LISTA SYNONIMÓW

według stanu na dzień 31.01.2003 roku

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Litera L

 

La Tousca – syntetyczny; imitacja pereł

Laammeit - substancja mineralna o składzie chemicznym Pd3Pb2S2

Labradorhornblenda – piroksen rombowy; być może hipersten

Labrador - człon pośredni grupy plagioklazów o wzorze chemicznym (Ca,Na)(Si,Al)4O8; W

Labradorit (1) - patrz labrador

Labradoryt (2) – skała zasobna w labrador, wykazująca piękną grę barw w odcieniach błękitnych; duże masywy tych skał występują na półwyspie Labrador i w prowincji Quebec (Kanada)

Labradyt – skała magmowa głębionowa; odmiana anortozytu; zbudowana głównie z plagioklazu (labrador); w podrzędnych ilościach zawiera skaleń potasowy (ortoklaz, mikroklin), kwarc, piroksen, amfibol, biotyt, rzadko oliwin a akcesorycznie magnetyt, ilmenit, hemoilmenit, granat, rutyl, cyrkon i inne

Labratownit – plagioklazy Ab40An60–Ab30An70

Labuntsovit = łabuncowit

Labuntsovit-Fe = łabuncovit-Fe

Labuntsovit-Mg = łabuncovit-Mg

Labuntsovit-Mn = łabuncovit-Mn

Lacroisyt – mieszanina tlenowych minerałów Mn

Lactoid – syntetyczna barwiona kazeina; imitacja kamieni

Ladques – duże diamenty

Lagoriolit – syntetyczny nosean

Laihunit – ferrifajalit o wzorze Fe2Fe3+[SiO4]2; rombowy

Laiton – patrz mosiądz

Lambertyt – zapewne uranofan

Lamboanit hiperstenowy – patrz ankaranandyt

Lambra – dawna nazwa bursztynu

Lampadyt – wad miedziowy

Lamprobolity – minerały grupy hornblendy bazaltowej obejmującej hornblendę bazaltową, kaerssssutyt i barkewikit; różniią się od minerałóooow grupy hornblendy zwyczajnej na ogół dużą zawartością Fe3+ przy mniejszej zawartości grup OH, które mogą być w znacznej części podstawione przez O2– (oksyhornblenda); w kearsutycie obecny jest tytan w ilości 5–10% TiO2, a w barkevikicie występuje również mangan; minerały grupy hornblendy bazaltowej są związane ze skałami magmowymi

Lamprofir melilitowy – patrz alnöit

Lamprofir wapniowo–alkaliczny – patrz kersantyt

Lamprophyllit = lamprofyllit

Lamprophyllit-2O - brak danych; M

Lamprostibian = melanostibian

Lampryt (1) – żelazo meteorytowe lub schreibersyt

Lampryt (2) – grupa kruszców siarczkowych i pokrewne

Landauit = łandauit

Landeryt – patrz rosolit

Landsbergit = belendorffit

Laneit – hornblenda żelazawa lub ferropargasytowa

Langstaffit = chondrodyt

Lanthanit = lanthanit–(La)

Laphamit = lafamit

Lapis – patrz kamień piekielny

Lapis atracius – patrz verde antico

Lapis crucufer – patrz lapis krzyżowy

Lapis fałszywy = lazulit

Lapis krzyżowy (lapis crucufer) – bliżniaki staurolitu barwione sztucznie na niebiesko

Lapis lazuli (1) – mieszanina lazurytu, haüynu, noseanu i sodalitu; zawiera niewielkie domieszki diopsydu, augitu, mik i hornblendy oraz liczne wpryśnięcia pirytu; niebieski, zielonawoniebieski, niekiedy purpurowoniebieski; ceniony kamień ozdobny

Lapis lazuli (3) – syntetyczny; ciemnoniebieskie do fioletowoniebieskiego szkło; imitacja lapis lazuri; nazwa niepoprawna

Lapis lazuli Gilsona – syntetyczna imitacja lazurytu firmy Gilsona;barwa zbliżona do akwamarynu, rysa ciemnoniebieska; zawiera rozproszone okruchy pirytu; na rynku jubilerskim od 1976 roku

Lapis miedziowy – syntetyczny; nieprzezroczyste ciemnoniebieskie szkła z wtrąceniami błyszczących opiłków miedzi; imitacja lazurytu

Lapis muscoviticum (lapis muscoviticus) – płyty wyłupane z muskowitu używane dawniej jako szyby w oknach

Lapis muscoviticus – patrz lapis muscoviticum

Lapis mutabilis – patrz hydrofan

Lapis niemiecki (lapis szwajcarski) – jqaspis sztucznie barwiony błękitem pruskim lub berlińskim; imitacja lapis lazuri

Lapis ołowiowy – szmaragdowozielona odmiana linarytu; nazwa niepoprawna

Lapis szwajcarski – patrz lapis niemiecki

Laplandyt = laplandyt–(Ce)

Lapparentit – patrz khademit

Lapparentyt = tamarugit

Lardyt – patrz agalmatolit

Larimar – niebieski pektolit z Dominikany

Laspeyryt – patrz fenoknebelit

Lassalit – zapewne pałygorskit

Lassolatyt – nawar opalowy

Lasuryt = azuryt

Lat yay – zmętniały jadeit

Latialit = haüyn

Laubanit – patrz lubanit

Laubmannit – mieszanina dufrenitu, kidwellitu i beraunitu

Laumonit = laumontyt

Laurelit – złocistobrązowe kryształy wezuwianu z Laurel (Góry Lauretyńskie, Kanada)

Laurvikit (lauvikit) – skała; składa się głównie z anortoklazu i kryptopertytu z niewielką domieszką biotytu i augitu egirynowego; wykazuje piękny perłowoszary efekt iryzacji; występuje w Lauvik (Norwegia)

Lauvikit – patrz laurvikit

Lavendrin – patrz kwarc ametystowy

Lavendulanit = lavendulan

Lavenit rombowy (orthorombic lavenit) – zapewne polimorf lavenitu

Lavernit – syntetyczny peryklaz; krystalizuje w układzie regularnym; bezbarwny, niekiedy lekko żółtawy; produkowany od początku lat 70–tych

Lavez – steatyt z kantonu Uri (Szwajcaria)

Lavrentievit = łavrentievit

Lavroffit – patrz lawrowit

Lavrovit – patrz lawrowit

Lawrowit (lavrowit, lavroffit) – diopsyd chromowy

Laxmannit = vauquelinit

Lazarenkoit = łazarenkoit

Lazarenkovit = łazarenkowit

Lazarevićyt = arsenosulvanit

Lazulit hiszpański = cordieryt; nazwa niepoprawna

Lazurapatyt – zbita, błękitnoniebieska odmiana apatytu lub jego mieszanina z lazurytem; pozyskiwany w północno–wschodniej Syberii (Rosja)

Lazurfeldspat – niebieskawa odmiana ortoklazu; znany z żył pegmatytowych granitów syberyjskich (Rosja)

Lazurkwarc – niebieski chalcedon

Lazuryt = azuryt

Lead = ołów rodzimy

Leadamalgam = plumboamalgam

Lead–feldspar – patrz skaleń ołowiowy

Lechosopal patrz opal ognisty

Lechosos (1) – opal mleczny

Lechosos (2) – mlecznobiały opal ognisty o dominującej, zielonej grze barw

Lecytoid (leucytoedr) – forma kryształów leucytu

Ledereryt = gmelinit

Lederyt = tytanit; dawna nazwa

Ledikit – trioktaedryczny analgon illitu

Ledofrozen fire – syntetyczny bezbarwny szafir

Ledouxyt – mieszanina domeykitu, algodonitu i innych

Leedsyt – mieszanina anhydrytu i barytu

Leelit – krwistoczerwona odmiana ortoklazu o połysku woskowym; dawna nazwa obecnie rzadko stosowana

Leesbergit – mieszanina hydromagnezytu z kalcytem lub dolomitem

Lefkasbestos – wybielony wskutek wietrzenia chryzotyl (biały azbest chryzotylowy)

Lehiit – mieszanina apatytu i crandallitu

Lehmannit (1) – patrz sausuryt

Lehmannit (2) = krokoit

Lehneryt – zapewne ludlamit

Lehuntyt = natrolit

Lembergit – sepiolit żelazowy

Lembergit – syntetyczny 4Na2Al2Si2O8 . 5H2O

Lemnäsyt = alluaudyt

Leonhardtyt (metalaumontyt, starkeyit) – częściowo przeobrażony laumontyt; P21/n

Leonit – awenturyn z Tybetu

Lepkhenelmit-Zn = lepchenelmit-Zn

Lepidochloryt – odmiana chlorytu; niedokładnie zdefiniowany

Lepidocrocit = lepidokrokit

Lepidofeit – odmiana wadu zasobna w CuO; występuje w strefie utlenienia dolnośląskich łupków miedziowych

Lepidolampryt – franckeit

Lepidolity (jasne miki litowe) – grupa minerałów której skrajnymi członami są: muskowit, muskowit litowy, paucilitionit i polilitionit; wzykle zawierają 4–6% Li2O (polilitionit do 7,6%); cechują się na ogół znaczną zawartością F; krystalizują jednoskośnie lub trygonalnie; tworzą kryształy tabliczkowe o pokroju heksagonalnym lub skupienia blaszkowe, łuskowe i sferolitowe; bezbarwne, częściej jednak swoiście różowe lub purpurowe, zależnie od stosunku Mn do Fe2+

Lepidomelan – biotyt żelazowy

Lepidomorfit – pseudomorfozy fengitu po oligoklazie

Leptochloryty – chloryty żelazawo–żelazowe (delesyt, szamozyt i turyngit); odmianą leptochlorytów jest: allofit

Lesleyit – produkt przeobrażenia korundu; zbliżony do efesytu

Lesserit – duże, dobrze wykształcone, przezroczyste kryształy inderytu ze złóż Jenifer i Kramer w hrabstwie Kern (Kalifornia, Stany Zjednoczone)

Lessingit = beckelit–(Ce)

Lettsomit = cyanotrichit

Leucaugit = diopsyd

Leuchtenbergit = klinochlor

Leucophanit = leukofan

Leucophoenicit = leukofenicyt

Leucophosphit = leukofosfit

Leucophyllit = aluminoseladonit

Leucosphenit = leukosfenit

Leucoxene = mieszanina

Leucytoedr – patrz lecytoid

Leucytolit  – patrz amfigenit

Leucytyt (leumafit) – skała magmowa wylewna zaliczna do foidytów; postać porfirowa; struktura drobnoziarnista ; zbudowany 40–70% ze skladników ciemnych (augit, czasem oliwin i melilit) i w 30–60% ze składników jasnych (leucyt); w niewielkich ilościach zawiera również plagiolklazy (labrador bytownit lub anortyt), nefelin, apatyt i magnetyt; odmiany zawierające poniżej 40% składników ciemnych nazywane są leukoleucytytem  a zawierające powyżej 40% minerałów ciemnych melanoleucytytem (nemit)

Leucytyt flogopitowy – patrz wyomingit

Leucytyt oliwinowy – patrz bazalt oliwinowy

Leucytyt tefrytowy – patrz braccianit

Leukazbest – wybielony azbest

Leukoagat – agat o przewadze barwy białej

Leukochalcyt = olivenit

Leukocyklit = apofyllit

Leukofanit = leukofan

Leukofosfatyt – syntetyczny (K,H)Fe4[(OH)4|(PO4)3] . 6–7H2O

Leukofosfit – substancja o wzorze chemicznym KFe2(PO4)2(OH) . 2H2O

Leukofyllit – patrz serycyt

Leukoglaucyt = ferrinatryt

Leukogranat – bezbarwna odmiana grossularu

Leukogranit – patrz alaskit

Leukoksen (tytanomorfit) – mikrokrystaliczne skupienia tlenków TiO2 (np. anatazu) pochodzenia wietrzeniowego, powstające na gramicach ziarn tlenkowych minerałów tytanu takich jak tytanomagnetyt, tytanit, ilmenit i innych;

Leukoleucytyt melilitowy – patrz cecilit

Leukoleucytyt nefelinowy – patrz schorenbergit

Leukomanganit = fairfieldyt

Leukopiryt – odmiana löllingitu uboższa w As

Leukoszafir (biały szafir, szafir bezbarwny) – bezbarwna odmiana korundu; nazwa niepoprawna jednak powszechnie stosowana; znane z Bij Hill i kubi Kalo (Kenia)

Leukotyl – zbliżony do chryzotylu; opisany niedokładnie ze Złotego Stoku

Leumafit – patrz leucytyt

Leverrieryt (1) – odmiana illitu

Leverrieryt (2) – zrosty pakietów illitu i kaolinitu

Levynit = levyn

Lewistonit – bazrwna odmiana apatytu fluoro–węglanowego; zawiera niewielką domieszke potasu

Lewisyt = roméit

Li–– feldspat syntetyczny tetragonalny LiAlSi3O8

Libit – patrz libyanit

Libyanit (libit) – bardzo czyste naturalne szkliwo (tektyty) składem zbliżone do lechatelierytu; zawiera około 98% SiO2; napotkany w zachodniej części Libii gdzie tworzy bryły o masie dochodzacej do 8 kg

Lic–sung–ski = turkus

Lidyt (darlingit, touchstone) – czarna skała krzemionkowa poprzecinana siatką charakterystycznych białych żyłek kwarcowych; wykorzystywany jako kamień probierczy

Liebeneryt – zbliżony do pinitu; produkt przeobrażenia nefelinu

Lieberyt - substancja mineralna o składzie chemicznym CaZn2[OH]6 . 2H2O

Lievryt = ilvait

Lilianit = lepidolit; dawna nazwa obecnie niestosowana

Lillechammeryt (lillhammeryt) = pentlandyt

Lillhammeryt – patrz lillechammeryt

Limait – gahnit cynowy o stosunku Zn:Sn = 3:1

Lime = wapno rodzime

Lime–bronzitt – zawne pigeonit lub enstatyt–augit

Limonit (hydroferryt, ocre jaune, yellow ochre) – mieszanina tlenków i wodorotlenków Fe

Limonit włóknisty – występuje w czpach żelaznych

Limonit zbity – powstaje w środowisku morskim i jeziornym lub innych środowiskach hipergenicznych; jego odmiany: ruda kuchowa, ruda skalista – występują wśród utworów piaszczystych określanych jako piaski żelaziste

Limonit żyłowy – występuje w czapach żelaznych

Limonitconcretion – konkrecje limonitowe

Limonitogelit – koloidalna odmianagoethytu

Lincolnin – patrz lincolnit

Lincolnit (lincolnin) = heulandyt

Lincurium – antyczna nazwa bursztynu

Linde simulated diamond – syntetyczny tlenek itrowo–glinowy o strukturze granatu (YAG); imitacja diamentu

Lingaitukuang – być może brabantyt (?)

Linnaeit = linneit

Linobat – syntetyczny niobian litu o wzorze chemicznym LiNbO3 nie mający odpowiednika w przyrodzie; krystalizuje w układzie trygonalnym; kryształy czyste są bezbarwne; domieszki barwią go na zielono, czerwono, niebiesko, fioletowo i żółto; produkowanyy od 1967 roku; imitacja kamieni

Linosyt – kaersutyt żelazowy lub oksyżelazawy

Lintonit (winchellit) – przeświecający, oliwkowozielony lub różowoczerwony niekiedy centkowany thomsonit; z wydlądu podobny do jadeitu; pozyskiwany wzdłóż brzegu Stockly Bay w stanie Michigan, w pobliżu Grand Marais w stanie Minesota i na wyspie Royale na Jeziorze Górnym (Stany Zjednoczone); chętnie stosowany w biżuterii

Lionit (1) (lyonit) – odmiana telluru rodzimego zasobna w SiO2

Lionit (2) (lyonit) = chillagit

Liparyt – chryzokola, fluoryt lub talk; nazwy niepoprawne

Lirocon–malachit = liroconit

Lishizhenit = lisziżenit

Li–skaleń – syntetyczny Li[AlSi3O8]

Listwenit – mika chromowa; także skała powstała w wyniku listwenityzacji

Litharge = glejta rodzima

Lithia–ametyst (1) – ametyst z dużą domieszką Li

Lithia–ametyst (2) – patrz kunzyt

Lithia–emerald – patrz hiddenit; nazwa niepoprawna

Lithidionit – patrz litidionit

Lithiofosfatyt = lithiofosfat

Lithionglaucophan = holmquistyt

Lithionit (lithiummuscovit, lithium muscovite) = lepidolit; opisany z Kotliny koło Mirska; znany takżez Karpnik koło Jeleniej G6ry

Lithium–amfibol – hipotetyczny Li2(Mg,Fe)3 . Al2Si8O21 oraz amfibol zasobny w Li, np. holmquistyt

Lithium–hydrorodonit – krańcowy człon Li–hydrorodonitu

Lithiummuscovit (lithium muscovite) – patrz lithionit

Lithoksyl – skrzemieniałe, niekiedy zopalizowane drewno kopalne

Lithos lazuli – zbite wstęgowane skupienia purpurowo–czerwonego fluorytu; często jest nasycany żywicami syntetycznymi

Litidionit (lithidionit, neocyanit) – (Na,K)2Si3O7?; niedokładnie poznany (6)

Litiofilit = tryfylin

Litiophilit = litiofilit

Litiophorit = litioforyt

Litiophosphat = litiofosfat

Liuhelit - substancja mineralna o składzie chemicznym CuRh2S4

Liujinyinit – być może uytenbogaardtyt (?)

Liveingit – rathyt II

Liver opal (1) – patrz menilit

Liver opal (2) – nieprzezroczysty opal o barwie brązowej

Llallagualit – CaPO4?; zapewne identyczny z rabdofanem

Lluvisnandos opal – patrz opal Lluvisnando

Loaisyt = skorodyt

Loboit – piękny zielony wezuwian z Gukumy (Szwecja)

Lodevit = metalodevit

Lodranity – grupa mateorytów żelazokamiennych; reprezentowane są tylko przez jeden meteoryt o masie 0,97 kg spadły w okolicy miejscowości Lodran w Pakistanie; składa się on z ziarnistych skupień krzemianów (oliwinu i bronzytu) składem przypominajcych urelity; minerały krzemianowe tkwią w żelazie niklonośnym stanowiącym 20% masy meteorytu; akcesorycznie występuje chromit, troilit oraz bliżej nieokreślony minerał będący przypuszczalnie plagioklazem

Loellingit = löllingit

Loeweit (loweit) = löweit

Lohestyt – bliżej nieokreślone optycznie izotropowe krystaloblasty w fyllitach

Löllingit kobaltowy – odmiana löllingitu zasobna w Co; stwierdzony w dolnośląskich łupkach miedziowych

Lombardyt - substancja mineralna o składzie chemicznym (ZRz,Ca)(Fe,Mg,Mn)(Al,Fe)2[O|OH|SiO4|Si2O7]

Lomonit = laumontyt

Lomonosovit = łomonosovit

Lomontyt = laumontyt

Lonsdaleit = diament–2H

Loparit = łoparyt–(Ce)

Loparyt-(Ce) = łoparyt-(Ce)

Loranskit – patrz łoranskit–(Y)

Lorettoit – substancja o wzorze Pb7O6Cl2; nazwa zdyskredytowana

Lossenit – mieszanina skorodytu i beudantytu

Losyt = wiszniewit

Lotalalit – patrz lotalit

Lotalit (lotalalit) = hedenbergit

Lotryt – pumpellyit z doliny Lotr w Siedmiogrodzie (Rumunia)

Louderbachit – römeryt glinowy

Louderbackit - brak danych; M

Louglinit – MgSi2O5 . nH2O lub Na2Mg2Si6O16 . 8H2O; azbestopodobny, niedokładnie poznany (6)

Louisyt – mieszanina kwarcu i apofyllitu

Lovchorrit = mosandryt

Lovdaryt = łovdaryt

Lovozerit = łovozieryt

Loweit – loeweit

Löwigit = ałunit

Lubanit (laubanit) = natrolit; wyróżniony w bazaltach Jałowca koło Lubania Śląskiego

Lubeckit – wad miedziowo–kobaltowy

Lublinit (prioryt) – niedokładnie poznana odmiana kalcytu lub hydrokalcytu

Lubumbashyt – niedokładnie poznany, zbliżony do heterogenitu

Luchs sapphire – patrz szafir rysi

Lucianit = stevensyt

Lucinit – niebieskawa odmiana waryscytu z nadbrzeża Santa Lucia w pobliżu miasta Lucia (Utah, Stany Zjednoczone)

Luckyit (manganmelanteryt) – melanteryt manganowy (Fe,Mn)SO4 . 7H2O

Ludlockit-(Pb) - brak danych; W

Lumachella – piękne i niezwykle rzadko spotykane wapienia rafowe zawierające maleńkie skorupy ślimaków lumachella; na ciemnym tle skały widoczne są maleńkie, białawe muszelki, które w zależności od ułożenia mogą wykazywać zbliżoną do opalowej tęczową grę barw; znajdowane w kopalni rud ołowiu Bleiberg w obwodzie Villach (Karyntia, Austria) i kopalniach astrachańskich (Rosja); stosowane w buiżuterii artystycznej

Lumarith – patrz bexoid

Lumarith – patrz bexoid

Lunaity – meteoryty kamienne z grupy achondrytów pochodzenia księżycowego; pod względem składu mineralnego przypominają one ziemskie bazalty i anortozyty; w grupie tej spotyka się także tzw. brekcje regolitowe o barwie szarej będące scementowaną drobnoziarnistą materią i pyłem o wielkości cząstek 60–100 μm pokrywającymi pierwotnie powierzchnię Księżyca

Lunnit = pseudomalachit

Lun'okit = luniokit

Luo-chalybit, Luo-diallogit, Luo-kalcyt, Luo-magnezyt – kwaśne węglany Ca, Fe, Mn i Mg zawarte w wodzie

Luotolit = oligoklaz; dawna nazwa obecnie niestosowana

Luppikit – mieszanina kubanitu, pirotynu i chalkopirytu

Lusakit – staurolit kobaltowy (6)

Lusitanit = spenceryt

Lussatyn (chalcedon cristobalitowy, cristobalitchalcedon) – skrytokrystaliczna, włóknista odmiana odmiana cristobalitu; pojawia się wśród skał osadowych

Lussatyt – skrytokrystaliczna, łuskowa odmiana cristobalitu; dawniej opisywany jako chalcedon

Lustergem – syntetyczny, bezbarwny spinel

Lusterit – syntetyczny, bezbarwny rutyl

Lustigem – syntetyczny tytanian strontu; imitacja diamentu

Lusungit = benauit

Lutecyn – odmiana chalcedonu

Lutecyt – odmiana chalcedonu wykazująca ukośne wygaszanie światła pod kątem 450

Lux szafir = cordieryt

Lychnis – antyczna nazwa czerwonych kamieni, np. granatu, rubinu oraz fioletowoczerwonego i różowego turmalinu

Lydian stone – patrz basanit

Lyellit = devillin

Lyndochin – odmiana aeschynitu

Lynx eye – labradoryt wykazujący zieloną migotliwość, której układ przypomina oko rysia

Lynx sapphire = cordieryt

Lyonit – lionit

Łabit – skrajny człon szeregu pilolit–pałygorskit; około H2MgSi3O8 . H2O

Łodocznikit = branneryt

Łodocznikowit (1) – zbliżony do brannerytu

Łodocznikowit (2) – zapewne omyłkowo zamiast łodocznikit

Łomonosowit–β (metałomonosowit) – zapewne pośredni produkt przeobrażenia łomonosowitu w murmanit (dyskusyjny)

Łoranskit – patrz łoranskit–(Y)

Łoranskit–(Y) (loranskit, łoranskit) – yttrotantalit cyrkonowy

Łowczorryt – zmetamiktyzowany rinkit lub mosandryt

Łyszczyki – patrz miki zwyczjne

Łyszczyki uwodnione – patrz hydromiki

Łzy apacza – niewielkie podobne do otoczaków kropelki obsydianu o bezbarwnym, szklistym jądrze, tkwiące w częściowo rozłożonym obsydianie; pozyskiwane głównie w Nowym Meksyku (Stany Zjednoczoczone)

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY