GENEALOGIA RODU BORZĘCKICH

 

UWAGA!!! W przypadku gdy koligacja danego Borzęckiego nie była pewna numer umieszczony przed jego notą biorgaficzną podświetlono na czerwono.

 

Borzęccy. Wzmiankowani w 1335 roku w księgach grodzkich Wąwolnicy w województwie lubelskim.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.   BIOGRAFIA
1.                     Jędrzej [Kaszewicz podaje: Andrzej]. Ślub: Dusilowna Kiełczewska. Dzieci: Stanisław, Paweł, Sebastyan, Marcin i Jan. {6, 8}. W 1542 roku zapisany w księgach grodzkich Wąwolnicy {7}.
1. 1.                   Stanisław. {8}. Bezpotomny {6}.
1. 2.                   Paweł. {8}. Bezpotomny {6}.
1. 3.                   Sebastyan. {8}. Bezpotomny {6}.
1. 4.                   Marcin. Ślub: Elżbieta Zawisza. Dzieci: córka ?, córka ?, córka ?, córka ?, Stanisław i Marcin. Żołnierz {6}.
1. 4. 1.                 ? Borzęcka. Ślub: ? Orchowski. {6}.
1. 4. 2.                 ? Borzęcka. Ślub: ? Żurowski. {6}.
1. 4. 3.                 ? Borzęcka. Ślub: ? Kotowski. {6}.
1. 4. 4.                 ? Borzęcka. Ślub: ? Bogucki. {6}.
1. 4. 5.                 Stanisław. {6}.
1. 4. 6.                 Marcin. Ślub: ? Charzowska. Dzieci: Marcin. Małżonkowie zapisali sobie wzajemnie dożywocie {6}.
1. 4. 6. 1.               Marcin. Ślub: ? Orchowska, stolnikówna chełmska. Dzieci: Jakób i Marcyan. Starosta lubelski {6, 7, 8}.
1. 4. 6. 1. 1.             Jakób: Ślub. Maryanna Bardzka. Dzieci: Józef i Anna. {6}.
1. 4. 6. 1. 1. 1.           Józef. {6}.
1. 4. 6. 1. 1. 2.           Anna. Ślub: Krzysztof Gizowski. {6}.
1. 4. 6. 1. 2.             Marcyan. Ślub: ? Stawska. Dzieci: Antoni Józef i Krzysztof. Chorąży zakroczymski {6, 7, 8}.
1. 4. 6. 1. 2. 1.           Antoni Józef. {6}.
1. 4. 6. 1. 2. 2.           Krzysztof. {6}.
1. 5.                   Jan. {6}.
                       
1.                     Jędrzej [Kaszewicz podaje: Andrzej]. Ślub: Dusilowna Kiełczewska. Dzieci: Stanisław, Paweł, Sebastyan, Marcin i Jan. {6, 8}. W 1542 roku zapisany w księgach grodzkich Wąwolnicy {7}.
                      Stanisław. {8}. Bezpotomny {6}.
                      Paweł. {8}. Bezpotomny {6}.
                      Sebastyan. {8}. Bezpotomny {6}.
1. 1.                   Marcin. Ślub: Elżbieta Zawisza. Dzieci: córka ?, córka ?, córka ?, córka ?, Stanisław i Marcin. {1}. Żołnierz {6}.
                      ? Borzęcka. Ślub: ? Orchowski. {6}.
                      ? Borzęcka. Ślub: ? Żurowski. {6}.
                      ? Borzęcka. Ślub: ? Kotowski. {6}.
                      ? Borzęcka. Ślub: ? Bogucki. {6}.
                      Stanisław. {6}.
1. 1. 1.                 Marcin. Ślub: ?  Charzowska. Dzieci: Marcin, Jan Roman, syn ?. Małżonkowie zapisali sobie wzajemnie dożywocie {6}. Dziedzic majątku Kozarzewo z przyległościami {1}.
1. 1. 1. 1.               Marcin. Ślub: ? Orchowska, stolnikówna chełmska. Dzieci: Janusz Konstanty i Marcyan Franciszek. Starosta lubelski {6, 7, 8}. Przeniósł się do województwa przemyskiego {1}.
1. 1. 1. 1. 1.             Janusz Konstanty [Kaszewicz podaje: Jakób]. Ślub: ??. Dzieci: Antoni i Jozef. Odziedziczył po ojcu dobra w województwie przemyskim {1}. Vice-marszałek związku Baranowskiego {1}. Skarbnik żydaczowski {6}. Komornik chełmski {6}.
1. 1. 1. 1. 1. 1.           Antoni. Ślub w województwie przemyskim, panna Justyna Winnicka [Dyrowski błędnie podaje: Warszycka]. Dzieci: Franciszek i Franciszka. Dziedzic wsi Kobiela z przyległościami {1}. Cześnik łęczycki {8} [Kaszewicz podaje że podczaszy]. Sędzia ziemski przemyski {3, 8}. Rotmistrz Pułku Łanowego. Podkomorzy przemyski {3, 6, 7, 8} [Dyrowski podaje że objął kasztelanię przemyską]. Ustąpił rotmistrzostwo bratu Józefowi {1}.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.         Franciszek [Dyrowski podaje: Andrzey]. Ślub: panna Maryanna Ludwika Pociej, córka Ludwika Pocieja, wojewody wileńskiego [Kaszewicz podaje że kasztelana] {7}, hetmana litewskiego [Bętkowski podaje że koronnego] i Emercyanny Warszyckiej [Bętkowski podaje: Maryanny]. Dzieci: Ludwik, Alexander Maciej i Justyna  {5}. Podstoli litewski {1, 3, 6, 7, 8}. Starosta żydaczowski {1, 3, 6, 8}.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.       Ludwik {3}. Starosta dołżański {6, 8}.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2.       Jan. Stolnik litewski {6}.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 3.       Justyna [Dyrowski podaje: Marcyanna]. Ślub: Ignacy Kalinowski, Starosta lelowski {6}, półkownik chorągwi pancernej królewicza Kazimierza {3, 8}. Wraz z bratem Aleksandrem spadkobierczyni Stanisława Warszyckiego, miecznika koronnego.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 4.       Alexander. Ślub: panna Anna Ankwicz, herbu Abdank {6}, córka Walentego z Posławic kasztelana konarskiego, kasztelana sieradzkiego {7} [Dyrowski podaje że kasztelanka wiślicka] i Ludowiki Białeckiej {7}. Dzieci: Piotr i córki wzmiankowane w 1792 roku. Marszałek sejmików {7}. Poseł na sejm {7}. Deputat na trybunały koronne {7}. W 1766 roku podstoli koronny {1, 5, 7}. W 1766 roku starosta przemyski {1, 7}. W 1766 roku starosta dołżański {7}. Rotmistrz chorągwi pancernej J. K. M. i Rzeczypospolitej {7}. W 1766 roku jedyny spadkobierca teścia Walentego Ankwicza {7}. Wraz z siostrą Justyną spadkobierca Stanisława Warszyckiego, miecznika koronnego {5}. Dekretem z 1767 roku miał spłacić siostrę z należnej jej części spadku {5}. Wzmiankowany w latach 1778-1779 roku {5}. Zmarł przed 1782 rokiem {5}.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 4. 1.     Piotr. Podstolic koronny {5}. W 1782 roku występuje jako spadkobierca ojca {5}. Wzmiankowany w 1792 roku {1}.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 2.         Franciszka [Korczyński podaje: Teresa]. Ślub Adalbert Siemiński, referendarz koronny, starosta dębowiecki {8}.
1. 1. 1. 1. 1. 2.           Jozef. Rotmistrz Pułku Łanowego, objął tę funkcję po bracie Antonim {1}. Zmarł młodo {1}.
1. 1. 1. 1. 2.             Marcyan Franciszek. Sędzia ziemski chełmski.
1. 1. 1. 2.               Jan Roman. Urodzony w Kozarzewie. Ślub: panna Chrystyna Kręska. Dzieci: Mikołay, Alexander, Marcin, Zygmunt, Franciszek, córka ?, córka ?, Anna i Konstancya {1}.
1. 1. 1. 2. 1.             Mikołay. Zmarł młodo. Służył w husarii {1}.
1. 1. 1. 2. 2.             Alexander. Ślub: w województwie bełskim p. Anna Karśnicka z województwa bełskiego. Dzieci: Felix, Krzysztof, Woyciech, Stanisław, Mikołay i Katarzyna. Wojski płocki {1}. Przeniósł się na Ziemię Chełmską gdzie prawem dziedzicznym nabył dobra Maszów, Podchorodyny i części dóbr Chorodno za Bugiem {1}. Posiadał również wieś Sochawa [Dyrowski podaje: Suchawa] należącą przedtem do dóbr Włodawa podskarbiego litewskiego Ludwika Pocieja [Pociej nabył dobra Włodawa w 1694 roku a podskarbim litewskim był w latach 1703-1707] {1}. Zmarł w 1707 roku w wieku 89 lat {1}. Pochowany w Cerkwi Unitów przy Monasterze XX. Bazylianów w Chełmie {1}.
1. 1. 1. 2. 2. 1.           Felix czyli Szczesny. Ślub: w Ziemi Chełmskiej, panna Fruzyna Hałyńska. Bezdzietni. Porucznik w chorągwi Sapiechy Pancernej krajczego litewskiego {1}.
1. 1. 1. 2. 2. 2.           Krzysztof. Ślub: panna Rachela Czyż, stolnikówna wileńska. Dzieci: Jan i Jozef. Osiadł w powiecie krasnostawskim {1}.
1. 1. 1. 2. 2. 2. 1.         Jan. Kaznodzieja w zakonie Jezuitów {1}.
1. 1. 1. 2. 2. 2. 2.         Jozef. Kaznodzieja w zakonie O.O. Cystersów {1}.
1. 1. 1. 2. 2. 3.           Woyciech. Ślub: p. v. panna ? Dedyńska, stolnikówna owrucka. Bezpotomni. Ślub: s. v. w Ziemi Chełmskiej panna Zofia Rogalowna Zawadzka. Dzieci: Antoni i Michał. Chorąży w chorągwi pancernej podkomorzego chełmskiego Romanowskiego {1}.
1. 1. 1. 2. 2. 3. 1.         Antoni. Generalny komisarz w Ordynacji Zamojskiej {1}. Zmarł przedwcześnie {1}.
1. 1. 1. 2. 2. 3. 2.         Michał. Major w regimencie Brylowskim {1}. Zmarł młodo w Saksonii {1}.
1. 1. 1. 2. 2. 4.           Stanisław. Ślub: w Wielkopolsce panna Teresa Karska. Dzieci: Jozef i syn ?. Jeszcze przed ślubem przeniósł się do Wielkopolski {1}. Po ślubie wraz z żoną powrócił na Ziemię Chełmską gdzie posiadał odziedziczone po ojcu dobra Podchorodyny z przyległościami {1}.
1. 1. 1. 2. 2. 4. 1.         Jozef. Ślub: w województwie krakowskim panna ? Wiktorona, chorążanka trembowolska. Dzieci: Wincenty i Katarzyna. {4}. Dziedzic majątku Pogorzyce {4}. Dziedzic dóbr Kościelec z przyległościami pod Krząnowem {1}. Zmarł 26.10.1799 roku. Pochowany w kościele parafialnym w Kościelcu {4}.
1. 1. 1. 2. 2. 4. 1. 1.       Wincenty. {1}. Dziedzic majątku Kościelec {4}. Kolator kościoła parafialnego w Kościelcu {4}. Zmarł 10.06.1794 roku {4}. Pochowany w kościele parafialnym w Kościelcu {4}.
1. 1. 1. 2. 2. 4. 1. 2.       Katarzyna. Ślub: hrabia Franciszek Szembek. Dzieci: córka [Florentyna urodzona w 1811 roku], syn [Aleksander urodzony w Dreźnie 20.09.1816 roku], córka [Karolina urodzona ok. 1828 roku] i córka [Seweryna]. Otrzymała w wianie majątek Kościelec {4}. W 1853 roku Franciszek zmarł w wieku 72 lat {4}. Pochowany w kościele parafialnym w Kościelcu {4}. W tym samym roku wraz z córką Seweryną wystawiła zmarłemu mężowi pomnik w kościele parafialnym w Kościelcu {4}.
1. 1. 1. 2. 2. 4. 2.         ? Borzęcki. W zakonie Pijarów {1}. Zmarł w Rzymie {1}.
1. 1. 1. 2. 2. 5.           Mikołay. Urodzony około 1656 roku. Ślub: w województwie sieradzkim w 1699 roku Maryanna Ostrowska herbu Nieczuja z Dzieszek. Dzieci: Kazimierz, Michał, Elżbieta i Dorota. Cześnik chełmski {1}. Sprzedał odziedziczone po ojcu dobra Maszów i Radziechów w Ziemi Chełmskiej i przeniósł się do województwa sieradzkiego gdzie kupił dobra Belen i Zagorzyce {1}. Małżonkowie byli konfratrami kościoła Dominikanów w Sieradzu {1}. Zmarł w 1759 roku w wieku 103 lat {1}. Pochowany w kościele OO. Dominikanów w Sieradzu {1}. Maryanna zmarła w wieku 72 lat {1}. Pochowana obok męża w kościele OO. Dominikanów w Sieradzu {1}.
1. 1. 1. 2. 2. 5. 1.         Kazimierz. Ślub: panna Katarzyna Seneńska z Kiełczowa Kiełczowska, córka Rocha z Kiełczowa Kiełczowskiego, stolnika kowalskiego i Joanny Trzebińskiej urodzona w Kiełczowie Smużnym w powiecie konińskim. Dzieci: potomstwo. Praktykował w sądzie sieradzkim {1}. W 1748 roku przyjęty na dwór wojewody mazowieckiego i marszałka trybunału piotrkowskiego Kazimierza Rudzińskiego {1}. Z nominacji Augusta III objął po ojcu urząd cześnika chełmskiego. Sędzia w magistracie wieluńskim. Po złożeniu urzędu zaciągnął się do chorągwi pancernej wojewody podlaskiego Miączyńskiego. Z powodu śmierci matki zrezygnował ze służby {1}. Wdowiec {1}. Po śmierci żony Katarzyny spłacił z jej wiana brata Michała z odziedziczonych po rodzicach dóbr Zagorzyce i Belen {1}. Przeniósł się do Belenia {1}. Wkrótce potem na prośbę sukcesorów dokonał w Biskupicach podziału majątku po kasztelanie spicimierskim Walewskim {1}. Tuż po zakończeniu tej sprawy dekretem warszawskim wyznaczony komisarzem do rozsądzenia sporu prawnego dotyczącego dóbr między Zakrzewskim, sędzią ziemskim radziejowskim, Rochem Kiełczewskim, stolnikiem kowalskim, Kamińskim, komornikiem kaliskim i innymi stronami sporu {1}. Jego obiektywizm zyskał uznanie stron co znalazło odzwierciedlenie we wpisie w księgach grodzkich radziejowskich (Anno Dni 1776 Feria zda in Crastino Festi Circumcisionism Dni Nostri Jesu Chrisi Radzieioviensis M. Borzęcki Pincerna Terra Chełmensis Juramentum praestitit etc. etc.) {1}. Był potem jeszcze wielokrotnie wzywany do rozstrzygania różnych sporów {1}. Żył jeszcze w 1792 roku {1}.
1. 1. 1. 2. 2. 5. 2.         Michał. Ślub w Byleniu (Bieleń?) w 1783 roku: panna Magdalena Zaleska. Dzieci: Petronella i Teodozya. Przez 16 lat w pieszym regimencie Gwardii Koronnej szefostwa wojewody ruskiego księcia Czartoryskiego {1}. Awansowany na chorążego {1}. Spłacony przez brata Kazimierza z dóbr Zagorzyce i Belen {1}. Ze względu na stan zdrowia zrezygnował ze służby {1}. Po śmierci żony zastawił swoje dobra a uzyskane środki wpłacił do banku {1}. Sam przeniósł się z małoletnimi córkami do majątku brata Kazimierza w Beleniu {1}. Żył jeszcze w 1792 roku {1}.
1. 1. 1. 2. 2. 5. 2. 1.       Petronella. W 1792 roku małoletnia {1}. Mieszkała z ojcem w majątku stryja Kazimierza w Beleniu {1}.
1. 1. 1. 2. 2. 5. 2. 2.       Teodozya. W 1792 roku małoletnia {1}. Mieszkała z ojcem w majątku stryja Kazimierza w Beleniu {1}.
1. 1. 1. 2. 2. 5. 3.         Elżbieta. Ślub w Bieleniu w 1741 roku: Franciszek Boguta Starzyński, łowczy krzemieniowski. Dzieci: syn [Wincenty] i dwie córki [ Konstancja i Teodora] {1}.
1. 1. 1. 2. 2. 5. 4.         Dorota. W zakonie św. Ojca Dominika w Klasztorze Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim {1}. W 1741 roku na obłóczynach zakonnych przyjęła imię Kunegunda {1}. Zmarła w klasztorze w Piotrkowie 1789 roku {1}.
1. 1. 1. 2. 2. 6.           Katarzyna. Ślub: Kazimierz Stawski. Dzieci: syn [Paweł urodzony w Babicach na Wołyniu] {1}.
1. 1. 1. 2. 3.             Marcin. Ślub: w województwie sieradzkim wielmożna ? Masłowska. Dzieci: Jan i Jerzy. Przeniósł się do województwa sieradzkiego {1}. Posiadał majątek Małyń {1}.
1. 1. 1. 2. 3. 1.           Jan. Zmarł młodo {1}.
1. 1. 1. 2. 3. 2.           Jerzy. Ślub w województwie sieradzkim panna Zofia Zaleska z Wydrzynej Woli. Dzieci: Jozef i Andrzey. {1}.
1. 1. 1. 2. 3. 2. 1.         Jozef. Zmarł młodo {1}.
1. 1. 1. 2. 3. 2. 2.         Andrzey. Ślub w Prusinowicach koło Szadku panna Joanna Marszewska. Dzieci: Andrzey. {1}.
1. 1. 1. 2. 3. 2. 2. 1.       Andrzey. Ślub: panna Salomea Myszkowska. Dzieci: Woyciech, Jan, Paweł, Antonina, Maryanna i Helena. {1}.
1. 1. 1. 2. 3. 2. 2. 1. 1.     Woyciech. W 1792 roku w pułku księcia Wittemberskiego {1}.
1. 1. 1. 2. 3. 2. 2. 1. 2.     Jan. W 1792 roku w pułku księcia Wittemberskiego {1}.
1. 1. 1. 2. 3. 2. 2. 1. 3.     Paweł. W 1792 roku w pułku księcia Wittemberskiego {1}.
1. 1. 1. 2. 3. 2. 2. 1. 4.     Antonina. Ślub: ? Ordęga, wojszczyc sieradzki. {1}.
1. 1. 1. 2. 3. 2. 2. 1. 5.     Maryanna. W 1792 roku panna {1}.
1. 1. 1. 2. 3. 2. 2. 1. 6.     Helena. W 1792 roku panna {1}.
1. 1. 1. 2. 4.             Zygmunt. W chorągwi husarskiej {1}. Wybrany przez żołnierzy swojej chorągwi deputatem do wybierania hiberny [zaległego żołdu] w województwie sieradzkim {1}. W trakcie pełnienia tej funkcji zmarł nagle u brata Marcina w majątku Małyń {1}. Pochowany w kościele księży Reformatorów w Lutomirsku {1}.
1. 1. 1. 2. 5.             Franciszek. Ślub w województwie sieradzkim panna ? Ostaszewska. Dzieci: Stanisław i Zygmunt. W wojsku polskim {1}. W utarczce z Turkami dostał się do niewoli {1}. Uwolniony na prośbę brata Alexandra dzięki wstawiennictwie posła w Państwie Ottomańskim, hetmana Rzewuskiego {1}. Po powrocie z niewoli osiadł w województwie sieradzkim {1}.
1. 1. 1. 2. 5. 1.           Stanisław. Ślub: panna ? Chociszewska. Dzieci: Marcin, Jerzy i Maciey. {1}.
1. 1. 1. 2. 5. 1. 1.         Marcin. Ślub: wdowa Teresa Łubieńska. Dzieci: córka ? i córka ?. {1}.
1. 1. 1. 2. 5. 1. 1. 1.       ? Borzęcka. {1}.
1. 1. 1. 2. 5. 1. 1. 2.       ? Borzęcka. {1}.
1. 1. 1. 2. 5. 1. 2.         Jerzy. Bezpotomny.
1. 1. 1. 2. 5. 1. 3.         Maciey. Ślub: panna Cecylia Mikołaiewska. Dzieci: Kasper. {1}
1. 1. 1. 2. 5. 1. 3. 1.       Kasper. Ślub w województwie poznańskim wdowa ? Lewandowska. Dzieci: Jozef, Theodor i Eleonora. Przeniósł się z Litwy do województwa sieradzkiego {1}.
1. 1. 1. 2. 5. 1. 3. 1. 1.     Jozef. {1}.
1. 1. 1. 2. 5. 1. 3. 1. 2.     Theodor. {1}.
1. 1. 1. 2. 5. 1. 3. 1. 3.     Eleonora. {1}.
1. 1. 1. 2. 5. 2.           Zygmunt. Ślub: p. v. wdowa Agnieszka Grabowiecka. Małżonkowie przeżyli ze sobą wiele lat {1}. Bezdzietni {1}. Wdowiec. Ślub: s. v. panna Barbara Błeszyńska. Dzieci: Sebastyan, Teodor i Woyciech. {1}.
1. 1. 1. 2. 5. 2. 1.         Sebastyan. Komisarz w Białymstoku {1}. Zmarł młodo {1}.
1. 1. 1. 2. 5. 2. 2.         Teodor. Ślub: ??. W 1792 roku w sędziwym już wieku zarządzał majątkiem Belen należącym do jego kuzyna Kazimierza, cześnika chełmskiego {1}.
1. 1. 1. 2. 5. 2. 3.         Woyciech. W 1792 roku w zakonie św. Ojca Franciszka OO. Bernardynów w Małopolsce {1}.
1. 1. 1. 2. 6.             ? Borzęcka. Ślub: ? Gałęzowski. {1}.
1. 1. 1. 2. 7.             ? Borzęcka. Ślub: ? Bystrzanowski. {1}.
1. 1. 1. 2. 8.             Anna. ? Gniewkowski. {1}.
1. 1. 1. 2. 9.             Konstancya. ? Nowicki. {1}.
1. 1. 1. 3.               ? Borzęcki. Ślub ??. Dzieci syn ?. {1}.
1. 1. 1. 3. 1.             Aleksander. Ślub: w Olesku Anna Podhorodecka. Dzieci: Alexander, Marcin, Władysław i Andrzey. {2}. Kupił dobra Olesk za Bugiem {1}.
1. 1. 1. 3. 1. 1.           Alexander. Ślub: ??. Dzieci: Stanisław, Franciszek i Marcin. {2}. Spłacił braci z odziedziczonych po ojcu dóbr Olesk {1}. Podstoli chełmski {3}.
1. 1. 1. 3. 1. 1. 1.         Stanisław. Ślub ??. Dzieci: Daniel, Woyciech i Jozef. Generalny komisarz dóbr Łokaczyzna i innych na Wołyniu należących do księcia Sanguszki {1}. Cześnik podolski {3}. Zapisał swoje dobra w spadku synom Woyciechowi i Józefowi {3}.
1. 1. 1. 3. 1. 1. 1. 1.       Daniel. W zakonie Jezuitów {3}.
1. 1. 1. 3. 1. 1. 1. 2.       Woyciech. Cześnik latyczowski {3}. Wraz z bratem Józefem odziedziczył po ojcu dobra {3}.
1. 1. 1. 3. 1. 1. 1. 3.       Józef. Wojski żytomierski {3}. Wraz z bratem Wojciechem odziedziczył po ojcu dobra {3}.
1. 1. 1. 3. 1. 1. 2.         Franciszek. Ślub: w Radziechowie księżna Anna Woroniecka. Dzieci: Andrzej, Józef i Stanisław. W chorągwi księcia Sanguszki {1}. Skarbnik latyczowski. {2, 3}.
1. 1. 1. 3. 1. 1. 2. 1.       Andrzej. Ślub: ??. Dzieci: Maxymilian , Karol, Adam i Michał. Chorąży mozyrski {1}. Skarbnik mozyrski {2}. Skarbnik latyczowski {3}.
1. 1. 1. 3. 1. 1. 2. 1. 1.     Maxymilian. {1}. Podczaszy lubaczowski {2}.
1. 1. 1. 3. 1. 1. 2. 1. 2.     Karol. {1}. Łowczy horodelski {2}.
1. 1. 1. 3. 1. 1. 2. 1. 3.     Adam. {2}.
1. 1. 1. 3. 1. 1. 3. 1. 4.     Michał. Miecznik lubaczowski {2}.
1. 1. 1. 3. 1. 1. 2. 2.       Józef. Ślub: ??. Dzieci: Jan i Michał. Stolnik nowogrodzki {1}. Starosta nowogrodzki {2}. Regent łucki {3}. W 1759 roku deputat na Trybunał Piotrkowski z województwa wołyńskiego {1}. Dziedzic dóbr Serniki i Serniczki z przyległościami koło Łucka {1}.
1. 1. 1. 3. 1. 1. 2. 2. 1.     Jan. W 1787 roku podsędek czernichowski {1, 2}. W dniu 1787 roku w sądzie ziemskim łuckim wraz z bratem Michałem wygrał sprawę przeciwko Adamowi i Wiktorii z Borzęckich małżonkom Czarnołuskim (wyrok zaoczny z dnia 12 czerwca 1787 roku) {2}. Deputat na Trybunał Piotrkowski {1}. Odziedziczył po ojcu dobra Serniki i Serniczki z przyległościami koło Łucka {1}.
1. 1. 1. 3. 1. 1. 2. 2. 2.     Michał. W sądzie lubelskim {1}. W 1787 roku starosta dumiczenski {2}.W dniu 1787 roku w sądzie ziemskim łuckim wraz z bratem Janem wygrał sprawę przeciwko Adamowi i Wiktorii z Borzęckich małżonkom Czarnołuskim {2}.
1. 1. 1. 3. 1. 1. 2. 3.       Stanisław. Ślub: p. ? Zułkiewska. Dzieci: Franciszek i córka ?. W 1792 roku łowczy nowogrodzki {1, 2}. Podstoli czerniechowski {3}. W 1792 roku przepisał dobra Bytrień na Wołyniu synowi Franciszkowi {1, 2}.
1. 1. 1. 3. 1. 1. 2. 3. 1.     Franciszek. Ślub: ??. Dzieci: Jan Nepomucen i Antoni. W 1792 roku małoletni, przebywał z ojcem w jego dobrach na Wołyniu {1}. W 1792 roku otrzymał od ojca zapis dóbr Bytrień na Wołyniu {2}. W 1794 roku w Kasztowce spisał intercyzę z Wojciechem i Bogumiłą z Kozyrskich małżonkami Podhorodeckimi {2}. W 1802 roku sędzia główny w Departamencie Pierwszym Guberni Podolskiej {2}. W 1802 roku wraz z synami Janem Nepomucenem i Antonim otrzymał dyplom szlachectwa {2}.
1. 1. 1. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 1.   Jan Nepomucen. W 1802 roku wraz z ojcem otrzymał w Urzędzie Marszałkowskim obwodu kowelskiego dyplom szlachectwa {2}.
1. 1. 1. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2.   Antoni. W 1802 roku wraz z ojcem otrzymał w Urzędzie Marszałkowskim obwodu kowelskiego dyplom szlachectwa {2}.
1. 1. 1. 3. 1. 1. 2. 3. 2.     ? Borzęcka. W 1792 roku małoletnia, przebywała z ojcem w jego dobrach na Wołyniu {1}.
1. 1. 1. 3. 1. 1. 3.         Marcin. Bezpotomny {1}.
1. 1. 1. 3. 1. 2.           Marcin. {1}.
1. 1. 1. 3. 1. 3.           Władysław. {1}.
1. 1. 1. 3. 1. 4.           Andrzey. {1}.
                      Bracia stryjeczni Jana Romana i jego synów.
1. 1. 2.                 ? Borzęcki. Ślub: ??. Dzieci: Paweł.
1. 1. 2. 1.               Paweł. Ślub: ??. Dzieci: Jan i Michał. {1, 3}. Wojski kijowski {3}.
1. 1. 2. 1. 1.             Michał. Ślub: ? Sobieska. Dzieci: Jędrzej {3}. Sędzia ziemski chełmski {1, 3}. Dziedzic dób Krasne z przyległościami i innych w Ziemi Chełmskiej {1}.
1. 1. 2. 1. 1. 1.           Jędrzej. Ślub: ??. Antoni. Podczaszy krzemieniecki {3}.
1. 1. 2. 1. 1. 1. 1.         Antoni. Ślub: ??. W 1755 roku starosta krzywosielski {3}. Odziedziczył po ojcu dobra Nowosiółki {3}. Fundator ołtarza i dzwonu w kościele św. Antoniego w Śmiałowicach {3}. Fundator kościoła, dzwonnicy i ołtarza św. Onufrego w Nowosiółkach {3}. Sponsor Misji Katolickiej w Błoniu w powiecie Ihumeńskim {3}.
1. 1. 2. 1. 2.             Jan. Ślub w powiecie krasnostawskim p. ? Dobrzycka. Dzieci: syn ?, syn ? i syn ?. Pisarz grodzki krasnostawski {1}. Dziedzic dóbr Maszów w powiecie krasnostawskim {1}.
1. 1. 2. 1. 2. 1.           Michał. Kanonik chełmski {3, 8}. Archidiakon chełmski {1} [Kaszewicz podaje że zwierzchnik katedry chełmskiej]. Deputat na trybunał koronny {6}.
1. 1. 2. 1. 2. 2.           ? Borzęcki. {1}.
1. 1. 2. 1. 2. 3.           ? Borzęcki. {1}.

 

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś niezauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY