LISTA MINERAŁÓW

według stanu na dzień 31.12.2003 roku

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Litera M

 

Nazwa minerału Wzór chemiczny W M

Macaulayit

(Fe,Al)24Si4O43(OH)2

W

M

Macdonaldyt

H2BaCa4[Si16O38] · 10H2O

W

M

Macedonit

PbTiO3

W

M

Macfallit

Ca2Mn3[(OH)3|SiO4|Si2O7]

W

M

Machatschkiit

Ca3[AsO4]2 · 9H2O

W

M

Mackayit

Fe2[TeO3]3 · 2H2O

W

M

Mackinawit

FeS

W

M

Macfersonit

Pb4[(OH)2|SO4|(CO3)2]

W

M

Macquartyt

Pb3Cu[(OH)4|SiO4|CrO4] · 2H2O

W

M

Madocyt

Pb18(Sb,As)15S41

W

M

Magadiit

Na[(OH)3|Si7O13] · 3H2O

W

M

Magbasyt

KBa(Al,Sc)(Mg,Fe)6F2Si6O20

W

M

Maghagendorfit

(Na,)MgMn(Fe,Fe)2[PO4]3

W

M

Maghemit

γ-Fe2O3

W

M

Magnesio-aksynit

Ca4Mg2Al4[(BO3OH)2|Si8O30]

W

M

Magnesio-arfvedsonit

NaNa2Mg4Fe[(OH)2|Si8O22]

W

?

Magnesioaubertit

(Mg,Cu)Al(SO4)2Cl_14H2O

W

M

Magnesiochlorytoid

Mg2AlAl3[(OH)4|O2|(SiO4)2]

W

M

Magnesiochromit

MgCr2O4

W

M

Magnesiocopiapit

?

W

M

Magnesiocoulsonit

MgV2O4

W

M

Magnesiodumortieryt

(Al,Mg,Ti)7[O3|BO3|OH|(SiO4)3]

W

M

Magnesioferryt

(Fe2Mg)FeO4

W

M

Magnesiofoityt

(Mg2Al)Al 6[(OH)4|(BO3)3|Si6O18]

W

M

Magnesiohastingsyt

NaCa2Mg4Fe[(OH)2|Al2Si6O22]

W

M

Magnesiohögbomit-2N2S

(Al,Mg,Fe,Ti)22(O,OH)32

W

M

Magnesiohögbomit-2N3S

(Mg,Fe,Zn,Ti)9,6Al18,3O38(OH)2

W

M

Magnesiohögbomit-6N6S

(Al,Mg,Ti,)66(O,OH)96

W

M

Magnesiohornblenda

Ca2(Mg,Fe)4(Al,Fe)[(OH,F)2|AlSi7O22]

W

M

Magnesiohulsit

(Mg,Fe)2(Fe,Sn,Mg)[O2|BO3]

W

M

Magnesiokarfolit

(Mg,Fe)(Al,Fe)2[(OH)4|Si2O6]

W

M

Magnesiokatoforyt

Na2Ca(Fe,Mg)4(Al,Fe)[(OH,F)2|AlSi7O22]

W

M

Magnesionigeryt-2N1S

(Mg,Al,Zn)4(Sn,Fe)2[(OH)2|Al10O22]

W

M

Magnesionigeryt-6N6S

(Mg,Al,Zn)4(Sn,Fe)2[(OH)2|Al10O22]

W

M

Magnesioriebeckit

Na2Mg3Fe2[(OH)2|Si8O22]

W

M

Magnesiosadanagait

(K,Ca)Ca2(Fe,Mg,Al,Fe,Ti)5[(OH)2|(Si,Al)8O22]

W

M

Magnesiostaurolit

AlMg2O3(OH) · 4Al2[O|SiO4]

W

?

Magnesiotaaffeit-2N02S

Mg3BeAl8O16

W

?

Magnesiotaaffeit-6N03S

(Mg,Fe,Zn)2BeAl6O12

W

?

Magnesiotantalit

?

?

M

Magnesiotaramit

Na2Ca(Mg,Fe)3(Al,Fe)2[(OH)2|Al2Si6O22]

W

M

Magnesium-astrofyllit

?

W

M

Magnesiumchlorofenicyt

(Mg,Mn)3Zn2[(OH)6|AsO4]

W

M

Magnesium-zippeit

Mg (UO2)2(OH)4|(SO4) · 1,5H2O redefiniowany jako jednoskośny

W

M

Magnetoplumbit

PbO · 6Fe2O3

W

M

Magnetyt

Fe2FeO4

W

M

Magnezyt

MgCO3

W

M

Magnioursilit

Mg4(UO2)4[(OH)6|(Si2O5)5] · 20H2O

?

?

Magnolit

Hg2[TeO4]

W

M

Magnocolumbit

Mg[Nb2O6]

W

M

Magnussonit

(Mn,Mg,Cu)5[(OH,Cl)|(AsO3)3]

W

M

Mahlmoodyt Fe2+Zr(PO4)2 · 4H2O    

Mahnertyt

(Na,Ca)Cu3[Cl|(AsO4)2] · 5H2O

W

M

Maikainit Cu1 (Fe,Cu)3MoGe3S16    

Majakit

PdNiAs

W

M

Majoryt

Mg3(Fe,Al,Si)2[SiO4]3

W

M

Makaroczkinit

?

?

M

Makatyt

Na2[(OH)2|Si4O8] · 4H2O

W

M

Mäkinenit

β-NiSe

W

M

Makovickyit

Ag1,5Bi5,5S9

W

M

Malachit

Cu2[(OH)2|CO3]

W

M

Malanit

CuPt2S4

W

M

Malayait

CaSn[O|SiO4]

W

M

Maldonit

Au2Bi

W

M

Malejevit BaB2Si2O8    

Malinkoit

NaBSiO4

W

M

Malladryt

Na2[SiF6]

W

M

Mallardyt

MnSO4 · 7H2O

W

M

Mallestigit

Pb3Sb[(OH)6|SO4|AsO4] · 3H2O

W

M

Mammothyt

Pb6Cu4AlSb[Cl4|O2|(OH)16|(SO4)2]

W

M

Manaksyt

NaKMn[Si4O10]

W

M

Manandonit

LiAl2[(OH)2|AlBSi2O10] · Al2(OH)6

W

M

Manasseit

Mg6Al2[(OH)16|CO3] · 4H2O

W

M

Mandarinoit

Fe2[SeO3]3 · 6H2O

W

M

Manganaksynit

Ca2MnAl2[BO3OH|Si4O12]

W

M

Manganarsyt

Mn3[(OH)4|As2O4]

W

M

Manganbabingtonit

Ca2MnMn[OH|Si5O14]

W

M

Manganberzeliit

?

W

M

Manganese-hörnesit

(Mn,Mg)3[AsO4]2 · 8H2O

W

M

Mangangordonit

MnAl2[(OH)2|(PO4)2] · 8H2O

W

M

Manganhumit

(MnMg)7[(OH,F)2|(SiO4)3]

W

M

Manganiandrosyt-(Ce Mn2+CeAlMn3+Mn2+(Si2O7)(SiO4)O(OH)    
Manganilvait CaFe2+Fe3+(Mn2+)Si2O7O(OH)    

Manganit

γ-MnOOH

W

M

Manganlotharmeyeryt

Ca(Mn,Mg)2[(OH,H2O)2|(AsO4)2]

W

M

Mangan-neptunit

?

W

?

Manganochomiakovit

Na12Sr3Ca6Mn3Zr3W[(O,OH,Cl)5|Si25O73] · H2O

W

M

Manganochromit

(Mn,Fe)(Cr,V)2O4

W

M

Manganocolumbit

Mn[Nb2O6]

W

M

Manganocummingtonit

Mn2(Mg,Fe)5[(OH)2|Si8O22]

W

M

Manganogruneryt

Mn2(Fe,Mg)5[(OH)2|Si8O22]

W

M

Manganokukisvumit

Na6MnTi4[Si8O28] · 4H2O

W

?

Manganolangbeinit

K2Mn2[SO4]3

W

M

Manganonaujakasyt

Na6(Mn,Fe)[Al4Si8O26]

W

M

Manganonordyt-(Ce)

Na3SrCeMn[Si6O17]

W

M

Manganosegeleryt

(Mn,Ca)(Mn,Fe,Mg)Fe[OH|(PO4)2] · 4H2O

W

M

Manganostibiit

Mn2Mn4Sb2S2O15

W

M

Manganosyt

MnO

W

M

Manganotantalit

(Mn,Fe)(Ta,Nb)2O6

W

M

Manganotapiolit

(Mn,Fe)(Ta,Nb)2O6

W

M

Manganotychit

Na6(Mn,Fe,Mg)2[(CO3)4|SO4]

W

M

Manganpirosmalit

?

W

M

Manganwezuwian

Ca19Mn(Al,Mn)10(Mg,Mn)2[O|(OH)9|(SiO4)10|(Si2O7)4]

W

M

Mangazeit Al2SO4(OH)4 · 3H2O    

Manjiroit

(Na,K)(Mn,Mn)8O16 · nH2O

W

M

Mannardyt

(Ba,OH)2(Ti6V2)O16

W

M

Mansfieldyt

Al[AsO4] · 2H2O

W

M

Mantienneit

KMg2Al2Ti[(OH)3|(PO4)4] · 15H2O

W

M

Maoniupingite-(Ce) (Ce,Ca)4(Fe3+,Ti,Fe2+,[])(Ti,Fe3+,Fe2+,Nb)4Si4O22    

Mapimit

Zn2Fe3[(OH)4|(AsO4)3] · 10H2O

W

M

Marécottyt

?

W

?

Margaritasyt

(Cs,K,H3O)2[(UO2)2|V2O7] · nH2O

W

M

Margarosanit

Pb(Ca,Mn)2[Si3O9]

W

M

Margaryt

CaAl2[(OH)2|Al2Si2O10]

W

M

Marialit

Na8[(Cl2,SO4,CO3)|(AlSi3O8)6]

W

M

Maricopait

Ca2Pb7[(O,OH)100|(Si,Al)48] · n(H2O,OH)

W

M

Maricyt

NaFe[PO4]

W

M

Marinellit Na42Ca6Al36Si36O144(SO4)8Cl2 · 6H2O    

Markasyt

FeS2

W

M

Marokit

CaMn2O4

W

M

Marryt

PbAgAsS3

W

M

Marshyt

CuI

W

M

Marsturyt

Mn3CaHNa[Si5O15]

W

M

Marthozyt

Cu[UO2]4[(OH)2|(SeO3)2] · 10H2O

W

M

Martinit

(Na,Ca)11Ca4[F2|(Si,S,B)14|B2O40] · 4H2O

W

?

Mascagnit

(NH4)2SO4

W

M

Masłowit

PtBiTe

W

M

Masutomilit

K(Li,Al,Mn)3[(F,OH)2|(Si,Al)4O10]

W

M

Masuyit

[UO2][OH2]2 · H2O

W

M

Mathewrogersyt

Pb7(Fe,Cu)GePbAl3Si12O36 · (OH,H2O,...)6

W

M

Mathiasyt

(K,Ca,Sr,...)(Ti,Cr,Fe,Mg,...)21O38

W

M

Matioliit NaMgAl5(PO4)4(OH)6 · 2H2O    

Matyldyt

AgBiS2

W

M

Matlockit

PbFCl

W

M

Matsubarait

Sr4TiTi4Si4O22

W

?

Mattagamit

(Co,Fe)Te2

W

M

Matteuccyt

NaHSO4 · H2O

W

M

Mattheddleit

Pb5[Cl|(SiO4,SO4)3]

W

M

Matulait

CaAl2[(OH)20|(PO4)12] · 28H2O

W

M

Maucheryt

Ni<3As2

W

M

Mawbyit

Pb(Fe,Zn)2[OH|(AsO4)2] · H2O

W

M

Mawsonit

Cu6Fe2SnS8

W

M

Maxwellit

NaFe[F|AsO4]

W

M

Mayenit

Ca12Al14O33

W

M

Mayingit

IrBiTe

W

M

Mazzettiit Ag3HgPbSbTe5    

Mazzyt-Mg

Mg6[Al10Si26O72] · 28H2O

W

M

Mazzyt-Na

Na6[Al10Si26O72] · 28H2O

W

M

Mbobomkulit

(Ni,Cu)Al4[(NO3)1,5|(SO4)0,25|(OH)12]  · 3H2O

W

M

Mcallisterit

Mg2[B6O7(OH)6]2 · 9H2O

W

M

Mcalpineit

Cu3TeO6 · H2O

W

M

Mcauslanit

HFe3Al2[F|(PO4)4] · 18H2O

W

M

Mcbirneyit

Cu2[VO4]2

W

M

Mcconnellit

CuCrO2

W

M

Mccrillisyt

NaCs(Be,Li)Zr2[PO4]4 · 1-2H2O

W

M

Mcgillit

Mn8[Cl2|(OH)8|Si6O15]

W

M

Mcgovernit

Mn9Zn2Mg4[O|(OH)14|(AsO4)2(SiO4)2]

W

M

Mcguinnessyt

(Mg,Cu)2[(OH)2|CO3]

W

M

Mckelveyit-(Y)

NaBa3(Ca,U)Y[CO3]6 · 3H2O

W

M

Mckinstryit

(Ag,Cu)2S

W

M

Mcnearyt

H4NaCa5[AsO4]5 · 4H2O

W

M

Medait

MnV[OH|Si5O18]

W

M

Medenbachit

Bi2Fe(Cu,Fe)[O|(OH)3|(AsO4)2]

W

?

Megacyklit

Na8K[(OH)9|Si9O18] · 19H2O

W

M

Megakalsilit

KAlSiO4

W

M

Mejonit

Ca8[(Cl2,SO4,CO3)2|(Al2Si2O8)6]

W

M

Meixneryt

Mg6Al2[OH]18 · 4H2O

W

M

Melanoceryt-(Ce)

Na4Ca16(Y,La)3(Zr,Ce)6F2[(BO3)3|(SiO4)12]

W

M

Melanoflogit

SiO2

W

M

Melanostibit

?

W

M

Melanotekit

Pb2Fe2[O2|Si2O7]

W

M

Melanothallit

CuCl2 lub Cu(Cl,OH)2

W

M

Melanovanadyt

Ca2[V10O25] · 7H2O

W

M

Melanteryt

FeSO4 · 7H2O

W

M

Melifanit

(CaNa2)2(Al,Be)[Si2O6F]

W

M

Melliniit (Ni,Fe)4P    

Mellit

Al2[C12O12] · 18H2O

W

M

Melonit

NiTe2

W

M

Mélonjosephit

CaFe,Fe[OH|(PO4)2]

W

M

Mendipit

PbCl2 · 2PbO

W

M

Mendozavillit

Na(Ca,Mg)2[Fe6|(PO4)2|(P,Mo11O39)(OH,Cl)10] · 33H2O

W

M

Mendozyt

NaAl[SO4]2 · 11H2O

W

M

Meneghinit

4PbS · Sb2S3

W

M

Menszikovit

Pd3Ni2As3

W

?

Menyailovit Ca4AlSi(SiO4)F13 · 12H2O    

Mercallit

KHSO4

W

M

Mereheadyt

Pb2O(OH)Cl

W

M

Mereiteryt

K2Fe[SO4]2 · 4H2O

W

M

Merenskyit

(Pd,Pt)(Te,Bi)2

W

M

Merlinoit

(K,Na)5(Ca,Ba)2[Al9Si23O64] · 244H2O

W

M

Merrihueit

(K,Na)2Fe2(Fe,Mg)3[Si12O30]

W

M

Merrillit

Ca3[PO4]2

?

?

Mertieit-I

Pdx(Sb,As)2_x

W

M

Mertieit-II

?

W

M

Merwinit

Ca3Mg[SiO4]2

W

M

Mesolit

Na2Ca2[Al6Si9O30] · 8H2O

W

M

Messelit

Ca2(Fe,Mn)[PO4]2 · 2H2O

W

M

Meta-aluminit

Al2[(OH)4|SO4] · 5H2O

W

?

Meta-ankoleit

K(UO2)[PO4] · 3H2O

W

?

Meta-autunit

Ca[UO2|PO4]2 · 6-2H2O

W

M

Metaboryt

γ-HBO3

W

M

Metacalciouranoit

(Ca,Na,Ba)O · 2UO3 ·  1-2H2O

W

M

Metacinnabaryt

HgS

W

M

Metadelrioit

Ca[(OH)2|VO3] · 3H2O

W

M

Metahaiweeit

?

W

?

Metaheinrichit

Ba[UO2|AsO4]2 · 8H2O

W

M

Metahewettyt

Ca[V6O16] · 3H2O

W

M

Metahohmannit

Fe[OH|SO4] · 1,5H2O

W

M

Metakahleryt

Fe[UO2|AsO4]2 · 8H2O

W

M

Metakirchheimeryt

Co[UO2|AsO4]2 · 8H2O

W

M

Metaköttigit

(Zn,Fe)(Zn,Fe,Fe)2[OH|AsO4]2 · 4H2O

W

M

Meta-lodevit

Zn[UO2|AsO4]2 · 8-12H2O

W

M

Metamuniryt

Na[VO3]

W

M

Metanatroautunit

Na2(UO2)2(PO4)2 · 6-8H2O

?

?

Metanovacekit

Mg[UO2|AsO4]2 · 4H2O

W

M

Metarossyt

Ca[V2O6] · 2H2O

W

M

Metasaléeit Mg(UO2)2(PO4)2 · 8H2O    

Metaschoderyt

Al[(V,P)O4] · 3H2O

W

M

Metaschoepit

?

W

M

Metastibnit

Sb2S3

W

M

Metastudtyt

UO4 · 2H2O

W

M

Metaswitzeryt

Mn3[PO4]2 · 4H2O

W

M

Metasyderonatryt

Na2Fe[OH|(SO4)3]2 · 1,5H2O

W

M

Metatjujamunit

Ca[UO2]2[V2O8] · 3-5H2O

W

M

Metatorbernit

Cu[UO2|PO4]2 · 8H2O

W

M

Metauranocircyt-I

Ba[UO2|PO4]2 · 8H2O

W

?

Metauranocircyt-II

Ba(UO2)2(PO4)2 · 6H2O

?

?

Metauranospinit

Ca[UO2|AsO4]2 · 8H2O

W

?

Metavandendriesscheit

?

W

M

Metavanmeersscheit

U(UO2)3[(OH)6|(PO4)2] · 2H2O

W

M

Metavanuralit

Cu[UO2]2[OH|(VO4)2] · 8H2O

W

M

Metavaryscyt

?

W

M

Metavauxyt

FeAl2[OH|PO4]2 · 6H2O

W

M

Metavivianit

Fe3[(OH)2|(PO4)2] · 6H2O

W

M

Metavoltyn

α-K5Fe3[OH|(SO4)3]2 · 8H2O

W

M

Metazelleryt

Ca[UO2|(CO3)2] · 3H2O

W

M

Metazeuneryt

Cu[UO2|AsO4]2 · 8H2O

W

M

Meurigit

KFe7[(OH)7|(PO4)5] · 8H2O

W

M

Meyerhofferyt

Ca[B3O3(OH)5] · H2O

W

M

Meymacit

WO3 · 2H2O

W

M

Mgriit

Cu3AsSe3

W

M

Miargyryt

AgSbS2

W

M

Miassyt

Rh17S15

W

?

Micheelsenit

(Ca,Y)3Al[(OH)6|CO3|PO3OH,CO3] · 12H2O

W

M

Micheneryt

PdBiTe

W

M

Middendorfite K3Na2Mn5Si12(O,OH)36 · 2H2O    

Miedź rodzima

Cu

W

M

Miełkovit

CaFeH6[(MoO4)5|PO4] · 6H2O

W

M

Miersyt

α-AgI

W

M

Miharait

Cu4FePbBiS6

W

M

Mikasait

(Fe,Al)2[SO4]3

W

M

Mikroklin

K[AlSi3O8]

W

M

Mikrolit

(NaCa)2Ta2O6(O,OH,F)

W

M

Mikrosommit

(Na,Ca,K)9[(Cl,SO4,SO3)3|(Si,Al)12O24] · O,5H2O

W

M

Milaryt

KCa2AlBe2[Si12O30] · 0,5H2O

W

M

Milleryt

β-NiS

W

M

Millisyt

(Na,Ca)Al3[(OH,O)4|(PO4)2] · 2H2O

W

M

Milloseviczyt

?

W

M

Milotait PdSbSe    

Mimetesyt

Pb5[Cl|(AsO4)3]

W

M

Minamiit

(Na,K,Ca,...)Al3[(OH)6|(SO4)2]

W

M

Minasgeraisyt-(Y)

Y2Ca[Be2Si2O10]

W

M

Minasragryt

V2[(OH)2|(SO4)2] · 19H2O

W

M

Minjevit-(Y)

Na25Ba(Y,Gd,Dy)2[F2|Cl|(CO3)11|(HCO3)4|(SO4)2]

W

M

Minehillit

(K,Na)2-3(Ca,Mn,Mg,Zn)28Zn4[(OH)16|Al4Si40O112]

W

M

Minguzzyt

K2Fe[C2O4]3 · 2H2O

W

M

Minia rodzima

Pb3O4

W

M

Minnesotait

(Fe,Mg,H2)[(OH)2|Si4O10]

W

M

Minrecordyt

CaZn[CO3]2

W

M

Minyulit

KAl2[(OH,F)|(PO4)2] · 4H2O

W

M

Mirabilit

Na2[SO4] · 10H2O

W

M

Misenit

6KHSO4 · K2SO4

W

M

Miseryt

?

W

M

Mitridatyt

Ca3Fe4[(OH)6|(PO4)4] · 2H2O

W

M

Mitryaevait

Al5 [(P,S)O3(OH,O)]2F2(OH)2[PO4]2. 14,5H2O

W

M

Mitscherlichit

K2[CuCl4(H2O)2]

W

M

Mixyt

(Bi,Fe,ZnH,CaH)Cu12[(OH)12|(AsO6] · 6H2O

W

M

Moctezumit

Pb[UO2][TeO3]2

W

M

Mocznik rodzimy

CO(NH2)2

W

M

Modderyt

CoAs

W

M

Moëloit

Pb6Sb6S17

W

?

Moganit

SiO2 · nH2O

W

M

Mogovidyt Na9(Ca,Na)6Fe2Zr3Si25O72(CO3)(OH)4    

Mohit

Cu2SnS3

W

M

Mohryt

(NH4)2Fe[SO4]2 · 6H2O

W

M

Moissanit

SiC

W

M

Molibdenit

MoS2

W

M

Molibdofornacyt

Pb2Cu[OH|(As,P)O4|(MoCr)O4]

W

M

Molibdofyllit

Pb6Mg2[(OH)2|(Si2O7)3]

W

M

Molibdoménit

Pb[SeO3]

W

M

Molibdyt

MoO3

W

M

Moluranit

H2[UO2]3[MoO4]5 · 9H2O

W

M

Molysyt

FeCl3

W

M

Monacyt-(Ce)

Ce[PO4]

W

M

Monacyt-(La)

(La,...)[PO4]

W

M

Monacyt-(Nd)

(Nd,...)[PO4]

W

M

Monacyt-(Sm)

SmPO4

W

M

Moncheit

(Pd,Pt)(Te,Bi)2

W

M

Monetyt

CaH[PO4]

W

M

Mongolit

Ca4Nb6[(OH)10|Si5O20] · nH2O

W

M

Monohydrokalcyt

CaCO3 · H2O

W

M

Montbrayit

Au2Te3

W

M

Montdorit

K(Fe,Mn,Mg)2,5[(OH,F)2|Si4O10]

W

?

Montebrasyt

?

W

M

Monteponit

CdO

W

M

Monteregianit-(Y)

KNa2YSi8O19 · 5H2O

W

M

Montesommait

K9[Al9Si23O64] · 10H2O

W

M

Montgomeryit

Ca4Al4Mg[(OH)4|(PO4)6] · 12H2O

W

M

Monticellit

CaMg[SiO4]

W

M

Montmorillonit

(Al1,67Mg0,33)[(OH)2|Si4O10] · Na0,33(H2O)4

W

M

Montroseit

(V,Fe)OOH

W

M

Montroyalit

Sr4Al8[ (OH,F)26|(CO3)3] · 10H2O

W

M

Montroydyt

HgO

W

M

Mooihoekit

Cu9Fe9S16

W

M

Moolooit

Cu[C2O4] · nH2O

W

M

Mooreit

(Mg,Zn,Mn)8[(OH)14|SO4] · 4H2O

W

M

Moorhouseit

(Co,Mn,Ni)[SO4] · 6H2O

W

M

Mopungit

NaSb[OH]6

W

M

Moraesyt

Be2[OH|PO4] · 4H2O

W

M

Mordenit

(Na2,Ca,K2)4[Al8Si40O96] · 28H2O

W

M

Moreauit

Al3[UO2][(OH)2|(PO4)3] · 13H2O

W

?

Morelandyt

(Ba,Ca,Pb)5[Cl|(AsO4,PO4)3]

W

?

Morenosyt

NiSO4 · 7H2O

W

M

Morimotoit

Ca3(Ti,Fe,Fe)2[(Si,Fe)3O12]

W

M

Morinit

Ca2NaAl2[(F,OH)5|(PO4)2] · 2H2O

W

?

Morozewiczyt

Pb3GeS3

W

M

Mosandryt

(Ca,Na,Y)3(Ti,Zr,Ce)[(F,OH,O)2|Si2O7]

W

?

Moschelit

Hg2I2

W

?

Moschellandsbergit

Hg3Ag2

W

M

Mosesyt

[Hg2N]Cl · H2O

W

?

Moskvinit-(Y)

?

W

?

Mottanait-(Ce)

Ca4(Ca,Ce)2AlBe2[O2|Si4B4O22]

W

M

Mottramit

Pb(Cu,Zn)[OH|VO4]

W

M

Motukoreait

NaMg19Al12[(CO3)6,5|(SO4)4] · 28H2O

W

M

Mounanait

PbFe2[OH|VO4]2

W

M

Mountainit

?

W

M

Mountkeithyt

(Mg,Ni,Fe,Cr)11[(OH)18|(SO4,CO3)3] · 8H2O

W

M

Mouryt

(UO2+UO3) · 5,5MoO4 · 3,5H2O

W

M

Moydyt-(Y)

(Y,ZRz)[CO3|(B(OH)4]

W

M

Mozartyt

CaMn[OH|SiO4]

W

M

Mozgovait

PbBi4(Si,Se)7

W

M

Mpororoit

(Al,Fe)2[O|(WO4)2] · 6H2O

W

M

Mrázekit

Bi2Cu4[O2|(OH)2|(PO4)2] · 2H2O

W

M

Mroseit

Ca[CO3|TeO3]

W

M

Muchinit

Ca2(Mn,Al)Al2[O|OH|SiO4|Si2O7]

W

M

Mückeit

CuNiBiS3

W

M

Muiryt

Ba5CaTi[O4|Si4O12] · 3H2O

W

M

Mullit

Al4Al4[O3|O0,5,OH,F|Si3AlO16]

W

M

Mummeit

Ag3,5As7,5S13

W

M

Mundrabillait

(NH4)2Ca[HPO4]2 · H2O

W

M

Mundyt

Al[UO2]3[(OH)3|(PO4)2] · 5,5H2O

W

M

Muniryt

Na[VO3] · 2H2O

W

M

Muratait-(Y)

(Na,Y,Cr)4(Zn,Fe)3(Ti,Nb)6O16(F,OH)4

W

M

Murdochit

PbCu8O8

W

M

Murmanit

Na2MnTi3[O|Si2O7]2 · 8H2O

W

M

Murunskit

K2Cu3FeS4

W

M

Museumit Pb5AuSbTe2S12    

Mushistonit

(Cu,Zn,Fe)Sn[OH]6

W

M

Muskowit

KAl2[(OH,F)2|AlSi3O10]

W

M

Muskoxyt

Mg7Fe4(OH)26 · H2O (?)

W

M

Muthmannit

?

W

M

Mutinait

Na3Ca4[Al11Si85O192] · 60H2O

W

M

Mutnovskit Pb2AsS3I    

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY