LISTA SYNONIMÓW

według stanu na dzień 31.01.2003 roku

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Litera U

 

Udokanit – zapewne antleryt

Uduminelit – mieszanina laumontytu i prehnitu

Ufertyt = davidyt–(La)

Ugandyt (1) = bismutotantalit

Ugandyt (2) – skała magmowa wylewna zaliczna do foidytów; odmiana melanoleucytytu oliwinowego; postać porfirowa; struktura drobnoziarnista; zawiera powyżej 40% ze skladników ciemnych (augit, oliwin czasem melilit) oraz  leucyt, niewielkie ilości plagiolklazów (labrador bytownit lub anortyt), nefelin, apatyt, magnetyt

Ugier – skały ilasto–limonitowe przydatne do produkcji farby ziemnej

Ugihu – dawna nazwa turkusu

Ugrandyty – grupa granatów szeregu uwarowit–grossular–andradyt

Uhligit (1) – zapewne zirkelit tytanowy w którym Ti przeważa nad Zr

Uhligit (2) – zapewne bezpostaciowa odmiana fischerytu

Uigit (1) – miesszanina thomsonitu i gyrolitu

Uigit (2) – biała do żółtawej odmiana chlorastrolitu z Uig na wyspie Skye (Wielka Brytania)

Uklonskovit = ukłonskowit

Ulrichit = uraninit

Ultamaryna rodzima (outremer) = lazuryt

Ultarin – patrz mołdawit

Ultrabazyt = diaforyt

Ultralit – syntetyczny fioletowoczerwony szafir

Ultramarine – syntetyczny lazuryt

Ulvit - substancja mineralna o wzorze chemicznym (FeTi)Fe2+O4

Ulvöspinel = ulvit

Umbalit – patrz malaya

Umbra – farba ziemna uzyskiwana z kopalin ilastych zasobnych w domieszki węgliste i inne

Unakit – różnobarwna skała granitopodobna złożona ze zrostów szmaragdowozielonego epidotu i różowego skalenia; eksploatowana w Blue Ridge (Unaka Range w Karolinie Północnej, Stany Zjednoczone); napotkana również wztoce Gaillimh (Irlandia) i Zimbabwe

Ungursait – przypuszczalnie calciotantit sodowy (?), NaCa5(Ta,Nb)24O65(OH)

Ungursait – substancja o wzorze Ca5NaTa24O65(OH), być może calciotantyt sodowy

Unionit – różowy thulit z Union Ville (Pensylwania, Stany Zjednoczone)

Uralit – amfibol składem zbliżony do aktynolitu lub horblendy; produkt przeobrażenia piroksenów; ma zmienny skład chemiczny zależnie od charakteru pierwotnego piroksenu oraz toku jego przeobrażania; uralityzacji ulegają pirokseny będące składnikami gagra i diabazów; uralit jest często wykształcony w postaci osobników włóknistych lub igiełkowych; najczęściej pseudomorfozy uralitowe nie są jednorodne lecz wykształcone plamisto; opisany z Rosji; w Polsce znany z gabra Śslęży, ze skał odsłoniętych wyrobiskami w kopalni Fryderyk Wilchelm w Szklarskiej Porębie oraz z pobliskiej Miedzianki i Ciechanowic oraz wielu innych miejscowości

Uraloliwin – patrz demantoid; nazwa niepoprawna

Uralorthyt – odmiana allanitu

Uralski szafir – niebieski turmalin; nazwa niepoprawna

Uralski szmaragd – zielony demantoid; nazwa niepoprawna

Uramphit = uramfit

Uran–apatyt – apatyt uranowy; zawiera 1–4% UO2

Uranatemnit = uraninit

Uranfyllit – patrz uranofyllit

Uran-galena – patrz galena radiogeniczna

Uranglimmer – patrz uranit

Uranin = uraninit

Uranit (uranglimmer, uranmica) – autunitand lub metaautunit

Uranmica – uranit

Uranmicrolit = uranmikrolit

Uranmikrolit – zapowne djalmait

Uranoanataz – zapewne anataz uranowy

Uranochalcyt = cuproskłowskit

Uranofibryt - substancja mineralna o wzorze chemicznym [UO2]H[AsO3] . H2O

Uranofyllit (uranfyllit) = torbernit

Uranogummit – patrz gummit

Uranolepidyt = vandenbrandeit

Uranoniobit = samarskit

Uranophan = uranofan

Uranophan-α = uranofan-α

Uranophan-β = uranofan-β

Uranophan–beta = uranofan–β

Uranopilit–β – patrz metauranopilit

Uranopolycras = uranopolikraz

Uranosandbergit = heinrichit

Uranospinit-(H) - substancja mineralna o wzorze chemicznym H2[UO2|AsO4]2 . 8H2O

Uranospinit-(Na) - substancja mineralna o wzorze chemicznym Na2[UO2|AsO4]2 . nH2O; W

Uranosphaerit = uranosferyt

Uranotantal – patrz uranotantalit

Uranotantalit (uranotantal) = samarskit

Uranothallit = liebigit

Uranothoryt (wisaksonit) – substancja mineralna o wzorze chemicznym (Th,U)[SiO4]. Zmetamiktyzowany cyrkon

Uranotil beta = uranofan–β

Uranotyl = uranofan

Uranpyrochlor = uranpirochlor

Uranthorianit - substancja mineralna o wzorze chemicznym (U,Th)O2

Urantytanpirochlor - substancja mineralna o wzorze chemicznym (U,Y,Na,Ca,U)1-2(Ti,Nb,Ta)2(O,OH)7

Urbanit – odmiana augitu lub egiryn–augitu zasobna w Fe

Urea = mocznik rodzimy

Urelity – patrz achondryty oliwinowo–pigeonitowe

Ureyit = kosmochlor

Urgit – zapewne mieszanina gummitu i uranofanu

Urvantsevit = urvancevit

Uskhovit = uszkovit

Usigit (usihyt) – niedokładnie zdefiniowany; R(UO2)2Si2O7 . nH2O

Usihyt – patrz usigit

Usonit = uzonit

Utah onyks – patrz onyks Utah

Utah onyx – przeświecające stalaktyty kalcytowe o barwie jaskrawocytrynowożóltej z pomarańczowymi, układającymi się faliście żyłkami; pozyskiwany w Lehi w pobliżu Salt Lake City (Utah, Stany Zjednoczone)

Utahit = jarosyt

Utahlit (jutalit) – duże drobnoziarniste bulaste masy włóknistego waryscytu o pięknej soczystozielonej barwie pozyskiwane w hrabstwie Tooele (Utach, Stany Zjednoczone)

Utilex – patrz bexoid

Utralit – syntetyczny szafir

Uvarovit = uwarowit

U–wulfenit – wulfenit uranowy

Uzbekit = volborthyt; wyróżniono uzbekit–α i uzbekit–β = volborthyt

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY