LISTA MINERAŁÓW

według stanu na dzień 31.12.2003 roku

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Litera P

 

Nazwa minerału Wzór chemiczny W M

Pääkkönenit

Sb2AsS2

W

M

Paaryt

Cu1,6Pb1,6Bi6,4S12

?

?

Pabstyt

BaSn[Si3O9]

W

M

Paceit

CaCu(CH3COO)2 · 6H2O

W

M

Pachnolit

NaCa[AlF6] · H2O

W

M

Pachomovskyit Co3(PO4)2 · 8H2O    

Paderait

Cu5,9Ag1,3Pb1,6Bi11,2S22

W

M

Padmait

PdBiSe

W

M

Paganoit

NiBi[O|AsO4]

W

M

Pahasapait

(Ca,Li,K,Na,...)24Li8Be24[PO4]24 · 38H2O

W

M

Painit

5Al2O3 · Ca2|(Si,BH)O4]

W

M

Palarstanid

Pd8(Sn,As)3

W

M

Palenzonait

NaCa2Mn2[VO4]3

W

M

Palermoit

SrLi2Al4[(OH,F)|PO4]4

W

M

Pallad rodzimy

Pd

W

M

Palladoarsenid

Pd2As

W

M

Palladobismutharsenid

Pd2(As,Bi)

W

M

Palladodymit

(Pd,Rh)2As

W

M

Palladodynit

PdO

?

?

Palladseit

Pd17Se15

W

M

Palladynit (Pd,Cu)O    

Palmieryt

K2Pb[SO4]2

W

M

Pałygorskit

(Mg,Al)2[OH|Si4O10] · 2H2O+2H2O

W

M

Panasqueirait

Ca(Mg,Fe)[(OH,F)|PO4]

W

M

Panethyt

Na2(Mg,Fe)2[PO4]2

W

M

Panunzyt

K3Na[AlSiO4]

W

M

Paolovit

Pd2Sn

W

M

Papagoit

Ca2Cu2Al2[(OH)6|Si4O12]

W

M

Para-alumohydrokalcyt

CaAl2[(OH)4|(CO3)] · 6H2O

W

?

Parabariomikrolit

BaTa4O10(OH)2 · 2H2O

W

M

Parabrandtyt

Ca2Mn[AsO4]2 · 2H2O

W

M

Parabutleryt

Fe[OH|SO4] · 2H2O

W

M

Paracelsjan

Ba[Al2Si2O8]

W

M

Parachinit

Cu3Pb[(OH)2|TeO6]

W

M

Paracoquimbit

Fe2[SO4]3 · 9H2O

W

M

Paracostibit

CoSbS

W

M

Paraczepinit-Ba (Ba,Na,K)2«¬(Ti,Nb)2Si4O12(OH,O)2 · 4H2O    
Paraczepinit-Na (Na,Sr,K,Ca)7(Ti,Nb)8(Si4O12)4(O,OH)8 · 8H2O    

Paradamit

Zn2[OH|AsO4]

W

M

Paradokrasyt

Sb2(Sb,As)2

W

M

Parafransoletyt

H2Ca3Be2[PO4]4 · 4H2O

W

M

Paragonit

NaAl2[(OH,F)2|AlSi3O10]

W

M

Parageorgbokiit Cu5O2(SeO3)2Cl2    

Paraguanajuatyt

Bi4(Se,S)5

W

M

Parahoepit

Zn3[PO4]2 · 8H2O

W

M

Parakiełdyszyt

Na2Zr[Si2O7]

W

M

Parakuzmenkoit-Fe

(K,Ba)2Fe(Ti,Nb)4[(O,OH)4|(Si4O12)2] · 7H2O

W

?

Parałabuncovit-Mg

Na8K8Mg4Ti16(Si4O12)8(O,OH)16 · 20-24H2O

W

?

Paralaurionit

PbOHCl

W

M

Paralstonit

BaCa[CO3]2

W

M

Paramelakonit

?

W

M

Paramendozavilit

NaAl4[Fe7|(PO4)5|(P,Mo12O40)(OH)16] · 56H2O

W

M

Paramontroseit

VO2

W

M

Paranatisyt

Na2Ti[O|SiO4]

W

M

Paranatrolit

Na2[Al2Si3O10] · 3H2O

W

M

Paraniit-(Y)

Ca2Y[AsO4|(WO4)2]

W

M

Paraotwayit

Ni(OH)2-x[SO4,CO3]0,5x

W

M

Parapierrotyt

Tl(Sb,As)5S8

W

M

Pararammelsbergit

NiAs2

W

M

Pararealgar

AsS

W

M

Pararobertsyt

Ca2Mn3[O2|(PO4)3] · 3H2O

W

M

Pararsenolampryt

As

W

M

Paraschachneryt

Ag1,2Hg0,8

W

M

Parascholzyt

CaZn2[PO4]2 · 2H2O

W

M

Paraskorodyt

Fe[AsO4] · 2H2O

W

M

Parasybirskit

Ca2B2O5 · H2O

W

M

Paraspurryt

Ca5[CO3|(SiO4)2]

W

M

Parasymplesyt

Fe3+[AsO4] · 8H2O

W

M

Paratacamit

Cu2(OH)3Cl

W

M

Paratelluryt

TeO2

W

M

Paratooit-(La) (ZRz,Ca,Na,Sr)6Cu(CO3)8    

Paraumbit

HK3Zr2[Si3O9]2 · 3H2O

W

M

Paravauxyt

FeAl2[OH|PO4]2 · 8H2O

W

M

Paravinogradovit

?

?

M

Pargasyt

NaCa2Mg4Al[(OH)2|Al2Si6O22]

W

M

Parisyt-(Ce)

Ce2Ca[F2|(CO3)3]

W

M

Parkeryt

α-Ni2(Bi,Sb)2S2

W

M

Parkinsonit

(Pb,Mo)8O8Cl2

W

M

Parnauit

Cu9[(OH)10|SO4|(AsO4)2] · 7H2O

W

M

Parsettensyt

(K,H3O)(Mn,Fe,Mg,Al)<3[(OH)2|Si4O10] · Xn(H2O)2

W

M

Parsonsyt

Pb[UO2|PO4]2

W

M

Parthéit

Ca2[(OH)2|Al4Si4O15] · 4H2O

W

M

Partzyt

Ca1-2Sb2-1(O,OH,F)

W

M

Parvo-mangano-edenit Na(CaMn)Mg5(Si7Al)O22(OH)2    
Parvo-manganotremolit [](CaMn)Mg5Si8O22(OH)2    
Parvowinchit Na(NaMn)(Mg,Fe3+)5Si8O22(OH)2    

Parwelit

Mn2Sb0,5[O|(As,Si)O4]

W

M

Pascoit

Ca3[V10O28] · 17H2O

W

M

Patrónit

VS4

W

M

Paulingit-Ca

(Ca,K,Na,Ba)7(Si,Al)42O84 · nH2O

W

M

Paulingit-K

(K,Ca,Na,Ba)7(Si,Al)42O84 · 34H2O

W

M

Paulkelleryt

Bi4Fe2[(OH)4|(PO4)2]

W

M

Paulkerryt

KTi(Mg,Mn)2(Fe,Al,Ti,Mg)2[(OH)3|(PO4)4] · 15H2O

W

M

Paulmooreit

Pb2As2O5

W

M

Pautovit CsFe2S3    

Pavonit

(Ag,Cu)(Bi,Pb)3S5

W

M

Paxyt

Cu2As3

W

M

Pearceit

8(Ag,Cu)2S · As2S3

W

M

Pecorait

Ni6[(OH)8|Si4O10]

W

M

Pedrizyt Li2(Li,Mg,Fe2+,Al)5(Si,Al)8O22(OH)2    

Peisleyit

Na3Al16[(OH)17|(SO4)2|(PO4)10] · 20H2O

W

M

Pekoit

CuPbBi11(S,Se)18

W

M

Pekovit SrB2Si2O8    

Pektolit

Ca2Na[Si3O8OH]

W

M

Pektolit-M2abc

Ca2Na[Si3O8OH]

W

M

Pellouxyt

(Cu,Ag)Pb10Sb12S27(Cl,S)0,6O

W

?

Pellyit

Ba2Ca(Fe,Mg)2[Si6O17]

W

M

Penfieldyt

Pb3OHCl3

W

M

Penikisyt

Ba(Mg,Fe,Ca)2Al2[(OH)3|PO4]3

W

M

Penkvilksyt-1M

(Na,Ca)4(Ti,Zr)2[Si8O32] · 5H2O

W

M

Penkvilksyt-2O

(Na,Ca)4(Ti,Zr)2[Si8O32] · 5H2O

W

M

Pennantyt

(Mn,Al,Fe)3[(OH)2|(Al,Si)Si3O10] · Mn3(OH)6

W

M

Penobsquisyt

Ca2FeCl[B9O13(OH)6] · 4H2O

W

M

Penroseit

(Ni,Co,Cu)Se2

W

M

Pentagonit

Ca[VO|Si4O10] · 4H2O

W

M

Pentahydroboryt

CaB2O4 · 5H2O

W

M

Pentahydryt

MgSO4 · 5H2O

W

M

Pentlandyt

(Ni,Fe)9S8

W

M

Penżinit

(Ag,Cu)4Au (S,Se)4

W

M

Peprossiit-(Ce)

(Ce,La)(Al3O)2/3B4O10

W

M

Percleveit-(Ce)

?

?

M

Peretait

CaSb4[(OH)2|O4|(SO4)2] · 2H2O

W

M

Perhamit

Ca3Al7[(OH)3|(SiO4)3|(PO4)4] · 16,5H2O

W

M

Perlialit

K9Na(Ca,Sr)[Al12Si24O72] · 15H2O

W

M

Perloffit

Ba(Mn,Fe)2Fe2[(OH)3|(PO4)3]

W

M

Permanganogruneryt

Mn4(Fe,Mg)3[(OH)2|Si8O22]

W

?

Permingeatyt

Cu3SbSe4

W

M

Perovskit

CaTiO3

W

M

Perraultyt

(Na,Ca)2(Ba,K)2Mn8(T,Nb)4[O4|(OH,F)6|(Si2O7)4]

W

M

Perrieryt-(Ce)

(Ce,La,Ca,Na,)4Fe(Ti,Fe)2Ti2[O4|Si2O7]

W

M

Perroudyt

Hg5Ag4S5(Cl,Br,I)4

W

M

Perryit

(Ni,Fe)2(Si,P)

W

M

Pertsevite Mg2BO3F    

Peryklaz

MgO

W

M

Peryt

PbBiO2Cl

W

M

Petalit

Li[AlSi4O10]

W

M

Petarasyt

Na5Zr2[(Cl,OH)|Si6O18] · 2H2O

W

M

Petedunnit

CaZn[Si2O6]

W

M

Peterbaylissyt

Hg3[OH|CO3] · 2H2O

W

M

Petersenit-(Ce)

Na4ZRz2[CO3]5

W

M

Petersyt-(Y)

(Y,ZRz)Ca2Cu12[(OH)12|(PO4)6] · 6H2O

W

M

Petewilliamsyt (Ni,Co)3 (As2O7)15    

Petitjeanit

Bi3[O|OH|(PO4)2]

W

M

Petrovicyt

Cu3HgPbBiSe5

W

M

Petrovskait

(Au,Ag)(S,Se)

W

M

Petrukit

(Cu,Zn,Fe)3(Sn,In)S4

W

M

Petscheckit

UFe(Nb,Ta)2O8

W

M

Petterdyt

PbCr2[(OH)4|(CO3)2] · H2O

W

M

Petzyt

AuAg3Te2

W

M

Pezzottait

?

?

?

Philipsbornit

PbAl3[(OH)3|(AsO4)2] · H2O

W

M

Philipsburgit

(Cu,Zn)6[(OH)6|(AsO4,PO4)2] · 2H2O

W

M

Phillipsyt-Ca

(Ca,K,Na)2[(Al,Si)8O16] · 6H2O

W

M

Phillipsyt-Na

(Na,K,Ca)2[(Al,Si)8O16] · 6H2O

W

M

Phillipsyt-K

(K,Na,Ca)2[(Al,Si)8O16] · 6H2O

W

M

Philolithyt

Pb12O6(Mn,Mg)7[Cl4|(OH)12|(CO3)4|SO4]

W

M

Phuralumit

Al2[(UO2)3[(OH)6|(PO4)2] · 10H2O

W

M

Phurcalit

Ca2[(UO2)3| (OH)2|(PO4)2] · 7H2O

W

M

Pickeringit

MgAl2[SO4]4 · 22H2O

W

M

Picotpaulit

FeTl2S3

W

M

Piemontyt

Ca2(Mn,Fe)Al2[O|OH|SiO4|Si2O7]

W

M

Piergorite-(Ce) Ca8Ce2AlLiSi6B8O36(OH)2    

Pierrotyt

Tl2(Sb,As)21S47

W

M

Pigeonit

(Mg,Fe,Ca)2[Si2O6]

W

M

Pikrofarmakolit

H2Ca4Mg[AsO4]4 · 11H2O

W

M

Pikromeryt

K2Mg[SO4]2 · 6H2O

W

M

Pillait

Pb9Sb10S24

W

M

Pilsenit

Bi4Te3

W

M

Pinakiolit

(Mg,Mn)2Mn[O2|BO3]

W

M

Pinalit

Pb3[WO4|Cl2O]

W

M

Pinchit

Hg5Cl2O4

W

M

Pingguit

Bi6Te2O13

W

M

Pinnoit

Mg[B3O(OH)6]

W

M

Pirargyryt

Ag3SbS3

W

M

Piretyt

Ca(UO2)3[(OH)4|(SeO3)2] · 4H2O

W

M

Piroauryt

Mg6Fe2[(OH)16|CO3] · 4H2O

W

M

Pirobelonit

PbMn[OH|VO4]

W

M

Pirochlor

(Na,Ca)2(Nb,Ta)2(O,OH)7

W

M

Pirochroit

Mn[OH]2

W

M

Pirofanit

MnTiO3

W

M

Pirofyllit

Al2[(OH)2|Si4O10]

W

M

Piroksferroit

(Fe,Ca,Mg,Mn)7[Si7O21]

W

M

Piroksmangit

(Fe,Mn)7[Si7O21]

W

M

Piroluzyt

β-MnO2

W

M

Piromorfit

Pb5[Cl|(PO4)3]

W

M

Pirop

Mg3Al2[SiO4]3

W

M

Pirostilpnit

Ag3SbS3

W

M

Pirotyn

FeS

W

M

Pirquitasyt

Ag2ZnSnS4

W

M

Pirssonit

Na2Ca[CO3]2 · 2H2O

W

M

Piryt

FeS2

W

M

Písekit-(Y) (Y,As,Ca,Fe,U)(Nb,Ti,Ta)O4    

Pitiglianoit

Na6K2[SO4|(AlSiO4)6] · 2H2O

W

?

Piypit

K4Cu4[(2|(SO4)4] · (Na,Cu)Cl

W

M

Pjatenkoit-(Y)

Na5(Y,Dy,Gd)Ti[Si6O18] · 6H2O

W

M

Plagionit

5PbS · 4Sb2S3

W

M

Planchéit

Cu8[(OH)2|Si4O11]2

W

M

Planerit

Al6[(OH)8|(PO4)2|(PO3OH)2] · 4H2O

W

M

Platarsyt

(Pt,Rh,Ru)AsS

W

M

Plattneryt

PbO2

W

M

Platyna rodzima

Pt

W

M

Playfairyt

Pb8(Sb,As)10S23

W

M

Plombièryt

Ca5H2[Si3O9] · 6H2O

W

M

Plumboagardyt (Pb,ZRz,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6•3H2O    

Plumbobetafit

Pb(Ta,Nb)2O6(OH)

W

M

Plumboferryt

PbO · 5Fe2O3

W

M

Plumbogummit

PbAl3H[(OH)6|(PO4)2]

W

M

Plumbojarosyt

PbFe6[(OH)6|(SO4)2]

W

M

Plumbomikrolit

Pb(Ta,Nb)2O6(O,OH)

W

M

Plumbonakryt

?

W

M

Plumbopalladynit

Pd3Pb2

W

M

Plumbopirochlor

(Pb,Y,U,Ca)2Nb2O6(OH)

W

M

Plumbotellutyt

Pb[TeO3]

W

M

Plumbotsumit

Pb5[(OH)10|Si4O8]

W

M

Poitevinit

(Cu,Fe)[SO4] · H2O

W

M

Pojarkovit

Hg3ClO

W

M

Pokrovskit

Mg2[(OH)2|CO3] · 0,5H2O

W

M

Polaryt

Pd3(Pb,Bi)

W

M

Poldervaartyt

Ca2(Ca,Mn)[(SiO3OH)2|(OH)2] · H2O

W

M

Polhemusyt

(Zn,Hg)S

W

M

Polibazyt

8(Ag,Cu)2S · Sb2S3

W

M

Polidymit

Ni3S4

W

M

Polifit

Na17Ca3Mg(Ti,Mn)4[F5|O3|(PO4)6|(Si2O7)]

?

M

Polihalit

K2MgCa2[SO4]4 · 2H2O

W

M

Polikraz-(Y)

Y(Ti,Nb)2(O,OH)6

W

M

Polilithionit

KAlLi2[(OH)2|Si4O10]

W

M

Poljakovit-(Ce)

(Ce,ZRz,Ca)4(Mg,Fe)(Cr,Fe)2(Ti,Nb)2[Si4O22]

W

M

Polkanovit

Rh12As7

W

M

Polkowicyt

Fe3(Ge,Fe)S4

W

M

Pollucyt

(CsNa)[AlSi2O6] · NaH2O

W

M

Ponomarievit

Cu4K4OCl10

W

M

Poppiit Ca2(V3+,Fe3+,Mg)(V3+2(Si,Al)3(O,OH)14    

Portlandyt

Ca[OH]2

W

M

Posnjakit

Cu4[(OH)6|SO4] · H2O

W

M

Potaryt

PdHg

W

M

Potassic-aluminosadanagait KCa2(Fe2+,Mg,Al,Ti)5(Si,Al)8O22(OH)2    
Potassicarfvedsonit KNa2(Fe2+)4Fe3+Si8O22(OH)2    

Potassicferrisadanagait

(K,Na)Ca2(Fe,Mg)3((Fe,Al)2[(OH)2| Al3Si5O22]

W

M

Potassichastingsyt (K,Na,[])Ca2(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)5(Si,Al)8O22(OH)2    
Potassic-karfolit      

Potassicleakeit

?

W

M

Potassic-magnesiosadanagait

?

W

?

Potassicpargasyt

(K,Na)Ca2(Mg,Fe,Al)5[(OH,F)2|(Si,Al)8O22]

W

M

Potosíit

Pb48Fe7Sn18Sb16S115

W

M

Pottsyt

HPbBi[VO4]2 · 2H2O

W

M

Poubait

Bi2Pb(Se,Te,S)4

W

M

Poudretteit

KNa2B3[Si12O30]

W

M

Poughit

Fe2[SO4|(TeO3)2] · 3H2O

W

M

Povondrait

NaFe3Fe3[ (O,OH)3|B3Si6O28]

W

M

Powellit

Ca[MoO4]

W

M

Pradetyt Co5(AsO4)2(AsO3OH)2 · 10H2O    

Prehnit

Ca2Al[(OH)2|AlSi3O10]

W

M

Preisingeryt

Bi3[OH|O|(AsO4)2]

W

M

Preiswerkit

KMg2Al[(OH)2|Al2Si2O10]

W

M

Preobrażenskit

Mg2[B2O7(OH)4] · 0,5H2O

W

M

Pretulit

ScPO4

W

M

Priceit

2CaO · 6B2O3 · 9H2O

W

M

Prideryt

(K,Ba)1,33(Ti,Fe)8O16

W

M

Pringleit

Ca9B26O34(OH)24Cl4 · 13H2O

W

M

Prismatyn

(Mg,Al,Fe)6Al4(Si,Al)4(B,Si,Al)(O,OH,F)22

W

M

Probertyt

NaCa[B5O7(OH)4] · 3H2O

W

M

Prosopit

CaAl2[F|OH]8

W

M

Prosperyt

CaZn2[AsO4]2 · H2O

W

M

Protasyt

Ba(UO2)3O3(OH)2 · 3H2O

W

M

Protoanthophyllit

?

?

M

Protoferro-antofyllit

(Fe,Mn)7[(OH)2|Si8O22]

W

M

Protomangano-ferro-antofyllit

(Mn,Fe)2(Fe,Mg)5[(OH)2|Si8O22]

W

M

Proudyt

Pb8CuBi10(S,Se)23

W

M

Proustyt

Ag3AsS3

W

M

Pseudoboleit

?

W

M

Pseudobrookit

Fe2TiO5

W

M

Pseudograndreefit

Pb6[F10|SO4]

W

M

Pseudojohannit Cu6,5(UO2)8O8(SO4)4(OH)5 · 25H2O    

Pseudolaueit

Mn2[OH|PO4]2 · 6H2O

W

M

Pseudomalachit

Cu5[(OH)2|PO4]2

W

M

Pseudorutyl

Fe2Ti3O9

W

M

Pseudosinhalit

Mg2Al3[B2O9(OH)]

W

M

Pseudowollastonit CaSiO3    

Pucheryt

Bi[VO4]

W

M

Pumpellyit-(Al)

Ca2Al3[(OH,O)2|SiO4|Si2O7] · H2O

?

?

Pumpellyit-(Fe2+)

Ca2FeAl2[(OH)2|SiO4|Si2O7] · H2O

W

M

Pumpellyit-(Fe3+)

Ca2Fe,Mg[(OH)2|SiO4|Si2O7] · H2O

W

M

Pumpellyit-(Mg)

Ca2MgAl2[(OH)2|SiO4|Si2O7] · H2O

W

M

Pumpellyit-(Mn)

Ca2MnAl2[(OH)2|SiO4|Si2O7] · H2O

W

?

Purpuryt

(Mn3+,Fe3+)[PO4]

W

M

Puszczarovskit

HCu[AsO4] · H2O

W

M

Putoranit

Cu16-18(Fe,Ni)18-19S32

W

M

Putzit (Cu,Ag)8GeS6    

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY