LISTA MINERAŁÓW

według stanu na dzień 31.12.2003 roku

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Litera B

 

Nazwa minerału Wzór chemiczny W M
Babefphit BaBe[F|PO4] W M
Babingtonit Ca2(Fe2+,Mn)Fe3+[OH|Si5O15] W M
Babkinit Pb2Bi2(S,Se)3 W M
Baddeleyit ZrO2 W M
Bafertisyt Ba(Fe2+,Mn)2Ti[(O,OH,F)2|Si2O7] W M
Baghdadyt Ca3Zr[O2[Si2O7] W M
Bahianit Sb3Al5O14[OH]2 W M
Baileychlor (Zn,Fe,Mg)5Al[(OH)8|AlSi3O10] W M
Bakczysaraitszevit Na2Mg5[PO4]4 · 7H2O W M
Bakeryt Ca4B4[(OH)3|BO4|(SiO4)3] · H2O W M
Baksanit Bi6Te2S3 W M
Balangeroit (Mg,Fe2+,Fe3+,Mn2+,...)21[(OH)20|Si8O27] W M
Balifolit BaMg2LiAl3[(OH,F)8|(Si2O6)2] W M

Bałkanit

Cu9Ag5HgS8

W

M

Bałyakinit

CuTeO3

W

M

Bambollait

Cu(Te,Se)2

W

M

Bamfordyt

Fe3+[(OH)3|Mo2O6] · H2O

W

M

Banalsyt

BaNa2[Al2Si2O8]2

W

M

Bandylit

Cu[Cl|B(OH)4]

W

M

Bannermanit

(Na,K)1-xV1-xV5+xO15  =>  x = 0,7

W

M

Bannisteryt

(K,Na,Ca,H3O)0,5(Mn,Mg,Fe,Zn,Al)4,8[(OH)5|Si6O15] · 2H2O

W

M

Baotyt

Ba4(Ti,Nb)8[Cl|O16|Si4O12]

W

M

Bararyt

(NH4)2[SiF6]

W

M

Baratovit

(K,Na)Ca8Li2(Ti,Zr)2[F|Si12O37]

W

M

Barberiit

(NH4)[BF4]

W

M

Barbosalit

Fe2+Fe3+[OH|PO4]2

W

M

Barentsyt Na7AlH2[F4|(CO3)4] W M

Bariandyt

V4O9 · 12H2O

W

M

Baricyt

(Mg,Fe2+,Fe3+)3[(PO4)2] · 8H2O

W

M

Bariomikrolit

Ba2(Ta,Nb)2(O,OH)8

W

M

Bario-olgit Na(Na,Sr,Ce)2Ba(PO4)2    

Bario-ortojoaquinit

Fe4Ba4Ti4(Ba,Sr)4[O4|(Si4O12)4] · 2H2O

W

M

Bariopirochlor

(Ba,Sr)2(Nb,Ti)2(O,OH)7

W

M

Bariosincosyt

Ba[V(OH)2[PO4] · 3H2O

W

M

Barium-farmakosyderyt

BaFe4[(OH)5|(AsO4)3] · 5H2O

W

M

Barnesyt

Na2[V6O16] · 3H2O

W

M

Barquillit

Cu2(Cd,Fe)GeS4

W

M

Barreryt

Na2[Al2Si7O18] · 6H2O

W

M

Barringeryt

(Fe,Ni)2P

W

M

Barroisyt

(Ca,Na)Mg3AlFe3+[(OH)2|Si7AlO22]

W

M

Barstowit

Pb4[Cl6|CO3] · H2O

W

M

Bartelkeit

PbFe2+[Ge3O8]

W

M

Bartonit

K3Fe10S14

W

M

Barylit

BaBe2[Si2O7]

W

M

Barysilit

Pb8Mn[Si2O7]3

W

M

Baryt

Ba[SO4]

W

M

Barytokalcyt

BaCa[CO3]2

W

M

Barytolamprofyllit

Na3(Ba,Ca,Sr,...)2(Fe,Ti)3[(O,OH,F)2|(Si2O7)2]

W

M

Bassanit

Ca[SO4] · 0,5H2O

W

M

Bassetyt

Fe[UO2|PO4]2 · 8H2O

W

M

Bastnäsyt-(Ce)

(Ce,La,...)[F|CO3]

W

M

Bastnäsyt-(La)

(La,...)[(F,OH)0,7|CO3]

W

M

Bastnäsyt-(Y)

(Y,Ce)[F|CO3]

W

M

Batiferryt

Ba(Ti2Fe8Fe2)O19

W

M

Batisyt

(Ba,K,Na)3Ti2[O2|Si4O12]

W

M

Baumhaueryt

Pb12As16S36

W

M

Baumhaueryt-2a

(Pb,Ag)11(As,Sb)17S36

W

M

Baumstarkit

AgSbS2

W

M

Bauranoit

(Na,Ca,Ba)[U2O7] · 4-5H2O

W

M

Bavenit

Ca4Al2Be2[(OH)2|Si9O26]

W

M

Bayeryt

α-Al[OH]3

W

M

Bayldonit

PbCu3[(OH)2|(AsO4)2] · H2O

W

M

Bayleyit

Mg2[UO2|(CO3)3] · 18H2O

W

M

Baylissyt

K2Mg[CO3]2 · 4H2O

W

M

Baziryt

BaZr[Si3O9]

W

M

Bazzyt

Be3(Sc,Al)2[Si6O18]

W

M

Bażenovit

Ca8S5[(OH)2|S2O3] · 20H2O

W

M

Bearsyt

Be2[OH|AsO4] · 4H2O

W

M

Bearthyt

(Ca,Sr)2Al[OH|(PO4)2]

W

M

Beaveryt

Pb(Cu,Fe)3[(OH)6|(SO4)2]

W

M

Bechereryt

(Cu,Zn)6Zn2[O|(OH)13|(S,Si)]2

W

M

Becquerelit

Ca[UO2|OH]6 · 8H2O

W

M

Bederyt

([],Na)Ca2(Mn2+,Mg,Fe2+)2(Fe3+,Mg,Al)2Mn2[PO4]6 · 2H2O

W

M

Behieryt

(Ta,Nb)[BO4]

W

M

Behoit

Be[OH]2

W

M

Beidellit

(Na,Ca)0,33Al2[(OH)2|Al0,5Si3,5O10] · nH2O

W

M

Belendorffit

Cu7Hg6

W

M

Belkovit

Ba3(Nb,Ti)6[O12|Si2O7]

W

M

Bellbergit

(K,Ba,Sr)Sr2Ca2(Ca,Na)4[Al18Si18O72] · 30H2O

W

M

Bellidoit

Cu2Se

W

M

Bellingeryt

Cu3[IO3]6 · 2H2O

W

M

Belloit

Cu(OH)Cl

W

M

Bementyt

Mn8[(OH)10|Si6O15]

W

M

Benauit

SrFe3[(OH)6|(PO4)2] · 6H2O

W

M

Benavidesyt

Pb4(Mn,Fe)Sb6S14

W

M

Benitoit

BaTi[Si3O9]

W

M

Benjaminit

(Ag,Cu)3(Bi,Pb)7S12

W

M

Benleonardyt

Ag8(Sb,As)Te2S3

W

M

Benstonit

Ba6Ca7[CO3]13

W

M

Bentoryt

Ca6(Cr,Al)2[(OH)12|(SO4)3] · 28H2O

W

M

Benyacaryt

K2Ti(Mn2+,Fe2+)(Fe3+,Ti4+)2[(O,F)2|(PO4)4] · 15H2O

W

M

Beraunit

Fe2+Fe5[(OH)5|(PO4)4] · 6H2O

W

M

Berboryt Be2[(OH,F)3|BO3] · H2O W M

Berdesinskiit

V2TiO5

W

M

Berezanskit

KLi3Ti2[Si12O30]

W

M

Bergenit

(Ba,Ca)2[(UO2)3|(OH)4|(PO4)2] · 5,5H2O

W

M

Bergslagit

CaBe[OH|AsO4]

W

M

Berlinit

Al[PO4]

W

M

Bermanit

Mn2+Mn2[OH|PO4]2 · 4H2O

W

M

Bernalit

Fe[OH]3 · nH2O

W

M

Bernardyt

Tl(As,Sb)5S8

W

M

Berndtyt-2T SnS2 W M
Berndtyt-4H SnS2 W M

Berryit

Pb2(Cu,Ag)3Bi5S11

W

M

Berthieryn-1M (Fe2+,Fe3+,Al,Mg)6[(OH)8|Al1,5Si2,5O10] W M

Berthieryt

FeSb2S4

W

M

Bertossait

CaLi2Al4[(OH,F)|(PO4)]4

W

M

Bertrandyt

Be4[(OH)2|Si2O7]

W

M

Beryl

Be3Al2[Si6O18]

W

M

Beryllit

Be3[(OH)2|SiO4] · H2O

W

M

Beryllonit

BeNaPO4

W

M

Berzelianit

Cu2Se

W

M

Berzeliit

(Ca,Na)3(Mg,Mn)2[AsO4]3

W

M

Betafit

(Ca,Na,U)2(Ti,Nb,Ta)2O7(OH)

W

M

Betpakdalit

CaFe2H8[(AsO4)2|(MoO4)5] · 10H2O

W

M

Betkapdalit sodowy

(Na,Ca)3Fe2[(MoO4)6|AsO4] . 15H2O

W

?

Beudantyt

PbFe3[(OH)6|AsO4|SO4]

W

M

Beusyt

(Mn2+,Fe2+,Ca,Mg)3[PO4]2

W

M

Beyeryt

CaBi2[O2|(CO3)2]

W

M

Bezsmiertnovit

Au4CuTe

W

M

Białorussyt-(Ce)

Ba2NaCe2MnTi2[(F,OH)|Si8O26] · H2O

W

M

Bianchit

(Zn,Fe)[SO4] · 6H2O

W

M

Bicchulit

Ca2Al2[(OH)2|(SiO6]

W

M

Bideauxyt

Pb2AgCl3(F,OH)2

W

M

Bieberyt

Co[SO4] · 7H2O

W

M

Biehlit

(Sb,As)2MoO6

W

M

Biełovit-(Ce)

NaSr3Ce(PO4)3(OH)

W

M

Biełovit-(La)

Sr3Na(La,Ce)[(F,OH)|(PO4)3]

W

M

Bietiechtinit

Pb2(Cu,Fe)21S15

W

M

Bifosfammit (NH4)KH2[PO4] W M

Bigcreekit

Ba[Si2O5] · 4H2O

W

M

Bijvoetyt-(Y)

(Y,Dy)2[(UO2)4[(OH)6|(CO3)4] · 11H2O

W

M

Bikitait Li[AlSi2O6] · H2O W M

Bilibinskit

Au3Cu2PbTe2

W

M

Bílinit

Fe2+Fe2[SO4]4 · 22H2O

W

M

Billietyt

BaO4[UO2|(OH)6] · 4H2O

W

M

Billingsleyit

Ag7(As,Sb)S6

W

M

Bindheimit

Pb1-2Sb2-1(O,OH,F)6

W

M

Birait-(Ce) Ce2Fe2+Si2O7(CO3)    

Biringuccyt

Na2[B2O7(OH)3] · 0,5H2O

W

M

Birnessyt

Na4Mn14O27 · 9H2O

W

M

Bischofit

MgCl2 · 6H2O

W

M

Bismit

Bi2O3

W

M

Bismoclit

BiOCl

W

M

Bismutocolumbit

Bi(Nb,Ta)O4

W

M

Bismutoferryt

BiFe2[OH|(SiO4)2]

W

M

Bismutohauchecornit

Ni9Bi2S8

W

M

Bismutomikrolit

(Bi,Ca)(Ta,Nb)2O6(OH)

W

M

Bismutopirochlor

(Bi,U,Ca,Pb)1+x(Nb,Ta)2O6(OH) · nH2O

W

M

Bismutostibiconit

Bi(Sb5+,Fe3+)2O7

W

M

Bismutotantalit

Bi(Ta,Nb)O4

W

M

Bismutynit

Bi2S3

W

M

Bismutyt

Bi2[O2|CO3]

W

M

Bityit

CaLiAl2[(OH)2|BeAlSi2O10]

W

M

Bixbyit

(Mn,Fe)2O3

W

M

Bizmut rodzimy

Bi

W

M

Bjarebyit

(Ba,Sr)(Mn,Fe,Mg)2Al2[(OH)3|(PO4)3]

W

M

Blatonit

[UO2|CO3] · H2O

W

M

Blatteryt

(Mn2+,Mg)2(Mn3+,Sb3+,Fe3+)O2[BO3]

W

M

Bleasdaleit

(Ca,Fe3+)2Cu5(Bi,Cu)[ (OH,Cl)13|(PO4)4] · 13H2O

W

M

Blixyt

Pb2(O,OH)2Cl

W

M

Blödyt

Na2Mg[SO4]2 · 4H2O

W

M

Blossyt

α-Cu2[V2O7]

W

M

Bobfergusonit

Na2Mn5Fe3+Al[PO4]6

W

M

Bobierryt

Mg3[PO4]2 · 8H2O

W

M

Bobjonesyt

VO[SO4] · 3H2O

W

M

Bobkingit

Cu5Cl2(OH)8(H2O)2

W

M

Bobtraillit

Na15Sr12Zr14[(OH)6|B6Si42O138] · 12H2O

W

-

Bogdanovit

(Au,Ag)5(Cu,Fe)3(Te,Pb)2

W

M

Bøggildyt

Na2Sr2Al2[F9|PO4]

W

M

Boggsyt

Ca8Na3[Al19Si77O192] · 70H2O

W

M

Bøgvadyt

Na2Ba2Sr[Al4F20]

W

M

Bohdanowiczyt

AgBiSe2

W

M

Böhmit γ-AlO(OH) W M

Bokit

KAl3Fe6[V20O76] · 30H2O

W

M

Boléit

Pb26Ag10Cu24[(OH)48Cl62 · 3H2O

W

M

Boltwoodyt

(H3O)K[UO2[SiO4] · H2O

W

M

Boltwoodyt sodowy

(H3O)(K,Na)[UO2|SiO4] . 3H 2O

W

M

Bonaccordyt

Ni2Fe3+[BO5]

W

M

Bonattyt

Cu[SO4] · 3H2O

W

M

Bonsztedtyt

Na3Fe[CO3|PO4]

W

M

Boothyt

Cu[SO4] · 7H2O

W

M

Boracyt Mg3[Cl|B7O13] W M

Boraks rodzimy

Na2[B4O5(OH)4] · 8H2O

W

M

Boralsilit

Al16B6[Si2O37]

W

M

Borcaryt

Ca4Mg[(OH)6|(CO3)2|(B2O3)2]

W

M

Boriszanskiit

PdPbAs

W

M

Bornemanit

Na7BaTi2Nb[F,OH|O|PO4|(SiO4)4]

W

M

Bornhardtyt

Co3Se4

W

M

Bornit

Cu5FeS4

W

M

Borocookeit Li1+3xAl4-x[(OH,F)8|BSi3O10] W ?

Borodajewit

[Ag5(Pb,Fe)Bi7]13(Sb,Bi)2S17

W

M

Boromuskowit KAl2[(OH)2|(BSi3)O10] W M

Borovskit

Pd3SbTe4

W

M

Bostwickit

CaMn6[Si3O16] · 7H2O

W

M

Botallackit

Cu2(OH)3Cl

W

M

Botryogen

MgFe3+[OH|(SO4)2] · 7H2O

W

M

Bottinoit

NiSb2[OH]12 · 6H2O

W

M

Boulangeryt

Pb5Sb4S11

W

M

Bournonit

PbCuSbS3

W

M

Boussingaultyt

(NH4)2Mg[SO4]2 · 6H2O

W

M

Bowieit

(Rh,Ir,Pt)2S3

W

M

Boyleit

(Zn,Mg)[SO4] · 4H2O

W

M

Bracewellit

Cr3+OOH

W

M

Brackebuschyt

Pb2(Mn3+,Fe3+)[OH|(VO4)2]

W

M

Bradaczekit

NaCu4[AsO4]3

W

M

Bradleyit

Na3Mg[PO4|CO3]

W

M

Braggit

(Pt,Pd,Ni)S

W

M

Braitschyt-(Ce)

(Ca,Na2)7(Ce,La)2[B22O43] · 7H2O

W

M

Brandholzyt

MgSb2[OH]12 · 6H2O

W

M

Brandtyt

Ca2(Mn2+,Mg)[AsO4]2 · 2H2O

W

M

Branneryt

(U,Ca,Ce,Y)(Ti,Fe)2O6

W

M

Brannockit

KSn2Li3[Si12O30]

W

M

Brassyt

HMg[AsO4] · 4H2O

W

M

Braunit Mn4Mn3[O8|SiO4] W M

Brazilianit

NaAl3[(OH)2|PO4]2

W

M

Bredigit

Ca7Mg[SiO4]4

W

M

Breithauptyt

NiSb

W

M

Brendelit

(Bi,Pb)2Fe[(O,OH)3|PO4]

W

M

Brenkit

Ca2[F2|CO3]

W

M

Brewsteryt-Ba

(Ba,Sr)2[Al4Si12O32] · 10H2O

W

M

Brewsteryt-Sr

(Sr,Ba)2[Al2Si12O32] · 10H2O

W

M

Brezinait

Cr3S4

W

M

Brianit

Na2CaMg[PO4]2

W

M

Brianroulstonit

Ca3[(OH)7|Cl2|B5O6] · 8H2O

W

M

Brianyoungit

Zn12[(OH)16|SO4|(CO3)3]

W

M

Briartyt

Cu2(Fe,Zn)GeS4

W

M

Brindleyit

(Ni,Mg,Fe2+)2Al[(OH)4|(Si,Al)O5]

W

M

Brinrobertsyt

(Na,K,Ca)0,3(Al,Mg,Fe)4[(OH)4|(Si,Al)8O20] · 3,5H2O

W

M

Britholit-(Ce)

(Ce,Ca)5[(OH,F)|(SiO4,PO4)3]

W

M

Britholit-(Y)

(Y,Ce)5[(OH,F)|(SiO4,PO4)3]

W

M

Brizziit NaSb5+O3 - M

Brochantyt

Cu4[(OH)6|SO4]

W

M

Brockit

(Ca,Th,Ce)[PO4] · H2O

W

M

Brodtkorbit

Cu2HgSe2

W

M

Bromargyryt

AgBr

W

M

Bromellit

BeO

W

M

Brookit

TiO2

W

M

Brownmilleryt

Ca2AlFeO5

W

M

Brucyt

Mg[OH]2

W

M

Brüggenit

Ca[IO3]2 · H2O

W

M

Brugnatellit

Mg6Fe3+[(OH)13|CO3] · 4H2O

W

M

Brunogeieryt

(Ge2+,Fe2+)Fe2O4

W

M

Brushyt

CaH[PO4] · 2H2O

W

M

Buchwaldyt

NaCa[PO4]

W

M

Buckhornit

AuPb2BiTe2S3

W

M

Buddingtonit

(NH4)[AlSi3O8]

W

M

Buergeryt

NaFe3Al6[F|O2|(BO3)3|Si6O18]

W

M

Bukovit

Cu3+xFeTl2Se4-x

W

M

Bukovskýit

Fe2[OH|SO4|AsO4] · 7H2O

W

M

Bulachit

Al2[(OH)3|AsO4] · 3H2O

W

M

Bultfonteinit

Ca2[OH|F|SiO3] · H2O

W

M

Bunsenit

NiO

W

M

Burangait

(Na,Ca)2(Fe,Mg)2Al10[(OH,O)12|(PO4)8] · 4H2O

W

M

Burbankit

(Na,Ca)3(Ce,Sr,Ba,Ce,La)3[CO3]5

W

M

Burckhardtyt

Pb2(Fe3+,Mn3+)Te[(OH)2|O2|AlSi3O10] · H2O

W

M

Buriatyt

Ca3(Si,Fe3+,Al)[SO4][B(OH)4|(OH,O)6] · 12H2O

W

M

Burkeit

Na6[CO3|(SO4)2]

W

M

Burnsyt

KCdCu7O2((SeO3)2Cl9

W

M

Burpalit

Na2CaZr[F2|Si2O7]

W

M

Burtyt

CaSn[OH]6

W

M

Buserite Na4Mn14O27 · 21H2O (?)    

Bushmakinit

Pb2Al[OH|PO4|VO4]

W

M

Bussenit

Na2Ba2Fe2+Ti[(OH)3|F|CO3|Si2O7]

W

M

Bustamit (Mn,Ca)3[Si3O9] W M

Butleryt

Fe3+[OH|SO4] · 2H2O

W

M

Bütschliit K2Ca(CO3)2    

Buttgenbachit

Cu19[Cl4|(OH)32|(NO3)2] · 2H2O

W

M

Bykovait NaBa(Na,Ti)4(Ti,Nb)2(Si2O7)2(OH,O,F)5 · 3H2O    

Byströmit

MgSb2O6

W

M

Bystryt

Ca(Na,K)7[S1,5|Al6Si6O24] · H2O

W

M

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY