Stanisław Herbski

ENCYKLOPEDIA WARSZAWY

(wyciąg)

 

TEKST

Marian Borzęcki - urodził się 7 września 1889 roku w Suwałkach, w rodzinie ziemiańskiej. W 1912 roku ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Petersburgu. W 1917 roku został kierownikiem Wydziału Policji w Sekcji Administracyjnej MSW, a 15.11.1918 roku kierownikiem samodzielnego Wydziału Policji w MSW. 20.01.1919 roku mianowano go naczelnym inspektorem policji komunalnej. Po powstaniu Policji Państwowej był od 1.07.1919 roku zastępcą komendanta głównego. 22.10.1921 roku otrzymał nominację na stanowisko komisarza rządu na miasto stołeczne Warszawę. Po odejściu 17.12.1922 roku z tej funkcji, został dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa w MSW. Od 28.06.1923 do 4.11.1926 roku pełnił funkcję komendanta głównego Policji Państwowej. W latach 1927-1934 piastował stanowisko wiceprezydenta Warszawy. W latach 1928-1930 był prezesem zarządu stołecznego Stronnictwa Narodowego i członkiem Rady Narodowej Stronnictwa Narodowego. W 1936 roku wystąpił ze Stronnictwa Narodowego, a w roku następnym związał się z Stronnictwem Pracy. Jesienią 1939 roku znalazł się w tzw. Biurze Politycznym utworzonym przez R. Świętochowskiego, a 25.11.1939 roku wybrano go wiceprzewodniczącym komisji rewizyjnej Stołecznego Komitetu Samopomocy Społecznej. Aresztowany w końcu marca 1940 roku, przebywał na Pawiaku, skąd 2.05.1940 roku wysłano go do Sachsenhausen. Został zamordowany w 1942 roku w obozie w Mauthausen.

Marian Borzęcki - (7.IX.1889 Suwałki ‑ ok. 1942 Mauthausen); działacz polityczny, prawnik; ukończył uniwersytet w Petersburgu; do 1923 Komisarz Rządu na miasto stołeczne Warszawę; 1923‑26 komendant główny Policji Państwowej, działacz Stronnictwa Narodowego; 1928‑30 prezes Zarządu Stołecznego, członek Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego; 1927‑34 wiceprezydent Warszawy; od 1937 w Stronnictwie Polskim; we wrześniu 1939 w Komitecie Obywatelskim przy Dowództwie armii Warszawa, szef ekspozytury Komisariatu Cywilnego na Pradze; w okresie okupacji hitlerowskiej pierwszy przedstawiciel rządu emigracyjnego na kraj; 1940 aresztowany; zamordowany w obozie koncentracyjnym.

 

ŹRÓDŁA

Herbst Stanisław, Encyklopedia Warszawy. Warszawa. (1975). Wyciąg.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY