LISTA SYNONIMÓW

według stanu na dzień 31.01.2003 roku

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Litera Y

 

YAG – patrz granat itrowo–glinowy

YAGG – syntetyczny tlenek itrowo–glinowy z domieszką galu; imitacja diamentu

Yagui onyx – ozdobny marmur kalcytowy z Półwyspu Kalifornijskiego (Meksyk); nazwa niepoprawna

Yakhontovit = jachontovit

Yakuit – patrz jakutyt

Yamaguchilit (yamagutilit) – odmiana cyrkonu zasobna w ZRz, zawiera ponadto około 3,4% HfO2 i 4,23% P2O5; zapewne kryształy mieszane

Yamagutilit – patrz yamaguchilit

Yamatoit – hipotetyczny Mn3V2[SiO4]3

Yanshynshit – patrz janszajnszyt

Yanzhongit = kotulskit

Yaroslavit = jarosłavit

Yava onyx – ozdobny marmur kalcytowy z Yavapa Point, Kolorado (Stany Zjednoczone)

Yellow ochre – patrz limonit

Yeneryt = boulangeryt

Yenit = ilvait

Yenshanit = wysockit

Yftisyt – substancja o wzorze (Y,ZRz)4(F,OH)6 . TiO(SiO4)2; wątpliwy

YGaG – patrz grant itrowo–galowy

YIG – patrz granat itrowo–żelazowy

Yimiengit – patrz imiengit

Yinghelit - substancja mineralna o wzorze chemicznym Cu(Pt,Ir)2S4

Yixunit – substancja o wzorze PtIr; niedokładnie poznany

Yokosukait = nsutyt

Yoshikawait - substancja mineralna o wzorze chemicznym Mg[(OH)2|(CO3)4] . 7,5H2O. Przypuszczalnie dypingit

Youngit – zapewne mieszanina siarczków

Ytterbit = gadolinit

Yttralon (yttralox)– patrz granat itrowo–torowy Yttralox – patrz yttralon

Yttrialit = yttrialit–(Y)

Yttrium oxide – syntetyczny tlenek itru o wzorze Y2O5; wykorzystywany jako imitacja diamentu

Yttroaluminat – patrz granat itrowo–glinowy

Yttrobetafit = yttrobetafit–(Y)

Yttroceberysit = hingganit–(Y)

Yttrocerberysit = gadolinit–(Y)

Yttrocerit – fluoryt cerowy

Yttrocolumbit = yttrocolumbit–(Y)

Yttrocrasyt = yttrocrasyt–(Y)

Yttrofluoryt – fluoryt itrowy

Yttrogarnet (1) – andradyt itrowy

Yttrogarnet (2) – syntetyczny Y3Al2[SiO4]3

Yttrogummit – gummit torowy

Yttrohatchettolit = yttropirochlor–(Y)

Yttroilmemt = yttrotantalit–(Y)

Yttrokalcyt = apatyt fuorowy

Yttromicrolit – –patrz yttromikrolit

Yttromikrolit (yttromicrolit) – nazwa unieważniona

Yttroorthit = allanit–(Y)

Yttropyrochlor-(Y) = yttropirochlor-(Y)

Yttrotantalit = yttrotantalit–(Y)

Yttrotitanit – patrz itrotytanit

Yttrotungstyt = yttrotungstyt–(Y)

Yttrotytanpirochlor - substancja mineralna o wzorze chemicznym (Y,Na,Ca,U)1-2(Ti,Nb,Ta)2(O,OH)7

Yu – chińska nazwa jadeitu

Yu–chi (1) – chińska nazwa jadeitu

Yu–chi (2) – zielony jaspis lub zielony aventuryn z Chin

Yui ko lu jade (tomb jade, jadeit grobowcowy); specyficzna odmiana jadeitu o barwie przypominającej pokryte patyną stare obiekty z brązu

Yunan–jade (jade Junan, Junan jade) – piękny jasnozielony nefryt z prowincji Yunnan (Chiny)

Yushkinit = juszkinit

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY