Machał Czajka, Marian Kancler, Witold Sienkiewicz

LEKSYKON HISTORII POLSKI

(fragmenty)

 

TEKST

Aleksander Borzęcki - zm. 1780, starosta przemyski 1764, podstoli koronny 1766, stronnik Czartoryskich i Stanisława Augusta, poseł sejmowy.

Celina Rozalia Borzęcka (Borzecka) z Chludzińskich (1833-1913) - fundatorka zgromadzenia zmartwychwstanek (1882); zajmowała się wraz z córką Jadwigą (1863-1906) wychowaniem młodzieży.

Damazy Piotr Borzęcki (1803-1874) - architekt; od 1820 w wojsku Królestwa Polskiego, uczestnik powstania listopadowego 1830-1831, m.in. w obronie Warszawy; od 1840 budowniczy warszawski, członek Rady Budowlanej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Królestwa Polskiego.

Józef Borzęcki (1795-1856) - pułkownik, od 1809 w wojsku Księstwa Warszawskiego, uczestnik kampanii 1809 i 1812-1813, sprzysiężenia Piotra Wysockiego i powstania listopadowego 1830-1831, m.in. pod Dobrem, Grochowem i Ostrołęką; na emigracji we Francji, członek TPD, w wypadkach Wiosny Ludów 1848 dowódca tzw. Pierwszego Legionu Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonego we Francji do wsparcia powstania wielkopolskiego; internowany przez władze pruskie.

Konstanty Borzęcki (1826-1876) - generał i pisarz turecki (Dżelaleddin-Mustafa-pasza); uczestnik powstania wielkopolskiego 1848 i węgierskiego 1848-1849, potem w wojsku tureckim, zginął w wojnie z Czarnogórą.

Marian Borzęcki (1889-1942) - prawnik, 1921-1922 komisarz rządu na miasto Warszawę, 1923-1926 komendant Policji Państwowej, 1927-1934 wiceprezydent Warszawy; związany ze Związkiem Ludowo-Narodowym i Stronnictwem Narodowym, od 1937 w Stronnictwie Pracy; 1939-1940 w kierownictwie Centralnego Komitetu Organizacji Niepodległościowych, 1940 aresztowany przez hitlerowców, zginął w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen.

Paweł Borzęcki - zm. [listopad] 1662, oficer Stefana Czarnieckiego, wicemarszałek konfederacji wojskowej 1661-1662, zwanej Związkiem Święconym.

Tadeusz Borzęcki (1800-1887) - prawnik; 1826-1836 patron przy Trybunale Cywilnym województwa płockiego, obrońca 1836-1839, radca 1839-1845 Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego, 1848-1861 członek Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, m.in. 1851-1861 naczelnik Wydziału Dóbr i Lasów, 1862 dyrektor tegoż wydziału, 1856 radca stanu i 1861 członek Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1863-1867 członek Rady Stanu Królestwa Polskiego.

Wojciech Borzęcki (Bodzęcki, Bodziecki) - zm. 1622, scholastyk kolegiaty zamojskiej 1609, profesor prawa w Akademii Zamojskiej, wychowawca Tomasza Zamoyskiego 1602-1609.

 

ŹRÓDŁA

Czajka Michał, Kancler Marian, Sienkiewicz Witold, Leksykon historii Polski. Warszawa. (1995). Fragmenty.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY