LISTA SYNONIMÓW

według stanu na dzień 31.01.2003 roku

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Litera N

 

Nabalamprophyllit = nabalamprofyllit

Nabaphit = nabafit

Nacaphit = nacafit

Nacrit = nakryt

Nafalapatyt – syntetyczny apatyt sodowo–glinowy

Nafalwhitlocit – syntetyczny whitlockit sodowo–glinowy

Nagaselit – patrz nakaseit

Nagatelit – niedokładnie poznany 4R2+0,3R2O3 . 6(SiO2,P2O5) . 2H2O; być może allanit fosforowy

Nagelschmidtyt – syntetyczny człon szeregu β–Ca2(SiO4)–Ca3(PO4)2

Nakaseit (nagaselit) – odmiana andorytu; jednoskośny

Nakhlity – patrz achondryty diopsydowo–oliwiniwe

Na–komarowit – komarovit sodowy

Nakryt = kaolinit–2M2; tworzy kryształy pseudoheksagonalne, charakterystyczne dla jednoskośnych i trójskośnych glinokrzemianów warstwowych; właściwościami fizycznymi zbliżony do kaolinitu a pod względem składu chemicznego jest z nim identyczny; produkt działalności hydrotermalnej; napotkany w deuzach pegmatytowych w Karpnikach koło Jeleniej Góry i w przeobrażonych gnejsach Gilowa koło Niemczy na Dolnym Śląsku

Namansilit (varait) – piroksen o wzorze chemicznym NaMn[Si2O6]

Namaqulit = cyanotrichit

Nanekevit = barioorthojoaquinit

Napoleonit – magmowa skała wylewna zbliżona do porfiru barwy szarej o jaśniejszym zielonawym pierścieniowym wzorze; pozyskiwany na Korsyce (Francja)

Nasledowit– niedokładnie zdefinioway uwodniony węglan i siarczan Pb, Mn, Mg i Al

Nastrophit = nastrofit

Nasturan (blenda smolista, nasturan, pitchblende, smółka uranowa) – skrytokrystaliczna odmiana uraninitu o budowie naciekowej powstała w wyniku wysychania żelu UO2 . UO3 w zależności od stopnia utlenienia uranu wyróżniono odmiany nasturanu oznaczone symbolami I–VI

Natalit – piroksen vanadowo–chromowy o wzorze Na(V,Cr)[Si2O6]

Natrit = natryt

Natriumanthophyllit – patrz sodiumantofyllit

Natriumautunit – patrz sodiumautunit

Natriumbetpakdalit – patrz sodiumbetpakdalit

Natriumboltwoodit = sodiumboltwoodyt

Natriumdachiardit – patrz dachiardit–Na

Natriumgedrit – patrz sodiumgedryt

Natriumhewettyt – hipotetyczny Na2V6 . 9H2O; jednoskośny

Natriumkomarovit – patrz sodiumkomarovit

Natriumpharmacosiderit – patrz sodiumpharmacosiderit

Natriumuranospinit – patrz sodiumuranospinit

Natriumzippeit – patrz sodiumzippeit

Natroalunit = natroałunit

Natroamblygonit (fremontyt) = natromontebrazyt

Natroapophyllit = natroapofyllit

Natroborokalcyt = ulexyt

Natrochabazyt (natronchabazyt) = gmelinit

Natroglaucocerinit = natroglaukocerinit

Natrolit tetragonalny (tetranatrolit) = natrolit

Natron (soda rodzima) = natryt

Natron alaum – patrz soda alum

Natronanortyt – patrz carnegieit

Natronchabazyt – patrz natrochabazyt

Natrongrammatyt = richteryt

Natronheulandyt = klinoptilolit

Natronit = natrolit

Natronitryt = nitronatryt

Natronmezomikroklin – nazwa członóu pośredniego między skaleniem sodowym i skaleniem potasowym

Natronmikroklin – nazwa członóu pośredniego między skaleniem sodowym i skaleniem potasowym

Natronortoklaz – nazwa członóu pośredniego między skaleniem sodowym i skaleniem potasowym

Natronrichteryt – richteryt manganawy

Natronsanidyn – jednoskośny skaleń Or1Ab1 o wzorze K1/2Na1/2[AlSi3O8]

Natrophilit = natrofilit

Natrophosphat = natrofosfat

Natrospodumen (2) – spodomen sodowy

Natrospodumen (l) = oligoklaz

Naurodyt – amfibol alkaiczny

Nauruit – odmiana kollofanu

Nd–churchit (neodymiumchurchit) = churchit–(Nd)

Nealit-(H2O) - brak danych; W

Nefedovit = niefiedovit

Nefelin trójskośny = carnegieit

Nefelinit (nemafit) – skała magmowa wylewna zaliczana do foidytów; struktura drobnoziarnista, postać zwykle porfirowa; zbudowana z fenokryształów augitu tytanowego (40–70%) i nefelinu tkwiących w szkliwie o składzie skalenia potasowego, sanidynu i nefelinu; rzadko zawiera egiryn, perowskit, magnetyt, apatyt, tytanit i melanit; niekiedy w większej ilości może również występować haüyn (do 14%), leucyt  (do 15%), monticellit (do27%), melilit (do 20%), nosean,  sporadycznie oliwin (do 7%), sanidyn (do10%)

Nefelinit leucytowy – patrz etindyt

Nefelinit oliwinowy – patrz bazalt nefelinowy

Nefryt (1) = aktynolit

Nefryt (2) (axestone, jade szpinakowy, kamień Kidney, kamień nadziei, kamień nerkowy, kamień panamu, kamień zielony, kawakawa, nephrit) – skała metamorficzna zbudowana ze spilśnionych skrytokrystalicznych włókien aktynolitu, rzadziej tremolitu; wyróżnia się zbitą budową powstałą wskutek sfilcowania włuknistych lub pręcikowych osobnikówtych minerałów; kremoworóżowy, żółtawozielony do zielonego, brązowy, niekiedy biały, szary, żółtawy, brązowoszary i czarny, rzadko czerwony; może być zabarwiony jednolicie lub smudowany; spotyka się również odmiany plamiste, żyłkowane, centkowane, wzorzyste lub marmurkowe; nieprzezroczysty do przeświecającego, połysk szklisty do wilgotno tłustego, niekiedy matowy; łupliwości brak; przełam zadziorowy; twardy, spoisty i zwięzły; występuje w zmetamorfizowanych regionalnie lub kontaktowo dolomitach i wapieniach oraz w skałach alkalicznych; największe nagromadzenia nefrytu są związane ze skałami serpentynowymi, a zwłaszcza przecinającymi te skały strefami kwarcowo–zoisytowymi, kwarcowo–albitowymi, i diopsydowo–tremolitowymi; pojawia się również na kontakcie łupków chlorytowych z granitem; pierwotne złoża ciemnozielonego nefrytu związane ze skałami serpentynowymi eksploatowane są w Sajanie Wschodnim (Rosja); duże otoczaki o barwie szpinakowozielonej z licznymi szaroczarnymi wrostkami występują w żwirowiskach rzek Czara, Onot i Biboj (Rosja); bieły, żółtawozielony, czarny i niezwykle rzadki nefryt złoty pozyskuje się we wschodniej Syberii; nefryt o barwie szarozielonej, jasnozielonej i białej jest wydobywany w jednym z największych na świecie złóż w górach Kunlun (Chiny); liczne wystąpienia materiału jasnozielonego i białego znane są z rejonu Xinjiang (Chiny); duże bloki o barwie ciemnozielonej do czarnej występują na Nowej Zelandii; nefryt szpinakowozielony do groszkowozielonego znany jest z Tajwanu; liczne nie wpełni jeszcze rozpoznane wystąpienia surowca nefrytowego wykryto również w Nowej Południowej Walii (Australia); liczne wystąpienia dużych zbitych mas barwy zielonej znane są z Kalifornii, otoczaków z Oregonu, materiału zbitego o barwie zielonej wykazującego niekiedy efekt kociego oka z Alaski a materiału o charakterystycznej barwie biało zielonej z Wyoming (Stany Zjednoczone); ponadto nefryt występuje w Turyngii i Bawarii (Niemcy), Oberhalbstein (Szwajcaria), La Spezia (Włochy), na Węgrzech, w Irlandii, Birmie, Kanadzie, Brazylii i Meksyku; w Polsce nefryt zabarwiony na różne odcienie barwy zielonej, występuje w Jordanowie koło Dzierżoniowa; wkładki nefrytu napotkano również wśród skał diopsydowych w kopalni w Złotym Stoku; od czasów prechistorycznych używany do wyrobu broni, narzędzi i ozdób

Nefryt Wyoming – patrz Wyoming jade

Nefrytoid (1) – równoległa włóknista odmiana nefrytu

Nefrytoid (2) – odmiana serpentynu żblżona do bowenitu

Nekrasovit = niekrasovit

Nekromit – dawna, obecnie rzadko używana nazwa ortoklazu

Nelsonit – żelazo meteorytowe

Nemafit – patrz nefelinit

Nemafyllit – antygoryt sodowy

Nemalit – brucyt żelazowy, (Mg,Fe2+)(OH)2

Némecyt – zapewne hisingeryt H4Fe2Si2O9 . 5H2O?

Nemit – skała magmowa wylewna zaliczna do foidytów; odmiana melanoleucytytu; postać porfirowa; struktura drobnoziarnista; zawiera powyżej 40% ze skladników ciemnych (augit, czasem oliwin i melilit) oraz  leucyt, niewielkie ilości plagiolklazów (labrador bytownit lub anortyt), nefelin, apatyt, magnetyt, niekiedy biotyt i flogopit

Nenadkevichit = nienadkiewiczyt

Nenadkevit – mieszanina uraninitu i boltwoodytu

Nenadkevichit = nienadkieviczyt

Neochrysolit = fajalit; dawna nazwa obecnie nieużywana

Neocyanit – patrz litidionit

Neodigenit = digenit; występuje przypuszczalnie w Paszowicach koło Jawora

Neodymiumchurchit – patrz Nd–churchit

Neogastunit = schröckingeryt

Neoglaukonit – odmiana glaukonitu ze złóż fosforytów

Neokaolin – syntetyczny kaolin otrzymany z nefelinu

Neolit – silnie zanieczyszczony serpentyn; dawna nazwa obecnie nieużywana

Neolith (Reese Türkis) – syntetyczna produkt będący imitacją turkusu; produkowany z mieszaniny bayerytu Al(OH)3, fosforanu miedzi Cu3(PO)4 i mikroklinu; zielononiebieski z czarnym żyłkowaniem wywołanym jest domieszkami Fe; wykazuje zieloną fluorescencję w długim UV

Neolith–türkis – imitacja turkusu

Neomesselit = messelit

Neopurpuryt – odmiana purpurytu

Neotantalit – zmetamiktyzowany mikrolit

Neotesyt (1) – epigenit

Neotesyt (2) – produkt wietrzenia tefroitu

Neotocit (klipsteinit, neotocyt, opsimos, stratopeit, wittingit) = neotokit

Neoturkus – syntetyczny produkt będący imitacją turkusu; produkowany z mieszaniny gibbsytu, hydrargillitu i fosforanu miedzi; ma piękną turkusową barwę z brązowymi żyłkami; wykazuje słabą niebieskozieloną fluorescencję w krutkim UV; bardzo dobre naśladownictwo turkusu

Neotyp (barytocalcit, bariumalumofarmakosyd) – nazwa zdyskredytowana

Nephelin = nefelin

Nephrit – patrz nefryt

Nerczyński akwamaryn – niebieski topaz z okolic Nerczyńska; nazwa niepoprawna

Neslit – opal pospolity z okolic Nesle (Francja)

Neudorfit – żywica kopalna; jego obecność zanotowano w utworach osadowych santonu Bolesławca koło Lwówka Śląskiego

Neukirchit – patrz newkirkit

Neurodyt = amfibol alkaliczny

Neutronowe diamenty – diamenty o barwie zielonej wywołanej sztucznie przez bombardowanie sybkimi neutronami; poddawane następnie wielokrotnemu ogrzewaniu w ściśle kontrolowanej temperaturze mogą przyjmować barwę żółtą lub brązową

Nevada wonderstone – skała wulkaniczna o naprzemianległym żółropłowym i czerwonym prążkowaniu, niekiedy nakrapiana szarymi plamkami

Nevyanskit – patrz niedwjanskit

Newkirkit (neukirchit) – mieszanina zasobna w tlenki i wodorotlenki manganu

Newtonit = ałunit

Neyereit (zemkoryt) – substancja o wzorze Na2Ca(CO3)2; występuje w kimberlitach

N’hangellit – zbliżony do coorongitu

Niccochromit – wątpliwy chromian Ni

Niccolit – bladoczerwony nikielin o metalicznym połysku pozyskiwany we Francji, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych

Niccolo – czarny lub ciemnobrązowy onyks z delikatnymi niebieskobiałymi wsęgami

Nicholsonit (aragonit cynkowy, zincaragonit) – aragonit zawierający około 10% Zn; czerwonobrązowy do fioletowego; poznany w Leadville Co; przeświecające okazy nicholsonitu spotyka się w Guanajuato (Meksyk); piękne kryształy tego minerału pochodzą z Tsumeb (Namibia)

Nickel = nikiel rodzimy

Nickelaustinit = nikielaustinit

Nickelbischofit = nikielbischofit

Nickelblödit = nikielblödyt

Nickelboussingaultit = nikielboussinguilaryt

Nickelhexahydrit = nikielheksahydryt

Nickelin (nickelit) = nikielin

Nickeliron – kamacyt, taenit lub tetrataenit

Nickelit – patrz nickelin

Nickelkerolit – patrz kerolit–β niklowy

Nickelkobaltkies = siegenit

Nickellotharmeyerit = nikiellotharmeyeryt

Nickelmagnetkies – mieszanina pentlandytu i pirotynu

Nickelmelan – zdyskredytowany

Nickelphosphid = nikielfosfit

Nickel Porphyrin = abelsonit

Nickelpyrit – patrz bravoit

Nickelschneebergit = nikielschneebergit

Nickel-skutterudit (chloanthit) = nikiel-skutterudyt

Nickelspinel – syntetyczny NiAl2O4

Nickelzippeit (nikielzippeit) – zippeit niklowy, Ni2(UO2)6(SO4)3(OH)10 . 16H2O

Nickel-zippeit = nikiel-zippeit

Nicolayit – patrz thorogummit

Nicomar – antyczna nazwa jednej z odmian alabastru

niebieską fluorescencję

Niebieskie złoto – patrz aqua aura

Niedwjanskit (nevyanskit) = iridosmin

Nienadkiewit – mieszanina

Niergem – syntetyczny granat itrowo–glinowy (YAG); imitacja diamentu

Nifesyt – mieszanina bravoitu, pentlandytu i innych

Night emerald (szmaragd nocny, szmaragd wieczorny) – zielonoczarny chryzolit z dużą domieszką tlenku manganu; nazwa niepoprawna

Night opal – patrz opal nocy

Nigrescyt – serpentyn ozdobny o barwie ciemnozielonej do prawie czarnej

Nigryn – rutyl żelazawy; czarny; był wyróżniany w łupkach Świeradowa Zdroju, w Krobicy koło Świeradowa Zdroju, w Ruszkowicach–Kobyle Głowa koło Niemczy i w piaskach Złotoryi

Nikielblödyt-(Mg) - substancja mineralna o wzorze chemicznym Na2(Mg,Ni)[SO4]2 . 4H2O

Nikielcabreryt – annabergit magnezowy

Nikielchryzotyl – chryzotyl niklowy

Nikielflogopit – syntetyczny KNi3AlSi3O10(OH)2

Nikielkobaltomelan – odmiana asbolanu; mieszanina tlenków i tlenowodorotlenków Mn zasobna w NiO i CoO

Nikielmagnetyt = trevoryt

Nikielmontmorillonit – montmorillonit niklowy

Nikieloliwin syntetyczny Ni2[SiO4]

Nikielputoranit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Cu16-18(Ni,Fe)18-19S32

Nikieltalk – syntetyczny Ni3Si4O10(OH)2

Nikielwermikulit – odmiana wermikulitu zawierająca ponad 8% NiO

Nikielżelazo – izomorficzne roztwory stałe Ni–Fe, trwałe w wyższych temperaturach; niedokładnie zdefiniowane

Nilkiesel – patrz jaspis egipski

Nimesyt – patrz brindleyit

Niobit - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6

Nioboaeschynit-(La) - substancja mineralna o wzorze chemicznym (La,Ca)(Nb,Ti)2(O,OH)6

Niobobieljankinit = gierasimowskit

Niobocarbid = niobokarbid

Niobołoparyt – łoparyt niobowy

Niobophyllit = niobofyllit

Niobotantalpirochlor – pirochlor lub mikrolit

Niobozirconolit – patrz niobozirkonolit

Niobozirkonolit (niobozirconolit)zirkelit niobowy; regularny

Niobpirocblor = pirochlor

Nitromagnesit = nitromagnezyt

Ni–serpentyn – syntetyczny analogon niklowy minerałów serpentynowych

Ni–serpentyn – syntetyczny serpentyn niklowy

Niter (nitre) = nitrokalit

Nitratin (chile saltpeter, saletra chilijska, soda niter, soda nitre) = nitronatryt

Nitre – patrz niter

Nitrocalcit (kalksaltpeter) = nitrokalcyt

Nitroglauberyt – mieszanina darapskitu i nitratynu

Niveit – copiapit lub coquimbit

Nivenit – odmiana uraninitu

Nixonoid – syntetyczny; celulozowa imitacja kamieni ozdobnych

Nobbies – buły opalowe o barwie białej i białoszarej napotykane w Lightning ridge (Queensland, Australia); zwykle mają wapienną obwudkę

Noble serpentyn – patrz serpentyn szlachetny

Noceryt (pseudonoceryn) = fluoboryt

Nogisawait – zapewne odmiana beckelitu

Nogizawalit – zapewne mieszanina cyrkonu, ksemou i innych

Noir Belge – czarne wapienie z licznymi białymi żyłkami pozyskiwane w pradolinach rzek Sambra i Moza

Noir Francais – czarne wapienie z licznymi białymi żyłkami pozyskiwane w Pas–de–Calais (północna Francja)

Nolascyt – odmiana galeny zawierająca domieszkę As

Noonkanbahit – około NaKBaTi2Si4O14; zbliżony do szczerbakowtu

Norahulit – kwarc zadymiony z Wysp Gilberta

Noralit – patrz ferrohornblenda

Norbit (1) – syntetyczny węglik boru; wykorzystywany jako materiał ścierny

Norbit (2) – syntetyczny tytanian strontu; imitacja diamentu

Nordenskiöldyt = tremolit

Nordmarkit – odmiana staurolitu

Nordyt = nordyt–(La)

Norilskit – stop Pt, Fe, Ni i Cu

Normalin = phillipsyt

Normannit = bismutyt

Noselit (nosyt) = nosean

Nosyt – patrz noselit

Noumeait – patrz noumeit

Noumeit (noumeait) – zbliżony do serpentynów lub chlorytów niklowych

Novaculit (arizoński kamień, kamień arizoński) – kryptokrystaliczna odmiana kwarcu

Novgorodovait = nowgorodowait

Nowackiit – Cu6Zn3As4S12–13, niedokładnie poznany; P43m

Nowy jade – patrz jade nowy

Nsuta–MnO2 = nsutyt

Nuevit = samarskit

Nuolait – mieszanina yttropirochloru i innych niobianów; zbliżony do wiikitu

Nussieryt – odmiana piromorfitu

Nuttalit – odmiana skapolitu

Nuttalit – werneryt

Nuummit – szara, ciemnobrązowa lub czarna skała metamorficzna wykazująca efekt labradowyzacji wywołany obecnością licznych kulistych skupień amfiboli, głownie włóknistego antotyllitu i gedrytu; średnica tych skupień waha się w granicach 1–10 mm; efekt labradowyzacji zależy od ilości i wielkości wtrąceń amfibolu; przy ich nagromadzeniu w ilości 6–10 osobników na 1 cm2 powierzchni gdy średnica poszczególnych kulek nie przekracza 5 mm występuje zielona, niebieska, żółta, złota, żółtopomarańczowa, czerwona i fioletowa gra barw, przy większych ziarnach amfiboli efekt jest dwubarwny, najczęściej żółty i czerwiony, a przy bardzo dużych wogóle nie występuje; rysa ciemnobrązowa do czarnej; połysk tłusty; łupliwość doskonała; występuje w pobliżu Nuuk (Grenlandia); wprowadzony na rynek na przełomie 1986/1987 r.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY