Teresa Sabat, Zdzisław Sabat

CMENTARZ STARY W KIELCACH

(wyciąg)

 

TEKST

Cmentarz Stary, kw. 4A

Kacper Borzęcki, syn Franciszka i Marii z Gruszczyńskich, urodził się 7 stycznia 1847 roku w Pilicy. Do powstania wstąpił jako uczeń 5 klasy gimnazjalnej. Pracował w organizacji cywilnej w Pilicy, gdzie zajmował się ekspedycją broni i żywności oraz roznoszeniem depesz. Walczył też bezpośrednio z bronią w ręku w oddziałach A. Denisiewicza, F. Grylińskiego i Z. Chmielińskiego. W bitwie pod Oksą został ranny w bok. Był aresztowany i uwięziony w Pilicy, ale dzięki protekcji wielu osób został zwolniony i oddany tylko pod policyjny nadzór. Mieszkał później w Kielcach na ul Wesołej 4, był pracownikiem sądowym.
Kacper Borzęcki, należał do utworzonego w roku 1916 w Kielcach Komitetu ku uczczeniu Powstania Styczniowego. Jego podpis znajduje się na wystosowanym apelu do Czcigodnych Weteranów Powstania 1863 roku w Kielcach. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, Kacper Borzęcki, po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym, otrzymał honorowy stopień ppor. weterana i został wprowadzony do IMIENNEGO WYKAZU WETERANÓW POWSTAŃ NARODOWYCH 1831, 1848 i 1863 ROKU (Dz. Personalny Nr 10/1921, poz. 151). W roku 1930 otrzymał Krzyż Niepodległości z Mieczami (MP 260/1930, poz. 17).
W okresie międzywojennym jest w grupie weteranów 1863 roku, którzy dumnie paradowali po Kielcach w przyznanych im mundurach weteranów powstania styczniowego. Jak wspomina J. Jerzmanowski (W starych Kielcach) Kacper Borzęcki często brał udział w uroczystych akademiach, gdzie deklamował wiersze o treści patriotycznej. I tak np. Gazeta Kielecka nr 8 z 1925 r. podawała, że podczas okolicznościowej akademii w Teatrze Polskim wiersz mówił weteran Borzęcki.
W akcie zgonu nr. 200 z dnia 25.VIII.1931 r. parafii katedralnej w Kielcach, podano, że w szpitalu św. Aleksandra w Kielcach w dniu 24 sierpnia 1931 zmarł Kacper Borzęcki, lat 84 liczący, weteran 63 roku. Pozostawił owdowiałą żonę Zofię z Kossakowskich.

 

ŹRÓDŁA

Sabat Teresa, Sabat Zdzisław, Cmentarz Stary w Kielcach. Kielce. (1995). Wyciąg.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY