Wojciech Józef Skowroński

RODY SZLACHECKIE W WIELKOPOLSCE W XVI-XIX W.

(fragment)

 

ŹRÓDŁA

Skowroński Wojciech Józef, Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. B. m. (b. r.). Fragment. Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Sygn. rkp 1667.

 

GENEALOGIA

Różne linie poznańskie.

1. Andrzej. Ślub: Maria ?. Dzieci: Stefan.
1.1. Stefan. Ochrzczony w dniu 23.08.1637 roku (ks. metr. parafii Książ).

1. Kazimierz. Ślub: Anna ?. Dzieci: Paweł Antoni.
1.1. Paweł Antoni. Ochrzczony w Jankowicach
w dniu 24.01.1693 roku (ks. metr. parafii Ceradz!).

1. Aleksander. Ślub: Barbara ?. Dzieci: Józef.
1.1. Józef. Ochrzczony
w dniu 19.03.1700 roku (ks. metr. parafii Pobiedziska).

1. Jakub. Ślub Maria ?. Dzieci: Józef Jan, Jan Augustyn i Józef. W latach 1705-1707 dzierżawca w Węgierkach. W latach 1711-1713 dzierżawca Dzierżążnie, powiat mogileński.
1. Józef Jan. Urodzony w Węgierkach. Ochrzczony
w dniu 5.02.1705 roku (ks. metr. parafii Gozdowo).
2. Jan Augustyn. Urodzony w Dzierżążnie. Ochrzczony
w dniu 26.08.1711 roku (ks. metr. parafii Gębice).
3. Józef. Urodzony w Dzierżążnie. Ochrzczony
w dniu 20.3.1713 roku. Zmarł w dniu 20.3.1713 roku.

 

Linia poznańska i poznańsko-warszawska.

Kazimierz. W styczniu 1700 roku przebywał w Olesznie. Wzmiankowany we wrześniu 1704 roku (ks. metr. parafii Panigródz).

Konstancja. W styczniu 1700 roku i październiku 1706 roku przebywała w Olesznie (ks. metr. parafii Panigródz).

1. ? Borzęcki. Ślub: ??. Dzieci: Maciej i Paweł.
1.1. Maciej. Ślub: Eleonora Olszewska z Oleszna. Dzieci: Aniela Katarzyna, Anna Maria, Michał Franciszek, Andrzej Tomasz, Kazimierz Mikołaj, Konstanty Józef, Józefina Zofia, Antoni Michał, Teresa i Katarzyna. W 1711 roku przebywał w Olesznie. W 1713 roku dziedzic majątku Gola. W latach 1718-1721 dzierżawca Pudliszkek. W latach 1722-1730 dzierżawca klucza krobskiego. Eleonora Olszewska wzmiankowana w 1734 roku [?]. W 1739 roku wicewojewoda kaliski [!].
1.1.1. Aniela Katarzyna. Ochrzczona w dniu 15.02.1711 roku (ks. metr. parafii Gołańcz). Ślub: w dniu 30.11.1730 roku Ignacy Skórzewski (ks. metr. parafii Krobia). Wzmiankowana w latach 1724-1729.
1.1.2. Anna Maria. Wzmiankowana w sierpniu 1712 roku (ks. metr. parafii Panigródz).
Być może tożsama:
?
. Dziecko urodzone około 10.08.1712 roku.
Być może tożsama:
? Borzęcka. Zmarła w Goli w dniu 15.12.1713 roku (ks. metr. parafii Stary Gostyń).
1.1.3. Michał Franciszek. Urodzony około 11.09.1713 roku. Zmarł w Goli w dniu 4.03.1714 roku (ks. metr. parafii Stary Gostyń).
1.1.4. Andrzej Tomasz. Urodzony około listopada 1716 roku. Zmarł w Goli w dniu 15.08.1717 roku (ks. metr. parafii Stary Gostyń).
1.1.5. Kazimierz Mikołaj. Ochrzczony w Pudliszkach w dniu 3.02.1719 roku (ks. metr. parafii Krobia).
1.1.6. Konstanty Józef. Ochrzczony w Pudliszkach w dniu 24.02.1721 roku (ks. metr. parafii Krobia).
1.1.7. Józefina Zofia. Ochrzczona w Krobi w dniu 27.12.1722 roku (ks. metr. parafii Krobia).
1.1.8. Antoni Michał. Urodzony w Krobi w dniu 18.06.1725 roku (ks. metr. parafii Krobia).
Być może tożsamy:
Antoni. Ślub: we Włostowie Małym w dniu 23.11.1754 roku wdowa Joanna Malczewska (ks. metr. parafii Chwałkowo). Podwojewodzic Kaliski. W 1779 roku właścicielką Włostowa Małego była Joanna (ks. metr. parafii Chwałkowo).
Joanna Malczewska. Ślub: p.v. ? Szoldrski podczaszy wschowski.
1.1.9. Teresa. Ślub: przed 1736 rokiem Karol Dzierżanowski. Wzmiankowana w 1730 roku. W latach 1736-1739 wraz z mężem przebywała we wsi Karzec (ks. metr. parafii Krobia).
1.1.10. Katarzyna. Ochrzczona w Ostrowieczku w dniu 28.04.1729 roku (ks. metr. parafii Dolsk). Pogrzeb w kościele w Krobi. Pochowana obok
Franciszki Pigłowskiej jej matertera” (matki chrzestnej?).
Sokołowski wymienia Pawła jako drugie dziecko nieznanego Borzęckiego. W innych źródeł wynika że Paweł mógł być co najwyżej jego wnukiem.
1.2. Paweł. Ślub w Krobi
w dniu 24.02.1729 roku Konstancja Bogucka, córka Sebastiana i Elżbiety ? (ks. metr. parafii Krobia). Dzieci: Florian Apolinary Jakub, Ignacy Michał, Rozalia, Teresa, Antoni, Adam Paweł, Maria i Maciej [?]. Wzmiankowany w 1720 roku. W latach 1730-1734 małżonkowie byli właścicielami Żychlewa. W latach 1743-1745 administrator Chociszewic. Konstancja zmarła w Głuchowie w dniu 20.01.1763 roku. Pogrzeb w Poznaniu w kościele Bernardynów (ks. metr. parafii Komorniki).
1.2.1. Florian Apolinary Jakub. Urodzony w Żychlewie. Ochrzczony
w dniu 16.08.1731 roku (ks. metr. parafii Korbia). Wzmiankowany w 1743 roku.
Być może tożsamy:
Florian. Urodzony około 1730 roku. Zmarł
w dniu 28.10.1770 roku (ks. metr. parafii Pawłowice).
1.2.2. Ignacy Michał. Urodzony w Żychlewie. Ochrzczony
w dniu 7.12.1732 roku (ks. metr. parafii Krobia).
1.2.3. Rozalia. Urodzona w Żychlewie
w dniu 26.04.1734 roku (ks. metr. parafii Krobia). W 1755 panna. Ślub: w Lisówkach w dniu 10.02.1755 roku Józef Dybyslawski, ekonom w Lisówkach (ks. metr. parafii Cerekwica pod Poznaniem). Wzmiankowana w lutym 1744 roku i styczniu 1745 roku (ks. metr. parafii Pępowo).
1.2.4. Teresa. Supplementum (uzupełnienie chrztu)
w dniu 20.05.1734 roku (ks. metr. parafii Krobia).
1.2.5. Antoni. Ochrzczony w Chociszewicach
w dniu 16.06.1743 roku (ks. metr. parafii Pępowo).
1.2.6. Adam Paweł. Ochrzczony w Chociszewicach
w dniu 11.01.1745 roku (ks. metr. parafii Pępowo).
1.2.7. Maria. Ślub w Niepruszewie
w dniu 8.02.1768 roku Maciej Dąbrowski, susceptant grodzki poznański (ks. metr. parafii Niepruszewo). W 1768 roku wzmiankowana jako panna, siostra Rozalii z Borzęckich Dybyslawskiej (ks. metr. parafii Komorniki).
Być może
ósmym dzieckiem Pawła i Konstancji Boguckiej był Maciej.
1.2.8. [?] Maciej.

Helena. Ślub przed 1769 rokiem Rafał Chlebowski z Wybranowa (ks. metr. parafii Chwałkowo). W 1769 roku Rafał Chlebowski był dziedzicem Włostowa Malego.

1. Damazy. Ślub przed 1766 rokiem Maria ?. Dzieci: Florian, Joanna Julia i Teodor. Wzmiankowany w 1788 roku (ks. metr. parafii Pawłowice) i w 1789 roku (ks. metr. parafii Pniewy).
1.1. Florian. Ochrzczony
w dniu 9.05.1767 roku (ks. metr. parafii Poniec). Ślub w dniu 28.11.1789 roku Maria Sczaniecka, podczaszanka poznańska (ks. metr. parafii Pniewy).
1.2. Joanna Julia. Ochrzczona
w dniu 22.06.1768 roku (ks. metr. parafii Poniec). W 1788 roku panna. Ślub 26.11.1788 roku Józef Kalasanty Szaniawski (ks. metr. parafii Pawłowice). W dniu 28.10.1791 roku małżonkowie przebywali we dworze w Pawłowicach (ks. metr. parafii Pawłowice).
1.3. Teodor. Ochrzczony w Zawadzie
w dniu 11.10.1769 roku (ks. metr. parafii Poniec).

Damazy z województwa poznańskiego. W 1764 roku podpisał elekcję Stanisława Augusta (Boniecki II, 66).

Florian z województwa poznańskiego. W 1764 roku podpisał elekcję Stanisława Augusta (Boniecki II, 66).

Maciej z województwa poznańskiego. W 1764 roku podpisał elekcję Stanisława Augusta (Boniecki II, 66).

Teresa. W 1792 roku panna. Ślub w dniu 7.11.1792 roku kawaler Jan Szaniawski (ks. metr. parafii Pniewy). Wzmiankowana w lutym 1797 roku (ks. metr. parafii Czarnków).

FIorian. Wzmiankowany w 1utym 1797 roku (ks. metr. parafii Czarnków).

Maurycy. Ślub w lutym 1797 roku Julia Cz. [? (Czachran? - PSB II, 364] (ks. metr. parafii Czarnków). Właściciel dóbr Pniewy;

Florian. Ślub przed 1800 rokiem Róża ?, dzierżawiąca Oborzyska. W 1800 roku dzierżawca Oborzysk.
Róża. Ślub p. v. przed 1798 rokiem Stanisław Rudnicki. W 1798 roku dzierżawiła Oborzyska (Cieplucha Zygmunt 1930, Z przeszłości ziemi kościańskiej, Kościan, s. 217).

Maurycy Michał Damazy herbu Półkozic, z Kozarzewa. W dniu 23.9.1839 roku uzyskał potwierdzenie szlachectwa w Królestwie Polskim (GWKs 1839, 1528).

 

Linia poznańsko-sokołowska.

1. Konstanty. Urodzony około 1714 roku. Zmarł w Dalabuszkach w dniu 26.02.1772 roku. Pogrzeb w Osiecznej w kościele Reformatów (ks. metr. parafii Kunowo). Ślub: we dworze w Tworzymirkach w dniu 18.05.1750 roku panna Urszula Eleonora Bolesz, córka Antoniego, burgrabiego poznańskiego i Zofii Wierusz-Kowalskiej (ks. metr. parafii Kunowo). W 1772 roku dzierżawca Dalabuszek. Między kwietniem i listopadem 1755 roku małżonkowie sprzedali Tworzymirki Florianowi Bojanowskiemu. W latach 1752-1767 właściciele Ostrowieczka w parafii Dolsk. W 1771 roku dzierżawcy Dalabuszkek i dziedzice Ostrowieczka. Dzieci: Salomea, Eleonora, Wincenty Ignacy, Józef Wojciech, Julia, Jadwiga, Franciszka, Zofia, Franciszek, ? córka, ?, ? i ?. Od października 1781 roku do maja 1802 roku dziedziczką Sokołowa w parafii Dłużyna była Urszula.
Urszula Eleonora Bolesz. Ochrzczona w Łężcach
w dniu 13.01.1734 roku (ks. metr. parafii Chrzypsko). W lipcu 1747 roku właścicielka Tworzymirek.
1.1. Salomea. Ochrzczona w Ostrowieczku
w dniu 15.07.1752 roku (ks. metr. parafii Dolsk). Zmarła w Poznaniu w dniu 20.09.1804 roku (ks. metr. parafii św. Marcina w Poznaniu). Ślub: p.v. przed 1773 rokiem Maciej Potocki. W 1773 roku Maciej Potocki był dziedzicem Tworzymirek, a w latach 1781-1783 dziedzicem Włostowa. Ślub s.v. ? Dzierżawski.
1.2. Eleonora. Ochrzczona w Ostrowieczku
w dniu 15.07.1753 roku [!] (ks. metr. parafii Dolsk).
1.3. Wincenty Ignacy. Ochrzczony w Tworzymirkach
w dniu 9.04.1754 roku (ks. metr. parafii Kunowo).
1.4. Józef Wojciech. Ochrzczony w Tworzymirkach
w dniu 23.04.1755 roku (ks. metr. parafii Kunowo).
1.5. Julia. Ochrzczona w Ostrowieczku
w dniu 27.10.1759 roku (ks. metr. parafii Dolsk). Od 1784 roku do listopada 1800 roku wzmiankowana jako panna w Sokołowie. W 1803 roku właścicielka Charbielina.
1.6. Jadwiga. Zmarła w Ostrowieczku
w dniu 29.10.1760 roku (ks. metr. parafii Dolsk).
1.7. Franciszka. Ochrzczona
w dniu 4.10.1767 roku, supplementum (uzupełnienie chrztu) w Dalabuszkach w dniu 20.06.1771 roku (ks. metr. parafii Kunowo). Zmarła w Lęgniszewie w dniu 5.12.1836 roku (ks. metr. parafii Kcynia). Ślub: przed październikiem 1799 roku Stanisław Zabłocki. W latach 1784-1787 wzmiankowana jako panna w Sokołowie. Stanisław Zabłocki kupił od Borzęckich Sokołowo i Charbielin (Żychliński t. IX, s. 266). W latach 1804-1806 dziedzic Sokołowa. Zmarł w 1808 roku. Pogrzeb w Dłużynie (Żychliński t. IX, s. 266).
1.8. Zofia. Urodzona około 1766 roku. Ślub p.v. ? Grodzicki, rotmistrz Wojska Polskiego,
właściciel Zakrzewa. Ślub s.v. w Zakrzewie w dniu 13.02.1804 roku wdowiec Kazimierz Paliszewski, pisarz graniczny radomski, dziedzic Kończyc i innych dóbr w powiecie radomskim (ks. metr. parafii Zbąszyń). W październiku 1781 roku wzmiankowana jako panna. W 1803 roku przebywała w Zakrzewie w parafii Zbąszyń. W 1804 roku dziedziczka Zakrzewa.
Grodzicki. Od marca 1795 roku do 1800 roku właściciel Zakrzewa.
Kazimierz Paliszewski
. Urodzony około 1768 roku.
1.9. Maria. Urodzona około 1768 roku. Zmarła w Wapnie
w dniu 13.01.1848 roku. Pogrzeb w Srebrnej Górze (ks. metr. parafii Srebrna Góra). Ślub: w Sokołowie w dniu 12.07.1801 roku Franciszek Wilkoński, właściciel wsi Sniaty (ks. metr. parafii Dłużyna). W styczniu 1805 roku małżonkowie przebywali w Kąkolewie. W 1839 roku Franciszek Wilkoński był dziedzicem Wapna. Zmarł w dniu 16.12.1839 roku. Pogrzeb w Srebrnej Górze (ks. metr. parafii Srebrna Góra).
Franciszek Wilkoński. Urodzony między 1758 i 1771 rokiem.
1.10. Franciszek. Ochrzczony w Dalabuszkach
w dniu 1.09.1771 roku (ks. metr. parafii Kunowo). Wzmiankowany w latach 1791-1797. W marcu 1800 roku dziedzic Sokołowa.
1.11. ? Borzęcka. Ślub: ? Dobiecki.
1.12. ? dziecko. Zmarło
w dniu 8.10.1757 roku (ks. metr. parafii Dolsk).
1.13. ? dziecko. Zmarło w Ostrowieczku
w dniu 1.06.1762 roku (ks. metr. parafii Dolsk).
1.14. ? dziecko. Zmarło w Ostrowieczku
w dniu 20.05.1767 roku (ks. metr. parafii Dolsk).
Sokołowski wymienia Kazimierza jako piętnaste dziecko Konstantego i Urszuli Bolesz. W rzeczywistości był to Kazimierz Bolesz brat Urszuli, stolnik gnieźnieński, rotmistrz kawalerii narodowej, kawaler Orderu Św. Stanisława, deputat na Trybunał Koronny i poseł na sejm z województwa poznańskiego.

 

Linia gnieźnieńska.

1. Michał. Ślub w Gnieźnie w dniu 1.04.1748 roku Anna Drachowska. Dzieci: ? córka, Jolanta Helena, Wiktoria i Piotr?. W 1748 roku dzierżawca gnieźnieński. W latach 1749-1750 dzierżawca ziemi probostwa św. Wawrzyńca w Gnieźnie. Anna zmarła w Gnieźnie w dniu 2.01.1785 roku (ks. metr. Fary w Gnieźnie).
1.1. ? Borzęcka. Urodzona około 7.07.1749 roku. Zmarła
w dniu 13.07.1749 roku roku (ks. metr. Fary w Gnieźnie).
1.2. Jolanta Helena. Ochrzczona w Gnieźnie
w dniu 28.05.1750 roku (ks. metr. parafii św. Wawrzyńca w Gnieźnie).
1.3. Wiktoria. Urodzona w 1752 roku. Zmarła w Gnieźnie
w dniu 11.04.1812 roku. Ślub: w Gnieźnie w dniu 23.01.1779 roku Michał Koludzki, burgrabia ziemski gnieźnieński. W latach 1773-1777 przebywała we dworze w Kościeszkach. Michał Koludzki był w latach 1780-1783 komisarzem województwa gnieźnieńskiego.
Być może czwartym dzieckiem Michała i Anny Drachowskiej był Piotr.
1.4. Piotr [?]. Urodzony około 1740 roku. Zmarł w Gnieźnie
w dniu 25.12.1810 roku. Ślub p.v. Aniela Siekierzecka, córka Wojciecha Franciszka i Franciszki z Miszewskich. Dzieci: Józef Cyryl, Stanisław Kostka i Aniela Joanna. Aniela zmarła w Gnieźnie w dniu 23.07.1780 roku. Ślub s.v. w Gnieźnie w dniu 20.02.1798 roku Maria Pomorska (ks. metr. Fary w Gnieźnie). Maria zmarła w Gnieźnie w dniu 13.09.1800 roku.
Aniela Siekierzecka. Urodzona w Gnieźnie
w dniu 4.08.1748 roku.
Maria Pomorska. Urodzona około 1740 roku.
1.4.1. Józef Cyryl. Urodzony w Gnieźnie
w dniu 10.03.1776 roku (ks. metr. Fary w Gnieźnie).
1.4.2. Stanisław Kostka. Urodzony w Gnieźnie
w dniu 17.11.1777 roku. Supplementum (uzupełnienie chrztu) w dniu 19.10.1779 roku.
1.4.3. Aniela Joanna. Urodzona w Gnieźnie
w dniu 22.05.1780 roku. W 1803 roku niezamężna.

Mikołaj. Ślub p.v. Klara ?, wzmiankowana w 1740 roku. Ślub s.v. Anna ? wzmiankowana w 1748 roku. W latach 1740-1748 dzierżawił starostwo gnieźnieńskie.
1. Mikołaj. Ślub: Teresa ?. Dzieci: Tomasz i Wojciech Florian. W latach 1717-1719 dzierżawca Giecza.
1.1. Tomasz. Urodzony w Gieczu. Ochrzczony
w dniu 16.12.1717 roku (ks. metr. parafii Targowa Górka).
1.2. Wojciech Florian. Urodzony w Gieczu. Ochrzczony
w dniu 16.04.1719 roku (ks. metr. parafii Targowa Górka).

 

Różne linie poznańskie.

Antoni. Podczaszy poznański.
Być może tożsamy:
Antoni. Wzmiankowany w 1759 roku (Boniecki II, 66).

Julia. Urodzona w 1768 roku. Ślub w dniu 27.07.1806 roku Antoni Dobiejewski z Poznania (ks. metr. Fary w Poznaniu). W 1806 roku przebywała w Poznaniu. Antoni Dybysławski był wzmiankowany w 1812 roku.
Antoni Dobiejewski. Urodzony w 1758 roku.

 

Linia poznańsko-piotkowska.

1. Stefan. Urodzony około 1786 roku. Ślub w dniu 25.11.1813 roku Febronia Gozimirska (ks. metr. Fary w Poznaniu). Dzieci: Teofila Franciszka. W 1814 roku inkwirent sądu kryminalnego dystryktu poznańskiego. W 1819 roku sędzia ziemski. Wzmiankowany w 1820 roku (ks. metr. parafii Poznań, Fara)
Febronia Gozimirska. Urodzona w 1772 roku [!].
1.1. Teofila Franciszka. Urodzona w Poznaniu
w dniu 24.02.1814 roku (ks. metr. parafii św. Marcina w Poznaniu). Zmarła w dniu 16.09.1819 roku.

Wincenty z parafii Sulmierzyce. Urodzony w 1787 roku. Ślub w dniu 3.05.1820 roku Stanisława Gozimirska, skarbianka kaliska (ks. metr. Fary w Poznaniu). Podporucznik 1 pułku piechoty Wojska Polskiego. Wzmiankowany w 1821 roku. Stanisława zmarła w dniu 18.04.1821 roku (ks. metr. Fary w Poznaniu).
Stanisława Gozimirska. Urodzona między 1771 i 1780 rokiem. W 1820 roku bawiła w Poznaniu.

Wincenty herbu Półkozic. W listopadzie 1843 roku uzyskał potwierdzenie szlachectwa w Królestwie Polskim (GWKs 1843, 2197).

 

Różne linie poznańskie.

1. Maciej. Ślub vigilia adventus 1767 roku wdowa Teofila Grudzielska (ks. metr. parafii Winna Góra). Dzieci: Katarzyna Franciszka. W 1769 roku małżonkowie byli właścicielami Białego Piątkowa.
1.1. Katarzyna Franciszka. Ochrzczona w Białym Piątkowie
w dniu 16.04.1769 roku (ks. metr. parafii Winna Góra).

Tomasz. Ślub przed 1750 rokiem Wiktoria Zebrzydowska, córka Jana, starosty rogoziskiego i Katarzyny Święcickiej. W latach 1750-1758 dzierżawca Gutowa. W 1759 roku Wiktoria była już wdową. W dniu 3.01.1759 poślubiła s.v. wdowca Macieja Górskiego (ks. metr. parafii Biechowo), (ks. metr. parafii św. Wawrzyca w Gnieźnie, ks. metr. parafii Września).

Józef. Urodzony około 1773 roku. W 1802 roku kawaler. Ślub w Sierosławiu w dniu 24.01.1802 roku wdowa Jadwiga ?, honesta, z miasta Grodziska (ks. metr. parafii Lusowo). Skryba w Sierosławiu.
Jadwiga ?. W 1802 roku gościła w Sierosławiu

Wojciech. W 1775 roku komisarz grodzki Inowrocławski (Boniecki II, 66).

Julia. W marcu 1777 roku panna z Krajkowa (ks. metr. parafii Żabno).

Józef. W 1788 roku cześnik chełmiński (Boniecki II, 66).

? Borzecki. Kapitan Wojska Polskiego. W 1788 roku dowódca kompanii w regimencie generała-majora Mycielskiego (ks. metr. Fary w Poznaniu).

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY