LISTA MINERAŁÓW

według stanu na dzień 31.12.2003 roku

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Litera F

 

Nazwa minerału Wzór chemiczny W M

Fabianit

Ca[B3O5(OH)]

W

M

Faheyit

(Mn,Mg,Na)Fe2Be2[PO4]4 · 6H2O

W

M

Fahleit

Zn5CaFe2[AsO4]6 · 14H2O

W

M

Fairbankit

PbTeO3

W

M

Fairchildyt

K2Ca[CO3]2

W

M

Fairfieldyt

Ca2(Mn2+,Fe2+)[PO4]2 · 2H2O

W

M

Fajalit

Fe2[SiO4]

W

M

Falcondoit

(Ni,Mg)4[(OH)4|Si12O30] · 6H2O

W

M

Famatynit

Cu3SbS4

W

M

Fangit

Tl3AsS4

W

M

Farneseit Na46Ca1 (Si42Al42)O168(SO4)12Cl · 63H2O    

Farmakolit

H2Ca[AsO4] · 2H2O

W

M

Farmakosyderyt

KFe4[(OH)4|(AsO4)3] · 6-7H2O

W

M

Farringtonit

Mg3[PO4]2

W

M

Faujasyt-Ca

(Ca0,5,Na,Mg0,5,K)3-4[Al3-4Si9-8O24] · 16H2O

W

M

Faujasit-Mg

(Mg0,5,Ca0,5,Na,K)3-4[Al3-4Si9-8O24] · 6H2O

W

M

Faujasit-Na

(Na,Ca0,5,Mg0,5,K)3-4[Al3-4Si9-8O24] · 6H2O

W

M

Faunouksyt Ca3[AsO4]2 · 11H2O W M

Faustyt

ZnAl6[(OH)2|PO4]4 · 4H2O

W

M

Fedoryt (K,Na)2,5(Ca,Na)7Si16O38(OH,F)2 · 3.5H2O    
Fedorovskit Ca2Mg2B4O7(OH)6    
Fedotovit K2Cu3O(SO4)3    

Feinglosyt

Pb2(Zn,Fe)[(As,S)O4]2 · H2O

W

M

Feitknechtyt

β-MnO(OH)

W

M

Fekliczevit

Na11Ca9(Fe3+,Fe2+)2Zr3Nb[(OH,H2O,Cl,O)5|Si25O73]

W

M

Felbertalit

Cu2Pb6Bi8S10

W

M

Felsöbánjait

Al4[(OH)10|SO4] · 5H2O

W

?

Fenakit

Be2[SiO4]

W

M

Fenaksyt

KNa(Fe,Mn)[Si4O10] · 0,5H2O

W

M

Fencooperyt

Ba6Fe3[Cl3|(CO3)2|Si8O23] · H2O

W

M

Fenikochroit

Pb2[O|CrO4]

W

M

Ferberyt

Fe[WO4]

W

M

Ferchromid

Cr1,5Fe0,2

W

M

Fergusonit-(Ce)

(Ce,La,Nd)NbO4

W

M

Fergusonit-(Y)

YNbO4

W

M

Fergusonit-β -(Ce)

(Ce,La,Nd)NbO4

W

M

Fergusonit-β -(Nd)

(Nd,Ce)NbO4

W

M

Fergusonit-β -(Y)

YNbO4

W

M

Fermoryt Ca5(AsO4)3(OH)    

Fernandinit

Ca[(V5+,V4+,Fe)8O20] · 4H2O przywrócony

W

M

Feroksyhyt

δ-FeO(OH)

W

M

Ferrarisyt

H2Ca5[AsO4]4 · 9H2O

W

M

Ferriallanit-(Ce)

CaCe(Fe3+,Al,Fe2+)3[OH|O|Si2O7|SiO4]

W

M

Ferribarroisyt

(Ca,Na)Mg3Fe2[(OH)2|AlSi7O22]

W

?

Ferric-ferronyböit

NaNa2(Fe3Fe2)[(OH)2|AlSi7O22]

W

?

Ferri-klinoferroholmquistyt

(Li2Fe3Fe2)[(OH)2|Si8O22]

W

?

Ferric-nyböit

NaNa2(Mg3Fe2)[(OH)2|AlSi7O22]

?

?

Ferricopiapit

Fe2/3Fe4[(OH)|SO4)3]2 · 20H2O

W

M

Ferrieryt-K

(K,Na,Mg0,5,Ca0,5)6[Al6Si30O72] · 18H2O

W

M

Ferrieryt-Mg

(Mg0,5,K,Na,Ca0,5)6[Al6Si30O72] · 8H2O

W

M

Ferrieryt-Na

(Na,K,Mg0,5,Ca0,5)6[Al6Si30O72] · 8H2O

W

M

Ferri-ferrobarroisyt

(Ca,Na)Fe3Fe2[(OH)2|AlSi7O22]

W

?

Ferri-ferrotschermakit

Ca2(Fe3Fe2)[(OH)2|Al2Si6O22]

W

?

Ferrihydryt

Fe5O6[OH]3 · 3H2O

W

M

Ferrikatophoryt NaNaCa(Fe2+)4Fe3+(Si7Al)O22(OH)2    

Ferrilotharmeyeryt

Ca(Fe3+,Zn)[(OH,H2O)3|(AsO4)2]

W

M

Ferri-magnesiotaramit

Na(Ca,Na)Mg3Fe2[(OH)2|Al2Si6O22]

W

?

Ferrimolibdyt

Fe2[MoO4]3 · 7H2O

W

M

Ferrinatryt

Na3Fe3+[SO4]3 · 3H2O

W

M

Ferri-ottoliniit []NaLi[(Fe3+)2Mg3]Si8O22(OH)2    

Ferripirofyllit

Fe2[(OH)2|Si4O10]

W

M

Ferrisickleryt

Li(Fe3+,Mn2+)[PO4]

W

M

Ferristrunzyt

FeFe2[(OH,O)2|(PO4)2] · 6H2O

W

M

Ferrisurit

(Pb,Ca)2-3(CO3)1,5-2(OH,F)1,5-1[(OH)2|(Fe3+,Al)2Si4O10] · nH2O

W

M

Ferrisymplesyt

Fe3[O1,5|(AsO4)2] · 5H2O

W

M

Ferritaramit

Na(Ca,Na)Fe3Fe2[(OH)2|Al2Si6O22]

W

?

Ferritschermakit

Ca2(Mg3Fe2)[(OH)2|Al2Si6O22]

W

?

Ferritungstyt

Ca2Fe2Fe2[WO4]7 · 9H2O

W

M

Ferriwhittakeryt Na(NaLi)[(Fe3+)2Mg2Li]Si8O22(OH)2    
Ferriwinchit ([],Na)(Na,Ca)2(Mg,Fe2+)4Fe3+Si8O22(OH)2    

Ferro-aksynit

Ca2Fe2+[Al2BSi4O15(OHO)]

W

M

Ferro-aktynolit

[]Ca2Fe5[(OH)2|Si8O22]

W

M

Ferroalluaudyt

NaCaFe2+(Fe2+,Mn2+,Fe3+)2[PO4]3

W

M

Ferro-aluminoseladonit

K(Fe2+,Mg)(Al,Fe3+)[(OH)2|Si4O10]

W

M

Ferro-antofyllit

[]Fe7[(OH)2|Si8O22]

W

?

Ferro-barroisyt

[](Ca,Na)Fe3AlFe3+[(OH)2|AlSi7O22]

W

M

Ferrobustamit

Ca(Fe2+,Ca,Mn2+)[Si2O6]

W

M

Ferrocolumbit

Fe2+Nb2O6

W

M

Ferro-eckermannit

NaNa2(Fe4Al[(OH)2|Si8O22]

W

?

Ferro-edenit

NaCa2Fe5[(OH)2|AlSi7O22]

W

?

Ferrogedryt

Fe5Al2[(OH)2|Al2Si6O22]

W

M

Ferroglaukofan

Na2(Fe3Al2)[(OH)2|Si8O22]

W

M

Ferroheksahydryt

Fe[SO4] · 6H2O

W

M

Ferrohögbomit-2N2S

(Fe,Mg,Zn,Al)6Al14(Ti,Fe)2O3 (OH)2

W

M

Ferrohögbomit-6N12S

Fe6Al14Ti2O3 (OH)2

W

M

Ferroholmquistyt

[](Li2Fe3Al2)[(OH)2|Si8O22]

W

M

Ferrohornblenda

[]Ca2[(Fe2+)4Al][(OH,F)2|(AlSi7)O22]

W

M

Ferrokaersutyt

NaCa2(Fe4Ti)[OH)|Al2Si6O23]

W

M

Ferrokarfolit

FeAl2[(OH)4|Si2O6]

W

M

Ferrokentbrooksyt Na15Ca6(Fe2+)3Zr3Nb(Si25O73)(O,OH,H2O)3(F,Cl)2    

Ferrokësteryt

Cu2(Fe,Zn)SnS4

W

M

Ferrokinoshitalit

BaFe3[(OH)2|Al2Si2O10]

W

M

Ferrolaueit Fe2+(Fe3+)2(PO4)2(OH)2 · 8H2O    

Ferroleakeit

NaNa2(Fe2Fe2 Li)[(OH)2|Si8O22]

W

?

Ferronikielplatyna

Pt2FeNi

W

M

Ferronigeryt-2N1S Al1 ,9Sn2Fe1,7Zn ,7O22(OH)2 W M
Ferronigeryt-6N6S (Fe,Zn)4Sn2(Al,Fe)15O3 (OH)2    

Ferronordyt-(Ce)

Na3(Ce,...)(Sr,Fe)[Si6O17]

W

M

Ferronordyt-(La)

Na3Sr(La,Ce)Fe2+Si6O17

W

M

Ferronyböit

NaNa2(Fe3Al2)[(OH)2|AlSi7O22]

W

?

Ferropargasyt

NaCa2(Fe4Al)[(OH)2|Al2Si6O22]

W

M

Ferropedrizyt Li3[Li(Fe2+)2Fe3+Al]Si8O22(OH)2    

Ferropirosmalit

(Fe2+,Mn2+)8[(OH,Cl)10|Si6O15]

W

M

Ferrorhodsyt

(Fe,Cu)(Rh,Ir,Pt)2S4

W

M

Ferrorichteryt

Na(CaNa)Fe5[(OH)2|Si8O22]

W

M

Ferrorosemaryit []NaFe2+Fe3+Al(PO4)3    

Ferroseladonit

K(Fe2+,Mg)(Fe3+,Al)[(OH)2|Si4O10]

W

M

Ferrosaponit Ca ,3(Fe2+,Mg,Fe3+)3(Si,Al)4O1 · 4H2O    

Ferroselit

FeSe2

W

M

Ferrosilit

(Fe2+,Mg)2[Si2O6]

W

M

Ferrostrunzyt

FeFe2[(OH)2|PO4]2 · 6H2O

W

M

Ferrotaaffeit-6N03S

Be(Fe,Zn,Mg)2Al6O12

W

?

Ferrotapiolit

(Fe,Mn)(Ta,Nb)O6

W

M

Ferrotitanowodginit

Fe2+Ti(Ta,Nb)2O8

W

M

Ferrotschermakit

Ca2Fe3AlFe[(OH)2[Al2Si6O22]

W

M

Ferrotychit

Na6Fe2[SO4|(CO3)4]

W

M

Ferrowinchyt

NaCa(Fe,Mg)4(Al,Fe)[(OH)2|Si8O22]

W

?

Ferrowodginit

Fe2+Sn(Ta,Nb)2O8

W

M

Ferrowyllieit

Na2Na(Mn,Ca)Fe2Fe2(Al,Fe)2[PO4]6

W

M

Ferrucyt

Na[BF4]

W

M

Fersmanit

Na4Ca4Ti4[(O,OH,F)3|SiO4]3

W

M

Fersmit

(Ca,Ce,Na)(Nb,Ti,Fe,Al)2 · (O,OH,F)6

W

M

Feruvit

(Ca,Na)(Mg,Fe,Ti)3(Al,Mg,Fe)[(OH)4|(BO3)3|Si6O18]

W

M

Fervanit

Fe[(OH)2|VO3]

W

M

Fetiasyt

Fe3(Fe,Ti)3[O2|As2O5]

W

M

Fettelit

Ag24HgAs5S20

W

M

Fianelit

Mn2V[(V,As)O7] · 2H2O

W

M

Fibroferryt

Fe[OH|SO4] · 5H2O

W

M

Fichtelit

C19H34

W

M

Fiedleryt

Pb3(OH)2Cl4

W

M

Filatovit K(Al,Zn)2(As,Si)2O8    

Filipstadyt

Mn2(Sb0,5Fe0,5)O4

W

M

Fillowit

Na2(Mn,Fe,Ca,H)5[PO4]4

W

M

Fingeryt

Cu11[O2|(VO4)6]

W

M

Finnemanit

Pb5[Cl|(AsO3)3]

W

M

Fischesseryt

AuAg3Se2

W

M

Fizélyit

Pb14Ag5Sb21S48

W

M

Flagstaffit

C10H18(OH)2 · H2O

W

M

Fleischeryt

Pb3Ge[(OH)6|(SO4)2] · 3H2O

W

M

Fletcheryt

Cu(Ni,Co)2S4

W

M

Flinkit

Mn2Mn[(OH)4|AsO4]

W

M

Flogopit KMg3(Si3Al)O1 (F,OH)2    

Florencyt-(Ce)

CeAl3[(OH)6|(PO4)2]

W

M

Florencyt-(La)

LaAl3[(OH)6|(PO4)2]

W

M

Florencyt-(Nd)

NdAl3[(OH)6|(PO4)2]

W

M

Florenskyit

FeTiP

W

M

Florensovit

Cu(Cr,Sb)2S4

W

M

Fluckit

H2CaMn[AsO4]2 · 2H2O

W

M

Fluellit

AlF3 · H2O

W

M

Fluoboryt

Mg3[(OH,F)3|BO3]

W

M

Fluoceryt-(Ce)

(Ce,La,...)F3

W

M

Fluoceryt-(La)

(La,Ce,...)F3

W

M

Fluorannit

KFe3[F2|AlSi3O10]

W

?

Fluorapatyt

Ca5[(PO4)3F]

W

M

Fluorapofyllit

KCa4[(F,OH)|(Si4O10)2] · 8H2O

W

M

Fluorarrojadite-(Ba Fe) Na2CaBaFe2+(Fe2+,Mn,Mg)13Al(PO4)11(PO3OH)(F,OH)2    
Fluorarrojadite-(Ba Na) BaNa2(CaNa2)(Fe2+)13Al(PO4)11(PO3OH)F2    

Fluorbritholit-(Ce)

(ZRz,Ca)5[F|(SiO4,PO4)3]

W

?

Fluorcafit Ca5(PO4)3F    

Fluorellestadyt

Ca5[F|(SiO4,SO4,PO4)3]

W

M

Fluorkafit

(Ca,Sr,Na,Ce)5[F|(PO4)3]

W

M

Fluorocannilloit

CaCa2(Mg4Al)(Si5Al3)8O22F2

W

M

Fluoro-edenit

NaCa2Mg5[F2|Al Si7O22]

W

M

Fluoro-ferroleakeit

NaNa2(Fe2,Fe2Li)[F2|Si8O22]

?

?

Fluoro-magnesio-arfvedsonit

NaNa2Mg4Fe[(F,OH)2|Si8O22]

W

M

Fluoro-magnesiohastingsyt

NaNa2(Mg4Fe3+)Si8O22(F,OH)2

W

?

Fluoronyböit

NaCa2(Mg4Fe3+)(Si6Al2)O22F2

?

M

Fluoropargasyt NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22F2    
Fluoro-potassic-magnesio-arfvedsonit KNa2Mg5Si8O22F2    
Fluoro-potassicrichteryt KNaCaMg5Si8O22F2    

Fluororichteryt

(Na,K)(Ca,Na)2(Mg,Fe,Ti)5[(F,OH,O)2|Si8O22]

W

M

Fluoro-sodic-pedrizyt NaLi2(Mg2Al2Li)Si8O22F2    

Fluorthalénit-(Y)

Y3Si3O10F

 

?

Fluoryt

CaF2

W

M

Fluorwezuwian Ca19(Al,Mg)13(SiO4)1 (Si2O7)4O(F,OH)9    

Foggit

CaAl[(OH)2|PO4] · H2O

W

M

Foityt

(Fe2Al)Al6[(OH)4|(BO3)3|Si6O18]

W

M

Fontanit

Ca[UO2][CO3]4 · 3H2O

W

M

Foordyt

Sn(Nb,Ta)2O6

W

M

Formanit-(Y)

YTaO4

W

M

Formicait

Ca(HCO2)2

W

M

Fornacyt

Pb5Cu[OH|CrO4|AsO4]

W

M

Forsteryt

Mg2[SiO4]

W

M

Fosfammit

?

W

M

Fosfoellenbergeryt

(Mg)2Mg12[(OH)6|(PO4,PO3OH)6(PO3OH,CO3)2]

W

M

Fosfoferryt

(Fe,Mg)[PO4]2 · 3H2O

W

M

Fosfofibryt

KCuFe15[OH|PO4]12 · 12,33H2O

W

M

Fosfofyllit

Zn2Fe2+[PO4]2 · 4H2O

W

M

Fosfogartrellit

PbCuFe[OH|(PO4)2] · H2O

W

M

Fosfohedyfan Ca2Pb3(PO4)3Cl    
Fosfoinnelit Na3Ba4Ti3Si4O14(PO4)2O2F    

Fosforrössleryt

MgH[PO4] · 7H2O

W

?

Fosfosyderyt

Fe[PO4] · 2H2O

W

M

Fosfovanadylit

(Ba,Ca,K,Na)x[(V,Al)4P2(O,OH)16] · 12H2O

W

M

Fosfowalpurgin

(BiO)4[UO2|(PO4)3] · 3H2O

?

?

Fosfuranylit

Ca[(UO2)4|(PO4)2|(OH)4] · 8H2O

W

M

Fosgenit

Pb2[Cl2|CO3]2

W

M

Foshagit

Ca4[(OH)2|Si3O9]

W

M

Fosinait-(Ce)

H2Na3(Ca,Mn)2(Ce,La) [PO4|SiO4]4

W

M

Fougeryt (Fe2+,Fe3+,Mg)(OH)2+¬(x=0.33-0.67)    

Fourmarieryt

8[UO2][OH2] · 2Pb[OH]2 · 4H2O

W

M

Fraipontyt

(Zn,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4

W

M

Francevillit

(Ba,Pb)[UO2]2[V2O8] · 5H2O

W

M

Franciscanit

Mn6V2[(OH)3|SiO4]2

?

M

Francisyt

Cu3Bi[O2,Cl|(SeO3)2]

W

M

Franckeit

5PbS · 3SnS2 · Sb2S3

W

M

Francoanellit

K3Al5H6[PO4]8 · 13H2O

W

M

Françoisyt-(Nd)

(Nd,Sm,Ce,Y)[UO2|O|(OH)(PO4)2] · 6H2O

W

M

Franconit

(Na,Ca)2(Nb,Ti)4O11 · nH2O

W

M

Frankamenit

K3Na3Ca5[F3|OH|Si12O30] · H2O

W

M

Frankdicksonit

(Ba,Sr)F2

W

M

Frankhawthorneit

Cu2TeO4(OH)2

W

M

Franklinfilit

K4Mn48[(Si,Al)18(O,OH)54] · nH2O

W

M

Franklinfurnaceit

(Mn,Mg,Zn)4Ca4Zn2Fe[(OH)7|Si2O10]

W

M

Franklinit

Fe2ZnO4

W

M

Fransoletyt

H2Ca2Be2[PO4]4 · 4H2O

W

M

Franzinit

(Na,Ca)7[(SO4,OH)3|(Si,Al)12O24] · H2O

W

M

Freboldyt

γ-CoSe

W

M

Fredrikssonit

Mg2Mn[O2|BO3]

W

M

Freedyt

Pb15(Cu,Fe2+)3As4O19Cl10

W

M

Freibergit

?

W

M

Freieslebenit

PbAgSbS3

W

M

Fresnoit

Ba5Ti[O2[Si2O7]

W

M

Freudenbergit

NaFe3+(Ti,Nb)24-xO7(O,OH)2

W

M

Friedelit

(Mn,Fe)8[(OH,Cl)10|Si6O15]

W

M

Friedrichit

Cu10Pb10Bi14S36

W

M

Fritzscheit

?

W

M

Frohbergit

FeTe2

W

M

Frołovit

Ca[B2O(OH)6] · H2O

W

M

Frondelit

(Fe,Mn)Fe[(OH)5|(PO4)3]

W

M

Froodyt

α-PdBi2

W

M

Fuenzalidait

K6(Na,K)4Na6Mg10[(IO3)12|(SO4)12] · 12H2O

W

M

Fukalit

Ca4[(OH)2|CO3|Si2O6]

W

M

Fukuchilit

Cu3FeS8

W

M

Fülöppit

3PbS · 4Sb2S3

W

M

Furongit

Al2[UO2|(PO4)2(OH)2] · 8H2O

W

M

Furutobeit

(Cu,Ag)6PbS4

W

M

Fylloretyn

C18H18  → reten

?

?

Fyllotungstyt

CaF3H[(WO4)6] · 10H2O

W

M

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY