.

BORZĘCCY HERBU PÓŁKOZIC

czyli historia Polski w historię rodu Borzęckich wpisana.

 

            Historia Polski dzieli się na niepisaną i pisaną. Historią niepisaną nie będę się zajmować z powodu... braku źródeł pisanych. Pisana historia Polski zaczyna się w roku... 170 n.e. To wcale nie żart, gdyż w tym właśnie roku grecki geograf Klaudiusz Ptolemeusz z Aleksandrii opisał w swoim dziele „Zarys Geografii” krainę zwaną Sarmacja, która miała byś położona mniej więcej w granicach późniejszej Rzeczypospolitej. Mało tego wymienił także nazwę jednego ze znajdujących się tam grodów – Calisia (czyży chodziło o nasz Kalisz). Nic jednak nie wspomniał o zamieszkujących tu rodach, więc z powodu braku jakichkolwiek innych wzmianek muszę zrezygnować z badania tego okresu. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego? Przecież jest w Polsce kilka rodów wywodzących się podobno od greckich bohaterów czy słynnych rzymskich wodzów a nawet cesarzy. Tak, ale niestety Borzęccy się do nich nie zaliczają. A poza tym ja piszę historię rodu a nie polską kontynuację mitów greckich.
            Tak naprawdę pisana historia Polski zaczyna się dopiero w 966 roku z chwilą przyjęcia chrztu. Czasy panowania Mieszka I oraz jego syna a zarazem naszego pierwszego króla Bolesława Chrobrego to niewątpliwie ciekawy okres kształtowania się polskiej państwowości. Niestety próżno by szukać w nim nazwiska Borzęcki, bo go po prostu jeszcze nie było. Wtedy w ogóle nie używano nazwisk a jedynie przydomki. Mamy, zatem wielu różnych „pobożnych”, „sprawiedliwych”, „jednookich”, „jednorękich”, „łysych” czy „brodatych”, ale skąd mamy wiedzieć, że jakiś tam brodaty Janko to akurat nasz Janko. Poza tym o takim Janku musiał by jeszcze ktoś coś wspomnieć a w tamtych czasach pisało się głównie o królach, książętach czy biskupach. O ich dzielnych wojach raczej nie wspominano no chyba, że któryś z nich popełnił jakąś straszną zbrodnię na przykład... zabił króla. Pierwsze światełko wyłaniające nasz ród z pomroków dziejów pojawiło się w 1022 roku. Wtedy to jakiś pra, pra, pra Janko... ale oddajmy głos kronikarzowi:

            Dawno, dawno temu na Węgrzech, rycerz polski imieniem Stawisz, w zamku pewnym Eczet nazwanym, od pogan oblężony, długo się i mężnie bronił. Pomogła mu do tego zamku należyta fortyfikacja, tak, że nieprzyjaciel nie mogąc ani szturmem złamać oblężonych serca, ani bogatymi obietnicami zmiękczyć, ostatniego się sposobu chwycił, to jest głodem w zamku zamkniętych wymorzyć i przymusić do poddania się. Wytrzymali przez jakiś czas oblężeni niedostatek, a potem też Stawisz fortele na nieprzyjaciela zażył, osła i kozę zabić kazał i skóry wołowe tą krwią pomazawszy, z murów zamku wywiesić kazał, co zobaczywszy nieprzyjaciel, że tak siła jeszcze żywności mają dla siebie, że ich ani głodem przycisnąć, ani siłami zwojować było niepodobna, od zamku ze wstydem ustąpił. Pan tego zamku pochwaliwszy odwagę cnego kawalera, krom innych faworów i tym też uprzywilejował, że mu tegoż osła głowę i pół kozy, tym kształtem, jak widać, w herbie ułożył....
Ź
ródło: Niesiecki Kasper - Herbarz Polski, Lipsk 1839

 

            Stawisz pozostawił po sobie licznych potomków a Ci jeszcze liczniej się w Polsce rozrodzili. Ród Półkoziców rósł w siłę. Mniej więcej w XIII wieku pojawiły się pierwsze nazwiska. Noszący je rycerze stali się protoplastami wielu późniejszych sławnych rodów szlacheckich. Obecnie herbem Półkozic pieczętują się następujące rody:

Bietkowscy

1600 woj. poznańskie

Niewiarowscy 1389 Kraków

Błażowscy

1584 ziemia rawska

Nikielowie

 

Błędowscy

1400 pow. Rawski

Niwińscy  

Bogumiłowicze

1414 z Bogumiłowic

Nowowiejscy

1674 Płock

Boguszowie

1234 pow. sądecki

Obłąkowie

Rawa

Borzęccy

1335 z Kozarzewa, pow. lubelski

Pachowscy

1692 Rawa

Breńscy

1460 z Breń, woj. krakowskie

Pawłowscy

1620 z Pawłowa

Brzostowscy

1500 z Brzostowa, pow. rawski

Perakładowscy

 

Chmielowscy

1411 z Chmielowa, woj.

Piestrzeccy

1632 Piestrzca

  krakowskie

Pikarscy

1300 z Pikarty

Chorążycowie

1444 woj. krakowskie

Pritzelwitzowie

 

Czarkowie

1650 woj. krakowskie

Petrykowscy

1632 Wilno

Czarnkowscy

1460 woj. sandomierskie

Przeradowscy

z Przeradowa 1564 Różan

Czyżowscy

1422 z Czyżowa, woj.

Radziejowscy

Wielkie Księstwo Poznańskie

  sandomierskie Rokoszowie  

Dąbkowscy

1560 pow. łomżyński

Rzeszowscy

 

Dańkowscy

1584 pow. rawski

Sawnowscy

 

Dłuscy

1460 z Dłuskiej Woli, woj.

Sępichowscy

 

  sandomierskie

Siestrzeniecowie

 

Dobroszewscy

1587 woj. krakowskie

Skotniccy

 

Garlińscy

1634 woj. krakowskie

Sławiecowie

 

Gostyowscy

1658 Kujawy

Smokowie

 

Gradowscy

1569 Żmudź

Stamirowscy

 

Grodowscy

1584 pow. kowieński

Stawiszowie

1022

Gutowscy

1460 z Gutowa, pow. gnieźnieński

Strzałkowscy

 

Hińczowie

Małopolska

Śwenderscy

 

Horeccy

1600 Małopolska

Świderscy

 

Jedleńscy

1460 woj. kieleckie

Świdzińscy

1576 Rawa

Jurkowscy

1366, 1411 z Jurkowa, woj.

Świeczkowie

 

  sandomierskie

Świerzyńscy

 

Justymontowie

1618 pow. sanocki

Taborowie

 

Krzywkowscy

1623 z płockiego w Prusach

Wawrowscy

1468 Kraków

Kukielowie

1789

Wielowiejscy

1530

Kurdwanowscy

1396 z Kurdwanowa

Wilscy

 

Laskowscy

1600 Lublin

Włodkowie

 

Leśniewiczowie

 

Wojeńscy

 

Lizęgowie

1379 Kraków

Wolscy

1500 Rawa

Lipniccy

 

Wołczkowie

 

Machniccy

 

Wrócimowscy

 

Marszowscy

 

Zagwoyscy

 

Mikołajewscy

 

Zakrzewscy

 

Minorowie

 

Załazowscy

 

Młodeccy

1500 Sandomierz

Zaszadowie

 

Młodniccy

 

Zawiszowie

1578 Czersk

Moszgowy

 

Ziembiccy

 

Nasiłowscy

 

   

 

            Wielkim rodowym gniazdem wszystkich Półkoziców były ziemie położone pomiędzy Wiślicą i Dąbrową Tarnowską w Małopolsce. Swoim zasięgiem obejmowały one majątki Stróżyska, Żochów, Przemyków, Sopiechów i Grąboszów oraz prawie całe parafie Olesno, Bolesławów i Dąbrowa Tarnowska. W rejonie tym leżała również wieś Borzęcin lokowana w 1365 roku ale niestety to nie od niej wywodzi się nazwisko Borzęcki. W miarę jak rozrastały się poszczególne rody włości te dzielono na coraz mniejsze części. Doszło do tego, że jeden majątek należał w cząstkach do kilku a nawet kilkunastu rodzin. Taka sytuacja niewątpliwie prowokowała liczne zatargi, które nierzadko kończyły się krwawymi potyczkami. Zapewne nie jeden z Półkoziców musiał się wtedy salwować ucieczką i szukać szczęścia w innych rejonach Rzeczpospolitej. Być może uczynił tak również jeden z protoplastów rodu Borzęckich. W każdym bądź razie aż do początku XVI wieku nazwisko to nie pojawia się w tym rejonie.
            Najstarsza znana wzmianka o rodzie Borzęckich pochodzi z 1335 roku. Wtedy to jeden z naszych przodków został zapisany w księgach ziemskich grodu Wąwolnica w dawnym województwie Lubelskim. Wkrótce też Lubelszczyzna stała się kolebką rodu. Jego gniazdem rodowym był majątek Borzęcinek (dzisiaj Borzęcin, będący nieoficjalnym przysiołkiem wsi Krzczonów III w gminie Krzczonów). Od nazwy tej miejscowości Borzęckich czasami zwano dawniej Borzencionki.
            Przez następne sto lat o Borzęckich nie słychać nic. Ród ten nie jest nawet wymieniany wśród uczestników tak sławetnego w dziejach Polski i tak dokładnie opisanego w kronikach wydarzenia jakim była bitwa pod Grunwaldem w dniu 15 lipca 1410 roku. Prawdopodobnie Borzęccy walczyli wtedy  wraz z innymi rodzinami herbu Półkozic w chorągwi 32 dowodzonej przez Jana Lizęgę. Możliwe jest jednak również, że przyłączyli się oni do rodów małopolskich, które na znak protestu przeciwko objęciu tronu Polski przez Władysława Jagiełłę odmawiały uznania jego zwierzchności.
            Najstarszy znany mi dokument w którym wymienione jest nazwisko Borzęcki (w języku staropolskim pisało się Borzanczski) pochodzi z 1441 roku. Dotyczy on kontraktu zawartego między Janem z Prażniewa i Janem Borzęckim, kanonikiem i altarystą (opiekunem ołtarza) kolegiaty św. Jana Chrzcicela w Warszawie. Dotyczy on sprzedaży z prawem odkupu czynszu z dóbr Granice i Prażniewo. Nasz Jan był dość obrotnym człowiekiem. W kilka lat później zawarł kontrakt z samą księżną Anną Mazowiecką. W dniu 16 października  1447 roku przekazała mu ona pomieszczenie w domu misjonarzy, w zamian za należący do niego plac położony pomiędzy szpitalem św. Ducha i klasztorem Augustianów w Warszawie.

Akt nadania datowany w Warszawie, dnia 16.10.1447
(Archiwum Akt Dawnych, sygn. 1/1/Q/-/1515).

 

            Pierwsze konkretne wzmianki o Borzęckich pojawiły się dopiero w 1531 roku. W powstałym wtedy spisie dóbr ziemskich Rzeczpospolitej wymieniono dwóch posesjonatów o tym nazwisku z których jeden posiadał część wsi Borzęcin a drugi cząstkę położonej w pobliżu wsi Kozarzów (obecnie Kosarzew). Można stąd wnioskować że te dwie najgłówniejsze gałęzie rodu były już w tym czasie wyraźnie rozdzielone. Nie wiem kto zaczął pierwszy ale w późniejszym okresie część Borzęckich wyraźnie zaznaczała przed nazwiskiem że pochodzi z Borzęcina lub z Kozarzewa.

            W latach następnych ród rozprzestrzenił się na pozostałe części kraju. W XVIII wieku majątki Borzęckich poza rodzimą Lubelszczyzną znajdowały się również na Rusi, Litwie, Mazowszu i Wołyniu oraz w województwach Poznańskim i Kijowskim.
           
Od końca XVII wieku Borzęccy już stale goszczą na kartach historii Polski. W dawnej Rzeczypospolitej piastowali oni różnego rodzaju godności i urzędy publiczne. Niektórzy odgrywali także ważną rolę w życiu politycznym kraju. Po utracie przez Polskę niepodległości (rok 1795) wielu Borzęckich wierząc że tylko walką można zrzucić jarzmo zaborów zaangażowało się w ruchy narodowo-wyzwoleńcze. Brali oni m. in. udział w powstaniu kościuszkowskim w 1794 roku, kampaniach napoleońskich w latach 1797-1812, powstaniu listopadowym w latach 1830-1831 i powstaniu styczniowym 1863 roku. Niektórzy dla ratowania Ojczyzny oddali własne życie. Po upadku powstania listopadowego jego uczestnicy (w tym również kilku Borzęckich) chcąc uniknąć srogich represji ze strony zaborców schronili się za granicą (głównie we Francji). Większość z nich już nigdy nie ujrzała ojczystego kraju.
            W dobie Królestwa Polskiego (1815-1867) wielu Borzęckich którzy w wyniku wcześniejszych zawieruch wojennych utracili swoje majątki zmuszonych było  poszukać sobie nowych źródeł  utrzymania. A że najbardziej pewne dochody i największe możliwości awansu społecznego dawała wówczas praca na państwowej posadzie, starali się oni w pierwszym rzędzie zatrudnić na jakichkolwiek stanowiskach urzędniczych. Niektórym się to udało.  Kilku z nich piastowało nawet ważne funkcje państwowe a dwaj weszli
w skład rządu Królestwa Polskiego.
            Uwłaszczenie chłopów w 1861 roku podcięło podstawy ekonomiczne tysięcy majątków ziemskich. Kłopoty finansowe nie ominęły również Borzęckich. Ci którzy byli dużymi obszarnikami w razie jakiś niepowodzeń ratowali się jeszcze oddając w zastaw lub puszczając w dzierżawę, a w ostateczności nawet wyprzedając część swych włości. Zwykli ziemianie mogli natomiast co najwyżej próbować zaciągać kolejne kredyty w bankach co przy ówczesnych lichwiarskich odsetkach kończyło się najczęściej utratą całego majątku.

            Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku już tylko nieliczni Borzęccy nadal gospodarzyli na swoich ojcowiznach. Pozostali podjęli pracę zarobkową upatrując w tym jedynej szansy na zapewnienie godziwego bytu sobie i swoim rodzinom. Niektórym lepiej wykształconym udało się nawet dostać państwowe posady. Inni starali się o zatrudnienie w różnych prywatnych przedsiębiorstwach.
            W okresie międzywojennym bardziej obrotnym Borzęckim udało się nawet założyć własne firmy lub wejść w spółki. W tym czasie wielu z nich udzielało się również społecznie działając w różnego rodzaju organizacjach zarówno o znaczeniu lokalnym jak i regionalnym a nawet ogólnopaństwowym. Byli też i tacy którzy rozpoczęli karierę polityczną. Wiele z tych działań mogło zakończyć się dużym sukcesem, gdyby wszystkiego nie przerwał gwałtownie wybuch drugiej wojny światowej.
            Wojna ta boleśnie doświadczyła dziesiątki tysięcy polskich rodzin. Straty nie ominęły również Borzęckich. Wielu z nich zginęło w walce, zmarło w obozach koncentracyjnych lub zaginęło bez wieści. Część wyemigrowała. Ilu zostało zamordowanych na wschodzie dokładnie nie wiadomo. Straty materialne również były ogromne. Wprawdzie w czasie działań wojennych starano się często z narażeniem życia ratować wszystko co się dało, ale niestety nie zawsze było to możliwe. Go gorsza wiele z tego co z takim trudem udało się ocalić rozgrabili następnie żołnierze zwycięskiej Armii Czerwonej.
            Po wyzwoleniu wielu Borzęckich znalazło się w opłakanej sytuacji. Niektórzy musieli wręcz rozpoczynać wszystko od nowa. Większości z nich z czasem udało się jednak odrobić poniesione straty i rozpocząć normalne życie. Niestety gdy wydawało się że to co najgorsze mają już za sobą na cały naród spadł niespodziewanie kolejny cios. Był to cios tym bardziej bolesny bo pochodzący nie od wroga zewnętrznego, a od własnych rodaków którzy uwierzyli w fałszywą komunistyczną propagandę. W latach stalinowskiego terroru (1948-1956) każdy kto miał przed wojną jakąkolwiek wyższą pozycję społeczną mógł być uznany za wroga ludu. Prześladowania objęły między innymi dawnych przemysłowców i właścicieli ziemskich w tym również niektórych Borzęckich. Procesy sądowe miały zwykle charakter pokazowy. Utrata majątku i długoletnie więzienie były wtedy najczęściej stosowanymi karami. Rodziny skazanych spotykało natomiast powszechne potępienie. Na szczęście przeważająca większość Borzęckich uniknęła takiego losu. W miarę szybko dostosowali się oni do nowej sytuacji politycznej i żyli spokojnie kultywując po kryjomu tradycje rodu.
            W latach 1960-1980 wielu Borzęckich korzystając z opiekuńczej roli państwa odniosło duże sukcesy w pracy zawodowej. Mogli oni już wtedy w miarę swobodnie podnosić swoje kwalifikacje, rozwijać uzdolnienia artystyczne, czy pracować naukowo. Niestety czasami robili to za cenę przynależności do PZPR i mniej lub bardziej świadomej współpracy ze służbami bezpieczeństwa o czym świadczą wpisy na liście Wildsteina.
            Udział Borzęckich w wydarzeniach początku lat osiemdziesiątych i późniejszej podziemnej działalności NSZZ
Solidarność był raczej niewielki. Świadczyć o tym może fakt że po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku tylko jeden z nich został internowany.
           Pomimo tych wszystkich historycznych zawirowań ród Borzęckich przetrwał i w chwili obecnej nadal pomyślnie się rozwija. Według danych z systemu PESEL w roku 1998 nazwisko Borzęcki / Borzęcka nosiło 2878 osób.

 

MAPA MIEJSCOWOŚCI ZWIĄZANYCH Z BORZĘCKIMI

 

 

Pokaż Mapa miejsc związanych z Borzęckimi w większej skali

 

           W wyniku wieloletnich poszukiwań udało mi się z odtworzyć zrąb drzewa genealogicznego Borzęckich. W drzewie tym zamieściłem również  zbiorcze zestawienia różnych informacji źródłowych dotyczących poszczególnych osób i ich współmałżonków.

DRZEWO GENEALOGICZNE

 

            Odtwarzanie drzewa genealogicznego rodu Borzęckich rozpocząłem zgodnie z wymogami sztuki od przeglądania ksiąg metrykalnych od najmłodszych do najstarszych. Tu jednak szybko pojawił się problem. W przypadkach gdy moi współrodowcy przemieścili się z jednego miejsca zamieszkania do drugiego, co było dość powszechne w XIX i XX wieku, w miarę cofania się poszukiwaniami wstecz, ich ślad w metrykach nagle się urywał. Na szczęście w większości przypadków była to migracja nie nieduże odległości. Często kończyła się wręcz w sąsiedniej wsi. Wystarczyło zatem zajrzeć do ksiąg okolicznych parafii by ponownie natrafić na ślad rodu. Czasami jednak ludzie wędrowali w poszukiwaniu pracy na większe odległości na przykład do wielkich miast. W takim przypadku poszukiwania stawały się bardziej skomplikowane. Na szczęście coraz prężniej rozwijający się ogólnopolski program indeksacji metryk (patrz: Geneteka, Lubgens itp.) znacznie ułatwił to zadanie. Tym sposobem udało mi się cofnąć wstecz do początku XIX wieku. Tu jednak napotkałem barierę nie do przebycia czyli brak ksiąg metrykalnych. Najgorzej sytuacja przedstawiała się na obszarze zaboru rosyjskiego. Tu bowiem ukazem carskim wszystkie księgi z czasów dawnej Rzeczpospolitej zostały skonfiskowane i ślad po nich zaginął. Nieco lepiej przedstawiała się sytuacja na obszarach zaborów pruskiego i austriackiego. Tu część z tych ksiąg w całości lub we fragmentach dotrwała do naszych czasów.

            Cennym uzupełnieniem tej części poszukiwań genealogicznych były dla mnie również różnego rodzaju spisy ludności i księgi adresowe. W przypadku niektórych miejscowości lub całych regionów zachowały się one dla okresu wielu lat a nawet dziesięcioleci. Można w nich było zatem prześledzić gdzie zamieszkiwała dana osoba i jak się przemieszczała na przykład z domu rodzinnego do własnego gniazda małżeńskiego.

 

            Nie mogąc śledzić wcześniejszej genealogii rodu w księgach metrykalnych postanowiłem spróbować odtworzyć drzewo z drugiej strony czyli od jego korzeni. W tym celu zacząłem przeglądać różnego rodzaju herbarze i słowniki. Moje badania zakończyły się umiarkowanym sukcesem. Udało mi się odtworzyć wszystkie główne gałęzie rodu, a także część pomniejszych linii dla okresu od XVI do końca XVIII wieku.

HERBARZE I SŁOWNIKI

 

            Nieocenionym źródłem wiedzy o historii rodu Borzęckich są różnego rodzaju dokumenty i starodruki przechowywane w różnego rodzaju archiwach państwowych, bibliotekach i u osób prywatnych. Dostarczają one wielu ciekawych informacji o piastowanych przez nich godnościach i stanowiskach, stanie posiadanych lub dzierżawionych przez nich majątków, różnego rodzaju transakcjach itp.

RĘKOPISY I STARODRUKI

 

            Ciekawym uzupełnieniem tego tematu są opisy poszczególnych majątków i dzierżaw, które niegdyś należały do Borzęckich. Dzisiaj informacje te w większości przypadków mają już tylko wymiar sentymentalny... ale jak to miło powspominać.

 

            W mojej historii rodu oprócz suchych faktów postanowiłem zamieścić również co ciekawsze opowieści. Zostały one zaczerpnięte głównie z listów i pamiętników autorstwa zarówno samych Borzęckich jak i osób trzecich. Opowieści te mają różnorodny charakter. Czasem są to opisy jakiś lokalnych wydarzeń, a kiedy indziej obrazki z życia codziennego dawnych Borzęckich z ich radościami i troskami, sukcesami i porażkami, uczuciami, emocjami i... marzeniami. Myślę, że dzięki nim moja historia zyskała coś, czego brak we wszystkich oficjalnych historiach świata - stała się „żywą” historią.

 

            UWAGA!!! Zbiorczy wykaz wszystkich materiałów źródłowych wykorzystanych przy tworzeniu tej witryny zamieszczono na osobnej stronie z podziałem na materiały rękopiśmienne i publikacje oraz materiały fotograficzne i ikonograficzne.

ŹRÓDŁA GENEALOGICZNE

 

            UWAGA!!! Objaśnienia niektórych zwrotów startopolskich i łacińskich zamieszczono na osobnej stronie.

OBJAŚNIENIA

 

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Jeżeli posiadasz jakiekolwiek informacje o Borzęckich napisz do mnie. W miarę możliwości będę się starał umieszczać przekazane mi dane na stronach tej witryny. Zastrzegam jednak że z powodu  funkcjonowania ustawy o ochronie danych osobowych informacje o osobach żyjących  jestem zmuszony ograniczyć tylko do podania daty i miejsca urodzenia ewentualnie daty ślubu oraz imienia i nazwiska rodowego współmałżonka. Z góry również uprzedzam że z powodu częstych wyjazdów mogę odpowiadać na listy z pewnym opóźnieniem za co z góry bardzo przepraszam.

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY