KORESPONDENCJA BORZĘCKICH I O BORZĘCKICH

 

            Listy Borzęckich do różnych osób są źródłem wielu istotnych danych o ich autorach i czasach w których żyli. Większość z nich jest datowana co pozwala na dokładne ustalenie gdzie i kiedy przebywała dana osoba. Jeżeli nazwa jakiejś miejscowości powtarza się w wielu listach, może to świadczyć, że ich autor był właścicielem lub dzierżawcą jakiegoś położonego w jej okolicy majątku ziemskiego. Niektóre listy Borzęckich zawierają również informacje o piastowanych przez nich urzędach lub stanowiskach oraz opisują różne ważne wydarzenia historyczne, w których brali oni udział.

 

NAZWY MIESIĘCY
Polskie Łacińskie Staropolskie
styczeń ianuarii ianuarij
luty februalius februarij
marzec martii martij
kwiecień aprilis aprilis
maj may maj
czerwiec june junij
lipiec julii julij
sierpień august august
wrzesień september ibris
październik octobris obris
listopad november gbris
grudzień december xbris

 

? Borzęcka B.r.
Jadwiga Borzęcka B.r.
Paweł Borzęcki wojski kijowski 1653
Paweł Borzęcki vice-rotmistrz wojska koronnego 1662
Florian Borzęcki starosta i sędzia grodzki szczebrzeszyński 1682
Franciszek Borzęcki kapitan artylerii J. K. Mości. 1688-1689
Kazimierz Borzęcki Strażnik Brzeski Litewski
T. Borzęcka strażnikowa brzeska
? Borzęcka żona Kazimierza strażnika brzeskiego
1711-1722
1743
1750
A. Borzęcki 1719
Antoni Borzęcki podkomorzy przemyski 1721-1738
Franciszek Borzęcki podstoli W.K.L.
Marianna Pociej wojewodzianka wileńsk, hermanówna W.K.L.
1722-1743
1731-1745
Michał Borzęcki ksiądz 1724
Michał Borzęcki 1729
Antoni z Kozarzewa Borzęcki 1743
Franciszek Borzęcki 1745
Jan Ludwik Borzęcki starosta dołżański 1751-1762
Antoni Borzęcki strażnik brzeski litewski 1745-1762
Aleksander Borzęcki podstoli koronny
Anna Ankwicz
1757-1776
1791-179
5
T. Borzęcka panna, starsza strażnikówna brzeska litewska 1766-1778
Józef z Kozarzewa Borzęcki stolnik nowogrodzki 1769-1782
Stanisław Borzęcki stolnik nowogrodzki B.r.
Piotr Borzęcki podstolic 1771-1798
Marcin Borzęcki ziemianin 1773-1808
Marianna z Borzęckich Rukiewicz 1774-1782
Ignacy Borzęcki kapitan, koniuszy 1775-1809
Antoni Borzęcki instygator
Anna Żegota
1778-1781
1770-1784
Michał Borzęcki strażnik brzeski litewski 1778-1782
Zofia Zawadzka 1780
Honorata Borzęcka hrabianka 1791-1850
Hieronim Borzęcki 1794-1796
W. Borzęcka [1792-1824
W. Borzęcki 1805
? Borzęcki 1819
? Borzęcki 1819
Jan Stanisław Borzęcki podporucznik, emigrant 1833-1853
Edward Borzęcki kapitan, emigrant 1833-1857
Jan Borzęcki porucznik, emigrant 1834
Franciszek Borzęcki porucznik, emigrant 1843-1850
Józef Borzęcki, pułkownik
Katarzyna Borzęcka pułkownikowa
1838-1851
[1849-1852]
Leon Borzęcki podporucznik, emigrant 1841
Walenty Borzęcki podporucznik, emigrant 1842-1846
Wiktoria Borzęcka emigrantka 1845-1860
Alfons Borzęcki podpułkownik, emigrant 1845
Erazm Cyprian Borzęcki porucznik, emigrant 1849-1871
Karol Borzęcki emigrant 1850-1859
Tytus Borzęcki syn emigranta 1850
Stanisław, Marcin i Andrzej Borzęccy, Marianna z Borzęckich Zienkiewicz 1851
Świętosława z Borzęckich Sienkiewicz emigrantka
Karol Sienkiewicz
1853-1857
1853
Malwina z Borzęckich Janowska 1855-1924
Kulomb Borzęcki emigrant 1856
Emilia z Borzęckich Hoffman, pułkownikówna 1857-1874
Ignacy Borzęcki ksiądz 1862
Celina Chludzińska marszałkowa, siostra zakonna 1878-1879
Celina z Borzęckich Haller 1876
Amelia Borzęcka emigrantka 1890
Władysław Borzęcki zesłaniec 1914-1815
Enwer Pasza 1906-1916
Kazimierz Borzęcki zarządca dóbr okocimskich
Olga Borzęcka zarządca dóbr okocimskich
1826-1831
1928
Marian Borzęcki wiceprezydent Warszawy [1931-1939]
H. Borzęcka 1932
Jan Borzęcki masarz, rzeźnik 1935
Lech Borzęcki 1937

 

.

? BORZĘCKA

 
Listy Borzęckiej do Anny z Czarneckich Brezy. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/72/0/4.3/184.  

 

.

JADWIGA BORZĘCKA

 
Listy Jadwigi Borzęckiej do Marii z Zawiszów Radziwiłłówej. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa, sygn. 1/355/0/4/67.  

 

.

PAWEŁ BORZĘCKI

 
List Pawła Borzęckiego wojskiego kijowskiego, mpp litt do Aleksandra Koniecpolskiego. W Lublinie, 9 januar 1653. [W:] Seria I korespondencji. Korespondencja Koniecpolskich. Zbiór dokumentów z lat 1654-1655. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Zamoyskich, sygn. 1/358/0/-/450.*

 

.

PAWEŁ BORZĘCKI

 
List Pawła Borzęckiego vice-rotmistrza wojska koronnego, do księcia Bogusława Radziwiłła, koniuszego Wielkiego Księstwa Litewskiego. W Kielcach, 29 january 1662. Zbiór dokumentów z 1662 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1247.*
List Johanna von Hoverbecka, dyplomaty pruskiego do Fryderyka Wilhelma, wielkiego elektora brandenburskiego. 31 marca 1662. [W:] Urkunden v. Hirsch. 1879. Bd. IX, S. 335.

Czehansky der bei dem Kf. als l’age diente... und nächst dem Marschall Świderski und seinem Substituten Borzęcki die erste Rathstelle hatte ... Als aber der Starost v. Bromberg einen unvorsichtigen Brief, welcher aufgefangen wurde, an ihn schrieb und bei Untersuchung seiner Sachen 3 Blanquette unter d. Königin Namen gefunden, wurde er als ein Verräther zum Galgen verurtheilt und hatte des Bischofs v. Kujavien Fürbitte... nicht eher Erfolg, als bis er seinen Glauben verleugnete, katolisch wurde und als Mönch in einem Bernardinerkloster Aufnahme fand.

 
List Pawła Borzęckiego vice-rotmistrza wojska koronnego do księcia Bogusława Radziwiłła, koniuszego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Kielc, 13 may 1662. Zbiór dokumentów z 1662 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1247.*
List Ludwiki Marii Gonzaga de Nevers, królowej Polski do księcia Ludwika de Bourbon-Condé, zwanego Kondeuszem Wielkim, marszałka Francji. 19 maja 1662. [W:] [Waliszew. CXXXI, S. 253 ze szkodliwemi opuszczeniami, dokładniej w Portofolio Ludw. Maryi wyd. Raczyńskiego. Poznań 1844, II, S. 250].

Borzęcki miał nie tylko ofiarowane sobie starostwo królowej o 30.000 zł. intraty, ależ i protekcyę do ładnej panny z fraucymeru królowej, krewnej Czarnieckiego. Takie poselstwo i swatowstwa sprawował Jan Sobieski, chorąży koronny, za pośrednictwem sprowadzonego z zagranicy i staraniem Królestwa Ichmość rehabilitowanego świeżo infamisa Radziejewskiego  Jest tu także natarczywe domaganie się pieniędzy dla ściągnienia wojsk zagranicznych, szczególnie Szwedów.

 
List Antoine de Lumbres'a, posła francuskiego do Ludwika XIV, króla Francji. 22 maja 1662. T. Luk. X, K. 152.

Lumbres pisał o doniesieniu Sobieskiego, przysłanem zapewne z obozu: że: Radziejowski przeciąga Borzęckiego (Borgelski, Borgenski) wraz z całem wojskiem, lub z większą jego częścią na stronę królowej, lecz ta negocyacya Sobieskiego z Radziejowskim, a Radziejewskiego z Borzęckim nie powiodła się

 
List Antoine de Lumbres'a, posła francuskiego do Ludwika XIV, króla Francji. 22 czerwca 1662. T. Luk. X, K. 178.  

 

.

FLORIAN KONSTANTY BORZĘCKI

 
List Floriana Konstantego Borzęckiego msb do Marcina Zamoyskiego, podskarbiego wielkiego koronnego, czwartego ordynata. W Maszowie, 24 xbra 1682. [W:] Seria I korespondencji. Korespondencja Marcina Zamoyskiego, podskarbiego wielkiego koronnego, czwartego ordynata. Listy od różnych osób. Zbiór dokumentów z lat 1665-1689. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Zamoyskich, sygn. 1/358/0/-/490.*

 

.

FRANCISZEK BORZĘCKI

 
List Jana III Sobieskiego. Król  polski poleca magistratowi krakowskiemu mianować opiekunami małoletniego Jacka Grymera babkę jego Teresę Grosową i wuja Franciszka Borzęckiego. W Warszawie, 1688. Archiwum Narodowe w Krakowie. Zbiór dokumentów papierowych, sygn. 29/658/0/-/813.*

Król Jan III Sobieski poleca magistratowi krakowskiemu mianować opiekunami małoletniego Jacka Grymera jego babkę Teresę Grosową i wuja Franciszka Borzęckiego.

 
List Jana III Sobieskiego, króla  do magistratu krakowskiego. W Warszawie, 1689. Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór dokumentów papierowych, sygn. 29/658/0/-/819.*  

 

.

KAZIMIERZ BORZĘCKI

 
List Kazimierza Borzęckiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Kruchela, 13 januarij 1711. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1249.*
List Kazimierza Borzęckiego strażnika brzeskiego litewskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Mieleyczyc, 9 julij 1719. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1249.*
List Kazimierza Borzęckiego strażnika brzeskiego litewskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Zchinkouscz, 16 augus 1719. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1249.*
List Kazimierza Borzęckiego strażnika brzeskiego litewskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Ołyki, 17 obris 1719. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1249.*
List Kazimierza Borzęckiego strażnika brzeskiego litewskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Ołyki 8 qbris 1719. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1249.*
List Kazimierza Borzęckiego strażnika brzeskiego litewskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Ołyki 11 xbris 1719. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1249.*
List Kazimierza Borzęckiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Ołyki 15 xbris 1719. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1249.*
List Kazimierza Borzęckiego strażnika brzeskiego litewskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Ołyki 6 ianuarij 1720. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1249.*
List Kazimierza Borzęckiego strażnika brzeskiego litewskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Ołyki 21 ianuari 1720. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1249.*
List Kazimierza Borzęckiego strażnika brzeskiego litewskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Ołyki 1 febr 1720. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1249.*
List Kazimierza Borzęckiego strażnika brzeskiego litewskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Ołyki 17 febr 1720. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1249.*
List Kazimierza Borzęckiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Ołyki 26 febr 1720. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1249.*
List Kazimierza Borzęckiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Zchinkouscz 7 iobris 1721. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1249.*
List Kazimierza Borzęckiego strażnika brzeskiego litewskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Brześcia, 29 maj 1722. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1249.*
List Kazimierza Borzęckiego strażnika brzeskiego litewskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Brześcia, 23 junij 1722. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1249.*
List Kazimierza Borzęckiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Brześcia, 3 julij 1722. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1249.*
List Kazimierza Borzęckiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Brześcia, 23 julij 1722. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1249.*
List Kazimierza Borzęckiego strażnika brzeskiego litewskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. B.r. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1249.*

T. BORZĘCKA

 
Listy T. Borzęckiej strażnikowej brzeskiej do księżnej i księcia Radziwiłłów. 31 decembra 1743. Zbiór dokumentów z lat 1743-1778. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1254.*

T. Borzęcka. Otrzymała od syna wiadomość o niezadowoleniu ze służby swojej wnuczki na dworze księżnej. Chciała przyjechać do księżnej ale z powodu nienajlepszego stanu dróg musi odłożyć tę wizytę o kilka dni.

? BORZĘCKA

 
List Borzęckiej do panny Radziwiłłówny, siostry starszej Zgromadzenia Panien Miłosiernych. Z Korosczyna, 6 czerwca 1750. Zbiór dokumentów z 1750 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1251, S. 2.*

Borzęcka. Żona Kazimierza, strażnika brzeskiego litewskiego. Przeprasza że nie odesłała do Panny Radziwiłłowej jej dziewki ale dowiedziała się że jej dziewczyna Agatka właśnie zbiegła i obecnie przebywa w klasztorze. Proponuje aby pozwolono zostać tej dziewce u niej a jeżeli nie to prosi o wydanie zbiegłej dziewczyny.

 

.

A. BORZĘCKI

 
Listy A. Borzęckiego do ojca Władysława Olesiewicza prefekta szkoły jezuickiej w Sandomierzu w sprawie umieszczenia syna na stancji. 18.09.1719. [W:] Archiwum M. Marczaka. Vol. VI. Documenta et acta Autentica Varia. Tarnobrzeg ex officina Francisci Cwynar 1931. Zbiór dokumentów z lat 1587-1867. Archiwum Główne Akt Dawnych. Zbiór Michała Marczaka, sygn. 1/389/0/-/03.  

 

.

ANTONI BORZĘCKI

 
List Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej, kanclerzyny Wielkiego Księstwa Litewskiego. W Przemyślu, 21 lutego 1721. Zbiór dokumentów z lat 1721-1738. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1248.*

Antoni Borzęcki, dziękuje księżnej że pozwoliła żeby jego syn mógł służyć księciu Michałowi Kazimierzowi Radziwiłłowi, staroście przemyskiemu. W tym czasie syn jego oczekiwał w Dreźnie przybycia księcia starosty z Jarosławia. Antoni prosił że gdyby książę chciał dłużej zabawić w obcych krajach to żeby pożyczyć jego synowi pieniądze na życie a on zaraz odeśle odpowiednią sumę na ręce Pana Nowickiego.

List Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej, kanclerzyny Wielkiego Księstwa Litewskiego. W Wołosczy, 23 sierpnia 1721. Zbiór dokumentów z lat 1721-1738. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1248.*

Antoni Borzęcki, pisze że jego syn od kilku tygodni oczekuje w Dreźnie na przyjazd księcia Michała Kazimierza Radziwiłła, starosty przemyskiego.

List Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej, kanclerzyny Wielkiego Księstwa Litewskiego. W Czaplach, 6 aprilis 1722. Zbiór dokumentów z lat 1721-1738. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1248.*

Antoni Borzęcki, informuje księżną że suma trzydziestu tysięcy jest przygotowana do wypłaty. Przesyła również pozdrowienia od swojej żony.

List Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej, kanclerzyny Wielkiego Księstwa Litewskiego. W Czaplach, 8 aprilis 1722. Zbiór dokumentów z lat 1721-1738. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1248.*

Antoni Borzęcki, informuje że usłyszał relację od swojego brata Pana Nowickiego że jego syn zapewne z racji młodego wieku nie umiał należycie służyć księciu. Prosi księżną aby mu wybaczyć i dać jeszcze jedną szansę na poprawę. Prosi również o przekazanie synowi przesłanych listów i 200 czerwonych złotych.

List Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej, kanclerzyny Wielkiego Księstwa Litewskiego. W Przemyślu, 5 octobris 1722. Zbiór dokumentów z lat 1721-1738. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1248.*

Antoni Borzęcki, prosi księżną o protekcję dla syna u księcia starosty przemyskiego i przekazanie synowi do Paryża 100 czerwonych złotych oraz o informację kiedy książę będzie wracać z podróży.

List Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej, kanclerzyny Wielkiego Księstwa Litewskiego. W Przemyślu, 13 marty 1723. Zbiór dokumentów z lat 1721-1738. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1248.*

Antoni Borzęcki, prosi księżną o protekcję dla syna u księcia starosty przemyskiego i przekazanie synowi do Paryża 150 czerwonych złotych posłanych przez jego brata Nowickiego.

List Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej, kanclerzyny Wielkiego Księstwa Litewskiego. W Czaplach, 30 gbris 1723. Zbiór dokumentów z lat 1721-1738. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1248.*

Antoni Borzęcki, informuje że ze względu na słabość zdrowia nie może osobiście powinszować księciu powrotu z podróży podziękować za łaskawość względem syna. Przesyła również pozdrowienia od swojej żony.

List Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej, kanclerzyny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Lublina, 12 gbris 1724. Zbiór dokumentów z lat 1721-1738. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1248.*

Antoni Borzęcki, informuje że nie wie nic o jakiś innych długach zaciągniętych przez Nowickiego na poczet skarbu księżnej i księcia oprócz tych które są u niego i u Ustrzyckiego.

Listy Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego do Teresy ze Stawskich Wapowskiej, stolnikowej koronnej. Z Łuczyc, 16 marc 1726. [W:] [Listy różne]. Zbiór dokumentów z lat 1689-1760. Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Aleksandra Czołowskiego, Archiwum Woroniczów, sygn. Rps. 6936 II.*

Antoni Borzęcki, sędzia ziemski przemyski.

List Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej, kanclerzyny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Czapel, 20 aprilis 1731. Zbiór dokumentów z lat 1721-1738. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1248.*

Antoni Borzęcki, powiadamia że słabość zdrowia nie pozwala mu spotkać się z księżną w związku z czym zwraca się do niej listownie o protekcję dla siebie i swojego syna osadzonego na urzędzie w Wielkim Księstwie Litewskim. Informuje że Pan Pociej, Strażnik Wielkiego Księstwa Litewskiego żonie syna naturalną sukcesję po ojcu swoim świętej pamięci Pocieju, wojewodzie wileńskim, hetmanie wielkim Wielkiego Księstwa Litewskiego usiłuje wydziedziczyć zabrawszy wszystką substancję, skarbiec i archiwum Pociejów i wszystkie ruchomości. Został za to podany przez nią do Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dlatego prosi o protekcję z Trybunale żeby żona syna niezwłocznie sprawiedliwość odebrała.

List Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej, kanclerzyny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Przemyśla, 1 aug 1731. Zbiór dokumentów z lat 1721-1738. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1248.*

Antoni Borzęcki, powiadamia że osoby zajmujące różne stanowiska w ziemi przemyskiej będą lojalne wobec księcia starosty przemyskiego.

List Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej, kanclerzyny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Przemyśla, 1 february 1734. Zbiór dokumentów z lat 1721-1738. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1248.*

Antoni Borzęcki, wyjaśnia dlaczego nie pożyczył księżnej pieniędzy. Tłumaczy że po rozmowie w Warszawie z Nowickim, skarbnikiem chełmskim miał przygotowana odpowiednią sumę ale po braku potwierdzenia przez księżną że potrzebuje tej pożyczki musiał wykorzystać te pieniądze na inne cele. Żali się także że marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego już od od roku jest mu winny prowizję od 180000 tysięcy i nie chce mu jej a każe pokazać pokazać kwity na te sumy mówiąc że książę koniuszy Wielkiego Księstwa Litewskiego tę sumę przejął do spłaty. Koniuszy zaś przysłał umowę zastawu starostwa przemyskiego w zamian za prowizję od 200000 przez arendę ale nie przekazał jego inwentarza w związku z czym Antoni odstąpił od tej transakcji.

List Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej, kanclerzyny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Czapel, 21 febrary 1738. Zbiór dokumentów z lat 1721-1738. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1248.*

Antoni Borzęcki, składa wyrazy lojalności względnemu księżnej kanclerzyny i księcia starosty przemyskiego i ich domu.

 

.

FRANCISZEK BORZĘCKI

 
List Franciszka Borzęckiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. W Wiedniu,  1 april 1722. Zbiór dokumentów z lat 1722-1731. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1250, S. 11.*

Franciszek Borzęcki, dziękuje księżnej za przesłanie 100 czerwonych złotych przyżekając że jego ojciec na pewno te pieniądze odda. Jednocześnie powiadamia że książę jest na tutejszych dworach przyjmowany z należnymi mu honorami.

List Franciszka starosty żydaczowskiego i Marianny z Pociejów hetmanówny litewskiej małzonków Borzęckich do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Terespola, 2 april 1731. Zbiór dokumentów z lat 1722-1731. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1250, S. 11.*

Franciszek i Marianna z Pociejów Borzęccy skarżą się na krzywdę wyrządzona im przez strażnika Brzeskiego i szukają protekcji u księżnej w sprawie która toczyć się będzie Trybunale. Franciszek przypomina przy tym dobre serce i pomoc księżnej w początkach jego służby na dworze książęcym.


List Franciszka  starosty żydaczowskiegoi i Marianny z Pociejów hetmanówny litewskiej małzonków Borzęckich do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Terespola, 2 april 1731. Zbiór dokumentów z lat 1722-1731. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1250, S. 11.*

Franciszek i Marianna Borzęccy składają podziękowania księżnej za wstawiennictwo w Trybunale dzięki czemu ten szybko i bez żadnego przeciągania rozpatrzył ich sprawę przeciwko strażnikowi Brzeskiemu który trzyma Rozankę skazując ich na wygnanie. O przebiegu sprawy ma poinformować księżną Nowicki.


List Franciszka Borzęckiego starosty żydaczowskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej, Z Terespola, 22 april 1731. Zbiór dokumentów z lat 1722-1731. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1250, S. 11.*

Franciszek Borzęcki. Dziękuje księżnej za wsparcie i powiadamia że dał Nowickiemu pełną informację o przebiegu trybunału i jego finalną rezolucję.

 

List Franciszka Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego do księcia Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńko”. Z Żydaczowa, 1 maj 1736. Zbiór dokumentów z lat 1736-1743. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1252.*
List Franciszka Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego do księcia Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńko”. Z Kałusza, 25 maj 1736. Zbiór dokumentów z lat 1736-1743. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1252.*
List Franciszka Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego do księcia Pawła Karola Sanguszki. Z Biłgoraju, 1 sierpnia 1736. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang 295/3, S. 21-22.*
List Franciszka Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego do księcia Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńko”. 21 augusti 1737. Zbiór dokumentów z lat 1736-1743. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1252.*
List Franciszka Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego i innych do Jana Fryderyka Sapiechy. Z Żydaczowa, 7 czerwca 1739. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. AMCh 1007, S. 77.*
List Franciszka Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego i innych do Jana Fryderyka Sapiechy. Z Żydaczowa, 30 czerwca 1739. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. AMCh 1007, S. 73.*
List Franciszka Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego do Jana Fryderyka Sapiechy. Z Koziej, 23 marca 1740. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. AMCh 1007, S. 81.*
List Franciszka Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego do Jana Fryderyka Sapiechy, kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Kałusza, 10 maj 1741. Zbiór dokumentów z lat 1736-1743. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1252.*
List Franciszka Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego i innych do Jana Fryderyka Sapiechy. Z Koziej dnia 2 czerwca 1741. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. AMCh 1007, S. 85-87.*
List Franciszka Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego do X chorążego przemyskiego. Ze Lwowa, 21 january 1742. Zbiór dokumentów z lat 1736-1743. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1252.*
List Franciszka Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego do księcia Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńko”. Z Czaplel, 2 aprilis 1742. Zbiór dokumentów z lat 1736-1743. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1252.*
List Franciszka Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego do księcia Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńko”. Z Czaplel, 17 aprilis 1742. Zbiór dokumentów z lat 1736-1743. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1252.*
List Franciszka Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Sambora, 18 junij 1742 roku. Zbiór dokumentów z lat 1736-1743. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1252.*
List Franciszka Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego do księcia Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńko”. Z Grodziska, 31 augusti 1742. Zbiór dokumentów z lat 1736-1743. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1252.*
List Franciszka Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego do księcia Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńko”. Z Bakuszczyców, 3 ibris 1742. Zbiór dokumentów z lat 1736-1743. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1252.*
List Franciszka Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Wiszni, 8 ibri 1742. Zbiór dokumentów z lat 1736-1743. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1252.*
List Franciszka Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Lublina, 18 qbris 1742. Zbiór dokumentów z lat 1736-1743. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1252.*
List Franciszka Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego do księcia Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńko”. Z Czapel, 22 xbris 1742. Zbiór dokumentów z lat 1736-1743. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1252.*
List Franciszka Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Czapel, 22 xbris 1742. Zbiór dokumentów z lat 1736-1743. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1252.*
List Franciszka Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego do księżnej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z Czapel, 26 xbris 1742. Zbiór dokumentów z lat 1736-1743. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1252.*
List Franciszka Borzęckiegodo podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego księcia Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńko”. Na Zamku Czapelskim, 21 martij 1743. Zbiór dokumentów z lat 1736-1743. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1252.*
List Franciszka Borzęckiegodo podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego księcia Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńko”. Z Białej, 9 julij 1743. Zbiór dokumentów z lat 1736-1743. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1252.*
List Franciszka Borzęckiego podstolego Wielkiego Księstwa Llitewskiego, starosty żydaczowskiego do księcia Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńko”. B.r. Zbiór dokumentów z lat 1736-1743. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1252.*

MARIANNA Z POCIEJÓW BORZĘCKA

 
List Augusta III, króla  do Eperyesza, starosty turszynowskiego, marszałka trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego. [W:] August II. Wielmożnemu Eperyeszowi [vel Eperyasz Anoni] staroście tursztynowskiemu, marszałkowi trybunału W.X.Lit. uprzejmie nam miły Dan w Dreźnie. W sprawie dóbr żony Franciszka Borzęckiego, starosty żydaczewskiego. W Dreźnie, 1731. Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej, sygn. 1/338/0/1/24.*  
List Marianny z Pociejów Borzęckiej, podstoliny Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Czapel, 9 lutt 1745. Zbiór dokumentów z 1745 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1255.*
List Marianny z Pociejów Borzęckiej do księcia Radziwiłła. 4 maja 1745. Zbiór dokumentów z 1745 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1255.*
List Marianny z Pociejów Borzęckiej do księcia Radziwiłła. Z Czapel, 5 maja 1745. Zbiór dokumentów z 1745 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1255.*
List Marianny z Pociejów Borzęckiej do księcia Radziwiłła. Z Czapel, 30 maja 1745. Zbiór dokumentów z 1745 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1255.*
List Marianny z Pociejów Borzęckiej hetmanówny Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Radziwiłła. B.r. Zbiór dokumentów z 1745 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1255.*

 

.

MICHAŁ BORZĘCKI

 
List Michała Borzęckiego  do Tomasza Józefa Zamoyskiego. 22 marti 1724. [W:] Seria I korespondencji. Korespondencja Józefa Zamoyskiego, piątego ordynata. Listy różnych osób do Tomasza Józefa Zamoyskiego. Zbiór dokumentów z lat 1708-1724. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Zamoyskich, sygn. 1/358/0/-/562.*
Listy księdza Michała Borzęckiego do Tomasza Józefa Zamoyskiego, piątego ordynata. B.r. Zbiór dokumentów z lat 1704-1725 i b. r. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Zamoyskich, sygn. 563, S. 92.  

 

.

MICHAŁ BORZĘCKI

 
List Michała Borzęckiego prepozyta katedry chełmskiej do Nikodema Kazimierza Woronicza, kasztelana kijowskiego. 4 august 1729. [W:] [Korespondencja Nikodema Kazimierza Woronicza kasztelana kijowskiego. T. 1. Litery A-G Aksak-Godlewski]. Zbiór dokumentów z lat 1719-1761. Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Aleksandra Czołowskiego, sygn. Rps. 6913 II.*

 

.

ANTONI BORZĘCKI

 
List Antoniego z Kozarzewa Borzęckiego cns do księcia Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńko”. Z Bakszt, 23 gbri 1743. Zbiór dokumentów z lat X. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1253.*

Antoni Borzęcki, [cnf.] zapewnia księcia o szczerym oddaniu.

 

.

FRANCISZEK BORZĘCKI

 
Listy Józefa Mniszcha marszałka wielkiego koronnego do F[ranciszka] Borzęckiego. 1745. [W:] Józef Mniszech marszałek wielki koronny. Archiwum Głowne Akt Dawnych. Zbiór Aleksandra Czołowskiego, sygn. 1/388/0/-/352.  

 

.

JAN LUDWIK BORZĘCKI

 
List Jana Ludwika Borzęckiego starosty dołżańskiego do swojego opiekuna prawnego, księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. B.r. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1256.*
List Jana Ludwika Borzęckiego starosty dołżańskiego do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Czapel, 29 qbris 1751. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1256.*
List Jana Ludwika Borzęckiego starosty dołżańskiego do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Czapel, 27 martij 1752. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1256.*
List Jana Ludwika Borzęckiego starosty dołżańskiego do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Czapel, 11 julij 1752. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1256.*
List Jana Ludwika Borzęckiego starosty dołżańskiego do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Czapel, 6 obris 1752. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1256.*
List Jana Ludwika Borzęckiego starosty dołżańskiego do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Czapel, 10 qbris 1752. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1256.*
List Jana Ludwika Borzęckiego starosty dołżańskiego do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Czapel, 19 junij 1754. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1256.*
List Jana Ludwika Borzęckiego starosty dołżańskiego do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Czapel, 20 ibris 1754. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1256.*
List Jana Ludwika Borzęckiego starosty dołżańskiego do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Czapel, 20 qbris 1754. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1256.*
List Jana Ludwika Borzęckiego starosty dołżańskiego do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Czapel, 20 augs 1755. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1256.*
List Jana Ludwika Borzęckiego starosty dołżańskiego do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Grodziska, 16 qbris 1755. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1256.*
List Jana Ludwika Borzęckiego starosty dołżańskiego do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Czapel, 20 qbris 1755. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1256.*
List Jana Ludwika Borzęckiego starosty dołżańskiego, podstolego koronnego do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Czapel, 9 Xbris 1757. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1256.*
List Jana Ludwika Borzęckiego starosty dołżańskiego, podstolego koronnego do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Dethyma, 7 qbris 1758. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1256.*
List Jana Ludwika Borzęckiego starosty dołżańskiego, podstolego koronnego do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Bukowy, 14 septembr 1759. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1256.*
List Ludwika Borzęckiego starosty dołżańskiego, podstolego koronnego do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. 1759. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1256.*
List Jana Ludwika Borzęckiego starosty dołżańskiego, podstolego koronnego do Jana Klemensa Branickiego, kasztelana. Z Czaplel, 1762. Archiwum Główne Akt Dawnych. Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej, sygn. 1/338/0/1/188.*

Jan Ludwik Borzęcki powiadamia że na przybycie w te strony pana kasztelana będzie się starał podjąć z Woźnickim najdogodniejsze środki. Księdzu Pilkiewiczowi proboszczowi przekazał list kasztelana z zaleceniem budowy kościoła. Ma przy tym pomysł żeby za zgodą Kasztelana dla przyśpieszenia budowy  brać materiały także z drugiej cegielni w Topelanach gdzie gliny i drzew jest obfitość. Podpowiedział księdzu że najlepiej będzie jak sam spotka się z kasztelanem i przedstawi mu tę sprawę.

 

.

ANTONI BORZĘCKI

 
Listy Antoniego Borzęckiego strażnika brzeskiego do księcia Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńko”. Z Janowszczyzny, 11 Juny 1754. Zbiór dokumentów z lat 1754-1755. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1257.*

Antoni Borzęcki, informuje że dokonał wizytacji myślistwa pozostałego po zmarłym kasztelanie Jankowskim. Prosi też o odpowiedź dla Rominskiego na którą jego służący czeka już od trzech tygodni.

Listy Antoniego Borzęckiego strażnika brzeskiego do księcia Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńko”. Z Janowszczyzny, 13 Maia 1755. Zbiór dokumentów z lat 1754-1755. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1257.*

Antoni Borzęcki, informuje że dane mu polecenie do kupna Podesia w związku z obciązeniami finansowymi na rzecz possesorów Lewkowiczów i brakiem w tej sprawie decyzji ze strony księcia nie został zrealizowany.

Listy Antoniego Borzęckiego strażnika brzeskiego do księcia Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńko”. Z Janowszczyzny, 18 Juny 1755. Zbiór dokumentów z lat 1754-1755. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1257.*

Antoni Borzęcki, opisuje dalsze problemy z kupnem Podesia.

List Antoniego i Józefa Borzęckich do Jana Klemensa Branickiego, kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego. [W:] Do Branickiego Jana Klemensa, kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego. Zbiór dokumentów z lat 1757-1763. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Roskie,  sygn. 1/336/0/1/3.41.  
List Antoniego Borzęckiego, administratora dóbr do Jana Klemensa Branickiego. sierpień 1762. Zbiór dokumentów z lat X. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Roskie, Korespondencja, sygn. 111/41, s. 49, 50.

Antoni Borzęcki, administrator dóbr sprzedał w Gdańsku 75 półsetków płótna zgrzebnego po 17 szelągów BM (bona moneta) łokieć. Transakcję tę ocenił jako korzystną. O znacznych rozmiarach eksportu płótna świadczy fakt, że Borzęcki załatwił jednocześnie sprzedaż płócien w zastępstwie zmarłego frochtarza Szmuyły, sprzedając 153 wały płótna konopnego po gr 9 i 200 wałów zgrzebnego po 11 szelągów BM. Za całość tej transakcji otrzymał 23 090 22 gr, z czego 9371 10 gr poszło na spłacenie długów, a 500 czer. zł wyniosła należność dla Branickiego.

 
List Antoniego Borzęckiego, administratora dóbr do Jana Klemensa Branickiego. 27 października 1762. Zbiór dokumentów z lat X. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Roskie, Korespondencja, sygn. 111/41, s. 50, 51, 53.

Antoni Borzęcki, administrator dóbr relacjonuje Branickiemu, że ze statków pod Sośnicą żaden nie został jeszcze wyremontowany. Spuszczono wprawdzie drzewo w lesie do dwu szkut, ale surowych stępek nie można zimą kłaść do statku, dalsze prace odłożono do wiosny. Dwa dalsze statki nie nadawały się już do użytku. Z posiadanych w Sośnicy sześciu szkut jedynie dwie nowo zakupione mogły wziąć udział w wiosennym spławie. Zaistniała konieczność zakupu nowych bądź wynajęcia.

X

 

.

ALEKSANDER BORZĘCKI

 
List Aleksandra Borzęckiego mp do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Czapel, 15 xbris 1757. Zbiór dokumentów z lat 1757-1763. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1258.*

Aleksander Borzęcki, wraz z bratem dokonali podziału majątku pozostałego po rodzicach. Upomniał się także o wypłatę zaległych i obecnych rat wraz z prowizjami za kontrakt lwowski nałożony na skarb książęcy dekretem trybunalskim.

List Jana Ludwika starosty dołżańskiego, podstolego koronnego i Aleksandra mp Borzęckich do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Czapel, 30 Julij 1758. Zbiór dokumentów z lat 1757-1763. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1258.*

Ludwik i Aleksander Borzęccy, upomnieli się o wypłatę zaległych i obecnych rat wraz z prowizjami za kontrakt lwowski nałożony na skarb książęcy dekretem trybunalskim.

List Jana Ludwika starosty dołżańskiego, podstolego koronnego i Aleksandra mp Borzęckich do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Czapel, 18 ibni 1758. Zbiór dokumentów z lat 1757-1763. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1258.*

Ludwik i Aleksander Borzęcki, upomnieli się o wypłatę zaległych i obecnych rat wraz z prowizjami za kontrakt lwowski nałożony na skarb książęcy dekretem trybunalskim.

List Aleksandra i Jana Ludwika Borzęckich do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Warszawy, 14 gbra 1758. Zbiór dokumentów z lat 1757-1763. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1258.*

Aleksander Borzęcki, po zawartym z bratem Ludwikiem kompromisie w sprawie podziału majątku, objął  przypadającą na niego część. Ze względu na panujący w poprzednim roku nieurodzaj musiał zaciągnąć we Lwowie pożyczki. Upomniał się także o wypłatę zaległych i obecnych rat wraz z prowizjami za kontrakt lwowski nałożony na skarb książęcy dekretem trybunalskim.

List Aleksandra Borzęckiego mp do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Czapel, 15 ibra 1759. Zbiór dokumentów z lat 1757-1763. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1258.*

Aleksander Borzęcki, upomina się o wypłatę zaległych i obecnych rat wraz z prowizjami za kontrakt lwowski nałożony na skarb książęcy dekretem trybunalskim.

List Aleksandra Borzęckiego mp do księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Czapel, 25 gbra 1759. Zbiór dokumentów z lat 1757-1763. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1258.*

Aleksander Borzęcki, wraz z bratem posłał plenipotenta dla odbioru zaległych i obecnych rat wraz z prowizjami za kontrakt lwowski nałożony na skarb książęcy dekretem trybunalskim.

List Aleksandra Borzęckiego mp do Józefa Andrzeja Załuskiego, biskupa kijowskiego. Z Czapel 1 gbri 1760. [W:] [Korespondencja Józefa Andrzeja Załuskiego z roku 1760. T. 1, A-D]. Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Załuskich, sygn. Rps 3260 III K. 57-58.*
List Aleksandra Borzęckiego mp do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Czapel, 29 martij 1763. Zbiór dokumentów z lat 1757-1763. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1258.*

Aleksander Borzęcki, ze względu na pełnioną funkcję nie mogąc osobiście spotkać się  z księciem w celu omówienia sprawy kontraktu lwowskiego ustanowionego na mocy dekretu trybunalskiego, a zawartego jeszcze z nieżyjącym już Hieronimem Florianem Radziwiłłem, chorążym Wielkiego Księstwa Litewskiego, stryjem księcia Radziwiłła przekazał tą sprawę w ręce swojego brata, strażnika litewskiego.

List Aleksandra Borzęckiego, podstolego koronnego do Bobrownickiego Miecznika Radomskiego. Z Bukowy, 22 czerwca 1776. Kopia. Zbiór dokumentów z 1776 roku. Archiwum Państwowe w Katowicach. Archiwum Poleskich z Rokitna. Dokumenty sądowe dotyczące członków rodziny Bożęckich, sygn. 12/386/0/4/145.*

KOPIA LISTU

 

.

TERESA Z BORZĘCKICH PAWŁOWSKA

 
Listy Teresy Borzęckiej strażnikowej brzeskiej do księżnej i księcia Radziwiłłów. W Czułchowie 1 października 1766. Zbiór dokumentów z lat 1743-1778. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1254.*
List panny Teresy Borzęckiej strażnikówny brzeskiej litewskiej do sekretarza księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Czułchowa, 20 października 1766. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1254, S. 17.*
List panny Teresy Borzęckiej do sekretarza księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Gdańska, 2 kwietnia 1772. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1254.*
List Teresy Borzęckiej strażnikówny brzeskiej litewskiej do Morawskiego, chorążego latyczowskiego. Ze Szwiecka, 1 augusta 1772. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1254.*
List Teresy Borzęckiej do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Gdańska, 7 Oktobra 1772. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1254.*
List Teresy Borzęckiej panny strażnikówny starszej  do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z .Białej, 6 lipca 1778. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1254.*

.

JÓZEF BORZĘCKI

 
List Józefa Borzęckiego stolnika nowogrodzkiego do Jana Mikołaja Chodkiewicza. Z Boholubow, 18 sierpnia 1769. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. AMCh 268, S. 323.
List Józefa z Kozarzewa Borzęckiego xww litt, lm, cwzd do Lerckorowicza, rewizora skarbu księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Boholubow, 21 jnarlij 1773. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1260.*
List Józefa z Kozarzewa Borzęckiego stolnika nowogrodzkiego, cwzd do Lerckorowicza, kapiera skarbu księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. W Metelnym, 25 martij 1773. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1260.*
List Józefa z Kozarzewa Borzęckiego stolnika nowogrodzkiego, cwzd do Lerckorowicza, kapiera skarbu księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. W Metelnym, 26 martij 1773. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1260.*
List Józefa z Kozarzewa Borzęckiego stolnika nowogrodzkiego, cwzd do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego,. Z Boholubow, 6 junij 1777. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1260.*
List Józefa z Kozarzewa Borzęckiego stolnika nowogrodzkiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego,. Z Metelnego, 10 ibris 1781. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1260.*
List Józefa z Kozarzewa Borzęckiego stolnika nowogrodzkiego, mp do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego,. Z Metelnego, 29 maj 1782. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1260.*

 

.

STANISŁAW BORZĘCKI

 
List Stanisława Borzęckiego stolnika nowogrodzkiego. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. 14462.  

 

.

PIOTR BORZĘCKI

 
List Piotra Borzęckiego. 1771. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10522, Sieniawscy, Czartoryscy, Denhoffowie, 2 k. + załącznik 1 k.  
List Borzęckiego do doktora. 1773. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10531 Sieniawscy, Czartoryscy, korespondencja gospodarcza T–U-W, 1 k.  
List M. Ustrzyckiego do Borzęckiego. 1774. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10531, Sieniawscy, Czartoryscy, korespondencja gospodarcza T–U-W, 2 k.  
Listy Wedemeyera do Borzęckiego margrabii pałacu w Warszawie [Powązkach], w sprawie pałacu w Powązkach. 1774. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10531 Sieniawscy, Czartoryscy, korespondencja gospodarcza T–U-W, 2 k.  
List M. Ustrzyckiego do Borzęckiego. 1774. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10531, Sieniawscy, Czartoryscy, korespondencja gospodarcza T–U-W, 2 k.  
List Wedemeyera do Borzęckiego margrabii pałacu w Warszawie, w sprawie pałacu w Powązkach. 1774. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10531 Sieniawscy, Czartoryscy, korespondencja gospodarcza T–U-W, 2 k.  
List Pelagii Potockiej do syna Piotra Potockiego. Z Mińska, 16 kwietnia 1781. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. XLII 1, K. 140.

My tu z rugowani być spodziewamy się w prędce przez Pana Borzęckiego.

 
Listy Pelagii Potockiej do syna Piotra Potockiego. Z Mińska, 25 kwietnia 1781. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. XLII 1, K. 145.

U nas w Mińsku wielka rewolucja z okazji otrzymanego w Piotrkowie dekretu przez JW Pana Borzęckiego, każdej środy i soboty o otrzymanym ordynansie czekamy wiadomości, tymczasem wywożą różne sprzęta gospodarskie jako to zboża, bydła i inne na fundamencie dekretu tegoż, z którego dziedzicem ma być Pan Borzęcki, a tenże przysądził ś. p. Pani Wojewodzinie sto tysięcy zapisu i wszystkie generalne inwentarze i ruchomości, może się teraz Tyśmienica [majątek Potockich] zapomódz w oborę, gdyż sztuk jałownika przeszło 30 a krów 40 z okładem Pratulina [majątek Potockich] wysłana tylko że na to potrzeba Starosty Kaniowskiego zezwolenia. Xiężna Imć Miecznikowa [Maria z Lubomirskich Radziwiłłowa] owce i kozy przyjęła, zboże i gorzałki po różnych miejscach porozsypywane gdyż zostawiwszy Panu Borzędzkiemu to by odpowiedzieć trzeba Xięciu Generałowi [Adam Czartoryski] lub innym sukcesorom kiedy by nad spodziewanie powiodło się im wygrać.

 
Listy Ignacego Hryniewieckiego, urzędnika Potockich do Pelagii Potockiej. 2 czerwca 1781. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. XLII 2, K. 8.

JW Konsukcesorowie zmówili się na konferencję względem dania odporu w Departamencie JWP Borzęckiego pomocy wojskowej do dalszego objęcia Mińska żądającym.

 
Listy Borzęckiego do Ignacego Potockiego. W: Korespondencja Ignacego Potockiego - podzielona według nadawców: Borzęcki. Zbiór dokumentów z 1782 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 1/335/0/-/279a 032.  
List Piotra Potockiego, kasztelana lubelskiego do kuzynki Pelagii Potockiej. Z Babimostu, 14 lipca 1785. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Roskie, XLII/15, k. 17-19.

Co do interesu Familii z sukcesorami Opalińskich wczoraj powróciwszy z Grodziska z kondescencji uwiadamiam co się dzieje: JW. Dąbski Wojewoda Brzeski Kujawski mający dług największy do kilku kroć sto tysięcy mocno chodzi za interesem lecz sukcesorowie, których liczba jest znaczna i mocni, lubo z Dekretu Trybunalskiego Piotrowskiego aprobowane ma sumy jedna po wojewodzie, druga na kondescencje odesłania do rozpoznania. Jednakże sukcesorowie lubo w dekrecie jest dołożono niezwarzając na niestawienie się strony sądzić nakazano, sukcesorowie oficjalisty niezastali wydawszy termina do Trybunału Piotrowskiego przypadającego JW Wojewodzie oraz Xięciu Generałowi, którzy mający przysądzone pięć kroć sto tysięcy, dekretem oficjalista sprowadzony do JW Wojewody przyznał sumy należące temuż brał się do wylikwidowania intrat w dobrach niedopuszczony supressje i tak znowu do Trybunału interes poszedł. Oświadczyłem kilku sukcesorom znajdujących się na kondescencji pretensje Potockich na substancji Opalińskich, odpowiedzieli mi, że JW Wojewodzina Opalińska miała długu czterykroć sto tysięcy lecz po zmarłym Warszyckim pierwszym mężu gdy szła za Opalińskiego zapisała mu trzykroć sto tysięcy, niezostaje tylko sto tysięcy Potockim do oddania, lecz sukcesorowie Opalińskich mają do tejże pretensje o dezolacje lasów w kluczach Opalińskim i Grodziskim, potym że Potoccy już zaczęli proces w Ziemstwie Warszawskim. Ta była sukcesorów rezolucja ja czytałem dekreta Trybunalskie dwa wypadłe w Piotrkowie, te dwa razy sukcesorowie Opalińskich wydali Potockich, znać że się wcale nasi nie pilnują. Jak namieniłem JW Pani Dobrodzice jeżeli się podoba moja usługa mojej familii ja chętnie biorę siebie intercis a jak umówiłem się z Wojewodą Dąbskim, którego zdawna przyjaźnią się zaszczycam wraz trzymam się i dokonam interesu. Lecz teraz czas chodzić koło interesu bo już ostatni dekret, któren wypadnie z Trybunału Piotrowskiego będzie decydował, ostatnie kondenscencje i ulokowanie kredytów i tak jak słyszałem, że w sprawie z Podstolim Borzęckim Dekret Piotrowski Trybunalski przyznał Mińsko na dziedzictwo Warszyckim, a Potockich odesłał do substancji Opalińskich. Zaczem do Ziemstwa Poznańskiego pozwać trzeba sukcesorów a stamtąd odeślą na kondescencje i tak między innymi kredytorami trzeba się starać pomieścić i odpowiedzieć na pretensje, które mają sukcesorowie w dezolacji lasów. Sądy Ziemskie Poznańskie przypadają wSeptembrze, drugie po Nowym Roku lecz czas i na drugie pozwać gdyż kondescencja na wiosnę dopiero w przyszłym roku bydź ma. Życzę porzucić prosekucji w Ziemstwie Warszawskim a trzymać się substancji Opalińskich, zwłaszcza teraz gdy się podaje pora, bo potym ciężej będzie z tak wiele sukcesorami mieć do czynienia i nowe kondescencje sprowadzą ten interes na lat kilka zaciągnęłyby się. Wyrażam JWWC Pani Dobrodzika, że musze rozmówić się z Starościcem Guzowskim [Prot Potocki] a na rezscie jak jej się będzie zdawało. Racz napisać do swoich synów i córki by przysłali plenipotencje na Jej ręce na moją osobę. Ja pisałem do JW Wojewody Wilgowa (?), która wraz i do sióstr napisze i brata i Czeswakiewicza to przyślą plenipotencje. A tak żebym miał od niektórych plenipotencje wziąłbym się do interesu. Zapis posagu kazać wyjąć na Mińsku. Drugi zapis co uczyniła Opalińska mężowi jeżeli jest prawda jak sukcesorowie. Dekret Trybunalski wypadł z JW Borzęckim jeżeli jest oblatowany w Grodzie kazać wyjąć a nie to w Piotrkowie kazałbym wyjąć będąc za informowanym w którym roku. Lecz co za prosekucja zaczęta w Ziemstwie uwiadomić trzeba, kwit z inwentarza wyjąc także trzeba. A mając te papiery mógłbym zacząć z sukcesorami. Ponieważ, że jedni niedbają drudzy tracą i interes w zapomnienie odejdzie. Po odebranym liście niewidziałem się z JW Starostą zostawiłem go w Poznaniu. Obiecał mi się w dom, wezme informacje. Potoccy co mają do substancji Warszyckich niech się pilnują na tych substancjach, a co do Opalińskich substancji tu się trzeba pilnować.

 
List Piotra Potockiego do Pelagii Potockiej. Z Lublina, 4 sierpnia 1788. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. L l, K. 803-804.

Na kondescencją przypadającą w Mińsku uczynię plenipotentem JWPana Lewickiego Sekretarza Xiężny. Jest tu Pan Podstoli Borzęcki, który zgłaszał się dawniej do mnie o papiery jakoby brakujące, odebrawszy odemnie explikadę przestaje na niej, owszem powiada teraz, iż znajdują się wszystkie i próżno mnie kłócono o nie.

 
Listy Pelagii Potockiej do Ignacego Przebendowskiego. Z Warszawy 12 sierpnia 1788. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. LI 88, K. 1-2.

Że mi synowie chcą się uiścić w tym o co są rekwirowani masz JW Pan Dobrodziej dowód tego jasny kiedy Szczerzecki [syn jej Piotr] dawno dopraszał się o odebranie papierów, jakie tylko mógł wynaleść i dla wspólnych interesów one w początkach tej sukcesji szczególnie miał u siebie i teraz też oddaje i na kondescesją Mińską one przysłane. Te to być muszą, które w Siemianówce były, dopóki on ze Starostwa Szczerzeckiego z woli Cesarskiej nie oddalił się. Racz JW Pan Dóbr. uchylić opinie zagubienia papierów ile kiedy rewers fascykułami tylko one wyraża, nie wzmiankując treści dokumentów, łatwo się tedy obwoluty po ręku plenipotentów znajdujące pozarzucać i poginąć mogły; a przez to dasz dowód łaski swojej na której wiele Syn mój pokłada, szukając spokojności. Co się zaś tyczy ex Raniewskiego, ten JWP Dobr. i wspólnie z innym konsukcesorem z posesji Mińska wyekspikować się powinien, lecz i tym samym nie zawiadywał, tylko wraz z ś.p. JWP Wielopolskim Koniuszym Kor. i Moszczeńskim Wojewodą Inowrocławskim, co i samemu JWPanu Dobr. wiadomo i dokumenta świadczą. Był nawet ustanowiony komisarz od tychże Panów P. Zarzycki dla rozrządzenia i odbierania intrat. Prawda, że syn mój sam opierał się przy tej posesji dla ubezpieczenia jej dla sukcesorów z niemałym zatrudnieniem i expensą. Że zaś ten interes przeciągał się aż dotąd i aż dopiero pozwem na Mińsku położonym został uwiadomiony przeto nie mógł zupełnego do żądanej eksplikacji uczynić przygotowania. Gdyżby należało i P. Zarzyckiego do tego przyzwać, cokolwiek jednak tą plenipotencię w Mińsku się znajdujący uczynią JWPanu Dobr. remonstracją. A chciej JWPan Dobr. wyznaczyć czas do zupełnego umiarkowania się że JW Borzęcki pretenduje kalkulacji to mię zadziwia gdyż dobra te od dłużników aż do wykupna posiadane były. Zdaje się też że sukcesorowie za zastawnych raczej uznani być powinni posesorów, niepodlegających kalkulacji.

 
List Jana Potockiego do Ignacego Przebendowskiego, marszałka Rady Nieustającej. Z Protolina, 20 września 1788. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Roskie, LI/89, K. 1-3.

List JWMPana Dobrodzieja de 3 tia presentis na dzień siedemnasty rąk moich doszedł. Od tej daty do 24 czas jest za szczupły żebym u dóbr moich Gallickich sprowadzić mógł papiery żądane odemnie, ile że i pozwy w Mińsku położone na kondescencję teraz agitującą się zbyt późno bo w czasie zaczęcia kondescencji dopiero były mi komunikowane, w czym Manifest w pilności zanieść byłem przymuszony. Nie będąc bowiem w posesji Mińska, nikt się tam nie sądzi obowiązanym odsyłać mi położone pozwy; a uwiadomić mię o tych JWM Pan Dobrodziej choć listownie nie raczyłeś. Regestra jakie się przy mnie znalazły umocowanemu plenipotentium przesyłam, lecz nie tylko nie zdaje mi się ażeby z nich wzór proventa [zyski] dla JWP Borzęckiego mógł być brany, ponieważ tam wchodzą niektóre artykuły z industrii i z advektów moich ukraińskich, ale i konsukcesorom nie winienem znacznej kalkulacji, tylko kiedy wzajemną z odebranych rzeczy i percept za nie mojej schedzie uczynią. Przyłączony summariusz proventów Mińskich dostatecznie objaśni jakie zastałem. Czyniąc z siebie ile zdołać w tak krótkim czasie mogę spodziewam się, że w większą wprowadzać mię invokacyję JWM Panowie nie zechcecie o co uniżenie proszę.

 
List Piotra Borzęckiego podstolica litewskiego do Seweryna Rzewuskiego, hetmana polnego. Z Mińska, 23 grudnia 1789. Archiwum Państwowe na Wawelu.  Archiwum Sanguszków, Archiwum Podhoreckie Rzewuskich, sygn. Podh II 3/11.*
List Borzęckiego do Piotra Potockiego, starosty szczerzeckiego. Zbiór dokumentów z 1789 roku. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. 1/336/0.1.40.17.  
List Adama Kazimierza Czartoryskiego do Piotra Borzęckiego w sprawie Aleksandry Ogińskiej. 1790. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10525, Adam Kazimierz Czartoryski, korespondencja gospodarcza, 2 k.  
List Piotra Borzęckiego, podstolica Wielkiego Księstwa Litewskiego do Stanisława Szczęsnego Potockiego, generała artylerii. 15 października 1791. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, rkp. 3473, k. 930-935.

Choćby za wszczętą rewolucją mógł nastąpić podział Polski równym to dla niej widzę losem, jak gdy się utrzyma Rząd 3 Maja, żadnej nieznajdując różnicy między niewolą a niewolą, którąby Polacy gnębieni byli, albo pod własną Monarchią, albo pod Monarchią tych potencji, któreby ich między siebie podzieliły....Rewolucja choćby najkrwawsza wzdrygać nas nie powinna, naród bowiem nasz jak jest zniewieściały zepsuty i spodlony, dowodzi to nader jawnie zuchwałość zbrodni której śmiano się przeciw niemu dopuścić, i łatwość z jaką ją dopełniono. Narodu do tego stopnia zepsutego ani przywróconemu wolności, którejby cenić ani dochować nie umiał, ani prawa najrozsądniejsze, którejby nie słuchał, poprawić i losu jego zapewnić nie potrafią. Trzeba takiemu narodowi koniecznie gwałtownego wzburzenia, któreby przerwało a przeto odmieniło sposób życia obyczaji, wystąjńło najpierwszych zbrodniarzów, i zniosło to odwieczne źródło zbrodni i nieszczęść Polski, Króla, czego spokojna żadna rewolucja dokonać niemoże tylko krwawa, l życzyłbym z tych powodów jak najdłuższa. Wojna więc domowa nie nieszczęściem, ale dobrem jest dla Ojczyzny, bez którego, zdaje m i się, iż powstać zupełnie nigdy nie zdoła; i pozwól JWMPan Dobrdz. sobie powiedzieć, że jeżelibyś chciał spokojnie rzeczy odmieniać, na krótki tylko czas przywrócić wolność Ojczyźnie, i staniesz się może jeszcze ofiarą zdrajców tryumf. Moskwa przez okoliczność dopiero skończonej wojny, i przez to co się w Polsce stało, oświeconą zapewne została, że jest jej interesem nie panować w Polsce ale być z nią ściśle złączoną i widzieć ją również zewnątrz jak wewnątrz niepodległą, żadna z otaczających nas Potencji tego widoku względem Polski mieć nie może jak tylko jedna Moskwa, a przeto wsparcia u niej szukać, i z nią się łączyć powinniśmy.

 
List Piotra Borzeękiego do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Z Lwowa, 10 ybra 1791. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*  
List Piotra Borzęckiego, podstolica Wielkiego Księstwa Litewskiego do Stanisława Szczęsnego Potockiego, generała artylerii. 29 stycznia 1792. Biblioteka Czartoryskich Kraków, rkp. 3474, k. 88.

Wielu i bardzo nawet dobrze myślących obywateli, nad tą się zastanawia uwagą, że nie wiele zyska Polska jeżeli zrzuciwszy jarzmo 3go Maja, wróci się do jarzma gwarancji Moskiewskiej, podług mnie, choćby inaczej nie było można, jak wrócić się pod podobną przemoc Moskwy jakiej doznawała Polska, wolałbym to nieszczęście, jak najhaniebniejsze ze wszystkich 3 Maja.

 
List Piotra Borzęckiego, podstolica Wielkiego Księstwa Litewskiego do Stanisława Szczęsnego Potockiego, generała artylerii. 31 stycznia 1792. Biblioteka Czartoryskich Kraków, rkp. 3474, k. 91.

Nie przez sąd i śmierć nader przez niego zasłużoną Go oddalić bo to jest nieszczęściem niepodobna i przez słabość naszego Narodu, i przez otaczające nas Monarchie. Ale przez sekretne przymuszenie Go zrzec się niby dobrowolnie tronu, pod pozorem laty i chorobami osłabionego zdrowia, potrzebującego spokojności i klima cieplejszego, wyznawszy mu pensje choćby największą do życia we Włoszech lub gdzieby mu się podobało zagranicą a ta pensja aby nie była ciężarem całkiem dla kraju, przyczyniona do tego coby następny spełniać musiał, niechby prawdziwie gorliwi obywatele złożyli się każdy podług swojej możności na większą część tej pensji dożywotniej.

 
List Józefa Świętorzeckiego, regenta w Wydziale Policji Straży Praw do Ignacego Potockiego, marszałka nadwornego litewskiego. Z Warszawy, 29 sierpnia 1792. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 1/335/0, Tom 194, Korespondencja historyczna czyli listy jpp Świętorzeckiego i Dembowskiego do śp marszałka Potockiego od wyjazdu jego z kraju na końcu miesiąca lipca r. 1792 do rewolucji r. 1794. Przydane są i innych osób w tymże samym czasie pisane listy o interesach i okolicznościach krajowych.

Świętorzecki wspomina o liście Szczęsnego Potockiego do prymasa z prośbą o protekcję dla Piotra Borzęckiego, podstolica koronnego i blisko z nim związanego targowiczanina.

 
List Jana Dembowskiego, sekretarza Potockich do Ignacego Potockiego, marszałka nadwornego litewskiego. Z Warszawy, 23 października 1792. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 1/335/0, Tom 194, Korespondencja historyczna czyli listy jpp Świętorzeckiego i Dembowskiego do śp marszałka Potockiego od wyjazdu jego z kraju na końcu miesiąca lipca r. 1792 do rewolucji r. 1794. Przydane są i innych osób w tymże samym czasie pisane listy o interesach i okolicznościach krajowych.

Nieskończenie nas ustraszono przypadkiem dzisiaj w nocy zdarzonym na osobie j.w. Borzęckiego konsyliarza i szefa pułku przereformowanych kozaków. Idącemu wieczorem kilka Moskali drogę zaszło i tak niemiłosiernie go poturbowali, obdzierając, że ledwie życie uniósł od tych nocnych opresorów. Barzo jest niebezpieszno wieczorem chodzić, niezliczona moc łupieżców namnożyła się, kradzieże, rozboje, mimo ustawicznych routów i patrolów”.
Znienawidzonego powszechnie targowiczanina obili patrioci polscy, a współczesna anonimowa poezja polityczna uczciła ten wypadek kilkoma wierszami, między innymi takim:
Nie skarż się na Kozaków,
Boś wziął w zad od Polaków

 
List Jana Dembowskiego, sekretarza Potockich do Ignacego Potockiego, marszałka nadwornego litewskiego. Z Warszawy, 10 listopada 1792. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 1/335/0, Tom 194, Korespondencja historyczna czyli listy jpp Świętorzeckiego i Dembowskiego do śp marszałka Potockiego od wyjazdu jego z kraju na końcu miesiąca lipca r. 1792 do rewolucji r. 1794. Przydane są i innych osób w tymże samym czasie pisane listy o interesach i okolicznościach krajowych.

J.w. Szczęsna wczoraj wieczorem niezupełnie zdrowa opuściła Warszawę, tak jej poradzono i lepiej zrobiła, bo wzgarda do najwyższego stopnia dochodzi. W Mińsku u j.w. konsyliarza Borzęckiego ma dni trzy zabawić, a stamtąd do Grodna dąży.

 
List Piotra Borzęckiego do Administracji Generalnej Dóbr. 1792. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10522, Sieniawscy, Czartoryscy, Denhoffowie, 2 k.  
List Piotra Borzęckiego do Administracji Generalnej Dóbr. 1792. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10522, Sieniawscy, Czartoryscy, Denhoffowie, 2 k.  
List Jana Dembowskiego, sekretarza Potockich do Ignacego Potockiego, marszałka nadwornego litewskiego. Z Warszawy, 2 stycznia 1793. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 1/335/0, Tom 194, Korespondencja historyczna czyli listy jpp Świętorzeckiego i Dembowskiego do śp marszałka Potockiego od wyjazdu jego z kraju na końcu miesiąca lipca r. 1792 do rewolucji r. 1794. Przydane są i innych osób w tymże samym czasie pisane listy o interesach i okolicznościach krajowych.

Z smutkiem dowiadujemy się o kłótni nocnej na pokojach u j.w. Szczęsnego między biskupem inflanckim i Brzostowskim starostą pińskim zdarzonej. Szła rzecz o przemocy, którą Kossakowscy wywarli w procesie z Kleczkowskim niejakim a Brzostowskim w konfederacji województwa trockiego. Darł się okrutnie Brzostowski do biskupa, skończył na tych wyrazach, że: ... trafię do Petersburga, tam się sprzeczki nasze skończą, imię Kossakowskich nie jest święte .... Wdał się w te poróżnienie jw. Szczęsny Potocki i pojednał osoby. Za którą troskliwość j. Ksiądz biskup zatrudnia się kartowaniem mariażów córek j.w. Szczęsnego; j. panna Pelagia za księciem młodym kanclerzycem, Borzęcki drugą, Kossakowski trzecią, tajemnicę tę kryją przed Borzęckim, który od dawna inspirował do panny Pelagii.

 
List Jana Dembowskiego, sekretarza Potockich do Ignacego Potockiego, marszałka nadwornego litewskiego. Z Warszawy, 6 stycznia 1793. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 1/335/0, Tom 194, Korespondencja historyczna czyli listy jpp Świętorzeckiego i Dembowskiego do śp marszałka Potockiego od wyjazdu jego z kraju na końcu miesiąca lipca r. 1792 do rewolucji r. 1794. Przydane są i innych osób w tymże samym czasie pisane listy o interesach i okolicznościach krajowych.

W Grodnie dnia 1 stycznia [1793] były zaręczyny księcia Sapiechy kanclerzyca z córką jw. Szczęsnego. Nie pomału pracują nad tym, żeby jak najprędzej i Kossakowski podkomorzy rękę drugiej otrzymał. Jp. Borzęcki robi się malkontent, z powodów że j.p. Pelagia już od dawna była mu naznaczona, a teraz taka odmiana.

 
List Jana Dembowskiego, sekretarza Potockich do Ignacego Potockiego, marszałka nadwornego litewskiego. Z Warszawy, 13 marca 1793. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 1/335/0, Tom 194, Korespondencja historyczna czyli listy jpp Świętorzeckiego i Dembowskiego do śp marszałka Potockiego od wyjazdu jego z kraju na końcu miesiąca lipca r. 1792 do rewolucji r. 1794. Przydane są i innych osób w tymże samym czasie pisane listy o interesach i okolicznościach krajowych.

Jw. Szczęsny, tak twierdzą, ma mieć instrukcyją do Petersburga, w tych dniach musiał już wyjechać w tę podróż ... w kompanii z Szczęsnym towarzyszy Borzęcki podstoli, któremu łaskawie N. Pan [Stanisław August Poniatowski] ofiarował order Orła Białego, jako i innym konsyliarzom.

 
List Jana Dembowskiego, sekretarza Potockich do Ignacego Potockiego, marszałka nadwornego litewskiego. Z Warszawy, 10 kwietnia 1793. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 1/335/0, Tom 194, Korespondencja historyczna czyli listy jpp Świętorzeckiego i Dembowskiego do śp marszałka Potockiego od wyjazdu jego z kraju na końcu miesiąca lipca r. 1792 do rewolucji r. 1794. Przydane są i innych osób w tymże samym czasie pisane listy o interesach i okolicznościach krajowych.

Król imć konferował pisarstwo polne kor. po Rzewuskim j.p. Borzęckiemu szefowi pułku złotej wolności kijowskiego.

 
List Jana Dembowskiego, sekretarza Potockich do Ignacego Potockiego, marszałka nadwornego litewskiego. Z Warszawy, 4 maja 1793. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 1/335/0, Tom 194, Korespondencja historyczna czyli listy jpp Świętorzeckiego i Dembowskiego do śp marszałka Potockiego od wyjazdu jego z kraju na końcu miesiąca lipca r. 1792 do rewolucji r. 1794. Przydane są i innych osób w tymże samym czasie pisane listy o interesach i okolicznościach krajowych.

Ambasador rosyjski daje się o tym słyszeć, iż chce, ażeby sejm mieć ukończony w czerwcu. Król imć w tych dniach stąd wyjedzie do Białegostoku, gdzie już ma zastać Panią Krakowską i wiele innych dam. Jak widać, że już we wszystkim najdokładniejsze porozumienie się zaszło między osobami dystyngwującymi się tutaj i królem. Nie mogę Ci wiele i tak pisać, jak by trzeba. Szczęsny z Petersburga donosi, że już odjęte są sposoby ratunku, przyjąć trzeba umysłem pokornym dotknięcie Boga. A Borzęcki towarzysz jego do Szwaryczewskiego przyjaciela swego tak namienia: wkrótce się stąd wybierzemy na wojaż na lat dwa do Włoch. Wittowa jak tylko wylizie z połogu (który w Mińsku pod Warszawą odbywa), kończyć ma jak najśpieszniej z mężem rozwód i uda się z nami. Sama zaś Szczęsna z Petersburga w tych czasach dąży do Tulczyna i tam życie spokojne obiera dla siebie.

 
List Józefa Świętorzeckiego, regenta w Wydziale Policji Straży Praw do Ignacego Potockiego, marszałka nadwornego litewskiego. Z Warszawy, 26 czerwca 1793. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 1/335/0, Tom 194, Korespondencja historyczna czyli listy jpp Świętorzeckiego i Dembowskiego do śp marszałka Potockiego od wyjazdu jego z kraju na końcu miesiąca lipca r. 1792 do rewolucji r. 1794. Przydane są i innych osób w tymże samym czasie pisane listy o interesach i okolicznościach krajowych.

Jp. Szczęsny już z Petersburga na okręcie do Anglii popłynął, poczyniwszy wprzódy względem swojego majątku układy, które imperatorowa miała zatwierdzić, żadnego z Polaków z sobą nie wziął, prócz jednej córki Wiktorii. Jp. Borzęcki i Leduchowski garbaty na innym okręcie za nim popłynęli, bo ich do swojej kompanii przyjąć nie chciał. Rozumieją tu, iż dotrzyma dawniejszego swojego przyrzeczenia i do Ameryki uda się.

 
Listy Piotra Borzęckiego do Karola de Pernet komisarza generalnego Hrabstwa Jarosławskiego Czartoryskich. 1794. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10514, Dobra sieniawskie i jarosławskie Sieniawskich i Czartoryskich, Karol de Pernet komisarz generalny Hrabstwa Jarosławskiego Czartoryskich (klucza Sieniawa, Oleszyce i in.), korespondencja, 2 k.  
List Zofii Wittowej do Stanisława Szczęsnego Potockiego. Z Warszawy, 22 lipca 1795. Archiwum Państwowe w Kijowie. Sygn. Fond 49 (Archiwum Tulczyńskie), II, 1756, k.12-13.

Wiesz, że pan Borzeński jest tutaj? Odwiedza mnie dwa razy dziennie i jest bardzo miły; lepiej by było, gdyby tak właśnie zachowywał się w Hamburgu. Powiada, że bardzo cię kocha i że cierpi widząc, jak twoja żona stara się zawsze wyrządzić ci krzywdę. Utrzymuje, iż napisała przeciwko tobie manifest, kazała go wydrukować i rozpowszechnić. Wyznam ci, że nie pojmuję jej głupoty; tego już dla mnie za wiele. Byłam dziś na obiedzie u księcia szambelana, jutro jestem zaproszona do marszałka Chuvarofa [Aleksandra Suworowa], a pojutrze wyjeżdżam Warszawy. Chciałabym wierzyć, mon bon ami, że list ten nie zastanie cię już w Petersburgu, a tymczasem tłumaczę sobie, że przybliżasz się do mnie najprędzej jak tylko zdołasz. Co do mnie to, to myślę, że za cztery dni będę w Brodach, aby umieścić tam dzieci, a potem udam się do Lwowa. Otrzymałam stamtąd wiadomości, że sprawy moje idą bardzo dobrze. Jestem pewna, że w trzy tygodnie po przyjeździe do Lwowa będę już wolna. Adieu, mon cher elpida.

 
List Zofii Wittowej do Stanisława Szczęsnego Potockiego. Ze Lwowa, 11 grudnia 1795. Archiwum Państwowe w Kijowie. Sygn. Fond 49 (Archiwum Tulczyńskie), II, 1756, k.36-37.

Odkąd uwolniłam się od prześladowań urzędowego obrońcy małżeństwa, jestem zupełnie spokojna. Poza smutkiem, żem z dala od ciebie, nie mam innych zmartwień; przynajmniej na chwilkę pozostawiły mnie one w spokoju. 15 albo raczej 21 [grudnia] dekret zostanie wydany i będę mogła wyjechać najpóźniej 25. Tymczasem liczę dni, które dzielą mnie od wyjazdu. Prowadzę życie spokojne, wybieram się od czasu do czasu odwiedzać stare damy, czasami chodzę do teatru. Zawsze kładę się spać o dziesiątej. Oto, mon adorable ami, prawie dokładnie osobisty mój dziennik. Kontrakty sprowadzą tu wiele osób; mam nadzieję, że już nie będę musiała tego oglądać. Spodziewają się księżnej marszałkowej [Lubomirskiej], ta ma zawsze prawa w stosunku do mnie i bardzo mnie lubi. Wyobraź sobie, że w Wiedniu przyjmowała u siebie często pana Baszinskiego; ośmielił się on wobec niej mówić o mnie nieładnie; nazajutrz rozkazała swojej służbie, aby więcej go nie przyjmowano. Ta dobroć z jej strony niesłychanie mnie wzruszyła, chociaż na B. nie gniewam się dłużej, bo w Warszawie całkiem się pogodziliśmy. Niemniej jestem bardzo wzruszona przyjaźnią księżnej marszałkowej. Zresztą pan B. pisał do mnie listy z zapewnieniami przyjaźni i wierzę, że jest zdolny do takich uczuć, tym bardziej że mówił i mnie, i tobie, iż nie miał co do mnie racji. Adjeu, mój drogi elpida, mon bon ami, uściśnij jak najczulej małe aniołki i pomyśl wtedy, że to jaq jestem.

 
List Mackiewicza do Piotra Borzęckiego. 1795. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10529, Sieniawscy, Czartoryscy, korespondencja gospodarcza M–N., 2 k. + koperta.  
List Piotra Borzeękiego do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. W Dubnie 29 Mar 1797. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
Listy Piotra Borzęckiego do Adama Kazimierza Czartoryskiego. Zbiór 4 listów z lat 1797-1798. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10523, Adam Kazimierz Czartoryski, 8 k.  
List Piotra Borzęckiego do [Tadeusza] Kumanowskiego cześnika podolskiego. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10522, Sieniawscy, Czartoryscy, Denhoffowie, 2 k. oraz odpowiedź  

 

.

MARCIN BORZĘCKI

 
List Marcina Borzęckiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Gdańska, 1 julij 1773. Zbiór dokumentów z lat 1773-1808. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1261.*
List Marcina Borzęckiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Jswiaiku, 24 january 1779. Zbiór dokumentów z lat 1773-1808. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1261.*
List Marcina Borzęckiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Białej, 19 nowembr 1780. Zbiór dokumentów z lat 1773-1808. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1261.*
List Marcina Borzęckiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Nieswiża, 19 nowembr 1782. Zbiór dokumentów z lat 1773-1808. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1261.*
List Marcina Borzęckiego łowczego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Nieswiża, 29 nowembr 1782. Zbiór dokumentów z lat 1773-1808. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1261.*
List Marcina Borzęckiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Nieswiża, 13 julij 1783. Zbiór dokumentów z lat 1773-1808. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1261.*
List Marcina Borzęckiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Nieswiża, 20 september 1783. Zbiór dokumentów z lat 1773-1808. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1261.*
List Marcina Borzęckiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Nieswiża, 19 obr 1783. Zbiór dokumentów z lat 1773-1808. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1261.*
List Marcina Borzęckiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Nieswiża, 28 obr 1783. Zbiór dokumentów z lat 1773-1808. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1261.*
List Marcina Borzęckiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Nieswiża, 1 nowembr 1783. Zbiór dokumentów z lat 1773-1808. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1261.*
List Marcina Borzęckiego o księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Białej, 17 decemb 1784. Zbiór dokumentów z lat 1773-1808. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1261.*
List Marcina Borzęckiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Białej, 22 septemb 1785. Zbiór dokumentów z lat 1773-1808. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1261.*
List Marcina Borzęckiego łowczego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Zabłudowia, 26 junyj 1788. Zbiór dokumentów z lat 1773-1808. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1261.*
List Marcina Borzęckiego szambelana JKMci do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Dobrzyniowki, 12 maja 1796. Zbiór dokumentów z lat 1773-1808. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1261.*
List Marcina Borzęckiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Irobanun, 1 maja 1808. Zbiór dokumentów z lat 1773-1808. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1261.*

 

.

MARIANNA Z BORZĘCKICH NIEPOKÓJCZYCKA

 
List Marianny Borzęckiej do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Zabłudowa, 12 apryla 1774. Zbiór dokumentów z lat 1774-1782. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1261.*
List Marianny Borzęckiej do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Białej, 17 maja 1781. Zbiór dokumentów z lat 1774-1782. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1261.*
List Marianny Borzęckiej do księżej Teresy Karoliny z Rzewuskich Radziwiłłowej wojewodziny. Z Grabonowa, 3 juli 1782. Zbiór dokumentów z lat 1774-1782. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1262.*
List Marianny Borzęckiej do księżej Teresy Karoliny z Rzewuskich Radziwiłłowej wojewodziny. Z Grabonowa, 27 agus 1782. Zbiór dokumentów z lat 1774-1782. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1262.*

 

.

IGNACY BORZĘCKI

 
List Ignacego Borzęckiego kapitana do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Wenecji, 16 julij 1775. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*

Ignacy Borzęcki, kapitan, koniuszy księcia Karola Stanisława Radziwiłła Panie Kochanku.

List Ignacego Borzęckiego kapitana do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Wenecji, 20 obris 1775. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego kapitana do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z popasu koło zamku Franko, 29 qbris 1775. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego kapitana do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Ausburgu, 11 dbris 1775. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*  
List Ignacego Borzęckiego, koniuszego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. W Izarkach, 6 ibri 1776. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego koniuszego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. W Izarkach, 16 ibri 1776. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego koniuszego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. W Izarkach, 16 ibri 1776. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego koniuszego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Ołyki, 6 aplis 1778. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego koniuszego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Ołyki, 3 maj 1778. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego koniuszego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. W Birzach, 14 ibris 1778. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego koniuszego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Wilna, 19 maj 1779. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego mp do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Rygi, 26 maj 1779. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego mp do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Rygi, 26 maj 1779. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. W Birzach,  2 junii 1779. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego koniuszego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Rygi, 15 junij 1779. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego koniuszego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Irackene, 30 junij 1779. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego koniuszego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Drackinen, 30 junij 1779. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego imf do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Grodna, 8 julij 1779. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego koniuszego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Królewca, 23 julij 1779. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego koniuszego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Irackehnen, 9 augs 1779. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego koniuszego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Irackehne, 20 augs 1779. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego koniuszego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Wilna, 8 iobris 1780. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego koniuszego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Nieświeża, 2 aplis 1780. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego koniuszego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Nieświeża, 31 obri 1780. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego koniuszego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Królewca, 18 iobris 1780. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego koniuszego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Irackehne, 4 ianuarij 1781. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego koniuszego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Nieświeża, 3 febrij 1781. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Nowosiółek, 19 maji 1781. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego koniuszego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Szumska, 31 xbri 1785. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Nowogródka, 6 febrij 1786. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego sędziego ziemskiego Trybunału Gtt w..z. do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Grodna, 8 junij 1786. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego marszałka JKm Dobgo Pol Litewskiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Wilna, 9 qbri 1786. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiegodo księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. 10 aug 1788. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego stolnika Wlk mci tys Komisarza [...ow] Granicznych  Litt. J... o księcia Dominika Hieronima Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Janowicz, 25 maja 1792. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego do księcia Dominika Hieronima Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Roskoszy w Galicji Zachodniej, 16 julii 1805. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego do księcia Dominika Hieronima Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Horbowej, 13 marca 1809. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*
List Ignacego Borzęckiego do księcia Dominika Hieronima Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Horbowej, 13 marca 1809. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263.*

 

.

ANTONI BORZĘCKI

 

List Antoniego Borzęckiego instygatora Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Nowosiółek, 22 aug 1778. Zbiór dokumentów z lat 1778-1781. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1264.*

Antoni Borzęcki, zwraca się z prośbą do księcia o przysłanie na kilka dni felczera który by stwierdził czy powierzchowna ale bardzo bolesna rana jaką ma na nodze nadaje się do leczenia jego rewelacyjnym plastrem.

List Antoniego Borzęckiego instygatora Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Nowosiółek, 26 aug 1778. Zbiór dokumentów z lat 1778-1781. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1264.*

Antoni Borzęcki, informuje księcia że doktor dobrze rokuje odnośnie wyleczenia silnego bólu. Prosi również o przysłanie jeszcze jednej porcji tej rewelacyjnej maści aby mógł całkowicie zakończyć kurację.

List Antoniego Borzęckiego instygatora Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Nowosiółek, 13 ibris 1778. Zbiór dokumentów z lat 1778-1781. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1264.*

Antoni Borzęcki, dziękuje księciu za przysłanie doktora który już wraca do księcia.

List Antoniego Borzęckiego instygatora Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Aprili 1779. Zbiór dokumentów z lat 1778-1781. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1264.*

Antoni Borzęcki, przeprasza księcia że jeszcze nie złożył mu wizyty ale mimo zagojenia rany jeszcze całkowicie nie wyzdrowiał. Obiecuje jednak że jak tylko zdrowie pozwoli w pierwszej kolejności przyjedzie w odwiedziny. W zamian posyła w podzięce beczkę piwa. Jeżeli ten napój przypadnie księciu do gustu jest w stanie dostarczyć go więcej. Informuje również że Zawiszowie pozwali go przed sąd ziemski miński w sprawie dóbr Smiłowicze których znaczną część ma zapisaną wspólnie z księciem hetmanem. Sprawa odbędzie się przypuszczalnie w następnym roku. Prosi jednocześnie że gdyby sprawa dla księcia okazała się ważna aby ten wsparł go w sądzie.

List Antoniego Borzęckiego instygatora Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Nowosiółek, 31 octobr 1779. Zbiór dokumentów z lat 1778-1781. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1264.*

Antoni Borzęcki, przeprasza że nadal nie może wraz z żoną odwiedzić księcia nie tyle z powodu jeszcze niezbyt dobrego stanu zdrowia ale obawy o przebieg sprawy w sądzie ziemskim w której pilnie uczestniczy. Wraz z żoną składa zatem listownie księciu powinszowania z okazji imienin. Ofiarował księciu dwóch parobków wprawnych do polowań na niedźwiedzie. Informuje że może wypożyczyć księciu psy wyuczone do tropienia niedźwiedzi i osła o imieniu Magar do stada doświadczonego.

List Antoniego Borzęckiego instygatora Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Nowosiółek, 14 xbra 1779. Zbiór dokumentów z lat 1778-1781. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1264.*

Antoni Borzęcki, prosi księcia oby ten zanim opuści na trzy lata Nieśwież wspomógł go w Urzędzie Ziemi Mińskiej.

List Antoniego Borzęckiego instygatora Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Nowosiółek, 22 marca 1780. Zbiór dokumentów z lat 1778-1781. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1264.*

Antoni Borzęcki, powiadamia że z ochotą przyjemnie przysłanych przez księcia chłopców do nauki piwowarskiej i nakaże jak najlepiej nauczyć ich robienia słodów i warzenia piwa.

List Antoniego instygatora Wielkiego Księstwa Litewskiego i Anny z Żegotów małżonków Borzęckich do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Nowosiółek, 29 augusta 1780. Zbiór dokumentów z lat 1778-1781. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1264.*

Antoni Borzęcki, powiadamia że po sejmikach rozpoczęła się w sobotę rekwizycja. Cieszy się z sukcesu tych sejmików, które przebiegły po myśli księcia.

List Antoniego instygatora Wielkiego Księstwa Litewskiego i Anny z Żegotów małżonków Borzęckich do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Nowosiółek, 9 januar 1781. Zbiór dokumentów z lat 1778-1781. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1264.*

Antoni Borzęcki, przeprasza że z powodu niezbyt dobrego stanu zdrowia i swoich obowiązków nie mógł służyć sprawom księcia. Gratuluje udanego polowania z Królem. Wraz z żoną dziękuje księciu za poparcie i podsunięcie dobrego sposobu wznowienia sprawy z Zawiszami.

List Antoniego Borzęckiego instygatora Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Nowosiółek, 25 februar 1781. Zbiór dokumentów z lat 1778-1781. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1264.*

Antoni Borzęcki, wraz z żoną składa życzenia przepraszając jednocześnie że ze względu na stan zdrowia nie mogą tego zrobić osobiście.

List Antoniego Borzęckiego instygatora Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Nowosiółek, 9 aprila 1781. Zbiór dokumentów z lat 1778-1781. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1264.*

Antoni Borzęcki, wyraża nadzieję że przyznany mu przez króla order Św. Stanisława jest już w rękach księcia hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego.

List Antoniego Borzęckiego instygatora Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Nowosiółek, 3 maia 1781. Zbiór dokumentów z lat 1778-1781. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1264.*

Antoni Borzęcki, dziękuje księciu za łaskawość i oferuje dalsze usługi.

List Antoniego Borzęckiego instygatora Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Nowosiółek, 13 maia 1781. Zbiór dokumentów z lat 1778-1781. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1264.*

Antoni Borzęcki, powiadamia że dzisiaj ma honor odebrać nadany mu przez króla order Św. Stanisława przywieziony od hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego przez porucznika Oczterpa a wyjednany przez księcia.

List Antoniego Borzęckiego instygatora Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Nowosiółek, 21 maia 1781. Zbiór dokumentów z lat 1778-1781. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1264.*

Antoni Borzęcki, dziękuje księciu za gratulacje i zainteresowanie się jego osobą.

List Antoniego Borzęckiego instygatora Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Nowosiółek, 24 ibra 1781. Zbiór dokumentów z lat 1778-1781. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1264.*

Antoni Borzęcki, przeprasza księcia że nie może przyjechać w odwiedziny ale coraz bardziej słabnie na zdrowiu tak że z wielkim trudem może zostać przeprowadzony przez pokój a w skutek ustawicznego bólu głowy traci wzrok i słuch.

List Antoniego Borzęckiego instygatora Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Z Nowosiółek, 14 obra 1781. Zbiór dokumentów z lat 1778-1781. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1264.*

Antoni Borzęcki, składa życzenia księciu z okazji imienin

ANNA Z ŻEGOTÓW BORZĘCKA

 
List Anny z Żegotów Borzęckiej rotmistrzowej do księcia Michała Kazimierza Ogińskiego, starosty ryczywolskiego. Z Gorboryska, 12 febr 1770. Zbiór dokumentów z lat 1770-1784. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1259.*

Anna z Żegotów Borzęcka, rotmistrzowa prosi księcia o osobiste zajęcie się jej sprawą.

List Anny z Żegotów Borzęckiej instygatorowej Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Michała Kazimierza Ogińskiego, hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Nowosiółek, 17 xbre 1781. Zbiór dokumentów z lat 1770-1784. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1259.*

Anna z Żegotów Borzęcka, prosi księcia o pozwolenie alby przysłany przez niego doktor mógł przedłużyć swój pobyt u niej.

List Anny z Żegotów Borzęckiej instygatorowej Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Michała Kazimierza Ogińskiego, hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Nowosiółek, 27 xbri 1781. Zbiór dokumentów z lat 1770-1784. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1259.*

Anna z Żegotów Borzęcka, żali się, że jak tylko została wdową już została okradziona przez poddanych ze Wsi Słuckiej i Czerebut którzy z jej łąk Nowosielskich wywieźli 90 wozów siana zgarniętego już w stogi.

List Anny z Żegotów Borzęckiej instygatorowej Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Michała Kazimierza Ogińskiego, hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego. 29 maj 1782. Zbiór dokumentów z lat 1770-1784. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1259.*

Anna z Żegotów Borzęcka, w podzięce za korzystne załatwienie sprawy ofiarowała księciu Radziwiłłowi kapelusz dla ochrony przed komarami na polowaniach i pozostały jej po mężu kompas.

List Anny z Żegotów Borzęckiej instygatorowej Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Michała Kazimierza Ogińskiego, hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego. 20 febrau 1783. Zbiór dokumentów z lat 1770-1784. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1259.*

Anna z Żegotów Borzęcka, niepokoi się jakie będzie rozstrzygnięcie Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego rozpatrującego sprawę jej i księcia hetmana przeciwko Zawiszom odnośnie majątku Nowosiółki.

List Anny z Żegotów Borzęckiej instygatorowej Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Michała Kazimierza Ogińskiego, hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego. 1784. Zbiór dokumentów z lat 1770-1784. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1259.*

Anna z Żegotów Borzęcka, wyrok Trybunału Wielkiego Księstwa litewskiego wypadł po myśli Anny i księcia hetmana.

List Anny z Żegotów Borzęckiej instygatorowej Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Michała Kazimierza Ogińskiego, hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego. B.r. Zbiór dokumentów z lat 1770-1784. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1259.*

Anna z Żegotów Borzęcka, życzenia noworoczne dla księcia hetmana. W liście nadmienia że żałuje że nie może ich złożyć osobiście ale jej wątłe zdrowie nie pozwala na spotkanie.

List Anny z Żegotów Borzęckiej instygatorowej Wielkiego Księstwa Litewskiego do księcia Michała Kazimierza Ogińskiego, hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego. B.r. Zbiór dokumentów z lat 1770-1784. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1259.*

Anna z Żegotów Borzęcka, złożona chorobą nie mogąc osobiście przekazać podziękowań za pomoc i opiekę nad nią i nad wnukami męża Świackiemi(1) Sędzicami Pograniczn[nymi] Orszan[skimi], dzieci te wysłała do szkół traktem przez Nieświerz aby mogły w jej i swoim imieniu złożyć te podziękowania księciu hetmanowi.

1. Świacki (Światski, Świadzki) Dewoyna Kazimierz rotm. orsz., kraj. (1785-1802) 257, sęd. ziem. (1792) 749, pkom. pow. lepelskiego 1802–04 [Urzędnicy, 2018/5].

 

.

MICHAŁ BORZĘCKI

 
List Michała Borzęckiego strażnika brzeskiego litewskiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Sujaska, 20 inji 1778. Zbiór dokumentów z lat 1778-1782. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1265.*
List Michała Borzęckiego strażnika brzeskiego litewskiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, wojewody wileńskiego. Z Grodna, 22 aug 1782. Zbiór dokumentów z lat 1778-1782. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1265.*

 

.

ZOFIA Z ZAWADZKICH BORZĘCKA

 
Listy Zofii z Zawadzkich Borzęckiej do Ignacego Potockiego. [W:] Korespondencja Ignacego Potockiego - podzielona według nadawców: Borzęcka Zofia z Zawadzkich. Zbiór dokumentów z 1780 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 1/335/0/-/279a 031.  

 

.

ANNA Z ANKWICZÓW BORZĘCKA

 
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Z Lwowa, 10 ybra 1791. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*

Znaiąc z reputacji doskonałość i pilność w kierowaniu Interessow prawnych, zupełnie ufam iż sprawa moia ktora w swoje raczyłeś przyiąć starannie, pomyslne miec będzie, ile przy sprawiedliwosci powodzenie, o ktorym pragnąc wiedziec iako najprędzey, raczyłam uniżona do prozbę o uwiadomienie kiedy pomyslnego zakonczenia spodziewac się mogę, y iake czynnosci ieszcze to poprzedzie maią zakonczenie, czyli ieszcze potrzebna na grunt komissya lub nieoczekuię zadanego doniesienia będąc z Estymacyą

List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. 13 maia 1792. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*

Do wyiazdu Pana Kurowskiego iak mam od Niego uwiadomienie nic się było w Forum Tarnowskim w Sprawie Sukcessyonariuszy nie zaczęło, spodziewam się ze do tąd Referent rozpatrzył się w papierach, y przekonał się ze mozna się obeysc ieszcze przez tych ktorych z tąd ieszcze nie odesłano bo iak mi wiadomo to same dilacye co podawano, są u Referenta ieszcze tuteyszego, wiadomo mi iz z Regestratury upominaią ma się w oddanie y tych ale y zatrudniony y leniwy ten Referent to podobno ieszcze zatrzyma Decydowano iuz było w tuteyszym Forum aby Dobra będące w Sekwestrze Borowskiego były puszczone w arendę przez licytacyą, Gdyby mozna w Tamteyszym Forum Przyspieszyc dispozycye do uzkutecznienia tego potrzebne bo iuz sty lan nie daleko a w tamtym kraiu w tym terminie kontraktuią upraszam o to Notę podac, Rezolucya tuteyszego Sądu Tamteyszy pewnie ma, wiem ze ta odesłana z temi wszakze dla massy powszechney lepiey aby Sekwestra nie było a y za w szczegolnosci mam przyczyny zyczyc sobie tego Nie wiem czy zaznaczony kurator, prędzey by się zaczeło y czy prędzey Rzeczy zda mi się gdyby był kurator, y przez Ediktules aby byli konsukcessorowie uwiadomieni ze w tamtym Sądzie rozsądzić się maią i Hrabina Gołuchowska ziechała tu od tygodnia, y iak zasłyszałam nad tym czyni Rady aby akta z Tarnowa tu znowu y sprawa bybyły nawrocone y ma w tych dniach do Forum podac Ciekawa rzecz co napszą przeciw Rezolucyą Wiedenski. Ia myslę ze inni konsukcessorowie nie są przeciwni temu aby się sprawa Sądziła w Tarnowie gdyż oczewiscie dla tego iz blizey sukcessorowie y dobra o ktore idzie, prędzey się Pertraktacya zakończyc może.Jesli niż tą ustonowieni  Plenipotenci, od Jurtow Szembekow y Męcinskich oraz od siostr Hrabiny Gołuchowski, iako to Bobrownicki Gawronski Taszyckiey y Gostkowskiey, to mozna by wymiarkowac czy w tym punkcie trzymaią się  Hrabiną Gołuchowską aby znowu wrocic tu sprawę zkąd oczywista zwłoka byłaby, zeby były Ediktales wyszły toby się iuz dato pozwac bo pewnie noektorzy przestaiąc natym byliby cos podawali względem likwidacyi upraszam o uwiadomienie mnie w okolicznosciach tu wyrazonych y o podanie Noty o przyspieszenie za arędowaniu

List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Z Ryglic, 27 xbra 1792. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*

Libellusa posyłam oraz łaskawey ten interes polecam pamięci, o nic mi w tey sprawie nie chodzi iak zebymzewszelkim dla mnie bezpieczenstwem wypłaciła tę kwotę którę winnam była Nieboszczykowi Woyciechowskiemu ktory słyszałam ze między kilka osob Swoy maiątek w Testamencie rozpisał, w [...] Popiel Exetutor (ktorego nie znam) iest w dobrey Sytuacyi ale DziedzictwoSwoie sprzedał, z zupełną tedy ufnoscią, polecamsię y Iestem pewna ze na te wszystkie okolicznosci tyczące się mego bezpieczenstwa dostatecznaą miec będziesz ostroznosc do tąd extraktu mi nie przysłano ze Lwowa i na ten moment spodziewam się powrotu umyslnego mego posłanca spodziewam się ze mi Extrakt przywiezie

List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Z Ryglic, 29 xbra 1792. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*

Po odebraniu mandatu od Forum, Borowski Sekwestor, zlecił Ekonomowi w Wilkowicach aby się dowiedział kiedy ziedzie komornik dla wyprowadzenia Inwentarza Chcąc bycz przytomny tej Robocie, ile będąc pewny ze na ten koniec był uwiadomiony od Sądu o tym aby się znaidował w tamtych dobrach pod czas wyprowadzenia Inwentarza, ze zas do tąd Ekonomowi nic niedonosił Borowski wnosił iz moze zostac w Domu ile ze zonę miał chorą, wczoray przeiezdzaiąc przez Tarnow dopiero odebrał list od Ekonoma ktory tu przytaczam Datowany 8 tego miesiąca bydz moze ze dlatego tak pozno doszedł ze zaległ na poczcie ale z tego ze tak ten Ekonom odradza Borowskiemu aby nie ziezdzał teraz do Wilkowic myslę ze moze y umyslnie pozno list ten dał na Pocztę, obawiam się czyli co z tąd nie wyniknie [...]dliwego ze Borowski nie ziechał bo musi cos bydz w tym ze tak odradza Ekonom bytnosc w tych czasac, nie wiem czy dosyc czynił komornik zleceniom Sądu ktory [...] dysponował aby ziechał tu z tego listu doczytuię się ze agent, trzeba koniecznie aby tam pozpieszył się Borowski dla wyexuminowania iak tam te roboty w Łodygowicach iak miarkuię pewnie znacznie będzie znizona intrata, gdy nikt z sukcessorow nie pilnuie tego wyprowadzenia a P. hulinowskiego było i iest interessem mnieyszą okazac, nizli iest aktualnie, Intratę. Ja względem podania Prawo do sukcessyi, takzem się, czekaiąc na wiadomosc o komorniku opozniła, dla czego, iako y dla usprawiedliwienia sobie, nie wiem czyby nie nnadto Sekwestrowi nadac Noty teraz z Explikacyą ten list przyłączywszy upraszam unizenie abys Raczył dac w tym Swoie zdanie y Radę Borowskiemu ktory dzis pewnie powracaiąc z Za Dunajca ma bydz w Tarnowie. Wczoraj odebrałam od Bulawskiego względem ządanego przezemnie Extraktu odpowiedz abym doniosła na ktorey wsi zapisac k[...]cyą a to dla tego aby tey tylko wsi wyiąc Extrakt y ze za odebraniem tey odemnie wiadomosci prosto do Tarnowa Panu poslę na pocztę Extrakt.
Ja iednak myslę dzis umyslnym Posłac komornikowi ten Extrakt Tabularny com od Pana wzięła.
8go ze stanął Agent komornika Ekonom w liscie swoim donosi Datowanym 9go, y tego dnia spodziewany komornik miał zastac gotową rzecz do zweryfikowania, a z trzech lat nadał Intratę Ekonom, cos zdoprawdy bardzo się sp[...]
mnie się zdaie ze komornik powinien był wydac mu intencye, wydawał był kiedy miał sta[...]ac kalkulacyi P. Gołuchoski
tylko Ekonom z doniesieniem nie spieszył się
Gdy komornik Kawecki miał dawniey od Forum Lwowskiego nakazano aby P Gołuchoski kalkulacyi wysłuchał tu P Borowski ziezdzał kilka razy a zawsze daremnie, myslał ze y teraz i tak będzie dla tego chciał się zapewnic.

List Honoraty i Anny z Ankwiczów Borzeękich do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Z Mińska, 22 gbr 1793. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*

Dziękuię za uwiadomienie mnie o wyszłym mandacie nakazuiącym mi legitymowac się względem podanego Edyktu do Gazet. Lecz własnie w ten sam dfzien podałam ten, to iest 5 gbr kiedys Pan do mnie List z Tarnowa pisał, i iuz dawno iest w Gazecie Warszawskiey umieszczony pod No 029. we Srodę dnia 6 Listopada. Zeby więc dostateczniejsze było Zaswiadczenie teyze legitymacyi moiey, Dodatek Gazety Drukowaney numeru 89. w ktorym tenże Edykt iest umieszczony przesełam Panu. Spodziewam się że ta Gazeta iuż i tam Cyrkułować musi.

widziałam się tu z niektoremi z Sukcessorow, dziwowali się bardzo ze takie omyłki w Edyktales, że Sąd wzywa osoby co nigdy do sukcessyi po Warszyckich nie nalezeli y nie nalezą iako to Jozef Pieniązek, zaden takze Antoni Borzęcki nie nalezy. Ociec mego męza co miał Maryannę Pocieiownę corkę Emerencyanny Warszyckiey, Franciszek, Syn Iego mąz moy dwoyga Imion Alexander Maciey, Nasz syn Piotr wiem skąd tedy Antoni się wzioł

List Anny z Ankwiczów Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. 5 stycznia 1794. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Z Ryglic, 29 kwietnia . [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Z Ryglic 13 ybra. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Z Olszyn, 18 gbra. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. 11 kwietnia,. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*

 

 

.

HONORATA BORZĘCKA

 
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Z Mińska, 9 lutego 1794. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Z Olszyn, 2 lutego 1795. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Grodzisk, 20 kwietnia 1797. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Grodzisk, 8 maia 1797. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Grodzisk, 17 maia 1797. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Grodzisk, 22 czerwca 1797. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Grodzisk, 17 lipca 1797. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Grodzisk, 11 sierpnia 1797. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Grodzisk, 26 ybra 1797. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Grodzisk, 26 ybra 1797. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Grodzisk, 3 xbra 1797. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Grodzisk, 27 xbra 1797. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Lwów, 8 stycznia 1798. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Lwów, 12 Januarii 1798. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Lwów, 7 luty 1798. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Lwów, 26 lutego 1798. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Z Przyłuki 20 febr 1810. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
List Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. Z Przyłuki 18 febr 1811. [W:] Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813. T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
Listy Honoraty Borzęckiej do X. Z Wilkowic, 1817. W: Inwentarz wsi Wilkowice z przyległościami. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. 794 KI. 19.*

Honorata. Córka Aleksandra dziedzica wsi Wilkowice.

List Honoraty Borzęckiej do księżnej Heleny z Górskich Karolowej Ponińskiej. Lwów, 10 lutego 1849. [W:] [Korespondencja Heleny z Gurskich Karolowej Ponińskiej z lat 1826-1853. Litery A-F: Abend-Fredrowa]. Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Aleksandra Czołowskiego, Archiwum Ponińskich, sygn..Rps. 2813 III.*
List Honoraty Borzęckiej do księżnej Heleny z Górskich Karolowej Ponińskiej. Lwów, 17 marca 1849. [W:] [Korespondencja Heleny z Gurskich Karolowej Ponińskiej z lat 1826-1853. Litery A-F: Abend-Fredrowa]. Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Aleksandra Czołowskiego, Archiwum Ponińskich, sygn..Rps. 2813 III.*
List Honoraty Borzęckiej do księżnej Heleny z Górskich Karolowej Ponińskiej. Lwów, 15 stycznia 1850. [W:] [Korespondencja Heleny z Gurskich Karolowej Ponińskiej z lat 1826-1853. Litery A-F: Abend-Fredrowa]. Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Aleksandra Czołowskiego, Archiwum Ponińskich, sygn..Rps. 2813 III.*

 

.

HIERONIM BORZĘCKI

 
List Hieronima Borzęckiego podkomorzego nadwornego do X. Z Dobrzyniowki, 15 marca 1794. Zbiór dokumentów z lat 1794-1796. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1266, S. 25.*

Hieronim Borzęcki powiadamia że po kilkutygodniowej ciężkiej chorobie dostał febry czerwonej po której jeszcze nie odzyskał pełni sił i musi nadal leżeć w łóżku. Prosi o przekazanie Kipelstejnowi pozbawionemu w czasie rewolucji ruchomości i wszelkich zapasów należnych mu 250 czerwonych złotych z majątku Zabłudowskiego których wypłata przypada na dzień 3 iembr. Pan kasztelan przejeżdżając przez Białystok do Grodna zaszczycił go przykutego do łużka kilkugodzinnymi odwiedzinami. W Zabłudowie zmarł sławny Kazimierz Haydak zostawiając kolegę swego Juana.

List Hieronima Borzęckiego podkomorzego nadwornego do księcia Dominika Hieronima Radziwiłła. Z Dobrzyniowki, 23 marza 1794. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1266, S. 25.*

Hieronim Borzęcki w poprzednim roku objął w wyniku kontraktu ze zmarłym Wojewodą w zastawną possessię folwarki Dobrzyniowka i Janowicze za co miał wpłacić 94000 złotych. Wpłacił zaliczkę 22000 złotych a po dwóch latach 52000 złotych co dało w sumie 74000 złotych. Powiadamia przy tym że w 1790 i 1791 roku nastąpiły pożary we wsi Dobrzyniowce. Aby utrzymać poddanych na miejscu postawił tam 10 nowych chat. W roku 1791 przez nagłe opady gradu sprawiły że w całym poletku zbiory żyta i oziminy zostały utracone. Ponadto w roku 1792 w sierpniu pożar spichlerza  znaczną przyniósł mu szkodę. Biorąc pod uwagę te nieszczęścia pozwolono mu dalszą trzymać possesję na trzy lata, z których rok pierwszy kończy się na Św. Jana. W związku ze zmianą prawa prosi jednak o wydanie na piśmie jego prolongaty posseskiej na trzy lata licząc z tą datą od poprzedniego roku.

List Hieronima Borzęckiego podkomorzego nadwornego do X. Z Zabłudowa, 19 iambr 1795. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1266, S. 25.*

Hieronim Borzęcki stwierdza że gdyby nawet kasztelan nie przysyłał teraz umyślnego to Kuczyński który tu przebywał przez ponad 6 tygodni właśnie powraca, a po nowym roku przez Rosinskiego. Nie posyła się teraz bo rzeczy wszystkie w robocie a nie pomyślnie. Od żyda żadnej w interesach pomocy a od pożyczkodawców ucisk. Jeżeli nie dojdzie do szybkiego zasilenia interesów przez odzyskanie długów od opiekunów (żyd odsyła do sądu) trudno będzie utrzymać tę resztę majątku teraz będącego w dzierżawie. Cokolwiek trzeba też zrobić z różnymi pożyczkodawcami którzy teraz prawie co dzień przynoszą pozwy a za nimi dekrety nakazujące spłatę wszystkich długów i obwieszczenia na tradycję wydane. Drudzy wydali pozwy po połączeniu roszczeń. Rukiewicz otrzymał dekret na 4700 złotych płatne do dnia 5 januara, a w przypadku braku spłaty na zajęcie Bronic z możliwością dochodzenia roszczeń na Zabłudowie. Zienkiewicz wydał obwieszczenie na tradycję o 20000 złotych za  nie przystąpienie kasztelana do ugody. Dekretem sądu ziemskiego  naznaczono dzień 23 czyli następną środę do zapłacenia mu przy księgach ziemskich pierwszego zobowiązania na 31000 złotych złotem po 105 złotych którego tutaj i po 200 złotych trudno dostać. Ponadto 5000 złotych procentów i 500 złotych kosztów prawnych, a 19 marca drugiego zobowiązania na 20000 złotych monetą. Wiele innych osób upomina się w listach o spłatę różnych długów między innymi malarz o 172 złote za malowanie portretów. Od objęcia zarządzania 1 imbr do chwili obecnej drzwi się prawie nie zamykają od przychodzących z kartami dłużnymi z podpisem państwa lub ich urzędników. Hieronim spłacił i spłaca ile może a jeżeli chwilowo kogoś odprawi to później rozlicza się z nim ze wszystkiego co do szeląga.  Spłaca też w jakiejś części dawniejsze roszczenia ale tu widzi że wierzyciele są jak szczury popielowe, utnie się kilku głowę znowu na to miejsce żywe ukazują się. Od Bielewicza arendarza Woćkow za póltoraroczną arędę po odliczeniu wcześniejszych spłat i asygnat dla Pilkiewicza oraz po odliczeniu połowy zgodnie ze zobowiązaniem z roku 1792 dostał 3333 złote. Z pozostałych arend Bilewicza wychodzi rata 5490 złotych  Z tych arendarzów jeden zauszniczy winny 600 złotych siedzi w turmie i nie ma sposobu zmuszenia go do uiszczenia opłaty. Bilewicz nie ustąpił póki nie odebrał za różne wydatki 3000 złotych i za pensje podróżne 886 złotych a łącząc różne zobowiązania za 13 miesięcy i jeden tydzień odebrał jeszcze 4197 złotych. Rozliczenie za miniony i teraźniejszy rok Hieronim przyśle przez Rosinskiego.
Pierwsze: budowa browaru w Husznimowie została ukończona. Pozostała tylko do wymurowania góra, sprowadzenie miedzi i czopy które i teraz kazałby robić ale nie wie jakie wymiary. Chętnego do posłania do nauczenia się robienia wódki nie znalazł. Prosi aby w pierwszej kolejności przysłano kogoś kto piwo robić uczy. A tym czasem w Zabłudowskim browarze sześć warzeń co tydzień wychodzi. Wołów z powodu zarazy z Włodawy sprowadzić nie mógł. Zaraza ta odszła już do folwarku Zabłudow. gdzie tylko co która została sztuka.
Po wtóre: założył fundusz w którym ma już do 8000 złotych i suma ta ciągle wzrasta. Pójdzie on na zaspokojenie zobowiązania państwa  na 9000 złotych płatnych w tym miesiącu. Prześle także na fundusz premię dla kucharza Symenka który ma kartę zaległości na ponad 800 złotych.
Po trzecie: podpisał kontrakt z chirurgiem człowiekiem bardzo dobrym, pomagającym chorym we wsiach i w mieście ale że wszystkie stancje w mieście były zajęte dał mu czasowo stancję we młynie. Chirurg ten przez 6 lat pracował u nieboszczyka prymasa.
Po czwarte: uporządkował dokumenty w mieście i magistracie po publicznym nabożeństwie  Czyni starania dla przywrócenia Tyluścy do possesji żeby się pozbyć tak złego i jadowitego człowieka [Zienkiewicza]  Kuczyński należność za usługi odebrał na kartę państwa od Bilewicza. Domagał się legisygnacji ale niewiele dostanie poi odliczeniu tego co zabrał ze skarbu.

List H. Borzęckiego do Jana Klemensa Branickiego. Z Dobrzyniowki, 23 maja 1795. Archiwum Główne Akt Dawnych. Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej, sygn. 1/338/0/1/188.

H. Borzęcki powołując się na dobre relacje księcia z jego nieżyjącym już ojcem prosi o to aby regiment konny starosty trembowolskiego stacjonujący przedtem w Trembowli a teraz przeniesiony do wsi Dzierżawa Dothanska gdzie stanowi duże obciążenie dla poddanych ciężko doświadczonych z powodu nieurodzaju zbóż i łąk mógł otrzymać ordynans na inne miejsce i tam wymaszerować gdyż poddani zaczynają coraz częściej uchodzić.

 
List Hieronima Borzęckiego do Hryniewieckiego, komisarza dóbr białostockich. 1795. [W:] Do Hryniewieckiego, komisarza dóbr białostockich. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Roskie, sygn. 1/336/0/1/31.64.  
List Hieronima Borzęckiego do X. Z Zabłudowa, 16 januar 1796. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1266, S. 25.*

Hieronim Borzęcki. Z powodu bezdroży ani sekretarz Rosinski ani jego podwody z fortepianem i landszaftami dotarł dotrzeć nie mogły. W przypadku gdyby państwo chcieli by przybyć w te strony czy oboje  będą potrzebować transportu o czym niezwłocznie pragnie być powiadomiony. Gdyby jednak zapewniony przez pana kasztelana transport miedzi do browaru Hieronimowskiego okazał się bardzo drogi starał by się ją sprowadzić z Królewca skąd wyszło by taniej mimo wysokiej opłaty za cło. Pragnie bowiem aby w tym roku pędzić nie tylko w browarze zebłudowskim ale i hieronimowskim  Czeka zatem informacji czy tą miedź może szybko dostać i jakim transportem. teraz myśli tylko o Tyluścy ale dnia 19 marca jedzie do Grodna w celu zapewnienia urzędników dla weryfikacji którą koniecznie wysłać potrzeba. Zadaje pytanie czy w obecnych czasach lepsze jest powiększenie Hrabstwa Zabłudowskiego przez przyłączenie folwarku od chłopów w tym roku a potem i dłużej czy też odebrać supplement od jakiegoś tysiąca dukatów i znowu komuś ten folwark przearendować. Jego zdaniem gdyby można było dochody z innych funduszów zapewniać lepiej by było pomnażać majątek w Dobrach poprzez zapisy upewniające przez pomnożenie folwarków.
Rząd litewski z rozkazu księcia Repnina nakazał wszystkim possesorom dóbr Radziwiłłowskich dostarczyć do kancelarii kapitana sprawnika kopie praw i prewentarzów w celu poznania sytuacji dóbr księcia Dominika, potrzebnego opiekunom. Podjął stosowne kroki aby wypełnić ten rozkaz.
Codziennie spodziewane jest zajęcie granicy z Królestwem Pruskim w związku z czym stacjonujące tu bataliony Repnina pozostają w gotowości do wymarszu.
Pan Filipowicz uzyskał odezwę o 400 złotych z procentem za dwa lata.

List Hieronima Borzęckiego podkomorzego nadwornego do X. Z Zabłudowa, 27 julij 1796. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1266, S. 25.*

Hieronim Borzęcki. Zgodnie z zaleceniem pańskim był z Küpelsteinem u Winnickiego aby wymyślił sposób zaspokojenia jego roszczeń w wysokości 260 złotych. Ponieważ Küpelsteinem regestr podpisany przez pana kasztelana z terminem oddania tej sumy w nombri [listopadzie] zeszłego roku razem ze wszystkimi dokumentami i ruchomościami został zrabowany przez kozaków o co uczynił zaświadczenie iż powstała kwestia o realności długu. Posyła więc podkoperty Winnickiego taki Regestr jaki był podpisany usilnie prosząc aby w teraźniejszej, najbiedniejszej sytuacji zalecenie spłaty długu wydał. Hieronim chce jednak aby Küpelsteinem nie żądał natychmiastowej spłaty długu a zgodził się na rozłożenie jej na raty.
Prosi o pomoc w załatwieniu transportu wina węgierskiego obiecując że będzie je dotrzyma do przyjazdu pańskiego i odstałe wraz z nim pić będzie.

List Hieronima Borzęckiego podkomorzego nadwornego do X. Z Zabłudowa, 20 iombr 1796. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1266, S. 25.*

Hieronim Borzęcki. Składa życzenia noworoczne dla obojga państwa.
Wczorajszego dnia wrócił z Grodna gdzie jeździł załatwić sprawę z Zienkiewiczem, który miał zasądzony dekret ziemski spłaty roszczeń zapisany w aktach ziem. Termin spłaty wyznaczono na dzień 23 oibris. Do spłaty miało być 91372 w złocie licząc po 18 złotych oraz 6000 złotych odsetek i kosztów prawnych ogólnie 37372 złote tytułem jednego tylko zobowiązania państwa. W części z wpłat, a w części z zaciągniętych kredytów i własnych oszczędności całą zasądzoną z tego zobowi,ązania sumę zapłacił złotem 1355 i monetą 6980 złotych co dawało w sumie 31372 złote w związku z czym 6000 złotych zostało potrącone. Po spłacie długu odebrał dokument ze zobowiązaniem. Pozostało sprowadzenie urzędników na inkwizycję i weryfikację oraz spłata 30000 złotych drugiego zobowiązania którą wyznaczono na dzień 19 marca, co niewątpliwie będzie łatwiejsze. Po spłacie roszczeń i przyłączeniu folwarku Tyluścy do possesji.
Jeżeli uda mu się zaciągnąć jakieś kredyty, co będzie mógł przyśle przez Rosinskiego na państwa potrzeby. Lecz gdyby się można było wysztukiwać a miedź do browaru Hieronomowskiego na powracających podwodach przysłać byłoby bardzo dobrze.
Dzisiaj jedzie Rosinski w celu wypłacenia 4700 złotych zasądzonych na Bronicach z możliwością przeniesienia obciążenia na Zabłudow, gdy mu na kapitał nie wystarcza posyła część i prosi o odroczenie sumy w zobowiązaniu ale nie wie czy Jaśnie Pan się zgodzi.
Wczoraj Dolinski podał pozew a dekret w wkrótce nastąpi. Spłatę zasądzono na dzień 19 marca. Warto by było aby państwo się zorientowali czy nie zrobiły faciendy na zobowiązanie Mirskiego.
W Zabłudowiu miał honor widzenia się z Repninem. Później do Woty przysłanej przez państwo dodał osobną z okoliczności ucisku kredytorów chcąc bieg ich procederu wstrzymać w szczególności Zienkiewicza ale wszystko było próżno w odpowiedzi kazano szukać sądownie sprawiedliwości a kredytorów spłacać

 

.

W. BORZĘCKA

 
Listy W. Borzęckiej do Anny z Czarneckich Brezy. [W:] [Listy do Anny z Czarneckich Brezy]. Zbiór dokumentów z lat 1792-1828. Archiwum Państwowe w Lublinie. Archiwum Brezów z Siekierzyniec, sygn. 35/72/0/4.3/184.  

 

.

W. BORZĘCKI

 
List W. Borzęckiego do Teresy Karoliny z Walewskich Chodkiewiczowej. Z Serniczek, 24 kwietnia 1805. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. AMCh 455 + koperta.*

 

.

? BORZĘCKI

 
List Borzęckiego do Michała Józefa Römera, marszałka guberni litewsko-wileńskiej. Petersburg, 29 marca 1819. [W:] [Korespondencja Michała Józefa Römera, marszałka guberni litewsko-wileńskiej, i jego żony Racheli z de Raësów. T. 1, A-B]. Zbiór dokumentów z lat 1796-1853. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. 8701 IV, T. 1.*
List Borzęckiego do Michała Józefa Römera, marszałka guberni litewsko-wileńskiej. Petersburg, 14 maja 1819. [W:] [Korespondencja Michała Józefa Römera, marszałka guberni litewsko-wileńskiej, i jego żony Racheli z de Raësów. T. 1, A-B]. Zbiór dokumentów z lat 1796-1853. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. 8701 IV, T. 1.*
List Borzęckiego do Michała Józefa Römera, marszałka guberni litewsko-wileńskiej. Petersburg, 17 junii 1819. [W:] [Korespondencja Michała Józefa Römera, marszałka guberni litewsko-wileńskiej, i jego żony Racheli z de Raësów. T. 1, A-B]. Zbiór dokumentów z lat 1796-1853. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. 8701 IV, T. 1, K. 160-167.*
List Borzęckiego do Michała Józefa Römera, marszałka guberni litewsko-wileńskiej. Ryga, 13 jullii 1819. [W:] [Korespondencja Michała Józefa Römera, marszałka guberni litewsko-wileńskiej, i jego żony Racheli z de Raësów. T. 1, A-B]. Zbiór dokumentów z lat 1796-1853. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. 8701 IV, T. 1, K. 160-167.*

 

.

? BORZĘCKI

 
Listy Pawłowskiego do Borzęckiego. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10519, Jan Nepomucen Orłowski, korespondencja gospodarcza [załącznik do listu Dreschera z 1819 r.  

 

.

JAN STANISŁAW BORZĘCKI

 
List Jana Stanisława Borzęckiego do Adama Jerzego Czartoryskiego. 1833. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Jan, 1 k.  
List Jana Stanisława Borzęckiego do Adama Jerzego Czartoryskiego. 1853. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Jan Stanisław, 1 k.  

List deklaracyjny Polaków zamieszkałych w Bourges do ks. Adama Jerzego Czartoryskiego, wojewody. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6590 III, Archiwum Hotelu Lambert, Towarzystwo Insurekcyjno-Monarchistyczne Trzeciego Maja, Listy deklaracyjne do ks. A[dama] [Jerzego] Czartoryskiego wojewody, S. 115-116, 131-132.

Pod dokumentem podpis m. in. Jana Stanisława Borzęckiego.

 
List Polaków w Vierzon do Narcyza Olizar, dyrektora głównego Towarzystwa Insurekcyjno-Monarchistycznego „Trzeci Maj”. Vierzon, 1843. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6597 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Towarzystwo Insurekcyjno-Monarchistyczne Trzeciego Maja, [Narcyz] Olizar, dyrektor główny. Korespondencja od członków [Towarzystwa], S. 469-470.

Pod dokumentem podpis m. in. Jana Stanisława Borzęckiego.

 
List Marcelego Wyleżyńskiego do Jana Stanisława Borzęckiego. 1853. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Jan Stanisław, 1 k.  

 

.

EDWARD BORZĘCKI

 
Listy Edwarda Borzęckiego do Hipolita Błotnickiego. 1835. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Garczyński Wincenty, 1 k.  
Listy Edwarda Borzęckiego do Narcyza Olizar, dyrektora głównego Towarzystwa Insurekcyjno-Monarchistycznego „Trzeci Maj”. 1844. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6597 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Towarzystwo Insurekcyjno-Monarchistyczne Trzeciego Maja, [Narcyz] Olizar, dyrektor główny, korespondencja od członków [Towarzystwa], S. 1163-1166.  

rulion listu Dyrekcji Głównej do Edwarda Borzęckiego. 1844. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6595 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Towarzystwo Insurekcyjno-Monarchistyczne Trzeciego Maja, Dyrekcja Główna do dyrektorów prowincjonalnych i członków, S. 247-250.

 
List Edwarda Borzęckiego do Adama Jerzego Czartoryskiego. 1857. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Edward, 1 k.  

 

.

JAN BORZĘCKI

 
List Jana Borzęckiego do Hipolita Błotnickiego. 1834. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Jan, 1 k.  

 

.

FRANCISZEK BORZĘCKI

 
Listy Franciszka Borzęckiego do Adama Jerzego Czartoryskiego. Zbiór 4 listów z lat 1835-1844. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Franciszek, 1 k.  
Listy Franciszka Borzęckiego do Hipolita Błotnickiego. Zbiór 3 listów z lat1843-1855. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Franciszek.  
Listy Franciszka Borzęckiego do Anny z Sapiechów Czartoryskiej. 1850. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Franciszek, 1 k.  

 

.

JÓZEF BORZĘCKI

 
List Józefa Borzęckiego do Hipolita Błotnickiego. 1838. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Andrusiewicz Aleksander, 1 k.  
Listy Józefa Borzęckiego do Instytutu Panien Polskich oraz zaświadczenie z pensji p. Lensier. 1845. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6715 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Instytut Panien Polskich, Prośby rodziców z annexami, 1845, T. 1, S. 19-20, 23-24, 105, 106, 109-110, 155-156.  
Listy Józefa Borzęckiego do Jerzego Adama Czartoryskiego. Zbiór 2 listów z lat 1845-1851. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Józef.  
List Józefa Borzęckiego do Anny z Zamoyskich Sapieżyny. 1848. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 7043 IV t. 27, Anna z Zamoyskich Sapieżyna, korespondencja.  
List Józefa Borzęckiego do Katarzyny Borzęckiej. 1848. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Józef, 1 k.  
Listy Józefa Borzęckiego do Karola Królikowskiego z dopiskami Augusta Bohuszewicza, Alfonsa Borzęckiego, córki Emilii Borzęckiej i żony Katarzyny z Borzęckich Borzęckiej. Zbiór 44 listów z lat 1848-1853. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6716 IV t. 1, Archiwum Hotelu Lambert, Karol Królikowski, korespondencja.  
List Józefa Borzęckiego do assesora Hoŷera. Z Boguszyna, 5 lipca 1851. [W:] Acta Betreffend von golnifison flüstling Oberst a. D. Josef v. Borzęcki aus Boguszyn, Kreis Pleschen. Zbiór dokumentów z lat 1849-1859. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Prezydium Policji w Poznaniu, sygn. 53/294/0/2.2/626.*

Józef Borzęcki zwraca się do asesora Hoyera z prośbą aby ten wyjednał mu w Policji w Poznaniu pozwolenie na sprowadzenie na jakiś czas do Boguszyna jego córki [Anastazji Nepomuceny) przebywającej wówczas w Aeray u państwa Czapskich w Bukowem powiecie Szwecz z możliwością przejazdu ich obojga przez Poznań w celu spotkania się z kuzynką Ziołecką.

List Józefa Borzęckiego do Hipolita Klimaszewskiego. 1851. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Józef, 1 k.  

KATARZYNA Z BORZĘCKICH BORZĘCKA

 
Listy Katarzyny z Borzęckich Borzęckiej do Karola Królikowskiego z dopiskami męża Józefa Borzęckiego. Zbiór 11 listów z lat 1849-1852. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6716 IV t. 1, Archiwum Hotelu Lambert, Karol Królikowski, korespondencja.  

 

.

LEON BORZĘCKI

 
List Leona Borzęckiego do Jerzego Adama Czartoryskiego. 1841. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Leon, 1 k.  

 

.

WALENTY BORZĘCKI

 
Listy Walentego Borzęckiego do Jerzego Adama Czartoryskiego. 1842. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Walenty, 1 k.  
Brulion listu Hipolita Błotnickiego do Walentego Borzęckiego. 1842. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Walenty, 1 k.  
List Polaków z Besaçon do redakcji 3 Maja. Besaçon 1844. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6616 III, Archiwum Hotelu Lambert, Towarzystwo Insurekcyjno-Monarchistyczne Trzeciego Maja, Pisma różne do redakcji 3 Maja, S. 449-452.

Pod dokumentem podpis m. in. Walentego Borzęckiego.

 
Listy Polaków z Besaçon do redakcji 3 Maja. Besaçon 1846. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6616 III, Archiwum Hotelu Lambert, Towarzystwo Insurekcyjno-Monarchistyczne Trzeciego Maja, Pisma różne do redakcji 3 Maja, S. 765-766.  

 

.

WIKTORIA BORZĘCKA

 
List Wiktorii Borzęckiej do Anny z Sapiechów Czartoryskiej. 1845. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcka Wiktoria, 1 k.  
List Wiktorii Borzęckiej. 1849. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcka Wiktoria, 1 k.  
List Wiktorii Borzęckiej do Adolfa Cichowskiego. 1849. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcka Wiktoria, 1 k.  
List Wiktorii Borzęckiej do Hipolita Błotnickiego. 1860. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcka Wiktoria, 1 k.  

 

.

ALFONS BORZĘCKI

 
List polecający i podanie Alfonsa i Franciszki z Pawlińskich Borzęckich o przyjęcie córki Wiktorii do Instytutu Panien Polskich oraz świadectwo lekarskie dra Teodora Wyżewskiego. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6715 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Instytut Panien Polskich, prośby rodziców z annexami, 1845, T. 1, K. 59-62, 71-72, 134.  
List Alfonsa Borzęckiego do Dyrekcji Głównej Towarzystwa Insurekcyjno-Monarchistycznego „Trzeci Maj”. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6602 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Towarzystwo Insurekcyjno-Monarchistyczne Trzeciego Maja, Michał Lisiecki [dyrektor prowincjonalny Towarzystwa w Lille], korespondencja z Dyrekcją Główną, K. 177-180.  
List Alfonsa Borzęckiego do Hipolita Błotnickiego. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Alfons, 1 k.  

 

.

ERAZM BORZĘCKI

 
Listy Erazma Borzęckiego do Karola Królikowskiego z dopiskami Karola i Tytusa Borzęckich. Zbiór 42 listów z lat 1849-1870. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6716 IV t. 1, Archiwum Hotelu Lambert, Karol Królikowski, korespondencja.  
List Erazma Borzęckiego. 1854. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6566 IV t. 2, Archiwum Hotelu Lambert, Wiadomości Polskie, korespondencja, K. 2.  
Listy Erazma Borzęckiego do Józefa Łopacińskiego. 1854. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6566 IV t. 3, Archiwum Hotelu Lambert, Wiadomości Polskie, korespondencja.  
List Erazma Borzęckiego do Józefa Bohdana Zaleskiego. Z Montpellier, 1871. [W:] Korespondencja Józefa Bohdana Zaleskiego z lat 1823-1886, T. 1. Adamowicz - Chodźkiewicz. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 9195 III.*

Na papierze listowym tłoczony monogram EB.

 

.

KAROL BORZĘCKI

 
Listy Karola Borzęckiego do Karola Królikowskiego z dopiskami Tytusa Borzęckiego. Zbiór 2 listów z 1850 roku. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6716 IV t. 1, Archiwum Hotelu Lambert, Karol Królikowski, korespondencja.  
Listy Karola Borzęckiego do Karola Królikowskiego. Zbiór 4 listów z lat 1854-1859. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Karol.  
List Karola Borzęckiego do Juliusza Daniela Jedlińskiego. 1858. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Karol, 1 k.  
List Karola Borzęckiego do Hipolita Błotnickiego. 1859. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Karol, 1 k.  

 

.

TYTUS BORZĘCKI

 
Listy Tytusa Borzęckiego do Karola Królikowskiego. Zbiór 2 listów z 1850 roku. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6716 IV t. 1, Archiwum Hotelu Lambert, Karol Królikowski, korespondencja.  

 

.

STANISŁAW, MARCIN I ANDRZEJ BORZĘCCY,

MARIANNA Z BORZĘCKICH ZIENIEWICZ

 
Listy Stanisława, Marcina i Andrzeja Borzęckich oraz Marianny z Borzęckich Zieniewiczowej do Jana Fryderyka Sapiechy. Z Lubartowie dnia 25 stycznia 1851. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. AMCh 792, S. 257-259.

Stanisław, Marcin i Andrzej Borzęccy oraz Marianna z Borzęckich Zienkiewiczowa. Proszą hrabiego spotkanie z ich pełnomocnikiem księdzem Krzyżanowskim w sprawie sumy spadkowej po zmarłej siostrze Annie z Borzęckich Prożyńskiej, ulokowanej na dobrach hrabiego. Poprzedni pełnomocnik wybrany jeszcze przez ich świętej pamięci siostrę Annę do wybrania z kapitału 20000, tak sprawę zamącił że pieniądze te całkowicie przepadły.

 

 

.

ŚWIĘTOSŁAWA  Z BORZĘCKICH SIENKIEWICZ

 
List Adama Jerzego Czartoryskiego do Świętosławy z Borzęckich Sienkiewiczowej. 1853. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6923 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Karol Sienkiewicz, korespondencja różna, T. 2, 2 k.  
List J. Kopczyńskiego do Świętosławy z Borzęckich Sienkiewiczowej. 1857. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6923 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Karol Sienkiewicz, korespondencja różna, T. 2, 2 k.  
Listy Świętosławy z Borzęckich Sienkiewiczowej do Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej. Zbiór 6 listów. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 7472 III, Izabela z Czartoryskich Działyńska, korespondencja, T. 1, 12 k.  
Listy Świętosławy z Borzęckich Siękiewiczowej do Karola Królikowskiego. Zbiór 2 listów. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6716, T. 2 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Karol Królikowski, korespondencja.  

KAROL SIENKIEWICZ

 
Listy Karola Sienkiewicza do księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Zbiór 4 listów z 1853 roku. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6633 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Biblioteka Polska w Paryżu, 8 k.  

 

.

MALWINA Z BORZĘCKICH JANOWSKA

 
Listy Malwiny z Borzęckich Janowskiej. [W:] Papiery osobiste Malwiny z Borzęckich Janowskiej z lat 1855-1926. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12491 III.  
List Malwiny z Borzęckich Janowskiej do Gabrieli Zapolskiej. [W:] Korespondencja Gabrieli Zapolskiej z lat 1895-1917. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12226 I.
Listy Malwiny z Borzęckich Janowskiej. [W:] Korespondencja Malwiny z Borzęckich Janowskiej z lat 1901-1924. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12225 I.  

 

.

KULOMB BORZĘCKI

 
List Kulomba Borzęckiego, Józefa Kilińskiego i Józefa Zaczyńskiego do Władysława Zamojskiego, generała Dywizji Polskiej w Turcji. 22 września 1856. W: [Akta osobiste i korespondencja Kulomba Borzęckiego, oficera wojska tureckiego]. Zbiór dokumentów z lat 1849-1876. Archiwum Narodowe w Krakowie. Akta osób i rodzin - zbiór szczątków zespołów, sygn. 29/645/0/-/28.*

Kulomb Borzęcki. W 1856 roku służył w Dywizji Polskiej w Turcji.

 

.

EMILIA Z BORZĘCKICH HOFFMAN

 
Listy Emilii z Borzęckich Hoffmanowej do Hipolita Błotnickiego. 1857. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Alfons, 1 k.  
Listy Emilii Borzęckiej do Anny z Sapiechów Czartoryskiej. 1849. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 7031 IV, Anna z Sapiechów Czartoryska, korespondencja, S. 1087-1088, 1101-1102.  
Listy Emilii z Borzęckich Hoffmanowej do Władysława Czartoryskiego. 1874. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 7259 II, Władysław Czartoryski, korespondencja, correspondance, S. 327-330.  

 

.

IGNACY BORZĘCKI

 
List Ignacego Borzęckiego do Józefa Ignacego Kraszewskiego. Z Koźminka, 28 mrc 1862. [W:] Korespondencja Józefa Ignacego Kraszewskiego. Seria III. Listy z lat 1844-1862. T. 2. Litera B. sygn. 6461.*

 

.

CELINA Z CHLUDZIŃSKICH BORZĘCKA

 
List Celiny Borzęckiej do ks. dr. prof. Stefana Pawlickiego. Obrembszczyzna, octobre 1878. [W:] Korespondencja ks. dr prof. Stefana Pawlickiego z lat 1862-1916. T. 1, Andrzejewicz - Ćwikliński. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 8697 III t. 1.*
List Celiny Borzęckiej do ks. dr. prof. Stefana Pawlickiego. Obrembszczyzna, 18 decembre 1878. [W:] Korespondencja ks. dr prof. Stefana Pawlickiego z lat 1862-1916. T. 1, Andrzejewicz - Ćwikliński. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 8697 III t. 1.*
List Celiny Borzęckiej do ks. dr. prof. Stefana Pawlickiego. Obrembszczyzna, 26 sierpnia 1879. [W:] Korespondencja ks. dr prof. Stefana Pawlickiego z lat 1862-1916. T. 1, Andrzejewicz - Ćwikliński. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 8697 III t. 1.*
List Celiny Borzęckiej do ks. dr. prof. Stefana Pawlickiego. Obrembszczyzna, 26 sierpnia B.r. [W:] Korespondencja ks. dr prof. Stefana Pawlickiego z lat 1862-1916. T. 1, Andrzejewicz - Ćwikliński. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 8697 III t. 1.*
List Celiny Borzęckiej do ks. dr. prof. Stefana Pawlickiego. Obrembszczyzna, 26 sierpnia B.r. [W:] Korespondencja ks. dr prof. Stefana Pawlickiego z lat 1862-1916. T. 1, Andrzejewicz - Ćwikliński. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 8697 III t. 1.*

 

.

CELINA Z BORZĘCKICH HALLER

 
List Celiny Borzęckiej do ks. dr. prof. Stefana Pawlickiego. Obrembszczyzna, 9 august 1876. [W:] Korespondencja ks. dr prof. Stefana Pawlickiego z lat 1862-1916. T. 1, Andrzejewicz - Ćwikliński. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 8697 III t. 1.*

Na karcie 4 własnoreczne dopiski Celiny z Chludzińskich Borzęckiej.

 

.

AMELIA BORZĘCKA

 
List Amelii Borzęckiej do Władysława Czartoryskiego. 1890. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcka Amelia, 1 k.  

 

.

WŁADYSŁAW BORZĘCKI

 
Listy Władysława Borzęckiego do Aleksandra Czołowskiego. 1914. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. 2770 III, K. 176.  
List Władysława Borzęckiego, jeńca wojennego, do żony Teofili Borzęckiej. W Moskalence, 27 czerwca 1915. [W:] Pająk J. Z. : Jeńcy wojenni, uchodźcy, zakładnicy i deportowani z Galicji w latach I wojny światowej na terenie Imperium Rosyjskiego. Dzieje Najnowsze, 2020, R. 52, Z. 3.

203. List Władysława Borzęckiego (Moskalenka) do Teofili Borzęckiej (Dukla). W aktach cenzury austriackiej zachowało się bardzo dużo przekazów, w których jeńcy, podobnie jak Władysław Borzęcki, stwierdzali krótko: „[…] jestem tutaj w majątku zatrudniony w gospodarstwie i mam się dobrze…”
[Sprawozdanie za okres 21 IX – 31 X 1915 r., naczelnika Polskiej Grupy Cenzury B, kpt. Milana Boubeli. W: Wielka Wojna w polskiej korespondencji…, T. II, S. 198].

 

 

.

ENWER BORZĘCKI

 
Listy Envera Hassana Paszy, do kuzynki z informacjami o swoim ojcu Konstantym Borzęckim (Mustafa Dżelaleddin). 1906. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 13045, Varia historyczne, 5 k.  
Listy Enwera-Paszy do J. Tadeusza Lubomirskiego. 1916. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Lubomirskich z Małej Wsi, sygn. 782, S. 7.  

 

.

KAZIMIERZ BORZĘCKI

 
Listy Kazimierza Borzęckiego, zarządcy dóbr Okocim do Kancelarii Götza Okocimskiego. 1926. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Götza Okocimskiego, sygn. AGO 0058.  
Listy K. Borzęckiego do Kancelarii Götza Okocimskiego. 1929. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Götza Okocimskiego, sygn. AGO 0006.  
Listy Kazimierza Borzęckiego do Kancelarii Götza Okocimskiego. 1931. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Götza Okocimskiego, sygn. AGO 0007.  

OLGA BORZĘCKA

 
List Antoniego Götza do Olgi Borzęckiej, zarządcy dóbr okocimskich. Okocim, 5 lipca 1928. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Götza Okocimskiego, sygn. AGO 0088, S. 53.*

 

 

.

MARIAN BORZĘCKI

 
List Mariana Borzęckiego, adwokata do Ignacego Jana Paderewskiego (odpowiedź). Zbiór dokumentów z lat 1931-1939. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 4111, S. 17 (list 12).  
Listy Mariana Borzęckiego do Ignacego Jana Paderewskiego.  1934. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 1197, S. 1.  
Listy Mariana Borzęckiego do Romana Dmowskiego. 1935. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 4471, S. 3.  

 

.

H. BORZĘCKA

 
Listy H. Borzęckiej do Marii z Sapiechów Zamoyskiey. 1932. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Zamoyskich, sygn. 2231.  

 

.

JAN BORZĘCKI

 
List Jana Borzęckiego, masarza, rzeźnika i innych do ministra. Mielec, 26 stycznia 1935.*

Jan Borzęcki. W związku z klęską powodzi jaka nawiedziła powiat mielecki w 1934 roku zwraca się do ministra aby mieleccy wędliniarze mogli dostarczać wyroby wędliniarskie i słoninę do Powiatowego Komitetu Powodzian w Mielcu. po cenach takich samych jak w innych powiatach. Umożliwiło by to wyzbycie swoich wyrobów na które z powodu rozdawnictwa prowadzonego przez Komitet wśród okolicznej ludności nie maja zbytu.

 

.

LECH BORZĘCKI

 
List Lecha Borzęckiego do Ignacego Jana Paderewskiego. 1937. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 4110, S. 4.  

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY