Jan Korwin Kochanowski

DZIEJE AKADEMII ZAMOJSKIEJ (1595-1784)

(fragmenty)

 

TEKST

            Fundatorem Akademii Zamojskiej był kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski (1542-1605). Akademia od początku istnienia swoją działalność finansowała z datków przekazywanych przez Zamoyskich i okolicznych włościan. Składki wnoszone przez uczącą się w niej młodzież były dobrowolne.
Do Akademii przyjmowano tylko chłopców ale jej uczniem mógł zostać każdy bez względu na pochodzenie. Znaczną zatem część wychowanków tej szacownej instytucji stanowiła młodzież mieszczańska i chłopska. Naukę prowadzono we wspólnych klasach nie stosując podziału na uczniów szlachetnie urodzonych i wywodzących się z warstw niższych. Była to w ówczesnych warunkach rzecz niebywała.
Edukacja w Akademii Zamojskiej trwała kilka do kilkunastu lat. Wielu uczniów zaczynało tu naukę w wieku dziecięcym a kończyło już po uzyskaniu pełnoletniości. Chłopcy przyjmowani do klas niższych liczyli zazwyczaj 7-8 lat. Po przekroczeniu czternastego roku życia każdy uczeń musiał złożyć przysięgę akademicką. Obowiązywała ona również wszystkich uczniów przechodzących do klas wyższych (classus superiores). Nowo przybyli studenci wstępujący od razu na kursy wyższe (akademickie) składali taką przysięgę już w chwili wpisu.

Jakub (Borzecki) - syn Jana z województwa lubelskiego, uczeń w roku akademickim 1607/1608.

Walenty - syn Marcina z województwa lubelskiego, uczeń w roku akademickim 1626/1627.

Alexander (Borzędzki) - syn Mikołaja z Ziemi Chełmskiej, uczeń w roku akademickim 1630/1631.

Walenty (Borzecki) - syn Stanisława z diecezji Chełmskiej, przyjęty w dniu 7.07.1634 na rok akademicki 1634/1635.

Alexander i Mikołaj - synowie Jana z województwa bełskiego, uczniowie w roku akademickim 1642-1643.

Marcin - syn Grzegorza z województwa bełskiego, uczeń w roku akademickim 1642/1643.

Paweł - syn Grzegorza z województwa bełskiego, uczeń w roku akademickim 1642/1643.

Mikołaj - syn Marcina wojskiego bełskiego, z województwa bełskiego, uczeń w roku akademickim 1642/1643.

Paweł - syn Marcina syn wojskiego bełskiego, z województwa bełskiego, uczeń w roku akademickim 1642/1643.

Janusz - syn Marcina z Ziemi Chełmskiej, uczeń w roku akademickim 1650/1651.

Felicjan - syn Marcina z Ziemi Chełmskiej, uczeń w roku akademickim 1650/1651.

Jan - syn Adalberta z Ziemi Chełmskiej, uczeń w roku akademickim 1668/1669.

Józef - syn Adalberta z Ziemi Chełmskiej, uczeń w roku akademickim 1676/1677.

Alexander - syn Stanisława z diecezji Chełmskiej, uczeń w roku akademickim 1674/1675.

Nobilitowani bracia Albert i Dominik - synowie Michała z powiatu Krasnystaw w Ziemi Chełmskiej, przyjęci w dniu 10.04.1708 r. na rok akademicki 1707/1708.

Szlachetnie urodzony Jan - syn Józefa z Ziemi Chełmskiej, przyjęty w dniu 2.05.1714 r. na rok akademicki 1713/1714, student ortografii.

Szlachetny Franciszek - lat 12, z Ziemi Chełmskiej, student gramatyki w roku akademickim 1759/1760.

Szlachetny Franciszek - lat 14, z Ziemi Chełmskiej, student ortografii w roku akademickim 1760/1761.

Jan - z Ziemi Chełmskiej, uczeń w roku akademickim 1760/1761.

Wielmożny Michał - syn [Józefa] stolnika czerniechowskiego, student filozofii w roku akademickim 1779/1780, a także od dwóch lat słuchacz w klasie prawa koronnego.

 

ŹRÓDŁA

Kochanowski Jan Korwin, Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Kraków. (1900). Fragmenty.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY