LISTA MINERAŁÓW

według stanu na dzień 31.12.2003 roku

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Litera T

 

Nazwa minerału Wzór chemiczny W M

Tacharanit

?

W

M

Tachyhydryt

CaMg2Cl6 · 12H2O

W

M

Tadżykit-(Ce)

Cu3ZRz(Ti,Al,Fe)[(O,OH)2|Si4B4O22]

W

M

Taenit

β-(Fe,Ni)

W

M

Taikanit

Sr3BaMn2[Si4O14]

W

M

Taimyryt

Pd9Sn4Cu3

W

M

Tainiolit

KLiMg2[F2|Si4O10]

W

M

Takanelit

(Mn,Ca,Mg)1,15 · MnO9 · 1,3H2O

W

M

Takedait

Ca3B2O6

W

M

Takéuchiit

(Mg,Mn,Fe,Ti)3[B2O5]

W

M

Takovit

Ni6Al2[(OH)16|CO3] · 4H2O

W

M

Talk

Mg2[(OH)2|Si4O10]

W

M

Talmessyt

Ca2Mg[AsO4]2 · 2H2O

W

M

Tałnachit

Cu18(Fe,Ni)18S32

W

M

Tamait

(Ca,K,Ba,Na)3-4Mn24(Si,Al)40(O,OH)112 · 21H2O

W

M

Tamarugit

NaAl[SO4]2 · 6H2O

W

M

Tancoit

HLiNa2Al[OH|(PO4)2]

W

M

Taneyamalit

(Na,Ca)(Mn,Mg,Fe,Al)12[(Si,Al)12|(O,OH)44]

W

M

Tangeit

CaCu[OH|VO4]

W

?

Tantal-aeschynit-(Y)

(Y,Ce)(Ta,Ti,Nb)2O6

W

M

Tantalkarbid

?

W

M

Tanteuksenit-(Y)

(Y,Ce,U,Pb,Ca)( Ta,Nb,Ti)2(O,OH)6

W

M

Tantyt

Ta2O5

W

M

Taramellit

Ba4(Fe,Mg)Fe2Ti[(Si4O12)2|(OH)4]

W

M

Taramit

Na2Ca(Fe,Mg)3(Al,Fe)2[(OH)2|Al2Si6O22]

W

M

Taranakit

K2Al2H6[PO4]8 · 18H2O

W

M

Tarapacáit

K2[CrO4]

W

M

Tarbuttyt

Zn2[OH|PO4]

W

M

Tarkianit (Cu,Fe)(Re,Mo)4S8    

Taseqit

?

W

?

Tatarskit

Ca3Mg[Cl(OH)2|CO3|SO4] · 3,5H2O

W

M

Tatjanait

Pd9Cu3Sn4

W

M

Tausonit

SrTiO3

W

M

Tavoryt

LiFe[OH|PO4]

W

M

Tażeranit

(Zr,Ca,Ti,Al,Fe)4O7

W

M

Teallit

Pb3SnS4

W

M

Tedhadleyit

HgHg10O4I2(Cl1,16Br0,84)Σ2

W

M

Teepleit

Na2[Cl|B(OH)4]

W

M

Tefroit

Mn2[SiO4]

W

M

Tegengrenit

(Mg,Mn)2Sb0,5(Mn,Si,Ti)0,5O4

W

M

Teineit

Cu[TeO3] · 2H2O

W

M

Telargpalit

(Pd,Ag)16(Pb,Bi)(Te,Se)4

W

M

Tellur rodzimy

Te

W

M

Tellurantymon

Sb2Te3

W

M

Tellurobismuthyt

Bi2Te3

W

M

Tellurohauchecornit

Ni9BiTeS8

W

M

Telluronevskit

Bi3TeSe2

W

M

Telluropalladynit

Pd9Te4

W

M

Telluryt

TeO2

W

M

Temagamit

Pd3HgTe3

W

M

Tengchongit

Ca(UO2)6[O5|(MoO4)2] · 12H2O

W

M

Tengeryt-(Y)

CaY3[(OH)2|(CO3)4] · 3H2O

W

M

Tennantyt

Cu3AsS3,25

W

M

Tenoryt

CuO

W

M

Terlinguacreekit (Hg2+)3O2Cl2    

Terlinguait

Hg2ClO

W

M

Termonatryt

Na2CO3.H2O

W

M

Ternesyt

Ca5[SO4|(SiO4)2]

W

M

Ternovit

(Mg,Ca)Nb4O11 · nH2O

W

M

Terranovait

NaCa[Al3Si17O40] · >7H2O

W

M

Terskit

Na4Zr[(OH)2|Si6O15] · nH2O

W

M

Teruggit

Ca4Mg[AsO4|B6O10]2 · 14H2O

W

M

Teschemacheryt

(NH4)HCO3

W

M

Tetraauricupryd

AuCu

W

M

Tetradymit

Bi2Te2S

W

M

Tetraedryt

Cu3SbS3,25

W

M

Tetra-ferri-annit

KFe3 (Si3Fe)O10(OH)2

W

?

Tetra-ferriflogopit

KMg3[(OH,F)2|(Fe,Al)Si3O10]

W

?

Tetraferroplatyna

PtFe

W

M

Tetrarooseveltyt

β-Bi(AsO4)

W

M

Tetrataenit

FeNi

W

M

Tetrawickmanit

MgSn[OH]6

W

M

Thadeuit

Ca(Fe,Mn)Mg2[(OH,F)|(PO4)2]

W

M

Thalcusyt

Cu3FeTl2S4

W

M

Thalénit-(Y)

Y3[OH|Si3O10]

W

M

Thalfenisyt

Tl6(Fe,Ni,Cu)25S26Cl

W

M

Thaumasyt

Ca3H2[CO3|SO4|SiO4] · 13H2O

W

M

Theisyt

Cu5Zn5[(OH)14|(As,Sb)O8]

W

M

Thenardyt

α-Na2SO4

W

M

Theofrastyt

Ni[OH]2

W

M

Theoparacelsyt

Cu3[(OH)2|As2O7]

W

M

Theresèmagnanit

(Co,Zn,Ni)6[(OH,Cl)10|SO4] · 8H2O

W

M

Thomasclarkit-(Y)

(Na,Y)(Y,ZRz)[(OH)2|(HCO3)] · 5H2O

W

M

Thometzekit

Pb(Cu,Zn)2[AsO4]2 · 2H2O

W

M

Thomsenolit

NaCa[AlF6] · H2O

W

M

Thomsonit

NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O

W

?

Thomsonit-Sr

(Sr,Ca)2Na[Al5Si5O20] · 7H2O

W

?

Thorbastnäsyt

Th(Ca,La)[F|CO3]2 · 3H2O

W

M

Thoreaulit

Sn(Ta,Nb)O6

W

M

Thorianit

(Th,U,...)O2

W

M

Thorikosyt

Pb3O3(Sb,As)(OH)Cl2

W

M

Thornasyt

Na12Th3[Si8O19]4 · 18H2O

W

M

Thorosteenstrupin

?

W

M

Thortveityt

Sc2[Si2O7]

W

M

Thorutyt

(Th,U)Ta2O8 · 0,5H2O

W

M

Thoryt

Th[SiO4]

W

M

Threadgoldyt

AlH[(UO2)2|(PO4)2|(OH)2] · 8H2O

W

M

Tichonienkovit

(Sr,Ca)[AlF4OH] · H2O

W

M

Tiemannit

HgSe

W

M

Tieljuszenkoit

CsNa6[Be2(Si,Al)18O39F2]

W

M

Tienszanit

Na2BaMnTi[(BO)2|Si6O18]

W

M

Tiettait

(Na,K)17FeTi[(OH)30|Si16O29] · H2O

W

M

Tilasyt

CaMg[OH|AsO4]

W

M

Tilleyit

Ca5[(CO3)2|Si2O7]

W

M

Tillmannsyt

(Ag3Hg)(V,As)O4

W

?

Tinaksyt

NaK2(Ca,Fe)2(Ti,Fe)[OH|Si7O19]

W

M

Tincalconit

Na2[B4O5(OH)4] · 3H2O

W

M

Tinsleyit

KAl2[OH|(PO4)2] · 2H2O

W

M

Tinticyt

Fe[(OH)3|(PO4)2] · 3H2O

W

M

Tintinait

Pb11Cu2Sb15S35

W

M

Tinzenit

CaMn2Al2[BO3OH|Si4O12]

W

M

Tiptopit

(Li,K,Na,Ca,...)8Be3[(OH)4|(PO4)6] · 1,3H2O

W

M

Tiragalloit

Mn4[OH)AsSi3O12]

W

M

Tischendorfit

Pd8Hg3Se9

W

M

Tisinalit

H3Na3 (Mn,Ca,Fe)TiSi6(O,OH)18 · 2H2O

W

M

Tivanit

TiVO3OH

W

M

Tjujamunit

Ca[UO2]2[V2O8] · 5-8,5H2O

W

M

Tlalocyt

Cu10Zn6[(OH)25|Cl|TeO3|(TeO4)2] · 27H2O

W

M

Tlapallit

H6(Ca,Pb)2(Cu,Zn)3[SO4|(TeO3)4|TeO6]

W

M

Tobelit

(NH4,K)2Al2[(OH)2|(Si,Al)4O10]

W

M

Tobermoryt

Ca5H2[Si3O9] · 4H2O

W

M

Tochilinit

4FeS · 3(Mg,Fe)[OH]

W

M

Todorokit

?

W

M

Tokkoit

K2Ca4(O,OH,F)4Si7O17

W

M

Tokyoite Ba2Mn3+(VO4)2OH    

Tolbaczyt

CuCl2

W

M

Tolovkit

IrSbS

W

M

Tombarthyt-(Y)

YH[SiO4]

W

M

Tomichit

(V,Fe)4Ti3AsO13(OH)

W

M

Tongbait

Cr3C2

W

M

Tooeleit

Fex-2x[OH|(As1-x,Sx)O4]6 · 5H2O

W

M

Topaz

Al2[(F,OH)2|SiO4]

W

M

Torbernit

Cu[UO2|PO4]2 · 10(12-18)H2O

W

M

Törnebohmit-(Ce)

(Ce,La,...)3[OH|O|Si2O7]

W

M

Törnebohmit-(La)

(La,Ce,...)3[OH|O|Si2O7]

W

M

Torreyit

(Mg,Zn,Mn)7[(OH)12|SO4] · 4H2O

W

M

Tosudyt

dioktaedryczny chloryt/smektyt

W

M

Tounkit

(Na,Ca,K)8[Cl|(SO4)2|Al6Si6O24] · 0,5H2O

W

M

Toyohait

Ag2FeSn3S8

W

M

Trabzonit

Ca4Si3O10 · 2H2O

W

M

Tranquillityit

Fe8(Zr,Y)2Ti3[Si3O24]

W

M

Traskit

Ba5Fe2+[(OH)4|Si6O18]

W

M

Trattneryt (Fe3+,Mg)2(Mg,Fe3+)3Si12O3    

Treasuryt

Ag7Pb6Bi15S32

W

M

Trechmannit

Ag3As3S6

W

M

Trembathyt

(Mg,Fe)3[Cl|B7O13]

W

M

Tremolit

Ca2Mg5[(OH)2|Si8O22]

W

M

Trevoryt

(Fe,Ni)O4

W

M

Triangulit

Al3[UO2 · PO4)4|(OH)5] · 5H2O

W

M

Trikalsilit

?

W

M

Trilithionit

K(Li,Al)3[(OH,F)2|AlSi3O10]

W

M

Trimounsyt-(Y)

(Y,ZRz)2Ti2[SiO9]

W

M

Trippkeit

CuAs2O4

W

M

Tripuhyit

FeSbO4

W

M

Tristramit

(Ca,U,Fe)[PO4,SO4,CO3] · 1,5-2H2O

W

M

Tritomit-(Ce)

(Ca,Fe)(Ce,...)3[(OH,O)|(SiO4,BO4)3]

W

M

Tritomit-(Y)

(Ca,Fe)(Y,...)3[(OH,O)|(SiO4,BO4)3]

W

M

Trögeryt

(H2O)[UO2|AsO4]2 · 6H2O

W

M

Trogtalit

CoSe2

W

M

Troilit

FeS

W

M

Trolleit

?

W

M

Trona

Na3H[CO3] 2 · 2H2O

W

M

Truscottyt

?

W

M

Trüstedtyt

Ni3Se4

W

?

Trydymit

β-SiO2

W

M

Tryfylin

Li(Fe2+,Mn2+)[PO4]

W

M

Trygonit

Pb3MnH[AsO3]3

W

M

Trymeryt

CaMn2Be3[SiO4]3

W

M

Tryplit

(Mn2+,Fe2+)2[F|PO4]

W

M

Tryploidyt

(Mn,Fe)2[OH|PO4]

W

M

Tschermakit

Ca2(Mg3AlFe)[(OH)2|Al2Si6O22]

W

M

Tschermigit

?

W

M

Tschernichit

Ca[Al2Si6O16] · 8H2O

W

M

Tschörtneryt

Ca4(K,Ca,Sr,Ba)3Cu3(OH)8[Si12Al12O48] · xH2O

W

M

Tsnigriit

Ag9SbTe3(S,Se)3

W

M

Tsugaruit

Pb4As2S7

W

M

Tsumcoryt

PbZnFe[AsO4]2 · 2H2O

W

M

Tsumebit

Pb2Cu[OH|SO4|PO4]

W

M

Tsumgallit

?

?

M

Tsumoit

BiTe

W

M

Tucekit

Ni9Sb2S8

W

M

Tugarinovit

MoO2

W

M

Tugtupit

Na8[Cl2|BeAlSi4O12)2]

W

M

Tuhualit

(Na,K,Mn)2Fe(Fe,Al,Mg,Ti)H(Si,AlH)8O20

W

M

Tuit Ca3(PO4)2    

Tulameenit

Pt2FeCu

W

M

Tuliokit

Na6BaTh[CO3]6 · 8H2O

W

M

Tumchait

Na2(Zr,Sn)[Si4O11] · H2O

W

M

Tundryt-(Ce)

Na2Ce2TiO2

W

M

Tundryt-(Nd)

Na2Nd2TiO2[(CO3)2|SiO4]

W

M

Tunellit

Sr[B6O9(OH)2] · 3H2O

W

M

Tungstenit

WS2

W

M

Tungstibit

Sb2O3 · WO3

W

M

Tungstyt

WO2[OH]2

W

M

Tungusyt

Ca4Fe[(OH)6|Si6O15]

W

M

Tunisyt

NaCa2Al4H[(OH)10|(CO3)4]

W

M

Tuperssuatsiait

NaFe2[OH|Si4O10]2 · H2O

W

M

Turanit

?

W

M

Turkestanit

Th(Ca,Na)2(K,)[Si8O20] · nH2O

W

M

Turkus

CuAl6[(OH)2|PO4]4 · 4H2O

W

M

Turneaureit

Ca5[Cl|(As,PO4)3]

W

M

Turtmannit

(Mn,Mg)25.5[(V,As)O4]3[(OH)20|O5|(SiO4)3]

W

M

Tuscanit

(K,H2O)2(Ca,Na)6[SO4|(CO3)2|(Si,Al)10O22]

W

M

Tusionit

MnSn[BO3]2

W

M

Tuzlait

NaCa[B5O8(OH)2] · 3H2O

W

M

Tvalchrelidzeit

Hg3SbAsS4

W

M

Tvedalit

(Ca,Mn)4[Be3Si6O17|(OH)4]  · 3H2O

W

M

Tveityt-(Y)

Ca14Y5F43

W

M

Tweddillit

CaSr (Mn,Fe)2Al[OH|Si3O12]

W

M

Twinnit

Pb(Sb,As)2S4

W

M

Tychit

Na6Mg2[SO4|(CO3)4]

W

M

Tyretskit-1A

Ca[OH|B5O8(OH)2]

W

M

Tyrolit

Ca2Cu9[(OH)10|(AsO4)4] · 10H2O

W

M

Tyrrellit

(Cu,Co,Ni)3Se4

W

M

Tytanit

CaTi[O|SiO4]

W

M

Tytanomaghemite Fe(Fe,Ti)2O4    

Tytanowodginit

MnTiTa2O8

W

M

Tytantaramellit

Ba4(Ti,Fe,Mg)4[(O,OH)2|B2Si8O27]Clx

W

M

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY