BIBLIOGRAFIA GENEALOGICZNA

 

            Poniżej zamieszczono zbiorczy wykaz źródeł genealogicznych dotyczących rodu Borzęckich. Podano w nim tytuły różnego rodzaju archiwaliów i publikacji a także materiałów fotograficznych, ikonograficznych i kartograficznych, zawierających informacje o poszczególnych osobach oraz wydarzeniach historycznych, w których brały one udział, a także linki do baz danych genealogicznych, oraz baz zasobów archiwalnych i bibliotecznych. Poszczególne pozycje opisywano według następującego schematu:

 

REDBOR
EXLIBRIS

 

X : X. X.
[Uwagi: *] [Osoby: X] [Miejsca: X]

gdzie:

* - plik do obróbki graficznej.

S. X - numery stron na których zawarte są informacje o Borzęckich.

K. X - numery kart nadane przez archiwum.

brak - pliku nie ma w archiwum witryny.

Na czerwono zaznaczono pozycje źródłowe wzmiankowane w różnych archiwaliach i publikacjach, do których nie udało mi się jeszcze dotrzeć.

 


http://genealodzy.pl

Baza danych Polskiego Towarzystwa Genealogicznego

Portal genealogów Lubelszczyzny
http://regestry.lubgens.eu/news.php
Regionalna baza indeksów ksiąg metrykalnych Lubelszczyzny. Warto tu wejść w zakładkę:
http://pomoce.lubgens.eu/articles.php.
Po lewej stronie w pasku
Nawigacja znajduje się sekcja
Źródła do badań. Pod nią wymienione są nazwy parafii. Wchodząc w nie docieramy do opublikowanych tam łacińskich ksiąg.

BASIA
Baza Systemu Indeksacji
Archiwalnej

http://www.basia.famula.pl
Projekt indeksacji ksiąg metrykalnych realizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne
Gniazdo.


http://bindweed.man.poznan.pl/posen/search.php
Baza danych małżeństw od 1800-1899 roku z obszaru Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

Baza danych Pradziad
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.php
Baza danych zasobów Archiwów Państwowych


http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html

Baza danych zasobów Biblioteki Zamku w Kurniku

Nekrologi warszawskie
http://www.nekrologi-baza.pl/
Duża baza danych nekrologów opracowana na podstawie tekstów zamieszczonych w gazetach warszawskich i innych publikacjach.


https://kresy.genealodzy.pl/

Baza danych kresowych Polskiego Towarzystwa Genealogicznego


http://www.genealogia.okiem.pl/
Portal genealogiczny z dużą bazą nazwisk, dokumentów i fotografii.


http://www.genpol.com/
Portal genealogiczny z duża bazą danych. Konieczne logowanie.


http://www.ornatowski.com/
Portal genealogiczny z dużą bazą nazwisk.

Wielka genealogia Minakowskiego
http://www.wielcy.pl/
Duża baza danych. Konieczne logowanie przy użyciu klucza (płatne)

 

BIBLIOGRAFIA POLSKA

ESTREICHER K. : Bibliografia Polska. Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera.

Inwentarz Metryki Koronnej. Księgi wpisów i dekretów polskiej kancelarii królewskiej z lat 1447-1795. Archiwum Główne Akt Dawnych: http://www.agad.gov.pl/inwentarze/Metr_Korx.xml

Szukaj w archiwach - Archiwa Państwowe w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ [hasła: Borzęcki (X), Bożęcki (X), tylko zdjjęcia i skany, od najstarszych, 200 pozycji na stronie]

POLONA - Cyfrowa Biblioteka Narodowa: https://polona.pl/ [hasła: Borzęcki (9143), Borzęcka (2187)], Bożęcki (172), Bożęcka (84)

NUKAT - Katalog Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych: http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat [hasła: Borzęcki (54), Borzęcka (18), Bożęcki (3), Bożęcka (9)]

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych: https://fbc.pionier.net.pl/ [hasła: Borzęcki (569), Borzęcka (57), Bożęcki (6), Bożęcka (6)]

ICM DIR - zasoby polskie: http://dir.icm.edu.pl/  [hasła: Borzęcki (X), Borzęcka (X), Bożęcki (X), Bożęcka (0)]

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra [hasła: Borzęcki (2397), Borzęcka (609), Bożęcki (67), Bożęcka (46)]

CRISPA - Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego: https://crispa.uw.edu.pl/ [hasła: Borzęcki (12)]

Wojskowa Biblioteka Cyfrowa Zbrojownia: http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra [hasła: Borzęcki (7), Borzęcka (1)

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

80 lat gimnazjum i liceum im St. Konarskiego w Mielcu. Internet
[Uwagi: brak] [Osoby: J. Borzęcki] [Miejsca: Mielec]

100 lat firmy Borzęccy. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Nowy Targ]

A. W. Generał major Ziemi Czerskiej. Przyczynek do powstania narodowego 1794 r. 1912.
[Uwagi:
brak] [Osoby: X] [Miejsca: X]

Academiae Marianae, Illustrissimo Domino D. Adalberto Siemienski, Referendario Regni, Capitaneo Dębovecensi etc. Ejusq; De Borzęckie Franciscae Siemienska, Consorti... Dedicate. 1757. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 30703 I.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszka] [Miejsca: X]

Acta Betreffend von golnifison flüstling Oberst a. D. Josef v. Borzęcki aus Boguszyn, Kreis Pleschen. Zbiór dokumentów z lat 1849-1859. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Prezydium Policji w Poznaniu, sygn. 53/294/0/2.2/626.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef] [Miejsca: Boguszyn]

Acta Causarum Consistorii Posnaniensis. Poznań : 1638. AAP, sygn. AC 146, Cz. 2, K. 477v.
[Uwagi: brak] [Osoby: Jakub] [Miejsca: Wyskoć]
.

Acta Causarum Consistorii Posnaniensis. Poznań : 1688. AAP, sygn. AC 177, Cz. 1, K. 21, 26, 166v, 180v, 192v.
[Uwagi: brak] [Osoby: Jan] [Miejsca: Golina, Świerczyna]
.

Acta Causarum Consistorii Posnaniensis. Poznań : 1733-1734. AAP, sygn. AC 200, K. 46.
[Uwagi: brak] [Osoby: Maciej, Paweł] [Miejsca: Poznań]
.

Acta Ludovic de Borzęckie Dębowska c[ontra] Petrum Borzęcki.. Zbiór dokumentów z lat 1800-1801. Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta Filipa Jakuba Obniskiego adwokata Sądu Szlacheckiego w Lublinie, sygn. 35/20/0/1/62. [sprawy posagowe]
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr, Ludwika] [Miejsca: X]

Acta personalia Aleksandra Borzęckiego aplikanta. Zbiór dokumentów z lat 1819-1827. Archiwum Państwowe w Kielcach. Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 21/1/0/-/1135.
[Uwagi: brak] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: X]

Acta vicarii generalis et officialis Posnaniensis Caroli Poniński suffragani et praepositi Posnaniensis. Poznań : 1726. AAP, sygn. AC 194, indukta, Cz. 2, K. 420v.
[Uwagi: brak] [Osoby: Maciej] [Miejsca: Gostyń].

Acta vicarii generalis et officialis Posnaniensis Caroli Poniński suffragani et praepositi Posnaniensis. Poznań : 1726. AAP, sygn. AC 194, indukta, Cz. 3, K. 596v.
[Uwagi: brak] [Osoby: Maciej] [Miejsca: Krobia].

Acta vicarii generalis et officialis Posnaniensis Josephi de Werbno Pawłowski archidiaconi Pszczevensis. Poznań : 1741. AAP, sygn. AC 208, K. 142v., 175.
[Uwagi: brak] [Osoby: Jan] [Miejsca: Radlin].

Actum Leloviensis corum Actis Terrestribus Sabbatho post Dominicam Latare Zuadraowimale... Lelów, 1781. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Księgi Sądu Referendarskiego, sygn.. Ks. Ref. 30 [Mf 427].
[Uwagi: *] [Osoby: Justyna] [Miejsca: Lelów]

ADAMCZYK : Emigracja z ziem polskich na Węgry 1630-1839. Rocznik Podhalański, 1997, T. 7, S. 7-59.
[Uwagi: *] [Osoby: Michał] [Miejsca: Matiszowice, Rychwałd]

Administratorzy dóbr ziemskich. Internet. Genealogia Okiem.
[Uwagi: brak] [Osoby: Antoni, Kazimierz] [Miejsca: X]

AFTANAZY W. R. : Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991-1997, T. 1-11.
[Uwagi: brak] [Osoby: Borzeccy] [Miejsca: Przyłuka, Opol]

Akt Borzęcka Ossczepalskiego quietat. 1652. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Księgi grodzkie przemyskie, Województwo Ruskie, Urząd Grodzki, sygn. 104, Id. 13, Op. 1.
[Uwagi: *] [Osoby: Andrzej] [Miejsca: X]

Akt Borzęcki astitio. 1612. Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg, Sekcja zachodnioeuropejska. Księgi grodzkie lubelskie 1610-1612, Kol. 32, sygn. karton 657, Nr 1.
[Uwagi: *] [Osoby: Jakub, Mikołaj] [Miejsca: X]

Akt Borzęcki Niezabitowskiemu suo pro intesesse roborat. 1671. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Księgi grodzkie przemyskie, sygn. 125, Id. 13, Op. 1.
[Uwagi: *] [Osoby: Janusz Konstanty] [Miejsca: X]

Akt Borzeckich coniugum mutua aduitalitas. 1669. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Księgi grodzkie przemyskie, sygn. 122, Id. 13, Op. 1.
[Uwagi: *] [Osoby: Konstanty, Marcin] [Miejsca: X]

Akt Borzęntski lucrum. 1612. Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sekcja zachodnioeuropejska. Księgi grodzkie lubelskie 1610-1612, Kol. 32, sygn. karton 657, Nr 1.
[Uwagi: *] [Osoby: Jakub, Mikołaj] [Miejsca: X
]

Akt Borzęcky contumax. 1610. Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sekcja zachodnioeuropejska. Księgi grodzkie lubelskie 1610-1612, karton 657, Nr 1.
[Uwagi: *] [Osoby: Marcin, Mikołaj, Zofia] [Miejsca: X]

Akt dzierżawy wsi Pełkinie przez Antoniego Borzęckiego. Kolbuszowa, 3 maja 1736. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang 213 2, S. 1-3.
[Uwagi: *] [Osoby: Antoni] [Miejsca: Pełkinie]

Akt Elekcyi Roku Tysiąc Siedmset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siódmego. Warszawa : w Drukarni J. K. Mci. u XX. Scholarum Piarum, 1764.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa]

Akt erekcyjny cerkwi parochialnej rusko-katolickiej tytułem Świętej Trójcy w Kisielach. Czaple, 22 sierpnia 1765. [W:] Wizyta generalna cerkwi na przedmieściu Kisiele zwanym przyłuckiej, w tytule Trójcy Przenajświętszej, dziedzictwie jaśnie wielmożnej Anny Borzęckiej, podstoliny koronnej, po mszy świętej śpiewanej, nauce duchowej i suplikacjach, w przytomności mieszkańców i prowizorów kisielewskich roku 1791 miesiąca marca 6 dnia odprawiona. Państwowe Archiwum Żytomierskiego Obwodu, sygn. DAŻO, zespół 178, op. 53, d. 61, K. 4-164v.
[Uwagi: brak] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Kisiele]

Akt erekcyjny cerkwi parochialnej rusko-katolickiej pod tytułem Przemienienia Pańskiego w Przyłuce. Bukowa, 3 maja 1774. [W:] Wizyta generalna cerkwi Przemienienia Pańskiego przyłuckiej, dziedzictwa jaśnie wielmożnej Anny Borzęckiej, podstoliny koronnej, roku 1791 dnia 2 miesiąca marca po mszy świętej śpiewanej, nauce duchowej przy licznym zgromadzeniu mieszkańców, razem prowizorów odprawiona. K. 111. Państwowe Archiwum Żytomierskiego Obwodu, sygn. DAŻO, zespół 178, op. 53, d. 61, K. 4-164v.
[Uwagi: brak] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Przyłuka]

Akt erekcyjny cerkwi parochialnej rusko-katolickiej miejskiej przyłuckiej pod tytułem Pokrowy Matki Bożej. Bukowa, 24 maja 1780. [W:] Wizyta generalna cerkwi Przemienienia Pańskiego przyłuckiej, dziedzictwie jaśnie wielmożnej Anny Borzęckiej, podstoliny koronnej, po mszy świętej śpiewanej, nauce duchowej i suplikacjach, w przytomności mieszkańców i prowizorów przyłuckich roku 1791 dnia 4 marca odprawiona. Państwowe Archiwum Żytomierskiego Obwodu, sygn. DAŻO, zespół 178, op. 53, d. 61, K. 4-164v.
[Uwagi: brak] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Bukowa]

Akt Idem eundem quietat 1671. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Księgi grodzkie przemyskie, 1671. sygn. 125, Id. 13, Op. 1.
[Uwagi: *] [Osoby: Janusz Konstanty] [Miejsca: X]

Akt Idem Stawski dapifer terrae sanocen[sis] et Borzecki mutuo sibi intercisam sponsalium roborant 1671. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Księgi grodzkie przemyskie, 1671. sygn. 123, Id. 13, Op. 1.
[Uwagi: *] [Osoby: Konstanty] [Miejsca: X]

Akt małżeństwa Józefa Borzęckiego i Celiny Chludzińskiej. Wilno : Księgi Metrykalne Kościoła Św. Jana, Księga Małżeństw, 1853, Poz. 95, S. 23. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef, Celina z Chludzińskich] [Miejsca: Wilno]

Akt nadania. Anna, wdowa po Bolku, księżna mazowiecka nadaje Janowi Borzęckiemu [Borzanczskiemu], kanonikowi i altaryście kolegiaty św. Jana Chrzciciela w Warszawie, pomieszczenie w domu mansjonarzy w zamian za odstąpiony plac między szpitalem św. Ducha a klasztorem augustianów. Warszawa, 16.10.1447. Archiwum Akt Dawnych, sygn. 1/1/Q/-/1515.
[Uwagi: * (1a)] [Osoby: Jan] [Miejsca: Warszawa]

Akt Oszczepalski Borzeckiey debet 1651. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Księgi grodzkie przemyskie, Województwo Ruskie, Urząd Grodzki, 1651, sygn. 104, Id. 13, Op. 1.
[Uwagi: *] [Osoby: Andrzej] [Miejsca: X]

Akt profesji zakonnej Celiny z Chludzińskich Borzęckiej. Rzym, 1891. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach, sygn. X.
[Uwagi: *] [Osoby: Celina] [Miejsca: Rzym]

Akt Rey exactor lublinensis dillatio. 1610. Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sekcja zachodnioeuropejska. Księgi grodzkie lubelskie 1610-1612, Kol. 32, sygn. karton 657, Nr 1, K. 96v-97v.
[Uwagi: *] [Osoby: Paweł, Mikołaj] [Miejsca: X]

Akt urodzenia i chrztu Celiny Chludzińskiej. Babimowice : Księgi Metrykalne Parafii Rzymskokatolickiej, Księga Urodzin, 1833, Poz. 23, S. 90. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach. Brak sygnatury.
[Uwagi: *] [Osoby: Celina z Chludzińskich] [Miejsca: Babimowice]

Akt z roku 1834 przeciw Adamowi Czartoryskiemu wyobrazicielowi systemu polskiej arystokracyi. Poitiers : w Drukarni F. -A. Saurin, 1839.
[Uwagi: *] [Osoby: Celina] [Miejsca: Rzym]

Akt zastawu wsi Szuwsko i Więzownica u Antoniego Borzęckiego. Warszawa, 1735. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang 212 20, S. 1-4.
[Uwagi: *] [Osoby: Antoni] [Miejsca: Szuwsko, Wiązownica]

Akt zejścia Łucji z Borzęckich Kłak. Ułez : Akta Urzędu Stanu Cywilnego, 1950, Poz. 33.
[Uwagi: *] [Osoby: Łucja z Kłaków] [Miejsca: Ułez]

[Akta] Domu Zasekwestrowanego w mieście Puchaczewie pro 99 w woj. Lubelskim, po Aleksandrze Borzęckim. Zbiór dokumentów z 1834 roku. Archiwum Państwowe w Radomiu. Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Lubelskiej, Siedleckiej, sygn. 58/44/0/30.28/19321.
[Uwagi: brak] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Puchaczewo]

Akta interesu z [Zofią z Zawadzkich Borzęcką] i jej sukcesorami. Zbiór dokumentów z lat 1777-1807. Archiwum Akt Dawnych. Archiwum Gospodarcze Wilanowskie, sygn. 1/342/0/2/310. [Akta dotyczące interesów Ignacego Potockiego z Zofią z Rogulów Zawadzkich Borzęcką chorążyną czernichowską i jej sukcesorami (Jadwigą Idzikowską i Ludwiką Szaniawską z d. Borzęckimi, Dominikiem Łazickim, Justyną Żuchowską z d. Łazicką, Tomaszem Żuchowskim, Franciszką Zaniewską z d. Czaplic, Józefem Zaniewskim i Ludwikiem Wesołowskim) o sumę 25000 złp. Kwity z odbieranych sum i prowizji przez sukcesorów, listy, cesje].
[Uwagi: brak] [Osoby: Zofia Zawadzka] [Miejsca: Lublin, Warszawa, Kurów, Siemiatycze]

Akta komisji sądu ziemskiego przemyskiego dotyczący dóbr Bukowa. Drohobycz, 3 lipca 1782. Archiwum Państwowe w Przemyślu. Zbiór akt rodzinno-majątkowych, Borzęccy, sygn. 56/1918/0/2/19.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander, Anna Ankwicz] [Miejsca: Bukowa]

Akta Notariusza Stanisława Borzęckiego. Zbiór dokumentów z lat 1833-1858. Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 21/200/0.
[Uwagi: brak] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: X]

Akta osobiste członka Rady Stanu Królestwa [Tadeusza] Borzęckiego. Zbiór dokumentów z lat 1835-1867. Archiwum Głowne Akt Dawnych. III Rada Stanu Królestwa Polskiego, sygn. 1/186/0/-/167. [m.in. 1) odpis metryki urodzenia z roku 1835 s. 130; 2) odpis świadectwa maturalnego ze Szkoły Wojewódzkiej ks.ks. Pijarów w Warszawie z 1818 r., s. 133; 3) rota przysięgi z roku 1848 (druk), s. 53-54]
[Uwagi: brak] [Osoby: Tadeusz] [Miejsca: Warszawa]

Akta osobiste Marcelego Borzeckiego, kontrolera skarbowego. Zbiór dokumentów z lat 1825-1866. Archiwum Państwowe w Lublinie. Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski sygn. 35/115/0/2.4/151.
[Uwagi: brak] [Osoby: Marceli] [Miejsca: X]

Akta osobowe. Borzęcki Józef. B.r. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, sygn. 1820.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Józef] [Miejsca: X]

Akta osobowe Antoniego Borzęckiego kontrollera handlu w m. Baranowie. Zbiór dokumentów z lat 1809-1828. Archiwum Państwowe w Lublinie. Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski sygn. 35/115/0/1.6/747.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Antoni] [Miejsca: Baranów]

Akta osobowe examinu Borzęckiego Fr. kancellisty sądu pokoju poprawn. Zbiór dokumentów z lat 1810-1850. Archiwum Państwowe w Lublinie. Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny, sygn. 35/115/0/1.6/745.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: X]

Akta osobowe i korespondencja Kulomba Borzęckiego, oficera wojska tureckiego. Zbióer dokumentów z lat 1849-1876. Archiwum Narodowe w Krakowie. Akta osób i rodzin - zbiór szczatków zespołów, sygn. 29/645/0/-/28.
[Uwagi: brak] [Osoby: Kulomb] [Miejsca: X]

Akta osobowe Wincentego Borzęckiego dziennikarza i dozorcy magaz. Formul. przy Wydz. Skarb. 1934. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/115/0/1.6/746.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Wincenty] [Miejsca: X]

Akta personalne Borzęckiego Maurycego, szefa Sekcji Likwidacyjnej przy Komisji Województwa Mazowieckiego, [później dyrektora kancelarii Rządu Gubernialnego Warszawskiego]. Zbiór dokumentów z lat 1800-1862.Archiwum Główne Akt Dawnych, sygnatura: KWM/RGW 267.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Maurycy [Miejsca: Warszawa]

Akta sądowe w sprawie przeciwko Ignacemu Grodzińskiemu, zastępcy burmistrza miasta Baranów. Zbiór dokumentów z około 1832 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 1001.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Marianna] [Miejsca: Baranów]

Akta sprawy Józef Borzęcki contra Ignacy Borzęcki. Zbiór dokumentów z lat 1799-1854. Archiwum Narodowe w Krakowie. Akta kancelarii adwokackich w Tarnowie (z okręgu C. K. Sądu Szlacheckiego w Tarnowie), sygn. 29/472/0/-/013.
[Uwagi: brak] [Osoby: Józef, Ignacy] [Miejsca: X]

Akta tyczące się zaspokojonej [Antoniemu] Borzęckiemu [sędziemu ziemi przemyskiej], sumy zł. 14000. Zbiór dokumentów z lat 1739-1746. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Gospodarcze Wilanowskie, sygn. 1/342/0/2/188. [Skrypt Teresy Lubomirskiej dany Antoniemu Borzęckiemu sędziemu ziemi przemyskiej na sumę 14000 złp. Kwit i dekret sądu ziemskiego przemyskiego w sprawie zapłacenia na rzecz Borzęckich danej sumy].
[Uwagi: brak] [Osoby: Antoni] [Miejsca: Przemyśl]

Akta w sprawie Jana Nastaja p-ko Marcinowi Borzęckiemu o 200 zł. 1933. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/443/0/-/276.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Marcin] [Miejsca: X]

Akta w sprawie M. Polaka p-ko M. Borzęckiemu o 100 zł. 1938. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/443/0/-/3347.
[Uwagi:
brak] [Osoby: M. Borzęcki] [Miejsca: X]

Akta w sprawie sukcesorów Barbary z Warszyckich Męcińskiej przeciwko kuratorowi masy realno-likwidacyjnej Piotra Borzęckiego i Siostrom tegoż Krederyusza. Zbiór dokumentów z lat 1699-1828. Archiwum Państwowe w Katowicach. Archiwum Poleskich z Rokitna Szlacheckiego, sygn. 12/386/0/4/198. [na stronie 6 m.in. pieczęć A. Borzęckiego].
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr] [Miejsca: X]

Akta zawierające extrakty długów z akt ziemskich lubelskich JW. Marszałka [Ignacego Potockiego]. Vol. IX. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Gospodarcze Wilanowskie, sygn. 1/342/0/2/431. [Akta zawierające ekstrakty długów Ignacego, St. K. i Jana Potockich z różnymi osobami m.in.: ze Szpakowskim, Rewlem, Feliksem Regulskim, Katarzyną z d. Białecką Regulską, Franciszką Raciborską, Antoniną Kownacką, Andrzejem Piotrowskim, Janem Meyznerem, Janem Drohojewskim, Piotrem Tepperem i kompanią, Zofią z Zawadzkich Borzęcką, Jakubem Martynowiczem, z Zwolińskich Kamińską, holendrami Gulder i Mulder, Wojciechem Przanowskim, z Funduszem Edukacji Narodowej i kościołem biłgorajskimi. Rachunki, kwity, tabele z wykazami długów]
[Uwagi: brak] [Osoby: Zofia Zawadzka] [Miejsca: X]

Alfabetyczny spis oficerów rezerwy. Warszawa : Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1922.
[Uwagi: * (S. 25)] [Osoby: Borzeccy] [Miejsca: Polska]

Alkara, 1897: Książę repin i Polska w pierwszym czteroleciu panowania Stanisława Augusta (1764-1768). Tom Pierwszy. Kraków : Nakładem Autora, 1897.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef] [Miejsca: Radom]

Aleja Wojska Polskiego. Zambrowskie Koszary. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Roman] [Miejsca: Zambrów]

Amtsblatt der Königlichen Preussischen Regierung zu Bromberg, Jahgang 1830. Dziennik Urzędowy Królewsko Pruskiey Regencyi w Bydgoszczy. Na rok 1830. Gruenauerschen Duchbruderei, 1830.
[Uwagi: *] [Osoby: Stefan] [Miejsca: Popowo Tomkowe]

ANTKOWIAK R. : Wspomnienie o Józefie Borzęckim. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef] [Miejsca: Olesno]

Antoni Leszczyński udziela plenipotencji Borzęckiemu do załatwienia wszystkich interesów części tej wsi. Steniatyn. Zbiór dokumentów z lat 1788-1789. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/78/0/5/97.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: X]

ANTONIUK D. : Na pograniczu Winnicczyzny i Żytomierszczyzny. Słowo Polskie, 2014.Nr 7, S. 10.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Przyluka]

Apollo Laurifer, Virtuti & Eruditioni, Venerabilium Dominorum, Sebastiani Dobraszowski, Alexandri Zychowski, Jacobi Lang. Zamość : 1644. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 1135 I.
[Uwagi: *] [Osoby: Paweł, Mikołaj, Marcin] [Miejsca: Zamość]

Archiwum rodziny Kańskich h. Janina. Papiery Borzęckich, szczególnie Anny z Ankwiczów, podstoliny kor., syna jej Piotra i córki Honoraty oraz dotyczące stosunków z nimi Stanisława Kańskiego, wojskiego krzemienieckiego i jego spadkobierców. Zbiór dokumentów z lat 1789-1894. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 14630 III.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr, Anna, Honorata] [Miejsca: X]

AYŞEN KAIM A. : Konstanty Borzęcki - przypadkowy bohater w mikrohistorycznym studium dwukulturowości. Studia Migracyjne Przegląd Polonijny, 2020, Nr. 2 (176).
[Uwagi: *] [Osoby: Konstanty] [Miejsca: Turcja]

BAKA J. [?] : Wielki Obronca Upadłèy Grzeszników przed Bogiem sprawy, Abo gorliwy o zbawienie dusz ludzkich Missionarz, S. Jan Franciszek Regis Societatis Jesu Wyznawca, Pod Imieniem W. Jmśći Pana Antoniego z Kozarzowa Borzęckiego Starosty Krzywośielskiego,... Wilno : Drukarnia J. K. M. Akademicka Soc. Jesu, 1755. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 586925 I.
[Uwagi: *] [Osoby: Antoni, genealogia] [Miejsca: Nowosiółki]

BALIŃSKI M, LIPIŃSKI T. : Starożytna Polska pod względem jeograficznym i statystycznym. Warszawa : Nakład i druk S. Orgelbranda, 1848, T. 2, Cz. 2.
[Uwagi:
*] [Osoby: Józef] [Miejsca: Łuck]

BAŁUKIEWICZ M. : Protektoraty lwowskie: początki i rozwój praktyki opiekuńczo-wychowawczej we Lwowie i na ziemi lwowskiej od końca XVIII stulecia do wybuchu II wojny światowej. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 2000, S. 109.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Lwów]

BARAŃSKI M. : Beskid Śląski. Przewodnik. Pruszków : Oficyna Wydawnicza Rewasz, 2007.
[Uwagi: brak] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Łodygowice]

BARTOSZEWICZ J. : Kropińscy. Obrazki sejmikowego życia z czasów saskich. Wilno : 1858. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 27638.
[Uwagi: * (S. 53-54, 58, 82-83)] [Osoby: Antoni] [Miejsca: Terespol]

BARTOSZEWICZ J. : Listy Wojciecha Jakubowskiego do Jana Klemensa Branickiego z lat 1758-1771. Biblioteka Ordynacyi Hr. Krasińskich. Muzeum Konstantego Świdzińskiego. 1882, T. 7.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander Mateusz] [Miejsca: Warszawa]

BARTOSZEWSKI W. : Warszawski pierścień śmierci. Warszawa : Zachodnia Agencja Prasowa, 1970.
[Uwagi:*] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa]

BATOWSKI A. : Diariusz wypadków 1848 roku. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1974, S. 285.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Józef] [Miejsca: X]

Berezhany. . .a pearl of Halychyna. Internet
[Uwagi: *] [Osoby: Michał] [Miejsca: Berezhany]

BĘTKOWSKI F. A. : Wielkosc Chwalebna Z znáczną pobożnością y zácną rodowitością W Osobie S. P. Jasnie Wielmoznego Jegomosci P. Walentego z Posławic Ankwicza, Kasztelana Konarskiego Sieradzkiego Złączona W Chwalebnym Abdanku Zapisana... Kraków : Drukarnia Seminaryum Biskupiego Akademickiego Dioecesani, 1766. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 4g.6.7.46.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander, Anna z Ankwiczów, genealogia] [Miejsca: Biecz]

Bibliografia regionalna Wielkopolski. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2013, Z. 1.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef Tadeusz] [Miejsca: Brzóstków]

BIELECKI R. : Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. Warszawa : Trio, 1995.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy, biografie] [Miejsca: Polska, Francja]

BIELOBOK J. : Błogosławiona Karolina Kózkówna. 1998, S. 201-206.
[Uwagi: *, kompilacja*] [Osoby: Karolina Kózka] [Miejsca: Wał-Ruda]

BIERNAT A., BIERNAT B., Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Materiały inwentaryzacyjne. T III, kwatery 25-32. Warszawa. : Wydaw. UW, 1994.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa-Powązki]

BIEŃKIEWICZ R. J. : Applikacya Polityczna Na przykłád Młodźi Retoryczney Collegium Piotrkowskiego Scholarum Piarum, Produkowana Jasnie Wielmoznemu Jmci Panu P. Macieiowi z Kozarzowa Borzęckiemu Z Woiewodztwa Poznanskiego ná Trybunał Koronny, Deputatowi Podwoiewodzemu Káliskiemu. 1739. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 4.18.4.5.
[Uwagi: *] [Osoby: Maciej] [Miejsca: Poznań]

Bilet wizytowy Tadeusza Borzęckiego w korespondencji Aleksandra Czołowskiego. 1932. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. IV 5561, K. 30 [Mf 43457-8].
[Uwagi:
brak] [Osoby: Tadeusz] [Miejsca: Warszawa]

BOBROWICZ J. N. : Dodatek do Herbarza polskiego Kaspra Niesieckiego obejmujący dalsze rodowodowe wiadomości... A-Z. Lipsk : Drukarnia Breitkopfa i Haertela, 1844.
[Uwagi: brak] [Osoby: Borzęccy, genealogia] [Miejsca: X]

BOBROWSKI T. Pamiętnik mojego życia. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
[Uwagi: *] [Osoby: Onufr, Anna z Kornelowskich] [Miejsca: Kikiszówka, Machnówka, Łopatyń]

Bogaci Historią. Gmina Łodygowice. Internet.
[Uwagi: brak] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Łodygowice]

BONDYRA W. : Chronologia sejmików ziemi chełmskiej 1697-1762. Rocznik Chełmski. 1996, T. 2, S. 341-358. Chełmska Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Ziemia Chełmska]

BONIECKI A. : Herbarz Polski. Cz. 1. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 1-16. Warszawa : skł. gł. Gebethner i Wolf, 1899-1913.
[Uwagi: *; uzupełnienie *] [Osoby: Borzęccy, genealogia] [Miejsca: Polska]

BORKOWSKI R. : Dzieje rodu Lubomirskich z Głogowa Małopolskiego. Rozprawa doktorska. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski Wydział Socjologiczno-Historyczny Instytut Historii, 2017.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Ziemia Chełmska]

Borzęcka A. Zbiór dokumentów, b. r. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa, sygn. 01259, S. 18.
[Uwagi:
brak] [Osoby: A. Borzęcka] [Miejsca: X]

Borzęcka A. Zbiór dokumentów, b. r. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa, sygn. 01260, S. 17.
[Uwagi:
brak] [Osoby: A. Borzęcka] [Miejsca: X]

Borzęcka Jadwiga.  Zbiór dokumentów z lat 1931-1944. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/730/0/3/431.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: X]

Borzęcki. B.r. Archiwum Państwowe na Wawelu, Teki Antoniego Schneidra, sygn. TSchn 265.
[Uwagi:
brak] [Osoby: X] [Miejsca: X]

Borzęcki. B.r. Archiwum Państwowe na Wawelu, Teki Antoniego Schneidra, sygn. TSchn 266.
[Uwagi:
brak] [Osoby: X] [Miejsca: X]

Borzęcki 1715-16 r. Burletti, zbiór dokumentów z lat 1715-1716. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Czartoryskich, sygn. ASang 194/5.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: X]

Borzęcki Alfons. Ankieta personalna i deklaracja przystąpienia do Towarzystwa Insurekcyjno-Monarchistycznego „Trzeci Maj”. 1844. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6586 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Towarzystwo Insurekcyjno-Monarchistyczne Trzeciego Maja, Biografie i deklaracje członków od litery A do L, Od 1843 do 1848, S 123-130.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Alfons] [Miejsca: Francja]

BORZĘCKI A. W. : Mundus Philosophicvs Illvstrissimo ac Reverendissimo Domino, D. Abrahamo Woyna Dei, et Apostolicae Sedis Gratia Episcopo Vilnensi, Cancellario Almae Academiae Vilne: S. J. Domino ac Patrono suo Colendissimo Summae observantiae ergo dedicatus & defensus. Ab Andrea Venceslao Borzecki Bohemo, Summi Pontificis Alumno, Laureae Magisterij Philosophici Candidato, & in eadem Academia Metaphysices & Ethices Auditore. Anno 1643. Mense Die Vilnae, Typis Academicis Socieciatis Iesu. Biblioteka Narodowa, sygn. SD XVII.3.1558.
[Uwagi: *] [Osoby: Andrzej Wacław] [Miejsca: Wilno]

Borzęcki Edward. Ankieta personalna i deklaracja przystąpienia do Towarzystwa Insurekcyjno-Monarchistycznego „Trzeci Maj”. 1844. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6586 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Towarzystwo Insurekcyjno-Monarchistyczne Trzeciego Maja, Biografie i deklaracje członków od litery A do L, Od 1843 do 1848, S 135-142.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Edward] [Miejsca: Francja]

BORZĘCKI E. : Leczenie rzeżączki u mężczyzn metodą Janeta. Wykład wygłoszony na posiedzeniu Towarzystwa Lekarskiego krakowskiego w dniu 17 czerwca 1896 roku... Kraków : Odbitka z Przeglądu Lekarskiego 1896, Nr. 33-34. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 873768.
[Uwagi: *] [Osoby: Eugeniusz] [Miejsca: Kraków]

BORZĘCKI E. : O leczeniu rzeżączki u kobiet. Kraków : Odbitka z Przeglądu Lekarskiego, 1891. Biblioteka Jagiellońska, sygn. II 45911.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Eugeniusz] [Miejsca: X]

BORZĘCKI E : O rozpoznawaniu i leczeniu rzeżączki u mężczyzn ze stanowiska bakteryologicznego. Rozprawy z zakresu medycyny praktycznej, Seria I, Zeszyt10. Kraków : Wydawnictwo Dzieł Lekarskich Polskich, 1892. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 50723 II.
[Uwagi: 1] [Osoby: Eugeniusz] [Miejsca: Kraków]

BORZĘCKI E : O stanach nieżytowych cewki moczowej u mężczyzn. Kraków : Przegląd Lekarski, 1898, Nr 12-13 (odbitka). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. X.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Eugeniusz] [Miejsca: Kraków]

BORZĘCKI E. : Sprawozdanie z V zjazdu Towarzystwa Dermatologicznego Niemiec. w Gracu. Kraków : Odbitka z Przeglądu Lekarskiego, 1895. Estreicher, K. Bibliografia Staropolska, t. 2, s. 466, hasło: Borzęcki Eugeniusz.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Eugeniusz] [Miejsca: X]

Borzęcki Henryk. Zbiór dokumentów z lat 1949-1952. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/787/0/8/214.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Henryk] [Miejsca: X]

BORZĘCKI H : O sposobie postępowania na świecie przestrogi, Młodym, zwłaszcza dworskie życie prowadzić myślącym pożyteczne... Wilno : Drukarnia J. K. M. Akademicka Societatis Jesu, 1766 (według pracy A. Goussaulta : Wyobrażenie poczciwego człowieka, 1762). Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 390977 I.
[Uwagi: *] [Osoby: Hieronim, strażnikowicz brzeski] [Miejsca: Wilno]

BORZĘCKI H : O sposobie postępowania na świecie przestrogi, Młodym, zwłaszcza dworskie życie prowadzić myślącym pożyteczne... Edycya druga Wilno : Drukarnia  Królewska Akademicka, 1778. (według pracy A. Goussaulta : Wyobrażenie poczciwego człowieka, 1762). Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 31252 I.
[Uwagi: *] [Osoby: Hieronim, strażnikowicz brzeski] [Miejsca: Wilno]

BORZĘCKI H : Zbiór Krótki Historyi Egipskiey y Kartaginskiey... Grodno : Drukarnia J. K. Mości : 1776. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 768956.
[Uwagi: *] [Osoby: Hieronim] [Miejsca: Grodno]

BORZĘCKI I. : O emeryturze dla duchownych projekt oraz recenzja myśli rzuconych w tym przedmiocie przez X. P. K. Warszawa : Drukarnia F. Czerwińskiego i S. Niemiery, 1882. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 17.22.3.21.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Ignacy, proboszcz z Charłupi] [Miejsca: Charłupia]

Borzęcki Ignacy. W: Osoby w kolejności alfabetycznej wg nazwisk. Zbiór dokumentów z lat 1777-1805. Archiwum Główne Akt Dawenych. Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/21/B 153. [Borzęcki Ignacy koniuszy księcia Karola. Asygnacje, kwity, regestr, noty, oblig księcia Karola, list]
[Uwagi: brak] [Osoby: Ignacy] [Miejsca: X]

Borzęcki Jan. Zbiór dokumentów z 1949 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/842/0/2/33.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Jan] [Miejsca: X]

BORZĘCKI J. : Na własnych skrzydłach. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef 1928-1990] [Miejsca: Warszawa, Olesno]

Borzęcki Jan Stanisław. Ankieta personalna i deklaracja przystąpienia do Towarzystwa Insurekcyjno-Monarchistycznego „Trzeci Maj”. 1844. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6586 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Towarzystwo Insurekcyjno-Monarchistyczne Trzeciego Maja, Biografie i deklaracje członków od litery A do L, Od 1843 do 1848, S 131-134.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Jan Stanisław] [Miejsca: Francja]

BORZĘCKI K : Beitrag zur Kenntnis der Desmidiaceenflora der Umgebung von Lemberg [Przyczynek do znajomości Desmidjów okolic Lwowa]. Kraków : 1919. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. 20606.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Konstanty, w latach 1919-1924 student botaniki] [Miejsca: X]

BORZĘCKI K. : Ku pamięci uczestniczki powstania 1863 r. w rocznicę powstania styczniowego. Gazeta Kielecka, 1930, Nr 10, S. 2. Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Kacper] [Miejsca: Kielce]

BORZĘCKI K. : Les Turcs anciens et modernes. Istambuł [?], 1869. Estreicher, K. Bibliografia XIX wieku, t. 2, s. 466, [Hasło: Borzęcki Konstanty (1826-1876)].
[Uwagi:
brak] [Osoby: Konstanty] [Miejsca: Turcja]

BORZĘCKI K : Podręcznik botaniki dla klasy 5 gimn. matematyczno-przyrodniczego. Lwów-Warszawa : Książnica Atlas, 1924.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Konstanty] [Miejsca: X]

BORZĘCKI K. : Przyczynek do znajomości Desmidjów okolic Lwowa. Rozprawy Wydziału Matemat-Przyrodniczego Polskiej Akademji Umiejętności w Krakowie,  1920, T. 59 ser. B. Biblioteka Jagiellońska, sygn. II 120134.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Konstanty, w latach 1919-1924 student botaniki] [Miejsca: X]

BORZĘCKI M. : Szczególne obowiązki policji pełniącej służbę na kolejach. B. r. Biblioteka Jagiellońska, sygn. I 71022.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Marian] [Miejsca: X]

Borzęcki Michał. W: Osoby w kolejności alfabetycznej wg nazwisk. Zbiór dokumentów z lat 1762-1784. Archiwum Główne Akt Dawenych. Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/21/B 154.[Michał Borzęcki podskarbi księcia Micała Kazimierza. Rota przysięgi, asygnacje, kwity]
[Uwagi: brak] [Osoby: Michał] [Miejsca: X]

Borzęcki Mieczysław. 13 Wileński Batalion Strzelców „Ryś”. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Mieczysław] [Miejsca: Monte Casino, Włochy]

BORZĘCKI T : Dr med. Alfred Sokołowski. XL. 1873-1913. Warszawa : Druk. K. Kowalewskiego, 1913.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Tadeusz 1877-1964] [Miejsca: Warszawa]

BORZĘCKI T : Etiologia i rozpoznanie bakteryologiczne cholery (według odczytu W. Kolie). Warszawa : 1911. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. II 45912.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Tadeusz] [Miejsca: Warszawa]

BORZĘCKI T. : Jakie wyniki osiągają suchotnicy z pobytu w szpitalach naszych. Warszawa. : 1902. Estreicher, K. Bibliografia XIX wieku, t. 2, s. 466, hasło: Borzęcki Tadeusz.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Tadeusz] [Miejsca: X]

BORZĘCKI T : Treść logiki popularnéj, poprzedzona krótkim wykładem psychologii. Warszawa : Drukarnia Gazety Polskiej, 1862. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. 51.029
[Uwagi:
brak] [Osoby: Teofil 1800-1887] [Miejsca: Kielce]

BOŁCUN G. : Jan Marian Włodek z Dąbrownicy - Powroty. Rocznik Kolbuszowski, 2013, T. 12, S. 7-29.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: Okocim]

BRÜCKNER A; Dzieje kultury polskiej. Tom trzeci. Kraków : nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1932.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: Nieświerz]

Brulion listu Dyrekcji Głównej do Edwarda Borzęckiego. 1844. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6595 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Towarzystwo Insurekcyjno-Monarchistyczne Trzeciego Maja, Dyrekcja Główna do dyrektorów prowincjonalnych i członków, S. 247-250.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Edward] [Miejsca: Francja]

Brulion listu Hipolita Błotnickiego do Walentego Borzęckiego. 1842. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Walenty, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Walenty] [Miejsca: Francja]

Bruliony listów Dyrekcji Głównej do Alfonsa Borzęckiego. B.r., zbiór 2 listów. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6602 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Towarzystwo Insurekcyjno-Monarchistyczne Trzeciego Maja, Michał Lisiecki [dyrektor prowincjonalny Towarzystwa w Lille], Korespondencja z Dyrekcją Główną, S. 171-176, 181-182.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Alfons] [Miejsca: Francja]

Brytyjska Książeczka Wojskowa Mieczysława Borzęckiego. [W:] Borzęcki Mieczysław. 13 Wileński Batalion Strzelców „Ryś”. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Mieczysław] [Miejsca: Wielka Brytania]

BUKAR S. : Pamiętniki Seweryna Bukara z rękopisu po raz pierwszy ogłoszone.  Drezno : Biblioteka pamiętników i podróży po dawnej Polsce, 1871, T. 5.
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Warszawa, Mińsk Mazowiecki]

BUKCZYN S. : Echo pod Białymstokiem. Olsztyn, 1982.
[Uwagi: brak (S. 38, 69, 124, 135)] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Polska]

Całoroczne trudy Komitetu Narodowego Polskiego w dniu 8 grudnia 1831 r. we Francii zawiązanego. Paryż : Drukarnia A. Pinard, 1831-1833.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Francja]

Catalogus ecclesiarum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis dioecesis Vladislaviensis sem Calissiensis pro Anno Domini 1878. Varsocie : Typis Czerwiński et Comp., 1877.
[Uwagi: *] [Osoby: Ignacy] [Miejsca: Koźminek]

Celina i Jadwiga Borzęckie: inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki. Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Kraków : Wydawnictwo Salwator, 2017, T. 16.
[Uwagi: *] [Osoby: Celina, Jadwiga] [Miejsca: Obrembszczyzna, Kęty]

CHLEBOWSKI B. : Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa : 1880-1902, T. 1-15. ICM.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

CHMIELOWSKI P. : Eliza Orzeszkowa. Nad Niemnem. Warszawa : Drukarnia Orgerbarand i Synowie, 1899.
[Uwagi: *] [Osoby: Teofila] [Miejsca: Milkowszczyzna]

CHODYNICKI I. : Historya stołecznego królestw Galicyi i Lodomeryi miasta Lwowa... Lwów : nakł. Karola Bogusława Pfaffa, 1829. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Osoby: Paweł] [Miejsca: Lwów]

CHOJNACKI A. Wojsko i garnizony wojskowe. Ziemia Radzyńska, 2013, T. 2.
[Uwagi: *] [Osoby: Damazy] [Miejsca: Radzyń Podlaski]

CHOJNACKI A. : Garnizon węgrowski w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Żołnierze węgrowscy i ich środowisko. Rocznik Liwski, 2014, T. 7, S. 111-134.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Węgrów]

Chorąży Borzęcki Feliks - podporucznik; Regiment Pieszy Wojska Koronnego szef. Działyńskiego. 1790. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Księgi Kanclerskie, sygn. KK 94, S. 238 [Mf 6168].
[Uwagi:
brak] [Osoby: Feliks] [Miejsca: X]

Ciekawostki z historii Żychlewa. Witamy w Żychlewie. Internetowe Kroniki wsi. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Paweł] [Miejsca: Żychlewo]

Cmentarz komunalny w Nowogardzie. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Nowogard]

Cmentarz na górze św. Piotra. Internet. Jura-Pilica.com.
[Uwagi: *] [Osoby: Jan, Franciszka] [Miejsca: Stara Pilica]

CUMFT O., KUJAWA H. K. : Księga lotników polskich, poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1946. Warszawa : Wydawnictwo MON, 1989.
[Uwagi: *] [Osoby: Czesław, Stanisław Józef] [Miejsca: Polska, Wielka Brytania]

CYRANKIEWICZ S. : Książkowy przewodnik po cmentarzach Krakowa, Podgórza i Zwierzyńca. Kraków : 1908.
[Uwagi: *] [Osoby: Hortensja] [Miejsca: Kraków]

CWIKLIŃSKI T. A. [?] : Mowa do W. Józefa z Kozarzewa Borzęckiego Stolnika Nowogrodzkiego od kączącego szkoły Michała z Kozarzewa Borzęckiego uprzeymym a tym nieodmiennym affektem kochającego syna miana r. 1779 d. 13. miesiąca września. Zamość. 1779. Archiwum Przyborowskich. Estreicher, K. Bibliografia Staropolska, t. 13, s. 285, hasło: Borzęcki Józef, t. 14, s. 4, hasło: Borzęcki Józef, t. 14, s. 5, hasło: Borzęcki Michał, t. 14, s. 479, hasło: Cwikliński Tomasz Antoni, dodatek 1, s. 88, hasło: Borzęcki Michał.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Józef] [Miejsca: X]

CZAJKA M, KAMLER M., SIENKIEWICZ W. : Leksykon historii Polski. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1995.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy, biografie] [Miejsca: X]

CZARTKOWSKI A,, JEŻEWSKA Z. : Fryderyk Chopin. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
[Uwagi: *] [Osoby: Emilia] [Miejsca: Paryż]

CZARTORYSKI A. J, : Pamiętniki i memoriały polityczne 1776-1809. Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1986.
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Puławy]

CZAYKOWSKI M. : Kozaczyzna w Turcyi. Paryż. (1857). American Libraries.
[Uwagi: *] [Osoby: Kulomb] [Miejsca: Turcja]

CZEPAS P. : Utracone w XX wieku. O przeszłości podbełchatowskich wsi przed wydobyciem węgla brunatnego (zarys problematyki badawczej na wybranym przykładzie wsi Wola Grzymalina). Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 2020, T. 20,
[Uwagi: *] [Osoby: Kulomb] [Miejsca: Wola Grzymalina]

CZEPPE M. : Kamaryla Pana z Dukli. Kształtowanie się obozu politycznego Jerzego Augusta Mnischa 1750-1763. Warszawa : Instytut Historii PAN, 1998, S. 130, 222.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: X]

CZESZEJKO-SOCHACKI Z. : Słownik biograficzny adwokatów polskich. T. II, A-G. Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, 1988.
[Uwagi: *, ver. 2 *] [Osoby: Marian] [Miejsca: Warszawa]

CZOŁOWSKI A. : Materiały genealogiczne dotyczące różnych rodzin zebrane przez A. Czołowskiego Lit. B. 1870-1890. Zbiór dokumentów z lat 1870-1890. Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów, Zbiór Aleksandra Czołowskiego, sygn. F. 141 II 36.
[Uwagi: *] [Osoby: Honorata, Aureli] [Miejsca: Lwów, Syberia]

DAMSE J. : Polka grodzińska skomponowana na fortepian grywana w Teatrze Rozmaitości i ofiarowana wielmożnemu Józefowi Borzęckiemu... Warszawa : b.r. (około 1860). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. Mus.III.146.148.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Józef] [Miejsca: X]

Das Vaterland, 15 August 1868.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Michał] [Miejsca: Rozniatów]

DĄBROWSKI J. S. : Indeks osobowy metryki koronnej Władysława IV. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, b.r.
[Uwagi: *] [Osoby: Dorota, Stanisław] [Miejsca: Polska]

DĄBROWSKI M. : 20-lecie komunikacji w Polsce Odrodzonej. Kraków : Koncern Prasowy Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 1939.
[Uwagi: *] [Osoby: Tadeusz] [Miejsca: Warszawa]

Decyzja o zapisie Franciszka Borzęckiego i jego synów do części szóstej Ksiąg Szlachty. Kowel : Księgi Starożytnej Szlachty Guberni Wołyńskiej, 1802, wpis 20. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. Fond 146 I 336, k 41-44.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszek, genealogia] [Miejsca: Bytrień]

Decyzja o zapisie Tomasza, Ignacego, Józefa, Dominika i Jana do części pierwszej Ksiąg Szlachty. Z wykazu powiatowego o szlachcie, 1802, wpis 1588.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

Decyzja o zapisie Wincentego, Jana Kantego i Stanisława Borzęckich do części szóstej Ksiąg Szlachty. Z wykazu powiatowego o szlachcie, 1832, wpis 1672.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

Dezyzja o zapisie Franciszka Borzeckiego wraz z rodziną do częśći szóstej Ksiąg Szlachty. Z wykazu powiatowego o szlachcie, 1825, wpis 39.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

Decyzja w sprawie Erazma Borzęckiego wraz z rodziną. Z wykazu powiatowego o szlachcie, 1833, wpis 1200.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

Dedykacja od W. Borzęckiej dla Godfryda Radzimińskiego i jego żony Felicjanny z Mikoszewskich. W: [Utwory poetyckie Godfryda Radzimińskiego oraz dedykowane jemu i żonie Felicjannie z Mikoszewskich Radziminskiej]. 1830. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/72/0/7.3/446.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęcka] [Miejsca: X]

Deklaracja przystąpienia Erazma Borzęckiego do Towarzystwa Insurekcyjno-Monarchistycznego „Trzeci Maj”. 1846. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6589 III, Archiwum Hotelu Lambert, Towarzystwo Insurekcyjno-Monarchistyczne Trzeciego Maja, Przedstawienia na członków i deklaracje, T. 1, S 343-344.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Erazm] [Miejsca: Francja]

DIAKOW W. A. i in. : Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832-1855 (Królestwo Polskie). Przewodnik biograficzny. Wrocław : Ossolineum, 1990.
[Uwagi: *] [Osoby: Antoni, Aurelian, biografie] [Miejsca: Warszawa, Kraków]

Dieło po żałobie gospożi Barżenskoj o niesprawiedliwoj prodaże sdiełannoj w kijewskoj gubiernii jeja imienija; i o proczem. Zbiór dokumentów z lat 1815-1816. Archiwum Głowne Akt Dawnych. Kancelaria Senatora Nowosilcowa, sygn. 1/197/0/-/166. [Akta dotyczące skargi pani Borzęskiej, właścicielki otrzymanych w spadku po matce Annie z Ankwiczów Czapli i Humieńca oraz klucza przyłuckiego na temat niesprawiedliwej sprzedaży jej majątku znajdującego się w guberni kijowskiej; i innych spraw]
[Uwagi: brak] [Osoby: Honorata Marcelina] [Miejsca: X]

Długi, wierzytelności i przejęte zobowiązania Jana Karola Chodkiewicza: Abaza - Borzęcka. Zbiór dokumentów z lat 1821-1855. Archiwum Narodowe w Krakowie. Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. 29/630/0/1.53/830.
[Uwagi: *] [Osoby: Anna, Jan] [Miejsca: Lubartów]

DMOCHOWSKI F. X. : Wiersz na przypadek Borzęckiego podstolica nocny. Warszawa : 1790. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. II 6716, K. 130v-131 [Mf 32549/t-1, Mf 32550/t-2].
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Warszawa]

Dobra ziemskie Chojne, do których należą Bobrowniki, Stoczki i Wiechutki z przyległościami i przynależytościami w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim położone. Portal historyczno-geograficzny Ziemi Sieradzkiej. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Tomasz] [Miejsca: Chojne]

DOBROŃSKI A., FILIPOW K. : Strzelcy Kresowi z Zambrowa. 71 Pułk Piechoty. Muzeum Wojska w Białymstoku, b. r.
[Uwagi: *] [Osoby: Roman] [Miejsca: Zambrów]

Dokument dotyczący sporu z Stanisława Janowskiego chorążego owruckiego przeciwko Janowi Darowskiemu przed sądem starościńskim krakowskim w sprawie sum p. Borzęckiej ze wsi Poręba. XVIII w. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 11488. Adam Mikołaj Sieniawski Hetman wielki koronny, kasztelan krakowski.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęcka] [Miejsca: Poręba]

Dokumenta dotyczące Mentowa i Smilowa. Borowski, Wysocki, Górski, Węgliński, Sieprawski, Borzęcka, Andrzejewski. Zbiór dokumentów z lat 1611-1721 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie, sygn. 416.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: Mentów]

Dokumenty Borzęckiej Emilii. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6716 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Instytut Panien Polskich.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Emilia] [Miejsca: Francja]

DOMAŃSKA R. : Pawiak, więzienie gestapo. Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1978.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

DOMAŃSKI P. : Zarys rozwoju sportu w Żabnie od początków do 1990 roku. Żabno : Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, 1995.
[Uwagi: *] [Osoby: Feliks] [Miejsca: Żabno]

Dominium Byszyce (Byszyce) - Joachim Borzęcki. Zbiór dokumentów z lat 1852-1856. Archiwum Narodowe w Krakowie, C.K. Komisja Ministerialna dla zniesienia ciężarów gruntowych w Krakowie, sygn. 29/279/0/1.1/6.
[Uwagi: *] [Osoby: Joachim] [Miejsca: Byszyce]

Dostojeństwa i urzędy świeckie w dawnej Rzeczypospolitej.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

Dowody szlachectwa w sądach ziemskich i grodzkich Galicji. X.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

Dowód osobisty Heleny Gołebiewskiej. Starostwo Powiatowe w Brodnicy, 1908.
[Uwagi: *] [Osoby: Helena z Gołębiewskich] [Miejsca: Brodnica, Warszawa]

Druk reklamowy pracowni złotniczej A. Borzecki. Paryż : b.r. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki A. 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: A. Borzęcki] [Miejsca: Paryż, Francja]

Drzewo genealogiczne mieszkańców gminy Koźmice Wielkie. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Koźmice]

DUCHÉNEBILLOT F. D. : Méthode pour aprendre facilement la langue françois donnee a l'usage des demoiselles pensionaires des monasteres de Cracovie, de Varsovie, de Lublin et de Vilna, des Religieuses de la Visitation de Sainte Marie... Kraków : 1768. Biblioteka Cyfrowa UMCS. [Sposob łatwieyszego nauczenia się po francusku do używania Ichmosciom damom swieckim, w klasztorach, krakowskim, warszawskim, lubelskim, y wileńskim Panien zakonnych pod tytułem Nawiedzenia Maryi...].
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X] [Nota: Herb i wiersz na herby Kalinowskich i Borzęckich. Dedykacja dla Wiktoryi Kalinowskiej starościanki lelowskiej].

DUDZIŃSKA-REZLER F. : Szkoły mojego życia. Wspomnienia nauczycielki.  Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013, S. 165.
[Uwagi: brak] [Osoby: Janina] [Miejsca: X]

DUNCZEWSKI  S. J. : Herbarz wielu domow Korony Polskiey y W. X. Litewskiego. Kraków : Drukarnia B. Jana Kantego, 1757, T. 1.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

DUNCZEWSKI  S. J. : Herbarz wielu domow Korony Polskiey y W. X. Litewskiego. Kraków : Drukarnia B. Jana Kantego, 1757, T. 2.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

DURAS C : Edward przez autorkę Uryki tłomaczenie SB z francuskiego. T. I-II. Warszawa : Druk. przy Ulicy Krakowskie Przedmieście nr 385, 1826. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. T.6969.
[Uwagi: brak] [Osoby: Salomea] [Miejsca: Warszawa]

DURAS C. : Uryka powieść tłumaczona z francuskiego przez SB. Warszawa : N. Glücksberg, 1824. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 17.6.8.19. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. I 84.696.
[Uwagi: *] [Osoby: Salomea] [Miejsca: Warszawa]

DURKO J.,  i in, : Smolna 30. Gimnazjum im. Jana Zamojskiego. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Syrenki, 1989, S. 353, 395.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa]

DWORZACZEK W. : Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów wielkiej własności w Wielkopolsce. Poznań : b. r. Biblioteka Kórnicka PAN. Teki Dworzaczka, sygn. X.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy, genealogia] [Miejsca: Wielkopolska]

DWORZACZEK W. : Regestry. Poznań : b. r. Biblioteka Kórnicka PAN. Teki Dworzaczka, sygn. X.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy, genealogia] [Miejsca: Wielkopolska]

Dwór w Łodygowicach. Gimnazjum nr. 1 w Łodygowicach. Internet.
[Uwagi: brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Łodygowice]

Dwór w Łodygowicach. Sokoli Szlak. Zamki Pałace. WordPress. Internet.
[Uwagi: brak] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Łodygowice]

Dyariusz seymu Convocationis Siedmio-Niedzielnego Warszawskiego. Zdania, Mowy, Projekta y Manifesta w sobie zawieraiący przez Sesyę zebrany R. P. 1764. w Warszawie W Drukarni J. K. MCI y Rzeczypospolitey Societatis Jesu.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Warszawa]

Dyaryusz Seymu Coronationis. Opisanie Aktu samey Koronacyi, tudzieź oddanego od Miast nazaiutrz Hołdu, y Solenizacyi innych dni przed Seymem, iako teź y samego Seymu po nim następującego Coronationis nazwanego z wydrukowanemi w Nim swoim porządkiem wszystkimi Mowami Nayiaśniejszego Króla JMCi Stanisława Augusta, Kazaniem Imć Xiędza Krasickiego Opata Wącbockiego pod czas Koronacyi oraz z zdaniami y Mowami Senatorow Ministrow Posłow w czasie Seymu, y Mieszczan w dzien oddania Hołdu, naostatek y Ceremoniałem odprawioney Xcia Imć Kurlandskiego Inwestytury, w sobie zawieraiący, przez dni y Sessye zebrany Roku Pańskiego 1764. w Warszawie w Drukarni J. K. MCi y Rzeczypospolitey Soc. Jesu.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęki] [Miejsca: Warszawa]

Dyaryusz Seymu Electionis Między Wsią Wolą y Miastem Warszawą odprawionego... Warszawa : Drukarnia J. K. MCIy Rzeczypospolitey Societatis Jesu, 1764. Biblioteka Narodowa sygn. SD XVIII.3.167.4 [Mf 107388]
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Warszawa]

Dyaryusz seymu walnego ordynaryinego, odprawionego w Warszawie Roku 1766.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Warszawa]

DYROWSKI P. : Kazanie Na Dzien Swiętego Kazimierza Krolewica Polskiego. W Obliczu JJ. W.W. Panow, a Mężow dobrze Oyczyznie zasłużonych Woiewodztwa Sieradzkiego, Miane. A w obowiązku nieśmiertelney Daniny Wielmoznemu JMCI Panu Kazimierzowi z Kozarzewa Borzęckiemu Cześnikowi Chełmskiemu Poswięcone... Kalisz : Drukarnia J. O. X. Jmć Prymasa Arcy Biskupa Gnieźnieńskiego, 1792. Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, sygn. XVI 28889 I.
[Uwagi: *] [Osoby: Kazimierz, genealogia] [Miejsca: Ziemia Sieradzka]

Dziennik Departamentowy Warszawski. Warszawa : 1812, Nr 41. Sygn. NDIGCZAS023718 72203053.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: Warszawa]

Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych. Nr 1 z dnia 4 stycznia 1929. Warszawa : Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1929. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Osoby: Roman] [Miejsca: Zambrów]

DZIERŻANOWSKI W. : Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870. Warszawa : 1870. Biblioteka Varsawiana.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa]

Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2003, T. 1.
[Uwagi: *] [Osoby: Kazimierz] [Miejsca: Tulcea]

Ekonomowie dóbr zatorskich. 1866, wyciąg ze wstępu do inwentarza. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Dóbr Zator, sygn. X.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęcki, ekonom] [Miejsca: Pelczowice]

Ekonomowie dóbr zatorskich: Wyciąg ze wstępu do inwentarza. Zbiór dokumentów z lat 1859-1860, wyciąg ze wstępu do inwentarza. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum dóbr Zator, sygn. X.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęcki, ekonom] [Miejsca: Zatorze]

[Ekstrakty z ksiąg grodzkich poznańskich, nakielskich, kcyńskich, bydgoskich i gnieźnieńskich oraz trybunalskich piotrkowskich wpisów z lat 1642-1746, zawierających m.in. manifestacje i protestacje, pozwy sądowe, wyroki, ugody w sprawach finansowych, działy i ugody rodzinne, kwity, zapisy sum, akty przekazania praw do dóbr, akt unieważnienia zapisu posagowego, kopie kontraktów dzierżawnych, kopię działu rodzinnego dóbr Dębogóra, a także oryginalne kontrakty sprzedaży dóbr pod zastaw i na wykup oraz ugody w sprawie dotrzymania warunków kontraktów - jako dowody majątkowe rodzin: Baranowskich, Kwileckich, Golańskich, Wyrzyskich, Grudzińskich, Wyganowskich, Smoszewskich, Działyńskich, Pławińskich, Borzęckich, Przystanowskich, Brodzkich, Piekarskich, Umińskich, Sokołowskich, Radzimińskich, Kiełpińskich i dóbr: Szamocino, Dębogóra, Sierniki, Malice, Mrocza, Rogalino, Guncerzewy, Tupadło, oraz sumariusze wpisów rodziny Baranowskich.]. Zbiór dokumentów z lat 1700-1793. Archiwum Państwowe w Poznaniu. Księgi sądu i urzędu grodzkiego w Poznaniu, sygn. 53/20/0/-/Poznań Gr. 1827.
[Uwagi: brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

Elektorów poczet który niegdyś głosowali na elektów Jana Kazimierza r. 1648, Jana III. r. 1674, Augusta II. r. 1697 i Stanisława Augusta r. 1764 najjaśniejszych krółów polskich wielkich książąt litewskich i t. d., i  t., d., i t. d. ułożył i wydał Oswald Zaprzaniec z Siemuszowej Pietruszki. Lwów : Kajetan Jabłoński, 1845.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Polska]

Elenchus clere saecularis et regularis dioecesis Cracoviensis. 1817.
[Uwagi: *] [Osoby: Andrzej, Józefa, Romuald, Onufry] [Miejsca: Kraków]

Encyklopedia Solidarności. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Andrzej] [Miejsca: Kraków]

Encyklopedia miasta Mielca. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy [Miejsca: Mielec]

EPSZTEIN T. : Polska własność ziemska na Ukrainie w 1880 roku. Warszawa : Wydawnictwo Neriton Instytut Historii PAN, 2008.
[Uwagi: *] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Przyłuka]

Escadrille C 43 - SOP 43 - BR 43. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Charles] [Miejsca: Paryż]

ESTREICHER K. : Bibliografia Polska. Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa]

Eysymontt, Michał Józef (ok. 1712-1768. Stowarzyszenie rodów grodzieńskich. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Michał] [Miejsca: Milkowszczyzna]

Experyment pod zaszczytem Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Antoniego Tyzenhauza, dany przez Franciszka Gosiewskiego i Borzęckich. Dedykacja dla Antoniego Tyzenhauza podskarbiego nadwornego litewskiego. Grodno : 1776. Estreicher, K. Bibliografia Staropolska, t. 13, s. 284, hasło: Borzęccy. Estreicher, K. Bibliografia Staropolska, t. 17, s. 271, hasło: Gosiewski Franciszek.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Grodno]

FIBEK J. : Kościół św. Jana Chrzciciela. Internet. Rodzima.org.
[Uwagi: brak] [Osoby: Marcin] [Miejsca: Wołkolata (Vidovauk)]

FILIPCZAK W. : Ekonomie litewskie w polityce sejmikowej Stanisława Augusta po upadku Antoniego Tyzenhauza (1780-1783). Przegląd Nauk Historycznych, 2006, R. 5, Nr 1 (9), S. 235-276.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: Grodno]

FLORCZAK T. : Genealogia Borzęckich i Chludzińskich. Warszawa : rękopis z 1997 r.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Obrembszczyzna]

FOURNIER-SALOVEZE R. : Les peintres de Stanislas-Auguste II Roi de Pologne. Paris : Librairie de L'Art Ancien et Moderne (Ancienne Maison J. Rouam). 1907. [S. 245, 248]
[Uwagi: *] [Osoby: Klata Paszkowska] [Miejsca: Rogoźnica]

FRANCZYK-CEGŁA A. : Zarys dziejów klasztoru OO. Karmelitów w Sąsiadowicach. Nasza Przyszłość, 2016, T. 125, S. 75-126.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Sąsiadowice]

GAJEWSKI R. : Ks. Zygmunt Kaczyński - kapłan i polityk. Lublin : System Graf, 2013, S. 145, 172.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Marian] [Miejsca: X]

GASS B. : Krótki rys historyczno-geograficzny Siennicy i okolicy. W: W służbie Wsi i Kraju. W setną rocznicę powstania Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966.
[Uwagi:
*] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Mińsk]

GERBER R. : Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik Biograficzny. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,1977.
[Uwagi: *] [Osoby: Stefan, Tadeusz, Teofil, biografie] [Miejsca: Warszawa]

GERMAN F. : Fryderyk Chopin i doktor Aleksander Hoffman. Rocznik Chopinowski, 1981, Nr 13, S. 49-63. [przedruk z komentarzami Krzysztofa Budzynia: Śremski Notatnik Historyczny, 2010, Nr 6, S. 48-66]
[Uwagi:
brak] [Osoby: Emilia Nepomucena] [Miejsca: Francja]

Genealogie Parafii Ostrów Lubelski. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Paweł] [Miejsca: Ostrów Lunelski]

Glejt Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla mieszkańców Mińska skarżących się na Piotra Borzęckiego. Warszawa : 1791). Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, sygn. KRS W 460 g. Mińsk, K. 10-11.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Mińsk]

GLIWA A. : Wykaz zniszczeń we wsiach i miastach ziemi przemyskiej po najeździe tatarskim z 1672 roku. Cz. I. Rzeszów : Prace Historyczno-Archiwalne, 2003, T. 13, S. 142.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Bojowice]

Główny Wypis z pańszczyźnianego Żytomierskiego Archiwum Notarialnego z księgi powiatu Nowogrodzkowołyńskiego. Źytomierz, 13 lutego 1913. Żytomierskie Pańszczyźniane Archiwum Notarialne, sygn. 5024,  F. 80, W. 1, K. 214-217.
[Uwagi: *; tłumaczenie: *] [Osoby: Eleonora] [Miejsca: Połonne]

Gmina Kamieńsk. Historia miasta. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Kamieńsk]

GMITEREK H. : Materiały źródłowe do dziejów żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Władysława IV i Jana Kazimierza Wazów 1633-1669. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2006, S. 47, 1165, 1184.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Marcin, Paweł, wojski kijowski, podstarości lubelski] [Miejsca: X]

GMITEREK H. : Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich za panowania Augusta II Sasa 1697-1733. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2001.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Ziemia Chełmska]

GMITEREK H. : Rejestry szlachty ziemi chełmskiej z lat 1669-1772. Rocznik Chełmski, 1996, T. 2, S. 327-339.Chełmska Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Ziemia Chełmska]

GOŁOWACKIJ J. i in. : Akty izdawajemyje wilenskoju arheograficiskoju kommissieju. T. 13. Akty gławnago litowskago tribunała. Wilna : W typografii A. G. Cypjenna, 1886, .S. 98.
[Uwagi: *] [Osoby: Hieronim] [Miejsca: Witebsk, Kazań]

GRABOWSKI W. : Z dziejów Delegatury Rządu RP na Kraj - nowe aspekty badawcze. Internet. Instytut Pamięci Narodowej.
[Uwagi: *] [Osoby: Marian] [Miejsca: Warszawa]

GROCHOLSKI Z. : O Tereszkach. B.r.
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Mińsk Mazowiecki]

GRODZISKA-OŻÓG K. : Cmentarz Rakowicki w Krakowie (1803-1939). Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987.
[Uwagi: *] [Osoby: Eugeniusz, Halina z Gorzkowskich] [Miejsca: Kraków]

Gromada wsi Mokrzany w ekonomi samborskiej, pozwana przez Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego, skazana zaocznie. Warszawa : 1727. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Księgi Sądu Referendarskiego, sygn. Ks. Ref. 36, K. 22 [Mf 433].
[Uwagi:
brak] [Osoby: Antoni] [Miejsca: X]

GRUPA R. : Zaginione osady w gminie Krobia. Cz. 4. Nowa Gazeta Gostyńska. 2010, Nr 11, S. 12-13.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy, genealogia] [Miejsca: Chwałków, Włostówko]

GRYGLASZEWSKI P. : Malwina Janowska (1842-1926) zapomniana nauczycielka z Wolnicy. Kraków : 2010.
[Uwagi: *] [Osoby: Malwina] [Miejsca: Wolica]

GRZYMSKA U. CR : Misterium Paschalne sercem duch owości Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. [W:] Matka Celina Borzęcka. Teksty poświęcone załnżycielce Zgrornadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (w przeddzień beatyfika cji, Kęty 22 września 2007 r.), red. S. Cader. Kęty 2007.
[Uwagi: brak] [Osoby: Celina Chludzińska] [Miejsca: Kęty]

GULDON Z., KABACIŃSKI R. : Szkice z dziejów dawnej Bydgoszczy XVI-XVIII w. Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Popularnonaukowe, 1975, S, 70.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Walenty] [Miejsca: Bydgoszcz]

GUZIK J. : Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna Ziemi Miechowskiej 1939-1945. Wawrzeńczyce : Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Koło Gminne, 1987.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Stanisław (Bazyli Tatarski)] [Miejsca: X]

GUZOWSKA M. C. CR : Apostolstwo Sióstr Zmartwychwstanek poza granicami Polski. [W:] Matka Celina Borzęcka. Teksty poświęcone załnżycielce Zgrornadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (w przeddzień beatyfika cji, Kęty 22 września 2007 r.), red. S. Cader. Kęty 2007.
[Uwagi: brak] [Osoby: Celina Chludzińska] [Miejsca: Kęty]

Handlowa Księga Adresowa Polski i Gdańska. Red. W. Neuman. Warszawa-Gdańsk : Globus Towarzystwo Wydawnicze Handlowych Ksiąg Adresowych, 1923.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Polska]

HAUSER Z. : Zapomiane polskie rezydencje na ukrainie (II). Cenne bezcenne / utracone, 2008, Nr 4 (57) październik-grudzień, S. 29-31.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Przyłuka]

HAUSER Z., TOKARSKI J. : Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie. Warszawa : Burchard Edition, 2001, T. 2.
[Uwagi: brak] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Przyłuka]

HERBST S. : Encyklopedia Warszawy. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.
[Uwagi: *] [Osoby: Kazimierz, Stefan, Zbigniew] [Miejsca: Polska]

Herby z Kamieńskiem związane. Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Kamieńsk]

Historia. Gmina Ryglice. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Ryglice]

Historia Włodawy. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Franciszek, Marianna Pociej] [Miejsca: Włodawa, Różanka]

Historia Straży Pożarnej w Mielcu. Rys historyczny ochrony przeciwpożarowej miasta Mielca i powiatu mieleckiego. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Marceli] [Miejsca: Mielec]

Historia Zabytki Kultury Materialnej. LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Kamionka]

HOESICK F. : Z rozmów o Chopinie, „Kraj" 1900, nr 32 s. 437-439, nr 33 s. 449-451.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Emilia Anastazja] [Miejsca: Francja]

Honorata. Borzęcka. Lwów. Proxima8, bloks. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Lwów]

Informator Nauki Polskiej. Warszawa : Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, 1979, S. 720.
[Uwagi: *] [Osoby: Kazimierz, Stefan, Zbigniew] [Miejsca: X]

Informator Nauki Polskiej. Warszawa : Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, b. r.
[Uwagi: *] [Osoby: Stefan] [Miejsca: Sromowce Niżne]

Instrukcja dla Jerzego Kryńskiego, zarządzającego dobrami Aleksandra Borzęckiego. Bukowa, 7 stycznia 1778. Zbiór dokumentów z 1778 roku. Archiwum Państwowe w Przemyślu. Zbiór akt rodzinno-majątkowych. Borzęccy, sygn. 56/1918/0/2/18.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Bukowa]

Inwentarz dóbr Łodygowice. ok. 1770. CDIAL, sygn. 134-2-188.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Łodygowice]

Inwentarz kościoła Parafialnego Tuszyńskiego tak Duchowny iako Ekonomiczny przez WJX Jana Karpińskiego Dziekana Tuszczyńskiego Kanonika Kaliskiego, w przytomności Dozoru Kościelnego i miejscowego JX-dza Borzęckiego proboszcza Tuszyńskiego spisany w Roku 1826 w dniu dwudziestym szóstym czerwca. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim. Akta Dziekana Piotrkowskiego, sygn. 48/356/0/-/9.
[Uwagi: brak] [Osoby: Ignacy] [Miejsca: Tuszyn]

Inwentarz wsi Rybarzowice. Rybarzowice, 1817. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. 776.
[Uwagi: *] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Rybarzowice]

Inwentarz wsi Ureczko Małe. B.r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. 754.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Ureczko Małe]

Inwentarz wsi Ureczko Małe. Ureczko Małe. 1779. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. 788.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Ureczko Małe]

JABŁONOWSKI L : Pamiętniki. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1963, S. 327
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęcka, kanoniczka] [Miejsca: X]

JANOWSKA MALWINA : Dwa wesela, jeden pan młody”. Sztuka w 5 aktach. B.r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12485 I.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Malwina] [Miejsca: X]

JANOWSKA MALWINA : Kopciuszek wiejski. Sztuka w 6 aktach. 1904. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12487 I.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Malwina] [Miejsca: X]

JANOWSKA MALWINA : Wiersze i opowiadania. B.r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12490 I.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Malwina] [Miejsca: X]

JAROSZEWSKI : Przewodnik po pałacach i dworach Mazowsza. Cz. 2. Warszawa : 1996, S. 58.
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Mińsk Mazowiecki]

JAXA-BYKOWSKI P. : Ostatni seymik województwa bracławskiego. Petersburg : Druk Kraju, 1885.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Przyłuka]

JEŁOWIECKI A. : Moje wspomnienia 1804–1831–1838. Lwów : Wydawnictwo Zakładu im. Ossolińskich, 1933.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef, Ignacy, Anna] [Miejsca: Zawadówka]

JEMIOŁOWSKI M. : Pamiętnik dzieje Polski zawierający 1648-1679. Warszawa. : Wydawnictwo DiG, 2000.
[Uwagi: *] [Osoby: Paweł] [Miejsca: Lwów]

JEWULA Ł, i in. : Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815. Wersja 1.0. (AN).
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Małopolska]

JERZMANOWSKI, J. : W starych Kielcach. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975, S. 98-102.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Kacper] [Miejsca: Kielce]

JUDYCKI Z. A. : Pod obcymi sztandarami. Generałowie polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych państw obcych. Warszawa : Fundacja Polona Semper Fidelis, Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2016.
[Uwagi: *] [Osoby: Enver, Konstanty] [Miejsca: Turcja]

JUSUPOWA W. : Młodzież z Żytomierza poznaje polską historię. Słowo Polskie, 2020, Nr 9 (98), S. 11.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Przyłuka]

KACPRZAK K. : Hieronim Rogiński Róg. Wyklęci, S. 234-245.
[Uwagi: *] [Osoby: X] [Miejsca: X]

KACZMAREK H. : Piramidy egipskie - groby faraonów czy spichlerze Józefa. Folia Praehistorica Posnaniensia, 2011, T. 16, S. 113-134.
[Uwagi: *] [Osoby: Hieronim] [Miejsca: Grodno]

KAIM A. A. : Konstanty Borzecki - przypadkowy bohater w mikrohistorycznym studium dwukulturowości. Studia Migracyjne Przegląd Polonijny, 2020, Nr 2 (176), S. 281-306.
[Uwagi: *] [Osoby: Konstanty] [Miejsca: Turcja]

Kalendarium życia Chopina. Rok 1841. Internet. Chopin Internetowe Centrum Informacji Chopinoiwskiej. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
[Uwagi: *] [Osoby: Emilia] [Miejsca: Francja]

Kalendarz Ilustrowany dla wszystkich na rok zwyczajny 1893. 1893.
[Uwagi: *] [Osoby: Władysław] [Miejsca: Warszawa]

Kalendarz Wieńca i Pszczółki na r. 1881. Lwów : 1880. Estreicher, K. Bibliografia XIX wieku, T. 12, S. 246, hasło: Janowka Malwina z Borzęckich.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Malwina] [Miejsca: X]

Kalendarzyk Polityczny Wolney i niepodległey RzeczypospoliteyKrakowskiey, pod Opieką trzech Nayiaśnieyszych i Naypotężnieryszych Monarchow zostaiący na Rok 1819. Kraków : Drukarnia Józefa Mateckiego. Sygn: NDIGCZAS041059 114239177.
[Uwagi: *] [Osoby: Onufry] [Miejsca: pow. chrzanowski]

KALKSTEIN T. : Matka Celina Borzęcka. Rzym : 1950.
[Uwagi: brak] [Osoby: Borzęccy, genealogia] [Miejsca: Obrembszczyzna, Wiedeń, Rzym, Kęty]

Kamieńsk, miasto z woli królowej Elżbiety. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Kamieńsk]

KAMIŃSKA E. : Informacje o miejscowościach, osobach i instytucjach z regionu historycznej ziemi łomżyńskiej w rejestrach urzędników guberni łomżyńskiej na podstawie Pamiatnych kniżek (część I). 2019.
[Uwagi:
*] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Czyżew]

Kamionka. Historia - Zabytki Kultury Materialnej. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Kamieonka]

Kapitan Borzęcki Jan - major; Regiment Pieszy Polowy Wojska Koronnego szef. Ignacego Działyńskiego. 1789. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Księgi Kanclerskie, sygn. KK 94, S. 14 [Mf 6168].
[Uwagi:
brak] [Osoby: Jan] [Miejsca: X]

KARPIŃSKI A. Katalog testamentów poznańskich z drugiej połowy XVI i XVII wieku. Katalogi mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku, 2017, T. 7.
[Uwagi:
*] [Osoby: Walenty] [Miejsca: Bydgoszcz]

KASZEWICZ K. J. : Fructus Sapientiae Animi Nobilitas Genere Excellentior in praemium eruditarum mentium Depromptus... Kraków : 1766. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 1211 I.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander, genealogia] [Miejsca: Przyłuka]

Katalog wystawy rysunków i szkiców Jana Matejki urządzonej w setną rocznicę urodzin artysty przez Koło Historyków Sztuki Studentów Uniwersytetu J. Piłsudskiego. Warszawa : 1938 marzec-kwiecień.
[Uwagi: brak] [Osoby: Adam] [Miejsca: Warszawa]

Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 1. Z. 10. Województwo Krakowskie. Warszawa : 1953.
[Uwagi: *] [Osoby: Wincenty, Józef] [Miejsca: Kościelec]

Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 12, Z. 1. Województwo Białostockie. Siemiatycze, Drohiczyn i okolice. Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 1996.
[Uwagi: *] [Osoby: Teresa] [Miejsca: Niemirów]

Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo Rzeszowskie. Leżajsk, Sokołów Małopolski i okolice. Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 1989, S. VI.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Przemyśl]

Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo Warszawskie. Powiat mińsko- mazowiecki. Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 1968, S.. 18, 20.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Mińsk Mazowiecki]

Kataster właścicieli dóbr w Galicji.ok. 1780. Biblioteka Stefanyka we Lwowie, Ossolineum, sygn. 141-1-DE-3355.
[Uwagi: brak] [Osoby: Anna Barbara Ankwicz] [Miejsca: Małopolska

Kazanie między oktawą uroczystej koronacyi Niepokalanie poczętej Najśw. Maryi P. w Przemyślu cudami słynącej w kościele Franciszkańskim miane, a pod imieniem sławy nieśmiertelnej godnem JW. z Ankwiczów Anny Borzęckiej podstoliny kor. z obowiązku wdzięczności na powszechny widok wydane... Lwów : Drukarnia Antoniego Pillera J. C. K. M. gubern. typogr., 1778. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. X.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Anna] [Miejsca: Przemyśl]

Kiedy powstały „Trzy Stawy”. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Kazimierz] [Miejsca: Katowice]

KIRKOR S. : Legia Nadwiślańska 1804-1814. London : Oficyna Poetów i Malarzy1981, S. 394.
[Uwagi: *] [Osoby: Dominik] [Miejsca: Dąbralena]

KIRKOR S. : Pod sztandarami Napoleona. London : Oficyna Poetów i Malarzy1982.
[Uwagi: *] [Osoby: Dominik, Tomasz] [Miejsca: Dąbralena]

KITOWICZ J. : Pamiętniki, czyli Historia polska. Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2005.
[Uwagi: brak] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Sąsiadowice]

KLICH S. : Apteka w Krzeszowicach. Ziemia Krzeszowicka, 2004, Nr 2 marzec-kwiecień (50).
[Uwagi: *] [Osoby: Andrzej] [Miejsca: Krzeszowice]

Klasztor Karmelitów w Sąsiadowicach. Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, 2018. Internet.
[Uwagi: brak] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Sąsiadowice]

KNIAZIN F. D. : Do Piotra Borzęckiego. Klasyka Virtualo. E-book.
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Puławy]

KOBIERECKI M. : Chronologia sejmików i zjazdów szlachty województwa sieradzkiego w latach 1668-1696. Przegląd Nauk Historycznych 2006, R. 5, Nr. 2 (10), S. 5-28.
[Uwagi: * (S. 23)] [Osoby: Janusz Konstanty] [Miejsca: Szadek]

KOCHANOWSKI J. K. : Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Kraków : W. L. Anczyc i spółka, 1900.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Zamość]

KOCHOWSKI K. W. : Annalium Poloniae Climacter Tertius Ad puctum Abdicationis Joannis Casimiri Reg: Per Regnum Poloniae res gestas inclusive continens. Kraków : Officina Francisci Cezary S. R. M. Illustrissimi ac Reverendissimi Dni Episcopi Cracoviensis, Ducis Severiae.
[Uwagi: *] [Osoby: Paweł] [Miejsca: Kielce]

KOECHLER K : Stanisława Orzechowskiego i Andrzeja Frycza Modrzewskiego spór o wiarę. Frycz St. Orzechowskiego oraz Prosta opowieść i Orzechowski A. F. Modrzewskiego. Kraków : Wydawnictwo WAM,  Akademia Ignatianum, 2013, S. 65, 290. 358.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Walenty] [Miejsca: X]

Komendanci Głównych Organizacji Bezpieczeństwa w Polsce.Plakat, 48x63 cm. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, sygn, DŻS VIII.3/4256.
[Uwagi: *] [Osoby: Marian] [Miejsca: Warszawa]

Komitet Wojewódzki PZPR. Bronisław Borzęcki. Zbiór dokumentów z 1952 roku. Archiwum Państwowe w Koszalinie, sygn. 1470.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Bronisław] [Miejsca: X]

Komitet Wojewódzki PZPR. Edward Borzęcki. Fotografia i zbiór dokumentów z lat 1969-1972. Archiwum Państwowe w Koszalinie, sygn. 5065.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Edward] [Miejsca: X]

Komitet Wojewódzki PZPR. Zbigniew Borzęcki. Fotografia i zbiór dokumentów z lat 1960-1967. Archiwum Państwowe w Koszalinie, sygn. 5066.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Zbigniew] [Miejsca: X]

KOMPA A. : Dwa dokumenty z dziejów sieradzkiego (początek XVIII wieku). B. r.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszek, Feliks] [Miejsca: Sieradzkie]

Kompozycje. Allegro de concert A-dur. Internet. Chopin Internetowe Centrum Informacji Chopinoiwskiej. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
[Uwagi: *] [Osoby: Emilia] [Miejsca: X]

KONARSKA B : Polskie drogi emigracyjne. Emigranci polscy na studiach we Francji w latach 1832-1848. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. S. 23, 231.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Aleksander, Erazm] [Miejsca: X]

Konfederacya generalna omnium ordinum Regni, Magni Ducatus Litt. na Konwokacyi Glownej Warszawskiey. Uchwalona : dnia siodmego miesiąca maja, Roku Pańskiego tysiącznego, siedmsetnego sześćdziesiątego czwartego w Warszawie w Drukarni Rzeczypospolitey w Collegium XX, Schol Piarum. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: X]

Konstytucya Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu z 3 maja 1815 r.. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Onufry] [Miejsca: Kraków]

Konstytucye W. X. Litewskiego na Seymie Extraordynaryiinym Warszawskim W Roku 1773. Kwietnia 19. Dnia zaczętym, a w roku 1775. Kwietnia 11. Dnia zakończonym. uchwalone. Warszawa : w Drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX, Scholarum Piarum, 1775.
[Uwagi: *] [Osoby: Michał] [Miejsca: Milkowszczyzna]

Konstytucye y Przywileie Krolestwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszystkich prowincyi należących na walnych seymach koronnych od seymu wiślickiego roku pańskiego 1347 az do ostatniego seymu uchwalone. Warszawa : w Drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, 1782.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa]

KORCZYŃSKI K. : Kazanie Wysławiaiące Osobliwszą grzesznikow obronę Zturbowánych y ztroskánych serc ludzkich poćiechę Doświadczona w żyćiu y w godźinę śmierći opiekę Pierwszey z Męczenniczek Męczenniczki S. Tekli Przy publicznym wystáwieniu Relikwii Iey w dźień pierwszy zesłánia Duchá Przenayś: w Kościele Nowomieyskim Xięży Fráńciszkánow miane Roku P. 1759. Dnia 3. Czerwcá. y rázem w ręce Wielmoznemu IMci Panu Jozefowi Z Kozarzewa Borzęckiemu, Czesnikowi Ziemi Dobrzynskiey Komendantowi Znaku J. K. M. y Rzeczy Plty... Kraków : Drukarnia Akademicka, 1759. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 36815 I.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef, genealogia] [Miejsca: X]

Korespondencja Gabrieli Zapolskiej z lat 1895-1917.  Zbiór dokumentów z lat 1895-1917. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12226/I.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Malwina] [Miejsca: X]

Korespondencja Ignacego Józefa Kraszewskiego. Seria III: Listy z lat 1844-1862. T. 2, B (Bagiński-Bystrydzieński). Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 6461 IV
[Uwagi: * (S. x)] [Osoby: Ignacy] [Miejsca: Koźmin]

Korespondencja Malwiny z Borzęckich Janowskiej z lat 1901-1924. Zbiór dokumentów z lat 1901-1924. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12225/I.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Malwina] [Miejsca: X]

KORZENIOWSKI J. : Catalogus codicum manu scriptorum musei principum Czartoryski Cracoviensis. Cracovie : Ex Officna Universitatis Jagiellonicae, 1891, T. 3.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Rzeczypospolita]

KOSIŃSKA R. : Sejmiki Poselskie 1766 roku. Kwartalnik Historyczny, 2018, R. 125, Z. 4, S. 261-300.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Wisznia]

Kronika emigracji polskiej. T. 2. Paryż : w Drukarni Gisserni A. Pinard, 1835.
[Uwagi: *] [Osoby: Jan] [Miejsca: Bourges, Francja]

KOROTAJ W., in.. : Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. T. II: Programy drukiem wydane do r. 1765. Cz. 2: Programy Teatru pijarskiego oraz innych zakonów i szkół katolickich. Wrocław : Ossolineum, 1978, S. 285, 286, 288.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: X]

KORZON T. : Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629-1674. Kraków : Nakładem Akademii Umiejętności, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1898, T. 1.
[Uwagi: *] [Osoby: Paweł] [Miejsca: Lwów]

KORZON T. : Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794). Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego administracyjnego. Kraków : Księgarnia I. Zwolińskiego, Warszawa : Nakładem Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, 1897.
[Uwagi: 4, 5] [Osoby: Aleksander, Piotr] [Miejsca: Warszawa]

Koszary 71 Pułku Piechoty i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty (Zambrów). Ciekawe Podlasie i okolice. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Roman] [Miejsca:
Zambrów]

KOTTA J., LORENTA S. : Warszawa wieku oświecenia. Wiersz na przypadek Borzęckiego. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
[Uwagi: brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: X]

KOWALCZYK J. : Powstanie styczniowe 1863-1864. Miejsca Pamięci. Województwo Krakowskie i Sandomierskie. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Kasper, Stanisław] [Miejsca: Kielce]

KOWALCZYK J., i in.: W hołdzie przeszłości 1863-1864. Województwo Świętokrzyskie. Kielce : KTN, 2003, S. 117, 133.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Kacper, Stanisław] [Miejsca: Kielce]

KOWALIK J. : Folwark w Kszczonowie. Krzczonowski Gościniec, 2017, Nr 2(37), S. 15-16.
[Uwagi:
*] [Osoby: ] [Miejsca: Kosarzew, Borzęcinek]

KOWALIK J. : Historia ziemian lubelskich c.d. Krzczonowski Gościniec, 2016, Nr 1(39), S. 14-16.
[Uwagi:
*] [Osoby: ] [Miejsca: Borzęccy]

KOWALIK J. : Historia ziemian lubelskich c.d. Krzczonowski Gościniec, 2017, Nr 1(39), S. 14-16.
[Uwagi:
*] [Osoby: ] [Miejsca: Borzecinek]

KOWALSKA S. M. I. : O życiu i dziele profesora Wincentego Stopki. Pleszew : 2015, Rocznik Pleszewski, 2014, S. 119-139.
[Uwagi: *] [Osoby: Eugeniusz] [Miejsca: Kraków]

Kozierady. Dzieje osady i jej kolejnych właścicieli. Internet.
[Uwagi: brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Kozierady]

KOZYRA W. : Generał Władysław Sikorski - minister spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej (16 grudnia 1922-28 maja 1923). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica, 2019, Z. 105, S. 85-102.
[Uwagi: *] [Osoby: Marian] [Miejsca: Warszawa]

KOZYRSKI R. : Posłowie ziemi chełmskiej, laudum sejmikowe i instrukcja poselska na sejm elekcyjny 1697 roku. Rocznik Chełmski, 1998, T. 4, S. 201-111. Chełmska Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Osoby: Marcin] [Miejsca: Ziemia Chełmska]

KOZYRSKI R. : Posłowie ziemi chełmskiej na sejmy Rzeczypospolitej w II połowie XVII wieku. Rocznik Chełmski, 1999, T. 5, S. 99-111. Chełmska Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Osoby: Marcin] [Miejsca: Ziemia Chełmska]

KOZYRSKI R. : Popisy (okazowania) szlachty w Rzeczypospolitej w II połowie XVII wieku. Popis Chełmian z 7 sierpnia 1649 roku. Rocznik Chełmski, 2001, T. 7, S. 341-358. Chełm. (2001). Chełmska Biblioteka cyfrowa.
[Uwagi: *] [Osoby: Wojciech, Szczęsny, Mikołaj, Jan] [Miejsca: Ziemia Chełmska]

KOZYRSKI R. : Sejmik szlachecki Ziemi Chełmskiej 1648-1717. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2006
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander, Józef Konstanty, Krzysztof] [Miejsca: Ziemia Chełmska
]

KRAJEWSKI K, ŁABUSZEWSKI T. : Białostocki Okręg AK-AKO. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wolumen, 1997.
[Uwagi: *] [Osoby: Kazimierz] [Miejsca: Ostrołęka, Turośl]

Krakowska księga adresowa na rok 1906. Kraków : Wydawca Natalia Knapik, Z drukarni i stereotypii A. Kozińskiego, 1905.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy [Miejsca: Kraków]

KRASZEWSKI I. J. : Król w Nieświerzu. Obrazek z przeszłości. Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolfa, 1887.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Ignacy[Miejsca: Nieświerz]

KRASZEWSKI K. : Goście. Kartka z dziejów naszych (r. 1795-1814. Słowo, 1883, Nr 6, S. 1.
[Uwagi: *] [Osoby: Marian] [Miejsca: Warszawa]

Krobia. Katalog polskich zamków, pałaców i dworów. Internet.
[Uwagi: brak] [Osoby: Paweł] [Miejsca: Krobia]

KROCHMAL A. : Lipno. Lipno : Miejskie Centrum Kulturalne, 2004.
[Uwagi: *] [Osoby: Kalikst] [Miejsca: Lipno]

KROSNOWSKI A. T. : Almanach historique souwvenir de l'émigration polonaise. Paris : AU Bureau de la Pologne Pittoresque 17, A La Libraire Catholique Polonaise, 1846
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Francja]

KRYMOWSKA T. : Z przeszłości Obrembszczyzny. Niedziela, 2008, Nr 10, S. 16-17.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Obrembszczyzna]

KRYSKA-KARSKI T : Materiały do historii Wojska Polskiego. Londyn : 1985, Z. 11/12 i 14.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

KRZEPELA J. : Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej... Cz. 1, Małopolska. T. 1. Kraków : G. Gebethner i sp., 1915. Małopolska Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Osoby: Antoni, Stanisław] [Miejsca: X]

KRZEPELA J. : Małopolskie rody ziemiańskie. Kraków : Gebethner i Wolf, 1928. Śląska Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Osoby: Adam] [Miejsca: Borzęcinek]

KRZEPELA J. : Rody ziemiańskie XV i XVI wieku zestawione według dzielnic, w których były osiedlone. Kraków : Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolfa Warszawa - Kraków - Lublin - Łódź - Poznań - Wilno - Zakopane, 1930.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Polska]

Książka Informacyjno-Adresowa Cała Warszawa 1930. Warszawa : 1930. Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa]

Książka polska na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku. Zarys problematyki. Red. M. Pawłowiczowa. Katowice : Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 1992.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

Księga adresowa ziem zachodniej Polski Gdynia-wybrzeże wojew, Pomorskie z informatorami Warszawa Gdańsk Poznań Śląsk Kraków. Rocznik 1937-1938. Gdynia : Tłoczono w Zakładach Graficznych Fonia Szczuki, 1937.
[Uwagi: *] [Osoby: Marian, Zygmunt] [Miejsca: Gdynia]

Księga pokwitowań odbioru pieniędzy z kasy miejskiej miasta Kalisza 1718-1731, 1774-1780. APP, Akta miasta Kalisza" część 1, lata 1718-36.
[Uwagi: brak] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: Kalisz]

KULIBERDA B. : Jan Węclewski - genealog. Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”, 2013, R. 7, S.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęcka] [Miejsca: Księże Stryje]

KUCERA F. : Wacłąw „Emir” Rzewuski (1784-1831: podróżnik i żołnierz. Praca doktorska. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny Instytut Historii, 2016.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęcki i Józef] [Miejsca: Sawrań]

KULECKA A  : Urzędnicy Królestwa Polskiego 1815-1866 (centralni i wojewódzcy/gubernialni). Warszawa : WUW, 2019.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Polska]

KULIK R., KULIK H. : Grabowiecki Słownik Biograficzny. T. 1. B. r.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzeccy] [Miejsca: Graboweiec]

KULIK R., KULIK H. : Grabowiecki Słownik Biograficzny. T. 9. B. r.
[Uwagi: *] [Osoby: Apolonia Węgleńska] [Miejsca: Graboweiec]

KUPISZ D. : Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572-1717. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, S. 108, 301.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Antoni, Marcin] [Miejsca: X]

KUREK R. : Żywot błogosławionej Karoliny Kózkówny. 2000. Internet.
[Uwagi: *, kompilacja*] [Osoby: Karolina] [Miejsca: Wał-Ruda]

Kurowski w Wielkopolsce. Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne Gniazdo. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Wiktoria] [Miejsca: Popowo Tomkowe]

KUTRZEBA S. : Zbiór aktów do historyi ustroju sądów prawa polskiego i kancelaryi sądowych województwa krakowskiego z wieku XVI-XVIII wydał Stanisław Kutrzeba. Archiwum Komisji Prawniczej, 1909, T.8, Cz. 2.
[Uwagi: * (S. 176, 376, 377, 384)] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Kraków]

LABERSCHEK J. i in. : Pod Krakowem : monografia historyczna gminy Michałowice. T. 1. Kraków : Wydawnictwo Czuwajmy, 2014.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef] [Miejsca: Młodziejowice]

LABERSCHEK J. i in. : Pod Krakowem : monografia historyczna gminy Michałowice. T. 2. Kraków : Wydawnictwo Czuwajmy, 2014.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef] [Miejsca: Młodziejowice]

LAKOCIMSKI Z. : Magnus Stenbock w Polsce. Przyczynek do historii szwedzkich zdobyczy w czasie Wojny Północnej. Wrocław : Ossolineum, 1967, S. 40.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Jan?] [Miejsca: X]

Laudum obywateli Witebskich znajdujących się w niewoli w Kazaniu. Kazań, 1665. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Hieronim?] [Miejsca: Witebsk, Kazań]

Laudum Sejmiku Grodzieńskiego Roku 1792 Februarij 24 Dnia. Grodno : 1792.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Karol, Michał] [Miejsca: Grodno]

Legitymacja Feliksa Borzęckiego. Zabno : LZS/LKA, 1963. W: DomańskiI P., Zarys rozwoju sportu w Żabnie od początków do 1990 roku. Żabno : Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, 1995.
[Uwagi: *] [Osoby: Feliks] [Miejsca: Żabno]

Legitymacja nadania Mieczysławowi Borzęckiemu Krzyża Walecznych. 1947. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Mieczysław] [Miejsca: X]

L’Inventaire des effets… Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Czarnecki Ludwik, 1 k. [pod dokumentem podpis m. in. Alfonsa Borzęckiego]
[Uwagi:
brak] [Osoby: Alfons] [Miejsca: Francja]

LIPKOWSKI L. : Moje wspomnienia 1849-1912. Kraków : 1913.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef, Anna, Wincenta] [Miejsca: Zawadówka]

LISIAK B. SJ. : Nauczanie matematyki w polskich szkołach jezuickich od XVI do XVIII wieku. Studia i materiały. Kraków : Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, 2003, S. 136, 147.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Karol] [Miejsca: X]

List Augusta II, króla  do Eperyesza, starosty turszynowskiego, marszałka trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego. W: August II. Wielmożnemu Eperyeszowi [vel Eperyasz Anoni] staroście tursztynowskiemu, marszałkowi trybunału W.X.Lit. uprzejmie nam miły Dan w Dreźnie. W sprawie dóbr żony Franciszka Borzęckiego, starosty żydaczewskiego. Drezno : 1731. Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej, sygn. 1/338/0/1/24.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Drezno]

List deklaracyjny Polaków zamieszkałych w Bourges do ks. Adama Jerzego Czartoryskiego, wojewody. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6590 III, Archiwum Hotelu Lambert, Towarzystwo Insurekcyjno-Monarchistyczne Trzeciego Maja, Listy deklaracyjne do ks. A[dama] [Jerzego] Czartoryskiego wojewody, S. 115-116, 131-132.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Jan Stanisław] [Miejsca: Bourges, Francja]

List Jana III Sobieskiego. Król  polski poleca magistratowi krakowskiemu mianować opiekunami małoletniego Jacka Grymera babkę jego Teresę Grosową i wuja Franciszka Borzęckiego. Warszawa : 1688. Archiwum Narodowe w Krakowie. Zbiór dokumentów papierowych, sygn. 29/658/0/-/813.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Kraków]

List Jana III Sobieskiego, króla  do magistratu krakowskiego. Warszawa : 1689. Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór dokumentów papierowych, sygn. 29/658/0/-/819.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Kraków]

List polecający i podanie Alfonsa i Franciszki z Pawlińskich Borzęckich o przyjęcie córki Wiktorii do Instytutu Panien Polskich oraz świadectwo lekarskie dra Teodora Wyżewskiego. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6715 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Instytut Panien Polskich, prośby rodziców z annexami, 1845, T. 1, S. 59-62, 71-72, 134.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Alfons, Franciszka Pawlińska] [Miejsca: Francja]

List przypowiedni na Chorągiew Pancerną w Woysku Koron która za Nayiasnieyszego Antecessora Naszego pod Imieniem Nayiasnieyszego Królewicza [Ichmości] Xawiera chodziła, Urodzonemu Alexandrowi Borzęckiemu Staroscie Przemyskiemu dany. Warszawa : 1765. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Księgi Kanclerskie, sygn. KK 21, K. 48v [Mf  6086].
[Uwagi:
brak] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Przyłuka]

Lista członków Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskiem w roku 1861.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Ignacy, Roman] [Miejsca: Wielkopolska]

Lista Imienna Osób mających udział w Rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych za granicę. 1833.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Polska]

Lista Imienna niewiadomych teraźniejszego pobytu, oddanych pod Sąd Najwyższy Kryminalny, na zasadzie Manifestu Najjaśniejszego Cesarza Wszechrossyi Króla Polskiego z dnia 20 listopada (2 listopada) 1831 roku... Aneks do Zespołu Edyktalnego z dnia 3/16 Lipca 1833 r. No 488.
[Uwagi: *] [Osoby: Erazm] [Miejsca: Warszawa]

Lista pamięci Solidarności regionu Małopolska. Stowarzyszenie Sieć Solidarności w Krakowie. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Małopolska]

Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do Sejmu Krajowego II Kadencji. Gazeta Lwowska z dnia 6.1.1867.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Joachim] [Miejsca: Byszyce]

Lista zbiorowa przystępujących do Towarzystwa 3 maja. Bourges, 1844. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6589 III, Archiwum Hotelu Lambert, Towarzystwo Insurekcyjno-Monarchistyczne Trzeciego Maja, Przedstawienia na członków i deklaracje, T. 1, S. 305-306, 313-314.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Jan Stanisław] [Miejsca: Bourges, Francja]

Lista żołnierzy 2 Korpusu Polskiego pochowanych na cmentarzu w Loreto we Włoszech. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Zbigniew] [Miejsca: Loreto, Włochy]

Listy A. Borzęckiego do księżnej Radziwiłłowej. Zbiór listów z lat 1721-1738. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1248.
[Uwagi: * (S. 34)] [Osoby: Antoni] [Miejsca: Czaple, Przemyśl]

Listy A. Borzęckiego do księcia Radziwiłła. Zbiór dokumentów z 1743 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1253.
[Uwagi: * (S. 2)] [Osoby: Antoni] [Miejsca: Bakty?]

Listy A. Borzęckiego do ojca Władysława Olesiewicza prefekta szkoły jezuickiej w Sandomierzu w sprawie umieszczenia syna na stancji datowany dnia 18.09.1719. W: Archiwum M. Marczaka. Vol. VI. Documenta et acta Autentica Varia. Tarnobrzeg ex officina Francisci Cwynar 1931. Zbiór dokumentów z lat 1587-1867. Archiwum Główne Akt Dawnych. Zbiór Michała Marczaka, sygn. 1/389/0/-/03.
[Uwagi:
brak (S. 44-45)] [Osoby: Antoni] [Miejsca: X]

Listy Adama Jerzego Czartoryskiego do Świętosławy z Borzęckich Sienkiewiczowej. 1853. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6923 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Karol Sienkiewicz, korespondencja różna, T. 2, 2 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Świętosława] [Miejsca: Francja]

Listy Adama Kazimierza Czartoryskiego do Piotra Borzęckiego w sprawie Aleksandry Ogińskiej. 1790. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10525, Adam Kazimierz Czartoryski, korespondencja gospodarcza, 2 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr Borzęcki] [Miejsca: X]

Listy Alfonsa Borzęckiego do Dyrekcji Głównej Towarzystwa Insurekcyjno-Monarchistycznego „Trzeci Maj”. B.r. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6602 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Towarzystwo Insurekcyjno-Monarchistyczne Trzeciego Maja, Michał Lisiecki [dyrektor prowincjonalny Towarzystwa w Lille], korespondencja z Dyrekcją Główną, S. 177-180.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Alfons] [Miejsca: Francja]

Listy Alfonsa Borzęckiego do Hipolita Błotnickiego. B.r. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Alfons, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Alfons] [Miejsca: Francja]

Listy Aleksandra Borzęckiego do księcia Radziwiłła. Zbiór dokumentów z lat 1757-1763. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1258.
[Uwagi: * (S. 15)] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Czaple, Warszawa]

Listy Aleksandra Borzęckiego do Józefa Andrzeja Załuskiego, biskupa kijowskiego. 1760. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. 3260 III.
[Uwagi: * (K. 57-58] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: X]

Listy Aleksandra Borzęckiego do Bobrownickiego Miecznika Radomskiego. Bukowa : 1776 (kopia). Archiwum Państwowe w Katowicach. Archiwum Poleskich z Rokitna. Dokumenty sądowe dotyczące członków rodziny Bożęckich, sygn. 12/386/0/4/145.
[Uwagi: * (K. 2-4)] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Bukowa]

Listy Amelii Borzęckiej do Władysława Czartoryskiego. 1890. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcka Amelia, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Amelia] [Miejsca: Francja]

Listy Anny Borzęckiej instygatorowej do księcia Radziwiłła. Zbiór dokumentów z lat 1770-1784. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1259.
[Uwagi: *] [Osoby: Anna] [Miejsca: Nowosiółki]

Listy Anny Borzęckiej do księcia Radziwiłła. Zbiór dokumentów z lat 1773-1782. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1260.
[Uwagi: *] [Osoby: Anna] [Miejsca: Nowosiółki]

Listy Antoniego Borzęckiego do Teresy ze Stawskich Wapowskiej, stolnikowej koronnej. 1726. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. II 6936.
[Uwagi: * (S. 1-2)] [Osoby: Antoni] [Miejsca: X]

Listy Antoniego Borzęckiego instygatora do księcia Radziwiłła. Zbiór dokumentów z lat 1778-1781. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1264.
[Uwagi: * (S. 35)] [Osoby: Antoni] [Miejsca: Nowosiółki]

Listy Antoniego Borzęckiego, strażnika brzeskiego do księcia Radziwiłła. Zbiór dokumentów z lat 1754-1755. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1257.
[Uwagi: *] [Osoby: Antoni] [Miejsca: Janowszyzna]

Listy Antoniego i Józefa Borzęckich do Jana Klemensa Branickiego, kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego. W: Do Branickiego Jana Klemensa, kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego. Zbiór dokumentów z lat 1757-1763. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Roskie,  sygn. 1/336/0/1/3.41.
[Uwagi: brak] [Osoby: Antoni, Józef] [Miejsca: X]

Listy Antoniego Götza do Olgi Borzęckiej, zarządcy. Okocim : 1928. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Götza Okocimskiego, sygn. AGO 0088, S. 53.
[Uwagi: *] [Osoby: Olga] [Miejsca: Okocim]

Listy Aureliana Borzęckiego. 1878. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. IV 6539, K 3-6 [Mf 21350].
[Uwagi:
brak] [Osoby: Aurelian] [Miejsca: X]

Listy Borzęckiego do doktora. 1773. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10531 Sieniawscy, Czartoryscy, korespondencja gospodarcza T–U-W, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: Francja]

Listy Borzęckiego do Ignacego Potockiego. W: Korespondencja Ignacego Potockiego - podzielona według nadawców: Borzęcki. Zbiór dokumentów z 1782 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 1/335/0/-/279a 032.
[Uwagi: brak] [Osoby: X] [Miejsca: X]

Listy Borzęckiego do Michała Józefa, marszałka guberni litewsko-wileńskiej i Racheli z de Räésów małżonków Römerów . 1819. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. IV 8701, K. 160-167 [Mf 60403].
[Uwagi:
*] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: X]

Listy Borzęckiego do Piotra Potockiego, starosty szczerzeckiego. Zbiór dokumentów z 1789 roku. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. 1/336/0.1.40.17.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: X]

Listy Borzęckiej do panny Radziwiłłowej. Zbiór dokumentów z 1750 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1251.
[Uwagi: * (S. 2)] [Osoby: X] [Miejsca: Koroszczyn]

Listy Borzęckiej do Anny z Czarneckich Brezy. B. r. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/72/0/4.3/184.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęcka] [Miejsca: X]

Listy Celiny Borzęckiej do Stefana Pawlickiego. W: Korespondencja ks. dr prof. stefana Pawlickiego z lat 1862-1916, T. 1, Andrzejewicz - Ćwikliński. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 8697 III t. 1.
[Uwagi: * (S. 216-229)] [Osoby: Celina] [Miejsca: X]

Listy Edwarda Borzęckiego do Adama Jerzego Czartoryskiego. 1857. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Edward, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Edward] [Miejsca: Francja]

Listy Edwarda Borzęckiego do Hipolita Błotnickiego. 1835. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Garczyński Wincenty, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Edward] [Miejsca: Francja]

Listy Edwarda Borzęckiego do Narcyza Olizar, dyrektora głównego Towarzystwa Insurekcyjno-Monarchistycznego „Trzeci Maj”. 1844. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6597 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Towarzystwo Insurekcyjno-Monarchistyczne Trzeciego Maja, [Narcyz] Olizar, dyrektor główny, korespondencja od członków [Towarzystwa], S. 1163-1166.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Edward] [Miejsca: Francja]

Listy Emilii Borzęckiej do Anny z Sapiechów Czartoryskiej. 1849. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 7031 IV, Anna z Sapiechów Czartoryska, korespondencja, S. 1087-1088, 1101-1102.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Emilia] [Miejsca: Francja]

Listy Emilii z Borzęckich Hoffmanowej do Hipolita Błotnickiego. 1857. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Alfons, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Emilia] [Miejsca: Francja]

Listy Emilii z Borzęckich Hoffamowej do Władysława Czartoryskiego. 1874. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 7259 II, Władysław Czartoryski, korespondencja, correspondance, S. 327-330.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Emilia] [Miejsca: Francja]

Listy Envera Hassana Paszy, do kuzynki z informacjami o swoim ojcu Konstantym Borzęckim (Mustafa Dżelaleddin). 1906. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 13045, Varia historyczne, 5 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Enver] [Miejsca: Turcja]

Listy Enwera-Paszy do J. Tadeusza Lubomirskiego.  1916. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Lubomirskich z Małej Wsi, sygn. 782, S. 7.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Enver] [Miejsca: X]

Listy Erazma Borzęckiego do Karola Królikowskiego z dopiskami Karola i Tytusa Borzęckich. 1849-1870, zbiór 42 listów. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6716, T. 1 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Karol Królikowski, korespondencja.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Erazm, Karol, Tytus] [Miejsca: Francja]

Listy Erazma Borzęckiego. 1854. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6566 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Wiadomości Polskie, korespondencja, T. 2, K. 2.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Erazm] [Miejsca: Francja]

Listy Erazma Borzęckiego do Józefa Bohdana Zaleskiego. W: Korespondencja Józefa Bohdana Zaleskiego z lat 1823-1886, T. 1. Adamowicz - Chodźkiewicz. Montpellier : 1871, na papierze listowym tłoczony monogram EB. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 9195 III.
[Uwagi: * (S. 102)] [Osoby: Erazm] [Miejsca: Montpellier]

Listy Erazma Borzęckiego do Józefa Łopacińskiego. 1854. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6566 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Wiadomości Polskie, korespondencja, T. 3 [z listem Marcina Żylińskiego].
[Uwagi:
brak] [Osoby: Erazm] [Miejsca: Francja]

Listy Floriana Konstantego Borzęckiego do Marcina Zamoyskiego, podskarbiego wielkiego koronnego, czwartego ordynata. W: Seria I korespondencji. Korespondencja Marcina Zamoyskiego, podskarbiego wielkiego koronnego, czwartego ordynata. Listy od różnych osób. Zbiór dokumentów z lat 1665-1689. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Zamoyskich, sygn. 1/358/0/-/490.
[Uwagi: * (K. 97-98)] [Osoby: Florian Konstanty] [Miejsca: Napów]

Listy Franciszka Borzęckiego do księżnej Radziwiłłowej. Zbiór listów z lat 1722-1731. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1250, S. 11.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Terespol]

Listy Franciszka Borzęckiego do Adama Jerzego Czartoryskiego. 1835-1844, zbiór 4 listów. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Franciszek, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Francja]

Listy Franciszka Borzęckiego do Hipolita Błotnickiego. 1843-1855, zbiór 3 listów. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Franciszek.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Francja]

Listy Franciszka Borzęckiego do Anny z Sapiechów Czartoryskiej. 1850. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Franciszek, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Francja]

Listy Franciszka Borzęckiego i innych do Jana Fryderyka Sapiechy. Żydaczów : 1739. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. AMCh 1007, S. 73.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Żydaczów]

Listy Franciszka Borzęckiego i innych do Jana Fryderyka Sapiechy. Żydaczów : 1739. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. AMCh 1007, S. 77.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Żydaczów]

Listy Franciszka Borzęckiego i innych do Jana Fryderyka Sapiechy. Kozia : 1741. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. AMCh 1007, S. 85-87.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Kozia]

Listy Franciszka Borzęckiego do Jana Fryderyka Sapiechy. Kozia : 1740. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. AMCh 1007, S. 81.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Kozia]

Listy Franciszka Borzęckiego do księcia Pawła Karola Sanguszki. Biłgoraj : 1736. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang 295/3, S. 21-22.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Biłgoraj]

Listy H. Borzęckiej do Marii z Sapiechów Zamoyskiey. 1932. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Zamoyskich, sygn. 2231.
[Uwagi: brak] [Osoby: X] [Miejsca: X]

Listy H. Borzęckiego do Jana Klemensa Branickiego. Zbiór dokumentów z 1762 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych. Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej, sygn. 1/338/0/1/188.
[Uwagi: *] [Osoby: X] [Miejsca: Czaple]

Listy Hieronima Borzęckiego do księcia Radziwiłła. Zbiór dokumentów z lat 1794-1796. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1266.
[Uwagi: * (S. 25)] [Osoby: Hieronim] [Miejsca: Dobrzyniówka, Zabłudów]

Listy Hieronima Borzęckiego do Hryniewieckiego, komisarza dóbr białostockich. W: Do Hryniewieckiego, komisarza dóbr białostockich. Zbiór dokumentów z 1795 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Roskie, sygn. 1/336/0/1/31.64.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Hieronim] [Miejsca: X]

Listy Honoraty Borzeękiej do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. W: Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813 T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.
[Uwagi: * (K. 190-233v)] [Osoby: Honorata] [Miejsca: X]

Listy Honoraty Borzęckiej. W: Inwentarz wsi Wilkowice z przyległościami. Wilkowice : 1817. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. 794 KI. 19.
[Uwagi: *] [Osoby: Honorata, Aleksander] [Miejsca: Wilkowice]

Listy Honoraty Borzęckiej do Heleny z Górskich Karolowej Ponińskiej. Zbiór dokumentów z lat 1849-1850. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. III.2813, K. 162-168 [Mf 22209].
[Uwagi: *] [Osoby: Honorata] [Miejsca: X]

Listy Ignacego Borzęckiego do Józefa Ignacego Kraszewskiego. Zbiór dokumentów z lat 1744-1762.
[Uwagi: * (S. x)] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: X]

Listy Ignacego Borzęckiego do księcia Karola Stanisława Radziwiłła Panie Kochanku. Zbiór dokumentów z lat 1775-1809. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1263. [Borzęcki Ignacy kapitan, koniuszy księcia Karola Stanisława Radziwiłła Panie Kochanku]
[Uwagi: * (S. 95)] [Osoby: Ignacy] [Miejsca: X]

Listy Ignacego Hryniewieckiego do Pelagii Potockiej. 1781. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. XLII 2, K. 8.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Mińsk Mazowiecki]

Listy J. Kopczyńskiego do Świętosławy z Borzęckich Sienkiewiczowej. 1857. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6923 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Karol Sienkiewicz, korespondencja różna, T. 2, 2 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Świętosława] [Miejsca: Francja]

Listy Jadwigi Borzęckiej do Marii z Zawiszów Radziwiłłówej. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa, sygn. 1/355/0/4/67.
[Uwagi: brak] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: X]

Listy Jana Borzęckiego do Hipolita Błotnickiego. 1834. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Jan, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Jan] [Miejsca: Francja]

Listy Jana Borzęckiego i innych do ministra. Mielec : 1935.
[Uwagi: *] [Osoby: Jan] [Miejsca: Mielec]

Listy Jana Ludwika Borzęckiego do księcia Radziwiłła. Zbiór dokumentów z lat 1751-1759. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1256.
[Uwagi: * (S. 25)] [Osoby: Jan Ludwik] [Miejsca: Czaple]

Listy Jana Potockiego do Ignacego Przebendowskiego. Protolin : 1788. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. LI 89, K. 1-3.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Mińsk Mazowiecki]

Listy Jana Stanisława Borzęckiego do Adama Jerzego Czartoryskiego. 1833. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Jan, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Jan Stanisław] [Miejsca: Francja]

Listy Jana Stanisława Borzęckiego do Adama Jerzego Czartoryskiego. 1853. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Jan Stanisław, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Jan Stanisław] [Miejsca: Francja]

Listy Józefa Borzęckiego do księcia Radziwiłła. Zbiór listów z lat 1773-1782. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1260.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef] [Miejsca: Boholuby, Metelnia]

Listy Józefa Borzęckiego do Instytutu Panien Polskich oraz zaświadczenie z pensji p. Lensier. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6715 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Instytut Panien Polskich, Prośby rodziców z annexami, 1845, T. 1, S. 19-20, 23-24, 105, 106, 109-110, 155-156.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Józef] [Miejsca: Francja]

Listy Józefa Borzęckiego do Anny z Zamoyskich Sapieżyny. 1848. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 7043 T. 27 IV, Anna z Zamoyskich Sapieżyna, korespondencja.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Józef] [Miejsca: Francja]

Listy Józefa Borzęckiego do Karola Królikowskiego z dopiskami Augusta Bohuszewicza, Alfonsa Borzęckiego, córki Emilii Borzęckiej i żony Katarzyny z Borzęckich Borzęckiej. 1848-1853, zbiór 44 listów. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6716, T. 1 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Karol Królikowski, korespondencja.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Karol, Alfons, Emilia, Katarzyna] [Miejsca: Francja]

Listy Józefa Borzęckiego do assesora Hoŷera. W: Acta Betreffend von golnifison flüstling Oberst a. D. Josef v. Borzęcki aus Boguszyn, Kreis Pleschen. Poznań : 1849-1859. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Prezydium Policji w Poznaniu, sygn. 53/294/0/2.2/626.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef] [Miejsca: Boguszyn]

Listy Józefa Borzęckiego do Hipolita Błotnickiego. 1838. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Andrusiewicz Aleksander, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Józef] [Miejsca: Francja]

Listy Józefa Borzęckiego do Hipolita Klimaszewskiego. 1851. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Józef, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Józef] [Miejsca: Francja]

Listy Józefa Borzęckiego do Jana Mikołaja Chodkiewicza. Boholuby : 1769. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. AMCh 268, S. 323.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef] [Miejsca: Boholuby]

Listy Józefa Borzęckiego do Jerzego Adama Czartoryskiego. 1845-1851, zbiór 2 listów. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Józef.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Józef] [Miejsca: Francja]

Listy Józefa Borzęckiego do Katarzyny Borzęckiej. 1848. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Józef, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Józef, Katarzyna] [Miejsca: Francja]

Listy Józefa Mniszcha marszałka wielkiego koronnego do F[ranciszka] Borzęckiego. W. Józef Mniszech marszałek wielki koronny [+1747]. Zbiór dokumentów z lat 1745. Archiwum Głowne Akt Dawnych. Zbiór Aleksandra Czołowskiego, sygn. 1/388/0/-/352.
[Uwagi: btak] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: X]

Listy K. Borzęckiego do Kancelarii Götza Okocimskiego. 1929. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Götza Okocimskiego, sygn. AGO 0006.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Kazimierz] [Miejsca: Okocim]

Listy Karola Borzęckiego do Karola Królikowskiego z dopiskami Tytusa Borzęckiego. 1850, zbiór 2 listów. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6716, T. 1 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Karol Królikowski, korespondencja.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Karol] [Miejsca: Francja]

Listy Karola Borzęckiego do Karola Królikowskiego. 1854-1859, zbiór 4 listów. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Karol
[Uwagi:
brak] [Osoby: Karol] [Miejsca: Francja]

Listy Karola Borzęckiego do Juliusza Daniela Jedlińskiego. 1858. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Karol, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Karol] [Miejsca: Francja]

Listy Karola Borzęckiego do Hipolita Błotnickiego. 1859. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Karol, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Karol] [Miejsca: Francja]

Listy Karola Sienkiewicza do księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. 1853. zbiór 4 listów Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6633 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Biblioteka Polska w Paryżu, 8 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Karol Sienkiewicz] [Miejsca: Francja]

Listy Katarzyny z Borzęckich Borzęckiej do Karola Królikowskiego z dopiskami męża Józefa Borzęckiego. 1849-1852, zbiór 11 listów. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6716, T. 1 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Karol Królikowski, korespondencja.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Katarzyna] [Miejsca: Francja]

Listy Katyńskiej ciąg dalszy. Straceni na Ukrainie. Lista obywateli polskich zamordowanych na ukrainie na podstawie decyzji Biura Politycznego WKP (b) i naczelnych władz państwowych ZSRR z 6 marca 1940 roku. Zeszyty Katyńskie, 1994, Nr 4.
[Uwagi: *] [Osoby: Marian] [Miejsca: Kielce]

Listy Kazimierza Borzęckiego, strażnika brzeskiego litewskiego do Księżnej Radziwiłłowej. Zbiór dokumentów z lat 1711-1722. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1249.
[Uwagi: * (S. 51)] [Osoby: Kazimierz] [Miejsca: Otyka, Brześć, Koroszczyn]

Listy Kazimierza Borzęckiego do Kancelarii Götza Okocimskiego. 1931. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Götza Okocimskiego, sygn. AGO 0007.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Kazimierz] [Miejsca: Okocim]

Listy Kazimierza Borzęckiego, zarządcy dóbr Okocim do Kancelarii Götza Okocimskiego. 1926. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Götza Okocimskiego, sygn. AGO 0058.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Kazimierz] [Miejsca: Okocim]

Listy księdza Michała Borzęckiego do Tomasza Józefa Zamoyskiego, piątego ordynata. Zbiór dokumentów z lat 1704-1725 i b. r. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Zamoyskich, sygn. 563, S. 92.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Michał] [Miejsca: Mińsk Mazowiecki]

Listy Kulomba Borzęckiego, Józefa Kilińskiego i Józefa Zaczyńskiego do Władysława Zamojskiego, generała Dywizji Polskiej w Turcji. W: [Akta osobiste i korespondencja Kulomba Borzęckiego, oficera wojska tureckiego]. Zbiór dokumentów z lat 1849-1876. Archiwum Narodowe w Krakowie. Akta osób i rodzin - zbiór szczątków zespołów, sygn. 29/645/0/-/28.
[Uwagi: *] [Osoby: Kulomb] [Miejsca: X]

Listy Lecha Borzęckiego do Ignacego Jana Paderewskiego. 1937. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 4110, S. 4.
[Uwagi: *] [Osoby: Lech] [Miejsca: X]

Listy Leona Borzęckiego do Jerzego Adama Czartoryskiego. 1841. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Leon, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Leon] [Miejsca: Francja]

Listy M. Borzęckiej do księcia Radziwiłła. Zbiór dokumentów z 1745 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1255.
[Uwagi: * (S. 6)] [Osoby: X] [Miejsca: Czaple]

Listy M. Ustrzyckiego do Borzęckiego. 1774. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10531, Sieniawscy, Czartoryscy, korespondencja gospodarcza T–U-W, 2 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Paweł Borzęcki] [Miejsca: Francja]

Listy Mackiewicza do Piotra Borzęckiego. 1795. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10529, Sieniawscy, Czartoryscy, korespondencja gospodarcza M–N., 2 k. + koperta.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Francja]

Listy Marcelego Wyleżyńskiego do Jana Stanisława Borzęckiego. 1853. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Jan Stanisław, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Jan Stanisław] [Miejsca: Francja]

Listy Mariana Borzęckiego, adwokata do Ignacego Jana Paderewskiego (odpowiedź). 1931-1939. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 4111, S. 17 (list 12).
[Uwagi:
brak] [Osoby: Marian] [Miejsca: X]

Listy Mariana Borzęckiego do Ignacego Jana Paderewskiego.  1934. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 1197, S. 1.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Marian] [Miejsca: X]

Listy Mariana Borzęckiego do Romana Dmowskiego. 1935. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 4471, S. 3.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Marian] [Miejsca: X]

Listy Marianny Borzęckiej do księcia Radziwiłła. Zbiór dokumentów z lat 1774-1782. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1262.
[Uwagi: * (S. 7)] [Osoby: Marianna] [Miejsca: Zabłudowie, Biała]

Listy Marcina Borzęckiego do księcia Radziwiłła. Zbiór dokumentów z lat 1773-1808. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1261.
[Uwagi: * (S. 36)] [Osoby: Marcin] [Miejsca: Nieswirz, Biała, Zabłudowie]

Listy Michała Borzęckiego do Tomasza Józefa Zamoyskiego. W: Seria I korespondencji. Korespondencja Józefa Zamoyskiego, piątego ordynata. Listy różnych osób do Tomasza Józefa Zamoyskiego. Zbiór dokumentów z lat 1708-1724. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Zamoyskich, sygn. 1/358/0/-/562.
[Uwagi: *] [Osoby: Michał] [Miejsca: X]

Listy Michała Borzęckiego do Nikodema Kazimierza Woronicza, kasztelana kijowskiego. 1729. W: [Korespondencja Nikodema Kazimierza Woronicza kasztelana Kijowskiego. T. 1. Litery A-G (Aksak-Godlewski)]. Zbiór dokumentów z lat 1719-1761. Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Aleksandra Czołowskiego, sygn. 6913 II.
[Uwagi: * (S. 33-34)] [Osoby: Michał] [Miejsca: X]

Listy Michała Borzęckiego do księcia Michała Kazimierza Radziwiłła. Zbiór listów z lat 1778-1782. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1265.
[Uwagi: * (S. 4)] [Osoby: Michał] [Miejsca: Suiask?, Grodno]

Listy Pawła Borzęckiego, wojewody kijowskiego do Aleksandra Koniecpolskiego. W: Seria I korespondencji. Korespondencja Koniecpolskich. Zbiór dokumentów z lat 1654-1655. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Zamoyskich, sygn. 1/358/0/-/450.
[Uwagi: * (K.35)] [Osoby: Paweł] [Miejsca: Lublin]

Listy Pawła Borzęckiego do księcia Radziwiłła. Zbiór dokumentów z 1662 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1247.
[Uwagi: * (K. 4)] [Osoby: Paweł] [Miejsca: Kielce]

Listy Pawłowskiego do Borzęckiego. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10519, Jan Nepomucen Orłowski, korespondencja gospodarcza [załącznik do listu Dreschera z 1819 r.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: Francja]

Listy Pelagii Potockiej do Piotra Potockiego. Mińsk. (16.04.1781). Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. XLII 1, K. 140.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Mińsk Mazowiecki]

Listy Pelagii Potockiej do Piotra Potockiego. Mińsk : 1781. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. XLII 1, K. 145.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Mińsk Mazowiecki]

Listy Pelagii Potockiej do Ignacego Przebendowskiego. Warszawa : 1788). Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. LI 88, K. 1-2.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Mińsk Mazowiecki]

Listy Piotra Borzęckiego. 1771. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10522, Sieniawscy, Czartoryscy, Denhoffowie, 2 k. + załącznik 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: X]

Listy Piotra Borzęckigo do Józefa Gorczyńskiego, komornika halickiego. W: Fragment korespondencji Józefa Gorczyńskiego komornika halickiego z lat 1789-1813 T. 2, Borowski-Lubomirski. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Rkp. 7515 III.*
[Uwagi: * (K. 235-235v)] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Dubno]

Listy Piotra Borzęckiego do Adama Kazimierza Czartoryskiego. 1797-1798, zbiór 4 listów. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10523, Adam Kazimierz Czartoryski, 8 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: X]

Listy Piotra Borzęckiego do Administracji Generalnej Dóbr. 1792. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10522, Sieniawscy, Czartoryscy, Denhoffowie, 2 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: X]

Listy Piotra Borzęckiego. 1792-1798, zbiór 3 listów. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10522, Sieniawscy, Czartoryscy, Denhoffowie. 6 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: X]

Listy Piotra Borzęckiego do Karola de Pernet komisarza generalnego Hrabstwa Jarosławskiego Czartoryskich. 1794. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10514, Dobra sieniawskie i jarosławskie Sieniawskich i Czartoryskich, Karol de Pernet komisarz generalny Hrabstwa Jarosławskiego Czartoryskich (klucza Sieniawa, Oleszyce i in.), korespondencja, 2 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Francja]

Listy Piotra Borzęckiego do Stanisława Szczęsnego Potockiego. 1791. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Czartoryskich, sygn. rkp. 3473, K. 930-935.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: X]

Listy Piotra Borzęckiego do Stanisława Szczęsnego Potockiego. 1792. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Czartoryskich, sygn. rkp. 3474, K. 88.
[Uwagi:
brak] [Osoby: X] [Miejsca: X]

Listy Piotra Borzęckiego do Stanisława Szczęsnego Potockiego. 1792. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Czartoryskich, sygn. rkp. 3474, K. 91.
[Uwagi:
brak] [Osoby: X] [Miejsca: X]

Listy Piotra Borzęckiego do [Tadeusza] Kumanowskiego cześnika podolskiego. B. r. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10522, Sieniawscy, Czartoryscy, Denhoffowie, 2 k. oraz odpowiedź
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: X]

Listy Piotra Borzęckiego podstolica litewskiego do Seweryna Rzewuskiego, hetmana polnego. Mińsk : 1789. Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Podhoreckie Rzewuskich (w składzie Archiwum Sanguszków), sygn. Podh II 3/11, S. 707-708.
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Mińsk Mazowiecki]

Listy Piotra Potockiego do Pelagii Potockiej. Babimost : 1785. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. XLII 15, K. 17-19.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Mińsk Mazowiecki]

Listy Piotra Potockiego do Pelagii Potockiej. Lublin : 1788). Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie, sygn. L l, K. 803-804.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Mińsk Mazowiecki]

Listy Polaków w Vierzon do Narcyza Olizar, dyrektora głównego Towarzystwa Insurekcyjno-Monarchistycznego „Trzeci Maj”. Vierzon, 1843. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6597 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Towarzystwo Insurekcyjno-Monarchistyczne Trzeciego Maja, [Narcyz] Olizar, dyrektor główny. Korespondencja od członków [Towarzystwa], S. 469-470.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Jan Stanisław] [Miejsca: Vuerzon, Francja]

Listy Polaków z Besaçon do redakcji 3 Maja. Besaçon 1844. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6616 III, Archiwum Hotelu Lambert, Towarzystwo Insurekcyjno-Monarchistyczne Trzeciego Maja, Pisma różne do redakcji 3 Maja, S. 449-452.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Walenty] [Miejsca: Besaçon, Francja]

Listy Polaków z Besaçon do redakcji 3 Maja. Besaçon 1846. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6616 III, Archiwum Hotelu Lambert, Towarzystwo Insurekcyjno-Monarchistyczne Trzeciego Maja, Pisma różne do redakcji 3 Maja, S. 765-766.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Walenty] [Miejsca: Besaçon, Francja]

Listy Stanisława, Marcina i Andrzeja Borzęckich oraz Marianny z Borzęckich Zieniewiczowej do Jana Fryderyka Sapiechy. Lubartów : 1851. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. AMCh 792, S. 257-259.
[Uwagi: *] [Osoby: Stanisław, Marcin, Andrzej, Marianna] [Miejsca: Lubartów]

Listy Stanisława Borzęckiego stolnika nowogrodzkiego. B.r. (po 1764). Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. 14462.
[Uwagi:
brak] [Osoby: X] [Miejsca: X]

Listy Świętosławy z Borzęckich Sienkiewiczowej do księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. 1853. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6633 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Biblioteka Polska w Paryżu, 2 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Świętosława] [Miejsca: Francja]

Listy Świętosławy z Borzęckich Sienkiewiczowej do Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej. B.r., zbiór 6 listów. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 7472 III, Izabela z Czartoryskich Działyńska, korespondencja, T. 1, 12 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Świętosława] [Miejsca: Francja]

Listy Świętosławy z Borzęckich Siękiewiczowej do Karola Królikowskiego. B.r., zbiór 2 listów. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6716, T. 2 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Karol Królikowski, korespondencja.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Świętosława] [Miejsca: Francja]

Listy T. Borzęckiej strażnikowej brzeskiej do księżnej i księcia Radziwiłłów. Zbiór dokumentów z lat 1743-1778. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1254.
[Uwagi: * (S. 17)] [Osoby: X] [Miejsca: Czułchów, Zabłudowie]

Listy Tytusa Borzęckiego do Karola Królikowskiego. 1850, zbiór 2 listów. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6716, T. 1 IV, Archiwum Hotelu Lambert, Karol Królikowski, korespondencja.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Tytus] [Miejsca: Francja]

Listy W. Borzęckiego do księcia Radziwiłła. Zbiór dokumentów z lat 1736-1743. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/5/1252.
[Uwagi: * (S. 51)] [Osoby: X] [Miejsca: Czaple]

Listy W. Borzęckiego do Pani Chodkiewiczowej. Serniczki : 1805. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, sygn. AMCh 455, S. 269 + koperta.
[Uwagi: *] [Osoby: W?] [Miejsca: Serniczki]

Listy W. Borzęckiej do Anny z Czarneckich Brezy. B.r. W: [Listy do Anny z Czarneckich Brezy]. Zbiór dokumentów z lat 1792-1828. Archiwum Państwowe w Lublinie. Archiwum Brezów z Siekierzyniec, sygn. 35/72/0/4.3/184.
[Uwagi: brak] [Osoby: X] [Miejsca: X]

Listy Walentego Borzęckiego do Jerzego Adama Czartoryskiego. 1842. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Walenty, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Walenty] [Miejsca: Francja]

Listy Wedemeyera do Borzęckiego margrabii pałacu w Warszawie [Powązkach], w sprawie pałacu w Powązkach. 1774. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 10531 Sieniawscy, Czartoryscy, korespondencja gospodarcza T–U-W, 2 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: Francja]

Listy Wiktorii Borzęckiej. 1849. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcka Wiktoria, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Wiktoria] [Miejsca: Francja]

Listy Wiktorii Borzęckiej do Adolfa Cichowskiego. 1849. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcka Wiktoria, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Wiktoria] [Miejsca: Francja]

Listy Wiktorii Borzęckiej do Anny z Sapiechów Czartoryskiej. 1845. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcka Wiktoria, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Wiktoria] [Miejsca: Francja]

Listy Wiktorii Borzęckiej do Hipolita Błotnickiego. 1860. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcka Wiktoria, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Wiktoria] [Miejsca: Francja]

Listy Władysława Borzęckiego do Aleksandra Czołowskiego. 1914. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. III 2770, K. 176 [Mf 30704-6].
[Uwagi:
brak] [Osoby: X] [Miejsca: X]

Listy Zofii z Zawadzkich Borzęckiej do Ignacego Potockiego. W: Korespondencja Ignacego Potockiego - podzielona według nadawców: Borzęcka Zofia z Zawadzkich. Zbiór dokumentów z 1780 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 1/335/0/-/279a 031.
[Uwagi: brak] [Osoby: Zofia Zawadzka] [Miejsca: X]

ŁĄTKA J. : Pasza z Lechistanu. Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Kraków : Społeczny Instytut Historii i Kultury Turcji, 1993.
[Uwagi: *] [Osoby: Konstanty, genealogia] [Miejsca: Modrzewiec, Turcja]

ŁĄTKA J. : Słownik Polaków w Imperium Osmańskim i Republice Turcji.  Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005, S. 401-402.
[Uwagi:
brak] [Osoby: X] [Miejsca: X]

ŁODYŃSKA-KOSIŃSKA M. : Katalog rysunków architektonicznych z akt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w Archiwum Głownym Akt Dawnych w Warszawie. Rysunki architektoniczne, plany urbanistyczne, waria 1800-1868. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974, S. 97-98, 117.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Damazy, budowniczy] [Miejsca: X]

ŁODZIA-CZARNECKI K. : Herbarz polski podług Niesieckiego treściwie ułożony i wpisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 1-2. Gniezno : J. B. Lange Księgarnia i Drukarnia, 1875-1881.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy, genealogia] [Miejsca: Polska]

ŁOJEK J. :  Dzieje pięknej Bitynki. Warszawa : Wydawnictwo Alfa, 1995.
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Mińsk]

ŁOJEK J. :  Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja. Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986.
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Mińsk]

ŁOJEK W. Z. : Organy na Mazowszu w diecezji płockiej od XIV wieku do 1818 roku. 2005.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: Pułtusk]

ŁOPACKI J. : Do Iasnie Wielmożney Imc Pani Maryanny z Borzęckich Potockiey Czesnikowiczowy Koronney. B.r. (około 1790). Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-7888-III [Mf 37172].
[Uwagi: *] [Osoby: Marianna] [Miejsca: X]

ŁOŚ J. : Pamiętniki Łosia towarzysza chorągwi pancernej Wład. margrabi Myszkowskiego wojewody Krakowskiego... Kraków : Drukarnia D. E. Friedleina, 1858.
[Uwagi: *] [Osoby: Paweł] [Miejsca: Lwów]

ŁOZA S. : Czy wiesz kto to jest? Warszawa : 1938.
[Uwagi: *] [Osoby: Jan, Marian, Tadeusz Marian, biografie] [Miejsca: Tarnów, Warszawa]

ŁOZA S. : Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława 1765–1813. Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolfa, 1925.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander, Stanisław] [Miejsca: Przyłuka]

ŁOZA S. : Order Orła Białego. Warszawa : 1939.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander, Piotr] [Miejsca: Przyłuka]

ŁOZA S. : Słownik architektów i budowniczych polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracujących. Warszawa : Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Instytutu Popierania Nauki, 1930.
[Uwagi: *] [Osoby: Damazy, Leon, biografie] [Miejsca: Warszawa]

ŁUCZEWSKI M. : Odwieczny naród polak i katolik w Żmiącej. Toruń : Fundacja na rzecz nauki polskiej, 2012.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Aurelian] [Miejsca: Żmiąca]

ŁUSZCZAK G. : Nauczyciele i wychowawcy szkół jezuickich we Lwowie 1608-1773. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010, S. 1523. 1543.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Daniel] [Miejsca: X]

ŁYJAK Z. : Organy na Mazowszu w diecezji płockiej od XIV wieku do 1818 roku. Płock : Towarzystwo naukowe Płockie, 2005.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: Pułtusk]

[M. Borzęcki kwituje marszałka swojego dworu Józefa Kotarskiego z rozliczenia jednorocznej dzierżawy (Bukowy?) i przekazania dokumentów. Bukowa 7 VIII 1779.]. Archiwum Państwowe w Lublinie. Archiwum Łosiów, sygn. 35/80/0/3.2.1/722. [Dokument Aleksandra Marcina Borzęckiego, właściciela Bukowy zm. w 1780 podstolego koronnego (PSB,t. 2, s. 364) lub jego brata,  Odcisk pieczęci w laku z h. Półkozic. J. Kotarski, A. Boniecki Herbarz polski T. 11, S. 378]
[Uwagi: brak] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Bukowa]

MACHALAK J. : Wysiedlenie ze strefy nadgranicznej Pomorza Zachodniego w latach 1945-1950 jako przejawy represji politycznej. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Kazimierz] [Miejsca: Gryfice]

MACHYNIA M., SRZEDNICKI C. : Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794. Spisy. T. 1, Wojsko Koronne. Cz. 3, Piechota. Kraków : Księgarnia Akademicka, 1998.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy, genealogia, biografie] [Miejsca: Polska]

Major Borzęcki Jan - dymisja; Regiment Pieszy Wojska Koronnego szef. Ignacego Działyńskiego. 1790. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Księgi Kanclerskie, sygn. KK 94, S. 123-124 [Mf 6168].
[Uwagi:
brak] [Osoby: Jan] [Miejsca: X]

MANIAK H. J. : Dzieje Lecznictwa w Tarnowie. Tarnów, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej, 1988, S. 184.
[Uwagi:
brak] [Osoby: J. Borzęcki] [Miejsca: X]

Manifestatio Dominici Borzęcki contra Czerwertyński et Jurakowskie bonorum Rachinia harodes et Subditos de bonis Grabow ratione concussionis Subditi Castro Żydaczoviensi 1731 No facta Pagina 672. Nota, 1794.
[Uwagi: brak] [Osoby: Dominik] [Miejsca: Grabów]

MAŃKOWSKI Z. : Hitlerowskie więzienie na Zamku w Lublinie 1939-1944. Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1988.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Serniki]

Mappa graniczna między dobrami Bronowem, Sędowem i Karnicami wsią należącą do dóbr Niewiesza według komplanacji z dnia 28 (9 lipca) sierpnia 1842 roku sądownie spisanej po odsypaniu na całej linii ugodnej kopców wieczystych, w miesiącu sierpniu roku bieżącego. 1:5000. Mapa barwna, papier na płótnie, wymiary 90x45 cm. Oryginał wykonał Tomasz Borzęcki, geometra przysięgły. 1842. Archiwum Państwowe w Poznaniu. Plany gruntowe i rejestry pomiarowe Kaliskiego Urzędu Gubernialnego do spraw włościańskich, sygn. Pl.gr.KST 2557.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Tomasz] [Miejsca: X]

Mappa miejsca spornego między Niewieszem, Wilczkowem, Karnicami dobrami prywatnemi, a Szarowem Księżym, Kobylnikami wsiami rządowymi do sprawy possessoryjnej w dniu 24 lipca/ 5 sierpnia 1842 r. Sądowi Zjazdowemu powiatu Wartskiego złożona Objaśnienia duktu i reduktu - opis sądowy. 1:5000. Mapa barwna, papier na płótnie, wymiary 34x107 cm. Kopię wykonał Tomasz Borzęcki, geometra przysięgły. 1842. Archiwum Państwowe w Poznaniu. Plany gruntowe i rejestry pomiarowe Kaliskiego Urzędu Gubernialnego do spraw włościańskich, sygn. Pl.gr.KST 2556.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Tomasz] [Miejsca: X]

Mappa ściany granicznej między Mikulicami z Wietchininem przez dziedziców tychże dóbr zgodnie ustanowionej. 1:5000. Papier, wymiary 31x47,5 cm. Oryginał wykonał Tomasz Borzęcki, geometra przysięgły. 1845. Archiwum Państwowe w Poznaniu. Plany gruntowe i rejestry pomiarowe Kaliskiego Urzędu Gubernialnego do spraw włościańskich, sygn. Pl.gr.KST 2535.
[Uwagi:
brak] [Osoby: X] [Miejsca: X]

Mappa wsi Korytkowa W. Józefa Mokrskiego. 1:5000. Papier, wymiary 52x73 cm. Kopię wykonał - Ignacy Zaremba, na podstawie oryginału autorstwa Borzęckiego, geometry. 1845. Archiwum Państwowe w Poznaniu. Plany gruntowe i rejestry pomiarowe Kaliskiego Urzędu Gubernialnego do spraw włościańskich, sygn. 53/1004/0/-/Pl.gr.KST 2467.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: X]

MARCINEK .R. ŚLUSAREK K. :  Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej. Kraków : Towarzystwo Wydawnicze Historia Jagiellonica, 1996.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Galicja]

MAROSZEK J. : Konfiskaty mienia mieszkańców Białostocczyzny po wojnie z Rosją 1812 r. Rubieże, 1992, Nr 1.
[Uwagi: brak (S. 102)] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Polska]

MAROSZEK J. : Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku. T. 2 Dekanat Mińsk. Białystok : 2009.
[Uwagi: *; wypis *] [Osoby: Anna z Żegotów] [Miejsca: Nowosiólki]

MAROSZEK J. : Pięć wieków Ziemi Juchnowieckiej. Juchnowiec Kościelny : Gminna Biblioteka Publiczna, 2013.
[Uwagi: *] [Osoby: Hieronim] [Miejsca: Dobrzyniówka]

MAROSZEK J. : Koneksie rodzinne Melchiora Ołdakowskiego. Białostocczyzna, 1992, Nr. 4, S. 54.
[Uwagi: * (S. 54)] [Osoby: X] [Miejsca: X]

MARSZAŁEK J. : Posłuszna woli Bożej. Niedziela, Tygodnik katolicki, 2007, Nr 27.
[Uwagi: *] [Osoby: Celina z Chludzińskich] [Miejsca: Obrembszczyzna, Kęty]

MASSALSKI A. : Szkoły średnie rządowe męskie na ziemi kielecko-radomskiej w latach 1833-1863. Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2001, S. 79, 86, 94, 219, 228, 229, 231, 234, 251, 270, 271, 276, 277, 302, 313.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Teofil, Zuzanna ze Szramów] [Miejsca: X]

MASSALSKI A. : Uczony z prowincji. Losy Teofila Borzęckiego (1800-1887) autora książki Treść logiki popularnej. W: Rozważania o filozofii prawdziwej. Jerzemu Perzanowskiemu w darze. Red. J. Sytnik-Czetwertyński. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, S. 299-305.
[Uwagi: *] [Osoby: Teofil] [Miejsca: Kielce, Warszawa]

Matka Celina Borzecka i jej dzieło. Z dziejów sióstr zmartwychwstanek. Przewodnik Katolicki, 1927, R. 33, Nr 9, S. 120-122.
[Uwagi: *] [Osoby: Celina z Chludzińskich, Jadwiga] [Miejsca: Obrembszczyzna, Kęty]

Materiały zebrane przez Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie (FPNP) dotyczące pracy przymusowej w III Rzeszy. RG-15.266. Waszynkton : Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, 2013.
[Uwagi: *] [Osoby: Onufry] [Miejsca: Aleksandrówek]

MATUSZEWICZ M. : Pamiętniki Marcina Matuszewicza, kasztelana brzeskiego-litewskiego 1714-1765. Tom II. Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolfa, 1876.
[Uwagi: *] [Osoby: Antoni, Anna z Ankwiczów] [Miejsca: Koroszczyn, Konstantynów]

MĄCZNIK H., Puławski słownik biograficzny. T. 1 A-K, Puławy : Towarzystwo Przyjaciół Puław, 1994.
[Uwagi: *] [Osoby: Jan, Piotr] [Miejsca: Włostów, Puławy]

MEDYŃSKI A. : Ilustrowany przewodnik po Cmentarzu Łyczakowskim. Lwów : Drukarnia Polska B. Wysłucha, 1937.
[Uwagi: *] [Osoby: Honorata, Piotr] [Miejsca: Lwów, Kraków]

Metryka Koronna. Księga wpisów Kancelarii Mazowieckiej. Rejestr księcia Bolesława 1432-1446. Warszawa, 1441. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, sygn. MK 3, K. 261.
[Uwagi: *] [Osoby: Jan] [Miejsca: Granice, Prażniewo]

Metryka Koronna. Księga wpisów za kanclerstwa Jana Zamoyskiego 1587-1595. Lublin, 6 kwietnia 1590. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, sygn. MK 133, K. 452.
[Uwagi:
*] [Osoby: Marcin] [Miejsca: Szklary]

Metryka Koronna. Księga wpisów za kanclerstwa Jana Zamoyskiego 1587-1595. Lublin, 20 marca 1590. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, sygn. MK 133, K. 452v.
[Uwagi: *] [Osoby: Marcin] [Miejsca: Szklary]

Metryka Koronna. Księga wpisów za podkanclerstwa Jana Tarnowskiego 1591. Kraków, 23 sierpnia 1591. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, sygn. MK 136, K. 286-286v.
[Uwagi: *] [Osoby: Marcin] [Miejsca: Szklary]

Metryka Koronna. Księga wpisów za kanclerstwa Jana Zamoyskiego 1587-1595. Lublin, 21 września 1592. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, sygn. MK 133, K. 516-516v.
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Porzecze]

Metryka Koronna. Księga wpisów za podkanclerstwa Jana Tarnowskiego 1595. Kraków, 8 lutego 1595. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, sygn. MK 139, K. 23v-24.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęcka] [Miejsca: Porzecze]

Metryka Koronna. Księga przywilejów króła Władysława IV za podkanclerstwa i kanclerstwa Tomasza Zamoyskiego 1629-1637. Warszawa, 30 marca 1637. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, sygn. MK 181, K. 216v-217.
[Uwagi: *] [Osoby: Stanisław, Dorota] [Miejsca: Małogoszcz]

Metryka Koronna, Księga Sigillat z kancelarii większej 1661-1664. Warszawa, 21 maja 1664. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, sygn. S. 8, K. 15v.
[Uwagi: *] [Osoby: Anna z Obodna p.v. Sulimirska] [Miejsca: Obodno]

Metryka Koronna, Księga Sigillat za kanclerstwa Jana Leszczyńskiego 1666-1668. Warszawa, 11 czerwca 1667. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, sygn. S. 10, K. 79.
[Uwagi: *] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: Ziemia Chełmska]

Metryka Koronna, Księga Sigillat za podkaclerstwa Andrzeja Olszowskiego 1669-1671. Warszawa, 18 lutego 1671. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, sygn. S. 11, K. 138.
[Uwagi: *] [Osoby: Marcin, Paweł] [Miejsca: Ziemia Chełmska]

Metryka Koronna. Księga Sądu Referendarskiego 1718-1726. Warszawa, 27 marca 1726. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie,  sygn. Ks. Ref. 22, K. 47v-49v.
[Uwagi:
*] [Osoby: Józef] [Miejsca: Nihowice]

Metryka Koronna. Księga Sądu Referendarskiego 1726-1748. Warszawa, 27 marca 1726. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie,  sygn. Ks. Ref. 36, K. 10-10v.
[Uwagi:
*] [Osoby: Józef] [Miejsca: Nihowice]

Metryka Koronna. Księga Sądu Referendarskiego 1724-1749. Warszawa, 27 marca 1726. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie,  sygn. Ks. Ref. 45, K. 277-278.
[Uwagi:
*] [Osoby: Józef] [Miejsca: Nihowice]

Metryka Koronna. Księga Sądu Referendarskiego 1758-1772. Warszawa, 30 kwietnia 1772. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, sygn. Ks. Ref. 39, K. 566v-571v.
[Uwagi:
*] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Powązki]

Metryka Koronna. Księga Sądu Referendarskiego 1758-1772. Warszawa, 22 września 1772. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, sygn. Ks. Ref. 39, K. 625-626v.
[Uwagi:
*] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Powązki]

Metryka Koronna. Protokołowa księga wpisów za kanclerstwa Jacka Małachowskiego i podkanclerstwa Macieja Grzegorza Garnysza, zawierająca wpisy umów i transakcji wieczystych 1787-1791. Warszawa, 2 lipca 1791. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, sygn. MK 289, K. 408-408a.
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr] [Miejsca: X]

Metryki szlacheckie parafia Limanowa 1640-1850. Katalog szlachty. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Limanowa]

MICHALSKA-BRACHA L. : Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów. Kielce : Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, 2003, S. 186.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Kacper] [Miejsca: X]

MICHALSKA H. : Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej. Warszawa : Państwowy Instytut wydawniczy, 1988.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszka, Jadwiga, biografie] [Miejsca: Laski-Poręba, Warszawa]

Michałowice. Naddłubmiańskie Pejzarze, 2008, Nr 1-2 (17-18), S. 15.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef] [Miejsca: Młodziejowice]

MICHAŁOWSKA-WALKIEWICZ E. : Władysław Borzęcki, bohater Podhala. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Władysław] [Miejsca: Ludźmierz]

MICHTA N. : Z lat walki. Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
[Uwagi: *, kompilacja*] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: Ziemia Miechowska]

MICHTA N., WARZNIEWSKI W. : Dzieje Polskiej Wojskowej Organizacji Rewolucyjnej w latach 1939-1943. Wojskowy Przegląd Historyczny, 1973, Nr 2. S. X.
[Uwagi: *, kompilacja*] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: Ziemia Miechowska]

Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej. Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Lubelszczyzna]

MINAKOWSKI M. J. : Elita kijowska. Elita Rzeczypospolitej tom X województwo kijowskie. Kraków : Dr. Minakowski, 2012, S. 337, 393,
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: Kijowskie]

MINAKOWSKI M. J. : Elita krakowska senatorska. Elita Rzeczypospolitej tom IV. Rodziny senatorskie województwa krakowskiego. Kraków : Dr. Minakowski, 2012.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Przyłuka]

MIODOWSKI A. : Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej 1917-1921. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2011, S. 328, 394, 448.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Jerzy] [Miejsca: X]

MISIUK A. : Policja Państwowa 1919-1939. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
[Uwagi: *] [Osoby: Marian] [Miejsca: Warszawa]

MISIUK A. : Tworzenie się systemu wojskowych służb specjalnych w Polsce w latach 1918-1922. W: Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku. Instytut Pamięci Narodowej Szczecin, 2016, S. 17-34.
[Uwagi: *] [Osoby: Marian] [Miejsca: Warszawa]

Mistów koło Mińska Mazowieckiego. Internet.
[Uwagi: brak] [Biografie:Borzęccy] [Miejsca: Mistów]

Młodziejowice. Gmina Michałowice. Internet.
[Uwagi: brak] [Biografie:Borzęccy] [Miejsca: Młodziejowice]

Modliborzyce. Zarys historii. Internet.
[Uwagi: brak] [Osoby: Jan] [Miejsca: Modliborzyce]

Mogiła zbiorowa 3 ofiar hitlerowskiego terroru i nieznanego partyzanta. Groby wojenne na terenie Małopolski. Internet.
[Uwagi: brak] [Osoby: Stanisław, Janina Karwat] [Miejsca: Minoga]

Mogiła zbiorowa ofiar terroru hitlerowskiego w Krościenku nad Dunajcem. Groby wojenne na terenie Małopolski. Internet.
[Uwagi: brak] [Osoby: Józef] [Miejsca: Krościenko]

MONCZYŃSKI R. : Melodie religieuse variée pour le piano op. 26. Varsovie : A Dzwonkowski et Comp. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Muz. 1017 III.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef] [Miejsca: X]

MORAWSKI S. : Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818-1825). Warszawa : Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska, 1924.
[Uwagi: *] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Lwów]

MOSZUMAŃSKI Z., KOZAK Z. : Wojenne szkoły dla oficerów artylerii (1914-1921). Pruszków : Ajaks, 2002, S.107.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: X]

Mowa czy nie. 1764?. Estreicher, K. Bibliografia Staropolska, t. 14, s. 5, hasło: Borzęcki Alexand.
[Uwagi:
  brak] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: X]

Mowa J. W. Imci. Pana, z Kosarzewa Borzęckiego Starosty Dołhańskiego Posła na Seym Coronationis Woiewodztwa Ruskiego Ziemi Lwowskiey, miana na Seymiku Przedkoronacyinym w Wiszni-Sądowey die 29. Octobris Anno 1764. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-19406-IV [Mf 37177].
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Wisznia Sądowa]

Mowa J. W. JMci Pana Borzęckiego Starosty Dołhańskiego, Delegowanego od Stanow Rzeczypospolitey do doniesienia o szczęsliwym y iednomyslnym obraniu za Krola y Pana, Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta Poniatowskiego w roku 1764. w Warszawie miana Dnia 7. Miesiąca Wrzesnia. Warszawa : Drukarnia Pijarów, 1764. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-19415-IV [Mf 37178].
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander Michał] [Miejsca: Warszawa]

Mowa J. W. JMci Pana Borzęckiego, Starosty Dołhańskiego, Posła Ziemi Lwowskiey, utrzymuiąca Koronacyą w Krakowie. Mowa Tegoż JMci, wyrażaiąca złe konsekwencye z obierania na Seymikach Kandydatow do wakuiących Urzędow, wynikaiące. 1764. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 392245 III.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Warszawa]

MOYCHO K. : Rocznik religijny wyznań chrześcijańskich w Królestwie Polskiem na rok 1847. Warszawa : w Drukarni Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości, 1847.
[Uwagi: *] [Osoby: Ignacy, Konstant, Kunegunda] [Miejsca: Warszawa]

Msza żałobna. Zygmunt Borzęcki. Kraków : Usługowa Spółdzielnia Pracy Stolarzy i Pracowników Pogrzebowych, Zakład Nr 1, 1971. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 875908.
[Uwagi: *] [Osoby: Zygmunt] [Miejsca: Schosshaldenfriedhof (Szwajcaria)]

Musopaean Gratulatorium in Auspicatissimum ab Externis Nationibus Illustrissimi Domini D. Ioanniss in Zamoscie Zamoyski... Zamoscii, Typis Academicis, Exprimebat Pavlus Radicius 1646. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVII-165-III [Mf 37179].
[Uwagi: *] [Osoby: Paweł] [Miejsca: Zamość

MUSZYŃSKA J. : Uczestnicy Insurekcji 1784 R. w zaborze pruskim. Poznań : Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego, 1937.
[Uwagi: *] [Osoby: Florian, Franciszek, Piotr] [Miejsca: Wielkopolska]

Muzeum Ziemi Miechowskiej. Muzeum Dawniej. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Walery] [Miejsca: Miechów]

MYSŁAKOWSKI P. : Emilia Anastazja Borzęcka. W: Osoby związane z Chopinem. Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Internetowe Centrum Informacji Chopinowskiej, 2012. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Emilia Nepomucena] [Miejsca: Francja]

Myślenice. Monografia miasta. Towarzystwo wydawnicze Historia Iagiellonica, 2012.
[Uwagi: *] [Osoby: Kazimierz] [Miejsca: Krakowskie]

MYTNIK I. : Słownik historyczno-etymologiczny antroponimów ziemi chełmskiej (XVI-XVII wiek). Warszawa :Uniwersytet Warszawski Katedra Urbanistyki, 2017, T. 1.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Krakowskie]

Na przedpolu Warszawy. VII Obwód Obroża Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Krwawe represje okupanta. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Wojciech] [Miejsca: Izabelin]

Nabożeństwo żałobne. Honorata Borzęcka. Lwów : Drukarnia M. F. Poremby, 1860. Biblioteka Jagiellońska , sygn. 871687.
[Uwagi: *] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Lwów]

Nazwiska przodków sprzed 183 lat. Informator Kleszczowski, 2016, R. 23, Nr 15 (441), S. 8.
[Uwagi: *] [Osoby: Wincenty] [Miejsca: Modrzewiec]

NARUSZEWICZ A. S : Dyjaryjusz podróży jego królewskiej mości na Sejm Grodzieński. Biblioteka pisarzy polskiego oświecenia T. 8. Warszawa : Akademia Humanistyczna i Instytut Badań Literackich PAN, 2008.
[Uwagi: * (S. 62, 147, 209, 345-346, 381, )] [Osoby: Ignacy] [Miejsca: Litwa]

NEJMAN E. H. : Parafie dekanatu szadkowskiego i niektóre z dekanatu lutomierskiego (powiat szadkowski) w dawnej statystyce. Biuletyn Szadkowski, 2010, T. 10, S.
[Uwagi: *] [Osoby: Kazimierz] [Miejsca: Beleń, Zagórzyce]

NEJMAN E. H. : Szlachta sieradzka w XIX wieku. Herbarz, 2017.
[Uwagi: B, K, O, Z, Majątki] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Sieradzkie]

Nekrolog. Adam Borzęcki. Kraków : Drukarnia Czasu, 1895. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 860027.
[Uwagi: *] [Osoby: Adam] [Miejsca: Kraków]

Nekrolog. Anna z Ankwiczów Borzęcka. Dodatek do Gazety Kraiowey, 1794, Nr 21, S. 250. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 860027.
[Uwagi: *] [Osoby: Anna Ankwicz] [Miejsca: Mińsk Mazowiecki]

Nekrolog. Aureli Borzęcki. Kraków : Drukarnia Czasu, 1883. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 861171.
[Uwagi: *] [Osoby: Aureli] [Miejsca: Kraków]

Nekrolog. Bronisław Borzęcki. Kraków : Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Krakowie, Punkt Usługowy Nr. 1, 1972. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 875909.
[Uwagi: *] [Osoby: Bronisław] [Miejsca: Kraków]

Nekrolog. Celina z Chludzińskich Borzęcka. Kraków : Zakład Pogrzebowy Concordia Jana Wolnego, 1913. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 826856.
[Uwagi: *] [Osoby: Celina Chludzińska] [Miejsca: Kraków]

Nekrolog. Honorata z Kozłowskich Borzęcka. Kraków : Drukarnia Czasu, 1882. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 861170.
[Uwagi: *] [Osoby: Honorata Kozłowska] [Miejsca: Kraków]

Nekrolog. Hortenzya Jaksa z Rożnów Borzęcka. Kraków : Zaklad Pogrzebowy Pompos funebres A. Szafrańskiego, 1903. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 826857.
[Uwagi: *] [Osoby: Hortensja Jaksa-Rożen] [Miejsca: Kraków]

Nekrolog. Józef Borzęcki. Kurier Polski, 1875, Nr 171.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Józef] [Miejsca:
Brzostków]

Nekrolog. Katarzyna z Borzęckich Hrabina Szembek. Kraków : Drukarnia Czasu, 1868. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 873332.
[Uwagi: *] [Osoby: Katarzyna] [Miejsca: Kraków]

Nekrolog. Leon Borzęcki. Kurjer Warszawski, 1908, Nr 308, S. 8.
[Uwagi: *] [Osoby: Leon] [Miejsca: Warszawa]

Nekrolog. Malwina z Borzęckich Janowska. Goniec Krakowski, 1926, Nr 55.
[Uwagi: *] [Osoby: Malwina] [Miejsca: Kraków]

Nekrolog. Maria z Mauerów Borzecka. Zduńska Wola : Drukarnia XX. Misjonarzy, Nakład Ludwik Borzęcki, 1938. Biblioteka Narodowa, sygn. 11823964.
[Uwagi: *] [Osoby: Maria Mauer] [Miejsca: Zduńska Wola]

Nekrolog. Mgr Alfred Borzęcki. Kraków : Zakład Pogrzebowy Onufrego Fiuta, Drukarnia Związkowa, 1945. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 827837.
[Uwagi: *] [Osoby: Alfred] [Miejsca: Kraków]

Nekrolog. Stanisław Półkozic Borzęcki. Kraków : Konses Zakład Pogrzebowy Fr. Nowińskiego, 1900. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 861169.
[Uwagi: *] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: Kraków]

Nekrolog.  Stanisława z Więcławów Borzęcka. Kraków : D.Z, 1972. Biblioteka Narodowa, sygn. 11823964
[Uwagi: *] [Osoby: Stanisława Więcław] [Miejsca: Kraków]

Nekrolog. Wacław Borzęcki. 60376r. Kurjer Warszawski, 1935.
[Uwagi: *] [Osoby: Wacław] [Miejsca: Warszawa]

Nekrologi warszawskie. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa
]

NESTOROW R., SITO J. : ad Villam Novam rezydencja i dobra wilanowskie w świetle materiałów archiwalnych z Biblioteki Czartoryskich w Krakowie (RKPS 11318 i 11358). T. 3. Warszawa : Muzeum Pałac w Wilanowie, 2010.
[Uwagi: * (S. 16, 176)] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Warszawa]

NICIEJA S., S. : Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.
[Uwagi: *] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Lwów]

NIEMCEWICZ J. U. : Pamiętniki czasów moich... Lipsk : F. A. Brockhaus, 1868.
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Wołczyn]

NIESIECKI K. : Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych. T. 1-10. Lipsk : Drukarnia Breitkopfa i Haertela, 1836-1842.
[Uwagi: *; uzupełnienie: *] [Osoby: Borzęccy, genealogia] [Miejsca: X]

NIEWIŃSKI S : Idąc przez wieki. X, S. 237.
[Uwagi: brak (S.237)] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

NIEWIŃSKI S. : Nad Niewodnicą - z dwuwiekowej historii rodu Lewickich herbu Rogala. W: Juchnowieckie szepty historii. Juchnowiec Kościelny : Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu kościelnym, 2016.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Obrembszczyzna]

NIEWIŃSKI S. : Pokój cieniom Ziemi Juchnowieckiej historie nieokrzyczane. Juchnowiec Kościelny, 2014.
[Uwagi: * (S. 85-87, 90, 94-97)] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

Notatki z wpisów do akt korroboracyjnych Anny Borzęckiej. W: Archiwum Akt Grodzkich i Ziemskich we Lwowie. Zbiór dokumentów z lat 1801-1900. Archiwum Głowne Akt Dawnych. Zbiór Aleksandra Czołowskiego, sygn. 1/388/0/-/055.
[Uwagi: brak] [Osoby: Anna] [Miejsca: X]

NOWAK J., PEZDZ J. : Inwentarz rękopisów Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie sygn. 6000-13522. Kraków : 2016.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzeccy] [Miejsca: Polska]

NOWAK-DŁUŻEWSKI J. : Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj młodsi Wazowie. Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1972, S: 248.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Paweł] [Miejsca: X
]

NOWAK-DŁUŻEWSKI J. : Satyra polityczna Konfederacji Targowickiej i Sejmu Grodzieńskiego. Kraków : Kasa im. Mianowskiego, 1933.
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Warszawa]

O stan bezpieczeństwa na Kresach wschodnich. Dziennik Wileński, 1923, R. 7, Nr 242, S. 2.
[Uwagi: *] [Osoby: Marian] [Miejsca: Warszawa]

Obiasnienie Interessu Urodzoney Anny z Ankwiczow Borzęckiey Podstoliny Koronney. Z Urodzonym Józefem Rudnickim, y Officyalistami Skarbu Koronnego. B.r. (po 1783). Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 15036 III.
[Uwagi: *] [Osoby: Anna] [Miejsca: Konstantynów, Mińsk Mazowiecki]

Oblata Aktu Granicznego między Dobrami wsią Starym miastem Przyłuką a Krzywem y Innemi Przez Kuznice Obw-u Machnę Ferowanego. Machnówka, 7 lutego 1802. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, sygn. X, K. 103-110, p. 113.
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr, Honorata] [Miejsca: Przyłuka, Krzywe]

Oblata Exstraktu Pozwu od JW Borzęckiey PK po Kredytorow y Debiterow wydanego z akt Ziemie Obw-u Kijowskiego. Machnówka, 17 lutego 1812. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, sygn. X, K. 143-144, p. 110.
[Uwagi: *] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Przyłuka]

Oblata Kontraktu między Franciszkiem Hadziewiczem Łowczym Różańskim a Onufry i Józefa Borzęckich i Serafiny z Wiktorów... Archiwum Krajowe Krakowskie. Oblaty Krakowskie, 1783, T. 214, S. 2203. Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów, Zbiór Aleksandra Czołowskiego, sygn. F. 141, 214 K. 2203.
[Uwagi: *] [Osoby: Onufra, Józef] [Miejsca: Kraków]

Oblata Kontraktu między W. Floryanem Abramowiczem a Skarbem JWo Piotra Borzęckiego zawarty. Machnówka, 18 stycznia 1800. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, sygn. X, K. 35-36, p. 20.
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Przyłuka]

Oblata Kontraktu trzech Letnio Arędownego Między JW Honoratą Hrabianką Borzęcką P.K ziedney a W Maryanną Okułowiczową WP. zdrugiey Strony o część Przyłuki zawartego. Machnówka, 3 stycznia 1812. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, sygn. X, K. 11-12, p. 7.
[Uwagi: *] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Przyłuka]

Oblata od W. Franciszka Michała Borzęckiego. Machnówka, 18 listopada 1805. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, sygn. X, K. 120, p. 111.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszek Michał] [Miejsca: Klucz Kurawski]

Oblata Plenipotencyi od W Franciszka Borzęckiego na osobę W Szczerbickiego przyznana. Machnówka, 29 stycznia 1812. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, sygn. X, K. 75-76, p. 47.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszek Michał, Adam] [Miejsca: Machnówka]

Oblata plenipotencji w księgach grodzkich lubelskich Aleksandra i Eufrozyny z Ostroga Zasławskich... Lublin, 1622. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang XXXIV 54, S. 297.
[Uwagi: *] [Osoby: Marcin] [Miejsca: Lublin]

Oblata plenipotencji w grodzie lubelskim przez Mikołaja Firleja z Dąbrowicy... Lublin, 1625. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang XXXV 53, S. 323.
[Uwagi: *] [Osoby: Marcin] [Miejsca: Lublin]

Oblata Prawa Dozywotniego od JW Borzęckiego JW Sobieszczańskim danego. Machnówka, 14 kwietnia 1800. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, sygn. X, K. 481, p. 105.
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Przyłuka]

Oblata Prawa Miejskiego dany Marku Dymence i Ilku Bednarczukowi. Winnica, 17 lipca 1795. Archiwum Państwowe w Żytomierzu na Ukrainie. Roczniki Sądu Grodzkiego Winnickiego, sygn. X.
[Uwagi: *] [Osoby: Anna] [Miejsca: Przyłuka]

Oblata przed urzędem grodzkim lubelskim przez Andrzeja Lubienieckiego w imieniu Mikołaja Firleja z Dąbrowicy... Lublin. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang XXXIII 83, S. 667-669.
[Uwagi: *] [Osoby: Marcin] [Miejsca: Lublin]

Oblata przed urzędem grodzkim lubelskim przez Andrzeja Lubienieckiego w imieniu Mikołaja Firleja... Lublin. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang XXXIII 83, S. 671-673.
[Uwagi: *] [Osoby: Marcin] [Miejsca: Lublin]

Oblata Przywileju dla Pawła Pieńkowskiego na Stolnikostwo Drohickie. Włodzimierz, 8 września 1775. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie. Księgi Grodzkie Włodzimierskie Sądu Powiatowego, sygn. X, p. 410.
[Uwagi: *] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: Włodzimierz]

Oblata Tranzakcyi Ugodney o Rozmiar Gruntow od Komisyi Bankowey nabytych między W: Borzęckim Weberem y JP: Szubertem spisaney. Machnówka, 5 kwietnia 1806. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, sygn. X, K. 357, p. 346.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Machnówka]

Obwieszczenia Publiczne. Dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości. Warszawa : 1920, R. 4, Nr 5A. Sygn. NDIGCZAS019313 67529948.
[Uwagi: *] [Osoby: Ludwik] [Miejsca: Włocławek]

Obwieszczenie. Dodatek do gazety Kuryera Litewskiego, 1812, Nr 19.
[Uwagi: *] [Osoby: Rzewuski] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Obwieszczenie (2102) (3). Tarnopol, 19 sierpnia 1868. Dziennik Lwowski, Dziennik urzędowy, 1867.
[Uwagi: *] [Osoby: Michał] [Miejsca: Tarnopol]

Odpisy pism dotyczące procesu Mielżyńskiego z Borzęcką. Zbiór dokumentów z lat 1792-1799. Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 53/998/0/2.1/397.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęcka] [Miejsca: X]

OBORSKI F: Wej Maryi Borzęckiej Mazur na fortepianprzez F[loriana]. Oborskiego. Warszawa : Lit. J. Müller
[Uwagi: *] [Osoby: Maria] [Miejsca: Warszawa]

Od Augusta Mocnego do Augusta III. S. 73,88,135.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Franciszek, starosta żydaczowski] [Miejsca: X]

[Odpisy pism dotyczące procesu Melżyńskiego z Borzęcką z lat 1792-1799]. Zbiór dokumentów z lat 1701-1800. Archiwum Państwowe w Poznaniu. Majątek Pawłowice - Melżyńscy, sygn. 53/998/0/2.1/397.
[Uwagi: brak] [Osoby: Borzęcka] [Miejsca: X]

[Odpisy z akt grodzkich przemyskich dotyczące rodziny Borzeckich. Zbiór dokumentów z lat 1757-1779. Archiwum Państwowe w Przemyślu. Kapituła Greckokatolicka w Przemyślu, sygn. 56/143/0/-/482.
[Uwagi: brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

Odpowiedz na powody zaskarżenia w piśmie pod tytułem: Obiaśnienie interessu w. Anny z Ankwiczow Borzęckiey, podstoliny koronney, z urodzonym Józefem Rudnickim y officyalistami Skarbu Koronnego wyrazone. B.r. Biblioteka Narodowa, sygn. SD XVIII.4.1646.
[Uwagi: *] [Osoby: Anna Ankwicz] [Miejsca: Konstantynów]

Ofiary zbrodni katyńskiej. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Marian] [Miejsca: Równe]

Ogłoszenie. Dziennik Polski, 1947, R. 3, Nr 177 (861).
[Uwagi: *] [Osoby: Józef] [Miejsca: Długopole]

Ogłoszenie. Dziennik Powszechny, 1836, Nr 70, S. 314.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: Płock]

Ogłoszenie. Gazeta Warszawska, 1784, Nr 37.
[Uwagi: *] [Osoby: Onufria] [Miejsca: Kraków]

Ogłoszenie. Gazeta Warszawska, 1815, R. 12, Nr 2, S. 96.
[Uwagi: *] [Osoby: Paweł, genealogia] [Miejsca: Jahorlik]

Ogłoszenie. Dodatek do gazety Kuryera Litewskiego, 1824, Nr 72.
[Uwagi: *] [Osoby: Karol] [Miejsca: Grodno]

Ofiary. Kurjer Warszawski, 1912, R. 52, Nr 87, S. 7.
[Uwagi: *] [Osoby: Dorota z Mianowskich] [Miejsca: Warszawa]

Olga Boznańska (1865–1940). katalog wystawy. Red. E. Bobrowska. Muzeum Narodowe w Krakowie, październik 2014 - luty 2015. Kraków: 2014, S. 158, Poz. II. 24+.
[Uwagi: brak] [Osoby: Maria] [Miejsca: Poznań]

Olga Boznańska (1865–1940). katalog wystawy. Red. E. Bobrowska, R. Higersberger. Muzeum Narodowe w Warszawie, luty - maj 2015. Warszawa: 2015.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Maria] [Miejsca: Poznań]

OPAŁEK M. : O Lwowie i mojej młodości. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1987.
[Uwagi: *] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Lwów]

Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku. X.
[Uwagi: brak] [Osoby: Anna z Żegiotów] [Miejsca: Nowosiółki]

ORZECHOWSKI S., MODRZEWSKI A. F. : Spór o wiarę. Kraków : Humanitas, 2013, S. 65, 290, 358.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Walenty] [Miejsca: X]

Orzeczenie Sądu w sprawie hrabiny Honoraty Borzęckiej. Machnówka, 1836. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, sygn. X, K. 7-13, p. 387.
[Uwagi: *] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Machnówka]

Orzeczenie Sądu w sprawie hrabiny Honoraty Borzęckiej. Machnówka, 1837. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, sygn. X, K. 150, p. 203.
[Uwagi: *] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Machnówka]

OSTROWSKA-KĘBŁOWSKA Z. : Studia nad portretami Olgi Boznańskiej. Muzeum Narodowe w Poznaniu. Studia Muzealne, 1957, T. 3. S. 52-111, Rys. 28 (S. 87).
[Uwagi: *] [Osoby: Maria] [Miejsca: Poznań]

Oświadczeniee. Dodatek drugi do gazety Kuryera Litewskiego, 1825, Nr 6.
[Uwagi: *] [Osoby: Antoni] [Miejsca: Grodno]

Oświadczeniee. Dodatek drugi do gazety Kuryera Litewskiego, 1825, Nr 25.
[Uwagi: *] [Osoby: Karol] [Miejsca: Grodno]

Oświadczenie Krystyny Borzęckiej z Kutów. Kraków : Krakowska Komisja Kontrolno-Rewizyjna PZPR, 1988.
[Uwagi: *] [Osoby: Krystyna z Kutów] [Miejsca: Kraków]

Otia publica vix domestica. Prożnoty rożne, Publiczne, domowe, Dáwne, poźnieysze, teraźnieysze, nowe, Pod na świat przy dwoch idą O Świętych, świeckich dowiesz się tu rzeczach. 1743.
[Uwagi: brak] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Warszawa]

PAJĄK J. Z. : Jeńcy wojenni, uchodźcy, zakładnicy i deportowani z Galicji w latach I wojny światowej na terenie Imperium Rosyjskiego. Dzieje Najnowsze, 2020, R. 52, Z. 3.
[Uwagi: *] [Osoby: Władysław] [Miejsca: Dukla, Moskalenka]

Pałac w Łodygowicach. Beskidy i Śląsk Cieszyński. Slaskie.Travel. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Łodygowice]

Pałac w Ryglicach. Eksploatorzy. Forum Zbuntowanych Poszukiwaczy. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Anna Ankwicz] [Miejsca: Ryglice]

Pamiętnik polityczny y Hystoryczny Przypadków, Ustaw, Osob, Mieysc i Pism wiek nasz szczególniey interesuiących. Homines hominum causa funt generati, ut ipsi se alii aliis prodesse possint. Cicero Tom I. 1783. W Warszawie w Drukarni Nadworney J. K. Mci. X. X. Piarów, Piotra Dufour. M.DCC.LXXXIII.
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Puławy]

Pamiętnik Sandomierski. T. 1. Warszawa : 1829.
[Uwagi: brak)] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: Kielce]

Pamiętniki Marcina Naruszewicza kasztelana brzeskiego 1714-1765 wydał Adolf Pawiński. Tom III. Warszawa : Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolfa, 1876.
[Uwagi: *] [Osoby: Antoni] [Miejsca: Terespol]

PANKIEWICZ R. I. : Dębowiec - z przeszłości dalekiej i bliskiej. Studium historyczne. Krosno-Dębowiec : Pracownia Artystyczno-Reklamowa Apla3, 2013, T. 1, S. 212.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszka] [Miejsca: Dębowiec]

Państwowe Liceum Felczerskie w Krakowie. Aktowe materiały archiwalne dotyczące m. in. Jerzego Borzęckiego. 172 j.a. 5.4 mb. Zbiór dokumentów z lat 1948, 1951-1958. Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. pomocy archiwalnej: PL/29/PL-29-1556/0.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Ignacy] [Miejsca: X]

Papiery Kościów-Zbirohowskich. Akta majatkowe dotyczące rodzin: Skolimowskich, Borzęckich, Kowalskich, Gradowskich, Rychłowskich, Zdzieszyńskich, Ujazdowskich, Serwińskich, Połubińskich. Zbiór dokumentów z lat 1713-1828. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 7908 III.
[Uwagi:
brak] [Osoby: X] [Miejsca: X]

Papiery należące do pozostałości Teodozji z Borzęckich Lasockiej. Zbiór dokumentów z lat 1834-1848. Archiwum Państwowe w Warszawie. Kancelaria Franciszka Bajera notariusza w Warszawie, sygn. 72/666/0/1/12.
[Uwagi: brak] [Osoby: Teodozja] [Miejsca: X]

Papiery osobiste Malwiny z Borzęckich Janowskiej z lat 1855-1926.Zbiór dokumentów z lat 1855-1926. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12491 III.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Malwina] [Miejsca: X]

Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Historia obrazu. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Włodzimierz, Zofia] [Miejsca: Milanówek]

Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach. Makowiska : 2021. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Ignacy] [Miejsca: Makowiska]

PARCZEWSKI A. : Pamiętniki. B. r. (rękopis).
[Uwagi: *] [Osoby: Józef] [Miejsca: Wodzierady]

PARTYKA W. : Opieka społeczna w Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIII wieku. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2008, S. 53, 138.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Jan, ksiądz] [Miejsca: X]

PASEK J. C. : Pamiętnik Jana Chryzostoma na Gosławicach Paska deputata powiatu Lelowskiego na koło rycerskie, a pierwej towarzysza pancernego, z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana Sobieskiego 1656-1688. Lwów-Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1857.
[Uwagi: *] [Osoby: Paweł] [Miejsca: X]

PASIM Ł. : Ruch naturalny w Baranowie w latach 1811-1850. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski 2012, S. 29-33, praca magisterska (AN).
[Uwagi: brak] [Osoby: Antoni] [Miejsca: Baranów]

Paszport Wiktorii z Bordzołów Borzęckiej. B. r.. Archiwum rodzinne Wojciecha Borzęckiego z Warszawy.
[Uwagi: * (1a)] [Osoby: Waleria z Bordziołów] [Miejsca: Warszawa]

PAWŁOWSKI i in. : Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. I. Żołnierze Września. Pruszków : Oficyna wydawnicza Ajaks, 1993.
[Uwagi: *] [Osoby: Czesław] [Miejsca: Olszynka]

PAWŁOWSKI i in. : Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. II. Żołnierze podziemnych Formacji Niepodległościowych. Pruszków : Oficyna wydawnicza Ajaks, 1994.
[Uwagi: *] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: Laski-Poręba]

PAWŁOWSKI i in. : Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. III. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Pruszków : Oficyna wydawnicza Ajaks, 1994.
[Uwagi: *] [Osoby: Zbigniew] [Miejsca: Warszawa]

PAWŁOWSKI i in. : Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. IV. Żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie. Pruszków : Oficyna wydawnicza Ajaks, 1995.
[Uwagi: *] [Osoby: Czesław] [Miejsca: Baranówka]

PENKAŁA A. : Panieńskie ochędóstwo. Kwestie posagowe i wienne w małżeństwach szlachty województwa krakowskiego w czasach saskich. Wydawnictwo Libron - Filip Lohner
[Uwagi: * (S. 263)] [Osoby: Justyna, ] [Miejsca: Kraków]

Personenblatt. Karty meldunkowe do spisu ludności. Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, sygn. 39 221 04.12 24493.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Łódź]

PIECH S. L. : Błogosławiona Karolina Kózka. Folia Historica Cracoviensia, 2009/2010, T. XV/XVI, S. 189-195.
[Uwagi: *, kompilacja*] [Osoby: Karolina Kózka] [Miejsca: Wał-Ruda]

PIEŃKOWSKI M. A. : Wokół konfederacji wojskowych w Rzeczypospolitej w latach 1661-1663. 2012. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Paweł] [Miejsca: Kielce]

Pierwszy legion Rzeczypospolitej Polskiej. Dowódca Legionu Józef Borzęcki, Pełniący obowiązki Szefa Sztabu Jerzy Mikułowski. Buletin Wojskowy, 1848. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. rkp. 2701 [241]
[Uwagi:
brak] [Osoby: Józef 1795-1875] [Miejsca: Kielce]

Pilickie ślady. Pilica, Jura, fotografia, historia i nie tylko. Internet.
[Uwagi: brak] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Łodygowice, Lublin]

Piotr Borzęcki - dobra Mińsk sprawa ze skarbem Królestwa Polskiego, 1818. W: Władimir Naumowicz Kurdajew, Michał Antonowicz Kłopotowski, Paweł Kiticyn, Mikołaj von Glen, Wsiewołod Czernawin [Czernowin], Grigorij Nikolski, Mikołaj Kuczin, Aleksander Iwanowicz Spirow, Oskar von Glen, Josif Nikolew, Władimir Chudakow, Dimitrij Panow, Mikołaj Kugin - oficerowie i urzędnicy rosyjscy. Zbiór dokumentów z lat 1783-1914. Archiwum Głowne Akt Dawnych. Akta osób i rodzin, sygn. 1/399/0/-/17.
[Uwagi: brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Mińsk Mazowiecki]

PISARKIEWICZ M. : Leźnica Mała. Szlacheckie i ziemiańskie groby na polskich cmentarzach. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef, Stanisława] [Miejsca: Leżnica Mała]

PIWOCKI M. : Kronika miasta Lwowa od 1634 do 1690 obejmująca w ogólności dzieje dawnej Rusi Czerwonej a zwłaszcza Historyą arcybiskupstwa lwowskiego w tejże epoce. Napisana spółcześnie w języku łacińskim przez X. J. Tomasza Józefowicza Kanonika przy kościele archykatedr: Lwowskim. Lwów : w Drukarni Zakładu Narod. im. Ossolińskich, 1854.
[Uwagi: *] [Osoby: Paweł] [Miejsca: Lwów]

PLECHTA J. : Wizytacja sądeckiej konspiracji w 1845 roku. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Aureli] [Miejsca: Nowy Sącz]

Plenipotencya Honoraty Borzęckiej dla Feliksa Salomona Barczewskiego. Machnówka, 1836. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, sygn. X, K. 27, p. 227.
[Uwagi: *] [Osoby: Honorata, Aleksander, Anna] [Miejsca: Przyłuka]

Plenipotencja dziedzica Borzęckiego dla Herszli Józefowicza z Chrzanowa na dochodzenie długów u tamtejszych mieszczan. Chrzanów, 1797.Archiwum Narodowe w Krakowie, Zespół: Akta Miasta Chrzanowa, sygn. DEP 56, K. 282.
[Uwagi: brak] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: Chrzanów]

Plik akt dotyczących różnych galicyjskich majątków prywatnych i kameralnych. Zbiór dokumentów z XVIII i pocz. XIX w. Lwowska Naukowa Biblioteka, Zbiór Aleksandra Czołowskiego, sygn. F. 141 I 2235.
[Uwagi: *] [Osoby: Dominik] [Miejsca: Rachinia]

Poczet szlachty galicyjskiej i bukowieńskiej. Lwów : Drukarnia Instytutu Stauropigiańskiego, 1857.
[Uwagi: *] [Osoby: Kacper, Piotr, Franciszek, ] [Miejsca: Galicja]

POCZOBUT OLDANICKI S. : Śladami Elizy Orzeszkowej. Internet.
[Uwagi: brak] [Osoby: Teresa] [Miejsca: Milkowszyzna]

Podchorąży Borzęcki Feliks - chorąży; Regiment Pieszy Wojska Koronnego szef. Ignacego Działyńskiego. 1790. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Księgi Kanclerskie, sygn. KK 94, S. 96-97 [Mf 6168].
[Uwagi:
brak] [Osoby: Feliks] [Miejsca: X]

Podziękowanie dla Feliksa Borzęckiego. Kraków : Urząd Wojewódzki, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, 1974. W: DomańskiI P., Zarys rozwoju sportu w Żabnie od początków do 1990 roku. Żabno : Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, 1995.
[Uwagi: *] [Osoby: Feliks] [Miejsca: Żabno]

POLACZEK S. : Powiat Chrzanowski w W. Ks. Krakowskiem... Kraków : Drukarnia Związkowa, 1914. S. 233-234.
[Uwagi: *; wypis *] [Osoby: Wincenty, Katarzyna, Józef] [Miejsca: Kościelec, Pogorzyce]

Polski słownik biograficzny. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Kraków : Księgarnia Gebethnera i Wolfa, 1936.
[Uwagi: *; uzupełnienie *] [Osoby: Borzęccy, biografie] [Miejsca: Polska]

Polski słownik biograficzny. 1991, T. 33/1, Z. 136 (Rukiewicz).
[Uwagi: brak (S. 68)] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Polska]

Polskie dwory. Maszów Górny. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Internet]

Polskie zabytki. Katalog polskich zamków, pałaców i dworów. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Paweł] [Miejsca: Krobia]

POŁUJAŃSKI A. : Opisanie lasów Królestwa Polskiego i Gubernij Zachodnich Cesarstwa Rossyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym... Warszawa : 1854, T. 1.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: Modrzewiec]

POMARAŃSKI S. : Pierwsza wojna polska (1918-1920). Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1920.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: Modrzewiec]

Pomoc dla Żydów w Armii Krajowej. Historia Ignacego Lubczyńskiego. Polscy Sprawiedliwi. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Emanuel Singer] [Miejsca: Warszawa]

POPIOŁEK B. i in. : Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej. Jaśnie oświecona mościa księżno dobrodziejko rodzina, klienci i przyjaciele. Warszawa : DiG, 2016, T. III.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszek, Ewa z Pociejów] [Miejsca: X]

Poświadczenie świadectwa z Podolskiej Skarbowej Izby Daniela Borzęckiego w tym że on po kontroli 1795 roku w pokontrolnym wykazie zapisany. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1835, wpis nr 308. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 330-331.
[Uwagi: *] [Osoby: Daniel, genealogia] [Miejsca: Szenderowki]

Poświadczenie świadectwa z Podolskiej Skarbowej Izby Onufrego Borzęckiego w tym że on po kontroli 1795 roku w pokontrolnym wykazie zapisany. Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego. Machnówka : Księgi Sądu Ziemskiego Machnowieckiego, 1835, wpis nr 309. Archiwum Państwowe w Kijowie na Ukrainie, sygn. X, K. 331-332.
[Uwagi: *] [Osoby: Onufry, genealogia] [Miejsca: Szenderowki]

Potocki Stan. Fel. : Parties et tout demandeur. Mr. J. Meysner, sommé a Piotr Borzęcki. 1800..
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: X]

Powiat Wolsztyński. Przewodnik turystyczny. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzeccy] [Miejsca: Sokołowo]

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Adamczyka Wincentego przeciwko Borzęckim - Janowi i Antoniemu. Zbiór dokumentów z lat 1938-1939. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/442/0/-/2643.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Jan, Antoni] [Miejsca: X]

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Borzęckiego Antoniego przeciwko Borzęckiej Marjannie. Zbiór dokumentów z 1937 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/442/0/-/2361.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Marianna] [Miejsca: X]

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Borzęckiego Stanisława przeciwko Szlędakowi Stanisławowie. Zbiór dokumentów z 1934 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/442/0/-/704.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: X]

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Borzęckiego Stanisława przeciwko Szczotce Janowi. Zbiór dokumentów z lat 1938-1939. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/442/0/-/2645.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: X]

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku małż. Borzęckich J. i S. przeciwko Maksa Zofii. Zbiór dokumentów z 1938 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/442/0/-/2644.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Malesa Zofii przeciwko Borzęckiemu Ignacemu. Zbiór dokumentów z 1938. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/442/0/-/2807.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Ignacy] [Miejsca: X]

Powiatowy Urząd Rozjemczy w Lubartowie z wniosku Urbanówny Marianny przeciwko Borzęckiemu Antoniemu. Zbiór dokumentów z 1934 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/442/0/-/1214.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Antoni] [Miejsca: X]

Powstanie Styczniowe w Regionie Świętokrzyskim. Bibliografia (wybór). Kielce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza, 2013.
[Uwagi: *] [Osoby: Teresa] [Miejsca: Zaleśna]

Pozew w procesie między sukcesorami Kajetana Bielawskiego a Justyną z Żyrzyńskich Bogucką i Borzęckimi o udział w spadku po józefie i Ignacym Życińskich (1828). W: Inne rodziny i ich posiadłości. Różne osoby, rodziny i miejscowości. Zbiór dokumentów z lat 1827-1936. Archiwum Głowne Akt Dawnych. Archiwum Ostrowskich z Ujazdu, sygn. 1/344/0/-/1357
[Uwagi: brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

Pozew ziemski lubelski dla Jana Rogali Zawadzkiego, miecznikowicza krasnostawskiego, jako właściciela wsi Łysołaje z oskarżenia Magdaleny z Borkowskich Borzęckiej. W: Akta osobiste Popławskich h. Jastrzębiec z Biskupic i Łysołajów w pow. lubelskim. Zbiór dokumentów z lat 1792-1898. Archiwum Główne Akt Dawnych. Akta osób i rodzin.
[Uwagi: brak] [Osoby: Magdalena Baranowska] [Miejsca: X]

Pozostałości Polski na Białorusi. Cmentarze. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Teresa] [Miejsca: Zaleśna]

Prawa y przywileie Krolestwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszystkich prowincyi należących: na walnych seymach koronnych od seymu wiślickiego roku pańskiego 1347 az do ostatniego seymu uchwalone w Warszawie w Drukarni J. K. Mciy Rzeczypospolitey u Xięzy Scholarum Piarum, Roku Pańskiego 1782.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Polska

Process JW. Aleksandra Borzęckiego przeciwko JO. Konstancji z Denhoffów Sanguszkowej dziedzicce klucza wiewiórkowskiego y kędzierzyńskiemu ekonomowi tegoż klucza w Pretensyi z powodu skradzionych pieniędzy przez Grzegorza Słojowskiego Poddanego wsi Wiewórki... i na tegoż winowajcy dekret śmierci. Archiwum Konstancji z Denhoffów, primo voto Sanguszkowej, secundo voto Rogalińskiej. Zbiór dokumentów z lat 1767-1774. Archiwum Akt Dawnych, sygn. 1/358/0/-/2837 (Mf. 95853).
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Wiewiórki]

PROCHASKA A. : Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłoszone przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 23, Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1928.
[Uwagi: *; wypis *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Wisznia]

PROCHASKA A, : Z dziejów samorządu ziemi Chełmskiej. Przegląd historyczny 1908, T. 6, Z. 2, S. 155-172.
[Uwagi: * (S. 167-168)] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Ziemia Chełmska]

Produkt ze strony JW. JPani Borzęckiey Jnstygatorowey W. X. Litt:... B.r. (po 1792). Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-20652-V [Mf 37175].
[Uwagi: *] [Osoby: Anna z Żegotów] [Miejsca: Nowosiółki]

Program Wyższej Szkoły Żeńskiej w Poznaniu zostającej pod zarządem Anastazyi Warmka i Emilii z Borzęckich Hofmanowej. Na rok 1872/3. Poznań : Druk J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1873.
[Uwagi: *] [Osoby: Emilia] [Miejsca: Poznań]

Projectum Repartitionis Bonorum Massae Cridariae Alexandro Borzęckianae. 1823. Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów, Zbiór Aleksandra Czołowskiego, sygn. F. 141 I 1654
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Polska]

Prośba Mińska do króla i stanów Rzeczpospolitej w sprawie krzywd wyrządzonych miastu przez Piotra Borzęckiego. Mińsk  : b.r. (ok. 1789-1790). Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. XVIII-19200.
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Mińsk Mazowiecki]

Protest Jana Borzęckiego przed urzędem chrzanowskim przeciwko Herszli Józefowiczowi, Judce Dawidowiczowi, Jankielowi Szymonowiczowi, którym nie dawał plenipotencji, a którzy mimo to wchodzili w układy z jego dłużnikami bez jego zgody. Chrzanów :.1797. Archiwum Narodowe w Krakowie, Akta Miasta Chrzanowa, sygn. DEP 56, K. 324.
[Uwagi: brak] [Osoby: Jan] [Miejsca: Chrzanów]

Protestatio Sophiae Żurakowska et Czetwertynkich bonorum Rachinia haredum contra Chomentowski et Borzęckie ratione concussionis Subditi in Castro Żydaczowien[sis] eodem 1731 Np. facta, p. 688. Nota, 1794.
[Uwagi: brak] [Osoby: Dominik] [Miejsca: Grabów]

Protokół rozprawy sądowej. Mińsk, 1813. Archiwum Główne Akt Dawnych, KRS W 460 g. Mińsk, k. 32 v-33.
[Uwagi: brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Mińsk Mazowiecki]

Provinzional Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien fürdasjahr 1845. Lemberg : k. k. galizischen Aerazial Druckerei.
[Uwagi: *] [Osoby: Honorata, Michał] [Miejsca: Drewnik, Lwów]

PRUKNAL D. : Czynsze na rzecz szpitala świętego Ducha w Lublinie w połowie XVI w. Teka Komisji Historycznej OL PAN, 2004, Z. 1, 49-73.
[Uwagi: *] [Osoby: Sebastian] [Miejsca: Lublin]

Przewodnik warszawski. Warszawa : 1826.
[Uwagi: *] [Osoby: Maurycy, Tadeusz] [Miejsca: Warszawa]

Przyjechali do Warszawy. Hotel Saski. Kurjer Poranny, 1891, R. 15, Nr 175, S. 7.
[Uwagi: *] [Osoby: Maryanna] [Miejsca: Warszawa]

Przywłaszczenie. Kronika Bieżąca. Goniec Poranny, 1903, Nr. 70, S. 4.
[Uwagi: *] [Osoby: Roman] [Miejsca: Warszawa]

PUŁASKI K. : Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Tom II. Brody : Księgarnia Feliksa Westa, 1911. Reprint : Wydawnictwo DIG
[Uwagi: *] [Osoby: Józef] [Miejsca: Krasnosiółka]

PUSTELAK D. : Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomii Galicji. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, S. 32.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Honorata] [Miejsca: X]

Rachunek P. Borzęckiego za wykonane prace szmuklerskie. 1777. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6238 V, Papiery różne XX. Czartoryskich, T. 1, S. 65-66.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: Puławy]

Rada Najwyższa Narodowa. Sekcja IV. Zapisy [testamentowe] na użytek publiczny przez ks. Antoniego Maciejowskiego [kanonika Kolegiaty w Zamościu, proboszcza w Wielączy], Antoniego Strusińskiego [dziedzica majątków w woj. lubelskimj] i Marcina Franopolskiego [właściciela wsi Borki Świercze w woj. podlaskim, a także Józefa Chmielewskiego, Stanisława Krzeczewskiego, Antoniego Borzęckiego, Annę z Kopciów Jaźwińską, Benedykta Wyssogotę Zakrzewskiego, Katarzynę z Łarzewskich Chrzanowską, ks. Augusta Świątkowskiego, Filipa Zarzeckiego, ks. Feliksa Miazgowskiego, ks. Marka Krzysztofowicza i Joanny z Wielowieyskich hr. Ledóchowskiej, "na rzecz powstającej Ojczyzny zapisanej, na dobrach Kowali mającej być zahipotekowanej"], vol. 7. Zbiór dokumentów z lat 1830-1831. Archiwum Główne Akt Dawnych. Władze Centralne Powstania Listopadowego oraz związane z nim polskie i rosyjskie materiały różne, sygn. 1/200/0/2/105.
[Uwagi: brak] [Osoby: Antoni] [Miejsca: X]

Radosc Zbawienna Tak Żywym Jako I Zmarłym Z Paska Pocieszenia Maryi Wypływająca, Dla wygody Czcicielów Maryi, Łaskami słynącej w Kościele Odalanowskim. Szczodrobliwością Wielmoźnych Jchmość Państwa Damazego i Maryanny Borzęckich Possessorów na ten czas Starostwa... Kalisz : Drukarnia JO. Książęcia Jmci Prymasa, Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego, 1784. Biblioteka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, sygn. X Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Osoby: Damazy, Marianna] [Miejsca: X]

RADWAN M. : Socjografia kościoła greckokatolickiego na bracławszczyźnie i kijowszczyźnie w 1782 roku. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2004.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: X]

RADWAN M. : Wizytacje generalne parafii unickich w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku. Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2004. [tylko strony 1, 665-912]
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Przyłuka]

RASTAWIECKI E. : Słownik malarzów polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających. Tom III. Warszawa : nakładem autora w drukarni Orgelbanda księgarza i typografa, 1857. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. 2.016.701 A
[Uwagi: * (S. 354, 360)] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Polska]

RĄCZKA Z. : Burzliwe dzieje archiwów dóbr ziemskich Żywiedczyzny. Krakowski Rocznik Archiwalny, 2003, T. 9, S. X
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Łodygowice]

RĄKOWSKI G. : Ukraińskie Karpaty i podkarpacie część zachodnia. Przewodnik krajoznawczo-historyczny. Piastów : Oficyna Wydawnicza Rewasz, 2013, T. 1.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Czaple, Humieniec]

Regestr mobiliow [...] po s.p. JW Alexandrze Borzęckim pozostałych [...] na publiczną licitacyę podanych we Lwowie dnia 24go january 1785 go roku. Lwów : 1785. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 13717/III, S. 1-20.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Przyłuka]

REICHMAN F. : Księga adresowa król. stoł. miasta Lwowa. Lwów : Z Drukarni W. A. Szyjkowskiego, 1900, R. 4.
[Uwagi: * (S. 18)] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Lwów]

Rejestr dodatkowy na dobra w posiadaniu księcia Wittgensteina. Hrabstwo Bialskie. Rogoźnica. Z rzeczy zastawnej posesji Marcina Borzęckiego, porucznika, a po nim Szumowskich. Zbiór dokumentów z lat 1793-1796. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, sygn. 1/354/0/23/t.146 p.15.
[Uwagi:
*] [Osoby: Marcin] [Miejsca: Bielsk Podlaski, Rogoźnica]

Rejestr Ludności Chrześcijan... 1791.
[Uwagi: *] [Osoby: Onufry] [Miejsca: Regulice]

Rejestr szlachty chełmskiej z 1651 roku. Księgi grodzkie krasnostawskie, Relacje, manifestacje, oblaty. Krasnystaw : 1651. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. KGKrRMO 19720-1, k. 870v-878.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

Rejestr szlachty chełmskiej z 1669 roku spisany pod Warszawą. 1669. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. KGKrRMO 1975-6, k. 222-229.
[Uwagi:
brak] [Osoby: X] [Miejsca: X]

Rejestr szlachty chełmińskiej z 1672 roku. 1672. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. KRChRMO g-109, k. 378-379.
[Uwagi:
brak] [Osoby: X] [Miejsca: X]

Rejestr rzeczy […] oddanych do Menażu Polskiego. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Czarnecki Ludwik, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Alfons] [Miejsca: Francja]

Rekwizycya J. Wielm. Anny z Ankwiczów Borzęckiej Podstoliny Koronnej. 1790.
[Uwagi: *] [Osoby: Anna z Ankwiczów, Aleksander, Piotr] [Miejsca: Mrzygłod

Relacja publikaty banicji poddanych wsi Mokrzany, wskazanej dekretem zaocznym sądu referendarskiego z 29.03.1727 r., zapadłym z powództwa Antoniego Borzęckiego sędziego ziemskiego przemyskiego. Warszawa : 1727. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Księgi Sądu Referendarskiego, sygn. Ks. Ref. 36, K. 23 [Mf 433].
[Uwagi:
brak] [Osoby: Antoni] [Miejsca: Przemyśl]

Relacja woźnego generalnego „opatrznego” Andrzeja Dzięcioła w grodzie lubelskim... Lublin, 27 lipca 1624. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang XXXVI 76, S. 441.
[Uwagi: * (1a)] [Osoby: Marcin] [Miejsca: Lublin]

Relacja woźnego generalnego „opatrznego” Andrzeja Dzięcioła w grodzie lubelskim... Lublin, 26 lipca 1624. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang XXXVI 76, S. 443.
[Uwagi: *] [Osoby: Marcin] [Miejsca: Lublin]

Relacja woźnego generalnego Andrzeja Dzięcioła w grodzie lubelskim... Lublin, 23 lipca 1624. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang XXXVI 76, S. 445-448.
[Uwagi: *] [Osoby: Paweł] [Miejsca: Lublin]

Replika w sprawie JW. Borzęckiey Instygatorowey W. X. Litt: przeciw W W Zawiszom Starościcom Starodubowskim. B.r. (po 1792) Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-20254-V [Mf 37174].
[Uwagi: *] [Osoby: Anna z Żegotów] [Miejsca: Śmiłowice]

REZLER M. : Batory pod Pskowem. Internet.
[Uwagi:*] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: Kraków]

REZMER W. : Armia Poznań 1939. Warszawa : Wydawnictwo Bellona, 1992, S. 514.
[Uwagi: *] [Osoby: Bolesław] [Miejsca: Poznań]

Robert Borzęcki - powstaniec 1863 roku w Galicji. 1865. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum ks. Ludwika Ruczki, sygn. AKsR 22/20.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Robert] [Miejsca: Galicja]

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Internet. Głos 24.
[Uwagi: *] [Osoby: Tomasz] [Miejsca: Wieliczka]

Rocznik Kolejowy 1930. Warszawa : Ministerstwo Komunikacji, 1930.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa]

Rocznik Oficerski 1932. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, Biuro Personalne, 1932.
[Uwagi: *] [Osoby: Roman] [Miejsca: Zambrów]

Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego Na Rok 1827. Warszawa : Litogr. Sztabu Kwaterm. G. Woyska. Sygn. DIGCZAS000063 1827.
[Uwagi: *] [Osoby: Alfons, Damazy] [Miejsca: Polska]

Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego Na Rok 1828. Warszawa : Drukarnia Woyskowa. Sygn. NDIGCZAS001063 1828.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Polska]

Rola kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej. Warszawa: Archiwum Główne Akt Dawnych. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2017.
[Uwagi: *] [Osoby: Michał] [Miejsca: Maciaszowice, Rychwałd]

ROLA-STĘŻYCKI A. Z. : Fatalna pomyłka. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Wojciech] [Miejsca: Belsk]

ROLNICKI W. : Towarzystwo Naukowe przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej (1820-1830). Wrocław-Warszawa : Ossolineum, 1969, S. 133, 232.
[Uwagi: brak] [Osoby: Tadeusz] [Miejsca: X]

ROLNIK D. Archiwum Jeleńskich z NAGAB w Mińsku (XVI-XX wiek)- jego dzieje i inwentarz. Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: X]

ROLNIK D. : Szlachta koronna wobec Konfederacji Targowickiej (maj 1792 - stycześ 1793). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000.
[Uwagi: * (S. 81)] [Osoby: Józef] [Miejsca: Szadek]

Roman Borzęcki w encyklopedii. Internet.
[Uwagi: brak] [Osoby: Roman [Miejsca: Zambrów]

ROSTAFIŃSKI M. : Zarys historji rozwoju wojskowości w Polsce (992-1792 r.). Poznań : Nakłądem Księgarni Fr. Gutowskiego, 1922.
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Warszawa]

Roskaz Dzienny. W kwaterze głównej w Warszawie d. 13 marca 1831 r. (Dokończenie). Gazeta Polska, 1831, Nr 75, S. 1.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef] [Miejsca: Warszawa]

Rozprawa sądowa w sprawie dóbr mińskich własności niegdy Piotra Borzęckiego. 1813. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, sygn. KRS W 460 g. Mińsk, K. 32v-33.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Mińsk]

RUDZINSKI W. : Właściciele Mińska w świetle dokumentów. Rocznik Mińsko-Mazowiecki, 1992  T. 1, Z. 1. Mińsk Mazowiecki.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Mińsk Mazowiecki]

RUSIN B. : Wiktoria Baranówna, życie i działalność. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Ludźmierz]

RYBAK M. : Żyrzyn i okolice. Zarys dziejów. Żyrzyn : Norbertinum, Wydawnictwo, Drukarnia, Księgarnia, 1997.
[Uwagi: *] [Osoby: Stanisław, Zbigniew, Halina] [Miejsca: Kośmin]

Ryglice. Gmina. Historia. Proboszczowie. Internet.
[Uwagi: brak] [Osoby: Karol] [Miejsca: Ryglice]

RYMASZEWSKA M., ZAHORSKI A. : Tajna korespondencja z Warszawy do Ignacego Potockiego 1792-1794. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961.
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Mińsk Mazowiecki]

RZEPECKI K. : Pułk 4-ty 1830-1831. Poznań : Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego, 1923.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef] [Miejsca: Warszawa]

SABAT T., SABAT Z. : Cmentarz Stary w Kielcach. Kielce, Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Świętokrzyski, 1995.
[Uwagi: *] [Osoby: Kacper] [Miejsca: Pilice, Kielce]

Samorząd szlachecki ziemi chełmskiej w strukturze parlamentarnej Rusi (województwa ruskiego) w XVI-XVIII w. B. r.
[Uwagi: *] [Osoby: Marcin] [Miejsca: Chełm]

Sanguszko Paweł Karol. Długi u szlachty. Zbiór dokumentów z lat 1723–1743 dotyczących Borzęckiego. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Sanguszków, sygn. ASang 461/7.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: X]

SCHNEIDER A. : Encyklopedia do krajoznastwa Galicyi pod względem historycznym, statystycznym, topograficznym, orograficznym, geognostycznym, etnograficznym, handlowym, przemysłowym, sfragistycznym etc. etc. Lwów : Z drukarni zakładu narodowego imienia Ossolińskich, 1871.
[Uwagi: *] [Osoby: Honorata, Paweł] [Miejsca: Lwów]

Serce Matki. Plakat filmu. Reż. M. Warszyński. Filmoteka Polska, 1938.
[Uwagi: *)] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: X]

Serce Matki. Program. Reż. M. Warszyński. Filmoteka Polska, 1938.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: X]

SĘCZYS E. : Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2000.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy, genealogie] [Miejsca: Polska]

SĘCZYS E. : Szlachta guberni augustowskiej, lubelskiej i radomskiej wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2018.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy, genealogie] [Miejsca: Polska]

SKALSKI M. : Małe co nieco o Stefankach i Borzęckich. Warszawa : Biuletyn rodzinny, 2006, Nr 8.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy, genealogia] [Miejsca: Puławy, Kośminn]

SKALSKI M. : Jeszcze co nieco o Borzęckich i Stefankach. Warszawa : Biuletyn rodzinny, 2006, Nr 10.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy, genealogia] [Miejsca: Kośmin, Borowa]

Skarga mieszczan mińskich do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, z 1791 roku. X.
[Uwagi: brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Mińsk Mazowiecki]

Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854 ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi. Warszawa : 1854. E-book.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa]

SKOWRONEK J. : Między Hotelem Lambert a karierami rodziny. Papier rodziny Sienkiewiczów w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Miscellanea Historico-Archivistica, 1994, T. 4, S. 75-94.
[Uwagi: *] [Osoby: Świętosława] [Miejsca: Puławy]

SKOWROŃSKI W. J. : Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. B. r. Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, sygn. rkp 1667.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy, genealogia] [Miejsca: Wielkopolska]

Skrypt od Aleksandra Borzęckiego, podstolego koronnego dla Jana Kiwalskiego na sumę 24 tys. złotych polskich. 1772. Archiwum Państwowe w Przemyślu. Zbiór akt rodzinno-majątkowych. Borzęccy, sygn. 56/1918/0/2/17. [pieczęć lakowa, podpis A. Borzęckiego, informacja o wpisie do akt grodzkich przemyskich 12.03.1772].
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Urek]

Skwitowanie przez Aleksandra Borzęckiego [Józefa Karola] Lubomirskiego i jego żonę Teofilę z Zasławskich z wszelkich pretensji, wypis z akt grodzkich chełmskich, 1687. W: Cieciszewscy, Parysowie, Szydłowscy i inni oraz ich dobra. Zbiór dokumentów z lat 1609-1862. Archiwum Główne Akt Dawnych. Akta osób i rodzin, sygn. 1/399/0/-/125.
[Uwagi: brak] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: X]

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajow słowiańskich. Warszawa : Wydawnictwo Walewskiego, 1879, T. 1-15. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Polska]

Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Warszawa : Instytut Historii PAN. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Jan] [Miejsca: Warszawa]

SMOLEŃSKI W. : Konfederacja targowicka. Kraków : Księgarnia Gebethnera i spółki, 1903.
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr, Borzęcki podczaszy lubuski] [Miejsca: Mińsk]

SMOLEŃSKI W. : Ostatni rok Sejmu Wielkiego. Kraków : 1896.
[Uwagi: *] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: Mińsk]

Socjaliści: Juliusz Kaczkowski, Aureliusz Borzęcki (akta dotyczące znalezienia u Aureliusza Borzęckiego zakazanych pism socjalistycznych. Zbiór dokumentów z lat 1849-1919, 1926, rękopis. Część akt dotyczy Eugeniusza Zawistowskiego, w 1882 roku korepetytora wnuka A. Borzeckiego. Archiwum Państwowe w Krakowie. C. k. Dyrekcja Policji w Krakowie, sygn. 962, S. 64.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Aurelian] [Miejsca: X]

SOBIESZCZAŃSKI F. M. : Rys historyczno-statystyczny wzrostu i stanu miasta Warszawy od najdawniejszych czasów aż do 1847 roku. Warszawa : w Drukarni Stanisława Strąbskiego, 1848.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Warszawa]

SOWA : Nagrobek Rocha Mianowskiego i rodziny Borzęckich. W: Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Sztuka Cmentarza Powązkowskiego. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Leon] [Miejsca: Warszawa]

Specyfikacya ludzi i koni […] pod dozorem […] [M.] Radzikowskiego do dóbr […] [Adama Kazimierza Czartoryskiego] generała ziem podolskich odesłanych w Warszawie […] spisana, 19. X 1775. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 9404, Klucz terespolski (Terespol) Flemingów i Czartoryskich, 2 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Warszawa]

Spis abonentów Warszawskiej Sieci Telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej i Rządowej Warszawskiej Sieci Okręgowej 1937/1938. Warszawa : 1938. Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa]

Spis dokumentów dotyczących pretensji finansowych Eli Sandurowa do masy upadłości Borzeckich [po 1782]. W: Iudaica. Zbiór dokumentów z lat 1686-1805. Archiwum Główne Akt Dawnych. Zbiór Aleksandra Czołowskiego, sygn. 1/388/0/-/064
[Uwagi: brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

Spis grobów - Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Sosnowcu SCJ. Internet.
[Uwagi: brak] [Osoby: Edward] [Miejsca: Sosnowiec]

Spis Ludności 1790-1792. AP Kraków i AK Kraków, sygn. IT. 187.
[Uwagi: brak] [Osoby: Józef] [Miejsca: Kościelec]

Spis mieszkańców m. Kraków. Kraków : 1850.
[Uwagi: brak] [Osoby: Aurelian] [Miejsca: Kraków]

Spis osób pochowanych na Cmentarzu Powązkowskim. Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki) w Warszawie. Internet.
[Uwagi: brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa]

Spis osób pochowanych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (osoby pochowane do 1939 r.). Cmentarium. Internet.
[Uwagi: brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Kraków]

Spis rodzinny z dnia 15 kwietnia 1833 roku obywatela szlachcica Erazma Borzęckiego. Z wykazu powiatowego o szlachcie, 1833, wpis 1200,
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodatkiem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. Warszawa Drukarnia Stanisława Strąbskiego, 1851.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

Spis uprawnionych do głosowania ludowego w Obwodzie 2 Województwo Krakowskie Miasto Kraków. Obwód 2. Sygn. RL Kr 215.
[Uwagi: *] [Osoby: Danuta, Stanisława, Franciszka] [Miejsca: Kraków-Podgórze]

Spis dokumentów do sprawy między Ludwiką i Justyną Borzęckimi a spadkobiercami Macieja Borzęckiego o 2000 zł pol. W: Sprawy zobowiązań pieniężnych nie związanych z dobrami ziemskimi i innymi nieruchomościami. Zbiór dokumentów z lat 1791-1819 i b.r. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Aleksandra Czołowskiego.
[Uwagi: brak] [Osoby: Maciej, Justyna, Ludwika] [Miejsca: X]

Spór o aptekę w Krzeszowicach: aptekarz A. Borzęcki przeciwko pełnomocnikowi państwa tenczyńskiego o niedotrzymanie warunków kontraktu i czynienie przeszkód w prowadzeniu apteki. Zbiór dokumentów z lat 1824-1846. Archiwum Narodowe w Krakowie. Archiwum Potockich z Krzeszowic, sygn. 29/635/0/6.1/922.
[Uwagi: brak] [Osoby: Andrzej] [Miejsca: Krzeszowice]

SPP nr. 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Stanisława] [Miejsca: Suchedniów]

Sprawa Sukcessorów z Głowy Jaśnie Wielmożney Barbary z Warszyckich idących, przeciw Jaśnie Wielmożnym Annie z Ankwiczow Podstolinie Koronney Matce, i Piotrowi Borzęckiemu Podstolicowi Koronnemu Synowi, do Nayiaśnieyszego Trybunalu Koronnego Lubelskiego wprowadzona. 1789. Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-21395--IV [Mf 37173].
[Uwagi: *] [Osoby: Piotr, Anna] [Miejsca: Polska]

Sprawy rodzinno-majątkowe po Przerębskich. Archiwum Przerębskich. Trzemeszna, Osieczany i Łętownia (zastawy, sprzedaże i dzierżawy - Franciszek Borzęcki i Stefan Jerlicz) 1692–1717. Archiwum Narodowe w Krakowie. Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 29/639/0/2.15/178.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Łętownia]

Sprawy rodzinno-majątkowe po Przerębskich. Archiwum Przerębskich. Trzemeszna, Osieczany i Łętownia (zastawy, sprzedaże i dzierżawy - Franciszek Borzęcki i Stefan Jerlicz) 1718–1729. Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 29/639/0/2.15/178.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Łętownia]

Sprawy z wniosku Borzęckiego Aleksandra. Zbiór dokumentów z 1933 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/444/0/2/581.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: X]

Sprawy z wniosku Borzęckiego Aleksandra. Zbiór dokumentów z 1934 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/444/0/2/1051.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: X]

Sprawy z wniosku Borzęckiego Jana. Zbiór dokumentów z 1934 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/444/0/2/1106.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Jan] [Miejsca: X]

Sprawy z wniosku Borzęckiego Ludwika. Zbiór dokumentów z 1932 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/444/0/2/53.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Ludwik] [Miejsca: X]

Sprawy z wniosku Borzęckiego Stanisława. Zbiór dokumentów z 1933 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/444/0/2/301.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: X]

Sprawy z wniosku Borzęckiego Stanisława. Zbiór dokumentów z 1935 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/444/0/2/1136.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: X]

STRNAD J. : Polskie Powstanie Listopadowe i Morawy w latach trzydziestych XIX wieku. Sobótka, 1951, T. 6, Nr 1, S. 195-224.
[Uwagi: *] [Osoby: Jan] [Miejsca: Kraków]

SURMA R. : Roman Bieżanko. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Zofia, Roman Bieźanko] [Miejsca: Kielce]

Stanisław Jozef Borzęcki. 304 (Polish) Squadron - RAF. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Stanisław Józef] [Miejsca: Słobotka Dzuryńska]

STARĘGOWSKI B. : Działalność rodziny Orchowskich na forum sejmiku ziemi chełmskiej (1572-1674). Rocznik Chełmski, 2020, T. 24, S. 103-124.
[Uwagi: *] [Osoby: Marcin] [Miejsca: Chełm]

Starostwo lelowskie do Ignacego Kalinowskiego i Justyny z Borzęckich Kalinowskiej należące, dało 2124 złp. 14 gr. 12 denarów dochodu. 1770. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Księgi Sądu Referendarskiego, sygn.. Ks. Ref. 30 [Mf 427].
[Uwagi:
brak] [Osoby: Justyna] [Miejsca: Lelów]

Stary Mąż. Warszawa : Drukarnia Józefa Unger, 1852, program teatralny.
[Uwagi: *] [Osoby: Pa. Borzęcka] [Miejsca: Warszawa]

STAWECKI P. : Oficerowie dyplomowani II RP. Absolwenci I Promocji 1919-1921. Wrocław : 1997.
[Uwagi: *] [Osoby: Roman] [Miejsca: Zambrów]

STOCKI E. : Zapomniani lekarze - przyjaciele Fryderyka Chopina. Polski Tygodnik Lekarski, 1956, S. 1102-1104.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Emilia Nepomucena] [Miejsca: Francja]

STOCKI E. : Dr med. Aleksander Hoffman - zapomniany przyjaciel Fryderyka Chopina. Polski Tygodnik Lekarski, 1972, S. 1733-1735.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Emilia Nepomucena] [Miejsca: Francja]

Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego. 2016.
[Uwagi: *] [Osoby: Malwina, genealogia] [Miejsca: Kraków]

STUPNICKI H. : Herbarz Polski i imionospis zasłużonych ludzi wszystkich stanów i czasów ułozony porządkiem alfabetycznym na podstawie herbarza Niesieckiego i manuskryptów. T. 1-3. Lwów : Kornel Piller, 1855.
[Uwagi: *] [Osoby: Paweł] [Miejsca: Lwów]

Subdapiferatus R[eg]ni p[os]t assec[ti]onem [Generosi] Francisci Xaverii Branicki Venatoratus Regni vacans, [Generoso] Alexandro Borzęcki Capitaneo Praemislien[si] confertur. Warszawa : 1766. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Księgi Kanclerskie, sygn. KK 21, K. 121 - 121v [Mf 6086].
[Uwagi:
brak] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: X]

SUDOLSKI Z. : Walka z życiem. Korespondencja lwowskiej rodziny Wildów. Warszawa : Ancher, 2001.S. 265.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Anna, Aleksander] [Miejsca: X
]

Sumariusz dokumentów w sprawie JW-o Łukasza Strutyńskiego, dóbr klucza lipowieckiego dziedzica, z JW. Piotrem Borzęckim, Antonim Trzecieskim, JO. księciem Sanguszkiem i innymi, dóbr Lipowca, Zorniszcz i Liniec (Ilińce), ościennikami mianej w czasie kondescensji granicznej die 10 augusti 1799 r. 1799. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Czartoryskich, sygn. ASang 875.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Lipowca, Zorniszcz, Liniec]

Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej. Żytomierz, 1861.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Aleksander, Anna Ankwicz] [Miejsca:
Dołżany]

Sumariusz dokumentów do sprawy o dobra Łodygowice [cyrkuł tarnowski] między Warszyckimi, Męcińskimi, Borzeckimi. W: Procesy o prawa do dóbr ziemskich i do innych nieruchomości. Zbiór dokumentów z lat 1805-1833. Archiwum Główne Akt Dawnych..Zbiór Aleksandra Czołowskiego.
[Uwagi: brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Łodygowice]

SZABAT B. : Walka o szkołę polską w okresie rewolucji 1905-1907 w guberni kieleckiej. Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1991, S. 39, 226.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Gabriela] [Miejsca: X]

Szare Szeregi. Szkoła Podstawowa nr.1 im. Mikołaja Kopernika, Mińsk Mazowiecki. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Wanda Łokietek] [Miejsca: Warszawa]

SZCZEPANIAK J. : Najstarsze spisy duchowieństwa diecezji krakowskiej. Folia Historica Cracoviensia, 2005, T 11, S. 157-359.
[Uwagi: *] [Osoby: Florian Laurenty] [Miejsca: Karzanow]

SZCZERBOWSKI I. : Pamiętnik dwudziestopięcioletniej działalności Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego 1882-1907. Lwów : Nakładem Prezesa Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, Jerzego hr. Dunin-Borkowskiego - z Drukarni Polonia we Lwowie, 1907.
[Uwagi: *] [Biografie:Borzęccy] [Miejsca: Galicja]

Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1827. Lwów : 1827.
[Uwagi: brak] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Łodygowice]

Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1888. Lwów : Nakładem C. K. Namiestnictwa. Z drukarni Wł. Łozińskiego, 1888.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Galicja]

SZENIC : Cmentarz Powązkowski. Tom 2, 1851-1890. Warszawa. : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980, S. 124-125.
[Uwagi: *] [Osoby: Wiktoria] [Miejsca: Warszawa-Powązki]

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie  Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Roman] [Miejsca: Zambrów]

SZPAK J. A. : Władze Królestwa Polskiego wobec paulinów polskich (1815-1864). Zarys problematyki. Wieki stare i nowe, 2017, T. 12 (17), S. 108-127.
[Uwagi: *] [Osoby: Maurycy] [Miejsca: Warszawa]

SZTACHELSKA-KOKOCZKA A. : Organizacja i struktura spławu produktów z dóbr Jana Klemensa Branickiego do Gdańska w XVIII w. Rocznik Białostocki, 1991, T. 17, S. 213-238.
[Uwagi: *] [Osoby: Antoni] [Miejsca: Zambrów]

SZYMANIECKI F. Upominek z Kochawiny. Lwów : Drukarnia Zakładu im. Ossolińskich, 1863. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. 458.644
[Uwagi: * (s. 122-123)] [Osoby: Ludwik, Anna Ankwicz] [Miejsca: Żydaczów]

ŚLIWOWSKA W. : Zesłańcy polscy w imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku. Warszawa 1998.
[Uwagi: brak (S. 521-522)] [Osoby: X] [Miejsca: X]

ŚLUSAREK K. : W przededniu autonomii. Własność ziemska i ziemiaństwo zachodniej Galicji w połowie XIX wieku. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszka, Joachim] [Miejsca: Tomaszkowice, Byszyce]

Świadectwo dobrego prowadzenia się wystawione dla Franciszka Borzęckiego przez mjra Józefa Krzysztoporskiego. B.r. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Franciszek.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Francja]

Tadeusz Borzęcki. Muzeum Powstania Warszawskiego. Archiwum Historii Mówionej. Internet.
[Uwagi: brak] [Osoby: Czesław, Zygmunt] [Miejsca: Poznań-Junikowo]

Tabela dymów rolniczych w powiecie grodzieńskim znajdujących się, ostatnią taryfą zajętych do wybierania rekrutów podług niżej dla wiadomości Komisyi Porządkowej sporządzona r 1794 m[iesiąc]a maja 25 dnia. X.
[Uwagi: brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

TAUGOŃSKI B. : Z dziejów Nieświeża. Warszawa : Archiwum Ordynacji Nieświerskiej, 1907.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: Nieśwież]

Terminarium plenipotentiarum, protestationum, manifestationum, obductionum, inscriptionum, quietationum, ingrossationum... Poznań : 1720-1724. AAP, sygn. AC 188, K. 75, 82v., 163v.
[Uwagi: brak] [Osoby: Piotr, Jan] [Miejsca: Baranów, Radlin].

Theses theologicae ex tertio libro Magistri Sententiarum perpositae ad disputandum publice, sub assistentia admodum Reverendi Patris Cyrilli Grabski Ord. Min. Conventualium ex Collegio Romano Sancti Bonaventurae Artium et Sacrae Theologiae doctoris, eiusdem in alma universitate Zamoscensi publici professoris a nobili juvene Samuele Chelipski Sacrae Theologiae in dicta Universitate Zamoscensi studioso anno Christi 1644. Mense Julij 9. Zamosci, typis academicis excudebat Paulus Rodicius. Na odwr. str. tytułu herb Boryckich [Borzęckich?] pod nim tetrastych. Na końcu brak kartek. 1644. Estreicher, K. Bibliografia Staropolska, t. 13, s. 284, hasło: Borzęccy, t. 14, s. 153, hasło: Chelipski Samuel.
[Uwagi:
brak] [Osoby: X] [Miejsca: X]

Testament Rocha Andrzeja Mianowskiego. Warszawa, 4 (16) lipca 1867. Archiwum rodzinne Piotra Pydynowskiego we Włoszech.
[Uwagi: *] [Osoby: Leon, Dorota z Wołkowiczów] [Miejsca: Warszawa]

Testimonium Baptistini Józefa Borzęckiego. Kołomyja : 1913, T. 16, S. 80, W. 227.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef, genealogia] [Miejsca: Kołomyja]

Tomasz Błeszyński h. Suchekomnaty – podkomorzy ostatni sieradzki. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Ziemia Sieradzka]

TRĄMPCZYŃSKI M. in. : Catalogus Personarum, et Officiorum Prowinciae Poloniae Societatis Jesu Pro Anno 1727.
[Uwagi: * (S. 11, 17)] [Osoby: Jan, Daniel] [Miejsca: Jarosław]

TREPKA W. N. : Liber generationis Plebenanorum (Liber chamorum). Wrocław-Warszawa-Kraków : Ossolineum, 1995.
[Uwagi:
brak] [Osoby: brak] [Miejsca: brak]

TRĘBICKA-POSTRZYGACZ B. : Szkoły dla dzieci niesłyszących na ziemiach polskich w latach 1817-1914. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2012. S. 108, 138.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Damazy, Tadeusz] [Miejsca: X
]

Trzech włók gruntu we wsi Ortelu Ekonomii Łomazy od roku 1793 w posiadaniu na lat 5 Jana Borzęckiego będących. Archiwum Państwowe w Radomiu. Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Lubelskiej, Siedleckiej, sygn. 58/44/0/30.28/21239.
[Uwagi: brak] [Osoby: Jan] [Miejsca: Ortel]

TRZECIAK Ł. : Antroponimia Kresów Południowo-Wschodnich w XVII i XVIII wieku - na przykładzie rzymskokatolickiej parafii w Żółkwi. Tom 1. Poznań : Poznańskie Studia Polonistyczne, 2016.
[Uwagi: *] [Osoby: Zofia] [Miejsca: Żółkiew]

Trzy wrześniowe dni. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Czesław] [Miejsca: X]

Tuszyn. Dzieje oświaty w latach 1586-1929. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Ignacy] [Miejsca: Tuszyn]

TYROWICZ M. : Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863. Przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik Biograficzny. Warszawa : Książka i Wiedza, 1964.
[Uwagi: *] [Osoby: Jan, Jan Stanisław, Józef, Walenty, biografie] [Miejsca: Polska]

TYSZKIEWICZ A. : Obóz Wielkiej Polski w Małopolsce 1926-1933 Kraków : Księgarnia Akademicka, 2004, S. 297, 333, 339.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Zygmunt] [Miejsca: X
]

URBAŃSKI A. : Z dziejów powstania listopadowego na Rusi. Tygodnik illustrowany, 1930, Nr 48, S. 1001.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef] [Miejsca: Zawadówka, Majdan]

URUSKI S. : Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15,. Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolfa, 1904-1931.
[Uwagi: *; uzupełnienie *] [Osoby: Borzęccy, genealogia] [Miejsca: Polska]

URWANOWICZ J., WOLTANOWSKI A. : Tabela dymów rolniczych w powiecie grodzieńskim znajdujących się, ostatnią taryfą zajętych do wybierania rekrutów podług niżej dla wiadomości Komisyi Porządkowej sporządzona r[oku] 1794 m[iesiąc]a maja 25 dnia. Studia Podlaskie, 1990, T. 1. S. 221-264.
[Uwagi: *] [Osoby: Hieronim] [Miejsca: Zabłudów]

Urzędnicy dawnej Rzeczpospolitej. T. 1-11. Wrocław : 1985-2007, Kórnik T. 12-21.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Polska]

Urzędnicy grodzieńscy XIV-XVIII wiek. Stowarzyszenie rodów grodzieńskich. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Michał] [Miejsca:
Grodno]

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. V. Spisy. Ziemia Połocka i Województwo Połockie XIV-XVIII wiek. Warszawa : Instytut Historii PAN, 2018.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Świacki] [Miejsca: Orsza
]

Użytkowanie przestrzeni Grodna w XVIII w. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Michał] [Miejsca: Grodno]

Vul. Tuhan-Baravovskoho, 14 - residential building. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Lwów
]

W zambrowskich koszarach. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Roman] [Miejsca:
Zambrów]

WABIŃSKI D. : Józef Tadeusz Borzęcki. W : Non omnis moriar. Groby i sylwetki ziemian z powiatu jarocińskiego. Red. W. Dąbrowski. Dobrzyca : Muzeum Zeimiaństwa, Zespół Pałacowo-Parkowy, 2013.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Tadeusz] [Miejsca: X]

WALIŚ G. : Materiały źródłowe do dziejów postania styczniowego w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu. Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2013, S. 9, 173.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Ignacy, ks. proboszcz z Koźminka pozostający pod nadzorem policyjnym] [Miejsca: X]

WALISZEWSKI K. : Korespondencya ks. Karola Stanisława Radziwiłła wojewody wileńskiego „Panie Kochanku” 1762-1790. Ze zbiorów familijnych. Krakó : Drukarnia Uniwersytetu Jagiekllońskiego, 1888.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: Grodzieńszczyzna]

WAŻNIEWSKI W. : Walki partyzanckie nad Nidą 1939-1945. Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
[Uwagi: brak, kompilacja*] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: Miechów]

WAWRZKOWICZ E., KAWAŁKOWSKI A. : Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918. Źródła do dziejów walk o Lwów i województwa południowo-wschodnie 1918-1920. T. 1. Warszawa. : Oficyna Wydawnicza Wolumen, 1991.
[Uwagi: *] [Osoby: Ryszard, Stanisław, Zygmunt] [Miejsca: Ziemia Lwowska]

WAWRZKOWICZ E., KAWAŁKOWSKI A. : Obrona Lwowa. T. 2. Relacje uczestników. Warszawa. : Oficyna Wydawnicza Wolumen, 1991.
[Uwagi: *] [Osoby: Ryszard, Stanisław, Zygmunt] [Miejsca: Ziemia Lwowska]

WAWRZKOWICZ E., KAWAŁKOWSKI A. : Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918. Organizacja listopadowej obrony Lwowa. Ewidencja uczestników walk. Lista strat. T. 3. Warszawa. : Oficyna Wydawnicza Wolumen, 1994.
[Uwagi: *] [Osoby: Ryszard, Stanisław, Zygmunt] [Miejsca: Ziemia Lwowska]

WEBER H. : Klimatoterapia i balneoterapia. Przełożył i uzupełnił Dr T. Borzęcki. Warszawa. : Księgtarnia E. Wende i S-ka (T. Hiż i A. Turkuł), 1909. Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, sygn. 28368.
[Uwagi: 1] [Osoby: Tadeusz] [Miejsca: Warszawa]

WERNEROWA W. : Opisy parafii dekanatu knyszyńskiego z roku 1784. Studia Podlaskie, 1990, T. 1. S. 99-220.
[Uwagi: *] [Osoby: Hieronim] [Miejsca: Zabłudów]

WESOŁOWSKI Z. : Order Virtuti Militari i jego kawalerowie. Miami : Hallmark Press, 1992.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Polska]

Wezwanie Łukasza Bogusławskiego. Gazeta Warszawska, 1812.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Warszawa]

WĘGIERSKI T. : Wiersz na dzień weselny JW. na Potoku, Glinianach etc. etc. Mikołaja Potockiego Cześnikowicza Koronnego, Rotmistrza Kawaleryi Narodowey polskey z JW. Maryą Borzęcką Podstolanką Koronną... Lwów : 1784. Biblioteka Narodowa, sygn. SD W.1.3489 (mf. 92093).
[Uwagi: *] [Osoby: Maria] [Miejsca: Gliniany]

Wiadomości Bibliograficzne. Biblioteka Warszawaka, 1892, T. 3, Sierpień, S. 222.
[Uwagi: *] [Osoby: Eugeniusz] [Miejsca: Kraków]

Wiadomości z obrad sejmu ordynaryjnego 1788 roku (czteroletniego). Gazeta Warszawska, 1791, Nr 50, suplement.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Warszawa]

Wiadomości z obrad sejmu ordynaryjnego  1788 roku (czteroletniego). Gazeta Warszawska, 1791, Nr 51.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Warszawa]

WIELĄDKO W. W. : Heraldyka, czyli opisanie familii, y krwi związku szlachty polskiey y W. X. Litt. z ich herbami. Warszawa : 1794.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Polska]

WIELOWICKI J. : Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie 1630-1639. S. 59, 496.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Jan?] [Miejsca: X
]

WIENIARSKI A. : Włodawa i Różanka.
[Uwagi: *] [Osoby: Marianna Pociej] [Miejsca: Włodawa, Różanka]

Wiersze Malwiny z Borzęckich Janowskiej do Teofila Lenartowicza i jego odpowiedzi wierszem oraz wiersze patriotyczne Malwiny Janowskiej i okolicznościowe. Zbiór dokumentów, b.r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12489 I, S. 1-224.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Malwina] [Miejsca: X]

WIESIOŁOWSKI J., i in. : Kroniki Staropolskie. Kronika Reformatów poznańskich. Poznań : Wydawnictwo Miejskie, 2006, S. 153, 253, 364.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Teofila] [Miejsca: X]

WITEK J. Encyklopedia miasta Mielca. Korso Tygodnik Regionalny. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Mielec]

Wizytacje generalne parafii unickich w archidiecezji kijowsko-wileńskiej 1782=1794. Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne w Sankt-Petersburgu. Dokumenty Unickich Arcybiskupów Kijowsko-wileńskich, syg. f. 823, op. 3, d. 1225.
[Uwagi: brak] [Osoby: Aleksander, Anna] [Miejsca: X]

Wizytówka Eugeniusza Borzęckiego. 1898.
[Uwagi: *] [Osoby: Eugeniusz] [Miejsca: Kraków]

WŁODARCZYK Z. : Wieluńska szkoła pijarów w dobie tzw. Prus Południowych (1793-1806). Rocznik Wieluński, 2004, T. 4, S. 29-38.
[Uwagi: *] [Osoby: Wincenty, Ignacy] [Miejsca: Wieruszów]

WODZIANOWSKA I. : Funkcjonowanie parafii greckokatolickich w Województwie Bracławskim w przededniu II rozbioru Rzeczypospolitej. Teka Komisji Historycznej OL PAN, 2014, T. 9, S. 69-90.
[Uwagi: *] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: Przyłuka]

WODZIANOWSKA I. : Monastyr bazyliański w Barze w świetle wiytacji z lat 1820-1823. Hereditas Monasteriorum, 2015, T. 6, S. 291-316.
[Uwagi: *] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Bar]

WOJNO J. : Materiały archiwalne do dziejów I Korpusu Polskiego w Rosji 1917-1918. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Roman] [Miejsca: Zambrów]

Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego. Warszawa : Centralne Archiwum Wojskowe. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Polska]

Wola Grzymalina. Borzęccy herbu Półkozic. 2017. Internet.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Konstanty] [Miejsca: Modrzewiec]

WOLAŃSKI A. : Wojna polsko-rosyjska 1792 r. Warszawa : 1996.
[Uwagi: *] [Osoby: Feliks] [Miejsca: Warszawa]

WOLIŃSKI M. : Herbarz szlachty Ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie. Szczecin : Wydawnictwo CKH, 2011, T. I, 2014, T. II.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: X]

WOLIŃSKI W. W. : Pamiętniki księdza Władysława Wojciecha Wolińskiego z parafii w Oporowie. B.  r.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęcki, asesor sądu poprawczego] [Miejsca: Modlin]

WÓJCICKI S. : Wiersz do Wiel. Baronowej Petroneli z Borzęckich de Vernoi w dzień jej imienia d. 31. Maja 1810 r. złożony. Kraków : 1810.
[Uwagi:
brak] [Osoby: X] [Miejsca: X]

WÓJTOWICZ K. CR : Bogactwo charyzmatów błogosławionej Celiny Borzęckiej. Kraków 2008.
[Uwagi: brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Obrembszczyzna]

WROTNOWSKI F. : Powstanie na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w roku 1831. T. 1. Paryż : w Księgarni i Drukarni Polskiej, 1837.
[Uwagi:
*] [Osoby: Józef] [Miejsca: Majdan]

Wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Po 161/1. OBUiAD Poznań.2006-06-21.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Andrzej] [Miejsca: Kraków]

Wykaz polaków represjonowanych na wschodzie. Warszawa : b. r. Archiwum Ośrodka „KARTA”.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Rosja]

Wynik klasyfikacyi uczniów C. K. Gimnazyum Nowodworskiego Św. Anny, po ukończeniu roku szkolnego 1877.. Kraków : Drukarnia Uniwersytecka pod zarządem Ignacego Stelela, 1877. Sygn. NDIGCZAS041772 113437178.
[Uwagi: *] [Osoby: Władysław [Miejsca: Nowy Dwór]

Wynik klasyfikacyi uczniów C. K. Gimnazyum Nowodworskiego Św. Anny, po ukończeniu roku szkolnego 1877.. Kraków : Drukarnia Fr. Pobudkiewicza w dzierżawie A. Koziańskiego, 1878. Sygn. NDIGCZAS041772 113437175.
[Uwagi: *] [Osoby: Władysław [Miejsca: Nowy Dwór]

Wyrok sądu kapturowego pospolitego ruszenia m. in. na Aleksandra Borzęckiego. 1672. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. KGChRMO g-109, k. 353v.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Aleksander] [Miejsca: X]

Wystawa portretów kobiecych z XVIII i XIX wieku urządzona na cel Polskiego Związku Niewiast Katolickich otwarcie 12 lutego 1910 w gmachu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Plac Szczepański. Kraków : Druk. Uniw. Jagiell., pod zarządem J. Filipowskiego 1910.
[Uwagi: *, wyd drugie *] [Osoby: Klara Paszkowska] [Miejsca: Rogoźnica]

Wywód przodków i krewnych Bronisławy Józefy Młockiej do 4 pokolenia wstecz. B. r. Archiwum Państwowe na Wawelu, Archiwum Adama Bohusza, sygn. ABog 106.
[Uwagi: *] [Osoby: Bronisława Młocka, genealogia] [Miejsca: X]

Xięga Pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830 zawierająca spis imienny dowódców i sztabs-oficerów tudzież oficerów, podoficerów i żołnierzy Armii Polskiej w tymże roku krzyżem wojskowym „Virtuti Militari” odznaczonych. Lwów : Drukarnia Ludowa, 1881. Sygn. DIGDRUK001282.
[Uwagi: *] [Osoby: X] [Miejsca: X]

ZALESKI M. : Pamiętniki Michała Zaleskiego, wojskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, posła na Sejm Czteroletni. Poznań : Księgarnia Konstantego Żupańskiego, 1879.
[Uwagi: *] [Osoby: Michał] [Miejsca: Grodno]

ZAMYŚLONY W. : Cmentarz rzymskokatolicki w Kobielach Wielkich. [W]: Polskie Siły Powietrzne w II Wojnie Światowej. Internet.
[Uwagi: *] [Osoby: Czesław] [Miejsca: Kobielany Wielkie]

Zaniewicze. Internet.
[Uwagi: brak] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Zaniewicze]

Zapis dotyczący kontraktu z dnia 29.12.1811 spisanego przez Marię Potocką z Borzęckich. W: Borzęccy. Zbiór dokumentów z 1821 roku. Archiwum Państwowe w Przemyślu. Zbiór akt rodzinno-majątkowych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, sygn. 56/1918/0/2/104.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Marianna] [Miejsca: X]

Zapiski genealogiczne Hortenzyi z Jaxa-Rożnów Borzęckiej. B. r. Archiwum rodzinne Gryglaszewskich.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy, genealogia] [Miejsca: Kraków]

Zapisy na cele publiczne Ś. p. Doroty Borzęckiej. Kurjer Warszawski, Dodatek Poranny, 1912, Nr 90, S. 1.
[Uwagi: *] [Osoby: Dorota z Mianowskich] [Miejsca: Warszawa]

Zdanie sprawy z czynności Komitetu Narodowego Polskiego od 15 kwietnia do końca września 1832 przed ogółem paryskim i ziomkom w tułaczce będącym złożone. Paryż : 1832.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Francja]

Zaświadczenie o pracy w latach 1836-1837. Bourbourg, 1841. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Borzęcki Leon, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Leon] [Miejsca: Bourbourg, Francja]

Zaświadczenie przebiegu służby wystawione dla Mikołaja Gerwatowskiego przez podpułkownika Józefa Borzęckiego i majora Józefa Krzysztoporskiego. 1838. Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6654 IV, Teki Emigrantów, Gerwatowski Mikołaj, 1 k.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Józef] [Miejsca: Francja]

Zeznanie Kacpra Borzeckiego. Kielce, 1929.
[Uwagi: *] [Osoby: Kacper] [Miejsca: Kielce]

Zeznanie wójta Mińska Kazimierza Ostrowskiego przeciwko Piotrowi Borzęckiemu, z października 1790. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, sygn. KRS W 460 g. Mińsk, K. 14-17.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Mińsk Mazowiecki]

Zguby. Dziennik Polski, 1947, Nr 177, S. 7:
[Uwagi:
brak] [Osoby: Józef] [Miejsca: Długopole]

ZIELIŃSKA T. : Katalog tek Glinki. Część 1. Katalog osobowy. Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, 1969, Seria B, T. 26.
[Uwagi: * (S. 25, 47)] [Osoby: Antoni] [Miejsca: Janów Podlaski]

ZIELIŃSKA T. : Katalog tek Glinki. Część 2. Katalog geograficzny. Warszawa : Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1970.
[Uwagi: * (S. 94-95, 97, 118)] [Osoby: Antoni] [Miejsca: Janów Podlaski]

ZIELIŃSKA Z. : Walka familii o reformę Rzeczypospolitej 1743-1752.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
[Uwagi:*] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: X]

ZIELIŃSKI L. : Słowianin czyli zbiór potrzebnych i użytecznych wiadomości. Lwów : Ludwik Zieliński,1839, T. 3, S. 83.
[Uwagi: *] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: Kielce]

Ziemianie polscy XX wieku. Warszawa : Instytut Historii PAN, 1992, T. 3, Cz. 1.
[Uwagi: *] [Osoby: Teresa] [Miejsca: Opol]

Ziemiństwo polskie w XX wieku. Województwo Łódzkie. Europa w Rodzinie.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: Prusinowice]

ZIENKOWSKA K. : Sławetni i urodzeni. Ruch polityczny mieszczaństwa w dobie Sejmu Czteroletniego. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.
[Uwagi:
brak] [Osoby: X] [Miejsca: X]

ZIÓŁEK J. i in. : Druga konspiracja niepodległościowa. Tajne organizacje młodzieży szkolnej Lublina i Lubelszczyzny w latach 1945-56. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001, S. 38, 111, 112, 273.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Aleksander, Józef, Zofia Bandera] [Miejsca: X]

Zośka z Wojnarowy. Zemsta cyganki. Opowiadanie [!] mej babki. 1905. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12488/I, S. 80
[Uwagi:
brak] [Osoby: Malwina] [Miejsca: X]

Zuchwały napad bancycki na urzędniczkę Caritasu. Kurjer Polski, 1939, R. 42, Nr 36, S. 12.
[Uwagi: *] [Osoby: Roman] [Miejsca: Warszawa]

Żanecin - kolonia wydzielona z dóbr Sokołów; Właściciel: Borzęcki Marcin. Siedlce : 1935. Archiwum Państwowe w Siedlcach. Hipoteka, sygn. 62/1307/0/1352 515.
[Uwagi:
brak] [Osoby: X] [Miejsca: X]

ŻWAN A. : Adresy Warszawy na rok 1908. Warszawa : 1908. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa]

ŻWAN A. : Adresy Warszawy na rok 1908. Warszawa : 1909. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa]

ŻYCHLIŃSKI T. Kronika żałobna rodzin wielkopolskich od 1863-1876 r. z uwzględnieniem ważniejszych osobistości zmarłych w tym przeciągu czasu w innych dzielnicach Polski i na obczyźnie. Poznań : Drukarnia Jarosława Leitberga, 1877.
[Uwagi: *] [Osoby: Józef] [Miejsca: Brzostów]

ŻYCHLIŃSKI T. : Złota Księga Szlachty Polskiej. R. 1-31. Poznań : Jarosław Leitsberg, 1879-1908.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy, genealogia] [Miejsca: X]

ŻYCHOWSKI A. : Rok 1846 w Rzeczpospolitej Krakowskiej i Galicji. Warszawa : Książka i Wiedza, 1956, S. 105, 124, 128, 135, 136.
[Uwagi:
brak] [Osoby: Albert, Kulomb] [Miejsca: X]

 

 

FOTOGRAFIA

 

Andrzej i Zofia z Krawczyków małżonkowie Borzęccy. Fotografia ślubna. Warszawa : 1965.
[Uwagi: 1] [Osoby: Andrzej, Zofia z Krawczyków] [Miejsca: Warszawa]

Borzęccy, Janowscy, Jaxa Rożnowie, Onitschowie i Scharffowie. Fotografia Rodzinna. B. r. Archiwum rodzinne Gryglaszewskich.
[Uwagi: 1] [Osoby: Malwina, Hortensja] [Miejsca: X]

Borzęcin. Kościół. Karta pocztowa, b.r.
[Uwagi: 1] [Rozdział: lokalizacje - Borzęcin]

Charles Borzęcki. Villers-Claudet : 1916. Archiwum rodzinne Jea-Paul'a Milliand'a.
[Uwagi: 1] [Osoby: Charles] [Miejsca: Villers-Claudet, Francja]

Charles Borzęcki i Stephen Mougeot. B. r. Archiwum Daniela Porret'a.
[Uwagi: 2] [Osoby: Charles] [Miejsca: Francja]

Charles Borzęcki z kolegami przy samolocie zwiadowczym Caudron G4 w rejonie Villers-Bretonneux we Francji. B. r. Archiwum Daniela Porret'a.
[Uwagi: 1] [Osoby: Charles] [Miejsca: Francja]

Celina Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 10] [Osoby: Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Celina Borzęcka. B. r. Archiwum Marii Barbary Haller de Hallenburg.
[Uwagi: 1] [Osoby: Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Celina i Jadwiga siostry Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 9] [Osoby: Celina, Jadwiga] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 1] [Osoby: Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 3] [Osoby: Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 4] [Osoby: Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 5] [Osoby: Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 6] [Osoby: Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 7] [Osoby: Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 12] [Osoby: Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 14] [Osoby: Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 17] [Osoby: Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 18] [Osoby: Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 20] [Osoby: Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 21] [Osoby: Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 22] [Osoby: Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 23] [Osoby: Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 24] [Osoby: Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Celina z Chludzinskich Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 8] [Osoby: Celina] [Miejsca: Kęty]

Celina z Chludzinskich Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 11] [Osoby: Celina] [Miejsca: Kęty]

Celina z Chludzinskich Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 13] [Osoby: Celina] [Miejsca: Kęty]

Celina z Chludzinskich Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 15] [Osoby: Celina] [Miejsca: Kęty]

Celina z Chludzinskich Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 16] [Osoby: Celina] [Miejsca: Kęty]

Celina z Chludzinskich Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 16] [Osoby: Celina] [Miejsca: Kęty]

Celina z Chludzinskich Borzęcka w szatach zakonnych. W: Matka Celina Borzecka i jej dzieło. Z dziejów sióstr zmartwychwstanek. Przewodnik Katolicki, 1927, R. 33, Nr 9, S. 120-122.
[Uwagi: 19] [Osoby: Celina] [Miejsca: Kęty]

Celina z Chludzinskich Borzęcka z córką Jadwigą. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 2] [Osoby: Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Dorota z Macholów. B. r.
[Uwagi: 2] [Osoby: Dorota z Macholów] [Miejsca: Warszawa]

Dorota z Macholów. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Dorota z Macholów] [Miejsca: Warszawa]

Dwór w Obrembszczyźnie. Widok od strony Ogrodu. Obrembszczyzna : b.r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 1] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Eleonora Borzęcka i hrabia Dunin-Karwicki. B. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Eleonora] [Miejsca: X]

Enver pasza Borzęcki. Fotografia portretowa. Konstantinopole : Abdullah freres filis. [W:] Listy do J. Tadeusza Lubomirskiego. Zbiór dokumentów z 1916 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Lubomirskich z Małej Wsi, sygn. 1/343/0/-/782.
[Uwagi: *] [Osoby: Enver Pasza Borzęcki] [Miejsca: Stambuł]

Exlibris Roberta Borzęckiego. Jastrzębia Góra : 2008.
[Uwagi: *] [Osoby: Robert] [Miejsca: Jastrzębia Góra]

Feliks Borzęcki. W: Domański P., Zarys rozwoju sportu w Żabnie od początków do 1990 roku. Żabno : Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, 1995.
[Uwagi: 1] [Osoby: Feliks] [Miejsca: Żabno]

Feliks Borzęcki. W: Domański P., Zarys rozwoju sportu w Żabnie od początków do 1990 roku. Żabno : Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, 1995.
[Uwagi: 2] [Osoby: Feliks] [Miejsca: Żabno]

Grażyna Borzęcka. B. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Grażyna] [Miejsca: X]

Grobowiec Borzęckich i Mianowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 178B. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa]

Grobowiec Borzęckich i Mianowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 178B. Płyta zamykająca kryptę Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 5] [Osoby: Borzęccy, Mianowscy] [Miejsca: Warszawa]

Grobowiec Borzęckich i Mianowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 178B. Rzeźba kobiety. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 2] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa]

Grobowiec Borzęckich i Mianowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 178B. Tablica nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 3] [Osoby: Leon, Dorota Mianowska] [Miejsca: Warszawa]

Grobowiec Borzęckich i Mianowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 178B. Tablica nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 4] [Osoby: Roch Mianowski] [Miejsca: Warszawa]

Grobowiec Borzęckich na Cmentarzu w Kielcach. Fot. Józef Kowalczyk. Kielce : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Czesław, Józef, Roman Bieżanko] [Miejsca: Kielce]

Grobowiec Borzęckich na Cmentarzu w Kielcach. Fot. Józef Kowalczyk. Kielce : b. r.
[Uwagi: 2] [Osoby: Czesław, Józef, Roman Bieżanko] [Miejsca: Kielce]

Grobowiec Borzęckich na Cmentarzu w Kielcach. Cokół pomnika. Fot. Józef Kowalczyk. Kielce : b. r.
[Uwagi: 3] [Osoby: Czesław, Józef, Roman Bieżanko] [Miejsca: Kielce]

Grobowiec Gorzkowskich na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Fot. Andrzej Wcisło, b.r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Borzęccy, Gorzkowscy] [Miejsca: Kraków]

Grobowiec Gorzkowskich na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Tablica nagrobna. Fot. Andrzej Wcisło, b.r.
[Uwagi: 2] [Osoby: Borzęccy, Gorzkowscy] [Miejsca: Kraków]

Grobowiec Honoraty Borzęckiej na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Lwów : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Lwów]

Grobowiec Honoraty Borzęckiej na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Lwów : b. r.
[Uwagi: 2] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Lwów]

Grobowiec Honoraty Borzęckiej na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Żeliwna tablica nagrobna. Lwów : b. r.
[Uwagi: 3] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Lwów]

Grobowiec Honoraty Borzęckiej na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Żeliwna tablica nagrobna. Lwów : b. r.
[Uwagi: 4] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Lwów]

Grobowiec Kacpra Borzęckiego na Cmentarzu Starym w Kielcach. Fot. Józef  Kowalczyk. Kielce : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Kacper] [Miejsca: Kielce]

Grobowiec Kacpra Borzęckiego na Cmentarzu Starym w Kielcach. Cokół pomnika. Fot. Józef  Kowalczyk. Kielce : b. r.
[Uwagi: 2] [Osoby: Kacper] [Miejsca: Kielce]

Grób 125 na Cmentarzu w Brzeżanach. Żeliwna tablica nagrobna. W: Berezhany... a pearl of Halychyna. Internet.
[Uwagi: 1] [Osoby: Michał] [Miejsca: Brzeżany]

Grób Borzęckich i Czarneckich na Cmentarzu w Leżnicy Małej. Cokół pomnika. Fot. M. Pisarkiewicz. Leżnica Mała : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Józef, Stanisława] [Miejsca: Leżnica Mała]

Grób Borzęckich i Uniatowskich na Cmentarzu w Warszawie. Tablica nagrobna. Fot. Wojciech Bieniek. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Waleria, Ludwika Sobczyńska] [Miejsca: Warszawa]

Grób Borzęckich i Witkowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 26. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1997.
[Uwagi: 1] [Osoby: Witkowscy] [Miejsca: Warszawa]

Grób Borzęckich i Witkowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 26. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 3] [Osoby: Józefata] [Miejsca: Warszawa]

Grób Borzęckich i Witkowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 26. Pomnik nagrobny - przód. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Osoby: Witkowscy] [Miejsca: Warszawa]

Grób Borzęckich i Witkowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 26. Pomnik nagrobny - przód. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 2] [Osoby: Witkowscy] [Miejsca: Warszawa]

Grób Borzęckich i Witkowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 26. Płyta nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 4] [Osoby: Maurycy, Julianna z Czochronów] [Miejsca: Warszawa]

Grób Borzęckich i Witkowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 26. Płyta nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 5] [Osoby: Witkowscy] [Miejsca: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Komunalnym w Lubani. Fot. Robert Borzęcki. Lubania : 2008.
[Uwagi: 1] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Lubania]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Parafialnym w Lubani. Fot. Robert Borzęcki. Lubania : 2008.
[Uwagi: 4] [Osoby: Maria, Helena, Jan] [Miejsca: Lubania]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Parafialnym w Lubani. Tablice nagrobne. Fot. Robert Borzęcki. Lubania : 2008.
[Uwagi: 5] [Osoby: Maria, Helena, Jan] [Miejsca: Lubania]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 30. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 30. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 2] [Osoby: Tadeusz, Joanna z Zakrzewskich] [Miejsca: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 30. Cokół pomnika - dół. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 4] [Osoby: Zygmunt] [Miejsca: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 30. Cokół pomnika - góra. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 3] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 35. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 35. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 2] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 224. Płyta nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Osoby: Jan, Hala] [Miejsca: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał F. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1997.
[Uwagi: 1] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał F. Fotografia nagrobna Romualda Borzęckiego. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 3] [Osoby: Romuald] [Miejsca: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał F. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Osoby: Romuald] [Miejsca: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał F. Cokół pomnika. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 2] [Osoby: Franciszek, Salomea Wojewódzka] [Miejsca: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 167. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1997.
[Uwagi: 1] [Osoby: Jan, Antoni] [Miejsca: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 167. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Osoby: Jan, Jasienio] [Miejsca: Warszawa]

Grób Borzęckich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 167. Płyta zamykająca kryptę. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 2] [Osoby: Jasienio] [Miejsca: Warszawa]

Grób Chrapowickich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 32. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Osoby: Maria Maszczyk] [Miejsca: Warszawa]

Grób Chrapowickich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 32. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 2] [Osoby: Maria Maszczyk] [Miejsca: Warszawa]

Grób Franciszka Borzęckiego na Cmentarzu w Radłowie. Pomnik nagrobny. Fot. Jacek Gliński. Radłów : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Franciszek] [Miejsca: Wał-Ruda]

Grób Hortensji z Jaxa-Rożnów Borzęckiej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Kwartał X. Płyta nagrobna. Fot. Andrzej Wcisło. Kraków : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Hortensja] [Miejsca: Kraków]

Grób Jadwigi Borzęckiej na Cmentarzu w Lubani. Fot. Robert Borzęcki. Lubania : 2008.
[Uwagi: 2] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Lubania]

Grób Jadwigi Borzęckiej na Cmentarzu w Lubani. Tabliczka nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Lubania : 2008.
[Uwagi: 3] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Lubania]

Grób Janowskich na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Kwartał IV. Fot. Piotr Gryglaszewski. Kraków : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Janowscy] [Miejsca: Kraków

Grób Janowskich na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Tablica nagrobna. Kwartał IV. Fot. Piotr Gryglaszewski. Kraków : b. r.
[Uwagi: 2] [Osoby: Malwina] [Miejsca: Kraków

Grób Józefa Borzęckiego na Cmentarzu w Oleśnie. Pomnik nagrobny. Fot. Roch Antkowiak. Olesno : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Józef] [Miejsca: Olesno]

Grób Józefy Borzęckiej na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał L. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Osoby: Józefa] [Miejsca: Warszawa]

Grób Katarzyny Bożęckiej na Cmentarzu w Gołębiu. Płyta nagrobna. Fot. Maciej Skalski. Gołąb : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Katarzyna] [Miejsca: Gołąb]

Grób lotników poległych we wrześniu 1939 r. na Cmentarzu w Kobielanach Wielkich. Kobielany Fot. Wojciech Zamyślony. Wielkie : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Czesław] [Miejsca: Kobielany Wielkie]

Grób lotników poległych we wrześniu 1939 r. na Cmentarzu w Kobielanach Wielkich. Kamienny krzyż nagrobny. Fot. Wojciech Zamyślony. Kobielany Wielkie : b. r.
[Uwagi: 2] [Osoby: Czesław] [Miejsca: Kobielany Wielkie]

Grób Ludwika Wilczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał N. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Osoby: Ludwik Wilczyński] [Miejsca: Warszawa]

Grób Ludwika Wilczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał N. Tablica nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 2] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Warszawa]

Grób Ludwika Wilczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał N. Tablica nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 3] [Osoby: Stefan Gładoch] [Miejsca: Warszawa]

Grób Mariana Borzęckiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 191. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Osoby: Marian] [Miejsca: Warszawa]

Grób Marii z Rakowskich Borzęckiej na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 178C. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1997.
[Uwagi: 1] [Osoby: Maria Rakowska] [Miejsca: Warszawa]

Grób Marii z Rakowskich Borzęckiej na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 178C. Cokół pomnika. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 2] [Osoby: Teofil Rakowski] [Miejsca: Warszawa]

Grób Marii z Rakowskich Borzęckiej na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 178C. Fotografia nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 3] [Osoby: Maria Rakowska] [Miejsca: Warszawa]

Grób Marii z Rakowskich Borzęckiej na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 178C. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Osoby: Maria Rakowska] [Miejsca: Warszawa]

Grób Maurycego Wolfa na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał 178A. Płyta nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Osoby: Józef, Maurycy Wolf] [Miejsca: Warszawa]

Grób Pawłowskich na Cmentarzu dworskim w Zaleśnej. Fot. Stanisław Poczobut Oldanicki. Zaleśna : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Teresa] [Miejsca: Zaleśna]

Grób Pawłowskich na Cmentarzu dworskim w Zaleśnej Żeliwna tablica nagrobna. Fot. Stanisław Poczobut Oldanicki. Zaleśna : b. r.
[Uwagi: 2] [Osoby: Teresa] [Miejsca: Zaleśna]

Grób Borzęckich na Cmentarzu w X. X : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: X] [Miejsca: X]

Grób Mieczysłąwa Borzeckiego na Cmentarzu Komunalnym w Warszawie. Br.
[Uwagi: *] [Osoby: Mieczysław] [Miejsca: Warszawa]

Grób Stefana Borzęckiego na Cmentarzu w Błędowie. Fot. Robert Borzęcki. Błędów : 2008.
[Uwagi: 1] [Osoby: Stefan] [Miejsca: Błędów]

Grób Stefana Borzęckiego na Cmentarzu w Błędowie. Tabliczka nagrobna. Fot. Robert Borzęcki. Błędów : b.r.
[Uwagi: 2] [Osoby: Stefan] [Miejsca: Błędów]

Grób Stefanków na Cmentarzu w Gołębiu. Tablica nagrobna. Fot. Maciej Skalski. Gołąb : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Zofia] [Miejsca: Gołąb]

Grób Szerzeniewskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał F/G. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 1] [Osoby: Szerzeniewscy] [Miejsca: Warszawa]

Grób Szerzeniewskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał F/G. Pomnik nagrobny. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 2] [Osoby: Łucja Kowalewska] [Miejsca: Warszawa]

Grób Szerzeniewskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwartał F/G. Pomnik nagrobny - stron prawa. Fot. Robert Borzęcki. Warszawa : 1996.
[Uwagi: 3] [Osoby: Łucja Kowalewska] [Miejsca: Warszawa]

Grób Wacława Borzęckiego na Cmentarzu w Warszawie. Fot. Wojciech Bieniek. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Wacław] [Miejsca: Warszawa]

Grób Walerego Borzęckiego na Cmentarzu w Krakowie. Tablica nagrobna. Fot. genealogia.okiem.pl. Kraków : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Walery] [Miejsca: Kraków]

Grób Włodzimierza Borzęckiego na Cmentarzu w Busku Zdroju. Busko Zdrój : b. r.
[Uwagi: 3] [Osoby: Włodzimierz] [Miejsca: Busko Zdrój]

Guzik z herbem półkozic. B. r.
[Uwagi: 1 (1a, 1b)] [Osoby: Półkozic] [Miejsca: X]

Guz z herbem półkozic. B. r.
[Uwagi: 1 (1a, 1b)] [Osoby: Półkozic] [Miejsca: X]

Helena z Gołębiewskich Borzęcka. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Helena z Gołebiewskich] [Miejsca: Warszawa]

Helena z Gołębiewskich Borzęcka. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 2] [Osoby: Helena z Gołebiewskich] [Miejsca: Warszawa]

Heliodora z Mniszków Borzęcka z synem Władysławem. 1863.
[Uwagi: 1] [Osoby: Heliodora z Mniszków] [Miejsca: X]

Jacek Borzęcki. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Jacek] [Miejsca: Warszawa]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 1] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 2] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 3 (3a, 3b)] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 4] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 5] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 6] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 7] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 16] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 18] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 19] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 22] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka w ogrodzie w Obrembszczyznie. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 20] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Jadwiga Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 8] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Kęty]

Jadwiga Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 9] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Kęty]

Jadwiga Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 10] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Kęty]

Jadwiga Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 11] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Kęty]

Jadwiga Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 12] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Kęty]

Jadwiga Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 13] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Kęty]

Jadwiga Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 15] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Kęty]

Jadwiga Borzęcka w szatach zakonnych. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 17] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Kęty]

Jadwiga Borzęcka w szatach zakonnych. W: Matka Celina Borzecka i jej dzieło. Z dziejów sióstr zmartwychwstanek. Przewodnik Katolicki, 1927, R. 33, Nr 9, S. 120-122.
[Uwagi: 14] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Kęty]

Jadwiga Borzęcka z matką Celiną i znajomym. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 21] [Osoby: Jadwiga] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Józef Borzęcki. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 2] [Osoby: Józef] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Józef i Celina małżonkowie Borzęccy z przyjaciółmi. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 1] [Osoby: Józef, Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Józef Borzęcki w stroju pilota. Warszawa : b.r..
[Uwagi: 4] [Osoby: Józef] [Miejsca: Olesno]

Józef Borzęcki z córką Jadwigą. B. r. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 3] [Osoby: Józef] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Józef Borzęcki z własnej konstrukcji silnikiem typu 2-RB. Warszawa : 1971.
[Uwagi: 1] [Osoby: Józef] [Miejsca: Olesno]

Józef Haller. B. r. Archiwum Marii Barbary Haller de Hallenburg.
[Uwagi: 1] [Osoby: Józef] [Miejsca: X]

Kamienica przy ulicy Dzielnej 21 w Warszawie. Warszawa : b.r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Dzielna 21] [Miejsca: Warszawa]

Kamienica przy ulicy Dzielnej 21 w Warszawie. Warszawa : b.r.
[Uwagi: 2] [Osoby: Dzielna 21] [Miejsca: Warszawa]

Kaplica w klasztorze w Kętach. W: Matka Celina Borzęcka i jej dzieło. Z dziejów sióstr Zmartwychwstanek. Przewodnik Katolicki, 1927, R. 33, Nr 9, S. 121. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 2] [Osoby: Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Kaplica dworska w Obrembszczyźnie. W: Kalkstein T., Matka Celina Borzęcka. Rzym : 1950.
[Uwagi: 1] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Kaplica dworska w Obrembszczyźnie. Epitafium Ignacego Borzęckiego. Obrembszczyzna : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Ignacy] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Kaplica dworska w Obrembszczyźnie. Epitafium Karola Borzęckiego. Obrembszczyzna : b. r.
[Uwagi: 4] [Osoby: Karol] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Kaplica dworska w Obrembszczyźnie. Epitafiia Karola i Petroneli z Zawadzkich. Obrembszczyzna : b. r.
[Uwagi: 3] [Osoby: Karol, Petronella z Zawadzkich] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Kaplica dworska w Obrembszczyźnie. Epitafium Kazimierza Borzęckiego. Obrembszczyzna : b. r.
[Uwagi: 5] [Osoby: Kazimierz] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Kaplica dworska w Obrembszczyźnie. Epitafium ku czci Celiny i Jadwigi Borzęckich. Obrembszczyzna : b. r.
[Uwagi: 2] [Osoby: Celina z Chludzińskich, Jadwiga] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Kaplica dworska w Obrembszczyźnie. Epitafium Petronelli z Zawadzkich. Obrembszczyzna : b. r.
[Uwagi: 6] [Osoby: Ignacy] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Kaplica klasztoru w Kętach. Epitafia Celiny z Chludzińskich i Jadwigi Borzęckich. Kęty : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Celina z Chludzińskich i Jadwiga] [Miejsca: Obrembszczyzna, Kęty]

Karolina Kózkówna. Fotografia szkolna, retuszowana. B. r. Archiwum rodzinne Kózków.
[Uwagi: 1] [Osoby: Karolina] [Miejsca: Wał-Ruda]

Karolina Kózkówna. Fotografia szkolna, retuszowana. B. r. Archiwum rodzinne Kózków.
[Uwagi: 2] [Osoby: Karolina] [Miejsca: Wał-Ruda]

Karolina Kózkówna w szkole w Wał-Rudzie. Fotografia klasowa. Wał-Ruda, 1910-1911. Archiwum rodzinne Kózków.
[Uwagi: 1] [Osoby: Karolina] [Miejsca: Wał-Ruda]

Katakumby Orląt Lwowskich na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Krypta VII. Tablica nagrobna. Fot. Andrzej Mleczko. Lwów : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Stanisław Piotr] [Miejsca: Lwów]

Klasztor w Kętach. W: Matka Celina Borzęcka i jej dzieło. Z dziejów sióstr Zmartwychwstanek. Przewodnik Katolicki, 1927, R. 33, Nr 9, S. 120. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 1] [Osoby: Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Klasztor w Kętach. W: Matka Celina Borzęcka i jej dzieło. Z dziejów sióstr Zmartwychwstanek. Przewodnik Katolicki, 1927, R. 33, Nr 9, S. 121. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 2] [Osoby: Celina, Jadwiga] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Klasztor w Kętach. Figurka Matki Boskiej w ogrodzie przyklasztornym. W: Matka Celina Borzęcka i jej dzieło. Z dziejów sióstr Zmartwychwstanek. Przewodnik Katolicki, 1927, R. 33, Nr 9, S. 121. Archiwum Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach.
[Uwagi: 1] [Osoby: Celina] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Konstanty Borzęcki. B. r. Archiwum Siny Özkok.
[Uwagi: 1] [Osoby: Konstanty] [Miejsca: Stambuł, Turcja]

Konstanty Borzęcki. B. r. Archiwum Siny Özkok.
[Uwagi: 2] [Osoby: Konstanty] [Miejsca: Stambuł, Turcja]

Kościół w Brzóstkowie. Fot. Stanisław Hebanowski. Brzóstkowo : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Józef] [Miejsca: Brzostowo]

Kościół w Brzóstkowie. Wejście do krypty Józefa Borzęckiego. Fot. Stanisław Hebanowski. Brzóstkowo : b. r.
[Uwagi: 2] [Osoby: Józef] [Miejsca: Brzostowo]

Kościół w Brzóstkowie. Tablica nagrobna. Fot. Adam Kajczyk. Brzóstkowo : b. r.
[Uwagi: 3] [Osoby: Józef] [Miejsca: Brzostowo]

Kościół w Miechowie. Epitafium Tekli z Lisowskich Borzęckiej. Fot. genealogia.okiem.pl. Miechów : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Tekla z Lisowskich] [Miejsca: Miechów]

Kościół w Niemodlinie. Fot. Robert Borzęcki. Niemodlin : 2007.
[Uwagi: 1] [Osoby: Teresa] [Miejsca: Niemodlin]

Kościół w Niemodlinie. Epitafium Teresy z Borzęckich Szaniawskiej. Fot. Robert Borzęcki. Niemodlin : 2007.
[Uwagi: 2] [Osoby: Teresa] [Miejsca: Niemodlin]

Kościół w Wołkowacie. Vidovauk : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Marcin] [Miejsca: Vidovauk]

Krzysztof i Alicja małżonkowie Borzęccy. Fotografia ślubna. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Krzysztof, Alicja] [Miejsca: Warszawa]

Krasnystaw. Widok ogólny.  Karta pocztowa, b.r.
[Uwagi: 1] [Rozdział: lokalizacje - Krasnystaw]

Malwina Borzęcka, późniejsza Janowska. Fotografia. Odbitka żelatynowo-srebrowa, 87x59 mm (tekturka 105 x 64 mm).  Fotokopia portretu z 1864 roku. Kraków : A. Dębiec i Ska, około 1912. Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Zbiory Specjalne, sygn. BZS.RKPS.9034.8.
[Uwagi: *] [Osoby: Malwina] [Miejsca: Kraków]

Malwina z Borzęckich Janowska i faksymile jej podpisu. W: Gryglaszewski P. : Malwina Janowska (1842-1926) zapomniana nauczycielka z Wolnicy. Kraków : 2010.
[Uwagi: 1] [Osoby: Malwina] [Miejsca: Wolica]

Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów. B. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Józef, Marianna ] [Miejsca: Piaski Szlacheckie]

Marian Borzęcki. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Marian] [Miejsca: Warszawa]

Marian Borzęcki. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 2] [Osoby: Marian] [Miejsca: Warszawa]

Marian Borzęcki. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 3] [Osoby: Marian] [Miejsca: Warszawa]

Medal za uśmierzenie Powstania Styczniowego. B. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: X] [Miejsca: X]

Mieczysław Borzęcki. B. r. Internet.
[Uwagi: 1] [Osoby: Mieczysław] [Miejsca: X]

Mieczysław Borzęcki. Fotografia z Książeczki Wojskowej. B. r. Internet.
[Uwagi: 2] [Osoby: Mieczysław] [Miejsca: X]

Mieczysław Borzęcki. B. r. Internet.
[Uwagi: 3] [Osoby: Mieczysław] [Miejsca: X]

Mirosław i Zofia z Łyczewskich małżonkowie Borzęccy. Fotografia Ślubna. Warszawa : 1972.
[Uwagi: 1] [Osoby: Mirosław, Zofia z Łyczewskich] [Miejsca: Warszawa]

Mirosław i Zofia z Łyczewskich małżonkowie Borzęccy. Fotografia ślubna. Warszawa : 1972.
[Uwagi: 2] [Osoby: Mirosław, Zofia z Łyczewskich] [Miejsca: Warszawa]

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Davos. Fotografiia. Davos : 1937. Narodowe Archiwum Cyfrowe. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji, sygn. 3/1/0/5/1351.
[Uwagi: *] [Osoby: Zygmunt] [Miejsca: Davos]

Olga Borzęcka. B. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Olga] [Miejsca: X]

Order Legii Honorowej. B. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: X] [Miejsca: X]

Order Orła Białego. B. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: X] [Miejsca: X]

Order Św. Stanisława. B. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: X] [Miejsca: X]

Order Virtuti Militari. B. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: X] [Miejsca: X]

Pieczęć lakowa z herbem Półkozic. B. r.
[Uwagi: 1 (1a, 1b, 1c)] [Osoby: Półkozic] [Miejsca: X]

Pieczęć lakowa z herbem Półkozic. B. r.
[Uwagi: 2 (2a, 2b, 2c, 2d)] [Osoby: Półkozic] [Miejsca: X]

Pokuj z meblami francuskimi z XVII wieku. Balice koło Krakowa. 1938. Narodowe Archiwum Cyfrowe, Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji, sygn. 1-U-28-6.
[Uwagi: *] [Osoby: Klara Paszkowska] [Miejsca: Balice]

Pomnik lotników polskich 1939 roku w Olszynce. Fot. mysliwcy.pl. Olszynki : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Czesław] [Miejsca: Olszynki]

Pomnik powstańców 1863 roku w Klimontowie. Fot. Józef Kowalczyk. Klimontów : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: Klimontów]

Pomnik powstańców 1863 roku w Klimontowie. Fot. Józef Kowalczyk. Klimontów : b. r.
[Uwagi: 2] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: Klimontów]

Pomnik powstańców 1863 roku w Klimontowie. Inskrypcja. Fot. Józef Kowalczyk. Klimontów : b. r.
[Uwagi: 3] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: Klimontów]

Portret zbiorowy dwunastu architektów Królestwa Polskiego, członków Rady Ogólnej Budowniczej przy Wydziale Przemysłu, Handlu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji w Warszawie. 2 lipca 1867. Fotografia z natury. Odbitka z negatywu szklanego kolodionowego, papier albuminowy, 22,7 x 31,2 [karton 34,7 x 42,3]. Warszawa : Zakład fotograficzny Kloch, Ferdynand i Dutkiewicz, Melecjusz (1866-1874). Muzeum Narodowe w Warszawie. Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne, sygn. DI 127670 MNW.
[Uwagi: *] [Osoby: Damazy] [Miejsca: Warszawa]

Porucznik [Bolesław] Borzęcki. lipiec 1938.
[Uwagi: 1] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: X]

Pudernica z herbem Półkozic. B. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Półkozic] [Miejsca: X]

Proces Władysława Borzęckiego w Sądzie w Warszawie w 1934 roku. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 4] [Osoby: Władysław] [Miejsca: Warszawa]

Robert Artur Borzęcki. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Robert] [Miejsca: Warszawa]

Robert Maciej i Ewa małżonkowie Borzęccy. Fotografia ślubna. Warszawa : 1986.
[Uwagi: 2] [Osoby: Robert, Ewa] [Miejsca: Warszawa]

Sanktuaruim błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie. Relikwiarz. Fot. Ryszard Kurek. Zabawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Karolina] [Miejsca: Zabawa]

Stanisław Borzęcki z kolegami. B. r.
[Uwagi: 2] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: X]

Stanisław Borzęcki pseudonim „Tatarski”. B. r.
[Uwagi: 3] [Osoby: Stanisław] [Miejsca: X]

Tadeusz Borzęcki. B. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Tadeusz] [Miejsca: X]

Tadeusz Borzęcki. W: Dąbrowski M. : 20-lecie komunikacji w Polsce Odrodzonej. Kraków : Koncern Prasowy Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1939.
[Uwagi: 1] [Osoby: Tadeusz] [Miejsca: Warszawa]

Więzienie na Pawiaku” przy ulicy Dzielnej 24 w Warszawie. Warszawa : 1939.
[Uwagi: 1] [Osoby: Pawiak] [Miejsca: Warszawa]

Władysław Józef Borzęcki. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Władysław] [Miejsca: Warszawa]

Władysław Józef Borzęcki. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 2] [Osoby: Władysław] [Miejsca: Warszawa]

Władysław Józef i Helena z Gołębiewakich małżonkowie Borzęccy. Fotografia ślubna. Warszawa : 1943.
[Uwagi: 3] [Osoby: Władysław, Helena z Gołebiewskich] [Miejsca: Warszawa]

Władysław i Maria małżonkowie Borzęccy. B. r. Archiwum rodzinne Bieńków.
[Uwagi: 1] [Osoby: Władysław, Maria] [Miejsca: X]

Włodzimierz Borzęcki. Milanówek : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Włodzimierz] [Miejsca: Milanówek]

Wojciech i Klaudia rodzeństwo Borzęccy. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Wojciech, Klaudia] [Miejsca: Warszawa]

Wystawa zbiorowa artystów malarzy Jana, Adama i Tadeusza Styków w Klubie Urzędników Państwowych w Warszawie. 1930. Agencja Fotograficzna Światowida Warszawa. Narodowe Archiwum Cyfrowe. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji, sygn. 3/1/0/11/5332.
[Uwagi: *] [Osoby: Michalina Żytkiewicz] [Miejsca: Warszawa]

Zajazd U Borzanka w Nowym Targu. Nowy Targ : b. r.
[Uwagi: 1] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Nowy Targ]

Zajazd U Borzanka w Nowym Targu. Nowy Targ : b. r.
[Uwagi: 2] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Nowy Targ]

Zarząd Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. Kraków : maj 1936. Internet.
[Uwagi: 1] [Osoby: Bronisław] [Miejsca: Kraków]

Zegarek kieszonkowy, damski z herbem Półkozic. B. r.
[Uwagi: 1 (1a, 1b)] [Osoby: Półkozic] [Miejsca: X]

Zofia z Borzęckich Kleinowa. B. r. Archiwum rodzinne Gryglaszewskich.
[Uwagi: 1] [Osoby: Zofia] [Miejsca: X]

Zofia z Borzęckich Stefanek. B. r. Archiwum rodzinne Macieja Skalskiego.
[Uwagi: 2] [Osoby: Zofia] [Miejsca: Borowa]

Zofia z Krawczyków Borzęcka. Warszawa : b. r.
[Uwagi: 4] [Osoby: Zofia z Krawczyków] [Miejsca: Warszawa]

Zofia z Trojanowskich Borzęcka. Milanówek : b. r.
[Uwagi: 3] [Osoby: Zofia z Trojanowskich] [Miejsca: Milanówek]

Żeliwna ambona fundacji hrabianki Honoraty Borzęckiej w kościele św. Piotra i Pawła we Lwowie. Lwów, b.r.
[Uwagi: 1, 2] [Osoby: Honorata] [Miejsca: Lwów]

 

 

IKONOGRAFIA

 

Batory pod Pskowem. Obraz olejny. Obraz olejny. Autor: Jan Matejko. Kraków : 1872.
[Uwagi: 01] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: Kraków]

Bitwa pod Sokołowcem w dniu 2 maja 1848 roku. Litografia. Autor: E. Lamaitre według rysunku Konstantego Borzęckiego. B. r.
[Uwagi: 01] [Osoby: Konstanty] [Miejsca: Magdeburg]

Błogosławiona Celina z Chludzińskich Borzęcka. W: Marszałek J., Posłuszna woli Bożej. Niedziela, Tygodnik katolicki, 2007, Nr 27.
[Uwagi: 01] [Osoby: Celina z Chludzińskich] [Miejsca: Kęty]

Błogosławiona Celina z Chludzińskich Borzęcka. W: Marszałek J., Posłuszna woli Bożej. Niedziela, Tygodnik katolicki, 2007, Nr 27.
[Uwagi: 02] [Osoby: Celina z Chludzińskich] [Miejsca: Kęty]

Błogosławiona Karolina Kózka. Obraz olejny. Autor: prof. Stanisław Jakubczyk. Kraków, 1987.
[Uwagi: 01] [Osoby: Karolina Kózka] [Miejsca: Wał-Ruda]

Brama Szczebrzeska w Zamościu. Rys budowniczy Berent, 1850. [W:] Autografy nowsze ze zbioru Wadysawa Gorskiego, T. 15. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 7865 IV.
[Uwagi: 01 (S. 134)] [Osoby: Walenty] [Miejsca: Zamość]

Die Miodowastrasse in Warschau. Karta pocztowa: b.r. Vertriebsgesellschaft deutscher Buchhändler Berlin NW. 7.
[Uwagi: 03] [Osoby: X] [Miejsca: Warszawa]

Die Wierbowastrasse in Warschau.  Karta pocztowa : b.r. Vertriebsgesellschaft deutscher Buchhändler Berlin NW. 7.
[Uwagi: 02] [Osoby: X] [Miejsca: Warszawa]

Gola. Dwór. Br.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Gola]

Herb Półkozic. W: Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego. Warszawa : 1841, T. 7, S. 562 (uzupełnienia Roberta Borzęckiego: 2001).
[Uwagi: 01] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Polska]

Kielce. Ulica Borzęcka.  Karta pocztowa. B.r.
[Uwagi: 01] [Osoby: X] [Miejsca: Kielce]

Konstantynów. Dwór. Grafika. Autor: hrabia Antoni Ledóchowski. B. r.
[Uwagi: 01] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Konstantynów]

Obrembszczyżna. Dwór z gankiem i oranżerią. Widok od strony ogrodu. Rysunek ołówkiem, pomalowany akwarelą, wymiary 224 x 296 mm. Napis na podkładzie: Grodzieńska Obrębszczyzna - dwór. Obrębszczyzna (8 września 1868). Muzeum Narodowe w Krakowie. Teka Grodzieńska. Sygn. III-r.a. 4393.
[Uwagi: 01] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Obrembszczyzna]

Portret Anny z Borzęckich Lipkowskiej. Obraz olejny. Autor: Karl Schorn, około 1820. [W:] Lipkowski L., Moje wspomnienia 1849-1912. Kraków : 1913.
[Uwagi: 01 (S. x)] [Osoby: Anna] [Miejsca: Krasnosiólka]

Portret Anny z Borzęckich Lipkowskiej. Obraz olejny. Autor: Holppein, 1847. [W:] Lipkowski L., Moje wspomnienia 1849-1912. Kraków : 1913.
[Uwagi: 01 (S. x)] [Osoby: Anna] [Miejsca: Krasnosiółka]

Portret błogosławionej Karoliny Kózkówny. B. r.
[Uwagi: 01] [Osoby: Karolina] [Miejsca: Wał-Ruda]

Portret błogosławionej Karoliny Kózkówny. B. r.
[Uwagi: 02] [Osoby: Karolina] [Miejsca: Wał-Ruda]

Portret Józefa Borzęckiego. Odbitka albuminowa, wymiary 9,9x5,3 cm według obrazu Brygidy Kadłubskiej. B.r. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. F.86198/W.
[Uwagi: 01 (01a, 01b)] [Osoby: Józef] [Miejsca: Zawadówka]

Portret Józefa Borzęckiego. Obraz olejny. Autor: Brygida Kadłubska, B.r. [W:] Lipkowski L., Moje wspomnienia 1849-1912. Kraków : 1913.
[Uwagi: 01 (S. x)] [Osoby: Anna] [Miejsca: Krasnosiółka]

Portret Malwiny z Borzęckich Janowskiej. Obraz olejny. Autor: siostra Bronisława Rychter-Janowska. W: Gryglaszewski P. : Malwina Janowska (1842-1926) zapomniana nauczycielka z Wolnicy. Kraków : 2010.
[Uwagi: 01] [Osoby: Malwina] [Miejsca: Wolica]

Portret Marii Borzęckiej. Obraz olejny, wymiary 51x39. Autor Olga Boznańska. Własność prywatna.
[Uwagi: 01 (01a, 01b)] [Osoby: Maria] [Miejsca: Polska]

Portret Pani z synkiem. Obraz olejny. Autor Olga Boznańska. Muzeum Narodowe w Poznaniu.
[Uwagi: 02] [Osoby: Maria] [Miejsca: Polska]

Portret szpica Anny z Borzęckich Lipkowskiej. Obraz olejny. Autor: Brygida Kadłubskiej, b.r. [W:] Lipkowski L., Moje wspomnienia 1849-1912. Kraków : 1913.
[Uwagi: 01 (S. x)] [Osoby: Anna] [Miejsca: Krasnosiółka]

Portret Wiktoryny Borzęckiej. Rysunek ołówkiem, wymiary 20x16 cm. Autor: C Dofman (vel. Dotman). Pod spodem dopisek po francusku „Wiktoryna Borzęcka żona Maurice'a WOLF'A”. Dresno : Marz. 1850. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa, teczka Turnów.
[Uwagi: 01] [Osoby: Wiktoryna] [Miejsca: Drezno]

Reorganisation des Grofsherzogthums Posen im. Jahre 1848 nach Chr [Reorganizacja Wielkiego Księstwa Poznańskiego w roku 1848 po nar. Chr]. Litografia, wymiary 33,5x30,5. Autor: Konstanty Borzęcki według rysunku Polikarpa Gumińskiego. B.r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie, sygn. T.XVIII/6096 6096.
[Uwagi: 01] [Osoby: Konstanty 1826-1876] [Miejsca: Magdeburg]

Serce Matki. Film, format: avi. Reż. M. Warszyński. Filmoteka Polska, 1938.
[Uwagi: 01] [Osoby: Borzęcki] [Miejsca: X]

Sokołowo. Dwór. Br.
[Uwagi: *] [Osoby: Borzęccy] [Miejsca: Sokołowo]

Śmierć Józefa Borzęckiego pod Majdanem w roku 1831. Obraz olejny. Autor: F. Szewczyk. W: Urbański A. : Z dziejów powstania listopadowego na Rusi. Tygodnik illustrowany, 1930, Nr 48, S. 1001.
[Uwagi: 01] [Osoby: Józef] [Miejsca: Zawadówka, Majdan]

Trzeci Maja. Teatr Telewizji. Film, format: wmv, czas trwania : 86 min. Reż. G. Królikiewicz. Telewizja Polska S. A, 1976.
[Uwagi: 01] [Osoby: Piotr] [Miejsca: Warszawa]

Umiejscowienie ran na ciele Karoliny Kózkówny. W: Bielobok J. : Błogosławiona Karolina Kózkówna. 1998, S. 201-206.
[Uwagi: *] [Osoby: Karolina Kózna] [Miejsca: Wał-Ruda]

Walery Borzęcki 1856-1912. Karta pamiątkowa. Muzeum Ziemi Miechowskiej, b.r.
[Uwagi: 01] [Osoby: Walery] [Miejsca: X]

Warszawa. Dworzec Warszawsko-Wiedeński. Karta pocztowa. B.r.
[Uwagi: 01] [Osoby: X] [Miejsca: Warszawa]

Wymarsz oddziału Józefa Borzęckiego z Paryża w 1848 r. Litografia według rysunku Victora Adama. B. r.
[Uwagi: 01] [Osoby: Józef] [Miejsca: Brzostówko, Paryż]

 

 

KARTOGRAFIA

 

X. X.
[Uwagi: 1] [Osoby: X] [Miejsca: X]

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

 

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY