Seweryn Bukar

PAMIĘTNIKI SEWERYNA BUKARA

Z RĘKOPISU PO RAZ PIERWSZY OGŁOSZONE

(wyciąg)

 

 

TEKST

W końcu 1792 roku gdy już pod zasłoną wojska rosyjskiego, rozsypali się po kraju stronnicy targowicy, Piotr Borzęcki szef regimentarzu pieszego(1), nowo przez konfederację utworzonego, znajdując się w Warszawie, miał przypadek nieprzyjemny: na ulicy Wierzbowskiej przechodzącego pochwycono i dwieście razów w tył wyliczono. Nazajutrz w mieście posłyszeć można było taki wierszyk:

Za zdradę ziomków i rangi wojskowe
Dano: sto w jedną, sto w drugą połowę
O! Ty Wierzbowska ulico szczęśliwa,
Gdzie szef swą pierwszą rewiję odbywa:
Ja cię przenoszę, czczę nad Jasną Górę
Bo na twym bruku zbrodnia bierze w skórę
Niechże obficiej spłynie twój dar słodki
Na wszystkie zdrajce, na wszystkie odrodki
A ja ci ten napis wyryję na stali:
święta ulica, gdzie bat w skórę wali
(2)

Równie nieprzyjemne wypadki spotkały kilku jeszcze targowiczan a to, którzy zbyt pochopnie podjęli decyzję przyjazdu do Warszawy (patrz także: Nowak..., przyp. red.).

Przypisy:

1.            Pułk Lekki Kijowski utworzono rozkazem konfederacji targowickiej z dnia 1 sierpnia 1792 roku łącząc dwa pułki kozackie. Szefem nowej jednostki mianowano Piotra Borzęckiego dotychczasowego szefa jednego z łączonych pułków. Jej stan osobowy wynosił 1122 ludzi. Na miejsce jej postoju wyznaczono miejscowość Nowochwastów. W 1793 roku rozkazem Imperatorowej Katarzyny II pułk ten został wcielony do armii rosyjskiej.

2.           Smoleński (Publicyści anonimowi, str. 19) przypisuje autorstwo tego wiersza Dmochowskiemu. Krążył on w kilku wersjach. Rękopis jednej z nich jest przechowywany w Bibliotece Narodowej w Warszawie, nr kat.: II 6716 (mf 32549/t-1, mf 32550/t-2), karta rękopiśmienna 130v-131.

Rękopis jednej z wersji wiersza ze zbiorów Biblioteki Narodowej

ŹRÓDŁA

Bukar Seweryn, Pamiętniki Seweryna Bukara z rękopisu po raz pierwszy ogłoszone. Biblioteka pamiętników i podróży po dawnej Polsce. T. 5. Drezno. (1871). Wyciąg.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY