LISTA SYNONIMÓW

według stanu na dzień 31.01.2003 roku

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Litera G

 

Gabbronit (1) – patrz eleolit

Gabbronit (2) – minerał grupy skapolitu

Gadolinit = gadolinit–(Y)

Gaebhardyt – patrz fuchsyt

GAG (granat galowo–glinowy) – syntetyczny tlenek galowo–glinowy o strukturze granatu; imitacja diamentu; na rynku jubilerskim od 1978 roku

Gagarinit = gagarinit–(Ce)

Gagat (agstein, dżet, jet, kacabr) – bitumiczna odmiana węgla brunatnego; skład chemiczny zmienny; zawiera około 12% bituminów; powstał z materiału tkankowego drzew podobnybh do araukarii rosnących w liasie około 100 mln lat temu; bezpostaciowy; barwa niejednorodna, od ciemnobrązowej do smolistoczarnej; nieprzezroczysty; rysa brązowa; połysk matowy do żywicznego, na wypolerowanych powierzchniach piękny lustrzany, który jednak stopniowo zanika; łupliwości nie okazuje; przełam muszlowy; niezbyt króchy; występuje w formie niewielkich wkładek w skałach osadowych (łupki ilaste, piaskowce); występuje w Whitby w hrabstwie York (Wielka Brytania), okolicach irkucka (Rosja), na Wyżynie Szwabskiej (Niemcy) w aragonii, Asturii i Galici (Hiszpania), Sante–Colombe–sur–I’Hers w departamencie Aude (Francja), hrabstwie Wayne (Utah, Stany Zjednoczone), Indiach, Portugalii, Turcji; w Polsce występuje w okolicy Odrowąża

Gahnospinel – zbliżony do gahnitu Al2(Mg,Zn)O4; zawiera do 18,2% ZnO; niebieski, ciemnoniebieski; występuje w łupkach mi9kowych i talkowych, często w towarzystwie chalkopirytu i pirytu; tworzy pojedyńcze, dobrze wykształcone kryształy lub skupienia ziarniste; znany z Kalabrii (Włochy) i Fahlun (Szwecja); ceniony kamień jubilerski

Gainesite–(NaCs) = mccrillisit

Gainesite–(NaNa) = gainesyt

Gajit – mieszanina kalcytu i brucytu

Gajumit = haüyn; dawna nazwa obecnie rzadko spotykana

Galactyt = natrolit

Galadsyt – patrz galagsyt

Galadtyt – patrz galagsyt

Galagsyt (galadsyt, galadtyt, galaktyt) = natrolit

Galaksyt = galaxyt

Galaktyt – patrz galagsyt

Galalit – syntetyczny; utwardzona kazeina; odpowiednio zabarwiona może imitować kamienie szlachetne

Galapektyt = haloizyt

Galena anizotropowa – odmiana galeny wykazująca anizotropię; znana m. in. z triasu śląsko–krakowskiego

Galena radiogeniczna (uran–galena, galena uranowa) – odmiana galeny zasobna w Pb206 (tzw. ołów radiogeniczny) powstały w wyniku naturalnego rozpadu uranu–238

Galena uranowa – patrz galena radiogeniczna

Galenit = galena

Galenobornit – (Cu,Pb)4,7FeS4, zapewne mieszanina

Galenoceratyt = fosgenit

Galkhait = gałchait

Galliant – patrz granat gadolinowo–galowy; w jubilerstwie wykorzystywany od 1978 roku

Galliumalbit – syntetyczny

Galliumanortyt – syntetyczny

Galliumflogopit – syntetyczny

Galliumortoklaz – syntetyczny

Gallizinit = rutyl; dawna nazwa obecnie niestosowana

Galman czerwony – galman zasobny w goethyt

Galman monheimitowy – galman zasobny w monheimit

Galman smithsonitowy – galman zasobne w smithsonit

Galman (galmei) – mieszaniny mineralne, których najistotniejszym składnikiem jest drobnoziarnisty smithsonit (galmany smithsonitowe) lub monheimit (galmany monheimitowe); mogą zawierać domieszki dolomitu, kalcytu, goerhytu (galmany czerwone), galeny, minerałow ilastych, kwarcu, hemimorfitu itp.; zawierają również domieszki Cd; galmany są produktami utlenienia złóż kruszców Zn lub Zn–Pb; w Polsce rozpowszechnione w strefie utlenienia złóż kruszców Zn–Pb; przeważnie są to czerwone galmany smithsonitowe; w okolicy chrzanowa występują galmany monheimitowe

Galmei – patrz galmany

Gamsigradyt – magnesiohornblenda lub edenit manganowy

Ganomatyt (chenocoprolit) – bezpostaciowy osad gelu wodorotlenku żelaza zawierający domieszki As i Sb

Ganophyllit = ganofyllit

Gapit = morenosyt

Garal – dawna nazwa korala czerwonego

Garamantites – patrz sandaresus

Garbyit = enargit

Gargun – bladożółty cyrkon ze Sri Lanki

Garividyt = vredenburgit

Garnet – patrz granaty

Garnet jade – zbity zielony grossular

Garnetoid – grupa minerałów zbliżonych strukturalnie do granatów i hydrogranatów

Garnetoid – patrz hydrogranaty

Garnieryt - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Mg,Ni)6[(OH)8|Si4O10]

Garnsdorffit – patrz pisofanit

Garrelsyt-V - brak danych; W

Garrelsyt-VIII - brak danych W

Garringtonit = thomsonit; dawna nazwa obecnie niestosowana

Gartrellit cynkowy = gartrellit

Gastaldyt (gastalgaradyt) = glaukofan

Gastalgaradyt – patrz gastaldyt

Gastunit – nazwa prowizoryczna bliżej nieokreślonego minerału z grupy uranotylu z Bad Gastein – wyszczególniono niedokładnie zdefiniowane odmiany gastunit–I, –Ia, –Ib

Gauchekornit = hauchecornit

Gaulit = howlit; dawna nazwa obecnie niestosowana

Gauslinit = burkeit

Gava gem (gave gem) – syntetyczny rutyl

Gave gem – patrz gava gem

Gavit – odmiana talku rozpuszczalna w kwasach

Ge – hipotetyczny Ca2Al[Si2O7]

Gearksyt – odmiana gearksutytu

Gedanit – krucha odmiana bursztynu bałtyckiegonie zawierająca kwasu bursztynowego

Gedroicit – niedokładnie określony minerał glebowy

Geieryt – löllingit

Gelanataz – kolidalna odmiana anatazu; pseudomorfozy po ilmenicie; składnik leukoksenu

Gelbertrandyt – koloidalna odmiana bertrandytu

Gelkassyteryt = arandisyt

Gelmagnesyt – zbita odmiana magnezytu występująca w serpentynitach

Gelzircon – patrz arszynowit; nazwa zdyskredytowana

Gemelos (1) –trojaki kryształów szmaragdu pozyskiwane w Brazylii

Gemelos (2) – patrz kamień Amarillo

Gemerald – syntetyczne berylowe kocie oko

Gemette – syntetyczy, bezbarwny szafir

Geminair (gemonair) – patrz granat itrowo–glinowy

Gemino – patrz granat itrowo–glinowy

Gemma luna – dawna nazwa onyksu

Gemonair – patrz geminair

Genèvéit - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Cu,Zn)9[(OH)12|(AsO4)2] . 2H2O

Genevit – patrz durpacyt

Genewski rubin – rekonstruowane rubiny; nazwa niepoprawna

Genthyt – zapewne garnieryt lub antygoryt niklowy; genthyt rozpoznano w Wirach koło Sobótki; jego skład określono jako 80% serpentynu niklowego i 20% pimelitu

Gentneryt – niedokładnie opisany siarczek Cr, Cu i Fe z meteorytu Odessa

Geocronit = geokronit

Geolyt – ogólne określenie ilastych i pokrewnych mineralów glebowych, w tym także tzw. zeolitów glebowych i allofanów

Geomyricyt – substancja woskowa oddzielana z węgla brunatnego

Georgeit – metastały prekursor malachitu, rentgenowsko amorficzny

Georgiait (empiryty) – naturalne szkliwo (tektyt) o barwie ciemnej żółtozielonej do oliwkowo–zielonej lub brązowej; przeźroczyste; zawiera drobne inkluzje baddeleyit; występuje w stanach Georgia (georgiaity właściwe), Teksas (bediasyty), na niewielkiej powierzchni w graniczącym nimi stanie Massachusetts (tektyty z Martha's) oraz na dnie położonych dalej na zachód przyległych części Oceanu Spokojnego; wiek georgiaitów ocenia się na około 34,5 mln; lat

Geraesyt – odmiana gorceixytu

Gerardia – rogowy koral naturalny o jednorodnej złotej lub złotożółtej barwie, wytwarzany przez koralowce z gatunku Zoanthus (rodzaj Gerardia)

Gerasimovskit = gierasimowskit

Germanatanalcym – syntetyczny

Germanatelsian – syntetyczny

Germanatnatrolit – syntetyczny

Germanatpiromorfit –syntetyczny

Germaniumfenakit – syntetyczny

Germaryt – przeobrażony enstatyt

Gersbyit = lazulit; dawna nazwa obecnie niestosowana

Gesso = gips

Getyt = goethyt

Geyseryt – nawar opalowy gejzerów

GGG – patrz granat gadolinowo–galowy

Ghassoulit (rassoulit) – hectoryt

Giannettyt – zapewne guarinit

Gibbsyt – patrz gibsonit

Gibbsytogelit – koloidalna odmiana gibbsytu

Gibraltarski kamień (kamień gibraltarski) – zdiagenezowana, zwięzła martwica wapienna o teksturze smugowej znajdowana w jaskiniach skał wapienno–krzemianowych na Gibraltarze; brązowa do bursztynowej; materiał do wyrobu galanterii ozdobnej

Gibsonit (gibbsyt) – różowy thomsonit

Gibsonville emerald – zielonawy kwarc; nazwa niepoprawna

Gidgee opal – patrz opal gidgee

Gieseckit – produkt przeobrażenia nefelinu

Gigantolit – produkt wietrzenia cordierytu; łuseczkowe skupienia zasobne w drobnotabliczkową mikę

Giguku = jadeit

Gilbertyt (1) – pseudomorfozy nakrytu i kaolinitu po topazie

Gilbertyt (2) – serycyt lub pokrewna hydromika; dostrzeżony w Czarnowie koło Kowar

Giliabit = montmorillonit

Gilpinit = johannit

Gingheiit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Na2NaMn2Mg2(Al,Fe)2[PO4]6

Ginilsyt – niedokładnie poznany krzemian Ca i Fe

Ginzburgit roggianit – ogólne określenie minetałów ilastych, w których stosunek (AlFe)2O3:SiO2 wynosi 1:1–1:1;25

Giobertyt = magnezyt

Giogetto (gioletto) – czarny opal

Gioletto – patrz giogetto

Giorgiosyt – 4MgCO3 . Mg(OH)2 . 4H2O; dostrzeżony po wybuchu wulkanu Santorin w 1866 roku

Girasol (1) (słoneczny opal) – przezroczysty opal z charakterystycznymi efektami świetlnymi podobnymi do tych obserwowanych w kamieniu księżycowym; także opal ognisty, słoneczny i inne wykazujące zjawisko opalizacji

Girasol (2) – szklane paciorki imitujące perły

Girasol orientalny – szafirowe kocie oko; nazwa niepoprawna

Girasol rubin – rubinowe kocie oko; nazwa niepoprawna

Girasol szafir – szafirowe kocie oko; nazwa niepoprawna

Girnaryt – odmiana hastingsytu zasobna w Ti, Na i Mg a uboższa w SiO2

Gismondyn-Ca - brak danych; M

Giulechit – niedokładnie określony uwodniony glinokrzemian Al, Fe i Mg

Glace – patrz ice

Glagerit = haloizyt

Glasbachit (1) – patrz zorgit

Glasbachit (2) = kerstenit

Glasuryt – niedokładnie poznany uwodniony krzemian Al, Fe i Mg

Glaubapatyt – mieszanina monetytu i apatytu

Glauber's salt = mirabilit

Glaucocerinit = glaukocerinit

Glaucochroit = glaukochroit

Glaucodot = glaukodot

Glaucolit – patrz glaukolit

Glauconit = glaukonit

Glaucophan = glaukofan

Glaukofan – Na2Mg3Al2Si8O22(OH)2, hipotetyczny skrajny człon podgrupy glaukofanu–riebeckitu lub minerał

Glaukolit – odmiana wemerytu

Glaukolit – patrz skapolity

Glaukonit magnezowy (magnesiumglaukonit) – odmiana glaukonitu zasobna w Mg

Glaukonit manganowy (marsjatskit) – odmiana glaukonitu zasobna w Mn; zawiera do 2,5% MnO

Glaukonit pęczniejący – glaukonit wyróżniający się zdolnością do pęcznienia w wodzie; takimi właściwościami odznaczają się zwłaszcza młodsze glaukonity składające się z pakietów mikowych i montmorillonitowych

Glaukopal – kwarc prazowy; opisany z Miedzianki koło Janowic Wielkich

Glaukopiryt = löllingit

Glaukosphaerit = glaukosferyt

Glaukosyderyt = wiwianit

Glendonit – pseudomorfozy kalcytu po ikaicie

Glessum – dawna nazwa bursztynu

Glimmer – patrz miki

Glinit – ogólne określenie minerałów ilastych i ich mieszanin

Glinka pieczęciowa – patrz glinka pieczętna

Glinka pieczętna (glinka pieczęciowa) – patrz bol

Glinkit – jasnozielona odmiana chryzolitu

Globosyt – zapewne strengit

Glockeryt = lepidokrokit

Glottalit = chabazyt

Glucinit = herderyt

Głowki tureckie – patrz tureckie główki

Głowki turmalinowe – dwu– lub wielobarwne kryształy turmalinu, w których poszczególne barwne pasy wyraźnie kontrastują ze sobą, np. czerwone i zielone o czarnych zakończeniach lub zielone i czerwone na zewnątrz a bezbarwne w środku

Główki arbuzowe – patrz turmalin arbuzowy

Główki murzyńskie – patrz murzyńskie główki

Glushinskit = głuszynskit

Gnejs agmatytowy – patrz agmatyt

Goetzenit = götzenit

Gokait – odmiana klinohiperstenu wyróżniająca się małym kątem osi optycznych

Gökumit = wezuwian

Gold (or) = złoto rodzime

Gold stone – syntetyczny; złotożółte szkło awenturynowe; imitacja kamieni ozdobnych

Goldamalgam–γ = auroamalgam–γ

Goldfieldyt – tetraedryt tellurowy (6)

Goldfluss – syntetyczny; zielone szkło awenturynowe często używane jako imitacja kamieni szlachetnych.

Goldmanit – patrz granat wanadowy

Goldpras – patrz auropras

Goldschmidtyn = stephanit

Goldschmidtyt = sylvanit

Golyshevit = gołyszevit

Gongylit – zbliżony do pinitu

Gonsogolit = pektolit

Goodleit – barwne marmury z Birmy będące skałą macierzystą niektórych tutejszych rubinów

Goongarrit = heyrovskyit

Goongarryt – mieszanina cosalitu i galeny

Gordait = ferrinatryt

Gorgonia – antyczna nazwa śródziemnomorskiego korala

Gorgonian – rogowe korale modyfikowane o barwie złocistej; na przekroju poprzecznym tych korali widoczna jest granica pomiędzy czarnobrązowym rdzeniem i zewnętrzną złoto zabarwioną warstewką protein

Gorgyit = görgeyit

Goshenit (goszenit) – bezbarwna, przezroczyta odmiana berylu; połysk szklisty; łupliwość niewyraźna; przełam muszlowy, często nierówny; kruchy; występuje w druzach pegmatytowych; występuje m. in. w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Meksyku, Kanadzie i Rosji; powszechnie stosowany w jubilerstwie

Gosseletyt – andaluzyt manganowy

Goszenit – patrz goshenit

Gotchenit = götzenit

Gotthardtyt = dufrenoysyt

Gouréit = narsarsukit

Gouverneuryt – brązowy turmalin zasobny w magnez z Gouverneur w hrabstwie Lawrence (Nowy Jork, Stany Zjednoczone)

Graebeit - substancja mineralna o wzorze chemicznym C18H14O8 lub C17H14O8

Grafit bezpostaciowy – niesłuszna nazwa grafitu ziemistego

Grafit krystaliczny – grubokrystaliczna odmiana grafitu

Grafit ziemisty (grafit bezpostaciowy) – ziemista odmiana grafitu; odznacza się słabszym uporządkowaniem struktury; znany z ilastej zwietrzeliny gnejsu z Zakrzowa koło Strzelina; łupki grafitowe z okolic Stronia Śląskiego (Marcinków, Potoczek i in.) zawierają do 11,5% grafitu ziemistego

Grafitoid – substancja zawierająca grafit o nieuporządkowanej strukturze; termin zastępowany określeniem semigrafit

Grafityt – odmiana grafitu nie dająca reakcji z kwasem azotowym; zapewne grafitoid

Gralmandyt – odmiana granatu; pośredni między grossularem i almandynem

Gramenit –zbliżony do nontronitu

Grammatias – podobny do szmaragdu, ciemnozielony jaspis

Grammatit–Strahlstein – patrz grammatyt

Grammatyt (grammatyt smaragdytowy, grammatit–strahlstein) = termolit

Grammatyt smaragdytowy – patrz grammatyt

Grammit = wollastonit; dawna nazwa obecnie niestosowana

Granadyt – granat pośredni pomiędzy grossularem i andradyten

Granat arsenowy = berzellit

Granat Bobrowka – demantoid z piasków rzeki Bobrowka, dopływu Czusowej (Rosja)

Granat bohemski – pirop z Czech

Granat cyrkonowy = kimzelyit

Granat czarny = staurolit; nazwa niepoprawna

Granat czeski – szlachetne odmiany almandynu lub piropu z Czech

Granat Faszoda – pirop z Sudanu

Granat gadolinowo–galowy (diamonique II, galliant, GGG) – syntetyczny tlenek gadolinowo–galowy o strukturze granatu i wzorze chemicznym Gd3Ga5O12; krystalizuje w układzie regularnym; bezbarwny, jasnosłomkowożółty do jasnobrązowego; produkowany od 1973 roku; imitacja diamentu

Granat galowo–glinowy (GAG) – syntetyczny tlenek galowo–glinowy o strukturze granatu i wzorze chemicznym Ga3Al5O12; na niewilka skalę produkowany od 1978 roku; imitacja diamentu

Granat hematytowy – patrz granat żelazowo–glinowy

Granat itroro–glinowy (alexit, amatyt, cirolit, diamani, diamit, diamogem, diamolin, diamon, diamonair, diamone, diamonesque, diamonique, diement, di'Yag, geminar, gemino, gemonair, triamond, YAG, , yttroaluminat) – syntetyczny tlenek itrowo–glinowy o strukturze granatiu i wzorze Y3Al2[AlO4]3;, krystalizuje w układzie regularnym; bezbarwny, zielony, niebieski, czerwony, żółty i fioletowy; produkowany od 1968 roku; w latach 1969–1978 rozpowszechniony jako imitacja diamentu; obecnie wykorzystywany jako kamień ozdobny i w optyce laserów; znany pod różnymi nazwami własnymi

Granat itrowo–galowy (YgaG) – syntetyczny tlenek itrowo–galowy o strukturze granatu i wzorze chemicznym Y3Ga5O12; na niewilką skalę produkowany od 1978 roku; imitacja diamentu

Granat itrowo–torowy (yttralon, yttralox) – syntetyczny tlenek itrowo–torowy o strukturze granatu; zawiera 90% Y2O3 i 10% Th2O3; bezbarwny; produkowany od 1970 roku; imitacja diamentu

Granat itrowy – andradyt itrowy

Granat Kollin – almandyn z okolic Kolinu w Czechach

Granat syryjski – granaty z Syrii

Granat wanadowy (goldmanit) = palenzonait

Granat wezuwiański – przezroczyste, bezbarwne kryształy leucytu wielkości do 1 cm pozyskiwane w okolicach Wezuwiusza i Monte Albini (Włochy); nazwa niepoprawna

Granat żelazny = enstatyt; nazwa niepoprawna

Granat żelazowo–glinowy (granat hematytowy, hematyt–granat) – syntetyczny tlenek żelazowo–glinowy o strukturze granatu i wzorze chemicznym Fe3Al5O12; ciemnoczerwony; połysk metaliczny; produkowany w Zimbabwe od 1978 roku; imitacja almandynu

Granatek – dawna obecnie nieużywana nazwa granatów

Granaty (garnet) – grupa minerałów

Grandyty (grossular–andradyt) – minerały grupy granatów (andradyt, grossular) rozpowszechnione w skałach termicznie zmienionych

Granit alkaliczny – patrz alaskit

Granit napisowy (granit pismowy, kamień hebrajski) – swoiście zorientowane przerosty skalenia alkalicznego (zwykle mikropertytu mikroklinowego) i kwarcu; na płaszczyznach łupliwości większych ziarn skalenia, zmienne w kształtach osobniki kwarcu, przypominają wyglądem znaki pisma arabskiego; występują w jasnych granitach zasobnych w K2O, zwłaszcza w pegmatytach, w których ich osobniki osiągają wielkość kilkudziesięciu centymetrów; powstają w wyniku wypierania skalenia przez kwarc; ukształtowanie granitów napisowych jest również możliwe jako wynik eutektycznej krystalizacji magmy; skaleniem uczestniczącym w budowie granitów napisowych jest mikropertyt mikroklinowy; znany z pegmatytów dolnośląskich

Granit pismowy – patrz granit napisowy

Granit rapakiwi – patrz rapakiwi

Granit riebeckitowy – patrz ailsyt; nazwa nieużywana

Grant itrowo–żelazowy (YIG) – syntetyczny tlenek itrowo–żelazowy o strukturze granatu i wzorze Y3Fe2[Fe3+O4]3, czarny; silnie magnetyczny;Fm3m; produkowany od 1978 roku; imitacja czarnego diamentu

Gränzeryt – sanidyn z bazaltów

Graphit = grafit

Grass – patrz opal trawa

Grastyt – patrz prochloryt

Grechishchevit = grecziszczevit

Green John – zbite masy zielonego fluorytu z wyglądu przypominające ziarniste skupienia berylu tej samej barwy; w przeszłości ceniony materiał rzeźbiarski; dobrze wykształcone kryształy o barwie jasnozielonej pozyskuje się w hrabstwie Cheshire (New Hampshire, Stany Zjednoczone)

Greenit – patrz chloryt

Greenlandyt (1) – bliżej nieokreślony granat; zapewne almandyn

Greenlandyt (2) = columbit

Greenoughit – patrz greenovit

Greenovit (greenoughit)– czerwonobrązowy tytanit manganowy

Greeny – patrz chloryty

Gregoryt (1) – patrz steatyt; dawna nazwa obecnie niestosowana

Gregoryt (2) = ilmenit

Greineryt – dolomit manganowy

Grenalit – staurolit pozyskiwany na Grenlandii

Grenatyt (1) – żółtobrunatny staurolit

Grenatyt (2) = leucyt

Grengesyt – bliżej nieokreślony przeobrażony chloryt

Griffithyt – saponit żelazawy

Grimaldyt = grimaidiit

Griphit = grifit

Griqualandyt (1) – patrz krokidolit

Griqualandyt (2) – krokidolitowe tygrysie oko

Griqualandyt (3) – pseudomorfozy kwarcu i goethytu po krokidolicie

Grochauit – patrz grochowit

Grochowiec – nawar aragonitowy z KarlovychVarów

Grochowit (grochauit) = sheridanit; opisany z serpentynitów Grochowej koło Ząbkowic Śląskich

Groddeckit = gmelinit

Grodnolit – sk:rytokrystaliczna odmiana apatytu węglanowego z domieszką minetałów ilastych; wyróżniony w konkrecjach fosforytowych z okolic Grodna

Grönlandit – patrz greenlandyt

Groppit – pseudomorfozy po cordierycie; zbliżony do pinitu

Groroilit – patrz wad

Grosspidyt – parageneza grossular–piroksen–cyanit; nie minerał

Grossular żelazowy – patrz hessonit

Grossular–andradyt – patrz grandyt

Grossular–idoklaz – mieszanina zielonego grossularu i wezuwianu; występuje w postaci zbitych mas w Pakistanie, Kaliforni (Stany Zjednoczone) i RPA; niekiedy wykorzystywany jako materiał rzeźbiarski

Grossularoid = hydrogrossular

Grossularyt = grossular

Grothyn = norbergit

Grothyt – bezbarwna lub żółtawa odmiana tytanitu z domieszką Fe; napotkany w syenitach Passo di Funndres (Włochy)

Grovesit = pennantyt

Gruenlingit – patrz grünlingit

Grünauit (wismuthnickelkobaltkies, wismuthnickelkies) – mieszanina polidymitu i bismutymtu

Grunbleierz – kryształy mieszane piromorfit–mimetesyt

Grüneryt – Fe7Si8O22(OH)2, hipotetyczny skrajny człon podgrupy cummingtonitu lub minerał

Grünlingit (gruenlingit) – mieszanina joseitu A i bismutynitu

Gryn – dawna nazwa turkusu

Guadalcazaryt - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Hg,Zn)(S,Se)

Guadarramit – promieniotwórcza odmiana ilmemitu; zawiera domieszkę monacytu

Guanabaquit – pseudomorfozy chalcedonu po fluorycie

Guanapit – mieszanina składników guana; częściowo oksammit

Guanglinit – rombowy Pd3As; niedokładnie poznany być może isomertierit(?); skład odpowiada syntetycznemu tetragonalnemu Pd3As; nazwa zdyskredytowana

Guanoksalit – zbliżony doguanovulitu; niedokładnie poznany

Guanovulit – uwodaione siarczany K i NH4 zawarte w skorupkach jaj zachowanych w guanie

Guarinit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Ca2NaZr[(F,O)2|Si2O7]

Guarnaccio – żóltawoczerwony granat z Włoch

Gucewiczyt (gutsevichit) – uwodniony fosforo–wanadan Al i Fe; nazwa zdyskredytowana (6)

Gueda szafiry – szafiry niskiej jakości; zwykle plamiste, mlecznobiałe lub żółtawe; w przeszłości traktowane były jako jubilerskie odpady; obecnie są ulepszane lub termicznie modyfikowane

Guejaryt – patrz wolfsbergit

Guitermannit – odmiana jordanitu

Gummit (1) (coracyt, eliašyt, pittinit, uranogummit) – mieszanina wodorotlenków uranylu, głownie fourmarierytu, becquerelitu, schoepitu i curitu; produkt utlenienia uraninitu i innych minerałów U4+; chłonąc różne aniony gummit również podlega przemianom np. krzemiany (uranofan, soddyit, skłodowskit), a w najbardziej zewnętrznej strefie jego skupień w węglany (np. rutherfordyn); tworzy skupienia zbite, naskorupienia i pseudomorfozy; wyglądem przypomina gumę; przełam muszlowy lub nierówny; kruchy; tw. 2,5–5,0; G 3,9–6,4; połysk woskowy, tłusty, matowy lub szklisty; żółty, pomarańczowy, czerwony, brunatny lub czarny; rysa żółta, brunatna lub zielona; drobne okruchy są przezroczyste; zawiera 60,3–80,0% UO3, 3,8–20,2% PbO, 0–23% ThO2 oraz nieco CaO, MgO, BaO, SiO2, Al2O3; rozmaitość składu chemicznego i właściwości fizycznych spowodowała wyróżnienie różnych odmian gummitu (coracyt, eliašyt, gummit itrowy, pittinit)

Gummit (2) = haloizyt

Gummit fosforowo–torowy – odmiana auerlitu; zawiera ponad 9,5% P2O5 i 11% H2O

Gummit itrowy – odmiana gummitu

Gumucionit – blenda skorupowa zawierająca 0,64% As

Gunnaryt – zapewne pentlandyt

Gunnbjarnit – sepiolit żelazowy

Gunnisonit – mieszanina fluorytu z minerałami krzemianowymi

Gutsevichit – patrz gucewiczyt

Guyacanit = enargit

Gymmit (melopsyt) – patrz deweylit

Gypse = gips

Gypsum = gips

Gysynit = gysinit–(Nd)

Gyu – dawna nazwa turkusu w legendarnych kopalniach w górach Chang Chenmo w pobliżu Ngari–Khorsum (Tybet)

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY