LISTA MINERAŁÓW

według stanu na dzień 31.12.2003 roku

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Litera A

 

Nazwa minerału Wzór chemiczny W M
Abelsonit NiC31H32N W M
Abenakiit-(Ce) Na26Ce6[(SiO3)6|(PO4)6|(CO3)6|SO2|O] W M
Abernathyit K2[UO2|AsO4] · 3H2O W M
Abhuryt Sn21Cl16(OH)14O6 W M
Abswurmbachit CuMn6[O8|SiO4] W M
Acetamid CH3CONH2 W M
Achavalit FeSe W M
Achtenskit ε-MnO2 W M
Acuminit Sr[AlF4|OH] · H2O W M
Adamit Zn2[OH|AsO4] W M
Adamsyt-(Y) NaY[CO3]2 · 6H2O W M
Adelit CaMg[OH|AsO4] W M
Admontyt Mg2[B12O20] · 15H2O W M
Aërinit Ca43(Al,Fe3+,Mg,Fe2+)10[(OH)12|CO3|Si12O35] · 12H2O W M
Aerugit Ni8,5[O4|(AsO4)3] W M
Aeschynit-(Ce) (Ce,Th,Ca)(Ti,Nb,Ta)2O6 W M
Aeschynit-(Nd) (Nd,Ce,Ca,Th)(Ti,Nb)2(O,OH]6 W M
Aeschynit-(Y) (Y...)(Nb,Ti)2(O,OH)6 W M
Afghanit (Na,Ca,K)8[(Cl,SO4)3|(Si,Al)12O24] · nH2O W M
Aftitalit K3Na(SO4)2    
Afwillit Ca3[(OH)2|(SiO4)3] · H2O W M
Agardyt-(Ce) (Ce,Ca)Cu6[(OH)6|(AsO4)3] · 3H2O W M
Agardyt-(La) (La,Ca)Cu6[(OH)6|(AsO4)3] · 3H2O W M
Agardyt-(Y) (Y,Ca)Cu6[(OH)6|(AsO4)3] · 3H2O W M
Agrellit NaCa2[F|Si4O10] W M
Agrinieryt (K2,Ca,Sr)O4[UO2]3 · 4H2O W M
Aheylit (Fe3+,Zn)Al6[(OH)8|(PO4)4] · 4H2O W M
Ahlfeldyt Ni[SeO3] · 2H2O W M
Aikinit PbCuBiS3 W M
Ajoit Cu2Al[OH|Si3O9] · 2H2O W M
Akaganéit β-Fe(O,OH,Cl) W M
Akantyt Ag2S W M
Akatoreit (Mn,Fe,Mg,Ca)9[(OH)9|Si8Al2O23] W M
Akdałait (Al,Be,Mg,Fe,Zn)2(O,OH,F)3 · 0,25H2O W M
Åkermanit Ca2Mg[Si2O7] W M
Akimotoit (Mg,Fe)[SiO3] W M
Akrochordyt (Mn,Mg)4[(OH)2|(AsO4)2] · 4H2O W M
Aksait Mg[B3O4(OH)2]2 · 3H2O W M
Aktynolit []Ca2(Mg,Fe2+)5[(OH)2|Si8O22] W M
Alabandyn α-MnS W M
Alacranit As8S9 W M
Alamosyt Pb[SiO3] W M
Alarsyt Al[AsO4] W M
Albit Na[AlSi3O8] W M
Albrechtschraufit Ca4Mg[UO2]2[CO3]6F2 · 17H2O W M
Aldermanit Mg5Al12[(OH)22|(PO4)8] · 32H2O W M
Aleksyt PbBi2Te2S2 W M
Alforsyt Ba5[Cl|(PO4)3] W M
Algodonit Cu6As W M
Aliettyt saponit-smektyt w stosunku 1:1 W M
Allabogdanit (Fe,Ni)2P W M
Allaktyt Mn7[(OH)4|AsO4]2 W M
Allanit-(Ce) (Ca,Ce)2(Fe2+,Fe3+)Al2[OH|O|Si2O7|SiO4] W M
Allanit-(La) (Ca,La)2(Fe2+,Fe3+)Al2[OH|O|Si2O7|SiO4] W M
Allanit-(Y) (Ca,Y)2(Fe2+,Fe3+)Al2[OH|O|Si2O7|SiO4] W M
Allanpringit (Fe3+)3[(PO4)2(OH)3] · 5H2O    
Allargentum ε-Ag1-xSbx W M
Alleghanyit Mn5[(OH)2|(SiO4)2] W M
Allochalkoselit Cu1+(Cu2+)5PbO2(SeO3)2Cl5    
Alloklazyt (Co,Fe)AsS W M
Allofan (Al2O3) · (SiO2)1,3-2 · 2,5-3H2O W M
Alluaivit Na19(Ca,Mn)6(Ti,Nb)3[Cl|Si26O74] · 2H2O W M
Alluaudyt (NaCa)2(Mn2+,Mg,Fe2+)Fe2[PO4]3 W M
Almandyn Fe3Al2[SiO4]3 W M
Almarudyt K(_,Na)2(Mn,Fe,Mg)2(Be,Al)3Si12O3    
Alpersyt (Mg,Cu)SO4 · 7H2O    
Alsacharovit-Zn KNaZnSr(Ti,Nb)4[(O,OH)4|Si4O12]2 · 7H2O W M
Alstonit BaCa[CO3]2 W M
Althausyt Mg2[(OH,F)|PO4] W M
Althupit AlTh[UO2]7[(OH)5|O2|(PO4)4] · 15H2O W M
Altisyt (Na3K6)Ti2Cl3[Al2Si8O26] W M
Aluminit Al2[(OH)4|SO4] · 7H2O W M
Aluminium rodzime Al W M
Aluminobarroisyt [](Ca,Na)Mg3Al2[(OH)2|AlSi7O22] W M
Aluminocopiapit Al2/3Fe4[OH|(SO4)2]2 · 20H2O W M
Alumino-ferrobarroisyt [](Ca,Na)Fe2Al2[(OH)2|AlSi7O22] W M
Alumino-ferrotschermakit []Ca2(Fe3Al2)[(OH)2|Al2Si6O22] W M
Aluminokatophoryt Na2Ca(Fe2+)4Al(Si7Al)O22(OH)2    
Alumino-magnesiohulsyt Mg2(Al,Mg,Sn)O2(BO3)    
Alumino-magnesiotaramit Na(Ca,Na)(Mg3Al2)[(OH)2|Al2Si6O22] W M
Aluminoseladonit KAl(Mg,Fe2+)[(OH)2|Si4O10] W M
Aluminotaramit Na(Ca,Na)(Fe3Al2)[(OH)2|Al2Si6O22]    
Aluminotschermakit []Ca2(Mg3Al2)[(OH)2|Al2Si6O22] W M
Alumofarmakosyderyt KAl4[(OH)4|(AsO4)3] · 6,5H2O W M
Alumohydrokalcyt CaAl2[(OH)4|(CO3)2] · 3H2O W M
Alumokliuczewskit K3Cu3AlO2[SO4]4 W M
Alumotantyt AlTaO4 W M
Alumotungstyt (W,Al)(O,OH)3? W M
Alunogen Al2[SO4]3 · 17H2O W M
Alvanit (Zn,Ni)Al4[(VO3)2|(OH)12] · 2H2O W M
Ałtait PbTe W M
Ałun potasowy KAl[SO4]2 · 12H2O W M
Ałun sodowy NaAl(SO4)2 · 12H2O    
Ałunit KAl3[(OH)6|(SO4)2] W M
Amakinit (Fe,Mg,Mn)[OH]2 W M
Amarantyt Fe[O|(SO4)2] · 7H2O W M
Amarillit NaFe3+[SO4]2 · 6H2O W M
Amblygonit (Li,Na)Al[(F,OH)|PO4] W M
Ameghinit Na[B3O3|(OH)4] W M
Amesyt Mg3,2Fe0,8Al2[(OH)8|Al2Si2O10] W M
Amicyt K2Na2[Al4Si4O4] · 5H2O W M
Aminoffit Ca3Be2[(OH)2|Si3O10] W M
Ammonioałunit (NH4)Al3[(OH)6|(SO4)2] W M
Ammonioboryt (NH4)3[(OH)8|B15O20] · 4H2O W M
Ammoniojarosyt (NH4)Fe3[(OH)6|(SO4)2] W M
Ammonioleucyt (NH4)[AlSi2O6] W M
Amstallit CaAl[(OH)4|(Al,Si)4O8] · (H2O,Cl) W M
Analcym Na[AlSi2O6] · H2O W M
Anandyt (Ba,K)(Fe,Mg)3[(OH,O)2|(Si,Fe,Al)4O10] W M
Anapait Ca2Fe2+[PO4]2 · 4H2O W M
Anataz TiO2 W M
Ancylit-(Ce) CeSr[OH|(CO3)2] · H2O W M
Ancylit-(La) SrLa[OH|(CO3)2] · H2O W M
Andaluzyt Al2[O|SiO4] W M
Andersonit Na2Ca[UO2|CO3]3 · 6H2O W M
Andoryt-IV Ag15Pb18Sb47S96 W M
Andoryt-VI PbAgSb3S6 W M
Andradyt Ca3Fe2[SiO4]3 W M
Andremeyeryt BaFe2[Si2O7] W M
Androsyt-(La) (Mn,Ca)(La,Ce,Ca,Nd)Al,Mn3+,Mn2+[O|OH|SiO4|Si2O7] W M
Anduoit RuAs2 W M
Andyrobertsyt KCdCu5[AsO2|(AsO4)4] · 2H2O W M
Angelait Cu2AgPbBiS4    
Angelellit Fe4[O3|(AsO4)2] W M
Anglezyt Pb[SO4] W M
Anhydryt Ca[SO4] W M
Anilit Cu7S4 W M
Aniuiit AuPb2 W M
Ankangit Ba(Ti,V,Cr)8O16 W M
Ankeryt CaFe[CO3]2 W M
Ankinoviczyt (Ni,Zn)Al4[(OH)12|(VO3)2] · 2,5H2O   M
Annabergit Ni3[AsO4]2 · 8H2O W M
Annit KFe3[(OH,F)2|AlSi3O10] W M
Anortoklaz (Na,K)[AlSi3O8] W M
Anortyt Ca[Al2Si2O8] W M
Anortominasragryt VO[SO4] · 5H2O   M
Ansermetyt MnV2O6 · 4H2O    
Antarktycyt CaCl2 · 6H2O W M
Anthoinit Al[OH|WO3] · H2O W M
Anthonyit Cu(OH,Cl)2 · 3H2O W M
Antleryt Cu3[(OH)4|SO4] W M
Antofyllit Mg7[(OH)2|Si8O22] W M
Antygoryt (Mg,Fe)3[(OH)4|Si2O5] W M
Antymon rodzimy Sb W M
Antymonit Sb2S3 W M
Antymonselit Sb2Se3 W M
Apachit Cu9[Si10O29] · 11H2O W M
Apjohnit MnAl2[SO4]4 · 22H2O W M
Aplowit (Co,Mn,Ni)[SO4] · 4H2O W M
Apuanit Fe2+Fe4Sb4O12S W M
Aragonit Ca[CO3] W M
Arakiit (Zn,Mn2+)(Mn2+,Mg)12(Fe,Al)2[(OH)23|As3+O3|(As5+O4)2] W M
Aramayoit Ag(Sb,Bi)S2 W M
Arapovit (K,[])(Ca,Na)2(U,Th)Si8O2 · H2O    
Aravaipait Pb3AlF9 · H2O W M
Archeryt (K,NH4)H2[PO4] W M
Arcubisyt Ag6CuBiS4 W M
Ardait Pb19Sb13S35Cl7 W M
Ardealit Ca2[HPO4|SO4] W M
Ardennit Mn4+(Mg,Al,Fe)2Al4[(OH)6|(As,V)O4)|Si3O10|(SiO4)2] W M
Arfvedsonit NaNa2(Fe4Fe3+)[(OH)2|Si8O22] W M
Argentojarosyt AgFe3[(OH)6|(SO4)2] W M
Argentopentlandyt Ag(Fe,Ni)8S8 W M
Argentopiryt AgFe2S3 W M
Argentotennantyt (Ag,Cu)10(Zn,Fe)2(As,Sb)4S13 W M
Argutyt GeO2 W M
Argyrodyt Ag8GeS6 W M
Arhbaryt Cu2[OH|AsO4] · 6H2O W M
Aristarainit Na2Mg[B6O8(OH)4]2 · 4H2O W M
Arkanit K2[SO4] W M
Arktyt Na5BaCa7[F3|(PO4)6] W M
Armalcolit (Mg,Fe)Ti2O5 W M
Armangit Mn3[AsO3]2 W M
Armbrusteryt Na6K5Mn3+(Mn2+)14(Si9O22)4(OH)1 •4H2O    
Armenit BaCa2Al3[Al3Si9O30] · 2H2O W M
Armstrongit CaZr[Si6O15] · 2,5H2O W M
Arrojadyt-(Ba · Fe) BaFe2+(CaNa2)(Fe2+)13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2 W M
Arrojadyt-(K · Fe) (KNa)Fe2+(CaNa2)(Fe2+)13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2 W M
Arrojadyt-(K · Na) KNa3(CaNa2)(Fe2+)13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2 W M
Arrojadyt-(Pb · Fe) PbFe2+(CaNa2)(Fe2+)13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2 W M
Arrojadyt-(Sr · Fe) SrFe2+(CaNa2)(Fe2+)13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2 W M
Arsen rodzimy As W M
Arsenbrackebuschyt Pb2(Fe3+,Zn)[OH|(AsO4)2] · H2O W M
Arsendescloizyt PbZn[OH|AsO4] W M
Arseniopleit NaCaMn2+(Mn2+,Mg)2[AsO4] W M
Arseniosyderyt Ca2Fe3[O2|(AsO4)3] · 3H2O W M
Arsenocrandallit (Ca,Sr)Al3H[(OH)6|(AsO4,PO4)2] W M
Arsenoflorencyt-(Ce) (Ce,La...)Al3[(OH)6|(AsO4)2] W M
Arsenogorceixyt BaAl3[(OH)6|(PO4)2][AsO3|AsO4] W M
Arsenogoyazyt SrAl3[(OH)5|(AsO4)2] · H2O W M
Arsenohauchecornit Ni9BiAsS8 W M
Arsenoklazyt Mn5[(OH)2|(AsO4)2] W M
Arsenolampryt As W M
Arsenolit As2O3 W M
Arsenopalladynit Pd8(As,Sb)3 W M
Arsenopiryt FeAsS W M
Arsentsumebit Pb2Cu2+[OH|AsO4|SO4] W M
Arsenuranospatyt (HAl)0,5[UO2|AsO4]2 · 20H2O W M
Arsenuranylit Ca[(UO2)4|(OH)4|(AsO4)2] · 6H2O W M
Arthuryt Cu2+Fe2[(O,OH)|(AsO4]2 · 4H2O W M
Artinit Mg2[(OH)2|CO3] · 3H2O W M
Artroeit PbAl[F3|(OH)2] W M
Artsmithyt (Hg1+)4Al(PO4)1,74(OH)1,78 W  
Arupit Ni3[PO4]2 · 8H2O W M
Asbecasyt Ca3(Ti,Sn)[As3BeSiO10]2 W M
Asbolan (Co,Ni)1-y(Mn4+O2)2-x(OH)2-(2y+x) · nH2O W M
Aschamalmit Pb6Bi2S9 W M
Ashburtonit Pb4Cu4H[(OH)4|Cl|(HCO3)4|Si4O12] W M
Ashcroftyn-(Y) Y2KNaCa[(OH)18|Si6O12] · 4H2O W M
Ashoveryt Zn(OH)2 W M
Asisyt Pb7SiO8Cl2 W M
Aspidolit NaMg[(OH)2|AlSi3O10] W M
Asselbornit (Pb,Ba)BiO4[(UO2)6|(OH)12||(AsO4)2] · 3H2O W M
Astrocyanit-(Ce) Cu2(ZRz)2[UO2|(OH)2|(CO3)5] · 1,5H2O W M
Astrofyllit (K,Na)3(Fe,Mn)7(Ti,Cr)2[Si8(O,OH)31] W M
Atacamit Cu2(OH)3Cl W M
Atelestyt Bi2[O|OH|AsO4] W M
Atencioit Ca2(Fe2+)3Mg2Be4(PO4)6(OH)4 · 6H2O    
Athabascait Cu5Se4 W M
Atheneit (Pd,Hg)3As W M
Atłasovit KCu6Fe[Cl|(SO4)5|BiO4] W M
Atokit (Pd,Pt)3Sn W M
Attakolit (Ca,Sr)Mn2+(Al,Fe3+)4[(OH)4|(Si,P)O4|H(PO4)3] W M
Aubertyt CuAl[Cl|(SO4)2] · 14H2O W M
Augelit Al2[(OH)3|PO4] W M
Augit (Ca,Mg,Fe2+,Fe3+,Ti,Al)2[(Si,Al)2O6] W M
Aurichalcyt (Zn,Cu)5[(OH)6|(CO3)2] W M
Auricupryd Cu3Au W M
Auripigment As2S3 W M
Aurivilliusyt Hg1+Hg2+OI    
Auroryt (Mn2+,Ag,Ca)Mn3O7 · 3H2O W M
Aurostibit AuSb2 W M
Austinit CaZn[OH|AsO4] W M
Autunit Ca[UO2|PO4]2 · 10-12H2O W M
Avdoninit K2Cu5Cl8(OH)4 · H2O    
Averievit Cu5O2(VO4)2 · n(Cu,Cs)Cl W M
Avicennit Tl2O3 W M
Avogadryt (K,Cs)[BF4] W M
Awaruit Ni3Fe W M
Azoproit (Mg,Fe2+)2(Fe3+,Ti,Mg)[BO5] W M
Azuryt Cu3[OH|CO3]2 W M

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY