LISTA SYNONIMÓW

według stanu na dzień 31.01.2003 roku

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Litera E

 

Eakinsyt = boulangeryt

Eakleit – być może pektolit wapniowy

Eardleyit – niklowo–cynkowy analogon hydrotalkitu (Ni,Zn)6(Al,Fe)2CO3(OH)16 4H2O

Eastonit (1) = biotyt

Eastonit (2) = wermikulit

Ebelmenit = kryptomelan

Echellit = natrolit

Eckermannit – NaNa2Mg4AlSi8O22(OH)2, hipotetyczny skrajny człon podgrupy eckermannitu–arfvedsonitu lub minerał

Eckryt = winchit

Eclogit – skały granatowe z kominów kimberlitowych w RPA; niekiedy wykorzystywane w zdobnictwie

Edelit (1) = natrolit

Edelit (2) = prehnit

Edenit – NaCa2Mg5Si7AlO22(OH)2, hipotetyczny skrajny człon podgrup edenitu–pargasytu i hastingsytu lub minerał

Edenitihoroblenda = edenit–hornblenda

Edinit – patrz praz; dawna nazwa obecnie nieużywana

Edisonit – dawna obecnie nieużywana nazwa rutylu

Edmonsonit = taenit

Efremovit = jefremovit

Egeran – brązowy wezuwian z Hazlova w okolicy Chebu (Czechy)

Eggonit = kolbeckit

Egipski alabaster – biały kalcyt z Bani Suwaj w dolinie Nilu (Eguipt)

Egiryn–diopsyd – egiryn–augit

Egiryn–hedenbergit = augit

Egiryt (egyryt) = egiryn

Egyryt – patrz egiryt

Ehlit = pseudomalachit

Ehrenwerthyt – pseudomorfozy koloidalnego wodorotlenku Fe po pirycie

Eichbergit – niedokładnie poznany (Cu,Fe)Sb3Bi2S5?

Eichwaldyt – substancja tworząca jądra kryształów jeremiejowitu

Eicoturmalin – patrz eikoturmalin

Eikoturmalin (eicoturmalin) – zbliżony do turmalinu ale nie zawiera boru

Eilatyt (kamień Eilat, kamień Elath)– mieszanina chryzokoli, turkusu, pseudomalachitu i innych minerałów miedzi; hipotetyczny wzór Cu3P2O8 . 3Cu(OH); niebieska do zielonej; znaleziony w kopalni rud miedzi króla Salomona w okolicach Eilat nad zatoką Akaba (Izrael); wykorzystywany jako materiał żeźbiarski lub imitacja turkusu

Eis – patrz ice

Eisen – patrz iron

Eisenboracit = boracyt

Eisenglanz = hematyt

Eisenmonticellit (kalkeisenolivin) – syntetyczny; składnik skrystalizowanych żużli wielkopiecowych

Eisenrichterit = ferrorichteryt

Eisenrose – patrz róża żelazna

Eisenspat = syderyt

Ekanit – substancja mineralna o wzorze chemicznym (Th,U)(Ca,Fe,Pb)2Si8O20; kryształy wydłużone, często zbliźniaczone; metamiktyczny; po ogrzaniu rekrystalizuje w fazę tetragonalną; zwykle występuje w postaci otoczaków i skupień zbitych; słomkowożółty, zielony, niekiedy ciemnoczerwony i czerwonobrunatny; przezroczysty do przeświecającego; połysk szklisty; łupliwości nie wykazuje; w postaci zielonych przeświecających otoczaków występuje w kopalniach piuasku złotonośnego Ellawalla, w okręgu Eheliyagoda (Ratnapura, Sri Lanka); napotkany również w polodowcowych otoczakach syenitowych i eratykach gór Tombstone (Jukon, Kanada); wątpliwy; (6)

Ekaterinit = jekaterinit

Ekbergit – patrz werneryt

Ekdemit – chloroarsenian Pb?

Ekmarin – patrz akwamaryn

Ekspandyt – patrz expandyt

Ektropit = karyopilit

Elaeit – copiapit lub coquimbit

Elateryt (aeonit) -

Elatolit – pseudomorfozy magmowego CaCO3 odpowiadającego polimorfowi –α trwałemu powyżej 970°C

Elbait (rebulit) – syntetyczny szmaragdowoniewbieski spinel; nazwa niepoprawna

Elbrussyt – minerał ilasty zbliżony do ferribeidellitu

Eldoradoit (El Doradoit) – niebieski iryzujący chalcedon z hrabstwa El Dorado (Kalifornia, Stany Zjednoczone)

Electrum = elektrum

Elektrokorund – syntetyczny korund

Elektron (1) – antyczna nazwa bursztynu

Elektron (2) (białe złoto) = elektum

Eleolit (gabbronit, kamień plewny) – podobne do pertytów produkty nodmieszania carnegeitu Na[AlSiO4] i kalsilitu K[AlSiO4]; czerwonawy, zielonawy, brązowy lub szary; wyróżnia się charakterystycznym tłustym połyskiem; tworzy zbite skupienia; znamienny dla skał plutonicznych

Eleonorit = beraunit

Elephas – antyczna nazwa kości słoniowej

Elfstorpit – niedokładnie poznany uwodniony arsenian Mn?

Eliašyt – patrz gummit

Eliksiryt – barwnie wstęgowany ryolit z Nowego Meksyku (Stany Zjednoczone)

Eliotropia – dawna nazwa heliotropu

Elizawetinskit – odmiana lithioforytu zasobna w Mn i Co; cechą wyróżniającą elizawetinskit jest kobalt którego zawartość może sięgać 2–3% przy brabu lub tylkonieznacznej domieszce litu i glinu; w Polsce stwierdzony w żyle barytowej w Stanisławowie

Elkonit – niedokładnie poznany minerał ilasty o wybitnych własnościach pęczniejących

Ellagit – dawna obecnie niestosowana nazwa skolecytu

Ellestadit – minerał szeregu fluorellestadyt–hydroxyellestadyt

Ellsworthyt = uranpirochlor

Ellweileryt = metauranospinit–Na

Elroquiwt – mieszanina kwarcu i waryscytu żelazowego

Embolit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Ag(Cl,Br); W

Embrithyt = boulangeryt

Emerald (emeraude, esmeralde, esmeraude) – patrz szmaragd

Emerald coated beryls (szmaragd Emerita) – oszlifowany fasetowo bezbarwny lub jasnozielony beryl pokryty warstwą syntetycznego szmaragdu grubości powyżej 0,5 mm; produkowany przez J. Lechleitnera; na rynek jubilerski wprowadzony pod nazwą szmaragd Emerita

Emeralda – syntetyczny żółrozielony spinel

Emeraldait – syntetyczny szmaragd

Emeraldin – barwne najczęściej zielonkawobrązowe chalcedony

Emeraldit – jasnozielony turmalin

Emeraude – patrz emerald

Emeraudin – piękne chociaż nieco spękane ciemnozielone kryształy dioptazu pozyskiwane w dorzeczu Niari (Kongo)

Emerita (kamień Emerita, szmaragd płaszczowy) – syntetyczny szmaragd

Emery – drobnoziarnisty proszek szmaragdowy; wykorzystywany do szlifowania i polerowania

Emfolit = diaspor

Emildin – patrz emildyt

Emildyt (emildin, emilit) – spessartyn itrowy zawierający domieszkę Cr; napotkany w RPA

Emilit – patrz emildyt

Emmonit (calciostrontianit, calciumstrontianit) – odmiana strontianitu

Emperor–lite – syntetyczny bezbarwny szafir

Empiryty – naturalne szkliwo (tektyty) z okolic Empire (Georgia, Stany Zjednoczone); odmiana georgiaitów

Emplectit = emplektyt

En – hipotetyczny Mg2[Si2O6]

Enalit = uranothoryt

Enargit antymonowy – odmiana enargitu zasobna w Sb; znany z cechsztyńskich łupków miedzionośnych Dolnego Śląska

Enceladyt = warwickit

Endeiolit – pirochlor zasobny w domieszki

Endellion – patrz endellionit

Endellionit (endellion) = bournonit

Endellit (hydrohalloysit) – minerał ilasty, uwodniony haloizyt

Endiopsyd – odmiana augitu zasobna w MgO

Endlichit (arsenvanadynit) – vanadynit arsenianowy

Endotermit – patrz monotermit

Endura emerald – lekko zmętniałe zielone szkło; imitacja szmaragdu

Enelektrit – bezbarwne jednoskośne wrostki krystaliczne w żywicach kopalnych, być może węglowodory

Engelhardtyt – kryształy cyrkonu z przeważającym słupem pionowym

Enhydros (etindros) – chalcedon lub agat z inkluzjami ciekłymi

Enhydryt – dawna obecnie rzadko stosowana nazwa hialitu

Enstatyt–diopsyd – odmiana augitu zasobna w MgO

Enstenit – piroksen szeregu enstatyt–hipersten

Enysit – mieszanina minerałow ilastych, kalcytu i siarczanu Cu, tworzy stalagmity

Eolit (kamień ognisty, kamień plewny) – smugowaty krzemień wyraźnie różniący się barwą od otaczającej skały; wykorzystywany jaki materiał zdobniczy

Eosphorit = eosforyt

Eosyt (1) - substancja mineralna o wzorze chemicznym Pb[(Mo,V)O4]

Eosyt (2) – żyłowy, gęsto niebiesko–biało smugowany kwarcyt lub kwarc żyłowy pokryty brązowoczerwonymi plamkami koncentrującymi się wokół wrostków i żyłek pirytu; materiał rzeźbiarski

Ephesit = efesyt

Epiboulangeryt = boulangeryt

Epichloryt –niedokładnie poznany

Epidesmin (1)= stelleryt

Epidesmin (2) = stilbit

Epidostyt = epidot

Epidot chromowy – patrz tawmawit

Epidot kwarcowy – przezroczysty bezbarwny lub brązowawy kwarc z licznymi igiełkowymi wrostkami epidotu; nazwa niepoprawna

Epidot manganowy = piemontyt

Epigenit (neotesyt) – mieszanina tennantytu, chalkopirytu i pirytu

Epiianthinit = schoepit

Epileucyt – mieszanina ortoklazu i muskowitu tworząca pseudomorfozy po leucycie

Epimilleryt = morenosyt

Epinatrolit = natrolit

Epiramsayit – Na2Ti2Si3O11 H2O; niedokładnie opisany

Episkolecyt – patrz metaskolecyt

Epithomsonit – patrz metathomsonit

Erdmannit (1) – nieco przeobrażony homilit

Erdmannit (2) (michaelsonit) – nieco zmieniony barwny cyrkon; dawna nazwa obecnie niestosowana

Erdmannit (3) – odmiana cerowa gadolinitu

Eremeevit = jeremiejewit

Erikit – mieszanina monacytu, analcymu i natrolitu

Erinadyt (Erinoid) – pirop itrowy; zawiera około 4% Y2O3; brązowoczerwony

Erinide (erinite) – syntetyczny żółtawozielony spinel

Erinit (1) = cornwallit

Erinit (2) – odmiana montmorillonitu

Erinit (3) = chalkofyllit

Erinite – patrz erinide

Erinofil – patrz bexoid

Erinoid (1) – patrz erinadyt

Erinoid (2) – sztuczne tworzywo kazeinowe; imitacja bursztynu

Eristalis – dawna obecnie nieużywana nazwa opalu szlachetnego

Erithrit = erytryn

Ernit = grossular

Ersbyit – odmiana mikroklinu; dawna używana także w odniesieniu do mejonitu

Ershovit = jerszovit

Erubescyt = bornit

Erusibit – niedokładnie poznany siarczan Fe

Erythrit (kobaltbluthe) = erytryn

Erythrosiderit = erytrosyderyt

Erytrocynkit – (Zn,Mn)S; zawiera do 10% Mn; pokrewny wurtzytowi

Erzbergit – przewarstwienia kalcytu i aragonitu; znany z Erzberg (Styria)

Es – hipotetyczny CaFe3+[Si2O6]

Eschweigeit – polikraz tantalowy

Eschynit = aeschynit

Eskebornit – przypunie regularny CuFeSe2 (5)

Esmarkit (1) = datolit

Esmarkit (2) (fahlunit) – produkt przeobrażenia iolitu zdefiniowany jako częściowo przeobrażony anortyt lub cordieryt; dostrzeżony w Bystrzycy Górnej koło Zagórza Śląskiego

Esmeralda – zielone turmaliny

Esmeraldait – patrz esmeraldyt

Esmeralde – patrz emerald

Esmeraldyt (esmeraldait) – brunatna substancja goethytowa o zwiększonej zawartości wody, która po odliczeniu ok. 17% domieszek ma odpowiadać wzorowi Fe2O3 4H2O

Esmeraude – patrz emerald

Espinela = spinel

Essonit – patrz hessonit

Estramaduryt – odmiana apatytu

Eszeryt – ciemno zabarwiony epidot

Etain – patrz tin

Ethanamid = acetamid

Etindros – patrz enhydros

Etindyt – odmiana nefelinitu leucytowego; zawiera do 15% leucytu

Eucairit = eukairyt

Euckenit - substancja mineralna o wzorze chemicznym UO2H[AsO3]; W

Euclas = euklaz

Eucolit = eudialit

Eucryptit = eukryptyt

Eudialeit (hiacynt germański) – ciemnobrązowy cyrkon

Eudialit – mało atrakcyjne brunatnoczerwone i ciemnobrązowe odmiany cyrkonu pozyskiwane w Sri Lance i Tajlandii

Eudialyt = eudialit

Eudnofit = analcym

Eukolit – odmiana eudialitu zasobna w FeO i zawierająca nieco NbO5

Eukolit–tytanit – zbliżony do keilhauitu lub odmiana tytanitu zastąpionego przez eukolit

Eukrazyt – odmiana thorytu

Eukryt – skała magmowa żyłowa genetycznie związana z intruzjami granitowymi; zbudowana z plagioklazu szeregu labrador–anortyt (48%) i piroksenu (diallag, augit i hipersten, 40%); w podrzędnych ilościach może zawierać oliwin (9%), biotyt i hornblendę a akcesorycznie magnetyt, epidot i granat

Eukryt biotytowy – patrz achnahait

Eukryt hornblendowy – patrz korsyt

Eukryty – patrz achondryty pigeonitowo–plagioklazowe

Euksenit = euksenit–(Y)

Eulit (eulysyt) = ferrosilit lub skrajny człon piroksenów rombowych (ortopiroksenów) zawierający 70–90% Fe2[Si2O6] i 10–30% Mg2[Si2O6]

Eulysyt – patrz eulit

Eulytit = eulytyn

Eunicyt – bliżej nieokreślona odmiana montmorillonitu

Euosomit – bursztyno podobna żywica kopalna

Eusynchit – naskorupienia descloizytu

Euthalit – patrz euthallit

Euthallit (euthalit) = analcym

Euxenit-(Y) = euksenit-(Y)

Euzeolit = heulandyt

Evigtokit – zapewne gearksutyt

Ewaldyt = ewaldyt–(Y)

Exitelit = valentinit

Expandyt (ekspandyt) – np. oligoexpandyt, pleistexpandyt – silnie pęczniejące, niedokładnie poznane minerały ilaste ze skal osadowych różnego wieku

Exploding flash – patrz opal błysk eksplodujący

Eye stone – patrz kamień oczkowy

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY