Włodzimierz A. Diakow et al.

UCZESTNICY RUCHÓW WOLNOŚCIOWYCH

W LATACH 1832-1855 (KRÓLESTWO POLSKIE)

PRZEWODNIK BIOGRAFICZNY

(fragmenty)

 

TEKST

Antoni Borzęcki - uczestnik powstania listopadowego, emigrant. W 1837 wrócił potajemnie, przebrany za Żyda do Królestwa Polskiego. Został aresztowany i zgodnie z orzeczeniem KŚ z 15(27).11.1837 miał być wysłany do rot aresztanckich. 28.11(10.12).1837 roku namiestnik zatwierdził wyrok: 2 lata rot aresztanckich w twierdzy Nowogieorgijewskiej (Modlin).
Źródła: AGAD, SKŚ I/589.

Aurelian Borzęcki  - zm. 1882. Zarządzający gorzelnią w powiecie olkuskim. W lutym 1840 za powiązania z członkiem tajnego związku w Krakowie T. Świderskim oraz J. Ciankiewiczem i zamiar założenia takiegoż w Królestwie Polskim zgodnie z orzeczeniem KŚ z 22.01(3.02).1840 zatwierdzonym przez namiestnika 31.01(12.02).1840 wcielony został do wojska; służbę odbywał w Korpusie Syberyjskim. Ułaskawiono go i zwolniono w 1841 na mocy ukazu amnestyjnego, z okazji zaślubin carewicza Aleksandra.
Źródła: AGAD, SKŚ I/811; Polski Słownik Biograficzny; Kurier Warszawski 1841, nr 122; Lista wygnańców, s. 389; Nowa Reforma 1882, nr 10.

 

ŹRÓDŁA

Diakow Włodzimierz Anatolewicz, et al., Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832-1855 (Królestwo Polskie). Przewodnik biograficzny. Wrocław. (1990). Fragmenty.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY