Adam Boniecki

HERBARZ POLSKI

(fotokopia i fragmenty)

 

TREŚĆ

BORZĘCCY h[erbu] PÓŁKOZIC pochodzą ze wsi Borzęcina [dzisiaj Borzęcinek], w powiecie lubelskim, którego części Adam Borzęcki był właścicielem 1531 roku. W 1676 roku posiadał część tej wsi Stanisław. Borzęccy pisali się z Kozarzewa [dzisiaj Kosarzew], wsi również położonej w powiecie lubelskim, której cząstkę w 1531 r[oku] posiadał Jan, a w 1676 roku Paweł (Paw.).
Marcelin, syn Jana z Borzęcinka, żonie, Annie Kiełpińskiej, zapisał dożywocie [dożywotnią pensję] 1619 r[oku]. Kasper, syn niegdy [już nieżyjącego] Szymona (przyp.red. Piotra?), żonaty z Zofią Sobieszczańską 1606 r[oku]. Tego, czy też innego Kaspra, syn Marcin, burgrabia lubelski 1626 r[oku], cedował [przekazał] sumy Marcinowi, synowi niegdy [już nieżyjącego] Marcina, a 1629 r[oku] ze stryjem Marcinem obierał pełnomocników. Ten sam zapewne Marcin był 1610 r[oku] podstarościm horodelskim, a 1627 r[oku] wojskim bełskim; był nim jeszcze 1658 r[oku], w którym syn jego Paweł w aktach wymieniony. Synowie także jego: Marcyan i Janusz, wspomnieni 1689 r[oku]. Marcin, syn niegdy [już nieżyjącego] Marcina, ustąpił [oddał w tymczasowy nadzór] 1595 r[oku] bratu rodzonemu Pawłowi Kozarzewa. Ten Paweł 1608 r[oku] zeznał zapis dożywocia [poświadczył zobowiązanie wypłaty dożywotniej pensji] z żoną, Zofią Trojanowską. Andrzejowi, Danielowi i Mikołajowi, synom Pawła, ustąpił [pożyczył] Marcin, wojski bełski, różnych sum 1627 r[oku]. Paweł, syn Pawła, 1634 r[oku].
Paweł z Kozarzewa, wojski kijowski 1649 r[oku], zmarły 1671 r[oku], z żony, Aleksandry Żytkiewiczówny, miał syna Michała 1686 r[oku]. Daniela synowie: Paweł, Marcin, Jan i Stanisław, kwitują [spłacają dług wobec] 1658 r[oku] Pawła. Paweł, vice-rotmistrz chorągwi kasztelana bełskiego, zostawił synów: Marcina i Janusza 1664 roku. Marcyan Franciszek z Kozarzewa, wojski bełski 1687 r[oku], deputat chełmski na trybunał koronny 1691 r[oku], Janusz Konstanty z Kozarzewa, 1678 r[oku] łowczy bracławski, 1679 r[oku] chorąży zakroczymski, żonaty z Anną Sławską 1685 r[oku], miał syna Antoniego 1691 r[oku]. (Zap. Lub. 8 f.53; 16 f. 198; 17 f. 449; 24 f. 158; 30 f. 670 i 296; 32 f. 621; 34 f. 611; 45 f. 922; 48 f. 547; 54 f. 127; 61 f. 1298; 62 f. 111; 65 f. 351; 67 f. 277).
Franciszek, kapitan w pułku Marcina Kąckiego, żonaty 1686 r[oku] z Magdaleną bar[onówną] Joanelli, córką bar[ona] Sylwestra. (Gr. Krak.).
Floryan i Wojciech pisali [podpisali akt] się z województwem ruskim na elekcyę Jana Kazimierza [1648 roku], a Mikołaj na obór Jana III-go [1674 roku]. Stanisław, łowczy bracławski 1667 r[oku]. Piotr, stolnik nowogrodzki 1688 r[oku]. Aleksander, syn niegdy [już nieżyjącego] Jana i Krystyny Krzewskiej 1692 r[oku]. Tenże sam pewno Aleksander, wojski płocki 1692 r[oku] (Zap. Lub. 68 f. 523 i 861). Józef Konstanty, komornik ziemski chełmski, i Krzysztof, podpisali z ziemią chełmską elekcję Augusta II-go [1697 roku]. Józef, skarbnik żydaczowski 1710 r[oku], łowczy przemyski 1727 r[oku]. Borzęcki, sędzia ziemski chełmski, umarł około 1732 r[oku] [Literówka? Prawdopodobnie chodzi o rok 1723 i Marcina Franciszka]. Józef, skarbnik dobrzyński 1746 r[oku]. Tenże, czy też inny Józef, ze skarbnika latyczowskiego stolnik nowogrodzki 1759 roku. Jednocześnie z nim, jako stolnik nowogrodzki, podpisał Ludwik z województwem lubelskiem elekcyę Stanisława Augusta [1764 roku].
Wojciech i Józef, opiekunowie Jana, Jakuba i Łukasza, synów Krzysztofa, i Racheli Czyżówny 1713 r[oku] (Bracł. XV f. 1303). Kazimierz, strażnik brzeski litewski 1718 r[oku]; czy nie ten Kazinmierz, żonaty z Domicellą Niepokójczycką (Woł. XI f. 1254). Maryanna z Kadyszów Brzumińskich, żona Józefa 1753 roku (DW. 74 f. 824). Michał, strażnik brzeski 1775 r[oku]. Michał, pisarz grodzki grodzieński 1786 r[oku].
Antoni, żonaty z Justyną Winnicką (Czerniech. f. 723), cześnik łęczycki, został sędzią ziemskim przemyskim 1720 r[oku], a podkomorzym 1739 r[oku]. Syn ich Franciszek, skarbnik lwowski 1724 r[oku], starosta żydaczowski 1730 r[oku], podstoli litewski 1732 r[oku], żonaty z Ludwiką Maryanną Pociejówną, hetmanówną litewską, urodzoną z Emerencyanny Warszyckiej, s[ecundo] v[oto] ks[iężnej] Montmorency. Zapisali sobie wzajemnie dożywocie [poświadczyli zobowiązanie wypłaty dożywotniej pensji w razie śmierci] 1731 r[oku]. W 1735 i 1738 r[oku] otrzymał Franciszek konsens [pozwolenie] królewski na wykupienie starostwa rateńskiego z rąk matki żoniniej, księżnej Montmorency (Sig. 24 i 26). W 1739 r[oku] nabyli wspólnie w dożywocie [dożywotnie użytkowanie] Sieciechów (DW. 69 f. 1604). Synowie jego: Ludwik i Aleksander Maciej, starosta przemyski i dołżański 1764 r[oku], podstoli koronny 1766 r[oku], kawaler orderu Św. Stanisława 1773 r[oku], a Orła Białego 1774 r[oku], właściciel rozległych włości, rozrzuconych po całym kraju. Żonaty z Anną Ankwiczówną, z której syn Piotr, i córki: Ludwika, wydana za Stanisława Dembowskiego, kasztelanica czechowskiego, a po rozwodzie z nim za Jakóba Młockiego; Maryanna za Mikołajem Potockim, i Honorata panna. Piotr sprzedał księstwo zbaraskie Mejsnerowi 1791 r[oku], Łaziska Dembowskim 1789 r[oku], a Konstantynów Turnie 1792 r[oku]. Pozostał przy Mińsku, którego był właścicielem 1790 r[oku]. (Bracł. XVII f. 1957; Kancl. 32, II. f. 169; 48 f. 22; 49 f. 1010; M. 289 f. 408; 290 f. 172; Perp. Czers. 42 f. 665; DW. 68 f. 23; 69 f. 761 i 1141; 84 f. 745; 98 f. 1140 i 1304; 105 f. 294; 108 f. 439).
Antoni, stronnik Augusta III-go, głosował za nim 1733 r[oku] (Oblig. Warsz. 49 f. 616). Antoni, vice-instygator litweski, został instygatorem 1775 r[oku]. Franciszka za Adalbertem Siemińskim 1738 r[oku]. Justyna za Ignacym Kalinowskim, starostą lelowskim 1765 r[oku]. Jan, sędzia ziemski czerniechowski 1785 r[oku]. Andzej dożywotnik [dożywotni dzierżawca] Jurczenki na Podolu, nie żył 1764 r[oku] (M. 272 f. 156). Piotr otrzymał wójtostwo śniatyńskie 1768 r[oku] (Kanc. 44 f. 203). Piotr chorążyc zawskrzyński, kwitowany [spłacony ze zobowiązań] przez Daleszkiewicza 1779 r[oku]. Stanisław z Teofili Skarbkówny zostawił Maryannę, wdowę po Franciszku Gałeckim 1780 roku. (DW. 95. f. 368 i 96 f. 456).
Józef, sędzia kapturowy, poseł województwa lubelskiego, Damazy, Floryan i Maciej podpisali z województwem poznańskiem elekcyę Stanisława Augusta [1764 roku].
Antoni, podczaszy poznański 1759 r[oku]. Józef, cześnik chełmiński 1788 r[oku]. Wojciech, komisarz grodzki inowrocławski 1775 r[oku] (Z. Kuj.).
Antoni, syn Ignacego, wnuk posła Józefa 1764 r[oku], Antoni Edward, syn Antoniego, wnuk Macieja, dziedzica Goli, Maurycy z synem Tadeuszem, syn Damazego z Maryanny Figietty, wnuk Pawła, prawnuk Jana, dziedzica dóbr Wołkowyje 1733 r[oku], Teofil i Aleksander synowie Stanisława z Ewy Krajewskiej, wnukowie Franciszka, potomkowie Pawła, dziedzica Radosłowa 1680 r[oku], Wincenty i Franciszek, synowie Pawła z Salomei Słubickiej i wnukowie tegoż Pawła: Józef po Franciszku z Katarzyny Urbańskiej, a Julian i Narcyz Paweł po Wincentym z Józefy Kurczewskiej, udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie w Królestwie w latach 1837-1843, 1851 i 1865 (A. b. Her.).
Tadeusz, rzeczywisty radca stanu, syn Maurycego, z żony Joanny Zakrzewskiej zostawił syna Stanisława, żonatego z Żychlińską. Janina, córka Bolesława, syna Teofila z Maryi Rakowskiej, zaślubiona 1897 roku Olgierdowi Świąteckiemu.
W Galicji dowiedli szlachectwa: Kasper, Piotr i Franciszek z Kozarzewa 1792 r[oku] w sądach: ziemskim lwowskim i grodzkim sandeckim (Goł).
Źródła: Boniecki Adam, 1900 - Herbarz Polski. T. 2. Warszawa.

Anna Ankwicz herbu Habdank córka Stanisława i Salomei z Czernych, za Aleksandrem Borzęckim. Jej córka Ludwika wyszła za Stanisława Dembowskiego syna Leona.
Źródła: Boniecki Adam, 1899 - Herbarz Polski. T. 1. Warszawa.

Celina Chludzińska córka Ignacego i Klementyny z Kossowów za Józefem Borzęckim.
Źródła: Boniecki Adam, 1900 - Herbarz Polski. T. 2. Warszawa.

Józef Czerkawski, herbu Sas, syn Nikodema z żony Karoliny Borzęckiej miał syna. (A. b. Her.).
Źródła: Boniecki Adam, 1900 - Herbarz Polski. T. 3. Warszawa,

Rachela Czyż herbu Godziemba - wdowa po Krzysztofie Borzęckim 1728 r[oku].
Źródła: Boniecki Adam, 1901 - Herbarz Polski. T. 4. Warszawa.

Franciszek Debolow żonaty z Kunegundą Józefą Siemieńską, córką Wojciecha, referendarza koronnego i Franciszki z Borzęckich.
Źródła: Boniecki Adam, 1901 - Herbarz Polski. T. 4. Warszawa.

Piotr Deleszkiewicz kwituje [spłaca dług wobec] Borzęckiego 1779 roku (DW. 95 f. 368).
Źródła: Boniecki Adam, 1901 - Herbarz Polski. T. 4. Warszawa.

Stanisław Dembowski herbu Jelita syn Stefana i Ewy Tarłówny, urodzony 8 marca 1763 roku (metr. w kośc św. Krzyża), pułkownik byłych wojsk polskich, ożeniony 1793 r[oku] z Ludwiką Borzęcką, podstolanką koronną (Perp. Czers. 42 f. 665), która rozwiódłszy się z nim, wyszła za Jakóba Młockiego. Stanisław Dembowski pozostawił syna [urodzonego w Wiedniu 26 czerwca 1796 roku].
Źródła: Boniecki Adam, 1901 - Herbarz Polski. T. 4. Warszawa.

Paweł Dobek herbu Gryf, syn Andrzeja, dziedzic na Kozarzewie, zabezpieczył 1622 r[oku] posag żonie, Katarzynie Borzęckiej, córce Jana (Zap. Lub. 26 f. 2, 7 i 52).
Źródła: Boniecki Adam, 1901 - Herbarz Polski. T. 4. Warszawa.

Domicella Drochojewska herbu Korczak, córka Kazimierza i Teresy z Jasienny Jakmińskiej, p. v. Marcinowa Gronowska, s. v. Andrzejowa Borzęcka 1779 r[oku].
Źródła: Boniecki Adam, 1902 - Herbarz Polski. T. 5. Warszawa.

Marceli Falęcki w 1777 r. otrzymał list przypowiedni [dokument obiecujący otrzymanie stanowiska] na chorągiew pancerną po Borzęckim (Sig. 34; DW. 96 f. 198; DW. 100 f. 49).
Źródła: Boniecki Adam, 1902 - Herbarz Polski. T. 5. Warszawa.

Petronela Fihauser p. v. Borzęcka s. v. bar[onowa] de Gieraud de Verny, nieżyjąca już w 1814 r[oku] (A. Lwow. For. Nob.).
Źródła: Boniecki Adam, 1902 - Herbarz Polski. T. 5. Warszawa.

Wincenty Sebastyan Garczyński syn Ignacego i Agnieszki Zaborowskiej, ur. w Żylinie, chrzczony 22-go Stycznia 1782 r. w Kozłowie Biskupim, dziedzic Goślubia, radca departamentu warszawskiego, ożeniony z Urszulą Borzęcką miał córkę (urodzoną w Goślubiu w 1816 roku) i syna (urodzonego w Goślubiu w 1824 roku).
Źródła: Boniecki Adam, 1902 - Herbarz Polski. T. 5. Warszawa.

Franciszek Hadziewicz herbu Wieniawa, syn Antoniego i Elżbiety Złowodzkiej dziedzic Osieka, po ojcu 1773 r. łowczy rożański, żonaty z Onufrią z Borzęckich stolnikówną (cześnikówną) Chełmską, córką Józefa i Serafiny z Wiktorów, 1779 r[oku]. już nie żyjącą Mieli córkę (urodzoną w 1771 roku) i syna (urodzonego 1774 roku).
Źródła: Boniecki Adam, 1904 - Herbarz Polski. T. 7. Warszawa.

Jan Goliszewski z ziemi czerskiej kwituje [spłaca dług wobec] Borzęckiego 1715 r.
Źródła: Boniecki Adam, 1903 - Herbarz Polski. T. 6. Warszawa.

Marya Teresa Hollo de Krompach, córka zapewne Zygmunta, posła od cesarza niemieckiego do króla Jana Kazimierza i Klary Paxi de Pakosz była w 1712 roku za Franciszkiem Borzęckim, podpułkownikiem wojsk koronnych.
Źródła: Boniecki Adam, 1904 - Herbarz Polski. T. 7. Warszawa.

Jerzy Anzelm Iłłakowicz herbu Doliwa, syn Augustyna, ur. 1845 r. (metryka w Ejragole), zaślubił w 1878 r. w Warszawie u WW. Świętych Jadwigę Borzęcką, córkę Tadeusza, członka senatu i Joanny z Zakrzewskich. Zmarł w Drzewicy 1882 r. pozostawiając syna [urodzonego w Warszawie w 1880 roku].
Źródła: Boniecki Adam, 1905 - Herbarz Polski. T. 8. Warszawa.

Stanisław Iżycki sprzedał. część Pieszkowic, alias Starej Wsi  w 1700 roku Borzęckiemu (Gr. Lubels.).
Źródła: Boniecki Adam, 1905 - Herbarz Polski. T. 8. Warszawa.

Wawrzyniec Jabłkowski herbu Wczele, w powiecie przedeckim zeznał 1733 r. zapis dożywocia [poświadczył zobowiązanie wypłaty dożywotniej pensji] z żoną, Zofią z Borzęckich (Gr. Przed. 87 f. 147).
Źródła: Boniecki Adam, 1905 - Herbarz Polski. T. 8. Warszawa.

Kazimierz Ignacy Marcin Jeleński, herbu Korczak, syn Kazimierza i Maryi Horwatt, ur[odzony] w Komorowiczach 12-go listopada 1826 roku, dziedzic dóbr Gliniszki, Giedroycie, Ambrożyszki, w wileńskiem, Czarnobyl, w trockiem, Tucza i Helenpol, w słuckiem, Komorowicze i Kobryn, w mozyrskiem, Kozłowicze, w rzeczyckiem i Nieorycice, w bobrujskiem, zaślubił Teresę Borzęcką, dziedziczkę Opola, w kobryńskiem i ma z niej dwie córki oraz syna [urodzonego w Opolu 2 maja 1868 roku].
Źródła: Boniecki Adam, 1905 - Herbarz Polski. T. 8. Warszawa.

Walentyna Tekla z Borzęckich Jeziorkowska. zmarła, w Warszawie 1900 r.
Źródła: Boniecki Adam, 1906 - Herbarz Polski. T. 9. Warszawa.

Magdalena Joanelli, córka Sylwestra barona Joanelli i Katarzyny z Joanellich, żona Franciszka Borzęckiego, kapitana J.K.Mci. 1686 roku (Gr. Krak.).
Źródła: Boniecki Adam, 1906 - Herbarz Polski. T. 9. Warszawa.

Ignacy Kalinowski herbu Kalinowa dziedzic na Wielkiej Kamionce, cześnik halicki 1746 r[oku] i starosta lelowski nabył to starostwo od Łubieńskiej 1765 r[oku], wspólnie z żoną, Justyną Borzęcką, podstolanką litewską (Sig. 31). W tymże roku był i starostą drahosławskim i z porucznika chorągwi pancernej królewicza Ksawerego, został jej rotmistrzem (Sig. 31). Członek Stanów Galicyjskich, legitymował się ze szlachectwa [udowodnił szlachectwo] 1782 r[oku], w grodzie halickim. W 1773 r[oku] w imieniu swoim i ośmiorga dzieci, zawarł układ z Aleksandrem Borzęckim, podstolim koronnym, o spadek po Emerencyannie z Warszyckich p[rimo] v[oto] Pociejowej, s[ecundo] v[oto] Montmorency, babce [Aleksandra] Borzęckiego, a prababce Kalinowskich (DW. 90 f. 131).
Źródła: Boniecki Adam, 1906 - Herbarz Polski. T. 9. Warszawa.

Katarzyna Kiełczewska herbu Pomian, córka Rocha, stolnika inowłodzkiego i Barbary Pawłowskiej, za Kazimierzem Borzęckim.
Źródła: Boniecki Adam, 1907 - Herbarz Polski. T. 10. Warszawa.

Jan Kiełpiński herbu Rogala, mąż Agnieszki Borzęckiej, mieli syna. Ich wnuczka wzmiankowana w 1729 roku.
Źródła: Boniecki Adam, 1907 - Herbarz Polski. T.10. Warszawa.

Jakub, Marcin i Seweryn Komorowscy wraz z matką Elżbietą Strzałkowską, cząstkę swą w Komorowie sprzedali Borzęckiemu 1600 r.
Źródła: Boniecki Adam, 1907 - Herbarz Polski. T. 11. Warszawa.

Mikołaj Komorowski dziedzic cząstki Komorowa i Księżostan, którą 1598 r. sprzedał Borzęckiemu.
Źródła: Boniecki Adam, 1907 - Herbarz Polski. T. 11. Warszawa.

Stanisław Kossakowski herbu Ślepowron, syn Stanisława i Janiszewskiej, podkomorzy kowelski, zmarły w 1837 r[oku], z Brygidy Borzęckiej pozostawił syna i cztery córki.
Źródła: Boniecki Adam, 1907 - Herbarz Polski. T. 11. Warszawa.

Antoni Kossobudzki schedę [majątek otrzymany w spadku] swoją po rodzicach na Wałowicach, sprzedał 1777 r. Borzęckiemu (DW. 93 f. 241).
Źródła: Boniecki Adam, 1907 - Herbarz Polski. T. 11. Warszawa.

Adam Koszutski herbu Leszczyc, syn Franciszka Ksawerego i Michaliny Mlickiej, ożeniony z Jadwigą Borzęcką, z której córka.
Źródła: Boniecki Adam, 1907 - Herbarz Polski. T. 11. Warszawa.

Honorata Kozłowska córka Józefa, profesora w Krakowie i Salomei, za Aurelim Borzęckim.
Źródła: Boniecki Adam, 1908 - Herbarz Polski. T. 12. Warszawa.

Anna Kunicka herbu Bończa, córka Mikołaja i Elżbiety Święcickiej, była za p. v. Marcinem Borzęckim 1667 roku, s. v. Krzysztofem Chrząstowskim, podstolim czerniechowskim, umarła bezdzietnie.
Źródła: Boniecki Adam, 1910 - Herbarz Polski. T. 13. Warszawa.

Antoni Lenatowicz z Teklą Borzęcką mieli syna (urodzonego 1800).
Źródła: Boniecki Adam, 1911 - Herbarz Polski. T. 14. Warszawa.

Józef Lipkowski herbu Brochwicz, porucznik kawalerii narodowej 1789 r[oku], następnie chorąży hajsyński, dziedzic Krasnosiółki, Zawadówki i Chramówki, zmarły 1816 r[oku], z żony Anny Borzęckiej (1796), córki Ignacego cześnika kościańskiego, pozostawił synów (urodzonego w 1801 roku i urodzonego w 1802 roku).
Źródła: Boniecki Adam, 1911 - Herbarz Polski. T. 14. Warszawa.

Ignacy Łaszczyński wziął w 1791 r[oku] w zastawną posesję [w zastaw za pożyczkę] dobra mińskie od Piotra Borzęckiego.
Źródła: Boniecki Adam, 1912 - Herbarz Polski. T. 15. Warszawa.

Jakubowi żonatemu z Borzęcką 1619 r[oku] jego matka Anna z Ługowskich żona Jana Świemira darowuje części Ługowa.
Źródła: Boniecki Adam, 1913 - Herbarz Polski. T. 16. Warszawa.

Do Biegańskich herbu Prawdzic Agnieszka Borzęcka.
Źródła: Boniecki Adam, 1901 - Herbarz Polski. Uzupełnienia i sprostowania.. Warszawa.

 

ŹRÓDŁA

Boniecki Adam, Herbarz Polski. Cz. 1. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 1-16 oraz uzupełnienia i sprostowania. Warszawa. (1899-1913). Fotokopia i fragmenty.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY