LISTA SYNONIMÓW

według stanu na dzień 31.01.2003 roku

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Litera W

 

Wabanit – patrz vabanit

Wackenrodyt – wad ołowiowy

Wad (groroilit) – porowate skupienia β–MnO2 z domieszką woderotlenkowych minerałów manganu; zazwyczaj są to mieszaniny piroluzytu, minerałów z grupy kryptomelanu oraz romanéchitu i wodorotlenków Mn o zmiennym składzie; brunatne, czarne; ma mały ciężar objętościowy; pływa po wodzie; zawiera około 60% MnO2 i 10–21% H2O; skład chemiczny zmienny w szerokich granicach, stąd jego liczne odmiany np.: asbolan, asbolan miedziowy, kakochlor, lepidofeit

Wagit = hemimorfit

Wah Wah – czerwony bixbit z gór Wah Wah (Utah, Stany Sjednoczone)

Walchowit – żywica kopalna o wzorze chemicznym (C15H26O)n; obecność podobnej odmiany zanotowano w osadach kredy Bolesławca–Lwówka Śląskiego

Walderit – syntetyczny szafir

Waldheimit = richteryt

Wallerian = hornblenda

Wallisyt – hatchit miedziowy

Walpurgit = walpurgin

Waltheryt = walpurgin

Wałujewit = ksantofyllit

Wanadowy grossular – patrz tsavoryt

Wapień Paludina – patrz Paludina limestone

Wappleryt – zbliżony do rösslerytu

Waringtonit – patrz warringtonit

Warrenit (1) – mieszanina jemesonitu i zinckenitu

Warrenit (2) – smithsonit kobaltowy, zawiera około 10% CoO; różowy

Warrenit (domingit) = jamesonit

Warringtonit (waringtonit) = brochantyt

Warthait – mieszanina cosalitu i galeny

Warthyt = blödyt

Wassertropfe – patrz kropla wody

Wasyt – odmiana allanitu

Water melon tourmaline – patrz turmalin arbuzowy

Wathlingenit = kizeryt

Wattevillit – niedokładnie poznany, Na2Ca[SO4]2 . 4H2O

Wattle – żółtozielone szariry z Australii

Wawelit = wavellit

Webneryt = andoryt

Webskyit – odmiana serpentynu lub gymnitu; niedokładnie określony; Jego obecność odnotowano z serpenytynitów Jędrzejowic koło Sobótki i z Ząbkowic Śląskich

Websteryt = aluminit

Wehrlit – mieszanina pilsenitu i hessytu

Wehrlit (1) – mieszanina Bi4Te i hessytu

Wehrlit (2) = ilvait

Weibyeit – mieszanina bastnäsytu i ankylitu

Weilerit = arsenogoyazit

Weileryt – uważany za Ba–analogon svanbergitu; nazwa zdyskredytowana

Weinbergeryt - substancja mineralna o wzorze chemicznym NaAlFe3Si4O13

Weinbergit = weinbergeryt

Weinschenkit (1) = churchyt–(Y)

Weinschenkit (2) – magnesiohornblenda żelazawa lub magnesiohastingsyt

Weisbachit – analog barowy

Weissian = skolecyt

Weldyt – niedokładnie zdefiniowany krzemian Na i Al?

Welinit-III - brak danych; W

Welinit-VIII - brak danych; W

Wellington – syntetyczny tytanian strontu; imitacja diamentu

Wellsyt – barowy phillipsyt–Ca i harmotom wapniowy

Weltauge – patrz hydrofan

Wełna górska (1) – azbest chryzotylowy

Wełna górska (2) = pałygorskit

Wentzelit – patrz wenzelit

Wenzelit (wentzelit) = huréaulit

Werdelit – odmiana elbaitu o barwie zielonej

Werdyt – patrz verdit

Wermikulit eksfoliowany – patrz termowermikulit

Wermikulit ekspondowany – patrz termowermikulit

Wermikulit niklowy – zawiera około 2,3% NiO; znaleziony w Szklarach koło Ząbkowic Śsląskich; tworzy skupienia gniazdowe oraz smugi, a także pojawia się na kontakcie ze skałami aplitowymi; złocisto–żółty z oliwkowym odcieniem; występuje w formie blaszek wielkości do 1 mm; ruda niklu

Wermikulity – grupa glinokrzemianów pakietowych typu 2:1 budową zbliżonymi do montmorillonitów z tym ża między pakietami znajdują się drobiny H2O; nie okazują właściwości pęczniejących; wykazują natomiast zdolność sorbowania kationów oraz tworzenia połączń kompleksowych ze związkami organicznymi; wyróżnia się montnorillomity di– i trioktaedryczne; powstają z odpowiednich mik w skutek usunięcia alkaliów (głównie K+) i zastąpienia ich zdehydratyzowanymi jonami Mg2+ lub Ca2+;

Wermikulity dioktaedryczne – grupa mało poznanych wermikulitów gdyż nie udało się ich wyodrębnić w stanie nadającym się do wykonania dokładnych badań mineralogicznych; ich właściwości poznano na materiale uzyskanym na drodze syntetycznej; występują jako drobnoziarniste składniki gleb i innych skał ilastych; mogą powstawać z mik dioktaedrycznych, wermikulitów trioktaedrycznych i biotytu

Wermikulity trioktaedryczne – glinokrzemiany pakietowe; w ich przestrzeniach międzypakietowych zwykle występuje Mg2+ otoczony drobinami H2O; może on być podstawiany innymi kationami; gdy zostaje zastąpiony przez K+ następuje przebudowa wermikulitów w miki; proces ten przebiega stopniowo poprzez utwory o pakietach mieszanych wermikulitowo–mikowych; skład chemiczny wermikulitów trioktaedrycznych jest zbliżony do składu biotytu lub flogopitu; odmiany wermikulitów trioktaedrycznych są określane ogólna nazwą wermikulit; użwane również bywają odrębne nazwy: wermikulit i protowermikulit

Werneryt (arktizyt, ekbergit, fuscyt, nuttalit, paratyt, paranthin, parantyn, wernerit) – odmiana skapolitu (marialit–meionit)

Westgrenit = bismutomikrolit

Westgrenit = bismutomikrolit

Westhemanit – zapewne aluminit

Wetherillit = heterolit

Wezuwian = leucyt

Wezuwian manganowy – różowoczerwony; napotkany w Glinicy

Wezuwianit = wezuwian

Węgiel smolisty – dawna nazwa gagatu

Wężowiec – patrz żmijowiec

Whartonit – piryt niklowy

Whelanit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Cu2Ca5[Si6O17|CO3|(OH)2] . 4H2O

Whitby jet – najwyższej jakości zbity, ciemnogranatowy do czarnego gagat z Whitby (Yorkshire, Wielka Brytania); świerzy wykazuje silny zapach olejów mineralnych

Whitmannit – zapewne geikielit

Whitneyit (darwinit) – miedź arsenowa

Widia (allenit) – syntetyczny węglik wolframu

Wiedeński turkus – patrz turkus wiedeński

Wielikit (velikit) – zbliżony do stanninu; zawiera Hg; nazwa zdyskredytowana

Wiernadskit (vernadskit) – pseudomorfozy antlerytu po dolerofanie

Wiernadyt (vernadit) – koloidalny uwodniony MnO2; produkt wietrzenia rud Mn

Wietnamity – naturalne szkliwo (tektyty); odmiana indochinitów; występuje w Wietnamie

Wiikit – mieszanina yttropirochloru i innych minerałów grupy pirochloru z euksenitem i innymi krzemianami; wyróżniono dwie postacie – wiikit–α i wiikit–β

Wilcze oko – kamień księżycowy lub tygrysie oko

Wilkeit = fluorellestadyt

Willcoxyt – produkt przeobrażenia korundu

Willemseit – patrz kerolit–β niklowy

Williamsyt – przechświecający jabłkowozielony i oliwkowozielony chryzotyl lub antygoryt; źrodłem atrakcyjnego williamsytu zawierającego nieco Cr jest złoże Rock Springs w hrabstwie Chester (Maryland, Stany Zjednosczone); znany również z Teksasu

Wilnit (vilnit) – odmiana wollastonitu

Wilsonit – purpurowoczerwona odmiana wezuwianu z Aunurn w hrabstwie Androscoggin (Maine, Stany Zjednoczone

Wiltshireit – zapewne rathyt

Wiluit – patrz wiłuit

Wiłuit (1) (wiluit) – duże kryształy zioelonego lub żółtozielonego wezuwianu borowego w serpentynitach i piroksenitach pozyskiwane w górnym biegu rzeki Achtaranda (dopływ Wiluju, Jakucja, Rosja); znany również z Hope (Pensylwania, Stany Zjednoczone

Wiłuit (2) (wiluit) – duże kryształy grossularu pozyskiwane nad rzeką Wiluj (Jakucja, Rosja); nazwa niepoprawna

Winchellit – odmiana thomsonitu

Windolit – patrz bexoid

Winkleryt – mieszanina tlenków Cu i Co

Winkwortbyt – mieszanina howlitu i gipsu

Wiridyn – zielona odmiana turmalinu

Wisaksonit – uranothoryt

Wischnewit (vishnevit) = wiszniewit

Wiseryn = ksenotym

Wismut – patrz bismuth

Wismuthblenda = eulityn

Wismuthgold = maldonit

Wismuthkobalterz – cheleutyt

Wismuthnickelkies (wismuthnickelkobaltkies) – patrz grünauit

Wismuthnickelkobaltkies – patrz wismuthnickelkies

Wismuthocker – ochra bismutowa

Witeryt = witheryt

Withamit – odmiana epidotu

Withamit = piemontit

Witriol rodzimy (vitriol) – uwodnione siarczany Cu, Fe i innych

Witryol miedziowy = chalkantyt

Witryol żelazawy = melanteryt

Wittichit = wittichenit

Wittingit – patrz neotokit

Wltawity – patrz mołdawity

Włosy Tetydy – odmiana kwarcu zawierająca igiełkowate wrostki czarnego turmalinu lub włókna zielonej hornblendy

Włosy Wenery – patrz kwarc rutylowy

Włosy Wenus (Venus hair stone) – patrz kwarc rutylowy

Wo – hipotetyczny człon minerałów z grupy piroksenów, Ca2[Si2O6]

Wodanit – biotyt tytanowy, zawiera około 12% TiO2

Wodny chryzolit – patrz chryzolit wodny

Wodny kamień – patrz kamień wodny

Wodny opal – patrz opal wodny

Wodny szafir – jasnoniebieska odmiana szafiru

Woehlerit = wöhleryt

Woelsendorfit = wölsendorfit

Wölchit – odmiana bournonitu

Wolchonskoit – wołkonskoit

Wole oko – patrz ochsenauge

Wolfachit – kryształy mieszane gersdortfit–ullmannit

Wolfbergit (2) = chalkostibit

Wolframin = tungstyt

Wolframit – kryształy mieszane szeregu huebnerit–ferberyt

Wolframoixiolit – zapewne odmiana ixiolitu

Wolfsbergit (guejaryt) = jamesomt

Wolftonit = heterolit

Wollastonit -3A, -4A, -5A - substancja mineralna o wzorze chemicznym Ca3[Si3O9]; W

Wollastonit–β – patrz pseudowollastonit

Wołkonskoit (volchonskoit, volkonskoit, wolchonskoit) – montmorillonit chromowy

Wonesyt – hipotetyczny Na2Mg6Al2Si6O20(OH)4; C2/m

Wood opal – patrz opal drzewny

Wood tin – patrz cyna drzewna

Woodfordyt = ettringit

Woodwardyt – zbliżony do lettsomitu

Worobjewit (vorobyevit) – beryl cezowy, różowoczerwona odmiana morganitu z diżą domieszką Cs i niewielką Rb; największe złoża worobiewitu występują w Hrabstwie San Diego w Kalifornii a jego niewielkie wystąpienia z okolic Thomas Range w stanie Utah (Stany Zjednoczone); znaczne zasoby worobiewitu odkryto również w pegmatytach apatytowych Maharitra i Antsongombaro (Madagaskar); piękne różowoczerwone okazy znane są z Sawatajewa (Ural, Rosja)

Wosk ziemny – patrz ozokeryt

Wudjawryt (vudyavrit) – mieszanina uwodnionych tlenków Ce, Ti, Si i innych; produkt przeobrarzenia łowczorrytu lub rinkitu

Wuelfingit = wulfingit

Wuestit (iozit) = wüstyt

Wuhelit - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Cu,Fe)(Ir,Pt)2S4

Wurcyt = wurtzyt

Wyoming jade (nefryt z Wyoming) – patrz jade matrix

Wyomingit – odmiana leucytytu flogopitowego

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY