LISTA SYNONIMÓW

według stanu na dzień 31.01.2003 roku

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Litera M

 

Ma – hipotetyczny Na8[(Cl2,SO4,CO3)|(AlSi3O8)6]

Macallisterit = mcallisteryt

Macaulayit – niedokładnie poznany minerał strefy hipergemcznej Szkocji; jednoskośny

Macconnellit = mcconnellit

Macfarlanit – mieszanina huntilitu i innych kruszców srebra

Macgillit = mcgillit

Macgovernit = mcgovernit

Macica perłowa – dawna nazwa masy perłowej

Mackelveyit = mckelveyit–(Y)

Mackensyt – bliżej nieokreślony chloryt zbliżony do turyngitu

Mackinstryit = mckinstryit

Mackintoshyt – thorogummit

Mackovickyit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Ag0,79Cu1,09Pb0,27Bi5,20S9

Macle (1) – chiastolit; dawna nazwa obecnie nie stosowana

Macle (2) – zrost bliźniaczy dwóch symetrycznych kryształów diamentu obróconych względem siebie o 1800

Maclureit (1) = augit

Maclureit (2) = chondrodyt

Maconit – produkt przeobrażenia chlorytu

Macphersonit = macfersonit

Macusanit (amerykanit) –

Madagaskarski kamień księżycowy – patrz kamień księżycowy labradowrowy

Madeiracytryn (1) – cytryn o barwie wina madera; pozyskiwany w Hiszpanii

Madeiracytryn (2) – wygrzewany ametyst

Madeiratopaz – syntetyczny złocistobrązowy szafir; nazwa niepoprawna

Madeiratopaz – wygrzewany ametyst o barwie różowobrunatnej; nazwa niepoprawna

Madenbachit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Bi2Fe(Cu,Fe)[(O,OH)2|(OH)2|(AsO4)2]

Madfordyt – agat mszysty z Medford (Oregon, Stany Zjednoczone)

Madina emerald – syntetyczne zielone szkło imitujące szmaragd; nazwa niepoprawna

Madocyt – patrz żelazo meteorytowe

Mafek – dawna nazwa turkusu

Mafit – minerały ciemne; określenie używane w petrografii

Magacyclit = megacyklit

Magallanit – substancja asfaltowa

Magalumoksyd = spinel

Magalux – syntetyczny, bezbarwny spinel

Magantofyllit = magnesioantofyllit

Maghaemit = maghemit

Maghagendorfit – nieprecyzyjnie określony człon grupy alluarytu (6)

Maghemit tytanowy – patrz tytanomaghemit

Maghemomagnetyt – pośredni między magnetytem a maghemitem

Magnalit – saponit lub pokrewny montmorillonit

Magnes – antyczna nazwa magnetytu

Magnesiaarfvedsonit – patrz magnesioarfvedsonit

Magnesiablythyt – granat szeregu pirop–blythyt

Magnesiacordieryt – hipotetyczny H2Mg4Al8Si10O37 z gupy cordierytu

Magnesiangalofan = glaukofan

Magnesio-axinit (magnesiumaksynit = magnesio-aksynit

Magnesioaluminokatophorit – patrz magnesioalumokatoforyt

Magnesioalumokatoforyt (magnesioaluminokatophorit) – NaCaNaMg4AlSi7AlO22(OH)2, hipotetyczny skrajny człon podgrupy richterytu–taramitu

Magnesioalumotaramit – NaCaNaMg3Al2Si6Al2O22(OH)2, hipotetyczny skrajny człon podgrupy richterytu–taramitu

Magnesioanthophyllit – patrz magnesioantofyllit

Magnesioantofyllit (magnesioanthophyllit, magnesiumanthophyllit) – Mg7Si8O22(OH)2 hipotetyczny skrajny człon podgrupy antofyllitu lub minerał

Magnesioarfvedsonit (magnesiaarfvedsonit, imerinit) – NaNa2Mg4Fe3+Si8O22(OH)2, hipotetyczny skrajny człon podgrupy eckermannitu–arfvedsonitu lub minerał

Magnesiocarpholit – dyskusyjny

Magnesiochlorytoid – dyskusyjny (5)

Magnesioclinoholmquistit = klinoholmquistyt

Magnesiocopiapit – substancja o wzorze chemicznym MgFe4(SO4)6(OH)2 . 20H2O

Magnesiocummingtonit – Mg7Si8O22(OH)2, hipotetyczny skrajny człon podgrupy cummingtonitu lub minerał

Magnesio-ferrikatoforyt – NaCaNaMg4Fe3+Si7AlO22(OH)2, hipotetyczny skrajny człon podgrupy richterytu–taramitu

Magnesioferritaramit – NaCaNaMg3Fe2Si6Al2O22(OH)2, hipotetyczny skrajny człon podgrupy richterytu–taramitu

Magnesiogedryt – Mg5Al2Si6Al2O22(OH)2, hipotetyczny skrajny człon podgrupy antofyllitu lub minerał

Magnesiohastinsyt – NaCa2Mg4FeSi6Al2O22(OH)2, hipotetyczny skrajny człon podgrupy hastingsytu lub minerał

Magnesioholmquistyt – Li2Mg3Al2Si8O22(OH)2, hipotetyczny skrajny człon podgrupy antofyllitu lub minerał

Magnesiohornblenda (aluminomagnesiohornblenda) – Ca2Fe4AlSiO7AlO22(OH)2, hipotetyczny skrajny człon podgrupy tremolitu–tschermakitu lub minerał

Magnesiocarpholit = magnesiokarfolit

Magnesiochloritoid = magnesiochlorytoid

Magnesiokatophorit = magnesiokatoforyt

Magnesioklinoholmquistyt – Li2Mg3Al2Si8O22(OH)2, hipotetyczny skrajny człon podgrupy cummingtonitu lub minerał

Magnesiolaumontyt – nazwa zdyskredytowana

Magnesioludwigit - substancja mineralna o wzorze chemicznym MgO . Fe2O3 . 3MgO . B2O3. = ludwigit

Magnesiomagnetyt – magnetyt magnezowy

Magnesiomargaryt (calciotalk) – margaryt magnezowy

Magnesioniobit = magnocolumbit; Pbcn

Magnesioriebeckit – Na2Mg3Fe2Si8O22(OH)2, hipotetyczny skrajny człon podgrupy glaukofanu–riebeckitu lub minerał

Magnesiorosheryt = zanazzit

Magnesioscheelit – hipotetyczny MgWO4

Magnesioschorlit – turmalin pośredni pomiędzy drawitem i schörlem; brunatnoczarny

Magnesiosusexyt – zapewne szajbelyit manganowy; rombowy

Magnesit = magnezyt

Magnesiumaksynit – patrz magnesioaksynit

Magnesiumantofyllit = magnesioantofyllit

Magnesium-astrophyllit = magnesium-astrofyllit

Magnesiumbeidellit – Mg2Si4O11 . nH2O; skrajny człon grupy montorillonitu

Magnesiumbentonit – niedokładnie określony 7MgO . 10SiO2 . 5H2O; składnik bentonitów

Magnesiumberzeliit – berzeliit

Magnesiumchalkantyt – mieszanina allenitu i pentahydrytu

Magnesium-chlorophoenicit = magnesium-chlorofenicyt

Magnesiumchlorytoid – hipotetyczny Mg2Al4Si2O10(OH)6 człon grupy chlorytoidów

Magnesiumcordieryt – spinityzowany cordieryt

Magnesiumfosfouranit = saléit

Magnesiumglaukonit – patrz glaukonit magnezowy

Magnesiumheksahydryt = heksahydryt

Magnesiumhomblenda – hornblenda magnezowa

Magnesiumhydromuskowit = gümbelit

Magnesiumkaolinit – Mg2Al4Si3O10(OH)8; zapewne septechloryt

Magnesiumleonit = leonit

Magnesiumortyt – odmiana ottytu zawierająca 14,15% i 3:30% F

Magnesiumserycyt –odmiana serycytu zawierająca 2,74% MgO, 0,46% Fe2O3 i 1,57% FeO

Magnesiumszomolnokit – szomolnokit magnezowy

Magnesiumwermikulit (Mg–wermikulit) – minerał glebowy; analogon montmorillonitu

Magnesiumzippeit – zippeit magnezowy, Mg2(UO2)6(SO4)3(OH)10 . 16H2O

Magnetoilmenit – kryształy mieszszane ilmenitu i magnetytu

Magnetomaghemit – pośredni między magnetytem i maghemitem

Magnetopiryt = pirotyn

Magnetostibian = jakobsyt

Magnezodravit – dravit magnezowy; ciemnoniebieski; występuje w Chinach

Magnezyt krystaliczny – grubokrystaliczne skupienia magnezytu; związany ze skałami dolomitowymi lub łupkami talkowymi

Magnezyt ziemisty – zbite skupieniamagnezytu; powstaje w wyniku serpentynizacji skał zasadowych i ultrazasadowych (np. oliwinitów); wypełnia szczeliny i gniazda w serpentynitach; w Polsce znany z masywów serpentynitowych Sobótki, Gogołów–Jordanów (Wiry, Wirki), Szklar i Braszowic

Magnioboryt = suanit

Magniofilit (magniophilit) = beusyt

Magniophilit – patrz magniofilit

Magniosyderyt – chalybit magnezowy

Magniotriplit – triplit magnezowy

Magnochromit – patrz chromit magnezowy

Magnodravit – uvit magnezowy o właściwościach optycznych zbliżonych do dravitu; występuje w prowincji Uva (Sri Lanka) i w okolicach Renfrew (Ontario, Kanada)

Magnoferrichromit – odmiana chromitu (Fe,Mg)(Cr,Fe)2O4

Magnoforyt – richteryt tytanowo–potasowy

Magnofranklinit – silnie magnetyczna odmiana franklinitu uboga w Zn

Magnomontmorillonit – odmiana montmorillonitu

Magnophorit – richteryt tytanowo–potasowy

Magnospinel = galaxyt

Magwyllieit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Na2Na(Mn,Ca)Fe2Mg2(Al,Fe)2[PO4]6. = wyllieit

Mahadevit – mika pośrednia między muskowitem i flogopitem

Mahogany – patrz Mountain Mahogany

Maigruen – zbliżony do Cu2GaS; niedokładnie zbadany

Maitlandyt – thorogummit

Majkat – antyczna nazwa turkusu, traktowanego dawniej jako odmiana malachitu a pozyskiwanego z obecnie prawie już wyczerpanych zloż w Wadi Maghara, Wadi–asz–Szallal, Dżabal Hamid, Manadżim Umm Budżma, Abu Hamad i Dżabal Sarabit–al–Chadim zalegających na obszarze około 100 km2 wzdłóż południowo–zachodniej linii brzegowej Zatoki Sueskiej na Płówyspie Synaj

Makarochkinit = makaroczkinit

Makit = thenardyt

Makovickyit = mackovickyit

Makroantypertyt – produkt odmieszania w skali makro fazy K–skalenia i Na–skalenia z przewagą tego drugiego

Makrokaolinit – osobniki kaolinitu większe od 0,2mm

Makrolepidolit – odmiana lepidolitu wykazująca duży 2V

Makropertyty – patrz pertyty

Makuzyt – szkliwo wulkaniczne z Peru

Malachit azurytowy – patrz azurmalachit

Malachit czarny – czarne szkliste minerały, a zwłaszcza szkliste odmiany goethytu, kryptomelanu i innych; nazwa niepoprawna

Malachitlapis – konkrecje kwarcowe spojone malachitem

Malacolit – patrz malakonit

Malacon = cyrkon

Malaconit – patrz malakolit

Malakolit (malaconit, diopsyd z Sala) – jasnozielony diopsyd z dobrą podzielnością według (001); napotkany w okolicy Sludianki (Rosja)

Malakon – niemal zupełnie zizotropizowana szklizta odmiana cyrkonu; zawiera liczne wrostki radioaktywnego thorytu

Malanit – (Cu,Pt,Ir)S2 niedokładnie poznany; (6)

Malaquita = malachit

Malaya (malia, umbalit) – granaty szeregu pirop–spessartyn o barwie ognistoczerwonej do złocistopomarańczowej pozyskiwane w krajach wschodnioafrykańskich m. in. wzdłóż brzegów rzeki Umba (Tanzania)

Maleevit = malejevit

Malhmoodyt - substancja mineralna o wzorze chemicznym FeZr[PO4]2 . 4H2O; W; M

Malia – patrz malaya

Malinowskit – tetraedryt ołowiowy; zawiera do 16% Pb

Malonites – dawna nazwa malachitu

Malowany kamień – patrz painted stones

Malta – substancja bitumiczna

Maltesyt – patrz chiastolit

Malthacyt – odmiana allofanu opisana m. in. z bazaltów Tylic koło Zgorzelca

Mamanit = polihalit

Manchurian jade – patrz steatyt

Mancinit – bliżej nieokreślony minerał Zn

Manferycyty – szereg izomorficzny FeCO3–MnCO3 (syderyt–rodochrosyt); wyróżnia ię następujące człony pośrednie: manganosyderyt, manganosferyt, oligonit i ponit

Manganaktynolit – aktynolit manganawy

Manganalluaudyt - substancja mineralna o wzorze chemicznym Na<2(Mn,Fe)[PO4]

Manganalmandynyn – granat pośredni pomiędzy almandynem i spessartynem

Manganandaluzyt – andaluzyt manganawy

Mangananortyt – syntetyczny Mn[Al2Si2O8]

Manganaxinit = manganaksynit

Manganberzeliit – patrz pyrrhoarsenit

Manganbjeljankinit – patrz bieljankinit manganowy

Manganbelyankinit = manganbieljankinit

Manganchalkantyt – syntetyczny MnSO4 . 5H2O

Manganczinglusuit – zmetamiktyzowana odmiana czinglunitu

Mangandiaspor – odmiana diasporu zawierająca około 4% Mn2O3

Mangandolomit (1) – zbliżony do kutnahorytu

Mangandolomit (2) – dolomit manganowo–żelazawy

Manganepidot – piemontyt manganowy

Manganesehoernesit = manganhörnesyt

Manganeseshadlunit = szadłunit–(Mn)

Manganflogopit – flogopit manganowy

Mangangehlenit – syntetyczny 2MnO . Al2O3 . SiO2; analogon gehlenitu

Manganidissakisyt-(REE) = manganidissakisyt-(ZRz)

Manganidokraz – wezuwian manganowy

Manganilmenit – odmiana ilmenitu zawierająca około 14% MnO

Manganjahnsyt = jahnsyt–(CaMnMn)

Manganknebelit – człony szeregu izomorficznego fajalit–tefroit zawierające 20–40% Mn

Mangankrokidolit – riebeckit manganowy

Manganmelanteryt – patrz luckyit

Manganmuskowit – fioletowa odmiana muskowitu; zawiera około 2,3 % MnO

Mangan–neptunit – odmiana neptunitu; zawiera około 9–10% MnO (6)

Manganoadamit – odmiana adamitu zasobna w Mn

Manganoantofyllit – patrz tirodyt

Manganocalcit – patrz manganokalcyt

Manganocummingtonit – patrz tirodyt

Manganofyllit (1) – biotyt manganowy

Manganofyllit (2) – hipotetyczny manganowy skrajny człon grupy biotytu

Manganogel – gel wodorotlenku lub tlenku Mn; obecny w wodzie

Manganokalcyt (kalcyt manganowy, manganocalcit, spartait) – kalcyt manganowy lub rodochrozyt wapniowy

Manganokhomyakovit = manganochomiakovit

Manganokhristovit-(REE) = manganochristovit-(ZRz)

Manganolit = rodonit; dawna nazwa obecnie nieużywana

Manganoludwigit = pinakiolit

Manganomagnetyt = jakobsyt

Manganomelan (1) = romanechit

Manganomelan (2) – twarde niezidentyfikowane tlenowe minerały Mn

Manganomossyt – zmetamiktyzowany manganocolumbit

Manganoniobit - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Mn,Fe)(Nb,Ta)2O6

Manganophyllit – biotyt manganowy

Manganoplessyt – patrz oligonit

Manganortyt – odmiana ortytu zawierająca około 5% MnO

Manganosferyt – człon pośredni szeregu izomorficznego syderyt–rodochrosyt; zawiera 50–70% FeCO3 i 30–50% MnCO3

Manganosteenstrupin – bezpostaciowy zbliżony do stenstrupinu

Manganostilpnomelan = parsettensyt

Manganosyderyt – człon pośredni szeregu izomorficznego syderyt–rodochrosyt; zawiera 70–95% FeCO3 i 5–30% MnCO3

Manganpałygorskit – zapewne odmiana pałygorskitu o wzorze NaMgMnFe2AlSi7O20(OH)2 . 10H2O

Manganpickeringit – pickeringit z domieszką Mn

Manganpyrosmalit = manganpirosmalit

Manganrockbridgeit – kryształy mieszane szeregu frondelit–rockbridgeit

Mangansiewierginit = tinzenit

Manganspat – rodochrosyt lub rodonit

Mangantapiolit = manganotapiolit

Mangantremolit – tremolit manganawy

Manganturmalin – patrz tsilaisyt

Manganuralit – magnesioarfvedsonit manganawy

Manganvoelckeryt – apatyt manganowo–tlenowy; zawiera również F

Manganwesuvianit = manganwezuwian

Mangan–wollastonit – wollastonit manganowy; zawiera do 7% MnO

Mangnamfibol = rodonit

Mangualdyt – apatyt manganowy

Man Made Daimond - syntetyczny diament

Mansjoit – augit, diopsyd lub hedenbergit zawierający nieco F

Manyu – krwistoczerwony jade

Maori stone – nefryt z Griffith Range (Nowa Zelandia)

Marachasita – dawna alchemiczna nazwa pirytu i markasytu oraz pewnych odmian topazu

Maranit – patrz chiastolit

Marasmolit – częściowo utleniony sfaleryt

Marble of Carystus (cipolino) – dawna nazwa na przemian biało i zielono warstwowanych marmurów z kamieniołomów na wyspie Eubeja (Grecja)

Marburgit – phillipsyt wapniowy

Marcasit = markasyt

Marcelin – braunit wtórny po rodonicie

Marcylit – produkt przeobrażenia chalkopirytu

Marekanit – szarobrązowy, szary lub czarny częściowo rozłożony obsydian o strukturze perlitowej pozyskiwany z piasków rzeki Marienaki w pobliżu Ochocka (Rosja), lub szary obsydian z Meksyku

Margan – antyczna nazwa czerwonego korala

Margarita – średniowieczna nazwa pereł

Margariths – antyczna nazwa pereł

Margarodyt (adamsyt) – talkopodobna mieszanina muskowitu i paragonitu

Marialit chlorkowy – Na8[Cl2|(AlSi3O8)6], skrajne ogniwo szeregu skapolitów; uzyskany syntetycznie gdyż nie występuje w przyrodzie

Marialit siarczanowy – Na8[SO4|(AlSi3O8)6], skrajne ogniwo szeregu skapolitów; uzyskany syntetycznie gdyż nie występuje w przyrodzie

Marialit węglanowy – Na8[CO3|(AlSi3O8)6], skrajne ogniwo szeregu skapolitów; uzyskany syntetycznie gdyż nie występuje w przyrodzie

Mariality – hipotetyczne skrajne ogniwa szeregu skapolitów; wyróżniono tu marialit chlorkowy, marialit siarczanowy i marialit węglanowy; uzyskane syntetycznie; nie występują w przyrodzie

Marian – patrz koral czerwony

Marićit = mariczyt

Marienglas – szkło gipsowe

Marignacyt – patrz marignacyt–(Ce)

Marignacyt–(Ce) (marignacyt)= ceriopirochlor–(Ce)

Marignacyt–(Y) = yttroplrochlor–(Y)

Marionit = hydrocynkit

Mariposit (chromian phengit) – fengit chromowy

Mariposyt – fengit chromowy (chromowa odmiana muskowitu)

Marmairolit – richteryt manganawy

Marmatyt – sfaleryt żelazisty; zawiera około 29% Fe; miodowożółty, ciemnobrunatny do czarnego; napotkany w Marmato (Włochy); był wyróżniany w Wieściszowicach koło Janowic Wielkich i Radzimowicach koło Wojcieszowa i niektórych innych atrefach okruszcowania

Marmolin – patrz marmolit

Marmolit (cooperyt, marmolin) – zielonobiała, niebieskozielona lub asparagusowozielona odmiana antygorytu; licznie występująca w Hoboken (New Jersey, Stany Zjednoczone)

Marmora diament – patrz diament Marmora

Marmur – skała metamorficzna powstała z przeobrażenia wapieni; składa się głównie z kalcytu, rzadziej dolomitu; może zawierać domieszki piroksenów, granatów, plagioklazów i innych; biały, szary, różowy, zielonawy, czarny często smugowy, żyłkowany lub wzorzyście ubarwiony; najpiękniejsze białe marmury pozyskuje się pomiędzy Pizzą i La Spezia oraz wokół Massa i Seravenessa (Włochy), w Paros (Grecja); hrabstwach Perth i Argyll (Szkocja, Wielka Brytania); marmury białokremowe i lekko różowe wydobywane są w Xalostock (Meksyk); wystąpienia dekoracyjnych odmian marmurów znane są również w Sierra de Juarez w okolicach Moliny (Hiszpania), Stanach Zjednoczonych, Rosji, Ukrainie i krajach północnej Afryki; w Polsce eksploatowany w Sławniowicach i Stroniu Śląskim

Marmur Connemara (marmur zielony irlandzki) – ofikalcyt pozyskiwany w Galway (Irlandia)

Marmur Paludina – patrz Purbeck marmur

Marmur Pavonazzo – patrz Pavonazzo marble

Marmur Pentelikon – patrz Pentelicum marble

Marmur Petworth – patrz Petworth marble

Marmur Tecali – patrz tekalit

Marmur zielony irlandzki – patrz marmur Connemara

Marsjatskit – patrz glaukonit manganowy

Martinit – whitlockt wapniowy z guana

Martinsyt (1) – mieszanina kizerytu z anhydrytem

Martinsyt (2) = kizeryt

Martouryt – odmiana berthierytu

Martyt – pseudomorfozy hematytu po magnetycie; tworzy skupienia ziarniste lub zbite; częsty składnik rud żelaza (tzw. rudy martytowe); w Polsce znany z Kletna, Kowar i Tąpadeł

Marumoit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Pb32As40S92; W

Marvelin – rodonit z San Marcel (Piemont, Włochy)

Marvelit syntetyczny tytanian strontu; imitacja diamentu

Masa perłowa (macica perłowa, mother of pearl, perłowa macica, perłowa masa) – wewnętrzna aragonitowa część muszli mięczaków, charakteryzująca się tęczową grą barw

Mascareignit – substancja opalowa tworząca szkielety niektórych organizmów

Mascot emerald – niskiej jakości szmaragd

Maskelynit – szkliwo plagioklazowe; składem chemicznym najczęściej odpowiada bytownitowi; składnik meteorytów

Maslovit = masłovit

Masonit – odmiana chlorytoidu

Masryt – odmiana pickeringitu

Mass aqua – syntetyczna, twarda, niekiedy barwiona masa szklana; używany jako imitacja kamieni

Massicot = glejta rodzima

Mass opal – patrz opal matrycowy

Mastek = talk

Matildit = matyldyt

Matorolit – odmiana chalcedonu zabarwiona na zielono domieszką Cr2O3

Matrait = wurtzyt–3R (6)

Matricyt – uwodniony krzemian Mg, Ca; zbliżony do villarsytu

Matrix opal – patrz opal matrycowy

Matveyevit - substancja mineralna o wzorze chemicznym (K,H3O)Ti(Mn,Mg)2(Fe,Al)2[(OH)3|(PO4)4] . 15H2O; W

Matveevit = matwiejewit

Mauesralz = nitrokalcyt

Maufit – niedokładnie poznany uwodniony krzemian Ni o wzorze (Mg,Fe,Ni)O . 2Al2O3 . 4H2O tworzący włókniste skupienia w serpentynach

Mauinit – labrador z wyspy Maui (Hawaje, Stany Zjednoczone)

Mauleonit – odmiana klinochloru

Mauritzyt – zbliżony do montmorillonitu; zawiera domieszkę kwarcynu

Mauzeliit – romeit ołowiowy

Mavinit – pośredni między chlorytoidem i ksantofyllitem

Mavudzyt – odmiana davidytu

Maw–sit–sit – patrz jadealbit

Maxican onyx – patrz tecali marmur

Maxix aquamarine – patrz akwamaryn maxix

Maxix beryl – patrz akwamaryn maxix

Maxixit – patrz akwamaryn maxix

Mayait – patrz jadeit diopsydowy

Mayakit = majakit

Mayckainit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Cu20(Fe,Cu,Zn)6Mo2Ge6S32

Mazapilit – pseudomorfozy arseniosyderytu po skorodycie

Mboziit – taramit potasowy

Mcdermittyt - substancja mineralna o wzorze chemicznym [Hg2N]Cl . nH2O

Mckelveyit = mckelveyit–(Y)

Me – hipotetyczny Ca8[Cl2,SO4,CO3)2|(Al2Si6O8)6]

Mecca stone – patrz cornelian

Mechernichit – patrz bravoit; nazwa zdyskredytowana

Medamait – odmiana diasporu

Medjidyt – zapewne odmiana zippeitu

Medmontit – mieszaniona chryzokoli i miki

Meerschaum – patrz pianka morska

Megabasyt = hübneryt

Megabromit – odmiana embolitu

Megacyclit = megacyklit

Mejonit siarczanowy – Na8[(SO4)2|(AlSi3O8)6], skrajne ogniwo szeregu skapolitów; uzyskany syntetycznie gdyż nie występuje w przyrodzie

Mejonit węglanowy – Na8[(CO3)2|(AlSi3O8)6], skrajne ogniwo szeregu skapolitów; uzyskany syntetycznie gdyż nie występuje w przyrodzie

Mejonity – hipotetyczne skrajne ogniwa szeregu skapolitów; wyróżniono tu mejonit siarczanowy i mejonit węglanowy; uzyskane syntetycznie; nie występują w przyrodzie

Mekkastein – niebieski chalcedon

Melachlor – pseudomorfozy heterosytu po tryfylinie

Melaconit = tenoryt

Melafir oliwinowy – odmiana kersantytu oliwinowego

Melaleucytyt flogopitowy – patrz albanit

Melamonchikit – patrz baldyt

Melanglanz = stephanit

Melanhydryt – patrz palagonit

Melanit – andradyt tytanowy; zawiera około 5% Ti (więcej niż Fe); występuje w alkalicznych skałach magmowych

Melanoagat – agat o barwie czarnej wywołanej obecnością dużej domieszki tlenków manganu lub substancji bitumicznych; występuje m. in. w hrabstwie San Benito (Kalifornia) i hrabstwie Gunnison (Kolorado) oba w Stanach Zjednoczonych

Melanoceryt = melanoceryt–(Ce)

Melanochalcyt – mieszanina tenorytu chryzokoli i malachitu

Melanochroit – patrz fenicyt

Melanoleucytyt biotytowy – patrz kajanit

Melanoleucytyt flogopitowy – patrz albanit

Melanoleucytyt oliwinowy – patrz bakulit lub ugandyt

Melanolit = delessyt

Melamonchikit – patrz baldyt

Melanophlogit = melanoflogit

Melanophlogit-beta - brak danych; W

Melanostibian = melanostibit

Melanostilbit = melanostilbian

Melanosyderyt – krzemionkowa odmiana ferrhydrytu

Melanteryty – rozpowszechnione minerały siarczanowe strefy utlenienia kruszców i skał zawierających siarczki, zwłaszcza piryt czy markasyt; warunkiem ich istnienia jest wilgotność otoczenia; W polsce melanteryty spotyka się w wyrobiskach kopalń kruszców w obszarze śląsko–krakowskim, w kopalni Staszic w Rudkach koło Nowej Słupi, w kopalniach węgla kamiennego Górno– i Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego, na powierzchni wietrzejących łupków menilitowych fliszu karpackiego i węgla brunatnego w Dobrzyniu nad Wisłą

Melichryzos (1) – dawna nazwa miodowożółtego cyrkonu

Melichryzos (2) – miodowożółty opal

Melichryzos (3) – dawna nazwa cytrynu

Melifanit = melinofan

Melility – grupa minerałów krzemianowych (akermanit, gehlenit, melilit i hardystonit); tworzą kryształy tabliczkowe; melility powstają w wysokiej temperaturze; są składnikami przeobrażonych kontaktowo w facji sanidynowej skał wapienno–krzemianowych i wapiennych zasobnych pierwotnie w kwarc lub minerały ilaste; najczystsze odmiany melilitów rozpoznano w porwakach wapieni w zasadowych lawach wezuwiusza oraz wśród kontaktowo zmienionych wapieni w Monzoni, Fassatal i Velardena; melility są szczególnie rozpowszechnione w strefach kontaktowych skał węglanowych z gabrami, dolerytami i innymi skałami magmowymi niediosyconymi krzemionką; są również głównymi składnikami melilitytów oraz bazaltów melilitowych i skał pokrewnych; melility są również składnikami żużli hutniczych; w Polsce znane m. in. z bazaltów Strachowa koło Leśnej

Melilityt – odmiana bazaltu melilitowego

Melinit – mieszanina tlenków Fe i minerałów ilastych

Melinose = wulfenit

Meliphanit = melifanit

Melit – odmiana allofanu

Melkovit = miełlkovit

Mellonit – mieszanina chlorków i siarczanów Na, K, Cu i Pb

Melloryt – proksen rombowy; niedokładnie pomany

Melnikowit – mielnikowit

Melonit – kryształy turmalinu w przekroju ukazujące czerwone wnętrze otoczone zielonymi pasami

Melopsyt – patrz gymmit

Melosark – serpentyn

Melteigit biotytowy – patrz algarvit

Memgxianminit – struktura niewyjaśniona; (Ca;Na)4(Mg,Fe,Zn)5(Sn, Mn)4Al16O41

Menaccanit = ilmenit

Mengit (1) = monacyt

Mengit (2) =columbit

Menilit (1) – konkrecje nieprzezroczystego, szarawego do brązowawego opalu z Menilmontant w pobliżu Paryża (Francja)

Menilit (2) (liver opal) – patrz opal bulasty

Menshikovit = menszikovit

Mercure – patrz mercury

Mercury (mercure, quecksilber) = rtęć rodzima

Meredith – syntetyczny bezbarwny szafir

Mereheadyt – wodorotleno–chlorek ołowiu; bardzo rzadki

Meridis – patrz miridas

Meroksen – biotyt magnezowy; pospolita odmiana biotytu

Meroxene = biotyt

Merrilit = whitlockit z meteorytów

Merrillit-(Ca) - brak danych; W

Merrillit-(Na) - brak danych; W

Merrillit-(Y) - brak danych; W

Mertieit = mertieit-I lub mertieit-II

Meru szafir – niebieski zoisyt; nazwa niepoprawna

Merumit – mieszanina eskolaitu,bracevillitu i in.

Merwinit manganowy – odmiana merwinitu zasobna w Mn

Mesabit – ochrowa odmiana goethytu

Mesitit – magnezyt żelazawy, (Mg,Fe2+)CO3

Mesole – patrz mesolit

Mesolin = levyn

Mesolit (mesole) = thomsonit

Mesotyp = natrolit

Mesquitelit – produkt wietrzenia skaleni nieco róźniący się od montmorillonitu

Messing – patrz mosiądz

Messingit = aurychalcyt

Metaalunogen – uwodniony alunolen

Metaamosyt – syntetyczny; odwodniony szamozyt

Metaankoleit – autunit potasowy

Metaantracyt – końcowy produkt metamorfizmu węgla; ma zaburzoną strukturę

Metabasaluminit = metaaluminit

Metabassetyt - substancja mineralna o wzorze chemicznym Fe[UO2|PO4]2 . 8H2O

Metabentonit (1) – zdigenezowany bentonit

Metabentonit (2) – odmiana montmorillonitu

Metaberyllit = beryllit

Metabiotyt (baueryt) – produkt przeobrażenia biotytu i innych ciemnych minerałów; jego obecność odnotowano z niektórych miejscowości Dolnego Śląska

Metabrucyt – pseudomorfozy peryklazu po brucycie

Metabrushyt = brushyt

Metachabazyt – częściowo odwodniony chabazyt

Metachloryt = dafnit

Metacinnabar = matacinnabaryt

Metacristobalit – cristobalit wysokotemperaturowy

Metadesmin – częściowo odwodniony desmin

Metaepistilbit – częściowo odwodniony epistilbit

Metagadolinit – produkt przeobrażenia gadolinitu

Metagreenalit – odmiana greenalitu

Metahaiweeit – niedokladnie poznany; może haiweeit lub gastumit

Metahaloizyt - substancja mineralna o wzorze chemicznym Al4[(OH)8|Si4O10] . 4H2O. = haloizyt

Metaheulandyt – częściowo odwodniony heulandyt

Metahydroboracyt = inderboryt

Metajarlit - substancja mineralna o wzorze chemicznym NaSr2Al2(F,OH)11

Metajennit – syntetyczny; częściowo odwodniony jennit

Metakalkuranit = metaautunit

Metakaolin (metakaolinit) – syntetyczny; produkt odwodnienia kaolinitu

Metakaolinit – patrz = metakaolin

Metakernit – syntetyczny produkt odwodnienia kernitu

Metakiełdyszyt – patrz kiełdyszyt

Metaksyt – azbest chryzotylowy; wielokrotnie wyróżniany w serpentynitach Ząbkowic Śląskich oraz Braszowic, Gorochowa, Koźmic i Szklar koło Ząbtowic Śląskich, a także w Jordanowie i w Złotym Stoku

Metakupferuranit = metatorbernit

Metakwarc – produkt początkowy krystalizacji gelu SiO2 . nH2O

Metalaumontyt – patrz leonhardyt

Metaliebigit – niedokładnie określony minerał U

Metalondichit – markasyt arsenowy

Metałomonosowit – patrz łomonosowit–β

Metałoparyt (hydrołoparyt) – pseudomorfozy substancji zasobncjw ZRz po łoparycie

Metamarthozyt - substancja mineralna o wzorze chemicznym Cu[UO2]4[(OH)2|(SeO3)4] . 6-8H2O

Metamontmorillonit – syntetyczny; produkt odwodnienia montmorillonitu

Metamurmanit – produkt wietrzenia pośredni między łomonosowitem–β a murmanitem

Metanatrolit – częściowo odwodniony natrolit

Metanhydryt – anhydryt wulkanogeniczny

Metanoceryt – zbliżony do nocerytu

Metasandbergeryt = metaheinrichit

Metaschoepit (schoepit–II) – częściowo odwodniony schoepit

Metaserycyt – odmiana serycytu

Metasicklerit – być może sickleryt

Metasideronatrit = metasyderonatryt

Metasimpsonit = mikrolit

Metaskolecyt (episkolecyt) – cęściowo odwodniony skolecyt

Metastregit – fosfosyderyt

Metataenit – mieszanina taenitu i kamacytu; występuje w meteorytach

Metatalk – patrz protoenstatyt

Metathomsnit (epithomsonit) – częściowo odwodniony thomsonit

Metatriplit – produkt odwodnienia triplitu

Metatyuyamunit = metatjujamunit

Meta-uramphit = meta-uramfit

Metauraninity – produkty naturalnego częściowego odwodnienia autunitu lub torbernitu; zawierają 6–8 cząstek H2O

Metauranopilit (uranopilit–β) – odwodniony uranopilit

Metauranospinit-(Na) - substancja mineralna o wzorze chemicznym Na2[UO2|AsO4]2 . 8H2O

Metavandriesscheit (vandriesscheit–II) – produkt wietrzenia vandriesscheitu który na powietrzu jest nietrwały i ulega częściowemu odwodnieniu do metavandriesscheitu

Metavariscit = metavaryscyt

Metavoltait = metavoltyn

Metawaryscyt = klinowaryscyt

Meteorytowe szkło – patrz szkło meteorytowe

Meteoryty kamienne (aerolity, akrolity, asterolity) – grupa meteorytów; stanowią około 92,8% meteorytów; zazwyczaj szare o wyraźnej budowie ziarnistej; bardzo często porowate i kruche; prawie wszystkie (z wyjątkiem niektórych bardzo rzadko spotykanych typów achondrytów), wykazują również właściwości magnetyczne, co wiąże się z obecnością w ich składzie żelaza niklonośnego i minerałów ferromagnetycznych np. magnetytu, cohenitu itp.; ze względu na różnice genetyczne, strukturalne i skład mineralny meteoryty kamienne dzieli się na chondryty i achondryty

Meteoryty żelazne anomalne – grupa meteorytów żelaznych zawierająca na tyle dużo minerałów krzemianowych i innych domieszek, że wyglądem przypominają meteoryty żelazo–kamienne; ze względu na przeważającą zawartość żelaza zaliczone zostały jednak do meteorytów żelaznych;

Meteoryty żelazne – stanowią około 5,7% meteorytów; w ich budowie dominuje metaliczne żelazo o znacznej zawartości niklu i zawsze pewnej domieszce kobaltu; nie tworzy ono jednolitego stopu lecz występuje pod postacią kamacytu o zawartości 4–7% Ni, taenitu o zawartości ponad 30% Ni oraz pewnej ilości plessytu będącego mikrokrystalicznym zlepkiem ziarn kamacytu i taenitu; w podrzędnych ilościach występuje troilit, schreibersyt, cohenit oraz wolny węgiel pojawiający się pod postacią grafitu lub kliftonitu a akcesorycznie plagioklazy; charakterystyczną cechą większości meteorytów żelaznych są tzw; figury Widmanstättena; ujawniają się one na wypolerowanej i odpowiednio wytrawionej powierzchni meteorytu w postaci różnorodnych wzorów geometrycznych; tworzą je przerosty grubych belek kamacytu i cienkich lamelek taenitu układających się równolegle do ścian ośmiościanu (w oktaedrytach) lub sześcianu (w heksaedrytach); figury Windmanstättena nie występują jedynie w pallasytach; w meteorytach tych często można natomiast zaobserwować tzw; linie Neumana; są to grupy równoległych linii przecinające się pod różnym kątem; linie te są odzwierciedleniem mechanicznych zbliźniaczeń w strukturze kryształów kamacytu; w zależności od zawartości niklu meteoryty żelazne dzielimy na: heksaedryty, oktaedryty i ataksyty; niektóre meteoryty żelazne mają tak zróżnicowaną budowę i skład chemiczny że nie można zaliczyć ich do żadnego z powyższych typów; meteoryty takie określane są mianem anomalnych

Meteoryty żelazo–kamienne (aerosyderyty) – stanowią zaledwie 1,2% meteorytów; są ogniwem pośrednim pomiędzy meteorytami kamiennymi i żelaznymi; w ich budowie przeważa żelazo niklonośne (kamacyt, taenit i plessyt) oraz minerały krzemianowe (oliwin lub pirokseny); w podrzędnych występują  plagioklazy, troilit i schreibersyt; ze względu na strukturę i skład mineralny meteoryty żelazo–kamienne dzielą się na: lodranity, mezosyderyty, pallasyty i syderofiry

Meyamacyt - substancja mineralna o wzorze chemicznym WO3 . 2H2O

Meyersyt – zbliżony do waryscytu

Mezoantypertyty – lamelki skalenia–K w albicie lub oligoklazie

Mezobit = goethyt

Mezodialit – optycznie izotropowy człon szeregu eudialit–eucolit

Mezolit = mesolit

Mezolityn = thomsonit; dawna nazwa obecnie niestosowana

Mezomikroklin – skaleń pośredni między mikroklinem i ortoklazem; trójskośny, pseudotrójskośny

Mezopertyt – pośredni między pertytami i antypertytami; stosunek albitu do skalenia–K wynosi w nich 1:1

Mezosyderyty – grupa mateorytów żelazokamiennych; stanowią około 35,4% znanych meteorytów żelazo–kamiennych (0,5% wszystkich meteorytów); tło skalne mezosyderytów swoim składem przypomina niektóre achondryty (np; howardyty); w jego budowie przeważa hipersten; w podrzędnych ilościach występują plagioklazy szeregu anortyt–bytownit; ilość żelaza niklonośnego jest w przybliżeni równa ilości minerałów krzemianowych; nie tworzy jednolitej masy lecz występuje w postaci różnej wielkości wydzieleń w szczelinach między ziarnami krzemianów; z wyjątkiem dużych inkluzji nie ujawnia ono figur Widmanstättena; akcesorycznie występuje troilit, chromit, schreibersyt, apatyt i oliwin

Mezotyp – nazwa minerałów z grupy zeolitów

Mezotytanian – patrz fabulit

Mg–wermikulit – patrz magnesiumwermikulit

Mi (Or) – hipotetyczny K[AlSi3O8]

Miascyt – mieszanina strontianitu i kalcytu

Mica – patrz miki

Micafilit = andaluzyt

Micarell – pseudomorfozy pinitu lub mik po skapolicie

Micatyt – syntetyczny; barwne żywice fenolowe służące jako imitacja kamieni

Micaultlit – czerwony produkt przeobrażenia rutylu

Michaelsonit – patrz erdmannit

Michejewit = görgeyit

Michellevynit = baryt

Michiganit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Cu[OH]2 . H2O

Microclin = mikroklin

Microlit = mikrolit

Microsommit = mikrosommit

Middletonit – żywica koppalna zbliżona do bursztynu pozyskiwana w Middletown w hrabstwie York (Wielka Brytania)

Miedmontyt (cupromontmorillonit) – mieszanina chryzokoli i miki

Miedziankit – zbliżony do tennantytu; wyróżniony na Miedziance koło Kielc, wskazano go również w złożu rud miedzi Lublin–polkowice

Miedź krzemionkowa – dawna nazwa chryzokoli

Mielnikowit (melnikowit, mielnikowit–markasyt, mielnikowit–piryt) = greigit; mielnikowity były w latach 1960–1970 opisywane z dolnośląskich złóż łupków miedzionośnych i z granitowego masywu strzegomskiego

Mielnikowit–markasyt – patrz mielnikowit

Mielnikowit–piryt – patrz mielnikowit

Miendelejewit = betafit

Migdałowiec (amygdaloid) –

Mika krucza – zinnwaldyt żelazawy

Mika rubinowa = lepidolit

Mika sodowa = paragonit

Mika uranowa – grupa arsenianów, fosforanów i wanadanów U, wyróżniających się doskonalą łupliwością według (001)

Mika wanadowa = roscoelit

Miki (frauenglas, glimmer, mica) –grupa obejmująca urozmaicony zespół minerałów skałotwórczych o ogólnym wzorze chemicznym XY2–3[(OH,F)2|Z4O10; wyróżnia się miki zwyczajne, miki kruche i hydromiki

Miki dioktaedryczne – grupa mik w których Y = Al3+, Fe3+ itp. np. fengit, muskowit, paragonit

Miki kruche – grupa mik w których X = Ca lub Ba np. clintonit, ksantofyllit i margaryt; w porównaniu z mikami zwyczajnymi ich blaszki sa mniej sprężyste za to barsziej kruche (stąd nazwa)

Miki trioktaedryczne – grupa mik w których Y = Mg2+, Fe2+ itp. np. biotyt, flogopit, lepidolit

Miki uwodnione – patrz hydromiki

Miki zwyczajne (łyszczyki) grupa mik w których X = K, Na lub Rb czy Cs np. biotyt, muskowit, paragonit; tworzą kryształy o pokroju psełdoheksagonalnym najczęściej wykształcone jako tabliczki; wyróżnia je doskonała łupliwość a wyłupane blaszki są elastyczne

Mikroantygoryt – krytokrystaliczny antyryt

Mikroantypertyt – subtelne zrosty skaleni–K (mikroklin przechodzący niekiedy w ortoklaz) i skaleni–Na (albit niekiedy swoiście wykształcony w postaci tzw. albitu szachownicowego i oligoklaz); mają postać lamelkowatych wrostków skalenia–K w albicie lub oligoklazie; wielkość lamelek skalenia wynosi w kryptopertytach 5–10 μm

Mikrodunhamit – patrz dunhamit

Mikrofyllit – patrz mikroplacyt

Mikroklin rubidowy – odmiana mikroklinu zawierająca 3,12% Rb (równowartość zawartości 10,89% członu Rb[AlSi3O8]

Mikroklinalbit – patrz anortoklaz; dawna nazwa obecnie nieużywana

Mikroklinowy kamień księżycowy – patrz kamień księżycowy mikroklinowy

Mikroklinpertyt – produkt odmieszania w skali mikro dwóch faz skalenia potasowego i plaoklazu z przewagą pierwszego (mikroklin)

Mikrolepidolit – odmiana lepidolitu wyróżniająca się małym 2V

Mikromelilitolit biotytowy – alnöit

Mikropaleit – wrostki w labradorze wywołujące efekt migotliwości

Mikropertyty – subtelne zrosty skaleni–K (mikroklin przechodzący niekiedy w ortoklaz) i skaleni–Na (albit niekiedy swoiście wykształcony w postaci tzw. albitu szachownicowego i oligoklaz); mają postać lamelkowatych wrostków jednego skalenia w drugim; wielkość lamelek skalenia wynosi w kryptopertytach 5–10 μm

Mikroplacyt (mikrofyllit) – wrostki w labradorze

Mikroschörlit – małe kryształy schörlitu obecne w kaolinie

Mikrowermikulit – małe kryształy wermikulitu obecne w kaolinie

Milanit – zielona odmiana haloizytu

Milhama pebbles – otoczaki jaspisowe

Millefiori (szkło tysiąca kwiatów) – synteryczne szkło o wzorze przypominającym kwiaty

Millosevichit = milloseviczyt

Miloszyn – patrz miloszyt

Miloszyt (miloszyn) – mieszanina lub allofan wapniowy

Milowit – bezpostaciowy SiO2 z wyspy Milo (Grecja)

Mimetit = mimetesyt

Minasgeraisyt = minasgeraisyt–(Y)

Minasyt (1) – Al2O3 . 3H2O? znaleziony w piaskach diamentonośnych Minas Gerais (Brazylia)

Minasyt (2) – uwodniony fosforan Al; niedokładnie poznany; znaleziony w piaskach diamentonośnych MinasGerais

Mindigit = heterogenit

Mineevit = minejevit

Minera ferri specularis – patrz spekularyt

Minervit = taranakit

Minett – mieszanina wodorotlenków i tlenków zelaza

Minguettyt = stilpnomelan

Minisinkit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Ca2Mn[AsO4]2 . 2H2O

Minium = minia rodzima

Mint beryl – beryl zielony

Miodowiec = mellit

Miomiryt – davidyt ołowiowy

Miridas (meridas) – syntetyczny bezbarwny rutyl

Miriquidyt – zawiera Pb, Fe, As, S i K2O?

Miropolskit (mirupolskit) = bassanit

Mirupolskit – patrz miropolskit

Miseryt (xonotlit sodowy) – produkt przeobrażenia wollastonitu

Miskeyit – serpentyn glinowo–magnezowy zbliżony do pseudofitu; piękne okazy tego surowca pozyskiwane są w Gurtipohl w pobliżu St. Gallenkirch (Vorarlberg, Austria)

Mispickel (mistpukel) = arsenopiryt

Mistpukel – patrz mispickel

Misylit = copiapit

Miyashiroit – hipotetyczny człon grupy amfiboli o wzorze Na3Mg3Al3Si7O22(OH)2; nazwa zbędna

Mizzonit – minerał z szeregu marialit–mejonit (grupa skapolitów); jego duże lecz mętne kryształy znane są z Pusunsaari (Finlandia)

Mleczny krawc – patrz kwarc mleczny

Mleczny opal – patrz opal mleczny

Mleko górskie – patrz mleko skalne

Mleko skalne (agaric, mleko górskie) – bardzo miękka, ziemista odmiana kalcytu; dostrzeżone w Stroniu Śląskim

MnO2–γ = nsutyt

Mn–piroksen – patrz Mn–piroxmangit

Mn–piroxmangit (Mn–piroksen) – syntetyczny polimorf MnSiO3

Mn–sepiolit = sepiolit–{Mn)

Mn–szadłunit = szadłunit–(Mn)

Mocha stone – patrz kamień Mocha

Mochastein – patrz kamień Mocha

Modumit (1) = skutterudyt

Modumit (2) = natrojarosyt

Modyfikowany gorgonian – patrz koral złocisty

Mofettyt – gazowy CO2

Moffrasyt = bindheimit

Moganit – niedokładnie zdefiniowany SiO2 zawierający około 2% H2O i 0,5% substancji nielotnych

Mogensenit – tytanomagnetyt z odmieszanym ulvitem

Mohavit = tincalconit

Mohawkalgodonit – mieszanina domeykitu, nikielinu i innych

Mohawkit – mieszanina algodonitu i kruszcców arsenowych Cu o wzorze Cu3As z domieszką Ni i Co; pozyskiwany m. in. w kopalni Mohawk w hrabstwie keweenaw (Michigan, Stany Zjednoczone)

Mohawkwhitneyit – mieszanina zasobna w whitneyit

Mohelnit – chloryt zbliżony do klinochloru

Mohsyt – crichtonit ołowiowy

Moissanit – syntetyczny węglik krzemu; czarny mieniący się wszystkimi kolorami tęczy; produkt uboczny otrzymywany w hutnictwie aluminium; połysk metaliczny; wykorzystywany jako materiał ścierny

Mokkastein – chalcedon o czerwonobrązowym rysunku

Molengraaffit = lamprofyllit

Molibdoscheelit – patrz segiryt

Molibdosodalit – sodalit zawierający około 8% MoO3

Molina rose marble – czerwonawy marmur z Garfagnana (Apeniny Toskańsko–Emiliańskie, Włochy)

Mollit = lazulit; dawna nazwa obecnie niestosowana

Molochit – zielony jaspis

Molochites – antyczna nazwa malachitu

Molybdenit = molibdenit

Molybdit = molibdyt

Molybdofornacit = molibdofornacyt

Molybdoménit = molibdoménit

Molybdophyllit = molibdofyllit

Mołdawit – odmiana ozokerytu

Mołdawity (chryzolit bohemski, chryzolit fałszywy, chryzolit wodny, kamień butelkowy, obsydian; pitglas, pseudochryzolit, ultarin, vltavin, wltawit, wodny chryzolit) – naturalne szkliwo (tektyty) barwy jasno– do ciemnozielonej, rzadziej czarno–zielonej; przeźroczyste do przeświecającego; zawiera około 75% SiO2 i około 10% Al2O3 oraz niewielkie domieszki tlenków Fe, Na, K, Mg, Ti i Mn; pozyskiwany głównie w pasie Vodňany – Netolice – Czeskie Budziejowice – Kaplice oraz w okolicach Třebic i Jaromĕřic nad Rokytnou–Znojmo; znajdowany również w piaskach górnego biegu rzeki Weltaway (Czechy); wiek modawitów ocenia się na 14,8 mln; lat; ich powstanie wiąże się z położonym około 300 kilometrów dalej na zachód dużym kraterem meteorytowym w okolicy miejscowości Riess w Bawarii (Niemcy)

Mona marble – zielony marmur z dużą domieszką tremolitu z okolic Rhoscolyn na wyspie Holy (szkocja, wielka Brytania)

Monacyt = monacyt–(Ce)

Monalbit – syntetyczny skaleń jednoskośny bardzo zasobny w sód; istnieje w temperaturze 1118–1050oC; w przyrodzie nieznany

Moncheit – monczeit

Mondoryt - substancja mineralna o wzorze chemicznym (K,Na)2(Fe,Mn,Mg,...)6 . [Si4O10|(OH,F)2]2

Mondradyt – zapewne przeobrażony piroksen

Mondstein (moonstone) – patrz kamień księżycowy

Monheimit (capnit, ferrosmithsonit) – smithsonit żelazawy; zawiera do 35% Fe

Monimolit = bindheimit

Monit – odmiana kollofanu

Monlmorillonoid – grupa minerałów zbliżonych do typowego montmorillonitu

Monohydrocalcit = monohydrokalcyt

Monmouthyt (amneit) –

Monophan = epistilbit

Monotermit (endotermit) – zbliżony do kaolinitu

Monradyt – pseudomorfozy serpentynu po piroksenie

Monrepit – annit żelazowy; mika żelazawo–żelazowa zbliżona do biotu

Monrepit = ferriannit

Monrolit = sillimanit; dawna nazwa obecnie niestosowana

Monsmedit = voltait

Montasyt – azbestopodobna odmiana grunrytu

Montdoryt – tetrakrzemianowa mika potasowa; nazwa zdyskredytowana

Montebrasyt – odmiana amblygonitu posiadająca zbliżone do niego właściwości fizyczne ale nieco odmienne optyczne; trójskośny; tworzy zwykle źle wykształcone izometryczne lub krutko słupkowe kryształy, duże ziarna o nieprawidłowych konturach lub skupienia zbite;zwykle biały do szarobiałego, żółtawy, jasnoróżowy, brązowawy, zielonawy, niebieskawy, rzadko różowofioletowy; rysa biała; przezroczysty do przeświecającego; połysk szklisty do tłustego, na przełamie perłowy; łupliwość doskonała do wyraźnej; występuje w pegmatytach granirowych zasobnych w minerały litu i fosforany; napotkany w Montebras (Creuse, Francja); różowofioletowy montebrazyt pozyskiwany jest Karibib (RPA); znany również z zmogi zdas Cruzes (Sao Paulo, Brazylia), Kimito (Finlandia), Południowej Dakoty, Connecticut i Maine (Stany Zjednoczone), Szwecji, Hiszpanii i Australii

Monteregianit = monteregianit–(Y)

Montesyt – kryształy mieszane herzenbergit–teallit

Monticellity – grupa wyspowych krzemianów Ca, Mg, Fe i Mn; obejmuje monticellit, kirschsteinit i glaukochroit; krystalizują podobnie jak oliwiny; zwykle tworzą nieforemne ziarna o ledwo dostrzegalnej łupliwości; monticelity są również składnikami żużli hutniczych oraz spieków samotopliwych

Montmorillonit–Ca (calciummontmorillonit) – odmiana montmorillonitu zasobna w wapń; wraz z odmianami zasobnymi w sód jest najbardziej rozpowszechniony wśród montmorillonitów; niektóre montmorillonity–Ca pod wpływem wody mają zdolność do skupiania się w większe ziarna

Montmorillonit–chloryt – zrosty pakietowe

Montmorillonit–K – odmiana montmorillinitu zasobna w potas

Montmorillonit–kaoliniot – zrosty pakietowe

Montmorillonit–Mg–Fe2+ = saponit

Montmorillonit–Na – odmiana montmorillinitu zasobna w potas; wraz z odmianami zasobnymi w wapń jest najbardziej rozpowszechniony wśród montmorillonitów; wykazuje tendencję do dyspergowania pod wpływem wody aż do wielkości ziarn <1 μm

MontmorillonitNH4 – odmiana montmorillinitu zasobna w kation amonowy; wykazuje tendencję do dyspergowania pod wpływem wody aż do wielkości ziarn <1 μm

Montmorillonit–Ni – trioktaedryczne – niklowa odmiana montmorillonitów dioktaedrycznych szeregu montmorillonit–beidellit; zawiera 1–2% NiO; rozpoznany w Szklarach koło Ząbkowic Śląskich; tworzy łuskowate skupienia smugowe wśród zwietrzeliny serpentynowej

Montmorillonity – grupa krzemianów pakietowych; obok kaolinitu, illitów i hydromuskowitu najbardziej rozpowszechnione minerały ilaste; posiadają wybitne zdolności sorbcyjne; wykazują również największą wśród minerałów zdolność pęcznienia; najbardziej rozpowszechnione są montmorillonity–Ca i –Na

Montmorillonity dioktaedryczne – montmorillonity szeregu montmorillonit–beidellit

Montmorillonity liczna grupa montmorilonitów; słabiej rozpowszechnione od odpowiedników dioktaedrycznych

Mookait – żółtawobrązowy bursztyn z Australii

Moonstone (kamień sensorowy, mondstein) – kamień księżycowy

Mooraboolit = natrolit

Mooreite–delta = torreyit

Moracilla – biały, nieprzezroczysty beryl

Moralla – gniazdowe skupienia kryształków szmaragdu, wyglądem przypominające szczotki krystaliczne

Morencyt = nontronit

Morganit (beryl różowy, worobjewit) – różowo–czerwona odmiana berylu

Morion – ciemnobrązowa do czarnej, nieprzezroczysta odmiana kwarcu

Morionit – labradoryt z Morion (Quebec, Kanada)

Mornit – labradoryt; dawna nazwa obecnie rzadko stosowana

Moro – ciemnoczerwony do purpurowego koral pozyskiwany u wybrzeży maleńkiej wyspy Miyako należącej do archipelagu wysp Riukiu na Morzu Wschodniochińskim; dawhniej występował również u wybrzeży dalmacji i Wysp Liparyjskich

Moromontyt – patrz bodenit

Moroxit – niebieskozielona odmiana apatytu; pozyskiwany w Arendal (Norwegia) oraz w prowincjach Quebec i Ontario (Kanada)

Moroxos – rodzaj glinki używanej do wyrobu fajek

Morvenit – phillipsyt barowy

Mosiądz (brass, laiton, messing) – stop miedzi i cynku; naturalny odpowiednik mosiądzu znaleziono  w Chinach

Mosotyt (mossotyt, strontium–aragonit) – aragonit strontowy

Moss – patrz opal mech

Moss agat – patrz agat mszysty

Mossetyt – aragonit strontowy

Mossotyt – mosotyt

Mossyt – mieszanina tantalocolumbitu i tapiolitu lub ferrocolumbit tantalowy

Mother of emerald – patrz praz

Motherof pearl – patrz masa perłowa

Mottramit calcian = mottramit

Mountain mahogany (bergmahagoni, beryl mahagoni, mahogany) – obsydian o harakterystycznym czarnym i czerwonym wstęgowaniu, pozyskiwany w Kalifornii (Stany Zjednoczone)

Mountain wood – patrz skóra górska

Mountainit – włóknisty zeolit; jednoskośny

Moydyt = moydyt–(Y)

Mozambikit – patrz hydrothoryt

Mozarkit – czert lub krzemień; dawna nazwa obecnie rzadko używana

Mr Diamond – syntetyczny bezbarwny szafir; nazwa niepoprawna

Mrazekit – niedokładnie poznany minerał z grupy montmorillonitu

Mtorodit – patrz mtorolit

Mtorodyt – odmiana natrolitu

Mtorolit (mtorodit) – chalcedon zabarwiony związkami chromu na zielono; z wyglądu podobny do chryzoprazu; pozyskiwany w Great dyke (Wielka Dajka) w pobliżu Mtoroshanga (Zimbabwe)

Muchinit – brunatnoczarny klinozoisyt z dużą domieszką V, pozyskiwany w rejonie Gornaja Szorija (Syberia, Rosja); szczególnie poszukiwane są okazy jasno zabarwione z białymi centkami

Muchuanit – być może molibdenit

Muckit (1) – dawna nazwa bursztynu

Muckit (2) – bursztynopodobne żywice kopalne

Mueckeit = mückeit

Mugearyt (bazalt melafirowy) – odmiana bazaltu oligoklazowego

Mukhinit = muchinit

Mukhinit-(Pb) = muchinit-(Pb)

Mukhinit-(Sr) = muchinit-(Sr)

Muldan – ortoklaz pozyskiwany w pobliżu Mulda w Niemczech

Mullanit = boulangeryt

Müllers glas – bezbarwna przezroczysta odmiana hialitu z wyglądu podobna do stopionego szkła

Mullicyt – brązowy wezuwian z Mullica Hill (New Jersey, Stany Zjednoczone)

Mullit–β – syntetyczny 2Al2O3 . SiO2 = pragit

Mułowies – patrz aleurolit

Mumbit = plumbomikrolit

Munkforssyt – apatyt żelazawo–manganowy

Munkrudyt = cyanit

Muntenit – żywica kopalna

Muong nong – naturalne szkliwo (tektyt); odmiana indochinitów wykazująca wyraźną budowę warstwową; występuje na obszarze długości około 1200 kilometrów ciągnącym się od miejscowości Haiman w południowej części Chin przez Wietnam, Tajlandię i Laos aż do Kampuczy

Murgocyt – zrosty pakietowe saponitu i chlorytu

Muriacyt = anhydryt

Murzyńskie główki (główki murzyńskie, turmalinowe murzyńskie główki) – bezbarwne lub jasnozielone kryształy turmalinu z czarnymi zakończeniami oraz czarne kryształy z białymi zakończeniami; znane z San Piero (wyspa Elba, Włochy)

Muscovit = muskowit

Musgravit = taaffeit–9R

Mushistonit (cuprocassiterit) = muszistonit

Mushketovit – patrz muszkietowit

Muskovit = muskowit

Muskowit amonowy (ammonium muscovit) - substancja mineralna o wzorze chemicznym (K,NH4)Al2[(Si,Al)4O10|(OH)2]; nazwa zdyskredytowana

Muskowit barowy – patrz oellacheryt

Muskowit chromowy – patrz fuchsyt

Muskowit magnezowo–żelazowo–manganowy – patrz alurgit

Muskowit–1M – polityp muskowitu

Muskowit–2M1 – polityp muskowitu; przeważa w przyrodzie

Muskowit–3T 445 – polityp muskowitu

Muskoxyt – uwodniony tlenek Mg i Fe3+

Mussit – piękne ciemnozielone kryształy diopsydu z Musso w Piemoncie (Włochy)

Mussolinit – odmiana talku z Sardynii

Muszkietowit (mushketovit) – pseudomorfozy magnetytu po hematycie; w Polsce znany ze złoża Miedzianka–Ciechanowice na Dolnym Śląsku

Muszle Manilla – masa perłowa pozyskiwana z muszli mięczaków żyjących w wodach przybrzeżnych wysp archipelagu Mjeik (Mergi)

Muszlowiec – wapienie bogate w skorupy lub inne szczątki ślimaków, ramienionogów, dużych otwornic, mszywiolów i innych; są to osady płytkich mórz, rzadziej zbiorników ulegających wysłodzeniu; w ich składzie dominuje kalcyt; zawierają również niewielką domieszkę dolomitu; białawe od domieszki wodorotlenków żelaza stają się żółtawe

Muthmannit – zbliżony do (Ag,Au)Te

Mutton fat jade – zbite skupienia spilśnionego nefrytu

Mya yay – dobrej jakości zielony jadeit

Mydlak – twarda, zlewna odmiana limonitu zasobna w SiO2 . nH2O na przełamie przypominająca mydło; nazwa używana w dawnych kopalniach starachowickich

Myrickit (1) (calbenit) – biały przeświecający chalcedon z licznymi żyłkami lub chmurkami jaskrawoczerwonego i różowego cynobru lub domieszkami innych związków rtęci nadających mu czerwone zabarwienie

Myrickit (2) – niedostatecznie zdefiniowany tetragonalny krzemian U, Th i innych; być może odmiana cyrkonu

Myrrhites – antyczna nazwa bursztynu lub innej żywicy kopalnej

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY