, i in. : Třetihorní rostliny severočeské hnědouhelné pánve. Chomutov, Severočeské doly a.s. Praha :Granit, s.r.o, 2004.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

LANGENHEIM J. H. : Plant Resins. Chemistry, Evolution, Ecology, Ethnobotany. Cambridge : Timber Press Portland, 2003.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

LANGMUIR D. : Uranium solution-mineral equilibra at low temperatures with applications to sedimentary ore deposits. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1978, T. 42, S. 547-569.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

LEISNER E. : Einige neue Mineral-Vorkommnisse aus Schlesien. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 1865, S. 457-458.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

LENDZION K. i in. : Szczegółowy profil wiercenia. W: Wyniki wiercenia w Chełmie. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960, Nr 165, S. 10-49.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

LESQUEREUX L. : Atlas to the coal flora of Pennsylvania annd of the Carboniferous Formation throughout the United States. Second Geological Survey of Pennsylvania : Report of Progress P., 1879, T. 1-3.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

LINDLEY J., HUTTON W. : The fossil flora of Great Britain or, figures and descriptions of the vegetable remains found in a fossil state in this country. London : James Ridgway, Piccadilly, 1831, T. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

LINDLEY J., HUTTON W. : The fossil flora of Great Britain or, figures and descriptions of the vegetable remains found in a fossil state in this country. London : James Ridgway, Piccadilly, 1833-35, T. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

LIPIARSKI I. : Dolnopermska flora martwicy karniowickiej koło Krakowa. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1971, T. 58, S. 5-80.
[Uwagi: * brak stron 52-53, 61-62] [Rozdział: flora karbonu]

LIPIARSKI I. : Pozycja stratygraficzna tzw. utworów zwietrzelinowych w rejonie Nowej Rudy (niecka śródsudecka) w świetle badań geologicznych i paleobotanicznych. W: Sympozjum Stratygrafia węglonośnej formacji karbońskiej w Polsce. Sosnowiec, 4-5 maja 1977. Kraków : AGH, 1977, S. 22-23.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje]

LIPIARSKI I., TASLER R. : Węglonośne utwory dolnego westfalu między Słupcem a Broumowem w SE części depresji śródsudeckiej. XI Sympozjum Geologia formacji węglonośnej w Polsce. Formacja karbońska. Kraków, 20-22 kwietnia 1988. Kraków : AGH, 1988, S. 66-69.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

LIS J., : Geochemia niektórych pierwiastków w granitoidowym masywie Karkonoszy. Biuletyn instytutu Geologicznego, 1970, nr 224, S. 6-102.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

LIS J., SYLWESTRZAK H. : Minerały Dolnego Śląska. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1986.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

LIS J., STĘPIŃSKI M., SYLWESTRZAK H. : Branneryt i minerały współwystępujące w żyle kwarcowej z Wołowej Góry koło Kowar. Biuletyn Państwowego Instytutu Geolologicznego, 1965, Nr 133, S. 207-223.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ŁABOREWICZ I. : Górnictwo w aktach jeleniogórskiego Archiwum Państwowego. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 232-242.
[Uwagi: *] [Rozdział: archiwum]

ŁAZOWSKI L. : Stan poszukiwań bursztynu w osadach holoceńskich Pobrzeża Bałtyckiego. Prace Muzeum Ziemi, 2004, T. 47, S. 43-56.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ŁĘTOWSKI F. : Podstawy hydrometalurgii. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-techniczne, 1975.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

ŁODZIŃSKI M. i in. : Atrakcje geoturystyczne Geostrady Zachodnio-sudeckiej. Geoturystyka, 2009, Nr. 4 (19, S. 19-42.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MACHALSKI M. : Granica kreda-trzeciorzęd w przełomie Wisły. Przegląd Geologiczny, 1998, R. 46, Nr 11.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

MACHALSKI M., WALASZCZYK I. : Faunal condensation and mixing in the uppermost Maastrichtian/Danian Greensand (Middle Vistula Valley, Central Poland). Acta Geologica Polonica, 1987, T. 37, Z. 1-2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

MADZIARZ M. : Cuprifodina in montibus. : o historii i pozostałościach dawnych robót górniczych w rejonie Miedzianki. : miasta zrodzonego i unicestwionego przez górnictwo. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 258-287.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MADZIARZ M. : Kopalnie Czarnów, Miedzianka i Stara Góra w poszukiwaniach okruszcowania uranowego oraz rud metali w latach 40. i 50. XX w. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 166-193.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MADZIARZ M., MIZERA A., DĘBKOWSKI R. : Projekt Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie gminy Mirsk z utworzeniem ścieżki »Śladami dawnego górnictwa kruszców« jako koncepcja kompleksowych działań w zakresie ochrony i wykorzystania dziedzictwa górniczego Dolnego Śląska. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2012, T. 4, S. 273-289.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MAGDA W. : Hematyty okolic Kudowy. W: Geologia złóż surowców mineralnych Polski. Surowce metaliczne. Red. R. Krajewski. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960, S. 38-44.
[Uwagi: * 2x313, brak stron 322, 323, 373] [Rozdział: lokalizacje]

MAKUCH M., STOLARCZYK T. : Miedzianka, 700 lat dziejów górniczego miasta. Legnica : Muzeum Miedzi w Legnicy, 2013.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MANECKI A. : Encyklopedia minerałów. Kraków : AGH, 2004.
[Uwagi: brak] [Rozdział: minerały]

MANECKI A. : Meteoryt Pułtusk. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1966, T. 9, Z. 2, S. 664-665.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

MANECKI A. : Minerały kosmosu. Przegląd Geologiczny, 1971, R. 19, Nr 1, S. 18-24.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

MANECKI A. : Zagadnienie klasyfikacji chondrytów na przykładzie meteorytu pułtuskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN oddział w Krakowie, 1965, T. 8, Z. 2, S. 547-549.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

MARCINOWSKI R. :  Słownik jednostek litostratygraficznych Polski. T. 2. Jednostki nieformalne prekambru i paleozoiku. 2004, T. 2, S. 176.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; skamieniałości]

MAREK A., MAREK T. : Możliwości rozwoju sztolni pouranowych w Kletnie na potrzeby turystyki i edukacji. W: II Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych w Polsce. Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, 2012.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

MARGAS C. : Bergfreiheitsgrube Schmiedeberg GmbH. Kopalnia rudy żelaza Wolność" w Kowarach 1880-1944. Inwentarz. Jelenia Góra : Archiwum Państwowe. 1961.
[Uwagi: *] [Rozdział: archiwum]

MARKOVIC M., PAVKOVIC N. : Solubility and equilibrium constants of uranyl (2+) in phosphate solutions. Inorganic Chemistry, 1983, T. 22, S. 978-982.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MAZUR S., ALEKSANDROWSKI P. : The Tepla(?)/Saxothuringian suture in the Karkonosze-Izera massif, western Sudetes, central European Variscides. International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau), 201, T. 90, S. 341-360.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MASTALERZ K. : Nowe znalezisko kopalnej fauny z produktywnego karbonu niecki śródsudeckiej. : otwór wiertniczy Sokolica 2. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Geologiczno-Mineralogiczne, 1998, T. 64, S. 61-67.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

MASTALERZ K. : Spirorbis z jeziornych osadów węglonośnego karbonu niecki śródsudeckiej. Przegląd Geologiczny, 1996, R. 44, Nr 2, S. 164-167.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu]

MAŚLANKIEWICZ K. : Kamienie szlachetne. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1983.
[Uwagi: brak] [Rozdział: kamienie szlachetne]

MATYJA H. : Depositional history of the Devonian succession in the Pomeranian Basin, NW, Poland. Kwartalnik Geologiczny, 2009, T. 53, Z. 1, S. 63-92.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

MAZUR S., 1995. Strukturalna i metamorficzna ewolucja wschodniej okrywy granitu Karkonoszy w południowej części Rudaw Janowickich i Grzbiecie Lasockim. Geologia Sudetica, T. 29, S. 31-103.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

MAZUR S. : Wschodnia okrywa granitu Karkonoszy. : przekrój przez waryscyjską strefę szwu. W: Sudety Zachodnie od wendu do czwartorzędu. Wrocław : WIND, 2003, S. 53-65.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MĄCZKA M., STYSZ M. : Prace poszukiwawcze rud srebra i ołowiu w rejonie Marcinkowa w 1779 r.. : w świetle pruskich sprawozdań górniczych. WUG : Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2007, Nr 4, S. 44-45.
[Uwagi:
*] [Rozdział: górnictwo uranu]

McKELLAR R. C. : Canadian Amber. W: Biodiversity of fossils in amber from the major world deposits. Red. D. Penney. Siri Scientific Press, 2010, S. 96-113.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

McKELLAR R. i in. : Correlation of Grassy Lake and Cedar Lake ambers using infrared spectoscopy, stable isotopes, and palaeoentomology. Canadian Journal of Eart Sciences, 2008, T. 45, S. 1061-1082.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

MEISTER E. : Über ein neues Vorkommen von Uranpechblende auf der Bergfreiheitgrube in Schmiedeberg i. R. Zeitschrift für praktische Geologie, 1926, R. 34, S. 44.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MESHIK A. P. i in. : Record of Cycling Operation of the Natural Nuclear Reactor in the Oklo/Okelobondo Area in Gabon. Physical Review Letters, 2004, T. 93.
[Uwagi: brak] [Rozdział: właściwości]

Meteoryty w zbiorach Muzeum Geologicznego w Krakowie. Kraków : Muzeum Geologiczne, Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk, 1998.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

Miasta polskie w tysiącleciu. Red. M. Siuchniński. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1965, T. 1, 1967 T. 2.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

MIECZNIK J. B., STRZELECKI R., WOŁKOWICZ S. : Uran w Polsce. : historia poszukiwań i perspektywy odkrycia złóż. Przegląd Geologiczny, 2011, T. 59, Nr 10, S. 688-697.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MIGIER T. : Charakterystyka florystyczna osadów karbonu lubelskiego. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1966, T. 44, S. 83-95.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

MIGIER T. : Charakterystyka niektórych Neuropterides peripinatne z karbonu produktywnego Zagłębia Górnośląskiego, Dolnośląskiego i Lubelskiego. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1971, T. 60, S. 193-212.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

MIGIER T. : Charakterystyka florystyczna karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1972, T. 61, S. 135-176.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

MIGIER T. : Charakterystyka florystyczna warstw porębskich (namur A) okolic Katowic i Chorzowa. Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Z. 2, S. 247-250.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

MIGIER T. : Flora warstw łaziskich okolic Jaworzna. Kwartalnik Geologiczny, 1963, T. 7, Z. 1, S. 63-72.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

MIGIER T. : Stratygrafia karbonu na podstawie makroflory. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1988, T. 122.
[Uwagi: *  fragmenty, brak opisów do tablic XVIII-XXIII] [Rozdział: flora karbonu]

MIGIER T., DĄBROWSKI J. : Zebranie i weryfikacja dotychczasowych informacji paleobotanicznych pod kątem widzenia stratygrafii makroflorystycznej. Warszawa : Archiwum PIG, 1989, CPBR cel 42, kontr. 3.
[Uwagi: * IG 1710] [Rozdział: flora karbonu]

MIGIER T., DĄBROWSKI J. : Opracowanie profilu makroflorystycznego polskiej i czeskiej części niecki śródsudeckiej. Warszawa : Archiwum PIG, 1990, CPBR 42.
[Uwagi: * IG 1712] [Rozdział: flora karbonu]

MIGOŃ P., LIDMAR-BERGSTRÖM K. : Weathering mantles and their significance for geomorphological evolution of central and northen Europe since the Mesozoic. Earth Science Reviews, 2001, T. 56, S. 285-324.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MIKICKI C. : Organizacja i działalność władz miejskich. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 11-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MISTEWICZ E. : Uran ponad wszystko. Reporter 1989, Nr 6, S. 10-12.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Geologia polimetalicznego złoża w Kowarach (Dolny Śląsk). Prace Geologiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1967, Nr 40.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Mineralizacja polimetaliczna wschodniej osłony metamorficznej granitu Karkonoszy i jej związek z geologicznym rozwojem regionu. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1982, Nr 341, S. 273-285.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Mineralizacja skał metamorficznych części Pogórza Izerskiego. Prace Geologiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1975, Nr 89.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Minerały kruszcowe złoża polimetalicznego w Kowarach (Dolny Śląsk). Prace Mineralogiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1966, Nr 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Okruszcowanie w Kowarach (Dolny Śląsk). Przegląd Geologiczny, 1971, R. 19, Nr 11, S. 513-515.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. i in. Ore mineralization related to geological evolution of the Karkonosze-Izera Massif (the Sudetes, Poland). : Towards a model. Ore Geology Revievs, 2015, T. 64, S. 215-238.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MOCHNACKA K. : Strefy kontaktu granitu z otaczającymi skałami metamorficznymi w kopalni Wolność w Kowarach na Dolnym Śląsku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1965, T. 9, Z. 2, S. 516-520.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Warunki geologiczne występowania mineralizacji uranowej w południowo-wschodnim obrzeżeniu granitu Karkonoszy. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1962, T. 6, Z. 1, S. 252-255.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Warunki geologiczne występowania skarnów w kopalni Wolność. : Kowary (Dolny Śląsk). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1966, T. 9, Z. 2, S. 623-624.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Z badań nad mineralizacją uranową NE części obramowania granitu Karkonoszy. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1961 T. 5, Z. 1, S. 274-275.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K., BANAŚ M. : Occurrence and genetic relationship of uranium and thorium mineralization in the Karkonosze-Izera Block (the Sudety Mtn., SW Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 2000, T. 70, S. 137-150.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MOLENDA D. : Górnictwo kruszcowe na terenie złóż śląsko-krakowskich do połowy XVI w. Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa, 1963, T. 7.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MOLENDA D. : Kopalnie rud ołowiu na terenie złóż śląsko-krakowskich w XVI-XVIII w. Dzieje postępu technicznego w eksploatacji kruszców. Wrocław : Ossolineum, 1972.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MOLENDA J. : Dawne górnictwo kruszcowe w Rudawach Janowickich, w Górach i na Pogórzu Kaczawskim i jego wpływ na przekształcenia w środowisku geograficznym. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1998, praca magisterska.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

MOTTANA A., CRESPI R., LIBORIO G. : Minerały i skały przewodnik do rozpoznawania. Warszawa : Multico, 1998.
[Uwagi: brak] [Rozdział: właściwości]

MORAWIECKI A. : Występowanie minerałów uranowych w Polsce. Kwartalnik Geologiczny, 1960, T. 4, s. 869-873.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MORAWSKI W. : Uranonośność osadów górnego kambru na obszarze nadbałtyckim. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Nr 4, S. 912-913.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOROZEWICZ J. : O kobaltonośnym minerale Miedzianki. : Lubeckicie. Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PAU, 1919, T. 58, Ser. A III 18, S. 2005-209.
[Uwagi: *, brak strony 208] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOROZEWICZ J. : Staszicyt. : nowy minerał złoża kruszcowego na Miedziance. Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PAU, 1919, T. 58 Ser. A III 18, S. 123-134.
[Uwagi: *, brak stron 130-131] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOYES L. N. : Uranium uptake from aqucous solution by interaction with goethite, lepidocrocite, muscovite and mackinawite: an X-ray absobcion spectroscopy study. Environmental Science and Technology, 2000, T. 34, Z. 6, S. 1062-1068.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MROSE M. E. Studies of uranium minerals (III): saléeite from Schneeberg, Saxony. American Mineralogist, 1950, T. 35, S. 525-530.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MURAD E., ROIK P. : Iron-rich precipitates in a mine drainage environment: Influence of pH on mineralogy. American Mineralogist, 2003, T. 88, S. 1915-1918.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MURAKAMI T. i in. : Mobility of uranium during weathhering. American Mineralogist, 1997, T. 82, 888-899.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MURAKAMI T. i in. : Field evidence for uranium nanocrystallization and its implikations for uranium transport. Chemical Geology, 2005, Nr 221, S. 117-126.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MURAS K. Dozymetria na kopalniach uranowych w Polsce. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1962.
[Uwagi: * maszynopis] [Rozdział: górnictwo uranu]

MURAS K. : Górnictwo uranowe w Polsce w latach 1948-1963. Problemy zagrożeń dla ludzi i środowiska naturalnego. Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Sanitarna, 1995, Nr 23, S. 41-52.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MURZYN L. : Życie polityczne w latach 1945-1948. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 27-34.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MUSZER J., HAYDUKIEWICZ J. : Szyszka drzewiastej rośliny widłakowej z dolnokarbońskiego fliszu Gór Bardzkich (Sudety). Przegląd Geologiczny, 2006, R. 54, Nr 11, S. 963-966.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

NAWARA K. : Pierwsze wyniki badań skał księżycowych. Kwartalnik Geologiczny, 1971, T. 15, Z. 1, S. 228-241.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

NAWARA K. : Próbka gruntu księżycowego z Morza Żyzności. Kwartalnik Geologiczny, 1971, T. 15, Z. 1, S. 971-974.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

NEIVA A. M. R. i in. : Contaminated water, steream sediments and soils close to the abandoned Pinthal do Souto uranium mine, central Portugal. Journal of Geochemical Exploration, 2014, T. 136, S. 102-117.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

NEJBERT K., SIUDA R., BORZĘCKI R., MATYSZCZAK W. : Mineralogy of antimony ores mined at Dębowina in the Bardzkie Mts (Sudetes), SW Poland. Mineralogia. : Special Papers, 2013, T. 41, S. 68.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

Neuroder Flötzkarte 1:10000. Blatt III Ebersdorf. Berlin : Berliner Lithographisches Institut.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

NICKEL E. H., NICHOLS M. C. : IMA/CNMNC List of Mineral Names. Materials Data, Inc. 2007.
[Uwagi: *] [Rozdział: minerały; właściwości]

NIEĆ M. : Mineralizacja złoża siarczków żelaza i syderytu w Rudkach w Górach Świętokrzyskich. Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1968, Nr 46.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

NIEĆ M. : Występowanie rud uranu i perspektywy ich poszukiwań w Polsce. Polityka energetyczna 2009, T. 12, Z. 2/2, S. 435-451.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

NIEDŹWIECKI G. : Smok z Lisowic. Wielki drapieżnik z triasu. Lisowice : Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach i Gmina Pawonków, 2014.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości]

NIEDŹWIEDZKI G., SULEJ T. : Lipie Śląskie koło Lisowic. : okno na późnotriasowy ekosystem lądowy. Przegląd Geologiczny, 2008, R 56, Nr. 9, S. 821-822 i okładki.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości]

NIEDŹWIEDZKI G., SULEJ T., DZIK J. : A large predatory archosaur from the Late Triassic of Poland. Acta Paleontologica Polonica, 2012, T. 57, Z. 2, S. 267-276.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości]

Ochrona radiologiczna w podziemnych zakładach górniczych. Limity narażenia górników na działanie naturalnych izotopów promieniotwórczych i metody kontroli. PN-88/Z-70071. Warszawa : Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości, 1989.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

ORZECHOWSKI S. : Zaplecze surowcowe starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego. : złoża rud żelaza i potencjalne rejony ich wydobycia. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 34-55.
[Uwagi: *]

OSIKA R. : Występowanie i perspektywy poszukiwawcze złóż rud żelaza w Polsce. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1958, Nr 126, S. 9-44.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PACYNA G., FLORIAN S., BORZĘCKI R. : New Morphologigal Features of Arthropleura sp. (Myriopoda), Diplopoda) Based on New Specimens From The Upper Carboniferous of Lower Silesia (Poland). Annales Societatis Poloniae, 2012, T. 82, S. 121-126.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum; skamieniałości]

PALLÉ J. M. : Color Code according to the Commision for the Geological Map of the World (CGMW). Paris : Commision for the Geological Map of the World, 2012.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

PARAFINIUK J. : Minerały. Systematyczny katalog 2004. Warszawa : Towarzystwo Geologiczne „Spirifer”, 2005.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lista minerałów; lista synonimów; minerały]

PARAFINIUK J. : Sulfate minerals and their origin in the weathering zone of the pyrite-bearing schists at Wieściszowice (Rudawy Janowickie Mts., Western Sudetes). Acta Geologica Polonica, 1996, T. 46, 353-414.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

PASZKOWSKI M. : Sinicowe struktury biosedymentacyjne w wapieniach dinatu w rejonie Krzeszowic. Przegląd Geologiczny, 1983, R. 31, Nr 4, S. 254-258.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu]

PAULEWICZ M. : Chęcińskie górnictwo kruszcowe od XIV do poł. XVII wieku. Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1992.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PAULIŠ P. i in. : Saléeit a minerál izomorfni řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázni. Věstnik Českého Geologického Ústavu, 1999, T. 74, S. 47-49.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

PAYNE T. E., AIREY P. L. : Radionuclide migration at the Koongarra uranium deposit, Northen Australia. : Lessons from the Aligator Rivers analogue project. Physics and Chemistry of the Eart, 2006, T. 31, S. 572-586.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

PÉREZ DEL VILLAR L. : The uranium ore from Mina Fe (Salamanca, Spain) as a natural analogue of processes in a spent fuel repository. Chemical Geology, 2002, T. 190, S. 395-415.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

PERYT M., Spirorbid-algal stromatolites. Nature, 1974, Nr 249, S. 239-240.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

PETROV Y. V. i in. : Natural Nuclear Reactor at Oklo and Variation of Fundamental Constants: Computation of Neutronics of a Fresh Core. Physical Review C, 2006, T. 74.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

PFUG K. : Chronik der Stadt Waldenburg in Schlesien. Waldenburg, E. Meltzer Buchhandlung, 1908.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

PIĄTEK E., PIĄTEK Z., RUSIEWICZ H. : Tropami śląskiej miedzi. Złotoryja-Lubin : Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych, Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej, 2004.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

PIECZKA A., PIECZONKA J., PIESTRZYŃSKA A. : Minerals of the weathering zone of Miedzianka polymetallic deposit, Rudawy Janowickie (Lower Silesia, Poland). Mineralogia Polonica, 1988, T. 19, Z. 1, S. 75-98.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

PIELECH R., ZAJĄC K. : Ścieżka przyrodnicza Wzgórza Łomnickie. Przewodnik turystyczny. Jelenia Góra : Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze, 2005.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

PILSKI A. : Meteoryty w zbiorach polskich. Lidzbark Warmiński : druk autora, 2001.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

PILSKI A. : Meteoryty w zbiorach polskich. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, 1995.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

PILSKI A. : Nieziemskie skarby. Poradnik poszukiwacza meteorytów. Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

Plan 5-letni na lata 1961-1965. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, B.r.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Plan likwidacji upadowej Pniaki na rok 1977. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, B.r.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Plan perspektywiczny na lata 1960-1980. Cz. C. Plany pokładowe. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, B.r.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Plan rekultywacji i zagospodarowania terenów przekształconych na terenie wsi Miedzianka, Mniszków i Janowice Wielkie według stanu na dzień 1 stycznia 1974 r. Wilków : Zakłady Górnicze Lena, 1974.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

PLÁŠIL J. i in. Supergene mineralization of the Medvědin uranium depost, Krkonoše Mountains, Czech Republic. Journal of Geosciences, 2009, T. 54, S. 15-56.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

PŁONKA A. i in. : Przebieg procesu likwidacji wałbrzyskich kopalń. W: Sympozjum Doświadczenia z likwidacji zakładów górniczych. Zamek Książ. Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 1999, S. 27-48.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

POINAR G. BUCKLEY R. Jr. BROWN A. E. : The Secrets of Burmite Amber. MAPS Dig, 2008, T. 20, S. 20-29.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

POKRZYWNICKI J. : I. Meteoryty Polski, II Meteoryty w zbiorach polskich. Studia Geologica Polonica, 1964, T. 15.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

POLAŃSKI A. : Geochemia i surowce mineralne. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1988.
[Uwagi: brak] [Rozdział: właściwości]

POTONIE H. i inni : Abbildungen und Beschreibungen fossiler Pflanzen-reste der paläozoischen und mezozoischen Formationen. Berlin : Königlichen Geologischen Landesanstalt, 1903-1913, T. 1-9.
[Uwagi: * IG 2421] [Rozdział: flora karbonu]

POTONIE H. i inni : Abbildungen und Beschreibungen fossiler Pflanzen-reste der paläozoischen und mezozoischen Formationen. Berlin : Königlichen Geologischen Landesanstalt, 1913, T. 9.
[Uwagi: brak] [Rozdział: flora karbonu]

PRZENIOSŁO S., SYLWESTRZAK H. : Mineralizacja fluorytowa na wschodnich zboczach Śnieżnika Kłodzkiego. Kwartalnik Geologiczny, 1971, T. 15, Z. 2, S. 251-260.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

PRZENIOSŁO S., SYLWESTRZAK H. : W sprawie budowy geologicznej wschodnich zboczy Śnieżnika Kłodzkiego. Kwartalnik Geologiczny, 1971, T. 15, Z. 1, S. 1-16.
[Uwagi: *] [Rozdział:  górnictwo uranu]

PULINA M. Środowisko geograficzne. [W] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1989, S. ?.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

PYTEL K. : Najciekawsze wystąpienia pegmatytów w obrębie Masywu Czesko-Morawskiego. Kraków : Muzeum Minerałów, 2014.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

RADOMSKI M. : Tajemnica kowarskiej kopalni. Na żywo, 1995, Nr 46, S. 8-9.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

RAKOCIŃSKI M. : Sclerobionts on Upper Famennian cephalopods from the Holly Cross Mountains, Poland. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, T. 91, Z. 1, S. 63-73.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

RAMDOHR P. : Das Vorkommen von Coffinit in hydrothermalen Uranerzgangen, besonders vom Co-Ni-Bi Typ. Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen, 1960, T. 95, Z. 3, S. 313-324.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Rejestr prac i materiałów rękopiśmiennych z zakresu geologii Polski w archiwach Instytutu Geologicznego do 1957 oraz dokumentacji geologicznych złóż kopalin użytecznych w Polsce w Centralnym Archiwum Dokumentacji Geologicznej 1951-1960. Warszawa : Centralny Urząd Geologii. Departament Planowania i Dokumentacji, 1964.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

RENAULT B., ZEILLER R. : Études sur le terrain houiller de Commentry. T. 2 Flore fossile, cz. 1. Saint-Étienne : Inprimerie Théolier & Co., 1888.
[Uwagi: * tablice] [Rozdział: flora karbonu]

RESZELEWSKI M. : Dodatek nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża glin ogniotrwałych „Kryzmanówka” w Zapniowie w kategorii B+C1+C2. Zapniów : Franciszek Jopek Ceramika Sp. z. o. o., 2006.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

RIQUELME F. i in. : Amber from México: Coahuilite, Simojovelite and Bacalite. Mater. Res. Soc. Symp. Proc.. 2014, T. 1618. Materials Research Society.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

ROBBINS R. : The Collector's Book of Fluorescent Minerals. New York : Van Nostrand Reinhold, 1983.
[Uwagi: * fragmenty, * tłumaczenie] [Rozdział: właściwości]

ROEHL E. : Fossile Flora der Steinkohlenformation Westphalens einschlcsslich Piesberg bei Osnabrtick. Cassel : Theodor Fischer, 1868.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

ROGHI G. i in. : Middle Triassic Amber Associated With Voltzialean Conifers from the Southern Alps of Italy. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia. 2017, T. 123, S. 193-202.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 roku w sprawie przypadków, w których działalność związana z na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia. Warszawa : Dziennik Ustaw Nr 137, Poz. 1153.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. Warszawa : Dziennik Ustaw Nr 230, Poz. 1925.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego. Warszawa : Dziennik Ustaw Nr 20, Poz. 168.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. Warszawa : Dziennik Ustaw Nr 140, Poz. 994.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

Rudy uranu. Bilans zasobów kopalin użytecznych w Polsce. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1956-1967.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

RYDZEWSKI B. : Flora węglowa Polski. Cz. 1. Lepidodendrony. Warszawa : Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Wydział III Nauk Matematycznych i Przyrodniczych, 1919.
[Uwagi: * IG 2014] [Rozdział: flora karbonu]

RYKA W., MALISZEWSKA A. : Słownik Petrograficzny. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1982.
[Uwagi: brak stron 369-388] [Rozdział: skały]

SACHANBIŃSKI M. i in. : Vademecum zbieracza kamieni szlachetnych i ozdobnych. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1984.
[Uwagi: brak] [Rozdział: kamienie szlachetne; właściwości]

SAGAN E. : Atlas roślin karbońskich na podstawie zbiorów Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu. Rośliny skrzypowe (Equisetophyta). Wałbrzych : Muzeum Okręgowe, 1983.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SAGAN E. : Atlas roślin karbońskich na podstawie zbiorów Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu. Rośliny widłakiwe (Lycophyta). Wałbrzych : Muzeum Okręgowe, 1981.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SAGAN E. : Budowa morfologiczna poduszeczki liściowej Lepidodendron veltheimii Sternberg. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 1966, Ser. B, Nr 133, S. 5-33. Wrocław.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SAGAN E. : Neuentdeckte morphologische Einzelheiten von Eulethophyllum mirabile Stur E. waldenburgense Zimmerman und E. Drepanophyciforme R. et W. Remy. Acta Paleobotanica, 1980, T. 21, Z. 1, S. 9-25.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SAGAN E. : Nowe szczegóły morfologiczne paproci nasiennej Sphenopteris bermudensiformis (Schlothaim) Behrend. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1965, Nr 185, S. 247-263.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SANDINO A., BRUNO J. : The solubility of (UO2)3(PO4)2 · 4H2O(s) and the formation of U(VI) phosphate complexes: their influence in uranium speciation in natural waters. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1992, T. 56, S. 4135-4145.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SANDNER H. : Owady. Warszawa : PWN, 1989.
[Uwagi: brak] [Rozdział: bursztyn]

SATO T. i in. : Iron nodules scavenging uranium from groundwater. Environmental Science and Technology, 1997, T. 31, S. 2854-2858.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SCHLOTHEIM E. F. : Beschreibung merkwürdiger Kräuter-Abdrücke und Pflanzen-Versteinerungen. Gotha : Becker'schen Buchhandlung, 1804.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SCHLOTHEIM E. F. : Die Petrefactenkunde auf ihrem jetzigen standpunkte durch die Beschreibung seiner Sammlung versteinerter und fossiler Überreste des Thier- und Pflanzenreichs. Gotha : Becker'schen Buchhandlung, 1820.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SCHLOTHEIM E. F. : Nachträge zur Petrefactenkunde. Gotha : Becker'schen Buchhandlung, 1822.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SCHNEIDER G. : Der Bergbau am Schwarzen Berge bei Schreiberhau. Der Wanderer im Riesengebirge, 1892, R. 12, Nr 9.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

SCHUTZE H. : Interpretation of marine and freshwater paleoenviroments in Permo-Carboniferous deposits. Palaeogeography, Palaeoclimatology and Palaeoecology, 2009, T. 281, S. 126-136.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

SCHULTZE H. : Terrestrial biota in coastal marine deposits: fossil-Lagerstätten in the Pennsylvanian of Kasnsas, USA. Palaeogeography, Palaeoclimatology and Palaeoecology, 1996, T. 119, Z. 3-4, S. 255-273.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

SEGIT M. : Porównawcza tabela stratygraficzna. Warszawa : Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2000.
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: skamieniałości]

SEJKORA J. i in. : Saléeit z uranového rudniho výskutu Heřmaničky u Votic. Bulletin Mineralogicko-petrologického odděleni Narodniho muzea v Praze, 2007, T. 14-15, S. 114-115.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SEJKORA J., BABKA K., PAVLIČEK R. : Saléeite from the uranium ore district Jáchymov (Czech Republic). Bulletin Mineralogicko-petrologického odděleni Narodniho muzea v Praze, 2012, T. 20, S. 208-212.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SELDEN P. A., REN D. : A review of  Burmese amber arachnids. Journal of Arachnology, 2017, T. 45, S. 324-343.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

SENKOWICZOWA H. Fauna z osadów retu i wapienia muszlowego na Niżu Polskim. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1985, T. 117, S. 1-47.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

SIMEONOV G. i in. : Sprawozdanie techniczne. Weryfikacje na podstawie art. 35 traktatu Euroatom. Polska, 2-6 lipca 2012 r. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Ds. Energii, Dyrekcja D - Energia Jądrowa, Ochrona Radiologiczna, Nr ref. PL-12/03.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

SIUDA R. : Minerały srebra z kopalni Frederike Juliane w Ciechanowicach (Sudety). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 2012, Nr 448, S. 315-324.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SIUDA R., BORZĘCKI R. : Relikty górnictwa i hutnictwa rejonu złoża Miedzianka-Ciechanowice jako obiekty geoturystyczne. Przegląd Geologiczny, 2014, R. 62, Nr 8, S. 397-402.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

SIUDA R., BORZĘCKI R., GOŁĘBIOWSKA B. : Hałdy dawnego górnictwa w rejonie Miedzianki-Ciechanowic jako stanowiska dokumentacyjne unikatowej mineralizacji hipergenicznej. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 431-441.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

SIUDA R., DOMAŃSKA-SIUDA J, BORZĘCKI R. : Saléeite, Mg(UO2)2(PO4)2, from the Wojcieszyce Uranium Deposit (Lower Silesia, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 2016, T. 86, S. 211-218.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; muzeum]

SIUDA R., DOMAŃSKA-SIUDA J., GOŁĘBIOWSKA B. : Secondary uranium minerals from the Miedzianka-Ciechanowice deposit (Rudawy Janowickie Mts., Poland. Mineralogia Special Papers, 2010, T. 37, S. 107.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SIUDA R., GAL-SOLYMOS K., KRUSZEWSKI Ł. : Agardite-(La)-duftite and scorodite-kottigite-like mineral paragenesis from supergenic zone of the Miedzianka deposit (Rudawy Janowickie Mts., Poland). : preliminary report. Mineralogia Polonica, Special Papers, 2006, T. 29. S. 192-195.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SIUDA R., GOŁĘBIEWSKA B. : Mottramite, a Cu-Pb vanadate, from the Miedzianka-Ciechanowice pollymetalic deposit (Rudawy Janowickie Mts., Poland). Mineralogia Polonica, Special Papers, 2008, T. 32, S. 141.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SIUDA R., GOŁĘBIEWSKA B. : Nowe dane o minerałach wietrzeniowych złoża Miedzianka-Ciechanowice w Rudawach Janowickich (Dolny Śląsk, Polska). Przegląd Geologiczny, 2011, R. 59, Nr 3, S. 226-234.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SIUDA R., KRUSZEWSKI Ł. : New data bayldonite, cornvalite, olivenite and philipsburgite from Miedzianka (Rudawy Janowickie Mts., Sudetes, Poland). Mineralogia Polonica, Special Papers, 2006, T. 28, S. 202-204.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SIUDA R., KRUSZEWSKI Ł., BORZĘCKI R. : Uranospinite from abandoned Podgórze uranium Mine in Kowary (the Karkonosze Mts. poland). Mineralogia. : Special Papers, 2008, T. 32, S. 157.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; muzeum]

SIUDA R., KRUSZEWSKI Ł., BORZĘCKI R. : Uranospinit z kopalni Podgórze w Kowarach (Karkonosze, Polska). Archiwum Muzeum Minerałów, 2008.
[Uwagi: pełna wersja posterowa] [Rozdział: górnictwo uranu; muzeum]

Skrót koncepcyjnego projektu rozbudowy kopalni Nowa Ruda. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, 1960.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SKURZEWSKI A. : Obserwacje geologiczne w strefie tektonicznej Kletno. Kwartalnik Geologiczny, 1970, T. 14, Z. 3, S. 440-456.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Słownik geografii turystycznej Sudetów. T. 5. Red. Staffa M. Wrocław : I-BIS, 1998.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SOBCZAK N., SOBCZAK T. : Wielka encyklopedia kamieni szlachetnych i ozdobnych. Warszawa : PWN, 1998.
[Uwagi: brak] [Rozdział: kamienie szlachetne; właściwości]

SOLECKI A. i in. : Ocena możliwości występowania mineralizacji uranowej w Polsce na podstawie wyników prac geologiczno-poszukiwawczych. Przegląd Geologiczny, 2011, R. 59, S. 98-110.
[Uwagi: *] [Rozdział:  górnictwo uranu]

Sprawozdanie z realizacji robót badawczych dla rozpoznania pokładów przypowierzchniowych partii złoża nieczynnej kopalni „Nowa Ruda”. 1079. Archiwum Państwowe w Kamieńcu Ząbkowickim.

Sprawozdanie z wyrzutu gazów i skał i wypadku zbiorowego w KWK „Nowa Ruda” w dniu 7.09.1976 r. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, Dział Wentylacji i Zagrożeń, 1977.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SROGA C. : Mineralne surowce odpadowe Sudetów i Przedgórza Sudeckiego 1:200000. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1997.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

STALEWSKI T., SZPAK A. : Likwidowanie kopalni węgla w małym mieście górniczym. Studia Regionalne i Lokalne, 2000, Nr 4 (4), S. 71-86.
[Uwagi: brak] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje]

Stare kopalnie ciągle groźne. Expres Wieczorny, 1993, Nr 52, S. 5.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

STERNBERG K. : Versuch einer geognostisch-botanischer Darstellung der Flora der Vorwelt. Leipzig-Prag : Kommission im Deutschen Museum, 1826, T. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

STERNBERG K. : Versuch einer geognostisch-botanischer Darstellung der Flora der Vorwelt. Prag : Gottlieb Haase Söhne, 1838, T. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

STERZEL J. T. : Die Flora des Rothliegenden im Northwestlichen Sachcen. Palaeontologische Abhandlungen, 1886, T. 2, z. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

STOCH L., WYSZOMIRSKI P. : Surowce i technologia hutnictwa skalnego. Prace Mineralogiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1976, Nr 45.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

STOLARCZYK T. : Badania archeologiczne nad dawnym górnictwem na terenie Gór Ołowianych oraz Rudaw Janowickich. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2007, Nr 4, S. 58-59.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

STOLARCZYK T. : Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie Gór Kaczawskich oraz Rudaw Janowickich w 2012 r. Złotoryja-Legnica : APZ 84-18, 85-18, pozwolenie nr 1118/2011.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

STOPA S. Z. : Rośliny paprociolistne (Pteridophylla) górnego namuru i najniższego westfalu na Górnym Śląsku. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1957, T. 13.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

STOPA S. Z. : Fitostratygraficzny profil utworów dolnowestfalskich rejonu Nowej Rudy w Sudetach. W: III Sympozjum Geologia formacji węglonośnej w Polsce. Kraków, 24-25 kwietnia 1980. Kraków : AGH, 1980, S. 11-13.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

STOPA S. Z. : O granicy fitostratygraficznej między utworami westfalu A i westfalu B w rejonie Gorce-Borówno depresji śródsudeckiej. W: V Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski. Kraków, 21-22 kwietnia 1982. Kraków : AGH, 1982, S. 9-11.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

Straszna katastrofa kopalniana w Niemczech. Kuryer Poznański, 1930, R. 29, Nr 313, S. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Straszna katastrofa kopalniana pod Wrocławiem. Światowid. Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1930, R. 7, Nr 28 (310), S. 3.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Straszna katastrofa w kopalni węgla. Kuryer Poznański, 1930, R. 29, Nr 311, S. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Sztolnie w Okrzeszynie - sztolnia przy drodze. Karta inwentaryzacyjna, B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Sztolnie w Okrzeszynie - sztolnia w lesie. Karta inwentaryzacyjna, B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ŠTUR D. : Cz. 1. Die Culm-flora des mährisch-schlesischen Dachschiefers, 1875. Cz. 2. Die Culmflora des Ostrauer und Waldenburgen Schlesien, 1877. Beitrage zur Kenntniss der Flora der Vorwelt. T. 1. Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt, 1875-1877, T. 8.
[Uwagi: * IG 271p 1875-77] [Rozdział: flora karbonu]

ŠTUR D. : Die Carbon-flora der Schatlarer Schlichten, cz. 1-2. Beiträge zur Kenntniss der Flora der Vorwelt. T. 2. Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt, 1885, T. 9.
[Uwagi: * IG 271p 1885] [Rozdział: flora karbonu]

STYSZ M., MĄCZKA M. : Dzieje górnictwa w Marcinkowie. Inwentaryzacja pozostałości robót górniczych dawnych kopalń rud polimetalicznych. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 297-311.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

SZALEJ M, KURPIEWSKI A. : Badania stężeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych na zwałach byłych wyrobisk górniczych Sudetów Zachodnich. Jelenia Góra : Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska, 1990.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

SZAŁAMACHA M. : Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów, 1:25000, arkusz Jelenia Góra Zachód. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1965.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SZAŁAMACHA M. : Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów, 1:25000, arkusz Piechowice. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Szczegóły katastrofy kopalnianej pod Wrocławiem. Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1930, Wyd. F, R. 21, Nr 184. S. 12.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SZECÓWKA M. : Mineralizacja cynkowo-ołowiowo-uranowa w Górach Świętokrzyskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Geologicznej PAN Oddział w Krakowie, 1961, T 5, Z. 1, S. 216.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

SZECÓWKA M. : Mineralizacja uranowa w Rudkach koło Słupi Nowej (Góry Świętokrzyskie). Prace Geologiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1987, Nr 133.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

Szkice z dziejów górnictwa w Polsce Ludowej. Red. J. Mitręga. Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 1970.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SZTUK H., ADAMSKI W, GAWOR F. : Inwentaryzacja uszkodzeń środowiska na skutek prowadzenia poszukiwań i eksploatacji złóż uranowych. Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 1994.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

SZWEYKOWSKA A., SZWEYKOWSKI J. : Botanika. T. 2, Systematyka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
[Uwagi: brak] [Rozdział: skamieniałości]

ŚLĘŻAŃSKI Z. : Określenie wielkości wpływu na powierzchnię terenu eksploatacji podziemnej prowadzonej w kopalni glin ogniotrwałych Zapniów. Częstochowa : Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddział Częstochowski, 1982.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

TAYLOR P. D., VINNO O. : Convergent morphology in small spiral worm tubes (Spirorbis) and its palaeoenvironmental inplications. Journal of the Geological Society, 2006, R. 163, Nr 2, S. 225-228.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu]

TAYLOR P. D. VINN O., WILSON M. A. : Evolution of biomineralisation in lophophorates. Special Pappers Paleontology. T. 84, S. 317-333.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

THOREAU J., VAES J. F. : La saléeite, nouveau minéral uranifère. Bulletin de la Société Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, 1932, T. 42, S. 96-100.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

TRAUBE H. : Die minerale Schlesiens. Breslau : J. U. Kern's, 1888.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

TRNKA M., HOUZAR S. : Moravské vtaviny. Brno: Muzejní A Vlastivĕdná Společnost v Brnĕ Západomoravské Muzeum v Třebíči, 1991.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

TURSKI N. : Szybik wentylacyjny dla składu materiałów wybuchowych kop. „Zapniów”. Projekt techniczno-roboczy. Częstochowa : Opoczyńskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Opocznie, 1977.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

UNGER F. : Genera et Species plantarum fossilium. Vindobonae : Wilhelmum Braumüller, 1850.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

URBANIAK E. : Cicha śmierć. Nowa Wieś, 1995, Nr 12, S. 8.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku. Prawo atomowe. Warszawa : Dziennik Ustaw 2012, Nr 42, Poz. 276.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

VAN AMEROM H. W. J. : Die Eusphenopteridischen Pteridophyllen aus der Sammlung des Geologischen Bureaus in Heerlen, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Stratigraphie bezüglich der Südlimburger Kohlenreviers. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, Ser. C-III-I, 1973, Nr 7.
[Uwagi: * IG 30994 i 376565] [Rozdział: flora karbonu]

VAN AMEROM H. W. J., ANGERER H., MOSTLER H. : Über eine Autuno-Stephanische Flora aus den Kristbergschichten im Montafon, Vorarlberg (Österreich). Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 1982, T. 124, Z 2, S. 283-323.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

VAN AMEROM H. W. J., KABON H. : Neue fossile Floren aus dem Nörtlicher Karbon. 3. Teil. Carinthia II, 2003, T. 193/113, Z. 2, S. 527-560.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

VAVRA N. : Chemical Characterization of Fossil Resins ("Amber") - A Critical Review of Methods, Problems and Possibilities : Determination of Mineral Species, Botanical Sources and Geographical Attribution. 125 Jahre Knappenwand. Proceedings of a Symposium held in Neukirchen am Grossvenediger (Salzburg/Austria) September 1990. Abhandlungen Geologische Bundesanstalt, 1993, T. 49, S. 147-157.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

VAVRA R. : Some „amber-like” organic minerals. : a critical review of their chemistry and mineralogy. Prace Muzeum Ziemi, 2004, Nr 47, S. 10-20.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

VINN O. : Two new microconchid (Tentaculita Bouček, 1964) genera from the Early Palaeozoic of Baltoscandia and England. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Monatshefte, 2006, T. 2, S. 89-100.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

VINN O., MUTVEI H. : Calcareous tubeworms of the Phanerozoic. Estonian Journal Earth Science, 2009, T. 58, Nr 4, S. 286-286.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

VINN O., TAYLOR P. D. : Microconchid tubeworms from the Jurassic of England and France. Acta Paleontologica Polonica, T. 52, Z. 2, S. 391-399.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

VOCHTEN R., VAN SPRINGEL K. : A natural ferrous substituted saléeite from Arcu su Linnarbau, Capoterra, Cagliari, Sardinia. Mineralogical Magazine, 1996, T. 60, S. 647-651.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

WAITE T. D. i in. Uranium(VI) adsoption to ferrihydrite: application of a surface complexation model. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1994, T. 58, S. 5465-5478.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

WALCZAK W. : Sudety. Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1968.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

WATT A. D. : Index of Generic Names of Fossil Plants, 1974-1978. Geological Survery Bulletin, 1955, Nr 1517.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; skamieniałości]

WATYCHA L. : Sprawozdanie z badań geologicznych wykonanych w 1947 roku w okolicy Janowej Góry powiat Bystrzyca, Dolny Śląsk. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1949, Nr 54, S. 92-102.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

WĄRZYBOK J., SKRZYNIARZ J. : Plan bezpiecznego prowadzenia robót kopalni „Kopaliny” w Stroniu Śl. na rok 1956. Kopaliny : Przemysł Arsenowy w Złotym Stoku, Kopalnia Kopaliny w Stroniu Śląskim, 1955.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

WEBSKY M. Von der Vorkommen eines hechts seltenen Silber-Erzes ses Xanthokon's. Jber. Schles. Ges. Vaterl. Kult., 1867 Bd. 4.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

WEBSKY M. Von dem Vorkommen eines höchst selten Silber-Erzes, des Xantokon's. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur, 1866, T. 44, S. 41-42.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

WEBSKY M. : Ueber die chemische Constitution des uranophan. Zeitschrift Deutschen Geologischen Gesellschaft, 1870, T. 22, S. 92-95.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

WEBSKY M. : Über die geognostischen Verhältnisse der Erzlagerstätten von Kupferberg und Rudelstadt in Schlesien. Zeitschrift Deutschen geologischen Gesellschaft, 1853, T. 5, S. 373-438 + mapa + mapa.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

WEBSKY M. : Über Uranophan. Zeitschrift Deutschen geologischen Gesellschaft, 1859, T. 11, S. 384-393.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

WEDDING H. : Die Magneteisensteine von Schmiedeberg. Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft, 1859, T. 11, S. 399-433, Tab. XII-XIII.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

WEISS Ch. E. : Die sigillarien der preusischen Steinkohlengebiete, cz. 1. Die Gruppe der Favularien. Königlich Preussischen Geologischen Landesanst, 1887, T. 7, Z. 3.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

WEEDON M. J. : Microstructure and affinity of the enigmatic Devonian tubular fossil Trypanopora. Lethaia, 1991, T. 24, Nr 2, S. 227-234.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

WEEDON M. J. : Tube microstructure of Recent and Jurassic serpulid polychaetes and the question of the Palaeozoic spirorbids. Acta Paleontologica Polonica, 1994, T. 39, Z. 1, S. 1-15.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

WIATER P. : Witriolejnia i kopalnie pirytu w Szklarskiej Porębie Dolnej. Rocznik Jeleniogórski, 2009, T. 41, S. 43-47.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Wielka katastrofa w kopalni. Kuryer Warszawski, 1930, R. 110, Nr 187, S. 6.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WIRBUŁ Z. : Bezpieczeństwo i porządek publiczny w latach 1945-1946. W: Kowary. : szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 35-40.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Wochenschrift für die Belegschaft des Niederslesischen Bergbaues. Unser Toten. Hochwald und Eule, 1930, T. 4, Nr. 15, S. 8.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WOJEWODA J. : Ždarky-Pstrążna dome: a strike-slip fault-related structure at the estern termination of the Poříčí-Hornov fault zone (Sudets). Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2009, R. 6, Nr. 3, S. 273-290.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje]

WOODLEY A. L. i in. : A Web Browser Flow Chart for the Classification of Igneous Rock. IUGS, Subcommission on the Systematics of Igneous Rock, 1996.
[Uwagi: *] [Rozdział: skały]

WÓJCIK A. : Górnictwo uranu w masywie Śnieżnika Kłodzkiego. Praca magisterska. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2015.
[Uwagi: * fragment] [Rozdział: górnictwo uranu]

WÓJCIK D., KRZYŻANOWSKI K. : O kwasie siarkowym, złocie głupców i górnictwie w Szklarskiej Porębie. Sudety, 2010, Nr 9, S. 6-9.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Wybrane prace z zakresu wyrzutów gazów i skał oraz ewidencja wyrzutów gazów i skał w kopalniach węgla kamiennego w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Z. 4. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1976.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Wybrane prace z zakresu wyrzutów gazów i skał oraz ewidencja wyrzutów gazów i skał w kopalniach węgla kamiennego w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Z. 5. Wrocław : Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, 1978.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Wybrane prace z zakresu wyrzutów gazów i skał oraz ewidencja wyrzutów gazów i skał w kopalniach węgla kamiennego w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Z. 7. Wałbrzych : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 1983.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Wybrane prace z zakresu wyrzutów gazów i skał oraz ewidencja wyrzutów gazów i skał w kopalniach węgla kamiennego w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Z. 8. Wałbrzych : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 1985.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Wyniki badań wyrzutu CO-2 i skał w dniu 3.09.1979 r, pokł. 410/2 + 412 poz. – 190. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, Dział Wentylacji i Zagrożeń, 1979.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

YAKUBOWICH O. V. i in. : Crystal structure of the (Mg,Fe)[UO2(P,As)O4]2 · 10H2O solid solution. : a novel mineral variety of saléeite. Crystalography Reports, 2008, T. 53, S. 764-770.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. :  Charakterystyka niektórych sztolni rejonu Szklarskiej Poręby. Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2002, Nr 102 Studia i materiały Nr 29, S. 229-235.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. : Dawne i współczesne procesy geologiczne w sztolni nr 3 w Marcinkowie. W: Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 357-367.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

ZAGOŻDŻON P., ZAGOŻDŻON K. : Geological mapping of old mining underground workings. : a unique tool to recognition of geology in Sudets Mts. Cuprum, 2013, Nr 3, 67-76.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZAGOŻDŻON K; ZAGOŻDZON P : Kontakt masywu Karkonoszy z osłoną metamorficzną w sztolni w Kowarach Górnych. Przegląd Geologiczny, 1997, R. 45, Nr 4, S. 418.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. : Obecny stan niektórych sztolni kopalni Wolność w Kowarach. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 167-174.
[Uwagi: *]
[Rozdział: górnictwo uranu]

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. : Sztolnia na górze Rudnik kopalnia wiadomości geologicznych. W : Pielgrzymy. Informator Krajoznawczy. Studenckie Koło Przewodników Sudeckich, Oddział Wrocławski PTTK. Wrocław 1996, s. 54-62.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZAGOŻDŻON P., ZAGOŻDŻON K. :  Wstępna charakterystyka geologiczna sztolni po poszukiwaniach uranu w Jagniątkowie. Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2007, Nr 118 Studia i materiały Nr 33, S. 129-135.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Zakłady Przemysłowe R-1 w Kowarach 1948-1973. Kowary : Ad Rem, 2016.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZALESIIEWICZ J. A. i in. : Graptolites in British stratigraphy. Geological Magazine, 2009, T. 146, S. 785-850.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

ZALESKI W. :  Dzieje górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku do roku 1806. Madryt : Wydawnictwa Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego, 1967, Nr 5.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Zarys dziejów górnictwa na Ziemiach Polskich. Red. J. Pazdur. Katowice : Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, 1960, T. 1, 1961, T. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Zarządzenie nr 41/64 Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej z dnia 31 grudnia 1964 roku w sprawie zasad użytkowania zamkniętych źródeł promieniowania. Warszawa : Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej, 1964.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

Zasoby  dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego rezerwatu przyrody Góra Miedzianka. Sympozjum popularno-naukowe, Miedzianka, 2012. Chęciny : Miejsko-gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach, 2012.

ZATOŃ M., KRAWCZYŃSKI W. : New Devonian Microconchids (Tentaculita) from the Holly Cross Mountains, Poland. Journal of Paleontology, 2011, T. 85, Nr 4, S. 757-769.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

ZATOŃ M., MAZUREK D. : Mikrokonchidy. : mało znana grupa kopalnych organizmów i ich występowanie w górnym karbonie Górnego Śląska. Przegląd Geologiczny, 2011, R. 59, Nr 2, S. 157-162.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

ZATOŃ M., TAYLOR P. D. : Microconchids (Tentaculita) from the Middle Jurassic of Poland. Bulletin of Geoscience, 2009, T. 84, Z. 4, S. 653-660.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu]

ZATOŃ M., VINN O. : Microconchids. Geology Today, 2011, T. 27, S. 236-239.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

ZATOŃ M., VINN O. : Microconchids and the rise of modern encrusting communities. Lethaia, T. 44, Z. 1, S. 5-7.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

ZDANOWSKI A., ŻAKOWA H. : The Carboniferous system in Poland. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1995, T. 148, S. 56-65.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

ZDULSKI M. : Warunki pracy w kowarskich kopalniach uranu. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 154-166.
[Uwagi: *]
[Rozdział: górnictwo uranu]

ZDULSKI M. : Źródła do dziejów górnictwa uranowego w Polsce. Warszawa : DiG, 2000.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZIMMERMANN F. : Flora towarzysząca morskiej faunie kulmowej na obszarze Ptasiej Góry koło Wałbrzycha Miasta. Paleobotaniczne zapiski z dolnośląskiego karbonu. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, Nr 98, S. 125-180.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

ZIMMERMANN F. : Die floristischen Beziehungen zwischen Kulm und Namur im Waldenburger Karbon und Beurteilung der Diskordanz zwischen ihnen (Związki florystyczne i problem niezgodności między wizenem i namurem w karbonie wałbrzyskim). Kwartalnik Geologiczny, 1958, T. 2, Z. 3, S. 592-608.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

ZIMMERMANN F. : Przyczynek do znajomości paproci nasiennych. Paleontologiczne zapiski z dolnośląskiego karbonu (II). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960, Nr 151, S. 71-127.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

ZIMMERMANN F. : Przewodnik do oznaczania najważniejszych roślin karbonu Dolnego Śląska. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1962, Nr 170, S. 10-95.
[Uwagi: * biuletyn wycofany po wydrukowaniu i ponownie wydany w 1965 roku ale już bez tego artykułu, egzemplarz autorski znajduje się w PIG OG. Wrocław] [Rozdział: flora karbonu]

ZIMNOCH E. : Seria magnetytowa Kowar. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1961, Nr 171.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZIMNOCH E. : Złoże rud żelaza kopalni Wolność w Kowarach. Przegląd Geologiczny, 1958, nr 12, s. 545-548.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZIMNOCH E. : Mineralizacja kruszcowa złoża Miedzianka w Sudetach. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1978, Nr 308, S. 91-122.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZODROW E. L., TENCHOV Y. G., CLEAR C. J. : The arborescent Linopteris obliqua plant (Medullosales, Pennsylvanian). Bulletin of Geosciences, 2007, T. 82, S. 51-84.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

ZONIK Z. : Projekt „U”. Warszawa : MON, 1976.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZUBEK A. : Sanatorium w zboczu góry. Problemy, 1975, Nr 6, S. 3.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ŻABA J. : Północny kontakt granitu Karkonoszy z rejonie Zakrętu Śmierci i Mniszego Lasu (Sudety Zachodnie). Geologia Sudetica, 1979, T. XIV, Nr 2, S. 47-71.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ŻELAŹNIEWICZ A. i in. : Regionalizacja tektoniczna Polski. Wrocław : Komitet Nauk Geologicznych PAN, 2011.
[Uwagi: *] [Rozdział: minerały Polski]

ŻELICHOWSKI A. M. : Koszalin IG 1. Profile głębokich Otworów Wiertniczych, 1977, T. 37, S. 1-189.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

ŻYWIRSKA M. : Górnicza pompa odwadniająca z XVIII wieku na Dolnym Śląsku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1957, T. 5, Nr 1.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

 

LINKI

Acta Geologica Polonica: https://geojournals.pgi.gov.pl/agp/issue/archive

Acta Paleontologica Polonica: https://www.app.pan.pl/archives.html

Geologia Sudetica: https://geojournals.pgi.gov.pl

Kwartalnik Geologiczny: https://gq.pgi.gov.pl/issue/archive

Meteoryt: http://www.meteoryt.info

Otoczak: http://gieldymineralow.pl/wydawnictwa

Przegląd Geologiczny: https://geojournals.pgi.gov.pl/pg/issue/archive

Rocznik PTG: https://geojournals.pgi.gov.pl/asgp/issue/archive?issuesPage=1#issues

Sudety: https://mxdoc.com/sudety-2003-026-05.html

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 

ABT E. L. G. : Memoriał w sprawie kopalnictwa rud ołowiu i srebra na Górnym Śląsku. Katowice : Wydawnictwo Śląsk, 1957.

Albrecht A., 1901-1902 Kopalnie galmanu bolesławsko-olkuskie. Przegląd Techniczny t. 39, 1901, s. 313-314, 326-327, 394-396, 406-407 i t. 40, 1902, s. 10-14, 133.

Albrecht A., 1904 Materiały do historii kopalni galmanu w Królestwie Polskim. Przegląd Górniczo-Hutniczy t. 1, z 9, s. 246-249, z. 10, s., 273-276, z. 15, s. 427-428, z. 16, s. 445-448, z. 17, s. 476-482, z. 20, s. 549-555, z. 21, s. 572-575.

Alth A., 1872. : Pogląd na geologię Galicji zachodniej. Cz. 1. Spraw. Kom. Fizyogr. Kraków. Flora karbonu.

Alth A., 1879 Sprawozdanie z Badań geologicznych w Tatrach z roku 1878. Pamiętnik Fizyograficzny t. 12.

Althans R., 1891 Die Erzformatien des Muschelkalks in Oberschlesien. Jb. preuss geol. L-A Bergakad Bd 12 (2), 1891 (1893).

Andrae C. J., 1865-1869. : Vortweltliche Pflanzcn aus dem Steinkohlcn-gebirge der preuss Rheinlande u. Westphalens. Bonn. Flora karbonu.

ANDREJEW A. : Z dziejów Jeżowa Sudeckiego. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 105-116.

APOLLONOW M. K. i in. : Granica ordowika i silura w Kazachstanie. Ałmaata : Nauka. Kazachska SSR, 1980.

Antipow J.A., 1900 O nowym mjestorożgenii uranoj sljudy w Rossii i ob jestestwjennoj okisy w Olkoskich rudach. Zap. Imp. Pjetjersb. Min. Obszcz nr 38.

AREŃ B. : Wyniki badań na odcinku Roztocza Lubelskiego w latach 1956-57. Przegląd Geologiczny, 1959, R. 7. Nr 1, S. 10-13.

Arzruni A., 1878 Kristallographisch-chemische Untersuchung einiger Arsenkiese.

Assman F., 1946 Zur Frage der Entstehungeler oberschlesisch-polnischen Blei-Zinkerz-Lagerstätten. Zs. deutsch. geol. Ges. Bd. 98.

Assman P., 1926 Einiges zur Kenutuis der erzführenuden Dolomite im ostlichen Oberschlesien und in den anggrenzenden Gebieten. Z. deutsch. Geol. Ges. 78.

AUST : Odkrycie sztolni w Lubominku. Sztolnie, 2011, Nr 3, S. 6-10.

BABIŃSKI A. : Devonian athyridoid brachiopods with double spiralia. Acta Paleontologica Polonica, 1995, T. 40.

BABIŃSKI A. : A new atrypid genus (Brachiopoda) from the Frasnian of Poland.  Acta Paleontologica Polonica, 1997, T. 42.

BABIŃSKI A. : Brachiopods and their response to the Early–Middle Frasnian biogeochemical perturbations on the South Polish carbonate shelf.  Acta Paleontologica Polonica, 2006, 51.

BAŁCHANOWSKI S. i in. : Zbieramy kamienie ozdobne. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1978.

Banaś M., 1957 Złoże fluorytu w Kletnie koło Stronia Śląskiego. Przewodnik do XXX Zjazdu PTG, s. 170-171. Wrocław.

Banaś M., 1959 Niektóre dane o złożu magnetytu i fluorytu w Kopalinach na Dolnym Śląsku. Zesz. Nauk. AGH nr 15, Geologia nr 2.

Banaś M., 1964 O mineralizacji magnetytowo-polimetaliczno-fluorytowej pod Śnieżnikiem Kłodzkim. Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 7, z. 2 (Styczeń-czerwiec).

Banaś M., 1965 Nowe stanowisko rzadkiej mineralizacji kruszcowej w Sudetach. Przegląd Geologiczny, 1965, nr 5, s. 216-217.

BANAŚ M. : Złoże rudy arsenowej w Czarnowie. Przegląd Geologiczny, 1967, R. 15, Nr 5, S. 239.

Banaś M., 1968 Studia nad mineralizacją selenową złoża w Kletnie (Sudety). Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 11, z. 2.

Banaś M., 1970 Uranofan i meta-torbernit z Kletna (Sudety). Pr. Miner. Kom. Nauk. Miner. PAN Oddz. w Krakowie nr 24, s. 7-11.

Banaś M., 1973 Galena anizotropowa z górnośląskich złóż kruszców Zn-Pb. Sprawozdania Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 16, z. 1, s. 233-234.

BANAŚ M. : Mineralizacja kruszcowa Białej Góry koło Złotego Stoku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowej PAN Oddz. w Krakowie, 1973, T. 16, Z. 1, S. 229-230.

Banaś M., Atkin D., Bowles J. L. W., Simpson, 1979 Definitive data on bohdanowiczite, a new silver bismuth selenide. Mineral Magazin V 43, nr 3.

Banaś M., Mochnacka K., 1968 Paragenese der Uran- und selenmineralien in den Sudeten. Freiberger Ferschungshiefle c. 236, s. 327-336. Leipzig.

Banaś M., Mochnacka K., 1975 Zachowanie się U, Ag, Bi, Co i Se w pięciometalicznej formacji mineralnej na przykładzie złóż Polski. Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 18, z. 1.

BANDUCH R. : Mapy kopalń rud metali w rejonie Gór Izerskich w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach. W : Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwość wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2008, Ser: Studia i materiały, S. 23-32.

BANDUCH R. : Mapy kopalń rud metali w rejonie Lądka-Zdroju i Lutyni, Kletna i Janowej Górgy oraz Marcinkowa z lat 1771-1927 w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach. Archiwum Państwowe w Katowicach. Szkice archiwalno-historczne, 2007, Nr 3, S. 167-172.

Bartonec F., 1889 Galmeivorkommen auf secundärer Lagerstätte bei Nowa Gora in Galizien. Verh. geol. Reichsanst Bd 7.

Bartonec F., 1906 Über die erzführenden Trinsschichten Westgaliziens. Öster. Z. Berg- u. Hüttenw. 54.

Beck R, Berg G., 1922 Abriss der Lehre von den Erzlagerstätten. Berlin.

Bederke E., 1939 Zur Genesis einiger Kieslagerstätten. Jber Schles. Ges Vaterl. Kull. Bd 112.

BELKA Z. : Mechanizm sedymentacji i pozycja facjalna wapienia węglowego w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Zakład Prac Geologicznych, 1986.

Berg G., 1905 Magneteisenerzlager von Schmiedeberg im Riesengebirge. Jb. Preuss. Geol. Landesanst. Bd. 23.

Berg G., 1912 Die Kristallinen Schiefer dies östlichen Riesengebirges. Abh. Preuss. Geol. Landesanst. N. F. 68.

Berg G., 1913 Beiträge zur Geologie von Niederschlesien mit besonderer Berücksichtigung der Erzlagerstätten. Abh. Preuss. Geol. Landesanst. N. F. 74.

Berg G., 1913 Die Erzlagerstätten der nördlichen Sudeten. Festschr. XII alg. dtsch. Bergmannstag Breslau.

Berg G., 1913 Die Erzlagerstätten Schlesiens. Fostschr. XII allg. Dtsch. Bergmannstag Breslau. Beitr. z Geol. Ostdtsch. t. 1, Berlin.

Berg G., 1918 Bericht über die Unterschung der Zinn-Kobaltlagerstätten von Gichren u. Querbach. Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Salinenwesen.

Berg G., 1918 Neue Beiträge zur Kenntnis der Arsenkieslagerstätte von Rothenzechau. Z. Prakt. Geol. Bd. 26.

Berg G., 1920 Beiträge zur Geschichte der ältern Bergbau betriebe an den Lagerstätten von Querbach u. Giehren. Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Salinenwesen Bd. 68.

Berg G., 1920 Zur Genesis u. Systematik schlesischer Erzlagerstätten. Zeutrbl. Miner.

Berg G., 1923 Der Granit des Piesengebirges und seine Ganggesteine. Abh. Preuss. Geol. Landesanst. N. F. 94.

Berg G., 1923 Zur Genesis der Arsenerze von Reichenstein. Zbl. Miner. Geol. Palaont. Bd. 23.

Berg G., 1926 Erläuterungen zu Blatt Wigandstahl-Tafelfichte. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 262. Preus. Geol. Landesanst. Berlin.

Berg G., 1928 Über das Vorkommen sogennanter porphyrischer Kristalle in den Lagerstätten der intrusiver Kiesgruppe. Mitt. Abl. Gesteins- u. Salzuntersuch 3.

Berg G., 1934 Natur und Lagerungsvehältnisse des Quartzirtischiefers von Kupferberg (Schlesien). Tschermak's Mitt N. F. 46.

Berg G., 1934 Schiefereinschlüsse im Granitporphyr inmitten des Riesengebirgsgranites. J.b. Preuss. Geol. Landesanst. 54.

Berg G., 1938 Erläuterungen zu Blatt Kupferberg. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 193. R-Stelle f Bodenforschung. Berlin.

Berg G., 1940 Erläuterungen zu Blatt Krummhübel. Geol. Karte des Deutschen Reichs 1:25000. Lief. 241. R-Stelle f Bodenforschung. Berlin.

Berg G., 1941 Erläuterungen zu Blatt Schmiedeberg und Tschopsdorf. Geol. Karte des Deutschen Reichs 1:25000. Lief. 193. R-Stelle f Bodenforschung. Berlin.

Berg G., 1941 Erläuterungen zu Blatt Warmbrunn. Geol. Karte des Deutschen Reichs 1:25000. Lief. 241. R-Stelle f Bodenforschung. Berlin.

Berg G., 1944 Kupfererze im Rotliegeuden südlich und südostlich von Riesengebirge. J. b. Reichsamt Bodenforsch. 63.

Berger A., 1919 Eisenerzbergbau bei Schmiedeberg im Riesengebirge. Festschr. XII allg. Dtsch.- Bergmannstag.

BERKOWSKI B. : A blind phacopid trilobite from the Famennian of the Holy Cross Mountains. Acta Paleontologica Polonica, 1991, T. 36.

Bernhardi F., 1889 Über die Bildung der Erzlagerstätten im oberschlesischen Muschelkalke. Z. Oberschles. Berg- u. Hutten. Ver. 38.

Barthel M., 1968. : "Pecopteris" feminaeformis (Schlotheim) Sterzel und "Araucarites" speciformis Andrae. [W] Germar. Coenopteriden des Stephans und unteren Perms. Paläontol. Abh. B. 2, 4. Flora karbonu.

Bertrand P., 1914. : Pelations des empreintes de Corynepteris avec. des Zygopteris á structureconservéc. Akad. Sci. C.-r., 158. Paris. Flora karbonu.

Bertrand P., Corsin P., 1927. : Observation sur le Neuropteris scheuchzeri Hoffman. Ann. Soc. Géol. Nord., 52. Flora karbonu.

Beutell A., Heinze K., 1914 Die Genese der Arsenerzlagerstätten von Reichenstein in Schlesien. Zbl. Miner.

Beutell A., Heinze K., 1914 Nephrit von Reichenstein in Schlesien, ein Übergangsprodukt vom Salit zum Serpentin. Zbl. Miner.

Beutell A., Lorenz F., 1915 Zerlegung des Speiskobalts und Löllingits durch Luftoxydations. Zbl. Miner. im Verbindung mit dem Neues Jb. Miner.

Beyschlag F., 1902 Uber die oberschlesischen Erzlagerstätten. Z. Prakt. Geol. 10.

Beyschlag F., 1918 Die niederschlesische Kupferformation. Z. Prakt. Geol. 26.

Beyschlag F., Krusch P,, 1913 Die Erzlagerstätten von Frankenstein und Reichenstein in Schlesien. Abh. Preuss. Geol. Landesanst. N. F. 73.

Beyschlag F., Krusch P., 1913 Das Arsenerzvorkommen von Reichenstein. Abh. d. Preus. Geol L. A. N. F. Helf 73. Berlin.

Beyschlag F., Krusch P., Vogt J. H. L., Die lagerstätten der matabasen Mineralien und Gesteine. Bd. 2 Erzlagerstätten H 2, Aufl., s. 363-365. Altenberg, Stuttgart.

BIELENIN K. : Łysogórski okręg górniczo-hutniczy z okresu wpływów rzymskich. Rocznik Świętokrzyski, 1962, T. 1, S. 97-149.

BIELENIN K. : Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich. Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1974, S. 99-126. [brak strony 126]

BIELENIN K., HOLEWIŃSKI S. : Rudki. : starożytny ośrodek górniczy w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 1961, Nr 3, S. 134-138. [*]

BIERNAT G., RACKI G. : A rhynchonellid-dominated late fameniam brachiopod assemblage from the Holly Cross Mountains (Poland). Acta Paleontologica Polonica, 1986, T. 31.

BIJAK G. : Przyczynek do znajomości kilku minerałów z wapieni górnojurajskich w kamieniołomie Gliniany k. Ożarowa. Czasopismo Forum Geologicznego, 2007, Nr 1, S. 1-9.

Birecki T., 1959 Złoże cyny w Przecznicy (Dolny Śląsk). Zesz. Nauk. AGH nr 22, Geologia z. 3.

BIRECKI T. : Występowanie chromitów w Tąpadłach. Przegląd Geologiczny, 1962, Nr 3, S. 144-150. [*]

Birkenmajer Z., 1963 Uwagi o mineralizacji barytowej w Głuszycy na Dolnym Śląsku. Kwartalnik Geologiczny t. 17, nr 4, s. 697-698.

Birnbaum E., 1888 Über den metallischen Bergbau Niederschlesiens. Wanderer im Riesengeb. Bd 3.

Birnbaum E., 1891 Über die Erzlagerstätten und den Bergbau des schlesischen Sudetengebirge. Wanderer im Riesengeb. Bd 4.

Bloede G., 1824 Über die Ütergangsgebirgsformation in Königen ich Polen.

Bloede G., 1830 Über die Überganggebirgsformation Königreich Polen. Breslau.

BŁĄDEK W. i in. : Górnictwo rud miedzi i srebra w KGHM Polska SA. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 2005, Nr 111, S. 9-21.

Bobrowski W., 1950 Określenie wieku wtórnej dolomityzacji i mineralizacji skał triasowych w południowo-zachodniej Polsce. Biuletyn Instytutu Geologicznego.

Bocheński T., 1936. : O owocowaniach (szyszkach) niektórych lepidofitów znalezionych w karbonie produktywnym Polskiego Zagłębia Węglowego. Rocznik PTG, 12. Flora karbonu.

Bock M., 1868 Über einige schlesische Mineralien, deren Constitution und einige andere analitische Resultate. Breslau.

Boersma M., 1969. : The heterogeneity of the from genus Mariopteris Zeiller. Utrecht. Flora karbonu.

Boersma M., 1972. : The heterogeneity of the from genus Mariopteris Zeiller. Diss. Lab. Palacob. U. Palyn. St. Univ. Utrecht. Flora karbonu.

Bohdanowicz K., 1907 Materialien zur Keuntnis des Muschelkalkes im Becken von Dębrowa. Mem. Com. Geol. Petersbourg Nouv. ser. 35.

Bolewski A. i inni, 1969 Minerały manganu ze stanisławowa (Dolny Śląsk) i ich parageneza. Pr. Miner. Kom. Nauk Miner. PAN Oddz. w Krakowie nr 20, s. 7-25.

Boulay N., 1876. : Le tertain liouiller du Nord dc la France et ses vegetaux fossiles. Lille. Flora karbonu.

Boureau E., 1964. : Traité de Paléobotanique. Sphenophyta, Noeggerathiophyta. T. 2. Masson et. C-ie. Edit. Paris. Flora karbonu.

Boureau E., 1967. : Traité de Paléobotanique. Bryophyta, Psilophyta, Lycophyta. T. 3. Masson et. C-ie. Edit. Paris. Flora karbonu.

Borueau E., 1971. : Les Sphenophytes, biologie et historie evolutive. Libraire Vuibert. Paris. Flora karbonu.

Boureau E., 1973. : Traité de Paléobotanique. Pteridophylla. 4. Mass. et. C-ie. Edit. Paris. Flora karbonu.

BRITWIN S. N, IWANJUK G. J., JAKOWENSZUK V. N : Mineralogische Exkursion auf der Halbinsel Kola. Moskau : World of Stones, B.r.

Brongniart A., 1822. : Laclassificationct ladistributiondes vegćtaux fossiles en generał etc. Mus. Hist. Nat. Mem., 8. Paris. Flora karbonu.

Brongniart A., 1839. : Obserwations sur la structure inferieure du Sigillaria elegans comparee a celle des Lepidodendron ct des Stigmaria et a celles des vegetaux vivants. Arch. Mus. Bd. I. Paris. Flora karbonu.

Brongniart A., 1849. : Tableau des genres Vegetaux fossiles consideres sous le point de vue de leur classification botaniques et gćologiqucs. In: d'Orbigny (ed.). : Dictionnaire universel d'histoire naturelle. Paris. Flora karbonu.

Brzęczek S., Frej E., 1981 Kopalnia zabytkowa w Tarnowskich Górach. Zakłady Górniczo-Hutnicze Orzeł Biały w Piekarach Śląskich. Warszawa.

BRZYSKI B. Nowsze ujęcia systematyczne roślin członowych (Articulatae) okresu karbońskiego i ich praktyczne zastosowani. [Referat, nie ma wydrukowanego streszczenia],

Brzyski B., 1968. : Struktury tkankowe skamieniałych szczątków flory karbońskiej (namur A) z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Acta Palaeobotanica. 10, 1. Flora karbonu.

Buch L., 1797 Versuch einer mineralogischen Beschreibung von Landeck 1797. Leopold von Buch's Gesemmelte Schriften Bd. 1. Berlin 1867.

Buch L., 1798 Über das Riesengebirge. Leopold von Buch's Gesemmelte Schriften Bd. 1. Berlin 1867.

Buch L., 1862 Geognostische Beobachtungen auf Reisen durch Deutschland und Italien Eutwurf einer geognostischen Beschreibung von Schlesien. Leopold von Buch's Gesemmelte Schriften Bd. 1. Berlin 1867.

Budzyńska H., 1968 Einige physikalische und chemische Eigenschaften der Arsenmineralezler Lagerstätte Złoty Stok VR. Polen. Bes. Geol. Ges. DDR Reiche B, Bd. 13, H. 3.

Budzyńska H., 1971 Mineralogia złoża arsenowego w Złotym Stoku. Archiwum Mineralogiczne t. 29, z. 1-2, s. 29-73.

Budzyńska H., 1972 Historia odkrycia i eksploatacji rud arsenu w Złotym Stoku. Przegląd Geologiczny nr 6, s. 282-288.

Bunbury C. J. F., 1847. : On fossil Plants from the Coal Formation of Cape Breton. Quart. Journ. Geol Soc. III. Flora karbonu.

Bytomski erscheint am 18. Juni vormittags und macht über die Bertiebe des Max Arend. Berlin : Maszynopis, 1913. Archiwum Dokumentacji Geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego.

Calinowski A., 1959 Mineralizacja wapieni triasowych w Zawadzie (G. Śląsk) i jej związek z utworami liasu. Kwartalnik Geologiczny nr 3 (2).

Cambier R., Renier A., 1910. : Psygmophyllum delralin. sp. du terrain houillerde Charleroi. Ann. Soc. Geol. Belgiąue Mem., 4, 2. Flora karbonu.

Capell E., 1887 Über die Erzführung der Oberschlesischen Trias nördlich von Tarnowitz. Z. Berg- Hütt-, u Salinenw. Berlin.

Carnall R., 1862 Über das Auftreten von Eisensteinen bei Willmansdorf. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 14.

Carosi J., 1781 Reisen durch verschiedene Polnische Prowinzen. Leipzig.

Chaloner W. G., Collinson M. E., 1960. : An illustrated key to the commaner British Upper Carboniferous plant compression fossils. Vol. 86. Part 1. London. Flora karbonu.

CHILIŃSKA H. : Perspektywy poszukiwawcze złóż rud cyny na tle metalogenezy Sudetów. Przegląd Geologiczny, 1965, Nr 1. [*]

CHLEBOWSKI R. : Studium petrograficzne skał tufogenicznych starszego paleozoiku Gór Świętokrzyskich. Archiwum mineralogiczne, 1978, T. 34, Z. 1.

CHMIELEWSKA M. : Kopalnie węgla kamiennego w Katowicach. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 50-59.

Choroszewski W., 1875 Rozwój górnictwa krajowego. Przegląd techniczny t. 2, s. 146-154, 206-216, 281-291.

Chu-Tuan-Nha, Kubisz J., 1973 Badania ontogeniczne minerałów siarczkowych ze śląsko-krakowskich złóż rud cynku i ołowiu. Sprawozdanie Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 16, z. 1, s. 254-256.

CIĘŻKOWSKI W. : O ujawnieniu się nieznanej sztolni w Konradowie (Masyw Śnieżnika, Sudety) podczas powodzi w 1997 r. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2005, Nr 111, S. 24-30.

CIĘŻKOWSKI W. : Lądek Zdrój. : miastem górniczym. WUG : Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie, 2007, Nr 4, S. 10-11.

Ciszewski S., 1886-1887 Lud rolniczo-górniczy z okolic Sławkowa w powiecie olkuskim. Zbiór wiadomości z antropologii t. 10-11. Kraków

Closs H., 1920 Geologie der Schollen in Schlesischen Tiefengesteinen. Abh. preuss geol. Landesanstalt. Bd. 81, s. 123.

CLOOS H. : Der Gebirgsbau Schlesiens und die Stellung seiner Bodenschätze. Berlin : Gebrüder Borntraeger, 1922, S.26-107.

Closs H., 1925 Einführung in die tektonische Behandlung magnetischer Erscheinungen (Granittektonik). Das Riesengebirge in Schlesien.

Colliani G., 1931 Zur Genese des Reichensteiner Arsenerzlagerstätte. Z. Prakt. Geol. 39.

Conert H. J., Schaarschmidt F., 1970. : Zur Nomenklatur der palaozoischcn Gattung Tris-tachya Lilpop 1937 (Sphenopsida). Taxon, 19, 5. Flora karbonu.

Corsin P., 1927. : Sur loposition systematique du Zeilleria ovaldensis Stur. Soc. Géol. Nord. Ann., 56. Lille. Flora karbonu.

Corsin P., 1932. : Bassin houiller de la Sarre et de la Lorraine. I-Flore fossile. 3. Mariopteridees. Lille. Flora karbonu.

Cramer R., 1928 Erläuterungen zu Blatt Tribel. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 266. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Cramer R., Finckh L., Zimmermann E., 1924 Erläuterungen zu Blatt Schweidnitz. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 254. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Crépin F., 1880. : Observations sur quelques Sphenopteris etc. Soc. Roy. Bot. Belg. Bull. 19, 11. Flora karbonu.

CZARNOCKA K. : Skarby ziemi świętokrzyskiej. Kopalnie pirytu w Rudkach. Wiadomości Muzeum Ziemi, 1939, Nr 1/2, S. 42-48.

CZARNOCKI J. : Badania geologiczno-górnicze wykonane w okolicach Miedzianki. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 90-93.

CZARNOCKI J. : Baryt w Górach Świętokrzyskich. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1936, T. 12, S. 612-629. [brak stron 628-629]

Czarnocki J., 1958 Baryt w Górach Świętokrzyskich. Prace Instytutu Geologicznego t. 21, s. 13-22.

Czarnocki J., 1950 Geologia rejonu łysogórskiego z uwzględnieniem złoża rud żelaza w Rudkach. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego t. 6a.

CZARNOCKI J. : Górnictwo kruszcowe w okolicach Kielc. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1948, T. 8, S. 170-172. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 89.

CZARNOCKI J. : Mangan w okolicach Pińczowa. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1938, Nr 15, S. 9. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 99].

Czarnocki J., 1934 O bogactwach kopalnych Gór Świętokrzyskich. Ziemia nr 24.

Czarnocki J., 1928 O budowie zachodniej części fałdu chęcińskiego. Posiedz. nauk. Państw. Inst. Geol. nr 21.

CZARNOCKI J. : O mezozoicznych złożach rud żelaznych w zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 1925, Nr 11., S. 15. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 11].

Czarnocki J., 1938 O obecnym i przyszłym znaczeniu bogactw kopalnych Gór Świętokrzyskich. Wiadomości Muzeum Ziemi nr 1, 1938, s. 12-21. także: Technik Polski r. 5 1938 s. 12-21

CZARNOCKI J. : O rudach żelaznych paleozoicznych w środkowej części Gór Świętokrzyskich. Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 9-10.

CZARNOCKI J. : O tektonice okolic Łagowa oraz kilka słów w sprawie trzeciorzędu i złóż galeny na tym obszarze. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 1929, Nr 24, S. 32-36.

Czarnocki J., 1929 O tektonice okolic Miedzianki w związku ze złożami miedzi tegoż obszaru. Posiedz. nauk. Państw. Inst. Geol. nr 24, s. 28-31.

CZARNOCKI J. : O złożach galeny w okolicy Łagowa. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 1929, Nr 24, S. 35-36. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 75-77].

CZARNOCKI J. : O złożach ołowianki w Kielcach i w Mójczy. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 1937, Nr 48, S. 32-33. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 85-86].

Czarnocki J., 1923 O złożu barytu w Strawczynku pod Promnikiem. Posiedz. nauk. Państw. Inst. Geol. nr 6, s. 13-14.

Czarnocki J., 1958 O złożu barytu w Strawczynku pod Promnikiem. Prace Instytutu Geologicznego t. 21, s. 11-12.

CZARNOCKI J. : Piryt w okolicach Wierzbia i Drugni pod Chmielnikiem. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1939, Nr 15, S. 4-8. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 12-13].

CZARNOCKI J. : Piryt w okolicy Gluz gminy Radzanów pod Buskiem. X, 1956, T. 15, S. 8-9. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 16.

CZARNOCKI J. : Piryt w okolicach Winnej pod Łagowem. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1939, Nr 15, S. 8 [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 14-15].

Czarnocki J., 1948 Przewodnik XX Zjazdu PTG w Górach Świętokrzyskich. Roczn. Pol. Tow. Geol. t. 17.

CZARNOCKI J. : Roboty poszukiwawcze w strefie dyslokacyjnej okolic Bodzentyna. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1939, Nr 15, S. 10. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 18].

CZARNOCKI J. : Rudy metali. Prace Specjalne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5.

Czarnocki J., 1950 Rudy żelaza i kruszce. Surowce mineralne w Górach Świętokrzyskich. Prace Geologiczne t. 5, z. 1.

Czarnocki J., 1930 Sprawozdanie z badań wykonanych w okolicach Wójczy, Chęcin i Łagowa. Posiedzenia Naukowe PIG nr 27, s. 48-49.

CZARNOCKI J. : Sprawozdanie z prac rejestracyjnych wykonanych w zakresie kruszców ołowianych w r. 1930. Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. X.

CZARNOCKI J. : Sprawozdanie z prac wiertniczo-badawczych w Bostowie Starym w r. 1946. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1947, Nr 31, S. 107-110. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 73-74].

CZARNOCKI J. : W sprawie poszukiwań rud miedzi w Górach Świętokrzyskich. Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 94-98.

CZARNOCKI J. : Wykaz złóż kruszcowych i dawnych kopalń ołowiu w środkowej części Gór Świętokrzyskich. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 1932, Nr 32, S. 21-22. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 83-84].

Czarnocki J., 1950 Wyniki badań geologicznych w okolicy Strawczynka Nowego w latach 1949-1951. Prace Instytutu Geologicznego t. 21, s. 35-63.

CZARNOCKI J. : Wyniki poszukiwań barytu w Strawczynku Nowym w Górach Świętokrzyskich w 1937 r. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 1950, Nr 9, S. 23-36. [brak stron: 23, 26, 28-36]

CZARNOCKI J. : Złoża ołowiu o okolicach Karczówki pod Chęcinami. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 1931, Nr 30, S. 101-103. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 81-82].

CZARNOCKI J. : Złoża rud żelaza, kruszców ołowiu i miedzi w regionie świętokrzyskim. Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. X.

CZARNOCKI J. : Złoże pirytu w Wyszmontowie (powiat opatowski). Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 17.

CZARNOCKI J. : Złoże rud żelaza w Dąbrowie pod Kielcami w związku z zagadnieniem rud dewońskich na obszarze świętokrzyskim. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1951, T. 7, S. 95-114. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 55-72.

CZARNOCKI J. : Złoże rud żelaza w Rudkach. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1950, Nr 1, S. 116-145. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 19-51.

CZARNOCKI J. : Złoże syderytu w sylurze w Ciekotach. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1950, Nr 1, S. 28-31. [Przedruk : Pace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, T. 5, Z. 1, S. 52-54t.

Czarnocki J., Krajewski R., Borkowski W., 1948 Bogactwa kopalne na Dolnym Śląsku. Wrocław-Warszawa.

Czarnocki S., 1925 Złoża rud cynkowych na obszarze byłej Kongresówki i Małopolski (ekspertyza). PIG.

CZARNOCKI S. : Stratygrafia Gór Świętokrtzyskich. Karbon i perm. Prace Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, 1965, T. 42, Z. 4.

Czechowski F., Sachanbiński M., Wołowiec S. 1994. Badania geochemiczne bursztynu z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. W: I. LlPIARSKI (red.), XVII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 13-14 kwietnia 1994. Wydaw. AGH, Kraków, s. 26-30, 144-145.

Czubek J., 1901 Najstarsze gwarectwo polskie w Tatrach. Przegląd Zakopiański nr 1.

Czuchrow F.W., 1950 Obrazowanie jarozitow w zonje okisljenija. A. H. CCCP t. 78, nr 4.

Daber Z., Kahlert R., 1970. : Lepidodendron (Asolanus) comtotaenia (Wood) comb. n. Paläont. Abh. B. Paläob. 1, II, 3/4. Flora karbonu.

Daniec L., 1958 Problemy poszukiwawcze rud polimetalicznych w Sudetach. Przegląd Geologiczny nr 8/9, s. 369-372.

Danze-Corsin P., 1953. : Les Mariopteris du Nord de la France. Es. Géol Atl. Top. Sout. H. B. N. P. C. I. Flora karbonu.

Dathe E., 1887 Über die Gneis formation am Ostabfall des Eulengebirges ewischen Langenbielau und Lampersdorf. Jb. Preuss. Geol. Landesanst Bd. 6.

Dathe E., 1888 Einige Berichtigungen zu dr. H. Traube's. Die Minerale Schlesien. Neues Jb. Miner.

Dathe E., 1892 Übersicht über die geologischen Verhältnisse von Niederschlesien. Verh. V allgem. drsch. Bergmannstag. Breslau.

DATHE E. : Geologische Beschreibung der Umgebung von Salzbrunn mit einer geologischen Specialkarte der Umgebung von Salzbrunn sowie 2 Kartentafeln und 4 Profilen im Text. Abhandlungen der Königlich Preussischen geologischen Landesanstalt, 1892, Neue Folge, Z. 13.

Dathe E., 1904 Erläuterungen zu Blatt Lagenbielau. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 115. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Dathe E., 1904 Erläuterungen zu Blatt Rudolfswalden. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 115. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Dathe E., 1904 Erlärterungen zur Blatt Neurode. Geologischen Karte. v. König. Press. Geol. Landes. 115. Flora karbonu.

Dathe E., Berg G., 1912 Erläuterungen zu Blatt Landeshut. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 193. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Dathe E., Finckh L., 1924 Erläuterungen zu Blatt Charlottenbrunn. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 254. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Dathe E., Finckh L., 1924 Erläuterungen zu Blatt Reichenbach. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 254. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Dąbrowski J., 1990. : Stan rozpoznania makroflorystycznego karbonu depresji śródsudeckiej. Kwartalnik Geologiczny, 34(1): 189-190. Flora karbonu.

Dąbrowski J. 1990. Flora dolnego karbonu depresji śródsudeckiej. Kwartalnik Geologiczny, 34(3): 552. Flora karbonu.

Dąbrowski P., 1925 Szczegółowe roboty śledcze na nadaniu Staszic w Górach Świętokrzyskich w 1924 roku. Przegląd Górniczo-Hutniczy nr 10, s. 408.

DEMIDZIUK K. : Oznakowanie działek górniczych na Dolnym Śląsku w archiwaliach archeologicznych do 1945 roku. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 243-274.

DEREŃ A. : Materiały archiwalne do historii górnictwa i hutnictwa w Wojewódzkim Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1.

Dębicki J., 1927 Przemysł cynkowy. Warszawa.

Doboszyński S., 1889 Rudy miedzi i ołowiu w Kieleckim. Przegląd Techniczny nr 27, s. 357.

DOMASZEWSKA T. : Okruszcowanie w rejonie Radomic i Kleczy na północ od Jeleniej Góry. Przegląd Geologiczny, 1968, Nr 3, S. 123. [*]

DOREJKO M., MACIOSZEK W. : Strzegom. Przewodnik mineralogiczny. Warszawa : Galeria GeoCentrum, 2002.

Doubinger J., Remy W., 1958 Bemerkungen Ober Odontopteris subcrenulata Rost und Odontopteris lingulata Góppert. Abh. Deutsch. Akad. Wiss, Chem., Geol, Biol, 5. Flora karbonu.

DREWNIAK Ł. : Składowiska odpadów górnictwa uranowego w Sudetach - wzmożony poziom promieniowania jonizującego i możliwości jego ograniczenia. Bezpieczeństwo i ochrona radiologiczna, 2014, Nr 4, S. 22-26.

Duwense F., 1943 Kluftung und Verererzung in Oberschlesien. Z . prakt. Geol. 51.

Duwensee W., 1929 Die derschlesischer Bleizinerzlagerstätten auf Grund der Erzgebnisse der geolognischen Untersuchung der Deutsch-Bleischarleygrube. Metall und Erz Bd. 29.

DZIEDZIC H., MAJEROWICZ A. : Antymonit w Księżnie na Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny, 1960, vol. 8, nr 1, s. 46-47. (górnictwo kruszców)

DZIEKOŃSKI T. : Analiza metalurgiczna prac hutniczych w Szlachtowej. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1959, T. 3, S. 237-260.

DZIEKOŃSKI T. : Dawne górnictwo i hutnictwo metali nieżelaznych na Dolnym Śląsku. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1970, T. XIV, S. 81-90.

Dziembłowski W., 1927 Polski przemysł górniczy : rudy żelaza, cynkowa i miedziane. Przegląd Górniczo-hutniczy nr 21-22, s. 633-634, 669-677.

Dziewulski W., 1958 Dziewięć wieków Bytomia. Szkice z dziejów miasta i Ziemi Bytomskiej. Stalinogród.

DZIK J. : Emergence and succession of Carboniferous conodont and ammonoid communities in the Polish part of the Variscan sea. Acta Paleontologica Polonica, 1997, 42, Z. 1.

DZIK J., ORŁOWSKI S. : The Late Cambrian eocrinoid Cambrocrinus. Acta Paleontologica Polonica, 1993, T. 38, Z. 1/2.

Dżo Siu-Fu, 1962   Flora i mikroflora westfalu C i najniższego westfalu D w obszarze jaworznicko-libiąskim i ich znaczenie stratygraficzne. Arch. AGH. Kat. Złóż Węgli. Kraków. Flora karbonu.

Eck H., 1866 Über die Reichensteiner Quarzewillinge. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 18.

Eck. H., 1865 Uber die Formation des bauten Sandsteins und des Muschelkalksin Oberschlesien. Berlin.

Eckiert F., Opis geologiczny okolic Bolesławia i Olkusza ze szczególnym opracowaniem stratygrafii triasu.

Eckiert F., 1957 Geneza śląskich złóż cynkowo-ołowiowych. Przegląd Geologiczny nr 5, 7.

Eckiert F., 1959 Złoże kopalni Bolesław na tle obszaru pomiędzy Sławkowem i Olkuszem. Biuletyn Instytutu Geologicznego nr 101.

Einsentraut O., 1939 Der niederschlesische Zechstein und seine kupferlagerstätten. Arch. Lagerst.-Forsch Bd. 71.

EKIERT F. : Złoża rud cynku i ołowiu w Polsce oraz perspektywy ich poszukiwań. Prace Instytutu Geologicznego, 1961, Nr. X. (brak stron 16,17).

Essnert L., 1882 Bemerkungen über des Vorkommen nutzbarer Mineralien auf der nördlichen Abhange des Riesen und Bergebirges Vorhergen und Umgebungen. Wanderer im Riessengeb. Bd. 1, H. 6.

Fabian R., 1940 Beobachtungen an Erzen Magneteisenlagerstätte Schmiedeberg im Riesengebirge. Z. Prakt. Geol. 48.

Fechner H., 1901 Geschichte des Schlesischen Berg- und Hüttenwesens in der Zeit Friedrichs des Grossen, Friedrich Wilhelm's III 1794-1806 Fortsetzung. Z. Berg-, Hütt- u. Salinenw. 49. Berlin 1903.

Feistmantel K., 1868. : Beobachtungen uber einige fossile Pflanzcn aus dem Steinkohlenbecken von Radnie. Abh. d. kónigl bóhmischen Gess. d. Wissensch. VI. Folgę, 2. Flora karbonu.

Feistmantel O., 1873. : Das Kohlenkalkvorkommen bei Rothwaltersdorf in der Grafschaft Glatz und dessen organische Einschlüsse. Z. Deutsch. Geol. Ges., 25. Flora karbonu.

Fersmann A., 1908 Materiały pa iasldabaniju gruppy pałygorskita. Bull. Acad. Sc. S. Petersb. Ser. 6, H. 3.

Fersmann A., 1908 Über die Palygorskitgruppe. Bull. Acad. Sc. S. Petersb. Ser. 6, H. 3.

Festenberg-Packisch, 1881 Der Metallische Bergbau Niederschlesiens. Wien.

Fiedler K., 1916 Die Kupfervorkommen in Polen. Metall u. Erz Bd 13.

FIJAŁKOWSCY E. i J. : Występowanie pirytu w niektórych punktach Gór Świętokrzyskich. Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, 1963, T. 1, S. 45-56. [tylko strona 53]

FIJAŁKOWSCY E. i J. : Historia eksploatacji barytu w Górach Świętokrzyskich. Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, 1966, T. 3, S. 411-450. [brak stron: 415, 418-426]

FIJAŁKOWSCY E. i J. : Nowe dane o geologii Kielc. Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, 1967, T. 4, S. 343-420. [tylko stron: 392-403, 408-409]

FIJAŁKOWSKI J. : Piryt. Kamieniołaz, 2001, Nr. 9, S. 9-12.

FIJAŁKOWSKI J. : Zarys dziejów eksploatacji kruszców w rejonie Łagowa. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 121-125.

Finckh L., 1924 Die wavitische Gebirgsbildung des Eulengebirges und ihre Beziehung zu dem sudetischen Streichen der Eulengneisse. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 75.

Finckh L., 1926 Die geologischen Verhältnisse des Reihensteiner Gebirges inde Uengebung der Stadt Reichenstein. Jahrb. Schles. Forstvereins. Breslau.

Finckh L., 1927 Neuere Gesichtpunkte für die Deutung der Entstchung der Reichensteiner Arsenerzlagerstätte. S. B. Preuss. Geol. Landesanst 2.

Finckh L., 1928 Erläuterungen zu Blatt Zobten. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 210. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Finckh L., 1929 Erläuterungen zu Blatt Frankenstein. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 273. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Finckh L., Gotzinger G., 1931 Geologische karte des Reichensteiner Gebirges des Nesselkoppenkammes und des Neissevorlandes nebst Erläuterungen. Geol Bundesanstalt. Wien.

FinckH L., Meister E., Fischer G., Bederke E., 1942. : Erläuterungen zu Blatt Glatz, Königshain, Reichenstein u. Landeck. Geol. Karte des Deutschen Reichs 1:25000. Lief. 343. R-Stelle f Bodenforschung. Berlin.

Flaum M., 1886 Rudy miedziane Gór Kieleckich. Pam. Fizjogr. t. 6, s. 86-91.

Flaum M., 1887 Rudy Miedziane Gór Kieleckich. Pamiętnik Fizyograficzny t. 7.

Fleck A., 1910 Die Blei- und Kupfererzlagerstätten Niederschlesiens und der auf ihnen betriebene Bergbau. Glückauf 46.

Fleszowa R., 1962 Najstarsza mapa geologiczna i najstarszy opis geologiczny Polski. : dwuchsetlecie. Studia i materiały z dziejów nauki polskiej ser. C. z. 5.

Florin R., 1938-1945. : Die Konifercn des Oberkarbons und des unteren Perms. Palaeonto-graphica, Flora karbonu.

FLORIAN S. 1996. Uwagi o florze warstw gruszowskich (dolny namur) z KWK „Gliwice” w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. W: I. LlPIARSKI (red.), XIX Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 17-18 kwietnia 1996. Wydaw. AGH, Kraków, s. 23.

FLORIAN S. 2003. Czy rośliny szpilkowe występowały w westfalu A na Górnym Śląsku? W: I. LlPIARSKI (red.), XXV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 9-10 kwietnia 2003. Wydaw. AGH, Kraków, s. 27-30.

Förster B. R., 1865 Der Eulengebirges-Gneiss und dessen Erzführung, insbesondere bei Silberberg (preuss. Schlesien). Neues Jb. Miner.

Foullon H. B v., 1893 Über einige Nickelerzvorkommen. Jb. Geol. Reichsanst Bd. 42.

Frech F., 1899. : Die Steinkohienformation. Lathea geognostica I Teil. 2. 2. Flora karbonu.

Frentzen K., 1931. : Studien über die fossilen Holzer der Sammelgattung Dadoxylon. Endl. Teil. I, II, Va, Abt. d. Heidelb. Ak. d. Wiss. Math-Natur., Kl. 16 und 19. Berlin-Leipzig. Flora karbonu.

Friedberg W., 1923 Zasady Geologii. Warszawa.

FRUŻYŃSKI A. : Górnictwo węgla kamiennego na Górnym Śląsku. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 200-225.

FUGLEWICZ R. : Lower Triassic footprints from The Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, Poland. Acta Paleontologica Polonica, 1990, T. 35, Z. 3-4.

FUHRMANN R. : Die Bitterfelder Bersteinarten. Mauritiana, 2010, Vol. 21, S. 13-58.

FUHRMANN R. : Entstehung, Entdeckung und Erkundung der Bernsteinlagerstätte Bitterfeld. Exkursionsführer und Veröffentlichungen der Gesellschaft für Geowissenschaften, 2004, Z. 224, S. 25–37.

FUHRMANN R., BORSDORF R. : Die Bersteinarten des Untermiozäns von Bitterfeld. Zeitschrift für angewandte Geologie, 1986, T. 32, Z. 12, S. 309-316.

Fürenkranz V., 1920 Bericht über den Kupferbergbau Miedzianka bei Kielce in Polen. Arch. Inst. Geol. Kielce.

FURMANKIEWICZ M., KRZYŻANOWSKI K. : Podziemne relikty kopalni niklu w Szklarach. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2008, T. 1, S. 51-60.

Gabryś J., 1960 Podniesienie efektywności istniejących kopalń rud cynkowo-ołowiowych. Zjazd Górniczy na temat: intensyfikacja opłacalności kopalń. Sekcja III, nr 13. Katowice.

Gabryś J., 1960 Zagospodarowanie złóż rudnych metali nieżelaznych w Polsce. Zjazd Górniczy na temat: Intensyfikacja opłacalności Kopalń. Sekcja II, z. 1. Katowice.

Gajda E., 1960 Oznaczenie struktury miedziankitu. Arch. Inst. Geol. Warszawa.

Gajda E., 1968 Miedziankit z Miedzianki koło Chęcin. Kwartalnik Geologiczny t. 12, nr 2, s. 271-276.

Gałkiewicz T., 1956 Geneza śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych. Rudy i metale nieżelazne z. 1.

Gałkiewicz T., 1957 Geneza śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych w ujęciu K. Keita. Przegląd Geologiczny nr 5, 7.

Gałkiewicz T., 1959 Geneza śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych w ujęciu H. Gruszczyka. Rudy i metale nieżelazne nr 42. Katowice.

Gałkiewicz T., 1969 Geneza śląsko-krakowskich złóż Zn-Pb w ujęciu I. Smolarskiej. Rudy i metale nieżelazne nr 4.

Gałkiewicz T., 1971 Teoria ortohydrotermalnej genezy śląsko-krakowskich złóż Zn-Pb. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego t. 41, z. 4, s. 565-570.

Gałkiewicz, 1960 Schemat metalogenii Polski. Rudy i Metale Nieżelazne nr 12. Katowice.

Gaweł A., 1947 Geologiczne warunki występowania soli niebieskiej, ametystu i fioletowego fluorytu. Rocznik PTG za rok 1947 t. 17, s. 46-47.

Gaweł A., 1959 Wycieczka B1. Przewodnik XXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego

GAWEŁ A. : Itinerarium po śladach robót górniczych w Srebrnych Górach w Tatrach Zachodnich. Prace Muzeum Ziemi, 1966, Nr 8., S. 7.

Gąsiorowska N., 1922 Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskim 1815-1830. Warszawa.

Gąsiorowska N., 1929 Przemysł metalowy w Polsce w rozwoju dziejowym. Warszawa.

Gąsiorowska N., 1935 Polityka górniczo-hutnicza na terenie okupacji niemieckiej w Królestwie Polskim 1914-1918. Warszawa.

GĄSIOROWSKA N. : Górnictwo i hutnictwo w Polsce. Lwów : Państwowe Wydawnictwa Książek Szkolnych, 1937, S. 160, mapy 2.

GĄSIOROWSKA N. : Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskim 1815-1830. Warszawa : Książka i Wiedza, 1949.

GARGASZ T., Okruszcowanie żył kwarcowych z Góry Haniak w Złotym Stoku. Kraków : AGH. [Archiwum Muzeum Minerałów]

GDAŃSKA M.. : Paleoekologia osadów trzeciorzędowych klifu Władysławowo-Chłapowo. Katowice : Uniwersytet Śląski. [Archiwum Muzeum Minerałów]

Geinitz H. B., 1855. : Die Versteinerungen der Steinkolilcnformations in Sachsen. Leipzig. Flora karbonu.

Germar E. F., 1844-1853. : Die Versteincrungen des Steinkohlengebirges von Wetlin und Lóbejun im Saalkreis, bildlich dargestellt und beschrieben. Halle. Flora karbonu.

Germar E. F., 1848. : Die Versteinerungen der Steinkohlengebirges von Wettin Lóbejun im Saalkreis, dargestellt und beschrieben., 2. Halle. Flora karbonu.

GINTER M., PIECHOTA A. : The first Devonian holocephalian tooth from Poland. Acta Paleontologica Polonica, 2004, T. 49, Z. 3.

Gisentraut O., 1936 Die Entwicklung des Erzbergbau in Schlesien. Metall u. Erz. Bd. 33.

Giżycki F., 1846 Wiadomości o stanie handlu i przemysłu w Polsce w wiekach dawniejszych. Stanisławów.

GLAPA W., KORZENIOWSKI J. I. : Mały leksykon górnictwa odkrywkowego. Wrocław : Wydawnictwa i Szkolenia Górnicze Burnat & Korzeniowski, 2005.

Glocker E. F., 1827 Beiträge zur mineralogischen Kenutnisch der Sudetenländer, insbesondere Schlesiens. Breslau.

Glocker E. F., 1857 Geognostische Beschreibung der preussischen Oberlansitz, theilweise mit Berücksichtigang des süchsischen Antheils. Naturforsch. Ges. Görlitz.

Głowacz K., 1958 Analiza przyczyn powstania pożaru w kopalni rudy cynkowo-ołowiowej in. J. Marchlewskiego. Przegląd Górniczy nr 10, s. 549-552.

GŁUCHOWSKI E. : Epibionts on upper Eifelian crinoid columnals from the Holly Mountains, Poland. Acta Paleontologica Polonica, 2005, T. 50, Z. 2, S. 315-328.

GŁUCHOWSKI E. : Crinoid assemblages in the Polish Givetian and Frasnian. Acta Paleontologica Polonica, 1993, T. 38, Z. 1/2.

GŁUCHOWSKI E. : Crinoids from the Famennian of the Holy Cross Mountains, Poland. Acta Paleontologica Polonica, 2002, T. 47, Z. 2.

GŁUCHOWSKI E. i in. : Crinoid and ostracod succession within the Early–Middle Frasnian interval in the Wietrznia quarry, Holy Cross Mountains, Poland. Acta Paleontologica Polonica, 2006, T. 51, Z. 4.

Goeppert H. R., 1852. : Die Fossile Flora des Übergangesgebirges. Nova Acta Acad. Leop. Carol, 22, Breslau, Bonn. Flora karbonu.

Goeppert H. R., 1859. : Ober das Vorkommen versteirter Holzer in Schlesien. Jber. Schles. Yaterl Kult.,37. Flora karbonu.

Goeppert H. R., 1864-1865. : Die fossile Flora der permischen Formation. Paleontographica, 12. Stuttgart. Flora karbonu.

GORCZYŃSKI J. : Poszukiwanie złóż barytu i fluorytu na Dolnym Śląsku - Rejon Srebrna Góra pkt.pl. 18a/67. Wyniki prac poszukiwawczych. Wrocław : Instytut Geologiczny Oddział Dolnośląski, 1967.

Gorczyński J., 1966 Wyniki poszukiwań barytu w rejonie Modliszowa na Dolnym Śląsku (streszczenie referatu). Kwartalnik Geologiczny t. 10, nr 4.

Gorczyński J., 1967 Wstępna ocena perspektyw poszukiwań barytu w Jabłowie na Dolnym Śląsku (streszczenie referatu).  Kwartalnik Geologiczny t. 11, nr 4, s. 441-442.

Gorczyński J., 1967 Wyniki badań geologiczno-poszukiwawczych prowadzonych w rejonie Srebrnej Góry.  Kwartalnik Geologiczny t. 11, nr 4, 946-947.

Gothan W., 1917. : Neuere Mitteilungen über die wizenpflanzen von Rothwaltersdorf bei Neurode (Schles.). S. B. Ges. Naturforsch. Fr. Berl. Berlin. Flora karbonu.

Gothan W., 1941. : Über die Samen und Pollenorgane von Lonhopteris rugosa. Jb. Reichsst. Bodenforsch., 61. Flora karbonu.

Gothan W., 1952a. : Die Unterschcheidung des (oberen) Unterkarbons vom (unteren) Oberkarbon auf-Grund der Pflanzen-führung. The Paleobotanica 1. Flora karbonu.

Gothan W., 1952b. : Uber eine neue Farnfruktifikation (Waldenburgia corynepteroides, nov. gen. et sp.) des Niederschlesischen Karbons. Archiv for Botanik, Serie 2, 1(7), s. 349-354. Flora karbonu.

Gothan W., 1953. : Die Steinkohlcnflora der westlichm paralischen. Carbonrevicre Dcutschlands. Lief. V. Beih. Geol. Jahrb.. 10. Flora karbonu.

Gothan W., Kukuk P., 1933. : Carbonreviere Deutsehland. Lief.,V. Flora karbonu.

Gothan W., Remy W., 1957. : Steinkohlenpflanzen. Akademie Ver!ag. Essen. Flora karbonu.

Górecka T., 1959. : W sprawie górnego dewonu okolic Nowej Wsi koło Srebrnej Góry. Kwartalnik Geologiczny, 3(4): 827-830. Flora karbonu.

Górecka T., 1968. : Problem granicy namur-westfal w północno-zachodniej części niecki śródsudeckiej. Kwart. Geol., 12, I. Flora karbonu.

GÓRNIAK-ZIMROZ J., MALUGA R. : Inwentaryzacja i ocena możliwości wykorzystania reliktów dawnych robót górniczych w rejonie Miedzianki. Dzieje górnictwa. - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2008, T. X, S. 81-89.

GRADZIŃSKIR., DOKTOR M. : Problemy pogrzebywania stojących pni w osadach serii mułowcowej na Górnym Śląsku. W: I. LlPIARSKI (red.), VI Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Streszczenia referatów, Kraków, 20-21 kwietnia 1983. Wydaw. AGH, Kraków, 1983, S. 18-22.

Grocholski A., 1974. : Problemy stratygrafii silezu w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Kwartalnik Geologiczny, 18(1): 63-79. Flora karbonu.

Grodecki R., 1920 O górach srebrnych w Tatrach. Ilustrowany Kurier Codzienny nr 139.

GRODZICKI A ; Wpływ czynników geologicznych na rozwój górnictwa złota w złożach okruchowych Dolnego Śląska. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 74-83.

Gross A., 1893 Der Bergbau bei Gerchen und Querbach. Der Wonskrer im Riesen gebirge Bd. 128. Hirschberg.

GRUNT T. A., RACKI G. : Late Frasnian Athyridida (Brachiopoda) from Poland and the Late Devonian biotic turnover. Acta Paleontologica Polonica, 1998, T. 43, Z. 2.

Gruszczyk H., 1952 Złoża barytu w Boguszowie i Jabłowie na Dolnym Śląsku. Biuletyn Instytutu Geologicznego.

GRUSZCZYK H. : O niektórych zespołach paragenetycznych barytu. Przegląd Geologiczny, 1953, Nr 8, S. 25-30. [*]

Gruszczyk H., 1956 O wykształceniu i genezie śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowianych. Biuletyn Instytutu Geologicznego nr 90.

Gruszczyk H., 1957 Uwagi w sprawie niektórych poglądów na powstanie śląsko-krakowskich złóż cynku i ołowiu. Przegląd Geologiczny nr 5 (7).

Gruszczyk H., 1958 Wyniki badań nad genezą złóż cynkowo-ołowiowych w triasie śląsko-krakowskim. Biuletyn Instytutu Geologicznego.

Gruszczyk H., 1961 Studia nad wykształceniem złóż rud cynku i ołowiu w rejonie Trzebionki. Sprawozdania z pos. Kom. PAN Oddz. w Krakowie za 1961 r. z. 2.

GRUSZCZYK H. : Uwagi w sprawie dyskusji nad genezą złoża rud Miedzi w Miedzianej Górze. Przegląd Geologiczny, 1963, Nr 10, S. 446-447. [*]

GRUSZCZYK H. : Geologiczne warunki występowania barytu. Prace Instytutu Geologicznego, 1970, T. 59. (brak strony 147 i opisu tabeli 1 po stronie 250).

Gruszczyk H., Dang Xuan Phong, 1973 Rudy o teksturze rozproszonej. Sprawozd. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t 16, z/ 1, s. 256-258.

GRUSZCZYK H. i in. : Obecny stan wiadomości o budowie złoża barytu w Boguszowie na Dolnym Śląsku. Prace Instytutu Geologicznego, 1970, T. 59, S. 69-80.

Gruszczyk H., Smolarska J., 1961 Studia nad mineralizacją kruszcową triasu w zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Spraw. z posiedz. Kom. PAN Oddz. w Krakowie t. 7-12, s. 329-330.

Gruszczyk H., Smolarska J., 1963 Badania nad wykształceniem złoza rud cynku i ołowiu kopalni Trzebionka. Sprawozdania Naukowe PAN Oddz. w Krakowie styczeń-czerwiec 1963.

Gruszczyk H., Smolarska J., 1963 Przejawy okruszcowania utworów triasu zachodniej części  Gór Świętokrzyskich. Prace Geologiczne nr 19.

GUCWA I., PELCZAR A. : Minerały polskich Karpat. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1986.

GULDON R., STĘPKOWSKI L : Opis geograficzno-historyczny i statystyczno-techniczny Zakładów Rządowogórniczych w oddziale Białogon (do roku 1882). Kielce : X, 1979.

Gürich G., 1885. : Ein neues fossils Holz aus der Kreide Armenens nest Bemerkungen über paleozoische Hölor. Z. Deutsch. Geolog. Ges., 37. Berlin. Flora karbonu.

Gürich G., 1890. : Erläuterung zur geologischen Übersichtskarte von Schlesien. Breslau. Flora karbonu.

Gürich G., 1882 Beiträge zur Kenntniss der niederschlesischen Thonschieferformation. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 34.

Gürich G., 1898 Über die angeblichen Goldlagerstätten von Schmottseiffen bei Löwenberg in Schlesien. Jber. Schles. Ges. Vaterl Kult Bd. 75.

Gürich G., 1903 Zur Genese der oberschlesischen Erzlagerstätten. Z. prakt. Geol. Bd 11.

Gürich G., 1904 Mitteilungen über die Erzlagerstätten des oberschlesischen Muschelkalkes. Z. deutsch. Geol. Ges. 56.

Gutbier A., 1835-1836. : Abdrucke und Versteincrungcn des Zwickauer Schwarzkohlen-gcbirgcs. Zwickau. Flora karbonu.

Gutbier A., 1843. : Die Vcrteinerungcn von Obersachsen und der Lausitz. In: H.B. Geinitz. : Gaea von Sachsen. Dresden und Leipzig. Flora karbonu.

HAJLASZ B. : Tentaculites from the Givetian and Frasnian of the Holy Cross Mountains. Acta Paleontologica Polonica, 1993, T. 37, Z. 2-4.

HALAMSKI A. T., BALIŃSKI A. : Latest Famennian brachiopods from Kowala, Holy Cross Mountains, Poland. Acta Paleontologica Polonica, 2009, T. 54, Z. 2.

Halle T. G., 1927. : Paleozoic Plants from Central Shansi. Palaeont. Sinica. A, 2, 1. Flora karbonu.

HARAŃCZYK C. : Struktura i geneza brunckitu. Przegląd Geologiczny, 1988, R. 36, Nr 7, S. 405-407. [*]

Harańczyk C., 1958 Thallum jordanite. Biull. Acad. Pol. Sc. vol. 6, nr 3.

Harańczyk C., 1959 Skeletal und Colloform textures of galena from Silesin-Cracovian. Bull. d. I'Acad Pol. d. Sci. Ser. chim. geol. et geogr. nr 7 (1).

HARAŃCZYK C. : Mineralogia kruszców śląsko-krakowskich złóż cynku i ołowiu. Prace Geologiczne, 1962, Nr 8, S. 96.

Harańczyk C., 1963 Kruszconośne łupki krystaliczne Gór Izerskich. Rudy i Metale Nieżelazne nr 4, s. 122-129.

Harańczyk C., 1964 Siarkosole śląsko-krakowskiego zagłębia kruszcowego. Sprawozdania Naukowe PAN Oddz. w Krakowie lipiec-grudzień 1964, s. 506-510.

Harańczyk C., Szostek L., 1963 Baryt w złożu cynkowo-ołowiowym w rejonie olkuskim. Rudy i metale nieżelazne nr 7.

Harańczyk C., Szostek L., 1969 Uwagi o niektórych poglądach na budowę złoża rud  cynku i ołowiu kopalni Trzebinia i genezę dolomitów kruszconośnych. Rudy i metale nieżelazne nr 4.

HARAŃCZYK C., SZOSTEK L : Przejawy mineralizacji barytowej w obszarze śląsko-krakowskim. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1970, T. 59.

Harańczyk H., 1959 Brunckite from the Silesia-Cracov Zinc and Lead deposits. Bull. d. I'Acad Pol. d. Sci. Ser. chim. geol. et geogr. nr 7.

HARASIMIUK M., HENKIEL A. : Tektoniczny kontakt kredy i trzeciorzędu w okolicy Chełma Lubelskiego. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1977, T. 47, S. 553-558.

Hare R. B., 1880 Mineralien aus dem Serpentin von Reichenstein in Schlesien. Z. Kristallogr. Bd. 4.

HASS B., SOCHA E., BANDURSKI B. : Sprawozdanie z realizacji robót badawczych dla rozpoznania pokładów w przypowierzchniowej partii złoża w rejonie nieczynnej kopalni Heddi w Ścinawce. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, 1979.

Hauchecorne, 1899 Schwefelin Brauneisenstein. : Drusen von Bobrownik bei Tarnowitz. Zs. deutsch. geol. Ges.

Havlena V., 1969. : Nove nalezy zastupcu rodu Eleutherophyllum mirabile (Sternberg) Stur. w namuru Ostrav-Karv. reviru (O. K. R.). Vestnik U. U. G. 44. Flora karbonu.

Haydukiewicz J., Muszer J.,. : 2002. Offshore to onshore transition in the Upper Visean paleontological record from the Paprotnia section (Bardo Mts., West Sudetes). Geologia Sudetica. 34: 1 7-38. Flora karbonu.

HEFLIK W. : O niektórych kamieniach ozdobnych Dolnego Ślaska ich znaczeniu w rozwoju kultury materialnej. Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 139-148.

HEINTZE C. B. : Sammlung von Nachrichten über die Königliche freie Bergstadt Reichenstein in topographischer, bergbaulicher, historischer und statistischer Beziehung. Breslau : Kommission bei Wilibald August Holäufer, 1817. [tłumaczenie]

Herling J., 1926 Die Kohlenflöze und Kupferlager an der bihmischsihtesischen Grenze in Kreise Landeshutung im Bezirke Trautenan. Kohle u. Erz.

Hessenberg F., 1854 Über aus Zwillings- Gesetz der von G. Rose bekant gemachten Quarz-Vierlinge von Reichenstein in Schlesien. Neues Jb. Miner.

HEFLIK W. : Kamienie ozdobne w Polsce. PAN oddz. w Krakowie : Nauka dla wszystkich, 1978, Nr 287.

Hintze C., 1897 Handbuch der Mineralogie. Zweiter Band Silicate und Titanate. Leipzig.

Hintze C., 1904 Handbuch der Mineralogie. Erster Band. Erste Abtheilung. Elemente und Sulfide. Leipzig.

Hintze C., 1915 Handbuch der Mineralogie. Erster Band. Zweite Abtheilung. Oxyde und Haloide. Leipzig.

Hintze C., 1930 Handbuch der Mineralogie. Erster Band. Dritte Abtheilung. Erste Halfte. Nitrate, Jodate, Karbonate, Selenite, Tellurite, Manganite. Zweite Halfe. Sulfate, Chromate, Molibdate, Wolframate, Uranate, Heransgegelen von Gottlob Linch. Berlin und Leipzig.

Hintze C., 1933 Handbuch der Mineralogie. Erster Band. Vieste Abtheilung. Erste Hälfte. Borate, Aluminate und Ferrate, Phosphorate, Arseniate, Antimoniate, Vanadate, Niobiate und Tantalate, 1 Teil. Zweite Hälfte Arsenite, Antimoniate, Vanadate, Niobate und Tantalate. 2 Teil Arsenite un Antimonite, Organische Verbindungen. Heransgegeben von Gottlob  Linek.. Berlin und Leipzig.

Hintze C., 1938 Handbuch der Mineralogie. Ergänzungsband I Neue Mineralien. Walter dr. Grugter Co. Berlin und Leipzig.

Hirmer M., 1927. : Handbuch der Paleobotanik. 1. Munchen. Flora karbonu.

Hoeg O. A., 1952. : The Dautonien and Devonian of Spitzbergen. Vorges Svalbard Ishars Unders Skrifter,S3. Flora karbonu.

Hoehne K., 1935 Quantitativ chemische und erzmikroskopische Bestimmung von Arsen, Antimon, Zinn und Wismut in vorwiegend schlesischen Bleiglanzen. Chem. d. Erde Bd.9.

Hoehne K., 1941 Über das Vorkommen einiger neuer Antimonmineralien in Schlesien. Chem d. Erde Bd. 13.

HOEHNE K. : Die chemischen und physikalischen Eigenschaften der sogenannten natürlich verkokten Kohlen im Kontaktbereich der Waldenburger Porphyrdurchbrüche (Niederschlesien). Zeitschrift für das Berg-, Hutten- und Salinenwesen Deutschen Reich, 1942, T. 90, Nr 8, S. 104-110.

Hoehne K., 1942 Hydrothermale Vererzung im Gefelge der Waldenburger Porphyrdurchbrücke. Z. Prakt. Geol. B.r. 50.

Hoehne K., 1944 Über die Kontaktwirkung von Porphyr auf Steinkohlenflöze und die hydrotermalen Gängtrummer im Waldenburger Bergbaugebiet. Jb. Reichsamt Bodenforsch 62.

Hoehne K., 1952 Die Verbreitung des Arsens auf den Erzlagerstätten des schlesischen Gebirges und seim Vorkommen in schlesischen Pyriten. Neues Jb. Mineral. Monatsh H. 1.

Hoehne K., 1952 Vorkommen von Magnetit in Schlesien. Neues Jb. Mineral. Monatsh H. 7.

Hoehne K., 1953 Ein neues Vorkommen von chromhaltigen Alumohydrocalcit im niederschlesischen Bergbaugebiet. Neues Jb. Mineral. Monatsh H. 2.

Hoffman F., 1826. : Ober die Ptlanzenverte des Kohlengcbirgcs von Ibbenduhren und von Piesbcrgc bci Osnabruck. Deutsch. geogn.-geol. dang. etc, 2, 2. Flora karbonu.

HOFFMAN P., BENESZ P. : Ogólne okruszcowanie złoża w Złotym Stoku. AGH. [Archiwum Muzeum Minerałów]

Holewiński S., 1953 Górnictwo i hutnictwo żelaza w Zagłębiu Staropolskim. Przegląd Geologiczny, nr 5, s. 19-20.

Horninger G., 1941 Beobachtungen am Erzin halt von Gesteinen und Chromerz aus Tampadel in Schlesien. Tschermak's Mitt NF 52.

Horowitz L., 1928 Próba ujęcia geologii Jarmuty pod Szczawnicą. Posiedzenia Naukowe PIG nr 21.

Hubicka-Ptasińska M., Kowalski M., 1967 Sfaleryt z Łęczycy i Złotego Stoku. Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 10, z. 1, s. 267-268.

Hübner, 1899 Über uralte Bleierzbaue im. Felde der Königlichen Friedricksgrube bei Tarnowitz. Zeitschr. des Oberschlesischen Berg- und Hütten- Vereins t. 38, s. 300.

Huth W., 1912. : Die fossile Gattung Mariopteris. Inaugural. Dissertation. Berlin. Flora karbonu.

Huysen A., 1863 Uber das unweit Waldenburg eutdeckte Quecksilberworkommen. Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 41.

IAGT YAZYKOWA E. i in. : Molluscs from the Early Frasnian Goniatite Level at Kostomłoty in the Holy Cross Mountains, Poland. Acta Paleontologica Polonica, 2006, T. 51, Z. 4.

ICS, 2008 International Stratigraphic Chart.

Illner F., 1902 Die Nickelerzvorkommen bei Frankenstein in Schlesien und der auf ihnen berachende Bergbau und Hüttenbetrieb. Z. Berg.- Hütt.- u. Salinenw. Bd. 50.

Ilustrowany Kuryer Codzienny. Kraków : 1930, R. 21, nr 183-186, teczka, zbiór odbitek artykułów. (górnictwo węgla)

Jackiewicz A., 1924 Opis robót okupantów Austiaków i Głównej Dyrekcji Górniczo-Hutniczej dokonanych na Miedzianej Górze. Arch. Inst. Geol. Warszawa.

Jakel F. W., 1853 Über das Vorkommen interssanter Mineralien in der Umgegend von Liegnitz. Jber. Schles. Ges. Vatert. Kult. Bd. 30.

Jamka R., 1950 Prechistoryczne i wczesnodziejowe ośrodki produkcji górniczej i rzemieślniczej na Śląsku. Przegląd Historyczny t. 16 (41) s. 21.

JAROS J. : Organizacja administracji górniczej w Królestwie Polskim (1815-1918). Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T.1, S. X.

JAROS J. : Materiały archiwalne do historii górnictwa i hutnictwa w zbiorach wojewódzkiego archiwum państwowego w Katowicach i archiwach podległych. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1, S. X.

JAROS J. : Materiały do historii górnictwa i hutnictwa w Polsce w latach 1870-1945. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1, S. X [brak strony 124].

Jaros J., 1962 Historia kopalni Król w Chorzowie. Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze. Katowice.

Jaros J., 1965 Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 r. Ossolineum.

Jaros J., 1975 Zarys dziejów górnictwa węglowego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Kraków.

Jaros. J., 1973 Historia górnictwa węglowego w Polsce Ludowej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa-Kraków.

Jasieńska S., Żabiński W., 1972 Wyniki badań niezwykłego dolomitu cynkowego z kopalni Waryński (Górny Śląsk) przy pomocy mikrosondy elektronowej. Mineralogia Polonica v. 3, s. 70.

Jasiński B., 1884 Osuszenie kopalń olkuskich. Wszechświat t. 3, s. 641-646, 658-661, 677-680.

Jaskólski S., Badania nad geologią, mineralogią i  genezą mineralizacji uranowych na Dolnym Śląsku. Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t 7, z. 1.

JASKÓLSKI S. : Złoże cynowe w Gerbichach na Dolnym Śląsku (sprawozdanie tymczasowe). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1948, T. 42, S. 76.

Jaskólski S., 1960 Beitrag zur Kenntnis über die Herkunft der Zinalagerstätten von Gierczyn (Gierhen) in Iser-Gebirge, Niederschlesien. Neues Jb. Miner. Abh. Bd. 94, H. 1. Stuttgtart.

JASKÓLSKI S. : Na marginesie polemiki powstałej w związku z artykułem K. Piekarskiego. Przegląd Geologiczny, 1963, Nr 10, S. X. [*]

Jaskólski S.,. : 1963 Rozważania nad genezą łupków cynonośnych Gór Izerskich (Dolny Śląsk). Prace Geologiczne nr 12, s. 33-53.

Jaskólski S., 1964 Złoże łupków pirytonośnych w Wieściszowicach na Dolnym Śląsku i próba wyjaśnienia jego genezy. Pocz. Pol. Tow. Geol. t. 34, z. 1-2.

JASKÓLSKI S. : Złoża cyny w Gierczynie. Przegląd Geologiczny, 1967, R. 15, Nr 5, S. 238.

JASKÓLSKI S. : Złoże łupków pirytonośnych w Wieściszowicach. Przegląd Geologiczny, 1967, R. 15, Nr 5, S. 238.

Jaskólski S., Banaś M., 1958 Złożowe i mikroskopowe obserwacje jordanitu w górnośląskich złożach cynkowo-ołowianych. Archiwum Mineralogiczne t. 22, s. 5-13.

Jaskólski S., Mochnacka K., 1959 Złoże cyny w Gierczynie w Górach Izerskich na Dolnym Śląsku i próba wyjaśnienia jego genezy. Arch. Miner. t. 22, z. 1, s. 17-77.

Jaworska-Cygorijni J., 1989 Produkcja cynku z rud galmanowych w XIX w na ziemiach polskich. Warszawa.

JERZMAŃSKI J. : Profil wzgórza Wielisławka w Górach Kaczawskich. Przegląd Geologiczny, 1958, Nr 4, S. 174-175. [*]

JERZMAŃSKI J. : Wstępne wiadomości o złożu barytu w Stanisławowie na Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny, 1957, Nr 3, S. 136.

Jerzmański J., 1958 Okruszcowanie północno-wschodniej części Gór Kaczawskich i ich wschodniego przedłużenia na tle budowy geologicznej. Przegląd Geologiczny nr 8-9, s. 345.

JERZMAŃSKI J. : Występowanie i perspektywy poszukiwań złóż rud żelaza w Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny, 1961, Nr 3, S. 130. [*]

Jerzmański J., 1966 Uwagi o genezie złóż kruszcowych w północno-wschodniej części Gór Kaczawskich. Kwartalnik Geologiczny t. 10, z. 4.

Jerzmański J., 1967 Wstępne wyniki poszukiwań barytu w rejonie kopalni Stanisławów (streszczenie referatu). Kwartalnik Geologiczny t. 13, z. 4, s. 834-935.

Jerzmański J., 1967 Zagadnienia złóż polimetalicznych Gór Kaczawskich. Przewodnik XL Zjazdu Pol. Tow. Geol. Zgorzelec 24-27 sierpnia 1967. S. 45-56. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa.

Jerzmański J., 1976 Barite and fluorite mineralization and its position in the metallogenic developement of the Lower Silesia area. The current metallogenic problems of Central Europe. Wydawnictwo Geologiczne. Warsaw.

Jerzmański J., Kornaś J., 1967 Baryt złoża kopalni Stanisławów w Górach Kaczawskich. Przegląd Geologiczny r 7, s. 326-327.

Jerzmański J., Kornaś J., 1967 Minerały złoża barytu w Stanisławowie na Dolnym Śląsku (streszczenie referatu). Kwartalnik Geologiczny t. 11, z. 4, s. 945-946.

JERZMAŃSKI J., KORNAS J. : Minerały złoża barytu w Stanisławowie na Dolnym Śląsku. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1970, T. 54, S. 86-92.

JERZMAŃSKI J., KURA I. : Charakterystyka geologiczno-mineralogiczna żył kwarcowych w rejonie Sichowa, Góry Kaczawskie. Kwartalnik Geologiczny, 1965, T. 9, Z. 2, S. 432-433.

Jongmans W. J., 1952. : Note sur la flore du terrain carbonifere de Djerada, Maroc oriental. Not. et Mem.,91. Flora karbonu.

Johansen A., 1900 Biegungen und Translationen. Neues Jb. Miner. Geol. Palaont. Bd. 2.

JOST H. : Górnictwo i hutnictwo w Tatrach Polskich. Studia i materiały z dziejów nauki polskiej,  1956, T. 6.

JOST H. : O górnictwie i hutnictwie w Tatrach Polskich. Z dziejów Techniki. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. 1962.

JOST H. : Dzieje górnictwa i hutnictwa w Tatrach Polskich. Zakopane : Towarzystwo  Muzeum Tatrzańskiego. Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, 2004.

Josten K. H., 1962. : Neuropteris semireticulata, eine neue Art als Bindeglied zwischen den Gattungen Neuropteris und Reticulopteris. Paläont., 36, 1/2. Flora karbonu.

Josten K. H., 1966. : Zur Flora des jungeren karbons (Weslf. C bis Stef.) in Nordwcstdeutschland used ihr Vcrgleich mit anderen Gcbieten. Fortschr. Geol. Rheindl u Westf. Krefeld. Flora karbonu.

J. H . F., 1984. : Aspects of Permian palaeobotany and palynology. III. A new reconstruction of Lilpopia raciborska (Lilpop) Conert et Schaarschmidt (Sphenopsida). Rev. Palaeobot. PalynoL, 40. Flora karbonu.

KACZMAREK W., ROŻEK R. : Historia poszukiwań i rozpoznania złóż rud miedzi w Starym Zagłębiu Miedziowym. Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2008. T. 1, S. 97-104.

KAIM A. : Brachiopod-bivalve assemblages of the Middle Triassic Terebratula Beds, Upper Silesia, Poland. Acta Paleontologica Polonica, 1997, T. 42, Z. 2.

Kalfasówna S., 1929 O górnictwie Tatr. Kwartalnik Historyczny t. 43.

KALINOWSKI P. : Monety książąt karniowskich. Katalog. Lata 1469-1997. Kalety : Wydawnistwo Piotr Kalinowski, 2009.

Kalkowsky E., 1875 Üeber den Salit als Gesteinsgemegeteil. Miner. Mitt. Tschermak's Jg.

Kalkowsky E., 1876 Üeber grune Schiefer Niederschlesiens. Miner. Mitt. Tschermak's Jg.

Kalusiński T., 1952 Tatry i Beskidy jako dawny okręg górniczo-hutniczy. Problemy nr 12.

Kaluza A., 1818 Übersicht der Mineralien Schlesiens und Glatz nebst ihren Fundörterm und viekn neuen Höhenmessungen auf 4 Karten dargestellt. Breslau.

Kantor-Mirski M., 1936 Ziemia olkuska w przeszłości. Sosnowiec.

Karwaciński J., 1885-1886 Odnowienie dawnej sztolni Ponikowskiej. Przegląd Techniczny t. 22, 1885 s. 28-31, t. 23, 1886, s. 102.

Keil K., 1956 Die Genesis der Blei-Zinkerzlagerstätten von Oberschlesien (Górny Śląsk. : Polen). Geologie. Beiheft. Bd. 15, s. 56.

Kerp J. H. F., 1988. : Aspects of Permian palaeobotany and palynology. X. The West- and Central European species of the genus form Callipteris Brongniart 1849. Rev. Palaeobot. Palynol. 54. Flora karbonu.

Kęckowa A., 1969 Żupy krakowskie w XVI-XVIII wieku. Ossolineum.

KĘSEK M. : Kielecki urząd górniczy 1601-1701 r. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 127-145.

KĘSEK M. : Działalność cystersów wąchockich w zakresie metalurgii nieżelaznej w średniowieczu. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 147-155.

Kęsek M., 1973 Nowe dane do prac górniczo-hutniczych w rejonie Miedzianej Góry za czasów Komisji Kruszcowej. Sesja sprawozdawcza poświęcona historii polskiej techniki hutniczej. Katowice.

KĘSEK M. : Powstanie Komisji Kruszcowej i jej działalność w Miedzianej Górze w latach 1782-1785. Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, 1976, Ser. C, Z. 21, S. 89-106.

KIBITLEWSKI S., GÓRECKA E. : O strukturach tektonicznych w dolomitach kruszconośnych w kopalni Pomorzany (Olkuski rejon złóż Zn-Pb). Przegląd Geologiczny, 1988, R. 36, Nr 7, S. 408-413. [*]

KIELAR J. : Z dziejów powstania Muzeum Złota w Złotoryi. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 302-304.

Kijewski Z., 1984. : Ze studiów morfologii neuropterysów karbońskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie (styczeń-grudzień 1982), 26(1-2): 128-130. Flora karbonu.

KITA M., OSTROWICKI B. : Mineralizacja miedzią w Monastercu koło Leska (Karpaty Środkowe). Kwartalnik Geologiczny, 1959, Z. 4, S. X.

Klein F., (Radzikowski H.E.), 1897 Lud t. 19, s. 225.

Kleine Mitteilungen zur Frage nach dem Alter Stadt Reichenstein und ihres Bergbaues von Studienray i R. Prof. Dr. Phil. Paul Klemenz. Zeitschrift des Vereins für Schlesien, 1933, T. 67, S. X. [Odpis]

Klemm G., 1913 Untersuchungen über die Nebengesteine der Erzlagerstätten von Kupferberg im Riesengebirge. Notizbl. Ver Erdk Darmstadt 5 (1930).

Klockmann F., 1882 Beitrag zur Kenntuiss der granitischen Gesteine des Riesengebirge. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 54.

Klockmann F., 1882 Die Zwillingsverwacksungen des Orthoklass aus dem Granitit des Riesengebirge. Z. Kristallogr. Bd. 6.

Kluk K., 1781-1782 Rzeczy kopalnych, osobliwie zdatniejszych, szukanie, poznanie i zażycie. T. I-II. Warszawa.

Kłeczek A., 1954 Sprawozdanie z badań łupków pirytonośnych w Wieściszowicach (Dolny Śląsk).

KMIECIK H. 1987. Korelacja podziałów palinostratygraficznych karbonu polskich zagłębi węglowych. W: I. LlPIARSKI (red.), X Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Formacja Karbońska, Materiały, Kraków, 15-17 kwietnia 1987. Wydaw. AGH, Kraków, s. 38-39.

KŁUSEK M. : Fossil wood from the Roztocze region (Miocene, SE Poland) - a tool for palaeoenvironmental reconstruction. Kwartalnik Geologiczny, 2006, T. 50, Z. 4, S. 465-474.

Kobel C., 1934 Über den schillerden Asbest von Reichenstein in Schlesien. I. für Prakt. Chenie hrsg von O. Erdmann Bd. 2.

KOBI : Znaki na skałach. Sztolnie, 2011, Nr.3, S. 21.

KOBYLAŃSKA M. CHUDY K., DUERSCHLAG J. : Wybrane uwarunkowania przyrodnicze projektu zagospodarowania dawnej kopalni srebra Amalie w Srebrnej Górze. Cuprum, 2016, Nr. 3, S. 63-76.

Koch H., 1884 Denkschrift zur Feier des 100 jährigen Besteheus d. Friedrichsgrube bei Tarnowitz. Berlin.

Kohl E., 1934 Die Eisenerzvorräte des Deutschen Reiches Schlesien. Arch. Lagerst-Forsch 58.

Kolilman-Adamska A. 1967. Ze zbiorów paleobotanicznych Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Wielki pień Dadoxylon saxonicum (Goepp.) emend. Frenzen (Araucarites Rhodeanus (Goepp.). Prace Muzeum Ziemi, nr 10: 215-216. Flora karbonu.

Kołaczkowski J., 1881 Wiadomości o fabrykach i rękodziełach w dawnej Polsce. Warszawa.

Kołaczkowski J., 1888 Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce. Kraków.

KONARSKI K., SENKOWSKI J. : Materiały archiwalne do historii górnictwa i hutnictwa w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1. [brak strony 498]

Kondaki W., 1883-1984 O kopalniach rud ołowiu i miedzi w okolicy Kielc i Chęcin. Przegląd Techniczny t. 17, t. 18, s. 97, 125, t. 21, s. 43.

KONSTANTYNOWICZ E. : Problem cynowości łupków kwarcowo-serycytowych z chlorytem w rejonie Gierczyn-Przecznica. Rudy i Metale Nieżelazne, 1957, Nr 3, S. 69-76.

Konstantynowicz E., 1971 Geneza Sudeckich polimetalicznych złóż żyłowych ze szczególnym uwzględnieniem mineralizacji miedziowej. Biul. Inst. Geol. nr 241, s. 37-44.

Kontkiewicz S., 1901 O płodach kopalnych Guberni Kieleckiej. Pamiętniki Kieleckie. Kielce.

Kontkiewicz S., 1945 Złoża rudy żelaznej w Polsce. Hutnik t. 12, nr 1.

KOPERNIK M. : De revolutionibus orbium coelelsstrum. Libri VI. Bazylea : Officina Henricpetrina, 1536.

Korejwo K., Teller L., 1972. : Karbon wyniesienia Kocka. Acta Geologica Polonica, 22, 4. Flora karbonu.

Korejwo K., Teller., 1968 Stratygrafia zachodniej części niecki lubelskiej. Acta Geologica Polonica, 18, 1. Flora karbonu.

Korzon, 1897 Dzieje wewnętrzne Polski za Stanisława Augusta 1764-1794. T. II. Warszawa.

KORŻINSKI M. A., i in. : Discovery of a pure rhenium mineral at Kudriavy volcano. Nature, 1994, Vol. 369, S. 51-52.

KOSIK E., ŻELAZNY R. : Miedziana Góra na rudach spoczywała. [W] W miedzianogórskiej gminie. Kielce : Urząd Gminy Miedziana Góra. 2001.

Kosiński W., 1882 Kopalnie olkuskie ich przeszłość i przyszłość. Pamiętnik Fizyograficzny t. 2, s. 94-103.

KOSMATY J. : Historia powstania Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 275-285.

KOSIÓR A., PODOLSKI R. : Stare górnictwo niewęglowe wokół Wałbrzycha. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2008, T. 1, S. 133-148. (górnictwo kruszców)

Kosmann B., 1888 Irisirende Kalkspathkrystale von der Vulkan-Grube bei Ober-Schmiedeberg im Riesengebirge, und Umhüllungs Kalkspathe vom Mühlberg bei Kauffung im Katzbachtde. Jber Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd 65.

Kosmann B., 1888 Über neuere Aufschlüsse betreffend des Vorkommen der Chromeisenerze in Niederschlesien. Jber. Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd 65.

Kosmann B., 1889 Über Tropfstein aus dem neuen Adlerschacht und über Magnetkies von Kupferberg. Jber. Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 66.

Kosmann B., 1890 Chromeisenstein von Schwarzen Berge bei Tampadel in Schlesien. Z. Deutsch. Geol. Ges. 44.

Kosmann B., 1890 Mineralien aus den niederschlesischen Erzrevieren. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 42.

Kosmann B., 1890 Über die Nickelerze von Frankenstein in Schlesien. Jber Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 68.

Kosmann B., 1891 Gold und silber in niederschlesischen. Erzen Berg- u. Hütten Ztg.

Kosmann B., 1892 Die untersuchung des Hydrocalcites von Wolmsdorf in der Grafschaft Glatz. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 44.

Kosmann B., 1892 Ein Vorkommen von Kämmererit oder Rhodochrom bei Tampadel im Schlesien. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 44.

Kosmann B., 1919 Die friderizianischen Kobalt- und Nickelerze der Kupferberger Erzberwerke bei Kupferberg in Schlesien. Kohle u. Erz.

Kosmann B., 1925 Das Problem des Einigkeitsganges im Bereich des Grubenfeldes der Consolidieren Kupferberg Erzbergwerke zu Kupferberg i. Rsgb. zu Bergründung seiner kontaktmetamorphen Erzbildung. Kohle u. Erz 22.

Kossmann B., 1882-1883 Notizen über das Vorkommen Oberschlesischer Mineralien. Zs. Ober schl. Berg Hütten. Ver. 21-22.

Kossmann P., 1883 Über Erzgänge und Gangmineralien in dem Steinkohlengebirge Oberschlesiens. Öster. Z. Berg. u. Huttenw. 31.

KOSMATY J. : Wałbrzyskie tereny pogórnicze po 15 latach od zakończenia eksploatacji węgla. Górnictwo i geologia, 2011, T. 6, Z. 1, S. 131-148.

KOSMOWSKA-CERANOWICZ B., MIGASZEWSKI Z. : O Czarnym bursztynie i gagacie. Przegląd Geologiczny, 1988, R. 36, Nr 7, S. 413-420. [*]

KOSSOWSKI K. : O kopalni rudy miedzianej koło Kielc w Królestwie Polskim. Biblioteka Warszawska, 1845, T. 1, S. 544-571.

Kostrakiewicz K., 1963. : Systematyka roślin. Cz. 2. Warszawa-Kraków. Flora karbonu.

Kotański Z., 1959 Przewodnik geologiczny po Górach Świętokrzyskich. T. 1-2. Warszawa.

KOTAŃSKI Z. : Z plecakiem i młotkiem w góry Świętokrzyskie. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1968.

Kotasowa A., 1966. : Flora namuru i westfalu południowej części niecki głównej GZW. Archiwum PIG. OG. Sosnowiec. Flora karbonu.

Kotasowa A., 1973a. : Wstępne wyniki badań megaflory w otworach wiertniczych Sosnowiec IG-1 i Goczałkowice IG-1. Kwartalnik Geologiczny 17, 3. Flora karbonu.

Kotasowa A., 1973b. : Flora namuru i dolnego westfalu w rejonie północnego skrzydła niecki głównej, między kopalniami Lenin-Mysłowice-Dębieńsko-Bielszowice. Archiwum PIG, OG Sosnowiec. Flora karbonu.

Kotasowa A., 1975a. : Stratygrafia karbonu z otworu Potrójna IG-1 na podstawie megaflory. Kwartalnik Geologiczny 19, 2. Flora karbonu.

Kotasowa A., 1975c. : Przegląd flory karbońskiej z otworów wiertniczych Sosnowiec IG 1 i Goczałkowice IG 1 w GZW. Kwartalnik Geologiczny, 19, 4. Flora karbonu.

Kotasowa A., 1976. : Flora górnego namuru i dolnego westfalu Rybnickiego Okręgu Węglowego. Archiwum PIG, OG Sosnowiec. Flora karbonu.

KOTASOWA A. 1977. Flora warstw libiąskich w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. W: I. LlPIARSKI (red.), Stratygrafia Węglonośnej Formacji Karbońskiej w Polsce, Streszczenia referatów i komunikatów z naukowego sympozjum, Sosnowiec, 4-5 maja 1977. Wydaw. AGH, Kraków, s. 21-22.

Kotasowa A., 1977. : The Lyginodendron hoeninghausii Zone (westfal A) in the Upper Silesian Coal. Basin. Symp. Carb. Strat. Praha. Flora karbonu.

KOTASOWA A. 1979. Flora i stratygrafia warstw libiąskich Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w świetle nowych badań. W: T. MlGIER (red.), Stratygrafia Węglonośnej Formacji Karbońskiej w Polsce, II Sympozjum, Sosnowiec, 4-5 maja 1977. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, s. 73-79.

Kotasowa A., 1987. : Floristic breacaks and stratigraphie gaps in the sequence of Carboniferous strata of Upper Silesian Coal Basin (Poland). 11th Int. Congr. Carb. Strat. Geol. Abstracts. I, S. 22, Pekin. Flora karbonu.

Kotasowa A., 1988. : Charakterystyka fitostratygraficzna kontaktu serii paralicznej i górnośląskiej serii piaskowcowej w zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w świetle nowych badań. XI Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski. Formacja Karbońska. Kraków 20-22 kwietnia 1988 roku. Materiały AGH. Kraków. Flora karbonu.

Kotasowa A., 1989. : Fitostratygrafia utworów karbonu głębokich poziomów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. [W] Opracowanie lito- i biostratygrafii karbonu GZW. CPBR cel 2.41.00.40.1. Tom II. Archiwum PIG, OG. Sosnowiec. Flora karbonu.

Kotasowa A., 1989. : Wyniki badfań biostratygraficznych dewonu i karbonu w otworze Pomorzany 2. CPBR. 1.8. Archiwum PIG. Sosnowiec. Flora karbonu.

Kotasowa A., 1990. : Flora i stratygrafia karbonu GZW. [W] Opracowanie lito- i biostratygrafii oraz petrografii utworów karbonu GZW. CPBR 1.8. PIG OG. o. 2.0040 p.k. 3. Archiwum PIG, Warszawa. Flora karbonu.

Kotasowa A., 1992a. : Opracowanie megaflory karbońskiej z otworu Marcinki IG 1 (odcinek między głęb. 1837,9-2893,6 m). Archiwum PIG, Warszawa. Flora karbonu.

Kotasowa A., 1992b. : Opracowanie megaflory karbońskiej z otworu Września IG 1 (odcinek rdzenia między głębokościami 4942,10-5649,0 m.). Archiwum PIG, Warszawa. Flora karbonu.

KOTASOWA A. 1993. Flora karbonu północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W: I. LlPIARSKI (red.), XVI Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 30-31 marca 1991. Wydaw. AGH, Kraków, s. 53-56, 126.

KOTASOWA A. 2008. Kordaity w dolnym namurze polskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i porównanie ich występowania w innych zagłębiach. W: I. LlPIARSKI (red.), XXXI Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 16-17 kwietnia 2008. Wydaw. AGH, Kraków, s. 33-39.

Kotasowa A., LlPIARSKI I. 2004. Charakterystyka fitostratygraficzna formacji wałbrzyskiej (dolny namur) w północno-wschodniej części depresji śródsudeckiej. W: I. LlPIARSKI (red.), XXVII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 21-22 kwietnia 2004. Wydaw. AGH, Kraków, s. 71-74.

Kotasowa A., Migier T. 1983. The role of macroflora in the biostratigraphy of Carboniferous rocks in Polish coal basins: 130-164. W: Bojkowski K., Porzycki J. (red). Geological problems of coal basins in Poland. Instytut Geologiczny, Warszawa. Flora karbonu.

KOWALCZEWSKI S. : Kielce jako ośrodek staropolskiego górnictwa i hutnictwa. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 29-56.

KOWALCZEWSKI Z. : Wybrane problemy z dziejów kruszcowego górnictwa i hutnictwa na tle warunków geologicznych w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 1971, Nr 10, S. 448-451. [*]

KOWALCZEWSKI Z. : Podstawowe problemy świętokrzyskiego górnictwa kruszcowego w świetle danych geologicznych. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 57-78.

Kowalczewski Z., Zarys rozwoju górnictwa i hutnictwa w rejonie miedzianogórskim. Kwartalnik Geologiczny t. 13, z. 4, s. 943-944.

Kowalska S., Jedlicki J., Jezierski A., 1958 Ekonomika górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim. Warszawa.

Kowalski L., 1928 Przyszłość naszego kopalnictwa rud cynku i ołowiu a projekty wodociągów dla zagłębia. Przegląd Górniczo-Hutniczy t. 20, z. 6, s. 245-251.

Kowalski W. M., 1957 Opis geologiczny złoża arsenowo-złotonośnego w Złotym Stoku na Dolnym Śląsku. Kwartalnik Geologiczny. XXX Zjazd PTG, s 172-173. Wrocław.

Kowalski W. M., 1961 Rozmieszczenie lelingitu i siarczków w złożu arsenowo-złotonośnym w Złotym Stoku na Dolnym Śląsku. Zeszyty Naukowe AGH, Geologia z. 4, 17-22.

KOWALSKI W. M. : Diopsyd ze Złotego Stoku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1961, T. 5, Z. 1, S. 316-318.

Kowalski W. M., 1963 Serpentynizacja złoża kruszców arsenu w Złotym stoku (Dolny Śląsk). Prace Geologiczne Kom. Nauk. Geol. PAN Oddz. w Krakowie nr 12, s. 55-71.

Kowalski W. M., 1966 Minerały skarnów magnezytowych ze Złotego Stoku. Prace Mineralogiczne Kom. Nauk. Miner. PAN Oddz. w Krakowie nr 5.

Kowalski W. M., 1966 Skarnoidy z Mąkolna (Dolny Śląsk). Spraw. Z Pos. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 9, z. 2.

Kowalski W. M., 1967 Skały metamorficzne ze Złotego Stoku (Dolny Śląsk). Prace Geologiczne Kom. Nauk. Geol. PAN Oddz. w Krakowie nr 42, s. 7-69.

KOWALSKI W. M. : Minerały kruszcowe ze Złotego Stoku (Dolny Ślask). Prace Mineralogiczne Komisji. Nauk. Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1969, Nr 16, S. 23-36.

KOWALSKI W. M. : Geochemia, mineralogia i geneza dolnośląskich złóż i wystąpień barytowych. Cz 1. Archiwum Mineralogiczne, 1976, T. 32, Z. 2, S. 31-82.

Kownacki H., 1791 O starożytności kopalni kruszców, wybierania metallów, czyli robót górniczych w kluczu sławkowskim znajdujących się. Warszawa.

Kownacki H., 1792 O górach. Warszawa.

Koziorkowski K., 1902 Kruszec ołowiany łagowski i wydobycie jego za Augusta II. Wszechświat t. 21, nr 58, s. 801-804.

KOZIORKOWSKI K. : Ruda ołowiana kielecka. Chemik Polski, 1904, T. 4, Nr 29, S. 576-578. [Przedruk: Archiwum Geologii Polskiej, 1955, S. 26-28].

Koziorowski K., 1902 Procentowość galmanów krajowych i kilka słów o minerałach wśród nich napotkanych. Chemik Polski, t. 2, nr 10 s. 217-222. W: Archiwum Geologii Polskiej. : Chemik Polski 1955, s 15-20.

Koziorowski K., 1902 Ze statystyki naszego przemysłu cynkowego.  Chemik Polski, t. 2, nr 45 s. 1057-1061, 1302. W: Archiwum Geologii Polskiej. : Chemik Polski 1955, s 21-25.

Koziorowski K., 1904 Szpat wapienny kielecki. Chemik Polski t. 4, nr 40, s. 798-799.

Koziorowski K., 1906 Baryt kielecki. Chemik Polski t. 6, nr 12 s. 221-224. W: Archiwum Geologii Polskiej. : Chemik Polski 1955, s. 46-49.

Kozłowski K., 1882 O przemyśle górniczym w dawnej Polsce. Żelazo i Złoto. Wszechświat s. 417.

Kozłowski K., 1882, 1887 O przemyśle górniczym w dawnej Polsce. Wszechświat.

Kozłowski K., 1887 Najstarsze ślady górnictwa srebrno-ołowiowego w Polsce. Wszechświat s. 274-277, 293-297, 312-315.

Kozłowski K., 1889 Kopalnie Klucza Sławkowskiego. Biblioteka Warszawska nr 2.

KOZŁOWSKI S., GAWLIK Z. : Złoża barytu w Górach Świętokrzyskich. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1970, T. 59, S. 158.

KOZŁOWSKI S. i in. : Surowce mineralne województwa Kieleckiego. Warszawa. : Wydawnictwa Geologiczne, 1971. [Fragment]

Koźmiński K., 1955 Zagłębie Staropolskie. Sport i Turystyka. Warszawa.

KRACH W. : Niektóre małże i ślimaki kredowe z Kazimierza nad Wisłą i okolicy. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1931, T. 7, S. 355-397.

Kraft Ph., 1915 Über die genetische Beziehungen des dichten Magnesits zu den Mineralien der Nickelsilikatgruppe. Herausgegeben von der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstdt. Berlin.

Krajewski R., 1946 Możliwość znalezienia złóż fluorytu na Dolnym Śląsku. Hutnik t. 13, nr 7.

Krajewski R., 1947 Przegląd polskich złóż rudnych z uwagi na ich znaczenie. Hutnik t. 14, nr 7/8.

KRAJEWSKI R. : Sprawozdanie z badań łupków pirytowych w Wieściszowicach. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1947, Nr 54, S. 87-90.

Krajewski R., 1948 Złoża rud na Dolnym Śląsku. Oblicze ziem odzyskanych. Dolny Śląsk t. 1, s. 319-343.

KRAWCZYK M. : Głuchołaski rejon górnictwa złota. : wyniki archeologicznych penetracji. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 117-122.

KRAWCZYŃSKI W. : Frasnian gastropod synecology and bio−events in the Dyminy reef complex of the Holy Cross Mountains, Poland. Acta Paleontologica Polonica, 2002, T. 47, Z. 2.

KRAWCZYŃSKI W. : Gastropod succession across the Early–Middle Frasnian transition in the Holy Cross Mountains, southern Poland. Acta Paleontologica Polonica, 2006, T. 51, Z. 4.

KRĄPIEC M. i in. : Skrzemieniałe drewno. : unikalna skamieniałość Roztocza. Geneza, występowanie, znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych. W : V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej. Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Roztocza w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego. Zwierzyniec-Józefów-Horyniec, 24-26 września 2014. Kraków - Zwierzyniec : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014, S. 35-39.

Krebs J., 1917 i 1919 Aus der Vergangenheit des Reichersteiner Bergbaues 1540-1811. Zeitschrif des Vereins für Geschichte. t. 51, s. 297, t. 52.

Kreutz, 1917 Przyczynki do morfologii kalcytów polskich. Rozprawy Wydz. Mat.-Przyr. Akad. Um. ser. III, t. 16/A, s. 55-75.

Kreuz S., 1918 Sprawozdanie z poszukiwań mineralogiczno-geologicznych w Tatrach Zachodnich w roku 1917. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej PAU t, 52 (1919).

KRÓL P., URBAN J. : Kopalnie w Miedzianej Górze i Ławęcznej oraz ochrona ich pozostałości. Rocznik Świętokrzyski 2003, Ser. B. Nauki Przyrodnicze 29, S. 1-44.

Król P., Urban J., 2007 Kopalnie miedzianogórskie.

Krug v. Nida, 1850 Über die Erzlagerstätten des oberschlesischen Muschelklakes. Z. Geol. Ges. 2.

Krug v. Nida, 1850 Uber des Vorkommen des Hornbleierzes und des Weissbleierzes in den Krystallformen erstern in Oberschlesien. Zs. deutsch. geol. Ges. Bd 2.

Krukowski S., 1939 Krzemionki opatowskie. Warszawa.

Krusch P., 1901 Über die Classification der Erzlagerstätten von Kupferberg in Schlesien. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 53 oraz Z. Prakt. Geol. Bd. 9.

Krusch P., 1913 Über die Genesis einiger Mineralien und Gesteine auf der silikatischen Nickelerzlagerstätte von Frankenstein in Schlesien. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 64.

Krusch P., 1929 Uber die kolloidale Vorgange bei der Entstchnug oberschlesischen Zink Bleilagerstätten. Zs. Oberschl. Berg Hutten. Ver. 68. Katowice.

Krusch P., 1936 Deutschlands Vorräte an Stahlverendlungsmitteln. Z. prakt. Geol. Bd. 44.

KRYGIER E. i in. : Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. T. 3,. Województwo krakowskie. Z. 4, Powiat Olkusz. Cz. 1, Zabytki górnicze. Instytut Historii Kultury Materialnej. Wrocław : Ossolineum, 1971.

Krygowski W., 1954 Z dziejów dawnych przemysłów w Karpatach i Sudetach. Wierchy t. 23.

KRYSIŃSKI W. : Pomiary hałdy po byłej kopalni uranu Grzmiąca w Grzmiącej, gm. Głuszyca woj. dolnośląskie. Bezpieczeństwo i ochrona radiologiczna, 2014, Nr 4, S. 15-21.

Krzyżanowski J., 1935 Wolność górnicza w Polsce (do końca XIV w). S. 60. Kraków.

KRZYŻANOWSKI K., i in. : Kopalnia magnezytu Anna w Braszowicach. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 190-204.

KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D. : Dawne górnictwo rud metali w rejonie Boguszowa-Gorców - kopalnia Morgenstern i Segen Gottes. X, S. X.

KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D. : Kamionki. Powrót pod ziemię. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2010.

KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D. : Kopalnie na stokach Ostroga. Sudety, 2008, Nr 12 (93), S. 8-9.

KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D. : Sztolnia w Wąwozie. Sudety, 2008, Nr 11 (92), S. 10-11.

KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D. : Sztolnia Wężowa i sztolnia Mała. Sudety, 2005, Nr 12 (57), S. 9-10.

KRZYŻANOWSKI K., WÓJCIK D. : Wspomożenie Boże i kobalt na Czarnej Górze. Odkrywca, 2010, Nr 6, S. 16-19.

Kubisz J., Rozenit. Przegląd Geologiczny, 1969, R. 17, Nr 11, S. 583.

Kubisz J., Haueryt. Przegląd Geologiczny, 1969, R. 17, Nr 11, S. 583.

Kubisz J., Pumpellyit. Przegląd Geologiczny, 1969, R. 17, Nr 11, S. 583.

Kubisz J., 1958 Minerals of the hexahydrite group from Bolesław near Olkusz. Bull. Acad. Pol. Sc. vol. 6, nr 12.

Kubisz J., 1969 Jarosyt hydroniowy [H3O]Fe3[(SO4)2(OH)6]. Przegląd Geologiczny nr 11, s. 283.

Kuchl J., 1958 Skały towarzyszące rudom cynkowo-ołowiowym. Poradnik górniczy. Katowice.

Kuczyński J., 1961 Górniczy kaganek gliniany z kopalni w Skibach pow. Kielce. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 9, z. 1, s. 107-110. Warszawa.

Kuhl J., 1961 Mineralparagenesen in der Barytgängen von N-Schlesien. Freiberger Gorschungsh C 102 Geologie.

Kula W., 1951 Początki układu kapitalistycznego w Polsce w XVIII w. Przegląd Historyczny t. 42, s. 36.

Kula W., 1956 Kopalnia ołowiu i galmanu w Hrabstwie Tęczyńskim 1721-1781. Szkice o manufakturach w Polsce t. 1, s. 118-135.

Kula W., 1956 Szkice o manufakturach w Polsce w XVIII w. T. II, s. 491-541. Warszawa.

Kulczyński S., 1952. : Geneza karbońskich złóż węglowych. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria B, 64. Flora karbonu.

Kulig M., 1972 Hydroheterolit z kopalni Orzeł Biały (Górny Śląsk) a zagadnienie cynkdybraunitu. Mineralogia Polonica t. 3, s. 64.

Kulig M., 1973 Zagadnienie cynkdybraunitu. Sprawozd. z Pos. Kom Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 16, z. 1, s. 262-264.

Kunisch H., 1887 Über das Vorkommen von Chromeisenstein dem Serpentin der Grochauer Berge südwestlich von Frankenstein. Jber Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 64.

KUNISZ A. : Nieznane znaleziska monet rzymskich z kielecczyzny. Archeologia, 1960, T. 10, S. 261. [tylko strona 201 i 206]

KURA J. : Okruszcowanie tlenkami żelaza w Górach Bystrzyckich. Kwartalnik Geologiczny, 1963, T. 7, Z. 4, S. 692-693.

KURAŚ S. : Materiały do dziejów górnictwa i hutnictwa z archiwów metropolitarnego i kapitulnego w Krakowie 1479-1640. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1960, T. 3, S. 263-357.

KURBIEL H. : Wyniki badań grawimetrycznych i magnetycznych w rejonie Ełku. Kwartalnik Geologiczny, 1979, T. X, Z. X, S. 895.

Kutscher F., 1913 Eisenerzbergbau bei Schmiedeberg im Riesengebirge. Festschr. XII allg. Dtsch. Bergmannstag.

Kutscher F., 1939 Magnetische Untersuchungen im Vulkan der Bergfieitbeitgrube von Schmiedeberg im Riesengebirge. Z. prakt. Geol.

Kuźniar C., 1925 Złoża pirytu w okolicy Kluczów pod Oluszem. Sprawozdania PIG nr 3.

Kuźniar C., 1927 Sprawozdanie z badań nad rudami cynku i ołowiu. Sprawozdania PIG nr 3. Także: Posiedzenia naukowe PIG 1927-1929 nr 18, 22 i 23.

Kuźniar C., 1928 O gniazdach blendy cynkowej w północno-wschodnim polu kopalni Ulisses. Posiedzenia Naukowe PIG nr 19/20.

Kuźniar C., 1928 O powstaniu cerusytu w złożach cynku i ołowiu. Posiedzenia Naukowe PIG t. 33, nr 19/20.

Kuźniar C., 1928 O powstaniu iłów witrioliowych. Posiedzenia Naukowe PIG nr 19 (20).

Kuźniar C., 1928 Złoża ołowiu i cynku między Sewierzem i Mrzygłodem. Posiedzenia Naukowe PIG t. 33, nr 19/20.

Kuźniar C., 1929 Geologischer Bau und Vorräte der Erzlagerstätten in Polen. Z. Oberschles. Berg- u. Huttnem. Ver. 68.

Kuźniar C., 1930 Złoże cynku i ołowiu na kopalni Ulisses. Posiedzenia Naukowe PIG nr 28, s. 15-16.

Kuźniar C., 1930 Złoże cynku i ołowiu w Jaworznie i w Długoszynie. Posiedzenia Naukowe PIG nr 28, s. 17-18.

Kuźniar C., 1930 Złoże limonitu i markasytu w Czernej. Posiedzenia Naukowe PIG nr 28, s. 18.

Kuźniar C., 1932 Złoże rud ołowiu w okolicy Siewierza. Sprawozdania PIG t. 7, z. 1.

Kuźniar C., 1933 Złoże syderytu i pirytu w Rudkach pod Nową Słupią. Posiedzenia Naukowe PIG nr 37, s. 6-8. Warszawa.

Kuźniar C., 1936 Badania geologiczne wykonane w r. 1935 w Rudkach pod Nową Słupią. Posiedzenia Naukowe PIG nr 44, s. 45.

Kuźniar C., Bogactwa kopalne Górnego Śląska. Przegląd Techniczny nr 11, s. 77-82.

Kuźniar C., Oziębłowski W., 1929 Erzbergbau in Polen. Oberschles. Berg- u. Hutt.- Ver. Katowice.

Kwaśniewicz M., 1932 Przyczynek do teorii powstania górnośląskich rud cynkowo-ołowianych. Przegląd Górniczo-Hutniczy nr 24.

KWAŚNY Z. : Kilka uwag w sprawie gierczyńskiej pompy górniczej z XVIII w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1958, R. 6, Nr 4, S. 671-678.

KWAŚNY Z. : Kopalnictwo i przeróbka rud cynowych w Gierczynie w latach 1736-1756. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Historia, 1960, T. 5, S. 19-51.

Kwiecińska B., Heflik W., 1963. : Badania petrograficzne i paleobotaniczne nad skrzemieniałym pniem drzewnym z okolic Wałbrzycha. Zeszyty Naukowe AGH, Geologia 61(5), 25-40. Flora karbonu.

KWK „Nowa Ruda” – pole „Piast”. Mapa wyrobisk górniczych. Pokład Wilhelm I. Skala 1:2000. Rejon „Kazimierz”. Brak autora. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, B.r. (górnictwo węgla)

KWK „Nowa Ruda”. Upadowa Pniaki. Pokład Wilhelm 7. Podziałka 1:2000. Nowa Ruda: TMG, 1959. (górnictwo węgla)

KWK „Nowa Ruda” – upadowa Pniaki. Mapa wyrobisk górniczych. Pokład Wilhelm 4, warstwa dolna. Skala 1:2000. Brak autora. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, 1963. (górnictwo węgla)

Lasaulx A., 1878 Über den Sacharit. Neues JB. Miner.

Laszczka E., 1982 Mineralizacja kruszcowa w amfibolitach okolic Wieściszowic na Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny nr 6, s. 308-309.

Lauterbach, 1788 Einige Nachrichten von der Chrysopras Gräberei auf den Bergen zu Kosemitz und Gläsendorf. Schr. Ges. Naturforsch Fr. Berl. Bd. 8.

Laveine J. P., 1967. : Les neuroptéroides du Nord de la France. Et. Géol. I Fasc. 5. Lille. Flora karbonu.

LEJAWA J. : Górnictwo krzemienia w rejonie Gór Świętokrzyskich w epoce kamienia i wczesnej fazie brązu. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 11-33.

Lewald F., 1825 Geschichte des Galmeibauers in Schlesien. Vehrhandlung des Vereins zur Beförderung des Gewerbfleisses in Preussen. Berlin.

LEWCZUK J. : Górnictwo węgla brunatnego w północnej części Dolnego Śląska. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 226-231.

Lewiński J., 1925 Podstawy mineralogii i geologii. S. 57. Warszawa.

LIBER E., MADZIARZ M. : Odkrycie i inwentaryzacja sztolni w Bystrzycy Górnej. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 2006, Nr. 117. Studia i Matertiały Nr. 32, S. 163-169.

LIBER-MADZIARZ E., MADZIARZ M. : Pozostałości dawnych kopalń rud srebra i ołowiu w północnej części Gór Sowich. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 175-186.

Lieberek M.A., 1927 Górnictwo i hutnictwo w Tatrach Polskich. Wierchy r. 5.

Liebisch T., 1877 Über Hornblendegneisse und Serpentine von Frankenstein in Schlesien. Z Deutsch. Geol Ges. Bd. 29.

Liebisch T., 1883 Orthoklaskrystalle aus dem Granitit der Cunnersdorfer Berge bei Hirschberg. Jber. Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 60.

Liebisch T., 1883 Über eine Reiche von Mineralien. Jber. Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 60.

Lilpop J., 1937. : New plants from the Permocarboniferous rock in Poland. Bull. Intern. Acad. Pol. B. 1. Flora karbonu.

Lilpop J., 1957. : Roślinność Polski w epokach minionych. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa. Flora karbonu.

Lindley J., Hutton W., 1837. : The fossil of Great Britain. T. 3. London. Flora karbonu.

Liparski I., 1969. : Martwica karniowiecka. : niezwykły utwór geologiczny godny ochrony. Ochr. Przyr. 34. Flora karbonu.

Liparski I., 1972a. : New data concermis the morphology of the fossil genus Lilpopia Conert et Schaarschmidt 1970. Acta Paleobot, 13, 2. Flora karbonu.

Liparski I., 1972b. : Lilpopia polonica Liparski z martwicy karniowickiej (dolny oten) koło Krakowa. Acta Paleobot. 13, 2. Flora karbonu.

Liparski I., 1973. : Wyniki wstępnych badań nad utworami otenu (dolny perm) w rejonie Słupca w Sudeckim Zagłębiu Węgla Kamiennego. Spraw. Pos. Komis. Nauk. PAN. Oddz. w Krakowie, 16, 2. Flora karbonu.

Lipiarski I. 1976. Osady warstw żaclerskich (dolny westfal) w niecce Słupca (depresja śródsudecka) oraz morfologia pokładów węgla. Prace Komisji Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, 101. Kraków. Flora karbonu.

LIPIARSKI I. : Pozycja stratygraficzna tzw. utworów zwietrzelinowych w rejonie Nowej Rudy (niecka śródsudecka) w świetle badań geologicznych i paleobotanicznych. W: Stratygrafia Węglonośnej Formacji Karbońskiej w Polsce, Streszczenia referatów i komunikatów z naukowego sympozjum, Sosnowiec, 4-5 maja 1977. Kraków : AGH, 1977, S. 22-23.

Lipiarski I. 1980. The Carboniferous-Permian boundary in the Upper Silesian and Sudetic coal basins in the light of palaeobotanical investigations. Proceedings 1UGS Subcom. Carbon. Permian Stratigr., Nauka, Moskwa. Flora karbonu.

Lipiarski I. 1981. Wiek formacji zlepieńców litycznych ze Słupca (depresja śródsudecka) w świetle badań florystycznych. Annales Societatis Geologicorum Poloniae, 51(3-4): 503-515. Flora karbonu.

LlPIARSKI I. 2002. Sekwencje litostratygraficzne i fitostratygraficzne karbonu w SE rejonie depresji środsudeckiej. W: I. LlPIARSKI (red.), XXV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 17-18 kwietnia 2002. Wydaw. AGH, Kraków, s. 79-84.

Lipiarski I., Migier T. 2003. Następstwo flory kopalnej w formacji żaclerskiej (górny namur-westfal) w profilu odwiertu Grzędy IGI koło Wałbrzycha w depresji śródsudeckiej: 85-88. W: Lipiarski I. (red.) XXVI Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 9-10 kwietnia 2003, Wyd. AGH, Kraków. Flora karbonu.

LlPIARSKI I., MlGIER T. 2005. Korelacja fitostratygraficzna profilów formacji żaclerskiej (górny namur duckmant) między Żaclerzem a Lubawką w SW rejonie depresji śródsudeckiej. W: I. LlPIARSKI (red.), XXVIII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 20-21 kwietnia 2005. Wydaw. AGH, Kraków, s. 67-72.

LORENC M. W. : Podziemna Trasa Turystyczna „Kopalnia Złota w Złotym Stoku (Dolny Śląsk). Geoturystyka, 2004, T. 1. Nr. 1, S. 25-34.

LORENC M. W., ZAGOŻDŻON P. P. : Historia, stan aktualny i plany zagospodarowania Złotej Sztolni pod Orlicą. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 127-135.

Löck J., 1941 Erdmagnetische Messungen auf Magnetit Lagerstätten im Südlichen Riesengebirge. Z. prakt. Geol.

Lögters H., 1944 Die Siderit-Pyrit-Hämatit-Lagerstätte Staszic bei Slupia Nowa in den Heilig-Kreutzbergen (Polnische Mittelgebirge). Z. Prakt. Geol. Jg. 58, H. 9. Berlin.

ŁABĘCKI H. : Górnictwo w Polsce. Warszawa : Drukarnia Juliana Kaczanowskiego, 1841, T. 1.

ŁABĘCKI H. : Górnictwo w Polsce. Warszawa : Drukarnia Juliana Kaczanowskiego, 1841, T. 2. [Fragment]

Łabędzki H., 1850 Słów kilka o starożytnej odbudowie kopalni olkuskich i machinach w tymże o płuczkach prażalniach rudy ołowianej i hutach pod Olkuszem. Biblioteka Warszawska t. 1 1850, s. 258. Także: Biblioteka Warszawska t. 1, 1946, s 18.

Łabędzki H., 1856 Najdawniejsze dzieje salin krakowskich aż do żupnictwa Jana Bonera czyli do r. 1515. Biblioteka Warszawska. T. 2.

Łabędzki H., 1858 Górnictwo krajowe. Kalendarz obserwatora astronomicznego.

Łabędzki H., 1858 Rozprawa statystyczna o stanie kopalnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim. Warszawa.

Łabędzki H., 1859 Osuszenie Olkusza. Kalendarz Ungra s. 111.

Łabędzki H., 1946 Dawne żupy i żupnicy w Polsce. Biblioteka Warszawska t. 1.

Łakomy L., 1931 Górnictwo na obszarach w dawnej  Polsce. Technik t. 4.

ŁAKOMY L. : Minerały i skamieniałości związane z nazwiskiem Staszica. Przegląd Geologiczny, 1955, Nr 11, S. 517-518. [tylko strony 517-518]

Łaszczyński B., 1905 Miedwyje rudniki w Miedjance (Kopalnie miedzi w Miedziance). Gorn. Żurnał nr 4, s. 369-372.

Łaszczyński B., 1905 Rzecz o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości kopalni miedzi w Miedziankie. Przegląd Techniczny t. 21, nr 8, s. 95-96. to samo: Przegląd Górniczo-Hutniczy nr 2, 1905, s. 127-128.

ŁASZCZYŃSKI S. : Miedzianka dra Stanisława Łaszczyńskiego. Czasopismo górniczo-hutnicze, X, Nr X., S. 308-310.

Łaszczyński S., 1902 Przerabianie rud miedzianych kieleckich drogą mokrą. Chemik Polski, t. 2, nr 3 s. 49-53. W: Archiwum Geologii Polskiej. : Chemik Polski 1955, s 10-14.

ŁASZCZYŃSKI S. : Kopalnie miedzi w Miedziance. Przegląd Górniczo-Hutniczy, 1905, Nr 6, S. 127-128.

ŁASZCZYŃSKI S. : Złoże rud miedzianych w Miedziance pod Chęcinami. Chemik Polski, 1905, T. 5, Nr 10, S. 177-183. [Przedruk: Archiwum Geologii Polskiej, 1955, S. 30-36].

Łaszkiewicz A., 1927 Przyczynek do morfologii kruszców polskich i minerałów obok nich występujących. Studia mineralogiczne. Archiwum Mineralogiczne t. 3, s. 13-39.

Łaszkiewicz A., 1928 Morfologia azurytów łysogórskich. Archiwum Mineralogiczne Tow. Nauk. Warsz. t. 3, s. 129-152.

ŁASZKIEWICZ A. : Mimetyt z Miedzianki. Archiwum Mineralogiczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1929, T. 4, S. 133-134. [brak strony 134]

Łaszkiewicza A., 1931 Morfologia cerusytów polskich. Archiwum Mineralogiczne Tow. Nauk. Warsz. t. 7, s. 147-212.

ŁOBOS K. Mineralogiczna panorama Dolnego Śląska. Wrocław : Wydawnictwo 3nexus, 2006, cz. 1, 116, s., 2007, cz. 2, 198 s. (lokalizacje polskie)

ŁOBOS K. : Kamienie szlachetne i ozdobne Sudetów. Wrocław : Wydawnictwo 3nexus, 2010, 176 s. (lokalizacje polskie)

Łukasiewicz J., 1963 Przewrót techniczny w przemyśle Królestwa Polskiego 1852-1886. Warszawa.

MACHALSKI M. : Redescription of a Dan oyster Pycnodonte Simile (Pusch, 1837) from Poland. Acta Paleontologica Polonica, 1988, T. 33, Z. 1.

MACHALSKI M. : Scaphitid ammonite correlation of the Late Maastrichtian deposits in Poland and Denmark. Acta Paleontologica Polonica, 1996, T. 41, Z. 4.

MACHALSKI M., HARASIMIUK M. : Ślad kosmicznej katastrofy w Lechówce. Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, 2012, Nr 4, S. 2-9.

MACHALSKI M. : Oyster life positions and shell beds from the Upper Jurassic of Poland. Acta Paleontologica Polonica, 1998, T. 43, Z. 4.

MACIEJAK K. : Górnictwo złota w Górach Kaczawskich i na ich przedpolu. W : Gold in Poland. Uniwersytet Warszawski, Państwowy Instytut Geologiczny, 2011, Ser. AM monograph, Nr 2, S. 243-294.

MACIEJAK K., KOWALSKI A., MACIEJAK M. : Kopalnie złota na Wielisławce (Pogórze Kaczawskie). Hereditas Minariorum, 2017, T. 4, S. 45-63.

MACIEJAK K. : Polskie Bractwo Kopaczy Złota w Złotoryi. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 307-311.

MADZIARZ M. : Relikty dawnych robót górniczych na Dolnym Śląsku jako źródło wiedzy o rozwoju techniki eksploatacji złóż. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2004, Nr 106, S. 187-196.

MADZIARZ M. : Stan rozpoznania historycznie eksploatowanych sudeckich złóż polimetalicznych w świetle wyników powojennych prac geologiczno-poszukiwawczych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2009, Nr. 128. Studia i materiały Nr 36., S. 141-167.

MADZIARZ M., SZTUK H. : Badania stanowisk dawnego górnictwa na terenie Dolnego Śląska. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2005, Nr 111, S. 163-172.

MADZIARZ M., SZTUK H. : Prace badawczo-inwentaryzacyjne stanowisk dawnego górnictwa kruszców jako element zabezpieczenia, ochrony i wykorzystania dziedzictwa górniczego Dolnego Śląska. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2012, Nr 135, S. 163-178.

Majewski S., 1929 Zapomniana relacja górnicza Jana Jakuba Ferbera do króla Stanisława Augusta z 1781 r. Technik nr 23, s. 83.

Majewski S., 1954 Źródłowe dane o rozwoju polskiego górnictwa w epoce odrodzenia. Przegląd Górniczy s. 11-15.

MAKOWSKI H. : Faune callovienne de Łuków en Pologne. Paleontologia Polonica, 1952, T. 4.

MAKOWSKI H. : Dimorphism and evolution of the goniatite Tornoceras in the Famennian of the Holy Cross Mountains. Acta Paleontologica Polonica, 1991, T. 36, Z. 3.

Maleczyński K., 1953 Z dziejów górnictwa śląskiego w epoce feudalnej. Szkice z dziejów Śląska t. 1.

MAŁECZYŃSKI K. : Z dziejów górnictwa śląskiego w epoce feudalnej. W : Szkice z dziejów Śląska, Warszawa : Książka i Wiedza, 1953/1955, s. 175-218.

Małkowski S., 1918 Metamorfizm kontaktowy i żyła kruszcowa w Jarmucie pod Szczawnicą. Spr. Tow. Nauk. Warsz. Wydz. Nauk. Przyr. 28/V, XI, z. 3 s. 681.

Małkowski S., 1921 Andezyty okolic Pienin. Prace PIG t. 1, z. 1, s. 193-332.

MANECKI A. : Mineralizacja miedzią występująca w rejonie Bukowej Góry koło Radzimowic (Dolny Śląsk). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział. w Krakowie, 1962, T. 5, Z. 2, S. 460-461.

Manecki A., 1965 Studium mineralogiczno-petrograficzne polimetalicznych żył okolicy Wojcieszowa (Dolny Śląsk). Prace Mineralogiczne Kom. Nauk. Miner. PAN Oddz. w Krakowie nr 2.

MANECKI A., MŁODOŻENIEC W. : Kobaltonośne żyły złoża Stara Góra na Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny, 1959, Nr 10, S. 466-467.

Manecki A., Młodożeniec W., 1960 Wyniki dotychczasowych badań polimetalicznego złoża Stara Góra. Rudy i Metale Nieżelazne nr 9.

MANECKI A., SKIBA M. : Komunikat z badań prowadzonych w rejonie kopalni Anna Maria koło Przecznicy i na zachód od Gierczyna. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1962, T. 6, Z. 1, S. 256-258.

MARCINOWSKI R., RADWAŃSKI R. : Jost Wiedemann's share in recognition of the latest Maastrichtian Pachydiscus from the Nasiłów section (Middle Vistula Valley, Central Poland). Acta Geologica Polonica, 1996, T. 46, Nr 1-2, S. 137-140.

MARSCHAK L. Pytanie dla archeologów i hutników. Czy rzymskie miecze robiono z polskiego żelaza. B.r. [Maszynopis, Archiwum Muzeum Minerałów].

MARYNOWSKI L. i in. : Systematic relationships of the Mesozoic wood genus Xenoxylon: an integrative biomolecular and palaeobotanical approach. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen, 2008, T. 247, Z. 2, 177-189.

MASIAK M., ŻYLIŃSKA A. : Burgess Shale-type fossils in Cambrian sandstones of the Holy Cros Mountains. Acta Paleontologica Polonica, 1994, T. 39, Z. 4.

Mastalerz M., Mastalerz K. 1986. Torfoklasty i fitoklasty w osadach górnokarbońskich okolic Sobięcina w niecce wałbrzyskiej: 16-21. W: Petrologia węgla, IV Konferencja naukowa, Streszczenia referatów, Kraków, 27 XI 1986, AGH. Flora karbonu.

MAŚLANKIEWICZ K. : Z dziejów górnictwa solnego w Polsce. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1965.

MATRAS M. : Prace górniczo-hutnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XVIII w. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1959, T. 3, S. 103-233.

MĄCZKA M., STYSZ M. : Relikty dawnych robót górniczych w Górach Sowich. : wykorzystanie materiałów archiwalnych do lokalizacji i udokumentowania wyrobisk. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2006, Nr 117, S. 215-226.

MĄCZKA M., STYSZ M. : Kopalnia „Reiche Silber Glück” w Dębowinie. : relikt dawnego górnictwa antymonu w Górach Bardzkich. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2008, T. 1, S. 213-226.

Meinecke L. G., 1805 Über den Chrysopras und die deuselben begleitenden Fossilien in Schlesien. Erlangen.

Meister E., 1932 Erläuterungen zu Blatt Guadenfrei. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 273. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Meister E., 1932 Erläuterungen zu Blatt Tepliwoda. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 273. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Meixner H., 1940 Notizen über neue Vorkommen einiger Uranminerale. Zbl. Miner. Abt. A 7.

Michael K., 1913 Die Geologie der oberschlesischen Steinkohlenbezirkes. Fostschr. 12 allg stsch. Bergmanntag. Breslau.

Michael R., 1904 Über die oberschlesischen Erzlagerstätten. Z. Deutsch. Geol. Ges. 56.

Michael R., 1905 Gutachten über das Bleierzvorkommen bei Kielce. Archiwum Instytutu Geologicznego Warszawa.

Michael R., Dahms A., 1910 Die Eisenerzvorrüte des Deutschen Reiches Schlesien. Arch. Lagerst.-Forsch. Bd. 1.

Michalik A., 1952 Cios krystaliku Tatr Polskich oraz towarzyszące mu przemiany hydrotermalne. Biuletyn Instytutu Geologicznego nr 84.

MICHNIAK R., ROZANOW A. Y. : Nowe dane o najniższym dolnym kambrze Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 1969, R. 17, Nr 12, S. 627-628. [*]

MICZULSKI S. : Początki rozwoju górnictwa i hutnictwa kruszcowego w rejonie Kielc od końca XVI w. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 79-99.

MICZULSKI S. : Związki zespołów wielkopiecowych bobrzańskiego i samsonowskiego z świętokrzyskim górnictwem i hutnictwem kruszcowym w XVII w. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne 1972, S. 157-184.

Miczulski S., 1974 Sesja naukowa Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki nr 2 s. 402.

Migaszewski J., 1972 Mineralizacja kruszcowa w złożu barytu w Boguszowie. Rudy i Metale Nieżelazne nr 9.

Migier T., 1970. : Opracowanie taksonomiczne rodzaju Neuropteris z karbonu górnośląskiego i lubelskiego. Archiwum PIG, Warszawa. Flora karbonu.

Migier T., 1971b. : Nowe dane o florze górnego wizenu i namuru A z wierceń Maczki IG 1 i Wełnowiec IG 1. Kwartalnik Geologiczny, 15, 2. Flora karbonu.

Migier T., 1972b. : Fitostratygrafia karbonu między Wisłą a Bugiem. Praca doktorska. Archiwum AGH. Kraków oraz PIG. Warszawa. Flora karbonu.

Migier T., 1975. : Opracowanie taksonomiczne gatunków rodzaju Alethopteris z karbonu górnośląskiego i lubelskiego. Archiwum PIG. Warszawa. Flora karbonu.

MlGIER T. 1977. Charakterystyka flory i fitostratygrafia utworów karbonu produktywnego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. W: I. LlPIARSKI (red.), Stratygrafia Węglonośnej Formacji Karbońskiej w Polsce, Streszczenia referatów i komunikatów z naukowego sympozjum, Sosnowiec, 4-5 maja 1977. Wydaw. AGH, Kraków, s. 23-25.

Migier T., 1979. : Fitostratygrafia utworów karbonu w północno-wschodniej części Lubelskiego Zagłębia Węglowego w rejonie Radzynia i Parczewa. Kwartalnik Geologiczny, 23, 1. Flora karbonu.

MlGIER T. 1979. Profil stratygraficzny utworów karbonu Lubelskiego Zagłębia Węglowego w świetle badań florystycznych. W: T. MlGIER (red.), Stratygrafia Węglonośnej Formacji Karbońskiej w Polsce, II Sympozjum, Sosnowiec, 4-5 maja 1977. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, s. 81-86.

Migier T. 1988. Przegląd flory karbońskiej w problemowych otworach Zagłębia Dolnośląskiego: 69-75. W: Lipiarski I. (red.) XI Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Formacja Karbońską, Kraków, 20-22 kwietnia 1988, Materiały, Wyd. AGH, Kraków. Flora karbonu.

Migier T., 1990. : Wyniki badań florystycznych karbonu LZW. CPBR cel 41, pkt. kontr. 01. Archiwum PIG. Warszawa. Flora karbonu.

MlGIER T. 1993. Uwagi o florze karbońskiej w północnej Polsce. W: I. LlPIARSKI (red.), XVI Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 30-31 marca 1993. Wydaw. AGH, Kraków, s. 84-85, 129.

MIKULSKI S. Z. : Złoto z kamieniołomu Złoty Jar k. Złotego Stoku (Sudety). Przegląd Geologiczny, 1996, R. 44, Nr 12, S. 1205-1210.

Mochnacka K., Charakterystyka tak zwanej formacji rudonośnej Kowar. Spr. z pos. Kom. Nauk. oddz. w Krakowie s. 123.

Mochnacka K., 1959 Zmiany hydrotermalne cynonośności łupków mikowych kopalni Gierczyn w świetle nowych poglądów na chlorytyzację skał. Zeszyty Naukowe AGH, Geologia nr 3.

Mochnacka K., 1965 O niektórych minerałach występujących w Kowarach na Dolnym Śląsku. Sprawozdania z posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN w Krakowie t. 8, z. 2.

Mochnacka K., 1968 Wstępne wyniki badań nad mineralizacją uranową metamorfiku Gór Izerskich. Sprawozdania z posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN w Krakowie t. 11, z. 2.

MOLENDA D. : Górnictwo chęcińskie w XVI i XVII w i jego związki z górnictwem śląsko-krakowskim. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 107-120.

Molenda D., 1966 Górnictwo rejonu olkusko-bolesławskiego w 1000-leciu Państwa Polskiego. Rudy i metale nieżelazne nr 10.

MOLENDA D. : Początek eksploatacji galmanu na ziemiach polskich (do połowy XVII w). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1973, Nr 1, S. 37-67.

Molenda D., 1970 Poszukiwania górnicze w Tatrach, Pieninach i Beskidzie Sądeckim do 1779 r. w świetle analizy przywilejów poszukiwawczych. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa t. XIV s. 55-74.

MOLENDA D. : Produkcja srebra w Polsce przedrozbiorowej. Biuletyn Numizmatyczny, 1983, Nr. 5, S. 81-95.

MOLENDA D. : Stan badań nad historią górnictwa i hutnictwa metali nieżelaznych w Polsce feudalnej. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1, S. X. [brak stron 107, 108]

MOLENDA D. : Sztolnia Ponikowska. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1960, T. 4.

MOLENDA D., WOŁOSZYŃSKI R. W. : Memoriał P. M. Hennina o górnictwie olkuskim w połowie XVIII wieku. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1965, T. 9, S. 47-62.

MOLENDA T. : Górnicze stanowiska akwatyczne. - obiekty obserwacji procesów hydrologiczno-biologicznych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2006, Nr 117, S. 239-250.

Morawiecki A., 1960 Występowanie minerałów uranowych w Polsce. Kwartalnik Geologiczny z. 4, s. 869-873.

MORAWSKI T. : Nowe dane o mineralizacji barytowej w rejonie Głuszycy (streszczenie referatu). Kwartalnik Geologiczny, 1964, T. 8, Z. 2, S. X.

Morozewicz J., Miedziankit, taramit i fluortaramit. Posiedzenia Naukowe PIG z. 4, s. 12.

Morozewicz J., 1875 Nasze górnictwo. Gazeta Kielecka r. 6, nr 23, 25 i 26.

MOROZEWICZ J. : O kruszcu miedzi z Miedzianki pod Chęcinami. Lwów : Sprawozdania z Posiedzeń Naukowych w sekcjach X Zjazdu Lekarzy Przyrodników, 1907, S. 34-35.

MOROZEWICZ J. : O miedziankicie. Sprawozdania Państwowego Instytutu Geologicznego, 1923, T. 2, Nr 1-2, S. 1-3.

Morozewicz J., 1925 Mineralogia i petrografia. Poradnik dla samouków t. V, s. 553-555.

Morozewicz J., 1925 Złoża pirytu w okolicy Kluczów pod Olkuszem. Sprawozdania PIG nr 3, z. 1-2.

Morozewicz j., 1928 Badania geologiczno-górnicze i geoelektryczne złóż miedzi w kieleckim. Sprawozdania PIG t. 4 z. 3-4, s. 61.

MOSSOCZY Z., : Sprawozdanie z badań nad budową złóż arsenowych w Złotym Stoku. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1949, Nr 54, S. 67-71.

Możliwości badań nad systemami gospodarki krzemieniem w neolicie na przykładzie krzemienia pasiastego. Warszawa : Muzeum Techniki, 1993. [Maszynopis]

Müller W., 1859 Erzgänge bei Gablau. Neues Jb. Miner.

Müller W., 1890 Kalkspath von Rothenzechau im Kreise Hirschberg in Schlesien. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 42.

Muszer A., 1992 Złoto rodzime ze Złotego Stoku (Dolny Śląsk). Archiwum Mineralogiczne.

Nachtvey P., 1924 Von Schmiedeberger Bergbau. Wanderer im Riesengebirge.

NADWORNY S., PRZERWA T. : Cenny rękopis srebrnogórski. Śląski Kwartalnik Historyczny, 2003, T. 58, Nr 2, S. 181-208.

Naruszewicz A., 1805 Diariusz podróży Stanisława Augusta króla na Ukrainę w r. 1787. Wybór Pisarzy polskich. Warszawa.

Némejc F., 1936. : Studies on the Alethopteris. Vestnik Česh. Spolecnost. Nauk. Praha. Flora karbonu.

Némejc F., 1959-1975. : Paleobotanika. T. I-IV. Č. Ak. V. Praha. Flora karbonu.

Némejc F., 1968. : Paleobotanika. T. III. Č. Ak. V. Praha. Flora karbonu.

Nemejc F., Śetlik J. 1950. Nove pfispevky k poznani floristicko-stratigrafickych pomeru żaclerskeho souvrstvi v uhelnych revirech u Żaclere a u Markovśovic. Vestnik Stat. Geol. Ust. ĆSR, 25: 261-278. Flora karbonu.

Neuchaus A., 1933 Die Arsen- Golderzlagerstätte von Reichenstein in Schlesien. Arch. Lagerst.-Forsch. 56.

Neuchaus A., 1936 Über Vorkommen von Kupfererzfübrenden Spateisensteingängen im östlichen Bober-Gebirge (Schlesien). Chem. d. Erde Bd. 10.

Neuchaus A., 1936 Über Vorkommen von Sulfiderz und Spateisenstein-führenden Gängen im östlichen Bober-Katzbach-Gebirge (Schlesien). Fortschr. Miner. Bd. 20.

Neuhaus A., 1942 Uber die Arsenführung der dichten Schwefelkiese (Mielnikowit-Pyrite, Gelpyrite) ven Wiesloch (Baden) und Beutsch-Bleischarley O/S. Matall u. Erz 39.

Neuroder Flötzkarte 1:10000. Blatt II, Ludwigsdorf i/E. Berlin W. 35 : Berliner Lithographisches Institut, X.

Neuroder Flötzkarte 1:10000. Blatt IV, Neurode. Berlin W. 35 : Berliner Lithographisches Institut, X.

Neuroder Flötzkarte 1:10000. Blatt V, Eckersdorf. Berlin W. 35 : Berliner Lithographisches Institut, X.

Neuroder Flötzkarte 1:10000. Blatt VI, Schlegel. Berlin W. 35 : Berliner Lithographisches Institut, X.

NIECHWEDOWICZ M., TRAMMER J. : Hydrodynamically controlled anagenetic evolution of Famennian goniatites from Poland. Acta Paleontologica Polonica, 2007, T. 52, Z. 1.

Nieć M., 1961 Wiek mineralizacji hematytowej Gór Świętokrzyskich. Sprawozdania z pos. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t.5/1, s. 293-295.

Nieć M., 1962 Glinki boksytowe w kopalni Staszic w Rudkach (Góry Świętokrzyskie). Przegląd Geologiczny nr 8, s. 428-430.

Nieć M., 1969 Geologia i mineralogia złoża siarczków żelaza i syderytu w Rudkach. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego. t. 39, z. 4, s. 723-725.

Nieć M., 1971 Wpływ skał otaczających na charakter mineralizacji złoża siarczków żelaza w Rudkach. Biuletyn Instytutu Geologicznego nr 241, s. 105-114.

NIEDŹWIEDZKI G. : Carboniferous tetrapod footprints from the Lublin Basin, SE Poland. Journal GFF, 2015, Vol. 137, S. 57-65.

NIEDŹWIEDZKI G. i in. : Nowe znaleziska tropów dinozaurów z osadów liasowych Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 2009, R. 57, Nr X, S. 252-262.

NIELUBOWICZ R. : Problem łupków pirytonośnych w Wieściszowicach. Przegląd Górniczy, 1958, Nr 10, S. 541-558.

Nielubowicz R., Jaskólski S., 1957 Materiały do poznania łupków pirytowych w Wieściszowicach i jego genezy. Przegląd Geologiczny nr 7, s. 303-310.

Nienadkiewicz K., 1911 Materiały k poznaniju himicieskogo sostata minerałow Rossii. Trudy Geol. Muz. Imp. A. H. t. 5.

NIŚKIEWICZ J. : Budowa geologiczna masywu Szklar (Dolny Śląsk). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1967, T. 37, Z. 3, S. 387-416, Tabl. 25-26.

NIŚKIEWICZ J. : Pokrywa zwietrzelinowa masywu Szklar i jej niklonośnośność. Geologia Sudetica, 2000, Vol. 33, S. 107-130.

NOGAJ T., GWÓŹDŹ K. : Historia i charakterystyka zbioru górniczego w Muzeum w Tarnowskich Górach. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 286-292.

Nowak J., 1927 Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry. Najstarsze dzieje Śląska i ziemi bytomsko-tarnogórskiej. Tarnowskie Góry.

Obiekty archeologiczne na ziemi kieleckiej. SKPS s. 47-48 i 148-149. Warszawa 1985.

Olszewski E., 1954 Odrodzenie w Polsce. Stan nauk i praktyki technicznej. Przegląd Techniczny t. 75.

Olszewski E., 1956 Prace badawcze nad historią górnictwa i hutnictwa tatrzańskiego. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki nr 1.

Olszewski S., 1878. : Krótki rys wycieczki geologicznej w Księstwie Krakowskim. Spraw. Komis. Fizyogr. PAU, 12. Flora karbonu.

Osika R., 1961 Sprawa poszukiwania złóż rud żelaza w bloku przedsudeckim w świetle nowych danych geologicznych. Prz. Geol. t. 9, nr 3, s. 121-125.

Osika R., 1965 Mapa mineralogiczna Polski. Kwartalnik Geologiczny t. 9, nr 3, s. 670-707.

Osika R., 1968 Wyniki wstępnych bada występowania fluorytu w Sudetach. Biul. Inst. Geol. nr 137, s. 18-19.

Osiński J., 1782 Opisanie polskich żelaza fabryk. Warszawa.

Ostrowiecki B., 1961 Pstre iły w dolomitach kruszconośnych okolic Chrzanowa. Sprawozdania z pos. Komisji PAN Oddz. w Krakowie za r. 1961 z. 2.

OSTROWSKI S. : Krawędzie bioherm mikrobialitowo-gąbkowych miejscem znacznego nagromadzenia szkarłupni. Tomy Jurajskie, X, T. 1.

OWCZAREK A. : Złoża rud żelaza eksploatowane w Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym w epoce żelaza. Przegląd Geologiczny, 1968, R. 16, Nr 6, S. 284.

OWCZAREK A. : Paleozoiczne rudy żelaza na obszarze Staropolskiego Zagłębia Górniczego. Przegląd Geologiczny, 1954, Nr 8, S. 305-311.

OWCZAREK A. : Prehistoryczne roboty poszukiwawcze rudy żelaza w Rudkach koło Kielc. Przegląd Geologiczny, 1968, Nr 6, S. 284-286.

OWOCKI K. : Klasyfikacja chondrytów zwyczajnych z Sahary i Omanu. Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, X.

Pacyna G., Wojciechowski D. 2004. Boulayatheca (paprocie nasienne, Medullosales) dolnego westfalu okolicy Sosnowca (Górnośląskie Zagłębie Węglowe). W: I. LlPIARSKI (red.), XXVII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 21-22 kwietnia 2004. Wydaw. AGH, Kraków, s. 143-147.

PACYNA G., Zdebska D. 2001. Gómokarbońskie makroszczątki roślinne w konkrecjach sferosyderytowych z rejonu Sosnowca. Wstępna informacja. W: I. LlPIARSKI (red.), XXIV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 25-26 kwietnia 2001. Wydaw. AGH, Kraków, s. 75-79.

PACYNA G., Zdebska D. 2002. Gómokarbońskie makroszczątki roślinne w konkrecjach sferosyderytowych z rejonu Sosnowca (GZW) i Mazon Creek (stan Illinois w USA). W: I. LlPIARSKI (red.), XXV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 17-18 kwietnia 2002. Wydaw. AGH, Kraków, s. 123-127.

PACYNA G., Zdebska D. 2005. Nowa forma morfologiczna widłaka (Lepidodendrales) z dolnego westfalu okolic Sosnowca (Górnośląskie Zagłębie Węglowe). W: I. LlPIARSKI (red.), XXVIII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 20-21 kwietnia 2005. Wydaw. AGH, Kraków, s. 91-95.

Pałys J., 1967 Uwagi o genezie triasowych złóż cynkowo-ołowiowych na Górnym Śląsku. Przegląd Geologiczny nr 12.

Pamiętnik górnictwa i hutnictwa, 1830.

Panow E., 1936. : Permokarbońska fauna martwicy karniowieckiej. Roczn. PTG, 12. Flora karbonu.

PARECKI A. : Uwagi na temat budowy geologicznej złoża barytu w Stanisławowie koło Jawora. Przegląd Geologiczny, 1970, Nr 3, S. 133-135.

PASZKOWSKI M. 1994. Znaczenie występowania zsylifikowanych kaustobiolitów na wtórnym złożu w utworach karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W: I. LlPIARSKI (red.), XVII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 13-14 kwietnia 1994. Wydaw. AGH, Kraków, s. 89-93, 152.

Patteisky K., 1935 (1937). : Das Verhältnis der Zonen von Diplotmena adiantoides und der Lyginopteris Arten zu den Goniatiten- Zonen des Ostsudetischen Karbons. C. r. II Congres Strat. Carb., T. II. Flora karbonu.

Patteisky K., 1957. : Die phylogenetische Entwiecklung der Arten von Lyginopteris und ihre Bedeutung für die Stratigrafie. Mitt. westf. Bergge wergschaftskane, 12. Bochum. Flora karbonu.

PAULIŠ P., MIKUŠ M. : Stříbrná stezka. Hornická naučná stezka v Kutné Hoře. Stručná historie kutnohorského dolování. Kutná Hora : Kutna, 1998.

Paulo A., 1963 Nowe dane o mineralizacji utworów paleozoicznych w okolicy Lipy Jaworskiej (Dolny Śląsk). Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 6, z. 2, s. 518-520.

Paulo A., 1967 Przejawy mineralizacji barytowo-kwarcowo-siarczkowej w rejonie Ornaku (Tatry Zachodnie). Spraw. z Pos. Polsk. Akad. Nauk. Oddz. w Krakowie nr 1-6. s. 382-386.

PAULO A. : Mineralizacja barytowo-kwarcowo-siarczkowa w Tatrach Zachodnich w świetle nowych danych. Prace Instytutu Geologicznego, 1970, T 59, S. 255-266.

PAULO A. : Minerały niklu i bizmutu w żyłach kruszcowych okolicy Chełmca (Góry Kaczawskie, Dolny Śląsk). Prace Mineralogiczne Komisji Naukowej PAN Oddział w Krakowie, 1970, Nr 24, S. 61-82.

Paulo A., 1970 Nowe dane o mineralizacji w rejonie Chełmca i Stanisławowa w górach Kaczawskich. Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 13, z. 1, s. 220-221.

Paulo A., 1971 Bizmut rodzimy, bizmutyn, gersdorfit, retgersyt. Przegląd Geologiczny nr 1, s. 40.

Paulo A., 1972 Charakterystyka mineralogiczna złoża barytu w |Stanisławowie (Dolny Śląsk).Prace Mineralogiczne Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie nr 29, s. 7-67.

Paulo A., 1973 Złoże barytu w Stanisławowie na tle metalogenii Gór Kaczawskich. Prace Geologiczne Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie nr 76, s. 72.

PAULO A., SALOMON W. : O żyle kruszcowej w Grudnie (Góry Kaczawskie). Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Z. 2, S. 234-239.
[Uwagi: *] [Rozdział: X]

PAULO A., SALOMON W. : Przyczynek do znajomości złoża polimetalicznego w Starej Górze. Kwartalnik Geologiczny, 1974, T. 18, Z. 2, S. 266-276.

Pawlica W., 1916 O żyłach mineralnych granitu tatrzańskiego. Sprawozdania Komisji Fizyograficznej AU t. 50.

PAWŁOWSKA J. : Mineralizacja barytowa w północnej części niecki sudeckiej. Prace Instytutu Geologicznego, 1970, Nr 59, S. X.

PAWŁOWSKA J. : Petrografia i geneza złoża barytu w Strawczynku. Prace Instytutu Geologicznego, 1970, Nr 59, S.180-219.

PAWŁOWSKA J. : Charakterystyka rud cynku i ołowiu na obszarze śląsko-krakowskim. Prace Instytutu Geologicznego, 1977, nr 59.

Pazdur J., 1951 Górnictwo i przemysł polski w II połowie XVIII w. Myśl Współczesna t. 6, nr 6-7, s. 321.

Pazdur J., 1953 Z przeszłości Staropolskiego Zagłębia Górniczego. Przegląd Geologiczny nr 5, s. 15-22.

Pazdur J., 1954 Postęp techniczny w Polsce doby Odrodzenia. Warszawa.

PAZDUR J. : Górnictwo i hutnictwo kruszcowe w okolicy Kielc. Badania nad hutnictwem metali nieżelaznych w Polsce w XVI i XVII w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1955, T.1, S. 78-86.

PAZDUR J. : Materiały archiwalne do historii górnictwa i hutnictwa w zbiorach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach i Radomiu. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, T. 1, S. X.

PAZDUR J. : Stan badań nad dziejami górnictwa i hutnictwa w Polsce w okresie rozwoju kapitalizmu (1764-1870). Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1, S. X.

Pazdur J., 1957 Zakłady metalowe w Białogonie 1614-1914. Wrocław.

PAZDUR J. : Górnictwo w Zagłębiu Staropolskim w epoce feudalnej. Rocznik Świętokrzyski, 1962, T. 1, S. 151-183.

PAZDUR J. : Kierunki i metody badań dziejów świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 13-27.

Petrascheck W. E., 1909 Über permische Kupfererze Nordostböhemns. Vechr. Geol. Anst. Bd. 13.

Petrascheck W. E., 1933 Die Erzlagerstätten des Schlesis Die Vererzung des Sudetten. Mitt. Geol. Ges. in Wien Bd. 24.

Petrascheck W. E., 1933 Die Erzlagerstätten des schlesischen Gebirges. Arch. Lagerst. Forsch. Bd. 59.

Petrascheck W. E., 1935 Neues von niederschlesischen Erzlagerstätten. Jber Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 108.

Petrascheck W. E., 1936 Sedimentation, Vulkanismus und Kupfererzführung im mittelschfesischen Rotliegend. Festschrift zum 60 Geburtstag von itans Stitle Bd. 20.. Stuttgart

Petrascheck W. E., 1937 Die geologische Stellung der Schlesischen Arsen-, Kupfer- und Eisenspatlagerstätten und den Gedentung fur die neuen Aufschussarbeiten. Metal. u. Erz. Bd. 34 (20), s. 527-537.

Petrascheck W. E.,1910 Die Kristallen Schiefer des nördlichen Adlergebirges. J. b. Geol. Anst. 59. Wien.

Petrascheck W., 1918 Das Alter der polnischen Erze. Ver. h. Geol. Anst. Wien.

Petrascheck W., 1918 Das Alter der polnischen Erze. Verch. Geol. Anst. Wien.

Petrascheck W., 1919 Die Erze in Kielcer Gebirge. Verh. Geol. Aust. Wien.

Petrascheck W., 1961 Lagerstättenlehre. Wien.

Pfaffius S., Toeplitz Z., 1886 Rozbiory czterech rud cynkowych. Pamiętnik Fizyograficzny t. 6, s. 81-85.

Pflug K., 1909 Zur Geschichte des Bergbaues an Waldenburger Berglaude.  Zeitschrif des Vereins für Geschichte. t. 43, s. 75.

Piasecki, 1936 Postępy przemysłu cynkowego na Śląsku za czasów Polskich. Katowice.

Piaskowski J., 1962 Relacja J. F. Carossiego o górnictwie i hutnictwie w Polsce w latach 1774-1781. Hutnik nr 6.

PIĄTEK E., PIĄTEK Z. : Dawne górnictwo srebra w okolicy Wałbrzycha.  Wałbrzych : Kronika Wałbrzyska, 1981, S. 149-185.

PIĄTEK E., PIĄTEK Z. : Górnictwo rud metali w Górach Sowich. Zabytki Techniki w Polsce, 2000, T. 3. [ brak stron: 104-110]

PIĄTEK E., PIĄTEK Z. : Zarys dziejów dolnośląskiego górnictwa węglowego. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 187-199.

PIEKARSKI K. : W sprawie genezy złoża rud miedzi w Miedzianej Górze koło Kielc. Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1961, Nr 3, S. 43-58.

PIEKARSKI K. : Osadowa czy ascenzyjno-hydrotermalna geneza pierwotnej mineralizacji kruszcowej złoża w Miedzianej Górze koło Kielc. Przegląd Geologiczny, 1963,  Nr 10, S. 441.

Pieradzka K., 1958 Przedsiębiorstwa kopalniane mieszczan krakowskich w Olkuszu od początku XV do początku XII w. Zeszyty Naukowe UJ. nr 13, Historia z. 3.

Piernikarczyk C., 1984 Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Zwiedzamy Zabytki i Muzea.

Piernikarczyk J., 1926 Historia miasta Tarnowskich Gór 1526-1926. Katowice.

Piernikarczyk J., 1926 Tarnowskie Góry kolebka przemysłu śląskiego. Tarnowskie Góry.

PIERNIKARCZYK J. : Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku. Katowice : Śląski Związek  Akademicki, 1933, T. 1, 1936, T. 2.

Piestrzyński A., Salomon W., 1977 Nowe dane z polimetalicznej mineralizacji żył kwarcowych złoża pirytu w Wieściszowicach (Dolny Śląsk). Kwartalnik Geologiczny t. 21, z. 1, s. 27-33.

PIESZCZEK E. : Über einige neue harzähnliche Fossilien des ostpreusischen Samlandes. Archiv für Pharmacie, Zeitschrift des deutschen Apotheker-Vereins, 1880, T. 14, Z. 6, S. 433-436.

Pietraszek E., 1961 Poszukiwania górnicze w południowej Małopolsce na przełomie XVIII i XIX w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej r. 9, nr 1, s. 65-73.

Pilger R., 1934 150 Jahre Friedrichsgrube. Bytom, s. 16.

PILSKI A. : Materia Układu Słonecznego z kolekcji Kazimierza Mazurka. Gliwice : Zakład Poligraficzny Waldemara Wilińskiego, 2004.

PIOTROWSKI J., PIOTROWSKA K. : Słownik jednostek litostratygraficznych Polski. T. 4. Jednostki nieformalne mezozoiku i kenozoiku, 2003.

Plan 5-letni na lata 1961-1965. Brak autora. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, B.r. teczka, 22 mapy. (górnictwo węgla)

Plan likwidacji upadowej „Pniaki” na rok 1977. Brak autora. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, B.r., teczka, 3 mapy. (górnictwo węgla)

Plan perspektywiczny na lata 1960-1980. Cz. „C”. Plany pokładowe. Brak autora. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, B.r., teczka, 47 map i przekrojów. (górnictwo węgla)

PIBORSKI C. : Złoże i kopalnia rud Staszic w Rudkach w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 1947, Nr 1-2, S. 26-38.

Poleck T., 1898 Über die die Goldgewinung im Reichenstein. Jber. Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 75, Naturwiss Sect.

Popiołek F., 1947 Dzieje hutnictwa żelaznego na  ziemiach polskich. Katowice.

Popiołek K., 1965 Górnośląski przemysł górniczo-hutniczy w drugiej połowie XIX w. Katowice.

PORĘBSKA E. : Lates silurian and early devonian graptolites from Żdanów section, Bardo Mts. (Sudetes). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1984, Vol. 52, Z. 1, S. 89-209.

Posnenenske A., 1935 Über eine aus Erzgeröllen bestehende Kieslagerstätte im Culm bei Haselbach im Riesengebirge. Zbl. Miner. A.

Potocki J., 1969 Technika leczenia sztolniowego. Gaz, woda i technika sanatoryjna.

Potonie H., 1893. : Die Flora des Rotliegenden von  Thuringen. Abh. Preuss. Geoi Landesants. N. F., 9. Flora karbonu.

Potonie H., 1897-1899. : Lehrbuch der Pflanzenpalaontologie. Berlin. Flora karbonu.

Potonie R., Kremp G., 1954. : Die Gattungen der palaozoischen Sporae dispersae und ihre Stratigraphie. Geol. Jb., 69. Flora karbonu.

PRASZKIER T. : Przewodnik geologiczny po wybranych odsłonięciach okolic Krakowa. Warszawa : Tomasz Praszkier, B.r.

PRASZKIER T., DEMBICZ K. : Metody konserwacji okazów. Klub Geologiczny Spirifer. Fosol. Niekomercyjny Nieregularnik Geologiczny, 1995, Nr 1, S. 47-48.

PRASZKIER T., DEMBICZ K. : Wałbrzych. Fosol. Klub Geologiczny Spirifer. Niekomercyjny Nieregularnik Geologiczny, 1995, Nr 1, S. 22-26.

PRASZKIER T., DEMBICZ K. : Zakopane. Fosol. Klub Geologiczny Spirifer. Niekomercyjny Nieregularnik Geologiczny, 1995, Nr 1, S. 27-28.

PREIDL W., WÓJCIK A. J. : Kopalnia w Posądzy - ważny epizod górnictwa siarkowego w Polsce. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2008, T. 1, S. 261-272.

Presl K., 1838. : Beitrage zur Kunde vorweltlischer Pflanzen. Vehr. Ges. Vat. Mus. Bóhmcn. Flora karbonu.

Proste sposoby czyszczenia i konserwacji monet oraz medali (III). Biuletyn Numizmatyczny, 1994, Nr 10-12, S. X.

Przewodnik do wycieczki geologicznej po okolicach Kielc. Warszawa : Towarzystwo Geologiczne Spirifer, B.r.

PRZYCHODNI A., ORZECHOWSKI S. : Zespół pieców dymarskich z Bilczy, Gm. Morawica, Woj. Świętokrzyskie. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 56-73.

PTASZYŃSKI T. : Lower Triassic vertebrate footprints from Wiory, Holy Cross Mountains, Poland. Acta Paleontologica Polonica, 2000, T. 45, Z. 2.

PTASZYŃSKI T., NIEDŹWIEDZKI G. : Late Permian vertebrate tracks from the Tumlin Sandstone, Holy Cross Mountains, Poland. Acta Paleontologica Polonica, 2004, T. 49, Z. 2.

PUGACZEWSKA H. : Bivalvia of the Polish middle jurassic and remarks on their paleoecology. Acta Paleontologica Polonica, 1986, T. 31, Z. 1-2.

Purkynowa E., 1963. : Fitostratygrafie morawsko-slezkého karbonu. Rozpr. Čslov. Akad. Ved. roč. 73. Flora karbonu.

Purkyńova E., 1970. : Die Unternamur Flora des Beckens von Horni Slezko (CSSR). Palaont. Abh. bt. B. Palaobotanik Bound. III Heft. 2. Akad.- Verlag Berlin. Flora karbonu.

Purkyńova E., 1971. : New species Lonchopteris from the Westphalian A Upper Silesian Basin (Čechoslovakia). Sbornik Geol. ved. Paleontologie řada P. st. 13. Flora karbonu.

Purkyńova E., 1979. : Fytopaleontologie karbonu vestru turnim vrtu Čeladna Sv.- 6 (horn seleska panev.). Čes. slez. Muz. Opava. Flora karbonu.

Pusch G. G., 1833-1836 Geognostische Beschreibung von Polen. Stuttgart. Tübingen.

PUSCH G.G. : Geologiczny opis Polski oraz innych krajów na północ od Karpat położonych. Dąbrowa : Drukarnia St. Swięckiego, 1903.

Putzer H., 1940 Die zinnführende Fahlbaudlagerstätte von Giechren am Isergebirge. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 92.

Putzer H., 1942 Die zinngrube Reicher Trost bei Giechren im Riesengebirge. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 94.

PYZIK Z. W. : Materiały archeologiczne do znajomości górnictwa i hutnictwa kruszcowego na obszarze województwa kieleckiego. W: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewski. Wydawnictwa Geologiczne. 1972, S. 101-106.

Quiring H., 1914 Beiträge zur Kenntnis der niederschlesischen Goldworkommen. Z. f. Prakt. Geol. 22.

Raciborski M., 1889. : O niektórych skamieniałych drzewach okolic Krakowa. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej Akademi Umiejętności, 29. Flora karbonu.

Raciborski M., 1891. : Permokarbońska flora karniowickiego wapienia. Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademia Umiejętności, 21. Flora karbonu.

Raciborski M., 1893. : Flory kopalne Polski. Rękopis. Arch. Inst. Botaniki PAN. Kraków. Flora karbonu.

RACKI G. : Brachiopod assemblages in the Devonian Kowala Formation of the Holy Cross Mountains. Acta Paleontologica Polonica, 1993, T. 37, Z. 2-4.

RACKI G., BALIŃSKI A. : Late Frasnian Atrypida (Brachiopoda) from Poland and the Frasnian-Famennian biotic crisis. Acta Paleontologica Polonica, 1998, T. 43, Z. 2.

RADWAN M. : Świadectwo Pawła Bolesława Podczaszyńskiego o stanie techniki hutnictwa i górnictwa żelaznego w Zagłębiu Staropolskim z r. 1842. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1, S. 405-406, 407-409 i 413 [brak stron 421, 422].

RADWANEK-BĄK B., BĄK B. : The Middle Vistula River Section as a geotourist attraction. Przegląd Geologiczny, 2008, R. 56, Nr 8/1, S. 639-646.

RADWASKA U. : Abberentne rozgwiazdy z rodzaju Sphaerester Quenstedt 1875 w profilu oksfordu Wapienno/Bielawy na Kujawach. Tomy Jurajskie, X, T. 1, S. X.

RADWAŃSKA U. : Eko-tafonomia serpulitów tytonu Brzostówki i Sławna na tle badań wieloszczetów dzisiejszych. Tomy Jurajskie, X, T. 1, S. X.

RADWAŃSKA U., RADWAŃSKI A.. : Siedlisko życia i miejsce pogrzebania oraz epibionty ramienionogów Sellithyris subsella (Leymerie, 1846) z muszlowców dolnego kimerydu Małogoszcza. Tomy Jurajskie, X, T. 1, S. X.

RADWAŃSKI S. : Paleogeografia i sedymentacja kulmu w północnej części niecki śródsudeckiej. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1952, Nr 79.

RADWAŃSKI A. : The predation upon, and the extinction of, the latest Maastrichtian populations of the ammonite species Hoploscaphites constrictus (J. SOWERBY, 1817) from the Middle Vistula Valley, Central Poland. Acta Geologica Polonica, 1996, T. 46, Nr 1-2, S. 117-135.

Radzikowski S.E., 1901-1902 Zakopane przed 100 laty. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego t. 31 i t. 33.

Radzikowski S.E., 1902 Góry srebrne w Tatrach otwarte r. p. 1502. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego t. 23.

Radzikowski S.E., 1903 Srebrne Góry w Tatrach. Kraków.

Radzikowski S.E., 1930 Dawne górnictwo w Tatrach polskich aż do wieku XVIII. Przegląd Zakopiański z. 1-3.

Raefler F., 1915 Die Brauneisenerzlagerstätten Oberschlersiens. Arch. Lagerstattent. H 22. Berlin. Berg u. Hutten Adsch. 12.

Raefler F., 1915 Galmeilagerstätten Oberschleschiens. Metall. u. Erz. 12.

Rafacz J., 1935 Dzieje i ustrój podhala nowotarskiego za czasów dawnej Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa.

Ramdohr P., 1942 Gratonit aus den oberschlesischen Bleizinkerzgrunen. Zentralbl. Min s. 17-32.

Rammelsberg C., 1886 Beiträge zur chemischen Keuntnis des Vesuvians. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 38.

RAUMER K. : Das Gebirge Nieder = Schlesiens, der Grafschaft Glass und eines Ibeils von Böhmen und der Ober = Lausiss, geognostisch bagestellt. Berlin : G. Reimer, 1819.

Rehberg C. H., Schlossmacher K., 1944 Die Farbe des Chrysoprases. Neues Jb. Miner. Mh. A.

Reimer W., 1920 Die krystallinen Schiefer der Umgebung von Reichenstein in Schlesien. Jb. Preuss. Geol Landesanst Bd. 38 v. 2.

Reimers A., 1939 Ein Beitrag zur Kenucuis der oberschlesischen Blei-Zinkerzlagerstätten. Metall u. Erz. 36.

Reimers A., 1941 Das Vorkommen von Gorasder-Kalk in Gruben feld den Deutsch-Bleischarleygrube bei Beuthen (OS) und Beziehungen zur Lagerstätte. Z. Prakt. Geol. 49.

Remy W. 1952. Ober eine neue Art von Bothrodendron aus dem niederschlesischen Unterkarbon. Sitzungsberichte der Deutsche Akademie der Wisseschaften Berlin Cl. mat. nat. Jahrg. 1952/2: 17-23. Flora karbonu.

Remy W., 1954. : Beitrage zur Kenntnis der Rotliegendflora Thuringens. Teil 2. Fruktifikationen. Sitzungsber. Deutsch. Akad. Wiss. Ki Mathem., (1953) 3. Flora karbonu.

Remy W., Havlena V., 1962. : Zur floritischen Abgrenzung von Devon, Karbon und Perm im terrestrich-limnisch Raum des enemerischen Florenbeveischs in Europa. Fortschr. Geol. Rheinl. Westf. 3, 2. Flora karbonu.

Rewuskaja E., 1906 Zamjetka o kalaminje iz Carstwa Polskiego. Bull. Soc. Imp. Natur. de Moscow T. 20.

Reychman J., 1953 W sprawie nowych badań nad dziejami przemysłu na Podhali. Wierchy t. 22.

Reymanówna M., 1962. : On Dadoxylon schrolliunum with pith and other Dadoxylon from the Upper Carboniferous in South Poland. Acta Paleobotanica, 3, 1. Flora karbonu.

Reymanowa M., 1991. : On Dadoxylon schrolliunum with pith and other Dadoxylon from the Upper Carboniferous in South Poland. Acta Paleobotanica, 3, 1. Flora karbonu.

Richter G., 1866 De eo quod ad Frankenstein invenitur magnesito Vratislaviae.

Rimann E., 1907 Über culeitführenden Granit im Riesengebirge. Zbl. Miner.

Rimann E., 1909 Der kalkspathführende Granit von Schmiedeberg im Riesengebirge. Zbl. Miner.

Rimann E., 1910 Magnetische Ausscheidung von Zinkblende in Granit. Z. Prakt. Geol. Bd. 18.

Rimann E., 1913 Der geologische Bau des Isergebirges und seines nördlichen Verlandes. Jb. Preuss. Geol. Landesanst Bd. 31, V. 1.

Römer F., 1866 Über einige neue schlesische Mineral-Vorkommen. Jber. Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 43.

Römer F., 1870. : Geologie von Oberschlesien. Breslau. Flora karbonu.

Rose G., 1844 Über den Granit des Riesengebirges. N. Jakrb. f. Min.

Rose G., 1867 Schwarze Färbung im Serpentin von Reichenstein. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 19.

Rosenberg, 1925 Początki górnictwa w Polsce za Bolesława Chrobrego. Przegląd Prawa i Administracji t. 32, 1907. Także: Przegląd Górniczo-Hutniczy t. 17 s. 818. Także: Czasopismo Prawniczo-Ekonomiczne t. 18, 1920.

Rosenberg-Lipinsky, 1894 Beiträge zur Kenntniss des Altenberger Erzbergbaues. Jb. Preuss Geol. Landes. Bd. 15.

Rosenberg-Lipinsky, 1894 Die neuen Goldfunde zu Löwenberg in Preussisch-Schlesien. Z. Prakt. Geol. Bd. 5.

Roth J., 1865 Ueber Uranit und Eisenglanz bei Hirschberg in Schlesien. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 17.

Roth J., 1867 Erlänterungen zu der geognostischen Karte vom Niederschlesischen Gebirge und den umliegenden Gegenden. Berlin.

RÓŻAŃSKI W., WÓJCIK Z. : Protokoły posiedzeń Komisji Kruszcowej 1782-1787. Dokumenty do historii polskiego górnictwa i hutnictwa. Kraków-Kielce : AGH, 1987.

RÓŻYCKI K. : ? [Uran]. Czasopismo, X, Nr X, S. X.

RÓŻYCKI S. Z., KOBYLECKI M. : Meteoryty łowickie. Zabytki przyrody nieożywionej, 1936, Z. 3.

Rubinowski Z. 1963 Problemy metalogenezy regionalnej paleozoiku Gór Świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny t. 7 z. 3, s. 567-569.

RUBINOWSKI Z. : Najstarszy polski plan górniczo-geologiczny kopalni w Miedzianej Górze w 1782 roku. Przegląd Geologiczny, 1982, R 30, Nr 10, S. 524-525.

Rubinowski Z., 1954 Przejawy mineralizacji miedziowej w rejonie Miedzianki. Archiwum Wydziału Geologii AGH. Kraków.

RUBINOWSKI Z. : Nowe obserwacje okruszcowania na Miedziance Świętokrzyskiej. Przegląd Geologiczny, 1955, Nr 6, S 299-301.

Rubinowski Z., 1958 Wyniki badań geologicznych w okolicy Miedzianki Świętokrzyskiej. Biuletyn Instytutu Geologicznego nr 126, s. 143-149.

Rubinowski Z., 1958-1961 Badania złóż rud ołowiu w Szczukowskich Górkach. Archiwum Instytutu Geologicznego Kielce.

RUBINOWSKI Z. : Niektóre spostrzeżenia dotyczące przejawów mineralizacji kruszcowej w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 1959, Nr 2, S. 94.

Rubinowski Z., 1962 Badania geologiczne wykonane w związku z przejawami mineralizacji kruszcowej w profilu cechsztynu synkliny gałęzicko-bolechowskiej w Górach Świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny t. 6, nr 4.

Rubinowski Z., 1962 Mineralogia kruszcowa w dolnym cechsztynie rejonu Gałezic w górach Świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny t. 6, z. 4, s. 806-807.

RUBINOWSKI Z. : W sprawie koncepcji osadowej genezy złoża miedzi w Miedzianej Górze koło Kielc. Przegląd Geologiczny, 1962, Nr 9, S. 460-462.

Rubinowski Z., 1962 Zarys metalogenezy paleozoiku świętokrzyskiego. Przegląd Geologiczny nr 8, s. 395-399.

Rubinowski Z., 1962 Zarys metalogenezy paleozoiku świętokrzyskiego. Przewodnik XXXV Zjazdu Pol. Tow. Geol. Kielce 16-19 września 1962. Warszawa.

RUBINOWSKI Z. : Jeszcze w sprawie Miedzianej Góry i regionalnych koncepcji poszukiwań rud metali w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 1963, Nr 10, S. 447-448.

Rubinowski Z., 1964 Perspektywy poszukiwań złóż rud metali na tle metalogenezy cokołu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny t. 8 nr 4, s. 988-989.

Rubinowski Z., 1966 Geologiczne warunki występowania okruszcowania w rejonie Nieczulice-Nowa Wieś koło Rudek. Kwartalnik Geologiczny t. 10, nr 2, s. 584-585.

Rubinowski Z., 1966 Metalogeneza trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. Prace Instytutu Geologicznego.

Rubinowski Z., 1966 Strefowość hydrotermalnego okruszcowania w Górach Świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny t. 10, nr 4, s. 1171-1172.

Rubinowski Z., 1967 Pozycja żył kalcytowych typu Różanka w regionalnej metalogenezie Gór Świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny t. 11, nr 4, s. 962-963.

Rubinowski Z., 1967 Srebronośność  świętokrzyskich kruszców miedzi i ołowiu. Przegląd Geologiczny nr 12, s. 554-555.

Rubinowski Z., 1969 Pozycja mineralizacji syderytowo-pirytowej w metalogenezie trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego t. 39, z. 4, s. 721.

RUBINOWSKI Z. : Wstępne wyniki badań geologicznych w strefie złoża rud żelaza w Ławecznie koło Miedzianej Góry. Kwartalnik Geologiczny, 1969, T. 13, Z. 4, S. 922-923.

RUBINOWSKI Z. : Pozycja mineralizacji barytowej w regionalnej metalogenezie Gór Świętokrzyskich. Prace Instytutu Geologicznego, 1970, T. 59.

Rubinowski Z., 1970 Wstępne wyniki badań iłów z siarczkami ze strefy Miedzianej Góry i Ławeczna. Kwartalnik Geologiczny t. 14, z. 4, s. 922-923.

Rubinowski Z., 1971 Geologia metali niezelażnych w Górach Świętokrzyskich i ich pozycja metalogeniczna. Biuletyn Instytutu Geologicznego nr 247, s. 166.

Rubinowski Z., 1971 Geologia oraz okruszcowanie miedzianogórskiej strefy dyslokacyjnej. Spraw. z pos. nauk. Kwartalnik Geologiczny t. 15, z. 2, s. 745-746.

Rubinowski Z., 1971 Strefowość okruszcowania ołowiowo-cynkowo-barowego w Górach Świętokrzyskich. Biuletyn Instytutu Geologicznego nr 241, s. 91-99.

RUBINOWSKI Z. : Objawy okruszcowania dewonu i triasu w wykopie drogi E-7 w Szczukowskich Górkach pod Kielcami. Kwartalnik Geologiczny, 1979, T. 23, Z. 4, S. 943-944.

Rubinowski Z., 1983 200 rocznica powołania Komisji Kruszcowej i sporządzenia najstarszego zachowanego planu górniczo-geologicznego w Miedzianej Górze. Kwartalnik Geologiczny t. 27 z. 2, s. 645-646.

Rubinowski Z., 1990 Złoża rud metali i przejawy mineralizacji w permsko-mezozoicznym kompleksie strukturalnym antyklinorium świętokrzyskiego. Kwartalnik Geologiczny t. 34, s. 205-208.

Rudy cynku i ołowiu. Historia poszukiwań, rozpoznania i zagospodarowania złóż. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych, 1992, T. X, S. 5-7.

Rutkowski J., 1925 Początki kapitalizmu w kopalniach Chęcińskich. Księga jubileuszowa dla uczczenia 40-letniej pracy naukowej J. Krzywickiego. Warszawa.

Rycerski F., 1890 O przemyśle górniczym i hutniczym w majątkach Gzichów i Zagórze oraz w majątku Bolesław w pow. olkuskim gub. kielecjiej. Przegląd Techniczny t. 27, nr 11, s. 880-884.

Rydzewski B., 1915. : Próba charakterystyki paleobotanicznej Dąbrowskiego Zagłębia Węglowego. Prace Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, 8. (IG 7661). Flora karbonu.

RYKA W. : Wstępne wyniki badań petrograficznych skał intruzji ełckiej. Kwartalnik Geologiczny, X, T. X, Z. X, S. X.

SACHANBIŃSKI M. : Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1979,239 s. (lokalizacje polskie)

Sachs A., 1904 Die Erzlagerstätten Oberschlesiens. Z. Geol. Ges. 56.

Sachs A., 1904 Uber ein Vorkommen von Jordanit in den oberschlesien Erzlagerstätten. Centralbl. f. Min. nr 2.

Sachs A., 1906 Die Bodenschätze Schlesiens. Erze, Kohlen, nutzbare Gesteine. Leipzig.

Sachs A., 1914 Die Bildung der oberschlesischer Erzlagerstätten. Zbl. Miner. Gebl. Pal. Bd. 33

Sachs A., 1914 Die Bildung schlesischer Erzlagerstätten. Montan. Rundschan., s. 489-492.

Sachs A., 1914 Weitere Mitteilungen über die Bildung schlesischer Erzlagerstätten. Zbl. Miner. Geol. Palaont. Bd. 6.

Sadebeck A., 1868 Über die Krystallformen des Kupferkies. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 20.

Sagan E. 1962. Opis szczytowych części łodyg paproci nasiennej (Pteridospermae) Sphenopteris dissecta Brongniart. Biuletyn Informacyjny. Polskie Towarzystwo Miłośników Nauk o Ziemi. Koło w Wałbrzychu, Wałbrzych, listopad 1961: 4-5. Flora karbonu.

Sagan E. 1962. O preparowaniu flory karbońskiej. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Miłośników Nauk o Ziemi, 4: 10-11. Flora karbonu.

Sagan E. 1963. Budowa morfologiczna poduszeczki liściowej u Lepidodendron veltheimii Sternberg. Streszczenie. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, ser. B, 18: 22-24. Flora karbonu.

SAŁACIŃSKI R. : Problemy genetyczno-złożowe okruszcowania kasyterytowo-siarczkowego łupków izerskich w rejonie Czerniawy-Zdroju. Biuletyn Geologiczny Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1965, T. 5, S. 85-91.

Samsonowicz J., 1922 O złożu hematytu w Rudkach pod Nową Słupią. Posiedzenia Naukowe PIG nr 4, s. 9-10.

Samsonowicz J., 1923 O złożu hematytu i syderytu w Rudkach pod Nową Słupią. Przegląd Górniczo-Hutniczy nr 10 (15), s. 874-877. Dąbrowa Górnicza.

Samsonowicz J., 1924 Złoże pirytu w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Górniczo-Hutniczy t. 16. Dąbrowa Górnicza.

Samsonowicz J., 1925 W sprawie złóż rud żelaza na nadaniu Staszic pod Nową Słupią. Przegląd Górniczo-Hutniczy nr 12 (17), s. 519-520.

Samsonowicz J., 1929 Historia górnictwa żelaznego na zboczu północnym Gór Świętokrzyskich. Pamiętnik Koła Kielczan t. III, s. 519. Warszawa.

Samsonowicz J., 1934 Sprawozdanie z badań geologicznych w okolicy kopalni Staszic pod Nową Słupią. Posiedzenia Naukowe PIG nr 38.

Samsonowicz J., 1936 Sprawozdanie z badń geologicznych wykonanych w 1935 r na północ od kopalni Staszic między Pokrzywianką, Psarką i Świśliną. Posiedzenia Naukowe PIG nr 44, s. 41-45.

SANTENAUER P. i in. : The late Frasnian rhynchonellid genus Pammeg etherhgnchus (Brachiopoda) in Poland, and its relevance to the Kellwasser Crisis. Acta Paleontologica Polonica, 1988, T. 43, Z. 2.

SAURMA-JELTSCH H., F. : Schlesische Münzen und Medalien. Breslau : Max Woywod, Verlagsbychhandlung, 1883.

Schenk A., 1883. : Pflanzen aus der Stcinkohlenformation. In: F. Richthofen. China, 4. Flora karbonu.

Schmidt A., 1902 Kopalnie tatrzańskie. Wszechświat nr t. 21, 40, s. 625-629.

SCHMIDT A. : Nie notowane odmiany trojaków olkuskich Zygmunta III. Biuletyn Numizmatyczny, 1991, Nr 4-6, S. X.

Schneider G., 1892 Der Bergbau am Schwarzen Berge bei Schreiberhau. Wanderer im Riesengeb. Bd. 5.

Schneider G., 1894 Die Minerale des Riesen- und Isergebirges. Wanderer im Riesengeb. Bd. 6.

Schneiderhöhn H., 1924 Die oxydations- und Zementationszone der sulfidischen Erzlagerstätten. Fortsch. Min. Krist., Petr. Bd. 9.

Schneiderhöhn H., 1930 Mineralchemische und mikroskopische Beobachtungen an Blei-Zink- und Kieserzen der Deutsch-Bleischarley-Grube, Oberschlesien. Chemie der Erde 5.

Schneiderhöhn M., 1927 Miner-petr. Untersuchungen der Erzlagerstt. von Kupferberg in Schlesien.

Schrauf A., 1882 Beitrage zur Kenntniss des Associations Kreises der magnesiasilicate Anhang Ueber Schuchardit. Z. Kristallogr. Bd. 6.

Schuchart Th., 1857 Neu anfgefundene Erze in Niederschlesien. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 9.

Schultz W., 1813 Bemerkungen über das Vorkommen des Bleyglanses, Braunsisensteins und Callmeyeis bei und Tarnowitz in Oberschlesien. Hameln, s. 64.

Schulze, 1811-1812 Mineralogische Bemerkungen auf einer Reise inder Schwednitzer- und Riesengebirge in den Jachren 1802 und 1803. Taschnenb. Miner Jg. 5 und Jg. 6.

Seidl K., 1934 Das Schwerspatvorkommen von Gottesberg in Schlesien. Z. Prakt. Geol. Bd. 42.

Šetlik J., 1956. : Prispérek k poznani druhu Noeggerethia foliosa Sternberg. Rozpr. UUG. Praha. Flora karbonu.

SĘKOWSKI S. : Bazar chemiczny. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981.

SĘKOWSKI S. : Ciekawe doświadczenia. Cz. 1. Chemia dla Ciebie.

SEKOWSKI S. : Ciekawe doświadczenia. Cz.2. Chemia dla Ciebie. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.

SĘKOWSKI S. : Drugi bazar chemiczny. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1967.

SĘKOWSKI S. : Elektrochemia domowa. Chemia dla Ciebie. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.

SĘKOWSKI S. : Elementarz chemii organicznej. Chemia dla Ciebie. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974.

SĘKOWSKI S. : Galwanotechnika domowa. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974.

SĘKOWSKI S. : Moje laboratorium. Cz.1. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.

SĘKOWSKI S. : Moje laboratorium. Cz.2. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965.

SĘKOWSKI S. : Na wszystko jest rada. Chemia dla Ciebie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.

SĘKOWSKI S. : Pierwiastki w moim laboratorium. Chemia dla Ciebie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1987.

SĘKOWSKI S. : Pierwiastki w moim laboratorium. Cz. 2. Chemia dla Ciebie.

SĘKOWSKI S. : Rozmaitości chemiczne. Chemia dla Ciebie. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.

Siedlecki S., 1954. : Utwory paleozoiczne okolic Krakowa. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 73. Flora karbonu.

SIEMIĄTKOWSKI J. : Minerały kruszcowe w syenitach rejonu Ełku. Kwartalnik Geologiczny, X, T. X, Z. X, S. X.

Siemiradzki J., 1923 Z dziejów górnictwa polskiego pod Olkuszem. Przegląd Górniczo-Hutniczy t. 15 (11), s. 880-984.

SIEMIRADZKI J. : Płody kopalne Polski. Wiedza Powszechna, X, T. 6, S. 1-4 i 92-128.

Singer, 1820 Über das Vorkommen des Chromeisens in Schlesien. Arch. Bergb. u. Hüttenw. Bd.3.

Singer, 1844 Das Mineralreichtum Schlesiens. Übers. Arb. Schles. Ges. Vaterl. Kult.

Sioma I., 1917 Nabljudienija i issljedawanija po minjerałogii i litologii Łysogorija. Moskwa.

SIUDA R. : Paragenezy hipergeniczne złoża Radzimowice (Góry Kaczawskie). Przegląd Geologiczny, 2012, R. 60, Nr X, S. 442-449. (górnictwo kruszców)

Skiba M., 1959 Charakterystyka rejonu G-3 złoża cyny w Gierczynie. Rudy i Metale nieżelazne nr 4, s. 109-115.

SKIBA G., BLITEK P. : Minerały wtórne z hałd kopalni złota i arsenu w Złotym Stoku. Kraków : AGH, B.r. [Archiwum Muzeum Minerałów]

Skrót do koncepcyjnego projektu rozbudowy kopalni „Nowa Ruda”. Brak autora. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, 1960, str. 12, tab. 2. [brak strony tytułowej]. (górnictwo węgla)

SŁAWROW : Die Drei Brüder. Zapomiane relikty dawnego górnictwa w górach Izerskich. Sztolnie 2011, Nr 1 (1), S. 15.

SŁAWROW : Górnictwo rud metali w Górach Sowich. Sztolnie, 2011, Nr 4, S. 39.

SŁAWROW : Historia górnictwa Gór Ołowianych. Sztolnie, 2011, Nr 3. S. 22-25.

SŁAWROW : Historia górnictwa w masywie Grochowej (cz. 1). Sztolnie, 2012, Nr 1, S. 8-17.

SŁAWROW : Historia górnictwa wzgórz szklarskich. Kopalnia niklu w Szklarach. Sztolnie 2011, Nr 1 (1), S. 9-12.

SŁAWROW : Kopalnia w Przedwojowie. Sztolnie, 2013, Nr 1, S. 31-32.

SŁAWROW : Kopalnia Wacław. Sztolnie 2013, Nr 1, S. 33-35.

SŁAWROW : Kowarskie kopalnie. Prawdziwa kopalnia uranu. Sztolnie, 2011, Nr 3, S. 17-21.

SŁAWROW : Max Emil Alexander w Dolinie Staruchy. Historia górnictwa rejonu Chełmca w Górach Kaczawskich. Sztolnie 2011, Nr 2 (2), S. 26-27.

SŁAWROW : Perspektywy w dobie gorączki złota. Sztolnie, 2012, Nr 2, S. 22-24.

SŁAWROW : Przyszłość Starej Góry. Perspektywy eksploracyjne kopalni Wilhelm w Radzimowicach. Sztolnie 2011, Nr 1 (1), S. 13-14.

SŁAWROW : Reicher Trost. Kopalnia cyny na Przedgórzu Izerskim. Sztolnie, 2011, Nr 4, S. 32-33.

Smolarska J., 1961 Budowa geologiczna wschodniej części śląsko-krakowskiego zagłębia kruszcowego. Sprawozdania z pos. Kom. PAN Oddz. w Krakowie za r. 1961, z. 2.

Smolarska J., 1973 Przyczynek do poznania genezy dolomitów kruszconośnych ślasko-krakowskiego zagłębia kruszcowego. Sprawozd. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 16, z. 1, s. 259-261.

Smolarska J., Gruszczyk H., Dang Xuan Phong, Chu Tuan Nga, 1973 Brekcje z zagłębia śląsko-krakowskiego. Sprawozd. Kom. Nauk. PAN oddz. w Krakowie t. 16, z. 1, s. 258-259.

Sobieszczański, 1852 Wycieczka archeologiczna w niektóre strony guberni radomskiej odbyta we wrześniu 1851 r. Warszawa.

Spangenberg K., 1943 Die Chromerz legerstätten von Tampadel am Zobten. Z. Prakt. Geol. Bd. 51.

Spangenberg K., 1949 Unvollendete Albitgänge, Natronlamprophyre und gemischte Gänge mit pegmatischer Albitit von Tampadel in Schlesien. Neues Jb. Miner. Mh. A.

Spangenberg K., 1951 Ein Ganggefolge mit Natronvonnacht aus dem Peridotit der Chromerzlagerstätten von Tamoadel am Zobten. Neues Jb. Miner. Abh. Bd. 82 H. 3.

Spangenberg K., Müller M., 1949 Die Lateritische Zersetzung des Peridotits dei der Bildung der Nickelerzlagerstätte von frankenstein in Schlesien. Heidelberg. Beitr. Miner. Petr. Bd. 1.

Spannagel C., 1940 Der Pyritabbau der Grube Staszic bei Nowa Slupia im polnischen Mittelgebirge. Metall. u. Erz. Bd 19 (9).

Srokowski K., 1907 Przemysł cynkowy w Królestwie Polskim. Pamiętnik I Zjazdu Polskich Górników w Krakowie w roku 1906. S. 56-77. Lwów. Także: Przegląd Górniczo-Hutniczy t. II, z. 9, 1906, s. 255-259.

Stappenbeck R., 1928 Ausbildung u. Ursprung d. oberschles. Bleizinerzlagerstätten. Archflagerstatten Fench. nr 411.

Staronka W., 1903 O kruszcu miedzi z Miedzianki pod Chęcinami. Chemik Polski t. 8, nr 1 s. 1-3. W: Archiwum Geologii Polskiej. : Chemik Polski 1955, s 57-59.

Staronka W., 1908 O kruszcu miedzi z Miedzianki pod Chęcinami. Przegląd Górniczo-Hutniczy nr 5.

Staszic S., 1815 O Ziemiorództwie Karpatów i innych gór i rownin Polski. Drukarnia Rządowa. Warszawa

STAUFFACHER J. : Der Gangdistrikt von Altenberg in Schlesien auf Grund einiger Aufnachmen der Oberfläche und der unterirdischen Aufschlüsse. Zeitschrift für praktische Geologie, 1914, T. 22, S. X.

STAUFFACHER J. : Der Goldgangdistrikt von Altenberg in Schlesien. Zeitschrift für praktische Geololofie, 1916, T. 23, S. X.

Stechr H., 1933 Ein Beitrag zur Kentnis d. Zinn-Kobalt Lagerstätte von Gierhen_Querbach Isergebirge. Bergmännische Meldearbeit. Clauthal.

Stehr H., 1960 Uber des Kobalterzvorkommen von Querbach im Isergebirge. Erzmetal Bd. 13, H. 11.

Steidl K., 1927 Die oberschlesische Zinkerzlagerstätte. Z. d. Obersch. Berg- Hüttenm. Ver. 11 (12). Katowice.

Steinbeck, 1823 Geschichte des Berg- und Hüttenwesens zu Reichenstein bis zum Jahr 1746 oder bis zu der Zeit der preusischen Bergwerks-Verwaltung. Arch. f. Berg. und Hütt. Bd. 15.

Steinbeck, 1857 Geschichte des Schlesischen Bergbaus. Seiner Verfassung, seines Betriebes, 1 i 2. Breslau.

Sterzel J. T., 1881. : Palaontologische Charakter der Obersteinkohlenflora und des Rotliegenden im erzgebirgischen Becken. Flora karbonu.

Stockmans F., 1933. : Flora et fauna houiilers de la Belgiąue. Bruxelle. Flora karbonu.

Stockmans F., Williere Y., 1952-1953. : Vćgetaux namuriens de la Belgiąue. Publ. Ass. Et. Paleont. Strat. HouilL, 13, 382 ct atlas. Ąv. Flora karbonu.

Stopa S.Z. 1962. Subdivision stratigraphique du houiller en Pologne. Compte Rendu du Quatrieme Congres pour l'avancement des etudes de stratigraphie et de geologie du Carbonifere, Heerlen 15-20 septembre 1958, Tome 3: 683-696. Flora karbonu.

Strasburger E. i inni, 1967. : Botanika. PWR i L. Warszawa. Flora karbonu.

STRZELECKI Z. i in. : Przyczyny zagrożenia i sposób kompleksowego zabezpieczenia szybów zatopionej kopalni Staszic w Rudkach k. Nowej Słupi. Górnictwo, 1989, Nr 27, S. 15-25.

STUDENCKA B. : Bivalves from the badenian (middle miocene) marine sandy facies of southern Poland. Paleontologia Polonica, 1986, T. 47, S. 3-128.

STUPNICKA E., ZIÓŁKOWSKI R. : Relacje tektoniczne między synkliną międzygórską a synklinorium kielecko-łagowskim i jednostką łysogórską (Góry Świętokrzyskie). Przegląd Geologiczny, 2001, R. 49, Nr 10, S. X.

STYSZ M., MĄCZKA M. : Kopalnia Michael - świadectwo dawnego górnictwa rud srebra i ołowiu w rejonie wsi Schlesierthal. Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 442-458.

Suchy G., 1912 Die Erzlagerstätten von Altenberg in Schlesien nebst einer Übersicht über das Bober-Katzbach Gebirge. Kohle u. Erz. s. 506-515, 530-535. Katowitz.

Šusta V., 1925. : Phytopaleontologieke novinky z karbonskych vrstev Karvinskych. SbomikPrivod. Spolećnosti w Morawske Ostrave, 3.  Flora karbonu.

Šusta V., 1928. : Stratigrafie ostravsko-karvinske kamenouhelne oblastive svetle paleontologie. Uh. doly ostravsko-karvinskeho reviru. Monografie, 8. Flora karbonu.

Syroczyński L., 1898 Górnictwo w Galicji przed 50 laty a dziś. Lwów.

Szafer W., Kostyniuk M., 1952. : Zarys paleobotaniki. Warszawa. Flora karbonu.

Szajnocha W., 1892 Płody kopalne Galicyi ich występowanie i zażywanie. Część 1-2. Przew. Nauk. Liter. t. 1. Lwów.

SZALEJ M. : Inwentaryzacja hałd i wyrobisk pokopalnianych na terenach gmin: Kamienna Góra i Lubawka. Piechowice, Decybel, 1991. [Materiały archiwalne]

Szałamacha M., 1967 O mineralizacji cynowej we wschodniej części Pasma Kamienieckiego w Górach Izerskich. Przegląd Geologiczny nr 6, s. 282-284.

Szałamacha M., 1970 Występowanie barytu w Jeżowie na Dolnym Śląsku w świetle nowych danych (streszczenie referatu). Kwartalnik Geologiczny t. 14, z. 4.

Szałamacha M., 1974 Przejawy mineralizacji barytowo-fluorytowej w strefie śródsudeckiej w Sudetach Zachodnich. Kwartalnik Geologiczny t. 7 (18), z. 2, s. 435-436.

SZAŁAMACHA M. : O złożowej mineralizacji barytowo-fluorytowej w Jeżowie sudeckim (Sudety zachodnie). Kwartalnik Geologiczny, 1976, T. 20, Z. 2, S. 217-237.

SZAŁAMACHA M. : Rudy cyny na Dolnym Śląsku i kierunki dalszych poszukiwań. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1982, Nr 341, S. 299-313.

Szefer L., 1927 Wytwórczość górnicza ziem polskich. Czasopismo Techniczne s. 161-165, 173-175, 189-192.

SZKUDLAREK R., PASZKIEWICZ R., GOTTFRIED T. : Stanowiska podkowca małego Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1880) w południowo-zachodniej Polsce. Nietoperze, 2001, T. 2, Nr 1, S. 53-62.

SZKUDLAREK R., PASZKIEWICZ R., HEBDA G. : Atlas rozmieszczenia nietoperzy w południowo-zachodniej Polsce - stanowiska zimowe z lat 1982-2002. Nietoperze, 2002, T. 3, Nr 2, S. 197-235.

SZMIT E., GALICA D. : Skarn złotostocki. Analiza petrograficzno-mineralogiczna. Kraków : AGH. [Archiwum Muzeum Minerałów]

SZRETER T. : Gospodarka surowcowa w Generalnej Guberni w latach 1940-1944. Studia z Dziejów górnictwa i hutnictwa, 1963, T. 6, S. 257-284.

SZUPSZYŃSKI J. W. : Muzeum w Lwówku Śląskim. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 305-306.

SZWAJCAR : Co pozostało po górnictwie okolic Nielestna. Sztolnie, 2012, Nr 1, S. 18-20.

SZWAJCAR : Co pozostało z górnictwa w Lipie. Sztolnie, 2012, Nr 2, S. 25.

SZWAJCAR : Kopalnia Carl Friedrich Gustav w Stanisławowie. Sztolnie, 2011, Nr 1, S. 31-33.

SZWAJCAR : Max Emil Alexander. Perspektywy eksploracyjne w Dolinie Staruchy. Sztolnie, 2011, Nr 3, S. 26-28.

SZYCHOWSKA-KRĄPIEC E., STYSZ M. : Analiza dendrochronologiczna drewna ze sztolni w Marcinkowie. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2006, Nr 117, S. 289-302.

Śliwiński S., 1958 Nowe stanowisko występowania kruszców cynku i ołowiu obszaru siewieskiego. Przegląd Geologiczny nr 6.

Śliwiński, 1957 Opracowanie geologiczne obszaru kopalni Zygmunt w Miedzianej Górze. Archiwum Instytutu Geologicznego Kielce.

Światowid. Kraków : Ilustrowany Kurier Codzienny, 1930, R. VII, Nr 28 (310), s. 3. (górnictwo węgla)

ŚWIERCZEWSKA-GŁADYSZ E., OLSZEWSKA-NEJBERT D. : Życie na grząskim dnie. Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, 2012, Nr 4, S. 17-24.

Święcki T., 1816 Opis starożytnej Polski. T. 1.

Świętnicka-Goldsztejn E., 1976 Mineralizacja rudna w okolicy Janowej Góry w rejonie Śnieżnika Kłodzkiego (streszczenie referatu). Kwartalnik Geologiczny t. 20, z. 2, s. 422-423.

W. K. : Tabela stratygraficzna. 2011.

Tablice paleontologiczne.

TASZEK B. : Górnictwo na terenie Gierczyna i okolicy, pow. Lwówek Śl. D/S. 1952, Bolesław : Archiwum Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław, 1952.

Tautscher, 1863 Über den Charakter der Galmeilagerstätte in Oberschlesien und südlichen |Rand der Beuthener Dolomitmulde. Jber. Schles. Ges. Vaterl. 4. Breslau.

Teisseyre A. K. 1975. Asterocalamites sp. z dolnokarbońskich ryolitów kulmu z Sadów Górnych (Sudety Środkowe, niecka śródsudecka). Acta Universitatis Wratislaviensis, 247: Prace Geologiczno-Mineralogiczne, 4: 249-252. Flora karbonu.

Teisseyre H., 1948 Sprawozdanie z prac geologicznych w Sudetach w roku 1947. Bad. Fizjogr. Pozn. TPN. nr 1, s. 175. Poznań.

Thomas B.A. 1970. Epidermal studies in the interpretation of Lepidodendron species. Palaeontology, 13(1): 145-173. Flora karbonu.

Thomas B.A., Brack-Hanes S.D. 1991. A re-examination of Cantheliophorus Bassler. Neues Jahrb. Geol. Palaont. Abh., 183(1-3): 203-215. Flora karbonu.

Toeplitz Z., 1887 Przyczynek do znajomości rud cynkowych w Królestwie Polskim. Pamiętnik Fizyograficzny t. 7, s. 89-100.

TOMASZEWSKI J. B., JANIK E.: Problemy geologicznego rozpoznania mineralizacji cynowej w paśmie kamienieckim. Przegląd Geologiczny, 1986, Nr 2, S. 61-66.

TOMCZYK H. : Występowanie form Rastrites w dolnym sylurze Gór Świętokrzyskich. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1962, Nr. 174.

Tondera F., 1889. : Opis flory kopalnej Jaworzna, Dąbrowy, Sierszy w okręgu krakowskim. Posiedzenia Akademii Umiejętności, 16. Kraków. (IG 8543 lub 41p). Flora karbonu.

Tondera F., 1890. : Przegląd roślin kopalnych w pokładach węglowych Dąbrowy i Gołonoga w Królestwie Polskim. Rozprawy i Sprawozdania z posiedzeń Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności, 20. Kraków. Flora karbonu.

Topographische Karte 1:25000 (Messtischblatt). 5365 Langenbielau. Berlin. Königliche Preussische Landes-Aufnahme, 1896. (górnictwo węgla)

Traube H., 1884 Beitrage zur Kenntnis der Gabbro-Amphibolite und Serpentine des niederschlesien Gebirge. Greisswald.

Traube H., 1885 Beitrage zur Kenntnis der Gabbros, Amphibolite und Serpentine des niederschlesischen Gebirges. Neues Jb. Miner.

Traube H., 1887 Uber einen neuen Fund von nastehenden Nephrit bei Reichenstein in Schlesien. Neues Jb. Miner. Bd. 2 Briefl. Mitt.

Traube H., 1887 Uber plumbocalcit von Tarnowitz in Oberschlesien. N. Jb. Miner. Geol. Pal. Bd. 2.

Traube H., 1889 Zinkhaltiger Aragonit von Tarnowitz in Oberschlesien. Zs. Krist. 15.1894

Traube H., 1894 Beiträge zur Mineralogie Schlesiens. J. Gesteine und Minerale von der Chromitlagerstätte Tampadel im Zobtergebirge. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 46.

Traube H., 1894 Beitrage zur Mineralogie Schlesiens. Z. s. Deutsch. geol. Ges. Bd. 46.

Traube H., 1894 Gesteine und Minerale von der Chromitlagerstätte Tampadel in Zobtengebirge. Z. Deuts. Geol. Ges. Bd. 46.

TRELA W, i in. : Siludian Succession of the Holly Cross Mountains. W : GeoShale. Recent Advacnces in Geology of Fine-Grained Sediments 14-16 may 2012. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2012, S. 165-191.

Turkowska D., 1952 Gabriel Ręczyński i jego opis bogactw mineralnych Polski. Wiadomości Muzeum Ziemi t. 6. s. 21.

Turnau-Morawska M., 1959. : Zagadnienia mineralizacji drzew skamieniałych. Rocznik PTG, 28, 4. Flora karbonu.

Turnau-Morawska M., Jahn M., 1953. : Orientacja optyczna ziarn kwarcu w drzewie skamieniałym okolic Chrzanowa. Rocznik. PTG, 22, 2. Flora karbonu.

Tysiąc lat przemysłu w Polsce. Kościelisko. Warszawa : Muzeum Techniki, 1965. [Archiwum Muzeum Minerałów]

Uhma A., 1954 Górnictwo i hutnictwo metali nieżelaznych w Polsce. Szkic historyczny. Hutnik t. 21, s. 105.

Ulmann, 1856 Plan starodawnych kopalni srebra, ołowiu i galmanu pod Olkuszem i Sławkowem. Przyjaciel Ludu s. 136.

VEČEŘA J. : Złoża złota w rejonie Jesenika-Zlatých Hor-Głuchołaz. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 123-126.

Volkeit J. G. 1775 Gesammelte Nuchrichten von Schlesischen Bergbau. Breslau-Leipzig.

Wajsprzych B., 1974 Strukturalno-geologiczne warunki lokalizacji złóż żyłowych jednostki Chełmca. Geologia Sudetica v. 9, z. 1, s. 125-132.

Warzewska-Riesenkampf W., 1960 Etude du traitement par voic humide des mineralies de zine oxides de Silesie. Revue de Metallurgie 10.

Waśkowski W., 1891 Z przeszłości Olkusza Aktów Dyplomatycznych 43. Sprawozdanie Dyrekcji C. K. Gimnazjum w Bochni za Rok szkolny 1891. S. 1-64. Bochnia.

Ważewska-Riesenkampf W., 1959 Dolomity cynkowe w strefach utlenienia śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowianych. Prace Inst. Hutn.nr 11.

WĄTOCKI W. : Żyły mineralne na Ornaku w Tatrach Zachodnich. Roczniki Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1951, T. 20, Z. 1-3, S. 11.

Weber S., 1879 Bergbau in der Tatra. Jhb. ungar. Karpaten-Vereines Jg. 7.

Websky M., 1851 An Herrn G. Rose. Erzlagerstätten bei Kupferberg und Edelsteine auf der Iserwiese. Z. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 3.

Websky M., 1857 Bildung der Galmeilagerstätten in Oberschlesien. Z. Geol. Ges. 9.

Websky M., 1857 Uber die Krystallform des Tarnowitzites. Zs. deutsch. geol. Ges. 9.

Websky M., 1858 Über die Krystall-Struktur des Serpentins und einiger demselben zuzurechnenden Fossilien. Z. Deutsch Geol. Ges. Bd. 10.

Websky M., 1865 An Herrn G. Rose. Über Titaneisen, Fergusonit, Monazit und Gadolinit im Riesengebirge. Z. Deutsch Geol. Ges. Bd. 17.

Websky M., 1866 Silbererze von Kupferberg in Schlesien. Z. Deutsch Geol. Ges. Bd. 18.

Websky M., 1867 Brief von Websky an Harrn v. Zepharovick uber Reichenstein. Lotos Ztsch. fur Naturwiss hrsg. von dem naturhistorischen Verein Lotos in Prag, Bd. 17.

Websky M., 1867 Silbererze bei Kupferberg in Schlesien. Z. Deutsch Geol. Ges. Bd. 19.

Websky M., 1868 Über die verschiedenen Mineralien, welche sich als kleine Geschibe indem Goldsande vom Goldberg in Schlesien vorgefunden haben. Jber. Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 5.

WEBSKY M. : Ueber Sarkopsid und Kochelit, zwei neue Minerale aus Schlesien. Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft 1868, T. 20, S. 245-257.

Websky M., 1869 Über Epistilbit und die mit ihm vorkommende Zeolithe aus dem Mandelstein von Finkenhühl bei Glatz in Schlesien. Z. Deutsch Geol. Ges. Bd. 21.

Websky M., 1870 Die Erzführung der Kupferberg Rudelstädter Erzlagerstätten. Z Deutsch. Geol. Ges. Bd. 22.

Websky M., 1871 Einige neue Vorkommen von Mineralien aus der Gegend von Striegau und Görlitz. Jber. Schles. Ges. Vaterl. Kult. Bd. 48.

Websky M., 1871 Über die regelmässige Verwachsung von Krystallen verschiedener Art. Jber. Schles Ges. Vaterl. Kult. Bd. 48.

Websky M., 1871 Über Julianit, ein neues Erz. Z Deutsch. Geol. Ges. Bd. 23.

Websky M., 1873 Über Grochanit und Magnochromit. Z Deutsch. Geol. Ges. Bd. 25.

Websky M., 1885 Über die Silberbrücke von Rudelstadt in Schlesien. S. B. Ges. Naturforsch. Fr. Berl.

Weiss Ch. E., 1869-1872. : Fossile Flora der Ungsten Steinkohlenformation und des Rotliegenden im Saar-Rheingebiete. Bonn. Flora karbonu.

Weiss Ch. E., 1876. : Steinkohlen-Calamarien mit besonderer Berücksichtigung ihrer Fructificationen. Abh. geol. Specialk. Preuss Thüring. Staaten, 2, 1. Flora karbonu.

Weiss CH. E., 1879. : Die Flora des Rotlingenden von Wunschendorf bei Lauban in Schlesien. Abh. Geol. Spezialk. Preuss., 3, I. Flora karbonu.

Weiss Ch. E., 1882. : Aus der Flora Steinkohlenformation. Abh. Preuss. Geol. Landesanst., Berlin. Flora karbonu.

Weiss Ch. E., 1884. : Steinkohlen. : Calamarien, II. Abh. Preuss. Geol. Landesanst., 5, 2. Flora karbonu.

Weiss Ch., E., Sterzel J. T., 1893. : Die Sigillarien der preussischen Steinkohlen und Rothliegenden. : Gebiete. II. Die Gruppe der Subsigillarien. Abh. Preuss. Geol. Landesanst. N. F., 2. Flora karbonu.

Wernicke F., 1931 Die primären Erzminerallien der Deutsch-Bleischarley-Grube bei Beuthen O.S. Arch Lagerstättenf. H. 53.

Wernicke J., 1939 Die Erzlagerstätten des Sudettengans. Metall u. Erz. Halle a. S.

WHITTINGTON H. B. : Treatise Invertebrate Paleontology. Part 0. Arthropoda 1. Trilobita, Revised. Kansas : The Geological Society of America, Inc., 1997.

WIELOPOLSKI A. : Materiały archiwalne do historii górnictwa i hutnictwa w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1, S. X.

Wielowiejski J., 1960 Przemiany gospodarcze i społeczne u ludności polskiej w okresie późnolateńskim i wczesnorzymskim. Materiały Starożytne t. 6, s. 51-353. Warszawa.

WIESER T : Siarczanowe produkty wietrzenia na złożu dwusiarczku żelaza w Górach Świętokrzyskich. Prace Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1949, T. 19, Z. 3, S. 445-467.

WITEK B. : Charakterystyka petrograficzna serii marmurów wapienno-dolomitycznych.  [W] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1989, S. 119-136.

Witte, 1900 Der Erbstollen St. Jakob. Zeitschr. des Oberschlesischen Berg- und Hüttenmannischen Vereins Bd. 39.

Wody szczelinowo-krasowe mezozoiku. Przewodnik Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1981.

Przewodnik Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1964, S X.

WOJCIECHOWSKI A. : Wystąpienia rtęci i złota w rejonie Baligrodu oraz Szczawnicy (polska część Karpat). Przegląd Geologiczny, 2003, R. 51, Nr 2, S. 131-138. [*]

WOJCIECHOWSKI A. : Hałdy dawnego górnictwa świętokrzyskiego jako źródło metali kolorowych i szlachetnych. Przegląd Geologiczny, 2002, R. 50, Nr 3, S. 240-244.

WOJCIECHOWSKI A., WOŁKIEWICZ S. : Czy nowa żyła w okolicach Miedzianki na Dolnym Śląsku? Przegląd Geologiczny, 1985, R. 33, Nr 9, S. 518-519.

Wojciechowski J., 1950 Złoto rodzime i minerały towarzyszące w żyle spod Szczawnicy. Acta Geol. Pol. vol. 1, 1952.

Wojciechowski J., 1955 O żyłach kruszcowych pod Szczawnicą. Biuletyn Instytutu Geologicznego nr 101, s. 82.

WOJCIECHOWSKI J. : Minerały Miedzianki pod Chęcinami. Prace. Muzeum Ziemi, 1958, Nr 1, S. 133.

WOJEWÓDZKI I. : Problematyka górnicza w Muzeum Miedzi w Legnicy. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 298-301.

Wolf L. 1977 Beschreibung sowie Versuch einer Teilrekonstruktion der Pteridosperme Sphenopteris (Lyginopteris) volkeli Behrend aus dem Namur A von Dolny Slask. Z. Geol. Wiss., 5(5): 633-655. Flora karbonu.

Wołkiewicz K. S., 1983 Przejawy mineralizacji kruszcowej we wschodniej osłonie masywu granitowego Karkonoszy między Janowicami Wielkimi a Czarnowem. Kwartalnik geologiczny t. 27, z. 2.

Wołoszyński R., 1959 Z dziejów mecenatu Stanisława Augusta nad poszukiwaniami górniczo-hutniczymi w Polsce. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej nr 3, s. 418-477.

Wood H. C., 1860. : Contribution to the Carboniferous flora of the US. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia. Flora karbonu.

WOODLEY i in. : A Web Browser Flow Chart for the Classification of Igneous Rock. IUGS, SIR, 1996.

WOROBIEC G. 1997. Stan badań trzeciorzędowych flor liściowych z Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. W: I. LlPIARSKI (red.), XX Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 16-17 kwietnia 1997. Wydaw. AGH, Kraków, s. 89-91.

WOROBIEC G. 2001. Kopalne rośliny charakterystyczne dla trzeciorzędowych torfowisk krzewiastych w górnym miocenie Bełchatowa. W: I. LlPIARSKI (red.), XXIV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 25-26 kwietnia 2001. Wydaw. AGH, Kraków, s. 115-120.

WOROBIEC G. 2002. Szczątki liści roślin lasu bagiennego z dolnego miocenu Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. W: I. LlPIARSKI (red.), XXV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 17-18 kwietnia 2002. Wydaw. AGH, Kraków, s. 161-166.

WÓJCIK A. : Zarys dziejów Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. W: Uczniowie Agricoli. Kowary, 9-10 listopada 1999. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2002, S. 293-297.

WÓJCIK J. : Wałbrzyskie hałdy i osadniki kopalniane jako źródło surowców wtórnych. : wstępne wyniki inwentaryzacji. Przegląd Geologiczny, 2012, R. 60, Nr 4, S. 212-239.

Wójcik Z., 1982 Komisja Kruszcowa Stanisława Augusta Poniatowskiego 1782-1982. Przegląd Geologiczny nr 10, s. ?.

WÓJCIK D., KRZYŻANOWSKI K. : Kopalnia Was Mit Gott (Śmiało z Bogiem). Dzieje górnictwa. - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 335-444.

WÓJCIK D., KRZYŻANOWSKI K. : Sztolnia Złotych Wołów. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 509-518.

Wróblewski J., 1973 Uwagi w sprawie genezy mineralizacji złoża Staszic w Górach Świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny t. 17 z. 3, s. 661.

WRÓBLEWSKI T. Przejawy mineralizacji hematytowej w SW części Gór świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny, X, T. X, Z. X, S. 461-462.

Wróblewski T., 1962 Rys historyczny górnictwa kruszcowego w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny nr 8, s. 414-417.

Wróblewski T., 1963 Rudy żelaza w paleozoiku świętokrzyskim. Kwartalnik Geologiczny t. 7, z. 3, s. 560-562.

WRÓBLEWSKI T. : Metody terenowych badań stanowisk górnictwa i hutnictwa kruszcowego w Górach Świętokrzyskich. W : Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Red. Z. Kowalczewsk. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972, S. 185-190.

Wróblewski T., 2007a Geoprzyrodnicze walory Góry Karczówki i jej bliskiego otoczenia. Urząd miasta Kielce, Wydział Ochrony Środowiska, s. 1-28.

Wróblewski T., 2007b Obiekty przyrody nieożywionej w kieleckim obszarze metropolitalnym.

Wrzosek J., Wróbel L. 1961 Uwagi o występowaniu żył kalcytowych na Górze Zelejowej koło Chęcin. Zeszyty Naukowe AGH nr 31 Geologia, z. 4, s. 89-106.

Wutke E., 1888 Die Bergbau unteruchmungen Herzog Geargs II von Brieg 1547-1576. Silesiaca Festschrift für C. Grünhagen s. 288. Breslau.

Wutke E., Zur Geschichte des Bergbaus bei Kolbnitz. Zeitschrift des Vereins für Ges. und Altertum Schlesiens t. 32, s. 223.

Wycieczka z geologii historycznej. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1991.

WYROZUMSKI J. : Fragmenty księgi urzędu żupnego sławkowskiego z lat 1557-1575. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1970, T. 14, S. X.

WYŻGA B. : Sedymentacja dolnego paleozoiku Gór Bardzkich. Geologia Sudetica, 1987, Vol. 22, S. 119-145, Tabl. 11.

Z dziejów hutnictwa i górnictwa metali na obszarze województwa opolskiego. Red. Z. Nietyksza. Opole : Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu, 1963, Komunikatory. Seria monograficzna, Nr 33.

Z Nowej Słupi przez Górę Hełmową na Szczytnik i do Rudek. Przewodnik. Szkice Krajobrazowe nr 3, 1983. Koło Przyjaciół Nowej Słupi.

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. : O kwarcu pośród chmór. X, X, S. 128-135.

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. : Podziemna trasa geoturystyczna w „Kopalni Złota w Złotym Stoku” - propozycja. Dzieje górnictwa -element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 519-538.

ZAGOŻDŻON P., ZAGOŻDŻON K. : Udostępnione pogórnicze obiekty podziemne Dolnego Śląska jako zaplecze geoturystyczne. Przegląd Geologiczny, 2013, R. 61, Nr 1, S. 19-24.

ZAGOŻDŻON P. P. : Pieczary i lochy południowo-zachodniej części Ziemi Kłodzkiej. X, X, S. 94-111.

ZAGOŻDŻON P. P., ZAGOŻDŻON K. D. : Wyniki wstępnych badań geologicznych w sztolniach w Ciechanowicach koło Miedzianki. Dzieje górnictwa. : element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 345-356.

ZAGOŻDŻON P. P., ZAGOŻDŻON K. D. : Sztolnia po eksploatacji wapieni krystalicznych koło Janowic Wielkich. X, X, S. X.

Zalessky M. D., 1904. : Vegetaux fossiles du terain carbonifere du bassin du Donetz. I. Lycopodiales. Mem. Com. Geol. Nauv. Ser. Livv, 33. Petersburg. Flora karbonu.

Zalessky M. D., 1907. : Beitrage zur kenntnis der fossilien Flora des Steinkohlenveviero von Dombrowa. Mem. Com. Geol. Nauv. Ser. Livv, 33. Petersburg. Flora karbonu.

ZARĘBA R. : Górnictwo w Siewierzu. Z historii Siewierza. Kurier Siewierski, 2008, Nr 11, S. 17.

Zaręczny S., 1887. : Taeniopteris roemeri w wapieniu karniowickim. Rozpr. PAU. 15 Kraków. Flora karbonu.

 

Zarys historii Mennicy Warszawskiej. Biuletyn Numizmatyczny, 1991, Nr 4-6, S. X.

Zawiślak L., 1970 Metalurgia trudno wzbogacalnych rud utlenionych cynku. Rudy i metale nieżelazne t. 11 nr 11.

Zawiślak L., 1971 Dolomity cynkowe z kopalni Matylda. Rudy i metale nieżelazne t. 16, z. 8.

ZBIERSKI A. : Stan badań nad historią górnictwa i hutnictwa w Polsce wczesnośredniowiecznej. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1957, T. 1, S. X.

Zeiller R., 1879a. : Presentation de Tatlas du t. IV de rExplication dc la Carte Geologiąue de la France et une Note sur le genre Mariopteris. Soc. Geol. France, Buli., 3, ser. 7, Paris. Flora karbonu.

Zeiller R., 1879b. : Vegetaux fossiles du terain houiller de la France. Explic. Carte geol. France, atlas T. 4. Paris. Flora karbonu.

Zeiller R., 1886-1888. : Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes. Atl. 1886. Texte 1888. Et ud. Git. Miner. France. Paris. Flora karbonu.

Zeiller R., 1888. : Etudes sur le terrain houiller de Commentry. Livre 2. Flore fossile, part 1. Buli. Soc. Ind. Miner., 2, 3.Flora karbonu.

Zeiller R., 1906. : Bassin houiller et permian de Blanzy et du Creusot. Frasc. 2. Flore fossile. Erud. Git. Miner. France. Paris. Flora karbonu.

Zejszner L., 1851 Opis skał plutonicznych i przeobrażonych wraz z ich pokładami metalicznymi w Tatrach. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego t. 5.

Zieliński J., 1965 Staropolskie Zagłębie Przemysłowe.

Zientek J., 1958 Budowa geologiczna i wykształcenie mineralogiczne złoża w rowie tektonicznym Bolesław Chrobry. Rudy i metale nieżelazne nr 3.

Zimmermann E., 1935 Erläuterungen zu Blatt Alt Kemnitz. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 276. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

Zimmermann E., 1937 Erläuterungen zu Blatt Hirschberg. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 276. Preuss Geol Landesanst. Berlin.

ZIMMERMANN E. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten deutschen Ländern. Lieferung 246. Blatt Ruhbank. Nr. 3011. 1:25000. Berlin : Preussischen Geologischen Landesanstalt, 1938.

Zimmermann E., 1930. : Zur Kenntnis von Eleutherophyllum mirabile (Sternberg) Stur ("Equisrtites mirabilis" Sternberg). Arb. Inst. Paläobot., 2, 1. Berlin. Flora karbonu.

Zimmermann E., Berg G., 1941 Erläuterungen zur Blatt Kauflung. Geol. Karte von Preussen und benachbarten deutschen Ländern. Lief. 276. R-Stelle f. Bedenforschung. Berlin.

ZIMMERMANN E., HAACK W. : Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten deutschen Ländern. Lieferung 246. Blatt Bolkenhain. Nr. 2949. 1:25000. Berlin : Preussischen Geologischen Landesanstalt, 1935.

Zimmermann E., Kühn B., 1936 Erläuterungen zu Blatt Goldberg u. Schönau. Geol. Karte v. Preussen und benachbarten deutschen Ländern 1:25000. Lief. 292. Berlin : Preussischen Geologischen Landesanstalt, 1936

Zimmermann F. A. 1783-1796 Beiträge zur Beschreibung von Schlesien. T. 1-13. Brieg.

Zimmermann F., 1956. : Prace stratygraficzne. : flora karbońska Sudetów w rejonie Wałbrzycha, punkt programu 26A/55. Archiwum PIG. Warszawa. (IG 4522/281). Flora karbonu.

Zimmermann F., 1932. : Über Cardiopteridium u. C. C. waldenburgense n. sp. aus den Waldenburgen Schichten. Arb. Inst. Paläobot., 2, 2. Berlin. Flora karbonu.

ZIMNOCH E. : Okruszcowanie złoża Starej Góry w świetle nowych danych. Biuletyn Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1965, T. 5, S. 3-38.

Zipser E. A., 1823 Über den preussisch- schlesischen Bergtl. Taschenbuch Miner Jg. 17, H. 2.

Zivier E., 1900 Akten und Urkunden zur Geschichte des schlesischen Bergwesens. Katowice.

Zobel J., 1848 Üeber das Verkunenen von Graphit in Schlesien und der Grafschaft Glatz, insbesondere über des in Sacrum, mit Münsterberger Kreise. Übers. Arb. Schles. Ges. Vaterl. Kult.

Zobel J., 1850 Über des Verkommen des Graphits in Schlesien und inder Graftschaft Glatz. Arch. Miner. Bd. 23.

Zobel J., Carnall R., 1831 Geognostische Beschreibung von einen Theile Nieder-Schlesischen, Glätzischen und Bahmischen Gebirges. Arch. Miner. Bd. 3.

Zöller A., Die Puttenzeche am Willenberg Ein altes Golberg blei Röversdof unweit Schönau ad. Katzbach in Niederschlesien. Z. Prakt. Geol. Bd. 44.

Zwierzyniecki J., 1950 Lead and zinc ares in Poland. XVIII Geol. Congr. London 1948.

Zwoliński S., 1952 Kopalnia Martha w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach. Wiadomości Muzeum Ziemi r. 6, z. 2.

Zwoliński S., 1958 Badania zabytków dawnego górnictwa i hutnictwa w dolinie kościeliskiej w Tatrach. Wierchy t. 27.

Zwoliński S., 1970 Materiały archiwalne dotyczące górnictwa i hutnictwa po polskiej stronie Tatr. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa t. XIV, s. 17-24.

Żaba J., 2003 Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II. Katowice. Minerały. Skały.

Żabiński W., 1958 Ferrogalmei (monheimite-galmei) from Kąty near Chrzanów. Bull. Acad. Pol. Sc. vol. 7 nr 5.

Żabiński W., 1958 Recent hydrozincite from Brzeziny Śląskie. Bull. Acad. Pol. Sc. vol. 6 nr 2.

Żabiński W., 1959 Epsomite and melanterite from Bolesław near Olkusz. Bull. Acad. Pol. Sc. vol. 6 nr 11.

Żabiński W., 1959 Zincan dolomite from Waryński mine, Upper Silesia. Bull. Acad. Pol. Sc. vol. 7 nr 5.

ŻABIŃSKI W. : Charakterystyka mineralogiczna strefy utlenienia śląsko-krakowskich złóż kruszców cynku i ołowiu. Prace Geologiczne, 1960, T. 1.

Żabiński W., 1973 Dolomity cynkowe w świetle nowych badań. Sprawozd. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie t. 16, z. 1, s. 261-262.

Żakowa H. 1960. Nowe stanowisko fauny górnowizeńskiej z Wałbrzycha Miasta. Kwartalnik Geologiczny, 4(3): 619-630. Flora karbonu.

ŻAKOWA H. : Orthid brachiopods from the Upper Visean (carboniferous) of the Świętokrzyskie Mountains, Poland. Acta Paleontologica Polonica, 1989, T. 34, Z. 2.

Żakowa H. 1960. Poziom Goniatites crenistria z Glinna (Góry Sowie). Kwartalnik Geologiczny 4(2): 349-366. Flora karbonu.

ŻAKOWA H. : Warstwy z Lechówka w synklinie łagowskiej. Kwartalnik Geologiczny, 1962, T. 6, Z 3, S. 373-402.

Żukowski W., 1919 Rudy cynkowe w Księstwie Krakowskim. Czasopismo Górniczo-Hutnicze nr 4.

Żukowski W., 1919 Rudy ołowiane w paśmie gór Kielecko-Sandomierskich. Czasopismo Górniczo-Hutnicze nr 7.

Żukowski W., 1920 Cynk i ołów w Polsce. Przegląd Górniczo-Hutniczy nr 3, s. 85-89.

Żukowski W., 1946 Kilka wiadomości i danych odnośnie dobywania kruszców ołowiu i cynku w dawnych kopalniach olkuskich. Przegląd Górniczy t. 2, s. 127-137.

Żukowski W., 1947 Kruszce cynku i ołowiu w okolicy Sławkowa i Żurady. Mapa kruszcowych pól górniczych w okolicy Sławkowa i Żurady. Przegląd Górniczy t. 34, nr 12, s. 827, 828, 830.

Żukowski W., 1947 Kruszce ołowiu i cynku w triasie krakowskim. Przegląd Górniczy nr 3 (34).

Żukowski W., 1949 Występowanie kruszców ołowiu i cynku w nieckach triasowych wilkoszyńskiej i chrzanowskiej. Przegląd Górniczy t. 5, nr 1.

Żukowski W., 1950 Z historii górnictwa kruszcowego w Polsce. Przegląd Górniczy nr 10, s. 533-536.

ŻUKOWSKI W. : Z historii górnictwa kruszcowego w Polsce. Przegląd Górniczy, 1950, R. 6, Nr X, S. 533-536.

Żurowski T., 1962 Krzemionki Opatowskie. Pomnik Starożytnego Górnictwa. Rocznik Świętokrzyski. t. 1, s. 17-96. Ossolineum.

ŻYLIŃSKA A. : Granice paleontologii. XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i biostratygrafów Polskiego Towarzystwa Geologicznego. X : X, 2007, S. X.

Żywirska M., 1958 Dziesięć lat Związkowego Muzeum Górniczego. Katowice.

ŻYWIRSKA M. : Krążek i Tłukienka. : osiedla górnicze w powiecie olkuskim w latach 1825-1875. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, 1960, T. 4, s. 183-240.

 

METEORYT

1992/1

Pilski A. S. : Słowo wstępne. Meteoryt, 1992, nr 1, S. x-x.

A. Bevan. : Meteoryty na Antypodach.

Nowiny.

Markowa- nowy deszcz meteorytów.

To było blisko (Spaulding)

Diamenty supernowej.

To była niemiecka rakieta.

Życie z kosmosu

Wielkie zderzenie?

Dziesiąta planeta nie istnieje.

Kolekcja meteorytów Olsztyńskiego Planetarium.’

Informacje i ogłoszenia.

A.S. Pilski. : Co dalej?

1992/2

A.S. Pilski. : Słowo wstępne

Philip M. Bagnall. : Kolekcjonowanie meteorytów.

A. S. Pilski. : Klasyfikacja meteorytów.

Nowiny

Woda! (w SNC)

Uciekł! (Bolid nad Czechosłowacją)

Informacje i ogłoszenia

III Seminarium Meteorowo Meteorytowe.

Meteoryty do kupienia(?)

Szukajmy Meteorytów!

1992/3

A. S. Pilski. : Słowo wstępne

Duncan Steel. : Poszukiwanie meteoroidów mogących spaść na Ziemię.

M.S. Ullal. : Meteoryty enstatytowe.

Informacje i ogłoszenia

Nowe okazy meteorytu Morasko

Klub Kolekcjonerów Meteorytów

Nowiny

Australia nalega aby ścigać złodziei meteorytów.

Maralinga; anomalny CK4

Chondryt nie całkiem zwyczajny (Spaulding)

Odkryto źródło meteorytów Tucsońskich?

EROMET znajduje ponad 400 meteorytów.

Zhuolu i Hong kong: dwa nowe kratery.

Kratery ujawniają lodowcową przeszłość...

Podczas gdy SNC dostarczają wodę.

Kratery na Wenus powstały wskutek wybuchów w powietrzu.

ANSMET odkrywa 600 meteorytów.

Odkryto odległą planetkę.

951 Gaspra ma 100 milionów lat

Odkryto krater zabójcę (znowu)

Tlen na Księżycu przybliża kolonizację.

1992/4

A.S. Pilski. : Słowo wstępne.

A.S. Pilski . : Katalog meteorytów w polskich kolekcjach-rok 1992.

A.S. Pilski. : Pułtuski deszcz meteorytów.

Ogłoszenie /recenzja. : Meteoroidy meteory meteoryty. B. H. Hurnikowie

A.S. Pilski. : Łowicz-moja przygoda z meteorytem.

Co dalej?

1993/1

Peekskill. Notatka prasowa.

A.S Pilski. : Od redaktora.

Andrzej Manecki. : Interesujące zjawisko w Jerzmanowicach.

Hugh Douglas. : Pięćsetlecie Ensisheim.

Harold Ellis. : Przecinanie, polerowanie i trawienie meteorytów.

Od redaktora komentarz powyższego.

Nowiny

Chapman porzuca raport gdy wpychają się do niego chłopcy z SDI.

Brachinity. : nowy rodzaj achondrytów.

Kometa może zderzyć się z Ziemią.

Jest dużo planetek mogących trafić w Ziemię.

Meteoryt ważący tonę wybił krater w Rosji.

Młode mezosyderyty mogą pochodzić z dużej planetki.

Planety jowiszowe ochroniły Ziemię przed zderzeniami zagrażającymi życiu.

Jak pierwotna atmosfera ochroniła powierzchnię Trytona przed meteorytami.

Czy strumienie materii wyrzucanej ze Słońca ugotowały meteoryty?

Meteoryty SNC potwierdzają istnienie pola magnetycznego na Marsie.

Nowy obiekt może potwierdzić istnienie Pierścienia Kuipera.

Ikar potwierdza teorię względności.
1979 VA jest kometą Wilsona. : Harringtona.

Giełda minerałów Wrocław 17-18 04.1993

Radarowe obrazy Toutatis

1982 BB może być macierzystą planetką meteorytów enstatytowych. Meteoryty enstatytowe w Polsce.

Meteoryty podróżują w rojach

1993/2

A.S. Pilski. : Słowo wstępne

Duncan Steel. : Kometa Swift-Tuttle:Kometa Sądu Ostatecznego?

IMPREZY

Alfredo Borgioni. : Meteoryty w Starożytnym Rzymie.

Philip M. Bagnall. : Tunguska 93.

METEORYTY DLA KOLEKCJONERÓW!

Christopher E. Spratt. : Światowej klasy kolekcje meteorytów.

Nowiny

Bliski przelot komety może być groźny.

Argentyński łańcuch kraterów skutkiem spadku 100-metrowego meteorytu.
Magnetyczna niespodzianka Gaspry.

W pasie między Marsem a Jowiszem były kiedyś ogromne planetki.

Czy zderzenia planetek dały początek Obłokowi Zodiakalnemu?

Planeta X nie istnieje.

Gazowe olbrzymy mają mnóstwo mini-księżyców.

1993/3

David W. Collinson. : Księżyc, Meteoryty , Mars i Magnetyzm.

Leszek Chróst

Mirosław Ciesielski

Lucjan Miozga. : Nowe znaleziska Meteorytu Morasko

Nowiny

Nowe znalezisko Meteorytu Morasko

Nowe typy meteorytów w polskich kolekcjach

Tajlandzkie władze skonfiskowały „święty” meteoryt.

A. S. Pilski. : Dydaktyczna kolekcja meteorytów Obsarwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie.

Marek Ścibior. : O Natural History Museum słów kilka.

Nowiny

Planetki sugerują związek Westa. : HED

To było blisko! (Planetka)

krater odkryty na morzu Barentsa

Komputer ukazuje strukturę pasa Kuipera...

Co potwierdzają 1993 FW i 1993 HA2.

Od redaktora

konkurs

WIN a Slice of Gao!

1993/4

A.S. Pilski. : Od redaktora

Philip M. Bagnall. : Rozwój systemów klasyfikacji meteorytów.

Reet Tiirmaa. : Kratery meteorytowe Kaali

Meteoryty w polskich kolekcjach grudzień 1993

1994/1

A.S. Pilski. : Słowo wstępne.

A.S. Pilski. : Szklane meteoryty

Reet Tiirmaa. : Kolekcja Meteorytów Instytutu Geologicznego Estońskiej Akademii Nauk.

Nowiny

Planetka powiązana z chondrytami zwyczajnymi

Odkryto nową populacją planetek typu Westy.

Uderzająca prawda o marsjańskich meteorytach.

Czy obiekty Rabinowitza są źródłem SNC?

Pulsująca energia przemierzała młody Układ Słoneczny.

Czy ktoś znalazł ziemski meteoryt?

Bawku: chondryt LL5

Rumuruti: chondryt typu Carlisle Lakes

Skala stopnia zwietrzenia dla chondrytów zwyczajnych.

Nowy minerał ku czci Chladniego.

Manson nie jest winien...

ale tlen jest podejrzany.

Krater dinozaurów większy niż myślano.

Rośliny ujawniają trudny do wyjaśnienia przebieg zagłady.

Odchylenie toru lotu planetki jest dziecinną igraszką.

Przypuszczalny krater uderzeniowy znaleziony w Zambii.

Krater Meteorytowy odkryty na Archipelagu Alandzkim

Cztery nowe obiekty znaleziono na Peryferiach Układu Słonecznego

Konkursy

„O żelazie meteorytycznem Rzeczyckiem

1994/2

A.S. Pilski. : Od redaktora.

Christopher E. Spratt.. : Czy meteoryty pachną?

E.J. Corn.. : Ivan Wilson £owca Meteorytów.

V Seminarium Meteorowo. : Meteorytowe.

A. S. Pilski. : Rumurutity. : Nowy typ chondrytów.

Ogłoszenia

Walentin I. Cwietkow,

A.S. Pilski. : Sikhote-Alin.

Nowiny

Tektyty w Olsztyńskim Planetarium.

Muzeum Mineralogiczne we Wrocławiu zaprasza na wystawę meteorytów.

Medal meteorytowy w Polsce.

1994/3

Na podstawie artykułu Clarka R. Chapmana >The Galileo encounters with Gaspra and Ida< opr. A.S.Pilski.. : Planetki oglądane przez sondę Galileo.

Ursula B. Marvin. : Ernst F.F. Chladni (1756-1827) i początek meteorytyki.

Na podstawie Meteoritics Vol 29 pp739-744 Opr. A.S. Pilski.. : Sporu o tektyty ciąg dalszy.

Jadwiga Biała. : Pięćdziesiąte siódme doroczne zgromadzenie METEORITICAL SOCIETY.

STRESZCZENIA

Planetka 243 Ida i jej księżyc.

Pochodzenie małych planetek przelatujących tuż obok Ziemi.

Odnalezienie warstwowanych tektytów w północno-wschodniej Tajlandii: dowód istnienia rozległej stopionej warstwy.

Mikrotektyty w kraterze Zhamanshin.

Zhamanshinity. : tektyty typu Muong Nong.0

Tworzenie się chondr i chondrytów: główne, nierozwiązane problemy.

Obserwacje video bolidu meteorytu Peekskill: trajektoria atmosferyczna i orbita.

Wielkość i historia meteoroidu Peekskill

Co stracilibyśmy badając Księżyc i Marsa, gdybyśmy bazowali tylko na pochodzących z nich meteorytach  obserwacji z daleka i automatycznych lądownikach?

Ogłoszenia

Nowiny.

Nowy kawałek Księżyca.

Meteoryt znaleziony przez krowy.

Brachinit w Olsztyńskim Planetarium.

„Micromouts” ze Szwajcarii

1994/4

A.S. Pilski. : Od redaktora

Rhian.H. Jones. : Chondry: krople ognistego deszczu.

Richard Ash. : Małe sfery oddziaływania.

Ogłoszenia

A.S. Pilski. : Deszcz meteorytów Mbale

Nowiny

Meteoryty bombardują Kanadę.

STRESZCZENIA

Niezwykłe chondry w chondrycie zwyczajnym Mbale.

Scenariusz powstawania chondr zgodny z metamorfizmem chondrytów.

Złożone chondry. : badanie doświadczalne

Wielostopniowe złożone chondry i formowane chondry w meteorycie Bovedy.

Gruboziarniste obwódki na chondrach bogatych i ubogich w magnez w chondrytach zwyczajnych.

„Wilgotne” planetki typu E i M.

Gdzie są oliwinowe planetki?

1995/1

Joel L. Schiff

A.S. Pilski. : METEORITE!

Roy A. Gallant. : Katastrofa Tunguska:spór trwa.

Russell Kempton. : Meteoryt Estherville

Łowicz. : Bliźniak Estherville

Różności.

O. Richard Norton. : Meteoryty. : odłamki ze starej planetki.

Spytaj geologa Odpowiada Richard Spörli.

Co to jest brekcja allochtoniczna?

Jak odróżnić kwarc szokowy od zwykłego?

Co oznacza w klasyfikacji meteorytów skrót IRANOM?

Philip M. Bagnall.. : Uderzeni gwiazdą.

Meteoryty dla kolekcjonerów.

1995/2

Meteoryt Baszkówka

Russell W. Kempton. : Meteoryty żelazne Toluca.

VI Seminarium Meteorowo. : Meteorytowe PTMA

O.   Richard Norton

Dorothy Sigler Norton. : Wystawa i giełda minerałów Tucson 1995.

Różności

Gerd Lobin. : Meteorytowa pasja

Spytaj geologa

Co to jest suevit i jakie jest jego znaczenie?

Co dokładnie oznaczają liczby dziesiętne we wzorze chemicznym oliwinu?

Jak wygląda KREEP i czy jest coś podobnego na Ziemi?

Harold Povenmire. : Florydzka Sieć Bolidowa

1995/3

Imilac (Wywiad z kolekcjonerem)

Walter Zeitschel. : Poszukiwanie Meteorytów w Australii.

Russell W. Kempton. : Meteoryt kamienny Adzhi-Bogdo.

Spytaj geologa

Co znaczy, że chondryt jest zrównoważony lub niezrównoważony?

Jak stwierdza się, że chondryt jest H4, a nie H 3 lub H5, to znaczy jak określa się stopień zmetamorfizowania danego meteorytu?

Czy istnieje jakiś poradnik, jak wymawiać nazwy geologiczne? Skąd wiadomo, czy samogłoski są długie czy krótkie i gdzie pada akcent?

Alan E. Rubin. : Leksykon meteorytyka

Oscar Alfredo Turone. : Meteoryt Palca de Aparzo.

NASA/JPL. : Zagłada dinozaurów.

Streszczenia referatów z konferencji Meteoritical Society.

Obserwacje Gaspry, Idy i Daktyla przez Galileo: wnioski dla meteorytyki.

Drugi rój spadków chondrytów typu H

Meteoryty dla kolekcjonerów.

1995/4

A.S. Pilski. : Od redaktora

Marian Stępniewski. : Konferencja naukowa na temat meteorytu Baszkówka.

Chondry Baszkówki

Nowiny

Nowe znalezisko meteorytu Łowicz

Wyne Walton. : Trzy spadki meteorytów w Burkina Faso

Giuseppe Longo

Romano Serra. : Kilka odpowiedzi niemych świadków katastrofy tunguskiej.

Ogłoszenia

Oscar Alfredo Turone. : Deszcz meteorytów Hatum Pampa (1576-1996)

Spytaj geologa

Jak przygotowuje się płytkę cienką?

W przypadku meteorytów, co to jest termoluminescencja?

Co oznacza „maficzny”?

Recenzja. : Stardust to Planet. : A Geological Tour of the Solar System.

1996/1

Widać kometę!!!

Roy Gallant. : Wizyta na miejscu spadku Sikhote. : Alin

Philip Bagnall. : Konserwacja meteorytów.

Mark R. Bailey. : Konferencja Tunguska 95.

Brett Gladman

Joseph A. Burns

Pascal Lee. : Dostarczanie na Ziemię księżycowych meteorytów

Spytaj geologa

Proszę wyjaśnić skalę szokową S1, S2,...

Jakie są rodzaje bazaltu i jak one powstały?

Dinozaury zdmuchnęło

1996/2

A.S. Pilski. : Od redaktora

Paolo Farinella. : Chaotyczne trasy między pasem planetoid a Ziemią.

Nowiny

Kora z pyłem po bolidzie tunguskim.

O.   Richard Norton

Dorothy Sigler Norton. : Targi klejnotów, minerałów i meteorytów Tucson 96.

Russell W. Cempton. : Richfield. : Nowy meteoryt kamienny.

Nowiny

meteoryt Jawor.

Michael L. Blood

Nowiny

Meteoryty w Lidzbarku Warmińskim.

Jak chronić meteoryty przed rdzewieniem?

Philip A. Roberts Jr.. : Czyje są meteoryty według prawa.

Spytaj geologa

Co znaczy „mezostazis”?

Ile przeciętnie lat mają kamienie leżące na podwórku?

Poprawki skali szokowej.

1996/3

Pavlodar

A.S. Pilski. : Od redaktora

Harry Y.Mc Sween Jr.. : Dowody istnienia życia w przeszłości znalezione w marsjańskim meteorycie (! Czy ?)

Marian Stępniewski. : Światowe spotkanie badaczy i kolekcjonerów materii kosmicznej.

O. Richard Norton. : Osobiste wspomnienia o Fredericu C. Leonardzie.

Nowiny

Wystawa

Konferencja

Meteoryty dla kolekcjonerów.

Eugene P. Gurow. : Kratery uderzeniowe na Ziemi.

Streszczenia wybranych prac prezentowanych na berlińskiej konferencji the Meteoritical Society.

1996/4

Baszkówka

A.S. Pilski. : Od redaktora

A.S. Pilski. : Baszkówka. : znak zapytania

Nowiny

Meteoryt Jawor pozostanie pseudometeorytem.

Nowy okaz Morasko.

Pseudometeoryt Godziêcin.

O. Richard Norton. : Osobiste wspomnienia o Fredericku C. Leonardzie cz.II.

Janusz W. Kosiński. : Meteoryty Słowacji.

Spytaj geologa.

Dlaczego w niektórych meteorytach żelaznych tworzy się magnetyt zamiast rdzy.

Co to jest pigeonit i jak powstała jego nazwa?

Alan Sailer. : Przechowywanie Twojego zbioru meteorytów (Aż do następnego tysiąclecia)

Nowiny

Ślady życia na Marsie w kolejnym meteorycie.

Przypuszczalne miejsce pochodzenia marsańskiego meteorytu

Alain i Luis Carion. : Paryska wystawa meteorytów.

A.S. Pilski. : Warszawska wystawa meteorytów.

1997/1

Gibeon

A.S. Pilski. : Od redaktora

O. Richard Norton. : Badanie płytek cienkich meteorytów.

Meteoryty Słowacji. : uzupełnienie.

Roland Dietrich

Stefan König. : Meteoryt żelazny Gibeon  w postaci doskonałych kryształów.

James Tobin. : D.M. Barringer i s³ynny Krater.

Paolo Farinella. : O Weście i HED w Houston.

VII Seminarium Meteorowo. : Meteorytowe.

Spytaj geologa

Jak wyjaśnia zagładę dinozaurów hipoteza Dekarskiego Trapu i jak to się ma do hipotezy uderzenia planetoidy?

Monica M. Grady. : Badania meteorytów na Uniwersytecie Otwartym

Nowiny

Targi monachijskie

Nowy włoski meteoryt.

Saharyjski kuzyn Baszkówki

Śmiertelnie mały kąt.

1997/2

A.S. Pilski. : Od redaktora

Hennig Haack. : MEZOSYDERYTY posłańcy z wczesnego, burzliwego okresu ewolucji Układu Słonecznego.

O. Richard Norton. : Targi meteorytowe Tucson 1997

Alain Carion. : Meteoryt Mont Dieu

Vincenzo de Michele

Romano Serra. : Szkliwo Pustyni Libijskiej. : Klejnoty na pustyni.

Martin G. Horejsi. : Meteorytowe strony w Internecie.

Nowy meteoryt z Księżyca

Spytaj geologa

Co oznacza termin „skład modalny”?

Jeśli brekcje meteorytowe powstają w wyniku zderzenia planetoid, to jak powstają brekcje na Ziemi?

Nowiny.

Lewoskrętne aminokwasy

Początki życia na Ziemi.

Znaleziono oliwin w komecie Hale-Bopp.

Nowe odkrycia NEAT.

Streszczenia

Petrografia i gazy szlachetne niezwykłych chondrytów L5:Baszkówka i Mt. Tazerzait.

1997/3

A.S. Pilski. : Od redaktora

Odszedł` Eugene Shoemaer -Astrogeolog

O. Richard Norton. : Badanie płytek cienkich meteorytów. czII.

Allan Langheinrich

William Kroth. : Cięcie meteorytów żelaznych

Spytaj geologa

Czy w meteorycie Murchison znajdują się CAI i diamenty?

Jak tworzy się szkliwo wulkaniczne?

Z czego składają się skały ziemskiego płaszcza.

John M. Saul

Aniece C. Lawniczak. : Strzeżcie się końca czerwca.

Narendra Bhandari. : Spadek eukrytu Piplia Kalan.

Garry J. Tee. : Johna Herschela analiza meteorytu żelaznego z Afryki południowo-zachodniej.

Nowiny

Następny krewny Baszkówki?

Konferencja w Państwowym Instytucie Geologicznym.

Wystawa meteorytów w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

Streszczenia.

Opowieść ku przestrodze o różnorodności w meteorytach żelaznych IAB

Dar Al Gani 262 pierwszy księżycowy meteoryt z Sahary.

Wielokrotne spadki i nie związany z nimi  chondryt H5 na obszarze rozrzutu pallasytu Imilac w Chile.

Meteoryty żelazne z krzemianami i związane z nimi meteoryty kamienne: podobieństwa i różnice dotyczące pochodzenia.

Tworzenie chondrytów przez turbulencję i fale uderzeniowe w mgławicy słonecznej.

1997/4

A.S. Pilski. : Od redaktora

A.S. Pilski. : 130 lat temu.

A.A. Pilski. : Wystawa (wreszcie) otwarta.

Omówienie A.S. Pilski. : Krystaliczne kulki księżycowe: ich tworzenie się i wnioski dotyczące pochodzenia chondr księżycowych.

Kevin Kichinka. : Bliskie spotkanie z Panem i Panią Z.

Martin G. Horejsi. : Marlin Cilz i jego Montana Meteorite Lab.

Hal Povenmire. : polowanie na tektyty w Georgii.

Michael Blood. : Cztery sektory meteorytowej społeczności: studium wzajemnej zależności.

Mark E. Bailey.. : Katastrofalne zjawiska w epoce brązu. Spojrzenie z archeologicznego, geologicznego i kulturalnego punktu widzenia.

Graham W. Wolf.. : Elektrofoniczne dźwięki bolidów. : historia.

Jim Phillips.. : Kilka uwag o kolekcjonowaniu meteorytów.

Spytaj geologa

Czy Ziemia wciąż stygnie? Jeśli tak, to jak?

Skoro Ziemia uległa dyferencjacji i żelazo spłynęło do jądra, to dlaczego nietrudno znaleźć żelazo w glebie i piasku?

Co to jest szkliwo diaplektyczne?

Paolo Farinella. : Session Raport. Piza 10-11 marca 1997 roku.

Informacja prasowa przygotowana przez Wydział Geofizyki Instytutu Nielsa Bohra Uniwersytetu Kopenhaskiego.

1998/1

A.S. Pilski. : Od redaktora

Marek Muciek. : Coś błysnęło w Iwięcinie.

Tadeusz Przylibski

Paweł Zagożdżon. : Pseudometeoryt Jawor,

A.S. Pilski

Wayne Walton. : Baszkówka, Mt. Tazerzait, Tjerebon...kawałki ej samej skały?

Tim McCoy. : Meteoryt Burnwell (Stan Kentucky)

Roy Gallant. : Człowiek zwany Niedźwiedziem i jego meteoryt. Upadek i kariera żelaza Pallasa -Część I

Christian Pinter. : Monachium 97.

Georgy T. Shanos. : Fullereny w meteorytach.

Spytaj geologa

Co powoduje że ciasto skalne w chondrytach ma różną barwę? Niektóre chondryty są biało szare, a niektóre ciemnobrązowe; na przykład Holbrook (białawy) i Tenham (ciemny) są oba chondrytami oliwinowo. : hiperstenowymi L6

Jakie są liczne różne postacie krzemionki?

Recenzja

Harry Y. McSween,Jr.. : Fanfar for Earth. : The Origin of our Planet and Life.

1998/2

A.S. Pilski. : Od redaktora

Michał Ostrowski. : Spotkanie z meteorytem Hoba.

Kevin Kichinka. : El Nakhla. Pierwszy egipski meteoryt. Perła w koronie marsjańskich meteorytów.

O. Richard Norton. : Tucson 98

Roy A. Gallant. : Miejsce spadku meteorytu Pallasa odnalezione.

Upadek i kariera żelaza Pallasa. : część II

Tom Gehrels. : Poszukiwanie planetoid.

Geoffrey Notkin. : Wielka gorączka meteorytowa w Złotym Basenie.

A.S. Pilski. : Meteorytowa wycieczka do Wiednia.

Kazimierz Mazurek. : XXIII Międzynarodowa Wystawa Minerałów TIŠNOV. : 1. : 3 maja1998

Spytaj geologa

Co utrzymuje cząstki w całości w skałach osadowych takich jak piaskowce?

Co oznacza „zrównoważony” i „niezrównoważony”?

Co oznacza (W mordkę jeża nigdzie nie umiem się dokopać greckiej delty wstawcie sami. Sorry) 3 C?

A.S. Pilski. : Gregor Pacer i jego meteoryty.

Nowiny

Europejska Sieć Obserwacji Bolidów.

Eads.

Meteorytowe skamieniałości.

Meteoryt Monahans (1998)

Meteoryt El Hammami.

Skradziono.

1998/3

A.S. Pilski. : Od redaktora

O. Richard Norton. : Czy chondryty są skałami osadowymi?

Alan E. Rubin

Jeffey N. Grossman. : Co to jest meteoryt?

Geoffrey Notkin. : W drodze do Imilac

A.S. Pilski. : Meteorytowy piknik

Tom Gehrels. : Poszukiwanie planetoid. Cz.2.

Kevin Kichinka. : El Nakhla. Cz. 2.

Duncan Steel. : Spadanie do twej rynny.

Janusz W. Kosiński. : Kilka uwag na temat tego, co można znaleźć w rynnie.

Gregory T. Shanos. : Murchison ‘zapomniany” meteoryt.

Spytaj geologa

Czy różnice geologiczne między Ziemią a Księżycem mówią nam coś o obiekcie, który zderzając się z Ziemią wytworzył Księżyc?

Co oznaczają terminy „likwidus” i „solidus”?

jak można wykryć w skałach orientację ziemskiego pola magnetycznego?

Nowiny

Dar Al. Gani 400

Spadek w Turkmenistanie

Jeszcze raz Monahans

Spadek meteorytu Portales

I jeszcze raz Monahans

1998/4

A.S. Pilski. : Od redaktora

O. Richard Norton. : Pozostałości dawnych katastrof.

Colin Keay. : Elektrofoniczne odgłosy dużych bolidów.

Steven Excell

Martin Horejsi. : Chondryty LL3

Guy Heinen. : Nordlingen Ries

£ukasz Obroœlak. : Giełda w Sosnowcu

Geoffrey Notkin. : W drodze do Imilac. Cz.2

Nowiny

Nowy meteoryt z Marsa

Pas Kuipera.

Meteoryt z granicy K/T.

Dar al Gani 476

Gao. : Guenie nowa nazwa.

Portales Valley

Martin Horejsi

Martin Cilz. : Tras Castillios.

Darryl Pitt. : Donga inaczej zwany...

William Bottke. : Spotkanie astrodynamików i meteorytyków JAM II.

Martin Horejsi

Marlin Cilz. : Meteoryt żelazny Laguna Manantiales: pół wieku tajemnicy.

Dominique Padirac. : Tatahuine i życie na Marsie.

Spytaj geologa

Jak powstała skorupa Ziemi?

Proszę podać kilka podstawowych książek na temat geologii i mineralogii.

Czy są metamorficzne zmiany w meteorytach spowodowane ciśnieniem, a nie tylko temperaturą?

1999/1

A.S. Pilski. : Od redaktora

O. Richard Norton. : Allende. : Król chondrytów węglistych CV3

Faith Vilas

Michael  E. Zolensky. : Woda, wszędzie woda. Historia przeobrażeń pod działaniem wody zapisana w meteorytach.

Gregory T. Shanos. : Węgiel w chondrycie węglistym Allende CV3

Tyrone L. Daulton. : Starsze od Słońca diamenty w Allende

Kazimierz Mazurek. : Lwowskie „Pułtuski” w Polsce.

Geoffrey Notkin. : Meteoryty Odessa

VIII seminarium meteorowo. : meteorytowe Pułtusk-Wyszków.24-25 kwietnia 1999r.

Zaproszenie na OZMA III

A. Morbidelli. : Pochodzenie wielokilometrowych planetoid zbliżających się do Ziemi.

J. Gregory Wilson. : Mówi dr Rubin.

Martin Horejsi

Marlin Cilz. : Axtell: To, że kwacze jak kaczka nie oznacza, że jest to Allende.

Ela i Grzegorz Pacer. : Notatka z podróży do Tucson

Spytaj geologa

Co to są szliry (w odniesieniu do tektytów)?

Jakie są przedziały wieku dla różnych metod datowania izotopowego?

Christian Pinter. : Monachium 1998

1999/2

A.S. Pilski. : Od redaktora

Nowiny

I Międzynarodowe Targi Meteorytowe. : święto meteorytycznej społeczności.

Nowy chondryt w Złotym Basenie.

Odłupanie Księżyca od Ziemi.

Nowy marsjański meteoryt

Strony Internetowe NASA/JPL NEO.

Meteoryt Orique.

Orique, Portugalia.

Kaigorod,zob. Vyatka.

Leeds. : unieważnienie nazwy.

Dar al Gani 489, Libia.

Gan Gan, Argentyna.’

Kunya. : Urengch, Turkmenistan.

Zag, Sahara Zachodnia lub Maroko.

Guy Consolmagno SJ. : Łowy wśród lodów.

Zaproszenie na OZMA.

Andy Stucki

Eric Reusser. : Spektroskopia ramanowska w badaniach meteorytów.

O. Richard Norton. : Czy lawrencyt jest mitem?

Henry Silverstein. : Metodologia usuwania rdzy i konserwacja meteorytów żelaznych.

Marcin Cimała. : Wyprawa do Moraska

Wewnętrzne struktury i gęstości planetoid.

Oscar Alfredo Turone. : Meteoryt dr Francii.

Martin Horejsi

Marlin Cilz. : Nowe meteoryty trafiają do tych którzy czekają: Nowy oktaedryt drobnoziarnisty z Argentyny.

A.S. Pilski. : VIII Seminarium Meteorowo. : Meteorytowe

Drugi Piknik Meteorytowy.

Spytaj geologa

Jaka jest różnica między zlepieńcem a brekcją?

Jak tworzą się obwódki metalu  wokół niektórych chondr?

Dlaczego tak jest, że NI jest następnym pod względem ilości metalem po Fe w meteorytach żelaznych?

1999/3

A.S. Pilski. : Od redaktora

Martin Horejsi

Marlin Cilz. : Zag: Zbyt wiele dobrego?

O. Richard Norton. : Murchison CM2. : Trzydzieści lat pobytu na Ziemi

Gregory T. Shanos. : Węgiel w chondrycie węglistym Murchison CM2.

O. Richard Norton. : Wkład niesfornej psiny do meteorytyki. : opowieść prawdziwa

Louis Varricchio. : Wywiad z dr Paulem D. Lowmanem Jr „Pochodzenie tektytów: różnica poglądów”

Bill Glass. : Odpowiedź na wywiad z dr Paulem D. Lowmanem Jr zatytułowany „Pochodzenie tektytów: różnica poglądów.

E. P. Gurow. : Szkliwa krateru Elgygytgyn

Janusz W. Kosiński. : Bruno Lang (1916-1998) (epitafium)

Ivan Wilson. : Szukanie meteorytów w Roosevelt County.

Richard Kowalski. : Seminarium na temat małych planet.

Paul G. Comba. : Obserwowanie i odkrywanie planetoid: doświadczenie jednej osoby.

Spytaj geologa

Dlaczego geochemicy używają zawsze stosunków pierwiastków przy badaniu składu chemicznego meteorytów, a nie procentowej zawartości wagowej lub objętościowej (co oznacza  stosunek FeO do Fe)

Co oznacza lotność tlenu?

Czy piroksen może powstać z oliwinu i odwrotnie?

A. S. Pilski. : II Piknik Meteorytowy.

1999/4

A.S. Pilski. : Od redaktora

Nowiny

Nowozelandzki superbolid

1999 AN10 nie jest już zagrożeniem

Kosmiczny wędrowiec.

Woda, wszędzie woda

Szukajcie, a znajdziecie

Nowa planetoida

Seeläsgen (Przełazy) = Morasko?

Roy A. Gallant. : Ognisty wąż Tsareva

Za rok w „Bibliotece Układu Słonecznego”

Louis Varricchio. : Podziemny krater. : Chesapeake Bay.

A.S. Pilski

Wayne Walton. : Morasko. : Największy europejski deszcz meteorytów żelaznych

Dieter Heinlein. : Deszcz meteorytów w Nadiabondi, w Burkina Faso.

Bryony James. : Sekrety Nuevo Mercurio

Martin Horejsi

Marlin Cilz. : Szok Internetowy

Charles B. Gilmore. : Antarktyczny lód a pochodzenie tektytów

Andrzej Kotowiecki. : Relikty gwiezdnych wojen

O. Richard Norton. : Oktaedryt Lake Murray. : meteorytowa skamieniałość.

Calvin Shipbaugh. : Widok na Krater Meteorowy z lotu planetoidy: Co czeka nas jutro?

Hossein Alizadeh Gharib. : Fatalny deszcz meteorytów w XII. : wiecznym Iranie.

Spytaj geologa

Co to są żelaziste formacje wstęgowe i jakie jest ich znaczenie?

Słyszałem, że Ayers Rock w Australii jest nazywana „głazem narzutowym”. Jak to jest możliwe, skoro ma ona ponad 3,5 km długości i 300 metrów wysokości?

Czy reakcje jądrowe ( z udziałem uranu) mogą zachodzić w naturalny sposób? Czytałem, że znaleziono na Ziemi miejsce występowania takich reakcji. Czy mogły one stanowić źródło ciepła dla ziemi i nawet planetoid?

2000/1

A.S. Pilski. : Od redaktora

S.    Klerner

H. Palme. : Pochodzenie chondr i ciasta skalnego chondrytu węglistego Renazzo.

Roy A. Gallant. : Komary, Diamenty i Bardzo Duży Krater. Syberyjski krater Popigaj cz.I.

Rainer Bartoschewitz. : II Międzynarodowe Targi Meteorytowe.

O.   Richard Norton

Tom Toffoli. : Chondryty. : nowatorski sposób ich fotografowania.

Martin Horejsi

Marlin Cilz. : Wszystko w rodzinie: Meteorytowe znaleziska braci Shaw

Michael D. McGehee

Carleton B. Moore. : Meteoryty i pseudometeoryty.

Guy Heinen. : Steinheimer Becken

Darryl S.Futrell

Billy P. Glass. : Spór o tektyty

Spytaj geologa. : W słowie „regmaglipt” rozumiem co znaczy „glipt” ale nie „regma”. Co oznacza ten przedrostek i kto był autorem tej nazwy?

Jakie minerały występujące w meteorytach nie występują na Ziemi?

Jakie informacje można uzyskać z płytek cienkich poza składem mineralnym?

Christian Pinter. : „Teraz Księżyc w pełni nie będzie idealnie okrągły”. : Monachium 99

2000/2

A.S.Pilski. : Od redaktora

Stanisław Jachymek. : Zakłodzie

Informacja o nowym meteorycie

Tadeusz Andrzej Przylibski

Paweł Przemysław Zagożdżon.. : Wyniki wstępnych badań mineralogiczno. : petrologicznch meteorytu kamiennego Zakłodzie.

A.S. Pilski. : Meteoryt, który przeleciał nam koło nosa.

Roy Gallant. : Komary, Diamenty i Bardzo Duży Krater. Syberyjski krater Popigaj cz. II

Kevin Kichinka. : Troszeczkę Moniki w moim życiu.

Robert A. Szep. : „Gwiezdna rana” Sudbury.

O. Richard Norton. : Targi Meteorytowe Tucson 2000

Robert S. Verish. : Najazd Marsa na Los Angeles.

Andriej Olchowatow. : Nietypowa jasność na dużych wysokościach.

O. Richard Norton. : Tak blisko (NEAR) a tak daleko.

2000/3

A.S. Pilski. : Od redaktora

Nowiny

Meteoryt z Yukonu.

Odkrycia misji NEAR przedstawiono w najnowszym numerze „Science”.

Konferencja czy Piknik?

Jacek Siemiątkowski. : Chondry Baszkówki. : Guciów.

Tim McCoy. : Misja NEAR. : wzmacnianie związku między planetoidami i meteorytami

Andrew Glikson. : Woodleigh. : czwarta największa struktura uderzeniowa na Ziemi.

O. Richard Norton. : Brekcje meteorytowe.

Matteo Chinellato. : Kamienie z nieba: Siena 1794

Martin Horejsi

Art Ehlmann

Marlin Cilz. : Zagadkowy meteoryt żelazny Tishomingo.

Alain Gallien

Z. Gabelica

S. Valange. : Ensisheim.

Meteoryty, tektyty, impaktyty z kolekcji Kazimierza Mazurka.

2000/4

A.S. Pilski. : Od redaktora

Andrew Glikson. : Wczesne zderzenia z planetoidami a powstanie życia na Ziemi.

A.S. Pilski. : Morasko IIICD (!?)

Kazimierz Mazurek. : III Targi Meteorytowe w Gifhorn 13. : 15 października 2000 r.

Robert S. Verish. : Opowieść o LA

Richard Pélisson. : Ekspedycja meteorytowa na libijską Saharę.

Martin Horejsi

Marlin Cilz. : Meteoryty żelazne na pustyni: Bardziej nieuchwytne niż woda?

Jeffrey N. Grossman. : Konferencja The Meteoritical Society.

Streszczenia

Wstępne badania nowego meteorytu enstatytowego z Zakłodzia.

Pochodzenie „wzbogaconych” w plagioklaz, magmowych meteorytów enstatytowych.

Scenariusze lityfikacji chondrytów zwyczajnych.

Tworzenie się planetoid.

O. Richard Norton. : „Ogniste chmury” i obwódki chondr.

2001/1

A.S. Pilski. : Od redaktora

Howard Plotkin

Phil McCausland

Peter Brown. : Poszukiwania meteorytu Tagish Lake. Cz.I i II.

A.S. Pilski

Francoise i Michele Franco. : Na tropie amfoterytu Oued el Hadjar.

Oscar Turone. : Angryt D'Orbigny

O. Richard Norton. : Kilka praktycznych lekcji obróbki meteorytów

David L. Coleman. : Krater meteorytowy na naszym podwórku.

Oscar A. Turone. : Kiedy meteoryt spotyka samochód.

Tatahuine i ALH 84001

Michael Paine. : Źródło australijskich tektytów?

Geoffrey Notkin. : Legenda pallasytu Glorieta Mountain.

2001/2

A.S. Pilski. : Od redaktora

Nowiny

Aminokwasy znalezione w Orgueil.

Czy meteoryty Nakhla i Shergotty również zawierają robaki?

Mikrobioologiczne życie na Marsie?

Jest katalog!

Meteoryt zabójca.

Zmiana w the Meteoritical Bulletin.

Krzemianowa inkluzja w Morasko

Szymon Kozłowski

Marta Zub. : Seminarium Meteorytowe Olsztyn 26. : 27 kwietnia 2001 r.

Robert Woolard. : Portales Valley. : nie tak zwyczajny chondryt zwyczajny.

Zbigniew Tymiński. : Metody jądrowe stosowane przy rozpoznawaniu i datowaniu meteorytów.

Ronnie S.McKenzie. : Nowy niezrównoważony chondryt zwyczajny z Namibii.

O. Richard Norton. : Targi meteorytowe Tucson 2001

Phil McCausland. : Poszukiwanie meteorytu Tagish Lake cz. III.

Martin Horejsi

Marlin Cilz. : Meteoryt żelazny Ziz.

Mateusz L Donten. : Meteoryt Morasko pod skaningowym mikroskopem elektronowym.

John A. O'Keefe. 1916. : 2000. (epitafium)

O. Richard Norton. : Kapoeta. : niezwykły howardyt.

2001/3

A.S. Pilski. : Od redaktora

Roland Dietrich

Stefan König. : „Typowy oktaedryt Gibeon”. : w żadnym wypadku.

Monica M. Grady. : Catalogue of Meteorites i Kolekcja Meteorytów Natural History Museum

Kevin Kichinka. : Chassigny: Pierwszy kawałek Marsa.

Kazimierz Mazurek

Marcin Cimała. : Meteorytowa podróż do Ensisheim i Nördlingen

Andrzej Pilipiuk. : Poszukiwania meteorytu pułtuskiego. : uwagi archeologa

Bartosz P. Dąbrowski. : Prze³azy 2001

Phil McCausland. : Poszukiwanie meteorytu Tagish Lake cz.IV.

O. Richard Norton. : Brzydkie kaczątka pustyni

2001/4

A.S. Pilski. : Od redaktora

Nowiny

Podsumowanie Badań Baszkówki

Mars oz³ocony

Christopher Herd. : Nowy obraz Marsa odczytany z meteorytów.

James Tobin. : Darryl Futrell (epitafium)

William K. Hartmann. : Socjometeorytyka

Z konferencji Meteoritical Society.

Derek Sears. : Meteoryty z pieczywem na śniadanie

Martin Horejsi

Marlin Cilz. : Skały z Putorany: najlepsze na świecie fałszywe mezosyderyty?

A.H. Treiman

D.J. Lindstorm

C.S. Schwandt

R.N. Clayton

M.L. Morgan. : „Mezosyderyt” z Putorany w Rosji: nie jest to meteoryt?

Reiner Bartoschewitz. : Morasko. : największy znany obszar rozrzutu na świecie?

Michał Gregorczyk. : Szukanie meteorytów Morasko.

A.S. Pilski. : Guciów 2002 i Meteorite Club.

Andrzej Kotowiecki

Monika Skórka. : Do kogo prawnie należą znalezione meteoryty?

Matteo Chinellato. : Meteoryt Albareto

Kevin Kichinka. : Chassigny: pierwszy kawałek Marsa. Cz II

Howard Plotkin. : Poszukiwania meteorytu Tagish Lake cz V. (ostatnia)

Kazimierz Mazurek. : Targi meteorytowe w Gifhorn 19. : 21 października 2001r.

Maria E. Zucolotto

Victor de Carvalho Klein. : Barwne trawienie meteorytów.

2002/1

A.S. Pilski. : Od redaktora

Nowiny

Meteoryt Bruceville

Znów widowiskowe Leonidy!

„Gracias, Blaine”

Michael N. Mautner. : Meteoryty a narodziny i przyszłość życia

Geoffrey Notkin. : Po dnie niewidzialnego morza: wycieczka po brekcji Alamo

Hossein Alizadeh Gharib. : Opowieść o mumiach i meteorytach

Meteoryt Zoroaster i Magowie

O. Richard Norton. : The Cambridge Encyclopedia of Meteorites.

Martin Horejsi

Marlin Cilz. : Delaware: najnowszy meteoryt z Arkansas

Jarosław Bandurowski. : IV Piknik Meteorytowy Guciów 2002 (18. : 21/04)

Zjazd założycielski Polskiego Klubu Meteorytowego.

Projekt statutu stowarzyszenia o nazwie „ Polski Klub Meteorytowy”.

Andrzej Kotowiecki. : Prowadzenie poszukiwań meteorytów za pomocą wykrywaczy do metali a kwestia prawna ich legalności.

Martin Beech. : Czynnik ludzki przy zbieraniu meteorytów z obserwowanych spadków.

Oscar Alfredo Turone. : Red de Busqueda de Meteoritos. (RBM)

Christian Pinter. : Gorący wiatr pustyni. : Monachium 2001

O. Richard Norton. : Strzeżcie się oszustów z metalem

2002/2

A.S. Pilski. : Od redaktora

Nowiny

Meteoryt Bensour

Bolid nad Bawarią

Jarosław Bandurowski

A.S. Pilski. : Piknik Meteorytowy Guciów 2002 Zjazd założycielski Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

Łukasz Karwowski. : Polskie Towarzystwo Meteorytowe

Andrew Glikson. : Granice pochodzenia i kosmicznego transportu życia

Listy do redaktora „Meteorite”. . : Życie w kosmosie. : Andrew Glikson.

Odpowiedź Michael Mautner.

Spadanie liczby spadków.

Phil Bagnall.

L.    Foschini

Ch. Froeschlé

R.   Gonczi

P. Michel

G. Longo

T.J. Jopek. : Krok w kierunku rozwiązania tajemnicy tunguskiej.

Ron Baalke. : Znaleziono trójkę nowych Marsjan

Gregory T. Shanos. : Wątpliwości co do przyczyn zagłady na granicy permu i triasu

Emmanuel Dransart

Michel Baron. : Oktaedryt plessytowy Taza.

O. Richard Norton. : Targi meteorytowe Tucson 2002

Andrzej Kotowiecki. : Polskie badania Antarktyki a kwestie prawne „Darmowych sond kosmicznych” czyli meteorytów.

O. Richard Norton. : Te wspaniałe chondryty CR

Martin Horejsi

Marlin Cilz. : Pallasyt Milton

2002/3

A.S. Pilski. : Od redaktora

Dominique Padirac. : Chinguetti: poszukiwanie „Drugiego meteorytu”

Hal Povenmire. : Polowanie na tektyty w Teksasie

Gregory T. Shanos. : Słodkie i kwaśne meteoryty

O.   Richard Norton

John Curchin. : Podstawy mikroskopii w świetle spolaryzowanym

Martin Horejsi

Marlin Cilz. : Meteoryt żelazny Roundup; Czy jest jakiś kosmita w twej stodole?

A.S. Pilski. : Itqiy i Zakłodzie: podobne, a jednak niepodobne.

A. S. Pilski. : http://Meteoryty.monikus.net

Bawarski meteoryt znaleziony.

Jarosław Bandurowski. : Zaproszenie na spotkanie miłośników meteorytów. : Sosnowiec 2002

Klaus Becker. : Międzynarodowe Targi Meteorytów w Gifhorn

Recenzje

The Cambridge Encyclopedia of Meteorites

Sławek Derecki. : Turecka przygoda.

Gregory M. Hupe. : Poszukiwanie planetarnych meteorytów

2002/4

A.S. Pilski. : Od redaktora

Nowiny

Doroczne zebranie

4567 milionów lat temu...

Eksplozja UFO wywołuje panikę w Hadejia

Wystawa godna uwagi

Wystawa meteorytów w Toruniu

Wystawa meteorytów w Sosnowcu

Zjazd PTM w Sosnowcu

Siegfrid Haberer. : Twarde jak kamień. : spotkania na Saharze.

Linda Welzenbach

Tim McCoy. : E&R. : prawdopodobnie fałszywy meteoryt

Dieter Heinlein. : Neuschwanstein: Sensacyjny spadek meteorytu w bawarsko. : austriackich alpach

Geoffrey Notkin. : Przenośny krater uderzeniowy.

Martin Horejsi. : NWA 1459. : Pierwszy pozaantarktyczny diogenit oliwinowy

Vera Assis Fernandes. : NWA 032 Młody bazalt księżycowy

Darryl Futrell

Louis Varricchio. : Argument przeciwko ziemskiemu pochodzeniu tektytów

O.   Richard Norton

John Curchin. : Podstawy mikroskopii w świetle spolaryzowanym cz.II.

2003/1

A.S. Pilski. : Od redaktora

Adam C. Hupe. : „Co robisz żywy?”. : Na drodze do Safsaf

Kilabo a nie Hadejia

Matteo Chinellato. : Renazzo

A.S. Pilski. : Kolekcjonowanie niczego

Mark A Septon

Victoria K. Pearson

Jon S. Watson. : Słodki zapach meteorytu Orgueil

Valerie P. Salter. : Sekrety ujawniane przez temperatury chondrytów zwyczajnych.

Marcin Cimała. : eBay.com. : internetowa giełda meteorytów.

Kevin Kichinka. : Rob Elliott. : brytyjski dziedzic nieba

Kapitan Mica Calfee. : Czy to była krowa czy meteoryt?

Martin Horejsi

Marlin Cilz. : Prywatna elipsa rozrzutu: okazy z meteorytowych kolekcji

Robert K. Leśniakiewicz. : Paleometeoryty ze śmietnika?

Andrzej Kotowiecki. : Programy „SPACEWATCH” wymagają pilnie międzynarodowych rozwiązań prawnych

A.S. Pilski. : Pallasytowy topielec

O.   Richard Norton

John Curchin. : Podstawy mikroskopii w świetle spolaryzowanym cz III.

2003/2

A.S. Pilski. : Od redaktora

Norbert Classen. : W pogoni za Księżycem. : wyznania lunatyka

David P. Ambrose MBE

Sumitra Talukdar. : Dzień kiedy z nieba spadły kamienie

R.S. Mckenzie. : Thuate: Nowy meteoryt z Lesotho

Dominique Padirac. : Mars: wyschnięta gąbka?

Hal Povenmire. : Meteoryt Sylacauga z Alabamy

Victoria k. Pearson

Mark A. Sephton. : Meteoryty, Cząsteczki i Minerały Czy jest to recepta na życie na Marsie?

Deszcz meteorytów koło Chicago

Martin Horejsi. : Minimalna kolekcja meteorytów

O. Richard Norton. : Tucsońskie targi meteorytowe. : 2003

Dirk Ross. : Kratery Meteorytowe Odessa i Centrum dla zwiedzających

Syberyjski bolid

Recenzja

The Robert Haag Collection of Meteorites: Private Collection Edition

Andrzej Kotowiecki. : Dziewiętnasty polski meteoryt

O.   Richard Norton

Lawrence A. Chitwood. : Bazalty ze zdyferencjonowanych globów

2003/3

A.S. Pilski. : Od redaktora

Paul P. Sipiera. : Deszcz meteorytów w Park Forest

Geoffrey Notkin

John Sinclair. : W gęstwinie nocy

Martin Horejsi. : Przenośny teren spadku.

Nowiny

Obiekt Shirokovskiy: meteoryt, ziemska skała czy jeszcze coś innego?

Starożytny deszcz meteorytów

Czy meteoryt miał wpływ na historię chrześcijaństwa?

W kierunku zakazu kolekcjonowania

O.   Richard Norton

Tom Toffoli. : Petrograficzna galeria meteorytów

Norbert Classen. : Kamienie z Czerwonej Planety. : alternatywna wyprawa na Marsa

Anthony Irving. : Marsjański meteoryt NWA 1460

Emmanuel Dransart

Michel Baron. : Saint-Aubin: Nowy francuski meteoryt

Kazimierz Mazurek. : Czy meteoryt Northwest Africa 1242 to As-Sarir?

Andrzej Kotowiecki. : Święte meteoryty

2003/4

A. S. Pilski. : Od redaktora

Artur Janus. : Jak szukałem Moraska

Krzysztof Socha. : Kiedy spadł meteoryt Moresko?

Jacek Siemiątkowski. : Struktura fragmentu meteorytu Morasko otrzymanego od znalazcy

A.S. Pilski. : Gdzie i  kiedy spadły meteoryty Morasko?

William D Panczer. : Czy meteoryt Toluca nie jest Toluca z Meksyku?

J. Gregory Wilson. : Wold Cottage: przeszłość i teraźniejszość.

Aly A. Barakat. : Meteorytowe pierwiastki w brekcji piaskowca z obszaru szkliwa Pustyni Libijskiej

O. Richard Norton. : Wrostki wysokotemperaturowych minerałów w chondrytach węglistych

Colin Wayne Carslake. : Tektyty południowo-wschodniej Azji

A.S. Pilski. : Meteorytowe wieści z Moskwy

Anto Raukas

Reet Tiirmaa. : Nowe życie kraterów meteorytowych Kaali

Meteoryt w Nowym Orleanie

Szymon Kozłowski. : Zbiór Meteorytów Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie

Gregory T. Shanos. : Organiczne związki w meteorycie Tagish Lake

Phyllis Z. Budka. : Podróż w przeszłość: Cyfrowa rekonstrukcja, jak tworzył się pallasyt Imilac

2004/1

A.S. Pilski . : Od redaktora

Kevin Kichinka. : Gdyby róża nazywała się inaczej...Sprawa zmiany nazwy figur Widmanstättena

Eugene P. Gurov. : Krater Uderzeniowy Bołtysz na Ukrainie

Klaus Becker

Christian Pinter. : Z targów na targi

VI Międzynarodowe Targi Meteorytowe w Gifhorn

„Witamy w komorze skarbów”. : Monachium 2003

O.   Richard Norton

Lawrence A. Chitwood. : Ziemskie kamienie udające meteoryty

Krzysztof Socha. : Morasko. : inne spojrzenie

John M. Saul. : Geologiczne konsekwencje ostatniego ciężkiego bombardowania

Meteorytowe spotkania

Targi w Gifhorn

Piknik Meteorytowy

Konferencja meteorytowa Poznań 2004

Spadają meteoryty

Orissa

Meteoryt Worden

Philipe Thomas

Léa Dejouy. : Bensour

2004/2

A.S. Pilski. : Od redaktora

A.S. Pilski. : Pułtusk i inne kawałki gruzu z planetoidy 6 Hebe

William D Panczer. : Aleksander von Humboldt. : „Jeden z cudów świata”

Hal Povenmire. : Chondryt H5 Statesboro Georgii

Pierre-Marie Pele

Vincent Lejeune

Jean-Mare Dahhan. : Polowanie na hiszpański bolid

Martin Horejsi. : Uprawa planetoidy Amgali: chondrytowa rywalizacja między farmerami

Matteo Chinellato. : Meteoryt Messyna

O. Richard Norton. : Porowate chondryty zwyczajne.

Al Mitterling. : Kolekcja meteorytów muzeum Smithsona

Mark A. Sephton

Anna L. Butterworth. : Metan w meteorytach. : zapach egzotyki

Lynn Riffel ( dumna mama Dustina). : Meteorytowa przygoda Dustina.

 Martin Altman. : Gifhorn. : wra¿enia dealera

Norbert Classen. : Ping-pong w kosmosie.

Księżycowa i marsjańska mania w Muzeum Przyrodniczym w Bernie.

Jacek Siemiątkowski. : Chondryt Pułtusk: Przykład meteorytowej brekcji wieloskładnikowej (H4+H5)

Notice sur la météorite tombée le 30 janvier 1868 aux environs de la ville de Pułtusk. (fragmenty w tłumaczeniu J. Pokrzywnickiego)

2004/3

A.S. Pilski. : Od redaktora

William D. Panczer. : Odwiedziny Allende

Gregory T. Shanos. : Fragmenty meteorytu i fullereny na granicy Permu i Triasu

Odnalezienie meteorytu i Winiona. : Relacja J.W. Simmonsa

Martin Horejsi. : Czy rok 2004 będzie rokiem brakujących obszarów rozrzutu?

Dar z kosmosu ląduje na Nowej Zelandii

Geoffrey Notkin. : Lingua Franconia. : odcyfrowywanie meteorytowego cmentarzyska Arizony

Dominiqe Padirac. : Nowe znaleziska w Morasku.

Aly A.Barakat. : Starożytni Egipcjanie i meteoryty żelazne

A.S. Pilski. : Dziesięć lat Baszkówki

O. Richard Norton. : Tylko na głębokość skórki

2004/4

A.S. Pilski. : Od redaktora

Łukasz Karwowski. : Nowy polski meteoryt: Jankowo Dolne

A.S. Pilski. : Anie mówiłem?

Svend Buhl. : Ufaj Allachowi, ale przywiąż wielbłąda. Pole meteorytowe HaH po 20 latach poszukiwań

Targi, Targi...

A.S. Pilski. : Mineralientage München 2004 Meteorytowa arystokracja i plebs

Nowiny

Meteoryt z Morza Deszczów

Meteoryty Elbert znalezione przez dziadka i wnuka

Nowy włoski meteoryt żelazny

Powstało Brytyjsko Irlandzkie Towarzystwo Meteorytowe

O.   Richard Norton

Lawrence A Chitwood. : Wyznaczanie gęstości meteorytu

Erland Damgaard Jensen. : Tworzenie się wietnamskich tektytów rozbryzgowych

Martin Horejsi. : Z terenów spadku

Łukasz Karwowski. : I znowu Mateusz... Kolejny nowy polski meteoryt.

2005/1

Rainer Bartoschewitz Paweł Osowski. : Podgrodzie – nowy polski meteoryt.

Nowiny

IMCA

Masowa zagłada na końcyu Permu.

Meteoryt na Marsie.

Mnóstwo wstrząsów na Erosie.

A.S. Pilski. : Zakłodzie – tajemniczy meteoryt enstatytowy.

Don McColl&Guy Heinen. : Ablacja i minitektyty.

Tom Phillips. : Badanie meteorytów w świetle odbitym.

O.Richard Norton&Lawrence A. Chitwood. : Porowatość i gęstość meteorytów.

Mark A. Sephton&Aleksander B. Verchowsky. : Gazy o prastarej szlachetności.

Mike Jensen. : Intrygujący kamień odnaleziony nieopodal Berthoud w stanie Colorado.

Mark A. Sephton&Rachael H. James. : Lit w meteorytach – świadectwo wodnej przeszłości.

A.Markowski G.Quitte A.N.Halliday. : Meteoryty, izotopy wolframu i początki układu słonecznego.

Dominique Padirac. : Kratery uderzeniowe są twardsze od znajdujących się w nich diamentów.

Jacek Siemiątkowski. : Rzadki kontakt chłodnego chondrytu z gorącym stopionym achondrytem.

2005/2

Nowiny

Zagadka Krateru Meteorowego rozwiązana.

Mars niedawno aktywny.

Dawn w odwiedziny do pasa planetoid.

Czy możemy pochodzić z Marsa?

Seminarium meteorytowe Olsztyn, 2005

Kevin Kichinka. : Jesień we Francji. 1

Dieter Heinlein. : Neuschwanstein. Nowiny z obszaru rozrzutu w Alpach Bawarskich.

O. Richard Norton. : Przegląd płytek cienkich meteorytów.

Robert Woolard. : Oman 2005 – Dhofar, w porządku.

Matteo Chinellato. : Meteoryt Motta di Conti.

Mark A. Sephton. : Zasada Avocado.Co może powiedzieć nam egzotyczny owoc o początkach Układu Słonecznego

Grzegorz Pacer. : Letnie wakacje zimą.

2005/3

Kevin Kichinka. : Jesień we Francji 2

Norbert Classen. : Nowe meteoryty księżycowe i marsjańskie

O. Richard Norton. : ABC fotografowania meteorytów cz.1

Tom Phillips. : Zdjęcia mikroskopowe w połączonym świetle odbitym i przechodzącym

Nowiny

Pozasłoneczny pas planetoid

NWA 2653

Meteory wykorzystywane do badania zmian klimatu

Sympozjum ESA

Martin Horejsi. : Sprzedaż farmy i przeprowadzka do Panamy

Geoffrey Notkin. : Czarne kamienie w Colorado

Ganzorig Shagdarsuren. : Ekspedycja meteorytowa w Mongolii

Jacek Drążkowski

Jadwiga Kabatek-Drążkowska. : Wirtualna podróż do ziemskich kraterów meteorytowych

Marcin Cimała. : Dzięgielowski Piknik Meteorytowy

2005/4

Nowiny

Kolejny sukces poszukiwacza meteorytów z Manitoby

Planetoida z dwoma księżycami

Christopher Cokinos. : Harvey Nininger i jego wyprawa do Meksyku w 1929 roku

Mathias Lefort. : Wyprawa do wnętrza starego krateru

O.Richard Norton. : ABC fotografowania meteorytów cz.2

Martin Horejsi. : Meteoryt żelazny Randsburg: Owocne poszukiwania na cyfrowym polu

Matteo Chnellato . : Orvinio

Alan Carion. : Egipt-grudzień 2004

Zelimir Gabelica, Sabine Valange, Roger Warin. : Targi meteorytowe Ensisheim 2005

Daniel Svensson. : Muonionalusta

2006/1

Od redaktorów Meteorite

O. Richard Norton. : Dr Joel L. Schiff

Pożegnanie.

Nowiny

New Horizons – Misja do Plutona rozpoczęta

Hayabusa wciąż na orbicie dookoła asteroidy Itokowa

Misja do komety w tarapatach-naukowcy donoszą o obecności wodnego lodu na powierzchni, częstych wybuchach  gazów i pary

Stardust: żyznae plony kometarnych żniw.

Gepffrey  Notkin. : Pole jak marzenie:Ponowne odkrycie pallasytu Brenham

Andrzej S. Pilski. : Skąd wzięły się pallasyty?

Andrzej S. Pilski. : Seymchan to też pallasyt.

Martin Horejsi. : Chondryt Kendrapara: 6,6 kg prawdziwej fikcji i fałszywych faktów

Aly A. Bakarat. : Wzmianka z X wieku o Szkliwie Pustyni Libijskiej

Joel Baker Martin Bizzarro. : Najstarsze bazaltowe meteoryty Układu Słonecznego

Aleksander Martaus. : Złoża moldawotów-przeszłość i teraźniejszość

Agnieszka Jastrzębska

Agnieszka Gurdziel. : IV Konferencja Meteorytowa PTM

O. Richard Norton. : Na tropie nieuchwytnych chondr zespolonych

2006/2

Elizabeth Zucolotto. : Angra dos Reis

Wakacyjne spotkania z pozaziemską materią

Nowiny

Nowa klasa komet może być źródłem ziemskiej wody

Patrick S. Mulvany. : Przechowywanie meteorytów w komorach próżniowych

Tim Swindle Humberto Campins. : Gdzie są kometarne meteoryty

John Saul. : Lodowe meteoryty: czy jest rozsądne ignorowanie anegdotycznych doniesień?

Norbert Classen. : Monachijske targi 2005-bawarskie gwiazdy i stoiska

Gregory T. Shanos. : Ponowne odwiedziny aminokwasów meteorytu Murchison

Alan E. Rubin. : Sens badań meteorytów

O. Richard Norton. : Klasyfikacja chondrytów zwyczajnych.

2006/3

Roy A. Tucker. : Dziennik łowcy planetoid

Jarosław Bandurowski. : Relacja z VIII Pikniku Meteorytowego Dzięgielów 2006

Melinda Hutson. : Co to znaczy sklasyfikować meteoryt?

Angus Self. : Niech stanie się kamień:Historia meteorytu Hambleton

Martin Horejsi. : Zen i sztuka mikroskopii meteorytowej

Michael G. Gibbs

Marni Brenderson. : Nie, to NIE jest „tylko kamień“!Zaangażowanie w edukację i popularyzację

Manoj Pai. : Szarża meteorytowej brygady

Marcin Cimała. : 500 miligramów

2006/4

Od redaktorów Meteorite

Marek Pietrzak. : Nieznane odłamki Łowicza

Stanisław Kramsztyk. : O aerolitach cz.1

Svend Buhl&Ansgar Greshake. : Santa Vitoria do Palmar, 33304 amigos i jeden meteoryt:Nowy meteoryt z Brazylii

Andrzej S Pilski. : Międzynarodowe Stowarzyszenie Kolekcjponerów Meteorytów I.M.C.A.Inc

Marek (Michał?) Kosmulski

O. Richard Norton. : Płytki cienkie meteorytów-gdzie nauka styka się ze sztuką

Andrzej Muszyński, Andrzej S. Pilski, Krzysztof Socha. : Dwa lata w rezerwacie Morasko

Łukasz Karwowski. : Tajemnicze inkluzje w meteorytach Morasko

Andrzej S Pilski. : Morasko IAB-MG

Andrzej S Pilski. : Mineralientage 2006

Marcin Stolarz&Kasia Garbolińska –Stolarz. : W poszukiwaniu gwiazdki, która przyniesie szczęście.

2007/1

Stanisław Kramsztyk. : O aerolitach. cz2

Janusz W. Kosiński. : Stała wystawa meteorytów w Warszawie

Robert Woolard. : Allende!

Walentin Cwietkow. : Kosmiczne katastrofy XX wieku

Jacek Drążkowski. : „Goście z Kosmosu” w Milanówku

Mark Bostick. : Targi meteorytowe Tucson 2007

Gregory M Huppe. : Dynamiczny duet-“Spirit Lives and Opportunity Knocks”

Tim Swindle. : Warsztaty poświęcone pustynnym meteorytom

Don McColl. : Stratygrafia tektytów z Port Campbell potwierdzona

Łukasz Smuła. : Kto szuka ten znajdzie

2007/2

Nowiny

Nowe kratery na Marsie

Zdjęcia NASA sugerują, że na Marsie woda wciąż płynie krótkotrwałymi strugami

Derek Sears. : Chondry i chondryty

Wywiad. : Dr Guy J. Consolmagno: Kustosz Watykańskiej Kolekcji Meteorytów

Robert D McGown. : Od Grootfontein do Windhoek: Meteoryty Namibii

Gregory T. Shanos. : Międzygwiazdowa materia organiczna w chondrytach węglistych

Emmanuel Jacquet. : Wygasłe izotopy promieniotwórcze i chronologia Układu Słonecznego

Ruben Garcia. : Odkrycie kalifornijskego obszaru rozrzutu

Walentin I. Cwietkow. : O znalezieniu meteorytu żelaznego Sejmczan

O. Richard Norton. : Szok i groza

2007/3

NowinySonda ujawnia morza na księżycu Saturna

Kamera OSIRIS na Sondzie Rosetta uzyskuje krzywą jasności planetoidy Steins

Wywiad. : Dr Guy J Consolmagno: Kustosz Watykańskiej Kolekcji Meteorytów.

Gregory T. Shanos. : Kometarne cząstki z sondy Stardust  i ich związek z meteorytami

Anita D. Westlake. : Trawienie meteorytów: Opowieść ku przestrodze

O. Richard Norton. : Małe utwory spływania na meteorytach Sikhote-Alin

Dawid E. Johnson. : Wtórne produkty ablacji z deszczu meteoytów Park Forest

Hal Povenmire. : Typowy bolid dający meteoryty

Alan Rubin. : Utrapienie z pseudometeorytami

Ronnie Mckenzie. : Uwagi do artykułu zatytułowanego „Od Grootfontein do Windhoek: Meteoryty Namibii”

Andrzej S.Pilski. : Z tegorocznej konferencji Meteoritical Society w Tucson

Andrzej S. Pilski. : Piknik na brzegu krateru

2007/4

Nowiny

Grant na badanie Moraska

Robert Woolard. : Chodźmy Correo

Robert Pilgrim. : Woda pod powierzchnią Marsa

Morten Bilet. : Moss w Norwegii i meteoryty roku 2006

Alain Carion

Pierre-Marie Pele. : Nowy francuski meteoryt – z 1799 roku

O. Richard Norton

Lawrence A. Chitwood. : Szok w ziemskich strukturach uderzeniowych

Tomasz Gargól. : O kolekcjonowaniu

Svend Buhl. : Przez dziki Tatarstan, Część I: Wizyta w Kainsaz

William MasonIII. : Ponowne przeanalizowanie metod poprawy jakości życia kolekcji meteorytów.

John M. Saul. : Czy Szkło Libijskie jest produktem zderzenia? Cz I Przeszłość

Marcin Cimała. : Monachium raz jeszcze

2009/1

Pilski A. : Od redaktora.

Do redaktora.

Kosiński J. W. i in. : 2008 - rok meteorytu Pułtusk - 140 rocznica spadku - podsumowanie.

Kamińska E., Kosiński J. W. : Upadek i rozmieszczenie meteorytu Pułtusk.

Clary S. : Odkrycie nowego meteorytu w Chicago Valley w Kaliforni.

Warin R., Kashuba J. : Belkowe chondry oliwinowe: perły meteorytów.

Gabelica Z., Buhl S, Kashuba J. : Meteorytowe targi w Ensiheim 2008: Pozdrowienia z Rosji.

Lebofsky, L. A., : Wielka planetarna debata.

Gheesling D. : Towarzystwo meteorytowe w Georgii.

Ehlmann A. J. Meteorytowa Galeria Monniga.

1930. S. Reich & Co. 1930.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

II ter Nachtrag zum Preis-Courant Rheinischen Glashütten-Actien-Gesellschaft in Ehrenfeld bei Köln (Rheinpreussen). August 1884. 1884.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Abteilung Pressglas. Ausgabe October 1928. Sächsische Glasfabrik Radeberg in Sachsen. 1928.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Ankerglas Bernsdorf veb Bernsdorf  OL zweigbetrieb der VVB Ostglas, Weisswasser OL. Unser fabrikationsprogram. Wirtschaftspressglas hell und farbing Konservengläser Verpackungsgläser aller Art Technische Gläser. Ankerglas, 1951.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

August Walther & Söhne Aktien-Gesellschaft Pressglaswerke Ottendorf-Okrilla. [1925].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Beleuchtungsgläser. RPG A.G. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Blei Kristal Wirtschaftsglas. VEB Glaswerk Schönborn. Schönborn (ND). [1954].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Brockwitz]. B. [1936].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Českomoravské Sklárny Akciová Společnost dřive S. Reich a spol. ČMS. 1936.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Cristalleries du Val Saint-Lambert. Belgium. B.r].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Cristallerie Lange. Bad Wildungen in Hessen. B.r].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Edel-Pressglas from Ehrenfels.Vereinigte Lausitzer Glaswerke Aktiengesellschaft Berlin SO. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Ernst Buder Glashüttenwerk Volpriehausen (Han.). [1960].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Fenner Glashütte vormals Raspiller & Co. G.m.b.H. Nachfolger. 1906. Fenne bei Saarbrücken. N G L Wertarbeit. Echt Kristall handgeschliffen. 1906.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Fortuna. Glasfabrik Aktien-gesellschaft, Brockwitz. B. [1941].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Gebrüder von Streit Glaswerke Gesellschaft mit Beschränkter Haftung Verkaufskontor, Lager und Musterräume Berlin. [1930].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Gebrüder von Streit Glaswerke Gesellschaft mit Beschränkter Haftung Verkaufskontor, Lager und Musterräume Berlin. [4 Okt. 1934]. 1934.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Geschenke die Freude machen! [Josephinenhutte Ges. Gesch. 1938].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Gläser. Flaschen und Gläser für die Parfümerie = und kosmetische Branche. Vereinigte Lausitzer Glaswerke A.G. Berlin SO. [1939].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Glasfabrik Aktiengesellschaft, Brockwitz. Ausgabe 1936. B. 1936.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Glasfabrik Aktiengesellschaft Brockwitz. Ausgabe 1941. B. 1941.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Glassexport Jablonecglass. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Glassexport S.A. Tchécoslovaque pour l'Exportation du verre départament S-9/Verreries de Bor. Nowý Bor - Tchécoslovaquie. B.r].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Graf Schaffgotsch'sche Josephinenhütte GmbH. Blei-kristallglaswerk Schwäbisch Gmünd fruher Schreiberhau/Riesengebirge, Petersdorf, Hermsdorf/Kynast Schlesien. Katalog 1957/1958. Josephinenhütte Ges. Gesch. 1958.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Graf Schaffgotsch'schen Josephinenhütte GmbH Schwäbisch Gmünd Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen]. Josephinenhütte Ges. Gesch. Bleikristall von Weltruf. [Schwäbisch Gmünd, den 15 mai 1970]. 1970.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Haupt-Katalog Glasfabrik Aktiengesellschaft in Brockwitz (Bezirk Dresden). G. A.B. [Brockwitz, den 26.August 1916]. 1916.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Haupt-Katalog Glasfabrik, Aktiengesellschaft in Brockwitz (Bezirk Dresden). G. A.B. [Juli 1921]. 1921.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Haupt-Katalog Glasfabrik Aktiengesellschaft in Brockwitz (Bezirk Dresden)] Teil I: Service und Diverses. [G. A.B]. [Januar 1926]. 1926.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Haupt-Katalog. Müller & Kraft Dresden=N. 6. Zur Messe in Leipzig Neumarkt 3 part. 1914.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Haupt-Katalog Nr. 16. Meissner Glasraffinerie G. M. B. H. Dresden-A. I. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Heinrich Hoffmann Gablonz [Jablonec] a. N. Czecho-Slovakia. [1933-1934].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Huta Józefina. Warszawa : Polskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego Varimex. [1954].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Illusrated price list effective sept. 15, 1957. Val Saint Lambert fine Belgian crystal. U.S.A. Agency and Distributor Vogue Ceramics Industries, Inc. 1957.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Ichendorf  kollektion 1973. Die gute form. Mundgeblasen. 1973.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Ichendorf handarbeit. [1977].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Ichendorfer Glashütte m. b. H. Ichendorf Bz. Köln. [1920].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

J. B. Graesser Glasfabrikbesitzer Zwickau Sachsen. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Josephinenhütte Aktiengesellschaft Kristallglaswerke. Petersdorf im Riesengebirge. Josephinenhütte ges. gesch. [1925].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Josephinenhütte ges. gesch. 1935].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Josephinenhütte Bleikristall. Josephinenhütte Ges. Gesch. 1940.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Josephinenhütter Kristall. Josephinenhütte Ges. Gesch. [1937].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Karolar Sculpture Glass. A Unique and Varied Collection of Old Word Frosted Glassniare Another "Weil" Exclusive. Weil Ceramics & Glass Inc. New York. [Bohemia Crystal Made in Czechoslovakia. 1978].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog. August Walther & Söhne Aktien-Gesellschaft Pressglaswerke Ottendorf-Okrilla bei Dresden. A W S. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog.  Franz Wittwer K.G. Glashüttenwerk Brühl b. Köln. FW. [1954].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog 1956/57. Gläser aus der Graf Schaffgotsch'schen Josephinenhütte GmbH. Bleikristallwerk Schwäbisch Gmünd. Josephinenhütte Ges. Gesch. [Gültig ab 1.11.1957]. 1957.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog A. Die gepflegte Kollektion! Josephinenhütte Ges. Gesch. [Sommer 1936]. 1936.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog D 1931. Eduard Dressler Glaswarenfabrik. Berlin SW. ED. 1931.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog der Glasfabriken Josef Rindskopf's Söhne Teplitz-Schönau (Böhmen). B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog na I-wa Bulgarska stklarska fabrika A. D. Gebedże. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Kelchgläser 1938. Vereinigte Lausitzer Glaswerke Aktiengesellschaft Berlin SO. 1938.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Kristallglasfabrik Frauenau J. Gistl. Frauenau Niederbayern. 1910].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Kristallglasfabrik Spiegelau G.M.B.H. Spiegelau (Bayer. Wald). [1930].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Krug & Mundt. Leipzig. Leipzig. 1906.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Kryształy. Czechosłowacja. B.r].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Kryształy. Czechosłowacja. B.r].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe].

[Libochovice Sklarny a. s. 1925-1928].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Max Malky Weisswasser O.=L. [1930].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Muster-Zeichnungen über Glaswaren. Ausgabe, 1926. Dröscher & Co. Inhaber Otto Borchardt & Söhne Glaswaren-Grosshandlung Magdeburg. 1926.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Musterbuch 1933 über geblasenes Hohlglas, Becher- und Kelchglas der Oberhausener Glasfabrik Funcke & Becker Oberhausen-Rheinland. OG. 1933.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Musterbuch 1936 über geblasenes Hohlglas, Becher- und Kelchglas der Oberhausener Glasfabrik Funcke & Becker Oberhausen-Rheinland. OG. 1936.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Musterbuch 1937.Sächsische Glasfabrik Aug. Walther & Söhne A.-G. 1937.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Musterbuch 1937 über kristallweisses und feinfarbiges Presskristall und Pressglas der Oberhausener Glasfabrik Funcke & Becker Oberhausen-Rheinland. OG. 1937.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Musterbuch 1937/38 über Presskristal. Pressglas. Schleifglas. Becher. Vasen. Hohlglas. Konservenglas. Verpackungsglas. Beleuchtungsglas. Ankerglas Bernsdorf O.=L. Aktiengesellschaft für Glasfabrication, vorm. Gebrüder Hoffmann Bernsdorf O.-L. AGB. 1937.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Musterbuch der Glas-Manufactur von S. Reich & Co., Wien k. k. landesbefugte Glasfabrikanten. Wien, am 1. Jänner 1880. 1880.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Musterbuch der Glasfabrik, Aktiengesellschaft, Brockwitz. Ausgabe 1931. B. 1931.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Nachtmann Bleikristall. Kristallglasfabrik F. X. Nachtmann. Neustadt-Waldnaab. [Neustadt/Waldnaab, den 1.1.1963]. 1963.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Nachtrag I zum Hauptkatalog für Hohglas Schleifglas Pressglas Decor. Glas Beleuchtung. Paul & Stäglich G. M. B. H. Dresden-N. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Nordböhmische Glasraffinerie und Lusterfabrik. Langendorf bei Zülpich Nordrhein-Wesfalen. LG. B.r].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Overlaid and white Leadcrystal. Hand cut. F. X. Nachtmann. Neustadt-Waldnaab Germany. First-class Leadcrystal hand cut F.X.N. [3rd May 1955]. 1955.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Overlaid and white Leadcrystal. Hand cut. F. X. Nachtmann. Neustadt-Waldnaab Germany. First-class Leadcrystal hand cut F.X.N. [1956].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Overlaid and white Leadcrystal. Hand cut. F. X. Nachtmann. Neustadt-Waldnaab Germany. First-class Leadcrystal hand cut F.X.N. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Peill & Sohn Glashüttenwerk. Zu den Massen in Leipzig. Peill. Düren, den 15. Februar 1937]. 1937.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Peill-Kristall. Peill Germany. [1977].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Preis-Cou[rante] Krystall, Schleisglas[...] & Beleuchtungs-[...] der kais. königl.[...] Glasfabriken & Raf[inerien] von C. Stölzle's [& Söhne]. [Wien, den 1. Februar 1878]. 1878.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Preis-Liste 1928. Facke & Co. Kohlfurt [Huta Lucyna, Węgliniec] i. Schlesien. F&CK. 1928.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Preis-Liste der Crüstall-Glas-Fabrik v. Ferd[inand]. v. Poschinger. Buchen=au. 1888.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Preis-Liste der Firma Hoh- und Pressglas- Hüttenwerk Hein. Plötz & Co. Ottendorf-Okrilla. Amtshauptmannschaft Dresden-Neustadt. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Preis-Liste Nr. X. März 1913. Gebrüder von Streit Glaswerke G. m. b. H. Berlin. 1913.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Preisliste zum Hauptkatalog. Ausgabe Januar 1929. Müller& Kraft G.M.B.H. Dresden=N. 6. 1929.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Pressglas. Horst Walther Glasfabrikation G.m.b.H. Schwepnitz, Sa. W. [1936].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Pressglas. Lausitzer Glas. [1969].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Pressglas. Vereinigte Lausitzer Glaswerke Aktiengesellschaft Berlin SO. VLG. [1935].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Presglas Hohlglas Kelchglas Steingut Brsaungeschirr Porzellan Tafel= und Kaffeeservice. Ausgabe 1928. Katalog Nr. 6. Franz Werwick Dessau. [1928].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Pressglas-kurant 1925. S. Reich & Co. Glasfabrikanten Wien Krasna a/d. B[ečva]. 1925.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Pressglas-Musterbuch. August Walther & Söhne Hohl- u. Press-glashütten Eigene Formenfabrik Moritzdorf. AW&S. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Pressglas-Preis-Courant. Vereinigte Radeberger Glashütten Actiengesellschaft Radeberg in Sachsen. [1890].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Pressglaskatalog. Neueste Katalogausgabe April 1933. Sächsische Glasfabrik Aug. Walther & Söhne A.G. Pressglaswerke Radeberg bzw. Ottendorf-Okrilla. A. W. S. 1933.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

R. [1934].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Rafinerie Kam.[enický] Šenov [Steinschönau]. Made in Czechoslovakia. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Rafinerie Kam.[enický] Šenov [Steinschönau]. Made in Czechoslovakia. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Sté Anonyme des Cristalleries du Val Saint-Lambert. B.r].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Val Saint-Lambert Belgique. Luxval. 1935.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Val St Lambert. Belgium. 1947].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

VEB Glaswerk Schwepnitz. Schwepnitz in Sachsen. [1953].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[VEB Sachsenglas Ottendorf. Ottendorf-Okrilla Kreis Dresden.1965].
[Uwagi:
*] [Rozdział: szkło uranowe]

Weiss-Emaille-Überfangartikel. Oertel Glas Joh. Oertel & Co. Welzheim/Württ. [1964].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Wirtschaftsgläser Trinkgarnituren Kunstgläser und Überfangrömer Mundgeblasen Handgeschliffen. [Austabe 1933]. Farbenglaswerke Zwiesel Niederby. VFZ. 1933.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

 

VEB Glaswerk Annahütte. DDR 1953 1957      
VEB Glaswerk Döbern. Döbern, NRD 1957        
VEB Ostglas Beleuchtungsglashütte Senftenberg. Senftengerg, NRD 1950        
VEB Ostglas Glashütte Fürstenberg.  Fürstenberg 1950        
VEB Ostglas Glashütte Heidemühl. Wezlow, NRD 1950        
VES Ostglas Stralauer Glashütte. Berlin, Alt Stralau, NRD 1950        
VEB Glaswerk Altenfeld. Altenfeld, NRD 1957        
VEB Glaswerk Schönborn. Schönborn, NRD 1954 1957      
VEB Ostglas Pfännerglashutten Grossraschen. Grössräschen, NRD 1950        
VEB Ostglas Siemens-Glas Drezden. Drezno, NRD 1950        
VEB Reichenbacher Farbglaswerk. Reichenbach, NRD 1957        
VEB Ostglas Spezial Glaswerkfabrik Einheit Weisswasser. Weisswasser, NRD 1950        
VEB Bärenhütte Weisswasser. Weisswasser, NRD 1957        
VEB Oberlausitzer Glaswerke. Oberlausitz, NRD 1957        
VEB Glaswerk Schwepnitz. Schwepnitz, NRD 1953 1953 1957    
VEB Kombinat Lausitzer Glas. Weisswasser, NRD 1969 1984      

 

         

Ostglas Vereinigung Volkseigener Betriebe (Z). Glaswerke Hosena. Hosena-Hohenbocka OL. Hosena, 1950.
[Uwagi: 1950] [Rozdział: szkło uranowe]

         
Ostglas Vereinigung Volkseigener Betriebe (Z). Werk Sachsenglas Ottendorf-Okrilla. Ottendorf, 1950.
[Uwagi: 1950] [Rozdział: szkło uranowe]
         

Ostglas Vereinigung Volkseigener Betriebe (Z). Werk Sachsenglas Ottendorf. Ottendorf-Okrilla.1952-1953.
[Uwagi: 1952-1953] [Rozdział: szkło uranowe]

         
Deutscher Innen und Aussenhandel. DIA. 1954.
[Uwagi: 1954] [Rozdział: szkło uranowe]
         

 

         
           

 

Aktiengesellschaft für Glas= und optische Industrie in Wien. AGO. 1926.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Album des services de table, garnitures de toilette & articles divers. Cristalleries de Choisy-Le-Roi. Houdaille & Triquet. Paris. Lyon. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog do cenników A.BC. Belgijskiej Spółki Akcyjnej Tow. Akc. Przem. i Handlowego dawn. Przeds. Emila Haeblera oddział Huta Szklana Hortensja w Piotrkowie Tryb. 1936.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Baccart. Baccart France. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Catalogue of Table Glassware and Novelties 1901. Fostoria Glass Company Moundsville, W. Va., U. S. A. 1901.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Collection de Dessins Représentant les Demi-Cristaux Moulés des II et III. Parties du Tarif 1907. Société Anonyme des Verreries réunies de Vallérysthal & Portieux. Établissement de Vallérysthal (Lorraine). 1907
[Uwagi: 1907] [Rozdział: szkło uranowe]

Collection de Dessins Articles decorés à froid 1908. Société Anonyme des Verreries réunies de Vallérysthal & Portieux. Établissement de Vallérysthal (Lorraine). 1908
[Uwagi: 1908] [Rozdział: szkło uranowe]

Cristalleries de Boheme. Gros - Détall. Tarif spécial des nouveaux services de table en Demi-Cristal Fabrication Nouvelle à des Prix exceptionnels. Modéles Particuliers de la Maison. L. Boutigny Boulevard des Italiens. Paris. L.B. B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Dodatek ,D' do katalogu I. amerykańskiego lanego szkła. Towarzystwo Akcyjne Ząbkowickiej Fabryki Szkła Ząbkowice. 1939.
[Uwagi: 1939] [Rozdział: szkło uranowe]

Fine English Crystal. Manufactured by T. Webb & Corbett Ltd. Stourbridge & Tutbury England. 1910.
[Uwagi: 1910] [Rozdział: szkło uranowe]

Garnitures de Toilette. Compagnie des Cristalleries de Baccart Meurthe et Moselle (France). B.r.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Geschenkartikel aus Edlem Bleikristall - über 24% PbO. Glaswerke Warmensteinach EG. G. 1975.
[Uwagi: 1975] [Rozdział: szkło uranowe]

GG Leerdam. Gelegenheids Glaswerk N.V. Nederlandsche Glasfabriek Leerdam Holland. 1949.
[Uwagi: 1949] [Rozdział: szkło uranowe]

[Glaswarenfabrik Leopold Palda Wien VI. Famosa LPW Made in Vienna Austria. 1955.]
[Uwagi: 1955] [Rozdział: szkło uranowe]

[Hessen-Glaswerke. Stierstadt/Taunus, HG. 14 Mai 1965.]
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Illustrationer Till Reijmyre Bruks Aktiebolags Priskurant å Hushållsglas. 1897.
[Uwagi: 1897] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog 16. Kristallglas Pressglas Hohlglas Schleifglas Decorglas. Oberglas, Glasfabriken Oberdorf-Voitsberg Adolf Körbitz O. H. G. Wien III. 1955.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog I. amerykańskiego lanego szkła. Towarzystwo Akcyjne Ząbkowickiej Fabryki Szkła Ząbkowice. 1920.
[Uwagi: 1920] [Rozdział: szkło uranowe]

Katalog II. amerykańskiego lanego szkła. Towarzystwo Akcyjne Ząbkowickiej Fabryki Szkła Ząbkowice. 1930.
[Uwagi: 1930] [Rozdział: szkło uranowe]

[Lauray Hautin, 1840.]
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Preisverzeichnis Ausgabe März 1907. Glashütte Meisenthal Burgun, Schverer & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien in Meisenthal, Lothringen, 1907.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Pressglas-formenkatalog. Fr. Wilhelm Kutzscher Glasformen u. Maschinenfabrik Eisengiesserei Deuben - Dresden. B.r.
[Uwagi: 1910] [Rozdział: szkło uranowe]

Pressglas-formenkatalog. Fr. Wilhelm Kutzscher Spezialfabrik für Maschinen und Formen für die Glasindustrie Eisengiesserei Freitat-Deuben Bezirk Dresden Allemagne / Germany. B.r.
[Uwagi: 1925] [Rozdział: szkło uranowe]

Royal. [Czechosłowacja. ok. 1930].
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Services de Table et Articles Divers de Table. Édition 1916. Compagnie des Cristalleries de Baccart Meurthe et Moselle (France). 1916.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Sjedinjene Tvornice Stakla N. D. Zagrzeb. Tvornice: Hrastnik, Rogatec, Rogaška Slatina, Daruvar. STS Abel. 1936 A.
[Uwagi: 1936] [Rozdział: szkło uranowe]

Stjekljannyj Zawod Zombkowicy. 1910.
[Uwagi: 1910] [Rozdział: szkło uranowe]

Tarif 1896. 5e Edition, 1875, 1880, 1886, 1890, 1896. Verreries et Cristalleries de Saint-Denis (La Plaine). Paris. Legras & Cie a Saint-Denis (seine). 1896.
[Uwagi: 1896] [Rozdział: szkło uranowe]

Tarif des Services vénitiens decorés, Gravés & Taillés Verrerie pour Limonadiers & Articles Divers 1899. Verreries et Cristalleries de St. Denis et de Pantin (Quatre Chemins) réunies. Legras & Cie. Paris. Salles D'Échantillons. Paris. 1899.
[Uwagi: 1899] [Rozdział: szkło uranowe]

Usages principaux pour services de table des divers Numeros de barafes Gobelets et Verres. [Lauray Hautin. 1841.]
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Verrerie - Eclairage - Chauffage. Établissement H. Markhbeinn. Paris. 1921.
[Uwagi: 1921] [Rozdział: szkło uranowe]

Verrerie - Cristaux. Édition 167 - Septembre 1932. H. Markhbeinn. 1932.
[Uwagi: 1932] [Rozdział: szkło uranowe]

Verrerie et Cristallerie de Mouzaïa Jules Franke. Paris, le 1er Janvier 1914.
[Uwagi: 1914] [Rozdział: szkło uranowe]

[Verreries d'Art Verlys]. Paris. 1934.
[Uwagi: 1934] [Rozdział: szkło uranowe]

Verreries du Rhone. Jayet Frères. Lyon. 1910.
[Uwagi: 1910] [Rozdział: szkło uranowe]

[Verreries de Meisenthal (Moselle) Société par Actions. 1927.]
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Verreries de Meisenthal (Moselle). 1935.]
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

[Verreries et Cristalleries de Saint-Denis (La Plaine). Legras & Cie a Saint-Denis]. 1898.
[Uwagi: 1898] [Rozdział: szkło uranowe]

Vier sehr bemerkenswerte Neuheiten von den Adlerhütten. Pressglas=Muster AGA=Reflex. A.=G. Glashüttenwerke Adlerhütten + Penzig [Pieńsk]. 11 Juni 1936.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

 

Ankerglas, 1953.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

Ankerglas, 1957.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

VEB Ostglas, 1953.
[Uwagi: *] [Rozdział: szkło uranowe]

VEB Ostglas. Werk Sachsenglas Ottendorf, 1952-1953.
[Uwagi: 1953] [Rozdział: szkło uranowe]

VEB Ostglas. Werk Sachsenglas Ottendorf, 1957.
[Uwagi: 1957] [Rozdział: szkło uranowe]

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Witryna Muzeum Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających tę witrynę o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów. Mile widziane będą również uwagi odnośnie kształtu witryny i zawartych w niej treści. W miarę możliwości będziemy starali się wszystkie takie uwagi na bieżąco wprowadzać w życie.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY