Dokumenty i fotografie Borzęckich z archiwum rodzinnego Gryglaszewskich.

(fotokopie)

.

Zapiski genealogiczne Hortensji z Jaxa Rożnów Borzęckiej.

TEKST

Było 3 braci Borzęckich Franciszek, Tomasz i Narcyz (kanonik) i siostra Regina za Dowgiałło Jana.
Urban Borzęcki miał 3 synów - z tych 3 Jan Urban pradziad naszego ś. p. ojca Antoniego Br[onisław] miał - drugi Onufry Kanonik w Kościelcu. Siostra ich zakonnica u st. Andrzeja.
Żona Jana Urbana wniosła 4 dzieci Konstancję, Stanisł[awa], Tomasza i Reginę.
Brat Tomasza Narcyz był kanonikiem.
Franciszek Tomasz Narcyz Kanonik
Stryjeczny Joachim z Barańs[ką] Teofila i Julia
[Katarzyna] Borzęcka za hr. [Franciszkiem] Szembekiem w Kościelcu.

.

Zofia z Borzęckich Klejnowa.

.

Od lewej siedzą: Józefa Onitschówna, Malwina z Borzęckich Janowska,
Hortensja z Jaxa Rożnów Borzęcka, poniżej Maria z Onitschów Scharffowa z córką Janiną,
dalej Waleria z Jaxa Rożnów Onitschowa i Tekla z Jaxa Rożnów Białobrzeska z N. dzieckiem.
Z tyłu stoją: Tadeusz Scharff, Władysław Onitsch, Zygmunt Onitsch i N. N.

 

ŹRÓDŁA

Zapiski genealogiczne Hortenzyi z Jaxa-Rożnów Borzęckiej. B. m. (b. r.). Archiwum rodzinne Gryglaszewskich. Fotokopia.
Fotografia Zofii z Borzęckich Kleinowej. B. m. (b. r.). Archiwum rodzinne Gryglaszewskich. Fotokopia.
Fotografia rodzinna Borzęckich, Janowskich, Jaxa Rożnów, Onitschów i Scharffów. B. m. (b. r.). Archiwum rodzinne Gryglaszewskich. Fotokopia.

 

GENEALOGIA

1. Urban. Ślub: ??. Dzieci: Jan Urban, Onufry, ? brat i ? siostra.
1.1. Jan Urban. Ślub: ??. Dzieci: Konstancja, Stanisław, Tomasz i Regina.
1.1.1. Konstancja.
1.1.2. Stanisław.
1.1.3 Tomasz. Ślub: ??. Dzieci: Tomasz, Narcyz i Regina.
1.1.3.1. Tomasz. Ślub: ??. Dzieci: Antoni i ?.
1.1.3.1.1 Antoni. Ślub: Hortensja Jaxa Rożen.
1.1.3.1.2. ?. Ślub: ??. Dzieci: Joachim.
1.1.3.1.2.1. Joachim. Ślub: ? Barańska: Dzieci Teofila i Julia.
1.1.3.1.2.1.1. Teofila.
1.1.3.1.2.1.2. Julia.
1.1.3.2. Narcyz. Kanonik.
1.1.3.3. Regina. Ślub: Jan Dowgiałło.
1.2. Onufry. Kanonik w Kościelcu.
1.3. ? Borzęcki.
1.4. ? Borzęcka. Siostra zakonna u św. Andrzeja.

Zofia. Ślub: ? Klein.

Malwina. Ślub: ? Janowski.

 

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY