Marian Tyrowicz

TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE POLSKIE

(wyciąg)

 

TEKST

Jan Borzęcki (Borzecki) - daty główne nieznane. Pochodził z miasta Orłów (województwo lubelskie). W roku 1831 podporucznik 10 pułku piechoty liniowej. W roku 1831 emigrował przez Morawy do Francji; zamieszkał w Blois (1837), gdzie był członkiem Zjednoczenia (1844), Vincennes (1887), Paryżu (1891). Występował przeciw zarzutom stawianym ks. Wł. Czartoryskiemu przez Zakład w Poitiers. Członek TDP w Haguenau (1847).
Źródła: Krosnowski A. - 1837/8, s. 32; Krosnowski A. - 1847, s. 30; Reiff A. - 1887, s. 62; Kronika Emigracji Polskiej 1834. T. II. ark. IV, s. 59; Wywód Słowny. 1844; Okólniki TDP 1847/8, s. 10.

Jan Stanisław Borzęcki - daty główne nieznane. Pochodził z Mazowsza. W roku 1831 porucznik. Emigrował do Francji; zamieszkał w Strasburgu (1832), Vierzon (1846), Issoudun (1848). Członek Zjednoczenia (1844). Akces do TDP w Issoudun (1848).
Źródła: Krosnowski A. - 1847 s. 36; Zdanie sprawy z czynności Komisji Narodowej Polskiej. 1832, s. 221; Wywód Słowny. 1844; Okólniki TDP 1847/8. s. 33.

Józef Borzęcki - ur. 11.07.1795 (Rogoźnica, Podlasie), zm. 1856 (Dunkierka). Jako oficer Wojska Polskiego w Księstwie Warszawskim odbył kampanie od 1809 do 1813, szczególnie wyróżnił się w obronie Gdańska. Od 1815 służył w 4 pułku piechoty i był adiutantem batal. w stopniu kapitana (1822); uczestniczył w spisku podchorążych 1830 roku. W czasie wojny 1831-31 wciąż w 4 pułku piechoty, awansował na podpułkownika i dowódcę 4 pułku piechoty. Na emigracji w Besançon był członkiem loży masońskiej, następnie w karbonarii. Zamieszkał następnie w Bourges i Paryżu, był najpierw zwolennikiem Komitetu Lelewela, przeszedł do Zjednoczenia w październiku 1833; generał Sznajde polecał go generałowi Dembińkiemu do legii egipskiej, która nie doszła do skutku. Daty przynależności do TDP trudne do ustalenia (przynależność podają S. Pomarański i A. Benis). W 1848 roku (kwiecień-maj) dowodził I Legionem Rzeczypospolitej Polskiej, który wymaszerował ze Strasburga przez Westfalię ku Polsce (zatrzymany w Aschersleben). Jesienią tego roku Borzęcki przebywał w Galicji (Sambor) i przez lewicę Centralnej Rady Narodowej we Lwowie wysunięty został do pertraktacji z Węgrami o legion polski, co wraz z innymi delegatami realizował w Budapeszcie; z początkiem 1849 w stopniu pułkownika został zastępcą dowódcy w oddziale zorganizowanym przez Rembowskiego. Po klęsce węgierskiej w 1849 zamieszkał we Francji.
Źródła: Polski Słownik Biograficzny, T. II; Krosnowski A. - 1837, 1847; Rocznik Wojskowy Królestwa Polskiego 1821; Lista Polaków w Minden; Biuletyn I Legionu Rzeczypospolitej Polskiej; Tokarz W. - Wojna; Łuczakówna H.; Heltman W. ; Stebelski P. - Lwów 1848, s. 359; Russjan L.; Pawłowski Br. - Źródła. T I, IV; Feldman J. - Sprawa polska; Lewak A. - Katalog rapers. poz. 163, 207, 886, 1315, 1499; Więckowska H. - Zbiory batign. poz. 2308, 2375.

Walenty Borzęcki - w kampanii 1830-31 podporucznik 10 pułku piechoty liniowej. Po kampanii aż do przymusowego wysiedlenia (1836) przebywał w Krakowie, po czym wydalony został przez Triest z granic Austrii. Zamieszkał w Besançon (1841-45). Członek TDP (1847).
Źródła: Krosnowski A. - 1837/8, s. 32; Tygodnik Emigracji Polskiej 1838, s. 36; Demokrata Polski. T. IV, s. 144; Dziennik Narodowy, 1846, nr 213; Lista członków TDP 1848/7; Okólniki TDP 1847/8, s. 10

 

ŹRÓDŁA

Tyrowicz Marian, Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863. Przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik Biograficzny. Warszawa. (1964). Wyciąg.

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY