Co to jest skała?

 

            Skały są powstałymi w sposób naturalny w wyniku procesów geologicznych, zespołami złożonymi z minerałów, mineraloidów lub materii organicznej. Zwykle występują w postaci wielkich mas skalnych. Niektóre tworzą wręcz prawie jednorodne masywy górskie. Rozróżnia się skały monomineralne i polimineralne.

- skały monomineralne - są prawie w całości zbudowane z kryształów jednego minerału. Przykładem mogą tu być marmury w których podstawowym składnikiem jest kalcyt, kwarcyty złożone prawie wyłącznie z  kwarcu, czy zawierające głównie halit sole kamienne.

- skały polimineralne - są zbudowane z kryształów różnych minerałów. W niektórych z nich minerały te mogą być dobrze widoczne i łatwe do rozpoznania (np. pegmatytach) a w innych tworzą drobne i zwykle trudne do identyfikacji gołym okiem ziarna (np. bazalty).

            Niektóre ze skał noszą taką samą nazwę jak ich główne składniki mineralne. Przykładem może tu być gips, dolomit i czaroit. Wiele skał jest ważnymi surowcami m. in. w przemyśle budowlanym (piaski, żwiry, iły i wapienie), chemicznym (sole kamienne i sole potasowo-magnezowe, fosforyty) energetycznym (węgiel brunatny, węgiel kamienny), hutniczym (antracyt, boksyt, dolomit) i petrochemicznym (ropa naftowa). Odmiany o ładnej barwie lub wzorze są cenionymi kamieniami ozdobnymi (jaspis, nefryt, obsydian).
Nauką zajmującą się badaniem i klasyfikowaniem skał jest petrografia. Ze względu na genezę dzieli się je na: skały magmowe, skały osadowe i skały metamorficzne.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY