Dowód szlachectwa Franciszka Borzęckiego i jego synów

datowany w Kowelu, dnia 16 lipca 1802 roku.

(fotokopia)

 

ŹRÓDŁA

Dowód szlachectwa Franciszka Borzęckiego i jego synów. Księgi Starożytnej Szlachty Guberni Wołyńskiej. Wpis nr 28. Kowel. (1802). Fotokopia. Archiwum Państwowe w Żytomierzu na Ukrainie. Fond 146, I, 336, k. 41-44.

 

GENEALOGIA

1. Aleksander. Ślub: Anna Podhorodecka. Dzieci: Aleksander.
1.1 Aleksander. Ślub: ??. Dzieci: Franciszek.
1.1.1.Franciszek. Ślub: ??. Dzieci: Andrzej, Józef i Stanisław. Skarbnik latyczowski.
1.1.1.1. Andrzej. Ślub: ??. Dzieci: Maxymilian, Karol, Adam i Michał. Skarbnik mozyski.
1.1.1.1.1. Maxymilian. Podczaszy lubaczowski.
1.1.1.1.2. Karol. Łowczy horodelski.
1.1.1.1.3. Adam.
1.1.1.1.4. Michał. Miecznik lubaczowski.
1.1.1.2. Józef. Starosta nowogrodzki.
1.1.1.2.1. Michał. W 1787 roku starosta dumiczenski[?]. W dniu 12 czerwca 1787 rokoku w sądzie ziemskim w Łucku wraz z bratem Janem otrzymali wyrok zaoczny w sprawie przeciwko małżonkom Adamowi i Wiktorii z Borzęckich Czarnołuskim.
1.1.1.2.2. Jan. W 1787 roku podsędek ziemski czerniechowski. W dniu 12 czerwca 1787 rokoku w sądzie ziemskim w Łucku wraz z bratem Michałem otrzymali wyrok zaoczny w sprawie przeciwko małżonkom Adamowi i Wiktorii z Borzęckich Czarnołuskim.
1.1.1.3. Stanisław. Ślub: ??. Dzieci: Franciszek. W 1792 roku łowczy nowogrodzki. W dniu 17 czerwca 1792 roku w Bytrieniu podpisał zrzeczenie dóbr Bytrień na rzecz syna Franciszka (oblata z dnia 29 listopada 1792 roku w księgach grodzkich latyczowskich).
1.1.1.3.1. Franciszek. Ślub: ??. Dzieci: Jan Nepomucen i Antoni. W 1792 roku sędzia ziemski włodzimierski. W dniu 17 czerwca 1792 roku w Bytrieniu otrzymał od ojca zapis dóbr Bytrień (oblata z dnia 29 listopada 1792 roku w księgach grodzkich latyczowskich). W dniu 28 lutego 1794 roku w Kasztowce spisał intercyzę z małżonkami Wojciechem i Bogumiłą z Kozyrskich Podhorodeckimi. W 1802 roku sędzia główny w Departamencie Pierwszym Guberni Podolskiej. W dniu 16 lipca 1802 roku wraz z synami Janem Nepomucenem i Antonim decyzją Urzędu Marszałkowskiego Obwodu Kowelskiego otrzymali paszporty szlachetne.
1.1.1.3.1.1. Jan Nepomucen. W dniu 16 lipca 1802 roku wraz z ojcem i bratem Antonim decyzją Urzędu Marszałkowskiego Obwodu Kowelskiego otrzymali paszporty szlachetne.
1.1.1.3.1.2. Antoni. W dniu 16 lipca 1802 roku wraz z ojcem i bratem Janem Nepomucenem decyzją Urzędu Marszałkowskiego Obwodu Kowelskiego otrzymali paszporty szlachetne.

1. Wiktoria. Ślub: Adam Czarnołuski, podstoli czerniechowski. W dniu 12 czerwca 1787 rokoku w sądzie ziemskim w Łucku małżonkowie zostali skazani zaocznie w sprawie z powództwa Michała i Jana Borzęckich.

 

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY