LISTA SYNONIMÓW

według stanu na dzień 31.01.2003 roku

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Litera C

 

Cabasyt = chabazyt

Cabreryt – annabergit magnezowy

Cacheutait – mieszanina selenków zasobna w clausthalit

Cacholong (1) – patrz kacholong

Cacholong (2) – odmina nefrytu

Cacoclastyt – pseudomorfozy mieszaniny granatu, kalcytu i apatytu po skapolicie

Cadmium = kadm rodzimy

Cadmiumdolomit – syntetyczny CdMg(CO3)2

Cadmiumoliwin – syntetyczny Cd2SiO4

Caenit – patrz cenit

Caeruleofibryt – patrz ceruleofibryt

Cafarsyt – substancja o przybliżonym wzorze chemicznym  (Ca,Mn)5Fe2Ti2(AsO4)8 2H2O - być może odmiana arsenoferrytu

Caillèryt – niedokładnie zdefiniowany minerał ilasty, zapewne allevardyt

Caillit – patrz żelazo meteorytowe

Cairngorm – kwarc zadymiony ze zwietrzeliny granitowej Cairngorm Mountain (Szkocja)

Cajuelit = rutyl

Calafatyt = ałunit

Calait = turkus

Calamin (1) = hemimorfit

Calamin (2) = smithsonit

Calamin (3) = hydrocynkit

Calamina azura – smitsonit zabarwiony na niebiesko domieszkami związków Cu

Calamit – patrz kalamit

Calbenit – patrz myrickit

Calcareobaryt – odmiana barytu

Calcedoine – odmiana chalcedonu

Calcentin – imitacja opali, produkowana z iryzujących skał kwarcowo–zoisytowych

Calciklaz – plagioklaz szregu Ab0An100–Ab10An90

Calcinitryt = nitrokalcyt

Calcinsyt = calkinsyt–(Ce)

Calcioakermanit – hipotetyczny Ca3Si2O7

Calciobaryt – kryształy mieszane BaSO4–CaSO4

Calciobiotyt – odmiana biotytu prawdopodobnie zawierająca wrostki fluorytu

Calcioboryt = calciboryt

Calciocarnotyt = tiujamunit

Calciocelsjan – plagioklaz w którym zawartość członu celsjanowego przeważa nad członami albitowym i anortytowym

Calciodialogit – rodochrosyt wapniowy

Calciodialogit – rodochrosyt wapniowy barwy czerwonawoszarej do brunatnej pozyskiwany w Past Bueno w regionie Ancash (Peru)

Calcioegiryn – hipotetyczny CaFe2[SiO4]3

Calciohilgardyt–2M = hilgardyt

Calciohilgardyt–Tc – patrz parahilgardyt

Calcio-olivin = calcio-oliwin

Calcioolivin – syntetyczny Ca2SiO4

Calciorodochrosyt – kryształy mieszane kalcytu CaCO3 i rodochrosytu MnCO3

Calciosamarskit – zmetamiktyzowany yttropirochlor uranowy

Calcioscheelit = scheelit

Calciostrontianit (caldciumstrontianit) – patrz emmonit

Calciotalk – patrz magnesiomargaryt

Calciotantalit – mieszanina

Calciothomsonit – odmiana thomsonitu nie zawierająca Na2O

Calciothoryt – produkt przeobrażenia thorytu zawierający domieszki CaO

Calciovolborthit – mieszanina vésigniéitu i innych (?), CaCu(VO4)(OH) (?)

Calciovolbortyt (tangeit) – volbortyt wapniowy

Calcistrontyt – mieszanina kalcytu i strontianitu

Calcit - kalcyt

Calcitcobaltoan – kalcyt kobaltowy

Calciumautunit = autunit

Calciumcatapleiit – –patrz calciumkatapleit

Calciumgümbelit = hydromuskowit

Calciumhilgardyt–2M(Cc) – nazwa zdyskredytowana

Calciumhilgardyt–3Tc– nazwa zdyskredytowana

Calciumkatapleit (calciumcatapleiit)katapleiit wapniowy CaZrSi3O9 . 2H2O; skrajny człon wapniowy grupy katapleitu

Calciumlarsenit = esperyt

Calciumlipscombit – syntetyczny, produkt ogrzewania richellitu

Calciummelilit – hipotetyczny Ca2Al2Si4O14

Calciummontmorillonit – patrz montmorillonit–(Ca)

Calciumoxide = wapno

Calciumpektolit = xonotlit

Calciumrinkit = götzenit

Calciumstrontianit – patrz calciostrontianit

Calciumursilit – odmiana ursilitu zawierająca CaO > MgO

Calcium-catapleiit = calcium-katapleiit

Calciumferrifosfat - substancja mineralna o wzorze chemicznym CaFe3+[(OH)8|PO4] · H2O

Calcjarlit – odmiana jarlitu Na(Ca,Sr)3Al3(OH)2F14

Calcklinobronzyt = pigeonit

Calcklinoenstatyt = pigeonit

Calcklinohipersten = pigeonit

Calcomalachit – patrz kalkmalachit

Calcouranit = autunit

Calcozincit – mieszanina kalcytu i cynkitu

Calcspar = kalcyt; dawna nazwa obecnie niestosowana

Calcursilit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Ca4(UO2)4[(Si2O5)5|(OH)6] · 15H2O

Califomit – patrz kalifornit

Caligastyt – patrz sommairyt

Calkinsyt – produkt rozkładu burbankitu (La,Ce,Nd,Pr)2(CO3)2 4H2O

Callaica – antyczna nazwa turkusu

Callaina – antyczna nazwa turkusu

Callainit (1) – przeświecający niebieski waryscyt pozyskiwany dawniej w Messbach w rejonie Vogtland–Variscia, Niemcy)

Callainit (2) – mieszanina zasobna w wavellit

Callais – antyczna nazwa turkusu

Callochrom = krokoit

Calogerasyt = simpsonit

Calomel = kalomel rodzimy

Calotin – patrz korit

Calstronbaryt – mieszanina barytu z węglanami i siarczanami Ba i Sr

Caltsuranoit = calciouranoit

Calvonigryt – minerał z grupy psylomelanu

Calyptolit – częściowo przeobrażony cyrkon

Całdasyt – mieszanina baddeleyitu, cyrkonu i in.; ruda cyrkonu

Camermanit – syntetyczny K2SiF6

Camfilit (camphylit) – jasnożółty mimetesyt fosforanowy pozyskiwany w Cumberland i Kornwalii (Wielka Brytania)

Campbellit – węglik żelaza znaleziony w meteorycie

Camphylit – patrz camfilit

Camsellit – patrz aszaryt

Canaanit = diopsyd

Canadian Blue Stone – patrz Kamień niebieski kanadyjski

Canbyit = hisingeryt

Cancrinit = kankrynit

Cancrisilit = cancrysilit

Cand – fluoryt z Kornwalii (Wielka Brytania)

Candit – niebieski spinel

Candyt – patrz pleonast

Cankrynit = kankrynit

Cantalit – przezroczysta odmiana szkliwa magmowego; dawniej także żółta odmiana kwarcu

Cantleyit - substancja mineralna o wzorze chemicznym KNa2Mg4Fe[F2|Si8O22]

Cantonit – pseudomorfozy, covellinu po galenie; dostrzeżony w Boguszowie

Canutillo – wysokiej jakości szmaragdy pozyskiwane w kopalniach Muzo i Cosquez (Kolumbia)

Capillit – rodochrozyt żelazawo–cynkowy

Capilos = milleryt

Capnit – patrz monheimit

Caporcianit = laumontyt; sysnalizowany z granitów Strzegomia, Graniczej, Żółkiewki i in.

Capoteste – nazwa dobrze ukształtowanej, jednorodnej i jednolitej pod względem barwy koralowiny, jednego z gatunków śródziemnomorskiego korala czerwonego

Cappelanit = cappelanit–(Y)

Capra Gem – syntetyczny rutyl

Capri – syntetyczny rutyl

Carbin – trzecia postać allotropowa węgla różny od diamentu, grafitu i lonsdaleitu

Carbocer – substancja organiczna, zawierająca około 8% tlenków pierwiastków ziem rzadkich

Carboceryn = lanthanit

Carbochromit = tongbait

Carboiryt-III = carboiryt; W

Carboiryt-VIII = carboiryt; W

Carbolit = boussingaultyt

Carbonado (carbons, diament carbonado, karbonado) – szaroczarna do czarnej mikrokrystaliczna odmiana diamentu; występuje w postaci okrągłych ziarnistych skupień różnej wielkości osiągających masę do kilku tysięcy karatów; odporne na ścieranie; pozyskiwany ze żwirów rzeki Paraguacu i jej dopływów (Brazylia); stosowany m. in. do produkcji koronek i świdrów wiertniczych; nie nadaje się do celów jubilerskich jest jednak powszechnie używane do celów technicznych

Carbonatapatyt – patrz quercyit

Carbonatcyanonichit – cyanonichit węglanowy

Carbonatcyanotrichit = cyanotrichit węglanowy Cu4Al2(CO3,SO4)(OH)12 . 2H2O

Carbonateapatit = apatyt węglanowy

Carbonate-cyanotrichit = carbonat-cyanotrychit

Carbonatefluorapatit – patrz staffelit

Carbonate-hydroxylapatit = carbonat-hydroksylapatyt

Carbonatevishnevit – wiszniewit węglanowy (?), Na7Al5Si7O24CO3 . 2,5H2O lub Na8(AlSiO4)6CO3 . H2O

Carbonatmarialit – hipotetyczny Na2CO3 NaAlSi3O8

Carbonatmejonit – hipotetyczny CaCO3 NaAlSi3O8

Carbonetto – purpurowa odmiana wapiennego korala czerwonego

Carbonit (1) – koks rodzimy

Carbonit (2) – niedokładnie poznana substancja bitumiczna

Carbons – patrz carbonado

Carbonytrin = tengeryt–(Y)

Carborund (Carborundum) – syntetyczny moissanit SiC

Carborundum – patrz carborund

Carbuncle – czerwona odmiana granatu

Carburan – substancja węglista zawierająca około 5% UO3

Carchedonius – antyczna nazwa zielonych kamieni, głównie grossularu, uwarowitu i jaspisu

Cardenit – zasobniejszy w CaO od saponitu; być może saponit wapniowy

Cardosonit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Fe8[(OH)3|PO4]4

Carinthin– patrz karyntyn

Carinthyt – żółte i brązowawożółte kryształy wulfenitu z Bleiberg w obwodzie Villach (Karyntia, Austria)

Carlosturanit – podobny do azbestu; występuje w serpentynitach antygorytowych

Carlosyt = neptunit

Carltonit – patrz żelazo meteorytowe

Carmenit = chalkozyn

Carminspath = carminit

Carnallit bromowy (bromcarnallit) – zasobna w brom odmiana carnallitu o wzorze KMg2(Cl,Br)3 . 6H2O

Carnat = czerwona odmiana nakrytu

Carnatyt = labrador; dawna nazwa obecnie nieużywana

Carnegieit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Na[AlSiO4]

Carnegieit (natronanortyt) – syntetyczny Na2Al2Si2O8

Carnelian – patrz karnelian

Carneol (1) – patrz karneol

Carneol (2) – patrz agat

Carnevallit – około Cu3GaS4, niedokładnie zdefiniowany; znazwa zdyskredytowana

Carnuit – zbliżony do chryzokoli; niebieskozielony; stosowany w biżuterii artystycznej

Caroit = czaroit

Carolathin – patrz karolatyn

Carpathit = karpatyt

Carpholit = karfolit

Carphostilbit – patrz karfostlibit

Carphosyderyt – patrz karfosyderyt

Carrollit (sychnodymit) – odmiana linneitu

Caryinit = karyinit

Caryocerit – być może melanoceryt–(Ce) torowy

Caryochroite = karyochroit

Caryopilit = karyopilit

Carystin – patrz azbest

Cascholog – patrz kacholong

Cassinit (1) – ortoklaz zawiewający małą domieszkę BaO

Cassinit (2) – zrosty pertytowe hialofanu i plagioklazu

Cassiterit (zinnstein) = kasyteryt

Cassiterotantalit – tantalit cynowy

Castaingit – około CuMo2S5 zrosty z molibdenitem; niedokładnie zdefiniowany; nazwa zdyskredytowana

Castanit (1) = hohmannit

Castanit (2) = amarantyt

Castellit = tytanit

Castelnaudyt = kenotym–(Y)

Castillit (1) – mieszanina galeny z kruszcami Zn i Ag

Castillit (2) = guanajuatyt

Castor – patrz kastoryt

Castoryt – patrz kastoryt

Caswellit – produkt przeobrażenia biotytu

Cataforit – patrz katophorit

Catalin – żywice fenolowe imitujące kamienie ozdobne

Catalinait – jaspis z przylądka Catalina (wyspa Guam)

Catalinit – barwne otoczaki z plaż Kaliforni (Stany Zjednoczone

Cataphorit – patrz katophorit

Catapleiite–α = gaidonnayit

Catapleiit = katapleiit

Catarinit – patrz żelazo meteorytowe

Cataspilit – patrz kataspilit

Catel – beryle o bardzo silnym nasyceniu barwy

Catgold = muskowit

Cathay kocie oko – szklane imitacje kociego oka

Cathkinit = saponit

Cathlinit – patrz catlinit

Cathophorit – być może brabantyt

Catlinit (cathlinit) – odmiana glinki będącej mieszaniną serycytu i pirofyllitu używanej przez Indian do wyrobu fajek

Catophorit – patrz katophorit

Catystyn – azbest amfibolowy

Cavolinit – odmiana nefelinu okazująca jedwabisty połysk

Cayeuxyt – konkrecje pirytowe zasobne w As, Sb, Ge, Mo, Ni i in.

Caysichit = caysichit–(Y)

Ceasyt – opal ognisty; dawna nazwa obecnie rzadko używana

Cebait = cebait–(Ce)

Cebecha – patrz azabache

Cebollit – mieszanina zawsobna w melilit

Cecilit – skała magmowa wylewna zaliczna do foidytów; odmiana leukoleucytytu melilitowego postać porfirowa; struktura drobnoziarnista; zawiera niżzej 40% ze skladników ciemnych (augit, melilit czasem oliwin) oraz leucyt, niewielkie ilości plagiolklazów (labrador bytownit lub anortyt), nefelin, apatyt, magnetyt

Cedarit – bursztyn z Manitoba (Kanada)

Cefarowicyt = wavelit

Cegamit = hydrocynkit

Ceglasta ruda miedzi – zbite ziemiste skupienia kuprytu zanieczyszczone tlenkami żelaza; opisana z Miedzianki w górach Świętokrzyskich

Cejlon–brylant – bezbarwny cyrkon o szlifie brylantowym; nazwa niepoprawna

Cejlonit (ceylanit, ceylonit) – spinel zabarwiony domieszką FeO; szlachetne przezroczyste, niebieskie, zielone, niebieskawozielone, brązowe i czarne odmiany cejlonitu pochodzą ze Sri Lanki; okazy nieprzezroczyste o barwie niebieskozielonej znane są z Amity w hrabstwie Orange i hrabstwa Andover (Stany Zjednoczone)

Cejlon–szafir – syntetyczny szafir

Celadonit = seladonit

Celanese – patrz bexoid

Celanit – tlenki Ti i Al zasobne w ziemie rzadkie wyodrębnione z żużli; rentgenogram odpowiada ceraltytowi

Celastoid – patrz bexoid

Celestialit – węglowodór zasobny w S maleziony w meteorycie

Celestynobaryt (celestobaryt) – baryt strontowy, odmiana barytu zawierająca do 15% SrO; pojawia się w dolnośląskich łupkach miedzionośnych

Celestyt = celestyn

Cellomond – patrz bexoid

Cellon – patrz bexoid

Cementyt – syntetyczny Fe3C, odpowiednik cohenitu; składnik stali

Cenit (caenit) – kainit

Cenosit = kainosyt–(Y)

Centrallasyt – niedostatecznie zbadany, być może gyrolit lub identyczny z ripidolitem

Cerafolit – pozostałość po rozpuszczeniu koenenitu w wodzie

Ceragat – woskowożółta odmiana chalcedonu; niekiedy wstęgowany czym upodabnia się do agatu

Ceraltyt – syntetyczny tlenek zasobny w Ti, Al i pierwiastki ziem rzadkich; występuje w żużlach hutniczych

Cerapatyt – odmiana apatytu zasobna w cer i pokrewne

Cerargyryt – patrz kerargyryt

Cerene (cubic zirkonia) – patrz cyrkonia

Cereolit – zbliżonydo kerolitu

Cerepidot = allanit

Cereryt = ceryt–(Ce)

Cerfluoryt – syntetyczna mieszanina fluorków ceru i wapnia w stosunkuo dpowiadającym wzorowi (Ca3Ce2)F6

Cerfosforhuttonit – człon pośredni między huttonitem ThSiO4 i monacytem CePO4; nazwa zdyskredytowana

Cerhomilit – homilit cerowy

Cerianit = cerianit–(Ce)

Cerinit – niedokładnie poznany zeolit

Ceriopyrochlor-(Ce) = ceriopirochlor-(Ce)

Cerit-(Ce) = ceryt-(Ce)

Cerit-(La) = ceryt-(La)

Ceriumankeryt – patrz codazzyt

Cerkonier – dawna nazwa cyrkonu, obecnie stosowana do cyrkonów bezbarwnych do bladożółtych

Cerolit – patrz kerolit

Cerotungstyt = yttrotungstyt–(Ce)

Cerulan – kalcyt zabarwiony domieszką malachitu (zielony) lub azurytu (niebieski); występuje w Kanstantynie (Algieria)

Cerulan – odmiana kalcytu o barwie niebieskiej

Ceruleit (coeruleit) – substancja o wzorze chemicznym CuAl[(OH)2(AsO4)] 7H2O; niedostatecznie poznany

Ceruleofibryt (caeruleofibryt) = connelit

Ceruranopirochlor – pirochlor cerowy

Cerussit = cerusyt

Cerusyt cynkowy – odmiana cerusytu zawierająca do 4% ZnO; opisany z Radzionkowa gdzie tworzył ziarna i kryształy

Cervantyt =stibiconit

Ceryn – patrz ortyt

Ceryt = ceryt–(Ce)

Cesarolit – niedokładnie poznana substancja zasobna w Pb i in. (5)

Cesbronit-x = cesbronit

Cesiumbiotyt – biotyt cezowy zawierający 3,14% Cs2O

Cesium-kupletskit = kupletskit-(Cs)

Cesiumspodumen – patrz diaspodumen cezowy

Ce–wezuwian – rzadko spotykana cezowa odmiana wezuwianu; żółtozielony

Ceylanit – patrz cejlonit

Ceylonit – patrz cejlonit

Ceyssatyt – opal pozyskiwany w pobliżu Ceyssat (masyw Centralny, Francja)

Chabasyt - chabazyty

Chabazyty - grupa minerałów o ogólnym wzorze chemicznym (Ca,K,Na)[(Si,Al)3O6] · 3H2O; w jej skład wchodzą: Chabazyt-Ca, Chabazyt-K, Chabazyt-Na i Chabazyt-Sr.

Chacaltait – patrz czakaltait

Chaff – patrz opal sieczka

Chahiguit – meksykńska nazwa różnych zielonych minerałów, m. in. turkusu, jadeitu i smithsonitu

Chakassyt (khakassit) = alumohydrokalcyt

Chalcanthit = chalkantyt

Chalcedon (abakusz-ko, holzstein) – skrytokrystaliczna odmiana kwarcu

Chalcedon cristobalitowy (cristobalitchalcedon) – patrz lussatyn

Chalcedonit (1) – odmiana chalcedonu

Chalcedonit (2) – skała chalcedonowa

Chalcedonyx – odmiana onyksu o wzorze podobnym do wzoru agatu

Chalchichuitl – patrz chalchihuilt

Chalchihuilt (1) (chalchichuitl) – mieszanina smithsonitu i hemimorfitu; błękitnoniebieski

Chalchihuilt (2) (chalchuit) – dawna nazwa turkusu lub nefrytu; nazwa niepoprawna

Chalchuit – patrz chalchihuilt

Chalcoalumit = chalkoalumit

Chalkocit = chalkozyn

Chalcocyanit = chalkocyanit

Chalcolit = torbernit

Chalcomenit = chalkomenit

Chalconatronit = chalkonatrolit

Chalcophanit = chalkofanit

Chalcophyllit = chalkofyllit

Chalcopyrit = chalkopiryt

Chalcosiderit = chalkosyderyt

Chalcosin = chalkozyn

Chalcostibit = chalkostibit

Chalcothallit = chalkotallit

Chalcotrichit = Kupryt

Chalentyt – patrz cheleusyt

Chalilit = thomsonit

Chalkochlor – produkt wietrzenia chalkopirytu zasobny w goethyt

Chalkocyt = chalkozyn

Chalkodyt (ferristilpnomelan) – odmiana stilpnomelanu

Chalkofacyt = lirokonit

Chalkolampryt = pirochlor

Chalkolit (1) = torbernit

Chalkolit (2) = autunit; zaobserwowany w Szklarskiej Porębie p

Chalkomalachit – mieszanina malachitu i kalcytu, czasem ze znaczną domieszką gipsu

Chalkomiclit = bornit

Chalkomorfit – częściowo rozłożony etringit

Chalkopentlandyt – hipotetyczna faza wysokotemperaturowa; w niżych temperaturach mieszanina pentlandytu i chalkopirytu

Chalkopissyt (kupferpecherz) – mieszanina chryzokoli, stilpnosyderytu i in.

Chalkopyrrhotyt – patrz izokubanit

Chalkostaktyt = chryzokola

Chalkotrychit – włóknista odmiana kuprytu

Chalkozyn niebieski = digenit

Chalkozyn rombowy = chalkozyn

Chalkozyn szary = digenit

Chalkozyn tetragonalny – patrz chalkozyn–γ

Chalkozyn–α = digenit

Chalkozyn–β = chalkozyn

Chalkozyn–γ (chalkozyn tetragonalny) = chalkozyn–H

Challantyt – patrz ferricopiapit

Chalmersyt = kubanit

Chalybit = syderyt

Chalypit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Fe2C

Chamaleonit (chameleonit, kameleonit)– odmiana turmalinu okazująca efekt wielobarwności podobnie do aleksandrytu

Chamaleonstein – patrz hydrofan

Chameleonit – patrz chamaleonit

Chamosit = szamozyt

Chanaralit – patrz forbesit

Chanarcillit – niedokładnie poznany arseno–antymonek srebra

Changeant – odmiana anortozytów zasobnych w labrador; odznacza się błękitną migotliwościa

Charmaryt - charmaryt-2H lub charmaryt-3T

Charoit = czaroit

Chassignity – patrz achondryty oliwinowe

Chathamit - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Fe,Ni,Co)As3. Zasobna w żelazo odmiana skutterudytu

Chatkalit = czatkalit

Chavesyt – bliżej nieokreślony uwodniony fosforan Ca i Mg; być może monetyt

Chazellit = berthieryt

Chekhovichit = czechoviczyt

Cheleusyt (chalentyt, cheleutyt, wismuthkobalterz) – mieszanina smaltynu z bismutynitem rodzimym

Cheleutyt – patrz cheleusyt

Chelkarit = czełkaryt

Chelmsfordyt – minerał z grupy skapolitów

Chelyabinskit = czelabinskit

Chemawinit – bursztyn pozyskiwany na kontynencie amerykańskim, głównie na południowo–zachodnim brzegu jeziora Cedar (Manitoba, Kanada) i w pokładach eoceńskich w Simi Valley (Kalifornia, Stany Zjednoczone)

Chemovite–(Y) = czernowit–(Y)

Chengbolit = monczeit

Chenocoprolit – patrz ganomatyt

Chequeboard – patrz opal kratka

Cheremnykhit = czeremnychit

Cherepanovit = czerepanovit

Chernikovit (1) = czernikovit

Chernikovit (2) – patrz hydrogenautunit

Chernovit-(Y) = czernowit-(Y)

Chernychit (chernykhit) = czernychit

Chernykhit = czernychit

Chernyshevit – patrz czernyszewit

Cherokin – biała odmiana piromorfitu

Cherskit – patrz czerskit

Chert – patrz czert

Chessylit (szessylit) – dobrze wykształcone kryształy i promienisto–kuliste skupienia azurytu barwy jasnoniebieskiej z Chessy w pobliżu Lionu (Francja)

Chesterlit – pertyt mikroklinowy

Cheveux de venus – patrz kwarc rutylowy

Chevkinit-(Ce) = czevkinit-(Ce)

Chiastolin – patrz chiastolit

Chiastolit (chiastolin, crucit, howdenit, macle, maltesyt, maranit, stealit) – odmiana andaluzytu

Chibinit (Khibinit) – skała magmowa z grupy syenitu foidowego; struktura gruboziarnista, tekstura słabo kierunkowa; chbinskit zbudowany jest z tablicznowego pertytu mikroklinowego, albitu oraz nefelinu zmienionego w kankrynit i natrolit; minerały ciemne reprezentowane są przez igirłkowy egiryn, arfvedsonit, eudialit, enigmatyt i lamprofyllit; składniki akcesoryczne stanowią m. in. tlenki żelaza, apatyt i perowskit; nazwa pochodzi od masywu Chibiny na Półwyspie Kola

Chicken wire – syntetyczny opal mleczny lub czarny wykazujący opalizację w formie sześciokątnych płytek z silnie zaznaczonymi granicami ułożonych na kształt mozaiki wyglądem przypominającej kurze nóżki

Chiklit – żelazawo–żelazowy richteryt manganowy

Childroeosforyt – odmiana childrenitu z Fe2+:Mn2+ = 1:1

Chile saltpeter – patrz nitratyn

Chileit (1) – pseudomorfozy goethytu po pirycie

Chileit (2) = descloizyt

Chileloeweit = humberstonit

Chilenit –

Chilenit - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Ag,Bi). Odmiana srebra rodzimego zawierająca do 5% Bi; srebro bizmutowe

Chiltonit = prehnit

Chiluit = chilunit

Chimborazyt = aragonit

Chinese writing – patrz opal hieroglifowy

Chinglusuit – patrz czinglusuit

Chinkolobwit = skłodowskit

Chinoit = libetenit

Chiru – dawna nazwa wapniowego korala czerwonego

Chirvinskit – patrz czirwinskit

Chistyakovait = czystiakovait

Chiviatyt – mieszanina bismutynu z kruszcami Pb i Cu

Ch’iung Yu – czerwony jadeit

Chkalovit = czkałovit

Ch Ku Pai jade – jadeit o barwie kości

Chkalovit = czkałowit

Chladnit = enstatyt z meteorytu

Chloanthit – substancja mineralna o wzorze chemicznym NiAs3: patrz nickelskutterudit

Chlorapatyt – patrz apatyt–(Cl)

Chlorastroit – dawna nazwa kamieni okazujących zielony asteryzm

Chlorastrolit (1) (kamień gwiaździsty zielony) – sferolityczne skupienia pumpellyitu utworzone niemal wyłącznie z włóknistych osobników tego minerału; w wyniku budowy promienistej w jego rysunku pojawiają się niezwykle artakcyjne zielone plamki; pozyskiwany w postaci walcowatych otoczaków w żwirowiskach na półwyspie Keweenew i wyspie Royale na jeziorze Górnym; ceniony kamień jubilerski

Chlorastrolit (2) – napotkany w Stanach Zjednoczonych jasnoniebieskozielony prehnit dający po oszlifowaniu efekt kociego oka

Chlorhastingsyt – odmiana hastingsytu zawierająca 1–2% Cl; znazwa zdyskredytowana

Chloritoid = chlorytoid

Chloritspath = chlorytoid

Chlormanasseit – dawna nazwa koenenitu

Chlorocalcit (1) = chlorokalcyt

Chlorocalcit (2) = bäumleryt

Chlorofan – dawna nazwa fluorytu okazującego po ogrzaniu intensywną zieloną fosforescencję;

Chlorofaneryt – ziemista odmiana glaukonitu

Chlorofeit – leptochloryt; znany z bazaltów dolnośląskich

Chlorofyllit – produkt przeobrażenia cordierytu; łuseczkowe skupienia utworzone głównie z chlorytów; napotkany m. in. w Wojcieszycach koło Jeleniej Góry

Chlorotyl - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Cu,Fe,...)2Cu12[(OH,H2O)12|(AsO4)6] · 6H2O

Chloromagnesit = chloromagnezyt

Chloromelan = cronstedtyt

Chloromelanit – kryształy mieszane jadeitu, egirynu (akmit) i diopsydu; ciemnozielony do prawie czarnego; odmiany silniej zabarwione na zielono zawierają więcej akmitu; materiał rzęźbiarski

Chloronatrokalit – mieszanina halitu i sylvinu

Chloropal (1) = nontronit

Chloropal (2) – mieszanina opalu cristobalitowego i nontronitu; zielony; znany z zielonej zwietrzeliny w Szklarach

Chlorophoenicit = chlorofenicyt

Chlorospinel – zielona do trawiastozielonej odmiana spinelu Mg(Al,Fe)2O4; zawiera około 7% Fe2O3; przezroczysty do przeświecającego

Chlorostibit – Sb2O5 WO3SiO2; niezbyt pewny

Chloroszafir – zielony lub niebieski korund

Chlorothionit = chlorotionit

Chlorothoryt – patrz thorogummit

Chlorotyl = agardyt–(Y)

Chloroxiphit = chloroksyfit

Chloruthalit – zbite skupienia waryscytu pozyskiwane w stanie Utah (Stany Zjednoczone)

Chloryt chromowy – kämmereryt lub koczubeit

Chloryt cynkowy = baileychlor

Chloryt magnezowo–żelazawy – diabantyn, piknochloryt lub ripidolit

Chloryt magnezowy – talk–chloryt, pennin, klinochlor, sheridanit lub korundofilit

Chloryt manganowy – pennantyt lub goyeryt

Chloryt-(Ni) – patrz chloryt niklowy

Chloryt niklowy (chloryt–Ni) = nimit

Chloryt pęczniejący – mieszane struktury pakietowe chloryt–montmorillonit–wermikulit, najczęściej o nieuporządkowanej strukturze, spotykane w glebach jako produkt wietrzenia chlorytów

Chloryt żelazawy – brunsvigit, dafnit lub pseudoturyngit

Chloryt żelazowo–żelazawy – delessyt, szamozyt lub turyngit

Chlorytoid magnezowy – hipotetyczny Mg3Al4Si2O10 . (OH)4

Chlorytoid–1T – odmiana chlorytoidu krystalizująca w klasie pinakoidalnej

Chlorytoid–2M – odmiana chlorytoidu krystalizująca w klasie słupa jednoskośnego

Chloryty (greenit) – grupa minerałów; wyróżniono dwie podgrupy: chloryty dioktaedryczne i chloryty trioktaedryczne

Chloryty dioktaedryczne – są słabo rozpowszechnione w przyrodzie

Chloryty trioktaedryczne – rozpowszechniona i urozmaicona grupa minerałow skałotwórczych; niektóre mają również znaczenie jako surowce mineralne; dawniej do grupy tej zaliczano również serpentyny (septechloryty)

Chłopinit (khlopinit) – samarskit tantalowy

Chmaralit - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Al,Mg,Fe)16(Al,Si,Be)12O40; W; M

Chodneffit – patrz chodniewit

Chodniewit (chodneffit) – dawna nazwa chiolitu

Chondrarsenit = sarkinit

Chondrostibian – mieszanina wodorotlenków żelaza i manganu, zawierająca domieszkę Sb

Chondryty – grupa meteorytów kamiennych; stanowią około 85,3% znanych meteorytów; najbardziej charakterystycznym składnikiem chondrytów są chondry; utwory te o wymiarach od kilku mikronów do kilku milimetrów mogą występować pojedynczo lub grupami stanowiąc niekiedy nawet 75% masy meteorytu; mają przeważnie kształty kuliste lub zaokrąglone (owalne, kroplowe), rzadziej nieregularne; na powierzchniach niektórych chondr dostrzeżono mikrokratery o bezspornie uderzeniowym charakterze; materię chondr stanową kryształy oliwinów lub piroksenów, niekiedy również szkliwo; ich wiek ocenia się na około 4,6–4,7 mld. lat; możliwe zatem że istniały one już w momencie formowania się Układu Słonecznego; tło skalne chondrytów jest nieprzezroczyste, bezpostaciowe do krystalicznego a nawet wtórnie przekrystalizowane i obtopione; w jego budowie przeważają minerały krzemianowe, głównie oliwiny i pirokseny (najczęściej hipersten i bronzyt); w podrzędnych ilościach występuje plagioklaz, diopsyd; kamacyt, taenit, troilit i magnetyt; wiele chondrytów to brekcje złożone z różnorodnych okruchów skalnych spojonych czarnymi lub ciemnymi żyłkami szkliwa; chondryty nie stanowią jednorodnej grupy meteorytów lecz różnią się między sobą genezą, strukturą oraz składem mineralnym i chemicznym; z tego względu dzieli się je na następujące typy: chondryty enstatytowe, chondryty oliwinowo–pigeonitowe, chondryty węgliste, chondryty zwyczajne (oliwinowo–bronzytowe i oliwinowo–hiperstenowe) i rumurutyity

Chondryty enstatytowe – rzadko spotykany typ meteorytów kamiennych z grupy chondrytów; stanowią około 2% znanych chondrytów; w  meteorytach tego typu chondry zbudowane są z enstatytu; w ich budowie przeważa enstatyt (50–60%), kamacyt (20–28%), plagioklaz (5–10%) i troilit (7–15%), w podrzędnych ilościach wystepuje diopsyd, oldhamit, alabandyn, daubreélit i trydymit a akcesorycznie kwarc i cristobalit praktycznie niespotykane w innych typach meteorytów

Chondryty oliwinowo–pigeonitowe (amfoteryty) – dużym stopniu zmetamorfizowane meteoryty kamienne z grupy chondrytów; w ich budowie dominuje oliwin i pigeonit których kryształy noszą wyraźne ślady obtopienia, żelazo niklonośne występuje tu tylko akcesorycznie

Chondryty węgliste – meteoryty kamienne z grupy chondrytów; stanowią zaledwie 4% znanych meteorytów; w ich budowie przeważa serpentyn, oliwin, enstatyt, klinoenstatyt i pigeonit; w podrzędnych ilościach występuje blödyt, epsomit, gips i magnetyt oraz substancja organiczna a akcesorycznie kalcyt, dolomit, merillit, pentlandyt, siarka rodzima, spinele, magnezyt i jego odmianę żelazową (brenneryt), reewersyt oraz żelazo niklonośne; chondryty węgliste charakteryzuje również znaczna zawartość wody która jest związana w strukturach minerałów (tzw. woda krystalizacyjna) i w wiązaniach chemicznych (grupy wodorotlenowe); zawartość węgla w chondrytach węglistych sięga 3,54%; węgiel występuje w postaci rodzimej (grafit, diament) lub zawarty jest w węglikach, minerałach węglanowych, oraz licznych i różnorodnych związkach organicznych; wśród tych osratnich wykryto m. in. węglowodory, kwasy tłuszczowe, kwasy dwukarboksylowe, a–hydroksykwasy, alkohole, aldehydy, ketony, aminy alifatyczne, aminokwasy w tym 33 niebiałkowe nie występujące w ziemskich organizmach żywych oraz fullereny i ich pochodne; przeważająca część substancji organicznej chondrytów węglistych ma jednak postać nierozpuszczalnego i w związku z tym trudnego do identyfikacji polimeru; zwykle tworzy on wydzielenia wokół ziaren mineralnych, rzadziej inkluzje w szkliwie; w niektórych meteorytach może on stanowić nawet 90% wszystkich związków organicznych; ustalono że jest on zbudowany ze skondensowanych pierścieni aromatycznych i heterocyklicznych którym towarzyszą grupy karboksylowe i boczne łańcuchy węglowodorów alifatycznych

Chondryty zwyczajne oliwinowo–bronzytowe – meteoryty kamienne z grupy chondrytów; stanowią 33% znanych meteorytów; w ich budowie przeważa oliwin (25–40%) i bronzyt (25–35%), w podrzędnych ilościach występuje żelazo niklonośne (16–21%) i troilit (około 5%) a akcesorycznie oligoklaz, chromit, apatyt i diopsyd

Chondryty zwyczajne oliwinowo–hiperstenowe – meteoryty kamienne z grupy chondrytów; mają zazwyczaj wnętrze barwy jasnoszarej, chociaż zdarzają się również okazy o wnętrzu ciemno–zielonym a nawet czarnym; w ich budowie przeważa oliwin (35–60%); w podrzędnych ilościach występuje hipersten (25–35%), żelazo niklonośne (1–10%), plagioklaz (5–10%) i troilit (około 5%)

Chonikryt – mieszanina skalenia i diallagu

Chowaksyt (khovakhsit) – niedokładme poznany arsenian Ca, Fe i Co

Christensenit – roztwór stały 5% nefelinu w trydymicie

Christianit = phillipsyt; był opisany m. in. z bazaltów Żerkowic koło Lwówka Śląskiego

Christofit – czarny sfaleryt o diamentowym połysku; ozawiera do 26% Fe; napotkany w kopalni St Christoph w Breitenbrunn (Niemcy)

Chromakmit – egiryn chromowy

Chrombrugnatellit – być może stichtyt

Chromceladonit = chromseladonit

Chromchloryt = kämmereryt

Chromallanit-(REE) = chromallanit-(ZRz)

Chromcyanit (chromdysten) – zielona odmiana cyanitu; zawiera około 1,8% Cr2O3

Chromdiopsyd – patrz chromodiopsyd

Chromdravit – turmalin chromowy

Chromdysten – patrz chromcyanit

Chromepidot – patrz tawmawit

Chromflogopit – flogopit chromowy

Chromfluoryt – zielona odmiana fluorytu z Ameryki Południowej

Chromian phengit – patrz mariposyt

Chromidokraz – szmaragdowozielony wezuwian

Chrominium – patrz phoenicochroit

Chromit magnezowy (magnochromit) = magnesiochromit

Chromium = chrom rodzimy

Chromjadeit – jadeit chromowy

Chromoandrosit-(REE) = chromoandrosyt-(ZRz)

Chromodissakisit-(REE) = chromodissakisyt-(ZRz)

Chromodiopsyd (chromdiopsyd, diopsyd chromowy) – odmiana diopsydu

Chromoferryt = chromit

Chromohercynit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Fe(Al,Cr)2O4

Chromopikotyt (chrompikotyt) = magnesiochromit; opisany z bazaltów Jałowca koło Lubania Śląskiego, oraz w złożu chromitu w Tąpadłach koło Sobótki

Chromotremolit (chromtremolit) – tremolit lub aktynolit

Chromowulfenit – odmiana wulfenitu zawierająca ponad 1% Cr203

Chromphyllit = chromfyllit

Chrompicotyt patrz – chromopikotyt

Chromrutyl = redledgeit

Chromsteigeryt – steigeryt chromowy

Chromtremolit – patrz chromotremolit

Chromturmalin – zielone i brązowe turmaliny z Tanzanii; zawierają znaczną domieszkę Cr i V

Chromwulfenit – wulfenit chromowy

Chrysityn = glejta rodzima

Chrysoberyl = chryzoberyl

Chrysoberyllus – antyczna nazwa zielonożółtych beryli i zielonego awenturynu

Chrysocolla = chryzokola

Chrysolit – patrz chryzolit

Chrysopras – patrz chryzopraz

Chrysotil – patrz chryzotyl

Chryzelektros – dawna nazwa bursztynu

Chryzoberyl wschodni – żółtozielony chryzoberyl z Uralu (Rosja)

Chryzoberyl wschodni = chryzolit; nazwa niepoprawna

Chryzocarnen – kamiemie ozdobne otrzymywane z minerałów miedzi; czerwone do brązowych z licznymi niebieskimi i zielonymi plamkami

Chryzodor – zielonawobiały marmur; surowiec do wyrobu galanterii ozdobnej

Chryzofan = clintonit

Chryzofraz – zielona odmiana chalcedonu zabarwiona domieszkami Cr

Chryzokola–kwarc – zrosty chryzokoli i kwarcu

Chryzokwarc – patrz awenturyn

Chryzolit (1) (chrysolit, hawaiit, perydot) – oliwin właściwy zawierający 90–70% cząsteczki forsterytowej (fo) Mg2[SiO4] i 10–30% cząsteczki fajalitowej (fa) Fe2[SiO4]; również nazwa szlachetnych odmian oliwinu o żółtym odcieniu; niewielkie kryształy zielonego chryzolitu występują w Smrči (Czechy)

Chryzolit (2) – przezroczysty, zielonawożółty chryzoberyl; nazwa niepoprawna

Chryzolit akwamarynowy – patrz heliodor; nazwa niepoprawna

Chryzolit bohemski – patrz mołdawity

Chryzolit brazylijski – żółtawozielona odmiana turmalinu

Chryzolit Cape (chryzolit przylądkowy) = prehnit; nazwa niepoprawna

Chryzolit cejloński – żółtozielony turmalin; nazwa niepoprawna

Chryzolit fałszywy – patrz mołdawity

Chryzolit orientalny – żółtozielony chryzoberyl lub szafir; nazwa niepoprawna

Chryzolit przylądkowy – patrz chryzolit Cape

Chryzolit saksoński – zielonawożółty topaz; nazwa niepoprawna

Chryzolit syberyjski (chryzolit uralski) – patrz demantoid; nazwa niepoprawna

Chryzolit uralski – patrz chryzolit syberyjski

Chryzolit włoski = wezuwian; nazwa niepoprawna

Chryzolit wodny (wodny chryzolit) – patrz mołdawity

Chryzolit wulkaniczny = wezuwian; nazwa niepoprawna

Chryzolitus – żółty beryl; nazwa niepoprawna

Chryzomelan – dawna niepoprawna nazwa hercynitu

Chryzopal (1) = chryzoberyl

Chryzopal (2) – opalizująca odmiana chryzolitu

Chryzopal (3) – zielona odmiana opalu pospolitego

Chryzopraz (chrysopras, kamień Fryderyka Wielkiegom, praser) – przeświecająca odmiana chalcedonu o pięknej zielonej, jabłkowozielonej niebieskawozielonej barwie wywołanej domieszką pimelitu; charakterystyczna barwa chryzoprazu ulega pojaśniemiu w wyniku utraty wody w skutek ogrzewania lub wystawienia na działanie promieni słonecznych; pojawia się w niklonośnych strefach wietrzenia skał ultrazasadowych jednak liczba miejsc jego wystepowania jest niewielka; pozyskiwany w okolicach Jekaterynburga na Uralu (Rosja), Ashville w hrabstwie Buncombe, Nickel Mount, Riddles i Lindsay w hrabstwie Tulare (Stany Zjednoczone), Marlborough w Queensland (Australia); okolicy Ząbkowic Śsląskich, Koźmic, Tomic, Szklar, Braszowic, Grochowej i Wir (Polska)

Chryzopraz niebieski – chalcedon z wrostkami chryzokoli; piękny kamień o9zdobny jednak rzadko stosowany w jubilerstwie

Chrysotil = chryzotyl

Chryzotyl (baltimoreit, chrysotil, miskeyit, picrolit, pseudofit, satellit) – klinochryzotyl, ortochryzotyl lub parachryzotyl, minerały z grupy serpentynów o wzorze Mg3Si2O5(OH)4; barwne odmiany chryzotylu znajdują zastosowanie w jubilerstwie

Chryzotyl niklowy – niklowa odmiana chryzotylu

Chryzotyl–α – odmiana chryzotylu

Chryzotyl–β – odmiana chryzotylu

Chubutyt – być może lorettoitu

Chuchrovit (chukhrovit–(Y)) = czuchrowit–(Y)

Chukhrovit–(Ce) – patrz chuchrovit–(Ce)

Churchillit = mendipit

Churchit-(Dy) - brak danych; W

Churchit = churchit–(Y)

Chursinit = czursinit

Chussyt (chusyt) – produkt częściowego przeobrażenia oliwinu

Chusyt – patrz chussyt

Chukhrovite-(Ce) = czuchrovit-(Ce)

Chukhrovite-(Nd) = czuchrovit-(Nd)

Chukhrovite-(Y) = czuchrovit-(Y)

Chvilevait = czvilevait

Ciemne miki litowe – zinnwaldyt i pokrewne minerały z grupy mik litowych

Ciminit – odmiana bazaltu ortoklazowego

Cimolit – mieszanina ałunitu i minerałów ilastych

Cinabre = cynober

Cinnabar (1) = cynober

Cinnabar (zinnober) (2) – cynober lub cinnabaryt–γ

Cinnabaryt – cynober lub cinnabaryt–γ

Cinnabaryt–γ (cinnabaryt, cinnabar) = hypercinnabaryt

Cinnamit – brunatny granat

Cinnamon stone – patrz kamień cynamonowy

Cinnvaldyt - patrz cynwaldyt

Cinopel (cinopol)– kwarc z czerwonymi wrostkami hematytu; zauważony w żyłach kwarcowych Złotego Stoku

Cinopol – patrz cinopel

Ciplyit – kollofan z domieszką SiO2

Cipolino – patrz marble of Carystus

Cirolit – patrz granat itrowo–glinowy

Cirrolit = kirrolit

Cl–apatyt – patrz apatyt–(Cl)

Claryt – przeobrażony enargit; obecnie nazwę tą odnosi się do składnika węgla kamiennego

Claussenit = gibbsyt

Clayi (1) – mieszanina kruszców z dużym udziałem tetraedrytu

Clayit (2) – kaolinit lub skały ilaste

Cleavelandyt (1) – bezbarwna do jasnoniebieskiej odmiana albitu

Cleavelandyt (2) – odmiana plagioklazu zasobnego w cząsteczkę albitową (Ab)

Cleiofan – patrz klejofan

Cleofan – patrz klejofan

Cleveit – silnie utleniony uraninit zasobny w pierwiastki ziem rzadkich i itr

Cliachit – być może alumogel lub mieszanina

Cliftonit (1) – odmiana celestynu zasobna w domieszki

Cliftonit (2) – odmiana grafitu

Clingmanit = margaryt

Clinoatacamit = klinoatacamit

Clinobarrandit – fosfosyderyt glinowy

Clinobarylit = klinobarylit

Clinobehoit = klinobehoit

Clinobehroit = klinobechroit

Clinobisvanit = klinobisvanit

Clinocervantit = klinocervantyt

Clinochlor = klinochlor

Clinochlor manganoan – klinochlor manganowy, Mg3Mn2Al(Si3AlO10)(OH)8

Clinochrysotil = klinochryzotyl

Clinoclas = klinoklaz

Clinoenstatit = klinoenstatyt

Clinoeulit – klinoferrosilit magnezowy

Clinoferroholmquistit = klinoferroholmquistyt

Clinoferrosilit = klinoferrosilit

Clinohedrit = klinoedryt

Clinoholmquistit = klinoholmquistyt

Clinohumit = klinohumit

Clinohydroxylapatit = klinohydroksylapatyt

Clinohypersthene – minerał szeregu klinoenstatyt–klinoferrosilite

Clinojimthompsonit = klinojimthompsonit

Clinoklasit – patrz clinoklas

Clinokurchatovit = klinokurczatovit

Clinomimetit = klinomimetesyt

Clinophosinait = klinofosinait

Clinoptilolit-Ca = klinoptilolit-Ca

Clinoptilolit-K = klinoptilolit-K

Clinoptilolit-Na = klinoptilolit-Na

Clinosafflorit = klinosaffloryt

Clinostrengit – patrz klinostrengit

Clinotobermorit = klinotobemoryt

Clinoungemachit = klinoungemachit

Clinozoisit = klinozoisyt

Clinozoisite-(Pb) - klinozoisyt-(Pb)

Cloustonit – węgiel bitumiczny lub substancja bitumiczna

Clouthalit – częściowo zwietrzały analcym

Cloverleaf – patrz opal koniczyna

Cl–tyretskit = hilgardyt–1Tc

Cn – hipotetyczny skaleń o wzorze Ba[Al2Si2O8]

Coahuilit – patrz żelazo meteorytowe

Coalingit – niedokładnie poznany Mg10Fe2CO3(OH)24 2H2O ze strefy wietrzenia serpentynitów (6)

Cobaltcabreryt – erytryn magnezowy (Co,Mg)3(AsO4)2 8H2O, analogon cabrerytu

Cobaltfrohbergit – frohbergit kobaltowy

Cobaltgrafit – asbolan kobaltowy

Cobaltit = cobaltyn

Cobaltkieserit = cobaltkizeryt

Cobaltoadamit - patrz Adamit-Co

Cobaltoan Adamit - patrz Adamit-Co

Cobaltoan arsenopyrite – patrz danait

Cobaltoan malanite – patrz dayingit

Cobaltocalcit – patrz sphaerocobaltit

Cobaltokalcyt – kalcyt kobaltowy

Cobaltomelan – odmiana asbolanu

Cobaltomenit – niedokładnie poznany selenek kobaltu

Cobaltyd – asbolan kobaltowy

Cobaltyn niklowy – odmiana kobaltynu zawierająca do 8% Ni

Cobaltzippeit – zippeit kobaltowy, Co2(UO2)6(SO4)3(OH)10 . 16H2O

Coccinit –HgJ2, niedokładnie poznany, być może moschelit

Coccolit – patrz kokkolit

Coccolit = diopsyd

Cocineryt – mieszanina chalkozynu i in. minerałow Cu zawierająca około 4% Ag

Cockle – określenie ciemnozielonych i czarnych wydłużonych kryształów turmalinu, także amfiboli

Cockscomb pyrites = markasyt

Coconucyt – kalcyt manganowy

Codazzyt (ceriumankeryt) – mieszanina ankerytu i parisytu

Coeruleit – patrz ceruleit

Coeruleolactit – mieszanina planerytu miedziowego i crandallitu, (Ca,Cu)Al6(PO4)4(OH)8 . 4–5H2O

Coined – żółte do żółtozielonych kryształy spodumenu nie zawierającego Cr pozyskiwane w Cuite nad rzeką Doce (Brazylia)

Cokeit – koks rodzimy

Colerainit – 4MgO Al2O3 2SiO2 5H2O, być może chloryt zbliżony do penninu

Collbranit (1) – zapewne piroksen

Collbranit (2) = ludwigit

Collieit - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Pb,Ca)5[Cl|(P,V)O4)3]

Collinsyt-Zn - substancja mineralna o wzorze chemicznym Ca2(Mg,Zn)[PO4]2 · 2H2O

Collofan (collophan, collophanit) – patrz kollofan

Collophan – patrz collofan

Collophanit – patrz collofan

Collyrit – patrz kollyryt

Colophonit – ziarniste agregaty granatu (andradytu) lub wezuwianu; opisany z Miedzianki koło Janowic Wielkich

Columbikonit – bliżej nieopisany

Columbit – ferrocolumbit, manganocolumbit lub magnocolumbit

Columbomikrolit = pirochlor

Complexyt-(Y) - substancja mineralna o wzorze chemicznym Na60Ba2(Y,Gd,Dy)4[(OH)5(F4Cl2)|(CO3)18|(HCO3)10(SO4)4]

Comptonit – białoszary thomsonit pozyskiwany w Monte Soma na zboczach Wezuwiusza (Włochy); jego obecność odnotowano również w bazalcie z Siedlęcina koło Jeleniej Góry

Conchit – aragonit budujący muszle

Condurryt – mieszanina tlenków Cu z domeykitem

Confolensyt = kaolinit

Congolit = kongolit

Congressyt (bineit) –

Conichalcit = konichalcyt

Conistonit – syntetyczny szczawian wapniowy

Conit (1) – dolomit magnezowy, lub mieszanina dolomitu i magnezytu

Conit (2) – proszkowa odmiana kwarcu

Connaryt – zbliżony do serpentynów (garnieryt) lub chlorytu niklowego;

Continental jewels – syntetyczny tytanian strontu, SrTiO2; imitacja diamentu

Contra luz – patrz opal naprzeciw światła

Coolgardyt – mieszanina tellurków Au iAg

Cooperyt (marmolit) = antygoryt

Coorongit – węgiel algowy

Copal – patrz kopal

Copalin – patrz copalit

Copalit (copalin) – bursztynopodobna żywica kopalna

Copillityt – rodochrozyt cynkowo–żelazowy barwy żółtawobrązowej do ciemnobrązowej

Cooper = miedź rodzima

Copperas – patrz copperasyn

Copperasyn (copperas) – niedokładnie pozany uwodniony siarczan Cu i Fe; być może odmiana melanterytu

Coppit – tetraedryt żelazawy

Coque de perle – perły Coque

Coracyt – patrz gummit

Corallin – patrz korallin

Cordierit = cordieryt

Cordilit – cordylit–(Ce)

Cordobait = branneryt

Corindon – patrz corund

Cornaline (carneol) – patrz agat

Cornelian (mecca stone, pigeon blood agate) – chalcedon o barwie cielistoczerwonej do czerwonej; dawna nazwa obecnie rzadko urzywana

Corneus – dawna nazwa karneolu

Cornuit – zbliżony do chryzokoli

Coronene = karpatyt

Coronguit – bindheimit arsenowy

Coronit (1) – jasnobrunatny dravit z Crovwn Point (Stany Zjednoczone)

Coronit (2) – skupienia astrofyllitu i egirynu na enigmatycie

Corsican zielony – zbite skupienia jasnozielonego serpentynu z Korsyki

Corund = korund

Corundellit = margaryt

Corundofyllit = klinochlor

Corundolit (korundolit) – syntetyczny biały spinel

Corundophilit = korundofilit

α-Corundum = korund

Corundum = korund

Corundyt – patrz corund

Corynit – gersdorffit antymonowy, Ni(As,Sb)S

Cossait – odmiana paragonitu

Cossyryt = enigmatyt

Cotteryt – kwarc o charakterystycznym perłowym połysku wywołanym licznymi wrostkami białych minerałów ilastych; pozyskiwany w Rockforest (Irlandia)

Covellit = covellin

Couphochloryt = liroconit

Courzyt – patrz kurcyt

Couseramit – dawna, obecnie nieużywana nazwa andaluzytu

Coutinit = lanthanit–(Nd)

Couzeranit (1) = dipyr

Couzeranit (2) = andaluzyt

Craigit – 4O2 . 3H2O oraz 4N2 . 23H2O regularny; występuje w lodach Antarktydy na głębokości większej od 1200 m; nazwa zdyskredytowana

Cralpoit - brak danych; M

Crameryt – jasnobrunatna odmiana sfalerytu

Cranberry – rubelit o barwie błotnistej żurawiny

Crenit – substancja organiczna barwiąca stalaktyty kalcytowe na żółto lub brunatno

Creolin – brekcja jaspisowa

Creolit – czerwonobiało wstęgowany jaspis z Kalifornii (Stany Zjednoczone)

Crescent aleksandryt (crescent vert aleksandrite) – patrz Inamori aleksandryt

Crescent vert aleksandrite – patrz crescent aleksandryt

Crestmoreit – mieszanina torbernitu i wilkeitu

Crichtonit – odmiana ilmenitu, trygonalny

Cricolit – syntetyczny granat itrowo–glinowy, podobny do YAG; imitacja diamentu

Criphiolit (krifiolit) – pseudomorfozy apatytu i sellaitu po wagnerycie

Crispit – kwarc lub agat z zielonymi wloskowatymi wrostkami

Cristallus – antyczna nazwa kryształu górskiego lub czystych kryształów kalcytu

Cristobalit niskotemperaturowy = cristobalit–α

Cristobalit wysokotemperaturowy = cristobalit–β

Cristobalitchalcedon – patrz chalcedon cristobalitowy

Cristograhamit – odmiana grahamitu

Crocalit = natrolit

Crocidolit – patrz krokidolit

Crocoit = krokoit

Cromolit – przezroczysty ciemnozielony turmalin

Crossit – glaukofan lub riebeckit, Na2(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)2Si8O22(OH)2

Crown Jewelo – syntetyczny bezbarwny szafir

Crown–lite – syntetyczny szafir

Crusit – odmiana chiastolitu o dużej zawartości substancji węglistej rozmieszczonej w krysztale w kształcie krzyża

Cryfiolit – pseudomorfozy apatytu i sellaitu po wagnerycie

Cryokonit – patrz kryokonit

Cryolit = kryolit

Cryolithionit = kryolitionit

Cryptohalit = kryptohalit

Cryptomelan = kryptomelan

Cr–Zn–armalcolit – odmiana armalcolitu

Csiklovait – mieszanina tetradymitu, galenobismutytu i bismutynite, Bi2Te(S,Se)2

Csiklovait – zapewne mieszanina, R3 i R3m

Csiklovait antymonowy – antymonowa odmiana csiklovaitu; stwierdzony w żyle kwarcowej nawierconej w Ryczowie koło Krakowa

Cubait – patrz kubait

Cubanit – kryształ górski z Kuby

Cubanit = kubanit

Cubic zirkonia – patrz cerene

Cubiccubanit – patrz izokubanit

Cubicit (cubizit) = analcym

Cubizit – patrz cubicit

Cuboizit = chabazyt

Cuivre = miedź rodzima

Cuivre gris – patrz fahlore

Cuivre panache = bornit

Cummingtonit manganowy – patrz dannemoryt

Cuprein = chalkozyn; sygnalizowany z Miedzianki–Ciechanowic koło Janowic Wielkich; również siarczan Cu

Cuprian Adamit - patrz Adamit-Cu

Cuprit = kupryt

Cuproadamit – adamit miedziowy

Cuproarqueryt – amalgamat srebra zasobny w Cu

Cuproartinit – nakauriit(?); wyrażono wątpliwość czy w ogóle istnieje; nazwa zdyskredytowana

Cuproasbolan – asbolan miedziowy

Cuproauryd – mieszanina 63% Cu3Au2 i AgAu4; tworzy też odmiany palladowe i in.

Cuprocassiterit – patrz mushistonit

Cuprocupryt – mieszanina miedzi rodnmej z kuprytem

Cuprodescloizyt = mottramit

Cuprofaustyt – odmiana faustytu; zbliżony do turkusu

Cuprohalloysit = halloizyt

Cuprohydromagnezyt – nakauriit (?) nazwa zdyskredytowana

Cuprojarošyt – patrz cuprokirowit

Cuprojodargyryt = miersyt

Cuprokalcyt – mieszanina kuprytu i kalcytu

Cuprokassyteryt – produkt przeobrażenia stanninu

Cuprokirowit (cuprojarošyt) – melanteryt miedziowy z zawartościa 3,18% CuO

Cupromagnezyt – wyrażono wątpliwość czy w ogóle istnieje

Cupromontmorillonit – patrz miedmontyt

Cupropentlandyt - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Ni,Fe,Cu)9S8

Cupropiryt (1) – odmiana kubanitu

Cupropiryt (2) = chalkopiryt

Cuproplatyna – platyna miedziowa

Cuproplumbit = bayldonit

Cuproscheelit – mieszanina cuprotungstytu i scheelitu

Cuprosklodowskit = cuproskłodowskit

Cuprouranit = torbernit

Cuprozincit = rosasyt

Cupryt = kupryt

Curtisit – patrz idrialit

Custeryt = cuspidyn

Cyanochalcyt – zbliżony do chryzokoli

Cyanochrom – wykwity siarczanu K i Cu na lawie

Cyanoferryt – patrz pisanit

Cyanolit – nieokreślony zeolit

Cyanophyllit = cyanofyllit

Cyanos – antyczna nazwa niebieskich kamieni, m. in. cyanitu, azurytu i lazurytu

Cyanose – patrz cynosyt

Cyanosyt (cyanose) = chalkantyt

Cyclopeit – być może krewniak ilvaitu

Cyclorodonit - substancja mineralna o wzorze chemicznym α-MnSiO3

Cyclowollastonit – patrz pseudowollastonit

Cydienne – czarny jaspis

Cylindrit = kylindryt

Cymatolit – przeobrażony spodumen; mieszanina muskowitu i albitu

Cymofan (cymophan, kocie oko chryzoberylowe, kocie oko indyjskie, kocie oko wschodnie) – chryzoberylowe kocie oko; ciemnożółtawobrązowy do jasnożółtego; bardzo rzadko miodowobrązowy; niekiedy zielonawożółty, zielonawoniebieski i szarozielony; w Sri Lance duże okazy o barwie miodowobrązowe do ciemnożółtobrązowych pozyskuje się w Kuruwita (Ratnapura) i Morawaka (Matara); cymofany bladożółte do żółtobrązowych występują w Teofilo Otoni (Brazylia), a zielononiebieskie na Uralu7 (Rosja); dostrzeżony również w piaskach występujących koło Złotoryi i aluwiach Kaczawy; cenny kamień szlachetny

Cymophan – patrz cymofan

Cyna drzewna (drzewo cynowe, kasyteryt drzewiasty, wood tin) – drzewiaste skupienia kasyterytu

Cynkaluminit (zinaluminit) – aluminit cynkowy

Cynkboothyt – kryształy mieszane CuSO4 . 7H2O–ZnSO4 . 7H2O

Cynkdibraunit (zincdibraunit) – odmiana wadu zasobna w cynk; ziemisty o barwie czekoladowej; występuje w Olkuszu

Cynnwaldyt (cinnvaldyt) = zinnwaldyt

Cyprusyt – jarosyt lub natrojarosyt

Cypryn – nieprzezroczysta odmiana wezuwianu o barwie jasnoniebieskiej wywołanej domieszką Cu; w niewielkich ilościach pozyskiwany w okolicy Ekgg i Souland (Telemark, Norwegia); ceniony kamień jubilerski

Cyrilovit = cyrilowit

Cyrkolit (2) – syntetyczny biały szafir

Cyrkolit (Zirkolit) – syntetyczny, bezbarwny szafir

Cyrkon hafnowy – odmiana cyrkonu zawierająca 10–50% Hf[SiO4]

Cyrkon niebieski (1) – naturalny cyrkon o zmodyfikowanej niebieskiej barwie

Cyrkon niebieski (2) – syntetyczny zielononiebieski szafir

Cyrkon ogrzewany – naturalny cyrkon poddany procesowi wewnętrzej rekrystalizacji w temperaturze około 1000C w celu zmiany barwy brunatnoczerwonej na bardziej atrakcyjną niebieską lub złotą (cyrkony z Tajlandii) oraz bezbarwnych (cyrkony z Sri Lanki); przez ogrzewanie można rónież poprawić barwę cyrkonów częściowo zmetamiktyzowanych

Cyrkon syjamski – naturalny cyrkon z Mongka (Birma) lub Chantoboon (Tajlandia) o barwie niebieskiej otrzymanej w wyniku wygrzewania

Cyrkon-Fawas – obtoczone ziarna z aluwiów Minas Gerais zasobne w baddeleyit

Cyrkonia (Cerene, cubic cyrkonia, diamonique III, diamonite, diamon–Z, diconia, djevalit, fianit, KSZ, zirconia–cubic, zirconiumoxid) – syntetyczny ZrO2; bezbarwny, jednak z powodu różnych domieszek może być rónież żółty (Cu), fioletowy (Co), brunatnofioletowy (Mn), oliwkowozielony (Cr); doskonale imituje diament

Cyrtolit (1) – zmetamiktyzowany cyrkon; pojawia się w żyle pegmatytowej na wzgórzu Skalna Brama koło Szklarskiej Poręby

Cytryn (kwarc żółty, pseudotopaz, safranit, topaz bohemski) – przezroczysta do przeświecającej odmiana kwarcu o barwie jasnożółtej do czerwonawożółtej; występuje w utworach hydrotermalnych i skałach okruchowych; czyste dobrze wykształcone kryształy o barwie żółtej pozyskuje się m. in. w Brazylii i na Madagaskarze; z Hiszpanii pochodzą cytryny o barwie madery; w Polsce niewielkie okazy cytrynu pochodza z okolic Jeleniej Góry; ceniony kamień jubilerski

Czakaltait (chacaltait) – odmiana pinitu

Czarna szklana głowa – patrz psylomelan

Czaroit – skała czaroitowa, zawiera 50–95% czaroitu oraz egiryn, skaleń potasowy, kwarc, canasyt, tinaksyt, kalcyt i inne; wydobywany nad rzeką Czarą

Czelabinskit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Ca3H2[CO3|SO4|SiO4] · nH2O; W; M

Czerniszewit – patrz czernyszewit

Czernovit-(Ce) - brak danych; W

Czernowit = czernowit–(Y)

Czernyit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Cu2CdSnS4

Czernyszewit (czerniszewit, chernyshevit, tschernichewit) – amfibol sodowy

Czerń manganowa – polimorficzne odmiany MnO2 i minerały pokrewne; niektóre minerały z grupy czerni manganowych tworzą kryształy (polianit) oraz skupienia mono– lub niemal monomineralne, ale w złożach i większych nagromadzeniach zawsze występują w formie mieszanin tlenków, wodorotlenków i tlenowodorotlenków manganu; wiele czerni manganowych znanych z terenu Polski nie zostało dotychczas zbadanych

Czerń miedziowa – asbolan, wad miedziowy lub zbita odmiana tenorytu; wielokrotnie opisywana z Miedzianki–Ciechanowic, Gór Ołowianych koło Janowic Wielkich oraz Przecznicy koło Świeradowa–Zdroju

Czerń uranowa – odmiany uraninitu w postaci czarnych matowych nalotów występujące w strefach utlenienia; niekiedy towarzyszą nasturanowi, a zwłaszcza jego odmianie IV

Czerskit (cherskit) – niedokładnie poznana substancja zasobna w Mn

Czert (chert) – kryptokrystaliczna odmiana kwarcu

Czerwony żelaziak ilasty – skała hematytowo–ilasta

Czeski granat – odmiana piropu

Czeski rubin – odmiana kwarcu różowego

Czeski topaz – odmiana kwarcu żółtego

Czewkinit (chevkinit–(Ce) = czewkinit–(Ce)

Czinglusuit (chinglusuit) – zbliżony do hisingerytu

Czirwinskit (chirvinskit) – zbliżony do szungitu lub grafitoidu

Czżińjuit (jinyunit) – mieszanina mordenit i klinoptilolitu

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY