URAN

U

Liczba atomowa:

 92

Najważniejsze minerały:

uraninit
euksenit
karnotyt
tiujamunit
tobarnit
autunit

Masa atomowa:

 238,02891

Stopnie utlenienia:

 VI, V, IV, +III

Podstawowy tlenek:

 słabo zasadowy

Twardość:

 4,5

Gęstość:

 19,05 g/cm3

Uranium

Temperatura topnienia:

 1132 oC

[Rn]5f36d17s2

Temperatura wrzenia:

 1797 oC

Grupa: 

 (Aktynowce)

Układ krystalograficzny:    rombowy

Odkrywca: Martin Heinrich Klaproth (1789)

Izotopy naturalne: 234U (0,006%), 235U (0,72%), 238U (99,275%)
T1/2 naturalnych izotopów promieniotwórczych: 2,455x105 lat (234U); 7,038x108 lat (235U); 4,468x109 lat (238U)

Rozpowszechnienie:   2,3 ; 10-4 %

 Litofilny, chalkofilny

Właściwości: promieniotwórczy, srebrzystobiały metal; intensywny połysk metaliczny; kowalny i plastyczny; słaby przewodnik prądu elektrycznego; na powietrzu stopniowo pokrywa się złotożółtym, a potem czarnym nalotem tlenku; reaguje z gorącą wodą (rozkład), kwasem solnym i azotowym.

Występowanie: w skorupie ziemskiej rzadki (0,0002% wag.); składnik niektórych tlenków i krzemianów oraz różnych minerałów z grupy mik uranowych, w postaci rodzimej nie występuje.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY