List Stanisława, Marcina i Andrzeja Borzęckich oraz Marianny z Borzęckich  Zieniewiczowej

do Jana Fryderyka Sapiechy datowany w Lubartowie, dnia 25 stycznia 1851 roku.

(fotokopia)

 

ŹRÓDŁA

List Stanisława, Marcina i Andrzeja Borzęckich oraz Marianny z Borzęckich  Zieniewiczowej do Jana Fryderyka Sapiechy. Lubartów. (1851). Fotokopia. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum młynowskie Chodkiewiczów. Sygn. Amach 792, s. 257-258.

 

GENEALOGIA

1. ? Borzęcki. Ślub: ??. Dzieci: Stanisław, Marian, Andrzej, Marianna i Anna.
1.1. Stanisław. W 1851 roku w Lubartowie wraz z braćmi Marianem i Andrzejem oraz siostrą Marianną wyznaczył pełnomocnika do odzyskania sumy spadkowej po siostrze Annie z Borzęckich Prożyńskiej lokowanej na dobrach hrabiego Jana Sapiechy. Wzmiankowany w Lubartowie w dniu 12 (23) stycznia 1851 roku.
1.2. Marian. W 1851 roku Lubartowie wraz z braćmi Stanisławem i Andrzejem oraz siostrą Marianną wyznaczył pełnomocnika do odzyskania sumy spadkowej po siostrze Annie z Borzęckich Prożyńskiej lokowanej na dobrach hrabiego Jana Sapiechy. Wzmiankowany w Lubartowie w dniu 12 (23) stycznia 1851 roku.
1.3. Andrzej. W 1851 roku Lubartowie Anny wraz z braćmi Stanisławem i Marianem oraz siostrą Marianną wyznaczył pełnomocnika do odzyskania sumy spadkowej po siostrze Annie z Borzęckich Prożyńskiej lokowanej na dobrach hrabiego Jana Sapiechy. Wzmiankowany w Lubartowie w dniu 12 (23) stycznia 1851 roku.
1.4. Marianna. Ślub: ? Zieniewicz. W 1851 roku Lubartowie wraz z braćmi Stanisławem, Marianem i Andrzejem wyznaczyła pełnomocnika do odzyskania sumy spadkowej po siostrze Annie z Borzęckich Prożyńskiej lokowanej na dobrach hrabiego Jana Sapiechy. Wzmiankowana w Lubartowie w dniu 12 (23) stycznia 1851 roku.
1.5. Anna. Ślub: ? Prożynska. Wyznaczyła pełnomocnika do odzyskania kapitału 20000 lokowanego na dobrach hrabiego Jana Sapiechy. Pełnomocnik jednak mataczył w sprawie i pieniądze przepadły. Nie żyła już w 1851 roku.

 

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY