LISTA SYNONIMÓW

według stanu na dzień 31.01.2003 roku

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Litera R

 

Rabdionit – odmiana asbolanu

Rabdyt (rhabdit, rhabdyt) – odmiana schreibersytu, fosforek Fe i Ni; występuje w meteorytach

Rabenglimmer = zinnwaldyt

Racewinit – niedokładnie zdefiniowany 2(Al,Fe)2O3 . 5SiO2 . 9H2O

Radauit = labrador; dawna nazwa obecnie nieużywana

Radient – syntetyczny biały spinel

Radiobaryt – promieniotwórcza odmiana barytu z Karlovych Varów

Radiofluoryt – promieniotwórcza odmiana fluorytu

Radiolit = natrolit

Radiotyn – włóknista odmiana serpentynu

Radium Diamond – patrz diament radowy

Radofyllit – zeolit

Radtkeit – syntetyczny Hg3S2ClJ

Raf – dawna nazwa bursztynu

Rafaelit (1) = paralaurionit

Rafaelit (2) – asfalt wanadonośny; jego popiół zawiera 21–44% V2O5

Rafillit = tremolit

Rafit = ulexyt; dawna nazwa obecnie bardzo rzadko stosowana

Rahtyt – mieszanina zasobna w sfaleryt

Raimondyt – jarosyt lub natrojarosyt

Rainbow – patrz opal tęczowy

Rainbow agat – patrz agat tęczowy

Rainbow Gem – syntetyczny lekko opalizujący rutyl

Rainbow magic diamond – syntetyczny bezbarwny i przezroczysty rutyl; nazwa niepoprawna

Ramaura rubin – patrz rubin Ramaura

Ramiryt = descloizyt

Ramosyt (1) – szkliwo wulkaniczne z okolic Ramos (San Luis Potosi, Meksyk)

Ramsayit = lorenzenit

Rancieit = hausmannit

Randyt – mieszanina kalcytu, uranofanu i tiujamunitu

Ranit (1) = gonnardyt

Ranit (2) – produkt przeobrażenia nefelinu zasobny w natrolit

Ranquilit = haiweeit

Ransätyt – mieszanina spessartynu, kwarcu, piroksenu i hematytu

Rapakiwi – skała magmowa o składzie granitu, granodiorytu lub diorytu; postać porfirowa; zbudowana z dużych ziarn czerwonego skalenia potasowego (głównie pertytowego ortoklazu) na ogół otoczonych obwódką białawego lub zielonawego plagioklazu (andezyn), tkwiących w średnio– lub drobnoziarnistym tle skalnym złożonym z plagioklazu, kwarcu, biotytu, niekiedy hornblendy, a sporadycznie grünnerytu i fajalitu; akcesorycznie zawiera apatyt, cyrkon, fluoryt, allanit, monacyt, kasyteryt, turmalin, baryt i inne

Raphanosmit = zoryt

Raphilit = tremolit

Raphisyderyt = hematyt

Raphit = ulexyt

Rapidolit – minerał z grupy skapolitów

Rashleighit – turkus żelazowy; człon pośredni między  chalkosyderytem i andrewsytem; bardzo podobny do turkusu; napotkany w St. Austell i kopalni Castle–an–Dinas w St. Columb Major (Kornwalia, Wielka Brytania)

Rasoryt = kernit

Raspatelli – sieczka koralowa otrzymywana z cienkich gałązek koralowiny

Raspberry spar – patrz spat malinowy

Rassoulit – patrz ghassoulit

Rastolit – zbliżony do voigtytu

Rathit–II – patrz rathyt–II

Ratholit = pektolit

Rathyt – Pb3As4S9, jednoskośny, zajmuje pośrednie miejsce pomiędzy skleroklazem i dufrenoysytem; znaleziony w Binnental

Rathyt–II (liveingit, rathit–II) – Pb5As8S17, jednoskośny, zajmuje pośrednie miejsce pomiędzy skleroklazem i dufrenoysytem; znaleziony w Binnental

Rathyt–V – niedokładnie zdefiniowany

Ratnaraj – dawna nazwa rubinu

Ratowkit – ziemiste skupienia fluorytu

Ratuanäyaka – dawna nazwa rubinu

Raukaraka – na przemian żółtawo i oliwkowozielono wstęgowany nefryt

Raumit – przeobrażony cordieryt

Razumowskit – zielonawa, niebieskawa odmiana allofanu ze Szklar koło Ząbkowic Śląskich

Reaumuryt – mieszanina zasobna w wollastonit i szkliwo

Rebulit – patrz elbait

Red Sea Perls (perły czerwonomorskie) – paciorki z białej lub białoróżowej koralowiny pozyskiwanej w Morzu Czerwonym

Redingtonit – uwodniony siarczan Cr; niedokładnie zdefiniowany

Redondyt (tangait) – patrz parawaryscyt

Reese Türkis – patrz neolith

Regency Emerald – patrz szmaragd Regency

Regnolit = tennantyt

Regolit księżycowy – skala okruchowa pokrywająca większą część powierzchni Księżyca; składa się ze skaleni (głównie plagioklazów  wapniowych) stanowiących około 30% jego objętości, piroksenów i oliwinów (50–60%) oraz ilmenitu (10–20%); w jego skład wchodzą również kulki i okruchy szkliwa o barwie żółtej, pomarańczowej, brunatnej itp. a także spojone szkliwem brekcje skalne; około 1–1,5% materii brekcji regolitowej stanowią okruchy swoim składem zbliżone do chondrytów węglistych; trafiają się również pojedyncze ziarna żelaza niklonośnego

Reichardtyt = epsomit

Reichit = kalcyt

Reissacheryt (1) – odmiana wadu

Reissacheryt (2) – mieszanina albitu, kwarcu i chlorytu

Reissyt = epistilbit

Rektoryt = rectoryt

Remingtonit = erytryn

Remolinit = atacamit

Ren rodzimy = rhenium

Renardit – substancja o wzorze Pb(UO2)4(PO4)2(OH)4 . 7H2O; być może dewindtit(?)

Renieryt arsenowy – hipotetyczny skrajny człon szeregu renierytu

Reniformit (reniforyt) = jordanit

Reniforyt – patrz reniformit

Rensselaeryt – pseudomorfozy talku po piroksenie

Repossyt = graftonit

Resanit – uwodniony krzemian Cu i Fe?

Resinit – patrz opal woskowy

Resinoid – syntetyczny; żywica fenolowoformaldechydowa używana jako barwna imitacja kamieni szlachetnych i ozdobnych

Restormelit – zbliżony do agalmatolitu

Retinalit (kamień żywiczny) – zbity, miodowożółty serpentyn

Retinellit – węglowodór wyługowany alkoholem z żywicy kopalnej

Retinit (1) – żywica kopalna z Sycylii (Włochy); opisany również jako składnik węgla brunatnego z Osieka Łużyckiego, Olszyny koło Lubania Śląskiego, Skorogoszczy koło Niemodlina, Radomierzyc koło Zgorzelca i Lwówka Śląskiego

Retinit (2) – czekoladowobrązowy obsydian

Retinostibian – nazwa zdyskredytowana

Retzbanyit – odmiana cosalitu

Retzian = retzian–(Ce)

Retzyt = laumontyt

Revoderyt – stop zasobny w Pb, As, S

Rewdanskit – zbliżony do serpentynu lub chlorytu niklowego

Rezbanyit – mieszanina pekoitu, bismutytu i innych

Rezbanyit – mieszanina; Pb3Cu2Bi10S19

Rezhikit – patrz reżykit

Reżykit (rezhikit) – magnesioriebeckit lub magnesioarfvedsonit

Rhabdit – patrz rabdyt

Rhabdophan = rabdofan

Rhabdophan-(Ce) = rabdofan-(Ce)

Rhabdophan-(La) = rabdofan-(La)

Rhabdophan-(Nd) = rabdofan-(Nd)

Rhabdyt (rhabdit) – odmiana schreibersytu, fosforek Fe i Ni; występuje w meteorytach

Rhaettizyt – biała odmiana cyanitu pozyskiwana w Pfitsch (Niemcy) i Valle di Vizze (Włochy)

Rhagit = atelestyt

Rhenanit – syntetyczny fosforowy nawóz mineralny

Rhenit = pseudomalachit; dawna nazwa obecnie niestosowana

Rhinestone – patrz kryształ górski

Rhodalit (rodalit) – czerwona glinka

Rhodium = rod rodzimy

Rhodoarsenian = rodoarsenid

Rhodochrom – określenie używane w odniesieniu do bardzo zasobneych w Cr2O3 odmian penninu, klinochloru i sheridanitu

Rhodochrosit = rodochrosyt

Rhodofosfit – apatyt manganowy

Rhodofyllit – odmiana kämmererytu

Rhodoid – patrz bexoid

Rhodolit – patrz rodolit

Rhodomacon – czerwony granat

Rhodonit = rodonit

Rhodostannit–(Ag) (rodostannit–Ag, silver–rhodostannit) = argentorodostannit

Rhodusit – patrz rodusyt

Rhodusyt (azbest magnesioriebeckitowy, rhodusit, rodusyt) – włóknista odmiana magnesioriebeckitu

Rhoenit – patrz rhönit

Rhombarsenit = claudetyt

Rhombomagnojacobsyt – odmiana spinelu

Rhönit (rhoenit) – odmiana enigmatytu zasobna w Al2O3

Rh–sperryt = platarsyt

Ribbon – patrz opal pasiasty

Ribeiryt – odmiana cyrkonu zawierająca 7,45% ZRz2O3

Richellit – substancja o wzorze Ca3Fe10(OH,F)3(PO4)24 . nH2O?; niedokładnie zdefmiowany, bezpostaciowy

Richetyt – niedokładnie zdefiniowany minerał Pb–U

Richmondyt (1) – substancja o wzorze Al(PO4) . 4H2O; niedokładnie zdefiniowany

Richmondyt (2) – mieszanina galeny, sfalerytu i innych

Richteryt – NaCaNaMg5Si8O22(OH)2, hipotetyczny skrajny człon podgrupy richterytu–taramitu lub minerał

Ricolit – zbite skupienai lizardytu o barwie zielonej, i delikatnym, jakby rozmytym wstęgowaniu; pozyskiwany w Aboutville w stanie Nowy Jork i Rico w stanie Nowy Meksyk (Stany Zjednoczone)

Riebeckit – Na2Fe3Fe2Si8O22(OH)2, hipotetyczny skrajny człon podgrupy glaukofanu–riebeckitu lub minerał

Riebeckitarfvedsonit – amfibol pośredni między riebeckitem i arfvedsonitem

Riebeckrichteryt – odmiana richterytu

Rijkeboerit = bariomicrolit

Rinkit wapniowy = götzenit

Rinkolit = mosandryt

Rinkolit = rinkit

Riolit – siarkosól selenowa Hg; niedokładnie zdefiniowany

Rionit – tetraedryt bizmutowy, także mieszanina tiemannitu i sfalerytu

Ripidolit - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Fe,Mg,Al)3[(OH)2|Al1,2-1,5Si2,8-2,5O10] · Mg3(OH)6. Klinochlor żelazowy

Riponit – odmiana marialitu

Risorit = fergusonit

Risöryt – fergusonit tytanowy

Risseit = aurychalcyt

Rittingeryt = ksantoksen

Rivait – wollastonit z domieszką szkliwa

Rivedeit – uwodniony krzemian Ca, zapewne o wzorze 2CaSiO3 . H2O; faza nietrwała

Riverstone – beżowobrązowe kryształy kalcytu z domieszka syderytu

Rivotyt – mieszanina malachitu i stibiconitu

Rizality – naturalne szkliwo (tektyty); odmiana filipinitów; występuje w prowincji Rizal w obrębie północnych wysp filipińskich (Filipiny)

Rizopatronit = patronit

Robellazył – mieszanina zasobana w carnotyt

Robertsonit (1) = mordenit

Robertsonit (2) – zbliżony do brunckitu

Rochlandyt – patrz rocklandyt

Rochlederyt – bursztynopodobna żywica kopalna

Rock crystal (1) – patrz kryształ górski

Rock crystal (2) – syntetyczny, szkło o właściwościach fizy6cznych zbliżonych do kryształu górskiego

Rock glas – patrz obsydian

Rock ruby = pirop; nazwa niepoprawna

Rock salt = halit

Rocklandyt (rochlandyt) – pseudomorfozy serpentynu po innych minerałach

Rocky Mountains Ruby – mrubin z Gór Skalistych (Stany Zjednoczone)

Rocyrkon – patrz rozircon

Rodalit – patrz rhodalit

Rodingit – skała grossularowo–wezuwianowa; gruboziarnisty; tworzy żyły, smugi i gniazda wśród skał serpentynowych i innych skał metamorficznych; różoy do miodowożółtego; napotkany w Jugosławi; Turcji, Rosji, Stanach Zjednoczonych i na Kubie; w Polsce znany z Jordanowa na Dolnym Śląsku

Rodizyt = rhodizyt

Rodochrom – zbliżony do kämmererytu

Rodolit (rhodolit) – pirop żelazawy; zawiera około 16% FeO; kryształy mieszane szeregu pirop–almandyn z przewagą tego pierwszego; purpurowoczerwony; przezroczysty do przeświecającego; połysk szklisty; łupliwości nie wykazuje; przełam muszlowy; kruchy; składnik eklogitów i granulitów; czerwony, fioletowoczerwony i różowy rodolit pozyskuje się w hrabstwie Macon (Karolina Północna, Stany Zjednoczone); okazy wykazujące zmianę barwy przy zmianie rodzaju oświetlenia znane są z gór Pare (Tanzania); występuje również w Beitbridge (Zimbabwe), Sri Lance, Kenii i na Madagaskarze

Rodostannit–Ag – patrz rhodostannit–Ag

Rodusyt – patrz rhodusyt

Rodycyt – boran potasowo–glinowy barwy różowej, żółtawej i zielonawej o charakterystycznym szklistym połysku; występuje w okolicy Jekaterynburga (Rosja i na Madagaskarze

Roedderyt-(K) - substancja mineralna o wzorze chemicznym (K,Na)2(Mg,Fe)5[(Si,Al)12O30]

Roemerit = römeryt

Roentgenit–(Ce) = röntgenit–(Ce)

Roepperit – kryształy mieszane szeregu fajalit–efroit, (Fe2+,Mn,Zn)2SiO4

Roesslerit = rössleryt

Roessleryt – uwodniony arsenian Mg; niedokładnie zdefiniowany

Rogersyt (1) = churchit

Rogersyt (2) = lausenit

Rogneit – patrz rogueit

Rogowiec (petrosilex) – osadowa skała krzemionkowa zbudowana głównie z chalcedonu; tworzy warstwy w innych skałach osadowych; zawiera drobne wtrącenia substancji bitumicznych; ciemnobrązowy do prawie czarnego, rzadko ciemnoszary i szaroniebieski

Rogueit (jaspis oregoński, rogneit) – zielonawy jaspis z Oregonu (Stany Zjednoczone)

Rolling flash – patrz opal błyskowy

Romancowit – patrz romanzowit

Romanit (roumanit, rumanit, rumenit) – bursztynopodobna żywica kopalna charakteryzująca się znaczną zawartością siarkowodoru i niską kwasu bursztynowego; żółty, brązowozielony, brązowy i niebieski; wykazuje fluorescencję; pozyskiwany w Muntenia, Dobriża, Oltenia i innych (Rumunia)

Romankowit – patrz romanzowit

Romanzowit – (romancowit, romankowit) – ciemnobrązowy hessonit z Finlandii; rzdko spotykany

Rhomboclas = romboklaz

Röntgenit = röntgenit–Ce)

Rosalin (1) – patrz thulit

Rosalin (2) – syntetyczny, ciemnoróżowy szafir; nazwa niepoprawna

Rosasaphir – różowoczerwony korund

Rose de France (1) (Róża Francji) – różowofioletowy ametyst

Rose de France (2) (Róża Francji) – syntetyczny czerwonofioletowy szafir

Rosekit – patrz agalmatolit

Roselit – patrz xalostocit

Roselit–beta = roselit–β

Rosenit = plagionit

Roshchinit = roszczinit

Rosickyit = siarka–γ

Rosieresyt – evansyt miedziowo–ołowiowy

Rosinca (inkaska róża, inca rose, rosinka, róża inkaska) – masywne naskorupienia i stalaktyty rodochrosytu posyskiwane ze starych kopalni srebra i miedzi w San Luis (Argentyna); odpowiednio przecięty i oszlifowany ukazuje ciekawą koncentryczną budowę o wyglądzie kwiatu róży

Rosinka – patrz rosinca

Rosolit (landeryt) – różowoczerwony grossular; durze kryształy rosolitu i hydrogrossularu występują w kremowobiałych marglach jeziornych i łąkowych jaziora Jaco w okolicy Xalostoc (Morelos, Meksyk); jrgo piękne okazy spotyka się niekiedy również w Sri Lance a znacznych rozmiarów kryształy w Asbestos (Quebec, Kanada)

Rossiniego klejnot – syntetyczny bezbarwny tytanian strontu; imitacja diamentu

Rosstrevoryt – odmiana epidotu

Rosteryt – różowoczerwona odmiana berylu z Elby (Włochy)

Rosyt (1) – produkt przeobrażenia anortytu

Rosyt (2) = chalkostibit

Rothnickelkies = nikielin

Rothoffit – żółtobrązowy andradyt manganowy

Röttisyt – patrz pimelit

Roubschyt = magnezyt

Roumanit – patrz romanit

Routivaryt – odmiana anortozytu

Rowlandyt = rowlandyt–(Y)

Royal azel – patrz royal lavulit

Royal gem azurite = azuryt

Royal lavulit (royal azel) – fioletowa w różnych odcieniach odmiana sugilitu z okręgu Kuruman (RPA); wykorzystywana jako kamień ozdobny

Royalit – patrz syntetyczny; purpurowoczerwone szkło; imitacja kamieni szlachetnych

Royit = kwarc–α

Rozhkovit – auricupryd palladowy

Rozhkovite – patrz rożkowit

Rozircon (rocyrkon) – syntetyczny różowy spinel; nazwa niepoprawna

Rożkowit (rozhkovite) – zbliżony do cuproaurytu

Róż polerski = hematyt

Róża Francji – patrz Rose de France

Róża inkaska – patrz rosinca

Róża piasków – rozetowate skupienia kryształów barytu z licznymi inkluzjami ziarn piasku

Róża przeznaczenia – patrz róża pustyni

Róża pustyni (kamienna róża, róża przeznaczenia) – koncentrycznie ułożone płytkowe kryształy gipsu zanieczyszczone ziarnami pustynnego pisaku; wyglądem przypominają kwiat róży; krystalizują z zasobnych w gips rostworów wodnych krążących w piaskach pustynnych północnej Afryki; żólta, różowa, brązowa; występuje w północno–zachodniej części Sahary, zwłaszcza w Ksabi w pobliżu Oueda–Es–Souireg

Róża żelaza = ilmenit

Róża żelazna (eisenrose) – odmiana hematytu; opisana m. in. z granitów Kostrzy koło Strzegomia

Rtęć wątrobowa (ruda wątrobowa) – zasobna w rtęć mieszanina cynobru innymi minerałami i substancjami orgamicznymi

Rubace – patrz rubass

Rubass (rubace) – czerwony kwarc zabarwiony domieszką łuseczkowatych kryształków hematytu

Rubber–sulphur – bezpostaciowa plastyczna odmiana siarki rodzimej

Rubelit (apyrit, daouryt, rubellit) – różowo-czerwona odmiana elbaitu

Rubellan – produkt przeobrażenia biotytu

Rubellane – zwietrzały biotyt

Rubellit – patrz rubelit

Ruberyt = kupryt

Rubicell – patrz hiacynt–spinel

Rubiclin = rubiklin

Rubidium–mikroklin – mikroklin rubidowy

Rubin (rubis, ruby) – czerwona odmiana korundu

Rubin Adelaide – almandyn z okolic Adelaidy (Australia); nazwa niepoprawna

Rubin Alabanda – almandyn z Azji Miejszej; nazwa niepoprawna

Rubin almandynowy – brązowoczerwony spinel; nazwa niepoprawna

Rubin amerykański – pirop, almandyn lub kwarc różowy; nazwa niepoprawna

Rubin Ancona – różowoczerwony kwarc zabarwiony związkami Fe; nazwa niepoprawna

Rubin Ardone – syntetyczny rubin firmy Ardon Associates; na rynku jubilerskim od 1968 roku

Rubin Arizona – rubinowoczerwony pirop z arizony i Utah (Stany Zjednoczone); nazwa niepoprawna

Rubin australijski – czerwony granat z Australii; nazwa niepoprawna

Rubin Balas – czerwony spinel z Badachszanu (Afganistan); nazwa niepoprawna

Rubin Bijoreve – syntetyczny rubin firmy Iuwa Seikoska; na rynku jubilerskim od 1983 roku

Rubin birmański – rubin o barwie czerwonej z lekkim niebieskawym odcieniem z Birmy

Rubin bohemski – pirop lub kwarc różowy; nazwa niepoprawna

Rubin brazylijski (1) – czerwony rubelit z Brazylii; nazwa niepoprawna

Rubin brazylijski (2) – czerwony lub różowy topaz

Rubin Cape – patrz rubin przylądkowy

Rubin cejloński – malinowoczerwony rubin ze sri Lanki

Rubin Chatham – syntetyczny rubin firmy Chatham; na rynku jubilerskim od 1959 roku

Rubin czeski – różowy kwarc lub pirop; nazwa niepoprawna

Rubin francuski – jasnoczerwony rubin

Rubin genewa (rubin genewski) – patrz rubin rekonstruowany

Rubin genewski – patrz rubin Genewa

Rubin Gilsona – syntetyczny rubin wytwarzany na niewielka skalę przez Pierre Gilsona; na rynku jubilerskim od 1975 roku

Rubin gołębia krew – patrz Pigeons blood red

Rubin górski – czerwony granat; nazwa niepoprawna

Rubin gwiaździsty – nieprzezroczysta lub słabo przeświecająca odmiana rubinu wykazująca zjawisko asteryzmu; pozyskiwany z rubinonośnych żwirów w okręgach Mogok, Mandale i Mjitkina (Birma); dobrej jakości rubiny gwiaździste eksploatuje się również z pokładów piasku w Ratnapur i Rakwana (Sri Lanka);

Rubin Inamori – syntetyczny rubin firmy Kyoto Ceramic Co; na rynku jubilerskim od 1981 troku

Rubin kalifornijski – czerwony hessonit z Kalifornii (Stany Zjednoczone); nazwa niepoprawna

Rubin Kashan – syntetyczny rubin firmy Ardon Associates; fioletowoczerwony od domieszki Ti; na rynku jubilerskim od 1968 roku

Rubin Knischka – syntetyczny rubin firmy P.O. Knischka; na rynku jubilerskim od 1980 roku

Rubin Kolorado – pirop z kolorado; nazwa niepoprawna

Rubin Lechleitner – syntetyczny rubin J. Lechleitnera; na rynku jubilerskim od 1984 roku

Rubin Mont Blanc – kwarc różowy; nazwa niepoprawna

Rubin Montana – czerwony granat z Montany; nazwa niepoprawny

Rubin Pomegranate – czerwony spinel; nazwa niepoprawna

Rubin przylądkowy (rubin Cape) – pirop z RPA

Rubin Ramaura (Ramaura rubin) – syntetyczny rubin  firmy J.O. Crystals; na rynku jubilerskim od 1983 roku

Rubin rekonstruowany (rubin genewa) – rubin otrzymywany w wyniku stopienia lub spiekania małych i czystych rubinów naturalnych z dodatkiem dwuchromianu potasu; znany od 1885 roku; obecnie rzadko produkowany

Rubin rock – patrz rubin skalny

Rubin San Diego (San diego rubin) – czerwony turmalin; nazwa niepoprawna

Rubin Shinna – niedokładnie jeszcze zbadany syntetyczny rubin produkcji japońskiej; na rynku jubilerskim od 1984 roku

Rubin skalny (rubin rock) = pirop; nazwa niepoprawna

Rubin syberyjski – czerwonawofioletowy turmalin; nazwa niepoprawna

Rubin syjamski – rubin o barwie brązowej do pomarańczowoczerwonej pozyskiwany w Tajlandii

Rubin Timur – czerwony spinel; nazwa niepoprawna

Rubin Verneuila – syntetyczne rubiny wytwarzne metoda Verneuila

Rubin z Gór Skalistych – rubellit z hrabstwa San Diego (Kalifornia, Stany Zjednoczone); nazwa niepoprawna

Rubingirasol – odmiana rubinu

Rubinowe kocie oko – patrz kocie oko rubinowe

Rubinowy spat – patrz spat rubinowy

Rubinspinel – czerwony spinel; nazwa niepoprawna

Rubis – patrz rubin

Rubislit – zapewne odmiana chlorytu

Rubolit – czerwony opal pospolity; nazwa niepoprawna

Rubryt – substancja o wzorze MgFe2[SO4]4 . 18H2O?

Ruby – patrz rubin

Ruby silver – prustyt lub pirargyryt

Ruda – minerały i skały zasobne w metale i nadające się do ich technologicznego, głównie metalurgicznego przerobu na metale, ich stopy lub związki

Ruda bagienna – odmiana limonitu pokrewna rudzie darniowej; powstaje w bagnach; rozpowszechniona w Europie

Ruda ceglasta (1) – produkt wietrzenia zasobny w Co

Ruda ceglasta (2) – odmiana dolomitu zasobna w HgS

Ruda darniowa ( ruda łąkowa) – porowaty limonit lub luźna sypka masa limonitowa barwy brunatnej do czerwonej; powstaje wskutek procesów biochemicznych i oksydacyjnych rozwijających się na podmokłych łąkach naszej sterfy klimatycznej; tworzy złoża darniowe np. w widłach Wisły i Sanu, nad Prosną (okolice Opatówka koło Kalisza), w Puszczy Kozienickiej, w Puszczy Kurpiowskiej i wielu innych okolicach; niektóre odmiany tej rudy zawierają wiwianit; odmiany te mogą zawierać nawet do 10% P2O5

Ruda jeziorna – odmiana limonitu pokrewna rudzie darniowej; powstaje w jeziorach; rozpowszechniona w Europie; kilkumetrowej grubości złoże rudy jeziornej było eksploatowane przez kopalnię Boży Dar koło Wieniawy (na zachód od Radomia)

Ruda karniowa – patrz karń

Ruda kuchowa – patrz kuch

Ruda łąkowa – patrz ruda darniowa

Ruda martytowa – utwory zasobne w martyt (pseudomorfozy hematytu po magnetycie)

Ruda skalista –odmiana rudy jeziornej; lita, nieporowata odmiana żelaziaków brunatnych; występuje wzdłóż lewego brzegu Kamiennej od okolic Ćmielowa przez lasy ostrowieckie, kunowskie i starachowickie niemal po linię kolejową Kielce–Radom

Ruda wątrobowa – patrz rtęć wątrobowa

Rumanit – patrz romanit

Rumenit – patrz romanit

Rumongit – patrz ilmenorutyl

Rumpfit = sheridanit

Rumurutyity – meteoryty kamienne z grupy chondrytów reprezentowane przez kilka okazów; jest to brekcja złożona z jasnych i ciemnych okruchów materii meteorytowej tkwiących w ciemnym cieście skalnym; jasne okruchy zwykle z widocznymi chondrami osiągają rozmiary do 10 mm; w ich budowie przeważa oliwin; ciemne okruchy tworzy troilit, magnetyt i chromit; w budowie tła skalnego dominuje oliwin (fajalit) stanowiący  około 70% jego masy; w podrzędnych ilościach występuje piroksen, pirotyn (nietypowy składnik meteorytów), pentlandyt i chromit a akcesorycznie chalkopiryt, żelazo niklonośne (taenit) i metale szlachetne

Rurka piorunowa – patrz fulguryt

Rustyt – produkt utlenienia meteorytu żelaznego

Rutenit = jaipuryt

Ruthenium = ruten rodzimy

Rutherfordyt (1) = rutherfordyn

Rutherfordyt (2) = fergusonit

Rutilated quartz – patrz kwarc rutylowy

Rutyl niobowy – odmiana rutylu zawierająca 2,9–9,6% Nb; wyróżoiony w Markocicach koło Bogatyni

Rutylohematyt – hematyt tytanowy zawierający odmieszany rutyl

Ryakolit – przezroczysta odmiana sanidynu; opisany m. in. z łupków Piotrowic koło Jawora

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY