Robert Kozyrski

POSŁOWIE ZIEMI CHEŁMSKIEJ NA SEJMY RZECZYPOSPOLITEJ

W II POŁOWIE XVII WIEKU

(fragmenty)

 

TEKST

            Należy mieć świadomość, iż to właśnie wybór na posła wynikał z wcześniejszych zasług, a sam sejmik nigdy nie pozwalał na powierzenie tak odpowiedzialnej funkcji osobie mało znanej. Ciekawostką jest, iż w większości przyszli parlamentarzyści ziemi chełmskiej wchodzili w skład sądów skarbowych lub kapturowych. Te pierwsze organizowano dla sądzenia retentorów, a więc osób, które zalegały z wypłatą podatków. Sądy kapturowe były natomiast najwyższą władzą prawną w okresie bezkrólewia w ziemi lub województwie. Z naszych obliczeń wynika, że w latach 1652-1658 funkcję tę powierzano najczęściej Marcinowi Borzęckiemu [KGCh. R (a.l.) 1, k. 537-538v.; KGCh. R 74, k. 770-773]. Ponadto to właśnie on złożył swój podpis na akcie konfederacji tyszowieckiej, manifestując w ten sposób zdecydowane poparcie szlachty chełmskiej dla Jana Kazimierza [KGCh. R 74, k. 1125-1126v].

POSŁOWIE ZIEMI CHEŁMSKIEJ NA SEJMY
W II POŁ. XVII W.

2. Sejm zwyczajny w Warszawie: 11 II-28 III 1654
    Sejmik w Chełmnie: 11 VI 1653
    Posłowie: Zbigniew Sługocki podsędek ziemi chełmskiej
                   Marcin Borzęcki wojski bełski

3. Sejm nadzwyczajny w Warszawie 9 VI-20 VII 1654
    Sejmik w Chełmnie: 19 V 1654
    Posłowie: Andrzej Kański sędzia ziemi chełmskiej
                   Marcin Borzęcki wojski Bełski
Źródła. [KGCH R. i KGCh R. (a.l.)].

 

ŹRÓDŁA

Kozyrski Robert, Posłowie ziemi chełmskiej na sejmy Rzeczypospolitej w II połowie XVII wieku. Rocznik Chełmski T. 5, s. 99-111. Chełm. (1999). Fragmenty. Wersja on-line: Chełmska Biblioteka Cyfrowa.

 

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY