Poświadczenie świadectwa z Podolskiej Skarbowej Izby Daniela Borzęckiego

w tym że on po kontroli 1795 roku w pokontrolnym wykazie zapisany

datowane w Machnówce, dnia 21 października 1835 roku.

(fotokopia)

 

TEKST

Киевской губернии в Махновском Уездном суде и предо мною Вицерегентом Карлом Зарецким сие свидетельство из Подольской Казенной Палаты Онуфрию Францеву Борженцкому в том что он по ревизии тысяча семьсот девяносто пятого года состоит записан в ревизской сказке на двух рублевой бумаге данное явно и по состоявшейся резолюции в Акты записан в словах – Свидетельство тысяча восемьсот тридцать пятого года …..? того дня По Указу Его Императорского Величества из Подольской Казенной Палаты Онуфрию Францишковому Борженцкому дано в сходство поданного им Прошения  и Утвержденного  Г: Заступающим место Подольского Вице Губернатора за….?  Хозяйственного отделения в десятый день сего м. Августа в том что по ревизии тысяча семьсот девяносто пятого года состоит записан по особо податной сказке Могилевского Уезда.

wsi Szenderowki Possesor Podczaszy Lubaczewski Franciszek Borzęcki syn Jana jego żona Anna córka Józefa - dzieci ich synowie Wincenty, Daniel, Józef i Onufry - córki Tekla, Ludwika, Franciszka i Honorata u Franciszka brat jego Adam Borzęcki syn Jana.

Губернский контролион Романовский, Столоначальник Курчаловский /М. П./ Номер шесть тысяч семьсот тридцать восьмой – от слова до слова в книгу внесено.

 

ŹRÓDŁA

Poświadczenie świadectwa z Podolskiej Skarbowej Izby Daniela Borzęckiego w tym że on po kontroli 1795 roku w pokontrolnym wykazie zapisany. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Wpis nr 308. Machnówka. (1835). Fotokopia. Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Sygn. nieznana.

 

GENEALOGIA

1. Jan. Ślub: ??. Dzieci: Franciszek i Adam.
1.1. Franciszek. Ślub: Anna Borowska. Dzieci: Wincenty, Daniel, Józef, Onufry, Tekla, Ludwika, Franciszka i Honorata. Podczaszy lubaczowski. Dzierżawca wsi Szenderowski.
1.1.1. Wincenty.
1.1.2. Daniel.
1.1.3. Józef.
1.1.4. Onufry.
1.1.5. Tekla.
1.1.6. Ludwika.
1.1.7. Franciszka.
1.1.8. Honorata.
1.2. Adam.

 

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY