WYKAZ POLAKÓW REPRESJONOWANYCH NA WSCHODZIE

(wyciąg)

 

TEKST

Czesław Borzęcki - syn Marcina. Urodzony w 1927 roku. Wysłany do obozu nr 231 w 1945 roku. W dniu 23 września 1946 roku przeniesiony do obozu nr 523. W dniu 1 listopada 1947 roku repatriowany do Polski.

Źródła:
Wykazy osób przekazanych w Brześciu władzom polskim w 1947 roku (zespół 450/p, inwentarz 22, teczki 9, 10), Centrum Przechowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentalnych w Moskwie (obecnie Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe), kopia w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie w Kolekcji Akt z Archiwów Rosyjskich (sygnatura VIII.800.22.17, VIII.800.22.110, 111) - teczka, karta, pozycja.. Ośrodek Karta, sygnatura C18 -10-84,5-40.
Wykazy osób przekazanych w Brześciu władzom polskim w 1947 roku (zespół 450/p, inwentarz 22, teczki 9, 10), Centrum Przechowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentalnych w Moskwie (obecnie Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe), kopia w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie w Kolekcji Akt z Archiwów Rosyjskich (sygnatura VIII.800.22.17, VIII.800.22.110, 111) - teczka, karta, pozycja. Ośrodek Karta, sygnatura C18 -10-108-40.
Wykaz repatriantów przybyłych z Odessy 26 września 1947 (Zespół PUR - Zarząd Centralny, sygnatura XII/98), Archiwum Akt Nowych, Warszawa, kopia Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W374) - strona, pozycja. Ośrodek Karta, sygnatura IV/W374 -137-40.
Wykaz repatriantów przybyłych z Odessy 26 września 1947 (Zespół PUR - Zarząd Centralny, sygnatura XII/98), Archiwum Akt Nowych, Warszawa, kopia Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W374) - strona, pozycja. Ośrodek Karta, sygnatura IV/W374 -143-21.
Spis Polaków, polskich obywateli zatrzymanych w łagrze MKWD nr 231 w obwodzie swierdłowskim - numer pozycji. Ośrodek Karta, sygnatura IV/W296 -36.
Teczki personalne w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym w Moskwie - zespół, numer teczki. Ośrodek Karta, sygnatura C1: -461/p-63994.
Wykazy osób, które opuszczały obóz jeniecki nr 523 (obw. swierdłowski) w latach 1945-1947 (zespół 1/p, inwentarz 07-e, teczka 361) - karta, pozycja. Ośrodek Karta, sygnatura C52 -189,5-54.
Wykazy osób, które opuszczały obóz jeniecki nr 523 (obw. swierdłowski) w latach 1945-1947 (zespół 1/p, inwentarz 07-e, teczka 361) - karta, pozycja. Ośrodek Karta, sygnatura C52 -40-42.
Dokument o sygnaturze C80 -70-41

 

Marian Borzęcki - syn Adama. Urodzony w 1901 roku. Zamordowany w 1940 roku na Ukrainie.

Źródła: Lista Ukraińska, czyli lista obywateli polskich zamordowanych na Ukrainie na podstawie decyzji Biura Politycznego WKP (b) i naczelnych władz państwowych ZSRR z 5 marca 1940, kopia Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W186) - strona, pozycja. Ośrodek Karta, sygnatura IV/W186 -/9/243[42-94].

 

Mieczysław Borzęki - syn Cezarego. Urodzony w 1910 roku. Aresztowany na Litwie w dniu 19 września 1939 roku. W dniu 13 lipca 1940 roku skierowany do obozu w Kozielsku w obwodzie Kałuskim. W dniu 2 lipca 1940 roku przeniesiony do obozu Griazowiec w obwodzie Wołogodzkim. W dniu 3 września 1941 roku w Tockoje w obwodzie Orenburskim wcielony do armii generała Andersa.

lfabetyczna kartoteka ewidencyjna jeńców 1939 roku, Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich. Ośrodek Karta, sygnatura CAW-1
Wykazy imienne z zespołu akt merytorycznych - dokumentacja obozu w Kozielsku - akt przekazania jeńców z Kozielska do obozu Ponoj z 16 maja 1941 i 9 czerwca 1941 oraz z Kozielska do Griazowca z 28 czerwca 1941, (sygnatura VIII.800.20, teczka 48 a i b), Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich - teczka, strona, pozycja. Ośrodek Karta, sygnatura CAW3-48b -83-872
Wykazy imienne z zespołu akt merytorycznych - Księga rejestracji jeńców wojennych obozu w Griazowcu, (sygnatura VIII.800.20, teczka 69), Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich - teczka, strona, pozycja. Ośrodek Karta, sygnatura CAW3-69 -117-1029
"Tajne Dzienniki Personalne Rezerw", numery 1-2/1938, numery 1-4/1939. Ośrodek Karta, sygnatura DPR
Jan Pięta, Wanda Krystyna Roman, Maciej Szczurowski Polacy internowani na Litwie 1939-1940, Warszawa 1997, lista alfabetyczna - strona. Ośrodek Karta, sygnatura IL -266

 

ŹRÓDŁA

Wykaz polaków represjonowanych na wschodzie. Warszawa. (B. r.). Wyciąg. Archiwum Ośrodka KARTA.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY