LISTA SYNONIMÓW

według stanu na dzień 31.01.2003 roku

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Litera V

 

Vaalit – zbliżony do parsettensytu

Vabanit (wabanit) – brązowoczerwony żółtocentkowany jaspis z Oregonu i Kaliforni (Stany Zjednoczone)

Valencianit – odmiana adularu; znany z kopalni rud srebra Valencia (Guanajuato, Meksyk), Mt. Anter w hrabstwie Chaffee, Barringer Hill w hrabstwie Llano i stanu Idaho (Stany Zjednoczone)

Vallachit – minerał ilasty zbliżony do illitu; nazwa zdyskredytowana

Valleit – antofyllit wapniowo–manganowy

Vallevaryt – patrz amherstyt

Vanadinat – augit zasobny w domieszkę V

Vanadinbronzit – enstatyt zasobny w domieszkę V

Vanadinit = vanadynit

Vanadiocarpholit = vanadiokarfolit

Vanadiolaumontyt – laumontyt wanadowy; zawiera 2,5% V2O5

Vanadiomagnetyt – odmiana tytanomagnetytu; magnetyt zawierający do 8% V2O5 i do 25% TiO2

Vanadium–arsen–germanit – germanit wanadowo–arsenowy

Vanadiumspinel = coulsonit

Vanadoallanit-(REE) = vanadoallanit-(ZRz)

Vanadodissakisit-(REE) = vanadodissakisyt-(ZRz)

Vanadyt (2) = vanadynit

Vanadyt (l) = descloizyt

Vandenburgit – mieszanina odmian –α i –β vandenburgitu

Vandendriesscheit–I = vandendriesscheit

Vandendriesscheit–II – patrz metavandendriesscheit

Vandiestyt (diestyt) – mieszanina zasobna w tellurobismutyt i hessyt

Vanoisyt - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Mg,Fe)(Al,Fe)2[(OH)4|Si2O6]

Vanuralit – zbliżony do vanuranylitu

Vanuxemit – mieszanina sauconitu i hemimorfitu

Varait – patrz namansilit

Vargasyt – przeobrażony piroksen

Variolit – ciemnozielony ortoklaz z licznymi , nieco jaśniejszymi kulistymi krystalitami

Variscit = waryscyt

Varlamoffit – patrz hydrokasyteryt

Vashegyit = evansyt

Vasilyevit = vasilievit

Vateryt - odmiana węglanu wapnia Ca[CO3]. Metastabilny, heksagonalny.

Vauxemit–mieszanina sauconitu i hemimorfitu

Vegasyt = plumbojarosyt

Velardeñit – odmiana gehlenitu

Velikit – patrz wielikit

Venait – niezdenfiniowany

Venasquit = ottrelit

Veneryt – mieszanina zasobna w produkty rozkładu chlorytu

Venus’hair stone – patrz włosy Venus

Verde antico (kamień tesalski, lapis atracius) – zserpentynizowany kalcyt barwy jasno– do ciemnozielonej z licznymi szarymi fragmentami brekcji i białymi smugami; w czasach antycznych pozyskiwany w Casambala w pobliżu Larisy (Tesalia, Grecja) i w pobliżu Atraks nad rzeka Penejoc; w czasie drugiej wojny światowej kopalnie zostały prawie całkowicie zmiszczone

Verde Corsica – zielony labradoryt z Korsyki (Francja)

Verdelit – odmiana elbaitu o barwie ciemnozielonej do szmaragdowozielonej lub żółtawozielonej do niebieskozielonej; występuje w pegmatytach turmalinowych i łupkach biotytowych, niekiedy w gnejsach; kryształy ciemnozielone do niebieskozielonych pozyskuje się w Nilaw, Mawi i Korgal w pobliżu Kabulu (Afganistan); występuje z rubinem i cyanitem w gnejsach w Parku Narodowym Tsavo (Kenia); ciemnozielone kryształy które w wyniku ogrzewania łatwo zmieniaja barwę na szmaragdowozieloną pozyskuje się w Usakos (Namibia); duże, czyste kryształy o barwie butelkowozielonej wydobywane są w Barra de Salinas w pobliżu Arassuahy (Minas Gerais, Brazylia); pięknie zabarwione kryształy napotkano w pegmatytach Haddam Neck w stanie Connecticut i Mesa Grande w hrabstwie San Diego w stanie Kalifornia (Stany Zjednoczone); znany z również Penig (Niemcy),

Verdit (werdyt) – ciemnozielona skała muskowitowa zdobiona licznymi czerwonymi lub żoltymi centkami; pozyskiwana od 1907 roku na południowym brzegu rzeki Nord Knap w Barberton (Transwal, RPA); obecnie podobny materiał eksploatuje się w kopalniach Piggs Peak (Suazi) i na zachodnim stoku Green Mountain w pobliżu Shrewsbury (Vermont, Stany Zjednoczone); znany również z Roebourne (Australia) i Wenezueli

Vermeil (1) – pomarańczowoczerwona odmiana spinelu

Vermeil (2) – brązowy hiacynt

Vermeilgranat – pirop lib almandyn o barwie brązowoczerwonej

Vermiculit = wermikulit

Vermilit – czerwony opal pospolity zabarwiony rozproszonym cynobrem

Vernadit – patrz wiernadyt

Vernadskit – patrz wiernadskit

Vernadskit = antleryt

Verona earth – patrz veonit

Veronit (verona earth) = seladonit

Verrucyt = mesolit

Vesbin (1) = mottramit

Vesbin (2) = volborthyt

Vestan – bardzo wątpliwa trójskośna odmiana SiO2

Vesuviangranat = leucyt; nazwa niepoprawna

Vesuvianit = wezuwian

Vesuvianjade – przeświecający brązowy wezuwian z Kalifornii (Stany Zjednoczone); nazwa niepoprawna

Vibertit = bassanit

Victoria stone – patrz kamień Limori

Victoryt = enstatyt

Viellauryt – mieszanina tefroitu i rodochrozytu

Vietinghofit – samarskit żelazisty

Vihorlatyt - brak danych; W; M

Villarsyt – produkt wietrzenia oliwinu; w Polsce pseudomorfozy nieokreślonej substancji po oliwinie napotykane w Sobótce

Villateit – zapewne strengit manganowy

Villiersyt – (Ni,Mg,Fe,Co)7[Si8O22|(OH)2]; zbliżony do talku, zawiera 30,6% NiO

Vilnit – patrz wilnit

Vinogradovit = winogradowit

Violait = augit

Violan (1) = augit

Violan (2) – zbite skupienia przeświecającego, fioletowoniebieskiego diopsydu magnezowego z San Marcel (Piemont, Włochy)

Violette – fioletowy chalcedon

Violit – syntetycznypurpurowy  szafir

Viridin – zielonawy andaluzyt manganowy, (Al,Mn3+)2SiO5; w dużych ilościach występuje w Ultevis (Laponia); kryształy viridinu napotkano w okolicy Nerczyńska (Rosja); znany również z Francji i Norwegii

Viridyt – zbliżony do chlorytów; niedokładnie zdefiniowany

Vishnevit (1) – patrz wischnewit

Vishnevit (2) = visznievit

Vistepit = wistepit

Viterbit – mieszanina allofanu i wavellitu

Vitriol – patrz witriole rodzime

Vitriolit – patrz pisanit

Vitrum moscoviticum (szkło rosyjskie, vitrum muscoviticum) – płyty wyłupane z muskowitu; używane dawniej do wypełniania okien, gdy nieznano szkła płytowego; obecnie wykorzystywany jest jako materiał izolacyjny w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym

Vitrum muscoviticum – patrz vitrum moscoviticum

Vitusyt = vitusyt–(Ce)

Vivianit = wiwinit

Vladimirit = władymiryt

Vlasovit = własowit

Vltaviny – patrz mołdawity

Vlodavetsit = vlodavecyt

Voelckery (oksydapatyt) – apatyt tlenowy

Vogesyt (1) = pirop

Vogesyt (2) – ozdobna odmiana jaspisu

Vogesyt (3) – skała

Voglit z Fergany – odmiana bezmiedziowa voglitu

Volchonskoit – patrz wołkonskoit

Volfsonit = wolfsonit

Volgeryt = stibikonit

Völkneryt = hydrotalkit

Volkonskoit – patrz wołkonskoit

Volkovit – przypuszczalnie ginoryt

Volkovit = wołkowit

Volkovskit = wołkowskit

Voltzit = wurtzit

Voltzyn – patrz voltzyt

Voltzyt (voltzyn) – substancja o wzorze Zn5S4O, niedokładnie określony

Volynskit = wołynskit

Voraulit = lazulit; dawna nazwa obecnie nie stosowana

Vorhauseryt – odmiana serpentynu

Vorobievit – patrz worobjewit

Vorobyevit – patrz worobiewit

Vosgit – przeobrażony labrador

Vozhminit = vożminit

Vredenburgit - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Mn,Fe)2O4. Mieszanina jacobsytu i hausmannitu

Vredenburgit cynkowy (zincvredenburgit) – zrosty franklinitu i heterolitu

Vudyavrit – patrz wudjawryt

Vudyavrit – patrz wudjawryt

Vulcanit (1) – ciemne szkliwowulkaniczne

Vulcanit (2) – czrny bardzo twardy kauczuk; imitacja gagatu

Vulpinit – szarobiała drobnoziarnista skała anhydrytowa z Vulpino (Lombardia, Włochy); materiał rzeźbiarski

Vuonnemit = wuonnemit

Vyacheslavit = vjaczeslavit

Vyalsovit = vjalsovit

Vysotskit = vysockit

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY