Sławomir Nicieja

CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI WE LWOWIE W LATACH 1786-1986

(wyciąg)

 

TEKST

W roku 1858 w związku z budową Gmachu Inwalidów Wojskowych do Lwowa przybył młody, wówczas 23-letni artysta rzeźbiarz Cyprian Godebski. Jego przyjazd zbiegł się ze śmiercią Honoraty Borzęckiej (1775-1858), córki Aleksandra Borzęckiego wielkiego podstolego koronnego i Anny z Ankwiczów. Hrabina Honorata Borzęcka, oprócz rozległych majątków ziemskich, miała we Lwowie pałac mieszczący się obok gmachu namiestnictwa. Po jej śmierci przeszedł on w drodze spadku w ręce Alfreda Młockiego od którego został następnie odkupiony przez państwo austro-węgierskie. Honorata była też znaną w Galicji filantropką, m. in. wraz z Kalikstem Orłowskim współtworzyła we Lwowie zakład wychowawczo-opiekuńczy dla chłopców pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy.
Alfred Młocki (który po ciotce odziedziczył duży majątek co umożliwiło mu prowadzenie rozległej działalności społecznej i charytatywnej), poprosił Cypriana Godebskiego o wykonanie pomnika nagrobnego dla zmarłej hrabiny Borzęckiej. Dla młodego artysty rzeźbiarza stojącego dopiero u progu swej niezwykłej europejskiej kariery było to pierwsze tego typu zlecenie. Mimo to podjął się jego realizacji.

            Pomnik nagrobny Honoraty Borzęckiej utrzymany jest w bardzo modnym w Europie w połowie XIX wieku stylu eklektycznym (neogotyckim). Na wysokim postumencie ozdobionym ostrołukowym fryzem i zwieńczonym silnie wystającym gzymsem, spoczywa postać półleżącej kobiety w powłóczystej sukni. Z wyrazem cierpienia i smutku na twarzy, lewą ręką jest ona wsparta na kamiennym wezgłowiu, w prawej zaś ręce trzyma wiązkę kwiatów. Pole grobowe wraz z pomnikiem otoczone jest ażurową, kamienną balustradą, ozdobioną pseudogotyckimi muswerkami.
Ten debiutancki pomnik nagrobny Cypriana Godebskiego nie był jedynym w jego karierze. W późniejszych latach artysta ten zasłynął jako autor nagrobków wykonanych dla wielu sławnych osobistości na cmentarzach paryskich.

 

ŹRÓDŁA

Nicieja Stanisław Sławomir, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986. Wrocław. (1989). Wyciąg.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY