Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski

BIAŁOSTOCKI OKRĘG AK-AKO

(wyciąg)

 

TEKST

W składzie czwartego Obwodu AK Ostrołęka obejmującego swoimi działaniami teren przedwojennego powiatu ostrołęckiego znajdowała się m. in. 11 Kompania Turośl”. Jej dowódcą był podporucznik rezerwy piechoty Kazimierz Borzęcki, pseudonim Ryś II. W połowie 1944 roku Kompania ta była dość osłabiona w wyniku odejścia dużej grupy żołnierzy do działającego w okolicy oddziału partyzanckiego NSZ. W sumie liczyła wtedy tylko 124 żołnierzy (w tym 1 oficer, 16 podoficerów i 107 szeregowców) zgrupowanych w dwóch plutonach. Mimo skąpego składu osobowego nie utraciła jednak zdolności bojowej. Gdy w dniach 30.06 - 2.07.1944 r. żandarmeria niemiecka aresztowała 11 osób (w tym 5 żołnierzy AK) zaraz zaplanowano akcję ich odbicia. Przeprowadzona w dniu 3.07.1944 r. koło stacji Rudne Łyse akcja w której udział wziął oddział partyzancki NSZ wsparty przez 5 osobowy patrol AK podporucznika Rysia II zakończyła się pełnym sukcesem jednak w czasie odbijania przewożonych koleją więźniów partyzanci NSZ zabili 4 żandarmów. W odwet za poniesione straty w dniu 6.07.1944 r. Niemcy przeprowadzili na terenie gminy Turośl masowe aresztowania zatrzymując w sumie około 400 osób. Około 200 z nich zginęło potem w obozie koncentracyjnym Stutchoff. Żołnierze AK, ostrzeżeni w porę przez wywiad organizacji, w większości uniknęli wtedy aresztowania, jednak wielu z nich zagrożonych zdekonspirowaniem musiało się potem ukrywać na terenie sąsiednich placówek co dezorganizowało działalność oddziału. Z tego m. in. powodu nie powiodła się zorganizowana wkrótce przez AK próba odbicia z transportu kolejowego do obozu, pojmanych ludzi.

W marcu 1945 roku po wyzwoleniu powiatu ostrołęckiego przez Armię Czerwoną, na terenie 4 Obwodu AK Ostrołęka zorganizowano cztery bataliony konspiracyjne odpowiadające rejonom (ośrodkom) walki z okresu okupacji niemieckiej. 11 Kompania AK Turośl pozostająca nadal pod dowództwem podporucznika Kazimierza Borzęckiego weszła obecnie w skład IV Batalionu i otrzymała kryptonim Jałowiec. Kompania składała się wtedy z dwóch plutonów pełnych i jednego szkieletowego w sile 186 żołnierzy (w tym 1 oficer, 12 podoficerów i 173 szeregowców).

 

ŹRÓDŁA

Krajewski Kazimierz, Tomasz Łabuszewski, Białostocki Okręg AK-AKO. Warszawa. (1997). Wyciąg.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY