LISTY MINERAŁÓW

według stanu na dzień 31.12.2003 roku

 

            Listy minerałów zawierają ułożone alfabetycznie nazwy wszystkich znanych i uznawanych przez IMA minerałów  według stanu na dzień 31.12.2003 roku. W sumie znajduje się na nich nich ponad 4000 haseł. Nazwy minerałów starano się podawać w wersji oryginalnej tzn. w języku w którym dany minerał został po raz pierwszy opisany. Wyjątek zrobiono tylko w odniesieniu do nazw chińskich które podano  w transkrypcji angielskiej gdyż ich oryginalny zapis (tzw. krzaczki) był by dla większości z nas raczej niezrozumiały. W przypadku nazw słowiańskich stosowano zasady pisowni polskiej.
Listy przedstawione w formie tabeli oprócz nazw i wzorów chemicznych minerałów  zawierają łącza do stron w innych internetowych bazach danych (odpowiednio:
W - webmineral, M - mindat.org) opisujących właściwości danego minerału.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Lista substancji mineralnych o niepewnej klasyfikacji

            Świat minerałów ulega nieustannym zmianom i ciągle odkrywane są nowe formy. Zanim jednak zostaną one uznane za nowe minerały muszą przejść proces szczegółowej weryfikacji w IMA (Międzynarodowa Agencja Mineralogiczna). Wiąże się to z wykonaniem wielu specjalistycznych badań co nieraz trwa latami. Niestety ze względów komercyjnych częstą praktyką jest umieszczanie w bazach danych nowo odkrytych substancji mineralnych nie posiadających jeszcze akceptacji IMA. Działanie takie wprowadza duże zamieszanie na listach minerałów, zwłaszcza jeżeli po szczegółowych badaniach okazuje się że dana substancja nie może być uznana za nowy minerał. Na prezentowanych w encyklopedii listach umieszczono tylko te minerały które zostały już zaakceptowane przez IMA a ich opisy ukazały się w renomowanych pismach mineralogicznych.  Minerały nowe (bez nazwy), niepewne (opisane dawniej ale niemożliwe obecnie do weryfikacji ze względu na brak materiału do powtórnych badań) oraz substancje hipotetyczne (otrzymane sztucznie lub pochodzące od organizmów żywych a nie znalezione jeszcze w przyrodzie) podano w poniższym zestawieniu:

Nazwa minerału

Wzór chemiczny

Status IMA

W

M

Adular

K[AlSi3O8]

Człon pośredni

 

 

Afanasjevait

Ca8[Si2O7]2 · Cl2O

Hipotetyczny

 

 

Aguilaryt

Ag4SeS

Niepewny

 

 

Alumino-ferrohornblenda

Ca2(Fe2+)4Al[(Si7Al)O22(OH)2]

Niepewny

 

 

Alumino-magnesiohornblenda

Ca2(Mg4Al)[(Si7Al)O22(OH)2]

Niepewny

 

 

Andezyn

(Na,Ca)[(Si,Al)4O8]

Człon pośredni

 

 

Androsyt-(La)

La(Mn2+)2Al2[(Si2O7)(SiO4)O(OH)]

Hipotetyczny

 

 

Anhydrokainit

KMg[SO4Cl]

Niepewny

 

 

Annivit

Cu1 (Fe,Zn)2Bi4S13

Niepewny

 

 

Argentyt

Ag2S

Hipotetyczny

 

 

Arrojadyt-(Ba Na)

BaNa2(CaNa2)(Fe2+)13Al[(PO4)11(PO3OH)(OH)2]

Hipotetyczny

 

 

Arrojadyt-(Na Fe)

Na2Fe2+(CaNa2)(Fe2+)13Al[(PO4)11(PO3OH)(OH)2]

Hipotetyczny

 

 

Arrojadyt-(Sr Na)

SrNa2(CaNa2)(Fe2+)13Al[(PO4)11(PO3OH)(OH)2]

Hipotetyczny

 

 

Arzrunit

Pb2Cu4SO4(OH)4Cl6 · 2H2O

Niepewny

 

 

Barbertonit

Mg6Cr2CO3(OH)16 · 4H2O

Niepewny

 

 

Baumhaueryt-II

Pb3As4S9

Niepewny

 

 

Bajkovit

Ca2(Fe,Mg,Ti)6(Si,Al)6O2 (?)

Hipotetyczny

 

 

Bieljankinit

Ca1«2(Ti,Zr,Nb)5O12 · 9H2O(?)

Niepewny

 

 

Birunit

Ca18(SiO3)8,5(CO3)8,5SO4 · 15H2O(?)

Niepewny

 

 

Blakeit

Fe,TeO3(?)

Niepewny

 

 

Blythit

(Mn2+)3(Mn3+)2(SiO4)3

Hipotetyczny

 

 

Bolivaryt

Al2PO4(OH)3 · 4H2O

Niepewny

 

 

Boracyt wysoki

Mg3B7O13Cl

Hipotetyczny

 

 

Bytownit

(Ca,Na)(Si,Al)4O8

Człon pośredni

 

 

Cadwaladeryt

AlCl(OH)2 · 4H2O

Niepewny

 

 

Carbonat-hydroksylapatyt

Ca5(PO4,CO3)3(OH,F,O)

Niepewny

 

 

Cebollit

Ca5Al2(SiO4)3(OH)4

Niepewny

 

 

Cerfluoryt

(Ca,Ce)F2+»

Hipotetyczny

 

 

Chesofit

Ca9(Si2O7)3 · CaCl2

Hipotetyczny

 

 

Chloromagnezyt

MgCl2

Niepewny

 

 

Chromallanit-(ZRz)

Ca2REECr3+Fe2+Al(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Hipotetyczny

 

 

Chromoandrosyt-(ZRz)

(Mn2+)2REECr3+Al(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Hipotetyczny

 

 

Chromodissakisyt-(ZRz)

Ca2REECr3+MgAl(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Hipotetyczny

 

 

Chromotawmawit

Ca2Cr3+AlCr3+(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Hipotetyczny

 

 

Cirrolit

Ca3Al2(PO4)3(OH)3

Niepewny

 

 

Cousinit

Mg(U4+)2(MoO4)2(OH)6 · 2H2O (?)

Niepewny

 

 

Cuproaurid

Cu3Au

Niepewny

 

 

Czelabinskit

Ca3Si(SO4)2(OH)6 · 9H2O

Hipotetyczny

 

 

Dickinsonit-(K Mn Na)

BaMn3(CaNa3)AlMn13(PO4)12(OH)2

Hipotetyczny

 

 

Dickinsonit-(K Mn Na)

KMn3(CaNa2)AlMn13(PO4)11(PO3OH)(OH)2

Hipotetyczny

 

 

Dickinsonit-(K Mn Na)

KNa3(CaNa2)AlMn13(PO4)11(PO3OH)(OH)2

Hipotetyczny

 

 

Dickinsonit-(K Mn Na)

KNa3(CaNa3)AlMn13(PO4)12(OH)2

Hipotetyczny

 

 

Dickinsonit-(K Mn Na)

Na4(CaNa2)AlMn13(PO4)11(PO3OH)(OH)2

Hipotetyczny

 

 

Digenit wysoki

Cu1,8S

Hipotetyczny

 

 

Elektrum

(Au,Ag)

Człon pośredni

 

 

Epidot-(Sr)

CaSrFe3+Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Hipotetyczny

 

 

Falkmanit

Pb5,4Sb3,6S11

Niepewny

 

 

Ferriandrosyt-(ZRz)

(Mn2+)2REEFe3+Al(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Hipotetyczny

 

 

Ferriarrojadyt-(Ba Na)

BaNa2(CaNa2)(Fe2+)13Fe3+(PO4)11(PO3OH)(OH)2

Hipotetyczny

 

 

Ferridissakisyt-(ZRz)

Ca2REEFe3+MgAl(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Hipotetyczny

 

 

Ferriepidot

Ca2(Fe3+)2Al(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Hipotetyczny

 

 

Ferriepidot-(Pb)

CaPb(Fe3+)2Al(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Hipotetyczny

 

 

Ferriepidot-(Sr)

CaSr(Fe3+)2Al(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Hipotetyczny

 

 

Ferri-feruvit

Ca[(Fe3+)2Fe2+][(Fe3+)4Mg2](BO3)3Si6O18(OH)3O

Hipotetyczny

 

 

Ferri-uvit

Ca[(Fe3+)2Mg][(Fe3+)4Mg2](BO3)3Si6O18(OH)3O

Hipotetyczny

 

 

Ferrohagendorfit

NaCa(Fe2+)3(PO4)3

Hipotetyczny

 

 

Ferrokhristovit-(ZRz)

CaREEFe2+Mn2+Al(Si2O7)(SiO4)F(OH)

Hipotetyczny

 

 

Ferrotantalit

Fe2+Ta2O6

Niepewny

 

 

Ferrotelluryt

FeTeO4(?)

Niepewny

 

 

Fluorarrojadyt-(K Na)

KNa3(CaNa2)(Fe2+)13Al(PO4)11(PO3OH)F2

Hipotetyczny

 

 

Fluorarrojadyt-(NaFe)

NaFe2+(CaNa2)(Fe2+)13Al(PO4)11(PO3OH)F2 9.BF.05

Hipotetyczny

 

 

Fluor-chromdravit

NaMg3Cr6(BO3)3Si6O18(OH)3F

Hipotetyczny

 

 

Fluor-dravit

NaMg3Al6(BO3)3Si6O18(OH)3F

Hipotetyczny

 

 

Fluor-elbait

Na(Li1,5Al1,5)Al6(BO3)3Si6O18(OH)3F

Hipotetyczny

 

 

Fluor-foityt

[][(Fe2+)2Al]Al6(BO3)3Si6O18(OH)3F

Hipotetyczny

 

 

Fluor-Mg-foityt

[](Mg2Al)Al6(BO3)3Si6O18(OH)3F

Hipotetyczny

 

 

Fluor-olenit

NaAl3Al6(BO3)3Si6O18O3F

Hipotetyczny

 

 

Fluor-rossmanit

[](Al2Li)Al6(BO3)3Si6O18(OH)3F

Hipotetyczny

 

 

Fluor-schörl

Na(Fe2+)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)3F

Hipotetyczny

 

 

Fowleryt

(Mn,Zn)SiO3

Niepewny

 

 

Giorgiosyt

Mg5(CO3)4(OH)2 · 5H2O

Niepewny

 

 

Hectoryt

Na ,3(Mg,Li)3Si4O1 (F,OH)2 · nH2O

Niepewny

 

 

Heliofyllit

Pb6As2O7Cl4

Niepewny

 

 

Hyalofan

(K,Ba)(Al,Si)4O8

Człon pośredni

 

 

Hydromaghemit

Fe3+,H2O

Hipotetyczny

 

 

Hydroromeit

(Ca,Mn)(Sb,W,As)2O6 · 4.2H2O

Niepewny

 

 

Hydroksy-buergeryt

Na(Fe3+)3Al6(BO3)3Si6O18O3(OH)

Hipotetyczny

 

 

Hydroksy-feruvit

Ca(Fe2+)3(Al5Mg)(BO3)3Si6O18(OH)3O

Hipotetyczny

 

 

Hydroksy-liddicoatyt

Ca(Li2Al)Al6(BO3)3Si6O18(OH)3O

Hipotetyczny

 

 

Hydroksy-uvit

CaMg3(MgAl5)(BO3)3Si6O18(OH)4

Hipotetyczny

 

 

Igumnovit

Ca3Al2(SiO4)2Cl4

Hipotetyczny

 

 

Ilsemannit

Mo3O8 · nH2O(?)

Niepewny

 

 

IMA 1986-036a

NaMg4Al8(PO4)8(CO3)(OH)7 · 30H2O

Aprobowany

 

 

IMA 1988-047

Bi24Se17Te4

Aprobowany

 

 

IMA 1998-004

Pb8As1 S23

Aprobowany

 

 

IMA 1998-018

(Na,Ca,Bi)2Ta2O6F

Aprobowany

 

 

IMA 2000-043a

Al2GeO4(OH)2

Aprobowany

 

 

IMA 2001-002

Cu17Bi17S35

Aprobowany

 

 

IMA 2001-003b

KFe3(H2PO4)2(HPO4)4 · 6H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2001-067a

[](NaLi)(Fe3+)2Mg3Si8O22(OH)2

Aprobowany

 

 

IMA 2002-034

CdSO4 · 4H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2002-041

KPb1,5ZnCu6O2(SeO3)2Cl1

Aprobowany

 

 

IMA 2002-051

NaCa2(Mg3Al2)(Si5Al3)O22(OH)2

Aprobowany

 

 

IMA 2002-066

(H3O)8(Na,K,Sr)5Ca6Zr3Si26O66(OH)9Cl

Aprobowany

 

 

IMA 2003-019

Na6Sr12Ba2Zr13B4O123(OH)6 · 20H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2003-038a

(Y,REE,Ca,Th,Fe)(Nb,Ti,Ta)2(O,OH)6

Aprobowany

 

 

IMA 2003-057

(Fe2+)6(Fe3+)2(OH)18 · 4H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2003-058

Na8Al8Si28O72 · 30H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2003-065

Ca(REE,Ca)Al2(Fe2+,Fe3+)SiO4(Si2O7)O(OH)

Aprobowany

 

 

IMA 2004-004

Ce2Be2(SiO4)2(OH)2

Aprobowany

 

 

IMA 2004-009

Mg2PO4(OH)

Aprobowany

 

 

IMA 2004-022

Pb2(UO2)11(BiO)8(PO4)5(OH)19 · 6H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2004-029

Ce(UO2)3O(OH)(PO4)2 · 6H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2004-038

Cu13(AsO4)6(AsO3OH)4 · 23H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2004-042a

Ag9FeTe2S4

Aprobowany

 

 

IMA 2004-046

PdCu3

Aprobowany

 

 

IMA 2004-049

NaMg3(Si3Al)O1 (OH)2

Aprobowany

 

 

IMA 2004-053

Pb3Al(OH)6SO4(OH)

Aprobowany

 

 

IMA 2004-054

(Na,Ca)AlSi3O8

Aprobowany

 

 

IMA 2005-002

(Na,K)Ca2(Mg,Fe3+,Ti)5(Si,Al)8O22F2

Aprobowany

 

 

IMA 2005-004

VO(SO4)

Aprobowany

 

 

IMA 2005-005a

Na2Ca4(Nb,Zr)2(Si2O7)2(O,F)4

Aprobowany

 

 

IMA 2005-006

KCa2(Fe2+)2Mg2Fe3+(Si6Al2)O22F2

Aprobowany

 

 

IMA 2005-007

KCa2(Fe2+)3MgFe3+(Si6Al2)O22Cl2

Aprobowany

 

 

IMA 2005-010

Ca3Zn2(PO4)2CO3(OH)2 · H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2005-015a

[Mg18Al9(OH)54][Sr2(CO3,PO4)9(H2O,H3O)11]

Aprobowany

 

 

IMA 2005-016

Ca2(Al,Fe2+,Mg)Al2(SiO4)(Si2O7)(OH,O)2 · H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2005-017

FeS

Aprobowany

 

 

IMA 2005-019

Na3 (Ca,Na,Ce,Sr)12(Na,Mn,Fe,Ti)6Zr3Ti3MnSi51O144(OH,H2O,Cl)9

Aprobowany

 

 

IMA 2005-023

Ba3MgZr4Nb12O42 · 12H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2005-024

(Pb,Sn)12,5As3Sn5FeS28

Aprobowany

 

 

IMA 2005-029

K2Ca(Nb,Ti)4(Si4O12)2(O,OH)4 · 6H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2005-030

(K,Na)2Na(Nb,Ti)4(Si4O12)2(OH,O)4 · 5H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2005-033

Cu(Fe,Ni)8S8

Aprobowany

 

 

IMA 2005-034a

Na ,22(W,Fe3+)(O,OH)3 · 0.4H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2005-036

Cu8Pb4Ag3Bi19S38

Aprobowany

 

 

IMA 2005-037

(Mn2+)4(Mg,Al,Fe3+,Mn3+)2Al4(V,Si)Si5O22(OH)6

Aprobowany

 

 

IMA 2005-039

Fe2CO3(OH)2

Aprobowany

 

 

IMA 2005-042

(Mg,[])11Bi6(Fe,Cr)14(AsO4,CrO4)14[AsO3(H2O)]4O12(OH)4(H2O)86

Aprobowany

 

 

IMA 2005-043

NH4(UO2)AsO4 · 3H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2005-044

MgAl2(AsO4)2(OH)2 · 8H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2005-045

Ni2SbTe2

Aprobowany

 

 

IMA 2005-049

PbFe3(PO4)2(OH)4(H2O,OH)2

Aprobowany

 

 

IMA 2005-050

Ca4CuB4O6(CO3)2

Aprobowany

 

 

IMA 2005-051

NaCa2Mg3(Fe2+)2Fe3+(PO4)6 · 2H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2005-053

ZnCu4(AsO4)2(AsO3OH)2 · 9H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2005-054

Mg3(BO3)(OH)3

Aprobowany

 

 

IMA 2005-055

K2(Fe2+,Mg)2(Mg,Fe3+)4(Fe3+)2Al(SO4)12 · 18H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2005-060

CuAl2(PO4)2(F,OH)2 · 5H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2005-061a

Ca2[]2(Fe3+,Mn,Mg)4Be4(PO4)6(OH)4 · 6H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2006-002

K3NaCaY2Si12O3 · 4H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2006-003

FeCrP

Aprobowany

 

 

IMA 2006-004

Mg3(PO4)2

Aprobowany

 

 

IMA 2006-005

(Y,REE,Ca,Na)15(Al,Fe3+)Ca¬(As3+)1«¬(Si,As5+)Si6B3(O,F)48

Aprobowany

 

 

IMA 2006-006

Na4(Fe2+)7(PO4)6

Aprobowany

 

 

IMA 2006-007

Na2SiO2(OH)2 · 8H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2006-010

(Ca3Ce2)[(SiO4)2(PO4)]F

Aprobowany

 

 

IMA 2006-011

KMg3(Si3Al)O1 F2

Aprobowany

 

 

IMA 2006-012

PdCuBiS3

Aprobowany

 

 

IMA 2006-013

Pd11Te2Se2

Aprobowany

 

 

IMA 2006-015

Hg3Pb16Sb18S46

Aprobowany

 

 

IMA 2006-016

Pb2SnInBiS7

Aprobowany

 

 

IMA 2006-017

Ca3Cu2Al2(AsO4)4(OH)4 · 2H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2006-018

U(UO2)3(AsO4)2(OH)6 · 4H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2006-019a

Ca4(Fe3+)4(V3+)2(OH)6O2(Si3O1 )(SiO4)2

Aprobowany

 

 

IMA 2006-020

Na5K1,5Ca(Si6Al6)O24(SO4)(OH) ,5 · H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2006-021

(Ba,Na)2(Na,Ti,Mn)4(Ti,Nb)2Si4O14(OH,O,F)5 · 3H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2006-022

Mn2+CeAl2Fe2+(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Aprobowany

 

 

IMA 2006-023

Na2Ca(Fe2+)3Al2(Si6Al2)O22(OH)2

Aprobowany

 

 

IMA 2006-024

Na2CaMg3Al2(Si6Al2)O22(OH)2

Aprobowany

 

 

IMA 2006-025

Na2CaMg3Al2(Si6Al2)O22F2

Aprobowany

 

 

IMA 2006-026

CaMnSiO3(OH)2

Aprobowany

 

 

IMA 2006-027

Pd4Cu3Zn

Aprobowany

 

 

IMA 2006-028

Ca2Zn5Be4(PO4)6(OH)6 · 6H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2006-029

Ca2(Mn2+)5Be4(PO4)6(OH)4 · 6H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2006-030

Cu5Ge ,5S4

Aprobowany

 

 

IMA 2006-031

Pb7+xMg4,5[(Si,Al)5O14](BO3,AsO4)(CO3)(OH,O)7

Aprobowany

 

 

IMA 2006-032

FeAs3

Aprobowany

 

 

IMA 2006-033

Ca2Ba(CO3)2F2

Aprobowany

 

 

IMA 2006-034

K2SiF6

Aprobowany

 

 

IMA 2006-035

CaAl2O4

Aprobowany

 

 

IMA 2006-036

LiNaB3SiO7(OH)

Aprobowany

 

 

IMA 2006-037

Li6K2Na2Ca6Ti4Si24O66F2

Aprobowany

 

 

IMA 2006-038

Li2Na(Fe2+)7Ti2Si8O26(OH)4F

Aprobowany

 

 

IMA 2006-039

NaCa9Fe(PO4)7

Aprobowany

 

 

IMA 2006-040

BaTiO3

Aprobowany

 

 

IMA 2006-042

K3Na4[SiF6]3[BF4]

Aprobowany

 

 

IMA 2006-044

NaK6MgCa2(Al13Si47)O12 · 36H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2006-045

BaFCl

Aprobowany

 

 

IMA 2006-046

Cu3Mg(OH)6Cl2

Aprobowany

 

 

IMA 2006-047

CuZnAsO4(OH)

Aprobowany

 

 

IMA 2006-048

Cd2Cu2(PO4)2SO4 · 5H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2006-049

Zn4SO4(OH)6 · 5H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2006-050

NaCu5(Ti,Sb)2O2(AsO4)4[AsO3(OH)]2 · 8H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2006-051

(Ca,Cu,Al,Na)12Al2(AsO4)8(OH)x · nH2O

Aprobowany

 

 

IMA 2006-052

(Ca,Cu,Na,Fe3+,Al)12(Fe3+)2(AsO4)8(OH,Cl)x · nH2O

Aprobowany

 

 

IMA 2006-053

[(Ag,Cu)6(Sb,As)2(S,Se)7][Ag9Cu(S,Se)2Se2]

Aprobowany

 

 

IMA 2006-054

BaTi6V8Si2O29

Aprobowany

 

 

IMA 2006-055

CaSrAl2Fe3+(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Aprobowany

 

 

IMA 2006-056

ScTaO4

Aprobowany

 

 

IMA 2007-001

NaCaFe2H(UO2)2(PO4)4(OH)2 · 8H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2007-002

Ca6ZrSi4O14(OH)4

Aprobowany

 

 

IMA 2007-003

CuPtBiS3

Aprobowany

 

 

IMA 2007-004

Cu3Al9(SO4)2(OH)29

Aprobowany

 

 

IMA 2007-005

Na2Mg2V1 O28 · 20H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2007-006

RbB5O6(OH)4 · 2H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2007-007

CsB5O6(OH)4 · 2H2O

Aprobowany

 

 

IMA 2007-008

Na12(K,Sr,Ce)3Ca6Mn3Zr3NbSi25O73(O,H2O,OH)5(OH,F,Cl)2

Aprobowany

 

 

IMA 2007-009

Cu6SO4(OH)1 · H2O

Aprobowany

 

 

Izoklaz

Ca2PO4(OH) · 2H2O

Niepewny

 

 

Jaipuryt

CoS

Niepewny

 

 

Jod rodzimy

I

Niepewny

 

 

Joséit-A

Bi4TeS2

Niepewny

 

 

Joséit-B

Bi4Te2S

Niepewny

 

 

Juanit

Ca1 (Mg,Fe2+)4(Si,Al)13(O,OH)39 · 4H2O(?)

Niepewny

 

 

Jusyt

Na2Ca15Al4Si16O54 · 17H2O

Niepewny

 

 

Karpinskit

(Mg,Ni)2Si2O5(OH)2(?)

Niepewny

 

 

Kirchheimeryt

Co(UO2)2(AsO4)2 · 12H2O

Hipotetyczny

 

 

Klinoungemachit

K3Na9Fe3+(SO4)6(OH)3 · 9H2O

Niepewny

 

 

Klinozoisyt-(Pb)

CaSrAl3O(Si2O7)(SiO4)(OH)

Hipotetyczny

 

 

Korkinoit

Ca,SO4,H2O

Hipotetyczny

 

 

Krasnogoryt

WO3

Hipotetyczny

 

 

Krasnoselskit

CoWO4

Hipotetyczny

 

 

Kwarc-β

SiO2

Hipotetyczny

 

 

Labradoryt

(Ca,Na)(Si,Al)4O8

Człon pośredni

 

 

Lechatelieryt

SiO2

Niepewny

 

 

Liskeardyt

Al3AsO4(OH)6 · 5H2O

Niepewny

 

 

Manganbieljankinit

Mn2+(Ti,Nb)5O12 · 9H2O

Niepewny

 

 

Manganidissakisyt-(ZRz)

Ca2REEMn3+MgAl(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Hipotetyczny

 

 

Manganipiemontyt

Ca2Mn3+AlMn3+(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Hipotetyczny

 

 

Manganochristovit-(ZRz)

CaREE(Mn2+)2Al(Si2O7)(SiO4)F(OH)

Hipotetyczny

 

 

Meta-alunogen

Al2(SO4)3 · 14H2O

Niepewny

 

 

Metathenardyt

Na2SO4

Hipotetyczny

 

 

Meta-uramfit

(NH4)2(UO2)2(PO4)2 · 6H2O

Niepewny

 

 

Meta-uranopilit

(UO2)6SO4(OH)1  · 5H2O

Niepewny

 

 

Monimolit

Pb3Sb2O7

Niepewny

 

 

Montanit

(Bi3+)2Te6+O6 · 2H2O

Niepewny

 

 

Muchinit-(Pb)

CaPbV3+Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Hipotetyczny

 

 

Muchinit-(Sr)

CaSrV3+Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Hipotetyczny

 

 

Nasledovit

Pb(Mn2+)3Al4O5(SO4)(CO3)4 · 5H2O

Niepewny

 

 

Natroniobit

NaNbO3

Niepewny

 

 

Oligoklaz

(Na,Ca)(Si,Al)4O8

Człon pośredni

 

 

Oksy-apatyt

Ca1 (PO4)6O

Hipotetyczny

 

 

Oksy-chromdravit

Na(Cr2Mg)(Cr5Mg)(BO3)3Si6O18(OH)3O

Hipotetyczny

 

 

Oksy-dravit

Na(Al2Mg)(Al5Mg)(BO3)3Si6O18(OH)3O

Hipotetyczny

 

 

Oksy-elbait

Na(Al2Li)Al6(BO3)3Si6O18(OH)3O

Hipotetyczny

 

 

Oksy-ferri-foityt

[][(Fe3+)2Fe2+](Fe3+)6(BO3)3Si6O18(OH)3O

Hipotetyczny

 

 

Oksy-feruvit

Ca(Al2Fe2+)(Al4Mg2)(BO3)3Si6O18(OH)3O

Hipotetyczny

 

 

Oksy-foityt

[](Al2Fe2+)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O

Hipotetyczny

 

 

Oksy-liddicoatyt

Ca(Li1,5Al1,5)Al6(BO3)3Si6O18(OH)3O

Hipotetyczny

 

 

Oksy-Mg-ferri-foityt

[][(Fe3+)2Mg)](Fe3+)6(BO3)3Si6O18(OH)3O

Hipotetyczny

 

 

Oksy-Mg-foityt

[](Al2Mg)Al6(BO3)3Si6O18(OH)3O

Hipotetyczny

 

 

Oksy-rossmanit

[](Al2,5Li ,5)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O

Hipotetyczny

 

 

Oksy-schörl

Na(Al2Fe2+)(Al5Fe2+)(BO3)3Si6O18(OH)3O

Hipotetyczny

 

 

Oksy-uvit

Ca(Al2Mg)(Al4Mg2)(BO3)3Si6O18(OH)3O

Hipotetyczny

 

 

Paraschoepit

UO3 · 2-xH2O

Niepewny

 

 

Piemontyt-(Pb)

CaPbMn3+Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Hipotetyczny

 

 

Pigotyt

Al4C6H5O1 · 13H2O(?)

Niepewny

 

 

Pintadoit

Ca2(V5+)2O7 · 9H2O

Niepewny

 

 

Pitticyt

[Fe,AsO4,SO4,H2O](?)

Niepewny

 

 

Plumosyt

Pb4,5Sb4,5S11

Niepewny

 

 

Przewalskit

Pb(UO2)2(PO4)2 · 4H2O

Niepewny

 

 

Pseudocotunnit

K2PbCl4(?)

Niepewny

 

 

Rathyt-IV

Pb3As5S1

Niepewny

 

 

Rauvit

Ca(UO2)2V1 O28 · 16H2O

Niepewny

 

 

Redikortsevit

NH4MgCl3 · 6H2O

Hipotetyczny

 

 

Redingtonit

(Fe2+)Cr2(SO4)4 · 22H2O

Niepewny

 

 

Renardyt

Pb(UO2)4(PO4)2(OH)4 · 7H2O

Niepewny

 

 

Rhythmit

Ca4(SiO4) · 3CaCl2

Hipotetyczny

 

 

Richellit

Ca(Fe3+)2(PO4)2(OH,F)2

Niepewny

 

 

Rilandyt

Cr6SiO11 · 5H2O(?)

Niepewny

 

 

Rinkit

Na2Ca4ZRzTi(Si2O7)2OF3

Niepewny

 

 

Rosièresyt

[Pb,Cu,Al,PO4,H2O](?)

Niepewny

 

 

Sanderyt

MgSO4 · 2H2O

Niepewny

 

 

Satpajevit

Al12V8O37 · 30H2O(?)

Niepewny

 

 

Skiagit

(Fe2+)3(Fe3+)2Si3O12

Hipotetyczny

 

 

Smirnovskit

(Th,Ca)PO4 · nH2O

Niepewny

 

 

Spadait

MgSiO2(OH)2 · H2O(?)

Niepewny

 

 

Stetefeldtyt

Ag2Sb2(O,OH)7(?)

Niepewny

 

 

Stevensyt

(Ca,Na)»Mg3«¼Si4O1 (OH)2

Niepewny

 

 

Szubnikovit

Ca2Cu8(AsO4)6Cl(OH) · 7H2O(?)

Niepewny

 

 

Syderazot

FeN¬(x=0.25-0.5)

Niepewny

 

 

Tawmawit

Ca2Cr3+Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Niepewny

 

 

Tertschit

Ca4B1 O19 · 20H2O

Niepewny

 

 

Thorogummit

(Th,U)[(SiO4),(OH)4]

Niepewny

 

 

Tinnunculit

C1 H12N8O8

Hipotetyczny

 

 

Tocornalit

(Ag,Hg)I (?)

Niepewny

 

 

Ursilit

Mg4(UO2)4(Si2O5)5,5(OH)5 · 13H2O

Niepewny

 

 

Ustarasyt

PbBi6S1 (?)

Niepewny

 

 

Uvanit

(UO2)2(V5+)6O17 · 15H2O(?)

Niepewny

 

 

Vanadoallanit-(ZRz)

Ca2REEV3+Fe2+Al(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Hipotetyczny

 

 

Vanadodissakisyt-(ZRz)

Ca2REEV3+MgAl(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Hipotetyczny

 

 

Vanadoepidot

Ca2Fe3+V3+Al(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Hipotetyczny

 

 

Vanadoepidot-(Pb)

CaPbFe3+V3+Al(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Hipotetyczny

 

 

Vanadoepidot-(Sr)

CaSrFe3+V3+Al(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Hipotetyczny

 

 

Vanoxyt

V6O13 · 8H2O(?)

Niepewny

 

 

Varlamoffit

(Sn,Fe)(O,OH)2

Niepewny

 

 

Vernadyt

(Mn,Fe,Ca,Na)(O,OH)2 · nH2O

Niepewny

 

 

Wadsleyit-II

Mg2SiO4

Hipotetyczny

 

 

Wattevilleit

Na2Ca(SO4)2 · 4H2O(?)

Niepewny

 

 

Wittyt

Pb ,35Bi ,44S

Niepewny

 

 

Xingzhongit

(Cu,Pb,Fe)Ir2S4

Niepewny

 

 

Zaratyt

Ni3CO3(OH)4 · 4H2O

Niepewny

 

 

Zincaluminit

(Zn,Al)9(SO4)2(OH)18 · nH2O (?)

Niepewny

 

 

Zinconigeryt-6N6S

(Zn,Fe)6(Al,Fe)15O3 (OH)2

Hipotetyczny

 

 

Zincrosasyt

(Zn,Cu)2CO3(OH)2

Niepewny

 

 

Zirkleryt

(Fe,Mg)9Al4Cl18(OH)12 · 14H2O (?)

Niepewny

 

 

 

LITERATURA

BOLEWSKI A., MANECKI A. : Mineralogia szczegółowa. Warszawa : Polska Agencja Ekologiczna, 1993.

BERNARD J. M., ROST R. : Encyklopedický přehled minerálů. Praha : Academia, 1992.

PARAFINIUK J. : Minerały. Systematyczny katalog 2004. Warszawa : Towarzystwo Geologiczne „Spirifer”, 2005.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY