Robert Kozyrski

POSŁOWIE ZIEMI CHEŁMSKIEJ, LAUDUM SEJMIKOWE I INSTRUKCJA POSELSKA

NA SEJM ELEKCYJNY 1697 ROKU

(wyciąg)

 

TEKST

            Bezkrólewie 1696-1697 należało do najdłuższych w tym stuleciu, będąc jednocześnie okresem zupełnego upadku wewnętrznego państwa. Sejm elekcyjny wyznaczono dopiero na dzień 15 maja 1697 roku. Sejmik przedelekcyjny ziemi chełmskiej zebrał się 19 kwietnia 1697 roku w Chelmie na cztery tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia sejmu warszawskiego. Zdecydowano na nim aby wzorem innych województw wysłać do Warszawy reprezentację poselską, by ta na miejscu czuwała nad przebiegiem obrad, informując na bieżąco kasztelana chełmskiego. Brać szlachecka miała stawić się na polu elekcyjnym viritim, po uprzednim zwołaniu pospolitego ruszenia całej ziemi w zwyczajowo przyjętym miejscu pod Łopiennikiem. Dla posłów uchwalono instrukcję. Była ona formą mandatu poselskiego ale zawierała również ogólny spis konkretnych spraw do załatwienia. Przeważająca większość postulatów miała charakter ogólnopaństwowy ale znalazły się również sprawy o znaczeniu lokalnym.

            Instrukcya Ziemie Chełmskiey y Powiatu Krasnostawskiego na seym ellectionis przyszłego Pana na Królestwo Polskie na seymiku prorogationis w Chełmie: Jaśnie Wielmożnym Ichmciom panom posłom obranym...
Imci panu Marcyanowi Borzęckiemu, sędziemu ziemskiemu chełmskiemu;...
dana...

 

ŹRÓDŁA

Kozyrski Robert, Posłowie ziemi chełmskiej, laudum sejmikowe i instrukcja poselska na sejm elekcyjny 1697 roku. Rocznik Chełmski. T. 4, s. 201-111. Chełm. (1998). Wyciąg. Wersja on-line: Chełmska Biblioteka Cyfrowa.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY