WŁAŚCIWOŚCI MINERAŁÓW

 

Co to jest minerał?
Co to jest skała?
Nazwa i status IMA
Synonimy nazwy
Wzór i skład chemiczny
Forma krystalograficzna
Pokrój kryształów i formy skupień
Barwa
Przezroczystość
Rysa
Połysk
Twardość
Gęstość
Łupliwość
Przełam
Spójność
Rozpuszczalność i higroskopijność
Smak
Luminescencja
Magnetyzm
Przewodnictwo elektryczne
Promieniotwórczość

 

LITERATURA

BERNARD J. M., ROST R. : Encyklopedický přehled minerálů. Praha : Academia, 1992.

DUDA R., REJI L. : Wielka encyklopedia minerałów. Warszawa : Elipsa, 1994.

Encyklopedia przyroda technika. Red. J. Hurwic. Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963.

GAJEWSKI W. i in. : Chemia. Encyklopedia techniki. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966.

GAUTHIER-LAFAYE F., HOLLIGER P., BLANC P. : Natural fussion reactors in the Franceville Basin, Gabon: a review of the conditions and results of a critical event in a geologic system. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1996, T. 60, Z. 23, S. 4831-4852.

Geologia i surowce mineralne Polski. Red. R. Osika. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1970, Nr 251.

MESHIK A. P. i in. : Record of Cycling Operation of the Natural Nuclear Reactor in the Oklo/Okelobondo Area in Gabon. Physical Review Letters, 2004, T. 93.

MOTTANA A., CRESPI R., LIBORIO G. : Minerały i skały przewodnik do rozpoznawania. Warszawa : Multico, 1998.

NICKEL E. H., NICHOLS M. C. : IMA/CNMNC List of Mineral Names. Materials Data, Inc. 2007.

Ochrona radiologiczna w podziemnych zakładach górniczych. Limity narażenia górników na działanie naturalnych izotopów promieniotwórczych i metody kontroli. PN-88/Z-70071. Warszawa : Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości, 1989.

PETROV Y. V. i in. : Natural Nuclear Reactor at Oklo and Variation of Fundamental Constants: Computation of Neutronics of a Fresh Core. Physical Review C, 2006, T. 74.

POLAŃSKI A. : Geochemia i surowce mineralne. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1988.

ROBBINS R. : The Collector's Book of Fluorescent Minerals. New York : Van Nostrand Reinhold, 1983.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 roku w sprawie przypadków, w których działalność związana z na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia. Warszawa : Dziennik Ustaw Nr 137, Poz. 1153.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. Warszawa : Dziennik Ustaw Nr 230, Poz. 1925.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego. Warszawa : Dziennik Ustaw Nr 20, Poz. 168.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. Warszawa : Dziennik Ustaw Nr 140, Poz. 994.

SACHANBIŃSKI M. i in. : Vademecum zbieracza kamieni szlachetnych i ozdobnych. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1984.

SOBCZAK N., SOBCZAK T. : Wielka encyklopedia kamieni szlachetnych i ozdobnych. Warszawa : PWN, 1998.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku. Prawo atomowe. Warszawa : Dziennik Ustaw 2012, Nr 42, Poz. 276.

Zarządzenie nr 41/64 Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej z dnia 31 grudnia 1964 roku w sprawie zasad użytkowania zamkniętych źródeł promieniowania. Warszawa : Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej, 1964.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY