Ignacy Chodynicki

HISTORYA STOŁECZNEGO KRÓLESTW GALICYI I LODOMERYI

MIASTA LWOWA...

(wyciąg)

 

TEKST

            Sam nawet Król ażeby do ten prędszego zwożenia poborów dał zachęcenie, d. 17 Września przybył do Lwowa, podczas gdy Królowa zachorowawszy w drodze, przez ośm dni w Żółkwi zabawić zmuszona była. Przyjęty był Król, i powitany od Magistratu lwowskiego, z wielkim uszanowaniem i okrzykiem radośnym, chociaż większa część tey okazałości uroczystey, stanowił wspaniały orszak Komissarzów, i liczny poczet związkowych, którzy na przeciwko niemu wyszli. Już bowiem Paweł Borzęcki Namiestnik związku, z 500 Deputowanemi od Pułków, ukazał się był w Lwowie, a mnóstwo starych Officerów zbiegło się dla odebrania zasłużonego żołdu.
Tymczasem, gdy się ciągnęły wzajemne spory na Komissyi, Paweł Borzęcki, Namiestnik Związku, któremu wtedy od woyska, zlecone zostało przodkowanie pomiędzy Deputowanemi od Pułków, we Lwowie rozstał się ze światem, choruiąc na lekką frebrę, chociaż na wielu mieyscach głoszono, jakoby miał zostać otrutym.

 

ŹRÓDŁA

Chodynicki Ignacy, Historya stołecznego królestw Galicyi i Lodomeryi miasta Lwowa... Lwów. (1829). Wyciąg. Wersja on-line: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa., Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY