LISTA SYNONIMÓW

według stanu na dzień 31.01.2003 roku

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Litera H

 

Haarcialit – bliżej nieokreślony zeolit włóknisty

Haarkies = milleryt

Haarsalz = halotrichit

Habquinit - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Rh,Fe,Pt)O2

Hechiit - substancja mineralna o wzorze chemicznym PbSb10O33

Hackmanit – odmiana sodalitu

Haczetyn (adipocerit, adipocire, hatchettyn, hatchettit, hatchettyt) – węglowodór o wzorze C38H78; występuje m. in. na Bonarce w Krakowie

Haddamit – być może mikrolit

Haeggit = häggit

Haemation (purpurin) – syntetyczny; nieprzezroczyste, ciemnoczerwone do czerwonoczarnego, szkło awenturynowe; imitacja kamieni ozdobnych znana już w starożytności

Hafnefordyt (hefnefordyt, hofnefordyt) – labrador z okolic Hafnarfjördhur (Islandia)

Hafnon cyrkonowy – kryształy mieszane szeregu cyrkon–hafnon; zawiera 90–50% cząsteczki Hf[SiO4] (hafnon) i 10–50% cząsteczki Zr[SiO4] (cyrkon)

Hagatalit – odmiana cyrkonu zasobna w pierwiastki ziem rzadkich

Hagemannit – mieszanina ralstonitu i thomsenolitu

Halik – dawna nazwa agatu

Halleryt – paragonit litowy lub mika pokrewna

Hallit (1) = aluminit

Hallit (2) – przeobrażona mika zbliżona do wermikulitu; pod tą nazwą opisano także minerał napotkany w melafirach Kamiennej Góry, którego skład chemiczny wskazuje raczej na ankeryt

Halloysit = haloizyt

Halloysit-7Å = halloizyt-7Å

Halloysit-10Å = halloizyt-10Å

Hamartyt = bastnäsyt

Hamelit – fluorokrzemian Al, Fe, Mg?

Hamlinit (bowmanit) = goyazyt

Hampdenit – odmiana serpentynu

Hampshiryt – pseudomorfozy steatytu po kwarcu

Hanger mass – syntetyczny; twarde szkło, z którego wykonuje się imitacje starożytnych gem

Hanleit = uwarowit

Hanušyt – stevensyt lubmieszanina zasobna w stevensyt

Haplit – patrz aplit

Haplogranit – patrz alaskit

Haplotypit – ilmenit lub tytanomagnetyt

Harboryt – mieszanina millisytu i crandallitu

Haringtonit – niedokładnie poznany siarczek Hg; być może odmiana cynobru

Harlequin opals – opal o mozaikowej (arlekinowej) opalescencji

Harlequin opals – patrz opal arlekinowy

Harmofan = korund; dawna nazwa obecnie niestosowana

Harmotom (harmotomit) – phillipsyt barowy

Harmotomit – patrz harmotom

Harpax – nazwa jednego z gatunków bursztynu

Harringtonit = mesolit

Harrisyt – pseudomorfozy chalkozynu po galenie

Hartmannit = breithauptyt

Hartsalz – sylvinit; skała osadowa zasobna w sylvin

Harttyt (josean) – skład chemiczny zbliżony do svanbergitu

Hastinsyt – NaCa2Fe4FeSi6Al2O22(OH)2, hipotetyczny skrajny człon podgrupy hastindsytu lub minerał

Hatchettit – patrz haczetyn

Hatchettolit = uranpirochlor

Hatchettyn – patrz haczetyn

Hatchettyt – patrz haczetyn

Hatruryt – Ca3[O|SiO4], wątpliwy w przyrodzie; znany jako składnik klinkieru cementowego (6)

Haughtonit = lepidomelan

Hautfeuillit – bobieryt wapniowy

Haüynit = haüyn

Haüynofir – odmiana bazaltu haüynowego

Hawait – odmiana bazaltu andezynowego

Hawaiit – chryzolit pozyskiwany na Hawajach

Haydenit = chabazyt

Hayesyn = ulexyt; dawna nazwa obecnie niestosowana

Haytoryt – pseudomorfozy chalcedonu po datolicie

Hd – hipotetyczny CaFe2+[Si2O6] 375

Headdenit = arrojadyt

Hebetyn = willemit

Hebronit – odmiana amblygonitu napotkana w Hebron (Maine, Stany Zjednoczone)

Hecatolit – kamień księżycowy z okolic Oliver (Wirginia, Stany Zjednoczone)

Heddleit - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Ni,Mg)[OH]2

Hedyfan – mimetesyt wapniowo-barowy

Hedyphan = hedyfan

Hefnefordyt – patrz hafnefordyt

Hegauit = natrolit

Hei tiki – patrz kamień Maori

Heikkolit – patrz heikolit

Heikolit (heikkolit) = crossyt

Heintzyt = kaliboryt

Heksabolit – patrz oksyhornblenda

Heksacelsjan – syntetyczny Ba[Al2Si2O8]

Heksaedryty – grupa meteorytów żelaznych; stanowią około 9,6% znanych meteorytów żelaznych (0,5% wszystkich meteorytów); zawierają 4–6% Ni; heksaedryty zbudowane są prawie wyłącznie z dużych sześciennych monokryształów kamacytu; często cały meteoryt stanowi fragment jednego kryształu; monokryształy kamacytu  wykazują niekiedy deformacje mechaniczne; zdarzają się również heksaedryty o budowie ziarnistej utworzone z drobnych kryształów kamacytu; akcesorycznie występuje schreibersyt, troilit i daubréelit; w meteorytach tego typu nie uwidaczniają się figury Windmanstättena, doskonale natomiast widoczne są linie Neumana

Heksagonit – patrz hexagonit

Heksahydryt magnezowy – produkt dehydratacji epsomitu; znaleziony w Bonaparte River (Kolumbia Brytyjska) i kołlo Oroville (Washington, Stany Zjednoczone); jest również składnikiem wykwitów słonych jezior na Krymie oraz w Kladnie (Czechy) i Kelčany (Słowacja)

Heksastannin (heksastannit) – Cu3Fe2SnS6, zbliżony do stanninu

Heksastannit – patrz heksastannin

Heksastibiopalladyt = sudburyit

Heksatestibiopanickelit – (Pd,Ni)2SbTe, niedokładnie określony

Heldburgit – cyrkon pozyskiwany w okolicy Heldburga (Niemcy)

Helenit – ozokeryt z szybu Helena

Heliodor (beryl złocisty, chryzolit akwamarynowy) – odmiana berylu o barwie złocistożółtej do żółtopomarańczowej

Heliolit – patrz kamień słoneczny

Heliophyllit = heliofyllit

Heliotrop (jaspis krwisty, sunnenwendel) – odmiana chalcedonu zbliżona wyglądem do plazmy; ciemnozielony z licznymi krwistoczerwonymi lub pomarańczowoczerwonymi plamkami hematytu lub jaspisu; występuje w wielu utworach typowych dla chalcedonu; znany ze skał wylewnych Dekanu na półwyspie Kathijawar (Indie) oraz Chin, Syberii (Rosja), Pakistanu, Australii, Brazylii i Stanów Zjednoczonych; ceniony kamień jubilerski

Hellandyt = hellandyt–(Y)

Hellandyt-(Yb) - brak danych; M

Helminit – odmiana chlorytu, być może ripiodolit; opisany m. in. z Pogórza Izerskiego, Karkonoszy i Rudaw Janowickich oraz Orłowca koło Lądka Zdroju

Helvetan – częściowo zwietrzały biotyt

Hemafibryt (aimafibryt) = synadelfit

Hemation – patrz purpurin

Hematogelit – koloidalny Fe2O3 barwiący czerwone odmiany boksytów

Hematokonit – krwistoczerwona odmiana kalcytu; zabarwiony Fe2O3

Hematostibit - substancja mineralna o wzorze chemicznym 8(Mn,Fe)O · Sb2O5

Hematyn (scentific hematyt) – syntetyczny stop stali z siarczkami chromu i niklu; magnetyczny; imitacja hematytu

Hematyt glinowy – patrz alumohematyt

Hematyt–granat – patrz granat żelazowo–glinowy

Hematyt–granat – synteyczny produkt podobny do hematytu; imitacja granatu

Hematytogelit – koloidalna odmiana hematytu

Hemichalcyt = emplektyt

Hemimorphit = hemimorfit

Hamrongit – odmiana kersantytu kwarcowego

Hengleinit = linneit

Henwoodyt – turkus żelazowy barwy jasnoniebieskiej pozyskiwany w kopalni Wheal Phoenix w pobliżu Liskeard (Kornwalia, Wielka Brytania)

Hepatyt – odmiana barytu zawierająca domieszki bituminów

Heptafyllit – grupa jasnych mik typu muskowitu; patrz oktofyllit

Herbeckit – agat lub jaspis

Herdenit = herderyt

Hermannit = rodonit; dawna nazwa obecnie niestosowana

Hermannolit = niobit

Hematophanit = hematofanit

Hermesyt – tetraedryt rtęciowy

Hemimorphit = hemimorfit

Herrengrundyt = devillin

Herreryt – niekiedy znacznej grubości naskorupienia niebieskozielonego smithsonitu z hrabstwa Socorro (Nowy Meksyk, Stany Zjednoczone) i prowincji Chihuahua (Meksyk)

Herschelit – odmiana chabazytu zasobna w Na2O (6)

Hessenbergit = bertrandyt

Hessonit (cinnamon stone, essonit, grossular żelazowy, hiacyntoid, romancowit, romanzowit) – brązowa, przezroczysta odmiana grossularu

Hessyt miedziowo–bizmutowy – odmiana hessytu

Hetaerolit = heterolit

Hetairyt – odmiana heterolitu

Heterobrochantyt = ankleryt

Heterofyllit – odmiana biotytu H8K4Fe4Al6Si8O35

Heteroklin = rodonit; dawna nazwa obecnie niestosowana

Heteromeryt – brązowa do brązowoczarnej odmiana wezuwianu w produktach erupcji wulkanicznych Wezuwiusza i Monzoni (Monte Soma, Włochy)

Heteromorfit = jamesonit

Heteromorphit = heteromorfit

Heterophyllit = biotyt

Heubachit – heterogenit niklowy

Hexaferrum = heksaferrum

Hexagonit (heksagonit) –fioletoworóżowe przezroczyste kryształy z tremolitu manganowego z Fowler w hrabstwie Sant Lawrence (Nowy York, Stany Zjednoczone); rzdko stosowany w jubilerstwie

Hexahydrit = heksahydryt

Hexahydroborit = heksahydroboryt

Hexastannit = stannoidyt

Heyrovskyit jednoskośny – patrz achamalmit

Hiacynt (jacynt, hyacinthus, hyacynt) – odmiana cyrkonu; żółtawoczerwony do pomarańczowoczerwonego; przezroczysty

Hiacynt cejloński (hiacynt fałszywy) – hessonit pozyskiwany w Srii Lance; dawna niepoprawna nazwa

Hiacynt fałszywy – patrz hiacynt cejloński

Hiacynt germański – patrz eudialeit

Hiacynt grenlandzki – eudialit o barwie kwiatu hiacyntu; nazwa niepoprawna

Hiacynt orientalny – żółtawoczerwony lub różowoczerwony korund; nazwa niepoprawna

Hiacynt z Compostella – brązowawoczerwony kwarc z dużą domieszką Fe

Hiacynt–granat – brunatny grossular; nazwa niepoprawna

Hiacyntoid – patrz hessonit

Hiacynt–spinel (rubicel, spinel hiacyntowy) – żółta lub pomarańczowoczerwona odmiana spinelu

Hiacynt–topaz – pomararańczowoczerwony cyrkon lub hiacynt orientalny

Hiacyntyn – odmiana wezuwianu; nazwa niepoprawna

Hialin – opalizujący mleczny kwarc

Hialit (1) (amiatyt; hyalit, opal hialit, opal oczny) – bezbarwna,  przezroczysta odmiana opalu

Hialit (2) – syntetyczny; ciemne czerone, zielone lub prawie czarne nieprzezroczyste szkło; imitacja kamieni ozdobnych; nazwa niepoprawna

Hialofan = hyalofan

Hialomelan – szkliwo magmowe

Hialosyderyt – minerał grupy oliwinu; zawiera 70–50% cząsteczki Mg2[SiO4] (forsteryt) i 30–50% cząsteczki Fe2[SiO4] (fajalit)

Hibbenit – zapewne mieszanina hoppeitu i spencerytu

Hibbertyt – zapewne mieszanina węglanów Ca, Mg i innych

Hibschyt (plazolit) – bezbarwne ziarna o budowie strefowej utworzonej z faz krystalicznych grossularu i hydrogrossularu; napotkany w okolicy Mariańskich Łaźni (Czechy) (6); odmianą hibschitu jest achtaragdyt

Hiddenit (lithia–emerald, spodumensmaragd, szmaragd litowy) – szmaragdowozielona odmiana spodumenu

Higginsyt = konichalcyt

Hilgenstockit – syntetyczny 4CaO . P2O5; składnik żużli Thomasa

Hillängsyt – patrz dannemoryt

Hingganit = hingganit–(Y)

Hinjosa topaz – żółty kwarc; nazwa niepoprawna

Hintzeit = kaliboryt

Hipersten (hypersten, paulit, saboit) – dawna nazwa piroksenów szeregu enstatyt–ferrosilit, (Mg,Fe2+)2Si2O6

Histrixyt – mieszanina kruszców siarczkowych

Hiszpański topaz – odmiana cytrynu

Hitchcockit – odmiana plumbogummitu

Hjelmit – mieszanina tapiolitu i pirochloru

Hochquartz = kwarc–β

Hochschildyt – niedokładnie poznany PbSnO3 . 5–6H2O, produkt przeobrażenia teallitu

Hodenbergit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Zn9[(OH)12|(CO3|SO4)3]

Hodrushit = hodrušyt

Hoeferyt (1) = chapmanit

Hoeferyt (2) – odmiana nontronitu

Hoegbomit = högbomit

Hoegtveitit = thalenit

Hoepfneryt = tremolit

Hoernesit – patrz hornesit

Hoevellit = sylvin

Höferyt (1) = chapmanit

Höferyt (2) – odmiana nontronitu

Hofmannit = hartyt

Hofnefordyt – patrz hafnefordyt

Högauit = natrolit

Hogtveitit = thalenit

Högveityt – zapewne identyczny z alvitem

Hokutolit (baryt ołowiowy) – mieszanina siarczanów Ba i Pb

Holdawait – nazwa zdyskredytowana

Holiokeit – patrz holyokeit

Holmesyt = clintonit

Holmit – niedokładnie poznany węglan Ca zasobny w Si

Holstein – skrzemieniałe drewno

Holzasbest – odmiana azbestu

Holzstein – chalcedon

Homichlin – produkt przeobrażenia chalkopirytu

Honessyt – produkt wietrzenia millerytu; uwodniony siarczan Ni i Fe3+? (6)

Hope szafir – syntetyczny szafirowoniebieski spinel; nazwa niepoprawna

Horbachit – częściowo zwietrzały pentlandyt

Hormit – minerały z grupy sepiolitu i pałygorskitu

Horn coral – patrz koral czarny

Horn coral – zobacz akabar

Hornblei = fosgenit

Hornblend = hornblenda

Hornblenda – ferro–edenitowa = ferro–edenit–hornblenda

Hornblenda – ferro–pargasytowa = ferro–pargasyt–hornblenda

Hornblenda – ferro–tschermakitowa = ferro–tschermakit–hornblenda

Hornblenda – patrz hornblenda zwyczajna

Hornblenda aktynolitowa  = aktynolit–hornblenda

Hornblenda bazaltowa (1) - substancja mineralna o wzorze chemicznym Ca2(Mg,Fe,Al)5(Si,Al)8O22(O,OH)2; hornblenda żelazawa lub żelazawo–tytanowa ewentualnie hastingsyt magnezowy; nazwa zdyskredytowana

Hornblenda bazaltowa (2) –patrz lamprobolity

Hornblenda edenitowa = edenit–hornblenda

Hornblenda egirynowa (aegirin-hornblenda) - substancja o wzorze chemicznym (Ca,Mg,Fe)2Si2O6; nazwa zdyskredytowana

Hornblenda frerro–aktynolitowa = ferro–aktynolit–hornblenda

Hornblenda hastingsytowa = hastingsyt–hornblenda

Hornblenda magnesio–hastingsytowa = magnesio–hastingsyt–hornblenda

Hornblenda magnezo–hastingsytowa = magnesium–hastingsyt–hornblenda

Hornblenda–(Na) – hornblenda sodowa; amfibol szeregu riebeckit–laukofan opisany z Tąpadeł koło Sobótki

Hornblenda pargasytowa = pargasyt–hornblenda

Hornblenda tremolitowa = tremolit– hornblenda

Hornblenda tschermakitowa = tschermatit–hornblenda

Hornblenda zwyczajna – grupa minerałów obejmująca hornblendę, edenit. ferroedenit, tschermakit, ferrotschermakit, pargasyt i hastingsyt; minerały grupy hornblendy zwyczajnej związane są zazwyczaj ze skałami metamorficznymi

Hornblenda żelazowo–pargasytowa – ferro–pargasyt– hornblenda

Hornblendyt – skała magmowa głębinowa; zbudowana z hornblendy (90–100%); niekiedy zawiera biotyt, haüyn, magnetyt, apatyt, pirop i inne; może krystalizować bezpośrednio z magmy i wtedy jest spokrewniona z piroksenitami i perydotytami tworząc nieco młodsze od nich intruzje lub być produktem masowej amfibolityzacji piroksenitów i perydotytów a wtedy ma charakter wtórny

Hornesit (hoernesit) = hörnesyt

Hornfels andaluzytowo–łyszczykowy – patrz astyt

Hornstone – kryptokrystaliczna odmiana kwarcu

Horobetsuit - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Bi,Sb)2S3; W

Hortonolit – fajalite magnezowo–manganowy, (Fe2+,Mg,Mn)2SiO4

Hoshiit – magnezyt niklowy z Mg:Ni około 3:2

Hotel China wyroby ceramiczne wyglądem przypominające porcelanę

Hotsonit-VI - brak danych; W

Hotsonit-VII - brak danych; W

Houghit – pseudomorfozy hydrotalku po spinelu

Hövellit = sylvin

Hovit – zapewne Ca(HCO3)2 zaadsorbowane na allofanie?

Howardyt – bliżej nierozpoznany meteorytowy krzemian Fe i Mg

Howardyty – patrz achondryty piroksenowo–plagioklazowe

Howdenit – patrz chiastolit

Hoylokeit (holiokeit) – odmiana aplitu diabazowego

Hsi jade (jade Hsi) – bardzo czysty, bezbarwny lub czarny jadeit

Hsieh jade (jade Hsieh) – czarny jadeit

Hsihutsunit – rodonit magnezowy z domieszką około 6% MgO

Hsiu Yen – zielony lub biały jaspis

Huangheit–(Ce) = huanghoit–(Ce)

Huanghoit = huanghoit–(Ce)

Huantajayit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Na,Ag)Cl

Huascolit – zapewne mieszanina galeny z siarczkiem Zn lub innymi kruszcami

Hudsonit = hastingsyt

Huebnerit = hübneryt

Huehnerkobelit = hühnerkobelit

Huelvit – mieszanina minerałów Mn

Hühnerkobelit - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Ca,Na)2(Fe,Mn)3[PO4]3

Hullit – bliżej nieokreślony leptochloryt

Humboldtylit = melilit

Humboldtyt = datolit

Humit – składnik węgla kamiennego (termin petrologiczny, a także nazwa minerału)

Humoferryt – ochra (skała)

Hungaryt – odmiana andezyt hornblendowego

Hunteryt – glinka kaolinitowa z Indii

Huntilit (1) - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Ag,As)

Huntilit (2) - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Ir,Fe,Pt)O2

Hunzenit – oszlifowany diopsyd chromowy o barwie szmaragdowozielonej pozyskiwany w dolinie rzeki Hunzy (Pakistan); współwystępuje z rubinem

Huronit – częściowo przeobrażona odmiana anortytu

Hussakit = ksenotym–(Y)

Hüttenbergit = löllingit

Huyssenit – stassfurtyt żelazisty

Hversalt – odmiana halotrichitu

Hyacinth – pomarańczowy cyrkon lub hessonit (odmiana grossularu)

Hyacinthe de compostelle = czerwono zabarwiona odmiana kwarcu

Hyacinthus – patrz hiacynt

Hyacynt – patrz hiacynt

Hyacyntoid – odmiana granatu barwą zbliżona do hessonitu

Hyacyntozones – szafirowoniebieski szafir; nazwa niepoprawna

Hyalit (2) = aksynit; dawna nazwa obecnie nieużywana

Hyalit(1) = opal

Hyaloallofan (Hyaloallophane) – mieszanina allofanu i hialitu

Hyaloallophan – patrz hyaloallofan

Hyalofan (2) – opale zwyczajne sztucznie modyfikowane czarną żywicą syntetyczną lub nasycane substancjami przyciemniającymi ich barwę

Hyalomelan – szkliwo magmowe o barwie brunatno-czerwonej do czarnej; niekiedy wykorzystywany jako nateriałrzźbiarski

Hyalophan = hyalofan

Hyaloryobazalt – patrz alboranit

Hyalosiderit = fajalit

Hyalotekit = hialotekit

Hyblit (1) – patrz thorogummit

Hyblit (2) – produkt wietrzenia uranothorytu

Hydrargillit (1) = wavellit

Hydrargillit (2) (hydrargiryt) = gibbsyt

Hydrargiryt (1) – wątpliwy tlenek Hg powstający w wyniku rozkładu amalgamów

Hydrargiryt (2) – patrz hydrargillit, zapewne jest nim również minerał napotkany w łomie serpentynitu z nefrytem w Jordanowie Śląskim

Hydroallanit – odmiana allanitu

Hydroamesyt = amesyt

Hydroamfibol – odmiana anlfibolu zawierająca więcej H2O niż przewiduje to wzór; zwykle powyżej 5,78%

Hydroantygoryt – odmiana antygorytu zawierająca nieco H2O

Hydroapatyt = apatyt hydroksylowy

Hydroastrofyllit – niedokładnie określony produkt wietrzenia pegmatytów zbliżony do astrofyllitu

Hydrobismutyt = bismutyt

Hydroborokalcyt = ulexyt

Hydrobrunit – człon grupy psylomelan–wad

Hydrobuchholcyt – zbliżonydo fibrolitu; wykryty w narzędziach prehistrycznych wykonanych z kości

Hydrocastoryt – mieszanina stilbitu, miki i petalitu

Hydrocerussit = hydrocerusyt

Hydrocervantyt – produkt przeobrażenia antymonitu; zapewne stibiconit

Hydroceryt (1) = lanthanit

Hydroceryt (2) = bastnäsyt

Hydroceryt (3) – pseudomorfozy po manganosteenstrupinie o składzie chemicznym zbliżonym do karnasurtytu; nazwa zdyskredytowana

Hydrochlor = pirochlor

Hydrocinit = hydrocynkit

Hydroclintonit – zblirony do clintonitu

Hydroconit (hydrokalcyt) – przypuszczalnie CaCO3 . 5H2O; tworzy się współcześnie inkrustując drewno zatopione w wodzie

Hydrocyanit = chalkocyanit

Hydrocyrkon (1) – zwietrzały cyrkon

Hydrocyrkon (2) – określenie Zr[SiO4|(OH)4] analogiczne do hydrogrossularu

Hydrodolomit (hydromagnokalcyt) – mieszanina hydromagnezytu i kalcytu

Hydrofan (chamaleonstein, kamień kameleonowy, kamień Oko Świata, lapis mutabilis, opal hydrofan, weltauge) – nieprzezroczysta, wodnistobiała odmiana opalu; umieszczony w wodzie staje się przezroczysty i wykazuje piękną grę barw

Hydroferryt – patrz limonit

Hydrofit – pseudomorfozy serycytu po skaleniu

Hydrofluoceryt = bastnäsyt

Hydrofluoryt – HF z ekshalacji Wezuwiusza

Hydroforsteryt – Mg2SiO4 . 2H2O zbliżony do azbestu; przyjmowany za skrajny człon serpentynitów

Hydrofranklinit = chalkofanit

Hydrogarnet – patrz hydrogranaty

Hydrogenautunit (chernikovit) – autunit wodorowy

Hydrogenuranospinit – syntetyczny H2(UO2)2(AsO4)2 . 8H2O

Hydrogiobertyt – mieszanina zasobna w hydromagnezyt

Hydroglockeryt – zbliżony do glockerytu

Hydrogoethyt (1) – produkt hydratacji goethytu

Hydrogoethyt (2) – nawarstwienia 3Fe3O4 . 4H2O na limonitach; Hydrogoethyt był opisany z kilku miejsc w Tatrach (Kopa Magury) i Karpat Fliszowych (np. z Węglowki, Woli Jasienickiej, Krzeszowa koło Suchej i Cieklina koło Gorlic)

Hydrogranaty (garnetoid, hydrogarnet, hydrograndyty) – różnią się od granatów obecnością podstawień [SiO4]4+ przez [(OH)4]4+ w ilości nie większej niż 2/3; ostatnio wykazano także i8stnienie innych hydrogranatów (katolit); często występują w formie dobrze wykształconych ziarn lub stanowią składniki skrytokrystalicznych skupień, w skład których wchodzą również granaty i wezuwian; przeważnie pojawiają się w skałach wapienno–krzemianowych powstałych w wyniku przeobrażenia margli lub wapieni marglistych na kontaktach z intruzją magmową oraz wśród produktów hydrotermalnego przeobrażenia skał magmowych w temperaturze 200–4000C przy dużym ciśnieniu H2O

Hydrograndyt (hydrougrandit) – człon pośredni szeregu grossular–andradyt w swoim składzie zawierający grupy OH

Hydrogrossular chromowy – chromowa odmiana hydrogrossularu; znaleziony w łomie nefrytu w Jordanowie

Hydrohalloysit – patrz endellit

Hydrohaloizyt (1) – Al2O3 . 2SiO2 . 4H2O inaczej haloizyt uwodniony

Hydrohaloizyt (2) – nazwa zdyskredytowana

Hydrohausmannit (1) (bäckströmit) – człon grupy psylomelan–wad

Hydrohausmannit (2) – syntetyczny produkt utlenienia Mn(OH)2

Hydrohausmannit (3) – mieszanina β–MnOOH i hausmannitu; produkt wietrzenia pirochroitu; opisany z Siar koło Gorlic

Hydrohematyt – śmietana hematytowa być może z domieszką Fe3+; opisany także z Doliny Miętusiej w Tatrach

Hydroherdenit – herdenit hydroksylowy niemal wolny od F

Hydroherderyt = hydroksylherderyt

Hydrohetaerolit = hydroheterolit

Hydroilmenit – niemal bezpostaciowy produkt wietrzenia ilmenitu

Hydrokalcyt (1) – patrz hydroconit

Hydrokalcyt (2) – CaCO3 . 2H2O, niedokładnie określony, wyróżniony w Stroniu Śląskim i Kletnie, także w innych miejscowościach na Dolnym Śląsku; opisywany też jako mleko wapienne

Hydrokaolin = haloizyt

Hydrokassyt – niedokładnie poznany produkt przeobrażenia kassytu

Hydrokastoryt – mieszanina stilbitu, petalitu i innych

Hydrokasyteryt (souxyt, varlamoffit) – uwodniony kasyterytu

Hydrokatapleit – produkt wietrzenia katapleitu

Hydroklinohumit – patrz klinohumit hydroksylowy

Hydroksylamfibol – grupa syntetycznych amfiboli bezfluorowych

Hydroksylapatyt = apatyt hydroksylowy

Hydroksylascharyt – syntetyczny hydrotermalny Mg2(B,H3)O5 . H2O; P21a

Hydroksylbastnäsyt = hydroksylbästnasyt–(Ce)

Hydroksylpiromorfit – ołowiowy apatyt hydroksylowy; P63/m

Hydroksylsodalit – syntetyczny Na8Al6Si6O24(OH)2 . nH2O

Hydroksylszajbeleyit – syntetyczny

Hydrokupryt = kupryt

Hydrolantanit – lantanit lub odmiana lantanitu

Hydrolepidokrokit – odmiana lepidokrokitu z zaabsorbowaną wodą; γ–FeOOH . nH2O

Hydrolit = gmelinit

Hydrolutyl – zbliżony do rutylu

Hydrołoparyt – patrz metałoparyt

Hydromagnesit = hydromagnezyt

Hydromagnokalcyt – patrz hydrodolomit

Hydromanganit – człon grupy psylomelan–wad

Hydromanganosyt – człon grupy psylomelan–wad

Hydromelanotallit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Cu(Cl,OH)2 · 0,5H2O

Hydrometavauxyt – produkt wietrzenia vauxytu

Hydromica – patrz hydromiki

Hydromika amonowa (ammonium hydromica) - substancja o wzorze chemicznym (NH4)Al2(Si3Al)O10(OH)2; nazwa zdyskredytowana

Hydromiki (hydroglimmer, hydromica, łyszczyki uwodnione, miki uwodnione) – grupa minerałów; od mik różnią się mniejszą zawartością alkaliów i ziem alkalicznych oraz większą iością H2O

Hydromiki dioktaedryczne – grupa uwodnionych mik obejmująca bammalit, hydromuskowit, illit, glaukonit, seladonit i gümbelit

Hydromiki trioktaedryczne – grupa uwodnionych mik obejmująca hydroflogopit i hydrobiotyt;

Hydromolysyt – nazwa zdyskredytowana

Hydromuscovit = illit

Hydromuskowit kaolinowy = hydromuskowit; zrosty pakietów muskowitu i kaolinitu, będące produktem kaolinizacji muskowitu

Hydronasturan – częściowo przeobrażony uraninit

Hydronatrolit = natrolit

Hydronaujakasyt – produkt przeobrażenia naujakasytu

Hydronefelin – natrolit powstały w wyniku przeobrażenia nefelinu

Hydronickelmagnezyt – mieszanina magnezytu i minerałow Ni

Hydronicyt – zielone naloty minerału Ni?

Hydroniojarosyt (hydroniumjarosyt) = jarosyt hydroniowy

Hydronium jarosit = jarosyt hydroniowy

Hydroparagonit = brammalit; nazwa hydroparagonit odnosi się do odmian czysto sodowych, natomiast odmiany zasobne w K2O (do 2,5%) noszą nazwę brammalit

Hydroparavauxyt = signolit

Hydrophilit – być może odpowiednik antarktycznego sinjarytu(?), CaCl2 (?)

Hydropirochlor – zmetamiktyzowany pirochlor

Hydropiroluzyt – człon grupy psylomelan–wad

Hydropiryt – ziemista odmiana markasytu

Hydroplumbit – niedokładnie poznany 3PbO . H2O?

Hydropolilitionit – odmiana polilitionitu (litowa odmiana lepidolitu)

Hydrorinkit – jednoskośny; nazwa zdyskredytowana

Hydrorinkolit = mosandryt

Hydrorodonit – produkt wietrzenia rodonitu

Hydroromeit = stibiconit

Hydrosamarskit – odmiana samarskitu

Hydroscarboit – odmiana scarboitu (6)

Hydroserpentyn (1) – patrz kerolit

Hydroserpentyn (2) (serpentyn pęczniejący) – odmiana serpentynu wykazująca zdolność pęcznienia pod wpływem wody

Hydroserpentyn (3) – hipoteryczny minerał z grupy hydroantygorytu i hydroamesytu

Hydroserycyt – patrz serycyt

Hydrosodalit (1) – syntetyczny hydrotermalny odpowiadający naturalnemu sodalitowi hydrotermalnemu

Hydrosodalit (2) – zapewne odmiana sodalitu w którym Cl częściowo zastępuje OH

Hydrosteatyt – patrz steatyt

Hydrotalcit = hydrotalkit

Hydrotefroit – odmiana tefroitu zawierająca nieco H2O, zapewne produkt wietrzenia

Hydrotenoryt – zapewne odmiana tenorytu skrystalizowana z żelu; zawiera nieco H2O

Hydrothomsonit = thomsonit

Hydrothoryt (mozambikit) – patrz thorogumit

Hydrotroilit – kolloidalny uwodniony siarczek żelaza o wzorze FeS . H2O; występuje w mułach mórz bezodpływowych; bezpostaciowy

Hydrotytanit – produkt przeobrażenia perowskitu

Hydrougrandit – patrz hydrograndyt

Hydrouwarowit – hipotetyczny uwodniony granat chromowy

Hydrowollastonit – ogólne określenie uwodnionych matakrzemianów Ca (crestmorytu, riversideitu)

Hydroxyapophyllit = hydroksylapofyllit

Hydroxybranit – człon grupy psylomelan–wad

Hydroxy-buergerit = hydroksy-buergeryt

Hydroxycancrinit = hydroksykankrynit

Hydroxycancrinit (hydroxylvishnevit) = hydroksykankrynit

Hydroxy-feruvit = hydroksy-feruvit

Hydroxylapatit (hydroxyapatit) = hydroksylapatyt

Hydroxyl-bastnäsit-(Ce) = hydroksyl-bastnäsyt-(Ce)

Hydroxyl-bastnäsit-(Nd) = hydroksyl-bastnäsyt-(Nd)

Hydroxylclinohumit = hydroksylklinohumit

Hydroxylellestadit = hydroksylellestadtyt

Hydroxyl-herderit = hydroksyl-herderyt

Hydroxy-liddicoatit = hydroksy-liddicoatyt

Hydroxylvishnevit – patrz hydroxycancrinit

Hydroxy-uvit = hydroksy-uvit

Hydrozincit = hydrocynkit

Hydrozunyit – syntetyczny zunyit, w którym (OH)4 jest zastąpione przez SiO4

Hydtoascharyt – odmiana szajbelyitu zawierająca mały nadmiar H2O

Hydrozincit = hydroksylcynkit

Hypercinnabar = hipercynober

Hypersthen – patrz hipersten

Hypochloryt – miesznina kwarcu z nieokreślonym minerałem Bi

Hypodesmin = stilbit

Hypopertyt (kalianortoklaz) – skaleń szeregu ortoklaz–albit

Hypostatyt (hystatyt) – ilmenit żalazawy

Hypostilbit – stilbit lub laumontyt

Hyposyderyt – limonit zawierający około 20% H2O

Hyposykleryt = albit

Hypoxanthyt – ochra (skała ilasto–żelazista)

Hystatyt – patrz hypostatyt

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY