RAFAŁ SIUDA, ŁUKASZ KRUSZEWSKI, ROBERT BORZĘCKI

URANOSPILNT Z KOPALNI RUD URANU PODGÓRZE
W KOWARACH (KARKONOSZE, POLSKA)

(wersja posterowa - rozszerzona)

 

            W dniu 12 września 2008 roku dr Rafał Siuda i mgr Łukasz Kruszewski z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłosili na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego odkrycie pierwszego w Polsce wystąpienia uranospinitu. Minerał ten wykryto w próbce odkutej prze mnie ze ściany chodnika nr 15 na poziomie „0” kopalni rud uranu „Podgórze”. Mój wkład w odkrycie naukowcy uhonorowali czyniąc mnie współautorem traktującego o nim artykułu. Artykuł ten ukazał się w prestiżowym Biuletynie Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Co najważniejsze po zakończeniu badań znaleziony przeze mnie okaz uranospinitu został mi zwrócony i obecnie jest prezentowany w Muzeum w Nowej Raudzie. Takie podejście dr Rafał Siuda i mgr Łukasz Kruszewski do naszej współpracy zmotywowało mnie do poszukiwania a następnie przekazania im kolejnych próbek m. in. z Kletna i Miedzianki. Ich wstępne badania są bardzo obiecujące.  Niestety w polskich realiach jest to bardzo rzadki przykład prawidłowej współpracy naukowców z kolekcjonerami.

 

 

            Więcej informacji o historii polskiego górnictwa rud uranu znajduje się w artykule którego skrócona wersja ukazała się w czasopiśmie Otoczak nr. 31 z 2004 roku. Pełną wersję tego artykułu znajdziecie klikając na poniższy link.

 

LITERATURA

SIUDA R., KRUSZEWSKI Ł., BORZĘCKI R. : Uranospinite from the abendoned Podgórze uranium mine in Kowary (The Karkonosze Mts, Poland). Mineralogia - Specjal Papers 2008, t. 32, s. 143.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY