Wywód przodków i krewnych Bronisławy Józefy Młockiej do 4 pokolenia wstecz.

(fotokopia)

 

 

ŹRÓDŁA

Wywód przodków i krewnych Bronisławy Józefy Młockiej do 4 pokolenia wstecz. B. m. (b. r.). Fotokopia. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Adama Bohusza. Sygn. Abog 106, s. 1-2.

 

GENEALOGIA

1. Janusz z Kozarzowa. Ślub: Anna ze Stawu Stawska h. Korczak. Dzieci: Antoni. Chorąży zakroczymski.
1.1 Antoni z Kozarzowa. Ślub: Justyna Winnicka herbu Sas, córka Piotra, podstolego podolskiego i Maryanny Orzechowskiej herbu Okrza. Dzieci: Franciszek. Sędzia przemyski.
1.1.1. Franciszek z Kozarzowa. Ślub: Maryanna Ludwika Pociej herbu własnego, córka Ludwika wojewody wileńskiego i Emercyanny Warszyckiej, miecznikówny koronnej. Dzieci: Maciej Aleksander. Podstoli litewski. Starosta żydaczowski.
1.1.1.1. Maciej Aleksander z Kozarzowa. Ślub: hrabianka Anna Walentyna z Pasłowic Ankwicz, herbu Habdank, córka Walentego, chorążego nowogrodzkiego, kasztelana konarskiego, kasztelana sieradzkiego i Ludwiki Białeckiej herbu Jelita. Podstoli koronny. Dzieci: Piotr, Ludwika i Honorata.
1.1.1.1.1. Piotr. Urodzony w Ryglicach w dniu 3.08.1760 roku.
1.1.1.1.2. Maria Honorata Tekla z Kozarzowa. Urodzona w Bukowej koło Tulszyna, powiat Samborski w dniu 9.11.1775 roku. W 1818 roku właścicielka dóbr Łodygowice otrzymanych w spadku po ojcu Macieju Aleksandrze z Kozarzowa W dniu 26 marca 1818 roku we Lwowie otrzymała dyplom szlachecki z Wydziału Stanów Galicyjskich wydany w imieniu cesarza Józefa II.
1.1.1.1.3. Ludwika. Ślub p. v. ??. Rozwód. Ślub: s. v. Jakób Młocki. Dzieci: syn [Alfered].

 

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY